KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008"

Transkript

1 TS EN ISO 9001:2008

2 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip ve politikalarını açıklamaktadır. Kalite Yönetim Sistemimiz, TS EN ISO 9001:2008 standartlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Bu gereklerin yerine getirilmesini ve muhafazasını garanti altına almak için üçüncü taraf sertifikalandırmalarını ve periyodik sistem denetimlerini içeren bir program mevcuttur. Kalite El Kitabının içerisinde geçen Yapılacaktır, yapılmalıdır gibi ibareler emredici bir talep anlamına gelmektedir. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.00 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 2 / 5

3 0. İçindekiler Bölüm No ISO 9001:2008 Madde No Konu 0. - İçindekiler 1. - Amaç 1. - Kapsam 1. - Hariç Tutmalar 1. - Kalite El Kitabında Bulunan Kısaltmalar 2. - Kuruluşun Tanımı 3. - Kalite El Kitabının Yapısı ve Kontrolü 3. - Prosedürler Listesi 3. - Süreç Etkileşim Şeması KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Kalite Sisteminin / Dokümantasyonun Yapısı Kalite El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü YÖNETİM SORUMLULUĞU Yönetim Taahhüdü Müşteri Odaklık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdisi Gözden Geçirme Çıktısı KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Farkında olma (bilinç) ve Eğitim Alt Yapı Çalışma Ortamı KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.00 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 3 / 5

4 Bölüm No ISO 9001:2000 Madde No Konu HİZMET GERÇEKLEŞTİRME Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri İle İlişkili Süreçler Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Müşteri ile İletişim Tasarım ve Geliştirme Tasarım ve Geliştirme Planlaması Tasarım ve Geliştirme Girdileri Tasarım ve Geliştirme Çıktıları Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü Satınalma Satınalma Süreci Satınalma Bilgisi Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Hizmetin Sunulması Hizmet Sağlamanın Kontrolü Hizmet Sağlanması İçin Süreçlerin Geçerliliği Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti (Müşteri Malı) Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME Genel İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti İç Tetkik Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Veri Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyetler KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.00 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 4 / 5

5 1. Giriş 1.1. Amaç Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu nda kullanılan Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetleri basit, kolay ve anlaşılabilir bir şekilde sunulmasına yardımcı olmaktadır. Kalite Sistemimiz, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uygun olarak kurulmuştur. Kalite El Kitabı ile paydaşlarımızın yüksekokulumuzdan beklentisi olan, sürekli artan seviyede hizmet kalitesi için katkıda bulunmayı sağlayacak her türlü dokümantasyona referans verilmiştir Kapsam Kalite El Kitabı nın kullanım hakkı, Çubuklu Mahallesi Vatan Caddesi No: 69 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde faaliyette bulunan; T.C. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na aittir. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun Kalite Yönetim Sistemi idari hizmetlerin gerçekleştirildiği Yüksekokul Sekreterliğini kapsar. Mali İşler Birimine ilişkin süreçler kapsam dışındadır Hariç Tutmalar Verilen hizmetin doğası gereği Yüksekokul Kalite Yönetim Sistemi (KYS) nde Standardın 7.3. Tasarım ve Geliştirme, Hizmet Sağlanması İçin Süreçlerin Geçerliliği ve 7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Denetimi maddesi kapsam dışıdır Kalite El Kitabında Bulunan Kısaltmalar KEK MHB KGM KGB BLMY KYS BKZ. REF. ISO VB. Kalite El Kitabı Mütevelli Heyet Başkanı Kurumsal Gelişim Müdürü Kurumsal Gelişim Birimi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunu Kalite Yönetim Sistemi Bakınız Referans Uluslararası Standartlar Organizasyonu Benzer-Benzeri KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.01 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 1 / 1

6 2. Kuruluşun Tanımı 2.1. Yüksekokul Hüviyeti Yüksekokulun Adı T.C. BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Logosu Kullanılan Adı Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Kuruluş Adresi Çubuklu Mahallesi Vatan Caddesi No: 69 Kavacık Beykoz İstanbul Telefon : Fax: Kuruluş Tarihi Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Bakanlar Kurulunun ve sayılı kararı ile kurulmuş ve kuruluş kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır Faaliyet Konusu Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda eğitim hizmeti ve idari hizmetler verilmektedir Tarihçe Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı (TÜRLEV) tarafından kurulmuştur. TÜRLEV lojistik sektörüne yönelik nitelikli bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, sektörde yetişen insan kaynağının mesleki ve davranışsal gelişimine katkı sağlamak ve sektöre nitelikli insan kaynağı sağlayacak yükseköğretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla lojistik sektöründen işadamları ve akademisyenler tarafından kurulmuştur. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.02 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 1 / 2

7 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Bakanlar Kurulunun ve sayılı kararı ile kurulmuş ve kuruluş kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu yönetim ve organizasyonu, 2547 sayılı kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre gerçekleştirilmiştir. Mütevelli Heyet, Yüksekokul un en yüksek karar organı olup Yüksekokul un tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Mütevelli Heyeti üyeleri, Vakıf yönetim organı tarafından, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip adaylar arasından dört yıl süre için seçilen 10 üyeden oluşmaktadır. Müdür, Yüksekokul un en üst akademik yöneticisidir. Müdür, Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için atanmıştır. Müdür, Yüksekokul un akademik başarısını en üst düzeye ulaştırma sorumluluğunu taşımaktadır ve bilimsel üretimin artması, eğitim öğretim ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi için akademik ve idarî personeli yönlendirmektedir. Yüksekokul organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu ndan oluşmaktadır. İdari yapının başında bir yüksekokul sekreteri, yüksekokul sekreterliğine bağlı birim müdürleri, birim sorumluları diğer görevliler bulunmaktadır. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.02 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 2 / 2

8 3. Kalite El Kitabının Yapısı ve Kontrolü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile ilgili normları ve paydaşların taleplerini yerine getirecek olan bir Kalite Sistemini uygulamakta, belgelemekte ve muhafaza etmektedir. Kalite Sistemi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu nun Kalite Politikası ile ilgili faaliyetlerin ve hedeflerin tespit edilmesi aracılığı ile etkili bir biçimde oluşturulmuş ve tüm yüksekokul bünyesinde anlaşılır bir hale getirilmiştir Kalite El Kitabının Yapısı ve Kontrolü Kalite El Kitabının yürütülmesi ve ilgili görevlerin tanımlanan içerikler dahilinde uygulanması Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu yönetiminin sorumluluğundadır. Kalite El Kitabımız ISO 9001:2008 normlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Güncel hali ile bilgisayar ağında tüm çalışanların kullanımına sunulmuş olup bilgisayar ağı ile erişimi olmayan yerlere kontrollü kopyaları dağıtılmış durumdadır. Tüm nüshaların kontrolü Kurumsal Gelişim Birimi sorumluluğundadır. Kalite El Kitabı paydaşlara ve diğer üçüncü şahıslara Kalite Yönetim Sisteminin bir kanıtı olarak, Kurumsal Gelişim Müdürü nden talep edilerek ve Yüksekokul Müdürü onayı ile yüksekokul dışına kontrollü kopya halinde verilebilir. Kurumsal Gelişim Birimi, Kalite El Kitabının yayınlanması ve güncelleştirilmesinden sorumludur Prosedürler Listesi Prosedürlerin tümü Prosedür Listesinde belirtilmiştir. KALĠTE YÖNETĠMĠ ONAY Kod KEK.03 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 1 / 2

9 Destek Süreçler 3.3. Süreç Etkileşim YGG Tanıtım ve Halkla Ġlişkiler 4. Sürekli İyileştirme Düzeltici Önleyici Faaliyet İşleyişi ĠÇ TETKĠK Bilgi Kaynakları Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Hizmetin Sunumu Mali Ġşler Öğretimin Gerçekleştirilme si Öğrenmiş öğrenci devam listeleri, sınav evrakları Bilgi Teknolojileri ÖĞRENCĠ Kayıt Olmuş Öğrenci Öğretim Planı Kayıt Olmuş Öğrenci Ders Yoklama Listeleri, Kayıt Yenilemeyen Öğrenci LĠsteleri Kurumsal Gelişim Öğrenci Ġşleri İlk Kayıt İşlemleri Kayıt Yenileme Sınav Gerçekleştirme Sağlık, Kültür ve Spor KALĠTE YÖNETĠMĠ ONAY Kod KEK.03 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - Basım Tarihi Sayfa : 2 / 2

10 ISO 9001:2000 Madde: 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1.Genel Şartlar Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda ISO 9001:2008 standardının şartları kapsamında Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş ve dokümante edilmiştir. Bu sistem Yüksekokulda yürütülmekte, sürekliliği sağlanmakta ve etkinliği iyileştirilmektedir. Verilen hizmet ile ilgili süreçler tanımlanarak süreçler arası etkileşim belirlenmiştir. Süreçlerin işletilmesi için gerekli kaynaklar sağlanmıştır. Yüksekokuldaki Kalite Yönetim Sistemi, Kurumsal Gelişim Birimi sorumluluğunda olup Kurumsal Gelişim Süreci içerisinde yer almaktadır. Ref : Kurumsal Gelişim Prosedürü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Kalite Yönetim Sisteminin Süreçleri A. TEMEL SÜREÇLER Eğitim-Öğretim Süreci B. DESTEK SÜREÇLERİ 1) Kurumsal Gelişim 2) Bilgi Teknolojileri 3) Tanıtım ve Halkla İlişkiler 4) Bilgi Kaynakları 5) Öğrenci İşleri 6) Sağlık, Kültür ve Spor 7) İdari İşler (Dış Kaynaklı Süreç) 8) Mali İşler 4.2. Dokümantasyon Şartları Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu kalite politikası doğrultusunda çalışan bütün personeli kapsayan bir kalite sistemi oluşturulmuştur. Sistemimizin amacı hizmet üretimi ve verilen hizmeti sürekli geliştirip iyileştirerek, aksaklıkları önlemeye yönelik çalışmalarla en iyiye ulaşmaktır. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu nun Kalite Yönetim Sistemi; hizmetin belirlenen şartları karşılamasını ve bunun sürekliliğinin sağlanması, hizmet sırasındaki uygunsuzlukların tespiti ve tekrar oluşmasına yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması esaslarını belirleyen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının şartlarına uygun biçimde hazırlanan bir Dokümantasyon sistemidir. Temel hedef paydaşları memnun etmektir. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.04 Sayfa : 1 / 5

11 ISO 9001:2000 Madde: 4. Kalite Yönetim Sistemi Kalite sisteminde kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları Doküman ve Veri Kontrolü Prosedüründe belirtilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi, faaliyetlerini geliştirebilmek için, sistemli ve devamlı bir eğitim programı tüm personel için uygulanır. Bu eğitim programının organizasyon ve uygulama sorumluluğu, İnsan Kaynakları Bölümüne aittir. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun Kalite Sistemi; Kalite El Kitabı Kalite Politikası Sorumluluk ve Yetkiler (Görev Tanımları) Prosedürler Talimatlar Süreç Künyeleri Kalite Planları Formlar ve Ekler Dış Kaynaklı dokümanlar (Standartlar, Kanunlar, Yönetmelikler, Tüzükler, Müşteri Şartnameleri) dan oluşur. Kalite Yönetim Sistemi; bu dokümanların etkin bir şekilde işletilmesini ilke edinmiştir. Sistem dokümanlarının hazırlanması, onaylanması, dağıtımı ve revizyonlarının Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır. Sistemdeki hiçbir doküman Yüksekokul Müdürü nün ve KGB nin onayı olmadan çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda kurulu Kalite Yönetim Sistemini tanıtıp, sistemde yer alan faaliyetleri açıklayıp, Kalite Politikasını ve amaçlarını tanımlamaktır. Kalite El Kitabı hizmet kalitesini etkileyen tüm faaliyetleri kapsamaktır Kalite Sisteminin / Dokümantasyonun Yapısı ISO 9001:2008 Standardı kapsamında Kalite Politikası, Kalite Hedefleri ve Kalite Taahhütleri belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. Bu standardın şartları doğrultusunda dokümantasyon yapısı belirlenmiş ve dört aşama altında oluşturulmuştur. Aşama 1 Kalite El Kitabı: Bu doküman, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun belirli prosedürler ve diğer kalite unsurları ile gerçekleştirilen kalite politikasını açıklamaktadır. Aşama 2 Prosedürler: Bu dokümanlar Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun bünyesindeki 1. Aşamanın taleplerinin yerine getirilmesinde gerekli olan faaliyet ve sorumlulukları ayrıntıları ile tanımlamaktadır. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.04 Sayfa : 2 / 5

12 ISO 9001:2000 Madde: 4. Kalite Yönetim Sistemi Aşama 3 Talimatlar: Belirli birimlerin veya fonksiyonların 2. Aşamanın taleplerinin yerine getirilmesinde gerekli olan faaliyetlerini ayrıntıları ile tanımlamaktadır. Aşama 4 Kalite Kayıtları: Tespit edilmiş olan taleplere uyulmasının ve kalite sisteminin etkili biçimde uygulanmasının ispatı. Kalite El Kitabı Prosedürler Kalite Politikası Yaklaşımı ve Sorumluluk Kim? Ne? Ne Zaman? (Nasıl?) Talimatlar Nasıl? (Gerekli ise) Kalite Kayıtları (Dokümanlar) Sonuçlar Kalite Politikası: Kuruluşun amacına uygunluğunu, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirildiğinin taahhüdünü içeren, sistemin sürekli uygunluk için gözden geçirildiğini açıklayan temel dokümandır. Kalite Hedefleri: Kuruluş içinde hizmet şartlarının karşılanması için gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmuş, ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı göstergelerdir. Şartnameler: Müşteri istekleri doğrultusunda, verilecek hizmetin gereken faaliyetleri, müşteri ve firma yükümlülüklerini de dikkate alarak açıklayan dokümandır Kalite El Kitabı Kalite El Kitabı, Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısında, birinci temel aşamayı teşkil etmek üzere, ISO 9001:2008 Standardı doğrultusunda, 8 Bölüm başlığı altında, KGB tarafından hazırlanmış ve Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanarak yayınlanmıştır. Kalite el KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.04 Sayfa : 3 / 5

13 ISO 9001:2000 Madde: 4. Kalite Yönetim Sistemi kitabı, kalite sistemimizde meydana gelen iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine paralel olarak Kalite Yönetim Temsilcisi (Kurumsal Gelişim Müdürü) tarafından gözden geçirilmekte ve Yüksekokul Müdürünün onayı ile yılda 1 kez gözden geçirilerek yayınlanmaktadır. Kalite El Kitabı Bölüm 4.2. de, Kalite Sistemi Dokümantasyon yapısı açıklanmıştır. Kalite El Kitabı her bölüm sonunda bu bölüm ile ilgili prosedürlere atıf yapar. Kalite El Kitabı bölüm bazında revize edilir. Bölümlerin sayfalarında her hangi bir değişiklik olduğunda ilgili bölüm yeni revizyon numarasıyla tekrar yayınlanır. Kalite Yönetim Sistemi nin kuruluş yapısını açıklayan Kalite El Kitabı nın farklı bölümlerinde kısmen tanımlanan veya konu ile ilgili prosedürlere atıf yapılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen ilkelerin benimsenmesi hedeflenmiştir; Müşteri odaklılık Liderlik Kişinin katılımı Süreç yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileşme Karar vermede gerçekçi yaklaşım Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri Dokümanların Kontrolü Hizmet kalitesini doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen faaliyetler için motor görevi gören bu tür dokümanlar için bir doküman kontrolü sistemi tesis edilmiştir. Kontrollü dokümanlar, geçerli yüksekokul birim faaliyetlerini (Örneğin, Kalite El Kitabı, standartlar, yüksekokul içi veya yüksekokul dışı kaynaklar) içerirler. a. Doküman ve Verilerin Onaylanması ve Yayınlanması Dokümanların yayınlanmaları öncesinde yetkili personel tarafından gözden geçirilir ve onaylanır. Dokümanlar; kendi içinde veya başka dokümanlara karşı zıt veriler, paydaş memnuniyetini gibi ilkeler açısından geçerli prosedürlerde tanımlandığı biçimde gözden geçirilirler. b. Doküman ve Verilerin Revizyonları Aksi bir durum olmadıkça tüm sistem dokümanları (Prosedürler, talimatlar, listeler, formlar, kalite planları) yılda bir kez gözden geçirilir değişikliğe uğrayacak dokümanlar revize edilir. Değişikliğe uğrayan dokümanlara yeni revizyon numarası verilir ve Yüksekokul müdürü ve/veya Birim Müdürleri onayı ile yürürlüğe girer. Doküman sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.04 Sayfa : 4 / 5

14 ISO 9001:2000 Madde: 4. Kalite Yönetim Sistemi Sorumluluk: İlgili Birimler; dokümanlarını, verilerini ve geçerli prosedürleri, çalışma talimatları uyarınca kontrol etmekten sorumludur. Kalite Yönetimi; Aşama 1 ve Aşama 2 nin tüm hareket tarzlarını ve prosedür dokümanlarını kontrol etmekten sorumludur Kayıtlarının Kontrolü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin kişisel bilgi ve belgelerinin yer aldığı dosyaları, Sınav Evrakları, İç Tetkik Raporları, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Raporları, Müşteri Özelliklerini gösteren belgeler, Bakım ve Onarım Kayıtları, Kalite Planları vs. Kalite Kaydı olarak tanımlanır ve arşivlenir. Kalite Kayıtlarının tanımlanması, toplanması, dosyalanması, muhafazası ve elden çıkarılması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesinden KGB sorumludur. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardına uygun olarak kurulan Kalite Sistemi gereği tutulan ve süreci tanımlayan kayıtların tümü Kalite Kayıtları Prosedürü kapsamında ele alınır. Kalite Kayıtlarının saklama süresi Kalite Kayıtları Listesinde gösterilmiştir. Kalite kayıtları sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sorumluluk: Üst Yönetim; Tüm Kalite Sisteminden sorumludur. Kurumsal Gelişim; Kalite Sisteminin yönetilmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Buna, prosedürlerin ve Kalite El Kitabının bölümlerinin kontrolü ve dağıtımı da dahildir. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.04 Sayfa : 5 / 5

15 ISO 9001:2008 Madde: 5. Yönetim Sorumluluğu 5.Yönetimin Sorumluluğu Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetiminin, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için yapılması gereken faaliyetleri ve sorumluluklarını tanımlamaktır Yönetimin Taahhüdü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda yönetim, verdiği hizmetlerle ilgili olarak paydaşlarına taahhüt ettiği kalitenin sağlanması ve kalite yönetim sisteminin etkin olarak gelişimi ve uygulanması, sonuçta sürekli gelişmenin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen hususları yerine getireceğini taahhüt eder; Yasal ve düzenleyici şartların yanı sıra yüksekokul paydaşlarının (öğrenci, akademisyen, idari personel, veli) iletilen ve iletilmeyen istek ve beklentilerini anlamaya ve bunları karşılamaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin önemini akademik kurul toplantıları, öğrenciler için yapılan açılış dersleri, vb gibi bilgilendirme toplantıları ile tüm yüksekokula duyurmak. Kalite konusunda benimsediğimiz ilkelerin yüksekokul içinde çalışanlara ve yüksekokul dışında kuruluşlara duyurulması için sürekli gelişme felsefesi doğrultusunda kalite politikası oluşturulmuştur. Kalite politikası çerçevesi içindeki ana ilkelere paralel olarak sayılabilir, ölçülebilir ve dönemsel olarak değerlendirilen, yüksekokulun kalite sisteminin gelişimine paralel olarak gözden geçirilen kalite hedefleri oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, etkinliğini ve sürekli gelişme ilkesine paralel olarak sürdürüldüğünü izlemek ve değerlendirmek için yılda dört defa Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı düzenlenir. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin etkili olarak işletilmesi için kaynakların bulunabilirliğini sağlar ve tanımladığı etkinlik ve verimliliğinin ölçülmesi için belirli yöntemler tespit eder. Ayrıca bu sürecin etkinlik ve verimliliği periyodik ve sistematik olarak izlenip ölçülerek organizasyonu sürekli iyileştirmeye götürecek yaklaşımlar tespit eder MüĢteri Odaklılık Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetimi, müşteri memnuniyetinin geliştirilmesine yönelik olarak müşteri isteklerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlayacak uygulamaları gerçekleştireceğini taahhüt eder. Müşteri (öğrenci) memnuniyetinin sağlanmasında hizmete yönelik talepler öncelikle belirlenir. Hizmet öncesinde, hizmetin amaçlanan uygulamasına ilişkin şartlar, varsa yasal zorunluluklar açıklığa kavuşturulur. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda, müşteri (öğrenci) memnuniyetinin sağlanması için organizasyonun müşteri (öğrenci) ile iletişim kanallarını etkin olarak işletmesine önem verilir. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.05 Bu dokümanın güncelliği sadece BASIM TARĠHĠNDE geçerlidir. Sayfa : 1 / 8

16 ISO 9001:2008 Madde: 5. Yönetim Sorumluluğu Bu sayede hizmetle ilgili unsurlar, müşteri (öğrenci) şikayet ve beklentileri dikkate alınarak değerlendirilir. Bunlara uygun tedbirler alınır. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda paydaş memnuniyetinin sürekli takip edilmesi ve kaydedilmesi için birimler arası koordinasyon sağlanır. Uygulanan paydaş memnuniyet anketleri ve kuruluna öneri sistemi geri bildirimleri ile paydaş memnuniyet derecesi belirlenmeye çalışılır. Paydaş memnuniyeti ölçüm sonuçlarına göre gereken hallerde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler başlatılır ve takibi yapılır. Ref.: Müşteri Şikayetleri ve Memnuniyeti Talimatı 5.3. Kalite Politikası Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına, yüksekokulun ilgili hedefleri ile paydaş beklenti ve ihtiyaçlarına uygun ve sürekli gelişme taahhütlerini kapsayan bir kalite politikası oluşturmuş ve bunu bütün çalışanlara duyurmuştur. Kalite Politikamız, dönemsel olarak izlenip değerlendirilecek olan kalite hedeflerimizin oluşturulması için bir çerçeve teşkil eder. Kalite Politikamız organizasyonumuz içinde yaygın iletişim ve eğitim faaliyetleriyle tüm çalışanlarca benimsenmiştir. Kalite Yönetim Sisteminin gelişimine paralel olarak kalite politikamız Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında yeniden gözden geçirilir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU KALĠTE POLĠTĠKASI Gelişen lojistik sektörünün beklentileri doğrultusunda; paydaş memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi ve katılımcı bir yönetim modelini ilke edinerek ülkemizin en iyi mesleki eğitim öğretimini gerçekleştirmek Planlama Kalite Hedefleri BLMYO Yönetimi, kalite politikası ile tutarlı ve ölçülebilir şekilde kalite hedeflerini oluşturmaktadır. Bu hedefler sunulan hizmetin şartları, süreç hedeflerinin başarım durumu, iç denetim sonuçları, ölçme-analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin sonuç raporları dikkate alınarak yönetim tarafından YGG toplantılarında belirlenmektedir. Kalite hedefleri, ilgili süreç sahiplerine ve süreç sorumlularına Kalite Yönetim Temsilcisi (Kurumsal Gelişim Birim Müdürü) tarafından bilgilendirme toplantıları ile duyurulmakta ve hedeflere ulaşma durumu süreç sahipleri tarafından sürekli izlenmektedir. Yüksekokulumuzun Kalite Hedefleri çalışanlarımıza iç iletişimle duyurularak her bir çalışanın bireysel ve birim bazında yapacağı gayretlerle hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunması amaçlanmıştır. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.05 Bu dokümanın güncelliği sadece BASIM TARĠHĠNDE geçerlidir. Sayfa : 2 / 8

17 ISO 9001:2008 Madde: 5. Yönetim Sorumluluğu Kalite hedeflerinin firma içinde ilgili birimlere ve fonksiyonlara yayılması ile ilgili sorumluluklar tanımlanmıştır. Kalite Yönetim Sistemimizin gelişmesine paralel olarak Kalite Hedefleri sistematik olarak gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde revize edilir. Kalite Hedefleri Gelişen lojistik sektörüne yapıcı, yaratıcı, uluslararası ilişkilerde liderlik özellikleri taşıyan, milli kültürünü en iyi şekilde temsil edecek mezun sayısını arttırmak. Bütün işlevlerimizde uluslararası boyutlar göz önüne alarak, uluslararası nitelikte bir kurum olmak için ulusal ve uluslararası işbirlikleri sayısını iki katına çıkartmak. Öğretim elemanları ve idari personelin gerekli eğitimleri almalarının sağlanması. Her yıl akademik ve idari personeli içine alan araştırmalar yaptırarak, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesi ve sürdürülmesi konusunda yüksekokul çalışanlarının görüşlerini ve güvenlerini ölçmek. E-öğrenme gibi yeni pedagojik yaklaşımların uygulanacağı program sayısını arttırmak Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Kalite Planlaması Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu nda Kalite için şartların nasıl sağlanacağı tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. Kalite Planlaması kalite sisteminin ana prensiplerini ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu çalışma metotları ile uyumlu olarak hazırlanır. Kalite Planlama faaliyeti büyük ölçüde Kalite Planları hazırlanarak gerçekleştirilir. Yüksekokul Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde işletilmesine yönelik olarak Kalite Sistemi planlaması faaliyetini gerçekleştirir. Kalite Sistemi Planlamasında aşağıdaki hususların sağlanması dikkate alınır; 1. Kalite Yönetim Sistemi Planlaması, madde 4.1. de belirtilen genel şartların ve madde de belirtilen Kalite Hedeflerinin karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilir. 2. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili değişiklikler planlandığı ve gerçekleştirildiği zaman Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğü muhafaza edilir. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.05 Bu dokümanın güncelliği sadece BASIM TARĠHĠNDE geçerlidir. Sayfa : 3 / 8

18 ISO 9001:2008 Madde: 5. Yönetim Sorumluluğu Kalite Sistemi Planlaması Yüksekokulun Kalite Hedeflerinin etkin ve efektif olarak gerçekleştirilmesi ile uyumlu olarak ihtiyaç duyulan süreçlerin tanımlanması üzerine odaklandırılır. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda Kalite Planlamasını etkin ve efektif olarak gerçekleştirmek için aşağıdaki veriler dikkate alınır. Yüksekokul Stratejik Planında tanımlanan organizasyonel hedefleri Paydaşların ve diğer ilgili birimlerin (Çalışanlarımız, Yöneticilerimiz, Öğrencilerimiz, Tedarikçilerimiz) tanımlanan ihtiyaç ve beklentileri. Süreçlerimizin performans verilerinin değerlendirilmesi. Ref.: Kalite Planlaması Prosedürü 5.5. Sorumluluk, Yetki ve ĠletiĢim Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu modern kalite anlayışına inanmış olarak, bu anlayışın gereklerini yerine getirmek ve tüm çalışanlar tarafından benimsenip uygulamasını sağlamak için gayret göstermektedir Sorumluluk ve Yetki Yöneticilerin ve kaliteyi doğrudan etkileyen görevler üstlenen personelin görevleri, yetkileri ve birinci dereceden kime karşı sorumlu oldukları. Görev Tanımı Form larında ayrıntılı belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. Yüksekokulun Kalite Politikası Kalite El Kitabı 5.3. de belirtilmiştir. Kalite politikası, kuruluş içi ve kuruluş dışı eğitimlerle tüm çalışanlara açıklanmakta, benimsetilmesi sağlanmaktadır. Böylece hizmette uygunsuzluğun meydana gelmesini önlemek, olası sorunları belirlemek ve çözümünü başlatmak, uygun kalite kayıtlarını tutmak amacıyla kuruluş ilişkileri tanımlanmış, müşteri ile kurulan ilk ilişkiden, hizmetin müşteriye ulaşmasına kadar olan süreçte tüm işlevlerin denetimli olması sağlanmıştır. Bu yetki ve sorumlulukların kuruluş içinde iletimi Görev Tanımları yardımıyla sağlanmaktadır. Yüksekokulumuzdaki yatay ve dikey ilişkiler Akademik ve Ġdari Organizasyon ġemalarında belirtilmiştir. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.05 Bu dokümanın güncelliği sadece BASIM TARĠHĠNDE geçerlidir. Sayfa : 4 / 8

19 ISO 9001:2008 Madde: 5. Yönetim Sorumluluğu MYO Mütevelli Heyet BaĢkanı MYO Müdürü Teknik Programlar Bölüm BaĢkanı MYO Kurulu Müdür Yardımcısı (Akademik) Ġktisadi Programlar Bölüm BaĢkanı MYO Yönetim Kurulu Müdür Yardımcısı (Ġdari) Koordinatörlükler Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (Ġngilizce) GiriĢimcilik ve Proje Yönetimi Asistanlığı Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık ĠĢletme Yönetimi ĠĢletme Yönetimi (Ġngilizce) YaĢam Boyu Öğrenme End. Dayalı Öğr. ve Staj Mesleki GeliĢim ve Mezun ĠliĢkileri Uluslararası ĠliĢkiler Lojistik AraĢtırma GeliĢtirme Lojistik (Ġngilizce) E- Öğrenme DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret (Ġngilizce) Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği Uyg. Ġngilizce Çevirmenlik Ġngilizce Hazırlık Sınıfı KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.05 Bu dokümanın güncelliği sadece BASIM TARĠHĠNDE geçerlidir. Sayfa : 5 / 8

20 ISO 9001:2008 Madde: 5. Yönetim Sorumluluğu YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ Yazı ĠĢleri TANITIM VE HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ KURUMSAL GELĠġĠM BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ BĠRĠMĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR BĠRĠMĠ BĠLGĠ KAYNAKLARI BĠRĠMĠ BĠLGĠ TEKNOLOJĠL ERĠ BĠRĠMĠ ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ MALĠ ĠġLER BĠRĠMĠ ĠNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLI K FĠNANSMAN VE BÜTÇE SORUMLUSU MEDĠKO SOSYAL SORUMLUSU MUHASEBE SORUMLUSU KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.05 Bu dokümanın güncelliği sadece BASIM TARĠHĠNDE geçerlidir. Sayfa : 6 / 8

21 ISO 9001:2008 Madde: 5. Yönetim Sorumluluğu Kalite Sistemi ve prosedürlerin uygulama sorumluluğu ve bu konulardaki yetkiler ilgili Birim Müdürlerine verilmiştir. Birim Müdürleri yetkilerini kendilerine doğrudan bağlı personele devredebilirler. Ancak sorumluluk kendilerinde olup, başkalarına devredemezler. Hizmette uygunsuzluğun meydana gelmesini önlemek, olası sorunları belirlemek ve çözümünü başlatmak, uygun kalite kayıtlarını tutmak amacıyla kuruluş ilişkileri tanımlanmış, müşteri ile kurulan ilk ilişkiden, hizmetin müşteriye ulaşmasına kadar olan süreçte tüm işlevlerin denetimli olması sağlanmıştır. Bu yetki ve sorumlulukların kuruluş içinde iletimi Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları yardımıyla sağlanmaktadır. Kalite sistemi denetlemeleri, denetlenen bölüm dışındaki bağımsız personel tarafından yürütülmektedir. Ref.: Doküman Ve Veri Kontrolü Prosedürü Yönetim Temsilcisi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetimi, Kalite Sisteminin, kuruluş içinde Kalite Politikasının geçerli normlarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin ve muhafazasının temin edilmesi konusunda belirlenmiş yetkilere sahip olan bir sorumlu atamıştır. Bu sorumlu Kurumsal GeliĢim Birim Müdürü dür Ġç ĠletiĢim Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda iç ve dış haberleşmenin etkin olarak yapılması için Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının yanı sıra telefon, faks, , sözlü iletişim, duyurular, panolar, öneri sistemi ve toplantı raporları gibi bilgi sahibi olunabilecek yöntemlerle tanımlanmış ve etkin olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte Yüksekokulumuzda, KYS nin etkinliği açısından gerekli görülen sistem belgeleri, ortak ağdan yayınlanmış ve elektronik altyapı kurularak etkin bir iletişimin oluşması sağlanmıştır. Ref.: İletişim ve Yazışma Talimatı 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetimi, kurumun Kalite Yönetim Sisteminin, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için yılda dört defa gözden geçirme toplantısı düzenler. Bu gözden geçirme, kalite iyileştirmesi için değerlendirme fırsatları, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri de dahil olarak Kalite Yönetim Sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını da kapsar. KALİTE YÖNETİMİ ONAY Kod KEK.05 Bu dokümanın güncelliği sadece BASIM TARĠHĠNDE geçerlidir. Sayfa : 7 / 8

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL İZMİR,2013 Sayfa: Sayfa 2 / 32 EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL REVİZYON İŞLEME SAYFASI Revizyon Tarihi Değişiklik

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 1/20 FERHAN Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 2/20 No İçindekiler Sayfa No İçindekiler 2 Revizyon Çizelgesi 3 0.0 Giriş 4 0.1 Kuruluşun Tarihçesi 4 1.0

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi:

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 1 / 6 1.AMAÇ: Üniversitemizde; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik, 657 ve 2547 Sayılı Kanunlar

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı