BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları"

Transkript

1 BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012

2 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız tarafından daima ön planda tutulmuş ve iş hedeflerimize ulaşmada yol gösterici etik değerler olarak benimsenmiştir. Biliyorum ki, şirket itibarını korumak ve yükseltmek her Borusanlının en öncelikli görevidir. Bu inanç ve düşünceyle ortak iş ilkelerimizi, etik yaklaşımımızı ve bunlara bağlı insan kaynakları uygulamalarımızı elimizin altında olacak bir kitapçıkta toplamak ve yıllar içinde birlikte oluşturduğumuz kurallarımızı sizlerle yazılı olarak paylaşmak istedik. Aslında Borusanlılarla kuruluşları arasındaki ilişkilerin, yazılı normların çok daha ötesinde, köklü bir kurumsal geleneğe dayandığına inanıyorum. Yazılı normlar koşullara göre zaman zaman değişikliğe uğrasa da, Borusan ın iş ilkelerine, değerlerine, etik kurallarına yaklaşımı ve insan kaynaklarına ilişkin temel anlayışı, çalışanlarını en değerli kurumsal varlık olarak algılayışı hiçbir zaman değişmemiştir; bundan sonra da değişmeyecektir. Küresel iş ortamında itibar kazanmanın yıllar sürdüğü, ancak itibarı kaybetmenin an meselesi olduğunu biliyoruz. Başarımızın itibarımızla yakın ilişki içerisinde olduğu düşünüldüğünde, itibarımızı korumanın hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. İyi yetişmiş, yüksek uzmanlık düzeyine sahip çalışanlarımız, Borusan ın dünden bugüne yükselen gelişiminde ve itibarlı isminde güç aldığı en önemli varlığıdır. Son yıllarda sarsılmaz denen dünya devlerinin etik dışı davranışlar nedeniyle yıkıldığına, itibar erozyonuna uğradığına ve bunların küresel ekonomide sarsıntılara yol açabildiğine tanık olduk. İş etiğinin yıprandığı, kurumsal güvenin azaldığı günümüz dünyasında, yüksek standartlardaki davranış kurallarımız sayesinde Borusan Grubu nda bulunduğumuz için kendimizi şanslı sayıyoruz. İş ilkelerimizin, iş etiği anlayışımızın ve insan kaynakları uygulamalarımızın yer aldığı bu kitabın çalışma hayatımızda ve günlük sorumluluklarımızı yerine getirirken bize rehberlik edeceğine inanıyorum ve sizlerden, Borusanlılar olarak bu ilke, kural ve uygulamaları sahiplenmenizi; bu kitabı bir referans olarak saklayarak, yararlanmanızı istiyorum. İçeriğine uymayı ve uyulması konusunda yönlendirici olmayı da kişisel sorumluluğunuz olarak görmenizi önemle rica ediyorum. Bu konudaki gayretlerimizde bana katıldığınız için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla, Agah Uğur CEO

3 İçindekiler 1. AMAÇ 4 2. İŞ İLKELERİMİZ Dürüstlük Gizlilik İnsan Hakları Hukuka Uygunluk İnsan Kaynakları Kalite ve Sürekli Gelişim Tasarruf İlkesine Bağlılık Rekabet Çevre Kamuya Yönelik Faaliyetler ETİK KURALLARIMIZIN UYGULANMASI PAYDAŞ İLİŞKİLERİMİZ Borusan Grubu çalışanlarının kendi şirketleri ile ilişkileri 15 Borusan Grubu İtibarının Korunması 15 Borusan Grubu Varlıklarının/Kaynaklarının Korunması Çalışanlarla ilişkiler Grup Şirketleriyle ilişkiler Müşterilerle ilişkiler Tedarikçilerle ilişkiler Toplumla olan ilişkiler Hissedarlarla İlişkiler YÜRÜRLÜK 21 Referans Verilen Uygulama Esasları 22

4 1. Amaç Bu kitapçığın amacı Borusan Grubu iş ve etik ilkelerinin ve bunlara bağlı insan kaynakları uygulamalarımızın tüm çalışanlarımızca anlaşılmasını sağlamaktır. 2. İş İlkelerimiz Grubun uzun geçmişinde ve günümüzde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, sahip olunan varlıklar içerisinde en değerli olanlarıdır. Grubumuzdaki tüm faaliyetlerin dürüstlük, saygı ve adalet temelinde yürütülebilmesi, Borusan ın en değerli varlığı olan kurumsal itibarın korunması ve geliştirilmesi amacıyla Grup genelindeki tüm şirket çalışanlarının her türlü faaliyetinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır. Borusan Grubu nun faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi Grubun değerlerini, etik kurallarını ve vazgeçilemez iş ilkelerini anlamaları, benimsemeleri ve Borusan ın iş yapış şekline uygun hareket etmeleridir. Bir adım önde 2.1. Dürüstlük Borusan Grubu, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler. Onlara güvenir ve onlardan da Borusan a güvenmelerini bekler. Borusan Grubu herhangi bir iş ilişkisinde bu güven ortamının zedelenmesi veya son bulması ve geri kazanılamaması durumunda ilgili tarafla ilişkisine son verir. Türkiye nin en güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olarak Borusan Grubu, iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz. 4

5 2.2. Gizlilik Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve benzeri bilgiler olarak tanımlanabilir. Grup çalışanlarımızın yukarıda bahsi geçen gizli bilgileri koruması ve sadece şirket amaçları için kullanması beklenir. Borusanlı çalışanlar, Borusan a ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen gösterir. Çalışanlarımız, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar. Gizli bilgileri içeriden sızdırmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat sağlayacak şekilde kendi amaçları doğrultusunda kullanamazlar. Gruptan ayrılırken sahip olunan gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmazlar. Çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları şirkete ait olan her türlü gizli belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar. Borusan Grubu bünyesine katılan çalışanlarımız, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de Borusan içinde paylaşmazlar. Çalışanlarımıza ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce Borusan Grubu nun amaçları doğrultusunda kullanılır. Bütün resmi açıklamalar, Borusan Holding in ve ilgili şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. 5

6 2.3. İnsan Hakları Borusan Grubu, faaliyet gösterdiği her yerde ve ortamda kişilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda, Grubumuzda hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapılamaz. Bu durum, işe almada ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir Bütün Grup şirketleri, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür. Hukuka Uygunluk Tüm Borusan Grubu şirketleri yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez. Mali ve ticari kayıtlarda doğruluk ve yasalara uygunluk esastır. Bir adım önde Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu Etik Kurulu na, şirket Genel Müdürü ne ve Holding bünyesinde bu konuyla ilgili olan Hukuk Departmanı na danışılır. 6

7 2.5. İnsan Kaynakları Grubumuzun, yüksek standartlı, mükemmellik esasına dayanan insan kaynakları yönetimini sağlamak için vazgeçemeyeceği temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir: Borusan Grubu, çalışanlarının mümkün olan en yalın organizasyon yapılarında, birbirlerine yardımcı olabilecekleri bir düzende çalışmalarını temel ilke edinmiştir. Borusan Grubu, çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerileri ve kişinin performansını esas alır. Borusan Grubu, çalışanlarını, potansiyellerini gerçek anlamda verimli kullanabilecekleri ve Grubun ana hedeflerine ulaşmada katkı ve değer yaratacakları görevlerde değerlendirir. Borusan Grubu, çalışanlarına işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için, çalıştıkları birimin amacı ve Grubun kendilerinden beklentisi konularında bilgi verir. Borusan Grubu, tüm çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını temin eder; çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlar. Borusan Grubu, çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını yaratır. Borusan Grubu nun genelinin ve şirketlerimizin vizyonu, misyonu, hedefleri, faaliyet sonuçları ve çalışanlarımızı ilgilendirebilecek tüm konular, düzenli olarak kendileriyle paylaşılır. Davranış ve ahlak standartlarına sadık kalan, kendisinden beklentileri karşılayan Borusan Grubu çalışanları, şirkete yarattıkları değer nispetinde adil bir biçimde ücretlendirilirler. 7

8 2.6. Kalite ve Sürekli Gelişim Grubumuzun iç ve dış müşterilerine sunduğu ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman Borusan Grubu güvencesi ve teminatı altındadır. Borusan Grubu nda müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlanabilmesi için tüm çalışanlarımız, yönetim kurulları dahil, üzerlerine düşen her türlü görevi üstlenme prensibini benimsemişlerdir. Ürün ve hizmetlerin kalitesini müşteri gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak iyileştirmek, taleplere zamanında, tam ve doğru olarak cevap verebilmek, Grup şirketlerimizin en önemli hedefi olup, müşterilerinin beklentilerini aşmak Grubumuzun en duyarlı olduğu performans göstergesidir. Grubumuz, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, somut veri ve bilgiye dayalı karar alma mekanizmalarını kullanmayı, yüksek performans ve potansiyelli insan kaynağını en öncelikli işlerinde görevlendirmeyi, iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeyi ve iyileşmelerin etkisini somut bazda ölçebilmeyi hedefleyen yönetim disiplin ve metodolojilerini, dünyanın önde gelen firmaları ile eşzamanlı olarak uygulamaya geçirmeyi ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Yalın 6 Sigma felsefe ve metodolojisi, iyileştirme ve geliştirme projelerinde öncelikli olarak kullanılmaktadır. Bir adım önde Ürün kalitesini hem ürünün üstün özellikleri hem de verilen destek olarak algılayan Borusan Grubu nda, satış sonrası servise önem verilmektedir. Kaliteli ürün sunmanın yanı sıra üretim ve hizmet süreçlerini de sürekli olarak iyileştirip en verimli ve ucuz maliyetli üretimi gerçekleştirmek Grubumuzun en öncelikli hedefleri arasındadır. 8

9 2.7. Tasarruf İlkesine Bağlılık Grup şirketlerimiz, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ve yürüttükleri projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke edinirler. İşle ilgili alınan kararlarda ve yapılan iç denetimlerde bu ilke göz önünde bulundurulur. Aynı şekilde çalışanlarımız da kuruluşlarının maddi kaynaklarının ekonomik ve yüksek bir verimlilikle kullanımına, kendi aile bütçelerine gösterdikleri duyarlılıkla yaklaşırlar. Her bir Borusan çalışanı, ortak bir kurumsal ilke olarak benimsenen bu davranış biçiminin şirketlerine rekabet üstünlüğü kazandıracağı gerçeğinin bilincindedir Rekabet Borusan Grubu nda, Rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı bir rekabet hedeflenir; haksız rekabetten kaçınılır. Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet edilir. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimler desteklenmez. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmalar desteklenir. 9

10 2.9. Çevre Grubumuzun faaliyet gösterdiği alanlardaki rekabetçi gücü ve kendi sektörlerinin öncü şirketlerini bünyesinde barındırması, Borusan a, içinde yaşanan ve çalışılan çevreyi temiz tutma ve koruma sorumluluğunu yüklemektedir. Bu doğrultuda Borusan, faaliyetlerini işin yasal gereksinimlerini de dikkate alarak, çevreye zarar vermeyecek ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler. Borusan Grubu, çevreyi korumak ve temiz tutmak amacıyla; Kıt kaynakları korumayı, enerji tasarrufunu esas alır. Atıkların ve ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirecek, doğal kaynak kullanımını azaltacak, mümkün olan en uygun yöntemleri kullanır. Ürünlerin üretimi, ulaşımı ve pazarlamasında sağlık, emniyet ve çevre mevzuatına uyar ve bu mevzuatın da ötesinde yüksek standartları benimser. Bir adım önde Üretim tesislerindeki operasyonları emniyetli, çevreye uyumlu ve bulunduğu ortamdaki sosyal koşullara ve çalışanlarının gereksinimlerine uygun bir şekilde yürütür. Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve genel kamuoyunu çevre konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder. Grup şirketlerimizdeki hiçbir birey ya da yöneticinin çevre koruma politikasına uymayan bir şekilde davranma, davranılmasına izin verme, bu yönde talimat verme ya da göz yumma yetkisi yoktur. 10

11 2.10. Kamuya Yönelik Faaliyetler Borusan Grubu çalışanı; İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder. Sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konulara uygun faaliyetlerde rol almaya çalışır. Türkiye nin ve uluslararası proje yürütülen ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır. Grup şirketleri; İş çıkarlarını geliştirmek için sivil toplum örgütleri, ticari dernekler vasıtasıyla siyasi iradenin kararlarını sorgulayabilir ve tartışabilirler. Yasaların oluşma aşamasında ilgili resmi merciler ile görüşme yapabilir, görüş alışverişinde bulunabilir veya işbirliği yapabilirler. Çalışanların siyasi etkinliklere katılma hakkına, bunu yaparken şirketi temsil etmedikleri sürece saygı gösterirler. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklerler. Faaliyet içinde bulunduğu il, ilçe ve beldelerin yerel yönetimleriyle kurduğu ilişkilerde görev paylaşımı anlayışıyla hareket ederler. Yerel yönetimlerin gereksinimlerinin karşılanması için çaba harcamaya, olanakları ölçüsünde katkıda bulunmaya özen gösterirler. 11

12 Borusan Grubu; Kamuoyunu etkileyen önemli konularda katkısı olacağına inanması halinde durum hakkındaki tavrını ortaya koyabilir. Hiçbir siyasi partiyi desteklemediği gibi bütün siyasi partilere eşit uzaklıktadır. Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik kurallar çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. Bir adım önde 12

13 3. Etik Kurallarımızın Uygulanması Grubumuz, geçmişten bugüne gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, kurumsal yönetim, temel değerlere bağlılık, etik kurallara uyum ve adaletli davranış konularında yüksek bir itibara sahip olmuştur. Her Borusanlı nın görevi, faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda Borusan değerleri ve çalışma prensiplerinin, kurumsal itibarının ve güvenilirliğinin korunması ve geliştirilmesidir. Bu hedefe ulaşmak için çalışanlarımızın şirketin etik kurallarına uygun davranmalarını bekleriz. Bu kitapçıkta açıkladığımız değer ve ilkelerimize ilişkin etik kurallar; günlük hayatımızda şirket değerlerimizi dikkate alarak iş yapmak ve karşılaştığımız durumlarda en uygun davranış biçimini belirlemek konusunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Borusan ın çalışanlarından beklentisi kişisel sorumluluk ve inisiyatif alarak bu kurallara uygun davranması ve uygulanmasını sağlamasıdır. Şirket içinde yüksek bir ahlaki kültür ve ortam yaratmak konusunda çalışanlarımızın yönetime yardımcı olabileceği dört noktadan bahsedebiliriz: Etik kuralları anladığından emin olmak, Etik kuralları günlük hayatlarına ve işlerine yansıtmak, Her zaman doğru olanı yapmaya çalışmak ve Eğer bir konuda ne yapılması gerektiğinden emin değilse sormaktan korkmamak. Borusanlılar kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarının etik kurallara uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu değerlendirmenin yapılmasında zorlanılıyorsa veya davranışın etik olmadığı düşünülüyorsa, Borusan Etik Kurulu nun görüşünün alınması gerekmektedir. İş etiğine uygun olmadığı gözlemlenen karar ve davranışların Etik Kurulu na bildirilmesi her Borusan çalışanının ortak sorumluluğudur. 13

14 Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Etik Kurul sorumludur. Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur: Etik Kurul Başkanı: CEO veya Holding İcra Komitesi Üyesi Etik Kurul Üyesi: Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Etik Kurul Üyesi: Hukuk Müdürü Etik Kurul Üyesi: Denetim Müdürü Etik Kurul Üyesi: Bağımsız Üye Borusan Grubu çalışanlarının Etik Kurul a bildirimleri saklı tutulur, ayrıca inceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür. Sorular ve bildirimler için belirlenmiş aşağıdaki kanallar kullanılarak Etik Kurul üyeleri ile doğrudan temasa geçilebilir. Etik Kurul İletişim Bilgilerimiz: Tel No : (90) E-posta : Posta : Borusan Holding A.Ş. Etik Kurul dikkatine Meclisi Mebusan Caddesi Kat Salıpazarı İstanbul / Türkiye Bir adım önde 14

15 4. Paydaş İlişkilerimiz Tüm çalışanlarımız, şirket ve bireysel faaliyetleri arasında çıkar çatışmasını önlemekle yükümlüdür. Çalışanlarımız, Grubumuzun çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek biçimde çalışır, mevcut görevlerinden faydalanarak kendilerine, ailelerine, yakınlarına, iş ilişkisi içinde bulundukları tedarikçilere, müşterilere, diğer çalışanlara, ortaklara ve rakiplere çıkar sağlamaz, ilişkilerini Borusan ın itibarını zedelemeyecek biçimde düzenlerler. Borusan Grubu nda, şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışmasına ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiçbir koşulda izin verilmez. Çalışanlarımız iş performansının değerlendirilmesinde objektifliği etkileyecek her türlü faaliyetten uzak dururlar Borusan Grubu Çalışanlarının Kendi Şirketleri ile İlişkileri Borusan Grubu İtibarının Korunması Borusan Grubu nun iş ortakları, müşterileri ve diğer paydaşları, profesyonel yeterliliği ve dürüstlüğü sayesinde Borusan Grubu na güvenmektedirler. Bu itibar en üst düzeyde tutulmaya çalışılır. Grup çalışanlarımız, şirketlerinin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır; giyim ve dış görünüşleriyle, davranışlarıyla kurumsal olarak benimsenen uygulamaların dışına çıkmaz ve mesai dışındaki zamanlarda da Borusan ı temsil ettiklerinin bilincinde olarak davranışlarına dikkat ederler. 15 Çalışanlarımız, hizmetlerini, Grup/Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verilen taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli özveriyi gösterirler.

16 Borusan dışında Borusan markasının temsil edildiği alanlarda, Borusanlılar kişisel görüşlerini değil şirket görüşlerini ifade eder. Bu nedenle Borusanlılar Grubun kurumsal açıklamaları dışında kamuoyu ile bilgi ve yorum paylaşmazlar. Borusan Grubu Varlıklarının/Kaynaklarının Korunması Çalışanlarımız; Borusan a ait marka, itibar, entelektüel sermaye, ticari sırlar, iş ile ilgili bilgiler gibi varlıkları korumak için gereken her türlü tedbiri alırlar. Borusan Grubu kendi haklarını koruduğu gibi başkalarının varlıklarına ve haklarına saygı duyar. Borusan Grubu, Grubun değer ve varlıklarına zarar vereceğine inandığı, etik kurallara uymayan, çevreye ve toplum sağlığına uygun davranmayanlar ile çalışmamaya özen gösterir. Çalışanlarımız şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınır, şirketin sağladığı imkânları özel işler için kullanmazlar. Şirket varlıklarının/kaynaklarının çalışma saatleri içerisinde verimli olarak kullanılmasını sağlar, şirketin bütün varlıklarını, sadece iş amaçlı kullanırlar. Bilgi, en kritik varlık kategorilerinden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlar kurum içi intranet sayfasında yayınlanan Bilgi Sistemleri Güvenliği Uygulama Esasları na uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bir adım önde 16

17 4.2. Çalışanlarla İlişkiler Borusanlılar ın birbirleri ile ilişkilerinde karşılıklı güven esastır. Olumlu ve şeffaf ilişkiler, çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Şüphesiz ki, Borusan ın başarısı, çalışanlarının işyerlerine duyduğu bağlılıkla mümkün olacaktır. Borusanlılar ın işyeri memnuniyetinin sağlanması ve her gün aynı istekle, mutlu oldukları bir ortama gelmelerini temin etmek, tüm çalışanlarımızın birbirlerine karşı olan sorumluluğudur. Çalışanlarımız, ast, üst ve yatay iş arkadaşlarıyla kuracakları tüm iletişimi, takım ruhunu benimsemiş, yapıcı, geliştirici bir söyleme ve bu söylemi destekleyen davranışlara dayandırırlar. Tüm ilişkilerinde çözüm üreten, yönlendirici ve sonuca odaklanmış bir tarzı benimsemeleri, çalışanlarımıza sadece ilişkilerinin saygın olmasını sağlamayacak, aynı zamanda keyifli ve huzurlu bir ortamda çalışma olanağını da doğuracaktır Grup Şirketleriyle İlişkiler Borusan, çeşitli şirketlere yatırım yapmış bir finansal şirket değildir. Borusan Grubu markalarıyla, şirketleriyle, çalışanlarıyla bir bütündür. Bu bütüne sahip çıkmak için Grup şirketlerimizin bu sorumluluğu hissederek hareket etmeleri gerekmektedir. Birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz, ilgili konularda ürün ve hizmet alımlarında veya beraber iş geliştirmekte birbirleriyle çalışmaya öncelik verir, güç birliği fırsatlarını azami seviyede kullanır ve dışa dönük olarak çelişkili görüntü vermez, belli bir bütünlük içinde tutarlı davranışlar sergilerler. 17 Grup içi işbirliklerinin şeffaf olarak yapılması, karşılıklı ikna sistemine ve kazan-kazan prensibine dayanması, hem kurum kültürümüzün hem de Grubumuzun çeşitli şirketlerinin ortaklık yapılarının gereğidir. Söz konusu ilişkiler ve karşılıklı işlemler pazar koşullarında olmalıdır.

18 4.4. Müşterilerle İlişkiler Borusan Grubu nda; Müşteri bilgileri şirketin kendi bilgisi gibi hassasiyetle korunur. Müşterilere memnuniyet odaklı olarak yaklaşılır. En yüksek seviyede müşteri memnuniyeti ve bağlılığı yaratacak şekilde tüm müşterilere karşı özenli, dürüst ve adil davranılır. Müşterilerin talep ve beklentileri dinlenir ve bu hususlara göre müşteriye yönelik süreçler, ürün ve hizmetler yapılandırılır. Müşteri taleplerine karşı proaktif bir yaklaşım sergilenir. Ürün ve hizmetlerin kalitesini müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek, taleplerin zamanında ve doğru olarak karşılanması hedeflenir. Sunulan ürün ve hizmetler Borusan Grubu nun güvence ve teminatı altına alınır. Satış sonrası servis öncelikli ve stratejik iş alanı olarak yürütülür. Bir adım önde Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun davranmayan müşteriler ile çalışılmaz. Tüm müşterilere aynı temelde yaklaşılır, ayrıcalıklı, adil olmayan promosyon, pazarlama yardımı vb. hiçbir fayda sağlanmaz. 18

19 4.5. Tedarikçilerle İlişkiler Borusan Grubu nda; Tedarikçilerin sunduğu mal ve hizmetlerin, şirketin kendi ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilediğine inanılır ve bu kapsamda tedarikçiler istenilen kalite ve standartlarda çalışan kurumlar arasından seçilir, dolayısıyla tedarikçiler iş ortağı olarak görülür. Tedarikçi seçim sürecinde şeffaf ve tarafsız olunur. Çalışılan ve potansiyel sayılabilecek tedarikçilere adil ve saygılı davranılır, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi için gereken özen gösterilir. İş yapılan tedarikçilerin gizli bilgileri özenle korunur. Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun davranmayan tedarikçiler ile çalışılmaz. Tedarikçiler, aracılar, alt yükleniciler yasalara ya da etik kurallara aykırı bir eylem gerçekleştirmek için kullanılamaz. Çalışanların kendi objektif karar verme yetkinliklerini olumsuz etkileyecek hediyeleri kabul etmelerine izin verilmez. (Ayrıca bakınız: Hediye Verme ve Kabul Etme Uygulama Esasları ) Çalışanlar tedarikçilerle olan ilişkilerini yürütürken, üçüncü kişilerde menfaat ilişkisi bulunduğuna dair izlenimlerin oluşmasına imkân vermeyecek şekilde davranırlar Toplumla İlişkiler Borusanlılar toplumsal sorumluluğun bilincinde hareket eder, olanaklar dahilinde seçtiği alanlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi hedefler. 19

20 Borusan Grubu nun, faaliyet gösterdiği alanlardaki yüksek performansı, verimliliği ve kararlılığı sadece Grubumuzun ticari başarısı değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de somut katkısıdır. Grubumuz 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamıştır. Bu sözleşme, insan hakları, iş gücü, çevre, yolsuzluk ile mücadele alanlarında belirlemiş oldukları 10 ilkeyi mevcut halinden daha iyi konuma ulaştırmaları amacıyla işletmeleri, Birleşmiş Milletler Kurumlarını, iş gücünü, sivil toplum kuruluşlarını ve hükümetleri bir araya getirmektedir Borusan Grubu sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı olarak çalışmayı kendine yol olarak seçmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma anlayışında söz konusu ilkelere ilave olarak verimli ve kârlı çalışma, geleceği planlama ilkeleri de yer almaktadır. Borusan, topluma karşı olan sorumluluklarını sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde planlayarak yürütmektedir. Hissedarlarla İlişkiler Borusan Grubu nda, Bir adım önde Ortaklık ilişkileri uzun vadeli ve güven esasına dayandırılır. Grup içi faaliyetlerin düzenlenmesinde ortakların menfaatleri ve hakları öncelikli olarak gözetilir. Her ortak için değer yaratılması hedeflenir. Tüm Grup faaliyetlerinde finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edilir. Ortaklara ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda; mali tablolar, şirket stratejileri ve yatırımlar hakkında doğru, zamanında, tam ve anlaşılabilir bilgi verilir. 20

21 5. Yürürlük Borusan Grubu ndaki tüm çalışanlar bu kitapta belirtilen hüküm ve şartları yayınlandığı tarihten itibaren, bu tarihten sonra şirkette görev alanlar ise hizmete girişleri ile aynen kabul etmiş sayılırlar. 21

22 Referans Verilen Uygulama Esasları: Referans olarak verilen uygulama esaslarına şirket intranetinden ulaşılabilir. Bilgi Sistemleri Güvenliği Uygulama Esası Fazla Mesai Uygulama Esası Gelirler ve Yan İmkanlar Uygulama Esası Hediye Kabul Etme ve Verme Uygulama Esası İkinci İşte Çalışma ile İlgili Uygulama Esası İşyeri Kıyafet Uygulama Esası İşe Alma ve Yerleştirme Uygulama Esası İşten Ayrılma Uygulama Esası İzin Kullanımı Uygulama Esası Seyahat Uygulama Esası Bir adım önde 22

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Müstakbel Çalışma Arkadaşımız, Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Lütfen dikkatlice okuyunuz, Anlaşılmayan

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI Amaç ve Kapsam Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI Daha itibarlı meslek, daha etkin hizmet için İÇİNDEKİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI... 2 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ... 2

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Etik İlkeler ve Kurallar

Etik İlkeler ve Kurallar Ek. 2 PERSONEL YÖNETİMİ DERNEĞİ PERYÖN Etik İlkeler ve Kurallar 1 Amaç Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Standard Profil Grubu Etik Kuralları

Standard Profil Grubu Etik Kuralları Standard Profil Grubu Etik Kuralları İçindekiler CEO nun Mesajı... 2 1. Standard Profil Etik Kurallarının Uygulanması İçin Üzerimize Düşen Görevler... 3 2. Değerlerimiz Temel İlkelerimiz... 5 2.1 Dürüstlük,

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu Tepe Güvenlik İş Etiği Kılavuzu Önsöz Tepe Güvenlik A.Ş. bu kılavuzda, günümüz profesyonel iş dünyasında benimsenmiş ve serbest rekabet düzeninin yürütülmesi bakımından kılavuz niteliğinde olan, kişiler

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

MAİ S A.Ş. İ Ş ETİ Ğ İ KURALLARİ

MAİ S A.Ş. İ Ş ETİ Ğ İ KURALLARİ MAİ S A.Ş. İ Ş ETİ Ğ İ KURALLARİ. İÇİNDEKİLER MAİS A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARİ... 3 1- Kapsam... 3 2- Dürüstlük ve Ğüvenilirlik... 3 3- Ğizlilik ve Ticari sırların Korunması... 3 4- Çıkar Çatışması... 4 5-

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI EL KİTABI. Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. - ESBAŞ

İŞ ETİĞİ KURALLARI EL KİTABI. Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. - ESBAŞ İŞ ETİĞİ KURALLARI EL KİTABI Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. - ESBAŞ Bu el kitabı çalışanların şirket etik kurallarına uygun hareket etmelerinde yön göstermek, şirketin etik standartlarının

Detaylı

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ 05.06.2015 DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ 1. İş yönetimi 2. Değerlerimiz 3. Yönetmelik Genel İlkeleri 4. Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve

Detaylı

1. GENEL İLKELER. 1.1 Dürüstlük

1. GENEL İLKELER. 1.1 Dürüstlük 1 1. GENEL İLKELER Şişecam Topluluğu nun tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Tüm Topluluk çalışanları; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ Çalışanlarımız İş ortaklarımız ve müşterilerimiz nezdinde profesyonel olarak yeterli, dürüst ve adaletli olarak bilinir, bu itibarımızı hassasiyetle koruruz. ETİK DAVRANIŞ

Detaylı

Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik. KURUMSAL ve BİREYSEL ÜYELİK FORMU

Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik. KURUMSAL ve BİREYSEL ÜYELİK FORMU KURUMSAL ve BİREYSEL ÜYELİK FORMU A- AMAÇLARIMIZ: Ülkemizdeki aile şirketleri arasında, geçmiş deneyimlerin, bir güven ortamı sağlanarak paylaşılmalarını ve şirketlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak

Detaylı

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Grubumuz çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu anlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız insana ve çalışanlarımıza

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015 TÜCCARIN TANIMI VE ANA İLKELER TÜCCAR Mesleki faaliyetlerinde bilgi, beceri, deneyim ve girişimciliği ile mal ve hizmetleri akılcı bir şekilde toplumun

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi MÜHENDİSLİK ETİĞİ 12.10.2016 Emin Direkçi 1962-Ankara Metalurji Y.Müh. 1979-1988 Üretim Koord. 1989-1992 Üretim Müdürü 1992-1997 Genel Müdür 1997-2000 Genel Müdür 2001-2006 Genel Müdür 2007-2011 Kurucu

Detaylı

AGS. araştırma - danışmanlık - eğitim. AGS Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

AGS. araştırma - danışmanlık - eğitim. AGS Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. AGS Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Hakkımızda AGS, ekonomik ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlama ve kamuoyu araştırmaları yapmak, danışmanlık ve kurumsal eğitim

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 01/12/2015 Toplantı Sayısı : 425 Karar Sayısı : 3595 3595- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Çalışanlarının Etik Değerler

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir İtibar Fadile Paksoy Benchmark Ajans Başkanı 17 Ekim 2012, Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI 2016 ETİK NEDİR? Etik,doğru ile yanlışı,haklı ile haksızı,iyi ile kötüyü,adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru,haklı,iyi ve adil olduğuna

Detaylı

Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik. KURUMSAL ve BİREYSEL ÜYELİK FORMU

Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik. KURUMSAL ve BİREYSEL ÜYELİK FORMU KURUMSAL ve BİREYSEL ÜYELİK FORMU Misyonumuz (Varlık Sebebimiz) Ailede birlik işletmede sürdürülebilirlik söylemi ile ülkemiz aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek. Vizyonumuz (Hedefimiz)

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ ETİK KURALLAR 1. AMAÇ Bu yönetmeliği amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. nin tüm çalışanlarının ; yatırımcılar, rakip kurumlar, düzenleyici kuruluşlar ve birbirleri ile ola iş ve ilişkilerinde dürüst,

Detaylı

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ETİK İLKE VE KURALLAR YÖNETMELİĞİ

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ETİK İLKE VE KURALLAR YÖNETMELİĞİ COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ETİK İLKE VE KURALLAR YÖNETMELİĞİ Şirket Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliği; Şirket içi ilişkilerin düzenlenmesi, tüm çalışanların ve şirketin; ortaklar, tedarikçiler ve diğer

Detaylı

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama İş Etiği Kuralları 1. Amaç Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( EGCYO veya Şirket ) İş Etiği Kuralları, Şirket faaliyetlerini yerine getirirken başvurulacak bir davranış rehberi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir.

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Çağrı ÖZGAN Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî,seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların çeşitli

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu Politika nın amacı Doğan Grubu olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri açıklamaktır.

Detaylı

Şirket tarafından yukarıda sayılan kişilere etik kurallar konusunda bilgi verilir ve bu kurallara uyulması sağlanır.

Şirket tarafından yukarıda sayılan kişilere etik kurallar konusunda bilgi verilir ve bu kurallara uyulması sağlanır. İŞ ETİĞİ KURALLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Etik Kurallar birey ve kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmede doğruluk ve dürüstlük ölçüleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta:

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: info@lidergd.com Web: www.lidergd.com LİDER GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

KURUMSAL ETİK POLİTİKASI

KURUMSAL ETİK POLİTİKASI T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ETİK POLİTİKASI PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU [ MART 2009 ] 1 KURUMSAL ETİK POLİTİKAMIZ; Görevlerimizi; tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi Öğrenmek suretiyle veya bilim yoluyla bir konunun teorik olarak kavranmasının ve bunun için gereken becerilerin üzerine kurulmuş

Detaylı

İSTANBUL GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PERAKENDECİLER DERNEĞİ ETİK İLKELER REHBERİ

İSTANBUL GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PERAKENDECİLER DERNEĞİ ETİK İLKELER REHBERİ İSTANBUL GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PERAKENDECİLER DERNEĞİ ETİK İLKELER REHBERİ 1. GİRİŞ a. İSTANBUL PERDER, perakende sektöründe faaliyet gösteren İşadamlarının; kazanç paylaşımı dışında ve mevzuat çerçevesinde;

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI ETİK NEDİR? Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru ve yanlış

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı