ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR"

Transkript

1 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: DÖNEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TÜRKĠYE VE DÜNYA EKONOMĠSĠ 2012 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ Global finansal krizin patlamasının üstünden dört yıl geçti ve dünya hala krizin etkilerini silebilmiş değil. İyileşme süreci yavaşlayarak devam ediyor. Gelişmiş ülkelerdeki büyüyememe sorunu iş gücü piyasasını yeterince genişletemez iken gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme hızı da eş zamanlı olarak azaldı yılında küresel piyasalara, ABD deki başkanlık seçimi ve hemen akabinde ülkenin mali uçuruma sürüklenmesine ve temerrüde düşebileceğine yönelik kaygılar, Euro Bölgesi ndeki derin kamu borçları ve bütçe krizleri ile oluşan yüksek işsizlik / düşük iç talep döngüsü, 2010 Aralık ayından beri süregelen Arap Baharı kapsamında Suriye ve Mısır da devam eden siyasi karışıklar, kredi derecelendirme kuruluşlarının ağırlıklı olarak aşağı yönlü not değerlendirmeleri yön verdi. Gelişmiş ülkeler, düşük büyüme ve belirsizlik ortamına rağmen, sermaye hareketleri ve azalan bir trend içinde olsa da hala çalışan ticaret kanalları ile gelişmekte olan ülkeleri etkilemiş, bu etki gelişmekte olan ülkeler için yüksek enflasyon/değerli yerel para endişelerini beraberinde getirmiştir. Euro Bölgesi 2009 yılındaki resesyondan üç yıl sonra 2012 Kasım ayında resmi olarak tekrar resesyona girmiştir. (Birleşmiş Milletler 2013 Global Görünüm raporunda Aralık ayında revize edilen 2012 yılı büyüme tahmini -%0,3 tür.) Almanya da sanayi üretim endeksi son dört aydır düşerken, üçüncü çeyrek büyümesinin sadece %0,20 gelmesi, üç yılda ikinci kez resesyona giren Avrupa Birliği ndeki krizin artık Almanya yı da içine çektiğinin bir göstergesi olarak nitelendirilmelidir. Sıkı regüle edilen iş gücü piyasası ve yüksek vergiler sebebiyle 1

2 son yıllarda rekabet gücü zayıflayan Fransa da, yüksek kamu harcamalarına rağmen üretimde 11 aydır süregelen gerileme devam ediyor. Fransa üçüncü çeyrekte de sadece %0,10 büyüdü yılında hem S&P hem de Moody s Fransa nın kredi notunu düşürdü. Kemer sıkma politikaları, kırılgan bankacılık sektörü, yüksek işsizlik ve ağır kamu borç yükü ile sarsılan Euro Bölgesi yine sorunlu üyeleriyle uğraştı. Yunanistan ın iflasını açıklayıp Euro yu terk etmesini önlemek amacıyla hazırlanan ve bir borç yeniden yapılandırması mahiyetinde olan ikinci kurtarma paketi Şubat ayında Başbakan Papadipos ve Euro Group tarafından imzalandı. 130 milyar Euro luk pakete ek olarak Yunanistan Euribor +150 puanla borçlanabilme imkânı elde etti. Bunun koşullarından biri ise özel sektörün elindeki Yunan devlet tahvilleri üzerindeki faizin %53,33 oranında indirilmesini kabul etmesi, yeni tahvillerin vadesinin yıla çıkarılması ve böylece mevcut borcun 106,5 milyar Euro luk kısmının silinmesi idi ki Yunan hükümeti bunu başarabildi. Lakin uygulamak zorunda olduğu kemer sıkma politikasının bedelini üstüste 10 çeyrektir küçülerek ve yıl sonuna doğru %25 i geçen işsizlik ile ödemektedir. (Genç nüfüstaki işsizlik oranı ise %50 yi geçmiştir.) 2012 yılında gündemi meşgul eden belki de en önemli sorun ise Avrupa nın dördüncü büyük ekonomisi olan, kamu borcu ciddi bir sorun teşkil etmemesine rağmen ülkedeki konut balonunun patlamasıyla bankacılık sektörü büyük yara alan İspanya idi. Sermaye yapısının yenilenmesi (recapitalization) zorunlu olan İspanyol bankacılık sektörü için Haziran ayında Avrupa Komisyonu nun teklifiyle İspanya Bankacılık Yapılandırma Fonu (FROB) yaratılmış ve 100 milyar Euro luk bir kaynak ayrılmıştır. Fonu kullanma koşulları gereği İspanyol bankalarının Avrupa Stabilite Mekanizması nın (ESM) yakın takibinde olmalarının yarattığı güvensizlikle Temmuz sonuna doğru 10 yıllık İspanyol tahvillerinin getirisi %7,6 ya çıktı. (Yardım talep etmeden önceki Yunanistan, İrlanda ve Portekiz tahvillerinden daha yüksek, Alman 10 yıllık getirisinin ise %5,44 üzerinde idi.) Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası (ECB), vadesi üç yıl veya daha az olan sorunlu ülke tahvillerini limitsiz almayı sağlayabilecek bir parasal genişleme mekanizmasını (OMT) devreye sokmak istedi. Fakat bu programdan yararlanabilmenin yolu ESM ye çeşitli taahhütler vermek koşuluyla başvurmak olunca, İspanya buna yanaşmadı. Ancak programın varlığı İspanya nın borçlanma maliyetlerini düşürmeye yetti. Buna rağmen İspanya nın kredi notu Moody s ve S&P tarafından çöp seviyesinin bir kademe yukarısına düşürüldü. Bankacılık sektöründe 59,3 milyar euroluk sermaye açığı ortaya çıkınca İspanya fona başvurmak zorunda kaldı ve Kasım ayında bu fonun 37 milyar Euro su onaylandı. Bu yardımın akabinde piyasalara güven telkin etmek isteyen hükümet ciddi bir kemer sıkma politikası uygulumak zorunda kaldı. Bunun sonucunda İspanya da işsizlik %25 ler seviyesini geçmiş durumdadır. İtalya da ise 2

3 son dönemde teknokrat Mario Monti hükümetinin istifasıyla yeni bir siyasi belirsizlik baş göstermiştir. Monti 2011 in sonunda İtalya daki ekonomik belirsizlik ortamında kemer sıkma politikalarını ve sınırlı bir iş gücü piyasası reformunu uygulamak için göreve gelmişti. Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşları, yıl boyunca İtalya, Portekiz, Avusturya, Slovakya, Slovenya, Malta, Güney Kıbrıs ın notlarında da indirime gitti. Amerikan ekonomisi ise üçüncü çeyrekte %3,1 büyüyerek ilk iki çeyrekteki düşük performansını telafi etti. İç talepte 2010 yılından beri süre gelen artış trendi bozulmadı. Tasarruf verileri de %3,6 ile ilk iki çeyreğe göre daha iyi performans gösterdi yılında parasal genişleme paketlerinin büyüklüğüne korele olarak ABD de yıllık enflasyon yüksek seyretmiş ancak yıl sonunda %3,0 çıkması ile makroekonomik görünüme ilişkin moraller biraz düzelmişti yılında parasal genişleme hareketleri nitelik ve nicelik olarak farklılaştı. Ekim ayı sonunda yaşanan Sandy Kasırgası sebebiyle konjonktürel bir artış gözlense de enflasyon, Kasım ayı itibarıyla %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Yıl içerisinde işsizlik oranı %7,7 ye inerek, global kriz süresince ulaşılan en düşük değer oldu. İlk işsizlik başvuruları ise yılın son haftasında 350 bin seviyelerinde ve Amerika nın tarihsel ortalamasının altında bulunmaktadır. Fed Eylül 2011 de uygulamaya koyduğu ve yıl boyunca iki faz şeklinde sürdürdüğü politikada uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmeyi ve konut piyasasını rahatlatmayı hedefledi: Operation Twist programı dahilinde kısa vadeli tahvil satıp piyasadan uzun vadeli devlet tahvillerini aldı. İlk yarıda 400 milyar dolarlık varlık satılırken, görülen lüzum üzerine ikinci yarıda 267 milyar dolarlık varlık piyasaya sunuldu. 13 Eylül de ise faydası sınırlı kalan Operation Twist programını desteklemek için Fed QE3 programını açıkladı. İş gücü piyasalarının istenilen seviyeye gelmemesi sebebiyle düşük faiz politikasına (federal funds rate: %0,25) devam edeceğini ve herhangi bir zaman limiti konulmaksızın aylık 40 milyar dolarlık ipotek karşılıklı varlıkların alımını sürdüreceğini beyan etti. Fed Aralık 2012 sonunda kısa-uzun vadeli bono değişimi programının sona ermesiyle birlikte ise daha kuvvetli bir parasal genişleme yapacağını duyurdu. İşsizlik %6,50 ye düşmedikçe ve enflasyon %2,50 puanı aşmadıkça faizlerin aynı seviyede kalacağını, ayrıca bilançosunda genişlemeye giderek aylık 45 milyar dolarlık uzun vadeli devlet tahvili alımı gerçekleştireceğini ve bu sayede uzun vadeli borçlanma maliyetlerini aşağı çekmeyi hedeflediğini açıkladı. Toplantı sonrası açıklanan projeksiyonlarda ise ekonominin %6,5 işsizlik, %2,5 enflasyon değerine 2015 yılı ortalarına doğru gelebileceği bildirildi. 3

4 2012 yılında ABD tarafında gündemi meşgul eden öncelikli konu ise mali uçurum idi. Ocak 2013 ün ilk gününe kadar piyasalar bu şiddetli mali daralma olasılığını ve peşisıra oluşacak ciddi bir resesyonu endişeyle takip ettiler. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda mali daralmanın GSYH nın %3 ü kadar olacağı tahmin ediliyordu. Ancak 2 Ocak ta Temsilciler Meclisi nden geçen kararla orta yol bulunmuş oldu ve uçurumdan dönüldü. Anlaşmaya göre bordro vergilerindeki %2 lik indirim dönemi kapanıyor, bu da bordrolarda ortalama 19 dolarlık kesinti anlamına geliyor. Ekstra vergiler konusunda ise vergi artış sınırı hanehalkı geliri için 450 bin, bireysel gelirde ise 400 bin olarak belirlendi. Bu kesimler için vergi oranı %35 ten %39,6 ya yükseltildi. Sermaye gelirlerinden ve temettüden alınan vergi ise yine bu grup için %15 ten %23,8 e yükselirken, alt gelir grubunda aynı kaldı. Açıklanan paket, averaj bir çalışanın vergi yükümlülüğünü dolar arttıyor olması nedeniyle hane halkının harcanabilir gelirini düşürerek iç tüketime negatif etki edecektir. Öte yandan pakette harcamalar tarafında önemli bir gelişme mevcut değildir de deprem felaketiyle sarsılan Japonya, GSYH nın %5 ini teşkil eden inşaat sektörünün öncülüğünde özellikle ilk iki çeyrekte %3,4 ve %3,9 büyüme rakamları tutturarak yaralarını sardı. Yen in üzerindeki değerlenme baskısı ve daralan ihracat imkânları sebebiyle Japon Merkez Bankası iç talebi canlandırmayı hedefledi. %0,10 seviyesinde çok düşük seyreden faiz oranları nedeniyle mevcut varlık destekli tahviller ve uzun vadeli devlet tahvili alım programında Şubat ve Eylül aylarında yapılan yukarı yönlü ayarlamalarla alımlar 55 trilyon Yen den 80 trilyon Yen e çıktı. Plan 2013 yılına kadar yürürlükte kalacaktır. Aralık ayında yapılan genel seçimlerde ülkenin yeni başbakanı olan Shinzo Abe ise altı aydır kesintisiz deflasyon içinde bulunan Japonya nın enflasyon hedefini %2 olarak açıklayıp, çok daha agresif bir parasal genişlemeden yana olduğunu beyan etti. Abe rüzgârı etkisini çabuk gösterdi. Öyle ki seçim dönemi öncesine kadar yıllık bazda değerlenmiş olan yen, son üç aydaki yaklaşık %11 lik değer kaybıyla Japon ihracatçısını rahatlattı. Ancak yeni yılda beklenen vergi artışları, devlet harcamalarındaki kesintiler ve transferlerdeki indirimler sebebiyle 2013 yılında Japon ekonomisinde daha yavaş bir büyüme beklenmektedir. Bu noktada %4,1 seviyesinde seyreden işsizlik Japon ekonomisine Avrupa veya ABD ye kıyasla bir miktar daha rahat hareket etme olanağı tanımaktadır. Hisse senedi piyasaları likidite bolluğunun sürmesi, sabit getirili menkul kıymetlerdeki getiri oranlarının sınırlı olması ve ABD de açıklanan olumlu şirket bilançolarının desteğiyle artışlar kaydetti. S&P 500 %13,4, Dow Jones %7,3, 4

5 NASDAQ %15,9 getiri sağladılar. Yıl boyu borç krizi ile mücade eden Avrupa borsaları da seneyi yukarıda kapadılar. FTSE 100 %5,8, DAX %29,1, CAC %15,2 getiriyle yılı kapattı. Sadece Çin Shangai endeksi sene boyunca kötü performans gösterdi ama o da son bir ayda gelen olumlu imalat sanayi verileriyle yükseliş gösterdi ve seneyi %3,2 yukarıda bitirdi. Nikkei 225 yukarıda bir seviyede dalgalı seyir izledi: Mart ayında bandının üzerinde seyrederken tutunamadı; sene sonuna doğru Yen in hızla değer kaybetmesi ve ihracat verilerinin yüksek gelmesiyle yıl sonunda zirveyi gördü. Bütün bu borsaların içerisinden İMKB 100 endeksi pozitif ayrışarak oldukça yüksek bir getiri sağladı: %52,6. Bu performansta Fitch in Kasım ayında Türkiye nin notunu uzun dönem yabancı para cinsinden yatırım yapılabilir seviye olan BBB- ye çıkarmasının ve endekste ağırlığı yüksek olan ve kârlı bir sene geçiren bankacılık sektörünün etkisi büyüktü. Seneye 107 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol İran ve Suriye ye uygulanan ambargolar, İran ın İngiliz ve Fransız şirketlerine petrol satmayacağını açıklaması, Avrupa da görece soğuk geçen kışın etkisiyle artan enerji ihtiyacı nedeniyle Şubat, Mart ve Nisan aylarında dolar bandında yüksek seyretti. Yılın geri kalanında ise global enerji talebinin sınırlı kalması ve özellikle Amerika tarafında geliştirilen yeni teknolojilerin petrol ve doğalgaz alternatifi olan kaya gazı üretimini artırması nedeniyle seneyi 110 dolar seviyelerinde ve yıllık bazda %3,0 artışla kapattı. Altın ise 2012 yılında %5,7 değer kazandı ve aralıksız olarak 12. yılında da yükselmiş oldu. Türkiye ekonomisi yumuşak iniş hedeflemesine uygun olarak, ilk çeyrekte %3,3 büyüdü. Fakat daha sonraki dönemde, kredi artış hızındaki yavaşlamanın, iç talepteki kısılmanın ve sanayi üretimindeki azalmanın etkisiyle ikinci çeyrekte %2,9 ve üçüncü çeyrekte %1,6 büyüme kaydetti. İlk dokuz ay itibarıyla büyüme %3,2 (yıllıklandırılmış) olarak gerçekleşti. İşsizlik ise Eylül ayı itibarıyla geçen yılın bu dönemine kıyasla 141 bin kişi artarak 2,5 milyon kişiye ulaşmış, oran ise %9,1 olmuştur. Orta Vadeli Planda 2012 yılı için işsizlik hedefi %9 dur. Tarım dışı işsizlik ise %11,6 dır. Son iki çeyrekte büyümenin sınırlı kalması revize edilerek %3,2 ye indirilen OVP büyüme tahmininin dahi tutmasını zorlaştırmaktadır. Ekonomideki soğumanın direkt etkisi ise açıklanan işsizlik verilerindeki artıştan görülebilmektedir. Sanayideki istihdam zayıflığı (yeni işe alımların büyük bir ağırlıkla servis ve hizmet sektörü kaynaklı olması) ve iş gücüne katılım oranının artarken işsizliğin de artıyor olmasının verdiği kötü sinyal (iş yaratımının gerektiği ölçüde sağlanamaması) temel olumsuzluklardır. İşsizlik verilerindeki hareketin GSYH büyüme verisini takip ettiği düşünülürse son çeyrekte beklenen büyüme 5

6 rakamlarının yılın son dönemlerindeki işsizlik verilerine olumlu yansıması zor görünmektedir. Yumuşak iniş hedefiyle 2012 yılı makro politikalarını hazırlayan Türkiye, para politikasında ise enflasyon hedeflemesine devam etti. Fakat 2011 yılı sonunda %10,45 ile hedeflenenin çok üzerinde sapan enflasyon 2012 yılında beraberinde kuvvetli bir baz etkisi getirdi ve bu etki yılın ilk dört ayında kırılamadı. Mayıs ayı itibarıyla iç talepteki daralmanın ilk belirtileri enflasyona yansımaya başladı yıl sonunda TÜFE nin artış hızı %6,16 ya, ÜFE nin artış hızı ise %2,45 e geriledi ve böylece enflasyon OVP de açıklanan %7,4 ün de altında kaldı. TÜFE endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecek fiyatları, dünyada da gerileyen işlenmemiş gıda fiyatlarıyla paralel olarak yıllık bazda yalnızca %3,90 artarak enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamıştır yılında ekonomide yaşanan en çarpıcı gelişme dış ticaret açığı ile cari denge rakamlarında görüldü yılının Ekim ayı itibarıyla 12 aylık kümülatif cari açık rakamı 53,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Sene başından Ekim sonuna 7,2 milyar dolar doğrudan dış yatırım çeken Türkiye portföy yatırımlarıyla ise 30,7 milyar dolar getirebilmiştir: Bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %85,9 artış olduğunu göstermektedir. Sermayelerini güçlendirme sürecine giren Avrupa bankaları sebebiyle fonlama tarafında küresel likidite enjeksiyonunun devam edip etmeyeceğine dair netleşmeyi bekleyen sorular, cari açık konusunda endişe yaratmaya devam etmektedir. Dolayısıyla hükümet tasarrufu teşvik etmek amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemine vediği desteği arttırdı. Buna göre, bireysel emeklilik sistemine yatırılan her 100 lira için devletin de 25 liralık katkı yapması kararlaştırıldı. Merkez Bankası ise uzun vadeli mevduatları teşvik için stopaj kesintisi uygulamasına geçti. Diğer taraftan iki elektrik dağıtım şirketi, otoyollar / köprüler ve bir termik santral özelleştirmeleri kapsamında sadece Aralık ayında yürütülen dört ihaleyle 11 milyar 159 milyon dolarlık satış yapıldı. Yıllıklandırılmış bazda ihracat Kasım ayında %24,8 artarken ihracattaki artış %12,5 olarak açıklandı ve böylece dış ticaret açığı %5 azaldı. Avrupa tarafında yaşanan problemlerin ihracat üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine kaydırılan ihracatla ikame etme çabası amacına ulaşmış görünmektedir. Son yıllarda kırılgan küresel iktisadi görünüme bağlı olarak süregelen genişleyici para politikaları, risk algılamalarındaki ani değişimler ve aşırı oynak sermaye akımları makro finansal riskleri beslemiştir. Böyle bir konjonktürde ekonominin risk iştahındaki ve dolayısıyla sermaye hareketlerindeki ani değişimlere karşı 6

7 dayanıklılığın artırılması önem taşımaktadır. Türkiye gibi ekonomilerde yerli para biriminin hızlı değerlenmesinden olumlu etkilenen firma bilançoları bankaları aşırı hızlı kredi büyümesine yönlendirebilmektedir. Gerek hızlı kredi büyümesi gerekse döviz kurunda gözlenen aşırı değerlenme ekonomide kaynak dağılımını bozmakta ve iç talebin toplam gelirden daha hızlı büyümesine yol açarak makroekonomik istikrarı olumsuz etkilemektedir. Bu sebeplerle Merkez Bankası 2006 yılından itibaren uyguladığı enflasyon hedeflemesi rejimini finansal istikrarı da içine alacak şekilde yeniden düzenlemiştir. Öte taraftan TCMB, 2012 yılında da dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam etti. Bu kur rejimi uyarınca döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamakta, Merkez Bankasının nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır yıl sonu enflasyonunun %10'un üzerinde gerçekleşmesi ile birlikte TCMB 2012 yılı başında ek parasal sıkılaştırmaya gitmiş, ayrıca konjonktürü istisnai dönem olarak atfedip gerek gördüğü günlerde gün içi döviz satım ihaleleri açmış ve her bir ihalede 50 milyon ABD doları satmıştır. Banka 5 Ocak sonrası doğrudan döviz müdahalelerine ve 24 Ocak tarihinden itibaren ise düzenli döviz satım ihalelerine son vermiştir. Para Politikası Kurulu, Ocak ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (%5,75) ile gecelik faizleri (%5 ve %12,5) sabit tutmuştur. Şubat ayında ise borçlanma faiz oranını %5 düzeyinde sabit tutarken borç verme faiz oranını %11,5 e düşürmüştür. Bu dönemde yurt içi nihai talep yavaşlarken net ihracatın artmış ve cari işlemler açığı azalmıştır Mart arasında ise alınan tedbirlerin enflasyon üzerinde olumlu etki yapmaması sebebiyle TCMB ek sıkılaştırmaya gitmiştir. Nisan ayında altın rezervlerinin güçlendirilmesi amacıyla Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların altın olarak tesis edilebilecek kısmı %10 dan %20 ye yükseltilmiştir. Bütün bu önlemler akabinde enflasyon Mayıs ayında ilk kez düşüş göstermiştir. Bu nedenle TCMB mevcut sıkı para politikasının arkasında durmaya devam etti. Haziran ayından geçerli olmak üzere Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yabancı para olarak tutulabilecek kısmına ilişkin üst sınır geçen seneki %40 seviyesinden % 45 e yükseltildi ve Eylül ayına kadar müteakip her bir ay %5 artı puanla üst sınır genişletildi. Ağustos ayında ise yıl boyunca durağan seyreden iç talebin (ve ona yardımcı olan altın ticaretinin) cari açığı baskılaması teyid edildi. Ayrıca PPK toplantısında faiz koridorunun daraltılacağına dair ilk sinyal verildi. Kurul, Eylül ayı toplantısında politika faizini %5,75, borçlanma faiz oranını %5 düzeyinde sabit tutarken, borç verme faiz oranını %11,5 ten %10 a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını %11 den 7

8 %9,5 a düşürdü. Ekim ve Kasım aylarında ise, finansal istikrarı destekleyeceği düşüncesiyle, koridoru, üst limitten 50 baz puan indirimler uygulayarak daraltmaya devam etti. Kasım ayında enflasyondaki düşüş trendi ivmelendi. Aralık ayı toplantısında Para Politikası Kurulu, piyasa beklentisiyle uyumlu olarak, politika faizini 25 baz puan indirerek oranı %5,50 ye düşürdü. Merkez Bankası faiz koridorunu ise korudu. Kurula göre toplam talep koşulları enflasyondaki düşüşü desteklerken, cari işlemler açığı kademeli olarak azalmaya devam etmektedir. TCMB, yıl ortasından itibaren uyguladığı destekleyici likidite politikasının ve risk iştahındaki göreli iyileşmenin etkisiyle son dönemde güven endekslerinde ve kredi büyümesinde kayda değer bir artış gözlemlemiş ve önümüzdeki dönemde iç talebin büyümeye daha fazla katkı yapacağını öngörmüştür yılında TL yükümlülükler için belirlenen zorunlu karşılık oranlarında bir değişiklik yapılmamıştır: Vadesiz, 1 3 aya kadar vadeli mevduat %11; 6 aya kadar mevduat %8, 1 yıla kadar mevduat %6, 1 yıl üzeri mevduatlarda ise %5 karşılık ayrılmıştır. Yabancı para yükümlülükler için oranlar Aralık ayında değiştirilmiş ve 1 yıl altı döviz tevdiat hesapları için %11,5; 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat hesapları içinse %9 karşılık oranı zorunlu tutulmuştur. Bu yolla yabancı para yükümlülükler üzerindeki ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranı %10,2 den %10,6 ya yükseltilmiştir. Bu artırımla birlikte, Banka yaklaşık 850 milyon ABD doları sterilize etmiş ve faiz indirimi sonrası oluşacak olan TL değerlenmesine de bir ince ayar yapmıştır. İlk on bir ayda bütçe gelirleri %11,6 artarken, giderlerdeki yükseliş %16,7 olmuştur. Faiz hariç giderlerdeki artış %17,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faiz dışı bütçe fazlası geçen yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında azalarak, yılın ilk on bir ayında hedefini yaklaşık 4 milyar TL aşmıştır. Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında bütçe açığının GSYİH ya oranının yıl sonu hedefi olan %2,3 seviyesine %63,2 oranında yaklaştığı görülmektedir. BÖLÜM B: FON KURULU FAALĠYET RAPORU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER döneminde olağan olarak iki haftada bir toplanan fon kurulu bu toplantılarda fonun performansı başta olmak üzere piyasalar ve diğer fonlarla ilgili birçok konuyu görüşmüştür. BÖLÜM C: BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ MALĠ TABLOLAR Bağımsız denetimden geçmiş tarihli bilanço ve gelir tablosu ile dipnotları raporun ekidir. 8

9 BÖLÜM D: FON PORTFÖY DEĞERĠ - NET VARLIK DEĞERĠ TABLOLARI ( ) FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN ENKAI , ,51 2,23 AYGAZ , ,00 2,69 TRKCM , ,00 2,58 FROTO , ,00 1,59 PETKM , ,06 5,45 SODA , ,80 0,14 AKCNS , ,00 0,70 TTRAK , ,00 2,09 ADANA 2.000, ,00 0,02 ASYAB , ,00 6,76 BAGFS 5.500, ,00 0,79 TTKOM , ,00 3,37 BIMAS 2.500, ,00 0,57 ALBRK , ,29 5,39 TKNSA , ,24 0,45 PNSUT 5.200, ,00 0,22 TOPLAM , ,90 35,02 B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 1. Devlet Tahvilleri KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN TRD011014T , ,89 51,04 TOPLAM , ,89 51,04 YABANCI MENKUL KIYMETLER KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN XS , ,13 0,95 TOPLAM , ,13 0,95 Katılım Hesapları BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN Bank Asya , ,61 2,85 Kuveyt Türk , ,75 2,90 Türkiye Finans , ,29 2,72 Albaraka Türk , ,67 0,32 Bank Asya , ,05 0,32 Kuveyt Türk , ,07 0,32 Türkiye Finans , ,73 0,32 Albaraka Türk , ,11 3,23 KATILIM HESAPLARI TOPLAM ,28 12,98 9

10 IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A) FON PORTFOY DEĞERİ ,20 100,00 B) HAZIR DEĞERLER ,82 1,82 C) ALACAKLAR ,00 0,15 1) Kıymet Satım Alacağı ,00 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00 4) Diğer Alacaklar 0,00 D) BORÇLAR ,50 1,19 1) Yönetim Ücreti ,35 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı 0,00 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı 0,00 4) Kıymet Alım Borcu ,00 5) Denetim Ücretleri Karşılığı 446,44 6) Diğer Borçlar ,71 7) SSDF Gideri 0,00 FON TOPLAM DEĞERİ ,52 100,00 BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fon Kodu fiyatı fiyatı Dönem Getirisi(%) AGE 0, , ,08 Fon un, performans kriteri bulunmamaktadır. BÖLÜM F: FON HARCAMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Bu bölümde portföye alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluşlara ödenen komisyonların oranlarına yer verilir. i. Hisse Senetleri: İşlem tutarı üzerinden alım-satım işlemlerinde 0.1+BSMV ii. Borçlanma Senetleri: İşlem tutarı üzerinden alım-satım işlemlerinde BSMV iii. Ters Repo İşlemleri: İşlem tutarı üzerinden O/N işlemlerinde BSMV ve diğer vadeli işlemlerde ise BSMV iv. Borsa Para Piyasası İşlemleri: İşlem tutarı üzerinden O/N işlemlerde BSMV ve diğer vadeli işlemlerde ise BSMV 10

11 Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net Varlık Değerine Oranı Aşağıda fondan yapılan harcamaların senelik tutarlarının ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır. Gider Türü Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı(%) Fon İşletim Gideri 2,013 Aracılık Komisyonları 0,055 Diğer Fon Giderleri 0,023 Toplam Giderler 2,091 Ortalama Fon Toplam Değeri 100,00 Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek Bu örnek Fon a yapılan yatırımın maliyetinin diğer fonlarla karşılaştırılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu örnekte aşağıda belirtilen süreler boyunca Fon a TL yatırıldığı ve belirtilen süre sonunda fondan çıkıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca örnekte Fon un yukarıda yer alan gider oranlarının değişmediği ve Fon un senelik getiri oranının %10 olduğu varsayılarak tahmini maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Gerçek maliyetler aşağıdaki tahmini tutarlardan daha az ya da fazla olabilecektir. 1 Sene 2 Sene 5 Sene 10 Sene 1.078,04 TL 1.162,18 TL 1.456,07 TL 2.120,15 TL EKLER: 1. Bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tabloları 2. Son 3 aylık bağımsız denetim raporu 3. Bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları 11

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 15 KIYMETLİ MADENLER 15 DÖVİZ SEPETİ 16 ÖNERİLEN

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Dünyada ve Türkiye de 2012 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünya Ekonomisi Genel 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

EKONOMİ ALMANAĞI 2013

EKONOMİ ALMANAĞI 2013 EKONOMİ ALMANAĞI 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı

14 Aralık 2012. Grafik 1: Yılbaşından Bu Yana Getiriler* (%) Grafik 2: Altın ve Gümüş. Grafik 3: USD/TL. 2013 de ışık doğudan mı yükselecek?

14 Aralık 2012. Grafik 1: Yılbaşından Bu Yana Getiriler* (%) Grafik 2: Altın ve Gümüş. Grafik 3: USD/TL. 2013 de ışık doğudan mı yükselecek? Haftalık Bülten 14 Aralık 2012 2013 de ışık doğudan mı yükselecek? Grafik 1: Yılbaşından Bu Yana Getiriler* (%) Son bir ayda Japonya para birimi %4,5 gerilerke Nikkei 225 %12 değer kazandı Geride bıraktığımız

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Ocak 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme Global ortam: Büyüme zayıf, ABD normalleşmeye hazır, petrol fiyatı çöküşte... Üçüncü çeyrek

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 GÜÇLÜ VE SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 1 Kısaca İş Yatırım 2 İş Yatırım ın Tarihçesinden Satırbaşları 3 İş Yatırım ın İlkleri 4 Başlıca Finansal Göstergeler 5 Kurumsal Değerler, Misyon, Vizyon

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler ABD Merkez Bankası, yaklaşık altı yıl sonra 2008 mortgage krizinin ardından başlatılan teşvik programını

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı