Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler"

Transkript

1 Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Dünya Bankası Doing Business raporlarına göre; Fas az gelirli ülkeler sınıfında yer almaktadır. Nüfusu 33,008,150 milyon ve kişibaşına gelir 3,030 dolardır. İş yapma kolaylığı açısında dünya sıralamasında 71 nci sırada yer almaktadır. Geçen yıla göre 3 sıra gerilemiştir. Temel konu başlıkları ile bakıldığında, iş kurma konusunda 54 ncü sırada olan Fas geçen yıla göre 7 sıra gerilemiştir. Bu gerilemeye rağmen, yeni iş kurarken şirketlerin ödedikleri kayıt ücretinin azaltılması ve yapı izinleri konusunda reformlar gerçekleştirilmiştir. Bankalardan kredi kullanılması konusunda dünyadaki sıralaması 104 olan Fas, bu konuda geçen yıla göre bir gerileme göstermiştir. Aynı şekilde azınlık haklarının korunması konusunda da dünyadaki sıralaması görece kötü ülkelerdendir ve 2015 yılı itibari ile 4 puan gerileyerek 122 nci sırada yerini almıştır. Yukarıda yer verilen gelişmelere daha spesifik olarak bakıldığında, ihracatta istenen belgelerin sayısının azaltılması ile birlikte sınırlar ötesinde ticaret yapmak kolaylaşmıştır. Bu ülkenin sıralamada 40 ncı sıradan 31 nci sıraya yükselmesine sebep olmuştur. Yapılan kontratlarda yaşanan sıkıntılarla ilgili yargı süreçlerinin sonuçlandırılması konusunda 2014 yılına göre bir değişiklik gerçekleşmemiştir. İş başlatma süreçlerinde MENA ülkelerinin ortalaması 8 iken Fas OECD ortalaması olan 4.8 e yaklaşmaktadır. İşyeri açma süresi ortalama olarak 11 gün ile OECD ortalamasına yakındır. İnşaat izinlerinin alınması 12 gün sürmektedir, tüm yatırım ve izin süreci 94 günlük bir süreye yayılmaktadır. Toplam maliyetin % 3,7 si civarında bir maliyeti ifade etmektedir. 94 günlük süre hem OECD ortalamasından hemde MENA ülkelerinde ki sürelerden daha kısa bir süredir. Elektrik aboneliğinin açtırılması geçen seneye göre kötüleşen göstergelerden birisi olsada yine 62 günlük bir süre ile OECD ortalamasının altındadır. MENA ülkelerinden ise çok daha iyi bir süre olarak kayıtlarda yer almaktadır. Yapılan yatırımların güvence altında olması ile ilgili olarak Fas sıralamada geçen yıla göre önemli bir yükseliş göstersede hala dünya genelinde 115 nci sıradadadır ve iyileştirilmesi gereken alanlardan birisi olarak görülmektedir. Bu süreçte harcanan gün sayısı hem OECD ortalamasının hemde MENA ülkelerinin ortalamasının üzerindedir. Kredi kullandırmada Fas MENA ülkelerine göre bir adım öne çıksada OECD ortalamasının bir hayli altında kalmaktadır. Kanunlarla güvence altına alınan kısmın kredi kullanımına katkısının artırılması gerekmektedir. Yatırımcıların haklarının korunması anlamında Fas ta bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda dünya ölçeğinde şeffaflık, hakların korunması, işlemlerin açıklığı gibi konularda iyileştirmelerin olması yabancı yatırımcıların kendisini daha güvende hissetmesine sebep olabilecektir. Fas ın vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin ödenmesi anlamında dünya ölçeğindeki sıralaması iyidir. Vergi ve benzeri yükümlülük anlamında kurulu şirketlerin yılda 6 defa ödeme gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kurum karlarının yaklaşık ortalama % 25 civarındaki bir kısmı vergi olarak alınmaktadır. Sosyal güvenlik ödemeleri yaklaşık olarak kazancın % 22,7 sini oluşturmakta ve diğer vergilerle birlikte toplam vergi oranı yaklaşık % 49,3 lük bir orana tekabül etmektedir. Kurumlar vergisi oranı % 30 seviyesindedir. Sosyal güvenlik ödemeleri maaşların % 22,67 sine tekabül etmektedir. Taşıt vergisi olarak MAD lık sabit bir vergi, damga vergisi olarak ise sayfa başına 20 MAD lık bir rakam alınmaktadır. İşçilerin sosyal güvenlik ödemelerine brüt maaşın % 6,29 lık bir kısmı kadar işveren

2 tarafından yasal katkı yapılmak zorundadır. Katma değer vergisi genel oranı % 20 civarındadır. Fasla ilgili olarak ihracat ve ithalat ile ilgili iş yapma prosedürleri incelendiğinde, ihracat gerçekleştirebilmek için 4 adet dokümana ihtiyaç olduğu ve bu sayının OECD ortalaması ile aynı olduğu, MENA ülkelerinden ise daha iyi bir rakamı ifade ettiği görülmektedir. İhracatın gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık 10 günlük bir süre harcanmaktadır. Konteyner başına yaklaşık ihracat maliyeti ise 595 USD civarındadır, bu rakam hem OECD ortalamasından hemde MENA ülkeleri ortalamasından daha düşük bir rakamı göstermektedir. İthalatta ise 6 adet dokümana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu rakam OECD ülkelerine göre fazla olsada MENA ülkeleri ile kıyaslandığında daha iyi bir durumu yansıtmaktadır. İthalat için ihtiyaç duyulan süre yaklaşık olarak 14 gündür ve yine bu rakam MENA ülkelerindeki 23,8 günlük süreden daha az bir süredir. Konteyner başına ithalat maliyeti ise yaklaşık 970 USD dir. İthalatta doküman hazırlama 9 gün sürmektedir, gümrük işlemleri 2 gün, liman ve diğer hizmetler 2 gün, ulaşım ve bağlantılı işlemler 1 gün olmak üzere yaklaşık 14 günlük bir süre almaktadır. Yaşanması muhtemel problemlerin adli ve resmi makamlarda çözülme süresi yaklaşık olarak 510 gündür, bu sürenin OECD ortalamasından bile daha iyi olması önemli bir göstergedir, buna karşılık maliyetler ise göreceli olarak yüksektir. Yaklaşık olarak açılan dava konusu rakamın % 25 i civarında bir maliyetle karşılaşılmaktadır. Ayrıca davanın sonuçlanması ile ilgili olarak 40 adet süreç bulunmaktadır. Fas Ekonomi Genel İstatistik Nüfus 33,5 Milyon Nüfus Artış Oranı % 1,5 İşgücü 12 Milyon İşsizlik % 9,7 Nominal GSYİH 106 Milyar USD Kişi Başı GSYİH 3170 USD GSYİH deki Değişim 2,4 % İhracat FOB 20 Milyar USD İthalat FOB - 40 Milyar USD Dış Ticaret Açığı - 20 Milyar USD Mal ve Hizmet İhracatındaki Artış % 1,8 Mal ve Hizmet İthalatındaki Artış % 3 Tarım / GSYİH % 13,8 Sanayi / GSYİH % 24,9 Hizmetler / GSYİH % 52,5 İthalat Açığının Karşılanması 5.2 Ay Toplam Dış Borç 46 Milyar USD Kişi Başı İçeriye Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırım 1540 USD İşçi Verimliliğindeki Büyüme % 0.6 Turizm Gelirleri 7 Milyar USD Kişi Başı Toplam Borç 1361 USD Toplam Borç / GSYİH 43 Net Borç / GSYİH 23,2 % Kişi Başı GSYİH (Satın Alma Gücü Paritesine Göre) 7510 USD Kişi Başı Reel GSYİH Artışı % 0, Fiyatları ile Reel GSYİH 87 Milyar Dolar Nominal Mal ve Hizmet İhracatı 300,239 Milyon Dirham (36 Milyar USD) Nominal Mal ve Hizmet İthalatı 421,076 Milyon Dirham (50 Milyar USD) Nominal Gayri Safi Yatırım 32 Milyar Dolar Gayri Safi Yatırım / GSYİH % 30

3 Mal ve Hizmet İhracatı / GSYİH % 33,8 Mal ve Hizmet İthalatı /GSYİH % 47,4 Bütçe Geliri Milyon Dirham Bütçe Harcaması Milyon Dirham Bütçe Dengesi Milyon Dirham Kamu Borcu Milyon Dirham Bütçe Geliri / GSYİH % 27,1 Bütçe Harcaması / GSYİH % 32,2 Kamu Borcu / GSYİH % 76,9 Borçlanma Faiz Oranı % 6 Mevduat Faiz Oranı % 3,9 Para Piyasası Faiz Oranı % 3 Hizmetler Kredi 15 Milyar USD Hizmetler Borç -8 Milyar USD Hizmetler Dengesi 7 Milyar USD Finansman İhtiyacı - 11 Milyar USD Ticari Bankaların Borçlanması 3 Milyar USD İç Yatırım 3 Milyar USD Dış Yatırım - 1 Milyar USD Net Yatırım 2 Milyar USD Portfolyo Yatırım Yok Uluslararası Rezervlerde 2 Milyar USD Azalma Uluslararası Rezevrler 21 Milyar USD Cari Denge / GSYİH % Dış Ticaret Dengesi - 19,2 % Mal ve Hizmet İhracatı / Mal ve Hizmet İthalatı 71,7 Mal İhracatı / Mal ve Hizmet İhracatı 57,4 Mal İthalatı / Mal ve Hizmet İthalatı 83,5 İçeride Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar / GSYİH % 2,4 İçeriye Yapılan Yatırımlar / Gayrisafi Sabit Yatırım % 8 IMF ye Borç 1 Milyar Dolar Toplam Borç / Mal ve Hizmet İhracatı 109 Uluslararası Rezervler / Toplam Borç 46 % Net Borçlanma 25 Milyar USD Net Borçlanma / Mal ve Hizmet İhracatı 58,9 % Toplam İhracat FOB 23 Milyar USD Toplam İthalat 46 Milyar USD Mal İhracatındaki Değişim % 1,8 Mail İthalatındaki Değişim % 3 Fas Ekonomik Durum, Yorum ve Tahminler Ülkenin ekonomik sistemi birkaç temel özellik etrafında şekillenmektedir. Dış dünyaya oldukça açık bir ekonomidir. Fransa hem müşteri hemde ürün sağlayıcı olarak en temel ticaret partneridir aynı zamanda en önemli kredi sağlayıcı ve yatırımcı durumundadır istatistiklerine göre Fas Arap dünyasında Mısır dan sonra en büyük ikinci GSYİH rakamına sahiptir lerden sonra IMF, Dünya Bankası ve Paris Klübünün kredtörlerinin desteği ile reel ekonomik büyümeyi hedefleyen ekonomik program uygulamaya başlamıştır. Bu süreçte Fas Dirham ı konvertbl hale getirilmiş, finansal sektörde reformlar gerçekleştirilmiş ve bazı kamu kurumları özelleştirilmiştir. Amerika ve Çin in ardından dünyanın 3 ncü büyük fosfat üreticisidir. Fosfat üretiminde ki dalgalanmalar ekonomiyi önemli ölçüde etkilemektedir. Ekonomisi temelde tarım, fosfat üretimi ve turizme dayalıdır. Balık ve balıkçılık ürünleri de önemlidir. Endüstri ve madencilik ise birlikte GSYİH nın 3 de 1 i kapsanmaktadır.

4 Her ne kadar 2011 yılında çıkarılan anayasa ile, yargısal bağımsızlığa önem verilip parlamento ve Başbakanın yetkileri artırılmaya çalışılsada Fas ta hala kralın etkileri her alanda etkisini göstermektedir. Sübvansiyonların azaltılması ve emekliliğe ilişkin yapılan düzenlemeler rejimin popularitesine zarar vermektedir. Hükümet bu durumu dengelemek için altyapı yatırımlarına, eğitime tarıma madenciliğe özel bir önemle yaklaşmaktadır. Ancak tüm bu atılan adımlara karşın sınırlı finansal imkanlar, etkili çalişmayan bürokrasi, kralın etkileri ve yolsuzluk bu gelişimi sınırlamaktadır. Petrol fiyatlarında yaşanan düşme sonrası körfez ülkelerinden gelen yardım ve yatırımlarda azalma olsada, Fasın bu ülkelerle olan bağlarını güçlü şekilde korumaya devam etmektedir. Süreç yavaş ilerlemesine rağmen, avrupa ile olan derin ve kapsamlı serbest ticaret alanı gelişmesini sürdürmektedir ve önümüzdeki döneminde imzalanması beklenmektedir. Her ne kadar baskılara maruz kalınsada, mali açığın önümüzdeki döneminde azalması beklenmektedir. Bundaki temel etken görece hızlı büyüyen ekonomi, vergi kayıp kaçağının azaltılması yönünde baskılar, maliyetli sübvansiyonlarda yapılan azaltımlar olarak düsünülebilir. Bunda düşen petrol fiyatları sayesinde petrole verilen sübvansiyonda yapılan azaltmanında etkisi vardır. İmalat ve hizmetler sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerden dolayı Reel GSYİH büyümesinin yılları arasında yüzde 4.4 seviyesinde gercekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca fasın temel ihracat pazarı ve turist merkezi avrupa ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelerin buna katkı vermesi beklenmektedir. Fasa yatırım yapılmasının temel sebepleri olarak Fas lı yetkililerdeki algılama aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir. - Politik istikrar - Sürekli ekonomik büyüme - Gelişen limanlar - Stratejik coğrafi pozisyonu Kuzey Afrikada görülen ekonomik istikrarsızlıklara rağmen Fas parlamentosunun yetkilerini artıran anayasa değişiklikleri gerçekleştirilmiş olması önemlidir. Söz konusu değişikliklerle insan haklarının geliştirilmesi, bireysel özgürlüklerin artırılması, muhalefetin statüsütü tanıma ve yasa yapma konularında yetkiler genişletilerek adımlar atılması olumludur. Enflasyon düşük düzeylerde kalırken ekonomik büyüme istikrarlı seviyelerini korumuştur. Bu dönemde Avrupa ya yakınlığının avantajlarını kullanabilmek adına altyapı yatırımları gerçekleştirilmiş özellikle Tangier-Med limanı Afrika nın en işlek limalarından bir tanesidir ve Avrupa ya olan yakınlığı ile çok önemsenmelidir yılına kadar 8 milyon konteyner kapasitesi bulunmaktadır. Liman, demiryolu ve havayolu ile endüstriyel parka ve serbest bölgeye bağlıdır. Ayrıca dünyanın önemli limanlarına geçiş için önemli bir noktadadır, bu durum Fas ın global bir ihracatçı olması için en önemli avantajlarından bir tanesidir. Sanayi ürünleri açısından fas a bakıldığında aşağıdaki yorumları yapmak mümkün görünmektedir. Fas Afrika ülkeleri arasında 5 nci büyük ekonomidir. Dünya ekonomik

5 forumu tarafından Kuzey Afrika nın en rekabetçi ekonomisi seçilmiştir. Ayrıca EIU (Economic Intelligence Unit) tarafından Güney Afrika, Tunus ve Cezayir in arkasından kaliteli yaşam indeksi sıralamasında 4 ncü sırada yer almaktadır. Hizmetler sektörü GSYİH nın yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Madencilik, inşaat ve imalat sektörü ise yaklaşık olarak % 25 lik bir pay almaktadır. En yüksek büyüme oranları turizm, telekom ve tekstil sektöründe gerçekleşmiştir. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen GSYİH seviyesi tarım sektörüne ve dolayısıyla mevsimler yağışlara göre dalgalanmaktador. Tarım sektörü GSYİH nin % 15 ini oluşturmasına rağmen çalışan nüfusun yaklaşık % ini istihdam etmektedir. Yarı nemli iklim özelliği ile Fas ın GSYİH sı yağmurlar ve tarım sektöründeki üretime paralel değişiklik göstermektedir. Fas ın ana ekonomik partneri olan Avrupa da devam eden ekonomik sıkıntılara rağmen Fas ekonomisinin 2014 yılında gerçekleşen % 2,4 lük büyüme rakamının üzerine çıkarak 2015 yılında % 4 büyümesi beklenmektedir. Bunun arkasında yatan temel sebep ise 2014 yılında düşük üretim gerçekleştiren ve tüketim üzerinde doğrudan etkisi olan tarım sektöründe yaşanan toparlanmadır yılına kadar söz konusu büyümenin istikrarını koruması ve 2019 yılında % 5 lik bir rakamın yakalanması beklenmektedir. Söz konusu büyüme rakamlarının bu şekilde beklenmesinin altında yatan temel neden olarak, Fas ın Ortadoğu ülkeleri ile olan ticaret ve ekonomik bağlarını kuvvetlendirmesi, Avrupa ekonomilerinde ve Sahra altı Afrika ülkelerinde yaşanan olumlu ekonomik gelişmeler söylenebilir. Öte yandan, işgücünü ve yatırımı artırmayı hedefleyen ve ekonominin daha rekabetçi hale gelmesi için yapılan reformlardaki ilerlemenin görece yavaş olması uzun dönemde daha hızlı büyümenin önündeki engel olarak görülmektedir. Ekonomik büyüme temel olarak tarımdışı sektörlerde yaşnan olumlu gelişmeler sebebiyle büyümüştür. Sermaye harcamalarındaki artışlar ve istikrarlı bir fiyat politikası birkaç yıllık geçiş döneminden sonra fosfat sektöründe toparlanma gerçekleşmesine sebep olmuştur. Yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar sonrasında elektrik üretiminin 2019 yılına kadar artarak devam etmesi beklenmektedir. Otomotiv ve uzay endüstrilerininde içinde yer aldığı katma değer yaratan üretim ve imalat sektörüne yabancılar tarafından gerçekleştirilen yatırımlar sonrasında hızlı bir büyüme izlenmiştir. Fakat sanayi sektörünün toplam büyümesine bakıldığında tekstil gibi geleneksel üretim yapan sektörlerdeki kötü performans sebebiyle büyüme ve gelişme oranının bastırıldığı görülmektedir. Finans, Ticaret ve telekomünikasyon gibi hizmetler sektörü göreceli olarak olumlu gelişmeler sergilemektedir. Öte yandan Fas için kritik sektörlerden birisi olan turizm Kuzey Afrika da yaşanan güvenlik problemleri ve Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik yavaşlama kaynaklı gelir azalması sebebi ile 2014 yılında bir gelişme göstermeyerek aynı seviyeyi korumuştur. Önümüzdeki 5 yıl içinde yağmurun yağışına göre üretim seviyeleri belirlenen tarım sektöründeki performans temel risk olarak ekonomik büyümenin önünde durmaktadır. Fas Türkiye Dış Ticaret İstatistik Türkiye ile Fas arasındaki ihracat ve ithalat rakamları ve değişimleri (Türkiye-USD-TÜİK) Yıllar Değişim İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Hacimdeki Değişim ,377, ,902, ,279, ,594, ,460, ,054,780 % ,768, ,519,629 1,318,288,274 %

6 ,540, ,729, ,269,911 % ,957, ,797,914 1,020,755,339 % ,895, ,945,329 1,340,841,273 % ,014,905, ,482,084 1,444,387,624 % ,192,899, ,205,825 1,765,105,782 % ,406,816, ,849,090 2,046,665,478 % STA ın sadece Türkiye faydalanıyor demek aslında çokda doğru değildir. Keza yukarıdaki Tablo incelendiğinde 2008 yılında Fas ın Türkiye ye ihracatını önemli ölçüde artırdığı, 2010 yılında keza Türkiye nin Fas a ihracatı neredeyse sabit kalırken Fas ın % 69 civarında bir artış gerçekleştirdiği, yine 2013 yılında Fas ın ihracatında göreceli olarak artış gerçekleştiği görülmektedir. Yıllar itibari ile dış ticaret hareketlerinde meydana gelen değişmeler STA dan kaynaklı değil ülke ekonomilerinde ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere paralel değişimler olduğu görülmektedir yılından bu yana 2014 yılına kadar kümülatif artışa bakıldığında ise Türkiye nin Fas a olan ihracatının 551,377,105 USD den 1,406,816,388 USD ye çıktığı ve yaklaşık % 155 lik artışı gösterirken, Fas ın ülkemize olan ihracatı ise yine 2006 yılında 173,902,433 USD iken 2014 yılında 639,849,090 USD olarak gerçekleşmiştir. Buda yaklaşık % 267 lik bir artışı göstermektedir. Dolayısıyla STA dan sadece ülkemizin faydalandığı söylemek rakamlardan da görüleceği üzere mümkün değildir. Hatta yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana Fas tarafının ülkemize ihracatı daha fazla artmıştır. Ürün Grubu Bazında İhracat ve İthalat (SITC Sınıflandırması-USD) Ürün Grubu İhracat İthalat Canlı hayvanlar Süt, süt ürünleri ve yumurtalar Balıklar ve diğer deniz ürünleri Hububat, hububat ürünleri Meyve ve sebzeler Şeker, şeker ürünleri ve bal Kahve, çay, kakao, baharat ve ürünleri Hayvanlar için gıda maddeleri Çeşitli yenilebilir ürünler (yağ, homojenize ürünler, sos, maya vb.) İçkiler Tütün ve tütün mamülleri Yağlı tohumlar, yağ veren meyveler 77.5 Ham kauçuk (tabii ve sentetik) Mantar, odun ve kereste Kağıt hamuru ve kullanılmış kağıt Dokuma elyafı ve bunların artıkları Hayvansal ve bitkisel gübreler, tuz, kükürt, topak, alçı gibi mineral maddeler Metal cevherleri, döküntüleri, hurdaları Başka yerde belirtilmeyen hayvansal ver bitkisel menşeli hammaddeler Taş kömürü, kok kömürü ve biriket kömürü Petrol, petrolden elde edilen ürünler

7 Hayvansal sıvı ve katı yağlar Bitkisel sıvı yağlar ve franksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, kmyasal işlem görmemiş) İşlem görmüş bitkisel ve hayvansal katı/sıvı yağlar, mumlar Organik kimyasal ürünler İnorganik kimyasal ürünler Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanen, boya, pigment, macun, mürekkep Tıp ve eczacılık ürünleri Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları Mineral kimyasal gübreler İlk şekillerde plastikler İlk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha, yaprak, plaka, şerit, film vb.) Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler Başka yerde belirtilmeyen İşlenmiş deri ve köseleler Kauçuk ve kauçuktan eşya Mantar ve ahşap eşya (mobilya hariç) Kağıt,karton ve kağıt hamurundan eşya Teksitil ürünleri (iplik, kumaş, yer kaplamaları, hazır eşya) Taş, alçı, çimento, amyant, cam, seramik vb. maddeden eşya Demir ve çelik Demir ihtiva etmeyen madenler Demir, çelik, bakır, nikel, aluminyum ve diğer adi metallerden eşya Güç üreten makineler ve araçlar özelliği olan belirli sanayiler için makinalar ve aksamı Metal işleme makineleri Diğer genel endüstri makina/cihazların aksamları Büro makinaları ve otomatik veri işleme makinaları Haberleşme,ses kaydetme ve sesi tekrar vermeye yarayan cihaz ve araçlar Elektrik makinaları,cihazları ve aletleri, vb.aksam,parçaları Motorlu kara taşıtları, bisiklet ver motosikletler, bunların aksam ve parçası Demir, deniz, havayolu taşıtları ile bunların aksam, parçaları Prefafabrik yapılar; sıhhi su tesisatı, ısıtma ve sabit aydınlatma cihazları Mobilya; yatak takımı,yatak payandaları ve yastıklar Seyahat eşyası,el çantaları vb. taşıyıcı eşya Giyim eşyası ve bunların aksesuarları Ayakkabılar ve aksamı Başka yerde belirtilmeyen mesleki,ilmi,kontrol alet ve cihazlar Fotograf, sinemacılıkta kullanılan alet ve cihazlar ile optik eşya vb. Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun/olmasın) Altın, parasal olmayan (altın cevheri ve konsentrası hariç) Gemi ve uçak kumanyası, zati eşya, naklihane eşyası TOPLAM ürün grubunda Fas ın ülkemize rekabet avantajı varken, 46 ürün grubunda ülkemizin Fas a karşı rekabet avantajımız bulunmaktadır. Fas ın son 2 yıla ilişkin ihracat ve ithalat rakamları aşağıda yer almaktadır. (USD) İthalat *October

8 Değer % Değer % 1 İspanya Fransa ABD Çin Suudi A İtalya Almanya Rusya Türkiye TOPLAM İhracat * Değer % Değer % 1 Fransa ,16 2 İspanya ,97 3 Brezilya ,26 4 ABD ,88 5 İtalya ,43 6 Hindistan ,37 7 Hollanda ,63 8 İngiltere ,95 9 Almanya ,79 10 Belçika ,80 11 Türkiye ,18 Fas ın Dünyadan İthalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye (USD) Fas Yatırım İstatistik Fas ülkesinde yıllar itibari ile yapılan yatırımlar aşağıda listelenmiştir. Sektör * Değişim (%) Sanayi 996, ,13 87 Gayrimenkul 894,09 916,77 3 Turizm 204,88 406,11 98 Enerji ve Maden 681,93 335,29-51 Ticaret 180,45 242,76 35 İnşaat 110,12 227, Holding 103,15 216, Banka 215,20 181,15-16 Ulaştırma 35,91 108, Tarım 10,45 36, Telekomünikasyon 6,63 28, Sigorta 255,46 14,43-94 Eğitim 27,00 13,00-52 Balıkçılık 0,33 7, Diğer hizmetler 183,88 215,74 17 Çeşitli 7,93 11,20 41 TOPLAM 3 913, ,10 23 * Geçici

9 Fas İstatistik Ofisi (1 USD=8,2 Dirhem) Fas ülkesinde tüm dünyadan gerçekleştirilen yatırımların 2012 yılı kesin rakamları ile 2013 yılı en güncel geçici tahminlerine aşağıda yer verilmektedir. (milyon USD) Sıra Ülke * Pay (%) 1 Fransa 1 493, , Birleşik Arap Emirlikleri 949,96 413, Singapur 4,67 396, İsviçre 152,15 338, İngiltere 92,13 313, Suudi Arabistan 147,66 233, Lüksemburg 36,07 228, Birleşik Devletler 227,28 205, Almanya 67,89 160, İspanya 193,65 135, Hollanda 132,04 103, Maurice 36,43 77, Belçika 53,20 65, Katar 65,78 47, Süet 1,79 40, Kuveyt 11,35 39, İtalya 34,02 38, Türkiye 5,54 24, Bahreyn 29,01 22, Lübnan 12,85 14, Kanada 14,67 13, Polonya 14,55 13, Tunus 22,96 12, Gabon 11,07 12, Monako 9,44 8, Kore Cumhuriyeti 0,11 7, Tanzanya 0,02 7, Portekiz 26,62 7, Hong Kong 1,94 7, İrlanda 3,48 6, Çin 0,43 6, Hindistan 13,94 4, İzlanda 1,99 3, Mısır 1,90 3, Norveç 1,29 2, Ürdün 0,40 2, Kıbrıs 4,61 2, Gine - 2, Andorra 0,21 2, Finlandiya 0,38 2, Çek Cumhuriyeti - 1, Moritanya 0,95 1, Estonya - 1, Bahamalar 0,01 1, Japonya 0,05 1, Avusturya 2,40 0, Kongo 4,02 0, Libya 2,68 0, Lihtenştayn 2,27 0, Avustralya 3,84 0, Suriye 3,17 -

10 52 Filipinler 1,68 - Diğer Ülkeler 15,55 8,62 0 TOPLAM 3 913, , * Geçici 1 USD = 8,2 Dirhem (Fas İstatistik Ofisi) Avantajlar - Fasın stratejik coğrafi konumu dolayısıyla, ülkede yapılacak yatırımlarla sadece Fas pazarı değil, komşularına ve özellikle Avrupa ile Sahra altı ülkelerde ve hatta Amerika kıtasında fırsatların yakalanma ihtimali. Bu ihtimalin realize edilmesinde Fas ın, Ülkemiz, ABD ve AB ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Agadir anlaşmasının rolü -Görece siyasi ve ekonomik istikrar -Fas pazarında ülkemiz malları imajının ucuz, kaliteli ve iyi olması -Nakliye sürelerinde ve imkanlarında yaşanan olumlu gelişmeler -Vize uygulamasının bulunmaması ve uçuş kolaylıklarının iş adamlarımıza serbest seyahat imkanı sunması, -Kültürel benzerlik, tarihi bağlar, özellikle aynı dinden oluşumuz, pek çok sektörde ortak proje gerçekleştirme yeteneğinin bulunması, bu ülkede değişik projeler üstlenmiş olan firmaların deneyimleri ve olumlu imajları, ülkemiz insanına duyulan genel sempati -Zenginleşen ekonomi ve buna bağlı tüketim malları talebinin karşılanmasında, ülke içi üretimin ve teknolojinin yetersiz kalması -Ülkede konut açığının kapatılması projeleri ve kentsel dönüşüm, yol yapımı, liman, baraj, şehirlerde toplu taşıma projeleri, elektrik ve su dağıtım şebekelerinin yenilenmesi gibi alt yapı yatırımlarına hız verilmesi, orta ve batı afrika ülkelerinde ki projelere ortak katılma imkanı ve olasılığının bulunması -Çalışma ve yabancı sermaye mevzuatlarının uluslararası standartlar açısından görece ve yeterince liberal olması, ülkede yabancıların şirket kurması, yatırım yapması ve yabancı işçi çalıştırmasına izin verilmesi, ufak detaylar dışında yerli ile yabancı ayrımının yapılmaması -Serbest Bölge uygulamaları, vergisel ve yatırımsal teşvikler, pazara giriş engellerini aşmak ve diğer pazarlara uygun koşullarda ihracat yapabilmek için Tanger-Med serbest bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde sunulan avantajlar Tehditler ve Zayıf Yanlar -STA kapsamında uygulanması gereken gümrük vergilerine ilişkin anlaşma dışı tarife dışı engeller, -AB ülkelerinin, özellikle Fransa ve İspanyanın, coğrafi yakınlıkları ve ihracat teşvikleri

11 - Tarım sektöründe kota uygulamaları ve gümrük vergileri yüksekliği -İki ülke arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının bulunmaması -Hukuki ve idari sistemin zaman zaman ağır çalışması, yeni alınan veya uzatılan oturum izinlerinde bürokrasinin çok yavaş işlemesi - Firma yetkililerimizden İngilizce dili ile ticaret yapmaya çalışmaları - Bazı firmallar tarafından pazara girişte gösterilen sabırsız yaklaşımlar yanısıra, pazar ve özellikle ithalatçı firma hakkında gerekli araştırmalar yapılmadan gönderdikleri malların bedellerini tahsil edememeleri ve belli zararlara katlanmak zorunda kalmaları -Yabancı işçi çalıştırılması konusunda zaman zaman yaşanan zorluklar Öne Çıkan Sektörler -Makine ve Teçhizat, (tarım makinaları, ahşapi PVC ve aluminyum işleme makinaları, inşaat makinaları, ambalaj makinaları, motor ve jeneratörler, endüstriyel temizlik makinaları, değirmen makinaları) -Demir Çelik Mamulleri, -İnşaat ve İnşaat Malzemeleri, -Yedek Parça,( arabalar, römorklar, tarım makinaları) -Elektronik Sanayi ve Küçük Elektrikli Cihazlar -Turizm/seyahat sektörü -Haberleşme, -Tarım, -Gıda İşleme ve Paketleme, -Çevre, Su ve Atık Yönetimi, -Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri, -Balıkçılık, -Tekstil (ev tekstili, döşemelik kumaş, hazır giyim erkek ve kadınlar için, halılar, iç çamaşırı ve pijama, iplik sanayi) -Turizm -Kozmetik -Hazır Giyim -Mobilya -Kağıt ve Kağıt Ürünleri -Tıbbi Ürünler -İlaç ve Kozmetik Ürünleri -Plastik Ambalaj Ve Boru -Temizlik Ürünleri -Soğutma ve İklimlendirme -Asansör

12

Coğrafi Konumu, Yer Şekilleri, Akarsular ve Göller, İklim-Bitki Örtüsü

Coğrafi Konumu, Yer Şekilleri, Akarsular ve Göller, İklim-Bitki Örtüsü Fas Hakkında Genel Bilgiler Coğrafi Konumu, Yer Şekilleri, Akarsular ve Göller, İklim-Bitki Örtüsü Afrikanın kuzey batısında yer alan Fas ın uzun sahil şeridi batısında Atlas Okyanusundan başlayıp, Cebelitarık

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 8.6.216 Sayı 52 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 14.07.2016 Sayı 53 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 13.1.216 Sayı 46 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 5.5.216 Sayı 5 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 57 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 9.2.216 Sayı 47 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 09.08.2016 Sayı 53 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ xx.09.2016 Sayı 54 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 SLOVENYA GENEL BİLGİLER (2011) RESMİ ADI Slovenya Cumhuriyeti BAŞKENT Ljubljana RESMİ DİL Slovence BAĞIMSIZLIK TARİHİ 25 Haziran 1991 AB ÜYELİK TARİHİ 1 Mayıs 2004 AVRO BÖLGESİNE

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 41 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.5.215 Sayı38 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 3.7.215 Sayı4 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 12.05.2014 Sayı 27 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 2.12.215 Sayı 45 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ Hazırlanma Tarihi: 27 Şubat

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HOLLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Hollanda Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 1.1.215 Sayı 43 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 9.9.214 Sayı31 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 7.4.215 Sayı 37 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı