Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır."

Transkript

1 İKİ BOYUTLU ÇİZİM DRAW MENÜSÜ KOMUTLARI Line: Çizgi çizmek için line simgesine tıklanır.ekran üzerinde bir nokta işaretlenir.mouse ile yön belirtilerek ikinci nokta belirlenir ve komuttan çıkılır. Açılı çizgiler çizmek için line simgesine tıklanır.ekran üstünde bir nokta belirlenir.alt+q basılır. < işratine basılır açı girilip enter a basılır.çizgi boyu girilir ve enter la onaylanır. Sketch komutu serbest çizgi çizmek için komut satırına sketch yazılır enter a basılır ekran üzerine iki nokta belirlenir. Daha sonra tekrar ekran üzerinde nokta belirlenerek çizim tamamlanır.bitirmek için esc değil enter a basılır. PolyLine: Birleşik çizgi çizmek için kullanılır.üç boyutlu çizimlerde kullanılır.line komutuyla yapılan işlemler yapılır. PolyGon:Çok gen çizmede kullanılır.çokgen çizmek için PolyGon Simgesine tıklanır.kaçgen olacaksa komut satırına o değer girilir.enter a basılır. Ekran üzerinde bir nokta belirlenir. i yazılır.enter a basılır.çokgenin yarıçapı girilir.enter a basılır. Arc: Yay çizmek için arc simgesine tıklanır.üç nokta belirlenerek yay çizimi tamamlanır. Circle: Daire çizmek için circle simgesine tıklanır. Ekran üzerinde bir nokta belirlenir.yarı çap ölçüsü girilir. Enter a basılır. Spline:Yay çizmek için spline simgesine tıklanır.ekran üstünde bir nokta belirlenir.daha sonra istenen yay çizilir.üç kez Enter a basarak komuttan çıkılır. Ellipse:Elips çizmek için Ellipse simgesine tıklanır.ekran üzerinde bir nokta belirlenir.elipsin çap değeri girilir Enter a basılır uzunlama yarıcap değeri girilir Enter a basılır. Wblock:Block oluşturmak için wblock yazılır,enter a basılır.ekrana gelen menüden pick point kutucuğu seçilir.ekrandan bloğun oluşturacağımız nokta tespit edilir.daha sonra ekrana gelen menüden select obje seçilir.ana ekrandan block oluşturulacak objeler seçilir.enter a basılır.ekrana gelen menüden (üç nokta yanyana) kutu seçilir.block istenilen partiona kaydedilir.tamam tuşuna basılır. İnsert Block:Oluşturulan bloğu çağırmak için kullanılır.insert block simgesi tıklanr.ekrana Gelen Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır. Point: Ekran üzerinde noktalama işareti bırakır.özellikle daire merkezinde kullanılır. Hatch: Tarama yapmak için kullanılır.şu şekilde uygulanır.hatch simgesine tıklanır. Ekrana gelen menüden istenilen tarama seçilir.(swatch).istenilen tarama alanı seçilir(angle).istenen tarama aralıkları seçilir(scale).daha sonra pick point kutucuğu seçilir.ana ekrandan taranacak kısım yada kısımlar seçilir.enter a basılır.ekrana gelen kutucuk işaretlenerek ok tuşu ile çıkılır. 1

2 Region: Çizgileri bütün hale getirmeye yarar.bir başka değişle iki boyutlu çizgileri üç boyutlu hale getirir.şu şekilde uygulanır.region simgesi tıklanır.istenilen çizgiler seçilir Enter a basılır. MultiLine Text:Yazı yazmak için kullanılır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.ekran üzerinde yazılacak alan belirlenir.gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra yazı yazılır.ok tuşu ile komuttan çıkılır. MODIFY MENÜSÜ KOMUTLARI Erase: Seçilen nesneleri silmeye yarar. Copy Object: Kopyalama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.daha sonra şekil seçilir.enter a basılır.şekil istenilen yerden tutularak istenilen yere taşınır. Miror: Aynalama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir.aynalama yapılmak istenen şekil seçilir.enter a basılır.ekran üzerinde iki nokta belirtilir.enter a basılır. Offset:Baskı yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır:simge seçilir,istenilen aralık mesafesi girilir.enter a basılır,taşınacak çizgi seçilir.taşınılacak alana tıklanır. Array: seçilen şekli istenilen sayıda çoğaltmaya yarar.dikdörtgen kesitli parçalar yaparken array simgesine tıklanır, rectangular array kutucuğu işaretlenir,rows ve Columns kısımlarından ne kadar çoğaltılacağı seçilir,pick both offsets kutucuğu seçilir,çoğaltılacak şeklin hatları belirtilir,daha sonra ekrana gelen menüden Select object kutucuğu işaretlenir,çoğaltılacak şekil seçilir Enter a basılır.ok tuşuna basarak komuttan çıkılır. Dairesel kesitli şekillerin çoğaltılması için Array simgesine tıklanır,polar Array kutucuğu seçilir,total Number Of Items kutucuğuna şeklin ne kadar çoğaltılacağı yazılır, pick center point kutucuğu seçilir,ana ekrandan şeklin hangi merkez etrafında çoğaltılacağı seçilir.daha sonra select object kutucuğu seçilir,çoğaltılacak nesne seçilir,enter a basılır,ok tuşuna basarak komuttan çıkılır. Move: Seçilen şekli taşımaya yarar.şu şekilde uygulanır.move simgesine tıklanır,taşınacak şekil seçilir,enter a basılır,istenilen yerden tutularak istenilen yere bırakılır. Rotate:Seçilen şekli istenilen açıda döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.döndürülmek istenilen obje seçilir.enter a basılır.döndürülmek istenen nokta işaretlenir.açı girilir.enter a basılır. Scale:Şekli istenilen oranda büyütüp küçültmeye yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,daha sonra obje seçilir ve Enter a basılır,ekran üzerinde bir nokta belirlenir,istenilen oran girilerek Enter a basılır. Stretc :Şekilleri uzatarak büyütüp küçültmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,şekildeki üç çizgi seçilir Enter a basılır,ekran üzerinde bir nokta belirlenir.komut satırına istenilen değer girilir,enter a basılır. 2

3 Trim:Budama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,mouse sağ tıklanır,silinmesi istenen çizgiler seçilir. Extend:Seçilen çizgiyi uzatmaya yarar.şu şekilde uygulanır,uzatılması istenen çizgi seçilir,simge seçilir,enter a basılır,uzatılacak,çizgi seçilir. Break:Çizgileri kırmaya yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,kırılması gereken iki nokta seçilir. Chamfer: Köşelere pah kırmaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir, D +Enter a basılır,birinci nokta için değer girilir.enter a basılır,ikinci nokta girilir Enter a basılır.köşeler sırasıyla seçilir. Fillet: Köşeleri kavislendirmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir. R +Enter a basılır.yarıçap değeri girilir.enter a basılır,kavislendirelecek köşeler seçilir. Explode: Seçilen şekili patlatmaya yarar.bir başka değişle Polyline ile çizilmiş şekli Line a çevirir. Divide:Çizgiyi eşit aralıklarda bölmeye yarar.şu şekilde uygulanır,ana menüden Format içersinde point style seçilir.menüde istenilen sembol seçilir,ok tuşuna basılır.daha Sonra ana menülerdeki draw menüsü içersinde point içersinde Divide seçilir, çizgi seçilir,değer girilir,enter a basılır. Measure: Çizgiyi verilen ölçüde aralıklara bölmeye yarar. Uygulaması Divide gibidir. Başlangıç ve bitiş limit kullanımı: Limits Enter 210,297 KATMANLAR Layers:Katman ayarları yapmak için kullanılır.şu şekilde uygulanır,simge üzerine tıklanır,ekrana gelen menüden NEW kutucuğuna tıklandığında yeni katman elde edilir.name alanına katman adı(kalem adı )color kısmından çizginin rengi linetype kısmından çizginin şekli lineweigth kısmından çizginin rengi seçilebilir. Match proterties: (MA) Özellik atamaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.özellik verilmesi istenen çizgi seç ilir,daha sonra özellik verilecek çizgi seçilir. ZOOM AYARLARI Pan:Ekranı taşımaya yarar,şu şekilde uygulanır,simge şeçilir,taşınması istenen şekil bırakılmadan tutulur istenilen yere taşınır. Zoom Window:Şekli büyütmeye yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,büyütülmek istenen şekil kare içersine alınır. Zoom prervious:ekrana bir önceki görüntüye almaya yarar.şu şekilde uygulanır. Simge seçilir. ÖLÇÜLENDİRME AYARLARI 3

4 DİMENSİON Linear Dimension:Dikey ve yatay ölçülendirmelerde kullanırlır.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ölçülendirilecek alanlar seçilir,komut satırından aralık ölçüsü ayarı girilir.enter a basılır. Aligned Dimension:Açılı çizgilerin ölçülendirilmesinde kullanırlır. Radius Dimension:Yarıçap ölçülendirmede kullanılır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,daire üzerinde bir nokta tıklanır, istenilen bir noktaya tıklanarak komuttan çıkılır. Diameter Dimension:Çap ölçülendirmede kullanılır.kullanımı Radius Dimension gibidir. Dimangular:Açı ölçmek için kullanırlır. Şu şekilde uygulanır,komur satırına dimangular yazılır,enter a basılır,ölçülmesi istenen açının ilk çizgisi seçilir,daha sonra ikinci çizgi seçilir,istenilen yere bırakılır. qdim:çoklu ölçülendirme yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır,komut satırına qdim yazılır,enter!a basılır.ölçülendirilecek bölmeler tek tek seçilir Enter a basılır.mouse ile istenilen yere bırakılır. Leader:Açıklama yazısı yazmaya yarar.şu şekilde uygulanır.komut satırına leader yazılır Enter a basılır.şekil üzerinde bir nokta seçilir.ekran üzerinde bir nokta seçilir.enter a basılır.gerekli açıklama yazısı yazılır.enter a basılır tekrar Enter a basarak komuttan çıkılır. Dimedit:Ölçüyü istenilen açıda döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır.komut satırına dimedit yazılır.enter a basılır, 2 yazılır Enter a basılır.döndürülcek ölçü girilir Enter a basılır,istenilen açı girilir Enter a basılır. Dimension style manager(d):ölçülendirme ile ilgili ayarlar yapmamızı sağlar.şu şekilde uygulanır.komut satırına D yazılıp Enter a basılır ve ekrana gelen menüden modfy seçilir.lines And Arrows ölçü çizgisi,bağlama çizgisi,ölçü oku ayarları vs. ayarlamalar yapılabilir.text Sekmesinde ölçü yüksekliği ayarı vs. ayarlar yapılabilir. Snap:Görüntü ekranını değiştirmeye yarar.persfektif çizimlerde dairenin çizilmesinde kullanılır.şu şekilde uygulanır.komut satırına SNAP yazılır Enter a basılır. S yazılır Enter a basılır, i yazılır Enter a basılır, 5 yazılır Enter a basılır,crtl+e ye basılır.elips seçilir.i yazılır, Enter a basılır istenilen elips çizimi yapılır. Textstyle:Format alt menüsünde yer alır. Font Name kısmından yazı karakteri font style kısmından kalın,italik,altı çizili gibi ayarlar yapmaya height yazının yüksekliğini belirlemeye yarar. Time:Çizilen şekil ile ilgili tarihi seçenekleri gösterir. Cal: Enter a bastığınızda Ekrana gelir. BOYAMA KOMUTLARI Surfaces:Boyama ve yüzey kaplama menülerinden oluşur.(draw MENÜSÜ) 4

5 2D Solit:İki boyutlu çizimlerde boyama yapmaya yarar.köşeleri çapraz seçilerek boyanır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir, birinci nokta seçilir,karşı köşe noktası seçilir, çapraz karşı köşe seçilir,tekrar karşı köşe seçilerek komuttan çıkılır. ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ (SOLİDS) Extrude: İki boyutlu çizimleri kalınlık vererek üç boyutlu hale getirir.şu şekilde uygulanır,komut satırına extrude yazılır,enter a basılır, obje seçilir, Enter a basılır,kalınlık değeri verilir, Enter a basılır, tekrar Enter a basarak komuttan çıkılır. Union:üç boyutlu yüzeye üç boyutlu yüzey eklemeye yarar. Şu şekilde uygulanır,komut satırına union yazılır, Enter a basılır,objeler seçilir, Enter a basılır. Subtract:üç boyuttan üç boyutu çıkarmaya yarar.şu şekilde uygulanır, komut satırına subtract yazılır, Enter a basılır,ana şekil seçilir, Enter a basılır,çıkarılacak şekil seçilir, Enter a basılır. Revolve: Şekli döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır; komut satırına revolve yazılır, Enter a basılır,eğimli yüzey seçilir, Enter a basılır,dik olan yüzeyde birinci nokta seçilir,ikinci nokta seçilir, Enter a basılır. İntersect: Üç boyutlu çizilmiş iki şeklin kesişim yerlerini almada kullanılır.şu şekilde uygulanır;komut satırına intersect yazılır, Enter a basılır, her iki şekil seçilir, Enter a basılır. Altı görünüş ve dört perspectif vardır; GÖRÜNÜŞ KOMUTLARI(VIEW) Top view: Üst görünüş için kullanılır. Left view: Sol görünüş için kullanılır. Front view: Ön görünüş için kullanılır. Bottom view: Alt görünüş için kullanılır. Right view: Sağ görünüş için kullanılır. Back view: Arka görünüş için kullanılır. SW isometric view: Sol yan görünüş gözükecek şekilde gösterir. SE isometric view: Sağ yan görünüş gözükecek şekilde gösterir. NE isometric view: Sol yan ve arka görünüş gözükecek şekilde gösterir. NW isometric view: Sağ yan ve arka görünüş gözükecek şekilde gösterir. Vpoint: Bakış noktası anlamına gelir.şu şekilde uygulanır; komut satırına vpoint yazılır,enter a basılır, - veya + üç kordinat aralarına virgül konarak girilir ve Enter a basılır. Katı Modelleme(Solit) 5

6 Boxsolit: Hacim oluşturmaya yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir, ekran üstünde bir nokta belirlenir,(seçim yapılır) L yazılır, Enter a basılır,genişlik için bir değer girilir. Enter a basılır,derinlik için bir değer girilir, Enter a basılır. Sphere: Küre çizmeye yarar,şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ekran üstünde bir nokta verilir, Enter a basılır. Cylinder:Silindir çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ekran üstünde bir nokta verilir,.yarıçap değeri girilir, Enter a basılır,kalınlık değeri girilir, Enter a basılır. Cone:Koni çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,ekran üstünde bir nokta belirlenir,yarıçap değeri girilir, Enter a basılır,kalınlık değeri girilir, Enter a basılır. Wedge: Kama çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,ekran üstünde bir nokta belirlenir(seçim yapılır) C yazılır, Enter a basılır,değer girilir, Enter a basılır. Torus: Simit çizmeye yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,ekran üstünde bir nokta girilir,çap ölçüsü girilir, Enter a basılır,kalınlık ölçüsü girilir, Enter a basılır. GÖRÜNÜM AYARLARI(SHADE) Üç boyutlu nesneleri tel kafes,görünmeyen çizgileri gizleyerek ve dolgulu olarak göstermeye yarar. 3D WireFrame: Tel kafes olarak gösterir. Hidden:Görünmeyen çizgileri gizlemeye yarar. Flat shaded:kutu şeklindeki cisimleri dolgulu olarak gösterir. Gouraud shaded: Dairesel şekilleri dolgulu olarak gösterir. Flat shaded,edges on: Kutu şeklindeki şekilleri dolgulu ve gölgeli göstermeye yarar. Gouraud shaded,edges on:dairesel şekilleri dolgulu ve gölgeli göstermeye yarar. KORDİNANT AYARLARI(UCS) UCS: Kordinat sistemini ayarlamaya yarar.kordinatı taşımak için ;simge seçilir, m yazılır,, Enter a basılır.taşınmak istenen yer işaretlenir. Döndürmek için X Axsis rotate UCS simgesine tıklanır,, Enter a basılır. RENDER 6

7 Render:Cisimlere kaplama atama ısık,kayma ve sahnelendirme yapmak için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır;render kutucuğuna basılır,materials olarak ayna atamak için Glass materiali seçilir modfy kutucuğu işaretlenir,reflection kutucuğu işaretlenir,miror kutucuğu işaretlenir,ok tuşuna basılarak çıkılır. Materials: Cisimlere kaplama atamak için kullanılır. Şu şekilde uygulanır,simge tıklanır Materials kutucuğu seçilir,current libry kısmından istenilen kaplama seçilir,import kutucuğu tıklanır Ok tuşuna basılır,ekran a gelen menüden Attach kutucuğu seçilir.kaplama istenen nesne seçilir,enter a basılır,ok butonuna basılarak komuttan çıkılır. Lights:Işık atamak için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,new kutucuğu tıklanır,lights name kısmından ışık adı verilir,intercty kısmından ışığın yoğunluğu ayarlanır,ok butonu işaretlenir,intercty kısmından ışığın şiddeti ayarlanır,ok kutucuğuna basılır. Scanes:Sahne atamak için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,new kutucuğu işaretlenir,sahne adı yazılır,istenen ışık işaretlenir,ok tuşuna basılır,tekrar Ok tuşuna basılarak komuttan çıkılır. Yazıcıdan Çıktı Alma Yazıcıdan çıktı almak için şu işlemler yapılır.file\pilot seçilir.pilot device den bilgisayardan yazıcı seçilir.pilot Setting ayarlarında print atre area kısmında mm seçilir.paper size dan kağıt ebatı olarak A4 seçilir. Scale to feat kısmında ölçek seçilir.kağıt ortalansın isteniyorsa center to pilot seçilir.window kutucuğu işaretlenir.ana ekrandan yazdırılması istenen nesne dikdörtgen içersine alınır. Ok diyerek komuttan çıkılır.çıktı almadan önce önizlemesini istersek full priview daha sonra mouse sağ tıklanır.exit ile çıkılır. JPEG Resme Çevirmek Çizilen şekli jpeg resme çevirmek için şu adımlar izlenir.file dan Pilot seçilir.yazıcı olarak Puplish to Web Jpeg seçilir.enter a basılır.file name and path dan dosya yeri belirlenir.pilot settings yazan kısımda aynı ayarlar yapılır.ok tuşuna basılır. Slice: üç boyutlu çizilmiş resmi kesmeye yarar.şu şekilde uygulanır;komut satırına slice yazılır,enter a basılır,obje seçilir,enter a basılır,üç nokta belirlenir, B yazılır Enter a basılır. İnterFere:Ara kesit oluşturmak için kullanırlır.şu şekilde uygulanır.komut satırına interfere yazılır,enter a basılır.birinci obje seçilir,enter a Basılır.İkinci obje seçilir, Y yazılır,enter a basılır. Solids Editing Menüsü(Katıları düzenlemeye yarar.) 7

8 Extrude faces:katıları istenilen oranda yükseltip alçaltmaya yarayan komuttur.şu şekilde uygulanır. Simge seçilir,objenin yükseltilmesi istenen düzlem seçilir.enter a basılır.yükseltilmesi istenilen değer girilir,enter a basılır,tekrar Enter a basarak komuttan çıkılır. Move faces:bir katı modelin yüzünü kendi doğrultusu üzerinde başka bir konuma taşımak için kullanırlır.şu şekilde uygulanır.simge seçilir.taşınması istenen yüzey seçilir.enter a basılır.iki nokta belirlenerek taşınır. Offset faces: Yüzeyleri ötelemek için kullanılan komuttur.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,obje seçilir Enter a basılır,istenilen değer girilir,enter a basılır. Rotate faces: Şekil içersindeki kanalı döndürmeye yarar.şu şekilde uygulanır.şekil tel kafes görüntüye alınır.simge seçilir,kanalın tüm yüzeyleri seçilir.enter a basılır.aynı doğrultuda iki nokta belirtilir.komut satırına istenilen açı değeri girilir,enter a basılır. Taper faces:şekle istenilen yönde eğim vermeye yarar.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,eğim verilmesi istenen yüzeyler seçilir.enter a basılır,aynı doğtultuda iki nokta seçilir,istenilen eğim açısı girilir,enter a basılır. Copy faces: İstenilen yüzeyi kopyalamaya yarar.şu şekilde uygulanır.simge seçilir,kopyalanması istenen yüzey seçilir.enter a basılır,herhangi bir nokta seçilir,ikinci nokta seçilerel komuttan çıkılır. Color faces: Yüzey boyamaya yarar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,boyanması istenilen yüzey seçilir,enter a basılır,istenilen renk seçilir.ok tuşuna basılır. Copy Edges: Simge seçilir.kopyalanması istenilen nesneler seçilir,enter a basılır,bir nokta belirlenir,ikinci nokta belirlenerek komuttan çıkılır. Color Edges:Yüzeyleri sınırlandıran çizgilerin renklendirilmesini sağlar.şu şekilde uygulanır,simge seçilir,renklendirilmesi istenen nesne seçilir,enter a basılır istenilen renk seçilir,enter a basılarak komuttan çıkılır. İmprint: Damgalama yapmaya yarar.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,katı model seçilir,damgalanacak şekil seçilir, Y yazılır,enter a basılır. Clean: Damgalanmış yüzeyi silmeye yarar.simge seçilir,damgalanmış şekil seçilir. Separate: Önceden oluşturulmuş fakat birbiri ile temas eden yüzeyi olmayan iki nesne gibi görünüp tek tanımlı olan 3D katı nesneleri birbirinden ayırarak iki farklı nesne haline getirir.şu şekilde uygulanır; Simge seçilir,ayrılması istenilen nesne seçilir,enter a basılır. Shell: Katı modellemelerde istenen et kalınlığında kabuk atmaya yarar.şu şekilde uygulanır;simge seçilir,şeklin kenar çizgisi seçilir,kabuk atanması istenen yüzey seçilir,enter a basılır,istenilen kalınlık değeri yazılır,enter a basılır. Fahri YÜN 8

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR DONUT İçi dolu daireler ve halkalar çizmek için kullanılan bir komuttur. Kullanım şekli, Draw menüsünde bulunan Donut seçeneği

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır?

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır? AutoCAD SORULARI 3 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında c) Help d) Modify 2) AutoCAD'de çizgi/obje üretmeye (çizmeye) yarayan komutlar hangi menü altında

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR CHAMFER (Pah kırma) Objelerin köşelerine pah kırmak için kullanılır. [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]

Detaylı

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama 1 25.11.2014 Emre ERDEM Dr. Fatih BARUTÇU Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının Adı Genel Amacı

Detaylı

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ Pro/ENGINEER programında 10 değişik modelleme kısmı bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan ve bizim de işleyeceğimiz parça modelleme (Part) kısmıdır. Bunun yanında montaj (assembly),

Detaylı

2. ŞEKLİN ÇİZİLMESİ, ÖLÇÜLENDİRİLMESİ ve ÖLÇÜ AYARLARI

2. ŞEKLİN ÇİZİLMESİ, ÖLÇÜLENDİRİLMESİ ve ÖLÇÜ AYARLARI 2. ŞEKLİN ÇİZİLMESİ, ÖLÇÜLENDİRİLMESİ ve ÖLÇÜ AYARLARI Eksen layerini aktif layer yaparak aşağıdaki gibi herhangi uzunlukta bir düşey bir de yatay eksen çizgileri çizelim. Düşey ekseni, offset komutu ile

Detaylı

7. Hafta. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı

7. Hafta. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı TEKNİK K RESİM 7. Hafta Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı İÇERİK Geçen en ders Ölçülendirme Ölçülendirme düzenlemed Katman oluşturma Dosya şablonu oluşturma

Detaylı

DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: 1. Adım Uzunlukları diş üstü dairesi çapından biraz büyük olacak şekilde bir yatay ve bir düşey çizgi çizilir.

DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: 1. Adım Uzunlukları diş üstü dairesi çapından biraz büyük olacak şekilde bir yatay ve bir düşey çizgi çizilir. DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: Bir dişli çarkın çizilebilmesi için gerekli boyutların tanımlaması gerekir. Yandaki şekilde gösterilen boyutların hesaplanması için gerekli formüller aşağıda belirtilmiştir. Do= Bölüm

Detaylı

2 BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI

2 BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI AUTOCAD DERS NOTLARI AutoCad Programı: Autocad programı çizim, 3 boyutlu modelleme, görsel modelleme, vs gibi konularda çizim yapmamızı sağlayan, dünyada bu konuda en yaygın kullanılan programdır. Ekran

Detaylı

Part-Helical Sweep/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY

Part-Helical Sweep/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY HELICAL SWEEP YÖNTEMİ İLE CİVATA ÇİZİMİ 1. Bu ve bundan sonraki hafta basit bir cıvata çizimi yapılacaktır. Cıvata çizimi için ilk olarak cıvata başını çizmek gerekir. Bunun için bir altıgen çizip bu altıgeni

Detaylı

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA Bu yöntem ile çizilen iki kesit katı olarak birleştirilir. Aşağıdaki şekilde blend yöntemi ile oluşturulan bir katı model gözükmektedir. 1. FILE menüsünden New seçilir.

Detaylı

AUTOCAD: Çizim Limitleri

AUTOCAD: Çizim Limitleri AUTOCAD: Çizim Limitleri Command: limits Specify lower left corner or [ON/OFF] : 0,0 Specify upper right corner :1000,1000 Çizimde kullanılacak AutoCAD uzayının sınırlarını

Detaylı

MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI

MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI Copy: Kopyalama Komutu Klavye kısayolu: co Nesneleri kopyalama işlemi yapar Komut girildiğinde: Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçiniz. Nesneleri seçtikten sonra ENTER

Detaylı

ve isimlendirme menüsünden 3 boyutlu

ve isimlendirme menüsünden 3 boyutlu AUTOCAD 3D Drafting and Annotation 2 boyutlu kaba çizim ve isimlendirme menüsünden 3 boyutlu modellemeye geçelim VIEW menüsünde neler mevcut 1- Named views Daha Önceden Ayarlanmış Görünüm 2-Top View Üstten

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME

MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME ALAN MODÜL KODU : SÜRE : 40/24 MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bu modül uygulamalı olarak bilgisayar destekli tasarım laboratuvarında

Detaylı

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Çizim alanına yeni katmanlar oluşturur. Object Properties toolbar: Format menu: Layer Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) LAYER komutu

Detaylı

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 130 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Ders Sunumu 2 Yrd. Doç. Dr. Eray Arslan eray.arslan@inonu.edu.tr Çizim Alanı Sınırlarının Ayarlanması (Limits komutu)

Detaylı

AutoCAD Sadeleştirilmiş Ders Notları. Öğr.Gör. Mehmet MUTLU

AutoCAD Sadeleştirilmiş Ders Notları. Öğr.Gör. Mehmet MUTLU AutoCAD 2011 Sadeleştirilmiş Ders Notları Öğr.Gör. Mehmet MUTLU AutoCAD çalıştırıldığında AutoCAD penceresi açılır. Bu pencere istenilen tasarım ve çizimlerin yapılacağı sonsuz bir alandır. Bu alanın etkin

Detaylı

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS E GİRİŞ: MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ YÜZEY VE KATILARIN BİRLEŞTİRİLMESİ,ÇIKARILMASI,ARA KESİTLERİNİN ALINMASI:

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ YÜZEY VE KATILARIN BİRLEŞTİRİLMESİ,ÇIKARILMASI,ARA KESİTLERİNİN ALINMASI: ÜÇ BOYUTLU ÇİZİME GİRİŞ YÜZEY VE KATILARIN BİRLEŞTİRİLMESİ,ÇIKARILMASI,ARA KESİTLERİNİN ALINMASI: WCS : World Coordinate System, Dünya (Absolute) Koordinat Sistemi. UCS : User Coordinate System, Kullanıcı

Detaylı

SoildWorks ilave modülünde bulunan ek yazılımlar (Add-Ins)

SoildWorks ilave modülünde bulunan ek yazılımlar (Add-Ins) SolidWorks Nedir? SoildWorks ilave modülünde bulunan ek yazılımlar (Add-Ins) PhotoWorks, MotionManager SolidWorks katı unsurları (Features).. 2 3 4 5 6 7 8 Parça unsurlarının alt yapısını oluşturmak için;

Detaylı

Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek

Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek Bilgisayar Destekli Çizim Dersi Dersin Modülleri Katı Modelleme Katı Oluşturma Montaj Modelleme Katı Modeli Teknik Resme Aktarma Kazandırılan Yeterlikler Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek Katı oluşturmak

Detaylı

Autocad 2015 Genel Görünümü

Autocad 2015 Genel Görünümü 1 Ücretsiz Autocad indirmek için Autocad 2015 Education Version için, http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad 2015 Genel Görünümü 2 DURUM ÇUBUĞU SNAP (Kenetleme) İşaretleyicinin

Detaylı

3D Nesne Oluşturma Yöntemleri

3D Nesne Oluşturma Yöntemleri 3D NESNE OLUŞTURMA ve BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ Bu haftaki dersimizde çeşitli geometrilere sahip 3D nesneler oluşturulacaktır. Daha sonra da bu nesneler üzerinde biçimlendirme işlemleri incelenecektir. 3D

Detaylı

AutoCAD 2011 Sadeleştirilmiş Ders Notları Öğr.Gör. Mehmet MUTLU

AutoCAD 2011 Sadeleştirilmiş Ders Notları Öğr.Gör. Mehmet MUTLU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ & VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI 2011 AutoCAD 2011 Sadeleştirilmiş Ders Notları Öğr.Gör. Mehmet MUTLU AutoCAD çalıştırıldığında AutoCAD penceresi açılır. Bu

Detaylı

Konu 03 : Seçim ve Modify komutları

Konu 03 : Seçim ve Modify komutları Konu 03 : Seçim ve Modify komutları Oluşturulan varlıkların yerlerini veya şekillerini değiştirmek amacıyla kullanılan komutlara MODIFY (düzenleme) komutları adı verilir. Bu komutlara MODIFY menüsünden,

Detaylı

DERS-2. A. Genel Ayarların Yapılması B. Yardım Menüsünün Kullanımı

DERS-2. A. Genel Ayarların Yapılması B. Yardım Menüsünün Kullanımı DERS-2 A. Genel Ayarların Yapılması B. Yardım Menüsünün Kullanımı Yazı stilinin ayarlanması Text Style diyalog penceresi Yazı fontlarının seçimi Yazı stillerinin görüntülendiği pencere Yazının yüksekliği

Detaylı

Round-Chamfer / Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY

Round-Chamfer / Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY ROUND ve CHAMFER KOMUTLARI 1. Round ve Chamfer komutlarını uygulamak için daha önceden çizilmiş bir katı modele ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzen ilk olarak herhangi bir katı model FILE menüsünden OPEN komutu

Detaylı

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. 7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Perspektif Çizimler...

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

SKETCHUP PROGRAMI ARAÇLAR VE GÖREVLERİ

SKETCHUP PROGRAMI ARAÇLAR VE GÖREVLERİ SKETCHUP PROGRAMI ARAÇLAR VE GÖREVLERİ Sketchup programı, üç boyutlu çizimler yapmamızı sağlayan bir programdır. Line (Çizgi) Aracı; çalışma ekranında düz çizgi oluşturmaya yarar. Select (Seçim) aracı;

Detaylı

131 Draw ARC Draw Arc arc Arc Arc ı Tanımlayan Geometrik Özellikler: Şekil Points Kullanımı arc Şekil 3.37.

131 Draw ARC Draw Arc arc Arc Arc ı Tanımlayan Geometrik Özellikler: Şekil Points Kullanımı arc Şekil 3.37. 3 Araç Çubuğu Draw ARC Kayar menü DrawArc Yay Çizimi Komut Satırı arc Belirlenen bir koordinata istenilen ölçü ve konumda saatin tersi yönünde yay çizen bir komuttur. Arc la ilgili parametreler Şekil 3.36.

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KOMUTLARI. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

DEĞİŞİKLİK KOMUTLARI. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA DEĞİŞİKLİK KOMUTLARI Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Değişiklik (modify) komutları Elle yapılan çizimlerde mevcut elemanlarda değişiklik yapmak son derece zor ve zaman alıcıdır. Bilgisayar destekli çizim programlarında

Detaylı

AUTOCAD: Komut Anlatımı

AUTOCAD: Komut Anlatımı AUTOCAD: Komut Anlatımı KOMUTLARIN ANLATIMI Menü : ANA MENÜ ADI ALT MENÜ YADA KOMUT Komut: komutun klavyeden karşılığı Komut Kısaltma: komutun klavyedeki kısa yolu Örnek: Çizgi Çizimi Menü : DRAW LINE

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME Katı model elde etmek için kullanılan yöntemler arasında Süpürme (Sweep) ve Loft önemli bir yere sahiptir. Birçok makine parçasının modellenmesinde

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

(AUTOCAD-I) DERS NOTLARI

(AUTOCAD-I) DERS NOTLARI GAZ ÜN VERS TES TEKNOLOJ FAKÜLTES AAT MÜHEND SL BÖLÜMÜ LG SAYAR DESTEKL MAR Ç M (AUTOCAD-I) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: DR. GÖKHAN DURMU EK M 2012 Haz rlayan ve Derleyen: Dr. G.DURMU Sayfa 1 / 38 Formül 1.

Detaylı

MAYA ile 3D Modelleme

MAYA ile 3D Modelleme KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI MAYA ile 3D Modelleme 1. Giriş 3D oyunlar ve animasyonlar Bilgisayar Grafiklerinin günümüzde en yaygın uygulama

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI Ögr. Gör. Vehbi BALAK Sayfa 1 AutoCAD programını nasıl çalıştırız? Masa üstünde yandaki simge farenin sol tuşu ile çift tıklanarak veya Başlat Programlar

Detaylı

SOLĐD EDGE KOMUTLAR DRAW KOMUTLARI

SOLĐD EDGE KOMUTLAR DRAW KOMUTLARI SOLĐD EDGE KOMUTLAR DRAW KOMUTLARI LINE: 2 boyutlu çizimin olmazsa olmazıdır.bu komutu kullanarak her türlü çizim yaplabilmektedir. Đstediğimiz her türlü ölçü ve açı belirlenerek çizim yapılabilir. Şekil

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aydın Mühürcü, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Küçüker

Yrd.Doç.Dr. Aydın Mühürcü, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Küçüker 2D Çizim Oluşturma Yrd.Doç.Dr. Aydın Mühürcü, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Küçüker 1. DÜZ ÇĐZGĐ (LINE) ÇĐZME Line komutu, ekran üzerinde girilen iki nokta arasında çizgi çizmek amacıyla kullanılmaktadır. Erişimi

Detaylı

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI 1 Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI A Model Tree ( Model Ağacı ) sıralanır. Program Ekranı : Bu kısımda parça modelleme sırasında uygulanan işlemler B Browser Çizim Alanı : Bu kısım Pro\ENGINEER

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

TEKNİK RESİM VE ÇİZİM TEKNOLOJİLERİ

TEKNİK RESİM VE ÇİZİM TEKNOLOJİLERİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi Temel Geometrik Çizimler Özellik ve Tanımlama Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane Kazandırılan

Detaylı

NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri

NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri Bu çalışmada NetCAD ortamında bir yol projesinin güzergahının oluşturulması ile en kesit ve boy kesitlerin çizdirilmesi anlatılmıştır. 1. ADIM: NCZ Dosyasının Açılması

Detaylı

AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması

AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması 1- Masaüstünden AutoCad 2010 simgesine mouse ile çift tıklanarak çalıştırılabilir. 2- Başlat menüsünden çalıştırılabilir. 3- Başlat menüsü > Autodesk > Autocad 2010

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİM KURSU DRAW (ÇİZİM) KOMUTLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİM KURSU DRAW (ÇİZİM) KOMUTLARI 29 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİM KURSU DRAW (ÇİZİM) KOMUTLARI AutoCAD 2014 Kullanımı Çizim Komutları LINE (ÇİZGİ) Line komutu, çizim alanında belirlenen iki nokta arasına düz doğru çizer. Komut:

Detaylı

Konu 02: Çizim Komutları

Konu 02: Çizim Komutları Konu 02: Çizim Komutları Ölçülü çizim için çalışma birimini belirlemek çizime başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdir. FORMAT menüsünden UNITS seçilerek ulaşılır. Mimari projelerde çoğunlukla yandaki

Detaylı

BARTENDER PROGRAMI ETİKET AYARLARI

BARTENDER PROGRAMI ETİKET AYARLARI BARTENDER PROGRAMI ETİKET AYARLARI Bu kılavuz, Bartender programının temel kullanım ayarlarını açıklamak üzere yapılmıştır. Anlatılar dışında sormak istedikleriniz veya yardımcı olabileceğimizi düşündüğünüz

Detaylı

MONTAJ ( ASSEMBLIES )

MONTAJ ( ASSEMBLIES ) 95 MONTAJ ( ASSEMBLIES ) Assemblies, çizidiğimiz veya çizeceğimiz parçaların (Part) bir dosya altında birleştirilmesi yani montaj yapılması işlemidir. Bunun için ilk önce FILE=>NEW komutu ile yeni Assembly

Detaylı

14. BÖLÜM. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM: AUTOCAD version: 2007

14. BÖLÜM. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM: AUTOCAD version: 2007 14. BÖLÜM BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM: AUTOCAD version: 2007 14. BİLGİSYAR DESTEKLİ ÇİZİM: AUTOCAD 14.1. Giriş Autocad genel anlamda; tasarımlarınızı ve çizimlerinizi bilgisayarda hatasız ve istenilen hassasiyette

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

BÖLÜM 16 16. YÜZEY MODELLEME VE KATI MODELLEME

BÖLÜM 16 16. YÜZEY MODELLEME VE KATI MODELLEME BÖLÜM 16 16. YÜZEY MODELLEME VE KATI MODELLEME 16.1. YÜZEY MODELLEME AutoCAD2000, üç boyutlu modelleme yapmak için iki yol kullanır. Bunlar; yüzey modelleme ve katı modellemedir. Yüzey modellemede oluşturulan

Detaylı

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1 Başlarken AutoCAD Arayüzü B Ö L Ü M 1 Ekran Formatı Program ilk çalıştırıldığında AutoCAD yazılımının ilk ekran görünüşüdür AutoCAD arabirimlerinden 2D Drafting & Annotation format görünümüdür. 1 2 AutoCAD

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELGİNKAN VAKFI İLGİSAYAR DESTEKLİ 2 OYUTLU ÇİZİM-Autocad SINAVI 21/03/2015 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ ELGİNKN VKFI BİLGİSYR DESTEKLİ 2 BOYUTLU ÇİZİM-utoCD SINVI 12/12/2015 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :...

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İleri Düzeyde Metal İşleme Gemi Yapımı Gemi İnşa

DERS BİLGİ FORMU İleri Düzeyde Metal İşleme Gemi Yapımı Gemi İnşa Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

3DS MAX Ortamında AutoCAD Dosyaları ile Çalışmak

3DS MAX Ortamında AutoCAD Dosyaları ile Çalışmak 3DS MAX Ortamında AutoCAD Dosyaları ile Çalışmak 3DS MAX, başka AutoCAD olmak üzere birçok CAD yazılımına ait modelin daha esnek 3D modelleme, render ve animasyon için transfer edilebileceği bir ortam

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

AUTOCAD: Çizime hazırlık

AUTOCAD: Çizime hazırlık AUTOCAD: Çizime hazırlık Layer Ayarları Menü : FORMAT LAYERS Komut: layers Komut Kısaltma: LA Çizimde kullanılacak katmanları (layers) ve her katmanda kullanılacak çizgi tipini, rengini ve kalınlığı ayarlanır.

Detaylı

Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line)

Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line) HAFTA-3 Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line) Çizime hazırlık (Çizim Kolaylıkları ve Layer Kavramı 0/17 ÖLÇEK Nesnenin gerçek boyutları

Detaylı

YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER

YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER Yüzeyleri birbirlerine dik veya paralel olmayan cisimlerin, paralel dik izdüşüm metodu ile görünüşlerinin çizilmesi istendiğinde Paralel dik izdüşüm metodunda, ancak izdüşüm düzlemlerine

Detaylı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı

BÖLÜM 13. Çelik Profil Aracı BÖLÜM 13 Çelik Profil Aracı Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çelik Profiller ile Çalışmak Çelik profil aracı, çelik profillerden oluşan modellerin tasarımını ve düzenlenmesini

Detaylı

TEKNİK RESİM. Arş. Grv. M. Adil AKGÜL İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı. akgulme@itu.edu.tr http://web.itu.edu.

TEKNİK RESİM. Arş. Grv. M. Adil AKGÜL İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı. akgulme@itu.edu.tr http://web.itu.edu. TEKNİK RESİM 9. Hafta Arş. Grv. M. Adil AKGÜL İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı akgulme@itu.edu.tr http://web.itu.edu.tr/~akgulme İçerik İleri seviye komutlar Offset Array Mirror Measure Divide

Detaylı

Çizim Alanı Sınırlama

Çizim Alanı Sınırlama Çizim Alanı Sınırlama Çizim nesnesi/nesneleri her zaman AutoCad in bağımsız çizim alanı içerisinde çizilmeyebilirler. Çizilen nesne daha sonradan kağıt ortamına aktarılacaksa (plot) muhakkak kağıt alanı

Detaylı

12. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

12. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. 12. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Tablosu Properties panelini

Detaylı

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0

ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 ECDL Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL CAD Müfredatı Versiyon 3.0 Tüm hakları saklıdır. ECDL vakfı yazılı onayı olmaksızın bu döküman veya herhangi bir bölümü değiştiriemez. Bu tarz bir talep

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları İZOMETRİK ÇİZİM İzometrik çizim;, bir cisme 30 açı ile bakıp düzlem üzerine düşen yansımasını çizme işlemidir. İzometrik çizimler düzlem üzerine çizildiğinden, nesnelerin X ve Y eksenindeki boyutlarının

Detaylı

BÖLÜM 11. Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar.

BÖLÜM 11. Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar. BÖLÜM 11 11. TARAMA İŞLEMLERİ 11.1. BHATCH Çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar. BHATCH komutu, çizimde bir nesnenin oluşturduğu kapalı alanı farklı desenlerle taramak için kullanılır. Farklı nesnelerden

Detaylı

SCALE. Ölçek Kayar menü Insert Features Scale. Araç Çubuğu Features Scale

SCALE. Ölçek Kayar menü Insert Features Scale. Araç Çubuğu Features Scale SCALE Araç Çubuğu Features Scale Ölçek Kayar menü Insert Features Scale Modelin geometrisini girilen ölçek değerinde küçültmek veya büyültmek için kullanılan bir komuttur. Scale Özellik Yöneticisinde,

Detaylı

1.Adım: Boş Mimari dosyası çift tıklanarak açılır.

1.Adım: Boş Mimari dosyası çift tıklanarak açılır. TESİSAT SINAV SORUSUNUN ÇİZİMİ 1.Adım: Boş Mimari dosyası çift tıklanarak açılır. 2.Adım: CTRL ve 2 tuşlarına aynı anda basarak şablon dosyayı bulur, çift tıklayarak açarız. 1 3.Adım: Açılan yeni pencerede

Detaylı

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi 1 AutoCAD AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu modülde resim çerçevesi, sehpa, TV dolabı, izometrik perspektifleri, kesit ve detaylarını ölçüsüne ve kurallara uygun olarak bilgisayarda çizimini öğreneceksiniz.

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU TASARIM UYGULAMASI

ÜÇ BOYUTLU TASARIM UYGULAMASI ÜÇ BOYUTLU TASARIM UYGULAMASI Aşağıda izometrik perspektifi verilen parçanın A-A bakışı için verilen ayrıntılara da dikkat ederek katı modellemesini oluşturalım. Bu arada bir slayt gösterisi için gerekli

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA

1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA BÖLÜM 10 C- ÇALIŞMA TABLOSU 1. MICROSOFT EXCEL ÇALIŞMA TABLOSU İLE ÇALIŞMA Microsoft Excel, Microsoft firmasının hazırladığı hesap tablo işlemlerini yapmak amacıyla kullanılan bir ofis programıdır. Yaygın

Detaylı

2 AUTOCAD 2017 İLK GİRİŞ AYARLARI

2 AUTOCAD 2017 İLK GİRİŞ AYARLARI VII İÇİNDEKİLER 1 AUTOCAD E GİRİŞ 1 Dosya İşlemleri 3 Boş Dosya Açma 3 Dosya Kaydetme 3 Dosya Açma 4 Ribbon ve Toolbar 5 2D Drafting & Annotation 6 3D Basic 6 3D Modeling 6 Toolbar 6 Menü Tanıtımları 7

Detaylı

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 2B Dirsek Analizi Uygulamanın Adımları 8 in 1.5 D 1.5 in 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3 in 1.5 in 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELGİNKN VKFI BİLGİSYR DESTEKLİ 2 BOYUTLU ÇİZİM-utocad SINVI 21/03/2015 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :...

Detaylı

Spline ve Poligon Modelleme Örnekleri Mimari elemanlar oluşturmak

Spline ve Poligon Modelleme Örnekleri Mimari elemanlar oluşturmak Spline ve Poligon Modelleme Örnekleri Mimari elemanlar oluşturmak Döşeme ve Duvar Çalışmaya Grid ayarları 50x50 cm olacak şekilde başlanır. Döşeme yandaki ayarlarla oluşturulur. Modify panelinden bu elemana

Detaylı

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Sedat İRİÇ

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Sedat İRİÇ Önemli Hatırlatma!!! Edit Sketch (Çizimi Düzenle): Daha önceden oluşturulmuş bir sketch i düzenlemek için kullanılan komuttur. Bu düzenleme ile sketch in boyutunun değiştirilebileceği, Sketch e yeni geometriler

Detaylı

Konu 04 : Poligon Modelleme:

Konu 04 : Poligon Modelleme: Konu 04 : Poligon Modelleme: Poligon modelleme üç boyutlu çokgen yüzeylerden (poligonlar) meydana gelen şekillerin nokta, kenar ve yüzeyleri üzerinde değişiklikler yaparak yeni biçimler oluşturulmasına

Detaylı

Basit Parça Modelleme

Basit Parça Modelleme Basit Parça Modelleme Yapacağımız örnek, 1.gün eğitimimizin ilk uygulamasıdır. Bu örnekle parça modellemedeki temel komutları tanıyacağız ve fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Uygulamamıza bir yeni bir Part

Detaylı

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Kanat Sınırlarını Çizme Taban Kanat Profilinin Hücum ve Firar Kenarları Sınırlarını Çizme Kanat Profilini Dosyadan (.txt) Okuma Geometrik

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 3-SOLIDWORKS İLE SKETCH

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 3-SOLIDWORKS İLE SKETCH BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 3-SOLIDWORKS İLE SKETCH Bu uygulamada SolidWorks ile iki boyutlu çizim (sketch) ile ilgili komutlara değinilecek ve uygulamaları gösterilecektir. SolidWorks ile yeni doküman

Detaylı

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU... 0 HARİTA TOOLBAR... 5 Katman Yönetimi :... 6 Kaydır :... 8 Tüm Harita :... 8 Yaklaş :... 8 Uzaklaş :... 8 Önceki Görünüme

Detaylı

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları Uygulamanın Adımları 3B Kiriş Analizi 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça örneği ve montaj 5. Yapılacak

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 C A ÇİZİM 0.14 KAĞITLARI B ve 44.60 44.45 ANTETLER B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 Prof. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU MODEL OLUŞTURMA VE DÜZENLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS de harita sayısallaştırma ve diğer işlemler kadar layout işlemleri de oldukça önemlidir. Bu işlemler hazırlanan haritanın görsel hale getirilmesi, ölçek, yön oku ve lejant

Detaylı

TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR)

TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR) TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR) TOOLPATH > MODIFY > START TOOLPATH EDITOR komutuyla veya aşağıdaki araç çubuğunun ilk tuşuyla takım yolu düzenlemesi açılır. Takım yolunu siler. Takım yolunun

Detaylı

07. Pencere ve Kapı Araçları

07. Pencere ve Kapı Araçları 07. Pencere ve Kapı Araçları Bu Konuda Öğrenilecekler: Pencere/kapı geçerli ayarları ile çalışmak Pencere/kapı geometri metotları ile çalışmak Pencere/kapı yapılandırma metotları ile çalışmak Köşe pencereleri

Detaylı

AJANCAM. Otomatik Yerleşim Ve Optimizasyon Programı EĞİTİM KİTAPÇIĞI

AJANCAM. Otomatik Yerleşim Ve Optimizasyon Programı EĞİTİM KİTAPÇIĞI AJANCAM Otomatik Yerleşim Ve Optimizasyon Programı EĞİTİM KİTAPÇIĞI 1 Seçenekler: Levha ayarları-malzeme seçimi-giriş/çıkış ayarları sekmelerinin bulunduğu yerleşim için önemli ayarların yapıldığı menüdür.

Detaylı