FİRMA ÜNVANI SÜREÇ EL KİTABI (DOKÜMAN NO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİRMA ÜNVANI SÜREÇ EL KİTABI (DOKÜMAN NO)"

Transkript

1 LOGO FİRMA ÜNVANI SÜRÇ L KİTABI (DOKÜMAN NO)

2 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / İçindekiler Bölüm No Konu Başlığı Döküman No Sayfa No İçindekiler SK.0 / Revizyon Sayfası SK.0 Giriş SK.0 Süreç Yönetimi sasları SK.0 Süreç Belirleme ve Gözden Geçirme SK.0 6 Ana Süreçler SK.06 7 Süreçler Arası İlişki Matrisi SK.07 8 ISO 900:000 Maddeleri ile Süreçler Arası İlişki Matrisi SK.08 9 Organizasyon ile Süreçler Arası İlişki Matrisi SK.09 0 Ürün Gerçekleştirme Süreci Akış Şeması 0. Teklif-Sipariş Süreci Akış Şeması SK.0 0. Üretim Planlama Süreci Akış Şeması SK. 0. Satın alma Süreci Akış Şeması SK. 0. Üretim Süreci Akış Şeması SK. 0. Bakım Süreci Akış Şeması SK. 0.6 Kalibrasyon Süreci Akış Şeması SK. 0.7 Kalite Kontrol Süreci Akış Şeması SK.6 Ölçme Analiz İyileştirme Süreci Akış Şeması. Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Süreci Akış Şeması SK.7. İç Tetkik Süreci Akış Şeması SK.8. Proses Analiz Süreci Akış Şeması SK.9 Yönetim Süreci Akış Şeması SK.0 Kaynak Yönetim Süreci. İnsan Kaynakları Yönetim Süreci SK.. ğitim Yönetim Süreci SK. Sürekli İyileştirme Süreci. Proje Yönetim Süreci SK.. DÖF Yönetim Süreci SK. Süreç Performans Tablosu SK. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

3 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Revizyon Kayıt Çizelgesi Bölüm No Revizyon Tarihi Revizyon No Yapılan Revizyon İşlemleri Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

4 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Giriş.. AMAÇ... Bu el kitabı; İnoTec in, kalite yönetim sistemini sürekli geliştirme çerçevesinde ihtiyaç duyduğu ve uyguladığı tüm süreçleri tanımlamak, bu süreçlerin birbiri arasındaki etkileşimleri açıklamak ve performanslarının ölçülebilmesi ve değerlendirilmesi için bir yöntem belirlemek amacıyla oluşturulmuştur... KAPSAM... Bu el kitabı; İnoTec müşteri talep ve değişikliklerinin alınmasından itibaren, ürün gerçekleştirme, müşteriye sunma ve müşteri geri dönüşümlerini içeren tüm süreçleri ve kalite yönetim sistem prosedürlerine ve diğer dokümanlara olan atıfları kapsar... SORUMLULUKLAR... Bu el kitabının hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve süreçlerin belirlenmesinden Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda Kalite Yönetim Müdürü, bu prosedürün uygulanmasından, bu el kitabında belirtilmiş süreç sorumluları sorumludur... DAĞITIM... Genel Müdür... Satış Pazarlama Müdürü... İdari Mali İşler Müdürü... Üretim /Üretim Planlama Müdürü.. KISALTMALAR Bu el kitabında aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır: KYM: Kalite Yönetim Müdürü GM: Genel Müdürü SPM: Satış Pazarlama Müdürü KKS: Kalite Kontrol Sorumlusu KY: Kalite Yönetim KYS: Kalite Yönetim Sistemi Perf: Performans MİM: Mali İdari İşler Müdürü ÜM: Üretim ve Planlama Müdürü PS: Personel Sorumlusu DS: Depo Sorumlusu SS: Süreç Sorumlusu Ayrıca süreç el kitabında; doküman kodlamalarında kullanılan KG kodu, doküman kodlarında belirtilmemiştir. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

5 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Yönetim sasları..tanimlar... Süreç : Kaynakların kullanılarak, girdileri çıktılara dönüştüren sıralı faaliyetler bütünüdür.... Ana Süreç : Firmada, müşteri taleplerinden itibaren, ürün ya da hizmet temini faaliyetlerini yürüten ana fonksiyonlardır.... Alt Süreç: Başlaması ve yürütülmesi ana süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçleri asiste eden süreçlerdir.... Destek Süreç : Başlaması ve yürütülmesi alt süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçleri asiste eden süreçlerdir.... Yönetsel Süreç: Üretim sürecinin dışında, yönetimle ilgili süreçlerdir...6. Operasyonel Süreç: Üretim boyunca; ürün ya da hizmetle ilgili faaliyetleri kapsayan süreçlerdir...7. Akış Şeması: Süreçleri oluşturan faaliyetlerin sırasını, faaliyetler, dökümanlar ve organizasyon arası ilişkilerin gösterilebilmesi için kullanılan simgelerdir. Akış Karar Arşiv/Dosya Bağlantı Bilgilendirme Rapor veya vrak Akış Çizgileri ve Yönü Not: Süreç akış şemaları çizilirken; her bir faaliyet adımına, den başlayarak numara verilir. Bu numaralar her bir süreç akış şemasına çizilen ve doküman ve faaliyet sorumlusunu gösteren tabloya eklenir. er bir akış şemasında; süreç girdisi, çıktısı, süreç sorumlusu, performans kriteri ve performans hedefi, kullanılan dökümanlar ve tutulan kayıtlar tanımlanır...8. Süreç Sorumlusu : Sürecin başlamasından itibaren bitişine kadar yönetilmesinden, doğru uygulandığının kontrolünden, süreç performans ölçümü için veri toplanmasından, toplanan verilerin analiz edilerek toplantılara getirilmesinden sorumlu kişidir...9. Süreç Girdisi: Sürecin başlaması için gerekli hammadde, yardımcı malzeme ve sürecin başlamasını gerektiren kayıt ya da dökümanlardır...0. Süreç Çıktısı: Sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan, ürün, yarımamul, hizmet ve bunlara ilişkin kayıt ya da dökümanlardır. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

6 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Yönetim sasları... Süreç Performansı: Sürecin; etkinlik, verimlilik, çevrim süresi, esneklik ve kapasite gibi özellikleridir.... Süreç tkinliği : Yönetsel ve operasyonel süreçlerin, planlanan etkinlik hedeflerine ( müşteri beklentileri de dahil ) ulaşıp ulaşmadığıdır. ( Ör: Müşteri isteği olan ppm değerlerine ulaşılması)... Süreç Verimliliği: Operasyonel süreçlerin, planlanan verimlilik hedeflerine ulaşıp ulaşmadığıdır. (Ör: Kullanılan kaynak ya da girdilerin tüketim miktarları süreçle ilgili verimlilik göstergesidir.).. SÜRÇ YÖNTİMİ... Süreçlerin yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşur: Ana Süreçlerin belirlenmesi Destek Süreçlerin belirlenmesi Tüm süreçlerin, operasyonel ya da yönetim süreci olarak sınıflandırılması er bir süreç için süreç sorumlusunun belirlenmesi er bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi er bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi er bir süreç için süreç çıktısının belirlenmesi er bir süreç için mevcut süreç performans değerlerinin ve hedeflenen performans değerlerinin tespiti (tkinlik ve verimlilik hedefleri) er bir süreç için kullanılacak doküman ve kayıtların belirlenmesi Süreç sorumlusu tarafından süreç performans verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların ilgili toplantıya getirilmesi Toplantıda görüşülmesi ve performans hedef değerlerle karşılaştırılması Düzeltme ya da iyileştirme faaliyetleri Süreç performansı uygun mu? edef değişecek mi? DÖF Açılması ya da süreç iyileştirme kararlarının alınması edef değişecek mi? edefin Değiştirilmesi Süreç Performans Takip Formuna kaydedilmesi ve trendin izlenmesi azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

7 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Yönetim sasları... Performans edeflerinin Değiştirilme İhtiyacı:... Toplantılarda, hedef değerlerden sapmalar söz konusu olduğunda sebepler araştırılır. Bu sebepler için gerektiğinde, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler açılır.... Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında, hedef değerlerle gerçekleşen değerler tekrar gözden geçirilir. Çok fazla sapma olan hedef değerlerde revizyon yapılarak yeni hedef değer belirlenir.... Gerçekleşen hedef değerlerle ilgili süreçler için; yapılabilirse iyileştirme faaliyetleri planlanarak sürekli gelişme kapsamında bu hedef değerlerde de revizyon yapılarak, kademeli bir şekilde iyileştirme gerçekleştirilmiş olur. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

8 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Belirleme ve Gözden Geçirme.. SÜRÇ BLİRLM... Firmadaki süreçler belirlenirken; SK.0 te belirtilen tanımlar dikkate alınır.... Ana süreçlerin belirlenmesinde; firmada çalışan ana fonksiyonlar; TS-ISO 900:000 Standardından da faydalanarak belirlenir.... Firmada çalışan ana fonksiyonlar: Şirket üst yönetim fonksiyonları, Üretim Fonksiyonu, Ölçme ve Kontrol Fonksiyonlarıdır.... Bu fonksiyonlardan ve TS-ISO 900:000 yola çıkılarak şirket ana süreçleri: Yönetim Süreci ( Yönetsel Süreç ) Kaynak Yönetim Süreci ( Yönetsel Süreç ) Ürün gerçekleştirme Süreci (Operasyonel Süreç ) Ölçme Analiz Değerlendirme Süreci (Operasyonel Süreç ) Sürekli İyileştirme Süreci ( Yönetsel ve Operasyonel Süreç ) olarak belirlenmiş olup etkileşimleri SK.06 da şematik olarak gösterilmiştir.... Bu ana süreçleri asiste eden alt süreçler ise; Teklif - Sipariş Süreci Üretim Planlama Süreci Üretim Süreci Ambalaj ve Sevkiyat Süreci İç Tetkikler Süreci Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Süreci Proses Analiz Süreci aftalık Gözden Geçirme Süreci Aylık Gözden Geçirme Süreci 6 Aylık Gözden Geçirme Süreci ğitim Yönetim Süreci İnsan Kaynakları Yönetim Süreci Yatırım Süreci Bina tesis Yönetim Süreci olarak belirlenmiştir...6. Firmada destek süreçler olarak; Kalite Kontrol Süreci Bakım Süreci Malzeme Tedarik Süreci Kalibrasyon Süreci azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

9 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Belirleme ve Gözden Geçirme olarak belirlenmiş olup; ana, alt ve destek süreçler ve birbiriyle etkileşimler, SK.07 de gösterilmiştir... GÖZDN GÇİRM.. Ana, alt ve destek süreçler, 6 aylık gözden geçirme toplantılarında, Yönetim Temsilcisinin görüşleri ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilir... Gözden geçirme sonucunda; aşağıda belirtilen durumlarda, gerektiğinde, yeni süreç ilave edilerek süreçler tekrar belirlenebilir: Organizasyon yapısındaki değişim Şirket hacmindeki değişim İş hacmindeki değişim Üretim kapsamındaki değişim Süreç performanslarının ölçülmesinden kaynaklanan zorluklar.. Yeni süreç ilave olduğunda, SK.0 teki süreç yönetim akış şemasına göre hareket edilir ve Süreç l Kitabında gerekli revizyonlar yapılarak tekrar dağıtımı yapılır. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

10 SÜRÇ L KİTABI SK /R00- / Süreçler ve tkileşim Şeması V. SÜRKLİ GLİŞTİRM SÜRCİ Bilgi Akışı III. YÖNTİM SÜRCİ V.I Proje Yönetim Süreci V.II. DÖF Yönetim Süreci IV. KAYNAK YÖNTİM SÜRCİ II. ÖLÇM, ANALİZ, İYİLŞTİRM SÜRCİ Bilgi Akışı MÜŞTRİ İSTKLRİ IV. İnsan Kaynakları Yönetim Süreci IV. ğitim Yönetim Süreci II. Müşteri Memnuniyeti Süreci II. İç Tetkik Süreci II. Proses Analiz Süreci TATMİNİ MÜŞTRİ Teklif Talebi I. ÜRÜN GRÇKLŞTİRM SÜRCİ Ürün izmet Sunumu I. Teklif / Sözleşme Süreci I. Üretim Planlama Süreci I. Satınalma Süreci I. Üretim Süreci. Bakım Süreci I.6 Kalibrasyon Süreci I.7 Kalite Kontrol Süreci azırlayan: İmza: Onaylayan: İmza: Son Revizyon Tarihi:

11 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Süreç-Süreç İlişkisi Süreç No X: İlgili azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

12 SÜRÇ L KİTABI SK.08/ /R00- / Standart Madde-Süreç İlişkisi KYS Süreç No/Adı ISO 900:000 Madde No I. Teklif Sipariş I. Üretim Planlama I. Üretim I. Ambalajlama ve Sevkiyat I. Satınalma I.6 Kalite Kontrol I.7 Bakım I.8 Kalibrasyon. İç Tetkik. Müşteri Mem.Ölçüm. Proses Analiz. aftalık Gözden Geçirme. Aylık Gözden Geçirme. Yönetimin Gözden Geçirmesi. İnsan Kayn. Yönetim. Yatırım. ğitim Yönetim. Bina Tesis Yönetimi. Proje Yönetim. DÖF Yönetim. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X X. X X X X X X X. X.. X X X X X X.. X X X X X.. X.. X X.. X X X.6. X X X.6. X X X X X.6. X X X X X X X X 6 6. X X X X X X X X X X 6.. X X 6.. X X 6. X X 6.. X X X X 6.. X X X X X X X 6. X X X 6.. X X X X 6.. X 7 7. X X X X X X X X X X X X 7.. X azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

13 SÜRÇ L KİTABI SK.08/ /R00- / Standart Madde-Süreç İlişkisi KYS Süreç No/Adı ISO 900:000 Madde No I. Teklif Sipariş I. Üretim Planlama I. Üretim I. Ambalajlama ve Sevkiyat I. Satınalma I.6 Kalite Kontrol I.7 Bakım I.8 Kalibrasyon. İç Tetkik. Müşteri Mem.Ölçüm. Proses Analiz. aftalık Gözden Geçirme. Aylık Gözden Geçirme. Yönetimin Gözden Geçirmesi. İnsan Kayn. Yönetim. Yatırım. ğitim Yönetim. Bina Tesis Yönetimi. Proje Yönetim. DÖF Yönetim 7.. X X X 7.. X X 7.. X 7.. X 7.. X 7.. X 7..6 X 7..7 X 7.. X X 7.. X 7.. X X 7.. X X X 7.. X X 7.. X X X X X 7.. X X X 7.. X X 7.6 X X X X 8 8. X 8.. X X X 8.. X X 8.. X X X X X 8.. X X X X 8. X X X 8. X 8.. X X X 8.. X X X X 8.. X X X X X: İlgili azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

14 SÜRÇ L KİTABI SK.09/ /R00- / Organizasyon-Süreç İlişkisi KYS Süreç No Organizasyon I. I. I. I. I. I.6 I.7 II. II. II. III. III. III. IV. IV. IV. IV. V. V. Genel Müdür x x x x x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x Satış Pazarlama Müdürü xx x x x x x x x xx xx xx xx xx x x x x x x Satın alma Müdürü x x x xx x x x x xx xx xx xx xx x xx x x x x Üretim Müdürü x xx xx x x xx x x xx xx xx xx xx x x x x x X Kalite Güvence Müdürü x x x x xx x xx xx xx xx xx xx xx x x x x x xx Kalite Kontrol Sorumlusu xx xx xx xx x xx x x x x x x x x Mali İdari İşler Sorumlusu x xx x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x Dökümhane Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x İşleme Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x Kalıp Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x Operatörler x x x x x x XX: Doğrudan İlgili X: Dolaylı İlgili Boş ise : İlgisiz azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

15 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Teklif veya değişiklik talebi Ön İnceleme ksik Doküman Var mı? Müşteriden temin edilmesi İleri Ürün Planlamaya Gerek var mı? Daha önce Üretildi mi? Yeni hammadde Veya yarımamul İhtiyacı var mı? Yeni makine İhtiyacı var mı? Satınalma fiyat Teklifi alımı Yeni kalıp İhtiyacı var mı? azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

16 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Yeni Ölçü Aleti İhtiyacı var mı? Fiyat teklifi alınması Yeni test yöntemi İhtiyacı var mı? Test yönetimi hakkında Bilgi toplanması İş akışında değişiklik İhtiyacı var mı? İş akışının belirlenmesi 6 Mevcut şartlarda Üretilebilir mi? Fizibilite çalışması ve Pazarlamaya iletimi 7 Teklifin hazırlanması 8 0 Müşterinin bilgilendirilmesi 9 Müşteriye iletilmesi Teklif kabul mü? Revizyon Yapılabilir mi? Arşiv Teklifin revize edilmesi azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

17 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Daha önce üretildi mi? İleri ürün planlaması gerekli mi? Kalite sistem dökümanlarının hazırlanması veya revizyonu Akış şemalarının hazırlanması veya revizyonu FMA nın hazırlanaması veya revizyonu Kontrol planının hazırlanması veya revizyonu Ön proses yeterlilik çalışması için kritik karakteristiğin seçilmesi veya revizyonu 6 MSA çalışmasına gerek var mı? MSA Çalışması 7 Satınalma faaliyetleri 8 Yerleşim planı değişecek mi? Yeni yerleşim planının hazırlanması 9 azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

18 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI 0 Deneme Üretim Proses yeterlilik çalışmasının yapılması Uygun mu? Gerekli revizyonların yapılması PPAP dosyasının hazırlanması PPAP dosyası ve numunenin Müşteriye gönderilmesi PPAP onaylandı mı? Numune ile mi ilgili? PPAP dosyası ve numunenin arşivlenmesi Arşiv Sipariş F/N Referans Doküman Tutulan Kayıt No No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

19 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. ÜRTİM PLANLAMA SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Müşteri Sipariş Siparişin alınması Termin tarihi Uygun mu? Müşteri ile mutabakat Miktar Uygun mu? Ambalajlama ve Sevkiyat Süreci Stoktan karşılanabilir mi? ammadde ihtiyacının tespiti Satınalmanın bilgilendirilmesi Malzeme İhtiyaç bildirimi Malzeme Tedarik Süreci 6 Üretimin planlanması 7 aftalık üretim planının hazırlanması 8 aftalık Üretim Planı, Tezgah Yükleme Planı F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

20 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. SATIN ALMA SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Malzeme Talebi Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirme Süreci Mevcut tedarikçiden karşılanabilir mi? Üretim planlamanın bilgilendirilmesi Sipariş verme Sipariş şartlarında mutabakat sağlanması Tedarikçi onayladı mı? Tedarikçi bilgilendirilmesi Malzemenin teslim alınması 6 Giriş Kontrol 7 Satınalmanın bilgilendirilmesi 8 Uygun mu? Ambara sevk edilmesi 9 Şartlı kabul edilebilir mi? F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

21 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. ÜRTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Üretim ve tezgah Yükleme planı Parçanın ilgili akış şemasına göre üretimi Kalite Kontrol Süreci Son Kontrol: %00 Göz Kontrolü Tashih işlemleri Uygun mu? Tashih edilebilir mi? Son kontrol raporunun hazırlanması 6 urda olarak ayırma ve tanımlama Ürünün depoya sevki 7 Üretim planlamaya Bilgi verilmesi Ambalajlama ve Sevkiyat Süreci F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

22 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. BAKIM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Bakım Planı Arıza Bildirimi Alıkoyma ve Tanımlama Yedek parça ihtiyacı var mı? Stok Kontrolü Stokta var mı? Satınalma işlemleri Bakım ya da onarım işlemleri Bakım ya da onarım işlemlerinin kayıtlarının tutulması 6 Sicil dosyalarına işlenmesi 7 Serbest bırakma 8 F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

23 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.7. KALİBRASYON SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Yeni ölçü aleti Ölçüm Cihazları Listesi Zarar gören ya da doğruluğundan şüphe edilen ölçü aleti Listeye eklenmesi Ölçü aletlerinin kullanım sıklıklarının ve kullanım yerinin belirlenmesi Kalibrasyon periyodunun belirlenmesi Akredite kalibrasyon kuruluşunun seçilmesi Kalibrasyon planının hazırlanması 6 Plana göre ölçü aletinin Doğrulama işlemleri Kalibrasyon dış kuruluşta mı yapılacak? 7 Ölçü aletinin kuruluşa gönderilmesi 8 Kalibrasyon işlemleri 9 Kalibrasyon raporunun incelenmesi Sonucun Değerlendirilmesi 0 Tamir edilmesi Uygun mu? Cihaz Tamir edilebilir mi? Sertifikanın arşive kaldırılması Kullanım Dışı olarak tanımlanması Cihazın kullanıcıya teslim edilmesi F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

24 SÜRÇ L KİTABI SK.6/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.8. KALİT KONTROL SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Girdi Şartnameye göre giriş kontrol Operasyon Kontrol Planına göre Ara kontrol işlemleri Ürün Kontrol Planına göre son kontrol işlemleri Satın alma Sorumlusunun bilgilendirilmesi İade işlemleri Uygun mu? Kalite kontrol sonuçlarının kaydedilmesi ve İlgili stok bölgesine alınması Uygun mu? Üretimin durdurulması 6 Satın alma Süreci Üretim Süreci Kalite kontrol ve üretim sorumlusunun bilgilendirilmesi 7 Tashih edilebilir mi? Iskarta Üretim planlamanın bilgilendirilmesi 8 Tashih işlemleri 9 0 Proses parametrelerinin ve kalıbın gözden geçirilmesi ata giderildi mi? Bakımın bilgilendirilmesi gerekli mi? DÖF Yönetim Süreci DÖF gerekli mi? Bakım Süreci Kabul edilmiş yarımamul/ mamul F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

25 SÜRÇ L KİTABI SK.7/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. MÜŞTRİ MMNUNİYTİ ÖLÇÜM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Müşterinin ziyaret edilmesi Müşteri Şikayeti/İade Müşteri Denetim Raporu Anket sorularının hazırlanması 6 Müşteri şikayet ve taleplerinin alınması KY Sorumlusuna bilgi verilemesi DÖF gerekli mi? Müşteriye gönderilmesi 7 KY Sorumlusuna ve ilgili kişilere bilgi verilmesi (haftalık toplantı ) Reklamasyon Formuna kayıt Sonuçların toplanması 8 DÖF gerekli mi? 9 DÖF açılması DÖF Gerekli mi? Gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin belirlenmesi 0 Müşterinin bilgilendirilmesi lerin gerçekleştirilmesi Sonucun gözden geçirilmesi k DÖF e ihtiyaç var mı? Verilerin Toplanması Müşteriye bilgi verilmesi 6 Verilerin analiz edilmesi 7 Raporlama 8 Müşteri memnuniyet raporu Sürekli İyileştirme Süreci F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

26 SÜRÇ L KİTABI SK.8/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. İÇ TTKİK SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Daha önceki denetim sonuçları Proses Kontrol Sonuçları DÖF ler İç tetkik toplantı organizasyonu Toplantı gündeminin hazırlanması Tetkikçilere duyurulması Toplantıya hazırlık Toplantıda yıllık iç tetkik Plan taslağının hazırlanması Planın bölüm yöneticileri ile görüşülmesi 6 Yıllık iç tetkik planının netleştirilmesi 7 İç yazışma formu ile tüm Denetçilerin bilgilendirilmesi 8 Baş denetçi tarafından denetlenecek bölümün bilgilendirilmesi 9 azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

27 SÜRÇ L KİTABI SK.8/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. İÇ TTKİK SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Açılış Toplantısı 0 İç Denetim DÖF Açılması Uygunsuzluk var mı? Kalite güvenceye bildirilmesi Güçlü ve zayıf yönlerin tespiti 9 DÖF Takip Listesine kayıt Tetkik raporunun hazırlanması 0 DÖF Takip Denetimi Raporların ilgili kişilere gönderilmesi Denetim Dosyası DÖF Uygulandı mı? k süre verilmesi 6 Yıllık denetim raporlarının hazırlanması tkin sonuç alındı mı?.defa ek süre verildi mi? Yönetim Süreci Genel müdüre Bilgi verilmesi 7 8 DÖF ün kapatılması F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

28 SÜRÇ L KİTABI SK.9/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. PROSS ANALİZ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Süreç Performans Tablosu Veri toplama İstatistiksel tekniklerle Verilerin analiz edilmesi Rapor hazırlama İlgili gözden geçirme toplantısına götürülmesi Yönetim Süreci 6 F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

29 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Yönetim Süreci YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Toplantı Gündemi Süreç Çıktısı Toplantı Kararları Süreç Sorumlusu Genel Müdür Performans Kriterleri Perfor. edefi Toplantı Periyoduna Uyum Oranı %00 Bir önceki toplantı kararları Toplantı gündeminin hazırlanması Toplantı gündeminin katılımcılara dağıtılması Toplantıya hazırlık yapılması Gündem maddelerinin görüşülmesi Karar alınması Kaynak Yönetim Süreci Kaynak ihtiyacı var mı? Proje Yönetim Süreci Geliştirme Projesi var mı? DÖF Yönetim Süreci DÖF İhtiyacı var mı? Kararlarla ilgili sorumlu ve termin saptanması 6 Toplantı kaydının tutulması 7 Toplantı kaydının kaydının katılımcılara dağıtımı 8 F/N İlgili Doküman No Tutulan Kayıt No F/N İlgili Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

30 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Kaynak Yönetim Süreci. İNSAN KAYNAKLARI YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Personel İhtiyacının belirlenmesi Yetkinlik matrisine göre ilan hazırlanması İlan verilecek kurumun tespiti İlanın verilmesi Adayların görüşmeye çağrılması 8 Gelen başvuruların toplanması Adaylarla görüşülmesi 9 Başvuruların değerlendirilmesi 6 İşe alınacak personelin seçilmesi 0 Adayların belirlenmesi 7 Resmi işlemlerin başlatılması Oryantasyon eğitim planının hazırlanması Oryantasyon ğitimi Görev yerinde işbaşı F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

31 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Kaynak Yönetim Süreci. ĞİTİM YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi ğitim ihtiyacı Firma içi eğitim mi? ğitim verecek kuruluşlardan fiyat teklifi alınması Tekliflerin değerlendirilmesi ğitim alınacak kuruluşun seçilmesi ğitim Planına dahil edilmesi Değişikliğin Genel Müdüre onaylatılması 6 ğitime katılacak kişiye; eğitim yeri/saati/tarihinin bildirilmesi 7 ğitimin tamamlanması 8 9 ğitime katılım formunun düzenlenmesi Firma içi eğitim mi? ğitime katılım sertifikasının temin edilmesi ve insan kaynaklarına ulaştırılması 0 Alınan eğitimin personel sicil kartlarına işlenmesi ğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

32 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Sürekli İyileştirme Süreci. PROJ YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Performans edefi Öneri Diğer periyodik toplantı kararları Önerilerin toplanması Önerinin değerlendirilmesi Arşiv aftalık toplantıya getirilmesi Öneri sahibinin bilgilendirilmesi Toplantı kararları doğrultusunda; belirlenen sorumlular tarafından faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Öneri kabul edildi mi? Proje planlamasına ihtiyaç var mı? 8 Projenin genel müdüre sunulması Onaylandı mı? 9 Gerekli değişikliklerin yapılması Proje Planı hazırlanması -Proje liderinin belirlenmesi -Proje sorumlusunun belirlenmesi - adımlarının tespiti Proje listesine kaydedilmesi Proje faaliyetlerinin başlatılması 0 Mevcut duruma göre; İyileştirme hedeflerinin/noktalarının belirlenmesi 6 aftalık toplantılarda görüşülmesi k Bütçe gerekli mi? Proje faaliyetlerinin tamamlanması Proje bütçesinin belirlenmesi 7 Proje sonucunun raporlanması ve genel müdüre sunulması Arşiv F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

33 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Sürekli İyileştirme Süreci. DÖF YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Performans edefi İleri ürün Planlama sonuçları KYS Denetim Sonuçları -İç Denetim -Müşteri Denetimi -Tedarikçi Denetimi Proses Denetimi Ürün Denetimi Sonuçları Kalite Kontrol Sonuçları -Giriş Kontrol -Ara/Proses Kontrol -Son Kontrol -Müşteri Temizlik/Düzen Denetim Sonuçalrı Gözden geçirme sonuçları Süreç Performans Ölçüm Sonuçları Potansiyel Uygunsuzluk Uygunsuzluk Önleyici Açılması Düzeltici açılması DÖF Formunun doldurulması Uygunsuzluğun tanımlanması Uygunsuzluğun kök sebebinin belirlenmesi Düzeltici / önleyici faaliyetlerin belirlenmesi sorumlusu ve bitiş tarihinin tespiti Doğrulama tarihinin planlanması 6 DÖF İzleme formuna kaydedilmesi 7 DÖF Formunun bir kopyasının bölüm sorumlusuna 8 azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

34 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Sürekli İyileştirme Süreci Doğrulama yapılması 9 0. k süre verilmesi tamamlanmış mı? Doğrulama yapılması tamamlanmış mı?. k süre verilmesi Doğrulama yapılması tamamlanmış mı? DÖF takibinin Yönetim Temsilcisine devredilmesi tkinlik doğrulama tarihinin planlanması tkinlik Doğrulaması 6, tkin mi? Yeni DÖF Açılması 7 DÖF ün kapatılması 8 F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

35 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Süreç Performans İzleme Tablosu S/N Süreç No Süreç Adı Performans Kriteri Süreç Sorumlusu Ölçüm Periyodu le Alınış Şekli edef azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU #: DD00 : 06.0.008 Revizyon : 00 Revizyon : -- Türü :Formlar Adı F00 F00 Prosedür F00 4 F004 F00 Teslim Dış Kaynaklı Takip Master Listesi Rev. Rev. Kayıt Eden 6 F006 Ürün Ağacı 7 F007 Süreç Etkileşim 8

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU İİBF- ÖĞRENCİ İŞLERİ 302 Öğrenci Dosyaları 302 Öğrenci Dosyaları 302.15.07 Diploma Defteri 302.15.07 Diploma Defteri 101 yıl 101 yıl 302.12.01 Öğrenci Olayları Disiplin 302.12.01 Öğrenci Olaylarıyla ilgili

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatta; satın alma faaliyetlerinin belirlenmesi, tedarikçilerin tanımlanması, seçilmesi, değerlendirilmesi, yasal kriterlere ve firma; ISO 22000 Satın Alma Şartnamelerine uygun

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ŞİKAYET YÖNETİMİ SÜRECİ

ŞİKAYET YÖNETİMİ SÜRECİ ŞİKAYET YÖNETİMİ SÜRECİ SR.09 03.06.2015 00 1/7 SÜRECİN TANIMI SÜREÇTEN SORUMLU BÖLÜM YÖNETİM SÜRECİN GİRDİLERİ 1 İç ve Dış Müşteri Şikayetleri SÜRECİN ÇIKTILARI 1 İyileştirme Faaliyetleri 2 İç ve Dış

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 1 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PROSES DENETİMİ (DENETİM SONUCU 80 PUAN) ÜRÜN ONAYI

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1 / 5 DAĞITIM LİSTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ) AKREDİTASYON KURULUŞU ( ) İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SORUMLULUKLAR 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. UYGULAMA 5. REFERANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

ISO9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENEYİMLERİ

ISO9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENEYİMLERİ ISO9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENEYİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Faruk DURMAZ MCBÜ Turgutlu MYO Öğretim Üyesi Çalışma

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı.

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. OCAK 1 2 3 4 5 6 Şube Müdürleri Koordinasyon toplantısı Mesai Çizelgesinin Personel Öğrenci Maaş Çizelgesinin Aylık izin ve raporların Özel-Resmi Görüşme Formlarının İdari ve Mali İşler İdare Faaliyet

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 18.06.2017 Kontrol Selim YILMAZ 19.06.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 20.06.2017 MS-PRO-005

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,

Detaylı