2006 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN

2 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak kamu hizmetlerinin mümkün olan en kaliteli seviyede üretilmesinin sağlanması Hükümetimizin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu bağlamda hükümetimizin temel amacı, toplam kalite ve yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlamak, bütçe birliğini oluşturmak, bütçenin hazırlanması sürecini daha etkin kılmak, girdi değil çıktı odaklı bir yaklaşımı benimseyen performans tabanlı bütçelemeye geçmek, kuruluşlara bütçe uygulamasında daha fazla esneklik vermek ve bütçe uygulamasında mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmaktır. Bu çerçevede, Hükümetimiz zamanında çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, kamu yönetiminde stratejik yönetim anlayışı getirilerek, kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu kanun ile kamu kurumları, kalkınma planları, programlar ve ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler. Kamu mali yönetiminin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyet sonuçlarını yıllık faaliyet raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmak, yeni reformun en önemli unsurlarından birisidir. Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan 2006 Yılı Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporunun kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim. Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 2

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişime ayak uydurmak ve değişimi yönetmek için pek çok ülke tarafından 1980 li yıllardan itibaren uygulanmakta olan modern kamu yönetimi anlayışı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde de yerleşmeye başlamıştır. Söz konusu kanun, kamu kaynaklarının rasyonel harcanmasını ve harcamalarda şeffaflık ile hesap verilebilirliği ön plana çıkarırken; yönetim anlayışı anlamında da kamu yöneticilerinin gündelik sorunlarla uğraşmaktan ziyade, stratejik yönetim anlayışını benimsemelerini öngörmekte ve bunun yasal alt yapısını oluşturmaktadır. Bu anlamda kamu kurumları faaliyetlerine ilişkin plan ve programlarını stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde belirleyerek bütçelerini de performans ölçümüne imkan verecek şekilde hazırlamak ve gerek faaliyet sonuçlarını gerekse bütçe uygulama sonuçlarını yıllık olarak kamuoyuna raporlamak zorundadır. Böylece kurumlar kendilerine tahsis edilen bütçe kaynaklarını kullanarak ne tür faaliyette bulunduklarını kamuoyuna açıklamak suretiyle mali yönetim reformunun gerektirdiği hesap verme ve şeffaflık ilkesini yerine getireceklerdir. Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetimi, uluslararası ekonomik ilişkiler, yabancı sermaye ve teşvikler, sigortacılık, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kambiyo mevzuatı alanlarında ülke ekonomisinde çok önemli görev ve sorumlulukları olan ve merkezi yönetim bütçesinin önemli bir kısmını kullanan Hazine Müsteşarlığı nın söz konusu işlevlerine ilişkin faaliyetleri ve harcamaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu anlayışla hazırlanan Hazine Müsteşarlığının 2006 Yılı Faaliyet Raporunu herkes için faydalı olması temennisiyle kamuoyunun bilgisine sunar, 2006 yılı faaliyetleri kapsamında gayretli çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. İbrahim H. ÇANAKCI Müsteşar 3

4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Ana Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü b) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü d) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü e) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü f) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Denetim Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı b) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Danışma Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hukuk Müşavirliği b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Personel Dairesi Başkanlığı b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği d) Savunma Uzmanlığı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri

5 Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü b) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü d) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü e) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü f) Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Denetim Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı b) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Danışma Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Hukuk Müşavirliği b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Yapılan Faaliyetler a) Personel Dairesi Başkanlığı b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği d) Savunma Uzmanlığı EKLER

6 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması Şekil 2: Toplam Personelin Birimlere Göre Dağılımı Şekil 3: Ana Hizmet Birimleri Kariyer Meslek Personelinin Unvana Göre Dağılımı Şekil 4: Toplam Personelin Birim ve Eğitime Göre Dağılımı Şekil 5: Toplam Personelin Birim ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Şekil 6: Merkezi Yönetim Borç Stoku Döviz ve Faiz Kompozisyonu TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Tablo 2: Hazine Müsteşarlığı Bütçesi (2006-YTL) Tablo 3: Birimlere Göre Hazine Müsteşarlığı Bütçesi (2006-YTL) Tablo 4: Hazine Müsteşarlığı Operasyonel Bütçesi (2006-YTL) Tablo 5: 2006 Yılı İç ve Dış Borç Ödemeleri Tablo 6: 2006 Yıl Sonu İtibarıyla Hazine Alacak Stoku Tablo 7: 2006 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları 31 Tablo 8: 2006 Yılında Yapılan Yatırımcı Toplantıları Tablo 9: Kredi Notlarımızın Gelişimi ( ) Tablo 10: 2006 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Dış Proje Kredi Kullanımlarının Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 11: 2006 Ocak-Aralık Dönemi Dış Proje Kredi Kullanımlarının Kreditörlere Göre Dağılımı Tablo 12: Döneminde IMF den Sağlanan Krediler ve Borç Servisi Tablo 13: Dünya Bankası Proje ve Program Kredileri (31 Aralık 2006 İtibarıyla) Tablo 14: Yılları Arasında Avrupa Kredi Kuruluşlarından Sağlanan ve Kullanımı Devam Eden Krediler Tablo 15: Proje Finansmanının Sektörel Dağılımı (Taahhüt Bazında) Tablo 16: Proje Kredilerinin Kullanıcı Kuruluşlara Göre Dağılımı (Taahhüt Bazında*) Tablo 17: Proje Kredilerinin Kreditörlere Göre Dağılımı (Taahhüt Bazında) Tablo 18: 2006 Yılında Proje Finansmanı İçin Anlaşması İmzalanan Orta ve Uzun Vadeli Kamu Kredileri (Taahhüt Bazında) Tablo 19: 2006 Yılında Taahhüt Bazında Sağlanan Kredilerin Kreditör Bazında Dağılımı Tablo 20: İşletmeci KİT lerin Bilanço Değerleri Tablo 21: İşletmeci KİT lere Bütçeden Aktarılan Tutarlar Tablo 22: Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Dağılımı (2006) Tablo 23: Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinsine Göre Dağılımı (2006) Tablo 24: Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı (2006) Tablo 25: KOBI Teşvik Belgeleri Bölgesel Dağılımı(2006) Tablo 26: KOBI Teşvik Belgeleri Sektörel Dağılımı (2006) Tablo 27: 5084 ve 5350 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Enerji Desteğine İlişkin Veriler Tablo 28: Yurt Dışına Yapılan Doğrudan Yatırımlar Tablo 29: Hazine Kontrolörleri Kurulunca Yapılan 2006 Yılı İnceleme ve Denetim Sonuçları ( YTL ) Tablo 30: Hukuk Müşavirliğine İntikal Eden Davalar Tablo 31: Uzlaşma Faaliyetleri Özet Sonucu

7 KISALTMALAR AB AKÇT AKKB AYB BİMER CAS CEM ÇTTH DASK DFİF DHL DIS DİBS Dolar DSİ DTÖ EGM EİT EÜAŞ FATF FSAP GATS GEF IBRD IDA IDF IFC IMF JBIC KİT KMYKK KOB KOBİ MASAK MFİB MGK OECD PER PFPSAL PPDPL SDR SGS TBMM Avrupa Birliği Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Avrupa Yatırım Bankası Başbakanlık İletişim Merkezi Ülke Destek Stratejisi (Country Assistance Strategy) Ülke ekonomik Memorandumu (Country Economic Memorandum) Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabı Doğal Afet Sigortaları Kurumu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Devlet Hava Limanları Merkezi Olmayan Yapılanma Sistemi (Decentralized Implementation System) Devlet İç Borçlanma Senetleri ABD Doları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dünya Ticaret Örgütü Emeklilik Gözetim Merkezi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) Mali Sektör Değerlendirme Programı (Financial Sector Assessment Program) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (The General Agreement on Trade in Services) Küresel Çevre Fonu (Global Environment Fund) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank of Restructuring and Development) Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Agency) Kurumsal Kalkınma Fonu (Institutional Development Fund) Uluslararası Finansman Kurumu (International Finance Corporation) Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) Japan Bank For International Cooperation Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Katılım Ortaklığı Belgesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Mali Suçları Araştırma Kurulu Merkezi Finans ve İhale Birimi Milli Güvenlik Kurulu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization of Economic Cooperation and Development) Kamu Harcamalarının Gözden Geçirilmesi (Public Expenditure Review) Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi (Programmatic Financial and Public Sector Adjustment Loan) Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi (Programmatic Public Development Policy Loan) Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Right) Sigortacılık Gözetim Sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi 7

8 TCMB TKİ TPAO TPRM TRAMER TRUP TTK TÜSSİDE UF UP UYYP YDK YKTK YOİKK YTL Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması (Trade Policy Review Mechanism) Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Tarım Reformu Uygulama Projesi Türkiye Taşkömürü Kurumu Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Ulusal Fon Ulusal Program Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı Yatırım Danışma Konseyi Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Yeni Türk Lirası 8

9 1. GENEL BİLGİLER Hazine Müsteşarlığı nın 2006 yılı Faaliyet Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetiminin 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. Anılan yönetmelikte faaliyet raporlarının içeriğinin nasıl olacağı belirtilmiş olup, kurumun stratejik planıyla bağlantılı hususlara, stratejik plan hazırlandıktan sonra yer verileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda Müsteşarlığımız ilk stratejik planı 2008 Ocak ayında hazırlanacağından, 2006 yılı faaliyet raporunda stratejik planla ilgili olan Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler, Performans Sonuçları ve Değerlendirilmesi ile Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi ile Öneri ve Tedbirler başlıklarına yer verilmemiştir YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Hazine Müsteşarlığının görevleri 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak, Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, Yatırım ve yatırım teşvikleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Hazine Müsteşarlığı bu kanunla verilen görevler dışında ilgili mevzuatla verilen görevleri de yerine getirmektedir. 9

10 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa kullandığı, İnönü Bulvarı No:36 Emek/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke toplam m 2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 5 adet ek binadan (B,C,D,E,F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli Konferans Salonu ile kitap ve 30 u Türkçe olmak üzere 50 süreli yayın kapasiteli kütüphane bulunmaktadır Örgüt Yapısı Hazine Müsteşarlığı, Başbakana bağlıdır. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü taktirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilmektedir. Hazine Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlardan meydana gelmektedir. Müsteşar, Hazine Müsteşarlığı nın üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır. Denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin tamamı, ana hizmet birimlerinden ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü doğrudan Müsteşar a bağlıdır (Şekil 1). 10

11 Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Müsteşarlık Müşavirlikleri Personel Dairesi Başkanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı Hukuk Müşavirleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 11

12 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı: 1. Yerel Bilgisayar Ağı, 2. Geniş Alan Ağı (WAN), 3. Sunucular, 4. Kullanıcı Bilgisayarları, bileşenlerinden oluşmaktadır. Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları aşağıda verilen donanım kullanılmaktadır. Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Araçlar Adet Bilgisayar Kişisel Bilgisayar 659 Diz Üstü Bilgisayar 41 Terminal Bilgisayar (Thin Client) 455 Diğer Donanım Yazıcı 203 Projektör 8 Faks 33 Fotokopi Makinesi 38 Tarayıcı 15 Sistem Odası Sunucular 117 Klima 2 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 Yönlendiriciler 4 Ağ Anahtarları 43 Hazine Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilen sistemler ile, kamu finansmanı işlevlerini yürütmek üzere arka ofis bileşenlerinden İç Borç, Dış Borç, Alacak Yönetimi ve Devlet Borçları Muhasebesi Sistemleri, ön ofis bileşeni olarak Dış Borç Proje Takip Sistemi, Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi gibi sistemler ile Müsteşarlığın temel faaliyetleri yürütülmekte ve raporlamalar yapılmaktadır. Ayrıca adresinden kamuoyuna bilgi sağlamak üzere Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet birimlerinin yanı sıra denetim, danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin de faaliyetlerine ilişkin 12

13 ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Kurum içi bilgi ve doküman paylaşımına imkan sağlayacak şekilde intranet sitesi de faaliyette bulunmaktadır İnsan Kaynakları Hazine Müsteşarlığı nda 834 ü bay 532 si bayan olmak üzere toplam 1366 personel çalışmaktadır. Toplam personelin yüzde 59 u ana hizmet, yüzde 13 ü denetim, yüzde 4 ü danışma yüzde 24 ü ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir. Şekil 2: Toplam Personelin Birimlere Göre Dağılımı 334; 24% 58; 4% 173; 13% 801; 59% Ana hizmet birimleri Danışma birimleri Denetim birimleri Yardımcı hizmet birimleri Ana hizmet birimlerinde çalışan toplam personelin 509 unu kariyer meslek memuru, 292 sini ise sözleşmeli personel ile diğer personel oluşturmaktadır. Ana hizmet birimlerinde çalışan kariyer meslek personelinin görev ve unvana göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 13

14 Şekil 3: Ana Hizmet Birimleri Kariyer Meslek Personelinin Unvana Göre Dağılımı 17; 3% 8; 2% 65; 13% 93; 18% 108; 21% 218; 43% Uzman Yrd. Uzman Şube Müd. Daire Bşk. Gn. Mdr. Yrd. Gn. Müdür Hazine Müsteşarlığı toplam personelinin birim ve eğitimine göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir. Şekil 4: Toplam Personelin Birim ve Eğitime Göre Dağılımı 243; 30% Ana Hizmet Birimleri Eğitime Göre Dağılım 11; 1% 17; 2% 79; 10% 35; 4% 34; 20% Denetim Birimleri Eğitime Göre Dağılım 5; 3% 2; 1% 15; 9% 6; 3% 416; 53% ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü 111; 64% ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü Danışma Birimleri Eğitime Göre Dağılım 7; 12% 1; 2% 5; 9% 10; 17% 116; 35% Yardımcı Hizmet Birimleri Eğitime Göre Dağılım 1; 0% 7; 2% 22; 7% 29; 50% 6; 10% 51; 15% 137; 41% ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora ve Üstü Hazine Müsteşarlığı personelinin yüzde 29 u 0-10 yıl, yüzde 38 i yıl, yüzde 25 i yıl ve yüzde 8 i 30 yıl üzeri hizmet yılı dağılımına sahiptir. Toplam personelinin yaş gruplarına göre dağılımları ise aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 14

15 Şekil 5: Toplam Personelin Birim ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Ana Hizmet Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım Denetim Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım 112; 14% 12; 1% 45; 6% 111; 14% 36; 21% 18; 10% 1; 1% 4; 2% 47; 27% 265; 33% 256; 32% 67; 39% Danışma Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım Yardımcı Hizmet Birimleri Yaş Gruplarına Göre Dağılım 1; 0% 3; 5% 1; 2% 4; 7% 31; 9% 10; 3% 26; 8% 26; 45% 24; 41% 128; 38% 138; 42%

16 Sunulan Hizmetler Ana Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Hazine işlemlerini yürütmek, devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak ve yönetmek, Devletin iç borçlanmasını ihrac ettiği hazine bonosu, devlet tahvili ve diğer iç borçlanma araçlarıyla yürütmek, Devlet iç ve dış borcunu takip etmek, borçların anapara ve faiz ödemelerini yapmak, Hazine işlemlerinin muhasebesini tutmak, Kamu borçları, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak ve raporlamak, Hazinenin garanti verdiği ve dış borcun ikrazı suretiyle kullandırdığı kredilerin takip, üstlenim ve kayıt işlemlerini yapmak, Para politikası ile ilgili konularda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ilişkileri yürütmek, Madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmektir. b) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Dış Finansman sağlanması kapsamında yabancı kreditörler ile temas ve müzakerelerde bulunmak, anlaşma yapmak, Yabancı devletler, uluslararası mali/ekonomik kuruluşlar, banka ve fonlar nezdinde ülkemizi temsil etmek, Yurtdışına borç ve hibe verilmesi kapsamında temas ve müzakerelerde bulunmak, anlaşma yapmak, Dış borç yönetimi kapsamında dış borç portföyünü belirlenen ölçütlere göre yönetmek, 16

17 AB ile mali ilişkiler kapsamında Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Ulusal Fon faaliyetlerini yürütmek, Kamu kuruluşlarının yurtdışı borçlanmalarına izin vermek, Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslar ile ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmektir. c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak, KİT lerin yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve uygulamasını izlemek, Tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ve istihdam politikalarına ilişkin çalışmalar yapmaktır. d) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili politikaları oluşturmak, Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek, Genel mevzuat çerçevesinde yabancı sermayeli yatırımları teşvik etmek, izlemek ve denetlemek, İlgili mevzuat çerçevesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek projelere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak, Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere irtibat bürosu açma izni vermek, Yatırım ortamını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştirmek; bu doğrultuda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) sekreteryasını yürütmek ve teknik komitelere katılım sağlamak, 17

18 Yatırım Danışma Konseyi (YDK) sekreteryasını yürütmek, ilerleme raporlarını yayınlamaktır. e) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yatırım teşvik politikasını oluşturmak, uygulamak, izlemek ve denetlemek, Teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermektir. f) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayarak Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) üye ülkelerle temas ve müzakerelerde bulunmak, Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatını hazırlamak, uygulamak ve denetimini sağlamak, Ödünç para verme mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren ikrazatçıların kuruluş, faaliyet ve denetimlerine ilişkin işlemleri yerine getirmektir. g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü Sigortacılık Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri, sigorta aracıları, eksperler, aktüerler ve sigortacılıkla ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerin piyasaya girişleri, faaliyetleri ve piyasadan çıkışları ile ilgili düzenlemeleri hazırlamak, uygulamak ve izlemek, Sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek, Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile koordineli olarak yürütmek, Tarım Sigortası uygulamasını Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütmek, Sigortalara ilişkin genel şart, tarife ve talimatları hazırlamak, Sigortalıların şikayet ve taleplerini değerlendirmektir. 18

19 h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetler; Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek, ekonomik ve mali analizler ile tahminler yapmak ve değerlendirme raporları hazırlamak, Yapısal politika gelişmelerini izlemek ve değerlendirmek; yapısal politikaların etkinliğini ve makroekonomik etkilerini ölçmeye yönelik analizlerde bulunmak, Bilişim teknolojilerinin kurum içi kullanımını yaygınlaştırmak, kurum içi bilgi paylaşımını en üst düzeye çıkarmak, Müsteşarlığın bilgi varlıklarını koruyacak politika, süreç ve güvenlik uygulamalarının geliştirilmesiyle, bilginin ve bilişim sistemlerinin bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak, Bilgisayar ve bilgi sistemleri alanlarında eğitim programları planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Yayın ve dokümantasyon, kütüphanecilik hizmetlerini yerine getirmektir Denetim Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının sunduğu hizmetler; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince yapılan kara para araştırma ve incelemelerini yapmak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin performans kriterleri denetimlerini yapmak, görev zararını ve destekleme primi tutarlarını tespit etmek, Dünya Bankası ile yapılan finansman anlaşmaları kapsamındaki dış proje kredilerinin bağımsız denetimlerini yapmak, AB ile mali işbirliği çerçevesinde Ulusal Fon, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile AB projelerinin denetimlerini yapmak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Kambiyo ile ilgili Mevzuat kapsamında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmak, Hazine garantili kamu ve özel borçlanmalar ile ilgili mevzuat çerçevesinde krediyi kullanan veya yatırımcı kuruluş nezdinde, mali bünye ve yeterlilik incelemelerini yapmak, Müsteşarlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmaktır. 19

20 b) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığının sunduğu hizmetler; Sigorta Murakabe Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında inceleme, teftiş ve soruşturma yapmak, Sigortacılık sektörü ile mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermektir Danışma Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliğinin sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığı birimlerine hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş vermek, Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelerde kamu menfaatini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Hazine Müsteşarlığının ilgili olduğu adli ve idari davalarda gerekli hazırlıkları yapmak ve idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmektir. b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığının Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek, Etkin bir İç Kontrol Sisteminin kurulması ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek, Hazine Müsteşarlığı mali işlemlerinin, belirlenen konu, nitelik ve miktarlarda ön mali kontrolünü yapmak, Hazine Müsteşarlığının yatırım programı ile bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını ve bütçe kesin hesabının çıkarılmasını koordine etmektir Yardımcı Hizmet Birimlerinin Sunduğu Hizmetler a) Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının sunduğu hizmetler; Müsteşarlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, Müsteşarlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmektir. 20

21 b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Hazine Müsteşarlığı personeli ve ailelerine kurum içi sağlık hizmetleri sağlamaktır. c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin sunduğu hizmetler; Hazine Müsteşarlığının medya ve kamuoyuyla iletişimini sağlamak, Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesindeki taleplerin karşılanmasını koordine ederek sağlamaktır. d) Savunma Uzmanlığı Savunma Uzmanlığının sunduğu hizmetler; Müsteşarlığın Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini planlamak, ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak ve kontrol etmek, Sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat kapsamında yürütmek, yönlendirmek takip ve kontrol etmek, denetlemek 108 sayılı savunma sekreterliği kurulmasına dair kanun ile 7/17209 sayılı savunma yönetmeliğiyle verilen diğer görevleri yapmaktır Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Müsteşarlık faaliyetlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesini teminen Müsteşar başkanlığında birim amirleriyle periyodik yönetim toplantıları düzenlenmektedir yılında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Söz konusu birim, Müsteşarlığımız harcama birimlerince gerçekleştirilen mali işlemlerin ön mali kontrolü ile bütçe sürecinin koordinasyonu faaliyetlerini üstlenmiştir. Ön mali kontrole tabi tutulacak işlemler, risk 21

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı