ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF Y.Lisans Pazarlama İstanbul Üniv. İkt.Fak Doktora Pazarlama Marmara Üniv. Sos.Bl Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent : Yrd.Doç.Dr Doçent : Doçent Unvanını aldığı tarih : Profesör : 6- Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : 6.1 Yüksek Lisans Tezleri : 1. Nuray ÇETİN, 2014, Kamu Hastanelerinde Hizmetlerin Pazarlanmasında Hekimlere uygulanan Performansı sisteminin Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Üzerine Etkileri: Bir Araştırma: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi 3. Mustafa KOLAY, 2014, Türkiye de Aile Şirketlerinde Nepotizm: İstanbul Örneği 4. Hülya GÜRSOY, 2014, Sektörünün Dış Ticaretteki Rolü ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri, 5. Recep BAYDEMİR, 2014, Yerel Yönetimlerde Hizmet Pazarlaması: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6. Mehmet Reşit USLUSOY, 2014, Türkiye de Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Sektördeki yen Eğilimler(İnovasyon) 7. Arda SÖĞÜTLÜ, 2014, Mobbing, Etkileri ve Mobbing le Mücadele

2 8. Mahdi AZHDARGHAREHAGHAJI, 2013, Türkiye İran ekonomik ilişkileri ve petrolün rolü 9. Halil İbrahim GENÇELİ, 2013, Organik tarım ürünlerinin pazarlamasında marketlerin rolü 10. Eljif Hajrula ASLAN, 2013, Türkler'de iş ahlakı ve geçmişten günümüze ahilik 11. Merve ÜNLÜ, 2013, Türkiye de 5 yıldızlı otellerde uygulanan CRM çalışmalarının müşteri sadakati üzerindeki rolü 12. Meltem ÖZEL, 2012, Öğrencilerin sosyal medya kullanımı ve üniversitelerde dijital pazarlama iletişimi uygulamalarını belirlemeye yönelik bir araştırma 13. Semih SUNGUR, 2012, İnternet sitelerinde yayınlanan reklamların tüketicinin satın alma davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma 14. Melek YILDIRIM, 2012, Lojistik sektörünün dünyada çalışma sistemleri ve Türk ekonomisine katkıları üzerine bir araştırma 15. Ahmet KARATEKE, 2012, Türkiye'de terörle etkin mücadelede istihbarat yönetiminin ve organizasyonun rolü 16. Yunus HAKTANIYAN, 2012, İnsan kaynakları yönetiminde motivasyonun çalışanlara etkisi üzerine bir araştırma 17. Berrin MERT, 2012, İş kazası ve meslek hastalıklarının işverene sorumlulukları inşaat sektöründe bir uygulama 18. Naime İBİŞ, 2012, Yatırım bankalarının birleşmelerinde yabancıların rolü 19. Taşkın KUZU, 2011, Türk yargı sistemine Ulusal Yargı Ağı Projesi çalışmalarının etkileri üzerine bir araştırma 20. Sibel KARAKOÇ, 2011, Hastaların hastane seçimlerinin hastane yönetimi üzerine etkileri: Ankara'da bir araştırma 21. Yasemin Gülizar SÜRMEN, 2011, Türk milli eğitiminde örgün eğitimin yeri ve okul öncesi eğitim 22. Selda ERDAL, 2011, Örgütlerde stres yönetiminde cinsiyet faktörü 23. Perihan AKSOY, 2011, Sağlık kurumlarında şikâyet yönetimi 24. Ebru ALPTEKİN, 2011, Performans değerlendirme sistemleri ve Kara Kuvvetlerinde bir Araştırma 25. Meltem ALTAY, 2011, Hastane çalışanlarının işyerindeki duyguları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Özel sağlık kurumlarına yönelik bir araştırma

3 26. Selma KAÇAR, 2011, Avrupa Birliği sürecinde İstanbul ilinde özel hastanelerde çalışan hemşirelerin hemşirelik işlevlerinin standardizasyonu ve ücretlendirilmesi hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi 27. Alaattin KASIMOĞLU, 2011, Düşük yoğunluklu çatışma konseptinde PKK'nın siyasallaşma hareketleri ve kent faaliyetleri 28. Ülkü ÇOBAN, 2011, İş değerlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi ve hemşireler üzerinde bir uygulama 29. Mustafa BAĞCI, 2011, Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve mali suçların ülkemizdeki ekonomik boyutu 30. Aslı GÜR, 2011, Profesyonel yöneticilerin aile şirketlerinin kurumsallaşmasına etkisi: Bir uygulama 31. Sibel GEDİK, 2010, Türkiye'nin tam üyelik sürecine AB hibe projelerinin katkıları ve bir araştırma 32. Haktan ATALAY, 2010, Toplam kalite yönetiminin marka yönetimiyle ilişkisi 33. Hikmet ŞEN, 2010, Küreselleşmenin coğrafi boyutu ve Türkiye'deki su kaynaklarının değerlendirilmesi üzerine bir inceleme 34. Nurhan BULUT, 2010, Hastane işletmelerinde çalışma koşullarının, iş görenler üzerindeki yabancılaşmaya etkisi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir uygulama 35. Neşe TOSUN, 2010, Yöneticilerin verimliliğinin arttırılmasında toplam kalite yönetimi'nin rolü: Adli Tıp'ta bir uygulama 36. Özkan ÇALGAN, 2010, Öğrencilerin tarih dersine ilgisi ile üniversite hazırlık aşamasındaki tarih dersi başarı durumları arasındaki ilişki; bir araştırma 37. Şener YALÇINKAYA, 2010, Yerel yönetimlerde stratejik planlama ve stratejik yönetim üzerine Beykoz Belediyesi örneği 38. Doğuş KURT, 2010, İlaç sektöründe marka yönetimi ve Bilim ilaç örneği 39. Meral KÖKCAN, 2010, Sağlık çalışanının aile içi şiddet olgusuna bakış açısı 40. Kemal TOY, 2010, Marka sadakatinin tüketicinin satın alma davranışlarına etkisi üzerine kuyumculuk sektöründe bir araştırma 41. Yüksel YALÇIN, 2010, Tedarikçi Kalite Sistemi Değerlendirmesinde Analitik Hiyerarşik, Proses Uygulaması 42. Volkan GÜNDOĞ, 2010, Alışveriş merkezlerinde kurumsal imaj oluşturma ve İstanbul'da bir araştırma

4 43. Nazlı Deniz TÜFEKÇİ, 2010, Türkiye'de turizm sektöründe kriz yönetimi ve bu alanda bir uygulama 44. Leyla AKSAN, 2010, Üsküdar ve çevresindeki hastanelerde çalışan personelin iş tatmini ile tutum ve davranışları arasındaki farkın analizi 45. Aylin KARAKAŞ, 2010, Kadın ve erkek yöneticilerin liderlik davranışları arasındaki farklılıkların analizi: Sağlık sektöründe bir uygulama 46. Fatma KORKMAZ, 2010, Sağlık sektöründe hizmet alanlarla hizmet sunanlar arasında yaşanan sorunların analizi 47. Yeşim AKDENİZ, 2010, İnsan kaynakları yönetiminde personel seçme ve yerleştirme: Sigorta sektöründe alan çalışması 48. Fatih TOMBALAK, 2010, A research on the expectations of primary and high school students' parents from school: Private Ümraniye İrfan Nursery, Primary and High School sample 49. Hacer Mine SEVİNÇ, 2010, Sigorta sektöründe kişisel satış süreci ve satıcının kişilik özelliklerinin satış performansı üzerine etkisi: İstanbul'da bir araştırma 50. Ramazan UYAR, 2010, Sınıf öğretmenlerinin teknolojik açıdan toplumsal değişime uyumu: Başakşehir ilçesi 51. Serpil ÜLKER, 2010, Hastanelerde genel cerrahi bölümlerinde yapılan ameliyatların tıbbi analizi ve Üsküdar Devlet Hastanesi'nde bir uygulama 52. Ayşegül Atabay SEZGİN, 2010, Mağazacılıkta yönetici yetiştirme programları üzerine bir inceleme 53. Emel Zeynep GÖREN, 2010, Türkiye'de rehberlik ve araştırma merkezlerinden hizmet alanların analizi ve istanbul'da bir uygulama 54. Önder ŞAŞKIN, 2010, İlköğretim okulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine Küçükçekmece'de bir araştırma 55. Emine Gözen ÜLTAY, 2010, AB projelerinde proje hazırlama sürecindeki değişkenlerin yönetimi üzerine bir araştırma 56. Emin KESEK, 2010, İstanbul basın sektöründe pazarlama değişkenlerinin reklam gelirleri etkisi üzerine bir araştırma 57. Seyhan ÖZGÜR, 2009, AB sürecinde beyaz et sektörünün İstanbul'daki dağıtım kanalları ve bir uygulama 58. Murat YILDIRIM, 2009, İlköğretim okullarında öğretmen algılarına göre yöneticilerin, yöneticilik becerilerinin örgüt iklimine katkısı (İstanbul ili Bahçelievler ilçesi örneği)

5 59. Halil YILDIRIM, 2009, Öğretmenlerin liderlik davranışlarının öğrenci saldırganlık eğilimine etkisi 60. Turgay TOKMAK, 2009, Okulların fiziki ve sosyal gelişiminde belediyeler 61. Gülcahan KÖLEŞOĞLU, 2009, İlköğretim öğretmenlerinin liderlik özellikleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki: İstanbul ili Beyoğlu ilköğretim okullarında bir uygulama 62. Sefer ERGEN, 2009, İlköğretim eğitim sisteminde kalabalık sınıfların yönetimi ve Esenyurt İlköğretim Okullarında bir araştırma 63. Özlem ÇİÇEK, 2009, Sınıf öğretmenlerinin motivasyon kaynakları 64. Nesrin ÇAĞLI, 2009, Ebeveynin eğitimi ve mesleklerinin çocukların eğitimindeki başarısına etkisi ve bir araştırma 65. Erol BİLGİN, 2009, Okul yöneticilerinin, okul kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve değiştirilmesindeki rolü (İstanbul ili Bahçelievler ilçesi örneği) 66. Zeliha TEKİN, 2008, Pazarlama etiğinde makyavelizm ve İstanbul Mahmutpaşa'da bir uygulama 67. Ebru KARASU, 2007, Havayolu ulaşımında düşük maliyetli taşıyıcılar ve uzun mesafeli hatlarda rekabet olasılıkları 68. İlkay ATALAY, 2006, Sağlık sektöründen hizmet alanların memnuniyetlerinin ölçülmesinde fiyat değişkeninin rolü ve bir uygulama 69. Özlem IŞIK, 2000, Hazır giyim sektöründe mevsim sonu indirimli satışların tüketici satınalma tercihleri üzerindeki etkileri ve bir uygulama 70. Melike TATLI, 2000, İhracat firmalarında yeni pazarlama stratejileri ve tekstil sektöründe bir uygulama 71. Özlem ÖZAKINCI, 2000, Pazarlama firmalarında toplam kalite yönetimi ve otomotiv sektöründe bir uygulama 72. Bülent Şükrü HASTÜRK, 1999, Tüketici açısından medya reklamlarının analizi ve ulusal TV kanalında bir uygulama 73. Gülşen VARLIK, 1999, Pazarlama kanallarında toptancılar, perakendeciler ve Edirne örneğinin incelenmesi 74. Tümay ATAKAN, 1999, Türk tekstil işletmelerinin yapısal ve dış pazar performans analizi 75. Erdoğan YILDIZ, 1998, Türkiye'nin Gümrük Birliği süreci ve ihracatımıza etkileri

6 76. İsmail İYİGÜN, 1998, Ticaret borsalarının dünden bugüne gelişimi ve Uzunköprü uygulaması 77. Tülay DEMİRALAY, 1997, Gümrük Birliği sürecinde tüketicinin örgütlenmesi boyutunda Edirne örneği 78. Seyhan BİLİR, 1997, Avrupa Birliği`ne uyum aşamasında küçük ve orta boy işletmelerin örgütlenme sorunları ve çözüm önerileri -Edirne incelemesi- 6.2 Doktora Tezleri : 7 Kitaplar: 1. GÜMÜŞ, Sefer, GERGİN, İrem (2013). Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Eğitimcilerin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi, Hperlink Yayınları 2. GÜMÜŞ, Sefer- TÜTÜNCÜ, Mert(2012). Hizmet, Hizmet Pazarlaması, Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Pazarlama Stratejileri. Hiperlink Yayınları 3. GÜMÜŞ, Sefer- BİÇER, Arif(2012), Yeni Ürün Fikirlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Hiperlink Yayınları 4. GÜMÜŞ, Sefer- ÜNAL Göker, Emine(2012), Hizmet Kalitesinin Hizmet Performansına Etkisi-Bir Hastanede Uygulama. Hiperlink Yayınları 5. GÜMÜŞ, Sefer-SUNGUR, Semih - GÜMÜŞ, Hande Bilim ( 2014), İnternet Reklamlarının Tüketicinin Satın Alma Davranışlarına Etkileri. Hiperlink Yayınları 6. GÜMÜŞ, Sefer- TOY, Derya.( 2013): Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Reklamın Etkileri, Hiperlink Yayınları 7. GÜMÜŞ, Sefer-ÖNGÖR, Nurcan - Gülnihal, Hande GÜMÜŞ Bilim(2013): Sağlık Hizmetlerindeki Çatışmaların Hizmetlerin Pazarlanmasına Etkileri, Hiperlink Yayınları 8. GÜMÜŞ, Sefer - DAYAL, Merve - Gülnihal Hande GÜMÜŞ Bilim(2014): İnovasyonu Oluşturan İşletmelerin Yaşam Döngüleri, Hiperlink Yayınları 9. GÜMÜŞ, Sefer - ABDURREZZAK İlkem(2014): Bankacılık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Satış Gücü, Hiperlink Yayınları 10. GÜMÜŞ, Sefer - SARAÇ Pınar (2013): Pazarlamada Markalaşma Stratejileri, Hiperlink Yayınları 11. GÜMÜŞ, Sefer - SEHERLER Burcu (2014): İşletmelerde Yatırım Karaları ve Hedef Pazar Stratejileri, Hiperlink Yayınları 12. GÜMÜŞ, Sefer - POLAT Nebahat (2012): Sağlık Turizminde Pazarlama Değişkenlerine Bir Bakış ve İstanbul Örneği, Hiperlink yayınları 13. GÜMÜŞ, Sefer - UZUN Suat Muhammet (2012): Türk Sigorta Sektörünün Analizi ve Banka Kaynaklı Sigorta Pazarlaması, Hiperlink Yayınları 14. GÜMÜŞ, Sefer - SEZGİN Beşir (2012): Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi, Hiperlink Yayınları

7 15. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Bankacılıkta Pazarlama, Hiperlink Yayınları 16. GÜMÜŞ, Sefer (214) :Sağlıkta İlaç Pazarlaması, Hiperlink Yayınları 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 1. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ, Fikriye TOKER (2014), Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi. May / June /July /August, but 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Term Print: Online: Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜŞ (2014), Tüketici Davranışlarının İncelenmesi ve İstanbul İstiklal Caddesi Üzerine Bir Örnek Uygulama, Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi May / June /July /August, but 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Term Print: Online: Sefer GÜMÜŞ (2013), Ebeveynlerin ve Çocukların Televizyon Reklam İçeriklerine İlişkin Tutumlarının Organik ve Teknolojik Ürünlere Yönelik Karşılaştırmalı Analizi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37 Temmuz Ağustos 2013 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası, Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN 4. Sefer GÜMÜŞ (2013), Bireylerde Oluşan Tüketim Süreci: Plansız Alışveriş ve Bireysel Kadın Tekstil Tüketicilerinin Tüketim Davranışlarının Karadeniz Bölgesi Uygulaması, U H B A B Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2013 July / August / September Summer Session Vol: 2 Issue: 5 Year: 2013 ISSN: Print Online Sefer GÜMÜŞ (2013), Günümüz Kozmetik Ürün Televizyon Reklamlarının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerinin İstanbul Bağlamında İncelenmesi, Uluslar arası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi Temmuz- Ağustos-Eylül 2013 Sayı: 08 Cilt: 3 Summer July, August and September 2013 Issue: 08 Volume: 3, ISSN PRINT: / ONLINE: Murat KORKMAZ, Sefer GÜMÜŞ, Nur Dilbaz ALACAHAN (2015), Banka Müşterilerinin Konut Kredisi Açısından Tercih Düzeylerinin İncelenmesi, U H B A B Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Ocak / Şubat / Mart İlkbahar Dönemi Cilt: 4 Sayı: 11 Yıl: 2015 January / February / March Spring Semester Volume: 4 Issue: 11 Year: 2015 ISSN: Print Online

8 7. Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ (2014), Health Tourism in Turkey and Practical Example of Its Economic Dimensions, IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 15 Cilt: 5 Yaz Dönemi, July-August- September 2014 Issue: 15 Volume: 5 Summer Term Jel: Z00 ID:393 - K: Sefer GÜMÜŞ (2014), Analysis of Consumer Demands and Needs Related to Regions in Turkey and a Research, IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 15 Cilt: 5 Yaz Dönemi July-August-September 2014 Issue: 15 Volume: 5 Summer Term Jel:M00, M59 ID:402 - K: Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ, Ayhan AYTAÇ (2015), Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Ücret Beklenti Düzeylerinin Uygulamaları Örneği, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ocak / Şubat / Mart İlkbahar Dönemi Cilt: 4 Sayı: 11 Yıl: 2015 International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science January / February / March Spring Semester Volume: 4 Issue: 11 Year: 2015 ID:203 K:20 Jel Kodu: M10-12, 10. Sefer GÜMÜŞ (2014), The Relationship between Organizational Support Perceptions and Self- Sufficiencies of Logistics Sector Employees, International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS Vol.3 No.2, 2014 ISSN: available online at 11. Sefer GÜMÜŞ, Hande Gülnihal GÜMÜŞ( 2014): Effects of Institutionalization over the Raising Values of Family-Owned Business and a Practice, International Journal of Research in Business and Social Science, IJRBS Vol.3 No.2, 2014 ISSN: available online at 12. Sefer GÜMÜŞ (2013), An Applied Example of The Effect Commercials, A Reason for Turkish Consumer s Preferance for Organic Product, On Consumer Perception, IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Temmuz Ağustos Eylül 2013 Sayı: 11 Cilt: 4 Summer Jul - Aug - Sep 2013 Issue: 11 Volume: 4 ISSN: Print Online X 13. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ (2014), Hizmet Kalitesinin Davranış Tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimiyle İlişkisi: Bir Banka Uygulaması, Mart-Nisan 2014, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN: X Iktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan 14. Sefer GÜMÜŞ, Metin ATEŞ, Fikriye TOKER (2014), Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hastane Hizmetlerinde Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hasta Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

9 January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester ISSN: Sefer GÜMÜŞ, Fikriye TOKER, Murat KORKMAZ (2014), Sigorta Sektöründe Satış Temsilcilerinin Satış Performasına Etkisi ve İstanbul da Bir Araştırma,Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, International Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester ISSN: Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ (2014), Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 44 Temmuz Ağustos 2014 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat Kırgızistan Jel Kod: M *** ID:518 K: Sefer GÜMÜŞ (2013), Katılım Bankalarında İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma, TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: , e-issn: ; Cilt: 6/YAZ, Sayı: 23 TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; ISSN: , e- ISSN: ; Volume: 6/SUMMER, Issue: 23, 18. Sefer GÜMÜŞ(2014): Küresel Rekabette Marka Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü,Turan-Sam,Stratejik Araştırma Merkezi Yayını Yıl:2014,Sayı : Sefer GÜMÜŞ, Duygu İlalan EKŞİ(2014): A Study In Turkey On Customer Satisfaction For internal/external Customers at the Airway Transport, European Journal of Business and Social Sciences EJBSS ,Swetzerland Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Muzaffer AKSOY, Dilek Tuna CESİM, Sefer GÜMÜŞ (2014), Service Marketing Managers Level of Realizing Their Instructional Leadership Roles: The Applied Example on City Istanbul for the Effect on level of Business Success and Performance, International Journal of Academic Research, Vol.6 January Halim KAZAN, Sefer GÜMÜŞ (2013) Measurement of Employees Performance: A State Bank Application, International Review Management and Business Research, Vol:2 say:2,yıl Murat KORKMAZ, Sefer GÜMÜŞ, Nur Dilbaz ALACAHAN (2014): Analysis of Preference Levels of Bank Customers in Terms of Housing Loan, Australian Journal of Basic and Applied Sciences,8(9) June 2014

10 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. GÜMÜŞ, Sefer (2007): Sınır Bölgelerinde Küresel Yoksulluk Sorununa Bölgesel Çözüm:Trakya da AB ve STK lar üzerine Sınır Ötesi Bir Uygulama Uluslar arası STK lar Kongresi Sınır ötesi işbirliğinde STK ların rolü,çanakkale, TURKEY 2. GÜMÜŞ, Sefer (2008): Avrupa Birliğini Anlatma ve Farkındalığını Yaratmada Türk STK larının Rolü ve İstanbul da Yapılan Bir Araştırma,Uluslararası STK lar Kongresi-Çanakkale 2008, TURKEY 3. GÜMÜŞ, Sefer (2008): The EU Support The Enterprises in Border Regions to Grow Their Trade Capacity: An Application in Trace and Bulgaria, 5th International Symposium On Business Administration, Çanakkale, TURKEY 4. GÜMÜŞ, Sefer - GÜMÜŞ Gülnihal Hande (2013): Marketing Of Innovation Business, 3rd International Conference On leadership, Technology and Innovation Management İstanbul-TURKEY 5. TOP, Seyfi - ÖGE, Ercan - ATAN, Özlem - GÜMÜŞ, Sefer (2013): Investigation Relational Levels Of Intensity Between Paternalistic And Servant Leadership Styles and National Culture, Organizational Comment and Subordinate Responses or Reactions To The Leader Style, 3rd International Conference On Leadership Technology and Innovation Management, Istanbul TURKEY 6. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Analysis of Consumer Demands and Needs Related To Regions in Turkey and Research, Global Interdisciplinary Business - Economics Advancement Conference (GIBA), Conference Proceedings, ClearWater Beach FLORIDA, USA. 7. GÜMÜŞ, Sefer - APAK, Sudi (2011): Strategies Of International Growth Enterprise and Strategic Silences, Procedia Social and Behavioral Scences, pp,2011,doi: PARIS 8. GÜMÜŞ, Sefer - APAK, Sudi - KURBAN, Zuhal (2012): Strategic Dimension Of outsourcing in The Information Technologies Intensified Business, 8th International Strategic Management Conference, pp,2012,doi: 1, BARSELONA 9. GÜMÜŞ, Sefer APAK, Sudi - GÜMÜŞ, Gülnihal Hande KURBAN, Zuhal (2013): An Application In Human Resources Management For Meeting Differeniantation and Innovativeness Requirements Of Business: Talent Managements, 9th International Strategic Management Conference, RIGA-LATVIA 10. GÜMÜŞ, Sefer : Ankara Üniversitesinin 50.yılı nedeniyle Meslek Yüksek Okulları- Sanayi İlişkileri, Uluslararası Sempozyum, Çankırı-Ankara, TÜRKİYE

11 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : Wolff, Ayşen - GÜMÜŞ, Sefer - ÇALIŞKAN, Sezer - ÜRÜ,F.Oben (2008): The Impact Of The Knowledge-Based Economy On The Universities İn Turkey- BURGAZ - BULGARİSTAN, Bulgarca Baskı, Makale İngilizce. 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 1. GÜMÜŞ, Sefer - ERDEM, Birol (2014): Spor Sponsorluklarının Tüketici Tutumuna Etkisi, Hava Yolu Müşterileri Üzerine Bir Uygulama, IAAOJ, Social Science, 2014, 2(1), GÜMÜŞ, Sefer ÖZEL, Meltem (2013): Üniversite Öğrencilerinin Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Kullanımı, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e- Dergi Faculty of Economics and Administrative Sciences e-journal ISSN Cilt 2 Sayı 2 Temmuz-Aralık GÜMÜŞ, Sefer (2014): Ailede Tüketicinin Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Faculty of Economics and Administration ve Sciences e-journal ISSN Cilt 3 Sayı GÜMÜŞ, Sefer (2013): Lojistik Sektörünün Türk Ekonomisine Katkıları ve Bir Araştırma,Uluslar arası İşletme ve Yönetim Dergisi Yıl:2013,sayı: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : 1. GÜMÜŞ, Sefer (2007): Haliçte ki KOBİ lerin İhracatlarını artırma Olanakları Üzerine Bir Araştırma,4.KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi,İSTANBUL 2. GÜMÜŞ, Sefer (2011): İlaç Pazarlamasında Hekimerin Beklentileri Ve Reçeteleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: İstanbul da Bir Araştırma, 10.Ulusal İşletmecilik Kongresi İZMİR 3. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Katılım Bankalarında İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma,14.ÜRETİM Araştırmaları Sempozyumu,İSTANBUL 7.6 Diğer Yayınlar : 1. Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Sefer GÜMÜŞ, Muzaffer AKSOY,Ali Murat KIRIK, Fikriye TOKER (2014): Physical Education and Sports of High School Students Habits of Shopping on Facebook, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,4(8)78-89,2014

12 2. Vedat MOLOĞLU, Sefer GÜMÜŞ, Gülfer BEKTAŞ, Zeynap AYDOĞAN, Arzu İRBAN(2013): A Study For the Evaluation of the role of Executive Leadership at Professional Life and an Institutionalization Process of a Hospital, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi sayı 3,Yıl 2013 AKADEMİK OLMAYAN,SEKTÖREL YAYINLAR VE MAKALLELER 1. Gümüş, Sefer : T.Ü.İ.İ.B. Fakültesinin Trakya daki Yeri ve Önemi, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : KİT lerin Özelleştirilmesindeki Son Durum ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Meslek Yüksek Okulu Uzunköprü ye Çok Fayda Sağlayacaktır, Hudut, Uzunköprü Adalet ve Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi, Hudut, Adalet, Edirne, GÜMÜŞ, SEFER Üniversite ve Milli Eğitim İşbirliğinde Uzunköprü Örneği, Adalet- Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Edirne Serbest Bölgesi, Dünya, İstanbul, Edirne ve Hudut, Son Haber Sayıları, Gümüş, Sefer : TZDK nın Özelleştirilme Aşamasında Türk Tarımına Katkıları, Yeri ve Önemi, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Gençliği ve Üniversite Bağlamında Yüksekokul un Yöreye Katkıları, Adalet- Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Dağıtım Kanallarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Festivali nin Yöreye Katkıları, Hudut, Adalet- Gürses, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Taşımacılık Sorunları ve Çözüm Önerileri, Son Haber- Hudut, Edirne, İstanbul

13 12. Gümüş, Sefer : Kavun, Karpuz Pazarlamasında Trakya da Acil Alınması Gereken Önlemler, Dünya, Trakya daki Tüm Gazeteler, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ülkemizde ve Trakya da İç Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : 2000 li Yıllarda Satış ve Teknikleri, Uzunköprü de Düzenlenen Pazarlama ve Satış Seminerine Sunulan Bildiri, Edirne, Gümüş, Sefer : Dış Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası Dergisi, Nisan, 1996, Sayı: 56, Medya ve Hudut, Muhtelif Sayıları, Gümüş, Sefer : Edirne Ekonomisinin Bugünü ve Yarını, Edirne, Gümüş, Sefer : Pazarlama Bilgisizliği Nedeniyle Soğanlar Depolarda Çürüyor, Adalet, Dünya, Çiftçi ve Köy Dergileri, Edirne, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ticaret ve Zahire Borsalarının Ülke Ekonomisine Katkıları, Uzunköprü Ticaret Borsası Dergisi, Edirne, Gümüş, Sefer : Günümüzde Medya ve Bilimin Türk Toplumunun Gelişimine Katkıları, Adalet, Gürses, Dünya ve Trakya Basını, Edirne, Gümüş, Sefer : Tüketiciyi Kim ve Nasıl Koruyacak?, Adalet, Gürses, Dünya Çiftçi ve Köy Dünyası Dergileri, Edirne, İstanbul, Gümüş, Sefer : Edirne nin Geleceğine Yön Verecek Bir Olay Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Tanıtım Sorunları ve Çözüm Önerileri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Mayıs, 1996, Sayı: 47, Edirne, Sayı: 19, Kırkpınar, Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne İhracatının Bölgesel ve Yöresel Analizi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Bulgaristan İhracat Pazar Araştırması, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünyada ve Türkiye de Sınır Ticareti, Dünya, ETSO, Gümüş, Sefer : Bosna Hersek in 1996 Değerlendirmesi ve 1997

14 Hedefleri, Son Haber, Ekonomik Yorumlar, Edirne, Gümüş, Sefer : İhracatımızın Arttırılmasında Önemli Bir Pazarlama Organizasyonu, Eximpazar Dergisi, Mart, Gümüş, Sefer : Edirne Ekonomisini Canlandıracak Projenin Analizi, ETSO, TOBB Dergileri, Ankara, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye-Güney Kore Ticari İlişkileri ve Seramik Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Önlemler, ETSO, Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Belçika nın Dünya Otomotiv Sektöründeki Yeri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Türkiye- Danimarka İlişkileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Firmalarımızın Satışlarının Arttırılmasına Yönelik Önlemler,ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne deki KOBİ ler, Üretim, İthalat ve İstihdam Seferberliğinde Türkiye nin Neresinde?, Zaman, ETSO, Dergi ve Gazeteleri, Edirne, Gümüş, Sefer : Polonya Pazarı ve İhracat Olanakları, Eximpazar Dergisi, Gümüş, Sefer : Belçika Pazarı ve İhracat Olanakları, Eximpazar Dergisi, Gümüş, Sefer : Türkiye-Makedonya Dış Ticaretinin Gelişmesine Yönelik Önlemler, Trakya Ekonomi Dergisi, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne de Özel Sektör Yatırımlarının Analizi, Son Haber, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : 1996 Yılı Edirne İhracatının Analizi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Kuveyt Mermer Sektörü İçin Potansiyel Pazar, ETSO- Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Cam Eşya Sektöründe Türkiye- Güney Kore Ekonomik İlişkileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye de Ekmeğin Değerlendirilmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO- Dünya, Tüm Türk Basınında Yayınlanmıştır.

15 42. Gümüş, Sefer : Türkiye-Belçika Ekonomik İlişkileri ve İhracatımızın Arttırılmasına Yönelik Önlemler, Standart Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : Belçika Ekonomisinin 1996 Değerlendirmesi ve 1997 Hedefleri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye-Hindistan Ekonomik İşbirliği, Dünya, Gümrük Birliği Dergileri, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye-Portekiz Elektronik Sektörü ve İhraç Olanakları, MEDYA, ETSO Dergileri, Edirne, Gümüş, Sefer : Gümrüklerden Geçişte Beklemenin KEİ Çerçevesinde Dış Ticaretimize Etkileri, ETSO, Dünya, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünyanın Hedef Pazarı ÇHC de Son Gelişmeler Ekonomik Yorumlar, Gümüş, Sefer : Bulgaristan Kambiyo ve Bankacılık Rejiminde Son Gelişmeler, Dünya, Gümüş, Sefer : Rusya Federasyonu Gıda Maddeleri İhracat Pazar Araştırması Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Gümüş, Sefer : Bosna-Hersek Cumhuriyetinde Ekonomik Yapı, Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Gümüş, Sefer : Bosna-Hersek Cumhuriyetinin Yeniden İmarına İlişkin Son Yapılanmalar, Dünya, Gümüş, Sefer : Kimyevi Gübre Sektöründe Fiziksel Dağıtım Kanallarında Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, MEDYA, Pazarlama Dünyası, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergileri, Gümüş, Sefer : Makedonya Cumhuriyetinin 1997 Makro Ekonomik Politikaları, Medya, Gümüş, Sefer : 21. Yüzyıla Doğru Shangay Ekonomisindeki Son Gelişmeler, Standart Dergisi, Ankara, Gümüş, Sefer : Teşvik Sisteminde AB ye Uyum Sürecinde İhracata Yönelik Devlet Yardımlarında Yeni Boyutlar, MEDYA, Edirne, Gümüş, Sefer : Güney Afrika Cumhuriyeti Elektrikli Ev Aletleri İhracat Pazar Araştırması, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Teşvik Sisteminde AB ye Uyum Sürecinde Dahilde ve Hariçte İşleme Rejiminde Son Gelişmeler, MEDYA,

16 Edirne, Gümüş, Sefer : Sanayileşme Sürecinde Türkiye de OSB ler ve Edirne OSB de Son Durum, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : GB ye Uyum Aşamasında KOBİ lerin Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Makedonya da Yabancı Sermaye Yatırımları ve Teşvik Önlemleri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Sanayiinin İhracat Analizi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Geleceğimizin Güvencesi Gençlerimiz, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Mimar Sinan Havaalanı 21. Yüzyılın En Büyük Yatırımı, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : TEM Otoyolunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye nin Gümrük Birliği Süreci ve İhracatımıza Etkileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Yunanistan Ekonomisinin Gelişmesine Yönelik Önlemler, T.Ü. Balkan Araştırmaları Kitabı, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye- Suudi Arabistan Dış Ticareti ve İhracatımızın Arttırılmasına Yönelik Önlemler, Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Gümüş, Sefer : Hizmet Sektöründe Türkiye ve Dünyada Son Gelişmeler, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Cumhuriyetin 75. Yılında Edirne Sanayii Türk Sanayiinin Neresinde?, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Mimar Sinan Havaalanı 21. Yüzyılın Yatırımı Olacak, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye de İnternet in Geleceği ve Sorunları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya da Çeltik Üretimi ve Pazarlama Sorunları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya daki Kömür Rezervlerinin Değerlendirilmesi Sorunu, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Firma Mutluluğunun Yolu Müşteri Memnuniyetinden

17 Geçer, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye- İsrail İlişkilerinde İhracat Sektöründe Pazarlama Sorunları, Edirne, ETSO, Gümüş, Sefer : Edirne-İstanbul Hattı Hızlı Tren Projesi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Konut Sektöründe Ahşap Malzeme Kullanım Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : GB ye Uyum Aşamasında Edirne Tüketicilerinde Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünyanın Geleceğini Su Belirleyecek, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Ticaretinin Gelişmesine Yönelik Önlemler, ETSO- TOBB- Ekonomik Çözüm- Ekonomik Yorum Dergileri, Edirne, Ankara, Gümüş, Sefer : Edirne Mimar Sinan Havaalanı Fayda- Maliyet Analizi Raporu, Edirne Valiliği Rapor ve Yayınları Arasında, Edirne, Gümüş, Sefer : Deniz ve Hava Yollarında Taşımacılık Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Doğrudan Pazarlama Sisteminde Çalışan Firmalarda Satış Gücünün Özendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul, Gümüş, Sefer : Trakya da Sanayileşmenin Çekiciliği, Dünya- KTSO, Kırklareli, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye de Sanayiin Coğrafyası Değişecek, ETSO, KTSO, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : 1999 un İkinci Yarısında Türkiye-Belçika Ekonomik İlişkileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ulusal Felaketin Ekonomik Boyutları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Ticaret Odaları İle Ticaret Borsalarının Ülke Ekonomisindeki Rolleri, ETSO- TOBB, Dünya- Forum,

18 Ankara, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya daki Radyo ve TV lerin Bölge Ekonomilerine Katkıları, KTSO, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Dünya Pazarında Küreselleşme Depremi, Dünya, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Tüketici Açısından Medya Reklamlarının Analizi, Dünya- ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : DDY nin Edirne Örneğinde Dış Ticaretimize Katkıları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Günümüzde Rekabet Gücü Yüksek Bir Ülke Türkiye, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türk-Bulgar Dış Ticaretinde Son Gelişmeler, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Pazarlama Firmaları Elektronik Ticarete Geçmek Zorunda, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Görsel Basında Yüzeysel Reklam Sorunları, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Narenciye Üreticilerinin Dış Pazarlamasında Tanıtım Sorunları ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Rusya Ekonomisinde Son Durum ve 2000 Yılı Beklentileri, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Ticari Hayatımızın Vazgeçilmez Geleceği Esnafımız, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye-Meksika Ticari ve Ekonomik İlişkileri, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Türkiye-Bulgaristan Ekonomik İlişkilerinde Son Gelişmeler, T.Ü. Balkan Araştırma Merkezi Kitabı, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye-Makedonya Ekonomik İlişkilerinde Son Gelişmeler, T.Ü. Balkan Araştırma Merkezi Kitabı,

19 Edirne, Gümüş, Sefer : Kırklareli Hayvancılık Sektörünü Zor Günler Bekliyor, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Kırklareli Turizm Cenneti, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Lüleburgaz Türkiye nin 9. Zengin İlçesi, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : Trakya da Sanayileşmenin İkinci Adresi Kırklareli, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : 21. Yüzyılda Türkiye de Sanayileşme Fırtınası ve Trakya ya Etkileri, Dünya ve Diğer Yayın Organları, İstanbul, Gümüş, Sefer : Vietnam Yabancı Yatırımcıları Çekmek İçin Önlemler Alıyor, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Rusya Federasyonu Hazır Giyim İhracat Pazarı, Ekonomik Yorum, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türkiye de Tercih Edilen Markalar, ETSO, KTSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Ayakkabı Üreticilerinin Üretim Aşamasındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri, KTSO, ETSO, Dünya, Gümüş, Sefer : Türk Temizlik Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, KTSO, ETSO, Dünya, Gümüş, Sefer : Pazarlama Kanallarındaki Alıcı Kurumların Sorunları ve Edirne Örneğinin İncelenmesi, ETSO, Pazarlama Dünyası, İstanbul, Gümüş, Sefer : Türk Tekstil İşlerinin Yapısal ve Pazar Performans Analizi, Edirne, Gümüş, Sefer : Medya Reklamlarının Tüketici Açısından Analizi ve Ulusal TV Kanalında Bir Uygulama, Edirne, Gümüş, Sefer : Türkiye- İsrail Ekonomik İlişkileri, ETSO, Dünya, İstanbul, Gümüş, Sefer : İsrail Ekonomisinde Sektörel Gelişmeler ve 1999 Yılı Değerlendirmesi, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın Sınır Ötesi İşbirliğindeki Önemi, ETSO, Edirne, 1999

20 121. Gümüş, Sefer : Edirne deki Kamyonet ve Kamyoncuların Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Ayakkabı İmalat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Kırklareli Lüleburgaz sız Büyümeli, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : AB Adaylık Sürecinde Kırklareli Tekstil Sektöründe Yatırım Alanları, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Hizmetin Milliyeti, Sınırı ve Coğrafyası Yoktur, UTSO, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : AB Adaylık Sürecinde Edirne deki Ayakkabı Tamircilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Kırklareli deki KOBİ lerin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : Kırklareli deki Yatırımların Sektörel Özellikleri, KTSO, Kırklareli, Gümüş, Sefer : İhracatta Pazarlama ve Balkan Ülkeleri İhracat Pazar Araştırması, T.Ü. Balkan Araştırma Merkezi Yayını, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya nın Akciğerleri Istıranca Ormanlarının Turizm Sektörüne Kazandırılması, KTSO, Gümüş, Sefer : Enflasyonla Mücadelenin Toplumsal Boyutu, Tüm Ekonomik ve Yerel Basın, Edirne, Gümüş, Sefer : Uzunköprü Ekonomisinin Dinamikleri, UTSO, Uzunköprü, Gümüş, Sefer : Trakya daki Tuğla Sektörünün Geleceği, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Türk Yunan İlişkilerinin Geliştirilme Sürecinde Edirne nin Rolü, Tüm Ekonomik ve Ulusal Basın 135. Gümüş, Sefer : Ulusal Felaketin Ekonomik Boyutları, Edirne, Gümüş, Sefer : Genel Basında Yüzeysel Reklam, ETSO, Edirne, Gümüş, Sefer : Trakya daki Radyo-Tv lerin Bölgeye Ekonomik Katkıları, KTSO, Kırklareli, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı ISSN 2146-7684 Cilt/Volume: 04 Sayı/Number: 03 Yıl/Year: 2014 Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı e-mail: info@ejovoc.org Phone: +90 288 4174996 Fax: +90 288 4128455 ELEKTRONiK MESLEK DERGiSi Editörler: Pınar

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 1 Haziran 2010 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE Volume: 12 No: 1 June 2010 Trakya Univ J Sci ISSN 1305-7766 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Önsöz Karabük Valisi 21. yüzyıla

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

The Journal of KAU IIBF

The Journal of KAU IIBF KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAÜ İİBF DERGİSİ KAFKAS UNIVERSITY ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY The Journal of KAU IIBF ISSN : 1309-4289 Ulusal Hakemli Dergi Cilt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (259-279) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 NORMATİF YATIRIM

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-68-0 YAYIN NO: KB: 2870 - ÖİK: 720 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı