BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları"

Transkript

1 BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012

2 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız tarafından daima ön planda tutulmuş ve iş hedeflerimize ulaşmada yol gösterici etik değerler olarak benimsenmiştir. Biliyorum ki, şirket itibarını korumak ve yükseltmek her Borusanlının en öncelikli görevidir. Bu inanç ve düşünceyle ortak iş ilkelerimizi, etik yaklaşımımızı ve bunlara bağlı insan kaynakları uygulamalarımızı elimizin altında olacak bir kitapçıkta toplamak ve yıllar içinde birlikte oluşturduğumuz kurallarımızı sizlerle yazılı olarak paylaşmak istedik. Aslında Borusanlılarla kuruluşları arasındaki ilişkilerin, yazılı normların çok daha ötesinde, köklü bir kurumsal geleneğe dayandığına inanıyorum. Yazılı normlar koşullara göre zaman zaman değişikliğe uğrasa da, Borusan ın iş ilkelerine, değerlerine, etik kurallarına yaklaşımı ve insan kaynaklarına ilişkin temel anlayışı, çalışanlarını en değerli kurumsal varlık olarak algılayışı hiçbir zaman değişmemiştir; bundan sonra da değişmeyecektir. Küresel iş ortamında itibar kazanmanın yıllar sürdüğü, ancak itibarı kaybetmenin an meselesi olduğunu biliyoruz. Başarımızın itibarımızla yakın ilişki içerisinde olduğu düşünüldüğünde, itibarımızı korumanın hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. İyi yetişmiş, yüksek uzmanlık düzeyine sahip çalışanlarımız, Borusan ın dünden bugüne yükselen gelişiminde ve itibarlı isminde güç aldığı en önemli varlığıdır. Son yıllarda sarsılmaz denen dünya devlerinin etik dışı davranışlar nedeniyle yıkıldığına, itibar erozyonuna uğradığına ve bunların küresel ekonomide sarsıntılara yol açabildiğine tanık olduk. İş etiğinin yıprandığı, kurumsal güvenin azaldığı günümüz dünyasında, yüksek standartlardaki davranış kurallarımız sayesinde Borusan Grubu nda bulunduğumuz için kendimizi şanslı sayıyoruz. İş ilkelerimizin, iş etiği anlayışımızın ve insan kaynakları uygulamalarımızın yer aldığı bu kitabın çalışma hayatımızda ve günlük sorumluluklarımızı yerine getirirken bize rehberlik edeceğine inanıyorum ve sizlerden, Borusanlılar olarak bu ilke, kural ve uygulamaları sahiplenmenizi; bu kitabı bir referans olarak saklayarak, yararlanmanızı istiyorum. İçeriğine uymayı ve uyulması konusunda yönlendirici olmayı da kişisel sorumluluğunuz olarak görmenizi önemle rica ediyorum. Bu konudaki gayretlerimizde bana katıldığınız için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla, Agah Uğur CEO

3 İçindekiler 1. AMAÇ 4 2. İŞ İLKELERİMİZ Dürüstlük Gizlilik İnsan Hakları Hukuka Uygunluk İnsan Kaynakları Kalite ve Sürekli Gelişim Tasarruf İlkesine Bağlılık Rekabet Çevre Kamuya Yönelik Faaliyetler ETİK KURALLARIMIZIN UYGULANMASI PAYDAŞ İLİŞKİLERİMİZ Borusan Grubu çalışanlarının kendi şirketleri ile ilişkileri 15 Borusan Grubu İtibarının Korunması 15 Borusan Grubu Varlıklarının/Kaynaklarının Korunması Çalışanlarla ilişkiler Grup Şirketleriyle ilişkiler Müşterilerle ilişkiler Tedarikçilerle ilişkiler Toplumla olan ilişkiler Hissedarlarla İlişkiler YÜRÜRLÜK 21 Referans Verilen Uygulama Esasları 22

4 1. Amaç Bu kitapçığın amacı Borusan Grubu iş ve etik ilkelerinin ve bunlara bağlı insan kaynakları uygulamalarımızın tüm çalışanlarımızca anlaşılmasını sağlamaktır. 2. İş İlkelerimiz Grubun uzun geçmişinde ve günümüzde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, sahip olunan varlıklar içerisinde en değerli olanlarıdır. Grubumuzdaki tüm faaliyetlerin dürüstlük, saygı ve adalet temelinde yürütülebilmesi, Borusan ın en değerli varlığı olan kurumsal itibarın korunması ve geliştirilmesi amacıyla Grup genelindeki tüm şirket çalışanlarının her türlü faaliyetinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır. Borusan Grubu nun faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi Grubun değerlerini, etik kurallarını ve vazgeçilemez iş ilkelerini anlamaları, benimsemeleri ve Borusan ın iş yapış şekline uygun hareket etmeleridir. Bir adım önde 2.1. Dürüstlük Borusan Grubu, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler. Onlara güvenir ve onlardan da Borusan a güvenmelerini bekler. Borusan Grubu herhangi bir iş ilişkisinde bu güven ortamının zedelenmesi veya son bulması ve geri kazanılamaması durumunda ilgili tarafla ilişkisine son verir. Türkiye nin en güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olarak Borusan Grubu, iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz. 4

5 2.2. Gizlilik Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve benzeri bilgiler olarak tanımlanabilir. Grup çalışanlarımızın yukarıda bahsi geçen gizli bilgileri koruması ve sadece şirket amaçları için kullanması beklenir. Borusanlı çalışanlar, Borusan a ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen gösterir. Çalışanlarımız, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar. Gizli bilgileri içeriden sızdırmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat sağlayacak şekilde kendi amaçları doğrultusunda kullanamazlar. Gruptan ayrılırken sahip olunan gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmazlar. Çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları şirkete ait olan her türlü gizli belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar. Borusan Grubu bünyesine katılan çalışanlarımız, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de Borusan içinde paylaşmazlar. Çalışanlarımıza ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce Borusan Grubu nun amaçları doğrultusunda kullanılır. Bütün resmi açıklamalar, Borusan Holding in ve ilgili şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. 5

6 2.3. İnsan Hakları Borusan Grubu, faaliyet gösterdiği her yerde ve ortamda kişilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda, Grubumuzda hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapılamaz. Bu durum, işe almada ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir Bütün Grup şirketleri, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür. Hukuka Uygunluk Tüm Borusan Grubu şirketleri yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez. Mali ve ticari kayıtlarda doğruluk ve yasalara uygunluk esastır. Bir adım önde Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu Etik Kurulu na, şirket Genel Müdürü ne ve Holding bünyesinde bu konuyla ilgili olan Hukuk Departmanı na danışılır. 6

7 2.5. İnsan Kaynakları Grubumuzun, yüksek standartlı, mükemmellik esasına dayanan insan kaynakları yönetimini sağlamak için vazgeçemeyeceği temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir: Borusan Grubu, çalışanlarının mümkün olan en yalın organizasyon yapılarında, birbirlerine yardımcı olabilecekleri bir düzende çalışmalarını temel ilke edinmiştir. Borusan Grubu, çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerileri ve kişinin performansını esas alır. Borusan Grubu, çalışanlarını, potansiyellerini gerçek anlamda verimli kullanabilecekleri ve Grubun ana hedeflerine ulaşmada katkı ve değer yaratacakları görevlerde değerlendirir. Borusan Grubu, çalışanlarına işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için, çalıştıkları birimin amacı ve Grubun kendilerinden beklentisi konularında bilgi verir. Borusan Grubu, tüm çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını temin eder; çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlar. Borusan Grubu, çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını yaratır. Borusan Grubu nun genelinin ve şirketlerimizin vizyonu, misyonu, hedefleri, faaliyet sonuçları ve çalışanlarımızı ilgilendirebilecek tüm konular, düzenli olarak kendileriyle paylaşılır. Davranış ve ahlak standartlarına sadık kalan, kendisinden beklentileri karşılayan Borusan Grubu çalışanları, şirkete yarattıkları değer nispetinde adil bir biçimde ücretlendirilirler. 7

8 2.6. Kalite ve Sürekli Gelişim Grubumuzun iç ve dış müşterilerine sunduğu ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman Borusan Grubu güvencesi ve teminatı altındadır. Borusan Grubu nda müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlanabilmesi için tüm çalışanlarımız, yönetim kurulları dahil, üzerlerine düşen her türlü görevi üstlenme prensibini benimsemişlerdir. Ürün ve hizmetlerin kalitesini müşteri gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak iyileştirmek, taleplere zamanında, tam ve doğru olarak cevap verebilmek, Grup şirketlerimizin en önemli hedefi olup, müşterilerinin beklentilerini aşmak Grubumuzun en duyarlı olduğu performans göstergesidir. Grubumuz, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, somut veri ve bilgiye dayalı karar alma mekanizmalarını kullanmayı, yüksek performans ve potansiyelli insan kaynağını en öncelikli işlerinde görevlendirmeyi, iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeyi ve iyileşmelerin etkisini somut bazda ölçebilmeyi hedefleyen yönetim disiplin ve metodolojilerini, dünyanın önde gelen firmaları ile eşzamanlı olarak uygulamaya geçirmeyi ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Yalın 6 Sigma felsefe ve metodolojisi, iyileştirme ve geliştirme projelerinde öncelikli olarak kullanılmaktadır. Bir adım önde Ürün kalitesini hem ürünün üstün özellikleri hem de verilen destek olarak algılayan Borusan Grubu nda, satış sonrası servise önem verilmektedir. Kaliteli ürün sunmanın yanı sıra üretim ve hizmet süreçlerini de sürekli olarak iyileştirip en verimli ve ucuz maliyetli üretimi gerçekleştirmek Grubumuzun en öncelikli hedefleri arasındadır. 8

9 2.7. Tasarruf İlkesine Bağlılık Grup şirketlerimiz, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ve yürüttükleri projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke edinirler. İşle ilgili alınan kararlarda ve yapılan iç denetimlerde bu ilke göz önünde bulundurulur. Aynı şekilde çalışanlarımız da kuruluşlarının maddi kaynaklarının ekonomik ve yüksek bir verimlilikle kullanımına, kendi aile bütçelerine gösterdikleri duyarlılıkla yaklaşırlar. Her bir Borusan çalışanı, ortak bir kurumsal ilke olarak benimsenen bu davranış biçiminin şirketlerine rekabet üstünlüğü kazandıracağı gerçeğinin bilincindedir Rekabet Borusan Grubu nda, Rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı bir rekabet hedeflenir; haksız rekabetten kaçınılır. Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet edilir. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimler desteklenmez. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmalar desteklenir. 9

10 2.9. Çevre Grubumuzun faaliyet gösterdiği alanlardaki rekabetçi gücü ve kendi sektörlerinin öncü şirketlerini bünyesinde barındırması, Borusan a, içinde yaşanan ve çalışılan çevreyi temiz tutma ve koruma sorumluluğunu yüklemektedir. Bu doğrultuda Borusan, faaliyetlerini işin yasal gereksinimlerini de dikkate alarak, çevreye zarar vermeyecek ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler. Borusan Grubu, çevreyi korumak ve temiz tutmak amacıyla; Kıt kaynakları korumayı, enerji tasarrufunu esas alır. Atıkların ve ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirecek, doğal kaynak kullanımını azaltacak, mümkün olan en uygun yöntemleri kullanır. Ürünlerin üretimi, ulaşımı ve pazarlamasında sağlık, emniyet ve çevre mevzuatına uyar ve bu mevzuatın da ötesinde yüksek standartları benimser. Bir adım önde Üretim tesislerindeki operasyonları emniyetli, çevreye uyumlu ve bulunduğu ortamdaki sosyal koşullara ve çalışanlarının gereksinimlerine uygun bir şekilde yürütür. Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve genel kamuoyunu çevre konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder. Grup şirketlerimizdeki hiçbir birey ya da yöneticinin çevre koruma politikasına uymayan bir şekilde davranma, davranılmasına izin verme, bu yönde talimat verme ya da göz yumma yetkisi yoktur. 10

11 2.10. Kamuya Yönelik Faaliyetler Borusan Grubu çalışanı; İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder. Sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konulara uygun faaliyetlerde rol almaya çalışır. Türkiye nin ve uluslararası proje yürütülen ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır. Grup şirketleri; İş çıkarlarını geliştirmek için sivil toplum örgütleri, ticari dernekler vasıtasıyla siyasi iradenin kararlarını sorgulayabilir ve tartışabilirler. Yasaların oluşma aşamasında ilgili resmi merciler ile görüşme yapabilir, görüş alışverişinde bulunabilir veya işbirliği yapabilirler. Çalışanların siyasi etkinliklere katılma hakkına, bunu yaparken şirketi temsil etmedikleri sürece saygı gösterirler. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklerler. Faaliyet içinde bulunduğu il, ilçe ve beldelerin yerel yönetimleriyle kurduğu ilişkilerde görev paylaşımı anlayışıyla hareket ederler. Yerel yönetimlerin gereksinimlerinin karşılanması için çaba harcamaya, olanakları ölçüsünde katkıda bulunmaya özen gösterirler. 11

12 Borusan Grubu; Kamuoyunu etkileyen önemli konularda katkısı olacağına inanması halinde durum hakkındaki tavrını ortaya koyabilir. Hiçbir siyasi partiyi desteklemediği gibi bütün siyasi partilere eşit uzaklıktadır. Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik kurallar çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. Bir adım önde 12

13 3. Etik Kurallarımızın Uygulanması Grubumuz, geçmişten bugüne gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, kurumsal yönetim, temel değerlere bağlılık, etik kurallara uyum ve adaletli davranış konularında yüksek bir itibara sahip olmuştur. Her Borusanlı nın görevi, faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda Borusan değerleri ve çalışma prensiplerinin, kurumsal itibarının ve güvenilirliğinin korunması ve geliştirilmesidir. Bu hedefe ulaşmak için çalışanlarımızın şirketin etik kurallarına uygun davranmalarını bekleriz. Bu kitapçıkta açıkladığımız değer ve ilkelerimize ilişkin etik kurallar; günlük hayatımızda şirket değerlerimizi dikkate alarak iş yapmak ve karşılaştığımız durumlarda en uygun davranış biçimini belirlemek konusunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Borusan ın çalışanlarından beklentisi kişisel sorumluluk ve inisiyatif alarak bu kurallara uygun davranması ve uygulanmasını sağlamasıdır. Şirket içinde yüksek bir ahlaki kültür ve ortam yaratmak konusunda çalışanlarımızın yönetime yardımcı olabileceği dört noktadan bahsedebiliriz: Etik kuralları anladığından emin olmak, Etik kuralları günlük hayatlarına ve işlerine yansıtmak, Her zaman doğru olanı yapmaya çalışmak ve Eğer bir konuda ne yapılması gerektiğinden emin değilse sormaktan korkmamak. Borusanlılar kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarının etik kurallara uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu değerlendirmenin yapılmasında zorlanılıyorsa veya davranışın etik olmadığı düşünülüyorsa, Borusan Etik Kurulu nun görüşünün alınması gerekmektedir. İş etiğine uygun olmadığı gözlemlenen karar ve davranışların Etik Kurulu na bildirilmesi her Borusan çalışanının ortak sorumluluğudur. 13

14 Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Etik Kurul sorumludur. Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur: Etik Kurul Başkanı: CEO veya Holding İcra Komitesi Üyesi Etik Kurul Üyesi: Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Etik Kurul Üyesi: Hukuk Müdürü Etik Kurul Üyesi: Denetim Müdürü Etik Kurul Üyesi: Bağımsız Üye Borusan Grubu çalışanlarının Etik Kurul a bildirimleri saklı tutulur, ayrıca inceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür. Sorular ve bildirimler için belirlenmiş aşağıdaki kanallar kullanılarak Etik Kurul üyeleri ile doğrudan temasa geçilebilir. Etik Kurul İletişim Bilgilerimiz: Tel No : (90) E-posta : Posta : Borusan Holding A.Ş. Etik Kurul dikkatine Meclisi Mebusan Caddesi Kat Salıpazarı İstanbul / Türkiye Bir adım önde 14

15 4. Paydaş İlişkilerimiz Tüm çalışanlarımız, şirket ve bireysel faaliyetleri arasında çıkar çatışmasını önlemekle yükümlüdür. Çalışanlarımız, Grubumuzun çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek biçimde çalışır, mevcut görevlerinden faydalanarak kendilerine, ailelerine, yakınlarına, iş ilişkisi içinde bulundukları tedarikçilere, müşterilere, diğer çalışanlara, ortaklara ve rakiplere çıkar sağlamaz, ilişkilerini Borusan ın itibarını zedelemeyecek biçimde düzenlerler. Borusan Grubu nda, şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışmasına ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiçbir koşulda izin verilmez. Çalışanlarımız iş performansının değerlendirilmesinde objektifliği etkileyecek her türlü faaliyetten uzak dururlar Borusan Grubu Çalışanlarının Kendi Şirketleri ile İlişkileri Borusan Grubu İtibarının Korunması Borusan Grubu nun iş ortakları, müşterileri ve diğer paydaşları, profesyonel yeterliliği ve dürüstlüğü sayesinde Borusan Grubu na güvenmektedirler. Bu itibar en üst düzeyde tutulmaya çalışılır. Grup çalışanlarımız, şirketlerinin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır; giyim ve dış görünüşleriyle, davranışlarıyla kurumsal olarak benimsenen uygulamaların dışına çıkmaz ve mesai dışındaki zamanlarda da Borusan ı temsil ettiklerinin bilincinde olarak davranışlarına dikkat ederler. 15 Çalışanlarımız, hizmetlerini, Grup/Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verilen taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli özveriyi gösterirler.

16 Borusan dışında Borusan markasının temsil edildiği alanlarda, Borusanlılar kişisel görüşlerini değil şirket görüşlerini ifade eder. Bu nedenle Borusanlılar Grubun kurumsal açıklamaları dışında kamuoyu ile bilgi ve yorum paylaşmazlar. Borusan Grubu Varlıklarının/Kaynaklarının Korunması Çalışanlarımız; Borusan a ait marka, itibar, entelektüel sermaye, ticari sırlar, iş ile ilgili bilgiler gibi varlıkları korumak için gereken her türlü tedbiri alırlar. Borusan Grubu kendi haklarını koruduğu gibi başkalarının varlıklarına ve haklarına saygı duyar. Borusan Grubu, Grubun değer ve varlıklarına zarar vereceğine inandığı, etik kurallara uymayan, çevreye ve toplum sağlığına uygun davranmayanlar ile çalışmamaya özen gösterir. Çalışanlarımız şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınır, şirketin sağladığı imkânları özel işler için kullanmazlar. Şirket varlıklarının/kaynaklarının çalışma saatleri içerisinde verimli olarak kullanılmasını sağlar, şirketin bütün varlıklarını, sadece iş amaçlı kullanırlar. Bilgi, en kritik varlık kategorilerinden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlar kurum içi intranet sayfasında yayınlanan Bilgi Sistemleri Güvenliği Uygulama Esasları na uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bir adım önde 16

17 4.2. Çalışanlarla İlişkiler Borusanlılar ın birbirleri ile ilişkilerinde karşılıklı güven esastır. Olumlu ve şeffaf ilişkiler, çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Şüphesiz ki, Borusan ın başarısı, çalışanlarının işyerlerine duyduğu bağlılıkla mümkün olacaktır. Borusanlılar ın işyeri memnuniyetinin sağlanması ve her gün aynı istekle, mutlu oldukları bir ortama gelmelerini temin etmek, tüm çalışanlarımızın birbirlerine karşı olan sorumluluğudur. Çalışanlarımız, ast, üst ve yatay iş arkadaşlarıyla kuracakları tüm iletişimi, takım ruhunu benimsemiş, yapıcı, geliştirici bir söyleme ve bu söylemi destekleyen davranışlara dayandırırlar. Tüm ilişkilerinde çözüm üreten, yönlendirici ve sonuca odaklanmış bir tarzı benimsemeleri, çalışanlarımıza sadece ilişkilerinin saygın olmasını sağlamayacak, aynı zamanda keyifli ve huzurlu bir ortamda çalışma olanağını da doğuracaktır Grup Şirketleriyle İlişkiler Borusan, çeşitli şirketlere yatırım yapmış bir finansal şirket değildir. Borusan Grubu markalarıyla, şirketleriyle, çalışanlarıyla bir bütündür. Bu bütüne sahip çıkmak için Grup şirketlerimizin bu sorumluluğu hissederek hareket etmeleri gerekmektedir. Birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz, ilgili konularda ürün ve hizmet alımlarında veya beraber iş geliştirmekte birbirleriyle çalışmaya öncelik verir, güç birliği fırsatlarını azami seviyede kullanır ve dışa dönük olarak çelişkili görüntü vermez, belli bir bütünlük içinde tutarlı davranışlar sergilerler. 17 Grup içi işbirliklerinin şeffaf olarak yapılması, karşılıklı ikna sistemine ve kazan-kazan prensibine dayanması, hem kurum kültürümüzün hem de Grubumuzun çeşitli şirketlerinin ortaklık yapılarının gereğidir. Söz konusu ilişkiler ve karşılıklı işlemler pazar koşullarında olmalıdır.

18 4.4. Müşterilerle İlişkiler Borusan Grubu nda; Müşteri bilgileri şirketin kendi bilgisi gibi hassasiyetle korunur. Müşterilere memnuniyet odaklı olarak yaklaşılır. En yüksek seviyede müşteri memnuniyeti ve bağlılığı yaratacak şekilde tüm müşterilere karşı özenli, dürüst ve adil davranılır. Müşterilerin talep ve beklentileri dinlenir ve bu hususlara göre müşteriye yönelik süreçler, ürün ve hizmetler yapılandırılır. Müşteri taleplerine karşı proaktif bir yaklaşım sergilenir. Ürün ve hizmetlerin kalitesini müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek, taleplerin zamanında ve doğru olarak karşılanması hedeflenir. Sunulan ürün ve hizmetler Borusan Grubu nun güvence ve teminatı altına alınır. Satış sonrası servis öncelikli ve stratejik iş alanı olarak yürütülür. Bir adım önde Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun davranmayan müşteriler ile çalışılmaz. Tüm müşterilere aynı temelde yaklaşılır, ayrıcalıklı, adil olmayan promosyon, pazarlama yardımı vb. hiçbir fayda sağlanmaz. 18

19 4.5. Tedarikçilerle İlişkiler Borusan Grubu nda; Tedarikçilerin sunduğu mal ve hizmetlerin, şirketin kendi ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilediğine inanılır ve bu kapsamda tedarikçiler istenilen kalite ve standartlarda çalışan kurumlar arasından seçilir, dolayısıyla tedarikçiler iş ortağı olarak görülür. Tedarikçi seçim sürecinde şeffaf ve tarafsız olunur. Çalışılan ve potansiyel sayılabilecek tedarikçilere adil ve saygılı davranılır, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi için gereken özen gösterilir. İş yapılan tedarikçilerin gizli bilgileri özenle korunur. Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun davranmayan tedarikçiler ile çalışılmaz. Tedarikçiler, aracılar, alt yükleniciler yasalara ya da etik kurallara aykırı bir eylem gerçekleştirmek için kullanılamaz. Çalışanların kendi objektif karar verme yetkinliklerini olumsuz etkileyecek hediyeleri kabul etmelerine izin verilmez. (Ayrıca bakınız: Hediye Verme ve Kabul Etme Uygulama Esasları ) Çalışanlar tedarikçilerle olan ilişkilerini yürütürken, üçüncü kişilerde menfaat ilişkisi bulunduğuna dair izlenimlerin oluşmasına imkân vermeyecek şekilde davranırlar Toplumla İlişkiler Borusanlılar toplumsal sorumluluğun bilincinde hareket eder, olanaklar dahilinde seçtiği alanlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi hedefler. 19

20 Borusan Grubu nun, faaliyet gösterdiği alanlardaki yüksek performansı, verimliliği ve kararlılığı sadece Grubumuzun ticari başarısı değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de somut katkısıdır. Grubumuz 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamıştır. Bu sözleşme, insan hakları, iş gücü, çevre, yolsuzluk ile mücadele alanlarında belirlemiş oldukları 10 ilkeyi mevcut halinden daha iyi konuma ulaştırmaları amacıyla işletmeleri, Birleşmiş Milletler Kurumlarını, iş gücünü, sivil toplum kuruluşlarını ve hükümetleri bir araya getirmektedir Borusan Grubu sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı olarak çalışmayı kendine yol olarak seçmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma anlayışında söz konusu ilkelere ilave olarak verimli ve kârlı çalışma, geleceği planlama ilkeleri de yer almaktadır. Borusan, topluma karşı olan sorumluluklarını sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde planlayarak yürütmektedir. Hissedarlarla İlişkiler Borusan Grubu nda, Bir adım önde Ortaklık ilişkileri uzun vadeli ve güven esasına dayandırılır. Grup içi faaliyetlerin düzenlenmesinde ortakların menfaatleri ve hakları öncelikli olarak gözetilir. Her ortak için değer yaratılması hedeflenir. Tüm Grup faaliyetlerinde finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edilir. Ortaklara ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda; mali tablolar, şirket stratejileri ve yatırımlar hakkında doğru, zamanında, tam ve anlaşılabilir bilgi verilir. 20

21 5. Yürürlük Borusan Grubu ndaki tüm çalışanlar bu kitapta belirtilen hüküm ve şartları yayınlandığı tarihten itibaren, bu tarihten sonra şirkette görev alanlar ise hizmete girişleri ile aynen kabul etmiş sayılırlar. 21

22 Referans Verilen Uygulama Esasları: Referans olarak verilen uygulama esaslarına şirket intranetinden ulaşılabilir. Bilgi Sistemleri Güvenliği Uygulama Esası Fazla Mesai Uygulama Esası Gelirler ve Yan İmkanlar Uygulama Esası Hediye Kabul Etme ve Verme Uygulama Esası İkinci İşte Çalışma ile İlgili Uygulama Esası İşyeri Kıyafet Uygulama Esası İşe Alma ve Yerleştirme Uygulama Esası İşten Ayrılma Uygulama Esası İzin Kullanımı Uygulama Esası Seyahat Uygulama Esası Bir adım önde 22

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ Çalışanlarımız İş ortaklarımız ve müşterilerimiz nezdinde profesyonel olarak yeterli, dürüst ve adaletli olarak bilinir, bu itibarımızı hassasiyetle koruruz. ETİK DAVRANIŞ

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Bankacılık Etik İlkeleri (*)

Bankacılık Etik İlkeleri (*) I- Giriş Bankacılık Etik İlkeleri (*) Etik, bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, formları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı