Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak."

Transkript

1 GİRİŞ Stratejik Plan; Bir kuruluşun kendisini şu an nasıl gördüğünün ve gelecekte nerede görmek istediğinin topluca gösterildiği bir durum değerlendirmesidir. 508 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa göre Stratejik Plan; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçülerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan yola çıkarak; Ordu Ticaret Borsası(OTB) nın orta ve uzun vadede amaçlarını, temel ilkelerini, hedeflerini, önceliklerini, vizyon ve misyonunu, mevcut durumunu, hizmet alanına dair genel durumu ve stratejik planın kapsadığı dönem sonunda OTB nin olmak istediği yer tespit edilmiştir. Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, kendisine bağlı oda ve borsaların hizmet kalitelerini artırmak bu sayede iş dünyasının rekabet edebilirliğini kurumsallaştırmak ve büyümesine destek olmak amacıyla Akreditasyon Sistemi ni geliştirmiştir. Akreditasyon Sistemi nin bir gereği olarak da Stratejik Plan hazırlanması ve hazırlanan stratejik planların oda/borsa Yönetim Kurullarınca onaylanması ön görülmüştür. Dünya hızla değişmekte ve global normlarla uzaklar yakın olmaktadır. Teknolojideki değişim ve hızlı gelişimle birlikte bilgiye ulaşmakta artık çok kolaydır.bu değişim süreklidir ve bu süreklilik içinde değişimin gereğini yapmayan kurumların ayakta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri mümkün değildir. OTB hızla değişen dünyaya ayak uydurmak ve hizmet kalitesini her dönem çağdaş normlara göre şekillendirmek,mevcut durumu ve geleceğe dair projeksiyonu hususunda şeffaf olmak ilkesinin gereği olarak stratejik plan oluşturmuştur.

2 .MİSYONUMUZ Çağdaş normlara uygun kaliteli hizmeti, zamanında ve eksiksiz sunan, üye memnuniyetini esas alan, üyeleri ve çalışanları ile bir bütünün ayrılmaz parçası haline gelmiş lider borsa olmak. 2.VİZYONUMUZ Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak. 3.İLKELERİMİZ Üye odaklı düşünmek ve üye memnuniyetini ön planda tutmak Çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin lehine olan her tür yatırımı yapmak,yapılmasına öncü olmak,teşvik etmek Üyelerimizin ticari faaliyetlerini iyileştirecek projeler üretmek,üretilen projelere destek vermek Özelde yaşadığımız kentin genelde ise ülkemizin ve tüm düya insanlarının lehine olan sosyal projelere koşulsuz destek olmak Eğitimi her şeyin üstünde tutmak ve öğrendiğini üyeleri lehine kullanmak En İyi olan değil En Mükemmel Olan Ticaret Borsası olmak

3 Global normlardaki ekonomik,sosyal ve kültürel gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri kentimiz lehine kullanmak ORDU TİCARET BORSASI MECLİSİ Adem GÜNEY Meclis Başkanı Ayhan TAŞ Meclis Başkan Yrd.(TOBB Delegesi) Fatih EYÜBOĞLU Meclis Başkan Yrd.(TOBB Delegesi) Nejdet GÜRSOY Üye(TOBB Delegesi-Konsey Üyesi) Cengiz BİLGİHAN Üye Adnan ENGİNYURT Üye Sait ERÇAL Üye(TOBB Delegesi) Yücel TÜRKMEN Üye(TOBB Delegesi) Bahri KAÇAR Üye Temel ŞENYURT Üye İsa ÇALIŞ Üye(TOBB Delegesi) Nurettin TOPÇUOĞLU Katip Üye Mustafa ÖZYURT Üye Mehmet TOPKAYA Üye ORDU TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU Nejdet GÜRSOY Başkan(TOBB Delegesi-Konsey Üyesi) Cengiz BİLGİHAN Başkan Yrd. Temel ŞENYURT Başkan Yrd. Bahri KAÇAR Sayman Üye Nurettin TOPÇUOĞLU Üye ORDU TİCARET BORSASI DİSİPLİN KURULU Sedat CENGİZ Başkan Yaşar YAVUZ Üye Sacit ÖZKAN Üye Zühtü TOPÇUOĞLU Üye Erdem Vural DEMİR Üye Cem GÜRSOY

4 ORDU TİCARET BORSASI PERSONELİ Birol ÖZTÜRK Genel Sekreter Fahrettin AKYÜZ Tescil Müdürü Aslıhan Rukiye KOÇAK Muhasebe Şefi Serpil MEYDAN Tescil Memuru Hikmet BEDİR Tescil Memuru Ve Arşiv Sorumlusu Mustafa ÖZTÜRK Muamelat Memuru Sevtap GÜLER Veznedar Kürşat TIKILOĞLU Tahsildar Ve Takip Memuru Ferda ÖZTÜRK Tahsildar Ve Takip Memuru Mehmet ÇİÇEK Şoför Şirin ÖZKAN Hizmetli Şükrü MİNNET Hizmetli.DURUM ANALİZİ..DIŞ ANALİZ...Ordu Kenti Tarihçesi Ordu kentinin tarihçesi söz konusu olduğunda en çok kullanılan hikaye kentin tamamen yandığı ve belediye başkanı Süleyman FELEK tarafından yeni baştan imar edildiğidir.yıl 883 Yaz mevsimidir Tarihe Çarşıda Yangın sıfatlaması ile geçmiştir bu olay Ordu o zamanlar Trabzona bağlıdır 883 yılı,o yıllar kentte Rumlar ve Türkler bir arada yaşamaktadır.bir çok iş kolunda dükkan sahibi olan Rumlar kentin demografik ve ekonomik yaşamında önemli bir yer tutmaktadır.bunlardan bir tanesi de Tahıl Pazarı nın hemen yanındaki Emekveren sokağındaki fırıncı Pavli dir. Pavli o gece fırınında kadayıf dökerken,sıçrayan kıvılcımlardan alev alan ahşap çatı yanmaya başlamış ve yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yan dükkanlara da sıçramıştı.şehirde bir itfaiye teşkilatının olmaması,şehirde yaşayan halkın büyük kısmının Çambaşı Yaylasına çıkmış olması yangının kısa sürede dükkanları,barakaları hatta evleri kül etmesine yardımcı olmuştur.kentte yaşayanlar yaz aylarında Çambaşı Yaylası na göç ediyordu çünkü kentin büyük bölümü bataklıktı ve yaz aylarında bu bataklıklarda üreyen sivri sinekler başta sıtma olmak üzere bir çok hastalığa sebebiyet vermektedir ki o dönemler ilaç ve doktor bulunmaması bu hastalıkların büyük çoğunun ölümle sonuçlanmasına neden olmakta idi İnsanlar ölmemek için yaz aylarında kenti terk eder yaylalara çıkardı Rumlar ve diğer azınlıklar ise muhtemelen yaylalarda yerleri olmadığı için yazları kentte geçirmek zorunda kalıyordu.

5 O dönem kentin çarşısı Şadırvan civarında dar bir alanda teşkilatlanmış,gelişi güzel ahşap dükkanlardan oluşuyordu,bu dükkanlar bir birlerine çok yakın olup,aralarından bir insanın bile geçebilmesi çoğu zaman imkansızdı,yağmur yağdığında çamur deryası olan çarşıda hiçbir alt yapıda yoktu. Yangın çarşıyı tamamen ortadan kaldırmış,kentin diğer taraflarındaki bataklıklar yangının buralara yayılmasını önlemişti.yangın sonrası bu bataklıkların önünde geniş arsalar ortaya çıkmış ve yeni şehir imarı hazırlanırken bu arasalar,daha iyi değerlendirilmiştir. Tahıl Pazarı,tam şehrin ortasına konulmuş ki bunda köylünün ürettiklerini bu pazarda satması ve pazarın şehrin her yerine eşit mesafe de olmasıyla da ulaşım imkanları açısından hiçbir alıcının dezavantaj yaşamaması kriterlerine dikkat edilmiştir. 883 yangının ardından şehrin yeniden imarıyla ilgili hazırlanmış olan planın tatbikine bin bir güçlükle 8 yıl sonra başlanabilmiştir.yangın yerinde arsa ve binası olanlar plana karşı çıkmışlar,yeni imarda kimilerinin arsası yola ve caddeye gitmekte,kimileri kendilerine verilen yeni arsaları beğenmemekte ve buna benzer sorunlarla planın hayata geçmesi ertelenmektedir.şehirde bir hoşnutsuzluk yaşanırken,iş belediye başkanlarını tehdit etmeye kadar varmıştır.bu tartışmaların ve sorunların altında,plan ana hatlarıyla aynen uygulamaya konulmuştur. Tahıl Pazarı tüm caddelerin açıldığı bir meydan olarak inşa edilmiş ve hiç kimsenin burada şahsi ticarethane ya da ticaret amaçlı tezgah açmasına müsaade edilmemiştir.o günün şartlarında müstahsilin ürettiklerini hayvanlarına yükleyip,sadece tahıl pazarında açık pazarlık esasıyla tacire satıyor olması bu gün,bir çok borsanın varmak istediği sistemi anımsatmaktadır.dönemine göre Tahıl Pazarı bir borsa mekanı olmuştur. Tahıl Pazarı Zaman içinde fındığa dayalı,tek ürün desenli üretim modelinin hakim olmasıyla,devletin fındığa hatırı sayılır destek uygulaması da zaman içersinde müstahsilin ekonomik anlamda,üretim çeşitliliğine bağlı üretim yapmasını engellemiştir.fındık istihsalinin yıldan yıla artmasıyla da fındığa dayalı bir ticaret ve sanayi sektörü oluşmaya başlamış ve artık mahsulü yükleyip Tahıl Pazarına getirmeye gerek kalmamış,devletin açıkladığı fiyattan,tacir gelip ürünü müstahsilin kapısından alır olmuş.

6 Ancak değişen ve gelişen ekonomik şartlar,ürünün serbest piyasa mekanizması içinde,disipline olmuş mekanlarda alım satımını zorunlu hale getirmiştir.artık adına Tahıl Pazarı denmez de Fındık İhtisas Borsası denilir belki ama,her şey zaman içerisinde özüne de dönmektedir. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ticaretinde lider ülkedir.fındıkta yaşanan bir çok yasal ve yapısal sorunlara rağmen bu üstünlüğü halen devam etmektedir.ordu kenti Türkiye de fındığın en fazla üretildiği ve fındık ticaretinin derinlik kazanmış olduğu kenttir. Ordu ve çevresi MÖ 5.yüzyıldan beri insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak literatüre geçmiştir. Bozukkale de bulunan kalıntılar, Miletos asıllı Sinop göçmenlerinin kurduğu Kotyora medeniyetine aittir.bunun yanında Pers,Bizans,Helenistik,Roma,Selçuklu,Beylikler ve Osmanlı uygarlıklarının izleri olan kalıntılara da rastlanmaktadır. Denizci bir kavim olan Fenikeliler MÖ -2.yüzyıllarda değişik zamanlarda Karadeniz e seferler yapmışlar ve buralarda pazar yerleri kurmuşlardır.okyanus yollarının henüz keşfedilmemiş olduğu bu dönemlerde Avrupa dan Karadeniz yoluyla gelen emtianın Asya ya ulaştırılması için bu yol oldukça önem arz etmekteydi. Miletlerin(Miletoslular) in gelişmesi ve Karadeniz e hakim olmalarıyla bu gün Ordu nun Kuzeybatısında bulunan ve halen mezarlık olarak kullanılan bölgeye 6.yüzyılın başlarında yerleştikleri tahmin edilmektedir.(kotyora) Kotyora Grekçe de Dağ Eteği anlamına gelmektedir.bu da kasabanın kurulmuş olduğu yerin özelliklerine göre ad verilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Türkmenlerden Çepni boyuna mensup Bayram Bey oğlu Hacı Emir bey tarafından Ordu nun Mesudiye ilçesi topraklarında kurulan Hacıemiroğulları Beyliği nin 38 yılında Emir Süleyman Bey komutasında Mesudiye den Ordu sahiline inmeyi başararak daha sonra da Giresun u Rumlardan alması ile Ordu Türk egemenliğine girmiş oldu.

7 Beyliğin Ordu da ki hükümranlığı Çelebi Mehmet ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlılara geçmiş olsa da Yıldırım Beyazıt-Timur savaşında beyliğin Timur dan yana tavır alması ve Timur un galibiyeti ile sonuçlanan, Anadolu da Türk Birliği nin dağılma aşamasına geleceği ve 3 yıl sürecek olan Fetret Devri nin başlangıcı olan Ankara Savaşı ile beylik Timur tarafından mükafatlandırılarak bu topraklar tekrar kendilerine verilmiştir.hacıemiroğulları Beyliği yılları arasında varlıklarını devam ettirebilmişler Fatih in Trabzon seferiyle Ordu Osmanlı topraklarına katılmıştır.hacıemiroğulları Beyliği ise bir aile olarak uzun yıllar Ordu topraklarında yaşamışlardır. - Osmanlı Egemenliğinde Ordu ili Fatih Sultan Mehmet in Trabzon Rum Pontus Devleti ni ortadan kaldırması ile Ordu ili de Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yavuz Sultan selim (52-520) döneminde Trabzon,Canik(Samsun) ve Ordu nun bağlı bulunduğu Şebinkarahisar livaları birleştirilmiş ve Erzincan vilayetine bağlanmıştır. 805 yılında Şebinkarahisar sanacağı Erzurum dan alınarak Ordu ilinin Hapsamana (Gölköy) ve Bucak kasabaları ile birlikte Trabzon a bağlanmıştır. 87 yılında yapılan idari teşkilatlanmayla Ordu kasabası merkez olacak şekilde Vona(Perşembe),Bolaman,Aybastı,Haspamana(Gölköy),Ulubey den müteşekkil bir kaza vücuda getirilmiştir.daha sonraki aşamalarda gelişen Ordu ili zaman içerisinde şehirleşmiş ve halende büyümeye devam etmektedir.

8 Ordu nun şehir olmasında Bayramlı ve Bucak kasabaları önem arz etmektedir. Bayramlı Kasabası; Ordu nun 4 km Güneydoğusunda bu günkü Eskipazar da kurulmuştur.kasabanın hangi tarihte ve kimler tarafından kurulduğu konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır.bayramlı kasabasının Fatih sultan Mehmet devrindeki arazi ve vergi defterinde Bölük i Niyabet i Ordu adıyla kaydedildiği görülmektedir. Bucak adına ilk defa Ordu ya bağlı bir köy adı olarak rastlanmaktadır. Köşe, Açı anlamına gelen Bucak ismi yine kurulu bulunduğu coğrafyanın özelliklerine göre bu adı almıştır.zira Bucak Köyü şehrin Güneyinde uzanan alçak sırt üzerine kurulmuş kentin köşe yerinde yer almaktadır. Bayramlı Kasabası 7.yüzyıl başlarında önemini kaybetmeye başlarken Bucak Köyü öne çıkmaya başlamış ve zamanla Bucak Kasabası şeklini almıştır.bayramlı Kasabasının sönmesine iki ana neden vardır; birincisi,kasabadan geçen Civil Deresi nin zaman içerisinde sazlık ve bataklıklar oluşturması ile sağlık açısından tehlike arz eder olası,ikincisi,don Kazakları nın Karadeniz e gelerek korsanlık yapmaya başlamaları ve bir kasaba olması nedeniyle de Bayramlı Kasabasına yönelmeleri. 848 yılında Bucak Trabzon a bağlı bir kazaydı.869 yılında Bucak olan adı Ordu ya çevrilmiş ve halen de aynı adı taşımaktadır. Bucak adından Ordu adına geçen kazaya ;Vona(Perşembe),Ulubey,Hapsama(Gölköy) ve Bolaman bucakları bağlandı. 883 yılında çarşıda çıkan bir yangın ile Ordu büyük bir felaket yaşamıştır.yangından sonra çarşı yeniden ve güzel caddeler yapılarak imar edilmiştir.çarşı içinde ve yakınındaki bir çok bataklık kurutulmuş,deniz seviyesinden alçak olan bazı yerler kumlar ile doldurulmuş ve fırtınalı havalarda denizin çarşıya taşması önlenmiştir. Bu tarihlerde şehrin Düz Mahalle ve Elmalık Mahallesi nde Rumlar, Zafer-i Milli Mahallesi ve Taşbaşı Mahallesi nde Ermeniler ile Türkler beraber yaşamaktaydı.diğer mahallelerde Kiraz Limanı,Saray,Bucak ve Selimiye de ise tamamen Türkler yaşamaktaydı. Ordu 920 yılına kadar Kaza olarak kaldıktan sonra 7 Nisan 920 tarih ve 69 Sayılı Ordu müstakil livası teşkiline dair kanun la merkezi Ordu olmak üzere Canik (Samsun) sancağına bağlı, Fatsa ve Ünye kazalarının da Ordu ya bağlanması suretiyle Ordu ili kurulmuştur. - Ordu Adının Nereden Geldiği Konusunda Söylenenler;

9 Ordu Türkçe bir kelime olup aslında Saray anlamı taşımaktadır.saraylara genelde hakanın oturmasından dolayı bu isim Hakanın oturduğu şehir anlamında da kullanılmıştır. Ordu adına ilk kez fatih döneminde bir nahiye adı olarak rastlanmıştır.(bölük-i Niyabet-i Ordu) 5.yüzyılın ikinci yarısından sonra Ordu isimi bölgede bir yerleşme yerini adı olarak kullanılmıştır. Ordu adıyla ilgi bir çok söylentiler mevcut olup bunlardan en yaygını ; Ordu adının karargah,ordugah,askeri birliğin konakladığı yer olarak kullanıldığı hikayedir. Hikaye şöyledir;8.yüzyılın başlarında şimdiki Ordu kentinin bulunduğu yer ormanlık,bataklık ve çalılık idi,boztepe etekleri boştu, hiçbir mesken yoktu ve eteklerinde Bayramlı Kasabasında yaşayanların hayvanları otlardı.sahil bataklık olduğundan mesken yoktu ve güneyde Bucak Köyü vardı. Bayramlı civarında bulunan derebeyleri Osmanlının zayıflamasını da fırsat bilerek geniş aile yapılarına olan güvenle kendi başına buyruk davranmaya ve zamanın Osmanlıya bağlı olan yetkili memurlar yine Osmanlının zayıflamasını fırsat bilerek bu bağlılıklarından vazgeçerek keyfi davranmaya başlamışlar ve asayiş iyice bozulmuştu.halk usanmış,haksızlık ve zorbalık almış yürümüştür.bu kargaşa uzun süre devam etmiş sonunda İstanbul hükümeti bu kargaşadan haberdar olmuştur.padişah mahalli güçlerin bu kargaşayı önlemekte yetersiz kalacağını düşünerek buraya bir askeri birlik göndermiştir.birliğin bir kısmı Bucak Köyünde,bir kısmı ise Bayramlı Kasabasında bulunan caminin önünde konuşlandı. Askerleri esas konaklama yeri ise Bucak köyü idi.askerler her gün buradan Bayramlı ya giderek görev yapmakta akşam da ger dönmekteydi. Ordugah Varmak, Ordu ya Varmak şeklinde söylene söylene bu yerin adı Ordu olarak anılır olmuştur...2.coğrafik Durumu ve İklim Ordu ili derece doğu meridyenleri, 40-4 derece kuzey paralelleri arasında yer almıştır. Doğu' da Giresun, Batı' da Samsun, Güney' de Sivas ve Tokat, Kuzey' de Karadeniz ile çevrilidir. İlin sorumluluk sahası ise 5 km. genişlik, 62 km. derinliğindedir. Kıyı 60 mil uzunluğunda olup küçük koy ve körfezleriyle de deniz araçlarının kolaylıkla barınabilecekleri yer ve plajlara sahiptir. İlin alanı 600 km2 dir. Güneyden denize doğru akan Turnasuyu, Melet ırmağı, Akçaova Deresi, Ilıca Deresi, Bolaman Irmağı, Elekçi Deresi, Curi Deresi, Çeviz Deresi ve Akçay Deresi araziyi derin vadiler halinde bölmektedir. Ordu kentinde tipik Karadeniz İklimi görülmektedir.yazları ve kışları ılık geçen kent,mevsimine göre bol yağış almaktadır.bu iklim şartlarına bağlı olarak da fındık üretilmektedir.ordu ilinin üretim deseni Ekonomik Durum başlığında ele alınacaktır. Kentte ulaşım kanalları adına ciddi sorunlar yaşanmaktadır.başta havaalanı olmak üzere,demir yolu ve limanı yoktur.bunun yanında çevre yolu da bulunmayan kent için trafik tam bir kabusa dönüşmüştür.karadeniz i iç bölgelere bağlayacak olan Karadeniz-Akdeniz Yolu ise henüz hizmete açılmamıştır...3. Nüfus ve Demografik Veriler

10 Ordu ilinin en karakteristik demografik özelliği ya da sorunu Göç tür.fındığa dayalı üretim ve ticaret modeli,yıllar içinde nüfusu artan hane halkının ihtiyacını karşılayamaz hale gelince başta metropollar olmak üzere yurt içi ve yurt dışına ciddi bir göç yaşanmıştır.bu gün kentin hemen hemen tüm köyleri terk edilmiş görüntüsü vermekte,fındık bahçeleri ise gerekli bakımı görmediği için kalite ve verim bakımından tehdit altındadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hayata geçirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileriyle kentin nüfusu; 2007 Nüfus İlçe Merkez Akkuş Aybastı Çamaş Çatalpınar Çaybaşı Fatsa Gölköy Gülyalı Gürgentepe İkizce Kabadüz Kabataş Korgan Kumru Mesudiye Perşembe Ulubey Ünye TOPLAM Nüfus Nüfus Ordu kentinin nüfus değişimindeki seyre dair yorum yapabilmek için çevre iller ile Türkiye nüfusundaki değişime de bakmak gerekir. İl Giresun Trabzon Rize Türkiye Nüfusu Ekonomik Durum Ordu kentinin ekonomisi fındığa endekslidir.türkiye fındık üretiminin %20-25 i Ordu da elde edilmektedir. Yıllar itibariyle iller bazında fındık rekoltesi ;

11 İLLER 200 ÜRÜNÜ 2002 ÜRÜNÜ 2003 ÜRÜNÜ 2004 ÜRÜNÜ 2005 ÜRÜNÜ 2006 ÜRÜNÜ 2007 ÜRÜNÜ 2008 ÜRÜNÜ 2009 ÜRÜNÜ 200 ÜRÜNÜ TON / KAB TON / KAB. TON / KAB. TON / KAB. TON / KAB. TON/KAB. TON/KAB. TON/KAB. TON/KAB. TON/KAB. ORDU GİRESUN SAMSUN TRABZON Diğer RİZE ARTVİN SİNOP DÜZCE SAKARYA diğer KOCAELİ diğer KASTAMONU BARTIN ,80.695, diğer ZONGULDAK BOLU DİĞER G.TOPLAM Türkiye fındık üretiminde lider olduğu gibi dünya fındık ticaretinde de lider durumdadır.ancak fındığı fiyatını belirleyebilme yetkinliğine sahip değildir ve fındık fiyatı alıcı tarafından belirlenmektedir. Sezonlar itibariyle Türkiye nin fındık ihracatı ve fındıktan elde edilen gelir; MİKTAR DÖNEM İç/Ton Bedel $

12 Ordu ilinden yapılan fındık ihracatı ve elde edilen gelir ise; YILLAR İHRACAT MİKTARI(İç/Kg) TUTARI($) Ordu kentinde yıllar itibariyle Fındık Üretim Alanı değişimi; YILLAR HEKTAR

13 Son dönemlerde fındığa alternatif ürün arayışları çerçevesinde öne çıkartılmaya çalışılan ürünler arasında Kivi dikkat çekmektedir.iklim şartları bakımından kent kivi üretimine oldukça elverişlidir. Türkiye de bin hektar alanda 5 bin ton kivi üretilirken Ordu 4 bin tonluk üretim hacmi ile Yalova dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.kivi nin anavatanı olan Yeni Zellanda da 365 bin ton kivi üretilirken bunun%80 i sanayide kullanılmaktadır.türkiye de ise kivinin sanayide kullanılması adına ciddi bir AR-GE çalışması mevcut değildir. Üretim hacmi ve alanındaki bu artışa bakılarak kivinin sorunsuz ve çok kazandıran bir ürün olduğunu iddia etmek yanıltıcı olur. Öncelikle kiviye dayalı sanayi yatırımının olmaması üreticiyi uzak pazarların fiyatına mahkum etmektedir. En elzem yatırım olan soğuk hava depoları nın olmaması,olsa bile çok yetersiz olması yine önemli bir sorundur. Üretici örgütlüğünün olmaması ve üreticinin bireysel olarak sorunlarla başa çıkmaya çalışması kivi üretimi için bir diğer olumsuz faktördür. Kiviye dayalı sanayi ve bu konuda AR-GE çalışmalarının olmaması İklim şartları bakımından öne çıkan bir diğer üretim şekli ise Kesme Çiçekçilik tir.dünyanın en büyük kesme çiçek ithalatçısı olan Rusya,ihtiyacı olan çiçeği Avrupa üzerinden Ekvador ve Kolombiya dan temin etmektedir.ekvador ve Kolombiya da ise iklim şartları Ordu nunkine benzer yüksek rakımlarda üretim yapılmaktadır.oysa ki Ordu ile Rusya arası oldukça yakın olup,bu kentte üretilen çiçeklerin Rusya ya ihracı hiç de zor değildir.ordu ilinde Merkez Sağırlı köyünde bir üretici tarafından 2000 yılından beri serada karanfil yetiştirilmekte olup yıllık 500 bin dal karanfil üretimi yapılmaktadır.ve görülen şudur; Türkiye de karanfil üretiminin başkenti olarak algılanan Antalya da yılın 4 ya da 5 ayı çiçek açtırılabilirken Ordu da yılın her ayında çiçek açtırılabildiği görülmektedir.bunun yanında zambak,şebboy gibi çiçeklerin doğal şartlarda bile yetişebildiği görülmektedir. Bir diğer ekonomik değer ise Arıcılıktır.Türkiye bal üretiminin %5 i Ordulu arıcılar tarafından üretilmektedir.gezginci Arıcılığın yaygın olduğu kentteki arıcıların da ciddi sorunlar yaşadıkları bilinmektedir.arıcılık Araştırma Enstitüsü bu alanda üstüne düşeni yapmaya çalışmaktadır. Balıkçılık,denize kıyısı olan her kent gibi önemli bir ekonomik faaliyettir.balıkçı barınağının yapılması ile daha modernize bir tesise kavuşulmuş olsa da bu sektörde de yapısal sorunlar dikkat çekmektedir. Ordu Üniversite bünyesindeki Ziraat Fakültesi nin tarımsal üretim alanında zaman zaman çalışmalar yaptığı kaydedilse de Üniversite-Ekonomi İşbirliği sağlanabilmiş değildir...5.diğer Gelir Kaynakları Kent merkezinde adet OSB bulunmaktadır ve bu alanda fındık fabrikaları hakim bir yatırım profili dikkat çekmektedir. Yine fındığa dayalı sektörlerden olan adet çikolata fabrikası ve adet yağ fabrikası da kent ekonomisine katkı sağlamaktadır.

14 Yönünü turizme çevirmiş olan turizm kenti olma vizyonunu işleyen kentte turizm adına özel sektör yatırımları devam etmekte,ordu Belediyesi ise kentin en gözde mekanı olan Boztepe ye teleferik yapılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Kentin sahip olduğu yaylalar dikkate alındığı doğa turizmi açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir..2. İÇ ANALİZ.2..Ordu Ticaret Borsası(OTB) Tarihsel Gelişimi Ordu Ticaret Borsası 5 Ağustos 936 tarihinde Ordu Ticaret Ve Zahire Borsası adıyla Baha TEGÜN başkanlığında kurulmuştur. Baha TEGÜN dönemin Fiskobirlik müdürüydü O dönem yürürlükte olan 655 sayılı yasayla Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Borsa, Oda ile aynı daire içerisinde hizmet veriyordu. Ticaret Ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası nın müştereken hizmet verdikleri bu bina 939 Erzincan depreminde yıkılmıştır. 27 ARALIK 939 Salı yı Çarşamba ya bağlayan gece saat 2 sularında Erzincan da meydana gelen depremin ilimizde hissedilmesiyle bir çok bina yıkılmıştır. Bu binalardan biri de Ticaret Odasının, Borsa ile müştereken kullandıkları binadır. Kurulduğu tarihte Türkiye nin 20.borsası olan Ordu Ticaret Borsası nın 59 üyesi vardı.0 yıl sonra üye sayısını 38 e yükselten borsanın 2007 yılında üye sayısı 400 dür.574 sayılı kanunla yeniden, çağdaş normlara göre düzenlenen Ticaret Borsalarında gayri faal üyelerin borsa üyeliğinden çıkartılmalarının kolaylaştırılması ile gerçek durumu yansıtmayan, ticari hayattan elini eteğini çekmiş üyelerin borsa kayıtlarında görünmesi de engellenmiştir. Ticaret Borsaları tarihinde yapılan seçimlerle 4355 sayılı kanuna ve tarihinde de 5590 sayılı kanuna intibak etmiştir.5590 sayılı kanunun yıllar içinde ihtiyaca cevap veremez hale gelince, tarihinde kabul edilerek tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 574 sayılı kanunla Ticaret Borsalarının kuruluş, işleyiş ve hukuki yapıları yeniden tespit edilmiş ve bu kanunun 53.maddesi ile ilk defa Ürün İhtisas Borsaları da zikredilip, kurulmaları ve işleyişleriyle ilgili esaslar saptanmıştır.

15 Ordu Ticaret Ve Zahire Borsası adıyla kurulmuş olan borsamızın 947 yılından sonra ismi Ordu Ticaret Borsası olmuş ve aynı isimle günümüze kadar hizmet vermeye devam etmiştir. Ordu Ticaret Borsası nın ilk hizmet binası 939 Erzincan depreminden etkilenerek yıkılan, Ticaret Ve Sanayi Odası ile müşterek kullanılan binadır. Bu bina iki katlı olup, eski yapı tarzında inşa edilmiş olduğundan, deprem karşısında mukavemetini koruyamamış ve yıkılmıştır. O yıllarda Ordu Ticaret Borsası, Odanın bir köşesindeki bir masadan ve memurdan ibaretti. Şu anda hizmet verdiğimizin bina ve eski hizmet binasının üzerine kurulu bulunduğu arsa toplam 288 m2 olup bu arsa 948 yılında 5 bin liraya alınmıştır. Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan arazi üzerine yapılan ilk borsa binasının ikmal inşaatı 70 bin lira olarak tahmin edilmiştir.20 metrekarelik tek katlı borsa binası 95 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. 95 Yılında Hizmete Açılan İlk Müstakil Borsa Binası Şu anda Eski Hizmet Binası olarak tabir ettiğimiz bina 650 m2 kullanım alanı olacak şekilde 964 yılında iş hanı olarak tamamlanmıştır. Halen giriş katında faal durumda bulunan pasaj o dönem kentte ticari hayata önemli bir hareketlilik kazandırmıştır. Tek katlı binanın yetersiz kalması, iş hanı olarak tasarlanmış olan binanın birinci katının borsa binası olarak inşasını gündeme getirmiş ve 990 yılında 650 metrekare olan bu yeni binaya geçilmiştir. 994 yılında tek katlı ilk borsa binası yıkılarak yerine Fındık ürün Borsası olarak projelendirilmiş ve bu gün kullanmakta olduğumuz binanın temeli atılmıştır.465 m2 taban üzerine 5 katlı olarak yapılan yeni binanın bu gün itibariyle zemin kat dahil olmak üzere ilk 3 katı kullanılmaktadır. Laboratuar ve konferans salonlarının yer alacağı 4 ve 5.katlar ise henüz inşaat halindedir.

16 Bugünkü Borsa Binası Ordu Ticaret Borsası 5 Meslek Grubundan teşekkül etmektedir Yaş Ve Kuru Meyveler Canlı Hayvan Bitkisel Ve Nebati Yağlar Değirmenlik Ürünler Çeşitli Gıda Maddeleri(Bal) Bunların içinde Yaş Ve Kur Meyveler Grubu nda yer alan Fındık toplam işlem hacminin %95 ini oluşturmaktadır. Ordu, tek başına Türkiye fındık üretiminin % 30 unu karşılamaktadır. Bu da yıllık bin ton üretim anlamına gelmektedir. Haliyle fındık tescilinin borsa işlem hacmi içerisinde büyük yer tutuyor olması son derece doğaldır. Yıllık işlem hacimlerinin karşılaştırmasında görüleceği üzere Ordu Ticaret Borsası, fındık tescili yapan borsalar arasında bu kategoride ilk sırada yer almaktadır. Canlı Hayvan 2000 yılında kotasyona alınmış olmasına rağmen borsa kontrolünde bir canlı hayvan pazarı olmadığı için bu alanda çağdaş normlarda bir borsacılık faaliyeti de söz konusu değildir. Çağdaş normlarda bir canlı hayvan pazarı ve borsası oluşturulması noktasında Ordu Belediyesi ile müşterek bir çalışma yürütülmekte olup ilimiz Eskipazar mevkiindeki 0 dönümlük bir alanda söz konusu pazarın kurulması için projeler hazırlanmış durumdadır. Pazarın kurulması noktasında fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Türkiye bal üretiminin %3-5 i Ordulu arıcılar tarafından üretilmekte olup, arıcı ve kovan sayısı bakımından da ilimizin ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye ilk ve tek Arıcılık Araştırma Enstitüsü de ilimizde bulunmaktadır. Tüm bunların yanında arıcılık ve balın bir ticari iştigal konusu olarak yaygınlık kazanmaya başlaması ile Bal

17 ın borsa kotasyonuna alınması uygun görülmüştür.2007 yılında bal, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı nın onayı ile borsamız kotasyonuna alınmıştır. Ekonomik krizler ile değirmenlik ürünleri işleyerek un haline getiren fabrikalar birer birer kapanmıştır. Ekonomik krizlerin yanında bu sektörde yaşanan aşırı kapasite sorunu zaman içinde sektörü felç etmiştir. Uygulanan teşviklerden mütevellit ihtiyacın çok üstünde un üretecek kapasiteye sahip tesislerin kurulup yaygınlık kazanması rekabet ortamını kızıştırdı ve birçok un fabrikası büyük zararlarla battı. Sektördeki sıkıntı ve aşırı kapasite riski halen devam etmektedir. İlimizdeki en son fabrikada 2006 yılında kepenk kapatmıştır.( Ülkemizde 20 milyon ton buğday üretilirken bundan 6 milyon ton un elde edilebilmektedir. Oysa kurulu un fabrikalarının kapasitesi 38 milyon tondur. Bu durumda 22 milyon tonluk bir kapasite fazlalığı söz konusudur ki bu da birçok fabrikanın atıl kapasite çalışmasının sebebini oluşturmaktadır. Atıl kapasite ile kar maksimizasyonu sağlayamayan bu işletmeler zaman içinde batmıştır ve ilimizde artık un fabrikası kalmamıştır.) Bitkisel ve Nebati Yağlar alanında faaliyet gösteren üç firma vardır. Bunlardan en önemlisi ve eskisi 2004 yılında ismini Ordu Yağ Sanayi A.Ş. olarak değiştiren ve 957 yılında Fiskobirlik iştiraki olarak kurulan Ordu Soya A.Ş. dir. Hedeflerini her geçen gün daha da büyüten Ordu Yağ Sanayi A.Ş. fındıktan ürettiği Çotanak marka yağ ile pazarda hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Bunun yanında fındık katkılı sabun ve deterjanlarla sektörde yeni bir ürün yelpazesi oluşturmaya çalışmaktadır. İhracatta yapan fabrika bu alanda Türkiye önemli bir yer edinmiştir. Ordu Ticaret Borsası nın Kurucu Yönetimi Şu İsimlerden Oluşuyordu Baha TEGÜN Ömer AKYAZI Mustafa HEKİM Mehmet AKYAZI Dursun GÜRSOY Ziver AKIN Ahmet Cemal MAĞDEN Halis MUTLU Birinci Reis(Başkan) İkinci Reis(Başkan Vekili) Aza Aza Aza Aza Aza Borsa Komiseri(Genel Sekreter).2.2.Yasal Yükümlülükler Ordu Ticaret Borsası,Türkiye geneline yayılmış olan 365 Oda/Borsa ile bu Oda ve Borsaların çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği nin kuruluş ve işleyişini düzenleyen 574 sayılı kanuna dayanarak hizmet yürütür. 574 sayılı kanunun 34.maddesinde Ticaret Borsalarının yasal yükümlülükleri şu şekilde sıralanmıştır. a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

18 c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 5 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. i) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak..2.3 Faaliyet Alanımız-Hizmet Anlayışımız 574 Sayılı Kanunun 30.maddesi borsaların çalışma alanlarını belirlemektedir. Buna göre Ordu Ticaret Borsası nın çalışma alanı Fatsa ve Ünye ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldeler dışında kalan tüm Ordu kentidir.ordu Ticaret Borsası çalışma alanında kotasyonunda bulunan ürünlerin ticaretini itina ile kayıt altına almakta ve özellikle fındık için tespit ettiği fiyatları internet sitesinde,yerel TV lerde,merkez ve ilçelerde bulunan elektronik panolarda ilan etmektedir. OTB nin kotasyonunda bulunan maddeler; - Fındık 2- Canlı Hayvan Ve Et

19 3- Bitkisel Ve Nebati Yağlar 4- Un 5- Bal OTB nin hizmet anlayışının en belirgin yanı;574 Sayılı Kanunun 32.maddesi ile Ticaret Borsalarına kayıt olmak zorunlu kılınmış olsa da Ordu Ticaret Borsası üyelerine karşı bir amir kurum olarak değil,üye odaklı ve üye memnuniyeti esaslı hizmet etmeyi her zaman önemsemiş ve kurumsal yapısını bu anlayış üzerine oturtmuş olmasıdır. Bu hizmet anlayışı esas olmak üzere 574 sayılı kanunun 32.maddesi hükmü, borsa kotasyonundaki ürünlerin ticaretini yapanların mağdur olmaması adına, itina ile uygulanır. OTB üyelerine hizmet verirken,hizmet bedeli olarak ortaya çıkan ücretlerin kabul edilebilir makul miktarlar olmasına özen gösterir.kanunların kendisine verdiği yetkileri üyelerin aleyhine kullanmak türünden menfaatçi yaklaşımlar OTB nin hizmet anlayışı ile uyuşmamaktadır..2.3.organizasyon Yapısı Ve Personel Profili MECLİS YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER (Yönetim Temsilcisi) TESCİL MÜDÜRLÜĞÜ - Tescil Memurları Toplam Personel Sayısı:3 Kadrolu Personel: Sözleşmeli Personel:2 Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Orta Öğretim Önlisans Lisans 0 MUHASEBE ŞEFLİĞİ - Veznedar - Tahsildar Ve Takip Memurları - Muamelat Memuru - Büro Sekreteri - Hizmetliler - Şoför

20 .2.4.Kayıtlı Üye Profili ANONİM ŞİRKET LTD.ŞTİ. KOLL.ŞTİ. ADİ ORTAKLIK KOOPERATİF GERÇEK KİŞİ TOPLAM FAAL ASKI OTB 574 sayılı kanun 32.maddesi hükmünce kotasyonunda bulunlar ürünlerin ticaretini yapmaya başlayanları kanunda belirtilmiş olan esaslarla kaydetmektedir.yine 32.maddede zikredildiği üzere ; İçinde bulunulan yıldan itibaren geriye doğru iki yıl boyunca borsa kotasyonundaki ürünlerin alım ve/veya satımını yapmayanlar ile adresi tespit olunamayanların kayıtları Meclis kararı ile askıya alınmaktadır. OTB her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleme işlemi yapmaktadır Yılı Değerlendirme Faaliyetleri Ve Üye Memnuniyeti Ölçümleri 200 Yılına dair detaylı Faaliyet Raporu hazırlanmış olup bu rapor öncelik üyelerimiz olmak üzere her kesimle paylaşılmıştır. Üyelerimizin her tür şikâyet ve önerileri yazılı hale getirilmiş, şikâyetler ve öneriler ışığında tespit edilen eksiklikler giderilmiştir. Üyelerimiz ile sürekli olarak yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır. Merkezde bulunan üyelerimiz Tahsildar Ve Takip Memurlarımız tarafından iş icabı sürekli ziyaret edilirken bu ziyaretlerde üye şikâyetleri ve önerileri de dinlenmekte yazılı olarak üst yönetime iletilmektedir. İlçelerdeki üyelerimizde tescil işlemleri için her ay düzenli olarak ziyaret edilmekte bu esnada şikâyet ve önerileri dinlenmekte, yazılı hale getirilip üst yönetime sunulmaktadır. Şikâyet ve öneriler üst yönetim tarafından itina ile ele alınıp bizzat Yönetici Temsilcisinin takibi ile gerekli iyileştirmeler yapılır. Yönetim Kurulu ya da Meclis kararı gerektiren konularda, konu süratle ilgili organın gündemine alınır ve çözüm cihetine gidilir. Gerekli iyileştirmeler yapıldığında, şikâyet ve öneri sahibi üyelere dönülüp memnuniyetleri sorgulanır. Bu çalışma anlayışı üye maksimum memnuniyet seviyesine ulaşana kadar sürer. Üyelerimizin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, alım satımlarında dayanak oluşturmak, orta ve uzun vadeli planlar yapabilmeleri adına web sayfamız başta olmak üzere, yerel TV lerde ve ilçelerde bulunan fiyat panolarında günlük fiyatlar ilan edilmektedir. Fiyattaki değişiklik anında bu iletişim kanalları ile üyelere ulaştırılmaktadır. Her ne kadar üyelerimize yönelik olarak bu hizmeti yapıyor olsak da başta müstahsil olmak üzere tüm piyasa bu verilerden faydalanmaktadır. Özellikle yerel TV lerde fındık fiyatı yayınlanması hususunda oldukça olumlu geri bildirimler alınmaktadır.

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 STRATEJİK PLANI 2015-2018 1 İÇERİK GİRİŞ MECLİSİ YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KURULU PERSONELİ 1. DURUM ANALİZİ 1.1 DIŞ ANALİZ 1.1.1 Ordu Kentinin Tarihçesi - Osmanlı Egemenliğinde Ordu İli - Ordu Adının Nereden

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANI 2015-2018 1 İÇERİK GİRİŞ MECLİSİ YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KURULU PERSONELİ 1. DURUM ANALİZİ 1.1 DIŞ ANALİZ 1.1.1 Ordu Kentinin Tarihçesi - Osmanlı Egemenliğinde Ordu İli - Ordu Adının Nereden

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1923 1 AYDIN TİCARET BORSASI Tablo 1 2

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

NİĞDE TİCARET BORSASI

NİĞDE TİCARET BORSASI NİĞDE TİCARET BORSASI 2015 FAALİYET RAPORU 1 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve

Detaylı

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak Borsa Meclisi Yönetim Kurulu Genel Sekreter Kalite/Akreditasyon Basın Yayın Bilgi İşlem Sorumlusu İnsan Kaynakları/ Personel Politika Temsil Tescil Muamelat Sayfa 1 / 5 2017 yılı iş planı faaliyet sorumlular

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013

YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Borsamız Yönetim Kurulu; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre Borsamızın, üyelerimizin,

Detaylı

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu Meslek Gurbları ile yapılan çalıştaylar *Borsamız ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabildiği sorulduğunda; Hububat Grubunun %57, Tekstil Grubunun %45,Et ve Canlı Hayvan Grubunun ise %50 sinin hizmete, Hububat

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

EK:2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

EK:2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Akkuş Belediye Başkanlığı 20 Kişi Akkuş Belediye Başkanlığı Ordu Belediye Başkanlığı (Ordu Merkez) 40 Kişi Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 12.03.2014 Çarşamba Saat:12:00 Ordu Belediye Başkanlığı Aybastı Belediye

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ O L A Ğ A N T O P LA N T I S I N I N

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ O L A Ğ A N T O P LA N T I S I N I N ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ O L A Ğ A N T O P LA N T I S I N I N TARİH KARAR N0 24/11/2014 2014/163 24/11/2014 2014/164 24/11/2014 2014/165 24/11/2014 2014/166 24/11/2014 2014/167 24/11/2014

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

06.11.2014 BASIN AÇIKLAMASI 2014/11

06.11.2014 BASIN AÇIKLAMASI 2014/11 06.11.2014 BASIN AÇIKLAMASI 2014/11 Malumunuz olduğu üzere; fındık, bizler için milli niteliğe sahip önemli bir kıymettir. Bizler fındığı sadece bir emtia olarak görmüyoruz. Fındık sosyal ve kültürel hayatımıza

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi Stratejik Amaç : Revizyon No:04 Revizyon Tarihi: 08.05. SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak Tablo 05. Stratejik Hedefler Tablosu 204 ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ VE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ -SINAİ RAPORU

2014 YILI FAALİYETLERİ VE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ -SINAİ RAPORU 214 YILI FAALİYETLERİ VE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ -SINAİ RAPORU OF TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN 214 YILI FAALİYETLERİ İLE BÖLGEMİZİN İKTİSADİ VE SINAİ RAPORU Odamız Organları 5174 Sayılı Kanun ve bu kanunun

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı