BÖLÜM AUTODESK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1 1.1. AUTODESK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 1 BÖLÜM 1 1. GİRİŞ 1.1. AUTODESK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ Autodesk ilişikteki yazılımın lisansını, bu lisans sözleşmesi ve burada bulunan ilave veya dahil edilen özgün lisans hükümlerinin tümünü ("sözleşme") kabul etmeniz koşuluyla size vermektedir. Bu sözleşme ile bağlı olmamayı istiyor, tüm koşul ve şartları kabul etmiyorsanız yazılımın yüklenmesini iptal edecek olan ("I reject") seçeneğini seçiniz ve, paranızın iadesi için 30 (otuz) gün içinde, bu yazılımı ve pakette yer alan materyalleri satın aldığınızı kanıtlayan belge ile satın aldığız yere iade ediniz. Yazılımı kullanmanız da, burada yer alan lisans hükümleriyle bağlı olduğunuz yönündeki kabulünüzü gösterir. Bu lisans ile izin verilen durumlar dışında bilgisayar programının veya dokümantasyonun kopyalanması Türk kanunlarına göre eser sahipliğinden doğan hakların ihlalidir. Autodesk'in izni olmaksızın bu bilgisayar programını kopyalarsanız, kanunu ihlal etmiş olursunuz. Bu durumda Autodesk'e tazminat ödemekle yükümlü olabilir ve cezalandırılabilirsiniz LİSANSIN VERİLMESİ Autodesk size, bu lisans sözleşmesinin hüküm ve şartlarına göre, ilişikteki programın ("yazılım") ve basılı el kitabının ve ilgili sair materyalin ("dokümantasyon") size ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan donanımla kullanılması konusunda münhasır olmayan, devredilemez kullanma izni vermektedir. Bu lisans sözleşmesi tek bir kullanıcıya yazılımı aynı anda ve belli bir yerde sadece tek bir bilgisayarda kullanma iznini vermektedir. Bununla beraber, eğer bu yazılımın lisansı size bir ağ üzerinde kullanılmak üzere veriliyorsa (ağ

2 2 sürümleri olarak tanımlanmış olan belli ürünler için), yazılımı aşağıdaki iki durumdan biri uyarınca birden fazla kullanıcılı olarak çalıştırabilirsiniz: (i) Aynı anda yararlanan azami kullanıcı sayısı birdir (1) bununla birlikte birden fazla kişi yazılıma erişebilirse de aynı anda yalnız bir kişi kullanabilir veya, (ii) Aynı anda yararlanan azami kullanıcı sayısı iki (2) veya daha fazladır, ancak bu durumda aynı anda yararlanan her kullanıcı için bir lisans nosu ve tam set yazılım paketi satın almanız gerekir. Eğitim ve öğrenci sürümleri: eğer bu yazılım bir eğitim sürümü ise, onu sadece eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanabilir ve başka bir amaçla kullanamazsınız. Eğer bu yazılım öğrenci sürümü ise, sadece onu edinen öğrenci tarafından ve yalnızca eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanabilir. Yazılımın eğitim veya öğrenci sürümleri ticari amaçla kullanılamaz. Yedekleme kopyası: yazılımın hangi sürümünü edinmiş olursanız olun bu lisans ile yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnız bir kopyasını çıkarmanıza izin verilmektedir. Bu saklanmış kopya bir sunucu diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından erişilebilen bir bölümüne sahip bir bilgisayara kurulması hali hariç olmak üzere herhangi bir başka bilgisayara kurulamaz. Herhalde, saklanmış kopya yazılımın diğer kopyası bir başka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse kopya edilemez. Dokümantasyonun elektronik ortamda ise sadece bir (1) adet bilgisayar çıktısı alınabilir, ancak bu nüsha çoğaltılamaz. İlave kurulum: (1) ilave kopya sadece tarafınızca kullanılacaksa, (2) aynı anda ve yerde yazılımın sadece bir kopyası kullanılacaksa, (3) yazılımın ikinci kopyası yazılımla birlikte sağlanmış olan (varsa) kopya koruma aygıtı ile birlikte kullanılacaksa ve (4) yazılım eğitim sürümü veya öğrenci versiyonu olarak etiketlenmemiş veya lisansı size bu amaçla verilmemişse; yazılımın ikinci bir kopyasını ikinci bir bilgisayarın sabit diskine yükleyebilirsiniz.

3 3 Güncelleme sürümleri: eğer bu yazılım size daha önce lisansı verilmiş yazılımdan güncelleme sürümü olarak etiketlenmiş ise, be yazılımı edinmenizi takiben altmış gün içinde, bu yazılımla değiştireceğiniz daha önce lisansı verilmiş olan yazılımın sabit diskinizde bulunanlar da dahil tüm kopyalarını imha etmeli ve varsa, size daha önce lisanslanmış olan önceki yazılımla birlikte verilmiş bulunan donanım kilidini (Autodesk bu donanım kilidinin güncelleme sürümü ile de kullanılacağını açık olarak bildirmedi ise) iade etmelisiniz. Autodesk yazılımın önceki kopyalarının imha edildiğini kanıtlamanızı talep hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen süre içinde donanım kilidinin geri gönderilmemesi halinde, bu yazılımın güncelleme sürümü lisans bedeli ile önerilen perakende satış fiyatı arasında fiyat farkını ödemenizi talep etmek hakkını saklı tutar. Autodesk veya yetkili üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve lisanslı yazılıma ilişkin yazılım eklentileri varsa, teslim zamanında aksi belirtilmedikçe onlar da bu lisans anlaşmasının hüküm ve şartlarına tabi olacaktır. Yetki kodu: bu yazılımın bir yetki koduna ihtiyaç duyması halinde, yetki kodunun size sağlanmasından önce Autodesk'e bu yazılım ürününü satın aldığınızı tescil ettirmelisiniz KISITLAMALAR A. Bu lisans ile izin verilenler dışında yazılım ve dokümantasyonu kopyalayamazsınız. B. Bağımsız olarak yaratılmış bir programın yazılım ile veya başka bir program ile birlikte kullanılmasını sağlamak için gerekli olan ve Autodesk ya da başka kaynaklardan kolayca elde edilemeyen bilgilerin elde edilmesi için kaçınılmaz olması nedeniyle yasa uyarınca izin verilen durumlar dışında yazılımı ters mühendislik işlemlerine (reverse engineer) tabi tutamaz, geri derleyemez (decompile) ve derlenmiş kodu çözemezsiniz. Eğer bu bilgiler mevcut değilse, bir Autodesk yetkili satıcısı veya yerel Autodesk büronuz vasıtasıyla Autodesk yazılım geliştirme kilidi lisansını almak suretiyle yazılımı geri derleyebilirsiniz. C. Yazılım, dokümantasyon veya bu lisans sözleşmesiyle size verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını Autodesk'in önceden yazılı onayını almaksızın başka herhangi bir kişiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez,

4 4 satamaz, ikinci elden lisans veremez ya da başkaca herhangi bir şekilde devredemezsiniz. D. Yazılımdaki veya dokümantasyondaki hiçbir mülkiyet duyurusunu, etiketi ya da işareti hiçbir nedenle değiştiremez, yerinden çıkaramazsınız. E. Hiç bir nedenle yazılım veya dokümantasyonu değiştiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya yazılım ya da dokümantasyonu temel alan işleme yapıtlar yaratamazsınız. F. Yazılım ile ilgili olarak Autodesk tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma yordamını veya yazılım ile birlikte kullanılan herhangi bir donanım kilidini veya Autodesk yahut bir Autodesk yetkili satıcısı tarafından sağlanmamış olan kopya koruma aygıtını etkisiz hale getirmek ya da yerinden çıkarmak üzere hazırlanmış herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamazsınız. G. Yazılımı veya dokümantasyonu hiç bir şekilde ihraç edemezsiniz. H. Yazılım ve dokümantasyonu Avrupa, Orta Doğu veya Afrika dışında kullanamazsınız ESER SAHİPLİĞİ HAKKI Yazılım ve dokümantasyonun ve sizin tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların eser sahipliği hakları Autodesk'e aittir. Yazılım veya dokümantasyonun izinsiz olarak kopyalanması veya yukarıdaki kısıtlamalara riayet edilmemesi bu lisansın otomatik olarak sona ermesine yol açar. Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturur ve fail Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para cezası ve hapisle cezalandırılır.

5 GARANTİLER 2000 yılına uyumluluk. Autodesk 2000 ve sonraki yıllarda artık yıl hesaplamaları da dahil olmak üzere tarih ve zaman işlemlerinin normal kullanım altında doğru ve tam olarak çalışacağını garanti eder. Bu garantinin ihlali durumunda Autodesk (a) bu fonksiyonların çalışabilmesi için uygun yazılım ekleri standart politikası dahilinde sağlanması için kendinden beklenecek ticari gayreti gösterecek, (b) yazılımı hatasız bir diğer yazılımla değiştirecek veya, (c) eğer (a) veya (b)'deki taahhüdünü karşılayamaması durumunda satın alma bedelini iade edecektir. Yukarıda açıklanan müracaat yolları, 2000 yılına uyumluluk garantisi hususunda Autodesk'in tüm sorumluluğunu ve size tanınan münhasır müracaat yollarını listelemektedir. Genel sınırlı garanti: Autodesk, yazılımın dokümantasyonda genel olarak tanımlanan olanak ve işlevleri sağlayacağını ve yazılımın üzerinde kayıtlı bulunduğu ortamın, yazılım ile birlikte sağlanan dokümantasyonun ve yazılım ile birlikte sağlanan herhangi bir donanım kilidi yahut diğer kopya koruma aygıtının normal kullanımda malzeme ve işçilik kusurlarından vareste olacağını garanti eder. Yukarıda belirtilen sınırlı garantiler dışında sarih, zımni, yasal veya sizinle herhangi bir yazışmadaki başkaca bir garanti, ne Autodesk tarafından verilmiş ne de sizin tarafınızdan alınmıştır. Autodesk ticari değer ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere her türlü resmi garantiyi özellikle reddetmektedir. Autodesk, ayrıca yazılımın işleyişinin kesintisiz ya da hatasız olacağını da garanti etmez. Bazı hukuk sistemlerinin resmi garantileri istisna kabul etmemesi nedeniyle yukarıdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdaki garanti haklarına ilaveten, farklı ülke mevzuatlarına göre değişen başka haklarınız da olabilir. Bu garanti çerçevesinde Autodesk'in tüm sorumluluğu ve sizin tazmin edilme şekliniz, Autodesk'in tercihine göre, hataları düzeltmeye veya etkisiz hale getirmeye çalışmak, hatalı ortamı, dokümantasyonu veya kopya koruma aygıtını bir başkasıyla değiştirmek ya da lisans ücretini iade ederek bu lisansı sona erdirmektir. Bu tazmin edilme, teslim aldığınıza ilişkin makbuzunuzun bir sureti ile birlikte hatalı ortamın, dokümantasyonun veya kopya koruma aygıtının size

6 6 teslim edilmesinden itibaren doksan (90) gün içinde yerel Autodesk büronuza veya aldığınız Autodesk yetkili satıcısına geri vermenize bağlıdır. Bu doksan (90) günlük sürenin geçmesinden sonra Autodesk hatalı veya zarar görmüş olan kopya koruma aygıtını değiştirme ücreti ile paketleme ve gönderme ücreti toplamı kadar bir bedelin ödenmesi koşulu ile değiştirecektir SORUMLULUK KAYDI Bilgisayar destekli tasarım yazılımı ve diğer teknik yazılım sadece eğitilmiş profesyonel elemanlar tarafından kullanılması öngörülen araçlardır. Sizin profesyonel takdir yeteneğinizin yerini alamazlar. Bilgisayar destekli tasarım yazılımı ve diğer teknik yazılım, ürün tasarımına yardımcı olma amacını taşır ve ürünün gücü, güvenilirlik ve kullanışlılık niteliklerinin bağımsız olarak test edilmesi için kullanılamazlar. Yazılımın muhtemel uygulamalarının çok çeşitli olması nedeniyle yazılım kullanılması mümkün olan tüm durumlar için test edilmemiştir. Autodesk, yazılımın kullanılması yoluyla elde edilecek sonuçlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yazılımı kullanan kişiler, yazılımın gözetim, yönetim ve denetiminden sorumludurlar. Bu sorumluluk, yazılım için uygun kullanım alanlarının saptanmasını ve istenen sonuçları elde etmek için gerekli yazılım ve programların seçimini de kapsar. Yazılımı kullananlar, ayrıca, yazılımı kullanmak suretiyle tasarımı yapılan tüm kalemler de dahil olmak üzere herhangi bir program çıktısının güvenilirlik ve doğruluğunu test etmek için bağımsız yordamların yeterliliğini belirlemekle de sorumludurlar SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI Autodesk, ne şekilde olursa olsun ve hangi sorumluluk teorisine dayanırsa dayansın yazılımın veya dokümantasyonun kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veri kaybı veya verilerin bozulması, kâr kaybı, ikame masrafları ya da diğer özel, rastlantısal, bağıl veya dolaylı zarar ziyan da dahil her türlü kayıp veya zarar ziyandan hiçbir durumda sorumlu değildir. Sınırlandırma, bu tür kayıp ya da zarar ziyan olasılığının mevcut olduğunun Autodesk veya herhangi bir Autodesk satıcısına bildirilmiş olması halinde dahi geçerlidir. Lisans ücretinin bu riziko paylaşımını yansıttığını kabul etmektesiniz.

7 7 Autodesk yazılımın veya yazılım ile birlikte sağlanan kopya koruma aygıtının kaybolmasından veya çalınmasından dolayı da herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Özellikle, Autodesk kaybolan veya çalınan yazılımın veya kopya koruma aygıtının yerine yenisinin verilmesi yükümlülüğü altında değildir. Kaybolma veya çalınmaya karşı yazılımın veya herhangi bir kopya koruma aygıtının muhafazası ve yatırımınızın sigorta veya başka bir şekilde korunması tamamıyla sizin sorumluluğunuz altındadır. Yukarıdaki sınırlamalar, bazı ülke hukukları uyarınca tesadüfi yahut doğrudan zararlardan ötürü sorumluluğun sınırlandırılması veya kabul edilmemesi dolayısıyla size uygulanmayabilir GENEL A. Eğer siz, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerinizi tatil eder, protesto veya tasfiye yoluna giderseniz bu lisans Autodesk tarafından başkaca bir bildirimde bulunulmaksızın veya dava açılmaksızın sona erecektir. B. İşbu sözleşme, 1980 tarihli birleşmiş milletler mal satış sözleşmeleri konvansiyonu hükümlerine tabi değildir. İş bu sözleşme kanunlar ihtilafı kuralları hariç Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu sözleşme aramızdaki yegane sözleşme olup, yazılım ve dokümantasyon ile ilgili her türlü diğer yazışma veya reklamın yerine geçer. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen Autodesk yetkili satıcınız ile temasa geçiniz. C. Eğer bu lisans şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, işbu lisansın diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır.

8 KİŞİSEL KULLANICI İÇİN AUTOCAD 2000 İ KURMAK AUTOCAD2000 İÇİN BİLGİSAYARINIZDA BULUNMASI GEREKEN SİSTEM DONANIMI. * Pentium 133 işlemci, * 64 MB RAM (32 MB minimum), * Windows 98, Windows 95, veya Windows NT 4.0 işletim sistemi, * 1024 x 768 VGA ekran alanı (800 x 600 VGA ekran alanı minimum), * Windows video display driver, * 130 MB boş hard-disk alanı ve 64 MB değişiklik alanı, * Özel aygıtlar (mouse veya sayısallaştırıcı tablet şablonu), * 4X CD-ROM, * IBM- uyumlu paralel port, * Seri port (sayısallaştırıcılar ve bazı yazıcılar için), * Yazıcı veya plotter, * Modem (İnternet bağlantısı için, gerekli değil), * Ses kartı eğitim için, * TCP/IP veya IPX desteği (yalnız çok kullanıcı veya değişken lisans konfigürasyonu için gerekli).

9 AUTOCAD2000 İ KURMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER 1. Kurmaya başlamadan önce yazılım ile birlikte verilen kılavuzun INSTALLING AutoCAD2000 bölümünü okuyunuz. 2. Windows 95, Wındows 98 veya Wındows Nt 4.0 ile bilgisayarı başlat. Eğer çalışan uygulamalar mevcut ise, herhangi bir açık uygulamaları kapat. Önemli! Lütfen, AutoCAD2000 i kurmadan önce bütün Anti-Virüs yazılımını etkisiz hale getiriniz. Internet kullanılabilirlik seçeneği ve diğer AutoCAD parçalarını kurmak için yönetimle ilgili ayrıcalıklara sahip olmalısınız. Aynı zamanda, siz sisteminizde Internet Kullanılabilirlik seçeneğini kurmak için Windows NT 4.0 kurulumunu en azından servise yedeklettirmelisiniz. Eğer AutoCAD2000 nin sınırlandırılmış versiyonunu kuruyorsanız, AutoCAD2000 Internet kullanılabilirliğini kurmadan önce sisteminizde Microsoft Internet Kaşifi 4.0 ın sınırlandırılmış versiyonu (MSIE 4.0 ) ı kurmanız tavsiye edilir.

10 AUTOCAD2000 İ KURMAK 1. AutoCAD2000 CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştiriniz. Eğer bilgisayarınızda işletim sistemi olarak Windows NT 4.0, Windows 95 veya Windows 98, kullanıyorsanız CD yi tıkladıktan belli bir süre sonra Autorun olarak kendiliğinden başlayacaktır. Eğer Autorun geçersiz ise, başlama menüsünden run ı seçin. CD-ROM sürücüsünü gösterin, daha sonra yol ismi ve Msetup a girin. 2. Kurma menüsünü gösterdiğiniz zaman, Install AutoCAD2000 veya Install Migration Assistance seçeneğini seçin. 3. Hoş geldiniz ekranı geldikten sonra, NEXT i seçin. 4. Serial Number diyalog kutusunun içerisine, AutoCAD2000 seri numarasını girin, daha sonra NEXT i seçin. 5. Kişisel Bilgi Diyalog Kutusu, girişinde isminizi, organizasyon isminizi, satıcı ismi ve telefon numarasını girin, sonra NEXT i seçin. Bu menüde Kişisel Bilgi Diyalog Kutusuna, girdiğiniz bilgiler tekrar gösterilir. Her hangi bir değişiklik için Back düğmesini tıklayınız, bilgilerin doğruluğunu kabul edip ilerlemek için 2. defa Enter tuşuna basınız. İlerlemeye hazır olduğunuzda NEXT i seçin. 6. Destination Location Diyalog kutusunda, AutoCAD2000 nin kurulacağı sürücü ve yolu belirtiniz. Daha sonra NEXT i seçin. 7. Kurma tipi (Setup Type) diyalog kutusunda, istediğiniz yükleme tipini seçiniz. Tam (Full), Tipik (Typical), Doğrudan (Compact), veya Özel (Custom), seçtikten sonra NEXT i tıklayın. Tipik(Typical), aşağıdaki dosyaları kapsar. İşletme ve destek dosyaları,

11 11 Fontlar, Örnek çizinler ve alışılagelmiş LISP'ler, Veri tabanı aletleri ve destek dosyaları, Sözlük kontrolleri (SPELL-CHECK) için sözlükler, Dış yüzeye ait sürücüler, Yardım dosyaları. Tam (Full), bütün seçenekler ile AutoCAD2000 i kurmak. EĞER Full ü seçerseniz, Microsoft İnternet Kaşifi (Microsoft Internet Explorer) 4.0, sisteminizde kurulur. MSIE 4.0 yüklemek disk boşluğuna ilaveten 45.5 MB boş yer gerektirir. Doğrudan (Compact), sadece AutoCAD2000 nin işletilmesini kurar ve dosyalarını destekler. Özel (Custom) yüklemek, AutoCAD2000 nin İşletilmesini, Destek Dosyalarını ve Belirlediğiniz herhangi bir özel kurulum dosyaları kurar. 8. Dosya isim diyalog (Folder Name) kutusunda, AutoCAD2000 için yükleme dosyasını belirtin. Daha sonra NEXT i seçin. 9. Metin Dosya İşbirliği (Text File Association) diyalog kutusunda, MNU, LSP, ve PAT gibi AutoCAD2000 i küçük metin dosyalarıyla işbirliği yapmak için editörü belirtin. 10. Daha sonra NEXT i seçin. 11. Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı tekrar başlatınız.

12 BAŞLANGIÇ DİYALOG KUTUSU AutoCAD2000 açılırken aşağıda görülen Create New Drawing (Yeni Çizim Oluştur.) iletişim kutusu ekrana gelir. Bu iletişim kutusu çizimi başlatmak için dört yol sunar. 1. Open a Drawing (Şu andaki çizimi aç) 2. Start from strach (Den Başla) 3. Use a Template (Çizimi başlatmak bir Şablon Kullan) 4. Use a Wizard (Çizimi başlatmak için sihirbazı kullan) OPEN A DRAWİNG ( ) Mevcut çizilmiş çizimleri listeden seçerek açmaya yarar. Select a File listesinde en son çizilmiş dört resmin isimleri (File) ve nerede (Path) oldukları gösterilir. Üzerine bir kez tıkladığınız seçili dosyanın içindekiler, preview (Özel Göster) penceresinde görülür. Şekil 1.1. Dosya açma Bilgisayarınızdaki diğer AutoCAD çizimlerini açmak için Browse (Göz Atma) düğmesine bir kez tıklayarak çizimleri açabilirsiniz.

13 START FROM SCRATCH ( ) Hiçbir ayar yapmadan çizime başlamak için hızlı bir yoldur. Yeni bir çizime başlamak için hangi ölçüm sistemine dayandığına karar vermek gerekir. Burada English (Parmak/ inç) yada Metric (metrik) sistemi kullanılmaktadır. Hangi sistemde çizim yapılacaksa o sistem seçildikten sonra OK sekmesine basarak çizime başlanabilir. Şekil 1.2. Hızlı başlatma English : İngiliz İmparatorluğuna dayanan ölçüm sistemidir. Burada çizim ACAD DWT kalıbına dayanır ve çizim sınırları 12x9 inç tir Metric : Metrik ölçü sistemine dayanan bir çizim oluşturur. Burada çizim ACADISO- DWT şablonuna göredir. Çizim sınırları 420x297mm dir USE A TEMPLATE( ) Şablonlar önceden çeşitli ayarları yapılmış hazır kalıplardır. File menüden New (Yeni) bir dosya açıldığında veya masa üstünden AutoCAD yeni açıldığında ekrana gelen Create New Drawing iletişim kutusunda Use a Template sekmesine tıklanırsa aşağıdaki pencere açılır.

14 14 Şekil 1.3. Şablon kullanma Çeşitli şablon çizimleri AutoCAD le birlikte gelmiştir. Bunlar ISO ANSI DIN ve JIS çizim formatına uygun şablonlardır. Belli bir çizimin ayarları sıkça kullanılıyorsa bunlar şablon haline getirilerek her defasında yapılan katman tanımlamaları, ölçek tanımlamaları ve kağıt ebatları tanımlamalarından kurtulmuş olunur SELECT A TEMPLATE O anki seçenekler diyalog kutusunda belirtilen çizim şablon dosyalarını (Uzantısı DWT olanları) listeler. Hangi formatta şablon kullanılacaksa o dosya seçilerek Preview penceresinde görüntülenir. Brows : Diğer şablonlara ulaşmayı sağlar Yeni Bir Çizimde Use a Template in Kullanımı 1. Create New Drawing kutusundan Use a Template i seçin. 2. Select a Template iletişim kutusundan şablonlardan birini seçin yada Browse (Gözat) sekmesine tıklayarak Select a Template File penceresinde bir şablon seçerek (OK) tamam sekmesine tıklayarak Create New Drawing penceresine geri dönün.

15 15 3. Create New Drawing kutusunda seçilen şablonun preview görüntüsü yan tarafta belirir. Ayrıca Template Description alanında seçilen şablonun tanımlaması verilmektedir. 4. Tamam (Ok) sekmesine tıklayın USE A WİZARD ( ) Kısaca kullanıcı sihirbazıdır. File menüden yeni bir dosya açıldığında karşımıza gelen Create New Drawing iletişim kutusunda Use a Wizard seçildiğinde Select a Wizard (bir sihirbaz seç) listesinde Advanced Setup (Gelişmiş Kurma Sihirbazı) ve Quick Setup (Hızlı Kurma Sihirbazı) seçeneklerini sunar Quick Setup Çizim birimleri ve çizim alanı hızlı kurma ile kurulur. Çizim birimleri ondalık (Decimal), Mühendislik (Engineering), Mimari (Architectural), Kesirli (Fractional), ve Bilimsel (Scientific) birimleri içerir. Çizim sınırlarını kurmak için genişlik ve çizim alanının uzunluğu aynı zamanda belirtilir. Create New Drawing Use a Wizard diyalog kutusuna basıldığında aşağıdaki pencere belirir. Şekil 1.4. Sihirbaz kullanma hızlı kurma

16 16 Select a Wizard (Seçim sihirbazında) listesinde Quick Setup dosyasına basarak aşağıdaki pencere açılır. Quick Setup bize iki değişken sunar. Bunlardan biri Unıt (Birimler) diğeri ise Area (Alan) değişkenidir Unıt Çizimin hangi birimde çizileceğini belirlemeye yarar. Aşağıdaki birimlerden hangisi seçilirse onun tahsis ettiği ölçüm birimleri kullanılır. Buradaki birimler: 1. Decimal (Ondalık) 2. Engineering (Mühendislik) 3. Architectural (Mimari) 4. Fractional (Kesirli) 5. Scientific (Bilimsel) Unıt aynı zamanda Format menüsü olduğu için formattan Unıt Style alt menüsü ilede ölçü birimleri değiştirilebilir. Aşağıdaki Quick Setup penceresinde çalışılacak olan birim seçildikten sonra ileri sekmesine basarak Area iletişim kutusuna geçilir. Şekil 1.5. Birim ayarları

17 Area Çizmek istediğimiz çizimler için tam ölçek olarak genişlik ve uzunluğu belirtir. Çizime başlamadan çizim sınırları tespit edilir. Grid (Izgara) belirtilen alan içerisini sınırlandırır. Aynı zamanda çizim alanı Limits komutu ile de değiştirilebilmektedir. Çizim sınırları, alt sol sınırı ve alt sağ sınırı temsil eden dünya koordinat isteminde iki boyutlu noktalardır. Çizim sınırları belirttiğimizde AutoCAD dikdörtgen biçiminde alanın içinde girebildiğimiz koordinatları sınırlar. Kağıt boşluğu aktif olduğunda yada kağıt kenarları çizim sınırları olarak gösterilemez. Şekil 1.6. Çizim alanı belirleme Advanced Setup (Gelişmiş Çizim Oluşturma) Quick Setup a ilaveten daha ileri özellikler kazandırılmıştır. Hızlı Kurmanın yetersiz olduğu durumlarda kullanılır. Beş alt seçeneği vardır. Bunlar : 1. Unıts (Birimler) 2. Angle (Açı) 3. Angle Measure (Açı ölçüsü) 4. Angle Direction (Açı yönü) 5. Area (Alan)

18 18 Şekil 1.7. Sihirbaz kullanma gelişmiş kurma Select a Wizard (Seçim sihirbazında) listesinde Advanced Setup dosyasına tıklandığında aşağıdaki pencere açılır Unıt Quick Setup deki Unıt tan farkı yoktur. Aynı özellikler bunun içinde geçerlidir. Fakat bu Unıt penceresinde farklı olarak Precision özelliği bulunmaktadır. Bunun avantajı birim hassasiyetini kontrol etmesidir. Burada virgülden sonra kaç basamak olması isteniyorsa o hassasiyete ayarlanabilir. Bu ayarları yaptıktan sonra (Next) ileri sekmesine tıklayarak Angle alt seçeneğine ulaşılır. Şekil 1.8. Birim ayarları

19 Angle Burada çizimde kullanılacak açı formuna uygun olan açı seçeneği seçilir. Açı ölçümü seçildikten sonra precision seçeneği ile hassasiyeti verilir. Şekil 1.9. Açı formatı Decimal Degrees : Ondalık Derece Deg/Min/Sec : Derece/Dakika/Saniye Grads : Grad Radians : Radyan Surveyor : Arazi Ölçümü açı birimleri kullanılabilir. Açı ölçü birimi ve hassasiyeti girildikten sonra İleri sekmesine basarak diğer alt seçeneğe geçilir. Ayrıca Geri sekmesine basılarak Unıt menüsüne geri dönülebilir Angle Measure Açıların girişi için o açının yönünün belirtilmesi gerekir. Burada yapılan açı tanımlamasında 0 başlangıç noktasının neresi olduğuna karar verilmelidir. Örneğin East (Doğu) ya göre açı seçilirse ki en yaygın kullanılanı budur. Burası 0 noktası seçilerek açılar buradan itibaren başlar. Yapılan açı tanımlamalarının yan

20 20 taraftaki özel görüntü penceresinde nasıl değiştiğine dikkat edin. Diğer açı tanımlamaları ise: 1. East (Doğu) :Açı başlangıç noktası olarak doğuyu seçer 2. North (Kuzey) : Açı başlangıç noktası olarak kuzeyi seçer 3. West (Batı) : Açı başlangıç noktası olarak batıyı seçer 4. South (Güney) : Açı başlangıç noktası olarak güneyi seçer 5. Other (Diğer) : Yukarıdakilerin haricinde sıfır noktası seçmeye yarar. Yukarıdaki Advanced Setup penceresinde açı tanımlamaları (Açı başlangıç noktası tanımlaması) yapıldıktan sonra ileri sekmesine basılarak Angle Direction seçeneğine geçebilirsiniz. Angle seçeneğine geri dönmek için Geri sekmesi kullanılır. Şekil Açı ölçü sistemi Angle Direction Açı ilerleme yönünü belirtmeye yarar. Angle Measure tanımlamasına ek olarak sıfır noktası seçildikten sonra ilerleme yönünün saat dönüş yönü mü? yoksa saatin dönüş yönü tersi mi? olacağı tespit edilir. Counter Clockwise :Saat dönüş yönünde ilerleme

21 21 Clockwise : Saat dönüş yönü tersi ilerleme Şekil Açı ilerleme yönü Area Bu seçenek Quick Setup (Hızlı Kurma) sihirbazında açıklanmıştır. Oradaki bilgilere müracaat edilebilir. Şekil Çizim alanını belirleme

22 AUTOCAD EKRANI AutoCAD başlatıldığı zaman karşımıza AutoCAD penceresi açılır. Bu AutoCAD penceresi bir bakıma tasarım boşluğu sayılabilir. AutoCAD penceresinde tasarımları oluşturmak için kullandığımız elementler (araçlar) yer alır. Aşağıdaki örnek, AutoCAD penceresinin esas kısımlarını göstermektedir. Şekil AutoCAD2000 Ekranı Çek menü Bu öğelere tıklayarak komutlara ve komutların alt seçeneklerine ulaşılabilir ve çizimle ilgili birçok ayarlamalar yapılabilir. Çek menüler; ilave menüleri, değiştirmek istediğimiz ayarların iletişim kutusunu ve toolbar araç çubuklarının daha zengin çeşitlerini gösterir. Çek menülere tıklandığında açılan seçeneklerde bazı komutların sağında ( ) işareti görülür. Bunun anlamı bu seçeneğin alt seçeneklerinin de olduğunu gösterir.

23 23 Şekilde görülen View çek menüsünde point seçeneğinin üstüne gelindiğinde açılır menü gösterilmiştir. Sembolü olan komutun üzerine gelindiğinde yan menüler ekrana gelir. Şekil Çek Menü Ayrıca çek menüler deki bazı seçeneklerin sağında (...) yanyana üç nokta bulunur. Bunun anlamı o seçeneğin ekrana bir iletişim penceresi getireceği anlamına gelir. Yukarıdaki View çek menüsünde Toolbars seçeneğine tıklanıldığında ekrana toolbar iletişim penceresi gelir. Şekil AutoCAD ekranında çek menülerin gösterilmesi

24 Şekil AutoCAD ekranında çek menülerin gösterilmesi 24

25 Standard Toolbar(Standart araç çubuğu) Standart araç çubuğu sık sık kullanılan dosya açma, kaydetme, yazdır, görüntü kontrolü, ileri ve geri tuşlarının bulunduğu yerdir. Bu araç çubuğu çek menülerin altında kenetlenmiş olarak gelir. Şekil Standart Toolbar Ayrıca bu standart araç çubuklarında aşağıya doğru açılabilen flyout araç çubukları da vardır. Buradaki hangi ikonların flyout araç çubuğu olduğunu anlamak çok kolaydır. Flyout araç çubuklarının sağ alt köşesinde aşağıya doğru içi dolu bir ok bulunur. Bu araç çubuklarını açmak için tıkla ve aşağıya doğru sürükle işlemi uygulanır. Şekil Flyout Araç Çubuğu Object Properties Toolbar Bu araç çubuklarında nesne özellikleri tanımlanabilir. Bu araç çubuklarında katman (Layers) özellikleri, çizgi rengi (Colors), çizgi tipi (Linetypes), çizgi ağırlığı (Line weights), çizim biçimleri (Plot styles) özellikleri bulunur.

26 26 Şekil Object Properties Draw and Modify Toolbars Temel çizim elemanları ve düzenleme araçlarına hızlı ulaşmı sağlar. Genel de ekranın sağında kenetlenmiş olarak bulunurlar Çizim Alanı (Drawing Area) Çizim veya tasarım yapılan boş alandır. Çizim alanının boyutları değiştirilebilir. Çizimle ilgili tüm ayarlar bu alanda yapılabilir Koordinat Sistemi İkonu Üzerinde çalışılacak olan koordinat sistemini gösterir. İki tür koordinat sistemi vardır. Bunlar Dünya koordinat sistemi World Coordinate System (WCS) ve Kullanıcı koordinat sistemi User Coordinate System (UCS) olarak ikiye ayrılır. İki boyutlu çizimlerde dünya koordinat sistemi kullanılır. Üç boyutlu çizimlerde ise kullanıcı koordinat sistemi kullanılır Şekil1.20. İmleç Dünya Koordinat Sistemi Çizim alanının içinde nesneleri seçmek, çizim yapmak, Şekil noktaları İmleç yerleştirme gösterimleri işlemlerini yapan çizim kürsörüne denir. Standart kürsör Nokta seçimi yapılırken Şekil Kullanıcı Koordinat Sistemi Osnap İşareti yapılırken Nesne seçimi yapılırken

27 Model ve Plan Düzlemi Model düzlemi çizimlerin veya tasarımların yapıldığı düzlemdir. Kağıt (Layout) düzleminde modelde çizilen çizimlerin Page Setup iletişim penceresinde tasarımların kağıt düzlemine kurulmasını sağlar Komut Penceresi Komut satırında girilen komutların mesajlarının bulunduğu kısımdır. F2 tuşu ile geniş bir komut penceresine sahip olan AutoCAD Text Window penceresi açılır Komut Satırı Komutların yazıldığı kısımdır. Şekil Komut Penceresi Durum Çubuğu Sol alt köşesinde imlecin hareketine bağlı olarak değişen koordinat göstergesi vardır. Ayrıca nesne modları da bulunmaktadır. Şekil Durum Çubuğu

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

www.muhendisiz.net AutoCAD 2009 Kurulumu

www.muhendisiz.net AutoCAD 2009 Kurulumu Autocad i nasıl kurucam diye gelen sorular üzerine sayısalgrafik.com.tr adresinden kurulum hakkındaki notu sitemizden yayınlamayı uygun buldum.artık aşağıdaki resimli anlatım yoluyla kendiniz adım adım

Detaylı

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1 Başlarken AutoCAD Arayüzü B Ö L Ü M 1 Ekran Formatı Program ilk çalıştırıldığında AutoCAD yazılımının ilk ekran görünüşüdür AutoCAD arabirimlerinden 2D Drafting & Annotation format görünümüdür. 1 2 AutoCAD

Detaylı

AutoCAD e giriş ve yeni bir çizimin başlatılması. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

AutoCAD e giriş ve yeni bir çizimin başlatılması. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA AutoCAD e giriş ve yeni bir çizimin başlatılması Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Temel CAD sistemi Bilgisayar Giriş (Input) elemanları Çıkış (Output) elemanları Tablet 2 CAD (Computer-Aided Design/Drafting)

Detaylı

Şekil 2.1 : Şekil 2.2 : Şekil 2.3 :

Şekil 2.1 : Şekil 2.2 : Şekil 2.3 : BÖLÜM 2 MĐCROWIN 32 PROGRAMININ BĐLGĐSAYARA YÜKLENMESĐ 2.1 - Giriş: PLC de tasarlanan projeyi çalıştırabilmek için Micro/WIN 32 veya Micro/WIN 16 paket programın öncelikle bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı

BÖLÜM 5 5. ÇİZİM ALANINA ÖZELLİK KAZANDIRMAK. Başlangıçta yapılabilen ayarlar, daha sonra çizim alanının içinde iken de yapılabilir.

BÖLÜM 5 5. ÇİZİM ALANINA ÖZELLİK KAZANDIRMAK. Başlangıçta yapılabilen ayarlar, daha sonra çizim alanının içinde iken de yapılabilir. 62 BÖLÜM 5 5. ÇİZİM ALANINA ÖZELLİK KAZANDIRMAK Çizdiğiniz her nesne birimlerle ölçülür. Çizmeden önce AutoCAD içinde birimlerin değerini belirlemeniz gerekir. Örneğin, bir çizim içindeki nesneler gerçek

Detaylı

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu:

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu: Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; Microsoft Windows Me, Windows 98, Windows XP, Windows 2000, or Windows NT 4.0, Service Pack 6. Pentium veya Pentium-class işlemci. 128

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Çizim alanına yeni katmanlar oluşturur. Object Properties toolbar: Format menu: Layer Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) LAYER komutu

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması

AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması 1- Masaüstünden AutoCad 2010 simgesine mouse ile çift tıklanarak çalıştırılabilir. 2- Başlat menüsünden çalıştırılabilir. 3- Başlat menüsü > Autodesk > Autocad 2010

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

BİOS MENÜSÜNE GİRMEK İÇİN BİLGİSAYARIMIZIN GÜÇ DÜĞMESİNE BASIYORUZ.GENELDE BİLGİSAYARLARDA GÜÇ DÜĞMESİ OLARAK DEL TUŞU KULLANILMAKTADIR.

BİOS MENÜSÜNE GİRMEK İÇİN BİLGİSAYARIMIZIN GÜÇ DÜĞMESİNE BASIYORUZ.GENELDE BİLGİSAYARLARDA GÜÇ DÜĞMESİ OLARAK DEL TUŞU KULLANILMAKTADIR. Kurulumdan önce yapmamız gereken bir kaç adım var. Öncelikle elimizde olması gerekenler: 1- Windows 7 CD si ya da DVD sine ihtiyacımız olacak. 2- İkinci olarak Windows 7 yi kuracağımız bilgisayarın donanımsal

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 130 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Ders Sunumu 2 Yrd. Doç. Dr. Eray Arslan eray.arslan@inonu.edu.tr Çizim Alanı Sınırlarının Ayarlanması (Limits komutu)

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

ZWCAD 2010. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2010. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2010 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2010 Paketi İçeriği... 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2010 Yüklemek ZWCAD 2010 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

AÇILIŞ EKRANI. Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır:

AÇILIŞ EKRANI. Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır: AÇILIŞ EKRANI Açılış ekranı temelde üç pencereye ayrılır: Tam ortada çizim alanı (drawing area), en altta komut satırı (command line) ve en üstte ve sol tarafta araç çubukları (toolbar). AutoCAD te dört

Detaylı

İşlem Terminali (TW) Kurulum Kılavuzu BIST Sürüm: 4.0.1006

İşlem Terminali (TW) Kurulum Kılavuzu BIST Sürüm: 4.0.1006 İşlem Terminali (TW) Kurulum Kılavuzu BIST Sürüm: 4.0.1006 Belge Kimliği: Belge Sürümü: TW_IG_80 GENIUM_Product_a1135 Sürüm Tarihi: 2014-06-25 Yayın Tarihi: 2014-06-25 Yayımlandıklarında detayların doğru

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 2000/XP DA-70159

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 2000/XP DA-70159 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 2000/XP DA-70159 Adım 1: Adım 2: Adım 3: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Aygıtı, bilgisayarınızda boş bir USB bağlantı noktasına

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu

Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu Kurulumdan Önce Bu doküman Autodesk Revit Architecture 2013' un tek kullanıcı lisansı kurulumu içindir. Seri Numarası ve Product Key Ürün paketinin üzerinde bulunan

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu

Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu Kurulumdan Önce Bu doküman Autodesk Revit Architecture 2012' un tek kullanıcı lisansı kurulumu içindir. Seri Numarası ve Product Key Ürün paketinin üzerinde bulunan

Detaylı

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk OTOsuite Kurulum Kılavuzu Türk Bu belgede, DVD'den, flaş diskten veya sıkıştırılmış dosyadan OTOsuite yazılımını nasıl kuracağınızı açıklanır. Sistem gereksinimleri 1,5 GHz işlemci veya üzeri (2 GHz önerilir)

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

BÖLÜM 11. Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar.

BÖLÜM 11. Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar. BÖLÜM 11 11. TARAMA İŞLEMLERİ 11.1. BHATCH Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar. BHATCH komutu, çizimde bir nesnenin oluşturduğu kapalı alanı farklı desenlerle taramak için kullanılır. Farklı nesnelerden

Detaylı

Windows 7'ye Format Atmak, XP Repair ve XP Kurmak

Windows 7'ye Format Atmak, XP Repair ve XP Kurmak Bu yazımda Windows 7 işletim sisteminin nasıl kurulacağını adım adım resimlerle öğreneceğiz.. Kurulumdan önce yapmamız gereken bir kaç adım var. Öncelikle elimizde olması gerekenler: 1- Windows 7 CD' si

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Konu 01 : AutoCAD Arayüzü ve Çalışma Prensibi

Konu 01 : AutoCAD Arayüzü ve Çalışma Prensibi Konu 01 : AutoCAD Arayüzü ve Çalışma Prensibi AutoCAD en yaygın kullanılan çizim programıdır. Çok geniş çeşitlilikte bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu notlar AutoCAD in mimarlık alanında kullanımına

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için

Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için Sunucu ve istemci için farklı işletim sistemi ve mimari kullanırken kullanım kılavuzunun Yazıcı Yazılımı kısmında anlatılan işlemler kullanılırsa bağlantı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

İşletim Sistemleri Kurulumu

İşletim Sistemleri Kurulumu İşletim Sistemi Kurulumu Öğrt. Gör. Alper Aslan Bilgisayar Büro Programları İşletim Sistemi Kurulumu BIOS BIOS Ayarları Hata Mesajları İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri Kurulumu Öğrt. Gör. Alper ASLAN

Detaylı

LogControl DL yazılımı kurulum talimatı

LogControl DL yazılımı kurulum talimatı LogControl DL yazılımı kurulum talimatı Versiyon 2.0.4.45 1. Giriş LogControl DL yazılımını kurmaya başlamadan önce kurulum talimatını dikkatlice okuyun. Önemli: Ölçüm verilerini kaydedebilmek amacıyla

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN KASPERSKY LAB Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y Başlarken Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com.tr Revizyon : April 2009 İçindekiler

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN.

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE programını yükleme Sayfa 8: INSITE programını kaldırma NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. AÇABİLİR. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM HATALI

Detaylı

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler Bölüm 5 Tercihler Windows masaüstü çalışırken ZoomText in nasıl başladığını, oluştuğunu ve göründüğünü kontrol eden özelliklerdir. Ayrıca buradan otomatik güncellemelerde yapılabilir. Böylece ZoomText

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım 2: Mevcut

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu

AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu Elinizdeki DVD lerden 1.sini, DVD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğinizde kurulum otomatik olarak başlar. Eğer kurulum otomatik başlamazsa, DVD nin kök dizininde bulunan Setup.exe

Detaylı

Kablosuz 802.11N USB Adaptör

Kablosuz 802.11N USB Adaptör Kablosuz 802.11N USB Adaptör Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Garanti Belgesi NWD-270N Kablosuz 802.11n USB Adaptör Genel Bakış NWD-270N, WPS (Kablosuz Gu venlik Yapılandırması) destekli USB arayu zu ne sahip

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Kurtarma Ortamını Oluşturma

Kurtarma Ortamını Oluşturma Kurtarma Ortamını Oluşturma Not: Recovery Environment'ın önceki sürümlerinde ve IT sürümünde önceden yüklenmiş bir Windows ortamı bulunur. Microsoft bu ürünün dağıtımına son verdiği için kullanıcıların

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

SHERIFF PROTEK V7.37

SHERIFF PROTEK V7.37 SHERIFF PROTEK V7.37 KURULUM: Güvenlik koruma yazılımının kurulumu çift aşamalıdır. Birincisi DOS ortamında BOOT edilebilir CD den ikinci aşama ise Windows üzerindeki programın çalıştırılması ile. A DOS

Detaylı

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Laboratuvar Çalışması 1.3.2 Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Hedefler PC'deki RAM miktarını (MB cinsinden) belirleme. PC de takılı olan sabit diskin boyutunu (GB cinsinden) belirleme. Sabit diskteki

Detaylı

Kılavuz içerisinde TalksPBX kurulumu anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır.

Kılavuz içerisinde TalksPBX kurulumu anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır. HAKKIMIZDA Aktiftelecom, 1994 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile telekomünikasyon sektöründe hizmet vermektedir. Satış sonrası hizmetler konusunda uzmanlaşmış teknik destek ekibi ve yurt çapında yayılmış

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU

USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU USB 2.0 YAZDIRMA SUNUCUSU Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13006-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Yazdırma sunucusu kurulum CD li bir Windows tabanlı bilgisayar Bir yazıcı Bir adet yazıcı

Detaylı

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Sayfa - 2 ZWCAD +2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Önemli ZWCAD de aktivasyon işlemini yaptığınızda lisans kodu, yükleme yapılan bilgisayara kilitlenir. Bu sebeple lisans

Detaylı

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS E GİRİŞ: MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç

Detaylı

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Yapılandırma Kılavuzu A-61732_tr 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration İçindekiler Farklılıklar... 1 Yükleme... 2 İş ayarları

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ

SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ 1 SGK BİOMETRİK VERİ DOĞRULAMA SİSTEMİ 1 Eylül 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Biometrik Kimlik Doğrulama Projesi, vatandaşların parmak damar okuma ve biometrik

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

Network üzerinde MATLAB kurulması

Network üzerinde MATLAB kurulması Network üzerinde MATLAB kurulması MATLAB&Simulink www.figes.com.tr Bir network üzerinde MATLAB ın kurulmasına başlanmadan önce bir network lisansı açılması ve bunun için de kurulum yapılacak sunucunun

Detaylı

2. Ders Teklifi (Dersi açan rolü)

2. Ders Teklifi (Dersi açan rolü) 2. Ders Teklifi (Dersi açan rolü) 2.1. Ders Açma (1) bölümünü işaretler ve daha sonra açılan pencereden Ders Tanımlama bölümünü işaretleriz. a) Bu komut ile birlikte program ekranının sol tarafında yandakine

Detaylı

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 ROKAY Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi...

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir.

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir. Bu diyalog kutusunda Windows XP de 5 diğer sürümlerinde 6 sekme bulunmaktadır. Temalar sekmesi pencerelerin görünümlerini ayarlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tema Bölümünden kutusunun sol tarafındaki

Detaylı

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif VideoCAM GE111 özellikleri 1 Snapshot (Çekim) Tuşu 2 LED Göstergesi 3 Objektif VideoCAM GE111 in Kurulumu 1. Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM GE111 ı USB portuna bağlayın. 2. VideoCAM GE111 sürücüsünün

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve Kurtarma Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır.

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır. Windows 2012 Server Windows Server 2012 Programını VmWare Altına Kurma Microsoft firmasının ürettiği en son Server İşletim Sistemi 2012 dir. Bu işletim sistemi sürümleri 64 bit olarak yazılmış 32 bit sürümü

Detaylı

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0)

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) A. Öğretmen Girişi a b c d B. Ana Menü a. Kullanıcı bilgisi : Bu alana yazılacak bilgiyi size Usta Aritmetik firması sağlamaktadır. b. Şifre

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar açılırken hafızaya yüklenen, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için hizmet sağlayan genel amaçlı bir yazılımdır.

Detaylı

Temel Bilgisayar kullanımı

Temel Bilgisayar kullanımı Temel Bilgisayar kullanımı Bu kısımda öğreneceğimiz bilgiler Bilgisayarı Açma Kapama Bilgisayarı yeniden başlatma Yanıt vermeyen programı kapatma Masaüstü ekranını tanıyalım Bilgisayarı Açma Reset Güç

Detaylı

AutoCAD 2013 Network Versiyonu Kurulumu

AutoCAD 2013 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2013 Network Versiyonu Kurulumu AutoCAD 2013 ağ sürümü için lisans yönetimi. Bu doküman, AutoCAD 2013'ün ağ (Network) sürümünün lisans yönetimi ile ilgili bilgiler içerir. FlexLM yazılımı, Autodesk

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Versiyon 1 Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2013 Güncelleme Nedeni - PC Uygulaması, Windows platformundaki masaüstü PC ler üzerinde çalışır.

Detaylı