Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak."

Transkript

1 GİRİŞ Stratejik Plan; Bir kuruluşun kendisini şu an nasıl gördüğünün ve gelecekte nerede görmek istediğinin topluca gösterildiği bir durum değerlendirmesidir. 508 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa göre Stratejik Plan; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçülerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan yola çıkarak; Ordu Ticaret Borsası(OTB) nın orta ve uzun vadede amaçlarını, temel ilkelerini, hedeflerini, önceliklerini, vizyon ve misyonunu, mevcut durumunu, hizmet alanına dair genel durumu ve stratejik planın kapsadığı dönem sonunda OTB nin olmak istediği yer tespit edilmiştir. Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, kendisine bağlı oda ve borsaların hizmet kalitelerini artırmak bu sayede iş dünyasının rekabet edebilirliğini kurumsallaştırmak ve büyümesine destek olmak amacıyla Akreditasyon Sistemi ni geliştirmiştir. Akreditasyon Sistemi nin bir gereği olarak da Stratejik Plan hazırlanması ve hazırlanan stratejik planların oda/borsa Yönetim Kurullarınca onaylanması ön görülmüştür. Dünya hızla değişmekte ve global normlarla uzaklar yakın olmaktadır. Teknolojideki değişim ve hızlı gelişimle birlikte bilgiye ulaşmakta artık çok kolaydır.bu değişim süreklidir ve bu süreklilik içinde değişimin gereğini yapmayan kurumların ayakta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri mümkün değildir. OTB hızla değişen dünyaya ayak uydurmak ve hizmet kalitesini her dönem çağdaş normlara göre şekillendirmek,mevcut durumu ve geleceğe dair projeksiyonu hususunda şeffaf olmak ilkesinin gereği olarak stratejik plan oluşturmuştur.

2 .MİSYONUMUZ Çağdaş normlara uygun kaliteli hizmeti, zamanında ve eksiksiz sunan, üye memnuniyetini esas alan, üyeleri ve çalışanları ile bir bütünün ayrılmaz parçası haline gelmiş lider borsa olmak. 2.VİZYONUMUZ Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak. 3.İLKELERİMİZ Üye odaklı düşünmek ve üye memnuniyetini ön planda tutmak Çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin lehine olan her tür yatırımı yapmak,yapılmasına öncü olmak,teşvik etmek Üyelerimizin ticari faaliyetlerini iyileştirecek projeler üretmek,üretilen projelere destek vermek Özelde yaşadığımız kentin genelde ise ülkemizin ve tüm düya insanlarının lehine olan sosyal projelere koşulsuz destek olmak Eğitimi her şeyin üstünde tutmak ve öğrendiğini üyeleri lehine kullanmak En İyi olan değil En Mükemmel Olan Ticaret Borsası olmak

3 Global normlardaki ekonomik,sosyal ve kültürel gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri kentimiz lehine kullanmak ORDU TİCARET BORSASI MECLİSİ Adem GÜNEY Meclis Başkanı Ayhan TAŞ Meclis Başkan Yrd.(TOBB Delegesi) Fatih EYÜBOĞLU Meclis Başkan Yrd.(TOBB Delegesi) Nejdet GÜRSOY Üye(TOBB Delegesi-Konsey Üyesi) Cengiz BİLGİHAN Üye Adnan ENGİNYURT Üye Sait ERÇAL Üye(TOBB Delegesi) Yücel TÜRKMEN Üye(TOBB Delegesi) Bahri KAÇAR Üye Temel ŞENYURT Üye İsa ÇALIŞ Üye(TOBB Delegesi) Nurettin TOPÇUOĞLU Katip Üye Mustafa ÖZYURT Üye Mehmet TOPKAYA Üye ORDU TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU Nejdet GÜRSOY Başkan(TOBB Delegesi-Konsey Üyesi) Cengiz BİLGİHAN Başkan Yrd. Temel ŞENYURT Başkan Yrd. Bahri KAÇAR Sayman Üye Nurettin TOPÇUOĞLU Üye ORDU TİCARET BORSASI DİSİPLİN KURULU Sedat CENGİZ Başkan Yaşar YAVUZ Üye Sacit ÖZKAN Üye Zühtü TOPÇUOĞLU Üye Erdem Vural DEMİR Üye Cem GÜRSOY

4 ORDU TİCARET BORSASI PERSONELİ Birol ÖZTÜRK Genel Sekreter Fahrettin AKYÜZ Tescil Müdürü Aslıhan Rukiye KOÇAK Muhasebe Şefi Serpil MEYDAN Tescil Memuru Hikmet BEDİR Tescil Memuru Ve Arşiv Sorumlusu Mustafa ÖZTÜRK Muamelat Memuru Sevtap GÜLER Veznedar Kürşat TIKILOĞLU Tahsildar Ve Takip Memuru Ferda ÖZTÜRK Tahsildar Ve Takip Memuru Mehmet ÇİÇEK Şoför Şirin ÖZKAN Hizmetli Şükrü MİNNET Hizmetli.DURUM ANALİZİ..DIŞ ANALİZ...Ordu Kenti Tarihçesi Ordu kentinin tarihçesi söz konusu olduğunda en çok kullanılan hikaye kentin tamamen yandığı ve belediye başkanı Süleyman FELEK tarafından yeni baştan imar edildiğidir.yıl 883 Yaz mevsimidir Tarihe Çarşıda Yangın sıfatlaması ile geçmiştir bu olay Ordu o zamanlar Trabzona bağlıdır 883 yılı,o yıllar kentte Rumlar ve Türkler bir arada yaşamaktadır.bir çok iş kolunda dükkan sahibi olan Rumlar kentin demografik ve ekonomik yaşamında önemli bir yer tutmaktadır.bunlardan bir tanesi de Tahıl Pazarı nın hemen yanındaki Emekveren sokağındaki fırıncı Pavli dir. Pavli o gece fırınında kadayıf dökerken,sıçrayan kıvılcımlardan alev alan ahşap çatı yanmaya başlamış ve yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yan dükkanlara da sıçramıştı.şehirde bir itfaiye teşkilatının olmaması,şehirde yaşayan halkın büyük kısmının Çambaşı Yaylasına çıkmış olması yangının kısa sürede dükkanları,barakaları hatta evleri kül etmesine yardımcı olmuştur.kentte yaşayanlar yaz aylarında Çambaşı Yaylası na göç ediyordu çünkü kentin büyük bölümü bataklıktı ve yaz aylarında bu bataklıklarda üreyen sivri sinekler başta sıtma olmak üzere bir çok hastalığa sebebiyet vermektedir ki o dönemler ilaç ve doktor bulunmaması bu hastalıkların büyük çoğunun ölümle sonuçlanmasına neden olmakta idi İnsanlar ölmemek için yaz aylarında kenti terk eder yaylalara çıkardı Rumlar ve diğer azınlıklar ise muhtemelen yaylalarda yerleri olmadığı için yazları kentte geçirmek zorunda kalıyordu.

5 O dönem kentin çarşısı Şadırvan civarında dar bir alanda teşkilatlanmış,gelişi güzel ahşap dükkanlardan oluşuyordu,bu dükkanlar bir birlerine çok yakın olup,aralarından bir insanın bile geçebilmesi çoğu zaman imkansızdı,yağmur yağdığında çamur deryası olan çarşıda hiçbir alt yapıda yoktu. Yangın çarşıyı tamamen ortadan kaldırmış,kentin diğer taraflarındaki bataklıklar yangının buralara yayılmasını önlemişti.yangın sonrası bu bataklıkların önünde geniş arsalar ortaya çıkmış ve yeni şehir imarı hazırlanırken bu arasalar,daha iyi değerlendirilmiştir. Tahıl Pazarı,tam şehrin ortasına konulmuş ki bunda köylünün ürettiklerini bu pazarda satması ve pazarın şehrin her yerine eşit mesafe de olmasıyla da ulaşım imkanları açısından hiçbir alıcının dezavantaj yaşamaması kriterlerine dikkat edilmiştir. 883 yangının ardından şehrin yeniden imarıyla ilgili hazırlanmış olan planın tatbikine bin bir güçlükle 8 yıl sonra başlanabilmiştir.yangın yerinde arsa ve binası olanlar plana karşı çıkmışlar,yeni imarda kimilerinin arsası yola ve caddeye gitmekte,kimileri kendilerine verilen yeni arsaları beğenmemekte ve buna benzer sorunlarla planın hayata geçmesi ertelenmektedir.şehirde bir hoşnutsuzluk yaşanırken,iş belediye başkanlarını tehdit etmeye kadar varmıştır.bu tartışmaların ve sorunların altında,plan ana hatlarıyla aynen uygulamaya konulmuştur. Tahıl Pazarı tüm caddelerin açıldığı bir meydan olarak inşa edilmiş ve hiç kimsenin burada şahsi ticarethane ya da ticaret amaçlı tezgah açmasına müsaade edilmemiştir.o günün şartlarında müstahsilin ürettiklerini hayvanlarına yükleyip,sadece tahıl pazarında açık pazarlık esasıyla tacire satıyor olması bu gün,bir çok borsanın varmak istediği sistemi anımsatmaktadır.dönemine göre Tahıl Pazarı bir borsa mekanı olmuştur. Tahıl Pazarı Zaman içinde fındığa dayalı,tek ürün desenli üretim modelinin hakim olmasıyla,devletin fındığa hatırı sayılır destek uygulaması da zaman içersinde müstahsilin ekonomik anlamda,üretim çeşitliliğine bağlı üretim yapmasını engellemiştir.fındık istihsalinin yıldan yıla artmasıyla da fındığa dayalı bir ticaret ve sanayi sektörü oluşmaya başlamış ve artık mahsulü yükleyip Tahıl Pazarına getirmeye gerek kalmamış,devletin açıkladığı fiyattan,tacir gelip ürünü müstahsilin kapısından alır olmuş.

6 Ancak değişen ve gelişen ekonomik şartlar,ürünün serbest piyasa mekanizması içinde,disipline olmuş mekanlarda alım satımını zorunlu hale getirmiştir.artık adına Tahıl Pazarı denmez de Fındık İhtisas Borsası denilir belki ama,her şey zaman içerisinde özüne de dönmektedir. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ticaretinde lider ülkedir.fındıkta yaşanan bir çok yasal ve yapısal sorunlara rağmen bu üstünlüğü halen devam etmektedir.ordu kenti Türkiye de fındığın en fazla üretildiği ve fındık ticaretinin derinlik kazanmış olduğu kenttir. Ordu ve çevresi MÖ 5.yüzyıldan beri insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak literatüre geçmiştir. Bozukkale de bulunan kalıntılar, Miletos asıllı Sinop göçmenlerinin kurduğu Kotyora medeniyetine aittir.bunun yanında Pers,Bizans,Helenistik,Roma,Selçuklu,Beylikler ve Osmanlı uygarlıklarının izleri olan kalıntılara da rastlanmaktadır. Denizci bir kavim olan Fenikeliler MÖ -2.yüzyıllarda değişik zamanlarda Karadeniz e seferler yapmışlar ve buralarda pazar yerleri kurmuşlardır.okyanus yollarının henüz keşfedilmemiş olduğu bu dönemlerde Avrupa dan Karadeniz yoluyla gelen emtianın Asya ya ulaştırılması için bu yol oldukça önem arz etmekteydi. Miletlerin(Miletoslular) in gelişmesi ve Karadeniz e hakim olmalarıyla bu gün Ordu nun Kuzeybatısında bulunan ve halen mezarlık olarak kullanılan bölgeye 6.yüzyılın başlarında yerleştikleri tahmin edilmektedir.(kotyora) Kotyora Grekçe de Dağ Eteği anlamına gelmektedir.bu da kasabanın kurulmuş olduğu yerin özelliklerine göre ad verilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Türkmenlerden Çepni boyuna mensup Bayram Bey oğlu Hacı Emir bey tarafından Ordu nun Mesudiye ilçesi topraklarında kurulan Hacıemiroğulları Beyliği nin 38 yılında Emir Süleyman Bey komutasında Mesudiye den Ordu sahiline inmeyi başararak daha sonra da Giresun u Rumlardan alması ile Ordu Türk egemenliğine girmiş oldu.

7 Beyliğin Ordu da ki hükümranlığı Çelebi Mehmet ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlılara geçmiş olsa da Yıldırım Beyazıt-Timur savaşında beyliğin Timur dan yana tavır alması ve Timur un galibiyeti ile sonuçlanan, Anadolu da Türk Birliği nin dağılma aşamasına geleceği ve 3 yıl sürecek olan Fetret Devri nin başlangıcı olan Ankara Savaşı ile beylik Timur tarafından mükafatlandırılarak bu topraklar tekrar kendilerine verilmiştir.hacıemiroğulları Beyliği yılları arasında varlıklarını devam ettirebilmişler Fatih in Trabzon seferiyle Ordu Osmanlı topraklarına katılmıştır.hacıemiroğulları Beyliği ise bir aile olarak uzun yıllar Ordu topraklarında yaşamışlardır. - Osmanlı Egemenliğinde Ordu ili Fatih Sultan Mehmet in Trabzon Rum Pontus Devleti ni ortadan kaldırması ile Ordu ili de Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yavuz Sultan selim (52-520) döneminde Trabzon,Canik(Samsun) ve Ordu nun bağlı bulunduğu Şebinkarahisar livaları birleştirilmiş ve Erzincan vilayetine bağlanmıştır. 805 yılında Şebinkarahisar sanacağı Erzurum dan alınarak Ordu ilinin Hapsamana (Gölköy) ve Bucak kasabaları ile birlikte Trabzon a bağlanmıştır. 87 yılında yapılan idari teşkilatlanmayla Ordu kasabası merkez olacak şekilde Vona(Perşembe),Bolaman,Aybastı,Haspamana(Gölköy),Ulubey den müteşekkil bir kaza vücuda getirilmiştir.daha sonraki aşamalarda gelişen Ordu ili zaman içerisinde şehirleşmiş ve halende büyümeye devam etmektedir.

8 Ordu nun şehir olmasında Bayramlı ve Bucak kasabaları önem arz etmektedir. Bayramlı Kasabası; Ordu nun 4 km Güneydoğusunda bu günkü Eskipazar da kurulmuştur.kasabanın hangi tarihte ve kimler tarafından kurulduğu konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır.bayramlı kasabasının Fatih sultan Mehmet devrindeki arazi ve vergi defterinde Bölük i Niyabet i Ordu adıyla kaydedildiği görülmektedir. Bucak adına ilk defa Ordu ya bağlı bir köy adı olarak rastlanmaktadır. Köşe, Açı anlamına gelen Bucak ismi yine kurulu bulunduğu coğrafyanın özelliklerine göre bu adı almıştır.zira Bucak Köyü şehrin Güneyinde uzanan alçak sırt üzerine kurulmuş kentin köşe yerinde yer almaktadır. Bayramlı Kasabası 7.yüzyıl başlarında önemini kaybetmeye başlarken Bucak Köyü öne çıkmaya başlamış ve zamanla Bucak Kasabası şeklini almıştır.bayramlı Kasabasının sönmesine iki ana neden vardır; birincisi,kasabadan geçen Civil Deresi nin zaman içerisinde sazlık ve bataklıklar oluşturması ile sağlık açısından tehlike arz eder olası,ikincisi,don Kazakları nın Karadeniz e gelerek korsanlık yapmaya başlamaları ve bir kasaba olması nedeniyle de Bayramlı Kasabasına yönelmeleri. 848 yılında Bucak Trabzon a bağlı bir kazaydı.869 yılında Bucak olan adı Ordu ya çevrilmiş ve halen de aynı adı taşımaktadır. Bucak adından Ordu adına geçen kazaya ;Vona(Perşembe),Ulubey,Hapsama(Gölköy) ve Bolaman bucakları bağlandı. 883 yılında çarşıda çıkan bir yangın ile Ordu büyük bir felaket yaşamıştır.yangından sonra çarşı yeniden ve güzel caddeler yapılarak imar edilmiştir.çarşı içinde ve yakınındaki bir çok bataklık kurutulmuş,deniz seviyesinden alçak olan bazı yerler kumlar ile doldurulmuş ve fırtınalı havalarda denizin çarşıya taşması önlenmiştir. Bu tarihlerde şehrin Düz Mahalle ve Elmalık Mahallesi nde Rumlar, Zafer-i Milli Mahallesi ve Taşbaşı Mahallesi nde Ermeniler ile Türkler beraber yaşamaktaydı.diğer mahallelerde Kiraz Limanı,Saray,Bucak ve Selimiye de ise tamamen Türkler yaşamaktaydı. Ordu 920 yılına kadar Kaza olarak kaldıktan sonra 7 Nisan 920 tarih ve 69 Sayılı Ordu müstakil livası teşkiline dair kanun la merkezi Ordu olmak üzere Canik (Samsun) sancağına bağlı, Fatsa ve Ünye kazalarının da Ordu ya bağlanması suretiyle Ordu ili kurulmuştur. - Ordu Adının Nereden Geldiği Konusunda Söylenenler;

9 Ordu Türkçe bir kelime olup aslında Saray anlamı taşımaktadır.saraylara genelde hakanın oturmasından dolayı bu isim Hakanın oturduğu şehir anlamında da kullanılmıştır. Ordu adına ilk kez fatih döneminde bir nahiye adı olarak rastlanmıştır.(bölük-i Niyabet-i Ordu) 5.yüzyılın ikinci yarısından sonra Ordu isimi bölgede bir yerleşme yerini adı olarak kullanılmıştır. Ordu adıyla ilgi bir çok söylentiler mevcut olup bunlardan en yaygını ; Ordu adının karargah,ordugah,askeri birliğin konakladığı yer olarak kullanıldığı hikayedir. Hikaye şöyledir;8.yüzyılın başlarında şimdiki Ordu kentinin bulunduğu yer ormanlık,bataklık ve çalılık idi,boztepe etekleri boştu, hiçbir mesken yoktu ve eteklerinde Bayramlı Kasabasında yaşayanların hayvanları otlardı.sahil bataklık olduğundan mesken yoktu ve güneyde Bucak Köyü vardı. Bayramlı civarında bulunan derebeyleri Osmanlının zayıflamasını da fırsat bilerek geniş aile yapılarına olan güvenle kendi başına buyruk davranmaya ve zamanın Osmanlıya bağlı olan yetkili memurlar yine Osmanlının zayıflamasını fırsat bilerek bu bağlılıklarından vazgeçerek keyfi davranmaya başlamışlar ve asayiş iyice bozulmuştu.halk usanmış,haksızlık ve zorbalık almış yürümüştür.bu kargaşa uzun süre devam etmiş sonunda İstanbul hükümeti bu kargaşadan haberdar olmuştur.padişah mahalli güçlerin bu kargaşayı önlemekte yetersiz kalacağını düşünerek buraya bir askeri birlik göndermiştir.birliğin bir kısmı Bucak Köyünde,bir kısmı ise Bayramlı Kasabasında bulunan caminin önünde konuşlandı. Askerleri esas konaklama yeri ise Bucak köyü idi.askerler her gün buradan Bayramlı ya giderek görev yapmakta akşam da ger dönmekteydi. Ordugah Varmak, Ordu ya Varmak şeklinde söylene söylene bu yerin adı Ordu olarak anılır olmuştur...2.coğrafik Durumu ve İklim Ordu ili derece doğu meridyenleri, 40-4 derece kuzey paralelleri arasında yer almıştır. Doğu' da Giresun, Batı' da Samsun, Güney' de Sivas ve Tokat, Kuzey' de Karadeniz ile çevrilidir. İlin sorumluluk sahası ise 5 km. genişlik, 62 km. derinliğindedir. Kıyı 60 mil uzunluğunda olup küçük koy ve körfezleriyle de deniz araçlarının kolaylıkla barınabilecekleri yer ve plajlara sahiptir. İlin alanı 600 km2 dir. Güneyden denize doğru akan Turnasuyu, Melet ırmağı, Akçaova Deresi, Ilıca Deresi, Bolaman Irmağı, Elekçi Deresi, Curi Deresi, Çeviz Deresi ve Akçay Deresi araziyi derin vadiler halinde bölmektedir. Ordu kentinde tipik Karadeniz İklimi görülmektedir.yazları ve kışları ılık geçen kent,mevsimine göre bol yağış almaktadır.bu iklim şartlarına bağlı olarak da fındık üretilmektedir.ordu ilinin üretim deseni Ekonomik Durum başlığında ele alınacaktır. Kentte ulaşım kanalları adına ciddi sorunlar yaşanmaktadır.başta havaalanı olmak üzere,demir yolu ve limanı yoktur.bunun yanında çevre yolu da bulunmayan kent için trafik tam bir kabusa dönüşmüştür.karadeniz i iç bölgelere bağlayacak olan Karadeniz-Akdeniz Yolu ise henüz hizmete açılmamıştır...3. Nüfus ve Demografik Veriler

10 Ordu ilinin en karakteristik demografik özelliği ya da sorunu Göç tür.fındığa dayalı üretim ve ticaret modeli,yıllar içinde nüfusu artan hane halkının ihtiyacını karşılayamaz hale gelince başta metropollar olmak üzere yurt içi ve yurt dışına ciddi bir göç yaşanmıştır.bu gün kentin hemen hemen tüm köyleri terk edilmiş görüntüsü vermekte,fındık bahçeleri ise gerekli bakımı görmediği için kalite ve verim bakımından tehdit altındadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hayata geçirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileriyle kentin nüfusu; 2007 Nüfus İlçe Merkez Akkuş Aybastı Çamaş Çatalpınar Çaybaşı Fatsa Gölköy Gülyalı Gürgentepe İkizce Kabadüz Kabataş Korgan Kumru Mesudiye Perşembe Ulubey Ünye TOPLAM Nüfus Nüfus Ordu kentinin nüfus değişimindeki seyre dair yorum yapabilmek için çevre iller ile Türkiye nüfusundaki değişime de bakmak gerekir. İl Giresun Trabzon Rize Türkiye Nüfusu Ekonomik Durum Ordu kentinin ekonomisi fındığa endekslidir.türkiye fındık üretiminin %20-25 i Ordu da elde edilmektedir. Yıllar itibariyle iller bazında fındık rekoltesi ;

11 İLLER 200 ÜRÜNÜ 2002 ÜRÜNÜ 2003 ÜRÜNÜ 2004 ÜRÜNÜ 2005 ÜRÜNÜ 2006 ÜRÜNÜ 2007 ÜRÜNÜ 2008 ÜRÜNÜ 2009 ÜRÜNÜ 200 ÜRÜNÜ TON / KAB TON / KAB. TON / KAB. TON / KAB. TON / KAB. TON/KAB. TON/KAB. TON/KAB. TON/KAB. TON/KAB. ORDU GİRESUN SAMSUN TRABZON Diğer RİZE ARTVİN SİNOP DÜZCE SAKARYA diğer KOCAELİ diğer KASTAMONU BARTIN ,80.695, diğer ZONGULDAK BOLU DİĞER G.TOPLAM Türkiye fındık üretiminde lider olduğu gibi dünya fındık ticaretinde de lider durumdadır.ancak fındığı fiyatını belirleyebilme yetkinliğine sahip değildir ve fındık fiyatı alıcı tarafından belirlenmektedir. Sezonlar itibariyle Türkiye nin fındık ihracatı ve fındıktan elde edilen gelir; MİKTAR DÖNEM İç/Ton Bedel $

12 Ordu ilinden yapılan fındık ihracatı ve elde edilen gelir ise; YILLAR İHRACAT MİKTARI(İç/Kg) TUTARI($) Ordu kentinde yıllar itibariyle Fındık Üretim Alanı değişimi; YILLAR HEKTAR

13 Son dönemlerde fındığa alternatif ürün arayışları çerçevesinde öne çıkartılmaya çalışılan ürünler arasında Kivi dikkat çekmektedir.iklim şartları bakımından kent kivi üretimine oldukça elverişlidir. Türkiye de bin hektar alanda 5 bin ton kivi üretilirken Ordu 4 bin tonluk üretim hacmi ile Yalova dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.kivi nin anavatanı olan Yeni Zellanda da 365 bin ton kivi üretilirken bunun%80 i sanayide kullanılmaktadır.türkiye de ise kivinin sanayide kullanılması adına ciddi bir AR-GE çalışması mevcut değildir. Üretim hacmi ve alanındaki bu artışa bakılarak kivinin sorunsuz ve çok kazandıran bir ürün olduğunu iddia etmek yanıltıcı olur. Öncelikle kiviye dayalı sanayi yatırımının olmaması üreticiyi uzak pazarların fiyatına mahkum etmektedir. En elzem yatırım olan soğuk hava depoları nın olmaması,olsa bile çok yetersiz olması yine önemli bir sorundur. Üretici örgütlüğünün olmaması ve üreticinin bireysel olarak sorunlarla başa çıkmaya çalışması kivi üretimi için bir diğer olumsuz faktördür. Kiviye dayalı sanayi ve bu konuda AR-GE çalışmalarının olmaması İklim şartları bakımından öne çıkan bir diğer üretim şekli ise Kesme Çiçekçilik tir.dünyanın en büyük kesme çiçek ithalatçısı olan Rusya,ihtiyacı olan çiçeği Avrupa üzerinden Ekvador ve Kolombiya dan temin etmektedir.ekvador ve Kolombiya da ise iklim şartları Ordu nunkine benzer yüksek rakımlarda üretim yapılmaktadır.oysa ki Ordu ile Rusya arası oldukça yakın olup,bu kentte üretilen çiçeklerin Rusya ya ihracı hiç de zor değildir.ordu ilinde Merkez Sağırlı köyünde bir üretici tarafından 2000 yılından beri serada karanfil yetiştirilmekte olup yıllık 500 bin dal karanfil üretimi yapılmaktadır.ve görülen şudur; Türkiye de karanfil üretiminin başkenti olarak algılanan Antalya da yılın 4 ya da 5 ayı çiçek açtırılabilirken Ordu da yılın her ayında çiçek açtırılabildiği görülmektedir.bunun yanında zambak,şebboy gibi çiçeklerin doğal şartlarda bile yetişebildiği görülmektedir. Bir diğer ekonomik değer ise Arıcılıktır.Türkiye bal üretiminin %5 i Ordulu arıcılar tarafından üretilmektedir.gezginci Arıcılığın yaygın olduğu kentteki arıcıların da ciddi sorunlar yaşadıkları bilinmektedir.arıcılık Araştırma Enstitüsü bu alanda üstüne düşeni yapmaya çalışmaktadır. Balıkçılık,denize kıyısı olan her kent gibi önemli bir ekonomik faaliyettir.balıkçı barınağının yapılması ile daha modernize bir tesise kavuşulmuş olsa da bu sektörde de yapısal sorunlar dikkat çekmektedir. Ordu Üniversite bünyesindeki Ziraat Fakültesi nin tarımsal üretim alanında zaman zaman çalışmalar yaptığı kaydedilse de Üniversite-Ekonomi İşbirliği sağlanabilmiş değildir...5.diğer Gelir Kaynakları Kent merkezinde adet OSB bulunmaktadır ve bu alanda fındık fabrikaları hakim bir yatırım profili dikkat çekmektedir. Yine fındığa dayalı sektörlerden olan adet çikolata fabrikası ve adet yağ fabrikası da kent ekonomisine katkı sağlamaktadır.

14 Yönünü turizme çevirmiş olan turizm kenti olma vizyonunu işleyen kentte turizm adına özel sektör yatırımları devam etmekte,ordu Belediyesi ise kentin en gözde mekanı olan Boztepe ye teleferik yapılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Kentin sahip olduğu yaylalar dikkate alındığı doğa turizmi açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir..2. İÇ ANALİZ.2..Ordu Ticaret Borsası(OTB) Tarihsel Gelişimi Ordu Ticaret Borsası 5 Ağustos 936 tarihinde Ordu Ticaret Ve Zahire Borsası adıyla Baha TEGÜN başkanlığında kurulmuştur. Baha TEGÜN dönemin Fiskobirlik müdürüydü O dönem yürürlükte olan 655 sayılı yasayla Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Borsa, Oda ile aynı daire içerisinde hizmet veriyordu. Ticaret Ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası nın müştereken hizmet verdikleri bu bina 939 Erzincan depreminde yıkılmıştır. 27 ARALIK 939 Salı yı Çarşamba ya bağlayan gece saat 2 sularında Erzincan da meydana gelen depremin ilimizde hissedilmesiyle bir çok bina yıkılmıştır. Bu binalardan biri de Ticaret Odasının, Borsa ile müştereken kullandıkları binadır. Kurulduğu tarihte Türkiye nin 20.borsası olan Ordu Ticaret Borsası nın 59 üyesi vardı.0 yıl sonra üye sayısını 38 e yükselten borsanın 2007 yılında üye sayısı 400 dür.574 sayılı kanunla yeniden, çağdaş normlara göre düzenlenen Ticaret Borsalarında gayri faal üyelerin borsa üyeliğinden çıkartılmalarının kolaylaştırılması ile gerçek durumu yansıtmayan, ticari hayattan elini eteğini çekmiş üyelerin borsa kayıtlarında görünmesi de engellenmiştir. Ticaret Borsaları tarihinde yapılan seçimlerle 4355 sayılı kanuna ve tarihinde de 5590 sayılı kanuna intibak etmiştir.5590 sayılı kanunun yıllar içinde ihtiyaca cevap veremez hale gelince, tarihinde kabul edilerek tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 574 sayılı kanunla Ticaret Borsalarının kuruluş, işleyiş ve hukuki yapıları yeniden tespit edilmiş ve bu kanunun 53.maddesi ile ilk defa Ürün İhtisas Borsaları da zikredilip, kurulmaları ve işleyişleriyle ilgili esaslar saptanmıştır.

15 Ordu Ticaret Ve Zahire Borsası adıyla kurulmuş olan borsamızın 947 yılından sonra ismi Ordu Ticaret Borsası olmuş ve aynı isimle günümüze kadar hizmet vermeye devam etmiştir. Ordu Ticaret Borsası nın ilk hizmet binası 939 Erzincan depreminden etkilenerek yıkılan, Ticaret Ve Sanayi Odası ile müşterek kullanılan binadır. Bu bina iki katlı olup, eski yapı tarzında inşa edilmiş olduğundan, deprem karşısında mukavemetini koruyamamış ve yıkılmıştır. O yıllarda Ordu Ticaret Borsası, Odanın bir köşesindeki bir masadan ve memurdan ibaretti. Şu anda hizmet verdiğimizin bina ve eski hizmet binasının üzerine kurulu bulunduğu arsa toplam 288 m2 olup bu arsa 948 yılında 5 bin liraya alınmıştır. Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan arazi üzerine yapılan ilk borsa binasının ikmal inşaatı 70 bin lira olarak tahmin edilmiştir.20 metrekarelik tek katlı borsa binası 95 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. 95 Yılında Hizmete Açılan İlk Müstakil Borsa Binası Şu anda Eski Hizmet Binası olarak tabir ettiğimiz bina 650 m2 kullanım alanı olacak şekilde 964 yılında iş hanı olarak tamamlanmıştır. Halen giriş katında faal durumda bulunan pasaj o dönem kentte ticari hayata önemli bir hareketlilik kazandırmıştır. Tek katlı binanın yetersiz kalması, iş hanı olarak tasarlanmış olan binanın birinci katının borsa binası olarak inşasını gündeme getirmiş ve 990 yılında 650 metrekare olan bu yeni binaya geçilmiştir. 994 yılında tek katlı ilk borsa binası yıkılarak yerine Fındık ürün Borsası olarak projelendirilmiş ve bu gün kullanmakta olduğumuz binanın temeli atılmıştır.465 m2 taban üzerine 5 katlı olarak yapılan yeni binanın bu gün itibariyle zemin kat dahil olmak üzere ilk 3 katı kullanılmaktadır. Laboratuar ve konferans salonlarının yer alacağı 4 ve 5.katlar ise henüz inşaat halindedir.

16 Bugünkü Borsa Binası Ordu Ticaret Borsası 5 Meslek Grubundan teşekkül etmektedir Yaş Ve Kuru Meyveler Canlı Hayvan Bitkisel Ve Nebati Yağlar Değirmenlik Ürünler Çeşitli Gıda Maddeleri(Bal) Bunların içinde Yaş Ve Kur Meyveler Grubu nda yer alan Fındık toplam işlem hacminin %95 ini oluşturmaktadır. Ordu, tek başına Türkiye fındık üretiminin % 30 unu karşılamaktadır. Bu da yıllık bin ton üretim anlamına gelmektedir. Haliyle fındık tescilinin borsa işlem hacmi içerisinde büyük yer tutuyor olması son derece doğaldır. Yıllık işlem hacimlerinin karşılaştırmasında görüleceği üzere Ordu Ticaret Borsası, fındık tescili yapan borsalar arasında bu kategoride ilk sırada yer almaktadır. Canlı Hayvan 2000 yılında kotasyona alınmış olmasına rağmen borsa kontrolünde bir canlı hayvan pazarı olmadığı için bu alanda çağdaş normlarda bir borsacılık faaliyeti de söz konusu değildir. Çağdaş normlarda bir canlı hayvan pazarı ve borsası oluşturulması noktasında Ordu Belediyesi ile müşterek bir çalışma yürütülmekte olup ilimiz Eskipazar mevkiindeki 0 dönümlük bir alanda söz konusu pazarın kurulması için projeler hazırlanmış durumdadır. Pazarın kurulması noktasında fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Türkiye bal üretiminin %3-5 i Ordulu arıcılar tarafından üretilmekte olup, arıcı ve kovan sayısı bakımından da ilimizin ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye ilk ve tek Arıcılık Araştırma Enstitüsü de ilimizde bulunmaktadır. Tüm bunların yanında arıcılık ve balın bir ticari iştigal konusu olarak yaygınlık kazanmaya başlaması ile Bal

17 ın borsa kotasyonuna alınması uygun görülmüştür.2007 yılında bal, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı nın onayı ile borsamız kotasyonuna alınmıştır. Ekonomik krizler ile değirmenlik ürünleri işleyerek un haline getiren fabrikalar birer birer kapanmıştır. Ekonomik krizlerin yanında bu sektörde yaşanan aşırı kapasite sorunu zaman içinde sektörü felç etmiştir. Uygulanan teşviklerden mütevellit ihtiyacın çok üstünde un üretecek kapasiteye sahip tesislerin kurulup yaygınlık kazanması rekabet ortamını kızıştırdı ve birçok un fabrikası büyük zararlarla battı. Sektördeki sıkıntı ve aşırı kapasite riski halen devam etmektedir. İlimizdeki en son fabrikada 2006 yılında kepenk kapatmıştır.( Ülkemizde 20 milyon ton buğday üretilirken bundan 6 milyon ton un elde edilebilmektedir. Oysa kurulu un fabrikalarının kapasitesi 38 milyon tondur. Bu durumda 22 milyon tonluk bir kapasite fazlalığı söz konusudur ki bu da birçok fabrikanın atıl kapasite çalışmasının sebebini oluşturmaktadır. Atıl kapasite ile kar maksimizasyonu sağlayamayan bu işletmeler zaman içinde batmıştır ve ilimizde artık un fabrikası kalmamıştır.) Bitkisel ve Nebati Yağlar alanında faaliyet gösteren üç firma vardır. Bunlardan en önemlisi ve eskisi 2004 yılında ismini Ordu Yağ Sanayi A.Ş. olarak değiştiren ve 957 yılında Fiskobirlik iştiraki olarak kurulan Ordu Soya A.Ş. dir. Hedeflerini her geçen gün daha da büyüten Ordu Yağ Sanayi A.Ş. fındıktan ürettiği Çotanak marka yağ ile pazarda hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Bunun yanında fındık katkılı sabun ve deterjanlarla sektörde yeni bir ürün yelpazesi oluşturmaya çalışmaktadır. İhracatta yapan fabrika bu alanda Türkiye önemli bir yer edinmiştir. Ordu Ticaret Borsası nın Kurucu Yönetimi Şu İsimlerden Oluşuyordu Baha TEGÜN Ömer AKYAZI Mustafa HEKİM Mehmet AKYAZI Dursun GÜRSOY Ziver AKIN Ahmet Cemal MAĞDEN Halis MUTLU Birinci Reis(Başkan) İkinci Reis(Başkan Vekili) Aza Aza Aza Aza Aza Borsa Komiseri(Genel Sekreter).2.2.Yasal Yükümlülükler Ordu Ticaret Borsası,Türkiye geneline yayılmış olan 365 Oda/Borsa ile bu Oda ve Borsaların çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği nin kuruluş ve işleyişini düzenleyen 574 sayılı kanuna dayanarak hizmet yürütür. 574 sayılı kanunun 34.maddesinde Ticaret Borsalarının yasal yükümlülükleri şu şekilde sıralanmıştır. a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

18 c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 5 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. i) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak..2.3 Faaliyet Alanımız-Hizmet Anlayışımız 574 Sayılı Kanunun 30.maddesi borsaların çalışma alanlarını belirlemektedir. Buna göre Ordu Ticaret Borsası nın çalışma alanı Fatsa ve Ünye ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldeler dışında kalan tüm Ordu kentidir.ordu Ticaret Borsası çalışma alanında kotasyonunda bulunan ürünlerin ticaretini itina ile kayıt altına almakta ve özellikle fındık için tespit ettiği fiyatları internet sitesinde,yerel TV lerde,merkez ve ilçelerde bulunan elektronik panolarda ilan etmektedir. OTB nin kotasyonunda bulunan maddeler; - Fındık 2- Canlı Hayvan Ve Et

19 3- Bitkisel Ve Nebati Yağlar 4- Un 5- Bal OTB nin hizmet anlayışının en belirgin yanı;574 Sayılı Kanunun 32.maddesi ile Ticaret Borsalarına kayıt olmak zorunlu kılınmış olsa da Ordu Ticaret Borsası üyelerine karşı bir amir kurum olarak değil,üye odaklı ve üye memnuniyeti esaslı hizmet etmeyi her zaman önemsemiş ve kurumsal yapısını bu anlayış üzerine oturtmuş olmasıdır. Bu hizmet anlayışı esas olmak üzere 574 sayılı kanunun 32.maddesi hükmü, borsa kotasyonundaki ürünlerin ticaretini yapanların mağdur olmaması adına, itina ile uygulanır. OTB üyelerine hizmet verirken,hizmet bedeli olarak ortaya çıkan ücretlerin kabul edilebilir makul miktarlar olmasına özen gösterir.kanunların kendisine verdiği yetkileri üyelerin aleyhine kullanmak türünden menfaatçi yaklaşımlar OTB nin hizmet anlayışı ile uyuşmamaktadır..2.3.organizasyon Yapısı Ve Personel Profili MECLİS YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER (Yönetim Temsilcisi) TESCİL MÜDÜRLÜĞÜ - Tescil Memurları Toplam Personel Sayısı:3 Kadrolu Personel: Sözleşmeli Personel:2 Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Orta Öğretim Önlisans Lisans 0 MUHASEBE ŞEFLİĞİ - Veznedar - Tahsildar Ve Takip Memurları - Muamelat Memuru - Büro Sekreteri - Hizmetliler - Şoför

20 .2.4.Kayıtlı Üye Profili ANONİM ŞİRKET LTD.ŞTİ. KOLL.ŞTİ. ADİ ORTAKLIK KOOPERATİF GERÇEK KİŞİ TOPLAM FAAL ASKI OTB 574 sayılı kanun 32.maddesi hükmünce kotasyonunda bulunlar ürünlerin ticaretini yapmaya başlayanları kanunda belirtilmiş olan esaslarla kaydetmektedir.yine 32.maddede zikredildiği üzere ; İçinde bulunulan yıldan itibaren geriye doğru iki yıl boyunca borsa kotasyonundaki ürünlerin alım ve/veya satımını yapmayanlar ile adresi tespit olunamayanların kayıtları Meclis kararı ile askıya alınmaktadır. OTB her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleme işlemi yapmaktadır Yılı Değerlendirme Faaliyetleri Ve Üye Memnuniyeti Ölçümleri 200 Yılına dair detaylı Faaliyet Raporu hazırlanmış olup bu rapor öncelik üyelerimiz olmak üzere her kesimle paylaşılmıştır. Üyelerimizin her tür şikâyet ve önerileri yazılı hale getirilmiş, şikâyetler ve öneriler ışığında tespit edilen eksiklikler giderilmiştir. Üyelerimiz ile sürekli olarak yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır. Merkezde bulunan üyelerimiz Tahsildar Ve Takip Memurlarımız tarafından iş icabı sürekli ziyaret edilirken bu ziyaretlerde üye şikâyetleri ve önerileri de dinlenmekte yazılı olarak üst yönetime iletilmektedir. İlçelerdeki üyelerimizde tescil işlemleri için her ay düzenli olarak ziyaret edilmekte bu esnada şikâyet ve önerileri dinlenmekte, yazılı hale getirilip üst yönetime sunulmaktadır. Şikâyet ve öneriler üst yönetim tarafından itina ile ele alınıp bizzat Yönetici Temsilcisinin takibi ile gerekli iyileştirmeler yapılır. Yönetim Kurulu ya da Meclis kararı gerektiren konularda, konu süratle ilgili organın gündemine alınır ve çözüm cihetine gidilir. Gerekli iyileştirmeler yapıldığında, şikâyet ve öneri sahibi üyelere dönülüp memnuniyetleri sorgulanır. Bu çalışma anlayışı üye maksimum memnuniyet seviyesine ulaşana kadar sürer. Üyelerimizin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, alım satımlarında dayanak oluşturmak, orta ve uzun vadeli planlar yapabilmeleri adına web sayfamız başta olmak üzere, yerel TV lerde ve ilçelerde bulunan fiyat panolarında günlük fiyatlar ilan edilmektedir. Fiyattaki değişiklik anında bu iletişim kanalları ile üyelere ulaştırılmaktadır. Her ne kadar üyelerimize yönelik olarak bu hizmeti yapıyor olsak da başta müstahsil olmak üzere tüm piyasa bu verilerden faydalanmaktadır. Özellikle yerel TV lerde fındık fiyatı yayınlanması hususunda oldukça olumlu geri bildirimler alınmaktadır.

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 STRATEJİK PLANI 2015-2018 1 İÇERİK GİRİŞ MECLİSİ YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KURULU PERSONELİ 1. DURUM ANALİZİ 1.1 DIŞ ANALİZ 1.1.1 Ordu Kentinin Tarihçesi - Osmanlı Egemenliğinde Ordu İli - Ordu Adının Nereden

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORDU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORDU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ 5174 Sayılı Kanunun 41.maddesinin (k) fıkrası hükmünce hazırlanması gereken Faaliyet Raporu borsamızca düzenli olarak çıkartılmakta, yayımlanıp dağıtımı

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

STRATEJİK PLANI (2014-2018)

STRATEJİK PLANI (2014-2018) BALIKESİR TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2018) BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU www.balikesirborsa.org.tr İÇİNDEKİLER I. SUNUŞ II. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI III. HAZIRLIK VE PLANLAMA SÜRECİ

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN SÜRECİ I. DURUM ANALİZİ TARİHÇE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

ÜNYE. TİCARET BORSASI Yıl: 1 Sayı: 1

ÜNYE. TİCARET BORSASI Yıl: 1 Sayı: 1 ÜNYE TİCARET BORSASI Yıl: 1 Sayı: 1 EKONOMİK KALKINMA; TÜRKİYE NİN HÜR MÜSTAKİL, DAİMA DAHA KUVVETLİ, DAİMA DAHA REFAHLI TÜRKİYE İDEALİNİN BELKEMİĞİDİR. HAFIZASINA GÜVENEN DAİMA YANILIR ÖNCE KONTROL SONRA

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı