MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI I"

Transkript

1 MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI I M. Suphi ORHAN Turan ÖNDEŞ ** Özet: Bu çalışmanın amacı, yurtdışında muhasebe ve finansman konularında yapılmış olan doktora tez çalışmalarını, Türkçe'ye çevrilmiş haliyle toplu bir şekilde ilgi duyanlara sunabilmektir. Bu amaçla, 1985 'lerden başlayarak 1997'ye kadar yapılan doktora tezlerinden elde edilebilenler tarihsel bir yaklaşımla sıralanarak; tezin adı, tezi hazırlayanın soyadı-adı, tezin konusu, yapıldığı üniversite / enstitü adı ve bitirme yılı çalışmada yer almıştır.. I. Muhasebe ve Finansman Konusunda Yurtdışında Yapılan Doktora Tezleri -Emeklilik Fonları Politikası ve Şirket Finansmanı, Sze, Man-Bing, The Grand Graduate Institute, 1985, -Şirket Emeklilik Fonlarının Yönetimi-Emeklilik Fonlarının Belirleyicilerinin ve Aktif Tahsis Kararlarının Bir Çalışması, Joanette, Francois Pierre, University of Pennsylvania,1985 -Şirketin Vergi Etkisi ve İşsizlik, Milligan, Michael R., University of Colorado at Boulder, Firma Değeri, Efektif Döviz Kur Değişiklikleri ve Rekabet, Luehrman, Timothy Allen, Harvard University, İktisadi Durgunluğunun Önceki Olayları (Ticari Bankacılık, Finansman, Buhran, Borsa, İşletme Periyotları), Hanson, Richard X., University of California, Los Angeles, Gelişmiş Batı Ülkelerinde Denetim Uygulamaları: Kuveyt'te Devlet Denetim Uygulamaları (2 cilt), Nemeh, Ali G., University of Strathclyde (UK), 1986, 652 -Kamu Sektöründe Denetçi Değişiminin Belirleyicileri, Roberts, Robin Wendell, University of Arkansas, 1987, 135 Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman A.B.D. ** Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman A.B.D.

2 -Sermaye Kazanç Vergisinin Etkinliğinde Kilit Nokta ve Riskli Yeni Yatırımları Üstlenmedeki İsteklilik, Meade, Janet Alice, Arizona State University, 1987, 191 -Şirketlerin Özvarlık Riski Konusunda Birleşmenin Etkisi: Beklenene Karşın Tahakkuk Analizi. Poonakasem, Pornsiri Pringsulaka, University of Florida, 1987, 133 -Finansal Rasyoların, Ölçüm Bilgilerinin, Milli Ekonomik Verilerin ve Teksas Ekonomik Verilerinin Kullanımıyla İflasın Tahmin Edilmesi, Moore, Ronald Kenneth, North Texas State University, 1987, 134 -Risk Sermaye Yatırımları ve Protokol Analizi, Pfeffer, Mary Graves, North Texas State University, 1987, 157 -İşleyen Kapasitenin Sürdürülmesinde Değerleme İçin Farklı Gelir Ölçümlerinin Güvenirliğinin Bir İncelemesi, Sander, James Frederic, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1987, 313 -ABD'deki Çokuluslu Yabancı Şirketlerin Değerlendirilmesinde, Kamuya Kapalı Muhasebe Kazançları Vergilerinin Yararlılığı Konusunda Bir İnceleme, Senteney, David L., University of Illinois at Urbana-Champaign, 1987, 158 -İngiltere, Rusya ve Irak'ın Muhasebe Değerlemesinde Planlama ve Kontrol Muhasebesi, Ahmad, Ayad Abdul M., University of Strathclyde (UK), 560 -Çokuluslu Şirketlerin Performans Değerlemesinde Finansal Olmayan Göstergeler: Belirsiz İlişkilerin Kullanımının İncelenmesi, Simga, Can, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1987, 245 -Kamu ve Özel Bilgiler Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Ampirik Bir Pazar Çalışması, Tucker, Robert Riley, The Florida State University, 1987, 288 -Gelişmekte Olan Ülkelerde Muhasebe Bilgilerinin Açıklanması: Nijerya'da Bir Vaka Çalışması, Wallace, Reginald Syivanus Olusegun, University of Ezeter (UK), 1987, 808 -Tarihi Rehabilitasyon Konusunda Federal Vergi İndirimlerinin Etkilerinin Bir Projeye Dayalı Analizi, Westphal, Catherine Margaret, University of Illinois at Urbana-Champaign,1987, 190 -Firma Finansmanında Simetrik Olmayan Bilgi ve Sinyal Verme: İki Durum, Kale, Jayant Raghunath, The University of Texas at Austin,

3 -Yabancı Ticari Şirket Mevzuatının Planlamaya ve Politikaya Olan Etkilerinin Bir İncelemesi, Persellin, Mark Bennett, University of Houston, 1987, 376 -İç ve Dış Denetim Uzmanları Arasında Elektronik Bilgi İşlem Denetim Yargısıyla Konsensüs'un Ampirik Bir İncelemesi, Landry, Raymond Maurice, Jr, University of Arkansas, 1987, 168 -Denetim Kanıtlarını Tamamlamak İçin Denetçilerin Yeterliliğinde Deneyimin Etkileri, Moeckel, Cindy Lee, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1987, 262 -Firma Ölçeği, Endüstri Muhasebe Normları ve Muhasebe Değişim İlanlarında Bilgi Kavramı, Chung, Kun Young, The University of Winconsin-Madison, 1988, 145 -Şirket Değerlemesinde Kâr Emeklilik Planlarının Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, David, Jeanne Marie, Texas A M University, 1988, 213 -Alternatif Bireysel Gelir Vergisi Önerilerinin Vergi Dağılımına ve Emek Arzına Olan Etkileri, Luttman, Suzanne Marie, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1988, 90 -Uluslararası Nakit ve Varlık Pazarlarında Bölünme Üzerine Denemeler: Şirket Finansmanı Açısından Uygulamalar, Usmen, Nilüfer, City University of New York, Mesleki Taahhüt, Organizasyonel Taahhüt ve İç Denetim Fonksiyonunda Organizasyonel ve Mesleki Çatışma: Model Geliştirme ve Test Etme, Quarles, Nowlin Ross, University of North Texas, 1988, 259 -Mükelleflerin Vergi Ödeme Kararlarında Tercih Sonuçlarının Etkileri, Schadewal, Michael Steven, University of Minnessota, 1988, 182 -Muhasebe Metotlarının Seçiminde İşyeri Sahibi Kontrolünün Etkilerinin Ampirik Bir İncelemesi, Shorney, Mayda, Texas A M University, 1988, 109 -Vergi Muafiyetli Hastane Gelir Taahhütleri Açısından Devredilen Tahvil Derecelemesinin Bir İncelemesi: Kâr Amaçlı Olmayan Hastaneler İçin Bir Model, Surdick, John Joseph, Jr, The University of Winconsin-Madison, 1988, 215 -Muhasebe Bilgisi İle Belirli Pazar Riskleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Ölçüm Hatalarının ve Çok Yönlü Çalışmaların Etkisi, Woan, Ronald Jen-Jin, The Florida State University, 1988, 280 -Nakit Akım Verilerinin İçeriği: Ampirik Bir İnceleme, Ainsworth, Penne Lyn, The University of Nebraska-Lincoln,1988,

4 -Ticari Alacak Hesapları Açısından Denetim Doğrulamalarının Etkinliği, Agmitage, J. Lonnie, The University of Nebraska-Lincoln, 1988, 205 -Finansal Muhasebe Tablosu Standartları No 87 ve Pazar Risk Ayarlaması, Burks, Eddy J., Louisiana Tech. University, 1988, 154 -Borç İtfasının Ampirik Bir İncelemesi, Deppe, Larry Arthur, The University of Utah, 1988, 116 -Sermaye Pazarı Hissedarları Açısından Cari Maliyet Gelirinin Bir Araştırması, Freeman, Garry Ross, Georgia State University, 1988, 184 -Petrol Şirketlerinde Finansal Sıkıntıların Tahmin Edilmesinde Bir Model, Gordon, Gus Allen, Louisiana Tech. University, 1988, 137 -Büyük İmalat Firmalarında Çevresel Belirsizliğin Etkisi, Tazminat Planları ve Değişken Maliyet Sistemlerinin Seçiminde Firma Ölçeği, Huh, Sung-Kyoo, Kent State University, 1988, 159 -Denetim Planlaması: Esas Bağımsız Testlerin Zamanlamasında Ampirik Bir Araştırma, Kelting, William Robert, University of Arkansas, 1988, 186 -Sermaye Masrafları ve Firma Performansı Açısından Denetim Sonrası İşlemlerin Ampirik Bir İncelemesi, Mryers, Mary Dove, University of Maryland, 1988, 206 -Öğrenme Süreciyle Çoklu Dönem Kurulmasında Yönetim Muhasebesi Bilgisinin Değerlemesi ve Optimal Zamanlaması, Sung, Kyu Young, University of Waington, 1988, 101 -Ürün Maliyetleme Metotlarının Ampirik Bir İncelemesi, Akers, Michael DeWayne, The University of Mississippi, 1988, 208 -Mikro Bilgisayar Sistemlerinin Elektronik Bilgi İşlem Denetimi: Değişen Çevreye Karşı Denetçi Tepkisinin Deneyimsel Bir Analizi, Ames, Gary Adna, University of Georgia, 1988, 129 -Tasarruf ve İkrazat Endüstrisinde Muhasebe Düzenlemeleri: Pazar Tepkilerinin Kanıtı ve Kontrat Teorisinin Kapsamı, Blacconiere, Walter George, University of Waington, 1988, 125 -Doğu ve Güneydoğu Asya'daki 5 Ülke Muhasebe Sistemlerinin Bir Karşılaştırma Çalışması, Chang, Young Hang, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1988, 275 -Denetim Kalitesinin Bir İncelemesi, Cory, Suzanne Nellie, University of Maryland College Park, 1988,

5 -Yönetim Muhasebesi ve Esnek Otomasyonun Benimsenmesi, Dimnik, Anton Peter, The University of Western Ontario (Canada), 1988, -Kolejler ve Üniversiteler Tarafından Finansal Muhasebe Uygulamaları Seçiminin Ampirik Bir Analizi, Herring, Clyde Edsel, The University of Alabama, 1988, 174 -İflas Tahminlerinde İş Bilgisinin Değerlemesi, Hsu, Ching-Ding, University of Southern California, ABD'de Diplomalı Bayan Muhasebecilerin Tarihi, Legge, Rebecca Sue Scruggs, The University of Mississippi, 1988, 325 -Cebirsel ve Aksiyomatik Modeller Olarak Muhasebe Bilgi Sistemleri, Nehmer, Robert Alan, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1988, 169 -Muhasebe Destekli Teşvik Planlarının Organizasyonel Etkileri: Emek Metodlarında Muhasebenin Tarihi Bir İncelemesi, Oakes, Leslie Susan, The University of Winconsin-Madison, 1988, 323 -Belirsizlik, Risk ve Mesleki Sorumluluk: Basket Testi Kullanımıyla Ampirik Bir Analiz, Briscoe, Nat Reeve, The Florida State University, 1988, 118 -Sistematik Olmayan Bilgiler ve Borsa Tepkisi Altında Muhasebe Bilgilerinin Açıklanmasının Zamanlaması, Suh, Chung Woo, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1988, 142 -Denetim Konusunda Kâğıtsız Sistemlerin Etkisi ve Diğer Tekniksel Değişimler, West, Robert N., University of Southern California, Ticari Bankaların Değerlemesi Konusunda Düzenlemelerin Etkileri, Bendeck, Yvette Marie, Arizona State University, 1988, 154 -ABD Bankalarında Bilanço aktivitelerinin Bir İncelemesi, Holland, David S., The George Waington University, 1988, 297 -Zimbabure'de Muhasebe Teorisi: III. Dünya ülkesi, Bardo, Frederic S., University of Stirling (UK), 1988, 445 -Kârpayı İlanlarının Diferansiyel Bilgi İçeriği, Das, Somnath, Carnegie-Mellon University, 1988, 133 -Zaman Serisi Özellikleri ve Finansal Rasyolarla Tahmin Etme, Eckstein, Claire, New York University, 1988, 57 -Yeni Denetçi Raporu Standardının Oluşturulması: Denetim Standartları Kurulu'nu Etkileyecek Olan Çabaların Bir Analizi, Geiger, Marall Allen, The Pennsylvania State University, 1988,

6 -Analitik Prosedürlerde Denetçinin Güvenine Etki Eden Faktörlerin Deneyimsel Bir İncelemesi, Schatzel, John A., Boston Üniversity, 1988, 206 -İç Kontrol Değerlemesinin şekillendirilmesi, Verghese, Thomas, Columbia University, 1988, 169 -Muhasebe Seçenekleri, Üretim ve Yatırım Kararlarına Dış Ticaret Düzenlemelerinin Etkileri, Jones, Jennifer Jean, University of Michigan, 1988, 106 -Geleneksel İmalattan JİT Kararına Geçiş Esnasında Gereksinim Duyulan Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistemindeki Değişimin Yönetiminde Bir İnceleme, Linnegar, Gary John, Mississippi State University, 1988, 190 -Borç İtfasının Açıklamasında Muhasebeye Dayalı Anlaşma Hükümleri ve Finansal Tablo Etkilerinin Rolü, Press, Eric Geffrey, University of Oregon, 1988, 138 -Bazı Endüstriyel Şirketlerin Aldığı Yönetim Kararları Konusunda Finansal Muhasebe Tablo Standartları No 33'e Göre İstenen Bilginin Etkileri, Radig, Willian J., Mississippi State University, 1988, 138 -Kuveyt'in Vergi Reformu, Alternatifleri ve Gelişen Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri, Al-Raed, Wael E.R., University of Hull(UK), 1989, 470 -İşletme Finansmanında Yeni Zaman Seri Uygulamaları, Wong, Wing- Keung, The University of Winconsin-Madıson, Aksak Pazarlarda Yatırım ve Şirket Finansmanı, Demarzo, Peter Michael, Standford University, İlk Denetim Ücretinin İndirim Uygulamasının Bağımsız Denetim Uygulamasına Etkilerinin Deneysel Bir Değerlendirilmesi, Rao, Hema, Mississippi State University, 1990, 177 -R D Firmalarının Değerlemesi ve R D Maliyetleri İçin Muhasebe Kuralları, Sougiannis, Theodore, University of Carolina, 1990, 112 -Yönetimsel Raporlama Teşvikleri ve Yatırım Kararları, Sridharan, Swaminathan, University of Pittsburgh, 1990, 175 -Finansal Hiyerarşiler, Firma Farklılığı ve Firmanın Finansman Davranışı, Vogt, Stephen Carl, Waington University, Tüm Hisselerin Satınalınması şeklindeki Finansmanda ve Şirket Birleşmeleri Konusunda Çalışmalar, Opler, Tim Christopher, University of California, Los Angeles,

7 -Şirket Finansmanında Simetrik Olmayan Bilginin Rolü Üzerinde üç Deneme, Min, Sungky, The University of Texas at Arlington, Şirket Finansmanında Açık Artırmalar (Şirket Ele Geçirmeler), Bhattacharyya, Sugato, Harvard University, Şirket Finansman Problemlerinin Yeniden Çözümünde Bölünmenin Rolü, Bathala, Chenchuramaiah T., Texas Tech University, Denetim Kalitesi İçin Maliyet Açıklamaları: Denetçiler Birliği Yönetim Kurulu Açısından Sebeplerin Ampirik Bir İncelemesi, Edmonds, Cynthia D., The University of Alabama, 1991, 148 -Likidasyonun Altında Yatan LİFO Belirleyicileri: Vergi Minimizasyonu ve Maliyet Faktörleri, Frankel, Micah Paul, The University of Arizona, 1991, 106 -Muhasebe Kalitesi ve Finansal Analist Tahminlerinin Dağılımı: Ampirik Bir Araştırma, Goss, Betsy Caton, The University of Winconsin-Madison, 1991, 227 -Kazanç Çarpanı İsteğe Bağlı Nakit Bulundurma Etkilerinin Bir Analizi, Harter, Charles Ives, The University of Nebraska-Lıncoln, 1991, 118 -Ticari Bankaların Riskliliği Konusunda Bilanço Faaliyetlerine Etkisi Üzerinde Ampirik Bir İnceleme, Hindi, Nitham Mohd, Mississippi State University, 1991, 253 -Üstlenilen Hedefler İçin Finansal Tablo Göstergeleri: Çokterimli Bir Analiz, Soffer, Leonard Charles, University of California, Berkeleyn, 1991, 152 -Şirket Finansmanında Hasarı Sinyal Eden Modellerin Testedilebilir Uygulamaları: Hisse Paylaşma Vakası, Thorley, Steven R., University of Waington,1991 -Şirket Borç Politikasında üç Deneme, Morgan, Glenn Edward, The University of Texas at Austin, Şirket Finansmanında Bilginin Ekonomisi Konusunda Denemeler: Şirket Sermaye Elde Edinimi ve Kontrolü Açısından Teorik ve Deneysel Uygulamalar, Boehmer, Ekkehart, University of Georgia, Gelir Düzeltmesi: Sistematik Bir Bilgi Yaklaşımı, Joo, Hyunghwan, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991, 97 -Organizasyonel Küçülmenin Belirleyicileri Olarak Muhasebe ve Performans Göstergeleri: Teori ve Deneysel Kanıt, Adler, Ralph William, State University of New York at Albany, 1991,

8 -Borçların İtfasında Şirketlerin Arkasındaki Faktörlerin Tanımlanması ve İncelemesi, Boyas, Elise A., The State University of New Jersey, 1991, 198 -Borsanın Yeniden İncelemesi ve LİFO'nun Benimsenmesine Karşın Tahvil Pazarının Tepkisi, Chan, Kam Chu, University of South Carolina, 1991, 94 -Kolejler ve Üniversitelerce Yapılan Yatırımlar İçin Muhasebe Metodu Seçiminin Ampirik Bir İncelemesi:Kâr Amaçsız Yerlerde Uygulanan Pozitif Muhasebe Teorisi, Chase, Bruce W., Virginia Commonwealth University, 1991, 145 -Pazara Dayalı Muhasebe Araştırması: Uluslararası Bir Karşılaştırma ve Yeni Kanıtlar, Chu, Liluan Eric, New York University, 1991, 202 -Emek Organizasyonu İle Muhasebe Politikası Seçimi: Ampirik Bir Çalışma, Cullian, Charles P., University of Kentucky, 1991, 202 -Çokuluslu Varlıklar: Çevresel Belirsizlik ve Bütçe Planlaması ve Kontrol Sistemi, Rusth, Dougias Bruce, University of Houston, 1991, 126 -Finansal Raporlama Sistemlerinin Sınıflandırılması ve Çevresel Belirleyicilerin Bir Testi, Salter, Stephen Brian, University of South Carolina, 1991, 140 -Sistematik Olmayan Bilgi İle Borç ve Özvarlık Seçimi: Ampirik Bir Çalışma, Walton, Karen Schuele, Kent State University, 1991, 180 -Sigorta Tasarruf Birliklerinin Finansal Performansını Sınıflama ve Tahmin Etme İçin Ampirik Bir Model, Weisel, James Allen, University of Kentucky, 1991, 178 -Yöneticilerin Proje Seçimlerinde Bir Firmanın Finansal Planlama ve Kontrol Sistemindeki Ahenksiz Etkilerin Ampirik Bir İncelemesi, Ruhl, Jack Micheal, Case Western Reserve University, 1991, 214 -Bir Finansal Stres Kararında Gruplar İle Bireylerin Üzerindeki Fazla Bilginin Etkisinin Ampirik Bir Araştırması, Stocks, Morris H. Jr., University of South Carolina, 1991, 106 -Swapta Temerrüt Riskinin Faiz Oranı Değerlemesi, Chung, Taeyoung, The University of Michigan, 1991, 103 -Bankacılıkta Risk ve Şirket Statüsünün Değerlemesi, Kwan, Simon Hing-Man, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1991,

9 -Future Pazarlarda Banka Korunması (Hedging): Kambiyo ve Faiz Oranı Riski Yönetimi İçin Tamamlayıcı Bir Yaklaşım, Mun, Kyung-Chun, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1991, 130 -Federal Borçlanma Fonları ve Ticari Banka İkrazları, Pornsooksawang, Taweesakdi, State University of New York at Binghamton, 1991, 126 -Kamu Sektöründeki Yönetim Muhasebesinin ve Denetim İşlemlerinin Bir Uzantısı: Commonwealth of Kentucky'de Bazı Bölgesel Okul Gıda Hizmet Programlarının Bir Vaka Analizi, Berry, Delano Howard, University of Kentucky, Borçlanma İle Öncelikli Hisse Senedi Anlaşmaları Konusunda Muhasebe Bilgilerinin Kullanımı: Bazı Kanada Olayları, Bilodeau, Julien, The University of Western Ontario (Canada), 1991, 244 -Finansal Analist Tarafından Alınan Kararlarda Proforma Finansal Tabloların Yararlılığı, Broce, Patricia Ann, University of Kentucky, 1991, 274 -Federal Gelir Vergisi İtaatinde Yönetim Muhasebecilerinin Etnik Kararlarında Bazı şahsi ve Durumsal Değişkenlerin Etkisi, Buttross, Thomas Edward, The University of Mississippi, 1991, 200 -Sürekli Denetim, Müşteri Politikası ve İç Kontrol Güven Yargısı, Campbell, Annhenrie, University of Colorado at Boulder, 1991, 192 -JİT Envanter Uygulamasına Yaklaşmak İçin İş Yeri Kontrol Prosedürleri, Hug, Ziaul, University of Kentucky, 1991, 186 -Maliyetlemede Teşvik Edici Yönler, Alles, Michael Gamini, Stanford University, 1991, 92 -Karmaşık Durumlar Muhasebesi: Bir Araştırma Çalışması, Reis, Priscilla Rose, Rensselaer Polytehnic Institute, 1991, 388 -Ticari Borç Verme Kararlarında Risk ve Belirsizliğin Etkilerinin Deneyimsel Bir İncelemesi, Swift, Kenton D., The University of Winconsin- Madison, 1991, 172 -Kazanç ve Nakit Akımının Tahmin Edilebilmesi ve Bilgi Vermesi, Wang, Zhemin, The University of Winconsin-Madison, 1991, 113 -Muhasebe Bilgisinin Ticari Kreditörlerce Kullanımı: Bilgi Özelliğinin ve Deneyimin Etkileri, Beaulieu, Philip Raymond, University of Waington, 1991, 129 -Muhasebe Hüneri İstenmesinin Altında Yatan Kavram Süreci, Comstock, S. Mark, The University of Oklohoma, 1991,

10 -Finansal Denetim Yürütümünde İç Kontrolörün Kullanımında Dış Denetçinin Teorik Bir Analizi, DeBruine, Marinus, The Ohio State University 1991, 108 -Genişletilmiş Bir Bilgi Setiyle Finansal Sıkıntı Tahmini, Grant, Charles Terrell, The Florida State University, 1991, 160 -Denetçi Değişimi, Müşterinin Araştırması ve İşletme Ölçeği, Freman, Jagannathan, The Ohio State University, 1991, 124 -Stokastik Kısa Vadeli Amerikan Futures Opsiyonlarının Fiyatlaması: Teori ve Uygulama, Dasgupta, Soumabho, Syracuse University, 1991, 138 -Sosyal Sorumluluk Yatırımı: Kabul Edilebilir Yatırım Sonuçları Çıkarılabilir mi?, Fox, Stanley F., Walden University, 1991, 141 -Şirketlerin Nakit Akışına Katma Değer Vergisinin Etkisi, Murphy, John Aloysius Daniel, Florida Atlantic University, 1991, 112 -Dış Raporlama Sistemi ve Aktif Fiyatları: Ampirik Bir Çalışma, Schlictman, Maribeth Coller, Indiana University, 1991, 146 -Tarihsel Koşullarda Muhasebe Değişimi: Calvin Şirketi Olay, (İşletme Tarihi, 19. yy), McWatters, Cheryl Susan, Queen's University at Kingston (Canada), 1991, 312 -Şirket Sermaye Harcamaları, Vergi Kanunları, Aktifler ve Firmanın Pazar Değeri, Michelson, Stuart Edward, University of Kansas, 1991, 112 -Finansal Yargılarda Muhasebe Bilgisinin Grafiksel Hatalı Etkileri, Burgess, Deanna Oxender, University of Central Florida, 1991, 166 -Adi Hisse Senetleri Açısından Kayıt Süreci Örnekleri, Algert, Peter M., University of California, Berkeley, 1991, 91 -Nasda Borsa Veriminin Linear Olmayan Dinameklerle Modellemesi, Sarkar, Salil Kumar, The Louisiana State University, 1991, 251 -Finansal Kaldıracın Bilgi Etkileri: Dinamik Bir Yaklaşım (Sermaye Yapı Teorisi, Sistematik Olmayan Bilgi, Nakit Akımı, Ast üst Düzeni), Shenoy, Catherine Anne, University of Kansas, 1991, 113 -Ürün Garanti Politikalarının Maliyet ve Kâr Analizi, Smith, Marion Spokony, Doktora University of Houston, 1991, 100 -ABD'de ve Japonya'da Bütçe Kontrol Uygulamalarında Kültürel Etki: Ampirik Bir Çalışma, Ueno, Susumu, Illinois University at Carbondela, 1991,

11 -Denetim Yapısı İle Denetçi Tatmini Arasındaki Bağ: Teorilerin Davranışsal Bir İntegrasyonu, Perkins, William David, Texas A M University, 1991, 104 -Birleşik Devletler Çokuluslu Firmaların Değerlemesinde Döviz Risk Faktörü: Döviz Riski, Duyarlılık, Firma Özel Belirleyicileri ve Fiyatlama, Mehra, Anita, Temple Universety, 1991, 170 -Oligopolistik Firmalar Arasındaki İşbirliği Teorisi Denemesi (Korelasyon şekli, Yatay Birleşmeler), Shin, Hyukseung, Harvard University, 1992, 261 -Sermaye Bütçelemede Geri Ödeme Metodunu Kullanmanın Ampirik Bir İncelemesi. Fırsat Bakışı Yerine Etkinlik Bakışı (Değer Maksimizasyonu, Nakit Akış Türetimi), Chen, Shimin, University of Georgia, 1992, 141 -Finansal Zaman Serilerinde Düzensiz Kısımların Araştırılması, Enright, Arthur J., Pace University, 1992, 100 -Kore'de Doğrudan Yatırım Belirleyicileri ve Hisse Değerlemesinde Uluslararası Faktörler: Ampirik Bir Çalışma, Kim, Kyoung, Temple University, 1992, 173 -Borç Yapısı Seçiminde Borç Vadesi ve Borç Verenin Kimliği, Kim, Pyung-Kee, University of Colorado at Boulder, 1992, 172 -Vergi ve Çokuluslu Sermaye Yapısı, Singh, Kuljot, Standford University, 1992, 112 -Denetimin İletişim Araştırması Açısından Kavramsal Bir Çatı ve Bazı Ampirik Kanıtlar (Simetri, Canlılık, Denetim Riski, şematik Uyuşmazlık), Shastri, Trimbak, The University of Oklahoma, 1992, 260 -İşleri Bozulmuş Firmaya Yardım Etme Kararları: Yardım Türünün Etkisi ve Muhasebesi, Davis, Elizabeth Boozer, Duke University, 1992, 160 -Yaşam Sigortası Şirketlerinde Maliyet Etkinsizliklerinin Bir Analizi: Kaynak ve Ölçüm, Gardner, Lisa Ann, Georgia State University, 1992, 172 -Yaşam Sigortası Yatırımında Şirket Maliyetlerinin ve Yönetim Yetkisinin Etkileri ve Nakit Dağıtım Politikaları, Powell, Brenda F., University of Georgia, Finansmandaki Bilmeceler İçin Çözümler: I. Özvarlık Değer Bilmecesi, II. Kısa Süreli Döviz Kuru Fazlalığı, III. Gelecek Değer Bilmecesi, Leahy, Kelly Maura, The University Of Texas at Austin, 1992,

12 -Birey İle Firma Özellikleri ve Azalan Denetim Kalitesi Arasındaki İlişikinin Ampirik Bir Araştırması, Malone, Charles Francis, University of Missouri-Columbia, 1992, 275 -Opsiyon Fiyatlama Modellerinin Ampirik Bir İncelemesi, Kim, Keun- Chong, New York University, 1992, 125 -Maliyet Dağıtımında Performans Değerlemesine Etki Eden Faktörlerin Ampirik Bir Araştırması, Ugras, Yusuf Joseph, Temple University, 1992, 127 -ABC Sistemleri Dizaynında Tekdüzenliliğe Doğru Gidiş (Muhasebe Sistemleri, Bilgi Sistemleri), Bost, Patricia James, The George Waington University, 1992, 219 -Beklenmeyen Kazançlar İçin Pazar Reaksiyonu: Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar Olayı, Feldmann, Dorothy A., Boston University, 1992, 132 -Kalite Maliyetlerinin Ekonomisi ve Ölçümü. Ampirik Bir Araştırma, Ittner, Christopher Dean, Harvard University, 1992, 177 -Yönetim Muhasebesinde Optimal Kontrol Sistemleri (Maliyet Dağıtımı, Transfer Fiyatlaması), Lee, Kyung Tae, University of California, Los Angeles, 1992, 98 -Üç Maliyet Türünün Maliyet ve Hata Özellikleri: Tam Maliyetleme, Marjinal Maliyetleme ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme, McLanahan, James Craig, University of Massachusetts, 128 -Yaşam ve Yaşam Dışı Sigorta Arz ve Talebi Belirleyicilerinin Analizi, Damhoeri, Khairudin Bin, Georgia State University, 1992, 160 -Sermaye İç Akımı, Sermayenin Kaçışı ve Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişki: Mısır Örneği, Elbaz, Osama Mohamed, United States International University, 1992, 332 -Küçük Bir Ağaç İşletmesi İçin Hesap Analizi Finansal Kararları Destek Sistemi, Sims, Gary Stephen, University of Idaho, 1992, 218 -Güney Kaliforniya Ticaret Bankalarında Uygulamalı Yatırım Kararı Alma Sürecinde Kullanılan İstatistiksel Verilerin Kantitatif Bir Analizi: İstatistiksel Bir Çalışma, Abdelrahman, Amr Ibrahim, United States International University, 1992, 296 -Emlak Limited Ortaklığında Sermaye Yapısı Belirleyicileri, Allen, Marcus Tillman, University of Georgia, 1992, 73 -Kanada'da Bankacılık ve Hayat Sigortası: Organizasyonel Bir Saha Bakışı, Ayotte, Gaetan, Standford University, 1992,

13 -Tahvil Derecelendirme Kararlarında Bir Faktör Olarak Operasyonel Endüstri İlişkisi: Bir Araştırma ve Yeni Bir Yaklaşım Testi, Price, Jean Bocknik, Indiana University, 1992, 116 -Finansal Muhasebe Bilgisi Kullanılarak Tasarruf Etme ve Borç Verme Başarısızlıklarının Tahmini, Paz, Armando J., United States International University, 1993, 119 -Japonya'da Bankacılık ve Şirket Finansmanı Konusunda Üç Deneme, Packer, Francis Avery, Columbia University, Şirket Finansmanında Üç Deneme (Şirket Ele Geçirmeler, Tazmin), Habib, Michel Antoine, University of Pennsylvania, Firma Teorisinde İki Deneme (Firma Teorisi, Endüstriyel Organizasyon, Şirket Finansmanı), Garcia-Cestona, Miguel Angel, Standford University, Şirket Finansmanında Dört Deneme: Finansal Anlaşmalarda ve Emeklilik Yönetiminde Ekonomik Saikler, Ahn, Sukwhan, Standford University, Kısmen Aydınlatıcı Sinyal Veren Oyunlar: Şirket Finansmanı Konusunda Teori ve Uygulamalar, Stamland, Tommy, University of California, Berkeley, Ampirik Finansman Konusunda Denemeler (Şirket Olayları), Prabhala, Nagpurnanand R., New York University, Graduate School of Business Administration, Finansal Yapılar Konusu Üzerine Başlıklar, Ospina, Sandra Patricia, University of Illınoıs at Urbana-Champaign, Şirket Finansmanında ve Yasaların Ekonomik Analizi Üzerinde Denemeler, Hege, Ulrich, Princeton University, Korelasyon Bilgisi ve Şirket Finansmanında Denemeler, Graham, John Robert, Duke University, Bireysel Otomobil Sigorta Endüstrisinde Rekabet ve Kârlılık, Hecht, Jason, New School for Social Research, 1994, 418 -Şirketlerin Devrinde Aktifleri Karşılığı Alınan Hisse Senetlerinin Ekonomik Kazancı, Silberman, Marcus Leonardo, University of Southern California, 1995, 171 -Japon Şirketlerinin Büyümelerinde Finansmanın Rolü: Bir Fon Akış Analizi, Arav, Said, The Catholic University of America,

14 -Optimal Borç Yönetimi Denemeleri, Drudi, Francesco Maria, New York University, Graduate School of Business Administration, Banka Birleşmeleri ve Yapısal Değişiklik: Federal Olarak Yardım Edilen Birleşmeler Etkisinin Etkinliğine ve Maliyetine Bir Bakış, Steward, Duright Dwayne, The University of Iowa, 1995, 91 -Finansal Aracılıkta Sosyal İlişkilerin Rolü: ABD Küçük İşletmeler Kredi Pazarında Deneyimsel Çalışma, Miller, Margaret Jane, University of California, Berkeley, 1995, -İşletme Konjonktüründen Örnekler (Enflasyon, Vergi, Maliyet Doğrulaması), Nam, Kwanghee, The University of Rochester, 1995, 121 -Karşılığı Olan Fonlara Dayalı Özvarlığın Kapsamlı Bir Performansının Gözden Geçirilmesi, Sankar, Sundarrajan, The University Of Alabama, 1995, 113 -Denetimde Rekabet: Uzaysal Bir Yaklaşım, Chan, Derek Kwok-Wing, The University of Briti Columbia (Canada), 1995, 142 -Fiyat, Vade Farkı, Üretim ve Finansal Risk Altında Dinamik Bir Optimal Korunma Modeli, Arias, Joaquin, Oklahoma State University, 1995, 68 -Mikro ve Küçük İşletmeler Açısından Gelişen Finansal Enstitülerin Desteği ve Uzaması: Üç Örnek Çalışmaya Uygulanan Bir Model, Alfaro, Luis Noel, The Ohio State University, 1996, 253 -Uluslararası Sistematik Riskin Kompozisyonu: Tarih ve Kanıt (Menkul Fiyatlama, Portföy Seçeneği), Menta, Parito, Temple University, 1996, 136 -Ulusal Makro Ekonomik Politika Belirleyicilerine Yapısal Bir Baskı Olarak Finansal Varlık Sahiplerinin Faaliyetleri, Packer, Robert Beech, The University of Michigan, 1996, 232 -Finansal Aracılıkta Etkinlik: Chilean Bankacılık Endüstrisinin Bir İncelemesi, Shirota, Ricardo, The Ohio State University, 1996, 138 -Sermaye Yapısında Teorik ve Deneysel Krzysztof, University of California, Berkeley, 1996 Konular, Wald, Jonh -Finansmanda İki Konu: Sigorta Şirketlerinde Felaket Kayıpları ve Illinois Üniversitesinde Yatırımın Verimliliği, Kangas, Ward R., University of Illinois at Urbana-Champaign, Hacizli Menkul Varlıklar Pazarı: Hissedarların ile Hırslı Yatırımcıların Performansı, Russel, Philip Samuel, University of Massachusetts,

15 -İşletme Periyotlarında ve Finansmanında Üç Olay, Perez-Quiros, Gabriel, University of California, San Diego, Şirket Finansanında İki Olay (Yönetim Kurulu, Kredi Anlaşmaları), Deli, Daniel Newton, Arizona State University, Şirket Finansmanında Örnekler ve Oyun Teorisi (Hisse Senedi Fiyatları), Gomes, Armando Rodrigues Jr, Harvard University, Sistematik Olmayan Bilgi Altında Finansal Durgunluğun Rolü: Teori ve Kanıtlar, Antunovich, Peter, Northwestern University, 1997 Abstract: The main objective of this study is to collect Ph.D. thesis on accounting and finance by translating into Turki, and to provide to researcher who is interested in them. Starting 1985, the thesises that is reached have been put in a historical row. Also it has been mentioned the names of the thesises, surnames and first names of the researchers, university or institute names, and finied years. NOT: 1985 ile 1997 yılları arasında yayınlanan Academic Research and Dissertation Writing yayınlarından Muhasebe ve Finansman konulu tezler seçilerek hazırlanmıştır. 145

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1 EĞİTİM KATALOĞU Eylül 2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL... 3 2.SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ... 6 3.PARA VE SERMAYE PİYASALARI... 8 4.SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ...

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE TERCÜME EDİLMİŞTİR.). İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı