yi Ve T Ticarett A.Ş. HES YIL LI FAAL ORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL ORU"

Transkript

1 S Hacılar Ele ektrik Sanay yi Ve T Ticarett A.Ş. HES YIL LI FAAL LİYET RAPO ORU

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4 2) Ortaklık Yapısı 4 3) Organizasyon 5 4) Esas Sözleşme Değişikliği 5 B İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler 5 C Yönetim ve Denetim Kurulları ve Üst Düzey Yöneticiler 5 D Personel İle İlgili Bilgiler 6 1 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları 6 2 Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler 6 3 Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu 6 E Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler II YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı B Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler III ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 7 IV ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 7 A Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler 7 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi 7 2 Yatırımlardaki Gelişmeler 8 B Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü 8 C Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 8 1 Şirketin Bağlı Ortaklıkları 8 2 Şirketin İştirakleri 9 3 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri 10 D Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 10 E Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 10 F Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi G Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar H Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

3 I Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler İ Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Yardımlar J Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler K Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği L MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 12 1 Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri 12 2 İşletmenin Üretim Birimleri 12 3 Modern Teknolojiye Sahip Makinelerimiz ve Mamül Kalitemiz 12 4 Dış Ticaret İşlemleri 12 5 Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları 14 6 Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler 16 7 Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler 17 V FİNANSAL DURUM 17 A Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu B Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler C Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri D Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler 17 E Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle 17 Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri 1 Kar Dağıtım Politikası 17 2 Kar Dağıtım Önerileri 17 F Mali Tablolar Özet Bilanço 18 2 Özet Gelir Tablosu 19 3 Kar Dağıtım Tablosu 20 4 Satışların Maliyeti Tablosu 21 5 Nakit Akım Tablosu 22 6 Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları 23 VI RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 23 A Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler 23 B Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler 23-2-

4 C Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler 23 1 Şirkete ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler 23 2 Finansal Riskler 23 3 Kredilere İlişkin Riskler 24 4 Piyasa Faiz Oranı İle İlgili Riskler 24 VII KAR DAĞITIMI VE SONUÇ 24-3-

5 I GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : Ortaklığın Unvanı : Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : 6584 Merkezi : Erciyes Mah. Hes Cad. No: Hacılar KAYSERİ +90 (352) Şube : Bankalar Cad. Ekaş Han No:29-29-A 3442 Karaköy İSTANBUL +90 (212) Bölge Müdürlüğü : Beştepeler Mah. Nergis Sok. No: 7/26 VIA Tower 13. Kat Söğütözü ANKARA +90 (312) İnternet Adresi : A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı: 1) Sermaye Yapısı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı , TL dir. Çıkarılmış sermayemiz, ,-TL olup, tamamı hamiline yazılı olarak bastırılan ve ortaklarımıza dağıtılan 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır tarih ve HES- 630 nolu Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayenin , TL den , TL ye artırılması işlemlerine başlanmıştır. Çıkarılmış sermayemiz, TL nakit, TL iç kaynaklardan olmak üzere toplam , TL artırılarak , TL ye çıkarılmıştır. İşlemler, tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmiş ve tarih ve 8165 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan olmuştur. Böylelikle çıkarılmış sermaye kayıtlı sermaye tavanı olan TL ye tamamlanmıştır. Nominal ve Ödenmiş Sermaye Ticari Bilanço Kar ı : ,00 TL : ,91 TL Son üç yılda dağıtılan temettü oran ve miktarı şöyledir: 2009 yılı karından brüt %12,17 oranında ,08 TL temettü dağıtımı yapılmıştır yılı karından brüt %2,42 oranında ,06 TL temettü dağıtımı yapılmıştır yılı, ,- TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır. 2) Ortaklık Yapısı: Son sermaye artırımındaki iştirak taahhütnameleri ve temettü dağıtım ödemeleri dikkate alınarak yapılan tespitlere göre yaklaşık 360 civarında ortağımızın mevcut olduğu ve hiçbirisinin de şirket sermayesinin %10 una sahip bulunmadığı saptanmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmediği için hisse senetlerimizin fiyat değişiklikleri konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip olunamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı ve intifa niteliğinde hisse senedi, tahvil ya da finansman bonosu gibi menkul kıymet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip olan ortaklarımız; Adı Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (%) H. Mustafa BOYDAK ,44 TL % 7,55 Memduh BOYDAK ,14 TL % 7,39 Bekir BOYDAK ,19 TL % 7,19 Mustafa BOYDAK ,04 TL % 6,85 Yusuf BOYDAK ,43 TL % 6,39 Şükrü BOYDAK ,80 TL % 5,65-4-

6 3) Organizasyon: Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanlığı nd da, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan genel müdür ve denetim kurulu, genel müdürlüğe bağlı mali-idari, ticari ve teknik olmak üzere 3 ayrıı genel müdür yardımcılığı ve kalite müdürlüğü ve bu birimlere bağlı olarak çalışan alt birimlerr mevcuttur.. İstanbul daa şubemiz ve Ankara da bölge müdürlüğümüz bulunmaktadır. Üretim tesislerimiz Hacılar Merkez vee Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde olmak üzere 2 ayrı lokasyonda faaliyet göstermektedir. 4) Esas Sözleşme Değişikliği: Fabrikamıza Tehlikesiz (İnert) Atıkların Bertaraf Lisans Belgesinin alınması amacıyla, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na yapılacak başvuru için, Esas Sözleşme değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur. Yönetim Kurulumuz, tarih ve 622 sayılı kararıyla esas sözleşmemizinn Maksat vee Mevzuu başlıklı 3 üncü maddesinin değiştirilmesini kararlaştırmıştır. Yapılan değişiklikler tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve gün ve 8047 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilerek kesinleşmiştir. B İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler: Şirketimizin imtiyazlı payları bulunmamaktadır. C - Yönetim ve Denetim Kurulları ve Üst Düzey Yöneticiler : Şirkett Yönetim Kurulu tarihinde yapılan olağan genel kurulda 1 yıl süreyle seçilmiştir ve 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu: Denetleme Kurulu: - Mustafa BOYDAK - Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN - Hacı BOYDAK - Memduh BOYDAK - Şükrü BOYDAK - Yusuf BOYDAK - Bekir BOYDAK - Hamit GÜRDOĞAN - Bekir IRAK - Avni ÇİFTÇİ - Şaban UZAY (Başkan) (Başkan Vekili) (Üye)) (Üye)) (Üye)) (Üye)) (Üye)) (Üye)) (Üye-Genel Müdür) (Ortak Değil) (Ortak Değil) Bekir IRAK Levent YILMAZ Şükrü KAKİLLİOĞLU Mustafa M.ŞAHİN Rasim AKKAŞ Serdar Özbey GÜNAL Aydın DÜĞENCİOĞLU Birol Y.ALTIPARMAK Mustafa Alp GÜNDÜZ Erkan ŞAHİN Muharrem YERERR Hasan ÜNAL Şaban ASLANKAYA Hasan KARAGÖZ Güngör GÖKDEMİR Dursun ŞİMŞEK Asım MERCAN Zehra Yevgi İbrahim Etem GÜVEN Mesut DUMLU Onur GÜNER Genel Müdür, Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. Genel Müd. Yard.(Mali ve İdari.), İktisat, G.Ü. İ.İ.B.F. Genel Müd. Yard.(Ticari), Bilgisayar Mühendisi, İ.T.Ü. M.F. Genel Müd. Yard.(Teknik), Elektrik Elektronik Mühendisi, O..D.T.Ü. M.F. OSB/Bakır Al. Tesisi Fabrika Müd. Makine M Mühendisi, E.Ü. M.F. İstanbul Şube Müdürü, İşletme, Ç.Ü. İ.İ.B.F. Ankara Bölge Müdürü, Makine Yüksek Mühendisi, İ.T.Ü. Yurtiçi Satış Müdürü, Elektrik Mühendisi, Y.T.Ü.. Uluslararası Satış Müdürü, İşletmeci, D.A.Ü. İ.F. Satın Almaa Müdürü, Uluslar Arası İlişkiler, G.Ü. İ.İ.B.F Personel ve İdari İşler Müdürü, İşletme, E.Ü. İ.İ.B.F Bilgi Teknolojileri ve Reklam Müdürü, İşletme, A.Ü. O.F Muhasebe Müdürü, İşletme, S.Ü. İ..İ.B.F. OSB/Bakır ve Alüminyum Tesisi Ürt. Müd. Kimya Mühendisi A.Ü. M.F Yardımcı İşletmeler Müdürü, Makine Mühendisi,, E.Ü. M.F Makara Üretim Tesisi Müd. Orman Mühendisi, A.Ü. O.F Planlama ve Kablo Tasarım Müdürü, Endüstri Mühendisi., U.Ü. M.F. Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Müd. M Makine Mühendisi, E.Ü. M.F. Kalite Kontrol Müdürü, Petrol Mühendisi, O.D.T.Ü. M.F Enerji Kabloları Üretim Müd., Kimya, E.Ü. F.ED..F. Haberleşme ve Fiber Optik Kablo Müdürü, M Elektronik Mühendisi E.Ü. -5-

7 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen bütün yetkilerle mücehhezdir. Üyelerin görev süreleri ilk Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona ermektedir tarihi itibariyle, Ankara Büro ve İstanbul Şubemizde dahil istihdam edilen personel sayısı 981 kişidir. Bunlardan 698 kişi toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabi, 203 kişi toplu iş sözleşmeleri dışında çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl içerisinde çeşitli nedenlerle 106 kişi işten ayrılmış, 111 kişi de işe alınmıştır. D Personel İle İlgili Bilgiler: 1 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları: tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin üyesi işçilerin ücretlerine, 2011 yılı için almakta oldukları ücretler esas alınarak %12 oranında zam yapılmıştır. Ayrıca sosyal haklarda ve birçok konuda iyileştirme maddeleri sözleşmede yer almaktadır. 2 - Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler: tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan toplu iş sözleşmesi ile personelimize; kanuni tatil ödemesi, Toplu iş sözleşmemizin 32. maddesi A ve B bentlerine göre; den önce işe giren işçiler için 4 maaş aile zammı, yine aynı maddenin C bendine göre; den sonra işe giren işçiler içinse 3 maaş aile zammı ödenmektedir. Ayrıca yakacak ve gıda yardımı, aile yardımı, yıllık izin ve bayram harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, çocuk yardımı, doğum-ölüm, evlenme sünnet yardımı, kira yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmaktadır. 3 - Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu: Şirketimiz personellerinin ortalama kıdem yılı 6.79 yıl, ortalama kıdem tazminatı tutarı TL olup, toplam kıdem tazminatı yükü ,57 TL dir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliğleri mucibince bu yükümlülüğün TL cari yılda olmak üzere tamamına karşılık ayrılmıştır. E Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağına uymayan faaliyetleri bulunmamaktadır. -6-

8 II YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı: 2012 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı ,90 TL dir. B Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler: Hayat ve özel sağlık sigortası kapsamında üst yönetime ,51 TL menfaat sağlanmıştır. III ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur. IV ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER A Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler: 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi: Tevsi ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlarımızın devam etmesi için sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih ve nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile ,-TL harcama öngörülmektedir. Bu belge ile Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat listesi FOB: , $ olarak güncellenmiş ve belgenin süresi tarihine kadar uzatılmıştır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. Yatırımın sonuçlanması ile 20 kişilik ek istihdam sağlanacak, ayrıca alüminyum iletkende Ton/Yıl, enerji kablosunda Ton/Yıl, fiber optik kablosunda Km/Yıl ve telefon kablosunda da Ton/Yıl ek kapasite yaratılacaktır. -7-

9 Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesine kurulan, Alüminyum ve Bakır Üretim Tesisimizdeki tevsi yatırımlarımızın devam etmesi için; sayılı Yatırım Teşvik belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih sayılı yeni yatırım teşvik belgesi ile sabit fiyatlarla ,-TL harcama öngörülmektedir. Yatırımın sonuçlanması ile 120 kişilik ek istihdam sağlanacak ve alüminyum iletken kapasitesi Ton/Yıl artacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. 2 Yatırımlardaki Gelişmeler: Piyasada oluşan talep projeksiyonuna göre geçtiğimiz yılda da bu tür yatırımlara devam edilmiştir. Bina, arsa ve inşaatlara ,55 TL makine, cihaz ve ekipmanlara ,60 TL taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi ve maddi olmayan sabit kıymetlere ise ,86 TL olmak üzere toplam ,01 TL yatırım harcaması yapılmış ve aktifleştirilmiş, ayrıca devam eden bina, makine ve cihaz yatırımına ,02 TL dikkate alındığında toplam olarak ,03 TL yatırım harcaması yapılmıştır. İşletmemizde mevcut makine ve cihazların kalite ve verimliliğinin, üretim standart ve çeşitliliğinin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlara ise işletme genelinde devam edilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılmaktadır. Bu tesisimizde, ulusal ve uluslararası standartlara göre üretim yapılmaktadır. Öncelikle, işletmemizin bakır ve alüminyum ihtiyacını karşılama amaçlı kurulan tesis, üretilen yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerle, iç ve dış piyasalarda daha fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir. B Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü: Şirketimiz Boydak Holding bünyesinde yer alan iç denetim departmanı tarafından faaliyet yılı sonunda denetlenmektedir. Ayrıca yeminli mali müşavirimizce 3 aylık dönemler sonunda rutin denetimlere tabidir. Bunun dışında şirketimiz her yıl bağımsız denetim şirketince denetimden geçmektedir. C Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: Unvanı Sermayesi Edinim Maliyeti İştirak Tutarı İştirak Oranı % Makhes Albania LEK ,71 TL LEK %99 Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş TL TL TL %72 HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş TL TL TL %49 Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı TL TL TL %49 AT&T Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TL TL TL %49 KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş TL TL TL %0, Şirketin Bağlı Ortaklıkları: a) Makhes Albania 2008 yılı Ocak ayında, Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti nde Bulevardi Deshmoret e Kombit`, Twin Tower-2, K:10/4. Tirana. Albania adresinde olmak üzere, Arnavutluk Erişim Şebekesi Global İhale İşi konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olup son durum sermaye tutarı Arnavut Leki dir Haziran ayı içinde yapılan hisse alımı sonucu sermayedeki payımız %99 a yükselmiştir. -8-

10 b) Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş yılının Haziran ayında kurulan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete, tarihi ve HES-584 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden %72 oranında şirketimizin iştirak etmesine karar verilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda şirketimizi temsilen Sn. Orhan ÖZSARAÇ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın adresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No:32 Melikgazi/KAYSERİ dir. Şirketin Ödenmiş Sermayesi TL dir. Bağlı Ortaklığımız 2012 yılında ,16 TL net satış yapmış ve dönemi ,08 TL zarar ile kapatmıştır. 2 - Şirketin İştirakleri: a) HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Data Kablosu, yerel şebeke sistemleri, tesisi, yüksek kaliteli kablolar vb. konularında faaliyette bulunmak ve konu ile ilgili şebeke tasarımcı ve tesisatçılarına danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, , TL. sermaye ile %47 HES Hacılar Elektrik San. Tic. A.Ş., %1 erlik hisselerle Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Yusuf Boydak ile %50 si de Birleşik Krallık yasalarına göre kurulmuş olan Western Wire Cables Ltd. tarafından, şirket merkezi olarak; Bankalar Cad. Ekaş Han Kat:6 No:75-77 Karaköy- İSTANBUL da faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi 2006 yılı içerisinde Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Giyimkent Kooperatif içi Vadi Bulvarı No:1 Esenler/ İSTANBUL olmuştur yılında, Merkezi Lubiszewo/Poland olan MPN EE SP unvanlı bir firmaya iştirak hisselerimizden %20 lik bölümünü satılmış, 2011 yılı Aralık ayında MPN şirketine sattığımız hisselerin geri alımı ile ilgili sözleşme yapılmış ve Rekabet Kurumu ndan gerekli izin alınmıştır yılı başında bu süreç tamamlanmış ve hisse oranımız %49 olmuştur. Şirket 2012 yılını ,75 TL net satış hasılatı ve ,38 TL dönem net karı ile kapatmıştır. b) Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı 2007 yılının Temmuz ayında kurulan Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan, Erişim Şebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören tekliflerin taahhüt konusu işlerini yapıp ikmal etmek amacıyla kurulmuştur ,-TL sermaye ile kurulan adi ortaklıkta %51 Makro-Tel Ltd. Şti, %49 oranında şirketimizin payı bulunmaktadır. Ortaklığın adresi Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad Sok. Bayraktar Center No:114-A/12 Balgat Çankaya/ANKARA dır. Ortaklık 2012 faaliyet yılını ,47 TL zararla kapatmıştır. c) AT&T Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: 2012 yılı içerisinde merkezi Bankalar Caddesi EKAŞ Han No:29-29-A Karaköy- Beyoğlu / İSTANBUL olarak kurulan şirkete % 49 oranında iştirak edilmiştir. Şirketin diğer ortakları %43 Mustafa BOYDAK, %1,60 Bekir BOYDAK, %1,60 Yusuf BOYDAK, %1,60 Hacı BOYDAK, %1,60 Şükrü BOYDAK, %1,60 Memduh BOYDAK olmak üzere toplam sermaye TL dir. Sermayenin ¼ ü oranında payımıza düşen TL tarihinde ödenmiştir. Şirket 2012 yılını 5.988,72 TL zarar ile kapatmıştır. -9-

11 3 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri: a) KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş Kasım ayında kurulan KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ye ,- TL sermaye iştirakimiz bulunmaktadır. KAY-SER A.Ş. nin toplam nominal sermayesi tarihinde TL iken tarihli Genel Kurul Kararı ile Ödenmiş Sermayesi TL olmuştur ve ortak sayısı 510 dur. Kurum geçtiğimiz yılı ,88 TL net satış hasılatı ve ,65 TL zarar ile kapatmıştır. D Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Şirketimiz 2012 faaliyet dönemi içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir. E Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: Şirketimiz 3 aylık dönemler sonunda yeminli mali müşavirimizce denetlenmektedir. Ayrıca hesap döneminin kapanmasını müteakip DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiştir. Bunun dışında 2012 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimi olmamıştır. F Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi: 2007 ve 2008 yılları için Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı kanun kapsamında Kurumlar Vergisi ve KDV için matrah artırımında bulunulmuştur. 6 taksit olarak yapılandırılan vergi borcumuz, Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından ,10 TL, Kurumlar Vergisi Stopaj Artırımından ,13 TL, KDV Artırımından ,88 TL, vergi ceza ihbarnamesi olarak ,40 TL tahakkuk etmiştir ,89 TL lik kısmı 2011 yılında, kalan ,70 TL lik kısım da 2012 yılı içinde ödenmiştir. G Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir adli yaptırım bulunmamaktadır. -10-

12 H Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler: Şirketimiz 2012 yılı genel kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir. I Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler: 2012 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. İ Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Yardımlar: Bağış ve Yardımlar: AŞEVLERİ HACILAR İLÇESİ YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KIZILAY DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBESİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI TOPLAM ,57 TL ,46 TL ,05 TL ,75 TL ,58 TL ,41 TL J Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler: Bu şekilde alınan ya da alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır. K Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği: Yoktur. -11-

13 L MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 1 Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi vee Sektör İçerisindeki Yeri: Şirketimiz tesislerinde PVC granül, elektrolitik bakır tel, enerji ve telefon kabloları, fiber optik kabloları, emaye bobin teli, alüminyum iletken üretilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın ( İSO ) 2011 verileri esas alınarak Türkiye nin 5000 büyük sanayi kuruluşuu üzerinde yaptığı ve yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, şirketimizin sektör içinde ön sıralarda yer aldığı, üretimden satışlar kriteri esas alınarak yapılan genel sıralamada 500 büyük sanayi kuruluşu içerisindee 59 uncu, özel sektör kuruluşları içerisinde ise 54 üncü sırada bulunduğu, işletmeye alınan ilave makineler ile bu durumunu daha da belirgin hale getirdiği ve önemli sayılacak pazar (İSO araştırmasındaa yer alan sektör - bakır tel ve kabloo kuruluşları içerisinde yaklaşık % 20) payına sahip olduğu söylenebilir. 2 - İşletmenin Üretim Birimleri: İşletmemizde sekiz üretim ünitesi bulunmakta olup, hepsi de tam kapasite k ile çalışabilecek durumdadır. a) PVC Granül Üretimi Ünitesi b) Bakır Üretimi Ünitesi 1) Anot Dökümhanesi 2) Elektroliz Ünitesi 3) Tel Çekmee (Çubuk Çekim) Ünitesi c) Kablo Üretim Ünitesi 1) İnce ve Orta Tel Çekme Ünitesi 2) Tel Bükme Ünitesi 3) İzolasyon Ünitesi a) Enerji ve Tesisat Kabloları b) Telekomünikasyonn Kabloları 4) Paketlemee Ünitesi d) Fiber Optik Kablo Üretim Ünitesi e) Emaye Bobin Teli Üretim Ünitesi f) Alüminyum İletken Üretim Ünitesi g) XLP (AG-OG-YG) Enerji Kablosu Üretim Ünitesi h) Ahşap Makara Üretim Ünitesi 3 - Modern Teknolojiye Sahip Makinelerimiz ve Mamül Kalitemiz: Ürün standart, çeşit ve kalitesinin artırılması, geliştirilmesi, yetkili satıcı belgeli bayilik sisteminin yerleştirilmesi, sektörel dergi ve gazeteler yanında günlük yayınlarda da reklam ve tanıtma faaliyetlerinin artırılması, görsel yayınlardan yararlanarak HES imajının belleklere yerleştirilmesy si ve karşılıklı ziyaretlerle fabrika - bayi işbirliğinin geliştirilmesi gibi etkinlikler, pazarlama politika ve v stratejimizin ana unsurları olmuştur. Bütün bu çalışmaların olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha somut bir r şekilde görebileceğimizi umuyoruz. 4 Dış Ticaret İşlemleri: Şirketimiz son yıllarda yürüttüğü yatırım faaliyetleri sonucunda ulaştığı üstün kalite ve standart nedeniyle uluslararası rekabet şartlarında da kendisine haklı bir yer edinmiş ve 2012 yılında toplam ,81 TL olan toplam cirosunun % 28,31 ini ihracattan elde etmiştir. e Aşağıdaki tablolarda ihracat ve ithalatımızın ülkeler ve ürünlere göre g dağılımı ithalatı karşılama oranı %43 olarak gerçekleşmiş ştir. yer almaktadır. İhracatın -12-

14 a İhracat (Ürünlere Göre Dağılım) Ürün Cinsi FOB $ Tutarı Oranı % ENERJİ KABLOSU ,41% TELEFON KABLOSU ,05% FİBER OPTİK KABLO ,20% ALÜMİNYUM İLETKEN ,13% ALÜMİNYUM FİLMAŞİN ,23% EMAYE BOBİN TELİ ,08% BAKIR İLETKEN ,77% DİĞER ,12% TOPLAM ,00% b İhracat (Ülkelere Göre Dağılım) Ürün Cinsi FOB $ Tutarı Oranı % IRAK ,25% AZERBAYCAN ,06% AFGANİSTAN ,63% TÜRKMENİSTAN ,57% BULGARİSTAN ,48% AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ,11% ARNAVUTLUK ,09% FİLİSTİN ,00% GÜRCİSTAN ,69% BELÇİKA ,03% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ,88% CEZAYİR ,85% DİĞER ,37% TOPLAM ,00% c İthalat (Ürünlere Göre Dağılım) Ürün Cinsi Tutarı $ Oranı % KATOT BAKIR ,54% ALÜMİNYUM KÜLÇE ,45% POLİETİLEN ,42% DİĞER HAMMADDELER ,98% YARDIMCI İŞLETME MALZEMELERİ ,55% AKSAM VE PARÇALAR ,24% MAKİNE VE TEÇHİZATLAR ,83% TOPLAM ,00% -13-

15 5 - Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları: Ana hammaddelere, özellikle blister bakır, polivinil klorür ve polietilene kısa aralıklarla yapılan zamlar dolayısıyla maliyetler artmış, tarihinde fiyat listemiz güncellenmiştir. Ancak talep yetersizliği sebebiyle sektörümüzdee yüksek oranlara varan iskontolu kablo satışları devam etmektedir. Dünya piyasalarında ise katot bakır fiyatları; uluslararası borsalarda (Londra Metal Borsası, New York Borsası vb.) satışa arz edilen bakır, spekülatif nedenlerle yıll içerisinde dalgalanma d göstermiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) de 8.457,05 $/Ton, de 7.420,11- $/Ton,, de 8.068,38 $/Ton ve yılsonunda da 7.962,58 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) 2012 yılı ay sonları itibariyle bakır fiyatları aşağıdaki gibi seyretmiştir. a Londra Metal Borsası Bakır Fiyatları Tarih $/Ton , , , , , , , , , , , ,588 Tablodan da izleneceği üzere; bakır fiyatları yılın ilk 3 ayında belli bir fiyat aralığında giderken Nisan ayından itibaren düşüşe geçmiş, Ağustos ayı sonunda 7.492,,45 $/Ton olmuştur. Eylül ve Ekim aylarında tekrar yükselişe geçen fiyatlar yılsonuna doğru düşüş göstermiş ve 2012 yılını 7.962,58 $/Ton fiyatla kapatmıştır. Kablo fiyatları da hammadde fiyatlarındaki istikrarsızlıktan etkilenmiş, özellikle filmaşin bakır fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak LME (+)) günlük piyasa şartlarına göre fiyatlandırma tercih edilmiştir. Kablo satışlarında 21 Şubat 2011 tarihli fiyat listesi 2012 yılı boyunca uygulanmaya devam edilmiştir. Yıllar arasında ıskonto oranlarında küçük değişiklikler olabilmektedir. Örnekleme yolu ile aşağıya alınan kablo kesitlerinde km. fiyatları şuu şekilde uygulanmıştır. b Fiyat Listesi Tarihi (Ortalama) N Y A 1x1.5 N Y M 2 x 1,5 330,-- TL 760,- TL 350,-- TL 820,- TL 370,-- TL 800,- TL 430,-- TL 900,- TL 440,-- TL 1.260,- TLL N Y Y 3 x ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL Emaye bakır telleri piyasa fiyatları günlük LME (+) üzeri fiyatlar baz alınarak satışlar gerçekleştirilmiştir. Peşin ve vadeli satışlarımızdan 2012 yılındaa elde edilen brüt satış hasılatı tutarı % 2,19 artarak ,09 TL den, ,81 TL ye yükselmiştir. Hammadde maliyetlerinin yüksek oluşu, 2011 yılına göre geçtiğimiz yılda önemli miktarda ciro artışı sağlamamışsa da, düşen dolar kuru ve maliyetler nedeniyle, dönem karının da artışını sağlamıştır. -14-

16 c - Mamül Cinslerine Göre Brüt Satış Tablosu MAMUL CİNSLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR TL YURTDIŞI SATIŞLAR TL TOPLAM SATIŞLAR TL CİROYA ORANI % ENERJİ KABLOLARI , , ,78 76,59% HABERLEŞME KABLOLARI , , ,11 3,41% DATA KABLOSU ,75 0, ,75 0,05% FİBER OPTİK KABLOSU , , ,92 2,69% EMAYE BOBİN TELİ , , ,91 4,65% ALÜMİNYUM İLETKEN , , ,39 6,22% ALÜMİNYUM FİLMAŞİN , , ,57 1,50% BAKIR İLETKEN , , ,34 2,98% ÖRGÜ ÇELİK İLETKEN ,60 0, ,60 0,02% GRANÜL ,04 132, ,05 0,02% DİĞER SATIŞLAR , , ,39 1,87% TOPLAM , , ,81 100,00% Satışlarda en büyük pay %76,59 ile enerji kablolarına aittir. Bunu %6,22 ile alüminyum iletkenler, %4,65 ile emaye bobin teli, %3,41 ile haberleşme kabloları, %2,98 ile bakır iletken, %2,69 oranı ile fiber optik kablolar, %1,50 ile alüminyum filmaşin takip etmektedir. Kalan %1,96 lık kısım ise granül, örgü çelik iletken vb. satışlardan oluşmaktadır. Toplam satış tutarında iç satışlar %71,69, ihracat ise %28,31 pay almaktadır. Önümüzdeki yılların hem yeni pazarlar bulunması, hem de daha fazla ihracat yapılabilmesi açısından önceki yıla göre daha verimli ve başarılı geçeceğini düşünmekteyiz. d - Son Beş Yıla Göre Satış Grafiği 1.200, , , ,00 800,00 686,25 722,27 830,14 795,14 600,00 514,89 535,87 535,67 400,00 200,00 171,36 142,20 393,67 186,60 255,29 313,98 0, YURTDIŞI YURTİÇİ TOPLAM -15-

17 6 - Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler: Düzenli hammadde tedariki, personel bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, kalite kontrol faaliyetlerine hız verilmesi gibi sebeplerle işletmee randımanı yıllar itibariyle artış göstermektedir. ve geliştirme 2012 yılındaki prodüktivitemizz Üretim/(Adam x Saat x Yıl) esasınaa göre 576,74 olarak oluşmuştur. ÜRETİMİMİZ Granül Üretimi Bakır Tel Üretimi Kablo Üretimi Emaye Bobin Teli Alüminyum İletken Üretimi Yıllar Miktar (KG) Yıllar Miktar (KG) Yıllar Miktar (KG) Yıllar Miktar (KG) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Üretim Tutarı (TL) Üretim Tutarı (TL) Üretim Tutarı (TL) Üretim Tutarı (TL)

18 PRODÜKTİVİTEMİZ 7 - Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler: Şirketimizin nakit akışını sağlıklı bir biçimde yönetebilmek için en uygun finansman kaynaklarına ulaşılmaya çalışılmaktadır. V FİNANSAL DURUM A Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu: Şirketimiz 2012 yılı içerisinde finansal bakımdan mali yapısını etkileyecek olumsuz bir durumla karşılaşmamıştır. Aksine yıl içerisinde gerçekleştirdiği sermaye artırımı ile banka kredilerinin ve faiz giderlerinin azaltılması sağlanmıştır. B Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler: 2012 yılı mali tablolarına faaliyet raporumuzun ilerleyen bölümlerinde ayrıca yer verilmiştir. C Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri: Bilançomuzda da görüleceği üzere sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının TTK ve SPKn nda belirtilen oranlarda karşılıksız kalmadığı ve şirketimizin borca batık olmadığı tespit edilmiştir. D Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler: 2012 faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen sermaye artırımı göz önünde bulundurulduğunda şirketin finansal yapısını iyileştirmek için en uygun finansman kaynaklarına ulaşılmaya çalışılmaktadır. E Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri: 1 Kar Dağıtım Politikası: Şirket gelirlerinden, faaliyetin devamı için yapılan ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Safi kardan, şirkete terettüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkarıldıktan sonra kalan karın dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır: a)- %5 umumi yedek akçe ayrılır, b)- Kalandan, itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri için ödenen kısmına %10 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. 2 Kar Dağıtım Önerileri: Yıllar Üretim/(Adam x Saat x Yıl) İndeks , , , , , yılında yatırım yapılması düşünülmektedir. Bu sebepten 2012 yılı karının dağıtılmaması teklifi genel kurulumuzun bilgisine sunulacaktır. -17-

19 F Mali Tablolar: 1 - Özet Bilanço (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler (Net) C-Kısa Vadeli Tic.Alacakl.(Net) D-Diğ.Kısa Vadeli Alacaklar(Net) E-Stoklar (Net) Stoklar Verilen Sipariş Avansları F-Diğer Dönen Varlıklar II-DURAN VARLIKLAR A-Uzun Vadeli Tic.Alacakl.(Net) B-Diğ.Uzun Vadeli Alacakl.(Net) 0 0 C-Finansal Duran Varlıklar(Net) D-Maddi Duran Varlıklar (Net) Binalar, Arsa ve Araziler Makina, Tesis ve Cihazlar Diğer Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 5-Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E-Maddi Olm.Dur.Varlıklar(Net) Maddi Olmayan Dur.Varlıklar Verilen Avanslar 0 0 F-Diğer Duran Varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-KISA VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar D-Alınan Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları II-UZUN VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) 0 0 C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 D-Alınan Sipariş Avansları 0 0 E-Borç ve Gider Karşılıkları III-ÖZ SERMAYE A-Sermaye B-Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C- ÖzSermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 D-Emisyon Primi 0 0 E-Yeniden Değerleme Değ.Artışı Dur.Varlıklard.Değ.Artışı İştiraklerdeki Değ.Artışı 0 0 F-Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 G- Net Dönem Kar'ı H- Dönem Zararı 0 0 I- Geçmiş Yıllar Zararı 0 0 İ- Geçmiş Yıllar Karları PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

20 2 - Özet Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET GELİR TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) ( ) ( ) C- NET SATIŞLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KAR'I veya ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KAR'I veya ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KAR'LAR G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) FAALİYET KAR'I veya ZARARI I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KAR'LAR J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) DÖNEM KAR'I veya ZARARI K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ( ) ( ) NET DÖNEM KAR'I veya ZARARI

21 3 - Kar Dağıtım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A - DÖNEM KAR'ININ DAĞITIMI 1- Dönem Kar'ı Geçmiş Yıllar Zararları 0,00 0,00 3- Ödenecek Vergiler ( ) ( ) - Kurumlar Vergisi ( ) 4- Birinci Tertip Yasal Yedek ( ) (48.099) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR'I Ortaklara Birinci Temettü 0,00 0,00 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,00 - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,00 6- Memur ve İşçilere temettü 0,00 0,00 7- Yönetim Kuruluna Temettü 0,00 0,00 8- Ortaklara İkinci Temettü 0,00 0,00 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,00 - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,00 9- İkinci Tertip Yasal Yedek 0,00 0, Statü Yedekleri 0,00 0, Özel Yedekler 0,00 0,00 OLAĞANÜSTÜ YEDEK B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 0,00 1- Ortaklara Pay 0,00 0,00 - Adi Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,00 - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,00 2- Memur ve İşçilere Pay 0,00 0,00 3- Yönetim Kuruluna Pay 0,00 0,00 C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%) 0,1235 0, Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,1235 0, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,0000 0,00000 D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI 0, , Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, ,

22 4 - Satışların Maliyeti Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) ÜRETİM MALİYETİ HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (TL) Cari Dönem Önceki Dönem A-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B-Dolaysız İşçilik Giderleri C-Genel Üretim Giderleri D-Yarı Mamul Kullanımı Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E-Mamul Stoklarında Değişim ( ) ( ) 1- Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) I- SATILAN MAMUL MALİYETİ TİCARİ FAALİYET A-Dönem Başı Emtia Stoku (+) B-Dönem İçi Alışlar (+) C-Dönem Sonu Emtia Stoku (-) ( ) ( ) II-SATILAN EMTİA MALİYETİ III-SATILAN HİZMET MALİYETİ 0 0 IIII-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)

23 5 Nakit Akım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞİ Satışlardan Elde Edilen Nakit a) Net Satış Hasılatı b) Alacaklardaki Azalışlar c) Alacaklardaki Artışlar (-) - ( ) d) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar a) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar b) Nakit Girişi Gerektirmeyen Gelir ( ) ( ) 3. Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Diğer) a) Menkul Kıymet İhracı - - b) Alınan Krediler c) Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki Artış a) Alınan Krediler - ( ) b) Diğer Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit Diğer Nakit Girişleri Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) - C. DÖNEM İÇİN NAKİT ÇIKIŞLARI ( ) ( ) 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkış ( ) ( ) a) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı ( ) ( ) b) Stoklardaki Artış - - c) Borçlardaki Azalış (+) ( ) - d) Borçlardaki Artış (-) e) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalış (-) Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı ( ) ( ) a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ( ) ( ) c) Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Diğer Faaliyet Gider ve Zarar Dolayı Nakit Çıkışı ( ) ( ) a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar ( ) ( ) b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkış ( ) ( ) 5. Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı ( ) ( ) 6. Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı ( ) ( ) 7. Kısa Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri ( ) ( ) a) Anapara Ödemeleri - b) Diğer Ödemeler - 8. Uzun Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri Ödenen Vergi Benzeri ( ) ( ) 10.Ödenen Temettüler - ( ) 11.Diğer Nakit Çıkışları ( ) ( ) D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU E. NAKİT ARTIŞI / (AZALIŞI) ( )

24 6 Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları: a)likidite Oranları Net İşletme Sermayesi 2.Cari Oran TL 2, TL 1, TL Hazır Kıymet Oran (Likidite Oranı) 2,09 1, b)finansal Yapı Oranları Toplam Borçlarr / Net Aktif Toplamı 2.Borçlar / Öz Sermaye 0,57 1,32 0,70 2, c)karlılık Oranları Brüt Satış Kâr ı / Net Satış 0,06 0, Dönem Karı+ Finansman Gider/ Net Aktif Toplamı 3.Dönem Kar ı/çıkarılmış Sermaye 0,09 0,15 0,019 0, Vergi Sonrası Kar/Çıkarılmış Sermaye 0,12 0, VI RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ A Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Riskk Yönetim İlişkin Bilgiler: Politikasına Şirketimizde, potansiyel riskleri yönetmek için yönetim kurulundan başlamak üzere risk yönetimi politikaları geliştirilmektedir. Ayrıca her departmanda kendi bölümü ile ilgili risk yönetimine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. B Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler: Şirketimizde riskin erken saptanması vee yönetimi komitesi bulunmamaktadır. Hali hazırda bu görevi Yönetim Kurulu üstlenmiş durumdadır. C Satışlar, Verimlilik,, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler: 1 Şirkete ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Standart dışı, düşük kaliteli kablo üretiminin iç pazardaki olumsuzluklarının yanı sıra, dış pazarda yaşanacak daralmanın ülkemiz ihracatına etkisi ve Türk kablo sektörününn dış piyasalarda imajını zedelemesi, z Hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarındaki yıl içi i ve yıllar arası inişli çıkışlı grafiğin şirket için yaratacağı ticari güçlükler olarak sıralanabilir. 2 Finansal Riskler: a) Alacak ve Tahsilat Riski: Şirketimizin alacak ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarınaa ilişkindir. Şirketimiz alacaklarını düzenli olarak takip etmekte ve şüphelii duruma düşen alacakları için şüpheli ticari alacaklar karşılığı ayırmaktadır tarihi itibariyle Şirketimizin ,08 TL lik şüpheli ticari alacağı bulunmaktadır. Söz konusu şüpheli alacaklarımıza ,79 TL karşılık ayrılmıştır. -23-

25 b) Kur Riski: Bankalardan kullanılan dövizli krediler ya da yabancı para türü üzerinden gerçekleşen ticari borçlar, döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak, kur riskine açık bulunmaktadır. Bu risk, kurlardaki değişmeler sonucu, kazanç veya kayıplara neden olabilmektedir. c) Likidite Riski: Şirketimiz, aktif ve pasiflerinin dönemsel dağılımını dengede tutarak likidite riskini yönetmekle birlikte, şirketimiz satışların bir kısmını vadeli olarak yapmakta ancak hammadde teminini nakit olarak gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Şirketimizin elinde dönemsel olarak nakit fazlası ya da açığı bulunabilmektedir. Bu durumda fazla olan nakdimizi repo yaparak değerlendirmekte, nakit ihtiyacımız olduğu durumlarda ise Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. Ayrıca nakit ihtiyacının sürekli olması durumunda Şirketimiz bankalardan kredi temin edebilmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz likidite konusunda etkin bir yönetim gerçekleştirmeye çalışmakla birlikte satışların vadeli ve hammadde alımının nakit olmasından dolayı Şirketimiz likidite riski taşımaktadır. 3 Kredilere İlişkin Riskler: Ortaklığın geçmişinin uzun yıllara dayanması ve sektöründe öncü bir kuruluş olması sebebiyle gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında kredibilitesi oldukça yüksektir. Bununla birlikte kredi maliyetlerindeki olası yükselişler ortaklığın gelecekte dağıtacağı temettüler ve yeni yatırımlarından sağlayacağı getiri düzeyini olumsuz etkileyebilir. 4 Piyasa Faiz Oranı İle İlgili Riskler: Ortaklığın mevcut kredilerinin geri ödeme tarihlerinden önce piyasada olabilecek ekonomik değişikliklere paralel, kredi faiz oranı artış riski bulunmaktadır. VII KAR DAĞITIMI VE SONUÇ Döneminde hasıl olan kar ın, Esas Sözleşme mizin 30 ncu maddesi mucibi; Kurumlar Vergisi : TL I. Tertip Yasal Yedek Akçe : TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe : 0,00 TL Temettü (Kâr Payı ) : 0,00 TL Olağanüstü Yedek Akçe : 0,00 TL Ticari Bilanço Kâr ı : TL Bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine karar vermenizi teklif eder, saygılar sunarız. Başkan Mustafa BOYDAK Başkan Vekili Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN Üye Hacı BOYDAK Üye Şükrü BOYDAK Üye Memduh BOYDAK Üye Genel Müdür Bekir IRAK Üye Bekir BOYDAK Üye Yusuf BOYDAK Üye Hamit GÜRDOĞAN -24-

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2 - Ortaklığın Unvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4 2) Ortaklık Yapısı

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret Ünvanı : Üçler Tekstil Sanayi

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR EK:3 İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2016 Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. Ticaret

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 30.09.2017 1.b. Şirkete İlişkin

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : DİREN HOLDİNG A.Ş. Ticaret sicili numarası : 5492 Merkez

Detaylı

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : TOKAT CİHAN NAK..SAN.VE TİC.A.Ş. Ticaret sicili numarası

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA 1- GENEL BİLGİLER KAZOVA VASFİ DİREN TARIM İŞLETMESİ SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KAZOVA VASFİ DİREN TAR.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul,

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, SİRKÜLER 2012-29 KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, 19.12.2012 Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesine müteakip, anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini

Detaylı

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem :2013 Ticaret unvanı :NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası

Detaylı

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu Rapor Tarihi: 28 Şubat 2015 İçindekiler Sayfa I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...2 1.1. Raporun İlgili Olduğu

Detaylı

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK : 3 REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2016-31.03.2016 Ticaret unvanı :REEL KAPİTAL MENKUL

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem:

Detaylı

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu

Detaylı

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : ÇOLAK

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. . SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.06.2017

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2013 30.09.2013 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : SOYTEK ELEKTRIK

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-30.06.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad.

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad. 1- GENEL BİLGİLER DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 31.12.2014 Ticaret unvanı : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Ticaret sicili

Detaylı

01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU. Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU. Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 30.09.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2016 31.03.2016 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.12.2008 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK:3 SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2015 Ticaret Ünvanı : SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Ticaret Sicili

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2014 31.03.2014 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 2 3 İÇİNDEKİLER I) GENEL BİLGİLER... 6 I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:... 6 I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu

ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu ARMA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Hesap Dönemine ait Üç Aylık Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2013-31.03.2013 b) Şirketin Ticaret Unvanı :ARMA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Tuna Faktoring A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 382891-330473 Vergi Sicil Numarası : 632 007

Detaylı

: TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

: TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2012-31/12/2012 Ticaret unvanı : TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ Ticaret

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2016 31.03.2016 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 30.06.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2013 31.12.2013 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU

BAKIŞ MEVZUAT. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU KONU SAYI 2013/042 ÖZET BAKIŞ MEVZUAT Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İle İlgili Önemli Duyuru Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması ÖNEMLİ DUYURU KONU: Şirketlerin Yıllık Faaliyet

Detaylı

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2012-31.12.2012 Ticaret unvanı :BURCU GIDA KONSERVECİLİK

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1-) Genel Bilgiler: A- ) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 B- ) Şirketin: Ticaret ünvanı : Tuna Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2015 30.09.2015 faaliyet

Detaylı

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı:

3. Yıllık Faaliyet Raporunun Kimler Tarafından Düzenleneceği ve Düzenleme Zamanı: İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

YÖNETIM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETIM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETIM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Taksim Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER

TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER TUNA ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Tuna Faktoring A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 382891-330473 Vergi Sicil Numarası : 632 007 5420 Kuruluş

Detaylı

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KARMEN ŞARAPÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 30.06.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.

TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12. TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 Ticaret unvanı Ticaret sicili numarası :268702 :Taksim

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2015 30.06.2015 faaliyet

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 30.09.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2016 30.09.2016 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A) GENEL BİLGİLER, Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş ( Şirket, ASYH ), Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:49 Altunizade/Üsküdar

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik www.pwc.com.tr Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik -

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2017 30.06.2017 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 2015 Rapor Tarihi :22.02.2016 Ticaret unvanı :Vakıf Faktoring A.Ş. Ticaret

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİ : 1. Raporun İlgili Olduğu hesap Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 2. Şirketin; Ünvanı : RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

: AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:1 No: Sarıyer/İSTANBUL

: AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:1 No: Sarıyer/İSTANBUL Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Rapor Dönemi : 01.01.2016 31.12.2016 Ortaklığın Ünvanı : AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 38058-5 Merkez Adresi : Maslak, Meydan Sokak No:3 Veko

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

:SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ANONİM ŞİRKETİ I. Genel bilgiler: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 516 ncı maddesi gereğince ve 28.08.2012/28395 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Şirketlerin Yıllık

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATILIM FAKTORİNG A.Ş HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 2017 HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 28.07.2017 1 1- GENEL BİLGİLER ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2017 30.06.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2017

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 31.12.2016 Ticaret unvanı : DESTEK FAKTORİNG A.Ş. Ticaret sicili

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU BÖLÜMLER 1. GENEL BİLGİLER 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2015 31.03.2015 faaliyet

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 2012 Yılı Mali Hesap Dönemi b-) Şirketin ticaret ünvam, ticaret sicil numarası, merkez

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-30.09.2016 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Genel Bilgiler: Raporun Dönemi: 01.01.2016-30.09.2016 Ticaret Unvanı: Logos

Detaylı

BÜLTEN. Tarih: SAYI :

BÜLTEN. Tarih: SAYI : Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 03.01.2013 SAYI :2013-017

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Genel Bilgiler: Raporun Dönemi: 01.01.2016-31.03.2016 Ticaret Unvanı: Logos

Detaylı