MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu"

Transkript

1 MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu A. Temel Seviye Eğitimler Zaman Yönetimi: Etkili Sunum Teknikleri: Motivasyon Teknikleri: Çatışma Yönetimi: Süreçlerle Yönetim: Önleyici Proje Yönetimi: Stres Yönetimi: Problem Çözme ve Karar Verme: Duygusal Zekâ:...5 B. Teknik Seviye Eğitimler ISO Kalite Yönetim Sistemi: ISO/ TS Kalite Yönetim Sistemi: Proses FMEA (Moderatör): APQP/PPAP: VDA 6.3 İç Denetçi Eğitimi: VDA Bant2 ye göre PPF: IPK / SPC: MFU: KAIZEN: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilgilendirme: AQAP: Ürün Sorumluluğu: Değer Akış Analizi: D Problem Çözme Tekniği: C. Spesifik Eğitimler: Proje Yönetimi ( seviye): Risk Yönetimi ve Analizi: Lojistik Yönetimi:

2 a. Sipariş Yönetimi: b. Stok Yönetimi: c. Nakliye Yönetimi: d. EDI DFUE Data Bağlantıları: Tedarikçi Seçme ve Yönetme (ISO/TS a göre): Kalite Kapıları (Quality Gates): Yönetici Eğitimleri: a. Durumsal Liderlik ve Yönetim: b. Takım Geliştirme: Geliştirme Metotları: a. İnovasyon (Yenileşim): b. Yaratıcı Düşünme: c. Tasarım FMEA: Emniyet Karakteristikleri ve Dokümantasyonu: Mercedes Müşteri Beklentileri Eğitimi: D. Danışmanlık Kapsamında Uygulamalı Eğitimler: Cross-Dock: Tedarikçi Lojistik Merkezi (LLZ): Cost Reduction (Maliyet Azaltma): A. Temel Seviye Eğitimler 1. Zaman Yönetimi: Zaman olayların ve vakaların algılanması ile ölçülebilen bir süreçtir. Hareketin başlangıcıyla var olan, değiştirilemez, durdurulamaz, ödünç alınıp çoğaltılamaz bir kaynaktır. Her kaynakta olduğu gibi zamandan tasarruf edilebilir, zaman planlanabilir ve dolayısıyla süreç olarak yönetilebilir. Parayla alınamayan, geriye alınması imkansız olan bu kaynağı, en etkin şekilde kullanmayı bilmek, onu çok iyi yönetmekten geçmektedir. Yetkin, önderlik özelliklerine sahip yöneticiler ile başarılı insanlar, zamanlarına hakim olabilen kişilerdir. Zamanı yönetmek, olayları ve olguları önceliklerine göre sıraya koyabilmektir. Günümüzde müşteriler için zaman artık ekonomiklik, kalite gibi beklentilerin önünde yer alabilmektedir. Zaman yönetimi eğitimine katılacak olan yönetici ve çalışanlara, işlerini daha verimli yönetme, zamanı doğru planlayarak proje maliyetlerini azaltma, kaosu yenme teknikleri verilmektedir. Yarım gün 2

3 2. Etkili Sunum Teknikleri: Çalışmalarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi muhatabınız olan müşteri ya da yöneticilerinize anlaşılır ve doğru şekilde aktaramamak, kendinizi düzgün ifade edememek, muhakkak hayatınızı istemediğiniz derecede olumsuz etkilemektedir. Alanınızda uzman olabilirsiniz, müşterinizin çok beğeneceği bir ürüne sahip olabilirsiniz, hatta iş yerinizde yaşanan büyük bir probleme etkili bir çözüm bulmuş olabilirsiniz. Bunu etkili bir şekilde karşınızda sizi dinleyen insanlara sunamadığınızda maalesef anlaşılamazsınız. Başarılı insanlar yaptığı işleri, bulduğu fikirleri en iyi şekilde aktarabilen kişilerdir. Hızla ilerleyen zamanımızda artık insanların vakitleri azdır. Örneğin: Bazı firmalar toplantılarını seyahat ettikleri araçlarda mobil olarak gerçekleştirirler. Bazı yöneticiler yatırım yapacakları girişim projelerini asansörde dinlerler. Hatta birçok şirket sunumlara sayfa sınırlaması getirirler. Böyle şartlarda bile etkili sunumlar gerçekleştirmek, anlaşılır olmak, ciddi hazırlık ve özel teknikler gerektirir. Eğitime katılan kişilere, iş hayatlarında etkili sunum hazırlama ve yapabilme teknikleri öğretilmektedir. 2 gün 3. Motivasyon Teknikleri: Motivasyon, bireyin bir hedefi gerçekleştirme yönünde göstermiş olduğu gayretin yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), yönelimini (odak) ve ısrarını (olumlu beklenti) içine alan bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Özetle bir amaca erişmek için gösterilen tüm gayretin oluşturduğu sürece motivasyon diyebiliriz. Birey açısından hedeflere ulaşmak bu çabaların devamlılığına bağlıdır. O sebeple bir çaba içine girmek ve bu çabayı sürdürebilmek farklı etmenlerin bileşimine bağlıdır. Motivasyon yönetimi, bu etmenleri içine alan sürecin etkin şekilde yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Motivasyonun özünde bireyin kendisini veya yönettiği ekibi çok iyi tanıması yer almaktadır. Motivasyonun iş hayatımızdaki yeri, önemi ve yönetmek için uygulanabilecek teknikler hakkında örneklerle katılımcılara eğitimler verilmektedir. 4. Çatışma Yönetimi: Teknolojik gelişmeler insan ilişkilerini zayıflatarak bireyselleştirmektedir. Bireyselleşmenin sonucunda kurumlarda elemanlar arası çatışma önemli bir sorun olmaktadır. Kurum çalışanlarının performanslarının artırılması için çalışanların çatışmaları kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle çatışma yönetimi iş hayatında önemli bir konu olmaktadır. Çatışmanın pek çok farklı tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar araştırmacının çatışmayı bir çıktı, bir süreç veya bir iletişim biçimi olarak algılamalarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir (Alexander, 1995, s.33). 3

4 En genel anlamda, çatışma, anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar sonucunda sosyal varlıklar arasında ortaya çıkan interaktif bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Sirivun, 2001, s.7). Çatışma, dahil olan kişi veya kişilerin iç ve dış koşullarıyla şekillenen ve bireysel veya grup performansını olumlu veya olumsuz biçimde etkileyen, kişiler arası bir dinamiktir (Lin, 2003, s.17). Çatışma kaçınılmaz bir olgu olup tüm ilişkilerde veya etkileşimlerde ortaya çıkmaktadır. Çatışmanın olumsuz etkileri olduğu görüşlerine karşın, çatışmanın etkilerinin yapıcı veya yıkıcı olup olmaması çatışma yaşayan kişilerin çatışmayı yönetebilme becerisine bağlı olmaktadır (Dyson, 2002, s.43). 5. Süreçlerle Yönetim: Süreç Yönetimi, bir kurumun ürettiği ürünün veya verdiği hizmetin kalitesini odak alarak, sürekli iyileştirilebilen bir yönetim tarzı sağlayarak, dikkati bölümler arası gruplaşmalardan alıp işin kendisi etrafında tek yürek olmuş insan topluluğuna taşımaktadır. Böylece, her süreçte çalışan kişilerin odak noktası da sürecin hedefine ulaşabilmesi için çaba harcamak, süreç sırasında belirlenmiş adımların en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma tarzı, üretilen üründe ya da verilen hizmetlerde kaliteyi sağlamayı garanti altına almaktadır. Süreçte istenen kaliteyi yakalamak, çok yönlü faydalar sağlamaktadır. Kalite sağlandığı zaman hem ürünleri tüketen ya da hizmeti alan son kullanıcıya beklediği memnuniyeti yaşatmakta, hem de kurum bu durumdan kar ettiği için çalışanlarına, kurumun dışarıdaki imajına olumlu yansımaktadır. Süreç yönetimi, süreçleri sürekli iyileştirmeye, izlemeye, kontrol altında tutmaya, ölçmeye, gerekiyorsa güncellemeye ihtiyaç duyulan uzun bir yolculuktur. Bu yüzden bu yolculukta günün değişen şartlarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere ve hıza kendini adapte edebilen, esnek, sürekli gelişen bir yönetim tarzı uygulanmalıdır. Unutmayalım ki süreçler yaşayan canlı organizmalar gibi olup, ortam şartlarına göre sürekli şekil alacak ve etkileneceklerinden dolayı sürekli izlenmeli ve güncellenmelidirler. Yönetim, Kalite, İmalat 6. Önleyici Proje Yönetimi: Yaygın olarak projelerde oluşabilecek hatalara yönelik düzeltici faaliyetler alınmaktadır. Bu durum günümüzde artık terk edilmeye başlanmış ve önleyici proje yönetimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Böylece olası hataların oluşmasının önlemleri düşünülerek proje çalışılmakta, proje maliyetleri ve riskleri düşmektedir. Proje Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi 4

5 7. Stres Yönetimi: İçinde bulunduğumuz 21.yüzyıl içinde ülkenin ve dünya ekonomisinin gidişi, politik hayatın belirsizlikleri, çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı imkânları, teknolojik değişikliklerin değişime uğrattığı yaşam tarzı, alışkanlıklar ve kuşaklararası çatışma, zor, rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı endüstriyel yaşamı gibi nedenler, çağımızın hastalığı olarak görülen stresin insanları tehdit eden bir büyük tehlike olarak belirmesine yol açmaktadır. İş, insan yaşamı içinde önemli bir yer tutmaktadır. İşle ilgili faktörler ve olumsuzlukların çalışanlar üzerinde fizyolojik, psikolojik baskılar ve yıkımlar oluşturduğu, onların sağlık ve başarılarını olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla da tespit edilmiş bulunmaktadır. Özellikle işgücü devrini arttırdığı ve işe devamsızlığın, işten ayrılma isteğinin en önemli nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Çalışanların birinde görülen stresin diğer çalışanları da etkilediği ve çalışanların tümünün güvenliğini tehdit edebildiği, iş kazalarına yol açabildiği anlaşılmaktadır. Eğitimimizde stresin nedenleri, oluşumu, belirtileri, aşamaları, iş yaşamındaki yeri, sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yarım gün 8. Problem Çözme ve Karar Verme: Her işletmenin günlük işlerde problemlerle karşılaşmakta ve belirli yaklaşımlarla problemleri çözme ye çalışmaktadır. Çalışanların karşılaşacağı problemlere yaklaşımı ve çözme becerisi işletmenin devamlılığını sağlayacak, geliştirildikçe keyifli hale getirilecek önemli bir konudur. Aksi durumda problem karşısında kararsızlık ve sürüncemede bırakılan sorunlar işletmelerin ilerlemesini zorlaştırmaktadır. Bu sorunlarla karşılaşan çalışan ve yöneticilerin sorun çözme ve karar alma becerilerini geliştirmek bu eğitimin amacıdır. 9. Duygusal Zekâ: Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ nun hayattaki başarıya katkısının %10 dan fazla olmadığını göstermektedir. Yüksek IQ, başarının, prestijin veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde, okullarımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik hala ön planda tutulmakta; günlük hayatımızda büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir. Duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek kişiler - yani, duygularını iyi bilen, onları kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayan ve bunları ustalıkla idare edebilenler - hayatlarının gerek özel gerekse mesleki alanlarında daha avantajlı bir konuma geçerler. 5

6 Geçmişte ikincil beceriler olarak algılanan iletişim becerisi, liderlik gibi beceriler bugün birincil beceriler olarak şirketlerin başarısında rol oynayacak liderlerde aranacaktır. B. Teknik Seviye Eğitimler 1. ISO Kalite Yönetim Sistemi: ISO'nun tanımı: ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre nin Cenevre kentinde yer alan ve 90 dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). ISO 9001 in faydaları: ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir. Dış yararlar: kuruluşun imajının güçlenmesi, müşteri memnuniyeti, müşteri artışı, rekabet gücünün artması, daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar. İç yararlar: 6

7 yönetimin etkinliği, sistematikleşmek, olumlu kültürel değişim, standardizasyon ve tutarlılık, kalite bilincinin oluşması, etkinlik ve üretkenlik artışı, daha iyi bir dökümantasyon maliyetlerin azaltılmasını sağlar. Yönetim, Kalite, Satın alma, İmalat 2. ISO/ TS Kalite Yönetim Sistemi: ISO/TS standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır. ISO/TS International Automotive Task Force (IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve Ticari Birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirildi. ISO/TS standarı bu nedenle genel yönetime dair gereksinimleri içermekle birlikte FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), MSA (Measurement Systems Analysis), SPC-IPK (Statistical Process Control) gibi süreçleri de içermektedir. Tüm bu prosesler ISO standartını ISO 9001 standardından ayıran en büyük farklılıklardır. Otomotiv Sektöründe, dünya otomotiv pazarında faaliyet göstermek isteyen firmalar için müşterileri tarafından alınması zorunlu tutulan bir standarttır. Faydaları; Özellikle büyük otomotiv üretici firmaları ve tedarikçileri ile çalışabilmek için ön şartlardan biri TS/ISO 16949:2010 koşullarını yerine getirebilmektir. ISO 9001:2008 standardında olduğu gibi ISO standardı da süreç yönetimi bazlıdır ve süreçlerde (üretim, satın alma, pazarlama-satış, yönetim, kalite kontrol, sevkiyat vb) iyileştirmeler sağlar ve firmada kapasite, verimlilik, üretkenlik ile motivasyonu artırır. Özellikle Tedarikçilere karşı büyük otomotiv firmalarının güven duymasını sağlar. Bu standarda sahip firmalara karşı eşit rekabet sağlamak için gereklidir. ISO entegre bir standarttır ve diğer iso standartları ile birlikte kurulabilir ve yürütülebilir. ISO sertifikasyonu ile birlikte firmalar VDA6.1, EAQF, QS-9000 ve AVSF gibi standartları alma yükünden kurtulurlar. Marka bilinirliği ve pazarda güven gibi avantajları sağlayabilmek açısından önemli bir standarttır. Yönetim, Kalite, Satın alma, İmalat 7

8 3. Proses FMEA (Moderatör): FMEA nin temel fikri hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları erkenden tanıyarak tedbirli bir şekilde önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin değerlendirilmesidir. Böylece üretim aşamasında çıkan kontrol ve hata maliyetlerinden ve hatta müşteri maliyetlerinden (müşteri) kaçınılabilir ve toplam maliyetler azaltılabilir. Sistematik bir yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle ayrıca tasarım hatalarının yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanması önlenir. Süreçlerin tasarlanması aşamasında yapılan FMEA çalışmalarının koordine edilmesinden, hedef dışına çıkılmaması ve FMEA ekibinin doğru yönlendirilmesinden sorumlu olan moderatörlerin eğitimidir. Planlama, Kalite, İmalat 4. APQP/PPAP: İleri Ürün Kalite Planlaması (Advanced Product Quality Planning-APQP) ISO/TS un şartları tasarım konusunu iki bölümde inceler: Ürün tasarımı ve süreç tasarımı. Ürün tasarımı ürünle ilgili tüm teknik kriterlerin belirlenmesidir. Süreç tasarımı ise bir ürünün ne şekilde üretileceğiyle ilgili çeşitli alternatifler içerisinde etkinlik ve verimlilik açısından en uygun olanı belirlemektir. Birbiriyle çok sıkı ilişki içinde olan bu iki adım kalite planlaması için kritik adımlardır. Tasarım hakkında ISO/TS içinde belirlenmiş şartlar bulunsa da APQP kılavuzu bu şartların ne şekilde yerine getirileceğinin detaylı tarifini içermektedir. Üretim Parçası Onay Prosesi (Production Part Approval Process-PPAP) Yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve ana sanayi firmalarının beklentileri ile ISO/TS Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde Üretim Parçası Onay Prosesi sürecininin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmakta yardımcı olacaktır. Planlama, Kalite, Satın alma 5. VDA 6.3 İç Denetçi Eğitimi: VDA 6.3 Proses Denetim-Ed 2010 ile birlikte tamamen değişti. Tedarik zinciri ve tedarikçi değerlendirmeye verilen önem daha da ön plana çıktı. Otomotiv OEM Müşteriler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor. Otomotiv müşterileri kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini "VDA 6.3 Process Audit" isteklerine göre değerlendiriyorlar. Denetçi kriterleri değişti. 8

9 Yeni tedarikçi seçiminde ve değerlendirmede gereksiz bürokrasi azalması ve daha etkin öndeğerlendirme imkanı ile değerlendirmelerde daha etkin "Proses Kabiliyetleri Puanlaması" nı içeren puanlama modeli geldi. VDA 6.3 İç Denetçi eğitimiyle 1. ve 2.taraf denetimlere katılan denetçi / aday denetçilere, 2010 versiyonuyla gelmiş olan yenilikleri de kapsayan eğitimler verilmektedir Kalite, Tedarikçi Yönetimi 6. VDA Bant2 ye göre PPF: Ürün proses onayı (Produkt- und Prozess Freigabe: PPF) nedir, nasıl hazırlanır, VDA Band 2 ye göre dikkat edilmesi gerekli hususlar nelerdir sorularının cevaplarını örneklerle bulabileceğiniz bilgilendirme eğitimidir. Eğitim sonunda PPF mantığı, VDA ile ilişkilendirilmesi ve ürüne ait prosesin kayıtlarının dökümantasyonuyla ilgili geniş bilgi edinilmiş olunacaktır. Kalite, Tedarikçi Yönetimi 7. IPK / SPC: İstatiksel Proses Kontrol (IPK) Statistical Process Control (SPC) SPC (İPK) çalışmaları, kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses (süreç) üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan, kötü operatör gibi, faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metodları, hammadde, çalışma ortamı ve malzemedeki kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır. Bu kursta, istatistiksel proses (süreç) kontrolü, bir sürecin değişkenliğini değerlendirmek ve sürecin devamlı istenen nitelikte ürün verme yeteneğini sağlamaktır.bu program; temel istatistiksel süreç kontrolü tekniklerinin ve kontrol dışı durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri tanıyacak, öğreneceksiniz. Planlama, İmalat, Kalite, Tedarikçi Yönetimi 8. MFU: Makine yeterlilik analizi Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) machine capability analysis Kalite beklentilerine ne ölçüde makinenin cevap verdiği, yeterli olduğunun analizine denir. CMK değeri hesaplama yöntemi hakkında bilgi verilir. Kural olarak yeni alınan makinelerin devreye alınmadan kısa sürede ihtiyacı karşılabileceği MFU çalışmasıyla tespit edilir. Elbette makine üreten 9

10 firmanın test raprlarında, o makinenin belli standartta üretildiği kontrol altında tutmak için ölçtüklerinden ilgili değerleri bulmak mümkündür. Satın alınmış olan makinanın kabulünde belli miktarda numune üretim gerçekleştirilir ve istatiki analiz yapılarak makine yeterliliği hesaplanır. Bu kabulde etken olan 5M (Operatör, Malzeme, Ölçü metodu, makine sıcaklığı, üretim metodu) şartlarında herhangi bir değişiklik olmamalıdır. Değişiklik olması durumunda ilgili MFU çalışması tekrarlanır. CM değeri ise CMK değerinden ne kadar toleransla ölçülen değerlerin salınacağını gösterir. Birçok müşteri tarafından ilgili değer CMK = 1,33 (8 Sigma: normalde ki standartsapma) ve CMK = 1,67 (10 Sigma) olark istenir. Planlama, İmalat, Kalite, Tedarikçi Yönetimi 9. KAIZEN: Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen işgücünü dayalı gelişme anlamına da gelmektedir. Kaizen in uygulanması 2 ile 5 gün sürebilen,özel olarak oluşturulmuş fonksiyonel bir takım tarafından iyileştirmeleri belli bir sürece veya iş planına uygulamasına dayanır. İmalatta uygulandığında iyi sonuçlar verebilen Kaizen, hizmet veya teknik alanlarda da uygulanabilmektedir. Kaizen, sürekli iyileştirmedir. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen(Sürekli İyileştirme), sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir. Çünkü, eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir. Kaizen çalışan boyutunda, insanın kaynak olarak görülmesini, işletmenin dışında da bu kaynaklara yönelinmesini eğitim, yetiştirme, gelişmeye önem verip uygulamaya girişilmesini ekip oluşturmayı ve çalışanları yalnızca performansları sonucunda ortaya koydukları sonuçlar nedeniyle değil, gelişme sürecindeki katkıları nedeniyle de ödüllendiren bir sistemdir. Süreç boyutunda ise, süreçlerin korunmasını, düzeltici önlemler alınmasını ve süreçlerin iyileştirilmesini; zaman boyutunda, pazardaki değişmelere, gelişmelere hızlı cevap verebilme, hızla yenilik yapma ürün çeşitliliği vb. maliyetleri düşürerek geliştirme ve böylece faaliyetlerin daha kısa sürede yapılmasını hedeflemektedir. Teknoloji boyutunda ise, maliyetleri düşürme, teknolojileri birbirine dönüştürme, basitleştirme vb. uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir. Kaizen in faydalarını ve gerekliliklerini öğrenmeden önce onun işyeri yönetim felsefesine uygunluğunu görmek için,firmaların ve organizasyonların benimsemeleri gereken yalın düşünce nin önemi kavranmalıdır. Kaizen in amaçlarından biri de işi birinci elden görenlerin herhangi bir sorunla karşılaştığında çözebilmelerini sağlayabilecek düşünce yapıları oluşturmaktır.böylece organizasyona PUKÖ(Planla-Uygula-Kontrol et-ölç) analizi ile çözüm yöntemleri gösterilir. İyi uygulanmış bir Kaizen tahmin bile edilemeyecek bir hızda ve büyüklükte faydalar getirebilir. 2 gün 5 20 kişi 10

11 10. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilgilendirme: Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişmenin süreklilik arzetmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın kesintisiz olmasını ve yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en çok kabul gören tanımına göre; İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir. Diğer bir tanım ise: İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş güvenliği hukuki açıdan, İşin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür. şeklinde tanımlanmıştır kişi 11. AQAP: AQAP (Allied Quality Assurance Publications-Müttefik Kalite Güvence Yayınları), NATO'nun kalite gerekleri için yayınlamış olduğu bir standarttır yılında, NATO üyesi ülkeler için askeri alanda kalite standartlarının sağlanması maksadıyla yayınlanmıştır. ISO 9000 dokümanlarındaki gelişmelere paralel olarak revizyonu yapılmaktadır. AQAP belgesi, askeri alanda faaliyet gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen ihalelere katılabilmesi için ön şart niteliği taşımaktadır. AQAP belgelendirme ve ara denetim faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir. AQAP 2000 Serisinin Kapsamı: 11

12 AQAP 2000 serileri, politika, rehber ve sözleşme tipi yayınları içerir. NATO sözleşme tipi Kalite Güvence gerekleri, ISO 9001: 2000'i kapsar. Yani NATO Standardı ilave gerekleri şart koşmaktadır. Buradaki artış prensibi, düşük riskli ürünlerde az seviyede kalite güvence gerekleri uygulanırken, daha yüksek riskli ürünler için artırılmış kalite güvence gerekleri uygulanması anlamına gelmektedir. Kalite 12. Ürün Sorumluluğu: Kanunlar nezdinde üretici firmalar üretmiş oldukları ürünlerin hatalarından kaynaklı kazalardan silsile şeklinde müşteriden geriye doğru hata kaynağı araştırılıp sorumlu tutulurlar yılında Avrupa Topluluğu Ürün Sorumluluğu Direktifi ni yayınladı. Bu direktife göre üretici ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumlu dur. Bunun yanında üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işin seyri içinde,satış,kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde dağıtımını yapmak amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi veya kuruluş, bu durumda üretici olarak kabul ediliyor ve satışını yaptığı ürünün üreticisi gibi sorumlu tutuluyor. Türkiye de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumluluklar düzenlenmiştir. İlgili kanunun 4 üncü maddesinde Ayıplı Mal ve Hizmetler başlığı altında, ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olacağı her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı açıkça belirtiliyor. Bu durumda üretici firmalara düşen önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Eğitimimizde bu sorumluluk ve yapılması gerekenler üzerine durulmaktadır. Eğitim üst düzey yöneticiler, Yönetim temsilcisi ve Kalite Müdürlerine tavsiye edilmektedir. Yarım gün 13. Değer Akış Analizi: Değer akışı, hammaddenin nihai ürüne dönüşme sürecindeki bir üreticiden diğer üreticiye ve son kullanıcıya kadar olan tüm aşamaları içerir. Değer akış analizi, ürünü oluşturan safhaların akışını görmek, geliştirmek için kullanılan analiz yöntemidir. Eğitim amacı katılımcılara fabrikalarının değer akışını haritalandırma, analiz etme, darboğaz, kayıp ve iyileştirme potansiyeli noktaları tespit edebilme metodunu öğretmektir. 12

13 14. 8D Problem Çözme Tekniği: 8D bir problem çözme tekniğidir. Problemin tanılanması,giderilmesi,tekralaması ve yeniden oluşumunun engellenmesi amaçlayan ve sürekli gelişime yönelik, otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 8 aşamadan oluşan sistematik bir problem çözme tekniiğidir. 8D nin çalışmaları yıllar öncesine dayanır. Yöntemi ilk kez Birleşik Devletler Hükümeti Mil-STD 1520 Uygunsuz Malzeme İçin Önleyici Faaliyet Sistemi nde standartlaştırmıştır. Mil-STD 1520 ilk 1974 te yayınlandı, en son 1986 da revize edildi ve 1995 te de yürürlükten kaldırıldı. Daha sonra Ford bu standartlara dayalı Ford 8D olarak bilinen problem çözüm prosesini oluşturdu. Kalite, Tedarikçi Yönetimi Yarım gün C. Spesifik Eğitimler: 1. Proje Yönetimi ( seviye): Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir. Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak için uygulanır, genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir. Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir. Proje yönetimi ve ekip çalışanları Seviyeye göre değişir 2. Risk Yönetimi ve Analizi: Proje Risk Yönetimi belirsizlikleri ortadan kaldırmaz, ama belirsizliklerin olduğu bir ortamda olası sonuçları Risk Analiz Senaryoları ile ortaya koyar. Risk yönetiminin amacı, proje ile ilgili risklerin sistematik olarak belirlenmesi analiz edilmesi ve etkilerinin azaltılmasıdır. Olasılığı durumunda proje 13

14 hedeflerinden en az birine (zaman, maliyet, kapsam ve kaliteye) etkisi olan durum veya olaya proje riski denir. Proje risk yönetimi, Tedarikçi ve Kapsam risk analizi başlıca eğitimi verilen konularımızdır. Yönetim, Proje ekibi, Tedarikçi Yönetimi 3. Lojistik Yönetimi: a. Sipariş Yönetimi: Müşteri ihtiyaçlarının toplanması, zamana ve kapasiteye göre planlanması, imalat gereksinimlerinin temini, tedarikçilere ihtiyaçların planlı olarak aktarılması çok ciddi planlama ve titizlik gerektiren konulardır. Yapılacak olan en ufak hatalar karşımıza istenmeyen maliyetler olarak çıkmaktadır. Eğitimimizde sipariş yönetimi alternatifleri, yazılım çözümleri, planlama gibi konulara değinilmektedir. Satın alma, Satış, Planlama, Lojistik, Tedarikçi Yönetimi Yarım gün b. Stok Yönetimi: Stok yönetimi, işletmenin normal faaliyetlerini yürütebilmek için satmak üzere ürettiği ya da satın aldığı varlıkların kontrolünü içerir. Stok yönetiminin genel amacı; işletmenin karlılığını artırmak için tüm stok maliyetlerini en aza indirecek stok seviyesini belirlemektir. Bu genel amacın yanı sıra stok yönetimi; stok yatırımlarını minimize etmeye, müşteri hizmet kalitesini maksimize etmeye ve etkin üretim (düşük maliyetli) sağlamaya yardımcı olur. Stok yönetiminin bu amaçlar dışında yüksek devir hızına ulaşmak, etkin tedarikçi ilişkileri kurmak ve devamlı tedarik imkanı bulmak gibi ikincil amaçları da mevcuttur. Eğitimimizde katılımcılara stok yönetimi metodu ve örnek uygulamalarla aktarılmaktadır. Lojistik, Tedarikçi Yönetimi, Planlama c. Nakliye Yönetimi: Ürünlerin, gelen siparişlere uygun olarak taşınması, zaman hassasiyeti olan, sektörel bazda modellenmesi gereken bir konudur. En kısa sürede, en uygun taşıma kanalla ve en düşük maliyetle karşılanması için taşıma sürecinin etkin şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Eğitimimizde nakliye yönetimi ve taşıma alternatifleri üzerinde durulmakta, bunların ihtiyaca göre seçilmesi ve maliyetlerde optimizasyon yapılması konularında örnekler verilmektedir. Lojistik Yarım gün 14

15 d. EDI DFUE Data Bağlantıları: Müşteriden gelen siparişlerin veri bağlantıları, tipleri ve özellikleri ile Müşteriye giden irsaliye, fatura bilgilerinin içerikleri ve formatları hakkında eğitim verilir. Sistem gereksinimleri nelerdir? Erken uyarı sistemleri, bakiye takip, sevkiyat takip, sepet yönetimi ve takibi ile sipariş planlamanın sistem alt yapısı ile alakalı bilgiler verilir. Zamanın teknolojik yenilikleri sayesinde müşteriler siparişleri hakkında bilgileri yazılım ortamında veri olarak belli standartlarda paylaşmakta ve almaktadır. Bu durum müşteri tedarikçi arasında sağlam bir veri bağlantısı gerektirir. Eğitimimizde geçmiş tecrübelerimizden yararlanılarak örnekler verilmektedir. İşlerin doğru optimizasyonunda doğru ve zamanında veriye ulaşmanın ne kadar önemli olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Lojistik 4. Tedarikçi Seçme ve Yönetme (ISO/TS a göre): ISO/TS gerekliliklerine uygun satın alma tarafından başlatılan Tedarikçi seçme süreci ile Yan Sanayi yönetiminin Tedarikçi yönetme süreci hakkında gerçek ve güncel örneklerle bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Satın alma, Yan Sanayi yönetim, Kalite ve Lojistik sorumluların almasında fayda vardır. Süreçler hakkında genel bilgilendirmeden sonra nasıl yönetileceği, hangi kuralların dikkate alınacağı ve sürecin güncellenmesi nin ne şekilde sağlanacağı uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Satın alma, Tedarikçi Yönetimi 5. Kalite Kapıları (Quality Gates): Otomotiv sanayinde başlıca OEM lerin kullandığı Kalite kapılarına (Q-Gates) göre süreçlerle çalışma, Kalite kapılarını tanımlama ve aralarındaki bağlantıları kurmanın teknikleri öğretilir. Kalite kapısı mantığı bilhassa imalatta problem çözüm tekniği olarak da kullanılmaktadır. Proje Yönetimi, Kalite, Tedarikçi Yönetimi Yarım gün 6. Yönetici Eğitimleri: a. Durumsal Liderlik ve Yönetim: Durumsal Liderlik (Situational Leadership) kavramı, davranış bilimcisi Paul Hersey ve liderlik konusunda uzman Profesör Ken Blanchard tarafından 70'lerin başında ortaya atılan bir kavramdır. 15

16 Eğitim ile iş yaşamında Durumsal Liderlik Yönetimi ile yönetimin avantajları, yöntemleri ve prensipleri hakkında bilgilere yer verilmektedir. Eğitim yaşanmış örnek tecrübelerle pekiştirilmektedir. Yönetim 5 10 kişi b. Takım Geliştirme: Takım geliştirme organizasyonlarda ekip üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olan bir yaklaşımdır. Takım geliştirme aktiviteleri bir seferlik tanışma veya motivasyon amaçlı, kurum içi veya kurum dışı bir faaliyet olabileceği gibi, çalışanlara ekip becerileri kazandırmayı amaçlayan bir dizi faaliyetler bütünü de olabilir. Bu faaliyetler ile çalışanların moralini olumlu olarak etkilemek ve iş arkadaşları arasındaki sinerji güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu programlarda çalışanlar arasında iletişim, ortak çalışma ve sorun çözme başlıca odaklanılan alanlardır. Günümüzün organizasyonlarında takımların önemi tartışılamaz. Rekabetin ve değişimin hızla arttığı zamanımızda takımların performansı daha da önem arz etmektedir. Takımların performansları çeşitli nedenlerle aksayabilmektedir. Etkili takım kurabilmek için zamana ihtiyaç duyulmakta, bu süreçte takımların performanslarını artırabilmek için çeşitli gelişim faaliyetlerine yatırım yapmak gerekmektedir. Bu faaliyetler tanışma, eğitimler, toplantılar, sınıf dışı (outdoor) etkinlikler olabilmektedir. 2 gün 7. Geliştirme Metotları: a. İnovasyon (Yenileşim): İnovasyon un tanımı, sistemi ve yönetimi, iş ve ürün geliştirmede kullanımı konularında eğitim verilmektedir. Geliştirme, Mühendislik b. Yaratıcı Düşünme: Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda ön plana çıkmak, rekabetçi olabilmek için Araştırma Geliştirme faaliyetlerine önem gittikçe artmaktadır. Yeni icatlar, ürünler ya da hizmet tasarlamak yaratıcı bir düşünme gerektirir. Eğitimimizde Yaratıcı Düşünme üzerine metodik bilgiler verilmekte, çalışmalarımızda etkin olarak kullanılması tekniklerinden bahsedilmektedir. Geliştirme, Mühendislik 16

17 c. Tasarım FMEA: Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi Design FMEA Ürün tasarımından kaynaklanacak olası hata türlerinin belirlenip etkilerinin analiz edildiği metoda Tasarım FMEA denir. Geliştirmeciler tarafından uygulanır. Amaç ilerde doğabilecek can, mal, prestij kayıplarının önüne geçmektir. Geliştirme 8. Emniyet Karakteristikleri ve Dokümantasyonu: ISO 26262, fonksiyonel güvenlik konusunda, ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayan yeni otomotiv uygulama standardıdır. Bu standart ile birlikte ürünün fonksiyonunu etkileyen tüm birimlere sorumluluk düşmektedir. Emniyet karakteristiği taşıyan özellikler nelerdir? Nasıl değerlendirilir? Süreçlerde bu tür özelliklerin yönetilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Geçmiş OEM tecrübelerimizden örneklerle zenginleştirilmiş eğitimimiz zenginleştirilmektedir. Geliştirme, Kalite, Tedarikçi Yönetimi, İmalat 9. Mercedes Müşteri Beklentileri Eğitimi: Daimler/Mercedes in tedarikçilerinden talep ettiği Müşteri özel istekleri (MBST) hakkında eğitim verilmektedir. ISO/TS gereklilikleri içinde Müşteri Özel İstekleri önceliklidir. Her Ana sanayinin kendine özgü olarak Tedarikçilerinden talep ettiği hizmet standartları bulunmaktadır. Eğitimimizde tecrübelerimizden de yararlanarak Katılımcılara Daimler/Mercedes in beklentileri hakında detaylı bilgiler verilmektedir. Müşteri Beklentilerinin bilinmesi ve buna göre faaliyetlerin organize edilmesi hem Müşteri memnuniyetini arttıracağından rekabette avantaj sağlayacak, hem de Müşteriyi tanıtıp ilerde beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlayacaktır. 17

18 D. Danışmanlık Kapsamında Uygulamalı Eğitimler: Bu kapsamda olan Eğitimlerin süresi kapsam ve projeye detayına göre değişmektedir. 1. Cross-Dock: Kısaca ürünün tedarikçiden alıcıya varıncaya kadar stoklanmadan hareket ettirilmesi. Bir veya daha fazla çıkış noktasından, bir veya daha fazla varış noktasına hareket edecek ürünler konsolide ediliyor. Cross-dock'larda siparişler alıcıların isteğine göre bütünleştiriliyor ya da parçalanıyor. Sipariş çevrim sürecinde düşme, Sevkiyatlarda hızlanma, Depo kullanım oranının düşmesi, Araç kullanım verimliliği artması, Maliyetleri düşürmesi... vb. her şirketin arzu ettiği kazanımlardır. Eğitimde Cross-Dock yöntemi, mantığı ve uygulama örneklerine yer vererek katılımcılara bilgilendirme yapılmaktadır. 2. Tedarikçi Lojistik Merkezi (LLZ): Müşteri ve Tedarikçi iş birliği ile kurulan Tedarikçi Lojistik Merkezi nin işleyişi, faydaları ve kuralları hakkında bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Günümüzde düşük maliyetle ve müşteri ihtiyaçlarına çok daha hızlı cevap verebilme tercih edilmede önemli avantajlar getirmektedir. 3. Cost Reduction (Maliyet Azaltma): Maliyet azaltmak bazen amacı güzel görünse de yanlış teknikler ve uygulamalar devreye alındığında ilerde çok daha sıkıntılı ve istenmeyen sonuçlar doğurur. Maliyet azaltma doğru teknikler uygulandığında şirketinizin kârlılığını arttırır, kaynakların verimli kullanılmasına imkân sağlar. Eğitimimizde Maliyet Azaltma teknikleri hakkında bilgilendirme yapar, yaşanmış deneyimlerimizle örnekler sunarız. 18

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

ISO 9000 FIRSATI. kaliteofisi.com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir.

ISO 9000 FIRSATI. kaliteofisi.com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir. ISO 9000 I SO 9000 : 2000 FIRSATI kaliteofisi.com **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir. ISO 9001 Fırsatı Ocak 2003 Kaliteofisi Danışman Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı