ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF Y.Lisans Pazarlama İstanbul Üniv. İkt.Fak Doktora Pazarlama Marmara Üniv. Sos.Bl Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent : Yrd.Doç.Dr Doçent : Doçent Unvanını aldığı tarih : Profesör : 6- Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : 6.1 Yüksek Lisans Tezleri : 1. Nuray ÇETİN, 2014, Kamu Hastanelerinde Hizmetlerin Pazarlanmasında Hekimlere uygulanan Performansı sisteminin Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Üzerine Etkileri: Bir Araştırma: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi 3. Mustafa KOLAY, 2014, Türkiye de Aile Şirketlerinde Nepotizm: İstanbul Örneği 4. Hülya GÜRSOY, 2014, Sektörünün Dış Ticaretteki Rolü ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri, 5. Recep BAYDEMİR, 2014, Yerel Yönetimlerde Hizmet Pazarlaması: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6. Mehmet Reşit USLUSOY, 2014, Türkiye de Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Sektördeki yen Eğilimler(İnovasyon) 7. Arda SÖĞÜTLÜ, 2014, Mobbing, Etkileri ve Mobbing le Mücadele

2 8. Mahdi AZHDARGHAREHAGHAJI, 2013, Türkiye İran ekonomik ilişkileri ve petrolün rolü 9. Halil İbrahim GENÇELİ, 2013, Organik tarım ürünlerinin pazarlamasında marketlerin rolü 10. Eljif Hajrula ASLAN, 2013, Türkler'de iş ahlakı ve geçmişten günümüze ahilik 11. Merve ÜNLÜ, 2013, Türkiye de 5 yıldızlı otellerde uygulanan CRM çalışmalarının müşteri sadakati üzerindeki rolü 12. Meltem ÖZEL, 2012, Öğrencilerin sosyal medya kullanımı ve üniversitelerde dijital pazarlama iletişimi uygulamalarını belirlemeye yönelik bir araştırma 13. Semih SUNGUR, 2012, İnternet sitelerinde yayınlanan reklamların tüketicinin satın alma davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma 14. Melek YILDIRIM, 2012, Lojistik sektörünün dünyada çalışma sistemleri ve Türk ekonomisine katkıları üzerine bir araştırma 15. Ahmet KARATEKE, 2012, Türkiye'de terörle etkin mücadelede istihbarat yönetiminin ve organizasyonun rolü 16. Yunus HAKTANIYAN, 2012, İnsan kaynakları yönetiminde motivasyonun çalışanlara etkisi üzerine bir araştırma 17. Berrin MERT, 2012, İş kazası ve meslek hastalıklarının işverene sorumlulukları inşaat sektöründe bir uygulama 18. Naime İBİŞ, 2012, Yatırım bankalarının birleşmelerinde yabancıların rolü 19. Taşkın KUZU, 2011, Türk yargı sistemine Ulusal Yargı Ağı Projesi çalışmalarının etkileri üzerine bir araştırma 20. Sibel KARAKOÇ, 2011, Hastaların hastane seçimlerinin hastane yönetimi üzerine etkileri: Ankara'da bir araştırma 21. Yasemin Gülizar SÜRMEN, 2011, Türk milli eğitiminde örgün eğitimin yeri ve okul öncesi eğitim 22. Selda ERDAL, 2011, Örgütlerde stres yönetiminde cinsiyet faktörü 23. Perihan AKSOY, 2011, Sağlık kurumlarında şikâyet yönetimi 24. Ebru ALPTEKİN, 2011, Performans değerlendirme sistemleri ve Kara Kuvvetlerinde bir Araştırma 25. Meltem ALTAY, 2011, Hastane çalışanlarının işyerindeki duyguları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Özel sağlık kurumlarına yönelik bir araştırma

3 26. Selma KAÇAR, 2011, Avrupa Birliği sürecinde İstanbul ilinde özel hastanelerde çalışan hemşirelerin hemşirelik işlevlerinin standardizasyonu ve ücretlendirilmesi hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi 27. Alaattin KASIMOĞLU, 2011, Düşük yoğunluklu çatışma konseptinde PKK'nın siyasallaşma hareketleri ve kent faaliyetleri 28. Ülkü ÇOBAN, 2011, İş değerlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi ve hemşireler üzerinde bir uygulama 29. Mustafa BAĞCI, 2011, Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve mali suçların ülkemizdeki ekonomik boyutu 30. Aslı GÜR, 2011, Profesyonel yöneticilerin aile şirketlerinin kurumsallaşmasına etkisi: Bir uygulama 31. Sibel GEDİK, 2010, Türkiye'nin tam üyelik sürecine AB hibe projelerinin katkıları ve bir araştırma 32. Haktan ATALAY, 2010, Toplam kalite yönetiminin marka yönetimiyle ilişkisi 33. Hikmet ŞEN, 2010, Küreselleşmenin coğrafi boyutu ve Türkiye'deki su kaynaklarının değerlendirilmesi üzerine bir inceleme 34. Nurhan BULUT, 2010, Hastane işletmelerinde çalışma koşullarının, iş görenler üzerindeki yabancılaşmaya etkisi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir uygulama 35. Neşe TOSUN, 2010, Yöneticilerin verimliliğinin arttırılmasında toplam kalite yönetimi'nin rolü: Adli Tıp'ta bir uygulama 36. Özkan ÇALGAN, 2010, Öğrencilerin tarih dersine ilgisi ile üniversite hazırlık aşamasındaki tarih dersi başarı durumları arasındaki ilişki; bir araştırma 37. Şener YALÇINKAYA, 2010, Yerel yönetimlerde stratejik planlama ve stratejik yönetim üzerine Beykoz Belediyesi örneği 38. Doğuş KURT, 2010, İlaç sektöründe marka yönetimi ve Bilim ilaç örneği 39. Meral KÖKCAN, 2010, Sağlık çalışanının aile içi şiddet olgusuna bakış açısı 40. Kemal TOY, 2010, Marka sadakatinin tüketicinin satın alma davranışlarına etkisi üzerine kuyumculuk sektöründe bir araştırma 41. Yüksel YALÇIN, 2010, Tedarikçi Kalite Sistemi Değerlendirmesinde Analitik Hiyerarşik, Proses Uygulaması 42. Volkan GÜNDOĞ, 2010, Alışveriş merkezlerinde kurumsal imaj oluşturma ve İstanbul'da bir araştırma

4 43. Nazlı Deniz TÜFEKÇİ, 2010, Türkiye'de turizm sektöründe kriz yönetimi ve bu alanda bir uygulama 44. Leyla AKSAN, 2010, Üsküdar ve çevresindeki hastanelerde çalışan personelin iş tatmini ile tutum ve davranışları arasındaki farkın analizi 45. Aylin KARAKAŞ, 2010, Kadın ve erkek yöneticilerin liderlik davranışları arasındaki farklılıkların analizi: Sağlık sektöründe bir uygulama 46. Fatma KORKMAZ, 2010, Sağlık sektöründe hizmet alanlarla hizmet sunanlar arasında yaşanan sorunların analizi 47. Yeşim AKDENİZ, 2010, İnsan kaynakları yönetiminde personel seçme ve yerleştirme: Sigorta sektöründe alan çalışması 48. Fatih TOMBALAK, 2010, A research on the expectations of primary and high school students' parents from school: Private Ümraniye İrfan Nursery, Primary and High School sample 49. Hacer Mine SEVİNÇ, 2010, Sigorta sektöründe kişisel satış süreci ve satıcının kişilik özelliklerinin satış performansı üzerine etkisi: İstanbul'da bir araştırma 50. Ramazan UYAR, 2010, Sınıf öğretmenlerinin teknolojik açıdan toplumsal değişime uyumu: Başakşehir ilçesi 51. Serpil ÜLKER, 2010, Hastanelerde genel cerrahi bölümlerinde yapılan ameliyatların tıbbi analizi ve Üsküdar Devlet Hastanesi'nde bir uygulama 52. Ayşegül Atabay SEZGİN, 2010, Mağazacılıkta yönetici yetiştirme programları üzerine bir inceleme 53. Emel Zeynep GÖREN, 2010, Türkiye'de rehberlik ve araştırma merkezlerinden hizmet alanların analizi ve istanbul'da bir uygulama 54. Önder ŞAŞKIN, 2010, İlköğretim okulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine Küçükçekmece'de bir araştırma 55. Emine Gözen ÜLTAY, 2010, AB projelerinde proje hazırlama sürecindeki değişkenlerin yönetimi üzerine bir araştırma 56. Emin KESEK, 2010, İstanbul basın sektöründe pazarlama değişkenlerinin reklam gelirleri etkisi üzerine bir araştırma 57. Seyhan ÖZGÜR, 2009, AB sürecinde beyaz et sektörünün İstanbul'daki dağıtım kanalları ve bir uygulama 58. Murat YILDIRIM, 2009, İlköğretim okullarında öğretmen algılarına göre yöneticilerin, yöneticilik becerilerinin örgüt iklimine katkısı (İstanbul ili Bahçelievler ilçesi örneği)

5 59. Halil YILDIRIM, 2009, Öğretmenlerin liderlik davranışlarının öğrenci saldırganlık eğilimine etkisi 60. Turgay TOKMAK, 2009, Okulların fiziki ve sosyal gelişiminde belediyeler 61. Gülcahan KÖLEŞOĞLU, 2009, İlköğretim öğretmenlerinin liderlik özellikleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki: İstanbul ili Beyoğlu ilköğretim okullarında bir uygulama 62. Sefer ERGEN, 2009, İlköğretim eğitim sisteminde kalabalık sınıfların yönetimi ve Esenyurt İlköğretim Okullarında bir araştırma 63. Özlem ÇİÇEK, 2009, Sınıf öğretmenlerinin motivasyon kaynakları 64. Nesrin ÇAĞLI, 2009, Ebeveynin eğitimi ve mesleklerinin çocukların eğitimindeki başarısına etkisi ve bir araştırma 65. Erol BİLGİN, 2009, Okul yöneticilerinin, okul kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve değiştirilmesindeki rolü (İstanbul ili Bahçelievler ilçesi örneği) 66. Zeliha TEKİN, 2008, Pazarlama etiğinde makyavelizm ve İstanbul Mahmutpaşa'da bir uygulama 67. Ebru KARASU, 2007, Havayolu ulaşımında düşük maliyetli taşıyıcılar ve uzun mesafeli hatlarda rekabet olasılıkları 68. İlkay ATALAY, 2006, Sağlık sektöründen hizmet alanların memnuniyetlerinin ölçülmesinde fiyat değişkeninin rolü ve bir uygulama 69. Özlem IŞIK, 2000, Hazır giyim sektöründe mevsim sonu indirimli satışların tüketici satınalma tercihleri üzerindeki etkileri ve bir uygulama 70. Melike TATLI, 2000, İhracat firmalarında yeni pazarlama stratejileri ve tekstil sektöründe bir uygulama 71. Özlem ÖZAKINCI, 2000, Pazarlama firmalarında toplam kalite yönetimi ve otomotiv sektöründe bir uygulama 72. Bülent Şükrü HASTÜRK, 1999, Tüketici açısından medya reklamlarının analizi ve ulusal TV kanalında bir uygulama 73. Gülşen VARLIK, 1999, Pazarlama kanallarında toptancılar, perakendeciler ve Edirne örneğinin incelenmesi 74. Tümay ATAKAN, 1999, Türk tekstil işletmelerinin yapısal ve dış pazar performans analizi 75. Erdoğan YILDIZ, 1998, Türkiye'nin Gümrük Birliği süreci ve ihracatımıza etkileri

6 76. İsmail İYİGÜN, 1998, Ticaret borsalarının dünden bugüne gelişimi ve Uzunköprü uygulaması 77. Tülay DEMİRALAY, 1997, Gümrük Birliği sürecinde tüketicinin örgütlenmesi boyutunda Edirne örneği 78. Seyhan BİLİR, 1997, Avrupa Birliği`ne uyum aşamasında küçük ve orta boy işletmelerin örgütlenme sorunları ve çözüm önerileri -Edirne incelemesi- 6.2 Doktora Tezleri : 7 Kitaplar: 1. GÜMÜŞ, Sefer, GERGİN, İrem (2013). Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Eğitimcilerin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi, Hperlink Yayınları 2. GÜMÜŞ, Sefer- TÜTÜNCÜ, Mert(2012). Hizmet, Hizmet Pazarlaması, Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Pazarlama Stratejileri. Hiperlink Yayınları 3. GÜMÜŞ, Sefer- BİÇER, Arif(2012), Yeni Ürün Fikirlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Hiperlink Yayınları 4. GÜMÜŞ, Sefer- ÜNAL Göker, Emine(2012), Hizmet Kalitesinin Hizmet Performansına Etkisi-Bir Hastanede Uygulama. Hiperlink Yayınları 5. GÜMÜŞ, Sefer-SUNGUR, Semih - GÜMÜŞ, Hande Bilim ( 2014), İnternet Reklamlarının Tüketicinin Satın Alma Davranışlarına Etkileri. Hiperlink Yayınları 6. GÜMÜŞ, Sefer- TOY, Derya.( 2013): Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Reklamın Etkileri, Hiperlink Yayınları 7. GÜMÜŞ, Sefer-ÖNGÖR, Nurcan - Gülnihal, Hande GÜMÜŞ Bilim(2013): Sağlık Hizmetlerindeki Çatışmaların Hizmetlerin Pazarlanmasına Etkileri, Hiperlink Yayınları 8. GÜMÜŞ, Sefer - DAYAL, Merve - Gülnihal Hande GÜMÜŞ Bilim(2014): İnovasyonu Oluşturan İşletmelerin Yaşam Döngüleri, Hiperlink Yayınları 9. GÜMÜŞ, Sefer - ABDURREZZAK İlkem(2014): Bankacılık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Satış Gücü, Hiperlink Yayınları 10. GÜMÜŞ, Sefer - SARAÇ Pınar (2013): Pazarlamada Markalaşma Stratejileri, Hiperlink Yayınları 11. GÜMÜŞ, Sefer - SEHERLER Burcu (2014): İşletmelerde Yatırım Karaları ve Hedef Pazar Stratejileri, Hiperlink Yayınları 12. GÜMÜŞ, Sefer - POLAT Nebahat (2012): Sağlık Turizminde Pazarlama Değişkenlerine Bir Bakış ve İstanbul Örneği, Hiperlink yayınları 13. GÜMÜŞ, Sefer - UZUN Suat Muhammet (2012): Türk Sigorta Sektörünün Analizi ve Banka Kaynaklı Sigorta Pazarlaması, Hiperlink Yayınları 14. GÜMÜŞ, Sefer - SEZGİN Beşir (2012): Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi, Hiperlink Yayınları

7 15. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Bankacılıkta Pazarlama, Hiperlink Yayınları 16. GÜMÜŞ, Sefer (214) :Sağlıkta İlaç Pazarlaması, Hiperlink Yayınları 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 1. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ, Fikriye TOKER (2014), Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi. May / June /July /August, but 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Term Print: Online: Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜŞ (2014), Tüketici Davranışlarının İncelenmesi ve İstanbul İstiklal Caddesi Üzerine Bir Örnek Uygulama, Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi May / June /July /August, but 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Term Print: Online: Sefer GÜMÜŞ (2013), Ebeveynlerin ve Çocukların Televizyon Reklam İçeriklerine İlişkin Tutumlarının Organik ve Teknolojik Ürünlere Yönelik Karşılaştırmalı Analizi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37 Temmuz Ağustos 2013 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası, Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN 4. Sefer GÜMÜŞ (2013), Bireylerde Oluşan Tüketim Süreci: Plansız Alışveriş ve Bireysel Kadın Tekstil Tüketicilerinin Tüketim Davranışlarının Karadeniz Bölgesi Uygulaması, U H B A B Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2013 July / August / September Summer Session Vol: 2 Issue: 5 Year: 2013 ISSN: Print Online Sefer GÜMÜŞ (2013), Günümüz Kozmetik Ürün Televizyon Reklamlarının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerinin İstanbul Bağlamında İncelenmesi, Uluslar arası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Temmuz- Ağustos-Eylül 2013 Sayı: 08 Cilt: 3 Summer July, August and September 2013 Issue: 08 Volume: 3, ISSN PRINT: / ONLINE: Murat KORKMAZ, Sefer GÜMÜŞ, Nur Dilbaz ALACAHAN (2015), Banka Müşterilerinin Konut Kredisi Açısından Tercih Düzeylerinin İncelenmesi, U H B A B Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Ocak / Şubat / Mart İlkbahar Dönemi Cilt: 4 Sayı: 11 Yıl: 2015 January / February / March Spring Semester Volume: 4 Issue: 11 Year: 2015 ISSN: Print Online

8 7. Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ (2014), Health Tourism in Turkey and Practical Example of Its Economic Dimensions, IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 15 Cilt: 5 Yaz Dönemi, July-August- September 2014 Issue: 15 Volume: 5 Summer Term Jel: Z00 ID:393 - K: Sefer GÜMÜŞ (2014), Analysis of Consumer Demands and Needs Related to Regions in Turkey and a Research, IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 15 Cilt: 5 Yaz Dönemi July-August-September 2014 Issue: 15 Volume: 5 Summer Term Jel:M00, M59 ID:402 - K: Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ, Ayhan AYTAÇ (2015), Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Ücret Beklenti Düzeylerinin Uygulamaları Örneği, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ocak / Şubat / Mart İlkbahar Dönemi Cilt: 4 Sayı: 11 Yıl: 2015 International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science January / February / March Spring Semester Volume: 4 Issue: 11 Year: 2015 ID:203 K:20 Jel Kodu: M10-12, 10. Sefer GÜMÜŞ (2014), The Relationship between Organizational Support Perceptions and Self- Sufficiencies of Logistics Sector Employees, International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS Vol.3 No.2, 2014 ISSN: available online at 11. Sefer GÜMÜŞ, Hande Gülnihal GÜMÜŞ( 2014): Effects of Institutionalization over the Raising Values of Family-Owned Business and a Practice, International Journal of Research in Business and Social Science, IJRBS Vol.3 No.2, 2014 ISSN: available online at 12. Sefer GÜMÜŞ (2013), An Applied Example of The Effect Commercials, A Reason for Turkish Consumer s Preferance for Organic Product, On Consumer Perception, IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Temmuz Ağustos Eylül 2013 Sayı: 11 Cilt: 4 Summer Jul - Aug - Sep 2013 Issue: 11 Volume: 4 ISSN: Print Online X 13. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ (2014), Hizmet Kalitesinin Davranış Tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimiyle İlişkisi: Bir Banka Uygulaması, Mart-Nisan 2014, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN: X Iktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan 14. Sefer GÜMÜŞ, Metin ATEŞ, Fikriye TOKER (2014), Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hastane Hizmetlerinde Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hasta Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

9 January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester ISSN: Sefer GÜMÜŞ, Fikriye TOKER, Murat KORKMAZ (2014), Sigorta Sektöründe Satış Temsilcilerinin Satış Performasına Etkisi ve İstanbul da Bir Araştırma,Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester ISSN: Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ (2014), Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 44 Temmuz Ağustos 2014 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat Kırgızistan Jel Kod: M *** ID:518 K: Sefer GÜMÜŞ (2013), Katılım Bankalarında İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma, TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: , e-issn: ; Cilt: 6/YAZ, Sayı: 23 TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; ISSN: , e- ISSN: ; Volume: 6/SUMMER, Issue: 23, 18. Sefer GÜMÜŞ(2014): Küresel Rekabette Marka Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü,Turan-Sam,Stratejik Araştırma Merkezi Yayını Yıl:2014,Sayı : Sefer GÜMÜŞ, Duygu İlalan EKŞİ(2014): A Study In Turkey On Customer Satisfaction For internal/external Customers at the Airway Transport, European Journal of Business and Social Sciences EJBSS ,Swetzerland Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Muzaffer AKSOY, Dilek Tuna CESİM, Sefer GÜMÜŞ (2014), Service Marketing Managers Level of Realizing Their Instructional Leadership Roles: The Applied Example on City Istanbul for the Effect on level of Business Success and Performance, International Journal of Academic Research, Vol.6 January Halim KAZAN, Sefer GÜMÜŞ (2013) Measurement of Employees Performance: A State Bank Application, International Review Management and Business Research, Vol:2 say:2,yıl Murat KORKMAZ, Sefer GÜMÜŞ, Nur Dilbaz ALACAHAN (2014): Analysis of Preference Levels of Bank Customers in Terms of Housing Loan, Australian Journal of Basic and Applied Sciences,8(9) June 2014

10 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. GÜMÜŞ, Sefer (2007): Sınır Bölgelerinde Küresel Yoksulluk Sorununa Bölgesel Çözüm:Trakya da AB ve STK lar üzerine Sınır Ötesi Bir Uygulama Uluslar arası STK lar Kongresi Sınır ötesi işbirliğinde STK ların rolü,çanakkale, TURKEY 2. GÜMÜŞ, Sefer (2008): Avrupa Birliğini Anlatma ve Farkındalığını Yaratmada Türk STK larının Rolü ve İstanbul da Yapılan Bir Araştırma,Uluslararası STK lar Kongresi-Çanakkale 2008, TURKEY 3. GÜMÜŞ, Sefer (2008): The EU Support The Enterprises in Border Regions to Grow Their Trade Capacity: An Application in Trace and Bulgaria, 5th International Symposium On Business Administration, Çanakkale, TURKEY 4. GÜMÜŞ, Sefer - GÜMÜŞ Gülnihal Hande (2013): Marketing Of Innovation Business, 3rd International Conference On leadership, Technology and Innovation Management İstanbul-TURKEY 5. TOP, Seyfi - ÖGE, Ercan - ATAN, Özlem - GÜMÜŞ, Sefer (2013): Investigation Relational Levels Of Intensity Between Paternalistic And Servant Leadership Styles and National Culture, Organizational Comment and Subordinate Responses or Reactions To The Leader Style, 3rd International Conference On Leadership Technology and Innovation Management, Istanbul TURKEY 6. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Analysis of Consumer Demands and Needs Related To Regions in Turkey and Research, Global Interdisciplinary Business - Economics Advancement Conference (GIBA), Conference Proceedings, ClearWater Beach FLORIDA, USA. 7. GÜMÜŞ, Sefer - APAK, Sudi (2011): Strategies Of International Growth Enterprise and Strategic Silences, Procedia Social and Behavioral Scences, pp,2011,doi: PARIS 8. GÜMÜŞ, Sefer - APAK, Sudi - KURBAN, Zuhal (2012): Strategic Dimension Of outsourcing in The Information Technologies Intensified Business, 8th International Strategic Management Conference, pp,2012,doi: 1, BARSELONA 9. GÜMÜŞ, Sefer APAK, Sudi - GÜMÜŞ, Gülnihal Hande KURBAN, Zuhal (2013): An Application In Human Resources Management For Meeting Differeniantation and Innovativeness Requirements Of Business: Talent Managements, 9th International Strategic Management Conference, RIGA-LATVIA 10. GÜMÜŞ, Sefer : Ankara Üniversitesinin 50.yılı nedeniyle Meslek Yüksek Okulları- Sanayi İlişkileri, Uluslararası Sempozyum, Çankırı-Ankara, TÜRKİYE

11 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : Wolff, Ayşen - GÜMÜŞ, Sefer - ÇALIŞKAN, Sezer - ÜRÜ,F.Oben (2008): The Impact Of The Knowledge-Based Economy On The Universities İn Turkey- BURGAZ - BULGARİSTAN, Bulgarca Baskı, Makale İngilizce. 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 1. GÜMÜŞ, Sefer - ERDEM, Birol (2014): Spor Sponsorluklarının Tüketici Tutumuna Etkisi, Hava Yolu Müşterileri Üzerine Bir Uygulama, IAAOJ, Social Science, 2014, 2(1), GÜMÜŞ, Sefer ÖZEL, Meltem (2013): Üniversite Öğrencilerinin Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Kullanımı, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e- Dergi Faculty of Economics and Administrative Sciences e-journal ISSN Cilt 2 Sayı 2 Temmuz-Aralık GÜMÜŞ, Sefer (2014): Ailede Tüketicinin Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Faculty of Economics and Administration ve Sciences e-journal ISSN Cilt 3 Sayı GÜMÜŞ, Sefer (2013): Lojistik Sektörünün Türk Ekonomisine Katkıları ve Bir Araştırma,Uluslar arası İşletme ve Yönetim Dergisi Yıl:2013,sayı: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : 1. GÜMÜŞ, Sefer (2007): Haliçte ki KOBİ lerin İhracatlarını artırma Olanakları Üzerine Bir Araştırma,4.KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi,İSTANBUL 2. GÜMÜŞ, Sefer (2011): İlaç Pazarlamasında Hekimerin Beklentileri Ve Reçeteleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: İstanbul da Bir Araştırma, 10.Ulusal İşletmecilik Kongresi İZMİR 3. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Katılım Bankalarında İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma,14.ÜRETİM Araştırmaları Sempozyumu,İSTANBUL 7.6 Diğer Yayınlar : 1. Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Sefer GÜMÜŞ, Muzaffer AKSOY,Ali Murat KIRIK, Fikriye TOKER (2014): Physical Education and Sports of High School Students Habits of Shopping on Facebook, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,4(8)78-89,2014

12 2. Vedat MOLOĞLU, Sefer GÜMÜŞ, Gülfer BEKTAŞ, Zeynap AYDOĞAN, Arzu İRBAN(2013): A Study For the Evaluation of the role of Executive Leadership at Professional Life and an Institutionalization Process of a Hospital, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi sayı 3,Yıl 2013 AKADEMİK OLMAYAN,SEKTÖREL YAYINLAR VE MAKALLELER 1. Gümüş, Sefer : T.Ü.İ.İ.B. Fakültesinin Trakya daki Yeri ve Önemi, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : KİT lerin Özelleştirilmesindeki Son Durum ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Meslek Yüksek Okulu Uzunköprü ye Çok Fayda Sağlayacaktır, Hudut, Uzunköprü Adalet ve Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi, Hudut, Adalet, Edirne, GÜMÜŞ, SEFER Üniversite ve Milli Eğitim İşbirliğinde Uzunköprü Örneği, Adalet- Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Edirne Serbest Bölgesi, Dünya, İstanbul, Edirne ve Hudut, Son Haber Sayıları, Gümüş, Sefer : TZDK nın Özelleştirilme Aşamasında Türk Tarımına Katkıları, Yeri ve Önemi, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Gençliği ve Üniversite Bağlamında Yüksekokul un Yöreye Katkıları, Adalet- Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Dağıtım Kanallarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Festivali nin Yöreye Katkıları, Hudut, Adalet- Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Taşımacılık Sorunları ve Çözüm Önerileri, Son Haber- Hudut, Edirne, İstanbul

13 12. Gümüş, Sefer : Kavun, Karpuz Pazarlamasında Trakya da Acil Alınması Gereken Önlemler, Dünya, Trakya daki Tüm Gazeteler, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ülkemizde ve Trakya da İç Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : 2000 li Yıllarda Satış ve Teknikleri, Uzunköprü de Düzenlenen Pazarlama ve Satış Seminerine Sunulan Bildiri, Edirne, Gümüş, Sefer : Dış Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası Dergisi, Nisan, 1996, Sayı: 56, Medya ve Hudut, Muhtelif Sayıları, Gümüş, Sefer : Edirne Ekonomisinin Bugünü ve Yarını, Edirne, Gümüş, Sefer : Pazarlama Bilgisizliği Nedeniyle Soğanlar Depolarda Çürüyor, Adalet, Dünya, Çiftçi ve Köy Dergileri, Edirne, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ticaret ve Zahire Borsalarının Ülke Ekonomisine Katkıları, Uzunköprü Ticaret Borsası Dergisi, Edirne, Gümüş, Sefer : Günümüzde Medya ve Bilimin Türk Toplumunun Gelişimine Katkıları, Adalet, Gürses, Dünya ve Trakya Basını, Edirne, Gümüş, Sefer : Tüketiciyi Kim ve Nasıl Koruyacak?, Adalet, Gürses, Dünya Çiftçi ve Köy Dünyası Dergileri, Edirne, İstanbul, Gümüş, Sefer : Edirne nin Geleceğine Yön Verecek Bir Olay Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Tanıtım Sorunları ve Çözüm Önerileri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Mayıs, 1996, Sayı: 47, Edirne, Sayı: 19, Kırkpınar, Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne İhracatının Bölgesel ve Yöresel Analizi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Bulgaristan İhracat Pazar Araştırması, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünyada ve Türkiye de Sınır Ticareti, Dünya, ETSO, Gümüş, Sefer : Bosna Hersek in 1996 Değerlendirmesi ve 1997

14 Hedefleri, Son Haber, Ekonomik Yorumlar, Edirne, Gümüş, Sefer : İhracatımızın Arttırılmasında Önemli Bir Pazarlama Organizasyonu, Eximpazar Dergisi, Mart, Gümüş, Sefer : Edirne Ekonomisini Canlandıracak Projenin Analizi, ETSO, TOBB Dergileri, Ankara, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye-Güney Kore Ticari İlişkileri ve Seramik Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Önlemler, ETSO, Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Belçika nın Dünya Otomotiv Sektöründeki Yeri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Türkiye- Danimarka İlişkileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Firmalarımızın Satışlarının Arttırılmasına Yönelik Önlemler,ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne deki KOBİ ler, Üretim, İthalat ve İstihdam Seferberliğinde Türkiye nin Neresinde?, Zaman, ETSO, Dergi ve Gazeteleri, Edirne, Gümüş, Sefer : Polonya Pazarı ve İhracat Olanakları, Eximpazar Dergisi, Gümüş, Sefer : Belçika Pazarı ve İhracat Olanakları, Eximpazar Dergisi, Gümüş, Sefer : Türkiye-Makedonya Dış Ticaretinin Gelişmesine Yönelik Önlemler, Trakya Ekonomi Dergisi, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne de Özel Sektör Yatırımlarının Analizi, Son Haber, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : 1996 Yılı Edirne İhracatının Analizi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Kuveyt Mermer Sektörü İçin Potansiyel Pazar, ETSO- Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Cam Eşya Sektöründe Türkiye- Güney Kore Ekonomik İlişkileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye de Ekmeğin Değerlendirilmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO- Dünya, Tüm Türk Basınında Yayınlanmıştır.

15 42. Gümüş, Sefer : Türkiye-Belçika Ekonomik İlişkileri ve İhracatımızın Arttırılmasına Yönelik Önlemler, Standart Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : Belçika Ekonomisinin 1996 Değerlendirmesi ve 1997 Hedefleri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye-Hindistan Ekonomik İşbirliği, Dünya, Gümrük Birliği Dergileri, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye-Portekiz Elektronik Sektörü ve İhraç Olanakları, MEDYA, ETSO Dergileri, Edirne, Gümüş, Sefer : Gümrüklerden Geçişte Beklemenin KEİ Çerçevesinde Dış Ticaretimize Etkileri, ETSO, Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünyanın Hedef Pazarı ÇHC de Son Gelişmeler Ekonomik Yorumlar, Gümüş, Sefer : Bulgaristan Kambiyo ve Bankacılık Rejiminde Son Gelişmeler, Dünya, Gümüş, Sefer : Rusya Federasyonu Gıda Maddeleri İhracat Pazar Araştırması Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Gümüş, Sefer : Bosna-Hersek Cumhuriyetinde Ekonomik Yapı, Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Gümüş, Sefer : Bosna-Hersek Cumhuriyetinin Yeniden İmarına İlişkin Son Yapılanmalar, Dünya, Gümüş, Sefer : Kimyevi Gübre Sektöründe Fiziksel Dağıtım Kanallarında Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, MEDYA, Pazarlama Dünyası, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergileri, Gümüş, Sefer : Makedonya Cumhuriyetinin 1997 Makro Ekonomik Politikaları, Medya, Gümüş, Sefer : 21. Yüzyıla Doğru Shangay Ekonomisindeki Son Gelişmeler, Standart Dergisi, Ankara, Gümüş, Sefer : Teşvik Sisteminde AB ye Uyum Sürecinde İhracata Yönelik Devlet Yardımlarında Yeni Boyutlar, MEDYA, Edirne, Gümüş, Sefer : Güney Afrika Cumhuriyeti Elektrikli Ev Aletleri İhracat Pazar Araştırması, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Teşvik Sisteminde AB ye Uyum Sürecinde Dahilde ve Hariçte İşleme Rejiminde Son Gelişmeler, MEDYA,

16 Edirne, Gümüş, Sefer : Sanayileşme Sürecinde Türkiye de OSB ler ve Edirne OSB de Son Durum, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : GB ye Uyum Aşamasında KOBİ lerin Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Makedonya da Yabancı Sermaye Yatırımları ve Teşvik Önlemleri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Sanayiinin İhracat Analizi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Geleceğimizin Güvencesi Gençlerimiz, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Mimar Sinan Havaalanı 21. Yüzyılın En Büyük Yatırımı, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : TEM Otoyolunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye nin Gümrük Birliği Süreci ve İhracatımıza Etkileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Yunanistan Ekonomisinin Gelişmesine Yönelik Önlemler, T.Ü. Balkan Araştırmaları Kitabı, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye- Suudi Arabistan Dış Ticareti ve İhracatımızın Arttırılmasına Yönelik Önlemler, Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Gümüş, Sefer : Hizmet Sektöründe Türkiye ve Dünyada Son Gelişmeler, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Cumhuriyetin 75. Yılında Edirne Sanayii Türk Sanayiinin Neresinde?, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Mimar Sinan Havaalanı 21. Yüzyılın Yatırımı Olacak, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye de İnternet in Geleceği ve Sorunları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya da Çeltik Üretimi ve Pazarlama Sorunları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya daki Kömür Rezervlerinin Değerlendirilmesi Sorunu, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Firma Mutluluğunun Yolu Müşteri Memnuniyetinden

17 Geçer, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye- İsrail İlişkilerinde İhracat Sektöründe Pazarlama Sorunları, Edirne, ETSO, Gümüş, Sefer : Edirne-İstanbul Hattı Hızlı Tren Projesi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Konut Sektöründe Ahşap Malzeme Kullanım Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : GB ye Uyum Aşamasında Edirne Tüketicilerinde Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünyanın Geleceğini Su Belirleyecek, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Ticaretinin Gelişmesine Yönelik Önlemler, ETSO- TOBB- Ekonomik Çözüm- Ekonomik Yorum Dergileri, Edirne, Ankara, Gümüş, Sefer : Edirne Mimar Sinan Havaalanı Fayda- Maliyet Analizi Raporu, Edirne Valiliği Rapor ve Yayınları Arasında, Edirne, Gümüş, Sefer : Deniz ve Hava Yollarında Taşımacılık Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Doğrudan Pazarlama Sisteminde Çalışan Firmalarda Satış Gücünün Özendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : Trakya da Sanayileşmenin Çekiciliği, Dünya- KTSO, Kırklareli, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye de Sanayiin Coğrafyası Değişecek, ETSO, KTSO, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : 1999 un İkinci Yarısında Türkiye-Belçika Ekonomik İlişkileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ulusal Felaketin Ekonomik Boyutları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Ticaret Odaları İle Ticaret Borsalarının Ülke Ekonomisindeki Rolleri, ETSO- TOBB, Dünya- Forum,

18 Ankara, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya daki Radyo ve TV lerin Bölge Ekonomilerine Katkıları, KTSO, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünya Pazarında Küreselleşme Depremi, Dünya, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Tüketici Açısından Medya Reklamlarının Analizi, Dünya- ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : DDY nin Edirne Örneğinde Dış Ticaretimize Katkıları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Günümüzde Rekabet Gücü Yüksek Bir Ülke Türkiye, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türk-Bulgar Dış Ticaretinde Son Gelişmeler, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Pazarlama Firmaları Elektronik Ticarete Geçmek Zorunda, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Görsel Basında Yüzeysel Reklam Sorunları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Narenciye Üreticilerinin Dış Pazarlamasında Tanıtım Sorunları ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Rusya Ekonomisinde Son Durum ve 2000 Yılı Beklentileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ticari Hayatımızın Vazgeçilmez Geleceği Esnafımız, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye-Meksika Ticari ve Ekonomik İlişkileri, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Türkiye-Bulgaristan Ekonomik İlişkilerinde Son Gelişmeler, T.Ü. Balkan Araştırma Merkezi Kitabı, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye-Makedonya Ekonomik İlişkilerinde Son Gelişmeler, T.Ü. Balkan Araştırma Merkezi Kitabı,

19 Edirne, Gümüş, Sefer : Kırklareli Hayvancılık Sektörünü Zor Günler Bekliyor, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Kırklareli Turizm Cenneti, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Lüleburgaz Türkiye nin 9. Zengin İlçesi, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Trakya da Sanayileşmenin İkinci Adresi Kırklareli, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : 21. Yüzyılda Türkiye de Sanayileşme Fırtınası ve Trakya ya Etkileri, Dünya ve Diğer Yayın Organları, İstanbul, Gümüş, Sefer : Vietnam Yabancı Yatırımcıları Çekmek İçin Önlemler Alıyor, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Rusya Federasyonu Hazır Giyim İhracat Pazarı, Ekonomik Yorum, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye de Tercih Edilen Markalar, ETSO, KTSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Ayakkabı Üreticilerinin Üretim Aşamasındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri, KTSO, ETSO, Dünya, Gümüş, Sefer : Türk Temizlik Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, KTSO, ETSO, Dünya, Gümüş, Sefer : Pazarlama Kanallarındaki Alıcı Kurumların Sorunları ve Edirne Örneğinin İncelenmesi, ETSO, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türk Tekstil İşlerinin Yapısal ve Pazar Performans Analizi, Edirne, Gümüş, Sefer : Medya Reklamlarının Tüketici Açısından Analizi ve Ulusal TV Kanalında Bir Uygulama, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye- İsrail Ekonomik İlişkileri, ETSO, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : İsrail Ekonomisinde Sektörel Gelişmeler ve 1999 Yılı Değerlendirmesi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın Sınır Ötesi İşbirliğindeki Önemi, ETSO, Edirne, 1999

20 121. Gümüş, Sefer : Edirne deki Kamyonet ve Kamyoncuların Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Ayakkabı İmalat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Kırklareli Lüleburgaz sız Büyümeli, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : AB Adaylık Sürecinde Kırklareli Tekstil Sektöründe Yatırım Alanları, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Hizmetin Milliyeti, Sınırı ve Coğrafyası Yoktur, UTSO, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : AB Adaylık Sürecinde Edirne deki Ayakkabı Tamircilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Kırklareli deki KOBİ lerin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Kırklareli deki Yatırımların Sektörel Özellikleri, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : İhracatta Pazarlama ve Balkan Ülkeleri İhracat Pazar Araştırması, T.Ü. Balkan Araştırma Merkezi Yayını, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya nın Akciğerleri Istıranca Ormanlarının Turizm Sektörüne Kazandırılması, KTSO, Gümüş, Sefer : Enflasyonla Mücadelenin Toplumsal Boyutu, Tüm Ekonomik ve Yerel Basın, Edirne, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Ekonomisinin Dinamikleri, UTSO, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Trakya daki Tuğla Sektörünün Geleceği, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türk Yunan İlişkilerinin Geliştirilme Sürecinde Edirne nin Rolü, Tüm Ekonomik ve Ulusal Basın 135. Gümüş, Sefer : Ulusal Felaketin Ekonomik Boyutları, Edirne, Gümüş, Sefer : Genel Basında Yüzeysel Reklam, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya daki Radyo-Tv lerin Bölgeye Ekonomik Katkıları, KTSO, Kırklareli, 2000

ÖZGEÇMĐŞ. 1- Adı Soyadı : Sefer Gümüş. 2- Doğum Tarihi : 1.03.1946. 3- Unvanı : Y.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite

ÖZGEÇMĐŞ. 1- Adı Soyadı : Sefer Gümüş. 2- Doğum Tarihi : 1.03.1946. 3- Unvanı : Y.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite ÖZGEÇMĐŞ 1- Adı Soyadı : Sefer Gümüş 2- Doğum Tarihi : 1.03.1946 3- Unvanı : Y.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.ĐĐBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ( 3.07.2015 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.)

ÖZGEÇMİŞ ( 3.07.2015 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.) ÖZGEÇMİŞ ( 3.07.2015 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.) 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi : 01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK Date of Birth/Place :EDİRNE, 1975 E-Mail Adress : ozlem_melsel@hotmail.com ozlem.isik@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Faculty Of Economics

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Muhittin Karabulut 2. Doğum tarihi : 26.11.1947 3. Unvanı : Profesör (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Doç. Dr. M. Nedim BAYUK

Doç. Dr. M. Nedim BAYUK Doç. Dr. M. Nedim BAYUK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3456 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü Eğitim Bilgileri 1994-1999 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

E-mail : belkisuslusoy@beykent.edu.tr ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖĞR.GÖR. ELİF SUNGUR Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İletişim Bilgileri: elifsungur@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2744 İletişim Fakültesi B 505 Eğitim Bilgileri: Lisans Yüksek Lisans Doktora Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 2001-2004 Lisans Muğla Sıtkı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990.

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990. 1. ADI SOYADI : İsmail Melih Baş 2. DOĞUM TARİHİ : 3. UNVANI : Doçent 4. ÖĞRENİM DURUMU : University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 212867250-1055 Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat Fak. 1971 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Muhittin KARABULUT 2. Doğum Tarihi: 26.11.1947 3. Ünvanı:.Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat/Đşletme- Đstatistik Đstanbul Üniversitesi/ Đktisat

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil.

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil. ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Adana Đk.Tic.Đl. Akademisi - Đşletme Bölümü Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli. Doğum Tarihi: Unvanı: PROF. DR. Lisans. Fakültesi İşletme Bölümü. Y. Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli. Doğum Tarihi: Unvanı: PROF. DR. Lisans. Fakültesi İşletme Bölümü. Y. Lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Lisans Y. Lisans Doktora 5. 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: PROF. DR. Bölüm/Program Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Marmara Üniversitesi Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

Doç.Dr. MEHMET ULUKAN

Doç.Dr. MEHMET ULUKAN Doç.Dr. MEHMET ULUKAN Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1994 Lisans Gazi Üniversitesi 1996-1998 Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitimi İletişim Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 55 ORTA 2003 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 55 ORTA 2003 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ PERSONEL AD: SOYAD: OYA KORKMAZ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 55 ORTA 2003 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. TARİH BİTİŞ TARİH Lisans-Anad ANKARA Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aslı GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi : 17 Şubat 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Radyo-TV

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı