Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır."

Transkript

1 İKİ BOYUTLU ÇİZİM DRAW MENÜSÜ KOMUTLARI Line: Çizgi çizmek için line simgesine tıklanır.ekran üzerinde bir nokta işaretlenir.mouse ile yön belirtilerek ikinci nokta belirlenir ve komuttan çıkılır. Açılı çizgiler çizmek için line simgesine tıklanır.ekran üstünde bir nokta belirlenir.alt+q basılır. < işratine basılır açı girilip enter a basılır.çizgi boyu girilir ve enter la onaylanır. Sketch komutu serbest çizgi çizmek için komut satırına sketch yazılır enter a basılır ekran üzerine iki nokta belirlenir. Daha sonra tekrar ekran üzerinde nokta belirlenerek çizim tamamlanır.bitirmek için esc değil enter a basılır. PolyLine: Birleşik çizgi çizmek için kullanılır.üç boyutlu çizimlerde kullanılır.line komutuyla yapılan işlemler yapılır. PolyGon:Çok gen çizmede kullanılır.çokgen çizmek için PolyGon Simgesine tıklanır.kaçgen olacaksa komut satırına o değer girilir.enter a basılır. Ekran üzerinde bir nokta belirlenir. i yazılır.enter a basılır.çokgenin yarıçapı girilir.enter a basılır. Arc: Yay çizmek için arc simgesine tıklanır.üç nokta belirlenerek yay çizimi tamamlanır. Circle: Daire çizmek için circle simgesine tıklanır. Ekran üzerinde bir nokta belirlenir.yarı çap ölçüsü girilir. Enter a basılır. Spline:Yay çizmek için spline simgesine tıklanır.ekran üstünde bir nokta belirlenir.daha sonra istenen yay çizilir.üç kez Enter a basarak komuttan çıkılır. Ellipse:Elips çizmek için Ellipse simgesine tıklanır.ekran üzerinde bir nokta belirlenir.elipsin çap değeri girilir Enter a basılır uzunlama yarıcap değeri girilir Enter a basılır. Wblock:Block oluşturmak için wblock yazılır,enter a basılır.ekrana gelen menüden pick point kutucuğu seçilir.ekrandan bloğun oluşturacağımız nokta tespit edilir.daha sonra ekrana gelen menüden select obje seçilir.ana ekrandan block oluşturulacak objeler seçilir.enter a basılır.ekrana gelen menüden (üç nokta yanyana) kutu seçilir.block istenilen partiona kaydedilir.tamam tuşuna basılır. İnsert Block:Oluşturulan bloğu çağırmak için kullanılır.insert block simgesi tıklanr.ekrana Gelen Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır. Point: Ekran üzerinde noktalama işareti bırakır.özellikle daire merkezinde kullanılır. Hatch: Tarama yapmak için kullanılır.şu şekilde uygulanır.hatch simgesine tıklanır. Ekrana gelen menüden istenilen tarama seçilir.(swatch).istenilen tarama alanı seçilir(angle).istenen tarama aralıkları seçilir(scale).daha sonra pick point kutucuğu seçilir.ana ekrandan taranacak kısım yada kısımlar seçilir.enter a basılır.ekrana gelen kutucuk işaretlenerek ok tuşu ile çıkılır. 1

2 Region: Çizgileri bütün hale getirmeye yarar.bir başka değişle iki boyutlu çizgileri üç boyutlu hale getirir.şu şekilde uygulanır.region simgesi tıklanır.istenilen çizgiler seçilir Enter a basılır. MultiLine Text:Yazı yazmak için kullanılır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.ekran üzerinde yazılacak alan belirlenir.gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra yazı yazılır.ok tuşu ile komuttan çıkılır. MODIFY MENÜSÜ KOMUTLARI Erase: Seçilen nesneleri silmeye yarar. Copy Object: Kopyalama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.daha sonra şekil seçilir.enter a basılır.şekil istenilen yerden tutularak istenilen yere taşınır. Miror: Aynalama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir.aynalama yapılmak istenen şekil seçilir.enter a basılır.ekran üzerinde iki nokta belirtilir.enter a basılır. Offset:Baskı yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır:simge seçilir,istenilen aralık mesafesi girilir.enter a basılır,taşınacak çizgi seçilir.taşınılacak alana tıklanır. Array: seçilen şekli istenilen sayıda çoğaltmaya yarar.dikdörtgen kesitli parçalar yaparken array simgesine tıklanır, rectangular array kutucuğu işaretlenir,rows ve Columns kısımlarından ne kadar çoğaltılacağı seçilir,pick both offsets kutucuğu seçilir,çoğaltılacak şeklin hatları belirtilir,daha sonra ekrana gelen menüden Select object kutucuğu işaretlenir,çoğaltılacak şekil seçilir Enter a basılır.ok tuşuna basarak komuttan çıkılır. Dairesel kesitli şekillerin çoğaltılması için Array simgesine tıklanır,polar Array kutucuğu seçilir,total Number Of Items kutucuğuna şeklin ne kadar çoğaltılacağı yazılır, pick center point kutucuğu seçilir,ana ekrandan şeklin hangi merkez etrafında çoğaltılacağı seçilir.daha sonra select object kutucuğu seçilir,çoğaltılacak nesne seçilir,enter a basılır,ok tuşuna basarak komuttan çıkılır. Move: Seçilen şekli taşımaya yarar.şu şekilde uygulanır.move simgesine tıklanır,taşınacak şekil seçilir,enter a basılır,istenilen yerden tutularak istenilen yere bırakılır. Rotate:Seçilen şekli istenilen açıda döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.döndürülmek istenilen obje seçilir.enter a basılır.döndürülmek istenen nokta işaretlenir.açı girilir.enter a basılır. Scale:Şekli istenilen oranda büyütüp küçültmeye yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,daha sonra obje seçilir ve Enter a basılır,ekran üzerinde bir nokta belirlenir,istenilen oran girilerek Enter a basılır. Stretc :Şekilleri uzatarak büyütüp küçültmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,şekildeki üç çizgi seçilir Enter a basılır,ekran üzerinde bir nokta belirlenir.komut satırına istenilen değer girilir,enter a basılır. 2

3 Trim:Budama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,mouse sağ tıklanır,silinmesi istenen çizgiler seçilir. Extend:Seçilen çizgiyi uzatmaya yarar.şu şekilde uygulanır,uzatılması istenen çizgi seçilir,simge seçilir,enter a basılır,uzatılacak,çizgi seçilir. Break:Çizgileri kırmaya yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,kırılması gereken iki nokta seçilir. Chamfer: Köşelere pah kırmaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir, D +Enter a basılır,birinci nokta için değer girilir.enter a basılır,ikinci nokta girilir Enter a basılır.köşeler sırasıyla seçilir. Fillet: Köşeleri kavislendirmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir. R +Enter a basılır.yarıçap değeri girilir.enter a basılır,kavislendirelecek köşeler seçilir. Explode: Seçilen şekili patlatmaya yarar.bir başka değişle Polyline ile çizilmiş şekli Line a çevirir. Divide:Çizgiyi eşit aralıklarda bölmeye yarar.şu şekilde uygulanır,ana menüden Format içersinde point style seçilir.menüde istenilen sembol seçilir,ok tuşuna basılır.daha Sonra ana menülerdeki draw menüsü içersinde point içersinde Divide seçilir, çizgi seçilir,değer girilir,enter a basılır. Measure: Çizgiyi verilen ölçüde aralıklara bölmeye yarar. Uygulaması Divide gibidir. Başlangıç ve bitiş limit kullanımı: Limits Enter 210,297 KATMANLAR Layers:Katman ayarları yapmak için kullanılır.şu şekilde uygulanır,simge üzerine tıklanır,ekrana gelen menüden NEW kutucuğuna tıklandığında yeni katman elde edilir.name alanına katman adı(kalem adı )color kısmından çizginin rengi linetype kısmından çizginin şekli lineweigth kısmından çizginin rengi seçilebilir. Match proterties: (MA) Özellik atamaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.özellik verilmesi istenen çizgi seç ilir,daha sonra özellik verilecek çizgi seçilir. ZOOM AYARLARI Pan:Ekranı taşımaya yarar,şu şekilde uygulanır,simge şeçilir,taşınması istenen şekil bırakılmadan tutulur istenilen yere taşınır. Zoom Window:Şekli büyütmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,büyütülmek istenen şekil kare içersine alınır. Zoom prervious:ekrana bir önceki görüntüye almaya yarar.şu şekilde uygulanır. Simge seçilir. ÖLÇÜLENDİRME AYARLARI 3

4 DİMENSİON Linear Dimension:Dikey ve yatay ölçülendirmelerde kullanırlır.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ölçülendirilecek alanlar seçilir,komut satırından aralık ölçüsü ayarı girilir.enter a basılır. Aligned Dimension:Açılı çizgilerin ölçülendirilmesinde kullanırlır. Radius Dimension:Yarıçap ölçülendirmede kullanılır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,daire üzerinde bir nokta tıklanır, istenilen bir noktaya tıklanarak komuttan çıkılır. Diameter Dimension:Çap ölçülendirmede kullanılır.kullanımı Radius Dimension gibidir. Dimangular:Açı ölçmek için kullanırlır. Şu şekilde uygulanır,komur satırına dimangular yazılır,enter a basılır,ölçülmesi istenen açının ilk çizgisi seçilir,daha sonra ikinci çizgi seçilir,istenilen yere bırakılır. qdim:çoklu ölçülendirme yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır,komut satırına qdim yazılır,enter!a basılır.ölçülendirilecek bölmeler tek tek seçilir Enter a basılır.mouse ile istenilen yere bırakılır. Leader:Açıklama yazısı yazmaya yarar.şu şekilde uygulanır.komut satırına leader yazılır Enter a basılır.şekil üzerinde bir nokta seçilir.ekran üzerinde bir nokta seçilir.enter a basılır.gerekli açıklama yazısı yazılır.enter a basılır tekrar Enter a basarak komuttan çıkılır. Dimedit:Ölçüyü istenilen açıda döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır.komut satırına dimedit yazılır.enter a basılır, 2 yazılır Enter a basılır.döndürülcek ölçü girilir Enter a basılır,istenilen açı girilir Enter a basılır. Dimension style manager(d):ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapmamızı sağlar.şu şekilde uygulanır.komut satırına D yazılıp Enter a basılır ve ekrana gelen menüden modfy seçilir.lines And Arrows ölçü çizgisi,bağlama çizgisi,ölçü oku ayarları vs. ayarlamalar yapılabilir.text Sekmesinde ölçü yüksekliği ayarı vs. ayarlar yapılabilir. Snap:Görüntü ekranını değiştirmeye yarar.persfektif çizimlerde dairenin çizilmesinde kullanılır.şu şekilde uygulanır.komut satırına SNAP yazılır Enter a basılır. S yazılır Enter a basılır, i yazılır Enter a basılır, 5 yazılır Enter a basılır,crtl+e ye basılır.elips seçilir.i yazılır, Enter a basılır istenilen elips çizimi yapılır. Textstyle:Format alt menüsünde yer alır. Font Name kısmından yazı karakteri font style kısmından kalın,italik,altı çizili gibi ayarlar yapmaya height yazının yüksekliğini belirlemeye yarar. Time:Çizilen şekil ile ilgili tarihi seçenekleri gösterir. Cal: Enter a bastığınızda Ekrana gelir. BOYAMA KOMUTLARI Surfaces:Boyama ve yüzey kaplama menülerinden oluşur.(draw MENÜSÜ) 4

5 2D Solit:İki boyutlu çizimlerde boyama yapmaya yarar.köşeleri çapraz seçilerek boyanır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir, birinci nokta seçilir,karşı köşe noktası seçilir, çapraz karşı köşe seçilir,tekrar karşı köşe seçilerek komuttan çıkılır. ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ (SOLİDS) Extrude: İki boyutlu çizimleri kalınlık vererek üç boyutlu hale getirir.şu şekilde uygulanır,komut satırına extrude yazılır,enter a basılır, obje seçilir, Enter a basılır,kalınlık değeri verilir, Enter a basılır, tekrar Enter a basarak komuttan çıkılır. Union:üç boyutlu yüzeye üç boyutlu yüzey eklemeye yarar. Şu şekilde uygulanır,komut satırına union yazılır, Enter a basılır,objeler seçilir, Enter a basılır. Subtract:üç boyuttan üç boyutu çıkarmaya yarar.şu şekilde uygulanır, komut satırına subtract yazılır, Enter a basılır,ana şekil seçilir, Enter a basılır,çıkarılacak şekil seçilir, Enter a basılır. Revolve: Şekli döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır; komut satırına revolve yazılır, Enter a basılır,eğimli yüzey seçilir, Enter a basılır,dik olan yüzeyde birinci nokta seçilir,ikinci nokta seçilir, Enter a basılır. İntersect: Üç boyutlu çizilmiş iki şeklin kesişim yerlerini almada kullanılır.şu şekilde uygulanır;komut satırına intersect yazılır, Enter a basılır, her iki şekil seçilir, Enter a basılır. Altı görünüş ve dört perspectif vardır; GÖRÜNÜŞ KOMUTLARI(VIEW) Top view: Üst görünüş için kullanılır. Left view: Sol görünüş için kullanılır. Front view: Ön görünüş için kullanılır. Bottom view: Alt görünüş için kullanılır. Right view: Sağ görünüş için kullanılır. Back view: Arka görünüş için kullanılır. SW isometric view: Sol yan görünüş gözükecek şekilde gösterir. SE isometric view: Sağ yan görünüş gözükecek şekilde gösterir. NE isometric view: Sol yan ve arka görünüş gözükecek şekilde gösterir. NW isometric view: Sağ yan ve arka görünüş gözükecek şekilde gösterir. Vpoint: Bakış noktası anlamına gelir.şu şekilde uygulanır; komut satırına vpoint yazılır,enter a basılır, - veya + üç kordinat aralarına virgül konarak girilir ve Enter a basılır. Katı Modelleme(Solit) 5

6 Boxsolit: Hacim oluşturmaya yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir, ekran üstünde bir nokta belirlenir,(seçim yapılır) L yazılır, Enter a basılır,genişlik için bir değer girilir. Enter a basılır,derinlik için bir değer girilir, Enter a basılır. Sphere: Küre çizmeye yarar,şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ekran üstünde bir nokta verilir, Enter a basılır. Cylinder:Silindir çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ekran üstünde bir nokta verilir,.yarıçap değeri girilir, Enter a basılır,kalınlık değeri girilir, Enter a basılır. Cone:Koni çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,ekran üstünde bir nokta belirlenir,yarıçap değeri girilir, Enter a basılır,kalınlık değeri girilir, Enter a basılır. Wedge: Kama çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,ekran üstünde bir nokta belirlenir(seçim yapılır) C yazılır, Enter a basılır,değer girilir, Enter a basılır. Torus: Simit çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ekran üstünde bir nokta girilir,çap ölçüsü girilir, Enter a basılır,kalınlık ölçüsü girilir, Enter a basılır. GÖRÜNÜM AYARLARI(SHADE) Üç boyutlu nesneleri tel kafes,görünmeyen çizgileri gizleyerek ve dolgulu olarak göstermeye yarar. 3D WireFrame: Tel kafes olarak gösterir. Hidden:Görünmeyen çizgileri gizlemeye yarar. Flat shaded:kutu şeklindeki cisimleri dolgulu olarak gösterir. Gouraud shaded: Dairesel şekilleri dolgulu olarak gösterir. Flat shaded,edges on: Kutu şeklindeki şekilleri dolgulu ve gölgeli göstermeye yarar. Gouraud shaded,edges on:dairesel şekilleri dolgulu ve gölgeli göstermeye yarar. KORDİNANT AYARLARI(UCS) UCS: Kordinat sistemini ayarlamaya yarar.kordinatı taşımak için ;simge seçilir, m yazılır,, Enter a basılır.taşınmak istenen yer işaretlenir. Döndürmek için X Axsis rotate UCS simgesine tıklanır,, Enter a basılır. RENDER 6

7 Render:Cisimlere kaplama atama ısık,kayma ve sahnelendirme yapmak için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır;render kutucuğuna basılır,materials olarak ayna atamak için Glass materiali seçilir modfy kutucuğu işaretlenir,reflection kutucuğu işaretlenir,miror kutucuğu işaretlenir,ok tuşuna basılarak çıkılır. Materials: Cisimlere kaplama atamak için kullanılır. Şu şekilde uygulanır,simge tıklanır Materials kutucuğu seçilir,current libry kısmından istenilen kaplama seçilir,import kutucuğu tıklanır Ok tuşuna basılır,ekran a gelen menüden Attach kutucuğu seçilir.kaplama istenen nesne seçilir,enter a basılır,ok butonuna basılarak komuttan çıkılır. Lights:Işık atamak için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,new kutucuğu tıklanır,lights name kısmından ışık adı verilir,intercty kısmından ışığın yoğunluğu ayarlanır,ok butonu işaretlenir,intercty kısmından ışığın şiddeti ayarlanır,ok kutucuğuna basılır. Scanes:Sahne atamak için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,new kutucuğu işaretlenir,sahne adı yazılır,istenen ışık işaretlenir,ok tuşuna basılır,tekrar Ok tuşuna basılarak komuttan çıkılır. Yazıcıdan Çıktı Alma Yazıcıdan çıktı almak için şu işlemler yapılır.file\pilot seçilir.pilot device den bilgisayardan yazıcı seçilir.pilot Setting ayarlarında print atre area kısmında mm seçilir.paper size dan kağıt ebatı olarak A4 seçilir. Scale to feat kısmında ölçek seçilir.kağıt ortalansın isteniyorsa center to pilot seçilir.window kutucuğu işaretlenir.ana ekrandan yazdırılması istenen nesne dikdörtgen içersine alınır. Ok diyerek komuttan çıkılır.çıktı almadan önce önizlemesini istersek full priview daha sonra mouse sağ tıklanır.exit ile çıkılır. JPEG Resme Çevirmek Çizilen şekli jpeg resme çevirmek için şu adımlar izlenir.file dan Pilot seçilir.yazıcı olarak Puplish to Web Jpeg seçilir.enter a basılır.file name and path dan dosya yeri belirlenir.pilot settings yazan kısımda aynı ayarlar yapılır.ok tuşuna basılır. Slice: üç boyutlu çizilmiş resmi kesmeye yarar.şu şekilde uygulanır;komut satırına slice yazılır,enter a basılır,obje seçilir,enter a basılır,üç nokta belirlenir, B yazılır Enter a basılır. İnterFere:Ara kesit oluşturmak için kullanırlır.şu şekilde uygulanır.komut satırına interfere yazılır,enter a basılır.birinci obje seçilir,enter a Basılır.İkinci obje seçilir, Y yazılır,enter a basılır. Solids Editing Menüsü(Katıları düzenlemeye yarar.) 7

8 Extrude faces:katıları istenilen oranda yükseltip alçaltmaya yarayan komuttur.şu şekilde uygulanır. Simge seçilir,objenin yükseltilmesi istenen düzlem seçilir.enter a basılır.yükseltilmesi istenilen değer girilir,enter a basılır,tekrar Enter a basarak komuttan çıkılır. Move faces:bir katı modelin yüzünü kendi doğrultusu üzerinde başka bir konuma taşımak için kullanırlır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.taşınması istenen yüzey seçilir.enter a basılır.iki nokta belirlenerek taşınır. Offset faces: Yüzeyleri ötelemek için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,obje seçilir Enter a basılır,istenilen değer girilir,enter a basılır. Rotate faces: Şekil içersindeki kanalı döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır.şekil tel kafes görüntüye alınır.simge seçilir,kanalın tüm yüzeyleri seçilir.enter a basılır.aynı doğrultuda iki nokta belirtilir.komut satırına istenilen açı değeri girilir,enter a basılır. Taper faces:şekle istenilen yönde eğim vermeye yarar.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,eğim verilmesi istenen yüzeyler seçilir.enter a basılır,aynı doğtultuda iki nokta seçilir,istenilen eğim açısı girilir,enter a basılır. Copy faces: İstenilen yüzeyi kopyalamaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,kopyalanması istenen yüzey seçilir.enter a basılır,herhangi bir nokta seçilir,ikinci nokta seçilerel komuttan çıkılır. Color faces: Yüzey boyamaya yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,boyanması istenilen yüzey seçilir,enter a basılır,istenilen renk seçilir.ok tuşuna basılır. Copy Edges: Simge seçilir.kopyalanması istenilen nesneler seçilir,enter a basılır,bir nokta belirlenir,ikinci nokta belirlenerek komuttan çıkılır. Color Edges:Yüzeyleri sınırlandıran çizgilerin renklendirilmesini sağlar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,renklendirilmesi istenen nesne seçilir,enter a basılır istenilen renk seçilir,enter a basılarak komuttan çıkılır. İmprint: Damgalama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,katı model seçilir,damgalanacak şekil seçilir, Y yazılır,enter a basılır. Clean: Damgalanmış yüzeyi silmeye yarar.simge seçilir,damgalanmış şekil seçilir. Separate: Önceden oluşturulmuş fakat birbiri ile temas eden yüzeyi olmayan iki nesne gibi görünüp tek tanımlı olan 3D katı nesneleri birbirinden ayırarak iki farklı nesne haline getirir.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,ayrılması istenilen nesne seçilir,enter a basılır. Shell: Katı modellemelerde istenen et kalınlığında kabuk atmaya yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,şeklin kenar çizgisi seçilir,kabuk atanması istenen yüzey seçilir,enter a basılır,istenilen kalınlık değeri yazılır,enter a basılır. Fahri YÜN 8

AutoCAD Ders Notları 2011

AutoCAD Ders Notları 2011 AutoCAD Ders Notları 2011 AutoDesk Ltd. Đsviçre şirketinin 1980'lerin başından beri programlayın çeşitli sürümleri ile geliştirdiği bir Computer Aided Design (CAD = Bilgisayar desktekli tasarım) yazılımıdır.

Detaylı

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi 1 AutoCAD AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları İZOMETRİK ÇİZİM İzometrik çizim;, bir cisme 30 açı ile bakıp düzlem üzerine düşen yansımasını çizme işlemidir. İzometrik çizimler düzlem üzerine çizildiğinden, nesnelerin X ve Y eksenindeki boyutlarının

Detaylı

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak;

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak; TEKNİK ÇİZİM ve TASARIM 1. Genel Bilgiler 1.1. Tanım: Yerbilimleri uygulamalarında teknik çizim, arazi çalışmalarında yapılan gözlemlerin veya laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen tanımlamaların

Detaylı

Konu 02: Çizim Komutları

Konu 02: Çizim Komutları Konu 02: Çizim Komutları Ölçülü çizim için çalışma birimini belirlemek çizime başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdir. FORMAT menüsünden UNITS seçilerek ulaşılır. Mimari projelerde çoğunlukla yandaki

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir.

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir. GİRİŞ SolidWorks yenilikçi, kullanımı kolay, Windows için hazırlanmış 3 boyutlu tasarım programıdır. SolidWorks her türlü makine, tesis, ürün tasarımında kullanıcıya Windows un kolaylıklarını kullanarak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI Ögr. Gör. Vehbi BALAK Sayfa 1 AutoCAD programını nasıl çalıştırız? Masa üstünde yandaki simge farenin sol tuşu ile çift tıklanarak veya Başlat Programlar

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2.

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2. IDEA IDEA Telif Hakları 4M e aittir 1991-2003 Bu kullanım kitabında açıklanan program fonksiyonları kitabın yayınlandığı andaki fonksiyonlardır. Program sürekli olarak geliştirilmekte olduğundan kullanım

Detaylı

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA Bu yöntem ile çizilen iki kesit katı olarak birleştirilir. Aşağıdaki şekilde blend yöntemi ile oluşturulan bir katı model gözükmektedir. 1. FILE menüsünden New seçilir.

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

General (Genel) SYSTEM OPTIONS

General (Genel) SYSTEM OPTIONS General (Genel) SYSTEM OPTIONS Reset All: Tüm ayarları kurulum ayarlarına geri döndürür. Open Last Document(s) at start up: Program başlatıldığında son açılan dosyanın karşınıza gelmesini sağlar. Never

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ YÜZEY VE KATILARIN BİRLEŞTİRİLMESİ,ÇIKARILMASI,ARA KESİTLERİNİN ALINMASI:

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ YÜZEY VE KATILARIN BİRLEŞTİRİLMESİ,ÇIKARILMASI,ARA KESİTLERİNİN ALINMASI: ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ YÜZEY VE KATILARIN BİRLEŞTİRİLMESİ,ÇIKARILMASI,ARA KESİTLERİNİN ALINMASI: WCS : World Coordinate System, Dünya (Absolute) Koordinat Sistemi. UCS : User Coordinate System, Kullanıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI

MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI Copy: Kopyalama Komutu Klavye kısayolu: co Nesneleri kopyalama işlemi yapar Komut girildiğinde: Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçiniz. Nesneleri seçtikten sonra ENTER

Detaylı

AUTOCAD: Komut Anlatımı

AUTOCAD: Komut Anlatımı AUTOCAD: Komut Anlatımı KOMUTLARIN ANLATIMI Menü : ANA MENÜ ADI ALT MENÜ YADA KOMUT Komut: komutun klavyeden karşılığı Komut Kısaltma: komutun klavyedeki kısa yolu Örnek: Çizgi Çizimi Menü : DRAW LINE

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME Katı model elde etmek için kullanılan yöntemler arasında Süpürme (Sweep) ve Loft önemli bir yere sahiptir. Birçok makine parçasının modellenmesinde

Detaylı

CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı

CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı CitySurf Globe Kullanıcı Dokümanı http://www.citysurf.com.tr destek@citysurf.com.tr Ankara Ocak 2008 Bu belge içinde geçen bilgiler PiriReis Bilişim Tek. Müh. Yazılım Eğitim Tic. Ltd. Şti ne ait olup,

Detaylı

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 SIEMENS NX 8 TASARIM ÖZELLİKLERİ Direct Sketch Araç Çubuğunun Geliştirilmesi Taslak çizim oluşturmada büyük kolaylık sağlayan

Detaylı

Revit Architecture Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Revit Architecture Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK TM www.sayisalgrafik.com.tr SAYISAL GRAFİK Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İnönü Cad. 75/3 Gümüşsuyu 34437 İstanbul Tel: +90.212.293 04 23 Faks: +90.212.252 89 33

Detaylı

BILG101 Bilgisayara Giriş

BILG101 Bilgisayara Giriş BILG101 Bilgisayara Giriş Ünite 6: Kelime İşlemciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Giriş Bu ünitede, Bilgisayar ortamında

Detaylı

FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu

FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Kurulum-Başlama 2. CAD Ortamı 3. Hesaplama Ortamı ii Önsöz Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, FineHVAC ın ana özellik ve işlevlerini hızlı ve anlaşılır şekilde tanıtmaktadır.

Detaylı

Kareler ardarda gösterilirse kelebek "kanat çırpıyormuş gibi" görünür.

Kareler ardarda gösterilirse kelebek kanat çırpıyormuş gibi görünür. FLASH'A GİRİŞ... Flash, Macromedia firmasının ürettiği vektörel tabanlı popüler bir animasyon (canlandırma) hazırlama programıdır. Flash ı iyi kullanmak için hayal gücünüze güvenmeli ve nesnelerin uzaydaki

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı