MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu"

Transkript

1 MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu A. Temel Seviye Eğitimler Zaman Yönetimi: Etkili Sunum Teknikleri: Motivasyon Teknikleri: Çatışma Yönetimi: Süreçlerle Yönetim: Önleyici Proje Yönetimi: Stres Yönetimi: Problem Çözme ve Karar Verme: Duygusal Zekâ:...5 B. Teknik Seviye Eğitimler ISO Kalite Yönetim Sistemi: ISO/ TS Kalite Yönetim Sistemi: Proses FMEA (Moderatör): APQP/PPAP: VDA 6.3 İç Denetçi Eğitimi: VDA Bant2 ye göre PPF: IPK / SPC: MFU: KAIZEN: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilgilendirme: AQAP: Ürün Sorumluluğu: Değer Akış Analizi: D Problem Çözme Tekniği: C. Spesifik Eğitimler: Proje Yönetimi ( seviye): Risk Yönetimi ve Analizi: Lojistik Yönetimi:

2 a. Sipariş Yönetimi: b. Stok Yönetimi: c. Nakliye Yönetimi: d. EDI DFUE Data Bağlantıları: Tedarikçi Seçme ve Yönetme (ISO/TS a göre): Kalite Kapıları (Quality Gates): Yönetici Eğitimleri: a. Durumsal Liderlik ve Yönetim: b. Takım Geliştirme: Geliştirme Metotları: a. İnovasyon (Yenileşim): b. Yaratıcı Düşünme: c. Tasarım FMEA: Emniyet Karakteristikleri ve Dokümantasyonu: Mercedes Müşteri Beklentileri Eğitimi: D. Danışmanlık Kapsamında Uygulamalı Eğitimler: Cross-Dock: Tedarikçi Lojistik Merkezi (LLZ): Cost Reduction (Maliyet Azaltma): A. Temel Seviye Eğitimler 1. Zaman Yönetimi: Zaman olayların ve vakaların algılanması ile ölçülebilen bir süreçtir. Hareketin başlangıcıyla var olan, değiştirilemez, durdurulamaz, ödünç alınıp çoğaltılamaz bir kaynaktır. Her kaynakta olduğu gibi zamandan tasarruf edilebilir, zaman planlanabilir ve dolayısıyla süreç olarak yönetilebilir. Parayla alınamayan, geriye alınması imkansız olan bu kaynağı, en etkin şekilde kullanmayı bilmek, onu çok iyi yönetmekten geçmektedir. Yetkin, önderlik özelliklerine sahip yöneticiler ile başarılı insanlar, zamanlarına hakim olabilen kişilerdir. Zamanı yönetmek, olayları ve olguları önceliklerine göre sıraya koyabilmektir. Günümüzde müşteriler için zaman artık ekonomiklik, kalite gibi beklentilerin önünde yer alabilmektedir. Zaman yönetimi eğitimine katılacak olan yönetici ve çalışanlara, işlerini daha verimli yönetme, zamanı doğru planlayarak proje maliyetlerini azaltma, kaosu yenme teknikleri verilmektedir. Yarım gün 2

3 2. Etkili Sunum Teknikleri: Çalışmalarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi muhatabınız olan müşteri ya da yöneticilerinize anlaşılır ve doğru şekilde aktaramamak, kendinizi düzgün ifade edememek, muhakkak hayatınızı istemediğiniz derecede olumsuz etkilemektedir. Alanınızda uzman olabilirsiniz, müşterinizin çok beğeneceği bir ürüne sahip olabilirsiniz, hatta iş yerinizde yaşanan büyük bir probleme etkili bir çözüm bulmuş olabilirsiniz. Bunu etkili bir şekilde karşınızda sizi dinleyen insanlara sunamadığınızda maalesef anlaşılamazsınız. Başarılı insanlar yaptığı işleri, bulduğu fikirleri en iyi şekilde aktarabilen kişilerdir. Hızla ilerleyen zamanımızda artık insanların vakitleri azdır. Örneğin: Bazı firmalar toplantılarını seyahat ettikleri araçlarda mobil olarak gerçekleştirirler. Bazı yöneticiler yatırım yapacakları girişim projelerini asansörde dinlerler. Hatta birçok şirket sunumlara sayfa sınırlaması getirirler. Böyle şartlarda bile etkili sunumlar gerçekleştirmek, anlaşılır olmak, ciddi hazırlık ve özel teknikler gerektirir. Eğitime katılan kişilere, iş hayatlarında etkili sunum hazırlama ve yapabilme teknikleri öğretilmektedir. 2 gün 3. Motivasyon Teknikleri: Motivasyon, bireyin bir hedefi gerçekleştirme yönünde göstermiş olduğu gayretin yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), yönelimini (odak) ve ısrarını (olumlu beklenti) içine alan bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Özetle bir amaca erişmek için gösterilen tüm gayretin oluşturduğu sürece motivasyon diyebiliriz. Birey açısından hedeflere ulaşmak bu çabaların devamlılığına bağlıdır. O sebeple bir çaba içine girmek ve bu çabayı sürdürebilmek farklı etmenlerin bileşimine bağlıdır. Motivasyon yönetimi, bu etmenleri içine alan sürecin etkin şekilde yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Motivasyonun özünde bireyin kendisini veya yönettiği ekibi çok iyi tanıması yer almaktadır. Motivasyonun iş hayatımızdaki yeri, önemi ve yönetmek için uygulanabilecek teknikler hakkında örneklerle katılımcılara eğitimler verilmektedir. 4. Çatışma Yönetimi: Teknolojik gelişmeler insan ilişkilerini zayıflatarak bireyselleştirmektedir. Bireyselleşmenin sonucunda kurumlarda elemanlar arası çatışma önemli bir sorun olmaktadır. Kurum çalışanlarının performanslarının artırılması için çalışanların çatışmaları kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle çatışma yönetimi iş hayatında önemli bir konu olmaktadır. Çatışmanın pek çok farklı tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar araştırmacının çatışmayı bir çıktı, bir süreç veya bir iletişim biçimi olarak algılamalarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir (Alexander, 1995, s.33). 3

4 En genel anlamda, çatışma, anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar sonucunda sosyal varlıklar arasında ortaya çıkan interaktif bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Sirivun, 2001, s.7). Çatışma, dahil olan kişi veya kişilerin iç ve dış koşullarıyla şekillenen ve bireysel veya grup performansını olumlu veya olumsuz biçimde etkileyen, kişiler arası bir dinamiktir (Lin, 2003, s.17). Çatışma kaçınılmaz bir olgu olup tüm ilişkilerde veya etkileşimlerde ortaya çıkmaktadır. Çatışmanın olumsuz etkileri olduğu görüşlerine karşın, çatışmanın etkilerinin yapıcı veya yıkıcı olup olmaması çatışma yaşayan kişilerin çatışmayı yönetebilme becerisine bağlı olmaktadır (Dyson, 2002, s.43). 5. Süreçlerle Yönetim: Süreç Yönetimi, bir kurumun ürettiği ürünün veya verdiği hizmetin kalitesini odak alarak, sürekli iyileştirilebilen bir yönetim tarzı sağlayarak, dikkati bölümler arası gruplaşmalardan alıp işin kendisi etrafında tek yürek olmuş insan topluluğuna taşımaktadır. Böylece, her süreçte çalışan kişilerin odak noktası da sürecin hedefine ulaşabilmesi için çaba harcamak, süreç sırasında belirlenmiş adımların en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma tarzı, üretilen üründe ya da verilen hizmetlerde kaliteyi sağlamayı garanti altına almaktadır. Süreçte istenen kaliteyi yakalamak, çok yönlü faydalar sağlamaktadır. Kalite sağlandığı zaman hem ürünleri tüketen ya da hizmeti alan son kullanıcıya beklediği memnuniyeti yaşatmakta, hem de kurum bu durumdan kar ettiği için çalışanlarına, kurumun dışarıdaki imajına olumlu yansımaktadır. Süreç yönetimi, süreçleri sürekli iyileştirmeye, izlemeye, kontrol altında tutmaya, ölçmeye, gerekiyorsa güncellemeye ihtiyaç duyulan uzun bir yolculuktur. Bu yüzden bu yolculukta günün değişen şartlarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere ve hıza kendini adapte edebilen, esnek, sürekli gelişen bir yönetim tarzı uygulanmalıdır. Unutmayalım ki süreçler yaşayan canlı organizmalar gibi olup, ortam şartlarına göre sürekli şekil alacak ve etkileneceklerinden dolayı sürekli izlenmeli ve güncellenmelidirler. Yönetim, Kalite, İmalat 6. Önleyici Proje Yönetimi: Yaygın olarak projelerde oluşabilecek hatalara yönelik düzeltici faaliyetler alınmaktadır. Bu durum günümüzde artık terk edilmeye başlanmış ve önleyici proje yönetimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Böylece olası hataların oluşmasının önlemleri düşünülerek proje çalışılmakta, proje maliyetleri ve riskleri düşmektedir. Proje Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi 4

5 7. Stres Yönetimi: İçinde bulunduğumuz 21.yüzyıl içinde ülkenin ve dünya ekonomisinin gidişi, politik hayatın belirsizlikleri, çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı imkânları, teknolojik değişikliklerin değişime uğrattığı yaşam tarzı, alışkanlıklar ve kuşaklararası çatışma, zor, rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı endüstriyel yaşamı gibi nedenler, çağımızın hastalığı olarak görülen stresin insanları tehdit eden bir büyük tehlike olarak belirmesine yol açmaktadır. İş, insan yaşamı içinde önemli bir yer tutmaktadır. İşle ilgili faktörler ve olumsuzlukların çalışanlar üzerinde fizyolojik, psikolojik baskılar ve yıkımlar oluşturduğu, onların sağlık ve başarılarını olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla da tespit edilmiş bulunmaktadır. Özellikle işgücü devrini arttırdığı ve işe devamsızlığın, işten ayrılma isteğinin en önemli nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Çalışanların birinde görülen stresin diğer çalışanları da etkilediği ve çalışanların tümünün güvenliğini tehdit edebildiği, iş kazalarına yol açabildiği anlaşılmaktadır. Eğitimimizde stresin nedenleri, oluşumu, belirtileri, aşamaları, iş yaşamındaki yeri, sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yarım gün 8. Problem Çözme ve Karar Verme: Her işletmenin günlük işlerde problemlerle karşılaşmakta ve belirli yaklaşımlarla problemleri çözme ye çalışmaktadır. Çalışanların karşılaşacağı problemlere yaklaşımı ve çözme becerisi işletmenin devamlılığını sağlayacak, geliştirildikçe keyifli hale getirilecek önemli bir konudur. Aksi durumda problem karşısında kararsızlık ve sürüncemede bırakılan sorunlar işletmelerin ilerlemesini zorlaştırmaktadır. Bu sorunlarla karşılaşan çalışan ve yöneticilerin sorun çözme ve karar alma becerilerini geliştirmek bu eğitimin amacıdır. 9. Duygusal Zekâ: Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ nun hayattaki başarıya katkısının %10 dan fazla olmadığını göstermektedir. Yüksek IQ, başarının, prestijin veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde, okullarımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik hala ön planda tutulmakta; günlük hayatımızda büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir. Duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek kişiler - yani, duygularını iyi bilen, onları kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayan ve bunları ustalıkla idare edebilenler - hayatlarının gerek özel gerekse mesleki alanlarında daha avantajlı bir konuma geçerler. 5

6 Geçmişte ikincil beceriler olarak algılanan iletişim becerisi, liderlik gibi beceriler bugün birincil beceriler olarak şirketlerin başarısında rol oynayacak liderlerde aranacaktır. B. Teknik Seviye Eğitimler 1. ISO Kalite Yönetim Sistemi: ISO'nun tanımı: ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre nin Cenevre kentinde yer alan ve 90 dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). ISO 9001 in faydaları: ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir. Dış yararlar: kuruluşun imajının güçlenmesi, müşteri memnuniyeti, müşteri artışı, rekabet gücünün artması, daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar. İç yararlar: 6

7 yönetimin etkinliği, sistematikleşmek, olumlu kültürel değişim, standardizasyon ve tutarlılık, kalite bilincinin oluşması, etkinlik ve üretkenlik artışı, daha iyi bir dökümantasyon maliyetlerin azaltılmasını sağlar. Yönetim, Kalite, Satın alma, İmalat 2. ISO/ TS Kalite Yönetim Sistemi: ISO/TS standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır. ISO/TS International Automotive Task Force (IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve Ticari Birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirildi. ISO/TS standarı bu nedenle genel yönetime dair gereksinimleri içermekle birlikte FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), MSA (Measurement Systems Analysis), SPC-IPK (Statistical Process Control) gibi süreçleri de içermektedir. Tüm bu prosesler ISO standartını ISO 9001 standardından ayıran en büyük farklılıklardır. Otomotiv Sektöründe, dünya otomotiv pazarında faaliyet göstermek isteyen firmalar için müşterileri tarafından alınması zorunlu tutulan bir standarttır. Faydaları; Özellikle büyük otomotiv üretici firmaları ve tedarikçileri ile çalışabilmek için ön şartlardan biri TS/ISO 16949:2010 koşullarını yerine getirebilmektir. ISO 9001:2008 standardında olduğu gibi ISO standardı da süreç yönetimi bazlıdır ve süreçlerde (üretim, satın alma, pazarlama-satış, yönetim, kalite kontrol, sevkiyat vb) iyileştirmeler sağlar ve firmada kapasite, verimlilik, üretkenlik ile motivasyonu artırır. Özellikle Tedarikçilere karşı büyük otomotiv firmalarının güven duymasını sağlar. Bu standarda sahip firmalara karşı eşit rekabet sağlamak için gereklidir. ISO entegre bir standarttır ve diğer iso standartları ile birlikte kurulabilir ve yürütülebilir. ISO sertifikasyonu ile birlikte firmalar VDA6.1, EAQF, QS-9000 ve AVSF gibi standartları alma yükünden kurtulurlar. Marka bilinirliği ve pazarda güven gibi avantajları sağlayabilmek açısından önemli bir standarttır. Yönetim, Kalite, Satın alma, İmalat 7

8 3. Proses FMEA (Moderatör): FMEA nin temel fikri hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları erkenden tanıyarak tedbirli bir şekilde önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin değerlendirilmesidir. Böylece üretim aşamasında çıkan kontrol ve hata maliyetlerinden ve hatta müşteri maliyetlerinden (müşteri) kaçınılabilir ve toplam maliyetler azaltılabilir. Sistematik bir yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle ayrıca tasarım hatalarının yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanması önlenir. Süreçlerin tasarlanması aşamasında yapılan FMEA çalışmalarının koordine edilmesinden, hedef dışına çıkılmaması ve FMEA ekibinin doğru yönlendirilmesinden sorumlu olan moderatörlerin eğitimidir. Planlama, Kalite, İmalat 4. APQP/PPAP: İleri Ürün Kalite Planlaması (Advanced Product Quality Planning-APQP) ISO/TS un şartları tasarım konusunu iki bölümde inceler: Ürün tasarımı ve süreç tasarımı. Ürün tasarımı ürünle ilgili tüm teknik kriterlerin belirlenmesidir. Süreç tasarımı ise bir ürünün ne şekilde üretileceğiyle ilgili çeşitli alternatifler içerisinde etkinlik ve verimlilik açısından en uygun olanı belirlemektir. Birbiriyle çok sıkı ilişki içinde olan bu iki adım kalite planlaması için kritik adımlardır. Tasarım hakkında ISO/TS içinde belirlenmiş şartlar bulunsa da APQP kılavuzu bu şartların ne şekilde yerine getirileceğinin detaylı tarifini içermektedir. Üretim Parçası Onay Prosesi (Production Part Approval Process-PPAP) Yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile ISO/TS Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde Üretim Parçası Onay Prosesi sürecininin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmakta yardımcı olacaktır. Planlama, Kalite, Satın alma 5. VDA 6.3 İç Denetçi Eğitimi: VDA 6.3 Proses Denetim-Ed 2010 ile birlikte tamamen değişti. Tedarik zinciri ve tedarikçi değerlendirmeye verilen önem daha da ön plana çıktı. Otomotiv OEM Müşteriler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor. Otomotiv müşterileri kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini "VDA 6.3 Process Audit" isteklerine göre değerlendiriyorlar. Denetçi kriterleri değişti. 8

9 Yeni tedarikçi seçiminde ve değerlendirmede gereksiz bürokrasi azalması ve daha etkin öndeğerlendirme imkanı ile değerlendirmelerde daha etkin "Proses Kabiliyetleri Puanlaması" nı içeren puanlama modeli geldi. VDA 6.3 İç Denetçi eğitimiyle 1. ve 2.taraf denetimlere katılan denetçi / aday denetçilere, 2010 versiyonuyla gelmiş olan yenilikleri de kapsayan eğitimler verilmektedir Kalite, Tedarikçi Yönetimi 6. VDA Bant2 ye göre PPF: Ürün proses onayı (Produkt- und Prozess Freigabe: PPF) nedir, nasıl hazırlanır, VDA Band 2 ye göre dikkat edilmesi gerekli hususlar nelerdir sorularının cevaplarını örneklerle bulabileceğiniz bilgilendirme eğitimidir. Eğitim sonunda PPF mantığı, VDA ile ilişkilendirilmesi ve ürüne ait prosesin kayıtlarının dökümantasyonuyla ilgili geniş bilgi edinilmiş olunacaktır. Kalite, Tedarikçi Yönetimi 7. IPK / SPC: İstatiksel Proses Kontrol (IPK) Statistical Process Control (SPC) SPC (İPK) çalışmaları, kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses (süreç) üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan, kötü operatör gibi, faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metodları, hammadde, çalışma ortamı ve malzemedeki kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır. Bu kursta, istatistiksel proses (süreç) kontrolü, bir sürecin değişkenliğini değerlendirmek ve sürecin devamlı istenen nitelikte ürün verme yeteneğini sağlamaktır.bu program; temel istatistiksel süreç kontrolü tekniklerinin ve kontrol dışı durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri tanıyacak, öğreneceksiniz. Planlama, İmalat, Kalite, Tedarikçi Yönetimi 8. MFU: Makine yeterlilik analizi Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) machine capability analysis Kalite beklentilerine ne ölçüde makinenin cevap verdiği, yeterli olduğunun analizine denir. CMK değeri hesaplama yöntemi hakkında bilgi verilir. Kural olarak yeni alınan makinelerin devreye alınmadan kısa sürede ihtiyacı karşılabileceği MFU çalışmasıyla tespit edilir. Elbette makine üreten 9

10 firmanın test raprlarında, o makinenin belli standartta üretildiği kontrol altında tutmak için ölçtüklerinden ilgili değerleri bulmak mümkündür. Satın alınmış olan makinanın kabulünde belli miktarda numune üretim gerçekleştirilir ve istatiki analiz yapılarak makine yeterliliği hesaplanır. Bu kabulde etken olan 5M (Operatör, Malzeme, Ölçü metodu, makine sıcaklığı, üretim metodu) şartlarında herhangi bir değişiklik olmamalıdır. Değişiklik olması durumunda ilgili MFU çalışması tekrarlanır. CM değeri ise CMK değerinden ne kadar toleransla ölçülen değerlerin salınacağını gösterir. Birçok müşteri tarafından ilgili değer CMK = 1,33 (8 Sigma: normalde ki standartsapma) ve CMK = 1,67 (10 Sigma) olark istenir. Planlama, İmalat, Kalite, Tedarikçi Yönetimi 9. KAIZEN: Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen işgücünü dayalı gelişme anlamına da gelmektedir. Kaizen in uygulanması 2 ile 5 gün sürebilen,özel olarak oluşturulmuş fonksiyonel bir takım tarafından iyileştirmeleri belli bir sürece veya iş planına uygulamasına dayanır. İmalatta uygulandığında iyi sonuçlar verebilen Kaizen, hizmet veya teknik alanlarda da uygulanabilmektedir. Kaizen, sürekli iyileştirmedir. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen(Sürekli İyileştirme), sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir. Çünkü, eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir. Kaizen çalışan boyutunda, insanın kaynak olarak görülmesini, işletmenin dışında da bu kaynaklara yönelinmesini eğitim, yetiştirme, gelişmeye önem verip uygulamaya girişilmesini ekip oluşturmayı ve çalışanları yalnızca performansları sonucunda ortaya koydukları sonuçlar nedeniyle değil, gelişme sürecindeki katkıları nedeniyle de ödüllendiren bir sistemdir. Süreç boyutunda ise, süreçlerin korunmasını, düzeltici önlemler alınmasını ve süreçlerin iyileştirilmesini; zaman boyutunda, pazardaki değişmelere, gelişmelere hızlı cevap verebilme, hızla yenilik yapma ürün çeşitliliği vb. maliyetleri düşürerek geliştirme ve böylece faaliyetlerin daha kısa sürede yapılmasını hedeflemektedir. Teknoloji boyutunda ise, maliyetleri düşürme, teknolojileri birbirine dönüştürme, basitleştirme vb. uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir. Kaizen in faydalarını ve gerekliliklerini öğrenmeden önce onun işyeri yönetim felsefesine uygunluğunu görmek için,firmaların ve organizasyonların benimsemeleri gereken yalın düşünce nin önemi kavranmalıdır. Kaizen in amaçlarından biri de işi birinci elden görenlerin herhangi bir sorunla karşılaştığında çözebilmelerini sağlayabilecek düşünce yapıları oluşturmaktır.böylece organizasyona PUKÖ(Planla-Uygula-Kontrol et-ölç) analizi ile çözüm yöntemleri gösterilir. İyi uygulanmış bir Kaizen tahmin bile edilemeyecek bir hızda ve büyüklükte faydalar getirebilir. 2 gün 5 20 kişi 10

11 10. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilgilendirme: Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişmenin süreklilik arzetmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın kesintisiz olmasını ve yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en çok kabul gören tanımına göre; İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir. Diğer bir tanım ise: İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş güvenliği hukuki açıdan, İşin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür. şeklinde tanımlanmıştır kişi 11. AQAP: AQAP (Allied Quality Assurance Publications-Müttefik Kalite Güvence Yayınları), NATO'nun kalite gerekleri için yayınlamış olduğu bir standarttır yılında, NATO üyesi ülkeler için askeri alanda kalite standartlarının sağlanması maksadıyla yayınlanmıştır. ISO 9000 dokümanlarındaki gelişmelere paralel olarak revizyonu yapılmaktadır. AQAP belgesi, askeri alanda faaliyet gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen ihalelere katılabilmesi için ön şart niteliği taşımaktadır. AQAP belgelendirme ve ara denetim faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir. AQAP 2000 Serisinin Kapsamı: 11

12 AQAP 2000 serileri, politika, rehber ve sözleşme tipi yayınları içerir. NATO sözleşme tipi Kalite Güvence gerekleri, ISO 9001: 2000'i kapsar. Yani NATO Standardı ilave gerekleri şart koşmaktadır. Buradaki artış prensibi, düşük riskli ürünlerde az seviyede kalite güvence gerekleri uygulanırken, daha yüksek riskli ürünler için artırılmış kalite güvence gerekleri uygulanması anlamına gelmektedir. Kalite 12. Ürün Sorumluluğu: Kanunlar nezdinde üretici firmalar üretmiş oldukları ürünlerin hatalarından kaynaklı kazalardan silsile şeklinde müşteriden geriye doğru hata kaynağı araştırılıp sorumlu tutulurlar yılında Avrupa Topluluğu Ürün Sorumluluğu Direktifi ni yayınladı. Bu direktife göre üretici ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumlu dur. Bunun yanında üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işin seyri içinde,satış,kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde dağıtımını yapmak amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi veya kuruluş, bu durumda üretici olarak kabul ediliyor ve satışını yaptığı ürünün üreticisi gibi sorumlu tutuluyor. Türkiye de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumluluklar düzenlenmiştir. İlgili kanunun 4 üncü maddesinde Ayıplı Mal ve Hizmetler başlığı altında, ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olacağı her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı açıkça belirtiliyor. Bu durumda üretici firmalara düşen önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Eğitimimizde bu sorumluluk ve yapılması gerekenler üzerine durulmaktadır. Eğitim üst düzey yöneticiler, Yönetim temsilcisi ve Kalite Müdürlerine tavsiye edilmektedir. Yarım gün 13. Değer Akış Analizi: Değer akışı, hammaddenin nihai ürüne dönüşme sürecindeki bir üreticiden diğer üreticiye ve son kullanıcıya kadar olan tüm aşamaları içerir. Değer akış analizi, ürünü oluşturan safhaların akışını görmek, geliştirmek için kullanılan analiz yöntemidir. Eğitim amacı katılımcılara fabrikalarının değer akışını haritalandırma, analiz etme, darboğaz, kayıp ve iyileştirme potansiyeli noktaları tespit edebilme metodunu öğretmektir. 12

13 14. 8D Problem Çözme Tekniği: 8D bir problem çözme tekniğidir. Problemin tanılanması,giderilmesi,tekralaması ve yeniden oluşumunun engellenmesi amaçlayan ve sürekli gelişime yönelik, otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 8 aşamadan oluşan sistematik bir problem çözme tekniiğidir. 8D nin çalışmaları yıllar öncesine dayanır. Yöntemi ilk kez Birleşik Devletler Hükümeti Mil-STD 1520 Uygunsuz Malzeme İçin Önleyici Faaliyet Sistemi nde standartlaştırmıştır. Mil-STD 1520 ilk 1974 te yayınlandı, en son 1986 da revize edildi ve 1995 te de yürürlükten kaldırıldı. Daha sonra Ford bu standartlara dayalı Ford 8D olarak bilinen problem çözüm prosesini oluşturdu. Kalite, Tedarikçi Yönetimi Yarım gün C. Spesifik Eğitimler: 1. Proje Yönetimi ( seviye): Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir. Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak için uygulanır, genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir. Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir. Proje yönetimi ve ekip çalışanları Seviyeye göre değişir 2. Risk Yönetimi ve Analizi: Proje Risk Yönetimi belirsizlikleri ortadan kaldırmaz, ama belirsizliklerin olduğu bir ortamda olası sonuçları Risk Analiz Senaryoları ile ortaya koyar. Risk yönetiminin amacı, proje ile ilgili risklerin sistematik olarak belirlenmesi analiz edilmesi ve etkilerinin azaltılmasıdır. Olasılığı durumunda proje 13

14 hedeflerinden en az birine (zaman, maliyet, kapsam ve kaliteye) etkisi olan durum veya olaya proje riski denir. Proje risk yönetimi, Tedarikçi ve Kapsam risk analizi başlıca eğitimi verilen konularımızdır. Yönetim, Proje ekibi, Tedarikçi Yönetimi 3. Lojistik Yönetimi: a. Sipariş Yönetimi: Müşteri ihtiyaçlarının toplanması, zamana ve kapasiteye göre planlanması, imalat gereksinimlerinin temini, tedarikçilere ihtiyaçların planlı olarak aktarılması çok ciddi planlama ve titizlik gerektiren konulardır. Yapılacak olan en ufak hatalar karşımıza istenmeyen maliyetler olarak çıkmaktadır. Eğitimimizde sipariş yönetimi alternatifleri, yazılım çözümleri, planlama gibi konulara değinilmektedir. Satın alma, Satış, Planlama, Lojistik, Tedarikçi Yönetimi Yarım gün b. Stok Yönetimi: Stok yönetimi, işletmenin normal faaliyetlerini yürütebilmek için satmak üzere ürettiği ya da satın aldığı varlıkların kontrolünü içerir. Stok yönetiminin genel amacı; işletmenin karlılığını artırmak için tüm stok maliyetlerini en aza indirecek stok seviyesini belirlemektir. Bu genel amacın yanı sıra stok yönetimi; stok yatırımlarını minimize etmeye, müşteri hizmet kalitesini maksimize etmeye ve etkin üretim (düşük maliyetli) sağlamaya yardımcı olur. Stok yönetiminin bu amaçlar dışında yüksek devir hızına ulaşmak, etkin tedarikçi ilişkileri kurmak ve devamlı tedarik imkanı bulmak gibi ikincil amaçları da mevcuttur. Eğitimimizde katılımcılara stok yönetimi metodu ve örnek uygulamalarla aktarılmaktadır. Lojistik, Tedarikçi Yönetimi, Planlama c. Nakliye Yönetimi: Ürünlerin, gelen siparişlere uygun olarak taşınması, zaman hassasiyeti olan, sektörel bazda modellenmesi gereken bir konudur. En kısa sürede, en uygun taşıma kanalla ve en düşük maliyetle karşılanması için taşıma sürecinin etkin şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Eğitimimizde nakliye yönetimi ve taşıma alternatifleri üzerinde durulmakta, bunların ihtiyaca göre seçilmesi ve maliyetlerde optimizasyon yapılması konularında örnekler verilmektedir. Lojistik Yarım gün 14

15 d. EDI DFUE Data Bağlantıları: Müşteriden gelen siparişlerin veri bağlantıları, tipleri ve özellikleri ile Müşteriye giden irsaliye, fatura bilgilerinin içerikleri ve formatları hakkında eğitim verilir. Sistem gereksinimleri nelerdir? Erken uyarı sistemleri, bakiye takip, sevkiyat takip, sepet yönetimi ve takibi ile sipariş planlamanın sistem alt yapısı ile alakalı bilgiler verilir. Zamanın teknolojik yenilikleri sayesinde müşteriler siparişleri hakkında bilgileri yazılım ortamında veri olarak belli standartlarda paylaşmakta ve almaktadır. Bu durum müşteri tedarikçi arasında sağlam bir veri bağlantısı gerektirir. Eğitimimizde geçmiş tecrübelerimizden yararlanılarak örnekler verilmektedir. İşlerin doğru optimizasyonunda doğru ve zamanında veriye ulaşmanın ne kadar önemli olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Lojistik 4. Tedarikçi Seçme ve Yönetme (ISO/TS a göre): ISO/TS gerekliliklerine uygun satın alma tarafından başlatılan Tedarikçi seçme süreci ile Yan Sanayi yönetiminin Tedarikçi yönetme süreci hakkında gerçek ve güncel örneklerle bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Satın alma, Yan Sanayi yönetim, Kalite ve Lojistik sorumluların almasında fayda vardır. Süreçler hakkında genel bilgilendirmeden sonra nasıl yönetileceği, hangi kuralların dikkate alınacağı ve sürecin güncellenmesi nin ne şekilde sağlanacağı uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Satın alma, Tedarikçi Yönetimi 5. Kalite Kapıları (Quality Gates): Otomotiv sanayinde başlıca OEM lerin kullandığı Kalite kapılarına (Q-Gates) göre süreçlerle çalışma, Kalite kapılarını tanımlama ve aralarındaki bağlantıları kurmanın teknikleri öğretilir. Kalite kapısı mantığı bilhassa imalatta problem çözüm tekniği olarak da kullanılmaktadır. Proje Yönetimi, Kalite, Tedarikçi Yönetimi Yarım gün 6. Yönetici Eğitimleri: a. Durumsal Liderlik ve Yönetim: Durumsal Liderlik (Situational Leadership) kavramı, davranış bilimcisi Paul Hersey ve liderlik konusunda uzman Profesör Ken Blanchard tarafından 70'lerin başında ortaya atılan bir kavramdır. 15

16 Eğitim ile iş yaşamında Durumsal Liderlik Yönetimi ile yönetimin avantajları, yöntemleri ve prensipleri hakkında bilgilere yer verilmektedir. Eğitim yaşanmış örnek tecrübelerle pekiştirilmektedir. Yönetim 5 10 kişi b. Takım Geliştirme: Takım geliştirme organizasyonlarda ekip üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olan bir yaklaşımdır. Takım geliştirme aktiviteleri bir seferlik tanışma veya motivasyon amaçlı, kurum içi veya kurum dışı bir faaliyet olabileceği gibi, çalışanlara ekip becerileri kazandırmayı amaçlayan bir dizi faaliyetler bütünü de olabilir. Bu faaliyetler ile çalışanların moralini olumlu olarak etkilemek ve iş arkadaşları arasındaki sinerji güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu programlarda çalışanlar arasında iletişim, ortak çalışma ve sorun çözme başlıca odaklanılan alanlardır. Günümüzün organizasyonlarında takımların önemi tartışılamaz. Rekabetin ve değişimin hızla arttığı zamanımızda takımların performansı daha da önem arz etmektedir. Takımların performansları çeşitli nedenlerle aksayabilmektedir. Etkili takım kurabilmek için zamana ihtiyaç duyulmakta, bu süreçte takımların performanslarını artırabilmek için çeşitli gelişim faaliyetlerine yatırım yapmak gerekmektedir. Bu faaliyetler tanışma, eğitimler, toplantılar, sınıf dışı (outdoor) etkinlikler olabilmektedir. 2 gün 7. Geliştirme Metotları: a. İnovasyon (Yenileşim): İnovasyon un tanımı, sistemi ve yönetimi, iş ve ürün geliştirmede kullanımı konularında eğitim verilmektedir. Geliştirme, Mühendislik b. Yaratıcı Düşünme: Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda ön plana çıkmak, rekabetçi olabilmek için Araştırma Geliştirme faaliyetlerine önem gittikçe artmaktadır. Yeni icatlar, ürünler ya da hizmet tasarlamak yaratıcı bir düşünme gerektirir. Eğitimimizde Yaratıcı Düşünme üzerine metodik bilgiler verilmekte, çalışmalarımızda etkin olarak kullanılması tekniklerinden bahsedilmektedir. Geliştirme, Mühendislik 16

17 c. Tasarım FMEA: Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi Design FMEA Ürün tasarımından kaynaklanacak olası hata türlerinin belirlenip etkilerinin analiz edildiği metoda Tasarım FMEA denir. Geliştirmeciler tarafından uygulanır. Amaç ilerde doğabilecek can, mal, prestij kayıplarının önüne geçmektir. Geliştirme 8. Emniyet Karakteristikleri ve Dokümantasyonu: ISO 26262, fonksiyonel güvenlik konusunda, ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayan yeni otomotiv uygulama standardıdır. Bu standart ile birlikte ürünün fonksiyonunu etkileyen tüm birimlere sorumluluk düşmektedir. Emniyet karakteristiği taşıyan özellikler nelerdir? Nasıl değerlendirilir? Süreçlerde bu tür özelliklerin yönetilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Geçmiş OEM tecrübelerimizden örneklerle zenginleştirilmiş eğitimimiz zenginleştirilmektedir. Geliştirme, Kalite, Tedarikçi Yönetimi, İmalat 9. Mercedes Müşteri Beklentileri Eğitimi: Daimler/Mercedes in tedarikçilerinden talep ettiği Müşteri özel istekleri (MBST) hakkında eğitim verilmektedir. ISO/TS gereklilikleri içinde Müşteri Özel İstekleri önceliklidir. Her Ana sanayinin kendine özgü olarak Tedarikçilerinden talep ettiği hizmet standartları bulunmaktadır. Eğitimimizde tecrübelerimizden de yararlanarak Katılımcılara Daimler/Mercedes in beklentileri hakında detaylı bilgiler verilmektedir. Müşteri Beklentilerinin bilinmesi ve buna göre faaliyetlerin organize edilmesi hem Müşteri memnuniyetini arttıracağından rekabette avantaj sağlayacak, hem de Müşteriyi tanıtıp ilerde beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlayacaktır. 17

18 D. Danışmanlık Kapsamında Uygulamalı Eğitimler: Bu kapsamda olan Eğitimlerin süresi kapsam ve projeye detayına göre değişmektedir. 1. Cross-Dock: Kısaca ürünün tedarikçiden alıcıya varıncaya kadar stoklanmadan hareket ettirilmesi. Bir veya daha fazla çıkış noktasından, bir veya daha fazla varış noktasına hareket edecek ürünler konsolide ediliyor. Cross-dock'larda siparişler alıcıların isteğine göre bütünleştiriliyor ya da parçalanıyor. Sipariş çevrim sürecinde düşme, Sevkiyatlarda hızlanma, Depo kullanım oranının düşmesi, Araç kullanım verimliliği artması, Maliyetleri düşürmesi... vb. her şirketin arzu ettiği kazanımlardır. Eğitimde Cross-Dock yöntemi, mantığı ve uygulama örneklerine yer vererek katılımcılara bilgilendirme yapılmaktadır. 2. Tedarikçi Lojistik Merkezi (LLZ): Müşteri ve Tedarikçi iş birliği ile kurulan Tedarikçi Lojistik Merkezi nin işleyişi, faydaları ve kuralları hakkında bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Günümüzde düşük maliyetle ve müşteri ihtiyaçlarına çok daha hızlı cevap verebilme tercih edilmede önemli avantajlar getirmektedir. 3. Cost Reduction (Maliyet Azaltma): Maliyet azaltmak bazen amacı güzel görünse de yanlış teknikler ve uygulamalar devreye alındığında ilerde çok daha sıkıntılı ve istenmeyen sonuçlar doğurur. Maliyet azaltma doğru teknikler uygulandığında şirketinizin kârlılığını arttırır, kaynakların verimli kullanılmasına imkân sağlar. Eğitimimizde Maliyet Azaltma teknikleri hakkında bilgilendirme yapar, yaşanmış deneyimlerimizle örnekler sunarız. 18

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

MBT Danışmanlık & TAYSAD. Seminer Organizasyonu

MBT Danışmanlık & TAYSAD. Seminer Organizasyonu MBT Danışmanlık & TAYSAD Seminer Organizasyonu Seminerler: Daimler Teklif Süreci + Q-Gates (Kalite Kapıları) MBST (Mercedes-Benz Special Terms 2012) Satın alma süreci MBST (Mercedes-Benz Special Terms

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ISO 9000 Ailesi 1987 ve 1994 Yılı ISO 8402:

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

1. Kalite kontrolde pazar lideri

1. Kalite kontrolde pazar lideri 1. Kalite kontrolde pazar lideri Güçlü Yönlerimiz kalite kontrolde 11 yıllık deneyim kalite kontrol alanında pazar lideri alanında uzman, tecrübeli yönetim ekibi hizmet kapsamını sürekli genişleten ve

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 81 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 84 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Adı-Soyadı Tarih Oluşturma Ezgi ALTIN 03.08.2016 Kontrol Selim YILMAZ 15.08.2016 Onay / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 15.08.2016 MS-GUI-001 ISO 9001 Geçiş Rehberi

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Erciyes Üniversitesi, Türkiye Mühendislik Fakültesi. Yıl : : Makine Mühendisi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye Mühendislik Fakültesi. Yıl : : Makine Mühendisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı : Erkol 2. Soyadı : Murat 3. Doğum Tarihi : Haziran 06, 1973 4. Medeni Hali : Evli 1 Çocuk 5. Eğitim : Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Türkiye İşletme Fakültesi Yıl : 2006 Derece :

Detaylı

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA 1994 yılında Şerafettin Gürçay tarafından kurulan Gürçay Makine, tecrübeli kadrosu ve ileri teknoloji üretim donanımıyla kısa bir süre içerisinde sektörünün önde firmalarından biri

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

İçerik. Ürün Sorumluluk Sigortası. Ürün Geri Çağırma (Kriz Yönetimi) Sigortası

İçerik. Ürün Sorumluluk Sigortası. Ürün Geri Çağırma (Kriz Yönetimi) Sigortası İçerik Ürün Sorumluluk Sigortası Ürün Geri Çağırma (Kriz Yönetimi) Sigortası 1 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI 2 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

ZaferİN Operasyonu KOBİ ve Kamu Görevlileri Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısı. 5 Aralık 2016 Uşak

ZaferİN Operasyonu KOBİ ve Kamu Görevlileri Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısı. 5 Aralık 2016 Uşak ZaferİN Operasyonu KOBİ ve Kamu Görevlileri Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısı 5 Aralık 2016 Uşak Eğitim Konuları Nasıl Belirlendi? 1. Sektörlere uygulanan anketler sonucu yapılan İş Gu cu Analizleri;

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği.

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. Yayın Tarihi : Eylül 2017 MindMomentum by Selim Geçit Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. i DÖKÜMANIN AMACI Çalışan sayısı arttıkça karmaşıklaşan yönetsel

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME 2007470087 Z.Gizem ÜÇGÜL 2007470015 Merve BAYHAN 2007470075 Merve SEBAT 2006470045 Uğur KÖSE 2006470025 Mehmet

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Bilgilendirme Toplantısı

Bilgilendirme Toplantısı ZaferİN Operasyonu KOBİ Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı 27 Nisan 2017 Afyonkarahisar TSO ZAFER-İN OPERASYONU BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ARTTIRMA TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Mevcut Durum Değerlendirmesi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

www.enveenerji.com.tr Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. 1971 yılında kurumsal çalışmalarına başlayan organizasyonumuz; elektrik, elektronik ve makina mühendisliği uygulamalarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SATIŞ EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı satış ve satışa dair tüm aşamaların uluslararası kabul görmüş standartlar da, eğitimi alan şirket ve personele kazandırılması amaçlanmıştır.. SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Detaylı