Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Yılı (1 Ocak 31 Aralık) Faaliyet Raporu. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi. 2014 Yılı (1 Ocak 31 Aralık) Faaliyet Raporu. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa. www.spd.gov.ct."

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2014 Yılı (1 Ocak 31 Aralık) Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şehir Planlama Dairesi Faaliyet Raporu

2 ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 2014 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTRİLEN ÇALIŞMALAR Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle, 1 Ocak 31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili hazırlanmış olan faaliyetlerin raporu aşağıda verilmektedir. A- Planlama Çalışmaları: 1. Ülkesel Fizik Plan Çalışmaları Avrupa Birliği uzman desteği ile, Mayıs 2010 de Şehir Planlama Dairesi koordinatorlüğünde kurumlar arası işbilirliği ile başlatılan Ülkesel Fiziki Plan (ÜFP) çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda; (a) Ülkesel Fizik Planı Danışma sürecinde, yapılan tartışmalardan çıkan sonuçlar ve gelen öneriler ve görüşler değerlendirilerek, Ülkesel Fizik Plan Taslağı çalışmalarına devam edilmiştir. Taslağın, Mekansal Gelişme Stratejileri çalışmaları kapsamında, Yerleşimlerin kademelenmesi, yeni gelişme ve büyüme merkezleri, ilişkin stratejiler gözden geçirilmiştir Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Birimi ile Kırsal / Yerel Kalkınma Stratejileri gözden geçirilmiştir. Karayolları Master Plan dikkate alınarak ÜFP Ana Mekansal Stratejilerini tamamlayıcı şekilde ülkenin ulaşım ağı stratejileri gözden geçirilmiştir. Sınır Geçiş Bölgeleri, Kıyılar, Dağlık Alanlar ve Koruma Alanları na ilişkin stratejiler gözden geçirilmiştir. (g) Ülkesel Fizik Planı Danışma sürecinde, yapılan tartışmalardan çıkan sonuçlar ve gelen öneriler değerlendirilerek, Ülkesel Fizik Planı Taslağı nın Sektör Politikaları nın gözden geçirilmesi çalışmaları kapsamında; Mart 2014 tarihleri arasında toplantılar düzenlenmiş, bu toplantılarda, ilgili sektörel kurum ve KTMMOB deki ilgili oda Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 1

3 temsilcilerinin katılımı ile elde edilen görüşler doğrultusunda, Sektör Politikalarının gözden geçirilmesi çalışmaları (h) ÜFP Ekibi tarafından Plan Taslağı, içeriği ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla, kapsamlı bir sunum hazırlanmış ve 22 Nisan 2014 tarihinde Sayın Başbakan ile Bazı Bakanların katıldığı toplantıda ön sunum gerçekleştirilmiştir. Ayni sunum 30 Nisan 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu na da gerçekleştirilmiş ve konu ile ilgili bilgilendirme (i) (j) (k) KTMMOB Başkanlığı tarafından talep edilen ÜFP ile ilgili çalışmaların son durumunu ve KTMMOB nin Danışma Süreci ve sonrasında yapılan çalışmalara katılım hakkında bilgilendirme dökümanları hazırlanmış ve gönderilmiştir. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği nden ÜFP ile ilgili gelen ek görüşlerin değerlendirilmesi ve değerlendirme tablolarının hazırlanması tamamlanmıştır. ÜFP Danışma Süreci ile ilgili Halkın Katılımı Raporunun ilk taslağı ve Danışma Süreci Değerlendirme ve Sonuç Raporu tamamlanmıştır. (g) Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme Raporu nun eksikliklerin tamamlanması, güncellenmesi ile Eylem Planı nın ve Mali Programın hazırlanması tamamlanmıştır. (h) ÜFP haritalarının gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması ve kavramsal şemaların hazırlanması ve basımı tamamlanmıştır. (i) ÜFP raporlarında tesbiti yapılan teknik eksikliklerin tamamlanması, güncelleme ve gözden geçirme çalışmaları tamamlanmıştır. (j) ÜFP Taslağı nın Bakanlar Kurulu nun onayına sunulması için rapor bölümleri basıma hazırlanmış ve redaksiyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda; - ÜFP Vizyon Amaç ve Hedefler Raporlartamamlanmıştır. - ÜFP Mekansal Strateji ve Sektör Politikaları Raporlarının redaksiyonu tamamlanmıştır. - ÜFP Başlangıç Raporu redaksiyonu tamamlanmıştır. - ÜFP Bölge Strateji ve Politikaları Raporları redaksiyonu tamamlanmıştır. - ÜFP Danışma Süreci ile ilgili Danışma Süreci Değerlendirme ve Sonuç Raporu nun redaksiyonu tamamlanmıştır. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 2

4 - ÜFP Mevcut Durum ve Eğilimler Raporu redaksiyonu tamamalanmıştır. - ÜFP Taslağı Raporu Deneme baskısı yapılmış, gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır. (k) ÜFP Özet Raporu, tüm plan raporlarının özetlenmesini içerecek şekilde, hazırlanmıştır. (l) Ülkesel Fizik Plan taslağı Danışma Sürecinde belirtilen görüşler ve öneriler dikkate alınarak olgunlaştırılmış ve tasarı Ülkesel Fizik Plan 10 Kasım 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmuştur. (m) 12 Kasım 2014 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Tasarı ÜFP Raporu ile ilgili Özet sunum (n) 10 Kasım 2014 tarihinde görüşülmek üzere Bakanlar Kuruluna gönderilen Tasarı ÜFP Raporu ile ilgili Bakanlar Kuruluna sunulan Sivil Toplum Örgütleri nden gönderilen görüşler değerlendirilerek, Taslak Raporda yer alıp almadıkları, yer aldılarsa Raporun hangi kısmında yer aldığı belirlenerek Bakanlar Kurulu nun bilgisine sunulmuştur. (o) 12 Aralık 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Toplantısı nda Tasarı ÜFP Raporu nun görüşülmesi sonucunda, Kurul tarafından belirlenen gerekçeler çerçevesinde tekrar gözden geçirilmek üzere Daire mize geri gönderilmiştir. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu na sunulan görüşlerin ilgili Sivil Toplum Örgütleri ile görüşülmesi ve düzenlenmesi için program ve ön hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 2. Koruma Alanları Planlama Çalışmaları (a) Lefke Kentsel Koruma Alanı ilan edilmiş olan ve Lefke merkezini kapsayan alandaki, korumaya değer tarihi ve kültürel değere sahip olan ve o bölgenin doku özelliklerini belirleyici olan binaların, listelerinin çıkarılması çalışmaları kapsamında, - Lefke sit Alanındaki listeli binaların AYK üyeleri ile birlikte yerinde incelenmesi ve AYK üyelerinin önerdiği değişikliklerin tesbiti Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 3

5 - - Lefke sit Alanındaki listeli binaların arazide mira ile ölçülü fotoğraflarının çekimi ve yüksekliklerinin hesaplanması Lefke Sit Alanındaki Mimari Değerlendirmeye alınan binaların yapı arsa oranlarının hesaplanması - Sit Alanının Derecelendirilmesi ve Tarihi ve Kültürel Değeri olan Binaların listelenmesi ile ilgili, AYK üyelerinin önerisi ile gerekse teknik ekibin yerinde yaptığı incelemeler kapsamında yeniden gözden geçirilmiş, son şekline karar verilmiş, sit alanı sınırındaki ve listedeki değişiklikler tapu haritalarına, bütünsel sit alanı haritasına akratılmış ve listede gerekli düzeltmeler - Lefke Sit Alanı Sınırı, Sit Alanının Derecelendirilmesi, bu alandaki tarihi ve Kültürel Değerdeki Binaların Listeleri, Fotoğrafları ve Haritaları tamamlanmıştır. - Lefke Kent Merkezinin Kentsel Sit Alanı İlan edilmesi, Sit Alanının Derecelendirilmesi ve Tarihi ve Kültürel Değeri olan Binaların listelenmesi ile ilgili Teknik Rapor ve Karar Taslağı hazırlanmış ve tüm dosya tamamlanarak basılı kopya şeklinde ve CD olarak Anıtlar Yüksek Kurulunun onayına sunulmuştur. - Lefke Sit Alanı Haritaları 1/1000 ve 1/2500 haritaların baskıları alınmış ve katlanması - Sit Alanı içerisindeki 30 ocak 2014 tarihi itibarı ile listelenmiş tarihi ve Kültürel Değerdeki Binaların Envanterlerin hazırlanmasına başlanmış, bu kapsamda;. Listeli Binaların son şekline göre fişlerin altyapısının oluşturulması için Listeli Binaların referansları ve mimari derecelendirme bilgileri eklenmiştir. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 4

6 . Listeli Binaların fişlerine, haritalar düzgün olarak kesilip aktarılmıştır. - Lefke Kent Merkezinin Kentsel Sit Alanı içerisinde gelen projelerle ilgili, AYK alt teknik komitesi ile çalışmalar yürütülmüştür. (b) Bağlıköy Koruma Emirnamesi çalışmaları kapsamında, - Yapılacak iş, çalışma ve ihtiyaç programı hazırlanmıştır. - Projenin ihalesi ile ilgili gönyeli taşı yer döşemesi ve istinaf duvarı yapımı ile ilgili detay ve şartname hazırlanmıştır. - Bağlıköy haritaları alınmış, beyazlatılmış ve uydu fotoğrafları hazırlanmıştır. - Bağlıköy köy içi haritası otoket olarak çizilmiş, - Bağlıköy köy içi ile köy dışı haritaları birleştirilerek tek bir altlık olarak hazırlanmıştır. - Bağlıköydeki eğimlerle ilgili bilgiler harita dairesinden temin edilmiş, - Bağlıköy de yapılacak arazi çalışması için hazırlanan tablo gözden geçirilmiştir. - Bağlıköy köy içi haritaları 1/500 ölçeğinde 6 kopya hazırlanmıştır (Büyük pafta print yapılamadığı için küçük A3 basılıp birleştirilmesi yapılmıştır). Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 5

7 - Bağlıköy köy içinde Şehir Planlama Dairesinin koordinatörlüğünde EEMD ve Turizm Dairesi ve Dairemiz ekiplerinin katılı ile 5 grup olarak arazi çalışmasının yapılması, arazide mimari değerlendirme ve arazi kullanımla ilgili hazırlanan tablonun doldurulması, binaların fotoğraflanması - Güzelyurt ekibi tarafından Bağlıköy köy dışı arazi çalışmaları - Bağlıköy çalışmalarında altlık haritaların sayısal ortamda ve elde hazırlanması çalışmaları - Bağlıköy Köy içi Mimari değerlendirme haritası sayısal ortamda hazırlanmıştır. - Bağlıköy Köy içi kat adedi haritası, yapı malzemesi haritası, Yapısal Durum haritası ve Mimari değerlendirme hatitası elde hazırlanmıştır. - Bağlıköy deki yollar ve dereler saysal ortamda çizilmiştir. - Bağlıköydeki mevcut ağaçların sayısal ortamda çizilmesi(uydudan) ve eğimlerin bu haritaya aktarılması - Köy içinde ve yakın çevresinde Yapı malzemeleri, Çatı malzemeleri ve Arazi Kullanım haritaları sayısal ortama aktarılmıştır. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 6

8 (c) - Word dosyası olarak hazırlanan Arazi bilgileri Excell e aktarılmış ve yapılan analizlerin grafikleri oluşturulmuştur. - Bağlıköy köy içindeki mevcut Parsel alanı ve bina taban alanı hesaplanması ve excell dosyasına aktarılması - Bağlıköy Emirnamesi raporu hazırlanmış ve içeriğinin netleştirilmesi - Bağlıköy köy idari hududunun sayısal ortamda çizilmesi ve bu hudut içindeki tüm Orman Alanları, Eski Eser Alanları, Tarım Alanları, dereler, yollar ve eğimlerin GIS ortamında tapu haritaları üzerine aktarılması ve Bağlıköy Koruma Emirnamesi hudutlarının belirlenmesi çalışmaları - Excell e aktarılan Arazi bilgileri ile ilgili mevcut durumu anlatan raporun hazırlanmasına başlanmıştır. - Bağlıköy köy içindeki mevcut binaların cephe genişlikleri ve derinliklerinin hesaplanması ve excell dosyasına aktarılması - Bağlıköy Koruma Emirnamesinde bölgelerin belirlenme çalışmaları yapılmış ve autocad ortamında çizilmiştir. - Bağlıköy Gelişme Kararları haritası, Harita dairesinde, GİS ortamında - Bağlıköy tapu haritalarına, Gelişme Kararlarının Koruma Emirnamesi ne göre aktarılması - Bağlıköyde özellikli binaların yüksekliklerinin saptanması ile ilgili Güzelyurt ekibi tarafından arazide ölçme işleri yapılmış ve bunlar ekibimiz tarafından excell programına aktarılmıştır.. - Bağlıköyle ilgili bazı bina ve sokak fotoğrafları skeç haline getirilmiştir. - Bağlıköy köydışı bina alan ve arazi alanlarının hesaplanması Lefke Kent Merkezinin Kentsel Sit Alanı içerisinde gelen projeler, ile ilgili olarak mimar ve vatandaşlara bilgi ve yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır. (d) Lefkoşa İmar Planı Koruma kısımlarında Planlama Onayına gelen ve AYK ya gidecek olan bazı dosyalara ön görüş verilmiş, planlama onayındaki sorumlu arkadaşlar ve ilgili mimarlar ile görüşmeler yapılarak projelerin dokuya uygun hale getirilmesi çalışmaları (e) (f) Lefkoşa İmar Planı Koruma kısımlarında, Planlama Onayına gelen bazı dosyalara görüş verilmiştir ve görüş verilirken bazı altlık çalışmaları Başkent Lefkoşa Göçmenköy Tek katlı evler bölgesindeki evlerin yıkılması veya ilave tadilat talebi durumunda nasıl gelişebileceği ile ilgili özel alan çalışması yapılmış ve kütle ebatları, çatı biçimi, yükseklikleri ve bina hudutları belirlenmiştir. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 7

9 (g) Girne Kentinin yaşam ve mekan kalitesini olumsuz yönde etkilemekte olan Girne Beyaz Bölge Emirnamesi Bölgesinde, yaşam ve mekan kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önlemleri belirlemek amacı ile Girne Belediyesi ile işbirliği içinde çalışmalar başlatılmıştır. (h) Beyarmudu Bölgesine yönelik planlama çalışması başlatılmıştır. (i) (k) (l) Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Bakanlığı talebi üzerine, Serbest Limanın daha uygun bir yere taşınması amacı ile Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışma Kitap, Rapor ve Çizimlerle ilgili Scan işlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda, - Lefkoşa listeleme suriçi eksik haritalar, - Lefkoşa İmar Planı, Köşklüçiftlik, Çağlayan, Gönyeli, Kızılbaş, K.Kaymaklı mühürlü haritaları, - Büyükhan ve çevre düzenlemesinin scanı (A3 aydinger), - Parsel 130,131,132 fotoğrafları, - Koruma Alanlarında ve/veya Korunacak Binalarda PO başvuru için istenmesi gerekli olan bilgiler Evraklar ve Çizimler el kitapcığı, - EEMD den gelen Girne Bölgesi Listeli bina hrtları, - Ara Bölgede yapılan çalışmaların raporları, - Ara Bölge Fotoğrafları, - Lefke listeli binalar, mimari değerlendirme ve sit alanı mühürlenmiş hirtları, - Girne Koruma Çevre Planı, - Namık Kemal Meydanı, - Lefkoşa suriçi Siyah beyaz karışık resimler (perspektif), - La Maison Rurale de Chypre Kitabı (2003), - Haigaz Mangoian A. Marangou Kitabı, - Before Traces Disappear-A. Marangou Kitabı, - Suriçi karışık yıkılacak bina fotoğrafları, - Çeşitli detaylar scan edilmiştir. Autocad ortamında yeniden hazırlanan Lefkoşa Suriçi Listeleme haritalarının kontrolu yapılarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve pdf dosyası olarak oluşturulmuştur. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 8

10 (m) Önceden yapılmış bazı scanların eğri olarının düzeltmelerinin yapılmasına başlanmıştır. Bu kapsamda; - Scan ortamında olan Lefkoşa - Mağusa - Girne Tapu haritalarından Listeli binaların kontrolü ve fazlalıkların kesilmesi, - Selimiye cephe 1998 dosyası, - Selimiye çevre, cephe 1988, Arabahmet parsel selimiye meydan projesi- Selimiye sokak projesi scanlarının düzenlenmesi, - Arasta projesi(naciye Gül Ertan), - Büyükhan cepheleri- Girne Türk mahallesi cepheleri, parsel 121 röleve paftasının düzenlenmesi (r) Eski Devlet Emlak Malzeme Dairesi nin Binasının mevcut ölçülerinin alınıp Plan, ve Cephe çizimlerinin tamamlanması ve daire binası olarak tasarlanması ile ilgili taslak proje çalışmalarına başlanmıştır. 3. Altyapı ve Proje Çalışmaları Kapsamında, (a) Lefkoşa İmar Planında, yeni açılan yerlerin planlama çalışmaları kapsamında, parselleme ve yol sistemi çalışmaları (b) Lefkoşa, Yavuz Gonnolu Sokak ve Öğretmenler Caddesi Yol Düzenleme Projesi hazırlanarak, Lefkoşa Türk Belediyesine Trafik Komitesinin değerlendirilmesine sunulmuştur. (c) Lefkoşa Metahan yolu bariyer yerlerini belirleme çalışmaları (d) Gönyeli İdari Sınırları içerisinde kalan, Ülkesel Faaliyet Koridoru ve Ülkesel Faliyet Koridorunun etrafında bulunan Bölge merkezi ve kensel faaliyet koridorlarının, arazi kullanım çalışmaları tamamlanmış ve analiz çalışmalarına başlanmıştır. (e) Haspolat katlı kavşak projesi birinci taslağı tamamlanmış, ikinci alternatif taslak çalışmalarına başlanmıştır. (f) Çamlıbel Kaymakamlık Bucak Binası Çevre Düzenlemesi Projesi ve Çamlıbel Seyir Yeri Çevre Düzenlemesi Projesi tamamlanmıştır. (g) Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde bisiklet yolu projesi çalışmaları tamamlanmış ve Lefkoşa Türk Belediyesine aktarılmıştır. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 9

11 - Mehmetcik Belediyesi kavşak, meydan ve trafik düzenlemesi proje çalışmaları tamamlanmıştır. - Girne Kaymakamlığı ve Girne Tapu Dairesi çevre düzenlemesi için proje çalışmaları - Haspolat Ercan yolu güzergah projesi hazırlanmıştır. (h) Haspolat Akıncılar yolu proje çalışmalarına devam edilmiştir. (i) Sınırüstü ve Aygün köyleri Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projeleri tamamlanmıştır. (j) Görneç Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projesi tamamlanmıştır. (k) Gaziköy Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projesi tamamlanmıştır. (l) Lefke Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projesi tamamlanmıştır. (m) Dikmen kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projesi tamamlanmıştır. (n) Muhtelif bölgelerde yol çalışmaları ve buna bağlı parselleme projeleri Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 10

12 B- Planlama Onayı ve İmar Kontrol Çalışmaları 1. Planlama Onayı Çalışmaları Lefkoşa İmar Planı, Girne Beyaz Bölge ve Koruma Çevre Planı, Alagadi Çevre Planı, Karpaz Emirnamesi, Tatlısu Emirnamesi, Bafra Turizm Alanı Emirnamesi, Boğaz Emirnamesi, Girne I.Bölge Emirnamesi ve Girne II.Bölge Emirnamesi bölgelerinde 55/89 sayılı İmar Yasası altında toplam 2045 adet olumlu, 59 adet red olan Planlama Onayı dosyası sonuçlandırılmış ve teknik arşivden çıkışları Planlama Onayı verilen dosyaların, % 46,53 Lefkoşa İmar Plan Alanında, % 8,79 Girne Beyaz Bölge ve Koruma Çevre Plan Alanında, % 31,18 Girne II.Bölge Emirnamesi Alanındadır. % 1,05 Girne I.Bölge Emirnamesi Alanında, % 6,80 Boğaz Emirnamesi Alanında, % 0,19 Alagadi Çevre Plan Alanında, % 3,23 Karpaz Emirnamesi Alanında, % 1,57 Tatlısu Emirnamesi Alanında, % 0,67 Bafra Turizm Alanı Emirnamesi bölgesindedir. (Bkz. Ekli Tablo 1, Tablo 2, Grafik 1, Grafik 2, Grafik 3, ve Grafik 4) 2. İmar Kontrol Çalışmaları Mağusa Kaymakamlığı, İskele Kaymakamlığı, Girne Kaymakamlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, Güzelyurt Kaymakamlığı, Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi bölgelerinde Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası altında toplam 480 adet inşaat dosyasına olumlu, 46 adet inşaat dosyasına olumsuz görüş verilmiştir. Ayrıca 181 adet parselleme dosyasına görüş verilmiş ve teknik arşivden çıkışları Görüş verilen dosyaların, % 12,74 Lefkoşa Kaymakamlığına, % 1,14 Girne Kaymakamlığına, % 1,52 Güzelyurt Kaymakamlığına, % 48,29 Mağusa Kaymakamlığına, % 3,04 Mağusa Belediyesine, % 11,98 İskele Kaymakamlığına, % 21,29 İskele Belediyesindedir. (Bkz. Ekli Tablo 1, Tablo 2, Grafik 1, Grafik 2, Grafik 3, ve Grafik 4) Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 11

13 C- Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğünde AB Muktesabatına Uyum Programı (MUP / PFAA) na uygun olarak, yürütülen uyumlaştırma çalışmaları kapsamında sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; 1. Yatay Konular ( Sektörler Arası Konular ) Kapsamında, (a) Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifine Uyumlaştırma çerçevesinde, Eylül 2014 tarihleri arasında, Avrupa Birliğinden gönderilen uzman Bertilia Valadasla, toplantılar yapılarak proğram ve yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. - Avrupa Birliğinden gönderilen uzmanla, Avrupa Birliği ülkelerine düzenlenecek teknik gezi planlaması - Strarejik Çevresel Değerlendirme konusunda hizmet içi eğitim çalışması (b) Çevresel Etki Değerlendirme Uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, - Yeni ÇED Tüzüğü Taslağının Avrupa Birliğinde yürürlüğe giren yeni ÇED Direktifine göre son gözden geçirilmesi çalışmaları yapılmıştır - Uyumlaştırma ile ilgili eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar. (c) Mekansal Planlama Sisteminin ve Mevzuatının Uyumlaştırılması Çalışmaları çerçevesinde, - Planlama Mevzuatının gözden geçirilmesi çalışmaları - Planlama Onayı Müracaat Forumlarının düzenleme çalışmalarına ve uygulamayı kolaylaştırıcı klavuz çalışmalarına devamedilmiştir. - Planlama Onaylarına ilişkin süreçlerin İmar Yasası altındaki Planlama Onayı Tüzüğüne ve İyi İdare Yasası gereklerine uygun olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar - Planlama Onayı başvuruları ile kararların tutarlı, adil olarak makul sürede sonuçlandırılması amacı ile teknik standartlar kılavuzları geliştirilmesine yönelik çalışmalar - Planlama Onayı Başvurularının Daire WEB sitesinde izlenmesi başvuru sahipleri tarafından takip edilebilomesi böyle şeffaf bir işleyişin sağlanmasına yönelik çalışmalar 2. Su, Atık Su, ve Katı Atık Sektörü Çalışmaları Kapsamında, Dairemizi temsilen Ali Aremek 12 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen, Su, atık su ve katı atık sektörleri kapasite geliştirme programı ile ilgili AB Destek Ofisinde yapılan, AB den gelen Kapasite Geliştirme Uzmanı Sn. Davide Bixio ve AB Koordinasyon Merkezi Çevre Sorumlusu Sn. Orhan Atasoy un sunum yaptığı ve Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Alsancak Belediyesi temsilcilerinin, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü nün, Çevre Koruma Dairesi, Su İşleri dairesi ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinın katıldığı toplantıya katlılarak katkı koymuştur. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 12

14 3. Hava Kalitesi Sektörü Çalışmaları Kapsamında, Dairemizi temsilen Ali Aremek, Çevre Dairesi tarafından düzenlenen, 11 Eylül 2014 tarihinde, Avrupa Birliği Kordinasyon Merkezinde yapılan toplantıya katlılarak katkı koymuştur. E- Diğer Çalışmalar: 1. Daire Müdürümüz Ertan Öztek, İçişleri Bakanlığında, her Çarşamba, Sayın Bakan, İçişleri Bakanlığı müsteşarları ve İçişleri Bakanlığına bağlı daire müdürleri ile bilgilendirme toplantılarına katılarak katkı koymuştur. 2. Daire Müdürümüz Ertan Öztek, her Perşembe Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında, trafik ile ilgili yapılan toplantılara katılarak katkı koymuştur. 3. İskan Müsteşarı Sayın Salih Tacan Ersümerin başkanlığında, Şehir Planlama Dairesi Müdürü, Müdür Muavin Vekili ve teknik personelinin katıldığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği temsilcileri ile İnşaat Sektörü ve Planlama Makamı arasındaki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda düzenli yapılan toplantılar düzenlenmiştir. 4. Dairemizi temsilen Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Ayhan Çakmak ve Gül Öztek Eski Eserler ve Müzeler Dairesi nde yapılan Anıtlar Yüksek Kurulu toplantılarına katılarak katkı koymuştur. 5. Dairemizi temsilen Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Gül Öztek, İstanbul Teknik Üniversitesi projesi konusunda AYK kararlarının toparlanması ve yasal mevzuatın incelenmesi ile ilgili çalışmalara katılarak katkı koymuştur. 6. Dairemizi temsilen, Hülya Davulcu Eski Eserler ve Müzeler Dairesi nde yapılan Anıtlar Yüksek Kurulu, Alt Teknik Komite çalışma toplantılarına katılarak katkı koymuş ve Anıtlar Yüksek Kuruluna aktarılan konularla ilgili olarak Teknik Komiteyele birlikte araziye gididerek çalışmalar yapmıştır. 7. Dairemizi temsilen Sivil Savunma Kordinasyon Üyesi Türkmen Yiğitcan, Sivil Savunma Başkanlığı bünyesinde toplanan Sığınak Komisyonu Başkanlığı nın düzenli yapılan toplantılarına katılarak katkı koymuştur. 8. Dairemizi temsilen, Türkmen Yiğitcan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde, yabancıların mal edinmesiyle ilgili problemleri gidermek amacıyla, İskan Müsteşarı Sayın Salih Tacan Ersümer Başkanlığında oluşturulan ve her Pazartesi toplanan komisyon toplantılarına katılarak katkı koymuştur. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 13

15 9. Her Perşembe günü, daire müdürü, müdür muavini ve ekip şeflerinın katıldığı, kordinasyon toplantıları düzenlenmiştir. 10. Dairemizi temsilen, Ali Aremek, 4 Nisan 2014 tarihinde Taş Ocakları Rehabilitasyonu Toplantısı na katılarak katkı koymuştur. 11. Ülkesel Fizik Grubu çalışanları, 28 Nisan 2014 tarihinde, Lefkoşa Suriçi Canlandırma Projesi Toplantısı na katılarak katkı koydular. 12. Dairemiz personellerinden Ali Öznur ve Berkay Ramiz, Mayıs 2014 tarihlerinde, Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından düzenlenen, Türkiye Bilgi Mühendisliği Çalıştayı Konferansına katılarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri hakında bilgilendirildiler. 13. Dairemizi temsilen Gül Öztek, Anıtlar Yüksek Kurulu nu temsilen İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi projesinin AYK görüşleri doğrultusunda yönlendirilmesi ile ilgili çalışmara katılmıştır. 14. Dairemizi temsilen Gül Öztek, Lefkoşa Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Yarışmasına Juri üyesi olarak katılmıştır. Yarışmaya katılan tüm projeler incelenerek seçimleri yapılmış, dereceye giren projeler belirlenmiş ve 5 aralık 2014 tarihinde kolekyumda her proje için hazırlanan rapor dağıtılmış ve juri üyesi olarak katılım belgesi alınmıştır. 15. Dairemizi temsilen, Ali Aremek, 20 Haziran 2014 tarihinde, Taş Ocakları İzinlendirme Kriterleri Düzenlenmesi Çalışma Grubu toplantısına katılarak katkı koymuştur. 16. Daire Müdürümüz Ertan Öztek, Girne Belediyesinde, Girne Belediye Başkanı ve teknik personeli ile 14/07/2014 tarihinde Girne nin imar konuları ile ilgili yapılan toplantıya katılmıştır. 17. Daire Müdürümüz Ertan Öztek, 12 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanan, Çiğdem Duvarcı ve Ercan Hoşkara nın BRT-DAÜ ortak yapımı olan Kent ve Mimarlık konulu ortak yapımına katılmıştır. 18. Daire Müdürümüz Ertan Öztek, 12 Ağustos 2014 tarihinde Gazimağusa Belediye Başkanı na nezaket ziyaretinde bulunarak Gazimağusa nın kentsel sorunları ve imarplanı konusunu konuşmuştur. Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 14

16 19. Daire Müdürümüz Ertan Öztek, 18 Ağustos 2014 tarihinde, Başbakanlıkta düzenlenen, Başbakanın, ekibinin ve Karayolları Dairesi Müdürü nün de katıldığı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile ilgili toplantıya katılmıştır. 20. Daire personelimiz, ülke genelinde başlatılan, Lets do it temizlik kampanyasına katılarak çevre temizliğine katkı koymuştur. 21. Daire Müdür Muavinimiz Layık Mesutoğlu Topcan, 18 Ağustos 2014 tarihinde, Dışişleri Müsteşarı başkanlığında yapılan ve Cumhurbaşkanlığı ndan Serdar Hoca nın da katıldığı, Beyarmudu Planlaması (Üstler Bölgesinde yapılmakta olan planlama çalışması ile ilişkili) konulu toplantıya katılmıştır. 22. Dairemizi temsilen Ayhan Çakmak, 13 Ağustos 2014 tarihinde, Dikmen Belediyesi nin düzenlediği, Lavinium Sitesine ulaşım konulu toplantıya katılarak katkı koymuştur. 23. Daire Müdürümüz Sayın Ertan Öztek, 1 Eylül 2014 tarihinde, Gönyeli Belediyesinde, Belediye Başkanı Sayın Ahmet Benli nin başkanlığında, mevzuata aykırı gelişmeler ve bunların denetimi konusunda yapılan toplantıya katılmıştır. 24. Daire Müdürümüz Sayın Ertan Öztek, 11 Eylül 2014 tarihinde, İskan Müsteşarı Sayın Salih Tacan Ersümerin başkanlığında, mimarlar odası başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan Planlama Onayında mimarların yaşadığı sorunlar konulu toplantıya katılmıştır Eylül 2014 tarihinde, İçişleri Bakanı Sayın Teberüken Uluçay ile İskan Müsteşarı Sayın Salih Tacan Ersümer ve Şehir Planlama Dairesi Müdür Muavin Vekili Sayın Layık Topcan Mesutoğlu nun katıldığı Ülkesel Fizik Planında son durum konulu toplantı Eylül 2014 tarihinde, Şehir Planlama Dairesinde, Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Müdür Vekili Sayın Ali Teknikel ile Şehir Planlama Dairesi Müdür Muavin Vekili Sayın Layık Topcan Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 15

17 Mesutoğlu nun katıldığı, Girne İmar Planı çalışmaları konulu toplantı Eylül 2014 tarihinde, Başbakanlıkta, Başbakan Sayın Özkan Yorgancıoğlu ve teknik ekibi ile İskan Müsteşarı Sayın Salih Tacan Ersümerin, Şehir Planlama Dairesi Müdür Muavin Vekili Sayın Layık Topcan Mesutoğlu nun katıldığı Ülkesel Fizik Plan Onay prosedürü konulu toplantı 28. Daire Müdürümüz Sayın Ertan Öztek, 23 Eylül 2014 tarihinde, Kıbrıs Tv de yayınlanan, sunucu Muazzez Gazihan ın sunduğu, Taner Aksu, Hüseyin Sevay ve Layık Topcan Mesutoğlu nun da katıldığı, Trafik ve Yaşam konulu, televizyon proğramına katılmıştır. 29. Daire Müdürümüz Sayın Ertan Öztek, 23 Eylül 2014 tarihinde, Kalkınma Bankasında, Başbakan Sayın Özkan Yorgancıoğlu nun yönettiği Kamudaki Müsteşar ve Müdürlerin katıldığı Kamuda Yaşanan Sorunlar konulu toplantıya katıldı. 30. Daire Müdürümüz Sayın Ertan Öztek, 26 Eylül 2014 tarihinde, Başbakanlıkta, Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan, Sayın Asaf Şenolun başkanlığında, Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Yönetim Komitesi konulu toplantıya katılarak Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi ile ilgili ön görüşme Eylül 2014 tarihinde, Lefkoşa Türk Belediyesinde, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı, Belediye Meclis Üyesi Onur Olguner ve Şehir Planlama Dairesi Müdür Muavin Vekili Sayın Layık Topcan Mesutoğlu nun da katıldığı Lefkoşa İmar Planı ve kent sorunlarına yönelik toplantı Eylül 2014 tarihinde, İçişleri Bakanlığında, İçişleri Müsteşarı Sayın Hasan Alicik başkanlığında, Şehir Planlama Dairesi personeli ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının katıldığı Kaleburnu Köyü Planlama çalışması konulu toplantı 33. Daire Müdürümüz Sayın Ertan Öztek, 30 Eylül 2014 tarihinde Maliye Bakanlığı, Bütce Dairesinde yapılan, İskan Müsteşarı Sayın Salih Tacan Ersümerin, Bütce Dairesi Müdürünün ve personelinin katıldığı toplantıya katılmıştır. 34. Dairemizi temsilen Ayhan Çakmak, Eğitim Bakanlığında yapılan, öneri Lefkoşa Meslek Lisesi Kampüs Alanı Projesi çalışmaları ile ilgili toplantıya katılarak katkı koymuştur. 35. Dairemizi temsilen Türkmen Yiğitcan, Ali Aremek ve Serhan Gökkaya, 13 Ekim Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü vesilesi ile; - Uluslar Arası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi tarafından 16 Ekim 2014 tarihinde Şato Lambusa da düzenlenen, Afet Risklerinin Engellenmesi konulu panele katıldılar Ekim 2014 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesinde, Akut tarafından düzenlenen konferansa katıldılar. 36. Bu dönemde, teknik arşivden toplam 426 adet evrak çıkışı Bu kapsamda, - Dairemize başvuran Planlama Onayı dosyalarının kapsamlı olanları için ilgili dairelerden görüş almak üzere, teknik arşivden 415 adet evrak çıkışı yapılmış, Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 16

18 - Plan Alanlarında ve/veya Emirname Alanlarında, kaçak olarak yapılan hertürlü inşaat faaliyetlerinin, projelendirilip ruhsatlanması amacıyla vatandaşa uyarı niteliğinde gönderilen, 11 adet yaptırım bildirimi çıkışı 37. Bakanlık ve Daireler ile kurum ve kuruluşlardan gelen çeşitli yazışmalar ve talepler Dairemizce etüt edilerek görüş verilmiş, bu süre içerisinde toplam 624 adet çeşitli konu sonuçlandırılmış ve idari arşivinden çıkış Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 17

19 SIRA NO Tablo 1: 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Şehir Planlama Dairesine Planlama Onayı İçin Başvuran ve Planlama Onayı Alan PLAN ALANI LEFKOŞA İMAR PLANI GİRNE BEYAZ BÖLGE VE KORUMA ÇEVRE PLANI GİRNE II. BÖLGE EMİRNAMESİ AKDENİZ SADRAZAMKÖY EMİRNAMESİ GİRNE BOĞAZ EMİRNAMESİ ALAGADİ ÇEVRE PLANI KARPAZ EMİRNAMESİ TATLISU - BÜYÜKKONUK EMİRNAMESİ BAFRA TURİZİM ALANI EMİRNAMESİ GİREN DOSYA SAYISI % OLUMLU ÇIKAN DOSYA SAYISI % RED OLARAK ÇIKAN DOSYA SAYISI Yeni İnşaatların Kullanım Türlerine Göre Dağılımı. % KONUT SAYISI % TURİZM SAYISI % BÜRO SAYISI % TİCARET SAYISI % ENDÜSTRİ SAYISI % , , , ,99 0 0, , , , , , , ,74 0 0, , ,00 0 0, ,05 0 0,00 0 0, , , , , , ,00 2 7, ,55 2 7, , , , ,09 0 0,00 6 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,75 1 3, ,50 3 3, , , , ,39 0 0,00 1 3,57 2 1,50 1 3, ,00 2 2,06 6 0,24 5 0,22 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,01 4 6, , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , , ,40 2 3, , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , , ,57 1 1,52 4 0, ,00 1 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 6,19 EĞLENCE DİNLENCE SAYISI % DİĞER KULLANIM SAYISI % TOPLAM , , , , , , , , , ,00 Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 18

20 SIRA NO PLAN ALANI LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI GİRNE KAYMAKAMLIĞI GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI MAĞUSA KAYMAKAMLIĞI MAĞUSA BELEDİYESİ İSKELE KAYMAKAMLIĞI İSKELE BELEDİYESİ Tablo 2: 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Şehir Planlama Dairesine Görüş İçin Gelen ve Görüş Alan Yeni İnşaatların GİREN DOSYA SAYISI % OLUMLU ÇIKAN DOSYA SAYISI % RED OLARAK ÇIKAN DOSYA SAYISI % Kullanım Türlerine Göre Dağılımları. KONUT SAYISI % TURİZM SAYISI % BÜRO SAYISI % TİCARET SAYISI % ENDÜSTRİ SAYISI % 64 11, , , ,99 0 0, , ,39 2 9,52 0 0, ,00 7 1,26 6 1,17 0 0,00 4 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2, ,99 8 1,57 2 3, ,18 0 0,00 0 0, ,04 1 4,76 0 0,00 1 2, , , , ,03 0 0, , , ,95 0 0, , , ,74 2 3,85 9 1,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , , ,94 5 9, ,09 0 0, ,11 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , ,86 0 0,00 0 0,00 2 8,70 1 4,76 0 0, ,00 EĞLENCE DİNLENCE SAYISI % DİĞER KULLANIM SAYISI % TOPLAM , , , ,00 0 0, , , ,00 0 0, ,00 Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 19

21 GRAFİK 1: 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNE PLANLAMA ONAYI İÇİN GELEN VE PLANLAMA ONAYI ALAN DOSYA SAYILARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI LEFKOŞA İMAR PLANI GBB BÖLGE VE KORUMA ÇEVRE PLANI GİRNE II. BÖLGE GİRNE I. BÖLGE GİRNE BOĞAZ EMİRNAMESİ ALAGADİ ÇEVRE PLANI KARPAZ EMİRNAMESİ TATLISU - BÜYÜKKONUK EMİRNAMESİ BAFRA EMİRNAMESİ GİREN DOSYA SAYISI ÇIKAN DOSYA SAYISI Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 20

22 GRAFİK 2: 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA, FASIL 96 ALTINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNE GÖRÜŞ İÇİN GELEN VE İŞLEM GÖRÜP ÇIKAN DOSYA SAYILARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI GİRNE KAYMAKAMLIĞI GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI MAĞUSA KAYMAKAMLIĞI MAĞUSA BELEDİYESİ İSKELE KAYMAKAMLIĞI İSKELE BELEDİYESİ GİREN DOSYA SAYISI ÇIKAN DOSYA SAYISI Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 21

23 GRAFİK 3: 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ'NE PLANLAMA ONAYI İÇİN GELEN VE PLANLAMA ONAYI ALAN YENİ İNŞAAT DOSYALARININ KULLANIM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI KONUT SAYISI TURZİM SAYISI BÜRO SAYISI 1500 TİCARET SAYISI 1400 ENDÜSTRİ SAYISI 1300 EĞLENCE - DİNLENCE SAYISI 1200 DİĞER KULLANIM SAYISI LEFKOŞA İMAR PLANI GBB BÖLGE VE KORUMA ÇEVRE PLANI GİRNE II. BÖLGE GİRNE I. BÖLGE GİRNE BOAZ EMİRNAMESİ ALAGADİ ÇEVRE PLANI KARPAZ EMİRNAMESİ TATLISU - BÜYÜKKONUK EMİRNAMESİ BAFRA TURZİM ALANI EMİRNAMESİ Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 22

24 GRAFİK 4: 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ'NDEN FASIL 96 YOLLAR VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI ALTINDA GÖRÜŞ ALMIŞ OLAN YENİ İNŞAAT DOSYALARININ KULLANIM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI KONUT SAYISI TURZİM SAYISI BÜRO SAYISI TİCARET SAYISI ENDÜSTRİ SAYISI EĞLENCE - DİNLENCE SAYISI DİĞER KULLANIM SAYISI LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI GİRNE KAYMAKAMLIĞI GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI MAĞUSA KAYMAKAMLIĞI MAĞUSA BELEDİYESİ İSKELE KAYMAKAMLIĞI İSKELE BELEDİYESİ Şehir Planlama Dairesinde 1 Ocak 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar 23

Şehir Planlama Dairesi

Şehir Planlama Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2014 Yılı Nisan Mayıs Haziran 3 Aylık Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 1 NİSAN 30 HAZİRAN

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi

Şehir Planlama Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr 1 ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 1 OCAK 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTRİLEN

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi

Şehir Planlama Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2014 Yılı Ocak Şubat Mart 3 Aylık Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 1 OCAK 31 MART 2014 TARİHLERİ

Detaylı

Değişiklik Paketi: 14

Değişiklik Paketi: 14 Değişiklik Paketi: 14 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ Değişiklik Paketi 18 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 30 Kasım 2009 Faaliyetleri ve 2010 Hedefleri

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 30 Kasım 2009 Faaliyetleri ve 2010 Hedefleri Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 30 Kasım 2009 Faaliyetleri ve 2010 Hedefleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 30 Kasım 2009 tarihleri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Ülkesel Fizik Plan Bölüm VII. Uygulama,

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI BASIN BİLDİRİSİ KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI 2011 (İlk Kesin Sonuçlar) 17 Aralık 2012 KKTC 2011 NÜFUS VE KONUT SAYIMI İLK KESİN SONUÇLARI (17 Aralık 2012) 4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Nüfus ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Resmi Gazete Sayı 33 Tarih 15 Mart 2016 EK III A E Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016 Bu döküman,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs veterinerleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI:

TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLU GEÇİŞİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım ve projelendirme

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

55/89 İMAR YASASI ALTINDA BAŞKENT LEFKOŞA (LEFKOŞA, GÖNYELİ, ALAYKÖY, HAMİTKÖY, HASPOLAT VE KANLIKÖY) İMAR PLANI

55/89 İMAR YASASI ALTINDA BAŞKENT LEFKOŞA (LEFKOŞA, GÖNYELİ, ALAYKÖY, HAMİTKÖY, HASPOLAT VE KANLIKÖY) İMAR PLANI BAŞKENT LEFKOŞA LEFKOŞA GÖNYELİ ALAYKÖY HAMİTKÖY HASPOLAT KANLIKÖY İ M A R P L A N I CİLT 1 KARAR RAPORU R E D A K S İ Y O N (KONSOLİDE) Ş E H İ R P L A N L A M A D A İ R E S İ T A R A F I N D A N K O

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Ağustos 2017

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Ağustos 2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Başkent Lefkoşa İmar Planı, Girne 1 inci Bölge Emirnamesi, Girne 2 inci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Beyaz Bölge Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi SUNUM PLANI Mücavir alan kavramı Mücavir alan teklifleri hazırlanırken izlenecek yol

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

SORULAR VE YANITLARI

SORULAR VE YANITLARI AÇIKLAMALAR * Soruların yazım şekline müdahale edilmemiştir. SORULAR VE YANITLARI YARIŞMA SINIRI İLE İLGİLİ SORULAR: 1. Yarışma sınırını halihazır dwg çizim dosyası üzerine işleyebilir misiniz? Sınır sadece

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME 1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI İlçemiz Çerkezköy, Tekirdağ ın

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ EL KİTABININ AMACI İzin prosedürünü yürütecek sorumlu kurumlara ve izin başvuruda bulunacaklara yardımcı olmak, Tüm taraflara

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Başkent Lefkoşa İmar Planı Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Aralık 2007

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Başkent Lefkoşa İmar Planı Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Aralık 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Başkent Lefkoşa İmar Planı Özel İmar Emri) Resmi Gazete Sayı 226 Tarih 26.12.2007 EK III A E 957 Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Aralık 2007 Bu döküman, Resmi

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ DELİYUNUS MEVKİİ KARAYOLU GEÇİŞİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI:

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ DELİYUNUS MEVKİİ KARAYOLU GEÇİŞİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ DELİYUNUS MEVKİİ KARAYOLU GEÇİŞİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ TANIMI: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Kültür Merkezi Alanı Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

İÇİNDEKİLER. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 1 2 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN IN MESAJI... 2 2. VERİ BANKASI KİTAPÇIĞI NIN AMACI... 4 3. 215 YILI İNŞAAT VERİLERİ ÖZETİ... 6 4. TEŞEKKÜR... 12 5. VERİ BANKASI KİTAPÇIĞI YAYIN KURULU... 13 6. İLÇELERE GÖRE

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi

Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi 1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ: 2017 yılı Ağustos ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 28.0 C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,1 C daha yüksek,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LFK Muhtelif kamusal alanlarda Atık su kuyusu kazım projesi Ek.4

LFK Muhtelif kamusal alanlarda Atık su kuyusu kazım projesi Ek.4 Tel: 0392-7287-347 Tel:0392-7287-732 Fax:0392-7287-659@mail:lefkebelediyesi1@hotmail.com Tarih:14.07.2015 Lefke Belediye Meclisinin 14.07.2015 Salı gün saat 20:00 da İdari Bina da yapmış olduğu toplantı

Detaylı

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/ EKLER Raporun Hazırlanmasında Faydalanılan Kaynaklar(EK 1) Raporu Hazırlayanların Öz Geçmişleri(EK 2) Üyelik Belgeleri (Ek 3) ÇED Sertifikaları (Ek 4) ÇKD Kapasite artırımı ÇED Araştırma Formatı (Ek 5)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı