YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ VERGİ MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI"

Transkript

1 AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye Tabi Arızi Kazançlar Arızi Kazanç Safi Miktarının Hesaplanması Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Asgari Geçim İndirimi uygulaması İndiriminin Hesaplanmasına Esas Alınacak Oranlar 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimini Tablosu BASİT USULDE VERGİLENDİRME Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler İmzalatma Kapsamı Dışında Kalan Mükellefler İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlıkla Verilmesi Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler BİLDİRİM SÜRELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER - 1 -

2 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması DAMGA VERGİSİ ORANLARI Akitlerle İlgili Kağıtlar Kararlar ve Mazbatalar Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR Resmi İşlerle İlgili Kağıtlar Öğrenci ve Askerlerle İlgili Kağıtlar İşçiler, Çiftçiler ve Göçmenlerle İlgili Kağıtlar Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar Kurumlarla İlgili Kağıtlar DAVA AÇMA SÜRELERİ Dava Konusu Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme Dava Dilekçesi, Savunmalar İle Davalara İlişkin Belgelerin Verileceği Yerler Yürütmenin Durdurulması DEFTER TUTMA Defter Tutma Hadleri Defter Tutma Mükellefiyeti Çiftçilerde Defter Tutma Ölçüleri Defterlerin Tasdik Makamı Defterlerin Tasdik Zamanı Defterlerin Tasdiki Açılış Onayı Kapanış Onayı Onay Yenileme - 2 -

3 DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Safi Değer Artışı Kazancının Hesaplanması Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU EMLAK VERGİSİ ORANLARI EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI FATURA DÜZENLEME SINIRI GAYRİMENKUL ALIM-SATIM İŞLERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi Değer Artışı Kazancının Beyanı Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde KDV Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde Tapu Harcı Emlak Vergisi / Bildirimi GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA İSTİSNA GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI GECİKME ZAMMI GECİKME FAİZİ PİŞMANLIK ZAMMI Gecikme Zammı Gecikme Faizi Pişmanlık Zammı GEÇİCİ VERGİ Geçici Verginin Mükellefleri Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar Geçici Vergi Oranı Vergilendirme Dönemleri Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti Geçici Verginin Eksik Beyanı ve Sonuçları Geçici Verginin Mahsubu Geçici Verginin İadesi - 3 -

4 GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2012 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2011 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2010 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 2009 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI (Yıllık Beyanname) Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler Beyannamenin Verilmesi, Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler GELİR VERGİSİ BEYANINDA DİĞER İNDİRİMLER Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Eğitim ve Sağlık Harcamaları Engellilik İndirimi Bağış ve Yardımlar Sponsorluk Harcamaları Doğal Afetlerle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar HARCIRAHLAR Yurt İçi Harcırahlar Yurt Dışı Harcırahlar HARÇ TARİFELERİ Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife Noter Harçları - (2) Sayılı Tarife Vergi Yargısı Harçları - (3) Sayılı Tarife Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar - (4) Sayılı Tarife Konsolosluk Harçları - (5) Sayılı Tarife Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları - (6) Sayılı Tarife - 4 -

5 Gemi ve Liman Harçları - (7) Sayılı Tarife İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları - (8) Sayılı Tarife Trafik Harçları - (9) Sayılı Tarife İHTİYATİ TAHAKKUK İHTİYATİ HACİZ İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV DE İADE SINIRI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI Tam Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kısmi Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kısmi Tevkifat Uygulanmasında Sınır KESİN MİZAN BİLDİRİMİ Bildirim Vermek Zorunda Olan Mükellefler Bildirimin Şekli Bildirimin Verilme Zamanı Düzeltme İşlemleri Diğer Hususlar Ceza Uygulamaları MAL/HİZMET ALIM VE SATIŞ BİLDİRİMLERİ (Form Ba ve Form Bs) Alım ve Satışlara İlişkin Bildirim Hadleri Bildirim Vermekle Yükümlü Mükellefler Bildirim Verme Yükümlülüğü Bulunmayanlar Bildirime Konu Alışlar / Satışlar Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi Düzeltme Amacıyla Bildirim Verilmesi Ceza Uygulaması MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri ve Motosikletler Minibüs, Panelvan, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Çekici Uçak ve Helikopterler - 5 -

6 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ BULUNMAYAN MÜKELLEFLER ÖDEME VE TAHSİLATLARDA TEVSİK ZORUNLULUĞU İşyeri, Konut Kirası Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu Mal ve Hizmet Bedeli Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu Tevsik Zorunluluğuna Uymayanlara Ceza Uygulaması ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Damga Vergisinde Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler İçin Ceza Uygulaması Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen Bildirim Veya Formlar İçin Ceza Uygulaması REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANLARI SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI TECİL FAİZİ ORANI USULSÜZLÜK DERECELERİ I. Derece Usulsüzlükler II. Derece Usulsüzlükler USULSÜZLÜK CEZALARI ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar Vergi Levhasında Bulunacak Bilgiler Vergi Levhasının Alınma Süresi Vergi Levhasının Asılması veya Yayımlanması Vergi Levhasının bulundurulacağı Yerler Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi Vergi Levhasını Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza - 6 -

7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ - 7 -

8 AMORTİSMAN Amortisman Konusu İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar ile alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerlemeye ilişkin esaslara göre tespit edilen değerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yok edilmesi amortisman konusunu oluşturur. İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar. (VUK Madde: 313) Amortisman Ayırma Şartları İşletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi aşağıdaki şartları taşımasına bağlıdır. İktisadi kıymetin; a) İşletmenin aktifinde/envanterinde kayıtlı bulunması, b) Kullanma ömrünün bir yıldan fazla olması, c) Yıpranma, aşınma ve kıymetten düşmeye maruz bulunması d) Değerinin belirli bir tutarı aşması, halinde amortismana tabi tutulabilecektir. Amortisman Uygulama Süresi Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. (VUK Madde: 320) - 8 -

9 Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli 2014 takvim yılında değeri TL nı aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri TL nı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar, amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır. (V.U.K. madde: 313) Yıl Genel Tebliğ Tutar 2013 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 422) 800 TL 2012 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 411) 770 TL 2011 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 402) 700 TL 2010 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 393) 680 TL 2009 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 388) 670 TL Amortisman Oranları Tarihinden Önce Aktife Giren İktisadi Kıymetler İçin Amortisman Uygulaması; tarihinden önce aktife giren iktisadi kıymetler için 5024 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan hükümlere göre (değişiklikten önceki amortisman oranları ve süreleri esas alınmak suretiyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler üzerinden) amortisman ayrılmaya devam edilecektir Tarihinden İtibaren Aktife Giren Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Uygulanacak Amortisman Oranları; tarihinden itibaren aktife alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listede yer alan oranlar dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılacaktır

10 Amortisman Oranları Listesi (V.U.K. Genel Tebliği Değişiklik 339, 365, 389,399, 406, 418) 1. Binalar 2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri 3. Demirbaşlar 4. Bilgi Sistemleri 5. Elle Veri İşlenen Araçlar 6. Taşıma Araçları 7. Tarım 8. Madencilik 9. Petrol ve Gaz Sanayi 10. İnşaat İşleri 11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı 12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı 13. Bitkisel Yağ ve Bitkisel Yağ Ürünleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler 14. Balık Yağı, Balık Unu, Yaş Meyve, Kuru Meyve, Sucuk Pastırma, Nebati Yağ, Süt Ve Süt Mamulleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 15. Çay Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 16. Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İle Bunlara Benzer İçecekler Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı 18. Özel İşleme Araçları İle Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı 19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı 20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı 21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı 22. Optik Alet Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 23. Ağaç Ürünleri İmalatı 24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler

11 25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı 26. Kauçuk Ürünleri İmalatı 27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı 28. Cam Ürünleri İmalatı 29. Çimento İmalatı 30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı 31. Demir - Çelik ve Metal Ürünleri İmalatı 32. Madeni Eşya ve Makine Sanayi 33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı 34. Motorlu Araçların İmalatı 35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı 36. Gemi ve Bot Yapımı 37. Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri 38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı 39. Lokomotif İmalatı 40. Demiryolu Rayları 41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı 42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık 43. Telefonla Verilen İletişim Hizmetleri 44. Medya ve İletişim Hizmetleri 45. Elektrik Piyasası Faaliyetleri 46. Suyun Elde Edilmesi, Depolanması, Arıtılması ve Dağıtılmasını ağlayan Hizmetler 47. Doğal Gaz ve Gaz Üretimi ve Bunlarla İlgili Hizmetler 48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı 49. Atıkların Ayrıştırılmasının Ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler 50. Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait Atık Su Arıtma Araçları 51. Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait Kanalizasyonlar 52. Gerçekleştirilen İş Ve Hizmetler

12 53. Petrol ve Petrol Ürünlerine İlişkin Dağıtım Ve Pazarlama Faaliyetleri 54. İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler 56. Özel Maliyetler (Kira Müddeti Belli Olmayanlar) 57. Araştırma-Geliştirme Giderleri 58. Konaklama İşletmeleri İle Lokanta-Gazino, Kahvehane, Kıraathane, Pavyon, Kır Bahçesi, Pastane, Bar Ve Emsali Umumi İstirahat Ve Toplantı Yerlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 59. Turistik Tesisler ve Eğlence Faaliyetleri 60. Tiyatro Dekorları (Otel Ve Tatil Köyleri Animasyon ve Gösterilerinde Kullanılan Dekorlar Dahil) 61. Suda Yapılan Faaliyetler 62. Berber, Kuaför, Güzellik Salonlarında Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 63. İzolasyon Malzemeleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler 64. Sterilizasyon İşlemlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 65. Savunma Sanayi 66. Denizcilik Sektöründe Kullanılan Bazı İktisadi Kıymetler 67. Biodizel ve Gliserin, Butil Metil Ester, İzoktil Butil Metil Ester ile Rafine Yağ Üretiminde Kullanılan İktisadi Kıymetler 68. Sualtı Canlılarının Sergilendiği Akvaryum Tesislerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 69. Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 418 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 406 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 399 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 389 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 365 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır

13 339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır

14 ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye Tabi Arızi Kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 82. Maddesinde vergiye tabi arızı kazançlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 1- Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar. 2- Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat. 3- Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil). 4- Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat. 5- Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil). 6- Dar mükellefiyete tâbi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerini arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar. Arızi Kazançların Safi Miktarının Hesaplanması Yukarıda yer alan arızi kazançların safi miktarının tespitinde; (1) numaralı maddede yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderlerin, (2), (3), (4) ve (5) numaralı maddelerde yazılı işlerde elde edilen hasılattan, tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderlerin indirilmesi suretiyle hesaplanır. Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı 2013 takvim yılında elde edilen (yukarıda (1), (2), (3) ve (4) numaralı maddelerde yer alan) arızi kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının Türk Liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır. (G.V.K. madde: 82) Yıl B.K.K. Genel Tebliğ Tutar 2013 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL 2012 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL 2011 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL

15 2010 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL 2009 G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : TL

16 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (G.V.K. Madde: 32) Asgari geçim indirimi gerçek usulde vergilendirilen ücretlerde uygulanır. Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen % 15 lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12 ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Asgari Geçim İndirimi uygulaması İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların belirlenmesinde; Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır. Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacaktır. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı hükmündedir. İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenecektir

17 Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir. 32) İndiriminin Hesaplanmasına Esas Alınacak Oranlar (G.V.K. Madde: Asgari geçim indirimi ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; Mükellefin kendisi için Oran % 50 si Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için % 10 u Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere: ilk iki çocuk için.. % 7,5 i Diğer çocuklar için. % 5 i Olmak üzere şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen % 15 lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12 ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ödenecek vergiden mahsup edilir

18 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimini Tablosu Asgari Ücret : 1.071,00 Asg. Ücret Gelir Vergisi : 136,55 Yıllık Brüt Asg. Ücret : ,00 Ücretlinin Medeni Durumu (1) Oran (2) İndirim Matrahı (3) ( Yıllık Brüt Asgari Ücret x A.G.İ. Oranı ) Yıllık İndirim Tutarı (4) Aylık İndirim Tutarı (5) ( 3 x % 15 ) ( 4 / 12) Bekar % ,00 963,90 80,33 Evli + Eşi Çalışmayan % , ,68 96,39 Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu % 67,5 % 75 % 80 % 85 % , ,27 108, , ,85 120, , ,24 128, , ,63 136, , ,02 136,55 Evli + Eşi Çalışan % ,00 963,90 80,33 Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu % 57,5 % 65 % 70 % 75 % , ,49 92, , ,07 104, , ,46 112, , ,85 120, , ,24 128,52 * Asgari ücretin 2014 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 136,55 TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 136,55 TL yi aşamayacaktır

19 BASİT USULDE VERGİLENDİRME Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (G.V.K. madde: 47) 2014 takvim yılında işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde TL diğer yerlerde TL. olarak uygulanır. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (G.V.K. madde: 48) 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının TL nı, veya yıllık satışları tutarının TL nı aşmaması, 2-1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının TL nı aşmaması, 3-1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının TL nı aşmaması. Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler (G.V.K. Madde: 48) Aşağıda yer alan maddelerin ticaretini yapanların, 2014 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir. Emtianın Cinsi (Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 285) Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü Yıllık Satış Ölçüsü Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü Yıllık Satış Ölçüsü Değerli Kağıt TL TL TL TL Şeker Çay TL TL TL TL Milli Piyango Bileti, Hemen Kazan, Süper TL TL TL TL

20 Toto vb. İçki (Bira ve Şarap Hariç) İspirto Sigara Tütün TL TL TL TL Akaryakıt (LPG hariç) TL TL TL TL Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır

21 BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU (Genel Tebliğ Sıra No: 4, 5, 37) a) İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler 2013 yılı faaliyet döneminde; Tutar Aktif toplamı Net satışlar toplamı TL nı aşmayan kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri 2014 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. b)imzalatma Kapsamı Dışında Kalan Mükellefler yılı faaliyet döneminde; -Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan gayrisafi hasılatları -II. sınıf tacirlerden Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satışları -II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatları -Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden hasılatları TL nı aşmayan mükelleflerin, 2- Noterlerin, Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, 4- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır. c) İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler 2013 yılı faaliyet döneminde (b) bölümündeki hadleri aşan, ancak (a) bölümündeki hadlerin altında kalan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait 2014 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile

22 muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatılması zorunludur. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır. d) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir

23 BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR (V.U.K. Madde: 336, 344, 352, Mük. Madde 355) Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi; Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce mükellefler tarafından kendiliğinden verilen beyannameler için birinci derece usulsüzlük cezası ile % 50 olarak uygulanması gereken vergi ziyaı cezasından tutar olarak fazla olanı uygulanır. Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlıkla Verilmesi; Beyannamenin pişmanlık talebiyle verilmesi halinde birinci derece usulsüzlük cezası uygulanır. Ayrıca gecikme zammı oranında pişmanlık zammı hesaplanır. Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler; Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır. Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde verilmesi İkinci 30 Gün İçinde Verilmesi Sonrası verilmesi -Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında. 120 TL 240 TL TL -İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında TL 120 TL 600 TL -Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında TL 60 TL 300 TL özel usulsüzlük cezası uygulanır. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyetine uymayanlara

24 VUK. Mükerrer 355. maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez

25 BİLDİRİM SÜRELERİ Yükümlülük İşe başlamayı Bildirme Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi İş Değişikliklerinin Bildirilmesi İşi Bırakmanın Bildirilmesi İşletme değişikliğinin Bildirilmesi Nakil Bina ve Arazi Değişikliklerinde Bildirme Ölüm Bildirim Süresi Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. (V.U.K. Madde: 153,168) Bilinen iş veya ikametgah adreslerini değiştiren mükellefler olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 157) Yeni bir vergiye tabi olmayı, Mükellefiyet şeklinde değişikliği, Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi, gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:158, 168) Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:160, 168) Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında meydana gelen artış ve azalışları olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:159) İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesini, olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:163) Yeni İnşaatta inşaatın bittiği, kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlanıldığı ve diğer şekillerde (Müstesnalığın sükutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlayarak iki ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 167, 168) Mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından, olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 164)

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı