GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI"

Transkript

1 Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) FAKS : (0) E-POSTA:

2 Sayfa No: 2/30 İÇİNDEKİLER 0.1.YAYIN HAKKI POLİTİKA İDARİ ORGANİZASYON ŞEMASI GIDA GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI KAPSAM ATIF YAPILAN STANDART VE DOKÜMANLAR TERİMLER, KISALTMALAR VE TARİFLER GIDA GÜVENLİĞİ Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Genel Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Yönetimin Taahhüdü Gıda Güvenliği Politikası Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması Sorumluluk ve Yetki İletişim Dış İletişim İç İletişim Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdileri Gözden Geçirme Çıktısı KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim Altyapı Çalışma Ortamı GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME Genel Ön Gereksinim Programları Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları Genel Gıda Güvenliği Ekibi Ürün Özellikleri Hammaddeler, İngradiyentler ve Ürünle Temasta Bulunan Malzemeler Son Ürünlerin Özellikleri...18

3 Sayfa No: 3/ Tasarlanmış Kullanım Akış Şemaları, Proses Aşamaları ve Kontrol Önlemleri Akış Şemaları Proses Basamaklarının ve Kontrol Önlemlerinin Tanımlanması Tehlike Analizi Genel Tehlikelerin Tanımlanması ve Kabul Edilebilir Seviyelerin Belirlenmesi Tehlike Değerlendirmesi Kontrol Önlemlerinin Seçimi ve Değerlendirilmesi Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması HACCP Planının Oluşturulması HACCP Planı Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) Tanımlanması KKN ları İçin Kritik Limitlerin Belirlenmesi Kritik Kontrol Noktaları İzleme Sistemi İzleme Sonuçları Kritik Limitleri Aştığında Yürütülecek Faaliyetler Ön Gereksinim Programları ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dokümanların Güncelleştirilmesi Doğrulama Planlaması İzlenebilirlik Sistemi Uygunsuzluk Kontrolü Düzeltmeler Düzeltici Faaliyetler Potansiyel Güvenli Olmayan Ürünlerin Kontrol Altında Tutulması Genel Serbest Bırakma İçin Değerlendirme Uygunsuz Ürün Düzenlemesi Geri Çekme GIDA GÜVENLİĞİ NİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ Genel Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması İzleme ve Ölçmenin Kontrolü Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması İç Tetkik Doğrulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Doğrulama Faaliyetleri Sonuçlarının Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncelleştirilmesi...30

4 Sayfa No: 4/ YAYIN HAKKI Turgut Özal Tıp Merkezi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabının her hakkı saklıdır. Bu el kitabının herhangi bir bölümü veya tamamı izinsiz kopya edilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz. 0.2.POLİTİKA GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Hammadde temininden sunumuna kadar her aşamada gerekli tüm kontrolleri yaparak, Sürekli gözetim altında, hijyenik ortam ve koşullarda, beslenme kuralları ile uyumlu, Yasal mevzuat ve gıda güvenliği şartlarına uygun, Eğitimli personeller ile güvenilir gıda üretimi yaparak hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetine sunmaktır.

5 Sayfa No: 5/ İDARİ ORGANİZASYON ŞEMASI

6 Sayfa No: 6/ GIDA GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI

7 Sayfa No: 7/30 1. KAPSAM Bu el kitabı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi nin yemekhanesinde yürütülen tüm faaliyetlerin TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Şartlarının kuruluşumuzdaki uygulamalarının özetini verir. Tanımlanan Yönetim Sistemlerine ait standartların hangi uygulamalar yapılarak sağlandığını açıklar. 2. ATIF YAPILAN STANDART VE DOKÜMANLAR Hastanemiz Gıda Güvenliği El Kitabının hazırlanmasında ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; TS EN ISO standardı referans alınmıştır. Ayrıca hastanemiz yemekhanesinde yürütülen tüm faaliyetler yasal mevzuatlara uygun şekilde sürdürülmektedir. Bu yasal mevzuatlar Dış Kaynaklı Doküman Listesinde belirtilmiştir. Atıfta bulunulan dokümanlar kalın italik yazılmıştır. 3. TERİMLER, KISALTMALAR VE TARİFLER TOTM :Turgut Özal Tıp Merkezi GGEK :Gıda Güvenliği El Kitabı GGYS :Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi GGE :Gıda Güvenliği Ekibi HBYS :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi DÖF :Düzeltici Önleyici Faaliyet/Düzeltme YGG :Yönetimin Gözden Geçirmesi YSK :Yönetim Sistemleri Kurulu ÖGP :Ön Gereksinim Programı OÖGP :Operasyonel Ön Gereksinim Programı KKN :Kritik Kontrol Noktası Bu dokümanın uygulanmasında TS EN ISO 9001 de verilen terimler ve tanımlarla birlikte TS EN ISO 22000:2005 te verilen terimler ve tanımlarla aşağıdakiler kullanılır. 3.1.Gıda güvenliği: Gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığında ve/veya tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeye neden olmayacağı yaklaşımı. 3.2.Gıda zinciri: Gıdanın ve ingradiyentlerinin birinci üretiminden tüketimine kadar, üretim, proses,

8 Sayfa No: 8/30 dağıtım, depolama ve hazırlama gibi birbirini takip eden basamaklar ve işlemler. 3.3.Gıda güvenliği tehlikesi: Gıdanın kendisi yada gıdada bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenler vasıtasıyla olumsuz sağlık etkisine yol açma potansiyeli. 3.4.Gıda güvenliği politikası: Üst yönetim tarafından resmi olarak ifade edildiği gibi, gıda güvenliği ile ilgili (3.1) bir kuruluşun tüm niyeti ve istikameti. 3.5.Son ürün: Kuruluş tarafından başka bir prosese ve dönüşüme uğratılmayan ürün. 3.6.Akış şeması: Aşamaların, sıraları ile etkileşimlerinin, sistematik ve şematik gösterimi. 3.7.Kontrol önlemi: Gıda güvenliği tehlikesini önlemek veya elimine etmek ya da kabul edilebilir düzeye indirmek için kullanılabilecek (gıda güvenliği) (Madde 3.3) işler ve faaliyetler. 3.8.Ön gereksinim programı: Gıda zinciri boyunca gerekli hijyenik ortamı sağlayarak uygun biri üretim yapmak (3.2), son ürünün güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak (3.5) ve insan tüketimi için güvenli gıdalar sunmak için temel koşullar ve faaliyetler. 3.9.Operasyonel ön gereksinim programı: Olası gıda güvenlik tehlikelerini (3.3) ve/veya üründe yada proses ortamında gıda güvenliği tehlikelerinin kontaminasyonu veya çoğalmasını kontrol altına almak için zorunlu olduğu tehlike analizleriyle tanımlanan ön gereksinim programı Kritik kontrol noktası (KKN): Gıda güvenliği tehlikesinin (3.3) önlendiği veya elimine edildiği yada kabul edilebilir düzeye indirilebildiği ve kontrol edilebilen aşama Kritik limit: Kabul edilme durumunun kabul edilmeme durumundan ayrıldığı kriter İzleme: Bir dizi plânlı inceleme ve ölçüm yaparak kontrol önlemlerinin (3.7) tasarlanmış şekilde yürüyüp yürümediğini belirlemek Düzeltme: Tespit edilen uygunsuz durumu elimine etmek için yapılan hareket Düzeltici faaliyet: Tespit edilen uygunsuzluğun veya diğer arzulanmayan durumun nedenlerinin giderilmesi Geçerli kılma: HACCP plânı ve operasyonel ön gereksinim programı (3.9) tarafından yürütülen kontrol önlemleriyle (3.7) elde edilen verilerin etkinlik düzeyinin belirlenmesi.

9 Sayfa No: 9/ Doğrulama: Objektif ölçütlerle yerine getirilen spesifik gereksinimlerin onaylanması. [ISO 9000:2000, tanım 3.8.4] Güncelleme: Uygulamanın en son verilerle hemen ve/veya plânlı olarak gözden geçirilmesi. 4. GIDA GÜVENLİĞİ 4.1. Genel Şartlar Yemekhanemizde, etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturulmuştur, yazılı hale getirilmiştir. Uygulanmasına yönelik; süreklilik sağlanmaktadır, gerektiğinde güncellenmektedir. Hastanemiz taahhüt ettiği işleri gerçekleştirmek için gerekli olan yasal ve hükmi koşulları yerine getirerek sürekli iyileştirme çerçevesinde müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. Üretim ve hizmetleri esnasında iyi üretim ve hijyen uygulamalarına özen gösterir ve gıda güvenliği ile gerekli tedbirleri alır. Kapsam; G.G.E.K.1.Kapsam bölümünde açıklanmıştır. Gereklilik maddeleri; a) Sistemin kapsamı içindeki ürünlerle ilgili olarak gerçekleşmesi beklenen gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesini, değerlendirilmesini ve ürünleri doğrudan veya dolaylı olarak tüketiciye zarar vermeyecek şekilde kontrol edilmesini sağlamaktadır. b) Güvenlik konularında ürünleriyle ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca ele almaktadır. c) Bu uluslar arası standart tarafından talep edilen gıda güvenliği seviyesinin karşılanabilmesi için, gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve güncelliğinin sağlanması konularındaki bilgileri kuruluş içinde iletmektedir. d) Gıda güvenliği yönetim sistemi düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerektiğinde sistemin faaliyetlerini yansıtmasını sağlayacak ve kontrol edilmesi gereken en yeni güvenliği tehlikelerine ilişkin bilgileri içerecek şekilde güncellemektedir Dokümantasyon Şartları Genel Gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyonu için, a. Gıda güvenliği politikasının ve ilgili hedeflerinin yazılı beyanlarını oluşturmuştur. b. Standardın talep ettiği yazılı prosedürleri ve kayıtları oluşturmuştur.

10 Sayfa No: 10/30 c. Gıda güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi için ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği dokümanları oluşturmuştur Dokümanların Kontrolü Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin gerektirdiği dokümanlar elektronik ortamda bulunmakta ve yönetilmektedir. Doküman kontrolü için uygulanmakta olan Dokümanların Kontrolü Prosedürü dokümanların; Yayımlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanmasını, Gözden geçirilmesini, gerektiğinde güncellenmesini ve tekrar onaylanmasını, Revizyon durumunun ve yapılan değişikliklerin gösterilmesini, Kullanım yerinde yürürlükteki sürümlerinin olmasını, Kolayca okunabilir ve tanınabilir olmasını, Dış kaynaklı olan dokümanların tanımlanmasını, güncelliği ve dağıtımının kontrollü olmasını, Güncelliğini yitirmiş dokümanların kullanımının önlenmesini, Saklanması halinde uygun olarak tanımlanmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur Kayıtların Kontrolü Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan tüm dokümanlar ve kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre saklanır. Kayıt saklanma yöntemleri kolay ulaşımın yanı sıra kaybolma, yıpranma, imhası gibi dış etkiler göz önüne alınarak belirlenir. 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1. Yönetimin Taahhüdü Üst yönetim, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için ISO standart şartlarına göre kurmuş ve ni atamıştır. Politikasını, hedeflerini, görev yetki ve sorumlulukları tanımlamış, dokümante etmiş ve bunları güvence altına almıştır. YGG toplantıları yapmakta ve kaynak temini ile ilgili taahhütlerini yerine getirmektedir. Sistem içinde oluşturduğu dokümanlarla bu konulardaki taahhütlerini yerine getirdiğini ortaya koymuştur. TOTM yönetimi, bunlara ek olarak, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamakta, etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.

11 Sayfa No: 11/ Gıda Güvenliği Politikası Üst Yönetim, kuruluş amacına, mevzuatlara ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Şartlarına uygun olarak politikasını oluşturmuş ve Gıda Güvenliği Politikamız dokümanında tanımlanmıştır. Gıda Güvenliği Politikası, kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak üzere eğitimlerde ve bina içinde çeşitli yerlere çerçeve ile asılması şeklinde ve hastanemizin web sayfasında duyurulmuştur Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması Kuruluşumuz, kapsamında belirtilen ürünler için gıda güvenliğinin garanti edilmesi, gıda zinciri boyunca iletişimin sağlanması, sistemin güncellenmesi ve doğrulanması için gıda güvenliği yönetim sistemini planlamaktadır. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması aşamalarında, sistemin ISO standardında verilen kriterlere uygunluğunun sağlanması ve hedeflerine ulaşabilme derecesine göre etkinliğinin belirlenmesi açısından değerlendirmesi yapılır. Yapılan değerlendirmelere göre ISO Sisteminin yeniden yapılandırılması ve revizyonu kararı verilebilir. Alınan kararda uygulama sorumlulukları ve uygulama terminleri de belirlenir. Bu durumda sistemin güvenilirliği sağlanmaktadır. Kuruluşumuzda ön gereksinim programları oluşturulmuş, tehlike analizleri yapılmış, riskler değerlendirilmiş, Operasyonel Ön Gereksinim Programları hazırlanmıştır. GGYS planları geliştirilirken temel ISO prensiplerinden yararlanılmıştır Sorumluluk ve Yetki Sistemin etkin işlemesi ve geliştirilmesi için sorumluluklar, yetkiler ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla oluşturulan Gıda Güvenliği Organizasyon Şeması bu kitapta verilmiştir. Organizasyon şemasında yer alan her bir unvanın Görev Yetki ve Sorumlulukları tanımlanmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde, sistemin uygulanması, denetimi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile Gıda Güvenliği Ekibi oluşturulmuştur. Tüm personel, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili sorunları Gıda Güvenliği Ekibine raporlamaktan sorumludur Kuruluşumuzda, Gıda Güvenliği Ekibinin yönetilmesi ve ekibin çalışmasının düzenlenmesi, ekip

12 Sayfa No: 12/30 üyelerinin ilgili eğitim ve öğreniminin sağlanması, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulmasının, uygulanmasının, sürekliliğinin ve güncellenmesinin sağlanması, etkinliği ve uygunluğu hakkında üst yönetimin bilgilendirilmesi amacıyla tarafından görevlendirilmiştir. nin görev, yetki ve sorumlulukları Gıda Güvenliği Ekip Lideri Görev Yetki ve Sorumluluklarında belirtilmiştir. Gıda güvenliği ekibi liderinin sorumluluğu, gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili konularda kuruluş dışında da işbirliği yapmayı içermektedir İletişim Dış İletişim Kuruluşumuzun, gıda zinciri boyunca tedarikçiler ve taşeronlar, tüketici ve müşteriler, yasal ve düzenleyici otoriteler, sistemi etkileyebilecek kuruluşlar ile iletişim kurulması gerektiğinde bilginin dışarı iletilmesi yada sistem ile ilgili dış iletişim bilgilerinin sağlanmasından sorumludur. Dış iletişimle elde edilen bilgiler, sistemin güncelleştirilmesi ve yönetimin gözden geçirmesine girdi olarak dahil edilmektedir İç İletişim Gıda güvenliğine etkisi olan konuların çalışanlara iletilmesini sağlamak üzere yapılan etkin düzenlemeler İletişim Prosedüründe tanımlanmıştır. Gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürdürmek için, kuruluş, gıda güvenliğinin sadece bunlarla sınırlı olmadığını bilerek, aşağıdakiler ile ilgili değişiklikler konusunda gıda güvenliği ekibinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır; Ürünlerdeki değişiklikler ve yeni ürünler, Hammaddeler, diğer girdiler ve hizmetlerdeki değişiklikler, Üretim sistemleri ve makinelerdeki değişiklikler, Üretim tesisleri, makinelerin yeri, çevreleyen ortamlardaki değişiklikler, Temizleme ve dezenfeksiyon programındaki değişiklikler, Depolama ve servis sistemindeki değişikler, Personelin nitelik düzeyleri ve-veya sorumluluk ve yetki alanındaki değişikler,

13 Sayfa No: 13/30 Yasal ve mevzuat şartlarındaki değişikler, Gıda güvenliği tehlikeleri ve kontrol önlemlerine dair bilgilerdeki değişiklikler, Kuruluşun uyma yükümlülüğünü üstlendiği müşteri, sektör ve diğer şartlarındaki değişiklikler, İlgili dış taraflardan gelen taleplerdeki değişiklikler, Ürünle bağlantılı gıda güvenliği tehlikesini belirten şikâyetler, Gıda güvenliği üzerinde etkisi olan diğer koşullardaki değişiklikler. Gıda güvenliği ekibi bu bilgilerin gıda güvenliği yönetim sisteminin güncellenmesine dahil edilmesini sağlamaktadır. Üst yönetim, konu ile ilgili bilgilerin, yönetimin gözden geçirmesi girdileri arasında yer almasını sağlamaktadır. Toplantı Talimatında tanımlanan toplantılar da kurumumuz iç iletişiminde etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bunlarla beraber hazırlanan tüm dokümanlar hastanemiz web sitesi (http://totm.inonu.edu.tr) aracılığı ile tüm ilgililere kontrollü olarak ulaştırılmaktadır Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale Kuruluşumuzda gıda güvenliğini etkileyen ve gıda zincirinde oluşabilecek potansiyel acil durumları ve kazaları yönetmek amacıyla Acil Durum Prosedürü, Acil Durum Planı, İzleme ve Ürün Geri Çekme Prosedürü oluşturulmuştur Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Kuruluşumuzda Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için yılda en az bir kez Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılır. Herhangi bir zamanda yönetimin isteğiyle de Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılabilir. Bu toplantı, gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sisteminde gerek duyulan değişiklikler, sistemin geliştirilmesi için uygun koşulların değerlendirilmesini kapsar., Toplantı Talimatına uygun olarak YGG toplantısını koordine eder, toplantı tarihini ve gündemini yazılı olarak ilgililere duyurulmasını sağlar. Yönetimin gözden geçirme toplantı kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir Gözden Geçirme Girdileri Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının girdilerini Toplantı Talimatında belirtilen gündem maddeleri

14 Sayfa No: 14/30 ve önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında kararlaştırılan faaliyetler ile ilgili takip raporları da dahil olmak üzere belirlenir Gözden Geçirme Çıktısı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının çıktıları Toplantı Talimatında açıklanmıştır. 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. Kaynakların Sağlanması Üst yönetim, gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, güncelleştirilmesi için gerekli kaynakların teminini taahhüt etmiştir. Bununla ilgili görev ve sorumluluklar Altyapı ve Kaynakların Sağlanması Talimatında belirtilmiştir. Malî kaynaklar ve bunların nerelere kullanılacağı her yıl sonunda, bir sonraki hizmet dönemi için bütçe hazırlama faaliyetleri sırasında belirlenir. Kurumumuza tahsis edilen kaynaklar ile döner sermayeden temin edilen kaynaklar, ilgili mevzuatlara uygun olarak, hizmetlerin yürütülmesinde kullanılır. İnsan kaynağı ihtiyacı, mevzuatlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Ayrıca Kamu İhale Kurumu nun denetiminde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na göre hizmet alımı yoluyla, gerekli nitelik ve sayısı belirlenmek suretiyle de insan kaynağı ihtiyacı giderilir İnsan Kaynakları Genel Gıda güvenliği ekibi ve gıda güvenliği üzerine etkisi olan faaliyetleri yerine getiren tüm personel yeterli eğitim, öğrenim, beceri ve deneyime haizdir. Unvan bazında gerekli olan eğitim, öğretim ve beceriler Görev Yetki ve Sorumluluklar dokümanlarında tanımlanmıştır. Gıda güvenliği yönetim sistemini geliştirmek, uygulamak, yürütmek ve değerlendirmek için dışarıdan bir uzmanın gerekli olduğu durumlarda uygulamanın detayına göre bir sözleşme oluşturulacak ve bu sözleşme çerçevesinde uygulama gerçekleşecektir. Söz konusu sözleşmede dış uzmanın görev ve yetkileri de yer alacaktır Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim TOTM de, hizmet kalitesini etkileyen işleri yapan personel için Görev Yetki ve Sorumluluklar

15 Sayfa No: 15/30 belirlenmiştir. Personelin ve organizasyonun sürekli gelişimini sağlamak amacıyla Eğitici Ekip tarafından eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi Eğitim Prosedürü doğrultusunda yapılır Altyapı Güvenli gıda üretimini ve hijyenik koşulları sağlayacak şekilde alt yapıyı oluşturmuştur. Ürün uygunluğunu gerçekleştirecek şekilde; Binalar ve çalışma alanları belirlenmiştir. Prosesler için gerekli altyapı donanımı ve teçhizatları sağlanmaktadır. Destek hizmetleri mevcuttur. Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonları Yemekhane Cihazlarının Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Talimatına göre yapılması sağlanmaktadır. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan altyapı ve ihtiyaçların nasıl sağlanacağı, Altyapı ve Kaynakların Sağlanması Talimatında tanımlanmıştır Çalışma Ortamı Kuruluşumuz, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için şartlara uygunluğunu sağlamak, çalışanların beklentilerini karşılamak, hizmet şartlarına uymak ve çalışanların motivasyonunu artırmak için önleyici ve koruyucu tedbirler, hijyen, temizlik, güvenlik ve gürültü gibi hususlarda gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri yapmış, uygun bir çalışma ortamı hazırlamıştır.

16 Sayfa No: 16/30 7. GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME 7.1. Genel Güvenli gıdaların gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürler, planlar, talimatlar geliştirilmiştir. Planlanan faaliyetler ve bunlardaki değişiklikler uygulanmakta, işletilmekte ve etkin olarak değerlendirilmekte, etkinlikleri ölçülmektedir. Planlanan faaliyetlerin veya bunlardaki herhangi bir değişikliğin etkinliğini sağlayacak şekilde uygulamakta ve çalıştırmaktadır. Bunlar Ön Gereksinim Programı, Operasyonel Ön gereksinim Programı ve HACCP Planı dokümanları doğrultusunda sağlanır Ön Gereksinim Programları Kuruluşumuz, çalışma ortamının bir tehlike oluşturmaması, ürünlerde çapraz bulaşma dahil biyolojik, fiziksel ve kimyasal bir bulaşma olmaması, belirlenen tehlikelerin seviyelerine ve yasal düzenlemelere göre bir Ön Gereksinim Programı oluşturmuş ve uygulamaktadır. Bu program, Gıda Güvenliği Ekibi tarafından onaylanmış ve izlenmektedir Ön gereksinim programı, gıda güvenliğiyle ilgili ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış, üretilen veya muhafaza edilen ürünün yapısına, işleme tipine ve boyutuna uygun olarak değerlendirilmiş, genel bir program olarak veya belirli bir ürün, hatta uygulanan bir program olarak bütün üretim süreci boyunca uygulanmaktadır Ön gereksinim programlarının seçilmesi ve oluşturulmasında, kuruluş uygun bilgileri (örneğin yasal ve mevzuat şartları, müşteri şartları, kabul edilmiş kılavuzlar, ilgili yönetmelik ilkeleri, uygulama kuralları ve ulusal, uluslar arası veya sektörel standartlar) dikkate alınmış ve kullanımının sürekliliği sağlanmıştır. Programlar oluşturulurken aşağıda listelenen başlıklar incelenmiştir, a) Bina ile ilgili yardımcı hizmetlerin inşa ve yerleşimi, b) Çalışma ortamı ve sosyal alanlarda dahil olmak üzere yerleşim, c) Hava, su, enerji ve diğer yardımcı hizmetlerin sağlanması, d) Atıkların bertarafı gibi destek hizmetler, e) Ekipmanların uygunluğu ile temizlik, bakım ve koruyucu bakım yapmaya elverişli ortamların olması,

17 Sayfa No: 17/30 f) Satın alınan malzemelerin, (hammaddeler, yardımcı malzemeler, kimyasallar ve ambalaj malzemeleri), destek hizmetlerinin, atıkların, ve ürünlerle ilgili faaliyetlerin yönetimi, g) Çapraz bulaşmanın önlenmesi için alınan önlemler, h) Temizlik ve sanitasyon, i) Haşere kontrolü, j) Çalışan hijyeni, k) Uygun olan diğer önlemler. Ön gereksinim programının doğrulanması planına ÖGP içerisinde yer verilmiştir. Gerekli olduğunda güncellenmekte, doğrulama kayıtları ve değişikliklerin kayıtları muhafaza edilmektedir. Ön gereksinim programı içerisinde yer alan faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü talimatlarda tanımlanmıştır Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları Genel Tehlike analizi yapmak için gerekli tüm bilgiler toplanmakta, sürdürülmekte, güncellenmekte ve yazılı hale getirilerek kayıt altına alınmakta, kayıtlar muhafaza edilmektedir Gıda Güvenliği Ekibi Bir gıda güvenliği ekibi atanmıştır. Gıda güvenliği ekibi, gıda güvenliği yönetim sistemini geliştirmek ve uygulamak üzere farklı bilgi ve deneyimlerin birleşimini içeren üyelerden oluşmaktadır. Bu ekipte, gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamı içindeki ürünleriyle, süreçleriyle, ekipmanlarıyla ve gıda güvenliği tehlikeleriyle ilgili bilgi ve deneyim, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bulunmaktadır. Gıda güvenliği ekibinin ihtiyaç duyulan bilgi ve deneyime sahip olduğunu gösteren kayıtlar muhafaza edilmektedir Ürün Özellikleri Hammaddeler, İngradiyentler ve Ürünle Temasta Bulunan Malzemeler Hammaddeler, ingradiyentler (yardımcı malzemeler) ve ürünle temas eden malzemeler, tehlike analizinin (7.4.) yapılmasını sağlayacak kadar, aşağıdaki hususlardan uygun olanları içerecek şekilde Şartnamelerde tanımlanmıştır.

18 Sayfa No: 18/30 a) Kimyasal, biyolojik ve fiziksel özellikleri, b) Katkı maddeleri ve işlem yardımcılarını da içerecek şekilde yardımcı malzemelerin formülasyonu, c) Orijini (kökeni), d) Üretim yöntemi, e) Ambalajlama ve sevkiyat yöntemi, f) Depolama koşulları ve raf ömrü, g) Kullanım veya işleme öncesi hazırlık veya muhafaza, h) Gıda güvenliği kabul kriteri veya amaçlanan kullanıma uygun satın alınan malzeme ve yardımcı malzeme şartnameleri Son Ürünlerin Özellikleri Son ürün özellikleri, tehlike analizinin (7.4.) yapılmasını sağlayacak kadar aşağıdaki hususlardan uygun olanları içerecek şekilde Ürün Tanıtım Kartları dokümanında tanımlanmıştır. a) Ürün ismi veya benzer bir tanımlama, b) Bileşim, c) Gıda güvenliğiyle ilgili kimyasal, biyolojik ve fiziksel özellikler, d) Amaçlanan raf ömrü ve depolama koşulları, e) Ambalajlama, f) Gıda güvenliğiyle ilgili etiketleme ve-veya muhafaza, hazırlık ve kullanıma yönelik talimatlar, g) Dağıtım yöntemi Tasarlanmış Kullanım Ürünün amaçlanan kullanımı, beklenen muhafazası ve ürünün amaçlanmayan ama beklenebilecek yanlış muhafaza veya yanlış kullanımı dikkate alınmış ve tehlike analizinin yapılması için gerekli olduğu kadarıyla dokümanlarda ve ürün ambalajlarında belirtilmektedir. Her bir ürün için kullanıcı grupları ve uygun olduğunda tüketici grupları belirlenir ve özellikle belirli bir gıda güvenliği tehlikesine duyarlı olduğu bilinen tüketici grupları dikkate alınır.

19 Sayfa No: 19/ Akış Şemaları, Proses Aşamaları ve Kontrol Önlemleri Akış Şemaları Gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulama alanı kapsamındaki ürün/proses kategorilerinin İş Akış Şemaları hazırlanmıştır. Akış şemaları, gıda güvenliği tehlikelerinin meydana gelme, artış veya açığa çıkma olasılığının değerlendirilmesi için bir temel sağlamaktadır. Akış şemaları, açık, doğru ve yeterince ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Akış şemasının doğruluğu sahada kontrol edilerek, gıda güvenliği ekibi tarafından doğrulanmaktadır. Doğrulanan akış şemalarına ilişkin kayıtlar muhafaza edilmektedir Proses Basamaklarının ve Kontrol Önlemlerinin Tanımlanması Mevcut kontrol önlemleri, proses parametreleri ve-veya uygulamada gösterilen özen veya gıda güvenliğini etkileyebilecek uygulamalar, tehlike analizinin yapılmasını sağlayacak seviyede Proses Açıklamaları dokümanında tanımlanmıştır Tehlike Analizi Genel Gıda güvenliği ekibi, kontrol edilmesi gereken tehlikeleri, gıda güvenliğini sağlamak için gerekli kontrol seviyesi ve hangi kontrol önlemlerinin kombinasyonlarının gerekli olduğunu belirtmek için tehlike analizleri gerçekleştirmektedir. Tehlike analizleri GGYS Tehlike Analizi ve Risk Değerlendirme Prosedüründe belirtilen şekilde yürütülmektedir Tehlikelerin Tanımlanması ve Kabul Edilebilir Seviyelerin Belirlenmesi Ürün tipiyle, proses tipiyle ve üretim yapılan yerle ilişkili olarak meydana gelmesi beklenen bütün gıda güvenliği tehlikeleri belirlenmiş, Tehlikelerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi dokümanında tanımlanmış ve kayıt altına alınmıştır. Tehlikelerin belirlenmesinde önbilgiler, madde 7.3. e göre toplanmış bilgi ve veriler, deneyim, mümkün olduğu kadar gıdanın güvenliğiyle ilgili olabilecek tüm bilgiler dikkate alınmıştır. Her bir gıda güvenliği tehlikesinin açığa çıktığı aşamalar belirlenmiştir Tehlikelerin belirlenmesinde belirli bir işlemin öncesi ve sonrasındaki aşamalara, proses donanımına, destek-yardımcı hizmetlere ve çevreleyen ortama, gıda zincirinde bir önceki ve bir sonraki aşamalara dikkat edilmektedir.

20 Sayfa No: 20/ Belirlenen her bir gıda güvenliği tehlikesi için, son üründeki kabul edilebilir gıda güvenliği tehlikesi seviyeleri mümkün olduğu kadar belirlenmiştir. Belirlenen seviye yasal ve mevzuat şartlarını, müşterinin gıda güvenliği şartlarını, müşterinin kullanım amacını ve diğer ilgili verileri içermektedir. Bu belirlemenin gerekçesi ve sonuçlarının kayıtları tutulmaktadır Tehlike Değerlendirmesi Belirlenen her bir tehlikenin (madde ) yok edilmesi veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesinin güvenli bir gıda üretimi için zorunlu olup olmadığının ve belirlenen kabul edilebilir seviyelerin sağlanabilmesi için kontrolün gerekli olup olmadığının tespiti için tehlike değerlendirmeleri yapılmıştır. Her bir gıda güvenliği tehlikesi sağlık üzerindeki olumsuz etkisinin olası şiddeti ve oluşma olasılığına göre değerlendirilmektedir. Bu amaçla kullanılan yöntem GGYS Tehlike Analizi ve Risk Değerlendirme Prosedüründe açıklanmıştır ve gıda güvenliği tehlikelerini değerlendirme kayıtları muhafaza edilmektedir Kontrol Önlemlerinin Seçimi ve Değerlendirilmesi Gıda güvenliği tehlikesini önleyebilecek, yok edebilecek veya kabul edilebilir seviyelere indirebilecek kontrol önlemlerinin uygun bir kombinasyonu, madde deki tehlike değerlendirmeye dayalı olarak seçilmektedir. Bu seçim sırasında, her bir kontrol önleminin ilgili gıda güvenliği tehlikesine karşı etkin olup olmadığı, madde de belirtildiği gibi, gözden geçirilmektedir. Seçilen kontrol önlemleri, operasyonel ön gereksinim programları veya HACCP planı ile yönetilme durumuna göre kategorize edilmektedir. Kontrol önlemlerinin seçimi ve kategorize edilmesi için mantıksal yaklaşımlar kullanılmış ve bu değerlendirmede aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır. a) Uygulamada gösterilen sıklığın belirlenen gıda güvenliği tehlikesi üzerinde etkisi, b) İzlemeye uygunluğu (örneğin hızlı düzeltmeleri başlatabilmek için zamanında izlemeye uygunluk), c) Diğer kontrol önlemlerine göre mevcut sistem içindeki yeri, d) Bir kontrol önleminin yetersiz kalma olasılığı veya önemli proses değişkenlikleri, e) Kontrol önleminin yetersiz kalması sonucu olanların şiddeti,

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ISO 22000 TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ TALİMATI

ISO 22000 TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Bu talimatta; - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde işletmede muhtemel olan bütün tehlikelerin veya risklerin tespit edilmesi, - Mevcut tehlike ve/veya risklerin tanımlanması,

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000/Nisan 2006 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 22000 Nisan 2006 ICS 03.120.10; 67.020; GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - GIDA ZİNCİRİNDEKİ

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI Sayfa No: 1/25 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ÖRNEK GIDA A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

ÖRNEK GIDA A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ÖRNEK GIDA A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI REVİZYON NO : 00 REV TARİHİ : --- YAYIN TARİHİ : 13.11.2015 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR KALİTE&GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM BÖLÜM 1 :

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

BRC 6. Versiyon değişiklikler

BRC 6. Versiyon değişiklikler PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK BRC 6. Versiyon değişiklikler Madde içerikleri Güray zomp / Fırat ÖZEL 2/26/2012 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/

Detaylı

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Örnek El Kitabı K.E.K.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Örnek El Kitabı K.E.K. SAYFA NO :1 / 44 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Örnek El Kitabı K.E.K. BU KİTABIN HER HAKKI SAKLI OLUP FİRMA YÖNETİMİNİN İZNİ OLMADAN TAMAMI VEYA BİR KISMI ÇOĞALTILAMAZ. KONU ISO 9001:2008 ISO

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Enerji Tasarrufu Daha Güçlü Atılımlar İçin Birikimdir 2011 MEYER Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri 1 TÜV (Technischer Überwachungs - Verein) Almanca'da Teknik Gözetim

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ 0.10.011 1.AMAÇ: YAŞMAK HOTELS tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak GGYS sisteminin uygulanmasını

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 1 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PROSES DENETİMİ (DENETİM SONUCU 80 PUAN) ÜRÜN ONAYI

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi Dr.Ömer Güzel Biruni&Centro Laboratuvarları 18 EKİM 2014 MALATYA 21. Yüzyılda Laboratuvarların Geleceği Otomasyon, Konsolidasyon, Moleküler tanı,

Detaylı

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi

HACCP. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi HACCP HACCP teriminin çıkış noktası Hazard Analysis Critical Control Points Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi HACCP nedir? Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı