fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s- Haziran 2006 Say : 250

2 Güzel bitirifle ulaflman n fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. İşyerlerinin doğal örgütlenmeler olmadığını; o nedenle karşılıksızlık içeren sevgiye dayalı değil, sözleşmelerden oluşan paylaşmaya dayalı yapay örgütler olduklarını çok söyledim ve yazdım. Bu çok temel özelliğine rağmen, işyerlerinde psikolojik sahiplenme söylemi her zaman geçerli olan bir meşrulaştırma dili olarak canlılığını ve diriliğini korur. Zihnimizde tasarladığımız idealist modeller ile gerçek hayatta karşılaştıklarımız arasında farklılıklar vardır; bu farklılıklar gelecekte de olacaktır. Bu çok yalın gerçek önümüzde durduğu halde farklılıklar bizleri üzer, kaygılandırır, endişelendirir, korkuya kapılmamıza neden olur ve yaşam kalitemizi düşürür. Bir iş yerinde çalışırken, orada bulunuşumuza haklı bir gerekçe üretemezsek, işimizin dayanılmaz ağırlığı altında eziliriz. İşte bu nedenle, hepimiz kimliğimizi ve yaptığımız işi idealleştirir; başkalarının bizi algıladığından daha farklı değerde olduğumuzu düşünebiliriz. Böyle bir sanal algılama kırılganlıklarımızı artırır; duygularımızı aklımızın önüne koyar. Çalıştığımız işyerinden ayrılırken bütün duyarlılıklarımız harekete geçer. Bireysel anlamda böylesine köklü değişme dönemlerinde aklımızı ve irademizi zorlamamız gerekir. Kendimize,...mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur diyen halk sözünü anımsatmanın tam zamanıdır o an. Gerçek adamlığın, işe girerken değil, işten ayrılırken ortaya çıkacağını bana Mümtaz Zeytinoğlu öğretmişti. Ben O nun yanından ayrılırken,... eğer izin vermezsen, dünyanın en büyük maaşı, en yüce makamı beni kendine çekemez! demiştim. Bu düşüncemde içtendim; bu içtenliği kendisi de biliyordu. Sanayi Odası Meclis tutanaklarına geçen kısa bir cümle yaşamımın büyük ödüllerinden biri olmuştur: İşte adam gibi bir adam! çindekiler 9 Anadolu Cam Rusya Federasyonu nda büyümesini sürdürüyor Mayıs-Haziran 2006 Yıl 47 Sayı 250 Sahibi & Yazı Ýþleri Müdürü Dr. Rüþtü Bozkurt Yönetim Yeri Ýþ Kuleleri, Kule Levent-ÝSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Þiþe ve Cam Fabrikaları A.Þ. ile baðlı kuruluþların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır Ücretsiz daðıtılır.

3 sevinci Rüþtü BOZKURT Editör Bireylerin ömrünün kısa ve sonlu, kurumların ömrünün daha uzun olduğunu düşünebilmek; bir işe başlamak kadar ayrılışın da kaçınılmaz olduğunu içimize sindirmek gerekir; bu bilgi bizi darılmadan, kırılmadan, yıkmadan, dökmeden adam gibi veda etme noktasına taşır. Hayatı zorlamadan, kendine saygıyı yitirmeden veda noktasına gelebilmenin büyük zenginlik olduğunu da kim inkâr edebilir ki! Bir kurumda uzun süre çalışmışsanız, orada...baki kalan sadece insanların yüreklerini dolduracak, zihinlerinde perçinlenecek bir...hoş seda olacaktır. Bu hoş sedayı bırakıp bırakmadığınızı da kendiniz belirleyemezsiniz; bulunduğunuz işyerindeki kamuoyu vicdanının sesi yanılmaz olanı söyleyecektir. Bir kurumun ön kapısından girip arka kapısından çıkmadan iş yaşamına nokta koymanın güzel bir bitiriş olduğuna; bütün makamlardan ve mevkilerden arındığınızda, sokakta karşılaştığınız bir işyeri arkadaşınızın gözlerine, gözlerinizi kırpmadan bakabilmenin büyük zenginlik olacağına hep inandım; o inancım, eskiden çalıştığım bütün kurumlardaki insanlarla sıcak dostluk bağlamımı sağlam tuttu. Şişecam da çalıştığım yaklaşık çeyrek yüzyılda hiç kimseyle bireysel çıkara dayalı sorunum da olmadı, kavgam da. Ama düşüncelerimi açık söyleme ilkesine de belli ölçüde sadakatimi koruduğunu sanıyorum. Başardığım her işte iş arkadaşlarımın desteğinin bulunduğunu, kendi kendime verdiğim kararlarda sapmaların büyüdüğünü; o nedenle göçebe çadırı mantığından kurtularak, gerçek kurum olan yerlerde paylaşmaya ve aykırı düşüncelere değer verildiğini, çoklu tartışmaların yapıldığını, bunu engelleyen tek tip düşünce eğilimlerinin de kurumları sessiz ölüme taşıdığını her ortamda savundum; bu ilkesel yaklaşımı içine sindirmemiş olanlarla da yıldızım hiçbir zaman barışmadı. Herkesin...baba adam dedikleri insanlardan da, herkesin...hain ve kötü bildiklerinden de korkarım. Bir insanın seveni olduğu kadar, sevmeyeni de yoksa ortada bir yapaylık vardır. Özellikle ast-üst arasındaki ilişkiler ilkeli yaşamın çok önemli göstergesidir. O nedenle,...beni makamı, mevkisi ve gücü olmayanlardan sorun diyorum... Bir yönetici, astları ile kavgalı ise yönetici değildir. Önemli olan üstlerinizle işle ilgili kavga yapabilmektir. Korkaklığı, ürkekliği, özgüven eksikliğini, enerji ve iddiadan yoksun olmayı ketum olma kutsal şalının altında saklayanlardan da, gücü elinde tutanlara sadakati, itaati ve tabiiyeti meşrep edinenlerden de olmadan iş yaşamını tamamlayabilmenin erdemine inananlardanım. Şimdi Şişecam daki çalışma yaşamıma son veriyorum. Bu karar, en azından son üç yıldır zihnimi en çok meşgul eden sorunum olmuştur. Çünkü...hayatın en büyük zenginliği emir almadan ve emir vermeden yaşamaktır. Böylesi bir aşamaya daha geç geçiş yaparsam, kendime olan saygımı yitireceğimden korktum. Bütün içtenliğimle söylemek isterim ki Şişecam, tam bir okuldur. Ben bu kurumun olanaklarını kendimi inşa etmek için kullandım; bildiğim her şeyi de zerresine varana dek burada çalışanlarla paylaştım; burası benim varlığımı besleyen, maddi ve manevi zenginliğimi arttıran bir ortamdı. Burada insani olan en güzel tatları, acıları ve üzüntüleri yaşadım. Gönlü zengin dostlar edindim. Hepinize mutlu ve sağlıklı yaşam diliyorum; her zaman yanınızda, sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın! fiirket Haberleri 4 Şişecam ın 70. Olağan Genel Kurul u yapıldı 6 Yeni Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Kırman ın mesajı Tedbirli olacağız ve kararlılıkla gelişmemizi sürdüreceğiz 10 Soda Sanayii Lukavac Soda Fabrikası nın çoğunluk hissedarı oldu 12 Paşabahçe den yurtdışı atağı 14 Cam Vakıf tan haberler 16 Bilgisayar ve iletişim Altyapı, olanaklar, standartlaşma ve güvenlik Çal flan n Dünyas 19 Anadolu Cam Mersin Fabrikası nda bowling turnuvası Yöneticiler için Stratejik düşünme Eğitimi Mersin de yapıldı fiirket Haberleri 20 Paşabahçe ilkbahar-yaz koleksiyonu: EXOTICA 22 Eski Cumhurbaşkanı Zhelev Trakya Glass ı ziyaret etti Çalışanların iş güvenliği önerileri değerlendirildi 23 Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri Anadolu Sigorta Acentelik Ödülleri ni aldı Çal flan n Dünyas 24 Denizli Cam çalışanları bilgilendirildi 26 Endüstri liflkiler Sa l k 27 Şirketimizin bilgisayar ortamında sağlık sistemi Kapak Fotoðrafı: Bal renkli üretim yapan fırının kampanya sonunda fırından alınan soðutulmuþ kristalleþmiþ cam numunesi Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Þ Yıl Mahallesi Baðcılar-Ýst. Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Þ. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Baðcılar - Ýstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Þiþecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

4 fiiflecam n 70. Ola an Genel Kurul u yap ld fiiflecam n 70. Genel Kurul toplant s 14 Nisan 2006 Cuma günü Kule-3 te gerçeklefltirildi. fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan Ersin Özince, 2005 y l de erlendirmelerini anlatt. 14 Nisan 2006 Cuma günü Kule-3 te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul da konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Topluluğun, 2005 yılında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yakaladığı olumlu ekonomik konjonktür çerçeve- fiiflecam Toplulu u, dört grubu ile güçlü bir büyüme ve sinde başarılı bir faaliyet bölgesel geniflleme içindedir. dönemi geçirmiş olduğunu ve öngörülen stratejik hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirterek sözlerine bazı temel konsolide sonuçlar vererek devam etti. Değerli pay sahiplerimiz, 2005 yılında net satışlarımız 1,7 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Yurtdışı faaliyetlerden satışlardaki artış ise % 22 dir. Cam üretimimiz % 10 artışla 2,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı cam üretimimiz ise % 18 artmıştır. Yatırım harcamalarımız geçen yıla göre artarak 425 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Yoğun yatırım programımıza karşılık, net finansal borcumuz 269 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. Çalışan sayımız % 9 artışla kişiye ulaşmış, insan gücümüzün % 22 sini yurtdışında çalışanlar oluşturmuştur. Topluluğumuz nakit çıkışı gerektirmeyen 117 milyon USD değer düşüş karşılığı ayırmıştır. Değer düşüş karşılığı öncesi net kârımız 113 milyon dolar; faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız ise 410 milyon dolar olarak gerçek- 4 Þiþecam Mayıs - Haziran 2006

5 leşmiştir. Mali yapımız ve fon yaratma yeteneğimiz sağlıklı görünümünü sürdürmüştür. Gruplarımız 2005 yılında birçok atılım gerçekleştirerek Topluluğumuz adına önemli stratejik kazanımlar elde etmişlerdir. Trakya Cam, ilk yurtdışı yatırımını bir düzcam hattı ile Bulgaristan da gerçekleştirmiş ve Şubat 2006 da işletmeye almıştır. Cam işleme ve ayna yatırımları sürmektedir. Ülkemizde ise Bursa-Yenişehir de beşinci düzcam hattı, kısa süre önce duyurulduğu üzere altıncı düzcam hattı yatırımını 2007 yılı ilk ve son çeyreklerine sırasıyla yetiştirmek üzere başlatmıştır. Bunlara paralel olarak nitelikli camlara yönelik düzcam kaplama hattı yatırımını da gerçekleştirecektir. Paşabahçe Cam, Rusya daki ilk açılımından sonra Bulgaristan daki cam ev eşyası fabrikasını Temmuz da başarıyla işletmeye almıştır. Topluluğun rekabet gücüne önemli katkı sağlaması beklenen bu tesisi, global iddiamız çerçevesinde yeni inisiyatifler izleyecektir. Anadolu Cam, Rusya da kurduğu üçüncü fabrikası Ruscam Ufa ile pazar liderliğini elde etmiş, Bursa-Yenişehir de yeni bir yatırımı devreye sokmuştur. Gürcistan da ise üretimini ikiye katlayacak genişletme yatırımını başlatmıştır. Soda Sanayii, tesislerini fuel-oil den doğal gaza dönüştürerek önemli bir maliyet yükünden kurtulmuştur. Genişletme ve kojenerasyon yatırımlarıyla Eylül 2006 dan itibaren maliyet avantajını daha da geliştirecektir. İtalya da gerçekleştirilen Cromital ortak girişimi yurtdışı pazar etkinliğini artırmıştır. Faaliyetlerini bölgesel planda yayma girişimlerini ise önemle sürdürmektedir. Görüldüğü gibi Şişecam Topluluğu dört grubu ile güçlü bir büyüme ve bölgesel genişleme içindedir. Tam anlamıyla odaklandığımız yaşamsal coğrafyamızın lider üreticisi olma vizyonumuz adım adım gerçekleştirilmektedir. Aslında bugün fiilen bölgesel lider konumunda bulunuyoruz. Ama hedefimiz bunu daha çok pazarda, daha çok ürünle ve daha yüksek pazar payıyla yer alarak pekiştirmektir. Bu doğrultuda Topluluk olarak 2006 yılı için toplam 533 milyon dolar sabit yatırım harcaması programlamış bulunuyoruz. Sadece bu yıl cam üretimimiz bölgesel planda %25 artacaktır. Artık 3 milyon ton cam üretimi bizim için uzak bir hedef oluşturmamaktadır. Organik büyümenin yanı sıra şirket satın Toplulu umuz, rekabet almak da kullanacağımız koflullar n n gerektirdi i tüm önemli araçlardan biri önlemleri almakta, rekabet olacaktır. Bölgemizin bu gücünü ve performans n kapsamda çok sayıda fırsat ve işbirliği imkanı güven ve kararl l n yüksek tutma yönündeki sunmakta olduğunu ve korumaktad r. bazı somut projeler üzerinde halen özenle çalışıldığını burada özellikle belirtmek isterim. Pay sahiplerimiz Şişecam a ilişkin düşüncelerini büyütmeli, beklentilerini artırmalıdırlar. Çünkü Şişecam, onu bugünlere getirenlerin, yani cama can katanların oluşturduğu güçlü temeller üzerinde hissedar değerinin en üst düzeye ulaşacağı bir geleceği hedeflemektedir. Sözlerimi bitirirken, bugünkü gurur veren tabloya ulaşmada destek olan ve bundan sonra da desteklerini esirgemeyeceklerini umduğum başta değerli ortaklarımız sizlere, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve Şişecam Topluluğu ile iş yapanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyorum. fiiflecam Yönetim Kurulu nda De ifliklik 14 Nisan 2006 Başkan Prof. Dr. Ahmet Kırman* Başkan Vekili Y. Ziya Toprak Üye Alparslan Akıncı Üye-Genel Müdür Doğan Arıkan Üye H. Arslan Sarsar Üye İnci Yılmaz Üye Özgün Çınar* Denetçi Üye İnci Önal Denetçi Üye Mehtap Bingöl * Prof. Dr. Ahmet Kırman Ersin Özince nin, Özgün Çınar Özcan Türkakın ın yerine seçilmişlerdir. Þiþecam Mayıs - Haziran

6 Yeni Yönetim Kurulu Baflkan m z Prof. Dr. Ahmet K rman n mesaj Tedbirli olaca z ve kararl l kla geliflmemizi sürdürece iz fiiflecam, tek bafl na milli varl k olman n çok ötesinde küreselleflme ça n n sayg n flirketleri aras nda ilk s ralarda yer alan varl m zd r. Kurumlar toplumların aynasıdır. Bir toplumun zenginliğinin yer altı ve yer üstü kaynaklara, çok tutarlı makro politikalara bağımlı olmadığını; ama işleyen kurumlara bağımlı olduğunu kanıtlayan bir dizi araştırma var. Bizim çalıştığımız kurum olan Şişecam, Türkiye İş Bankası ve bağlı kuruluşlarının oluşturduğu büyük ailenin temel unsurlarından biri. Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse yaşıt olan, Cumhuriyet yönetimiyle birlikte büyüyen, gelişen, zenginlik üreterek toplum yaşamına katkıda bulunan topluluğumuzda işin doğası gereği bayrağı taşıyanlar zaman içinde değişir. Şişecam ın 14 Nisan 2006 günü yapılan Olağan Genel Kurulu nda böyle bir değişme oldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ersin Özince bayrağı Prof. Dr. Ahmet Kırman a teslim etti. Şişecam Dergisi nin geleneği, topluluğumuzun geleceğini yaratmanın büyük yarışında bayrak değiştirildiğinde, bayrağı elinde tutanlarla bir söyleşi yaparak, onların duygu ve düşüncelerini; çalışanlarımıza, hissedarlarımıza müşterilerimize ve geniş kamuoyuna duyurmaktır. Yeni Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Kırman a Türkiye İş Bankası Grubu nun misyonunun, bugünün penceresinden nasıl algılandığını sorduk: Türkiye İş Bankası başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet önderlerinin belirlediği bir misyonu üstlenmiş kurumdur. Bizim temel görevlerimizden biri milli sermayenin gelişmesine katkı yapmaktır. Bu nedenle bir yandan kendi iştiraklerimiz olan bağlı kuruluşlarımız aracılığı ile öte yandan bize başvuran girişimcileri destekleyerek milli sermayenin gelişmesine, üretimin artırılmasına, refahın yaygınlaştırılmasına, insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmasına yönelik misyonumuzu sürdürüyoruz. Bu misyonumuzu bugün de yasaların çizdiği çerçevelerde aksatmaksızın yerine getiriyoruz dedi. 6 Þiþecam Mayıs - Haziran 2006

7 fl Grubu büyük bir ailedir Prof. Dr. Ahmet Kırman, en üst düzeyde yönetim sorumluluğu taşıdığı Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Şişecam ı nasıl algıladığını da, Şişecam çalışanları, hissedarları ve müşterileri ile değer yaratma zincirimizin çok önemli halkalarından birini oluşturur. Türkiye İş Bankası, bir banka olmanın çok ötesinde Şişecam ve diğer kuruluşları ile birlikte bir gruptur; daha da önemlisi büyük bir ailedir. Bu aile her zaman karşılıklı saygı ve sevgi temelinde, bağlılık ve dayanışma içinde olmuştur; ulusal ve uluslararası ölçekte yarattığı güveni, bu aile içi ahenge borçludur diyerek, grubun niteliği ile ilgili düşüncelerini aktardı. Yönetim Kurulu Başkanımız görüşlerini şöyle devam ettirdi: Şişecam, tek başına milli varlık olmanın çok ötesinde küreselleşme çağının saygın şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan varlığımızdır. Ana şirketimiz Türkiye İş Bankası, bu ayrıcalıklı ve önemli kuruluşumuzun geçmişte de destekçisi olmuştur; bugün de olmaktadır. Şişecam saygınlığını geliştirerek sürdürmektedir. Biz, mal ve hizmet üreten bir kuruluşun olduğu yerde durması halinde, arkadan gelenlerin onu ezip yok edeceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle Şişecam ın durmak değil, daha güçlü biçimde koşmak zorunda olduğunu biliyoruz; bu kuruluşumuzu dünya şirketleri arasında bugünkü konumunun çok daha ötesinde bir yere yükseltmek için çabalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız. Tedbirli olaca z, kararl l m z sürdürece iz Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı na geleceği yaratma konusundaki düşüncelerini ve nasıl bir gelecek öngördüklerini sorduğumuzda; Şişecam ve diğer bağlı kuruluşlarımız çalışanları, hissedarları ve müşterileri ile bir bütündür. Biz, küresel dünyada kıyasıya rekabet savaşında rekabet gücümüzü korumak ve geliştirmek için durmaksızın açıklık, paylaşımcılık ve güven esasına dayanan bir birliktelik içerisinde mücadele etmek zorundayız. Ama bu bir doludizgin, öngörü ve önlem alma disiplinine özen göstermeyen mücadele değildir. Biz, korkaklığın adını tedbirlilik koymuyoruz; ama tedbirli ve kararlı olmayı, öngörme ve önlem alma disiplinine uymayı değişen dünya koşullarında uyum için planlı ilerlemeyi ilke ediniyoruz. Bunu yaparken, kötümserlerin sadece tüneli gören, iyimserlerin tünelin sonundaki ışığı algılayan, gerçekçi kişilerin ise tünel ile birlikte ışığı ve de gelebilecek treni bilenler olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmayacağız. Biz, olası bütün parametreleri dikkate alan bir ilerleme yolunu seçiyoruz; hem tedbirli olmak istiyoruz, hem gelişmeyi sağlayarak rekabet savaşının gerisinde kalmama gayreti gösteriyoruz. Bizim yönetim anlayışımız, dünya genelindeki eğilimleri gözleyerek, o eğilimlerin yarattığı fırsat ve tehlikeleri iyi okumak, kendi imkanlarımızı ona göre değerlendirmek ve gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamaktır değerlendirmesini yaptı. fiiflecam, amiral gemisidir Şişecam, Atatürk ün bize hedef gösterdiği cam sanayiini kurma, geliştirme ve uluslararası düzeye çıkarma misyonunu yerine getirmiştir; kapasite ve teknik olanaklarını geliştirerek, sektöründe dünyanın saygın kuruluşları arasında yerini almıştır. Bizim hedeflerimiz, durağan değildir; Biz, korkakl n ad n dinamiktir. Özellikle küreselleşmenin hızlandığı, tedbirlilik koymuyoruz; ama uluslararası rekabet sisteminin çok farklı boyutlar öngörme ve önlem alma tedbirli ve kararl olmay, kazandığı bir dönemde, disiplinine uymay de iflen tek bir merkezde üretim dünya koflullar nda uyum yaparak bir kuruluşu için planl ilerlemeyi ilke ayakta tutmak pek mümkün olmamaktadır. Bu ne- ediniyoruz. denle Şişecam, çok-odaklı üretim stratejisini benimsemiştir. Önce karşılaştırmalı üstünlüğü olan yaşamsal coğrafyasında öncü bir üretici olma adımlarını atmıştır. Yurtdışında yatırımlarımız, bir yandan pazarlara ulaşma, öte yandan stratejik konumlanma ile rekabet gücümüzü artırma amacını güder. Biz zaten ülke içinde yurtiçi pazarı çok aşan üretim yapıyor ve uluslararası pazara satıyoruz. Yurtdışı yatırımlarımız ise gelişen pazarlarda yer edinme amacını taşıyor. Bu stratejimiz gerekli olduğu kadar, zorunludur da. O nedenle biz önce yurtiçi yatırımları realize etme, sonra yurtdışına açılma anlayışı- Þiþecam Mayıs - Haziran

8 Prof.Dr. Ahmet K rman 1958, Ankara. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Kırman aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku dalında master ve Özel Hukuk dalında doktora çalışması yapmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Hukuk Bilim Dalı nda doçent ve takiben profesör ünvanını almıştır. Prof. Dr. Kırman, avukatlık stajını tamamladıktan sonra Danıştay da tetkik hakimliği, İş Bankası bünyesinde avukatlık, müşavir avukatlık, mali müşavir yardımcılığı ve mali müşavirlik görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Kırman, halen, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Mali Hukuk Danışmanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi ve Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 26 Mart 1999 tarihinde İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Kırman, 16 Temmuz 2002 ve 5 Nisan 2005 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçilmiştir. Prof. Dr. Kırman Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmektedir. mızı kararlılıkla koruyoruz. Şişecam ın yurtiçi yatırımları, kesintisiz sürdürülüyor diye açıklamalar yapan Yönetim Kurulu Başkanımız, İş Grubu nun kendine özgü yapısına dikkat çekerek değerlendirmesini şöyle sürdürdü: Türkiye İş Bankası ve Şişecam Topluluğu nun kendine özgü yapısını gözden kaçırmamalıyız. Bizim grubumuz çalışanların sahip olduğu özgün bir modeldir. Bu özelliği nedeniyle her zaman çalışanlarını ön planda tutar. Çünkü çalışanları en değerli varlığını oluşturur. Şişecam iştiraklerimiz arasında amiral gemisidir. Bu nedenle Şişecam ın büyütülmesi, geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve her geçen gün saygınlığını daha da artırması gerekiyor. Hepimiz bu kurumun bir çalışanı olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinç misyonumuzu yerine getirmedeki en büyük gücümüzdür. Sermayesini tabana yayan örnek bir grubuz Türkiye İş Bankası ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, İş Grubu nun, sermayeyi tabana yayan, çok sayıda küçük hissedarın varlığını yönetme sorumluluğunu taşıyan kurumlar olduğuna işaret ederek, Bizim kuruluşumuz mülkiyetin tabana yayılmasının örneğidir. Asli görevlerimizden biri de bize inanan ve güvenen hissedarlarımızın varlıklarını korumaktır; o değerleri artırmaktır. Vizyonumuzun varlık nedeni milli sermayeyi yaratmak, ulaşmak istediği hedef de Şişecam ın bütün alt sektörlerde dünyanın ilk 5 i arasında yer almasını sağlamaktır. diyerek, 2000 li yılların gelişme hedeflerinin de altını çizdi. Tüm çalışanlarının ortak çabasıyla uluslararası niteliklere sahip bir kurum yaratıldığına, bu görevin bundan sonra da eksiksiz yerine getirilmesi için hep birlikte çaba gösterileceğine de işaret eden Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam çalışanlarına şöyle seslendi : Şişecam, müşterileri, hissedarları ve çalışanları ile birlikte daha iyi bir yere gelme çabasını tam bir ortaklık anlayışı ile yerine getirmektedir; bu anlayışı güçlendirerek sürdürmek bizim ortak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu yerine getirirken, en ileri teknolojileri kullanmak, en yüksek düzeyde kaliteli mamuller üretmek, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerin beklentilerini karşılamak, güvenini kazanmak ve onların sadakatini korumak istiyoruz. Geçmişte yapılanlar, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır diye bir söz var, Şişecam çalışanları büyük bir aile dayanışması içinde geçmişte gösterdikleri başarıyı, gelecekte de gösterecektir. Bu ailenin bir ferdi olarak bizlerin görevi, birbirimizi sevmek, birbirimize güvenmek ve güzel bir gelecek yaratmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız, yarışta bayrağı gururla taşıyacağız. 8 Þiþecam Mayıs - Haziran 2006

9 Anadolu Cam Baflkortostan daki tesisinde ikinci f r n n ateflledi Anadolu Cam Rusya Federasyonu nda büyümesini sürdürüyor Rusya Federasyonu ndaki faaliyetlerini Ruscam adı altında yürüten Anadolu Cam ın Urallar Bölgesi nde Başkortostan ın başkenti Ufa da kurulan üçüncü cam ambalaj tesisinin ikinci fırını da 5 Mayıs 2006 günü ateşlendi. Ruscam Ufa ya bugüne kadar 80 milyon $ lık yatırım yapıldı; toplam üretim kapasitesi 240 bin ton/yıl düzeyine çıkarıldı. Anadolu Cam ın Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesi Gorohovets deki ilk yatırımı (Ruscam Gorohovets) üç fırını ile devrede olup, şu anda toplam 300 bin ton kapasiteye ulaştı. Tesis için toplam 85 milyon $ lık bir harcama yapıldı. İkinci cam ambalaj yatırımı (Ruscam Pokrovsky) St. Petersburg yakınlarındaki Pokrovsky fabrikası satın Anadolu Cam, Rusya Federasyonu nda kurdu u alınarak gerçekleştirildi. Bu tesisteki üçüncü fabrikas Ruscam Ufa ile pazar liderli ini mevcut fırın modernize edildi; daha sonra ikinci fı- elde etti. rın yatırımı Ağustos 2005 de devreye alındı. Tesisin bütünü için 42 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Tesiste bugünkü aşamada 200 bin ton/yıl cam ambalaj üretiliyor. Ruscam Ufa nın ikinci fırınının ateşlemesiyle ilgili bir açıklama yapan Cam Ambalaj Grubu Başkanı Teoman Yenigün, Rusya da 750 bin ton/yıl üretim kapasitesiyle cam ambalaj üretiminde lider konuma ulaştık. Bu büyük komşumuzun sunduğu potansiyeli yakından izleyerek, gelişmeyi aralıksız sürdürmekteyiz dedi. Þiþecam Mayıs - Haziran

10 Soda Sanayii Lukavac Soda Fabrikas n n ço unluk hissedar oldu Ortak flirkette Soda Sanayii % 80, FSL ise % 20 oran nda pay sahibi olmaktad r. Kurulacak yeni flirketin ünvan Sisecam Soda Lukavac d.o.o (SSL) olarak kararlaflt r ld. Kimyasallar Grubu bünyesinde yer alan Soda Sanayii A.Ş., Mersin Soda Fabrikası ve Bulgaristan daki Solvay Sodi üretim ortaklığı ile bölgesinde ve dünya soda pazarlarında ulaştığı konumu daha da geliştirmek amacıyla, ilave soda kapasiteleri yönünde arayışlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, önemli bir bölgesel pazarımız olan Güney Doğu Avrupa da faal az sayıdaki soda tesisinden biri olan Bosna-Hersek Federasyonu/Tuzla Kantonu ndaki Lukavac Soda Fabrikası nın (FSL) çoğunluk hissesinin alınması amacıyla 2005 yılı sonunda başlatılan çalışmalar, imzalanan ortak şirket kuruluş anlaşmasıyla sonuç aşamasına ulaştı. Soda Sanayii, tesisin teknik, malî, çevre ve hukuksal incelemeleri ile fizibilite çalışmalarını tamamlarken, Bosna-Hersek Federasyon yetkilileri ve Tuzla Kantonu Hükümeti ile yoğun bir görüşme programı yürütüldü. 16 Mart 2006 da, FSL in % 96 hissesine sahip olan Tuzla Kanton Hükümeti ile bir protokol imzalandı. Bosna-Hersek Federasyonu ve Tuzla Kantonu yetkilileriyle projenin, Soda Sanayii ve FSL tarafından kurulacak yeni bir ortak şirket vasıtasıyla gerçekleştirilmesi hususunda mutabakat sağlandı. Söz konusu ortak şirkette Soda Sanayii % 80, FSL ise % 20 oranında pay sahibi olmaktadır. Kurulacak yeni şirketin ünvanı Sisecam Soda Lukavac d.o.o (SSL) olarak kararlaştırıldı. SSL, FSL in varlıkları ve yükümlülüklerini devralacak. Soda Sanayii, ortak şirkete 26.7 milyon euro tutarında sermaye katılımı ger- 10 Þiþecam Mayıs - Haziran 2006

11 çekleştirecek. Bunun 24.1 milyon euro su nakdî sermaye katılımı, 2.6 milyon Euro su ise know-how katkısı ile aynî sermaye katılımı şeklinde gerçekleşecek. SSL, Soda Sanayii nin know-how liderliğinde 5 yıl içinde toplam 27 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirecek. Yapılacak yatırımlar içinde, tesiste ağır soda ünitesinin kurulması, mevcut tesisin modernize edilmesi ve darboğazların giderilmesi, kalite artışı, elektronik kontrol sistemlerinin kurulması ve girdi tüketimlerinin azalmasına yönelik yatırımlar başta gelmekte. Yeni şirkette halen 150 bin tonun altında olan üretimin öncelikle 250 bin ton yıla çıkarılması, ileride koşullar elverdiği takdirde bunun da üzerinde artırılması hedefleniyor. Tüm bu hususları düzenleyen ortak şirket kuruluş anlaşması, 4 Mayıs 2006 da Tuzla Kantonu/Lukavac ta yapılan törende imzalandı. Törene, Tuzla Kanton Başbakanı Bayezid Yaşareviç, Türkiye Cumhuriyeti Bosna- Hersek Federasyonu Büyükelçisi Bülent Tulun, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Genel Müdürü Doğan Arıkan ve Kimyasallar Grup Başkanı Dr. Ateş Kut un yanı sıra, Bosna-Hersek Federasyonu Özelleştirme Dairesi Başkanı, diğer federal yetkililer, kanton yetkilileri, Lukavac Belediye Başkanı, yöredeki sınai ve finansal kuruluşların temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Tuzla Kantonu Sanayi, Enerji ve Madencilik Bakanı Prof. Dr. Mustafa Burgiç konuşmasında, Soda Sanayii nin soda sektöründe sahip olduğu ileri teknoloji ve pazar bilgisinin, Kanton un tercihinin Soda lehine sonuçlanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Anlaşmanın tesisini takiben, halen ortak şirket kuruluş çalışmaları sürmekte. Bu doğrultuda, öncelikle Bosna-Hersek te Federal düzeyde çıkması beklenen, şirketlerin geçmiş dönem prim borçlarıyla ilgili yasa 24 Mayıs 2006 da resmî gazetelerinde yayınlamış olup, yayın tarihinden 8 gün sonra yürürlüğe girmektedir. Bu gelişmeyi takiben, kuruluş başvurusu yapılarak şirket tescil ettirilecek. Yap lacak yat r mlar içinde, tesiste a r soda ünitesinin kurulmas, mevcut tesisin modernize edilmesi ve darbo azlar n giderilmesi, kalite art fl, elektronik kontrol sistemlerinin kurulmas ve girdi tüketimlerinin azalmas na yönelik yat r mlar baflta gelmekte. Þiþecam Mayıs - Haziran

12 Paflabahçe den yurtd fl ata Ortakl k flirketi ABD deki yasal onaylar n al m na ba l olarak 1 Temmuz da faaliyete geçecek ve ABD, Kanada ve Karayipler ikram kesimi pazarlar na hizmet verecek. Paşabahçe ve Arc International her iki şirketin kendilerine özgü büyüme stratejileri doğrultusunda, dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen pazarlarından olan Kuzey Amerika ikram kesimine yönelik faaliyet göstermek üzere bir ortaklık oluşturduklarını ve benzer bir projeyi Çin de geliştirmeye niyetli olduklarını belirttiler. Bu ortaklık kapsamında ABD de New Jersey de bir dağıtım şirketi kurulacak. Ortaklık şirketi, cam ev eşyası jenerik ikram ürünleri için ortak bir yeni marka olarak Elemental markasını tanıtacak ve aynı zamanda Paşabahçe nin ikram kesimi için mevcut koleksiyonlarını Paşabahçe markası ile satacaktır. Ürünler Arc International ın Amerika daki ikram kesimi şirketi Cardinal tarafından depolanacak, dağıtılacak ve satılacak. Bu yeni ürün serileri, Arc International ın şirketi Cardinal tarafından Mikasa Hotel & Restaurant ve Arcoroc markaları altında dağıtılan ürünlere ek olarak sunulacak. Paşabahçe nin ABD ve Kuzey Amerika pazarlarında ikram kesimi dışındaki tüm kesimlere (ev kesimi, endüstri promosyon) satışları şu ana kadar olduğu gibi Paşabahçe şirketleri tarafından yapılacak. Ortaklık şirketi ABD deki yasal onayların alımına bağlı olarak 1 Temmuz da faaliyete geçecek ve ABD, Kanada ve Karayipler ikram kesimi pazarlarına hizmet verecek. Bu gelişmeye ek olarak, her iki şirket Çin de benzer bir yaklaşımla ortaklık kurmak üzere anlaştı. Bu proje ile ilgili tüm detaylar gelecek haftalarda sonuçlandırılacak. Bu faaliyetler şirketlerin diğer pazarlardaki ilişkilerinde herhangi bir değişiklik oluşturmayacak. Paşabahçe nin Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm Azeri Endüstrideki iki ana oyuncunun güçlerini birleştiren böyle bir anlaşmaya varıldığı için mutluyum derken, Arc International ın Yönetim Kurulu Başkanı Philippe Durand Birleşik yeteneğimiz ile bu en zorlu pazarlarda gücümüzü artırabileceğimizden dolayı çok heyecanlıyız diye ekledi. Avrupa n n 2. dünyan n 3. büyü ü Merkezi İstanbul-Türkiye de olan Paşa- 12 Þiþecam Mayıs - Haziran 2006

13 Paflabahçe nin Türkiye, Rusya ve Bulgaristan da en geliflmifl teknolojiye sahip üretim tesisleri ve yan s ra Almanya, spanya, Rusya, ABD ve Çin de sat fl flirketleri bulunmakta. bahçe, 1935 yılından bu yana global bir cam ev eşyası üreticisi olarak faaliyet gösteriyor ve kütle ürünlerden lüks ürünlere kadar bütün pazarlarda perakende, ikram, endüstriyel ve promosyon kesimlerine yönelik olarak geniş bir seride ürün sunuyor. Grubun tüm dünyada çalışanı bulunuyor ve 120 ülkedeki etkili lojistik hizmet ve güçlü dağıtım ağı ile toplam 500 milyon dolar ciro elde ediyor. Paşabahçe nin Türkiye, Rusya ve Bulgaristan da en gelişmiş teknolojiye sahip üretim tesisleri ve yanı sıra Almanya, İspanya, Rusya, ABD ve Çin de satış şirketleri bulunuyor. İşe odaklı ve deneyimli bir ekibe sahip olan Paşabahçe, dünya pazar dinamiklerini yakından izleyerek, en iyi değeri, geniş ürün seçeneği, güvenilir ve etkin lojistik servisi ve sürekli gelişimiyle, tüm yüksek potansiyelli pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Pazar lideri Arc International ın ü Fransa da olmak üzere toplam çalışanı bulunmakta. Merkezi Arques-Fransa olan grubun 2005 yılı cirosu 1.4 milyar Euro dur ve 150 den fazla ülkede masaüstü ev eşyası ürünleri satıyor. Kütle pazarından lüks ürünlere kadar bütün dağıtım kanallarını kapsayan 8 güçlü markaya (Luminarc, Cristal d Arques Paris, Mikasa, Studio Nova, Arcoroc, Pyrex ve Salviati) sahip olan Arc International dünya genelinde lider konumunu güçlendirmeye yönelik büyüme stratejisi uygulanıyor. Bu strateji doğrultusunda grup ürün karışımını cam dışı ürünlere de kaydırmış ve şimdi pazara, masaya yönelik komple konseptler ve cam, porselen ve metal dekoratif ürünler sunuyor. Arc International 5 kıtada üretim tesisleri (Fransa, ABD, İspanya, İngiltere, İtalya, Çin ve BAE), dağıtım şirketleri (Fransa, İspanya, Avustralya, Meksika, Hollanda ve Japonya), ABD ve Kanada daki Mikasa mağaza zinciri ve 20 ye yakın temsil ofisi ile faaliyet gösteriyor. Þiþecam Mayıs - Haziran

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2009 Yıl 50 Sayı 268 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2009 Yıl 50 Sayı 269 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BÜYÜK POTANSİYEL VAR! AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Ticaret sicil numarası: 27158 Genel Müdürlük Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye

Detaylı

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi.

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. 2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. İÇİNDEKİLER : 1. Vizyon ve Misyon.. 3 2. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 6 3. Kurumsal Profil 10 4. Yönetim Değerlendirmesi ve Analizi.14 5. Holding

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

2010 da hedeflerimiz daha büyük! l Halkbank'tan reel ekonomiye destek: 2009'da sektördeki kredi artışının % 26,3'ü Bankamızdan.

2010 da hedeflerimiz daha büyük! l Halkbank'tan reel ekonomiye destek: 2009'da sektördeki kredi artışının % 26,3'ü Bankamızdan. 20 H A L K B A N K T A Halkbank Kurumsal İletişim Dergisi İki Ayda Bir Yayımlanır Mart - Nisan 2010 Sayı: 20 20 2010 da hedeflerimiz daha büyük! Mart - Nisan 2010 l Halkbank'tan reel ekonomiye destek:

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu Türkiye nin Sabancı sı... Değer Yaratan... 1 sabancı holding 2010 faaliyet raporu 3 sabancı holding 2010 faaliyet raporu Sorumlu... 5 sabancı holding

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri

İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri İçindekiler 01 Misyon, Vizyon, Değerler 02 Kısaca OYAK 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 08 Genel Müdür den Mesaj 10 Üst Yönetim 11 Yılında

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 1 2 İçindekiler Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler 5 Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları 6 Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 8 Doğuş Otomotiv İcra Kurulu 9 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30 Haziran 2013 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı