YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 2014 AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI/

2 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 1 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI 2014 ARAŞTIRMASI İmtİyaz Sahİbİ Yusuf Hacısüleyman AKTOB Adına Y.K Başkanı Yayın Kurulu Erkan Yağcı, Kaan K. Kavaloğlu, Erol Karabulut editör, araştırma, tasarım Erol Karabulut / AKTOB Ar-Ge AKTOB YÖNETİM KURULU Yusuf Hacısüleyman Erkan Yağcı Tolga Cömertoğlu Kaan Kaşif Kavaloğlu Ece Tonbul Kilit Aslı Ulukapı Yeliz Gül Ege Nihat Vural Adnan Soyaslan Mehmet Tümbül Zafer Alkaya Emir Demirci Selçuk Akıltopu Ahmet Çevik Fikret Demirtürk İLETİŞİM Adres: Gebizli Mah. Termessos Bulvarı Güngör Ahmet Yitmen İş Merkezi No: 73 / A Muratpaşa ANTALYA Tel: / 95 Fax: / 27 / / AKTOB, ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI-80 /ANTALYA 2015

3 2 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER SAYFA ÖNSÖZ- SUNUŞ 3 GİRİŞ 4 1. YURTİÇİ PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE TURİZM İÇİN ANLAMI 5 2. YURTİÇİ SEYAHAT PAZARINDA DESTİNASYON TERCİHLERİ YURTİÇİ SEYAHAT PAZARINDA PAKET TURLARIN GELİŞİMİ TALEP VE KONAKLAMA TERCİHLERİ PAZARDA KREDİ KARTLI HARCAMALAR TUROPERATÖRLERİ VE PAKET TUR PAZARI SONUÇ VE DEĞERLENDİRME EK: YURTİÇİ SEYAHAT PAZARINDA FRANSA ÖRNEĞİ TABLO VE GÖSTERGELER 55

4 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 3 ÖNSÖZ-SUNUŞ Bugün dünyanın; yüzölçümünde 33., ekonomi ve nüfusta 18. büyük ülkesi konumda bulunan Türkiye, kişibaşına düşen gelirde yüksek-orta gelirli ülkeler arasındadır. Ekonomik değerler ve sosyal göstergeler açısından dünyanın ilk 20 ülkesi içinde yer alan ülkemiz, turizmde ise en çok turist çeken ve gelir elde eden ilk 10 içindedir. Türkiye nin özellikle turizm sahasında gösterdiği, yakaladığı başarı, yalnızca yurtdışından gelen taleple sınırlı değildir. Son yıllarda, artan refah düzeyine paralel olarak, Türkiye nin yurtiçi seyahat pazarı da önemli bir gelişme ivmesi yakalamıştır. Vatandaşlarımızın iş, tatil ve seyahat amaçlı olarak, gerek yurtiçindeki gerekse yurtdışındaki seyahat hareketlerinin; genel özellikleri, talep yapısı, gelişim seyri gibi unsurları hakkında uzun zamana dayalı veri ve bulgular olmamakla birlikte, son 10 yılda yapılan bazı anket ve araştırmalardan görülüyor ki, yurtiçi seyahat pazarı, turizmin gelişimi açısından son derece önemli bir role sahiptir. Bu rolün ne olduğuna ilişkin en önemli gösterge, rakibimiz olan İspanya, Fransa ve İtalya gibi turizm ülkelerinde yurtiçi seyahat pazarının önemini gösteren bulgulardır. Mesela, Fransa da konaklama tesislerinde yapılan gecelemelerin % 67 si, İtalya da yapılan gecelemelerin de % 51 i bu ülkelerin yurtiçi seyahat pazarı tarafından üretilmektedir. Yurtiçi pazarın toplam gecelemeler içindeki bu yüksek payı, özellikle paket turlar açısından başa baş konumda bulunan Türkiye ve İspanya için % 35 gibi düşük seviyelerdedir. Özellikle Fransa, İtalya, Almanya gibi turizmde öne çıkan ülkelerin turizm gelişimleri içinde kendi vatandaşlarının rolleri ele alındığında Türkiye nin de iç pazarını güçlendirmesi gerçekliği ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan yalnızca yurtdışı talebin krize girdiği dönemlerde sık sık öne çıkarılan yurtiçi seyahat pazarı, son yıllarda gösterdiği hızlı büyüme ile bu alışkanlığı, bakış açısını da değiştirmektedir. AKTOB Ar-Ge olarak, 2015 te dış talep daralması ile birlikte yeniden gündemde gelen yurtiçi pazarının durumunu, kalıplaşmış yargılardan sıyrılarak, gerçekçi bir analiz ile ele almak istedik. Bu araştırma, bu gerçekliklerden hareketle, yurtiçi seyahat pazarının gerçek yerinin ne olduğuna ilişkin veri ve bulguları topluca değerlendirip, iç pazarda talebin daha da artırılmasının yollarını da ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Son 10 yılda katlanarak gelişim gösteren ülkemizin iç pazarı hem ülke içi hem de ülke dışına yapılan seyahatler bakımından ciddi boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Araştırmamızda bu gelişmenin ana hatlarını, elde bulunan verilerle, operatörlerden gelen bilgilerle çizmeye çalıştık. Kaan K. Kavaloğlu AKTOB Genel Sekreteri

5 4 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI GİRİŞ Son 10 yılda gerek Bakanlığın destekleriyle başlayan ve yaygınlaşan kampanyalar, gerekse yaşam koşulları görece iyileşen, geliri artan orta ve orta üst gelir grubun artan seyahat ilgisi gibi nedenlerle canlanan yurtiçi seyahat pazarı bugün oldukça önemli bir seviyeye ulaştı. Diğer yandan başta kamunun havalimanlarına olan ilgisi ve yapılan yenilemeler, yeni yatırımlar, özel ve kamu havayolu şirketlerinin bu yatırımlar paralelinde filo sayılarını ve kampanyalarını artırmaları pazarın canlı tutulmasına büyük katkı sağlamaktadır. Ülke içindeki seyahatlerle, yurtdışına çıkışlar toplamından oluşan yurtiçi seyahat pazarı, geçmiş on yıllarda, ağırlıklı olarak milli ve dini bayramlar, yılbaşı gibi dönemlerde, yakın ve akraba ziyaretleri merkezinde büyüme gösteriyordu. Ancak son 10 yılda bu eğilimin önemli oranda değiştiği, seyahat pazarında bir dizi yeni ve canlandırıcı unsurların devreye girdiği görülüyor. Türkiye nin turizm sektörü gelişiminde, uluslar arası rakip ve takipçilerinden oldukça farklı bir süreçte olduğu yurtiçi pazar, sektörün dengeli gelişiminde de önemli rol oynayacaktır. yabancı turistlerin yarattığı etki kadar bir büyüklüğe ulaştığı gözleniyor. Türkiye de iç pazarın son 10 yılda gösterdiği hızlı büyüme, önünde yer alan rakip ülkeler kadar olmasa da gelecek 10 yıllarda önemli bir rekabet ve büyüme unsuru olacaktır. Bu açıdan Türkiye de yurtiçi seyahat pazarının iyi analiz edilmesi, gerçekliklerinin ortaya konması gerekmektedir. AKTOB Araştırma Birimi tarafından yapılan bu çalışmada, genel hatlarıyla bu gelişmenin seyri, nitelikleri ve gelecek açısından varabileceği potansiyeller ele alınıp değerlendirilmektedir. Ne var ki yurtiçi seyahat pazarı açısından son 10 yılı dikkate almazsak gözle görünür, gerçek anlamda bilimsel ve kapsamlı araştırmaların eksikliği, bu araştırmada da bazı konuları muhtemeldir ki yeterli ölçüde açıklayamayacaktır. Bu eksikliklerin giderilmesi açısından; hem bugüne kadar yapılan çalışmaları hem de piyasa verilerini derleyip, bir analiz içinde farklı bir vizyon oluşturması için toparlamaya gayret ettik. Bugün, en fazla turist çeken ve gelir elde eden dünya liginde ilk sıralarda yer alan Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelere bakıldığında yurtiçi seyahat pazarının, en az o ülkelere gelen

6 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 5 1 YURTİÇİ PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN ANLAMI A) Toplam trafik 63 milyon kişiyi aştı. Bugün ülkemize, yabancı ziyaretçiler ile yurtdışında yaşayan vatandaş ziyaretçiler toplamı olarak yaklaşık 42 milyon kişi, herhangi bir amaç doğrultusunda seyahat etmektedir. Son iki yılın bulgularına göre, ülkemiz içinden; gerek yurtiçine, gerekse yurtdışına, herhangi bir nedenle seyahat eden kişi trafiği 63 milyonu aşmıştır. Özetle, hacim olarak yurtiçi pazar hareketleri, yurtdışından sağlanan ziyaretçi trafiğinden daha fazla bir büyüklüğe ulaşmıştır. İç ve dış talebi birlikte değerlendirdiğimizde, bir yıl içinde yer değiştiren kişi sayısı 105 milyonu bulmaktadır. Bu araştırmada içerden kaynaklanan 63 milyondan fazla kişiyi kapsayan seyahatlerin, turizm açısından ne anlama geldiği, detaylarıyla ortaya konacaktır yılı bulgularına göre, yurtiçi seyahat pazarına katılan 63,8 milyon kişinin; 55,9 milyonu ülkemiz içinde, 7,9 milyonu da ülkemiz dışına seyahat etmektedir. Toplam kişi hareketinin yıllara göre seyri ele alındığında görülüyor ki, son 10 yılda seyahat eden kişi sayısı 35 milyondan 64 milyona doğru çıkmıştır. Diğer yandan bu hareketlere katılan kişilerin yaptıkları harcamalar da 2014 itibariyle 16 milyar Dolar a yakın bir iş hacmi yaratmaktadır. Toplam harcamanın % 65 i ülke içindeki seyahat hareketlerde, % 35 i de Türkiye den yurtdışına yapılan seyahatlerde gerçekleşmektedir.

7 6 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI Tablo 1: Yurtiçi pazarda (ülke içi ve yurtdışı) seyahat eden kişi sayısı ve toplam harcamalar Toplam kişi-milyon 62,6 63,7 Toplam harcama-milyar Dolar 14,9 15,7 Tablo 2: Seyahat eden kişi sayısı, milyon Ülke içi Yurtdışı Toplam Yurtdışı Ülke içi Grafik1: Yurtiçi pazarda seyahat edenlerin dönemlere göre dağılımı, % 4.çeyrek 20,0 24,2 3.çeyrek 28,6 39,4 2.çeyrek 18,0 25,6 1.çeyrek 21,7 22,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

8 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 7 B) Tatil amaçlı trafik gelişiyor Türkiye turizminin yeni gelişen bu alanında, yurtiçine ve yurtdışına yapılan seyahatlerde, kişilerin esas amaçları, pazarın durumu ve gelecek potansiyelleri açısından son gerece önemlidir. Araştırmamızda ortaya konan son 10 yılın bulgularına göre, en önemli gösterge; yurtiçi seyahat pazarındaki hareketlerin esas amacının, yurtdışından gelen yabancı ziyaretçilerinkinden oldukça farklı olduğudur yılında ülkemize yurtdışından gelen yabancı ziyaretçilerin % 64 ü, ağırlıklı olarak tatil amaçlı seyahatler yaptı. Yakın, akraba ve arkadaş ziyaretleri ise % 8,5 dolayında gerçekleşti. İş amaçlı ziyaretleri ise % 6 paya sahip. Yurtiçinde seyahat eden vatandaşların esas amacı % 65,7 ile yakın, akraba ve arkadaş ziyaretleri olurken, tatil amaçlı ziyaretler ise toplamın % 19,2 sini oluşturuyor. Öte yandan yurtdışına seyahat eden yerleşik vatandaşların % 36,3 ü tatil amaçlı, % 27,7 si de iş amaçlı olarak çıkış yaptı. Yakın, akraba ve arkadaş ziyaretleri ise toplamın % 18,9 unu oluşturdu. Rakamsal boyutta değerlendirilecek olursa; 63,8 milyon vatandaşın yurtiçinde ve yurtdışında yaptıkları seyahatlerin, 38 milyonu akraba ve arkadaş ziyaretlerinde oluşuyor. Tatil amaçlı hareket eden kişi sayısı da 13 milyon dolayında. Yurtiçi seyahat pazarında tatil amaçlı seyahat edenlerin 10,7 milyonu yurtiçinde, 2,8 milyonu da yurtdışında gerçekleşiyor. Yurtiçinde tatil vb amaçla seyahat edenlerin yaklaşık 2,1 milyonu da paket veya tur alarak doğrudan turizm amaçlı olarak hareket ediyor. Özetle yurtiçinde seyahat edenlerin % 20 sinin tatil amaçlı, % 5 inin de doğrudan turizm amaçlı olarak hareket ettiği söylenebilir. Bu oran vatandaşlarımızın yurtdışında yaptıkları seyahatler için % 65 dolayındadır.

9 8 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI Tablo 3: Seyahat amaçlarına göre yurtiçi pazar Amaçlar Ülkeiçi Yurtdışı Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler 19,2 36,3 Yakın ziyareti 65,7 18,9 Sağlık 8,4 0,1 İş amaçlı(konferans, toplantı, görev vb.) 2,1 27,7 Diğer 4,6 16,9 Grafik 2: Amaçlarına göre yurtiçi seyahatlerin dağılımı, % İş 2% Diğer 5% Sağlık 8% GESK* 21% Yakın Ziyareti 66% Grafik 3: Amaçlarına göre yurtdışı seyahatlerin dağılımı, % Diğer 17% GESK* 36% İş 28% Yakın Ziyareti 19%

10 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 9 C) Paket turlar Ülke içinde ve yurtdışında yapılan seyahatlerde görülen gelişmenin bir başka boyutu da paket turlardır. Son yıllarda, havayolu ulaştırmasının uçulan destinasyonları artırması ve erken rezervasyon kampanyaları, paket tur pazarındaki gelişmeyi de beraberinde getirdi yılı verilerine göre yurtiçi ve yurtdışına yapılan seyahatlerde 4 milyondan fazla kişi paket turlarla seyahat etti. Seyahat eden kişi sayısının 63,8 milyonu bulduğu bu dönemde, toplam trafiğin % 6,5 i paket turlarla gerçekleşirken, paket tur kullanım oranı özellikle yurtdışı seyahatlerde daha yüksektir. Geçen yılın bulgularına göre; yurtiçinde seyahat edenlerin % 5 i, yurtdışına çıkan kişilerin de % 17 si paket turları tercih etti. Diğer yandan paket turlarla seyahat edenler, 1 milyar Doları yurtdışı turları olmak üzere toplamda 1,5 milyar Dolar lık bir harcamada bulundu. Böylece 2014 te yapılan seyahat harcamasının % 10 u paket turlardan kaynaklanmış oldu. Tablo 4: Yurtiçi seyahat pazarında paket turların payı, %-2014 Paket tur Ferdi hareket Ülkeiçi 5,0 95,0 Yurtdışı 16,9 83,1 Tablo 5: Yurtiçi seyahat pazarında paket tur sayısı, milyon Paket tur Ferdi hareket Ülkeiçi 2,79 53,09 Yurtdışı 1,35 6,63 Tablo 6: Yurtiçi seyahat pazarında paket tur harcamaları, milyon Dolar Paket tur Ferdi hareket Ülkeiçi Yurtdışı

11 10 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI D) Geceleme eğilimleri 2014 yılında 63,8 milyon kişinin dahil olduğu yurtiçi seyahat pazarında gecelemeler de gelişme gösteriyor. Geçen yıl, 570 milyonu yurtiçinde olmak üzere toplamda 678 milyondan fazla geceleme yapıldı. Yapılan gecelemenin, konaklama yerlerine göre dağılımında ilk sırayı kişilerin kendi evleri veya yakın, akraba, arkadaş evleri alırken, yurtdışı seyahatlerde otellerin daha fazla kullanıldığı ortaya çıktı. Yurtiçi pazarda seyahat edenlerin gecelemeleri % 87 oranında evlerde gerçekleşti. Yurtdışı seyahatlerde otellerin aldığı pay % 25 dolayında olurken, evlerin payı da % 36 dolayında gerçekleşti. Toplam yurtiçi pazar dikkate alındığında ise konaklama tesislerinde yapılan gecelemelerin toplamda içinde % 9,5 dolayında payı olduğu gözleniyor. Evlerde yapılan gecelemelerin payı da % 79 dolayında Tablo 7: Yurtiçi pazarda gecelemelerin dağılımı, %-2014 Ülkeiçi Yurtdışı Oteller 6,8 24,5 Kendi Evi 16,4 6,0 Arkadaş, Akraba Evi 70,5 30,2 Diğer 6,3 39,3 Toplam 100,0 100,0 Tablo 8: Yurtiçi pazarda gecelemelerin dağılımı, bin Ülkeiçi Yurtdışı Oteller Kendi Evi Arkadaş, Akraba Evi Diğer Toplam

12 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 11 E) Yaş Grupları Yurtiçi seyahat pazarının ülke içi ve yurtdışı seyahatler ayrımında farklılaştığı bir başka alan da seyahat edenlerin yaş gruplarına göre dağılımıdır yılı verilerine göre, genellikle yakın ve akraba ziyaretlerinin yoğun olduğu yurtiçinde gençler ve çocukların daha fazla ağırlık sahibi olduğu gözlenirken, yurtdışı seyahatlerde ise yetişkinlerin baskın olduğu ortaya çıkıyor. Yurtiçi seyahatlerde genç ve çocukların toplam içindeki payı % 30 dolayında iken, bu oran yurtdışı seyahatlerde % 12 dolayında gerçekleşiyor. Çocuklar açısından bakıldığında bu oran içerde % 21, dışarıda da % 6 dolayında. Tablo 9: Seyahat edenlerin yaş gruplarına göre dağılımı, % Ülkeiçi Yurtdışı ,55 5, ,05 6, ,70 52, ,28 30, ,41 4,84 Toplam 100,00 100,00

13 12 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 2 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARINDA DESTİNASYON TERCİHLERİ A) Yurtdışı seyahatler Yurtdışına çıkışlarda ilk sıraları; Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve bazı Arap ülkeleri alırken, bu ülkelere yönelik talebin turistik olmaktan çok genel ziyaret, iş-ticaret, hac ve umre veya günübirlik hareketler olduğu anlaşılmaktadır. Bu ülke ve bölgeler toplam yurtdışı çıkışlardan % 60 gibi yüksek oranda bir pay alıyor. Diğer yandan, yurtdışı çıkışların % 15 i gibi önemli bir kısmını oluşturan Avrupa ülkelerine yönelik seyahatlerde tatil vb amaçlar daha yoğun olarak görülüyor. Bu ülkeler aynı zamanda paket turlarla seyahatin % 50 sine yakınını oluşturuyor. Avrupa ülkeleri aynı zamanda otellerde yapılan gecelemelerin de % 25 lik bölümünü oluşturuyor. seyahatlerin, esas amacının ne olduğuna ilişkin çok somut veriler bulunmuyor. TÜİK tarafından yapılan anketlerde, eskiden (2009 öncesi) ayrı ayrı duran; gezi, eğlence, kültürel ve sportif faaliyetler başlığı, son yıllarda toplulaştırılınca, Gürcistan örneğinden hareketle söylenebilir ki, farklı nitelikte olan bu amaçların her birine ilişkin değerlendirme yapılamaz duruma gelmiştir. Türkiye nin yurtdışı çıkışların, turistik amaçlı seyahatlerin durumunu, gerçeğe yakın bir seviyede veren tek gösterge ise paket turla yapılan ziyaretlerdir ki bu analiz ileriki kısımda yapılacaktır. Yurtdışı seyahatlerde özellikle bayram dönemlerinde medya organlarında dile getirilen ve genelde Avrupa kentlerini öne çıkaran seyahat eğilimi haberlerin temelinde de bu ayrım yatmaktadır. Son yıllarda yurtdışı çıkışlarda ilk sıraları Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler alırken, çıkış amacının tam olarak ayrıştırılmaması, ülke pazarının turistik niteliğinin de anlaşılamamasına neden olmaktadır. Örneğin; 10 yıl kadar önce, Türkiye den yurtdışına yapılan çıkışlardan yalnızca % 1,2 pay alan Gürcistan, 2014 yılında payını % 14,7 ye çıkardı. Bu artışla en çok ziyaret edilen ülke konumuna gelen Gürcistan a yapılan

14 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 13 Tablo 10: Yurtdışına çıkanların ülkelere göre dağılımı, % (Çıkış amaçlarına bakılmaksızın) Ülkeler 2005,% 2014,% 2014-Bin kişi Gürcistan 1,2 14,7 1231,7 Yunanistan 3,1 8,9 741,0 Bulgaristan 15,7 7,4 620,9 Almanya 6,6 5,9 493,6 S.Arabistan 5,5 5,8 461,0 Azerbeycan 4,4 2,8 235,7 İtalya 1,9 2,3 196,4 İran 4,6 1,9 161,6 Rusya Federasyonu 3,1 1,7 143,4 A.B.D. 4,0 1,4 119,2 Avusturya 0,8 0,9 75,2 Fransa 1,8 0,9 73,1 Ukrayna 1,6 0,7 59,2 İsviçre 0,8 0,6 54,1 İspanya 0,7 0,4 32,5 Hollanda 1,1 0,4 31,8 İngiltere 0,7 0,3 22,9 Belçika 1,1 0,2 18,7 Kanada 0,2 0,2 14,0 İsrail 0,3 0,2 13,5 Danimarka 0,1 0,1 7,9 İsveç 0,1 0,1 7,5 Avustralya 0,1 0,1 6,0 Tunus 0,1 0,1 4,6 Japonya 0,01 0,01 1,1 Suriye 9,0 0,01 0,7 Diğer 31,50 42, ,2 *Hac ve Umre ziyaretleri ağırlıklı Tablo 11: Yurtdışına çıkanların ülke gruplarına göre dağılımı, % Ülkeler AVRUPA 36,5 32,5 BATI ASYA 40,6 31,4 BDT 12,1 22,6 AMERİKA 4,4 1,8 DİĞER 6,3 11,7

15 14 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI Tablo 12: Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amaçlarıyla yurtdışına çıkanların ülkelere göre dağılımı, % Ülkeler Bin kişi Gürcistan 2,5 31,9 1016,3 Yunanistan 6,1 20,2 642,5 Bulgaristan 22,2 6,8 215,4 İtalya 3,0 4,8 151,4 Almanya 7,3 2,8 90,2 A.B.D. 7,2 1,3 42,4 Azerbeycan 3,7 1,0 32,8 Fransa 2,6 1,0 32,3 Rusya Federasyonu 2,7 0,9 28,6 İran 5,6 0,9 28,5 Avusturya 1,1 0,8 26,9 İspanya 0,4 0,7 23,3 İsviçre 1,2 0,5 16,4 Ukrayna 1,6 0,5 15,0 Hollanda 1,4 0,5 14,8 İsrail 0,2 0,2 6,9 İngiltere 0,7 0,2 5,2 Kanada 0,3 0,1 3,6 Belçika 1,2 0,1 2,6 İsveç 0,2 0,1 2,4 Danimarka 0,1 0,1 1,9 Avustralya 0,1 0,02 0,6 Japonya 0,04 0,02 0,5 Tunus 0,4 0,00 0,0 Suriye 2,7 0,00 0,0 Diğer 25,4 24,6 782,8 Tablo 13: Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amaçlarıyla yurtdışına çıkanların ülke gruplarına göre dağılımı, % Ülkeler AVRUPA 49,6 45,6 BDT 12,5 35,1 BATI ASYA 26,4 13,0 AMERİKA 7,8 1,6 DİĞER 3,7 4,6

16 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 15 Tablo 14: İş* amaçlı yurtdışına çıkanların ülkelere göre dağılımı, % Ülkeler Bin kişi Almanya 8,5 6,7 151,1 Azerbeycan 5,4 5,0 112,2 Gürcistan 1,7 4,3 97,8 Rusya Federasyonu 5,1 3,4 75,8 Bulgaristan 4,4 3,2 71,7 A.B.D. 6,1 1,9 43,3 İtalya 4,0 1,8 41,5 İran 2,8 1,8 40,7 Ukrayna 3,0 1,4 31,5 Avusturya 0,9 1,1 24,4 Fransa 3,3 1,1 24,3 İsviçre 1,0 1,0 23,6 Yunanistan 3,0 0,7 15,4 İngiltere 1,1 0,5 11,9 İspanya 1,6 0,4 8,2 Belçika 2,4 0,3 6,9 Hollanda 1,5 0,3 5,6 Avustralya 0,2 0,2 5,4 Kanada 0,4 0,2 4,7 İsrail 0,6 0,2 4,5 Tunus 0,1 0,2 4,1 Danimarka 0,1 0,1 3,2 İsveç 0,1 0,1 1,7 Suriye 8,8 0,03 0,7 Japonya 0,02 0,0 0 Diğer** 34,0 64, ** Bahreyn, KKTC, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, S.Arabistan, Yemen ve BAE gibi yakın bölge ile diğer BDT ülkelerini kapsamaktadır. Tablo 15: İş* amaçlı yurtdışına çıkanların ülke gruplarına göre dağılımı, % Ülkeler BATI ASYA 34,3 45,4 BDT 18,3 21,1 AVRUPA 35,6 20,3 AMERİKA 6,8 2,2 DİĞER 5,0 10,9 *konferans, toplantı, görev vb.

17 16 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI Tablo 16: Yakın ziyareti amaçlı yurtdışı çıkışların ülkelere dağılımı, % Ülkeler Bin kişi Bulgaristan 46,8 21,4 324,5 Almanya 9,0 15,8 239,7 Yunanistan 5,3 5,3 80,8 Gürcistan 0,8 5,2 79,0 İran 7,0 3,4 51,4 Azerbeycan 2,4 3,2 49,0 Avusturya 1,2 1,4 20,5 A.B.D. 2,8 1,0 15,4 Fransa 0,8 0,9 14,0 İsviçre 0,9 0,8 12,8 Hollanda 1,2 0,7 11,4 Rusya Federasyonu 0,5 0,6 9,4 Belçika 0,7 0,5 8,1 Ukrayna 0,4 0,4 5,9 İsveç 0,1 0,2 3,4 İtalya 0,4 0,2 3,0 Danimarka 0,0 0,2 2,8 İsrail 0,0 0,1 2,1 İngiltere 0,4 0,1 1,5 Kanada 0,1 0,04 0,6 Japonya 0,0 0,04 0,6 İspanya 0,1 0,0 0,0 Tunus 0,0 0,0 0,0 Suriye 4,8 0,0 0,0 Avustralya 0,1 0,0 0,0 Diğer** 14,3 38,3 581,3 Bahreyn, KKTC, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, S.Arabistan, Yemen ve BAE gibi yakın bölge ile diğer BDT ülkelerini kapsamaktadır. Tablo 17: Yakın ziyareti amaçlı yurtdışı çıkışların gruplara göre dağılımı, % Ülkeler AVRUPA 66,7 47,6 BATI ASYA 24,5 37,6 BDT 4,4 10,1 AMERİKA 2,9 1,1 DİĞER 1,5 3,5

18 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 17 Tablo 18: Yurtdışı seyahatlerde yapılan gecelemelerin ülkelere dağılımı, % (Çıkış amacına bakılmaksızın) Ülkeler Almanya 8,84 8,42 Rusya Federasyonu 7,72 5,67 Azerbeycan 4,05 5,03 Bulgaristan 4,62 3,60 Gürcistan 0,73 3,05 A.B.D. 5,66 2,68 Yunanistan 1,61 2,67 Ukrayna 2,74 1,44 İran 2,19 1,22 Fransa 1,51 0,97 İtalya 1,08 0,97 Avusturya 0,65 0,87 İngiltere 0,90 0,50 İsviçre 0,76 0,45 Belçika 1,07 0,36 Hollanda 1,10 0,33 Kanada 0,29 0,32 İspanya 0,33 0,18 İsrail 0,34 0,16 Danimarka 0,08 0,10 İsveç 0,08 0,09 Tunus 0,04 0,05 Avustralya 0,13 0,04 Japonya 0,004 0,02 Suriye 1,98 0,003 Diğer* 51,51 60,81 *Bahreyn, KKTC, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, S.Arabistan, Yemen ve BAE gibi yakın bölge ile diğer BDT ülkelerini kapsamaktadır. Tablo 19: Yurtdışında yapılan gecelemelerin ülke gruplarına dağılımı, % Ülkeler BATI ASYA 5,8 38,2 AVRUPA 25,3 23,1 BDT 20,5 21,8 AFRİKA 39,0 8,7 AMERİKA 9,2 3,9 DİĞER 0,3 4,3

19 18 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI Tablo 20: Yurtdışı seyahatlerde otellerde yapılan gecelemelerin dağılımı, % Ülkeler Yunanistan 2,24 6,06 Gürcistan 0,90 5,25 Almanya 6,21 3,29 Bulgaristan 2,33 2,76 A.B.D. 7,12 2,55 İtalya 2,75 2,45 Azerbeycan 2,63 1,85 Rusya Federasyonu 4,15 1,83 Fransa 2,89 1,24 Avusturya 0,63 0,85 İran 2,82 0,78 İspanya 1,21 0,65 Ukrayna 5,18 0,61 Hollanda 0,92 0,57 İsviçre 0,61 0,55 İngiltere 0,62 0,36 Kanada 0,38 0,34 İsrail 0,21 0,33 Belçika 1,59 0,17 Avustralya 0,05 0,16 İsveç 0,05 0,15 Tunus 0,10 0,12 Danimarka 0,06 0,07 Suriye 1,03 0,01 Japonya 0,01 0,00 Diğer 53,31 66,98 *Bahreyn, KKTC, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, S.Arabistan, Yemen ve BAE gibi yakın bölge ile diğer BDT ülkelerini kapsamaktadır. Tablo 21: Yurtdışında otellerde yapılan gecelemelerin gruplara dağılımı, % Ülkeler AVRUPA 24,2 22,9 BDT 14,8 12,4 AFRİKA 43,7 5,9 AMERİKA 8,6 3,1 BATI ASYA 4,1 1,1 DİĞER 4,6 54,5

20 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 19 Hac ve umre pazarı Suudi Arabistan a her yıl 5.5 milyon kişi hac ve Umre ziyaretinde bulunuyor. Bu pazar Türkiye açısından yurtiçi seyahat pazarının outgoing kısmı için de önemli bir büyüklük oluşturuyor. Son yıllarda Türkiye den 60 bin dolayında kişi hac, 400 bin dolayında kişi de Umre için Suudi Arabistan ve yakın bölge ülkelerine gidiyor. Umre ve hac için Türkiye den paket alanlar yaklaşık 2,5 milyar TL harcamada bulunuyor. Diyanet in verilerine göre Umre ye en çok katılımın yapıldığı iller arasında; İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve İzmir başı çekiyor. Umre ye gidenlerin % 33 ünü Diyanet, geri kalanını da acenteler taşıyor. Hac organizasyonunda ise Diyanet % 65 dolayında pay almaktadır. Tablo 22: Türkiye den Hac ve Umre ye gidenlerin sayısı Yıl Umre Hac AKTOB Ar-ge, Diyanet İşleri Bakanlığı Tablo 23: Diyanet ile Umre ye gidenlerin sayısı-bin, 2014 İller Umre İstanbul 15,1 Ankara 10,4 Bursa 5,4 Konya 3,9 İzmir 3,8 Diğer 71,3 AKTOB Ar-ge, Diyanet İşleri Bakanlığı

21 20 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI B) Yurtiçi seyahatler Ülke içinde yapılan seyahatler ve gecelemelerde ise Akdeniz, Ege, Marmara ve iç Anadolu bölgeleri toplam talebin yaklaşık % 85 ini alıyor. Talep ayrımı gözetmeksizin, İl düzeyinde özellikle konaklama tesislerinde yapılan gecelemeler bazında ele alındığında ise; Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Balıkesir, Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Mersin ve Mevşehir in ilk sıraları aldığı gözleniyor. Bu illerin, vatandaşlar tarafından yapılan yurtiçi gecelemelerden aldığı pay da % 65 dolayında. Turistik ilçe ve merkezler bazında ise ilk sıraları; Alanya, Kemer, Antalya kentiçi, Bodrum, Marmaris, Manavgat, İzmir kentiçi, Kuşadası ve çeşme alıyor. Bu ilçelerin toplam gecelemelerden aldıkları pay ise % 36 dolayında. Tablo 24: Ülke içinde yapılan gecelemelerin bölgelere dağılımı, %-2014 BÖLGELER Payı,% EGE 25,50 AKDENİZ 22,50 MARMARA 24,00 İÇ ANADOLU 12,50 KARADENİZ 5,50 G.DOĞU 5,50 D.ANADOLU 4,50 Tablo 25: Ülke içinde yapılan gecelemelerin illere dağılımı, %-2014 İLLER Payı, % ANTALYA 16,82 İSTANBUL 9,04 MUĞLA 7,07 İZMİR 7,01 BALIKESİR 4,78 ANKARA 4,19 AYDIN 3,80 AFYON 3,43 BURSA 2,75 ÇANAKKALE 2,09 MERSİN 1,98 NEVŞEHİR 1,67 KONYA 1,46 ADANA 1,45 SİVAS 1,41 DENİZLİ 1,37 KÜTAHYA 1,33 SAMSUN 1,17 BOLU 1,11 GAZİANTEP 1,09 TRABZON 1,09 SAKARYA 1,08 MANİSA 1,05 TEKİRDAG 1,05 DİYARBAKIR 1,02 DİĞER 19,72

22 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 21 Tablo 26: Ülke içinde yapılan gecelemelerin il ve ilçeler bazında dağılımı, %-2014 İller İlçe Payı,% ANTALYA Alanya 7,05 ANTALYA Kemer 5,64 ANTALYA Şehiriçi 4,79 ANTALYA Serik 4,49 MUĞLA Bodrum 4,33 MUĞLA Marmaris 2,27 ANTALYA Manavgat 2,20 İZMİR Konak 2,09 AYDIN Kuşadası 1,69 ADANA Seyhan 1,54 İZMİR Çeşme 1,52 İSTANBUL Beyoğlu 1,25 İSTANBUL Fatih 1,22 BURSA Osmangazi 1,22 AYDIN Didim 1,16 ANTALYA Side 1,14 MUĞLA Fethiye 1,13 DENİZLİ Pamukkale 0,99 İSTANBUL Şişli 0,97 İSTANBUL Kadıköy 0,97 İSTANBUL Beşiktaş 0,93 İZMİR Menderes 0,89 BURSA Uludağ 0,73 KONYA Selçuklu 0,67 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 0,66 ESKİŞEHİR Tepebaşı 0,65 BALIKESİR Edremit 0,59 BALIKESİR Ayvalık 0,59 NEVŞEHİR Kozaklı 0,58 ANTALYA Aksu 0,55 İZMİR Selçuk 0,38 NEVŞEHİR Ürgüp 0,33 DÜZCE Akçakoca 0,32 MERSİN Erdemli 0,30 İZMİR Balçova 0,27 DİĞER Diğer 43,90

23 22 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 3 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARINDA PAKET TURLARIN GELİŞİMİ A) Yurtdışı seyahatler Konaklama tesislerinde yapılan geceleme seviyesinin yanında, yurtiçi seyahat pazarının turizm açısından önemini ortaya koyan bir diğer gösterge de; yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere paket turlarla katılan kişi sayısıdır yılı verilerine göre, Türkiye den yurtdışına seyahat eden 8 milyon kişinin yaklaşık 1,4 milyonu paket turları tercih etti. Paket turların yarısına yakını Avrupa ülkelerine yönelik seyahatlerde gerçekleşti. Komşu ülkeler ile Arap ve Körfez ülkelerine yönelik seyahatler de paket turların % 30 luk kısmını oluşturdu. Turistik talep ve konaklama tesislerine yansımaları açısından, paket turlarda en önemli pazarın İtalya olduğu gözleniyor. Yurtdışına çıkanların % 2,3 ünü oluşturan bu kitle, toplam paket tur çıkışlarının da % 10 luk kısmına denk düşüyor. İtalyan pazarını, seyahat pazarı açısından önemli kılan bir diğer unsur da, bu ülkeye giden vatandaşların ne oranda paket tur kullandığıdır yılı bulgularına göre, İtalya ya yapılan her 100 çıkıştan 67 si paket turlarla gerçekleşti. İtalya dan sonra en yüksek paket kullanım oranlarına; % 40 ile İspanya, % 35 ile Yunanistan, % 33 ile Fransa ve % 20 dolayındaki payları ile Avusturya, İsviçre ve İsveç te ulaşıldı.

24 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 23 Tablo 27: Yurtdışına paket turlarla çıkışlarda ülkelerin payları,%-2014 (İlk 20 ülke) Ülkeler Paket payı,% Yunanistan 19,27 İtalya 9,86 Gürcistan 2,49 Bulgaristan 2,33 Almanya 1,82 Fransa 1,79 A.B.D. 1,55 Avusturya 1,29 İspanya 0,97 İran 0,96 İsviçre 0,74 Rusya 0,35 Hollanda 0,31 Azerbeycan 0,23 İngiltere 0,18 İsveç 0,11 Kanada 0,08 Avustralya 0,04 Belçika 0,04 Tunus 0,04 Tablo 28: Yurtdışına paket turlarla çıkışları en yüksek olan ülkeler, %-2014 (Paket turlar/ Toplam çıkışlar) Ülkeler Paket oranı,% İtalya 67,71 İspanya 40,32 Yunanistan 35,06 Fransa 33,06 Avusturya 23,19 İsveç 20,38 İsviçre 18,35 A.B.D. 17,50 Hollanda 13,24 Tunus 11,00 İngiltere 10,34 Avustralya 9,56 Kanada 8,18 İran 8,04 Bulgaristan 5,05 Almanya 4,98 Rusya 3,33 Belçika 3,06 Gürcistan 2,72 Azerbeycan 1,31

25 24 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI B) Yurtiçi seyahatler Türkiye turizmi için genç ve gelişmekte olan bir pazar görünümü veren ülke içi paket turlar, son yıllarda yılda % 10 ortalama ile büyümeye devam ediyor. Özellikle % 40 lara varan indirimlerin sunulduğu erken rezervasyon sisteminin yaygınlık kazanmaya başlaması ile birlikte, paket turla seyahat edenlerin sayısı da 5 yıl öncesinin 4 katına ulaştı yılı verileri ile değerlendirildiğinde görülüyor ki, ülkemiz içinde seyahat eden 52 milyon kişinin % 5 lik kısmı paket turları tercih eder duruma geldi. Nicelik olarak 2 milyonu aşan paket müşterisi sayısının gelecek 5 yıl içinde ikiye katlanması bekleniyor. Yurtiçi paket tur pazarında talep; ulaşım, tesis ve hizmet imkanlarının iyi olduğu il ve bölgelerde yoğunlaşırken tatil seyahatinin yanında iş ve ticarete bağlı yeni bir talep dalgasının gelişmekte olduğu da görülüyor. Gidiş nedenleri farklı kategorilerde olsa da, iç talep açısından paket turlarla seyahat edenlerin yönlendiği iller arasında; Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale ve Nevşehir öne çıkmaktadır. Turistik ilçe ve merkezler bazında ise, Alanya, Kemer, Bodrum, Marmaris, Manavgat, Kuşadası ve Çeşme öne çıkıyor.

26 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI ARAŞTIRMASI 25 4 YURTİÇİ SEYAHAT PAZARINDA TALEP VE KONAKLAMA TERCİHLERİ Türkiye de turizmin dengeli ve istikrarlı gelişmesi bakımından yurtiçi seyahatlerin nerede ve nasıl gerçekleştiği, büyüdüğü ve nereye yöneleceğinin tespiti son derece önemlidir. Ülkemiz içinde seyahat edenlerin sayısının 55 milyonu bulduğu son dönemde, tatil amaçlı seyahatlerin ancak % 20 lik paya sahip olduğu, otellerin de toplam gecelemeden ancak % 7 dolayında pay alabilmiş olması bu analizin zorunluluğunu ortaya koymaktadır verilerine göre ülkemizde belgeli tesislerde yapılan gecelemelerin % 27 sini yurtiçinde yaşayan vatandaşlar gerçekleştirdi. Bu pay 3 yıl önce % 25 dolayında idi. Bu da gösteriyor ki, vatandaşların tesislerde geceleme eğilimi artmaya devam ediyor. Tesislerde geceleme İç pazarda yapılan gecelemeler açısından, gerek yurtdışından gelen yabancı turistler gerekse yurtiçinde seyahat eden vatandaşlar açısından en temel ortak nokta; gecelemelerin % 85 oranında belgeli olan 1, 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı tesislerde yapılıyor olmasıdır. Bu alanda yabancı ve vatandaşlar açısından temel fark ise 3 yıldız ve altı tesislerde yapılan gecelemelerin payıdır. Vatandaşların yaptıkları gecelemelerin % 28 i bu tür tesislerde gerçekleşirken, bu oran yabancı turistlerde % 10 dolayındadır. Diğer yandan benzer farklılıklar; tatilköyleri, termal otelleri, golf tesisleri gibi kategorilerde de görülmektedir. Belgeli tesislerde gecelemelerin yabancı ve yerli ayrımına göre dağılımı ele alındığında görülüyor ki, vatandaşlar yurtiçindeki gecelemelerde; 2 yıldızlı oteller, moteller, pansiyonlar, oberjler, dağ ve çiftlik evleri, termal oteller ve yayla evlerinde yabancılara oranla daha fazla geceleme yapıyorlar.

AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ AKTOB BÜLTEN ARALIK 2014 /SAYI: 12 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT

AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ AKTOB BÜLTEN ARALIK 2014 /SAYI: 12 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT AKTOB BÜLTEN ARALIK 2014 /SAYI: 12 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ AKTOB BÜLTEN ARALIK 2014 SAYI: 12 İmtiyaz Sahibi AKTOB Adına Yusuf

Detaylı

Merhaba, Saygılarımla Ahmet Barut Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED Başkanı

Merhaba, Saygılarımla Ahmet Barut Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED Başkanı Merhaba, Olumsuz etkilerini, farklı coğrafyalarda, farklı dozlarda halen sürdüren küresel krize karşın Türk turizm sektörü, bir taraftan hızlı gelişimini devam ettirirken, diğer taraftan da ülke ekonomisini

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE Hİ ZMET ODAKLI EVRİ K PAZARLAMA ÖZET

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE Hİ ZMET ODAKLI EVRİ K PAZARLAMA ÖZET Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE HÝZMET ODAKLI EVRÝK PAZARLAMA TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ HAZIRLAYAN

Detaylı

EN AZ MALİYETLE EN HIZLI İSTİHDAMI TURİZM YARATIYOR OTELLER İSTİHDAMIN DA LOKOMOTİFİ

EN AZ MALİYETLE EN HIZLI İSTİHDAMI TURİZM YARATIYOR OTELLER İSTİHDAMIN DA LOKOMOTİFİ D TURIZM RAPORU EN AZ MALİYETLE EN HIZLI İSTİHDAMI TURİZM YARATIYOR OTELLER İSTİHDAMIN DA LOKOMOTİFİ SEKTÖRDE EL DEĞİŞTİRMELER AZALDI ZİYARETÇİ GİRİŞİNDE DOĞU-BATI DENGESİ DEĞİŞİYOR YATIRIMDA TESİS YERİ

Detaylı

TURIZM RAPORU. Sayı: 5 Eylül 2012

TURIZM RAPORU. Sayı: 5 Eylül 2012 D TURIZM RAPORU Türkiye'nin Yükseliş Trendi Hız Kesti Yatırım Türü ve Ürün Kompozisyonu Müşteri Profili ile Ters Orantılı Türkiye'ye Gelen Ziyaretçiler Yüksek Eğitimli Orta Gelirli Ziyaretçi Profili Tesis

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti

Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti D TURIZM RAPORU Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti Bankaların Turizme Kullandırdığı Krediler Teşvik Belgesine Bağlanan Turizm Projeleri Sayı: 1 Haziran

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL (ESD) ENERJİ TASARRUFU ve SIFIR KİREÇ cihazlarının sağladığı tasarruf sayesinde, her çevrimde sadece 2 litre temiz su tüketimi ve %40 daha düşük işletme gideri.

Detaylı

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL (ESD) ENERJİ TASARRUFU ve SIFIR KİREÇ cihazlarının sağladığı tasarruf sayesinde, her çevrimde sadece 2 litre temiz su tüketimi ve %40 daha düşük işletme gideri.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

ÜCRETSİZ ÖZEL EK. Yazılım sektörü otel yönetimlerini devralıyor. Antalya da altyapı sorunları alarm veriyor

ÜCRETSİZ ÖZEL EK. Yazılım sektörü otel yönetimlerini devralıyor. Antalya da altyapı sorunları alarm veriyor 34 MAYIS 2015 10 TL ÜCRETSİZ ÖZEL EK Hilton Garden Inn Istanbul Atatürk Airport Antalya da altyapı sorunları alarm veriyor Yazılım sektörü otel yönetimlerini devralıyor Kuşadası yeni yatırımlarla hareketli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV369 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAKÖY DE OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 BEYOĞLU/İSTANBUL

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı