MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI I"

Transkript

1 MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI I M. Suphi ORHAN Turan ÖNDEŞ ** Özet: Bu çalışmanın amacı, yurtdışında muhasebe ve finansman konularında yapılmış olan doktora tez çalışmalarını, Türkçe'ye çevrilmiş haliyle toplu bir şekilde ilgi duyanlara sunabilmektir. Bu amaçla, 1985 'lerden başlayarak 1997'ye kadar yapılan doktora tezlerinden elde edilebilenler tarihsel bir yaklaşımla sıralanarak; tezin adı, tezi hazırlayanın soyadı-adı, tezin konusu, yapıldığı üniversite / enstitü adı ve bitirme yılı çalışmada yer almıştır.. I. Muhasebe ve Finansman Konusunda Yurtdışında Yapılan Doktora Tezleri -Emeklilik Fonları Politikası ve Şirket Finansmanı, Sze, Man-Bing, The Grand Graduate Institute, 1985, -Şirket Emeklilik Fonlarının Yönetimi-Emeklilik Fonlarının Belirleyicilerinin ve Aktif Tahsis Kararlarının Bir Çalışması, Joanette, Francois Pierre, University of Pennsylvania,1985 -Şirketin Vergi Etkisi ve İşsizlik, Milligan, Michael R., University of Colorado at Boulder, Firma Değeri, Efektif Döviz Kur Değişiklikleri ve Rekabet, Luehrman, Timothy Allen, Harvard University, İktisadi Durgunluğunun Önceki Olayları (Ticari Bankacılık, Finansman, Buhran, Borsa, İşletme Periyotları), Hanson, Richard X., University of California, Los Angeles, Gelişmiş Batı Ülkelerinde Denetim Uygulamaları: Kuveyt'te Devlet Denetim Uygulamaları (2 cilt), Nemeh, Ali G., University of Strathclyde (UK), 1986, 652 -Kamu Sektöründe Denetçi Değişiminin Belirleyicileri, Roberts, Robin Wendell, University of Arkansas, 1987, 135 Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman A.B.D. ** Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman A.B.D.

2 -Sermaye Kazanç Vergisinin Etkinliğinde Kilit Nokta ve Riskli Yeni Yatırımları Üstlenmedeki İsteklilik, Meade, Janet Alice, Arizona State University, 1987, 191 -Şirketlerin Özvarlık Riski Konusunda Birleşmenin Etkisi: Beklenene Karşın Tahakkuk Analizi. Poonakasem, Pornsiri Pringsulaka, University of Florida, 1987, 133 -Finansal Rasyoların, Ölçüm Bilgilerinin, Milli Ekonomik Verilerin ve Teksas Ekonomik Verilerinin Kullanımıyla İflasın Tahmin Edilmesi, Moore, Ronald Kenneth, North Texas State University, 1987, 134 -Risk Sermaye Yatırımları ve Protokol Analizi, Pfeffer, Mary Graves, North Texas State University, 1987, 157 -İşleyen Kapasitenin Sürdürülmesinde Değerleme İçin Farklı Gelir Ölçümlerinin Güvenirliğinin Bir İncelemesi, Sander, James Frederic, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1987, 313 -ABD'deki Çokuluslu Yabancı Şirketlerin Değerlendirilmesinde, Kamuya Kapalı Muhasebe Kazançları Vergilerinin Yararlılığı Konusunda Bir İnceleme, Senteney, David L., University of Illinois at Urbana-Champaign, 1987, 158 -İngiltere, Rusya ve Irak'ın Muhasebe Değerlemesinde Planlama ve Kontrol Muhasebesi, Ahmad, Ayad Abdul M., University of Strathclyde (UK), 560 -Çokuluslu Şirketlerin Performans Değerlemesinde Finansal Olmayan Göstergeler: Belirsiz İlişkilerin Kullanımının İncelenmesi, Simga, Can, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1987, 245 -Kamu ve Özel Bilgiler Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Ampirik Bir Pazar Çalışması, Tucker, Robert Riley, The Florida State University, 1987, 288 -Gelişmekte Olan Ülkelerde Muhasebe Bilgilerinin Açıklanması: Nijerya'da Bir Vaka Çalışması, Wallace, Reginald Syivanus Olusegun, University of Ezeter (UK), 1987, 808 -Tarihi Rehabilitasyon Konusunda Federal Vergi İndirimlerinin Etkilerinin Bir Projeye Dayalı Analizi, Westphal, Catherine Margaret, University of Illinois at Urbana-Champaign,1987, 190 -Firma Finansmanında Simetrik Olmayan Bilgi ve Sinyal Verme: İki Durum, Kale, Jayant Raghunath, The University of Texas at Austin,

3 -Yabancı Ticari Şirket Mevzuatının Planlamaya ve Politikaya Olan Etkilerinin Bir İncelemesi, Persellin, Mark Bennett, University of Houston, 1987, 376 -İç ve Dış Denetim Uzmanları Arasında Elektronik Bilgi İşlem Denetim Yargısıyla Konsensüs'un Ampirik Bir İncelemesi, Landry, Raymond Maurice, Jr, University of Arkansas, 1987, 168 -Denetim Kanıtlarını Tamamlamak İçin Denetçilerin Yeterliliğinde Deneyimin Etkileri, Moeckel, Cindy Lee, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1987, 262 -Firma Ölçeği, Endüstri Muhasebe Normları ve Muhasebe Değişim İlanlarında Bilgi Kavramı, Chung, Kun Young, The University of Winconsin-Madison, 1988, 145 -Şirket Değerlemesinde Kâr Emeklilik Planlarının Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, David, Jeanne Marie, Texas A M University, 1988, 213 -Alternatif Bireysel Gelir Vergisi Önerilerinin Vergi Dağılımına ve Emek Arzına Olan Etkileri, Luttman, Suzanne Marie, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1988, 90 -Uluslararası Nakit ve Varlık Pazarlarında Bölünme Üzerine Denemeler: Şirket Finansmanı Açısından Uygulamalar, Usmen, Nilüfer, City University of New York, Mesleki Taahhüt, Organizasyonel Taahhüt ve İç Denetim Fonksiyonunda Organizasyonel ve Mesleki Çatışma: Model Geliştirme ve Test Etme, Quarles, Nowlin Ross, University of North Texas, 1988, 259 -Mükelleflerin Vergi Ödeme Kararlarında Tercih Sonuçlarının Etkileri, Schadewal, Michael Steven, University of Minnessota, 1988, 182 -Muhasebe Metotlarının Seçiminde İşyeri Sahibi Kontrolünün Etkilerinin Ampirik Bir İncelemesi, Shorney, Mayda, Texas A M University, 1988, 109 -Vergi Muafiyetli Hastane Gelir Taahhütleri Açısından Devredilen Tahvil Derecelemesinin Bir İncelemesi: Kâr Amaçlı Olmayan Hastaneler İçin Bir Model, Surdick, John Joseph, Jr, The University of Winconsin-Madison, 1988, 215 -Muhasebe Bilgisi İle Belirli Pazar Riskleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Ölçüm Hatalarının ve Çok Yönlü Çalışmaların Etkisi, Woan, Ronald Jen-Jin, The Florida State University, 1988, 280 -Nakit Akım Verilerinin İçeriği: Ampirik Bir İnceleme, Ainsworth, Penne Lyn, The University of Nebraska-Lincoln,1988,

4 -Ticari Alacak Hesapları Açısından Denetim Doğrulamalarının Etkinliği, Agmitage, J. Lonnie, The University of Nebraska-Lincoln, 1988, 205 -Finansal Muhasebe Tablosu Standartları No 87 ve Pazar Risk Ayarlaması, Burks, Eddy J., Louisiana Tech. University, 1988, 154 -Borç İtfasının Ampirik Bir İncelemesi, Deppe, Larry Arthur, The University of Utah, 1988, 116 -Sermaye Pazarı Hissedarları Açısından Cari Maliyet Gelirinin Bir Araştırması, Freeman, Garry Ross, Georgia State University, 1988, 184 -Petrol Şirketlerinde Finansal Sıkıntıların Tahmin Edilmesinde Bir Model, Gordon, Gus Allen, Louisiana Tech. University, 1988, 137 -Büyük İmalat Firmalarında Çevresel Belirsizliğin Etkisi, Tazminat Planları ve Değişken Maliyet Sistemlerinin Seçiminde Firma Ölçeği, Huh, Sung-Kyoo, Kent State University, 1988, 159 -Denetim Planlaması: Esas Bağımsız Testlerin Zamanlamasında Ampirik Bir Araştırma, Kelting, William Robert, University of Arkansas, 1988, 186 -Sermaye Masrafları ve Firma Performansı Açısından Denetim Sonrası İşlemlerin Ampirik Bir İncelemesi, Mryers, Mary Dove, University of Maryland, 1988, 206 -Öğrenme Süreciyle Çoklu Dönem Kurulmasında Yönetim Muhasebesi Bilgisinin Değerlemesi ve Optimal Zamanlaması, Sung, Kyu Young, University of Waington, 1988, 101 -Ürün Maliyetleme Metotlarının Ampirik Bir İncelemesi, Akers, Michael DeWayne, The University of Mississippi, 1988, 208 -Mikro Bilgisayar Sistemlerinin Elektronik Bilgi İşlem Denetimi: Değişen Çevreye Karşı Denetçi Tepkisinin Deneyimsel Bir Analizi, Ames, Gary Adna, University of Georgia, 1988, 129 -Tasarruf ve İkrazat Endüstrisinde Muhasebe Düzenlemeleri: Pazar Tepkilerinin Kanıtı ve Kontrat Teorisinin Kapsamı, Blacconiere, Walter George, University of Waington, 1988, 125 -Doğu ve Güneydoğu Asya'daki 5 Ülke Muhasebe Sistemlerinin Bir Karşılaştırma Çalışması, Chang, Young Hang, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1988, 275 -Denetim Kalitesinin Bir İncelemesi, Cory, Suzanne Nellie, University of Maryland College Park, 1988,

5 -Yönetim Muhasebesi ve Esnek Otomasyonun Benimsenmesi, Dimnik, Anton Peter, The University of Western Ontario (Canada), 1988, -Kolejler ve Üniversiteler Tarafından Finansal Muhasebe Uygulamaları Seçiminin Ampirik Bir Analizi, Herring, Clyde Edsel, The University of Alabama, 1988, 174 -İflas Tahminlerinde İş Bilgisinin Değerlemesi, Hsu, Ching-Ding, University of Southern California, ABD'de Diplomalı Bayan Muhasebecilerin Tarihi, Legge, Rebecca Sue Scruggs, The University of Mississippi, 1988, 325 -Cebirsel ve Aksiyomatik Modeller Olarak Muhasebe Bilgi Sistemleri, Nehmer, Robert Alan, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1988, 169 -Muhasebe Destekli Teşvik Planlarının Organizasyonel Etkileri: Emek Metodlarında Muhasebenin Tarihi Bir İncelemesi, Oakes, Leslie Susan, The University of Winconsin-Madison, 1988, 323 -Belirsizlik, Risk ve Mesleki Sorumluluk: Basket Testi Kullanımıyla Ampirik Bir Analiz, Briscoe, Nat Reeve, The Florida State University, 1988, 118 -Sistematik Olmayan Bilgiler ve Borsa Tepkisi Altında Muhasebe Bilgilerinin Açıklanmasının Zamanlaması, Suh, Chung Woo, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1988, 142 -Denetim Konusunda Kâğıtsız Sistemlerin Etkisi ve Diğer Tekniksel Değişimler, West, Robert N., University of Southern California, Ticari Bankaların Değerlemesi Konusunda Düzenlemelerin Etkileri, Bendeck, Yvette Marie, Arizona State University, 1988, 154 -ABD Bankalarında Bilanço aktivitelerinin Bir İncelemesi, Holland, David S., The George Waington University, 1988, 297 -Zimbabure'de Muhasebe Teorisi: III. Dünya ülkesi, Bardo, Frederic S., University of Stirling (UK), 1988, 445 -Kârpayı İlanlarının Diferansiyel Bilgi İçeriği, Das, Somnath, Carnegie-Mellon University, 1988, 133 -Zaman Serisi Özellikleri ve Finansal Rasyolarla Tahmin Etme, Eckstein, Claire, New York University, 1988, 57 -Yeni Denetçi Raporu Standardının Oluşturulması: Denetim Standartları Kurulu'nu Etkileyecek Olan Çabaların Bir Analizi, Geiger, Marall Allen, The Pennsylvania State University, 1988,

6 -Analitik Prosedürlerde Denetçinin Güvenine Etki Eden Faktörlerin Deneyimsel Bir İncelemesi, Schatzel, John A., Boston Üniversity, 1988, 206 -İç Kontrol Değerlemesinin şekillendirilmesi, Verghese, Thomas, Columbia University, 1988, 169 -Muhasebe Seçenekleri, Üretim ve Yatırım Kararlarına Dış Ticaret Düzenlemelerinin Etkileri, Jones, Jennifer Jean, University of Michigan, 1988, 106 -Geleneksel İmalattan JİT Kararına Geçiş Esnasında Gereksinim Duyulan Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistemindeki Değişimin Yönetiminde Bir İnceleme, Linnegar, Gary John, Mississippi State University, 1988, 190 -Borç İtfasının Açıklamasında Muhasebeye Dayalı Anlaşma Hükümleri ve Finansal Tablo Etkilerinin Rolü, Press, Eric Geffrey, University of Oregon, 1988, 138 -Bazı Endüstriyel Şirketlerin Aldığı Yönetim Kararları Konusunda Finansal Muhasebe Tablo Standartları No 33'e Göre İstenen Bilginin Etkileri, Radig, Willian J., Mississippi State University, 1988, 138 -Kuveyt'in Vergi Reformu, Alternatifleri ve Gelişen Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri, Al-Raed, Wael E.R., University of Hull(UK), 1989, 470 -İşletme Finansmanında Yeni Zaman Seri Uygulamaları, Wong, Wing- Keung, The University of Winconsin-Madıson, Aksak Pazarlarda Yatırım ve Şirket Finansmanı, Demarzo, Peter Michael, Standford University, İlk Denetim Ücretinin İndirim Uygulamasının Bağımsız Denetim Uygulamasına Etkilerinin Deneysel Bir Değerlendirilmesi, Rao, Hema, Mississippi State University, 1990, 177 -R D Firmalarının Değerlemesi ve R D Maliyetleri İçin Muhasebe Kuralları, Sougiannis, Theodore, University of Carolina, 1990, 112 -Yönetimsel Raporlama Teşvikleri ve Yatırım Kararları, Sridharan, Swaminathan, University of Pittsburgh, 1990, 175 -Finansal Hiyerarşiler, Firma Farklılığı ve Firmanın Finansman Davranışı, Vogt, Stephen Carl, Waington University, Tüm Hisselerin Satınalınması şeklindeki Finansmanda ve Şirket Birleşmeleri Konusunda Çalışmalar, Opler, Tim Christopher, University of California, Los Angeles,

7 -Şirket Finansmanında Simetrik Olmayan Bilginin Rolü Üzerinde üç Deneme, Min, Sungky, The University of Texas at Arlington, Şirket Finansmanında Açık Artırmalar (Şirket Ele Geçirmeler), Bhattacharyya, Sugato, Harvard University, Şirket Finansman Problemlerinin Yeniden Çözümünde Bölünmenin Rolü, Bathala, Chenchuramaiah T., Texas Tech University, Denetim Kalitesi İçin Maliyet Açıklamaları: Denetçiler Birliği Yönetim Kurulu Açısından Sebeplerin Ampirik Bir İncelemesi, Edmonds, Cynthia D., The University of Alabama, 1991, 148 -Likidasyonun Altında Yatan LİFO Belirleyicileri: Vergi Minimizasyonu ve Maliyet Faktörleri, Frankel, Micah Paul, The University of Arizona, 1991, 106 -Muhasebe Kalitesi ve Finansal Analist Tahminlerinin Dağılımı: Ampirik Bir Araştırma, Goss, Betsy Caton, The University of Winconsin-Madison, 1991, 227 -Kazanç Çarpanı İsteğe Bağlı Nakit Bulundurma Etkilerinin Bir Analizi, Harter, Charles Ives, The University of Nebraska-Lıncoln, 1991, 118 -Ticari Bankaların Riskliliği Konusunda Bilanço Faaliyetlerine Etkisi Üzerinde Ampirik Bir İnceleme, Hindi, Nitham Mohd, Mississippi State University, 1991, 253 -Üstlenilen Hedefler İçin Finansal Tablo Göstergeleri: Çokterimli Bir Analiz, Soffer, Leonard Charles, University of California, Berkeleyn, 1991, 152 -Şirket Finansmanında Hasarı Sinyal Eden Modellerin Testedilebilir Uygulamaları: Hisse Paylaşma Vakası, Thorley, Steven R., University of Waington,1991 -Şirket Borç Politikasında üç Deneme, Morgan, Glenn Edward, The University of Texas at Austin, Şirket Finansmanında Bilginin Ekonomisi Konusunda Denemeler: Şirket Sermaye Elde Edinimi ve Kontrolü Açısından Teorik ve Deneysel Uygulamalar, Boehmer, Ekkehart, University of Georgia, Gelir Düzeltmesi: Sistematik Bir Bilgi Yaklaşımı, Joo, Hyunghwan, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991, 97 -Organizasyonel Küçülmenin Belirleyicileri Olarak Muhasebe ve Performans Göstergeleri: Teori ve Deneysel Kanıt, Adler, Ralph William, State University of New York at Albany, 1991,

8 -Borçların İtfasında Şirketlerin Arkasındaki Faktörlerin Tanımlanması ve İncelemesi, Boyas, Elise A., The State University of New Jersey, 1991, 198 -Borsanın Yeniden İncelemesi ve LİFO'nun Benimsenmesine Karşın Tahvil Pazarının Tepkisi, Chan, Kam Chu, University of South Carolina, 1991, 94 -Kolejler ve Üniversitelerce Yapılan Yatırımlar İçin Muhasebe Metodu Seçiminin Ampirik Bir İncelemesi:Kâr Amaçsız Yerlerde Uygulanan Pozitif Muhasebe Teorisi, Chase, Bruce W., Virginia Commonwealth University, 1991, 145 -Pazara Dayalı Muhasebe Araştırması: Uluslararası Bir Karşılaştırma ve Yeni Kanıtlar, Chu, Liluan Eric, New York University, 1991, 202 -Emek Organizasyonu İle Muhasebe Politikası Seçimi: Ampirik Bir Çalışma, Cullian, Charles P., University of Kentucky, 1991, 202 -Çokuluslu Varlıklar: Çevresel Belirsizlik ve Bütçe Planlaması ve Kontrol Sistemi, Rusth, Dougias Bruce, University of Houston, 1991, 126 -Finansal Raporlama Sistemlerinin Sınıflandırılması ve Çevresel Belirleyicilerin Bir Testi, Salter, Stephen Brian, University of South Carolina, 1991, 140 -Sistematik Olmayan Bilgi İle Borç ve Özvarlık Seçimi: Ampirik Bir Çalışma, Walton, Karen Schuele, Kent State University, 1991, 180 -Sigorta Tasarruf Birliklerinin Finansal Performansını Sınıflama ve Tahmin Etme İçin Ampirik Bir Model, Weisel, James Allen, University of Kentucky, 1991, 178 -Yöneticilerin Proje Seçimlerinde Bir Firmanın Finansal Planlama ve Kontrol Sistemindeki Ahenksiz Etkilerin Ampirik Bir İncelemesi, Ruhl, Jack Micheal, Case Western Reserve University, 1991, 214 -Bir Finansal Stres Kararında Gruplar İle Bireylerin Üzerindeki Fazla Bilginin Etkisinin Ampirik Bir Araştırması, Stocks, Morris H. Jr., University of South Carolina, 1991, 106 -Swapta Temerrüt Riskinin Faiz Oranı Değerlemesi, Chung, Taeyoung, The University of Michigan, 1991, 103 -Bankacılıkta Risk ve Şirket Statüsünün Değerlemesi, Kwan, Simon Hing-Man, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1991,

9 -Future Pazarlarda Banka Korunması (Hedging): Kambiyo ve Faiz Oranı Riski Yönetimi İçin Tamamlayıcı Bir Yaklaşım, Mun, Kyung-Chun, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1991, 130 -Federal Borçlanma Fonları ve Ticari Banka İkrazları, Pornsooksawang, Taweesakdi, State University of New York at Binghamton, 1991, 126 -Kamu Sektöründeki Yönetim Muhasebesinin ve Denetim İşlemlerinin Bir Uzantısı: Commonwealth of Kentucky'de Bazı Bölgesel Okul Gıda Hizmet Programlarının Bir Vaka Analizi, Berry, Delano Howard, University of Kentucky, Borçlanma İle Öncelikli Hisse Senedi Anlaşmaları Konusunda Muhasebe Bilgilerinin Kullanımı: Bazı Kanada Olayları, Bilodeau, Julien, The University of Western Ontario (Canada), 1991, 244 -Finansal Analist Tarafından Alınan Kararlarda Proforma Finansal Tabloların Yararlılığı, Broce, Patricia Ann, University of Kentucky, 1991, 274 -Federal Gelir Vergisi İtaatinde Yönetim Muhasebecilerinin Etnik Kararlarında Bazı şahsi ve Durumsal Değişkenlerin Etkisi, Buttross, Thomas Edward, The University of Mississippi, 1991, 200 -Sürekli Denetim, Müşteri Politikası ve İç Kontrol Güven Yargısı, Campbell, Annhenrie, University of Colorado at Boulder, 1991, 192 -JİT Envanter Uygulamasına Yaklaşmak İçin İş Yeri Kontrol Prosedürleri, Hug, Ziaul, University of Kentucky, 1991, 186 -Maliyetlemede Teşvik Edici Yönler, Alles, Michael Gamini, Stanford University, 1991, 92 -Karmaşık Durumlar Muhasebesi: Bir Araştırma Çalışması, Reis, Priscilla Rose, Rensselaer Polytehnic Institute, 1991, 388 -Ticari Borç Verme Kararlarında Risk ve Belirsizliğin Etkilerinin Deneyimsel Bir İncelemesi, Swift, Kenton D., The University of Winconsin- Madison, 1991, 172 -Kazanç ve Nakit Akımının Tahmin Edilebilmesi ve Bilgi Vermesi, Wang, Zhemin, The University of Winconsin-Madison, 1991, 113 -Muhasebe Bilgisinin Ticari Kreditörlerce Kullanımı: Bilgi Özelliğinin ve Deneyimin Etkileri, Beaulieu, Philip Raymond, University of Waington, 1991, 129 -Muhasebe Hüneri İstenmesinin Altında Yatan Kavram Süreci, Comstock, S. Mark, The University of Oklohoma, 1991,

10 -Finansal Denetim Yürütümünde İç Kontrolörün Kullanımında Dış Denetçinin Teorik Bir Analizi, DeBruine, Marinus, The Ohio State University 1991, 108 -Genişletilmiş Bir Bilgi Setiyle Finansal Sıkıntı Tahmini, Grant, Charles Terrell, The Florida State University, 1991, 160 -Denetçi Değişimi, Müşterinin Araştırması ve İşletme Ölçeği, Freman, Jagannathan, The Ohio State University, 1991, 124 -Stokastik Kısa Vadeli Amerikan Futures Opsiyonlarının Fiyatlaması: Teori ve Uygulama, Dasgupta, Soumabho, Syracuse University, 1991, 138 -Sosyal Sorumluluk Yatırımı: Kabul Edilebilir Yatırım Sonuçları Çıkarılabilir mi?, Fox, Stanley F., Walden University, 1991, 141 -Şirketlerin Nakit Akışına Katma Değer Vergisinin Etkisi, Murphy, John Aloysius Daniel, Florida Atlantic University, 1991, 112 -Dış Raporlama Sistemi ve Aktif Fiyatları: Ampirik Bir Çalışma, Schlictman, Maribeth Coller, Indiana University, 1991, 146 -Tarihsel Koşullarda Muhasebe Değişimi: Calvin Şirketi Olay, (İşletme Tarihi, 19. yy), McWatters, Cheryl Susan, Queen's University at Kingston (Canada), 1991, 312 -Şirket Sermaye Harcamaları, Vergi Kanunları, Aktifler ve Firmanın Pazar Değeri, Michelson, Stuart Edward, University of Kansas, 1991, 112 -Finansal Yargılarda Muhasebe Bilgisinin Grafiksel Hatalı Etkileri, Burgess, Deanna Oxender, University of Central Florida, 1991, 166 -Adi Hisse Senetleri Açısından Kayıt Süreci Örnekleri, Algert, Peter M., University of California, Berkeley, 1991, 91 -Nasda Borsa Veriminin Linear Olmayan Dinameklerle Modellemesi, Sarkar, Salil Kumar, The Louisiana State University, 1991, 251 -Finansal Kaldıracın Bilgi Etkileri: Dinamik Bir Yaklaşım (Sermaye Yapı Teorisi, Sistematik Olmayan Bilgi, Nakit Akımı, Ast üst Düzeni), Shenoy, Catherine Anne, University of Kansas, 1991, 113 -Ürün Garanti Politikalarının Maliyet ve Kâr Analizi, Smith, Marion Spokony, Doktora University of Houston, 1991, 100 -ABD'de ve Japonya'da Bütçe Kontrol Uygulamalarında Kültürel Etki: Ampirik Bir Çalışma, Ueno, Susumu, Illinois University at Carbondela, 1991,

11 -Denetim Yapısı İle Denetçi Tatmini Arasındaki Bağ: Teorilerin Davranışsal Bir İntegrasyonu, Perkins, William David, Texas A M University, 1991, 104 -Birleşik Devletler Çokuluslu Firmaların Değerlemesinde Döviz Risk Faktörü: Döviz Riski, Duyarlılık, Firma Özel Belirleyicileri ve Fiyatlama, Mehra, Anita, Temple Universety, 1991, 170 -Oligopolistik Firmalar Arasındaki İşbirliği Teorisi Denemesi (Korelasyon şekli, Yatay Birleşmeler), Shin, Hyukseung, Harvard University, 1992, 261 -Sermaye Bütçelemede Geri Ödeme Metodunu Kullanmanın Ampirik Bir İncelemesi. Fırsat Bakışı Yerine Etkinlik Bakışı (Değer Maksimizasyonu, Nakit Akış Türetimi), Chen, Shimin, University of Georgia, 1992, 141 -Finansal Zaman Serilerinde Düzensiz Kısımların Araştırılması, Enright, Arthur J., Pace University, 1992, 100 -Kore'de Doğrudan Yatırım Belirleyicileri ve Hisse Değerlemesinde Uluslararası Faktörler: Ampirik Bir Çalışma, Kim, Kyoung, Temple University, 1992, 173 -Borç Yapısı Seçiminde Borç Vadesi ve Borç Verenin Kimliği, Kim, Pyung-Kee, University of Colorado at Boulder, 1992, 172 -Vergi ve Çokuluslu Sermaye Yapısı, Singh, Kuljot, Standford University, 1992, 112 -Denetimin İletişim Araştırması Açısından Kavramsal Bir Çatı ve Bazı Ampirik Kanıtlar (Simetri, Canlılık, Denetim Riski, şematik Uyuşmazlık), Shastri, Trimbak, The University of Oklahoma, 1992, 260 -İşleri Bozulmuş Firmaya Yardım Etme Kararları: Yardım Türünün Etkisi ve Muhasebesi, Davis, Elizabeth Boozer, Duke University, 1992, 160 -Yaşam Sigortası Şirketlerinde Maliyet Etkinsizliklerinin Bir Analizi: Kaynak ve Ölçüm, Gardner, Lisa Ann, Georgia State University, 1992, 172 -Yaşam Sigortası Yatırımında Şirket Maliyetlerinin ve Yönetim Yetkisinin Etkileri ve Nakit Dağıtım Politikaları, Powell, Brenda F., University of Georgia, Finansmandaki Bilmeceler İçin Çözümler: I. Özvarlık Değer Bilmecesi, II. Kısa Süreli Döviz Kuru Fazlalığı, III. Gelecek Değer Bilmecesi, Leahy, Kelly Maura, The University Of Texas at Austin, 1992,

12 -Birey İle Firma Özellikleri ve Azalan Denetim Kalitesi Arasındaki İlişikinin Ampirik Bir Araştırması, Malone, Charles Francis, University of Missouri-Columbia, 1992, 275 -Opsiyon Fiyatlama Modellerinin Ampirik Bir İncelemesi, Kim, Keun- Chong, New York University, 1992, 125 -Maliyet Dağıtımında Performans Değerlemesine Etki Eden Faktörlerin Ampirik Bir Araştırması, Ugras, Yusuf Joseph, Temple University, 1992, 127 -ABC Sistemleri Dizaynında Tekdüzenliliğe Doğru Gidiş (Muhasebe Sistemleri, Bilgi Sistemleri), Bost, Patricia James, The George Waington University, 1992, 219 -Beklenmeyen Kazançlar İçin Pazar Reaksiyonu: Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar Olayı, Feldmann, Dorothy A., Boston University, 1992, 132 -Kalite Maliyetlerinin Ekonomisi ve Ölçümü. Ampirik Bir Araştırma, Ittner, Christopher Dean, Harvard University, 1992, 177 -Yönetim Muhasebesinde Optimal Kontrol Sistemleri (Maliyet Dağıtımı, Transfer Fiyatlaması), Lee, Kyung Tae, University of California, Los Angeles, 1992, 98 -Üç Maliyet Türünün Maliyet ve Hata Özellikleri: Tam Maliyetleme, Marjinal Maliyetleme ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme, McLanahan, James Craig, University of Massachusetts, 128 -Yaşam ve Yaşam Dışı Sigorta Arz ve Talebi Belirleyicilerinin Analizi, Damhoeri, Khairudin Bin, Georgia State University, 1992, 160 -Sermaye İç Akımı, Sermayenin Kaçışı ve Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişki: Mısır Örneği, Elbaz, Osama Mohamed, United States International University, 1992, 332 -Küçük Bir Ağaç İşletmesi İçin Hesap Analizi Finansal Kararları Destek Sistemi, Sims, Gary Stephen, University of Idaho, 1992, 218 -Güney Kaliforniya Ticaret Bankalarında Uygulamalı Yatırım Kararı Alma Sürecinde Kullanılan İstatistiksel Verilerin Kantitatif Bir Analizi: İstatistiksel Bir Çalışma, Abdelrahman, Amr Ibrahim, United States International University, 1992, 296 -Emlak Limited Ortaklığında Sermaye Yapısı Belirleyicileri, Allen, Marcus Tillman, University of Georgia, 1992, 73 -Kanada'da Bankacılık ve Hayat Sigortası: Organizasyonel Bir Saha Bakışı, Ayotte, Gaetan, Standford University, 1992,

13 -Tahvil Derecelendirme Kararlarında Bir Faktör Olarak Operasyonel Endüstri İlişkisi: Bir Araştırma ve Yeni Bir Yaklaşım Testi, Price, Jean Bocknik, Indiana University, 1992, 116 -Finansal Muhasebe Bilgisi Kullanılarak Tasarruf Etme ve Borç Verme Başarısızlıklarının Tahmini, Paz, Armando J., United States International University, 1993, 119 -Japonya'da Bankacılık ve Şirket Finansmanı Konusunda Üç Deneme, Packer, Francis Avery, Columbia University, Şirket Finansmanında Üç Deneme (Şirket Ele Geçirmeler, Tazmin), Habib, Michel Antoine, University of Pennsylvania, Firma Teorisinde İki Deneme (Firma Teorisi, Endüstriyel Organizasyon, Şirket Finansmanı), Garcia-Cestona, Miguel Angel, Standford University, Şirket Finansmanında Dört Deneme: Finansal Anlaşmalarda ve Emeklilik Yönetiminde Ekonomik Saikler, Ahn, Sukwhan, Standford University, Kısmen Aydınlatıcı Sinyal Veren Oyunlar: Şirket Finansmanı Konusunda Teori ve Uygulamalar, Stamland, Tommy, University of California, Berkeley, Ampirik Finansman Konusunda Denemeler (Şirket Olayları), Prabhala, Nagpurnanand R., New York University, Graduate School of Business Administration, Finansal Yapılar Konusu Üzerine Başlıklar, Ospina, Sandra Patricia, University of Illınoıs at Urbana-Champaign, Şirket Finansmanında ve Yasaların Ekonomik Analizi Üzerinde Denemeler, Hege, Ulrich, Princeton University, Korelasyon Bilgisi ve Şirket Finansmanında Denemeler, Graham, John Robert, Duke University, Bireysel Otomobil Sigorta Endüstrisinde Rekabet ve Kârlılık, Hecht, Jason, New School for Social Research, 1994, 418 -Şirketlerin Devrinde Aktifleri Karşılığı Alınan Hisse Senetlerinin Ekonomik Kazancı, Silberman, Marcus Leonardo, University of Southern California, 1995, 171 -Japon Şirketlerinin Büyümelerinde Finansmanın Rolü: Bir Fon Akış Analizi, Arav, Said, The Catholic University of America,

14 -Optimal Borç Yönetimi Denemeleri, Drudi, Francesco Maria, New York University, Graduate School of Business Administration, Banka Birleşmeleri ve Yapısal Değişiklik: Federal Olarak Yardım Edilen Birleşmeler Etkisinin Etkinliğine ve Maliyetine Bir Bakış, Steward, Duright Dwayne, The University of Iowa, 1995, 91 -Finansal Aracılıkta Sosyal İlişkilerin Rolü: ABD Küçük İşletmeler Kredi Pazarında Deneyimsel Çalışma, Miller, Margaret Jane, University of California, Berkeley, 1995, -İşletme Konjonktüründen Örnekler (Enflasyon, Vergi, Maliyet Doğrulaması), Nam, Kwanghee, The University of Rochester, 1995, 121 -Karşılığı Olan Fonlara Dayalı Özvarlığın Kapsamlı Bir Performansının Gözden Geçirilmesi, Sankar, Sundarrajan, The University Of Alabama, 1995, 113 -Denetimde Rekabet: Uzaysal Bir Yaklaşım, Chan, Derek Kwok-Wing, The University of Briti Columbia (Canada), 1995, 142 -Fiyat, Vade Farkı, Üretim ve Finansal Risk Altında Dinamik Bir Optimal Korunma Modeli, Arias, Joaquin, Oklahoma State University, 1995, 68 -Mikro ve Küçük İşletmeler Açısından Gelişen Finansal Enstitülerin Desteği ve Uzaması: Üç Örnek Çalışmaya Uygulanan Bir Model, Alfaro, Luis Noel, The Ohio State University, 1996, 253 -Uluslararası Sistematik Riskin Kompozisyonu: Tarih ve Kanıt (Menkul Fiyatlama, Portföy Seçeneği), Menta, Parito, Temple University, 1996, 136 -Ulusal Makro Ekonomik Politika Belirleyicilerine Yapısal Bir Baskı Olarak Finansal Varlık Sahiplerinin Faaliyetleri, Packer, Robert Beech, The University of Michigan, 1996, 232 -Finansal Aracılıkta Etkinlik: Chilean Bankacılık Endüstrisinin Bir İncelemesi, Shirota, Ricardo, The Ohio State University, 1996, 138 -Sermaye Yapısında Teorik ve Deneysel Krzysztof, University of California, Berkeley, 1996 Konular, Wald, Jonh -Finansmanda İki Konu: Sigorta Şirketlerinde Felaket Kayıpları ve Illinois Üniversitesinde Yatırımın Verimliliği, Kangas, Ward R., University of Illinois at Urbana-Champaign, Hacizli Menkul Varlıklar Pazarı: Hissedarların ile Hırslı Yatırımcıların Performansı, Russel, Philip Samuel, University of Massachusetts,

15 -İşletme Periyotlarında ve Finansmanında Üç Olay, Perez-Quiros, Gabriel, University of California, San Diego, Şirket Finansanında İki Olay (Yönetim Kurulu, Kredi Anlaşmaları), Deli, Daniel Newton, Arizona State University, Şirket Finansmanında Örnekler ve Oyun Teorisi (Hisse Senedi Fiyatları), Gomes, Armando Rodrigues Jr, Harvard University, Sistematik Olmayan Bilgi Altında Finansal Durgunluğun Rolü: Teori ve Kanıtlar, Antunovich, Peter, Northwestern University, 1997 Abstract: The main objective of this study is to collect Ph.D. thesis on accounting and finance by translating into Turki, and to provide to researcher who is interested in them. Starting 1985, the thesises that is reached have been put in a historical row. Also it has been mentioned the names of the thesises, surnames and first names of the researchers, university or institute names, and finied years. NOT: 1985 ile 1997 yılları arasında yayınlanan Academic Research and Dissertation Writing yayınlarından Muhasebe ve Finansman konulu tezler seçilerek hazırlanmıştır. 145

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2]

Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Dünya Üniversiteleri ve Türkiye [2] Bugün de Shanghai Jiao Tong tarafından yapılan araştırmaya değinmeye devam ediyorum. Bu araştırmanın yapılmasındaki en temel sebep Çin üniversiteleri ile diğer ülkelerin

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında:

BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: BÜ de bugüne verilen 604 doktorayla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işe girişme nedenlerim arasında: Bana BÜ de doktora yaptığım takdirde ne olabilirim sorusunu

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700

Süreler (Hafta) & Fiyatlar (US$) 870 ELS 440 SILICON VALLEY. 60 150 250 555 170 75 UC IRVINE 21 4 Hafta: 2100 10 Hafta: 3700 I EYALET ŞEHİR OKUL ADI Saati 4 6 8 12 16 süre fiyat süre fiyat aile yurt ALABAMA TUSCALOOSA UNV. OF ALABAMA 22 1956 1956 468 50 1400 0 9 400 100 10 18 80 3480 4480 5400 9000 CALIFORNIA BERKELEY LSI 15

Detaylı

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu Haluk Ünal University of Maryland, TASSA Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı 12-13 Temmuz 2012 İstanbul, The Marmara Hotel Türk

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı