YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ VERGİ MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI"

Transkript

1 AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye Tabi Arızi Kazançlar Arızi Kazanç Safi Miktarının Hesaplanması Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Asgari Geçim İndirimi uygulaması İndiriminin Hesaplanmasına Esas Alınacak Oranlar 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimini Tablosu BASİT USULDE VERGİLENDİRME Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler İmzalatma Kapsamı Dışında Kalan Mükellefler İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlıkla Verilmesi Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler BİLDİRİM SÜRELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER - 1 -

2 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması DAMGA VERGİSİ ORANLARI Akitlerle İlgili Kağıtlar Kararlar ve Mazbatalar Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR Resmi İşlerle İlgili Kağıtlar Öğrenci ve Askerlerle İlgili Kağıtlar İşçiler, Çiftçiler ve Göçmenlerle İlgili Kağıtlar Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar Kurumlarla İlgili Kağıtlar DAVA AÇMA SÜRELERİ Dava Konusu Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme Dava Dilekçesi, Savunmalar İle Davalara İlişkin Belgelerin Verileceği Yerler Yürütmenin Durdurulması DEFTER TUTMA Defter Tutma Hadleri Defter Tutma Mükellefiyeti Çiftçilerde Defter Tutma Ölçüleri Defterlerin Tasdik Makamı Defterlerin Tasdik Zamanı Defterlerin Tasdiki Açılış Onayı Kapanış Onayı Onay Yenileme - 2 -

3 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Safi Değer Artışı Kazancının Hesaplanması Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU EMLAK VERGİSİ ORANLARI EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI FATURA DÜZENLEME SINIRI GAYRİMENKUL ALIM-SATIM İŞLERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi Değer Artışı Kazancının Beyanı Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde KDV Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde Tapu Harcı Emlak Vergisi / Bildirimi GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA İSTİSNA GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI GECİKME ZAMMI GECİKME FAİZİ PİŞMANLIK ZAMMI Gecikme Zammı Gecikme Faizi Pişmanlık Zammı GEÇİCİ VERGİ Geçici Verginin Mükellefleri Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar Geçici Vergi Oranı Vergilendirme Dönemleri Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti Geçici Verginin Eksik Beyanı ve Sonuçları Geçici Verginin Mahsubu Geçici Verginin İadesi - 3 -

4 GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2012 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2011 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2010 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2009 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI (Yıllık Beyanname) Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler Beyannamenin Verilmesi, Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler GELİR VERGİSİ BEYANINDA DİĞER İNDİRİMLER Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Eğitim ve Sağlık Harcamaları Engellilik İndirimi Bağış ve Yardımlar Sponsorluk Harcamaları Doğal Afetlerle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar HARCIRAHLAR Yurt İçi Harcırahlar Yurt Dışı Harcırahlar HARÇ TARİFELERİ Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife Noter Harçları - (2) Sayılı Tarife Vergi Yargısı Harçları - (3) Sayılı Tarife Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar - (4) Sayılı Tarife Konsolosluk Harçları - (5) Sayılı Tarife Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları - (6) Sayılı Tarife - 4 -

5 Gemi ve Liman Harçları - (7) Sayılı Tarife İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları - (8) Sayılı Tarife Trafik Harçları - (9) Sayılı Tarife İHTİYATİ TAHAKKUK İHTİYATİ HACİZ İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV DE İADE SINIRI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI Tam Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kısmi Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kısmi Tevkifat Uygulanmasında Sınır KESİN MİZAN BİLDİRİMİ Bildirim Vermek Zorunda Olan Mükellefler Bildirimin Şekli Bildirimin Verilme Zamanı Düzeltme İşlemleri Diğer Hususlar Ceza Uygulamaları MAL/HİZMET ALIM VE SATIŞ BİLDİRİMLERİ (Form Ba ve Form Bs) Alım ve Satışlara İlişkin Bildirim Hadleri Bildirim Vermekle Yükümlü Mükellefler Bildirim Verme Yükümlülüğü Bulunmayanlar Bildirime Konu Alışlar / Satışlar Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi Düzeltme Amacıyla Bildirim Verilmesi Ceza Uygulaması MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri ve Motosikletler Minibüs, Panelvan, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Çekici Uçak ve Helikopterler - 5 -

6 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ BULUNMAYAN MÜKELLEFLER ÖDEME VE TAHSİLATLARDA TEVSİK ZORUNLULUĞU İşyeri, Konut Kirası Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu Mal ve Hizmet Bedeli Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu Tevsik Zorunluluğuna Uymayanlara Ceza Uygulaması ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Damga Vergisinde Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler İçin Ceza Uygulaması Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen Bildirim Veya Formlar İçin Ceza Uygulaması REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANLARI SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI TECİL FAİZİ ORANI USULSÜZLÜK DERECELERİ I. Derece Usulsüzlükler II. Derece Usulsüzlükler USULSÜZLÜK CEZALARI ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar Vergi Levhasında Bulunacak Bilgiler Vergi Levhasının Alınma Süresi Vergi Levhasının Asılması veya Yayımlanması Vergi Levhasının bulundurulacağı Yerler Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi Vergi Levhasını Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza - 6 -

7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ - 7 -

8 AMORTİSMAN Amortisman Konusu İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar ile alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerlemeye ilişkin esaslara göre tespit edilen değerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yok edilmesi amortisman konusunu oluşturur. İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar. (VUK Madde: 313) Amortisman Ayırma Şartları İşletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi aşağıdaki şartları taşımasına bağlıdır. İktisadi kıymetin; a) İşletmenin aktifinde/envanterinde kayıtlı bulunması, b) Kullanma ömrünün bir yıldan fazla olması, c) Yıpranma, aşınma ve kıymetten düşmeye maruz bulunması d) Değerinin belirli bir tutarı aşması, halinde amortismana tabi tutulabilecektir. Amortisman Uygulama Süresi Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. (VUK Madde: 320) - 8 -

9 Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli 2014 takvim yılında değeri TL nı aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri TL nı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar, amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. (V.U.K. madde: 313) Yıl Genel Tebliğ Tutar 2013 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 422) 800 TL 2012 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 411) 770 TL 2011 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 402) 700 TL 2010 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 393) 680 TL 2009 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 388) 670 TL Amortisman Oranları Tarihinden Önce Aktife Giren İktisadi Kıymetler İçin Amortisman Uygulaması; tarihinden önce aktife giren iktisadi kıymetler için 5024 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan hükümlere göre (değişiklikten önceki amortisman oranları ve süreleri esas alınmak suretiyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler üzerinden) amortisman ayrılmaya devam edilecektir Tarihinden İtibaren Aktife Giren Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Uygulanacak Amortisman Oranları; tarihinden itibaren aktife alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listede yer alan oranlar dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılacaktır

10 Amortisman Oranları Listesi (V.U.K. Genel Tebliği Değişiklik 339, 365, 389,399, 406, 418) 1. Binalar 2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri 3. Demirbaşlar 4. Bilgi Sistemleri 5. Elle Veri İşlenen Araçlar 6. Taşıma Araçları 7. Tarım 8. Madencilik 9. Petrol ve Gaz Sanayi 10. İnşaat İşleri 11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı 12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı 13. Bitkisel Yağ ve Bitkisel Yağ Ürünleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler 14. Balık Yağı, Balık Unu, Yaş Meyve, Kuru Meyve, Sucuk Pastırma, Nebati Yağ, Süt Ve Süt Mamulleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 15. Çay Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 16. Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İle Bunlara Benzer İçecekler Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı 18. Özel İşleme Araçları İle Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı 19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı 20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı 21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı 22. Optik Alet Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 23. Ağaç Ürünleri İmalatı 24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler

11 25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı 26. Kauçuk Ürünleri İmalatı 27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı 28. Cam Ürünleri İmalatı 29. Çimento İmalatı 30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı 31. Demir - Çelik ve Metal Ürünleri İmalatı 32. Madeni Eşya ve Makine Sanayi 33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı 34. Motorlu Araçların İmalatı 35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı 36. Gemi ve Bot Yapımı 37. Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri 38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı 39. Lokomotif İmalatı 40. Demiryolu Rayları 41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı 42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık 43. Telefonla Verilen İletişim Hizmetleri 44. Medya ve İletişim Hizmetleri 45. Elektrik Piyasası Faaliyetleri 46. Suyun Elde Edilmesi, Depolanması, Arıtılması ve Dağıtılmasını ağlayan Hizmetler 47. Doğal Gaz ve Gaz Üretimi ve Bunlarla İlgili Hizmetler 48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı 49. Atıkların Ayrıştırılmasının Ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler 50. Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait Atık Su Arıtma Araçları 51. Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait Kanalizasyonlar 52. Gerçekleştirilen İş Ve Hizmetler

12 53. Petrol ve Petrol Ürünlerine İlişkin Dağıtım Ve Pazarlama Faaliyetleri 54. İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler 56. Özel Maliyetler (Kira Müddeti Belli Olmayanlar) 57. Araştırma-Geliştirme Giderleri 58. Konaklama İşletmeleri İle Lokanta-Gazino, Kahvehane, Kıraathane, Pavyon, Kır Bahçesi, Pastane, Bar Ve Emsali Umumi İstirahat Ve Toplantı Yerlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 59. Turistik Tesisler ve Eğlence Faaliyetleri 60. Tiyatro Dekorları (Otel Ve Tatil Köyleri Animasyon ve Gösterilerinde Kullanılan Dekorlar Dahil) 61. Suda Yapılan Faaliyetler 62. Berber, Kuaför, Güzellik Salonlarında Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 63. İzolasyon Malzemeleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler 64. Sterilizasyon İşlemlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 65. Savunma Sanayi 66. Denizcilik Sektöründe Kullanılan Bazı İktisadi Kıymetler 67. Biodizel ve Gliserin, Butil Metil Ester, İzoktil Butil Metil Ester ile Rafine Yağ Üretiminde Kullanılan İktisadi Kıymetler 68. Sualtı Canlılarının Sergilendiği Akvaryum Tesislerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 69. Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 418 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 406 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 399 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 389 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 365 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır

13 339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır

14 ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye Tabi Arızi Kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 82. Maddesinde vergiye tabi arızı kazançlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 1- Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar. 2- Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat. 3- Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil). 4- Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat. 5- Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil). 6- Dar mükellefiyete tâbi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerini arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar. Arızi Kazançların Safi Miktarının Hesaplanması Yukarıda yer alan arızi kazançların safi miktarının tespitinde; (1) numaralı maddede yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderlerin, (2), (3), (4) ve (5) numaralı maddelerde yazılı işlerde elde edilen hasılattan, tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderlerin indirilmesi suretiyle hesaplanır. Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı 2013 takvim yılında elde edilen (yukarıda (1), (2), (3) ve (4) numaralı maddelerde yer alan) arızi kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının Türk Liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır. (G.V.K. madde: 82) Yıl B.K.K. Genel Tebliğ Tutar 2013 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL 2012 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL 2011 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL

15 2010 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL 2009 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL

16 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (G.V.K. Madde: 32) Asgari geçim indirimi gerçek usulde vergilendirilen ücretlerde uygulanır. Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen % 15 lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12 ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Asgari Geçim İndirimi uygulaması İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların belirlenmesinde; Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır. Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacaktır. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı hükmündedir. İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenecektir

17 Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir. 32) İndiriminin Hesaplanmasına Esas Alınacak Oranlar (G.V.K. Madde: Asgari geçim indirimi ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; Mükellefin kendisi için Oran % 50 si Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için % 10 u Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere: ilk iki çocuk için.. % 7,5 i Diğer çocuklar için. % 5 i Olmak üzere şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen % 15 lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12 ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ödenecek vergiden mahsup edilir

18 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimini Tablosu Asgari Ücret : 1.071,00 Asg. Ücret Gelir Vergisi : 136,55 Yıllık Brüt Asg. Ücret : ,00 Ücretlinin Medeni Durumu (1) Oran (2) İndirim Matrahı (3) ( Yıllık Brüt Asgari Ücret x A.G.İ. Oranı ) Yıllık İndirim Tutarı (4) Aylık İndirim Tutarı (5) ( 3 x % 15 ) ( 4 / 12) Bekar % ,00 963,90 80,33 Evli + Eşi Çalışmayan % , ,68 96,39 Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu % 67,5 % 75 % 80 % 85 % , ,27 108, , ,85 120, , ,24 128, , ,63 136, , ,02 136,55 Evli + Eşi Çalışan % ,00 963,90 80,33 Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu % 57,5 % 65 % 70 % 75 % , ,49 92, , ,07 104, , ,46 112, , ,85 120, , ,24 128,52 * Asgari ücretin 2014 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 136,55 TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 136,55 TL yi aşamayacaktır

19 BASİT USULDE VERGİLENDİRME Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (G.V.K. madde: 47) 2014 takvim yılında işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde TL diğer yerlerde TL. olarak uygulanır. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (G.V.K. madde: 48) 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının TL nı, veya yıllık satışları tutarının TL nı aşmaması, 2-1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının TL nı aşmaması, 3-1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının TL nı aşmaması. Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler (G.V.K. Madde: 48) Aşağıda yer alan maddelerin ticaretini yapanların, 2014 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir. Emtianın Cinsi (Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 285) Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü Yıllık Satış Ölçüsü Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü Yıllık Satış Ölçüsü Değerli Kağıt TL TL TL TL Şeker Çay TL TL TL TL Milli Piyango Bileti, Hemen Kazan, Süper TL TL TL TL

20 Toto vb. İçki (Bira ve Şarap Hariç) İspirto Sigara Tütün TL TL TL TL Akaryakıt (LPG hariç) TL TL TL TL Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır

21 BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU (Genel Tebliğ Sıra No: 4, 5, 37) a) İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler 2013 yılı faaliyet döneminde; Tutar Aktif toplamı Net satışlar toplamı TL nı aşmayan kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri 2014 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. b)imzalatma Kapsamı Dışında Kalan Mükellefler yılı faaliyet döneminde; -Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan gayrisafi hasılatları -II. sınıf tacirlerden Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satışları -II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatları -Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden hasılatları TL nı aşmayan mükelleflerin, 2- Noterlerin, Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, 4- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır. c) İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler 2013 yılı faaliyet döneminde (b) bölümündeki hadleri aşan, ancak (a) bölümündeki hadlerin altında kalan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait 2014 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile

22 muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatılması zorunludur. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır. d) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir

23 BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR (V.U.K. Madde: 336, 344, 352, Mük. Madde 355) Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi; Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce mükellefler tarafından kendiliğinden verilen beyannameler için birinci derece usulsüzlük cezası ile % 50 olarak uygulanması gereken vergi ziyaı cezasından tutar olarak fazla olanı uygulanır. Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlıkla Verilmesi; Beyannamenin pişmanlık talebiyle verilmesi halinde birinci derece usulsüzlük cezası uygulanır. Ayrıca gecikme zammı oranında pişmanlık zammı hesaplanır. Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler; Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır. Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde verilmesi İkinci 30 Gün İçinde Verilmesi Sonrası verilmesi -Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında. 120 TL 240 TL TL -İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında TL 120 TL 600 TL -Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında TL 60 TL 300 TL özel usulsüzlük cezası uygulanır. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyetine uymayanlara

24 VUK. Mükerrer 355. maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez

25 BİLDİRİM SÜRELERİ Yükümlülük İşe başlamayı Bildirme Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi İş Değişikliklerinin Bildirilmesi İşi Bırakmanın Bildirilmesi İşletme değişikliğinin Bildirilmesi Nakil Bina ve Arazi Değişikliklerinde Bildirme Ölüm Bildirim Süresi Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. (V.U.K. Madde: 153,168) Bilinen iş veya ikametgah adreslerini değiştiren mükellefler olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 157) Yeni bir vergiye tabi olmayı, Mükellefiyet şeklinde değişikliği, Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi, gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:158, 168) Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:160, 168) Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında meydana gelen artış ve azalışları olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:159) İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesini, olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:163) Yeni İnşaatta inşaatın bittiği, kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlanıldığı ve diğer şekillerde (Müstesnalığın sükutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlayarak iki ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 167, 168) Mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından, olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 164)

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00 ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012-30.06.2012) 886,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012-31.12.2012) 940,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012-30.06.2012) 760,50 16 Yaşından Küçükler

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2012-31.12.2012) 10.000 TL ye kadar % 15 25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL fazlasına % 20 88.000 TL nin 25.000

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 03.01.2013 Sayı: 2013/008 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR

( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR ( 2 ) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİNA EDİLEN KAĞITLAR D.V.K. Madde: 9 I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1 - Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11

56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11 İstanbul, 02.01.2013 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11 01.01.2013 Tarih ve 28515 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

Ekli listede de görüleceği üzere, 01.01.2013 tarihinden itibaren; - Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler binde 9,48

Ekli listede de görüleceği üzere, 01.01.2013 tarihinden itibaren; - Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler binde 9,48 SAYI: 2013/29 KONU: Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Kâğıtlara Uygulanan Nispi Vergi Oranları ve Maktu Vergi Tutarları ile Her Bir Kâğıttan Alınacak Damga Vergisinin Üst Sınırları

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir; Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009 KONU Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:53 Bilindiği üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı

Detaylı

07.01.2015 Sirküler 2015/01

07.01.2015 Sirküler 2015/01 07.01.2015 Sirküler 2015/01 2015 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Oranlar. 2015 Yılına girmemizle birlikte yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, Vergi mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler Resmi

Detaylı

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2014/079 30.12.2014 Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2014 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Gelir vergisi uygulamasında 2014 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 287 no.lu

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA KAĞITLAR DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA KAĞITLAR I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar: 1.Resmi daireler arasındaki

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne SĐRKÜ : 2010/01 ĐSTANBUL Konu : 2010 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 04.01.2010 Muhasebe Müdürlüğü ne 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 393 Seri No.lu Genel Tebliği ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2015/01 01/01/2015 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN 2008 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler Sayı: 2007/013 Tarih: 31 / 12 / 2007 VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 2007 Aralık ayında Resmi Gazetelerde

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285)

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285) MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2014/01 KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. Ankara,02/01/2014 SĠRKÜLER (SERĠ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR ANKARAS-Sirküler/2015-01 09.01.2014, ANKARA KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR PRATİK BİLGİLER - 2015 YILI 01.01.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 50

SİRKÜLER NO: 2015 / 50 28 Aralık 2015 SİRKÜLER NO: 2015 / 50 Konu: 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

01.07.1964 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

01.07.1964 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 01.07.1964 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 144 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER 2014 Parasal Limitler (01.02.2014 31.01.2015) MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇİN Yaklaşık Maliyet İlan Yayınlanması Gereken Süresi Yerler YAPIM İŞLERİ İÇİN Yaklaşık

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-57)

SİRKÜLER RAPOR (2009-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER 2010 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR 03.01.2010 2010 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 273 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2010 yılında ücretlerde ve 2010 yılı gelirlerinde uygulanacak

Detaylı

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

2013 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2013 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2013 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak

Detaylı

SİRKÜLER 2014/33. : 2015 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı İle Vergi Kanunlarındaki Hadlerde Yapılan Değişiklikler

SİRKÜLER 2014/33. : 2015 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı İle Vergi Kanunlarındaki Hadlerde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER 2014/33 30.12.2014 KONU : 2015 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı İle Vergi Kanunlarındaki Hadlerde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetelerde yayımlanan Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, KDV

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ 2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ SORU 1: Aşağıdaki kavram veya konulan, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Numara : 1 Tarih : 1.1.2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/1 KONU: Ücretlerin

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

SİRKÜLER 2009 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR 03.01.2009 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 271 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2009 yılında ücretlerde ve 2009 yılı gelirlerinde uygulanacak

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı