2006 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN

2 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak kamu hizmetlerinin mümkün olan en kaliteli seviyede üretilmesinin sağlanması Hükümetimizin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu bağlamda hükümetimizin temel amacı, toplam kalite ve yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlamak, bütçe birliğini oluşturmak, bütçenin hazırlanması sürecini daha etkin kılmak, girdi değil çıktı odaklı bir yaklaşımı benimseyen performans tabanlı bütçelemeye geçmek, kuruluşlara bütçe uygulamasında daha fazla esneklik vermek ve bütçe uygulamasında mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmaktır. Bu çerçevede, Hükümetimiz zamanında çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, kamu yönetiminde stratejik yönetim anlayışı getirilerek, kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu kanun ile kamu kurumları, kalkınma planları, programlar ve ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler. Kamu mali yönetiminin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyet sonuçlarını yıllık faaliyet raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmak, yeni reformun en önemli unsurlarından birisidir. Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan 2006 Yılı Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporunun kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim. Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 2

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişime ayak uydurmak ve değişimi yönetmek için pek çok ülke tarafından 1980 li yıllardan itibaren uygulanmakta olan modern kamu yönetimi anlayışı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde de yerleşmeye başlamıştır. Söz konusu kanun, kamu kaynaklarının rasyonel harcanmasını ve harcamalarda şeffaflık ile hesap verilebilirliği ön plana çıkarırken; yönetim anlayışı anlamında da kamu yöneticilerinin gündelik sorunlarla uğraşmaktan ziyade, stratejik yönetim anlayışını benimsemelerini öngörmekte ve bunun yasal alt yapısını oluşturmaktadır. Bu anlamda kamu kurumları faaliyetlerine ilişkin plan ve programlarını stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde belirleyerek bütçelerini de performans ölçümüne imkan verecek şekilde hazırlamak ve gerek faaliyet sonuçlarını gerekse bütçe uygulama sonuçlarını yıllık olarak kamuoyuna raporlamak zorundadır. Böylece kurumlar kendilerine tahsis edilen bütçe kaynaklarını kullanarak ne tür faaliyette bulunduklarını kamuoyuna açıklamak suretiyle mali yönetim reformunun gerektirdiği hesap verme ve şeffaflık ilkesini yerine getireceklerdir. Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetimi, uluslararası ekonomik ilişkiler, yabancı sermaye ve teşvikler, sigortacılık, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kambiyo mevzuatı alanlarında ülke ekonomisinde çok önemli görev ve sorumlulukları olan ve merkezi yönetim bütçesinin önemli bir kısmını kullanan Hazine Müsteşarlığı nın söz konusu işlevlerine ilişkin faaliyetleri ve harcamaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu anlayışla hazırlanan Hazine Müsteşarlığının 2006 Yılı Faaliyet Raporunu herkes için faydalı olması temennisiyle kamuoyunun bilgisine sunar, 2006 yılı faaliyetleri kapsamında gayretli çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. İbrahim H. ÇANAKCI Müsteşar 3

4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Ana Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü b) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü d) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü e) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü f) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Denetim Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı b) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Danışma Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hukuk Müşavirliği b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Personel Dairesi Başkanlığı b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği d) Savunma Uzmanlığı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri

5 Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü b) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü d) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü e) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü f) Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Denetim Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı b) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Danışma Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Hukuk Müşavirliği b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Personel Dairesi Başkanlığı b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği d) Savunma Uzmanlığı EKLER

6 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması Şekil 2: Toplam Personelin Birimlere Göre Dağılımı Şekil 3: Ana Hizmet Birimleri Kariyer Meslek Personelinin Unvana Göre Dağılımı Şekil 4: Toplam Personelin Birim ve Eğitime Göre Dağılımı Şekil 5: Toplam Personelin Birim ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Şekil 6: Merkezi Yönetim Borç Stoku Döviz ve Faiz Kompozisyonu TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Tablo 2: Hazine Müsteşarlığı Bütçesi (2006-YTL) Tablo 3: Birimlere Göre Hazine Müsteşarlığı Bütçesi (2006-YTL) Tablo 4: Hazine Müsteşarlığı Operasyonel Bütçesi (2006-YTL) Tablo 5: 2006 Yılı İç ve Dış Borç Ödemeleri Tablo 6: 2006 Yıl Sonu İtibarıyla Hazine Alacak Stoku Tablo 7: 2006 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları 31 Tablo 8: 2006 Yılında Yapılan Yatırımcı Toplantıları Tablo 9: Kredi Notlarımızın Gelişimi ( ) Tablo 10: 2006 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Dış Proje Kredi Kullanımlarının Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 11: 2006 Ocak-Aralık Dönemi Dış Proje Kredi Kullanımlarının Kreditörlere Göre Dağılımı Tablo 12: Döneminde IMF den Sağlanan Krediler ve Borç Servisi Tablo 13: Dünya Bankası Proje ve Program Kredileri (31 Aralık 2006 İtibarıyla) Tablo 14: Yılları Arasında Avrupa Kredi Kuruluşlarından Sağlanan ve Kullanımı Devam Eden Krediler Tablo 15: Proje Finansmanının Sektörel Dağılımı (Taahhüt Bazında) Tablo 16: Proje Kredilerinin Kullanıcı Kuruluşlara Göre Dağılımı (Taahhüt Bazında*) Tablo 17: Proje Kredilerinin Kreditörlere Göre Dağılımı (Taahhüt Bazında) Tablo 18: 2006 Yılında Proje Finansmanı İçin Anlaşması İmzalanan Orta ve Uzun Vadeli Kamu Kredileri (Taahhüt Bazında) Tablo 19: 2006 Yılında Taahhüt Bazında Sağlanan Kredilerin Kreditör Bazında Dağılımı Tablo 20: İşletmeci KİT lerin Bilanço Değerleri Tablo 21: İşletmeci KİT lere Bütçeden Aktarılan Tutarlar Tablo 22: Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Dağılımı (2006) Tablo 23: Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinsine Göre Dağılımı (2006) Tablo 24: Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı (2006) Tablo 25: KOBI Teşvik Belgeleri Bölgesel Dağılımı(2006) Tablo 26: KOBI Teşvik Belgeleri Sektörel Dağılımı (2006) Tablo 27: 5084 ve 5350 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Enerji Desteğine İlişkin Veriler Tablo 28: Yurt Dışına Yapılan Doğrudan Yatırımlar Tablo 29: Hazine Kontrolörleri Kurulunca Yapılan 2006 Yılı İnceleme ve Denetim Sonuçları ( YTL ) Tablo 30: Hukuk Müşavirliğine İntikal Eden Davalar Tablo 31: Uzlaşma Faaliyetleri Özet Sonucu

7 KISALTMALAR AB AKÇT AKKB AYB BİMER CAS CEM ÇTTH DASK DFİF DHL DIS DİBS Dolar DSİ DTÖ EGM EİT EÜAŞ FATF FSAP GATS GEF IBRD IDA IDF IFC IMF JBIC KİT KMYKK KOB KOBİ MASAK MFİB MGK OECD PER PFPSAL PPDPL SDR SGS TBMM Avrupa Birliği Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Avrupa Yatırım Bankası Başbakanlık İletişim Merkezi Ülke Destek Stratejisi (Country Assistance Strategy) Ülke ekonomik Memorandumu (Country Economic Memorandum) Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabı Doğal Afet Sigortaları Kurumu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Devlet Hava Limanları Merkezi Olmayan Yapılanma Sistemi (Decentralized Implementation System) Devlet İç Borçlanma Senetleri ABD Doları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dünya Ticaret Örgütü Emeklilik Gözetim Merkezi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) Mali Sektör Değerlendirme Programı (Financial Sector Assessment Program) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (The General Agreement on Trade in Services) Küresel Çevre Fonu (Global Environment Fund) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank of Restructuring and Development) Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Agency) Kurumsal Kalkınma Fonu (Institutional Development Fund) Uluslararası Finansman Kurumu (International Finance Corporation) Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) Japan Bank For International Cooperation Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Katılım Ortaklığı Belgesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Mali Suçları Araştırma Kurulu Merkezi Finans ve İhale Birimi Milli Güvenlik Kurulu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization of Economic Cooperation and Development) Kamu Harcamalarının Gözden Geçirilmesi (Public Expenditure Review) Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi (Programmatic Financial and Public Sector Adjustment Loan) Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi (Programmatic Public Development Policy Loan) Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Right) Sigortacılık Gözetim Sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi 7

8 TCMB TKİ TPAO TPRM TRAMER TRUP TTK TÜSSİDE UF UP UYYP YDK YKTK YOİKK YTL Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması (Trade Policy Review Mechanism) Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Tarım Reformu Uygulama Projesi Türkiye Taşkömürü Kurumu Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Ulusal Fon Ulusal Program Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı Yatırım Danışma Konseyi Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Yeni Türk Lirası 8

9 1. GENEL BİLGİLER Hazine Müsteşarlığı nın 2006 yılı Faaliyet Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetiminin 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. Anılan yönetmelikte faaliyet raporlarının içeriğinin nasıl olacağı belirtilmiş olup, kurumun stratejik planıyla bağlantılı hususlara, stratejik plan hazırlandıktan sonra yer verileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda Müsteşarlığımız ilk stratejik planı 2008 Ocak ayında hazırlanacağından, 2006 yılı faaliyet raporunda stratejik planla ilgili olan Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler, Performans Sonuçları ve Değerlendirilmesi ile Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi ile Öneri ve Tedbirler başlıklarına yer verilmemiştir YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Hazine Müsteşarlığının görevleri 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak, Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, Yatırım ve yatırım teşvikleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Hazine Müsteşarlığı bu kanunla verilen görevler dışında ilgili mevzuatla verilen görevleri de yerine getirmektedir. 9

10 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa kullandığı, İnönü Bulvarı No:36 Emek/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke toplam m 2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 5 adet ek binadan (B,C,D,E,F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli Konferans Salonu ile kitap ve 30 u Türkçe olmak üzere 50 süreli yayın kapasiteli kütüphane bulunmaktadır Örgüt Yapısı Hazine Müsteşarlığı, Başbakana bağlıdır. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü taktirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilmektedir. Hazine Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlardan meydana gelmektedir. Müsteşar, Hazine Müsteşarlığı nın üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır. Denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin tamamı, ana hizmet birimlerinden ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü doğrudan Müsteşar a bağlıdır (Şekil 1). 10

11 Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Müsteşarlık Müşavirlikleri Personel Dairesi Başkanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı Hukuk Müşavirleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 11

12 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı: 1. Yerel Bilgisayar Ağı, 2. Geniş Alan Ağı (WAN), 3. Sunucular, 4. Kullanıcı Bilgisayarları, bileşenlerinden oluşmaktadır. Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları aşağıda verilen donanım kullanılmaktadır. Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Araçlar Adet Bilgisayar Kişisel Bilgisayar 659 Diz Üstü Bilgisayar 41 Terminal Bilgisayar (Thin Client) 455 Diğer Donanım Yazıcı 203 Projektör 8 Faks 33 Fotokopi Makinesi 38 Tarayıcı 15 Sistem Odası Sunucular 117 Klima 2 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 Yönlendiriciler 4 Ağ Anahtarları 43 Hazine Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilen sistemler ile, kamu finansmanı işlevlerini yürütmek üzere arka ofis bileşenlerinden İç Borç, Dış Borç, Alacak Yönetimi ve Devlet Borçları Muhasebesi Sistemleri, ön ofis bileşeni olarak Dış Borç Proje Takip Sistemi, Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi gibi sistemler ile Müsteşarlığın temel faaliyetleri yürütülmekte ve raporlamalar yapılmaktadır. Ayrıca adresinden kamuoyuna bilgi sağlamak üzere Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet birimlerinin yanı sıra denetim, danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin de faaliyetlerine ilişkin 12

13 ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Kurum içi bilgi ve doküman paylaşımına imkan sağlayacak şekilde intranet sitesi de faaliyette bulunmaktadır İnsan Kaynakları Hazine Müsteşarlığı nda 834 ü bay 532 si bayan olmak üzere toplam 1366 personel çalışmaktadır. Toplam personelin yüzde 59 u ana hizmet, yüzde 13 ü denetim, yüzde 4 ü danışma yüzde 24 ü ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir. Şekil 2: Toplam Personelin Birimlere Göre Dağılımı 334; 24% 58; 4% 173; 13% 801; 59% Ana hizmet birimleri Danışma birimleri Denetim birimleri Yardımcı hizmet birimleri Ana hizmet birimlerinde çalışan toplam personelin 509 unu kariyer meslek memuru, 292 sini ise sözleşmeli personel ile diğer personel oluşturmaktadır. Ana hizmet birimlerinde çalışan kariyer meslek personelinin görev ve unvana göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 13

14 Şekil 3: Ana Hizmet Birimleri Kariyer Meslek Personelinin Unvana Göre Dağılımı 17; 3% 8; 2% 65; 13% 93; 18% 108; 21% 218; 43% Uzman Yrd. Uzman Şube Müd. Daire Bşk. Gn. Mdr. Yrd. Gn. Müdür Hazine Müsteşarlığı toplam personelinin birim ve eğitimine göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir. Şekil 4: Toplam Personelin Birim ve Eğitime Göre Dağılımı 243; 30% Ana Hizmet Birimleri Eğitime Göre Dağılım 11; 1% 17; 2% 79; 10% 35; 4% 34; 20% Denetim Birimleri Eğitime Göre Dağılım 5; 3% 2; 1% 15; 9% 6; 3% 416; 53% ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü 111; 64% ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü Danışma Birimleri Eğitime Göre Dağılım 7; 12% 1; 2% 5; 9% 10; 17% 116; 35% Yardımcı Hizmet Birimleri Eğitime Göre Dağılım 1; 0% 7; 2% 22; 7% 29; 50% 6; 10% 51; 15% 137; 41% ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü Hazine Müsteşarlığı personelinin yüzde 29 u 0-10 yıl, yüzde 38 i yıl, yüzde 25 i yıl ve yüzde 8 i 30 yıl üzeri hizmet yılı dağılımına sahiptir. Toplam personelinin yaş gruplarına göre dağılımları ise aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 14

15 Şekil 5: Toplam Personelin Birim ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Ana Hizmet Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım Denetim Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım 112; 14% 12; 1% 45; 6% 111; 14% 36; 21% 18; 10% 1; 1% 4; 2% 47; 27% 265; 33% 256; 32% 67; 39% Danışma Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım Yardımcı Hizmet Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım 1; 0% 3; 5% 1; 2% 4; 7% 31; 9% 10; 3% 26; 8% 26; 45% 24; 41% 128; 38% 138; 42%

16 Sunulan Hizmetler Ana Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Hazine işlemlerini yürütmek, devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak ve yönetmek, Devletin iç borçlanmasını ihrac ettiği hazine bonosu, devlet tahvili ve diğer iç borçlanma araçlarıyla yürütmek, Devlet iç ve dış borcunu takip etmek, borçların anapara ve faiz ödemelerini yapmak, Hazine işlemlerinin muhasebesini tutmak, Kamu borçları, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak ve raporlamak, Hazinenin garanti verdiği ve dış borcun ikrazı suretiyle kullandırdığı kredilerin takip, üstlenim ve kayıt işlemlerini yapmak, Para politikası ile ilgili konularda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ilişkileri yürütmek, Madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmektir. b) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Dış Finansman sağlanması kapsamında yabancı kreditörler ile temas ve müzakerelerde bulunmak, anlaşma yapmak, Yabancı devletler, uluslararası mali/ekonomik kuruluşlar, banka ve fonlar nezdinde ülkemizi temsil etmek, Yurtdışına borç ve hibe verilmesi kapsamında temas ve müzakerelerde bulunmak, anlaşma yapmak, Dış borç yönetimi kapsamında dış borç portföyünü belirlenen ölçütlere göre yönetmek, 16

17 AB ile mali ilişkiler kapsamında Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Ulusal Fon faaliyetlerini yürütmek, Kamu kuruluşlarının yurtdışı borçlanmalarına izin vermek, Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslar ile ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmektir. c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak, KİT lerin yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve uygulamasını izlemek, Tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ve istihdam politikalarına ilişkin çalışmalar yapmaktır. d) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili politikaları oluşturmak, Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek, Genel mevzuat çerçevesinde yabancı sermayeli yatırımları teşvik etmek, izlemek ve denetlemek, İlgili mevzuat çerçevesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek projelere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak, Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere irtibat bürosu açma izni vermek, Yatırım ortamını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştirmek; bu doğrultuda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) sekreteryasını yürütmek ve teknik komitelere katılım sağlamak, 17

18 Yatırım Danışma Konseyi (YDK) sekreteryasını yürütmek, ilerleme raporlarını yayınlamaktır. e) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yatırım teşvik politikasını oluşturmak, uygulamak, izlemek ve denetlemek, Teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermektir. f) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayarak Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) üye ülkelerle temas ve müzakerelerde bulunmak, Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatını hazırlamak, uygulamak ve denetimini sağlamak, Ödünç para verme mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren ikrazatçıların kuruluş, faaliyet ve denetimlerine ilişkin işlemleri yerine getirmektir. g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü Sigortacılık Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri, sigorta aracıları, eksperler, aktüerler ve sigortacılıkla ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerin piyasaya girişleri, faaliyetleri ve piyasadan çıkışları ile ilgili düzenlemeleri hazırlamak, uygulamak ve izlemek, Sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek, Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile koordineli olarak yürütmek, Tarım Sigortası uygulamasını Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütmek, Sigortalara ilişkin genel şart, tarife ve talimatları hazırlamak, Sigortalıların şikayet ve taleplerini değerlendirmektir. 18

19 h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek, ekonomik ve mali analizler ile tahminler yapmak ve değerlendirme raporları hazırlamak, Yapısal politika gelişmelerini izlemek ve değerlendirmek; yapısal politikaların etkinliğini ve makroekonomik etkilerini ölçmeye yönelik analizlerde bulunmak, Bilişim teknolojilerinin kurum içi kullanımını yaygınlaştırmak, kurum içi bilgi paylaşımını en üst düzeye çıkarmak, Müsteşarlığın bilgi varlıklarını koruyacak politika, süreç ve güvenlik uygulamalarının geliştirilmesiyle, bilginin ve bilişim sistemlerinin bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak, Bilgisayar ve bilgi sistemleri alanlarında eğitim programları planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Yayın ve dokümantasyon, kütüphanecilik hizmetlerini yerine getirmektir Denetim Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının sunduğu hizmetler; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince yapılan kara para araştırma ve incelemelerini yapmak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin performans kriterleri denetimlerini yapmak, görev zararını ve destekleme primi tutarlarını tespit etmek, Dünya Bankası ile yapılan finansman anlaşmaları kapsamındaki dış proje kredilerinin bağımsız denetimlerini yapmak, AB ile mali işbirliği çerçevesinde Ulusal Fon, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile AB projelerinin denetimlerini yapmak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Kambiyo ile ilgili Mevzuat kapsamında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmak, Hazine garantili kamu ve özel borçlanmalar ile ilgili mevzuat çerçevesinde krediyi kullanan veya yatırımcı kuruluş nezdinde, mali bünye ve yeterlilik incelemelerini yapmak, Müsteşarlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmaktır. 19

20 b) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığının sunduğu hizmetler; Sigorta Murakabe Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmak, Sigortacılık sektörü ile mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermektir Danışma Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliğinin sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığı birimlerine hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş vermek, Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelerde kamu menfaatini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Hazine Müsteşarlığının ilgili olduğu adli ve idari davalarda gerekli hazırlıkları yapmak ve idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmektir. b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığının Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek, Etkin bir İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek, Hazine Müsteşarlığı mali işlemlerinin, belirlenen konu, nitelik ve miktarlarda ön mali kontrolünü yapmak, Hazine Müsteşarlığının yatırım programı ile bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını ve bütçe kesin hesabının çıkarılmasını koordine etmektir Yardımcı Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının sunduğu hizmetler; Müsteşarlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, Müsteşarlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmektir. 20

21 b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Hazine Müsteşarlığı personeli ve ailelerine kurum içi sağlık hizmetleri sağlamaktır. c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığının medya ve kamuoyuyla iletişimini sağlamak, Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesindeki taleplerin karşılanmasını koordine ederek sağlamaktır. d) Savunma Uzmanlığı Savunma Uzmanlığının sunduğu hizmetler; Müsteşarlığın Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini planlamak, ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak ve kontrol etmek, Sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat kapsamında yürütmek, yönlendirmek takip ve kontrol etmek, denetlemek 108 sayılı savunma sekreterliği kurulmasına dair kanun ile 7/17209 sayılı savunma yönetmeliğiyle verilen diğer görevleri yapmaktır Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Müsteşarlık faaliyetlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesini teminen Müsteşar başkanlığında birim amirleriyle periyodik yönetim toplantıları düzenlenmektedir yılında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Söz konusu birim, Müsteşarlığımız harcama birimlerince gerçekleştirilen mali işlemlerin ön mali kontrolü ile bütçe sürecinin koordinasyonu faaliyetlerini üstlenmiştir. Ön mali kontrole tabi tutulacak işlemler, risk 21

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu ii BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının ulusal hedeflerimize uygun olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılması,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Şubat 2006 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Kasım 2005 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ağustos 2005 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ağustos 2004 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Mayıs 2004 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET RAPORU KASIM 2005 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/ANKARA Tel: +90(312) 204 60 00 www.hazine.gov.tr İÇİNDEKİLER (ÖZET)

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Kasım 2004 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ağustos 2003 Bu rapor 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Raporda

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Kasım 2003 Bu rapor 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Raporda

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Ocak Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin Kasım 2014 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

No: 114. 2014 Finansman Programı... 1. Bütçe Gerçekleşmeleri... 2. Hazine Nakit Dengesi... 4. İç Borç... 5. Dış Borç... 9. Borç Stoku...

No: 114. 2014 Finansman Programı... 1. Bütçe Gerçekleşmeleri... 2. Hazine Nakit Dengesi... 4. İç Borç... 5. Dış Borç... 9. Borç Stoku... Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku... 13 Hazine Garantili Dış Krediler... 18 Hazine Garantisiz Dış Krediler... 22 Hazine

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

No: Finansman Programı Bütçe Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi İç Borç Dış Borç Borç Stoku...

No: Finansman Programı Bütçe Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi İç Borç Dış Borç Borç Stoku... Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku... 13 Hazine Garantili Dış Krediler... 18 Hazine Garantisiz Dış Krediler... 22 Hazine

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı