FİRMA ÜNVANI SÜREÇ EL KİTABI (DOKÜMAN NO)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİRMA ÜNVANI SÜREÇ EL KİTABI (DOKÜMAN NO)"

Transkript

1 LOGO FİRMA ÜNVANI SÜRÇ L KİTABI (DOKÜMAN NO)

2 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / İçindekiler Bölüm No Konu Başlığı Döküman No Sayfa No İçindekiler SK.0 / Revizyon Sayfası SK.0 Giriş SK.0 Süreç Yönetimi sasları SK.0 Süreç Belirleme ve Gözden Geçirme SK.0 6 Ana Süreçler SK.06 7 Süreçler Arası İlişki Matrisi SK.07 8 ISO 900:000 Maddeleri ile Süreçler Arası İlişki Matrisi SK.08 9 Organizasyon ile Süreçler Arası İlişki Matrisi SK.09 0 Ürün Gerçekleştirme Süreci Akış Şeması 0. Teklif-Sipariş Süreci Akış Şeması SK.0 0. Üretim Planlama Süreci Akış Şeması SK. 0. Satın alma Süreci Akış Şeması SK. 0. Üretim Süreci Akış Şeması SK. 0. Bakım Süreci Akış Şeması SK. 0.6 Kalibrasyon Süreci Akış Şeması SK. 0.7 Kalite Kontrol Süreci Akış Şeması SK.6 Ölçme Analiz İyileştirme Süreci Akış Şeması. Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Süreci Akış Şeması SK.7. İç Tetkik Süreci Akış Şeması SK.8. Proses Analiz Süreci Akış Şeması SK.9 Yönetim Süreci Akış Şeması SK.0 Kaynak Yönetim Süreci. İnsan Kaynakları Yönetim Süreci SK.. ğitim Yönetim Süreci SK. Sürekli İyileştirme Süreci. Proje Yönetim Süreci SK.. DÖF Yönetim Süreci SK. Süreç Performans Tablosu SK. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

3 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Revizyon Kayıt Çizelgesi Bölüm No Revizyon Tarihi Revizyon No Yapılan Revizyon İşlemleri Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı Yeni hazırlandı. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

4 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Giriş.. AMAÇ... Bu el kitabı; İnoTec in, kalite yönetim sistemini sürekli geliştirme çerçevesinde ihtiyaç duyduğu ve uyguladığı tüm süreçleri tanımlamak, bu süreçlerin birbiri arasındaki etkileşimleri açıklamak ve performanslarının ölçülebilmesi ve değerlendirilmesi için bir yöntem belirlemek amacıyla oluşturulmuştur... KAPSAM... Bu el kitabı; İnoTec müşteri talep ve değişikliklerinin alınmasından itibaren, ürün gerçekleştirme, müşteriye sunma ve müşteri geri dönüşümlerini içeren tüm süreçleri ve kalite yönetim sistem prosedürlerine ve diğer dokümanlara olan atıfları kapsar... SORUMLULUKLAR... Bu el kitabının hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve süreçlerin belirlenmesinden Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda Kalite Yönetim Müdürü, bu prosedürün uygulanmasından, bu el kitabında belirtilmiş süreç sorumluları sorumludur... DAĞITIM... Genel Müdür... Satış Pazarlama Müdürü... İdari Mali İşler Müdürü... Üretim /Üretim Planlama Müdürü.. KISALTMALAR Bu el kitabında aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır: KYM: Kalite Yönetim Müdürü GM: Genel Müdürü SPM: Satış Pazarlama Müdürü KKS: Kalite Kontrol Sorumlusu KY: Kalite Yönetim KYS: Kalite Yönetim Sistemi Perf: Performans MİM: Mali İdari İşler Müdürü ÜM: Üretim ve Planlama Müdürü PS: Personel Sorumlusu DS: Depo Sorumlusu SS: Süreç Sorumlusu Ayrıca süreç el kitabında; doküman kodlamalarında kullanılan KG kodu, doküman kodlarında belirtilmemiştir. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

5 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Yönetim sasları..tanimlar... Süreç : Kaynakların kullanılarak, girdileri çıktılara dönüştüren sıralı faaliyetler bütünüdür.... Ana Süreç : Firmada, müşteri taleplerinden itibaren, ürün ya da hizmet temini faaliyetlerini yürüten ana fonksiyonlardır.... Alt Süreç: Başlaması ve yürütülmesi ana süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçleri asiste eden süreçlerdir.... Destek Süreç : Başlaması ve yürütülmesi alt süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçleri asiste eden süreçlerdir.... Yönetsel Süreç: Üretim sürecinin dışında, yönetimle ilgili süreçlerdir...6. Operasyonel Süreç: Üretim boyunca; ürün ya da hizmetle ilgili faaliyetleri kapsayan süreçlerdir...7. Akış Şeması: Süreçleri oluşturan faaliyetlerin sırasını, faaliyetler, dökümanlar ve organizasyon arası ilişkilerin gösterilebilmesi için kullanılan simgelerdir. Akış Karar Arşiv/Dosya Bağlantı Bilgilendirme Rapor veya vrak Akış Çizgileri ve Yönü Not: Süreç akış şemaları çizilirken; her bir faaliyet adımına, den başlayarak numara verilir. Bu numaralar her bir süreç akış şemasına çizilen ve doküman ve faaliyet sorumlusunu gösteren tabloya eklenir. er bir akış şemasında; süreç girdisi, çıktısı, süreç sorumlusu, performans kriteri ve performans hedefi, kullanılan dökümanlar ve tutulan kayıtlar tanımlanır...8. Süreç Sorumlusu : Sürecin başlamasından itibaren bitişine kadar yönetilmesinden, doğru uygulandığının kontrolünden, süreç performans ölçümü için veri toplanmasından, toplanan verilerin analiz edilerek toplantılara getirilmesinden sorumlu kişidir...9. Süreç Girdisi: Sürecin başlaması için gerekli hammadde, yardımcı malzeme ve sürecin başlamasını gerektiren kayıt ya da dökümanlardır...0. Süreç Çıktısı: Sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan, ürün, yarımamul, hizmet ve bunlara ilişkin kayıt ya da dökümanlardır. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

6 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Yönetim sasları... Süreç Performansı: Sürecin; etkinlik, verimlilik, çevrim süresi, esneklik ve kapasite gibi özellikleridir.... Süreç tkinliği : Yönetsel ve operasyonel süreçlerin, planlanan etkinlik hedeflerine ( müşteri beklentileri de dahil ) ulaşıp ulaşmadığıdır. ( Ör: Müşteri isteği olan ppm değerlerine ulaşılması)... Süreç Verimliliği: Operasyonel süreçlerin, planlanan verimlilik hedeflerine ulaşıp ulaşmadığıdır. (Ör: Kullanılan kaynak ya da girdilerin tüketim miktarları süreçle ilgili verimlilik göstergesidir.).. SÜRÇ YÖNTİMİ... Süreçlerin yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşur: Ana Süreçlerin belirlenmesi Destek Süreçlerin belirlenmesi Tüm süreçlerin, operasyonel ya da yönetim süreci olarak sınıflandırılması er bir süreç için süreç sorumlusunun belirlenmesi er bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi er bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi er bir süreç için süreç çıktısının belirlenmesi er bir süreç için mevcut süreç performans değerlerinin ve hedeflenen performans değerlerinin tespiti (tkinlik ve verimlilik hedefleri) er bir süreç için kullanılacak doküman ve kayıtların belirlenmesi Süreç sorumlusu tarafından süreç performans verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların ilgili toplantıya getirilmesi Toplantıda görüşülmesi ve performans hedef değerlerle karşılaştırılması Düzeltme ya da iyileştirme faaliyetleri Süreç performansı uygun mu? edef değişecek mi? DÖF Açılması ya da süreç iyileştirme kararlarının alınması edef değişecek mi? edefin Değiştirilmesi Süreç Performans Takip Formuna kaydedilmesi ve trendin izlenmesi azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

7 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Yönetim sasları... Performans edeflerinin Değiştirilme İhtiyacı:... Toplantılarda, hedef değerlerden sapmalar söz konusu olduğunda sebepler araştırılır. Bu sebepler için gerektiğinde, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler açılır.... Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında, hedef değerlerle gerçekleşen değerler tekrar gözden geçirilir. Çok fazla sapma olan hedef değerlerde revizyon yapılarak yeni hedef değer belirlenir.... Gerçekleşen hedef değerlerle ilgili süreçler için; yapılabilirse iyileştirme faaliyetleri planlanarak sürekli gelişme kapsamında bu hedef değerlerde de revizyon yapılarak, kademeli bir şekilde iyileştirme gerçekleştirilmiş olur. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

8 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Belirleme ve Gözden Geçirme.. SÜRÇ BLİRLM... Firmadaki süreçler belirlenirken; SK.0 te belirtilen tanımlar dikkate alınır.... Ana süreçlerin belirlenmesinde; firmada çalışan ana fonksiyonlar; TS-ISO 900:000 Standardından da faydalanarak belirlenir.... Firmada çalışan ana fonksiyonlar: Şirket üst yönetim fonksiyonları, Üretim Fonksiyonu, Ölçme ve Kontrol Fonksiyonlarıdır.... Bu fonksiyonlardan ve TS-ISO 900:000 yola çıkılarak şirket ana süreçleri: Yönetim Süreci ( Yönetsel Süreç ) Kaynak Yönetim Süreci ( Yönetsel Süreç ) Ürün gerçekleştirme Süreci (Operasyonel Süreç ) Ölçme Analiz Değerlendirme Süreci (Operasyonel Süreç ) Sürekli İyileştirme Süreci ( Yönetsel ve Operasyonel Süreç ) olarak belirlenmiş olup etkileşimleri SK.06 da şematik olarak gösterilmiştir.... Bu ana süreçleri asiste eden alt süreçler ise; Teklif - Sipariş Süreci Üretim Planlama Süreci Üretim Süreci Ambalaj ve Sevkiyat Süreci İç Tetkikler Süreci Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Süreci Proses Analiz Süreci aftalık Gözden Geçirme Süreci Aylık Gözden Geçirme Süreci 6 Aylık Gözden Geçirme Süreci ğitim Yönetim Süreci İnsan Kaynakları Yönetim Süreci Yatırım Süreci Bina tesis Yönetim Süreci olarak belirlenmiştir...6. Firmada destek süreçler olarak; Kalite Kontrol Süreci Bakım Süreci Malzeme Tedarik Süreci Kalibrasyon Süreci azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

9 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Süreç Belirleme ve Gözden Geçirme olarak belirlenmiş olup; ana, alt ve destek süreçler ve birbiriyle etkileşimler, SK.07 de gösterilmiştir... GÖZDN GÇİRM.. Ana, alt ve destek süreçler, 6 aylık gözden geçirme toplantılarında, Yönetim Temsilcisinin görüşleri ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilir... Gözden geçirme sonucunda; aşağıda belirtilen durumlarda, gerektiğinde, yeni süreç ilave edilerek süreçler tekrar belirlenebilir: Organizasyon yapısındaki değişim Şirket hacmindeki değişim İş hacmindeki değişim Üretim kapsamındaki değişim Süreç performanslarının ölçülmesinden kaynaklanan zorluklar.. Yeni süreç ilave olduğunda, SK.0 teki süreç yönetim akış şemasına göre hareket edilir ve Süreç l Kitabında gerekli revizyonlar yapılarak tekrar dağıtımı yapılır. azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

10 SÜRÇ L KİTABI SK /R00- / Süreçler ve tkileşim Şeması V. SÜRKLİ GLİŞTİRM SÜRCİ Bilgi Akışı III. YÖNTİM SÜRCİ V.I Proje Yönetim Süreci V.II. DÖF Yönetim Süreci IV. KAYNAK YÖNTİM SÜRCİ II. ÖLÇM, ANALİZ, İYİLŞTİRM SÜRCİ Bilgi Akışı MÜŞTRİ İSTKLRİ IV. İnsan Kaynakları Yönetim Süreci IV. ğitim Yönetim Süreci II. Müşteri Memnuniyeti Süreci II. İç Tetkik Süreci II. Proses Analiz Süreci TATMİNİ MÜŞTRİ Teklif Talebi I. ÜRÜN GRÇKLŞTİRM SÜRCİ Ürün izmet Sunumu I. Teklif / Sözleşme Süreci I. Üretim Planlama Süreci I. Satınalma Süreci I. Üretim Süreci. Bakım Süreci I.6 Kalibrasyon Süreci I.7 Kalite Kontrol Süreci azırlayan: İmza: Onaylayan: İmza: Son Revizyon Tarihi:

11 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Süreç-Süreç İlişkisi Süreç No X: İlgili azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

12 SÜRÇ L KİTABI SK.08/ /R00- / Standart Madde-Süreç İlişkisi KYS Süreç No/Adı ISO 900:000 Madde No I. Teklif Sipariş I. Üretim Planlama I. Üretim I. Ambalajlama ve Sevkiyat I. Satınalma I.6 Kalite Kontrol I.7 Bakım I.8 Kalibrasyon. İç Tetkik. Müşteri Mem.Ölçüm. Proses Analiz. aftalık Gözden Geçirme. Aylık Gözden Geçirme. Yönetimin Gözden Geçirmesi. İnsan Kayn. Yönetim. Yatırım. ğitim Yönetim. Bina Tesis Yönetimi. Proje Yönetim. DÖF Yönetim. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X X. X X X X X X X. X.. X X X X X X.. X X X X X.. X.. X X.. X X X.6. X X X.6. X X X X X.6. X X X X X X X X 6 6. X X X X X X X X X X 6.. X X 6.. X X 6. X X 6.. X X X X 6.. X X X X X X X 6. X X X 6.. X X X X 6.. X 7 7. X X X X X X X X X X X X 7.. X azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

13 SÜRÇ L KİTABI SK.08/ /R00- / Standart Madde-Süreç İlişkisi KYS Süreç No/Adı ISO 900:000 Madde No I. Teklif Sipariş I. Üretim Planlama I. Üretim I. Ambalajlama ve Sevkiyat I. Satınalma I.6 Kalite Kontrol I.7 Bakım I.8 Kalibrasyon. İç Tetkik. Müşteri Mem.Ölçüm. Proses Analiz. aftalık Gözden Geçirme. Aylık Gözden Geçirme. Yönetimin Gözden Geçirmesi. İnsan Kayn. Yönetim. Yatırım. ğitim Yönetim. Bina Tesis Yönetimi. Proje Yönetim. DÖF Yönetim 7.. X X X 7.. X X 7.. X 7.. X 7.. X 7.. X 7..6 X 7..7 X 7.. X X 7.. X 7.. X X 7.. X X X 7.. X X 7.. X X X X X 7.. X X X 7.. X X 7.6 X X X X 8 8. X 8.. X X X 8.. X X 8.. X X X X X 8.. X X X X 8. X X X 8. X 8.. X X X 8.. X X X X 8.. X X X X X: İlgili azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

14 SÜRÇ L KİTABI SK.09/ /R00- / Organizasyon-Süreç İlişkisi KYS Süreç No Organizasyon I. I. I. I. I. I.6 I.7 II. II. II. III. III. III. IV. IV. IV. IV. V. V. Genel Müdür x x x x x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x Satış Pazarlama Müdürü xx x x x x x x x xx xx xx xx xx x x x x x x Satın alma Müdürü x x x xx x x x x xx xx xx xx xx x xx x x x x Üretim Müdürü x xx xx x x xx x x xx xx xx xx xx x x x x x X Kalite Güvence Müdürü x x x x xx x xx xx xx xx xx xx xx x x x x x xx Kalite Kontrol Sorumlusu xx xx xx xx x xx x x x x x x x x Mali İdari İşler Sorumlusu x xx x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x Dökümhane Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x İşleme Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x Kalıp Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x Operatörler x x x x x x XX: Doğrudan İlgili X: Dolaylı İlgili Boş ise : İlgisiz azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

15 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Teklif veya değişiklik talebi Ön İnceleme ksik Doküman Var mı? Müşteriden temin edilmesi İleri Ürün Planlamaya Gerek var mı? Daha önce Üretildi mi? Yeni hammadde Veya yarımamul İhtiyacı var mı? Yeni makine İhtiyacı var mı? Satınalma fiyat Teklifi alımı Yeni kalıp İhtiyacı var mı? azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

16 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Yeni Ölçü Aleti İhtiyacı var mı? Fiyat teklifi alınması Yeni test yöntemi İhtiyacı var mı? Test yönetimi hakkında Bilgi toplanması İş akışında değişiklik İhtiyacı var mı? İş akışının belirlenmesi 6 Mevcut şartlarda Üretilebilir mi? Fizibilite çalışması ve Pazarlamaya iletimi 7 Teklifin hazırlanması 8 0 Müşterinin bilgilendirilmesi 9 Müşteriye iletilmesi Teklif kabul mü? Revizyon Yapılabilir mi? Arşiv Teklifin revize edilmesi azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

17 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Daha önce üretildi mi? İleri ürün planlaması gerekli mi? Kalite sistem dökümanlarının hazırlanması veya revizyonu Akış şemalarının hazırlanması veya revizyonu FMA nın hazırlanaması veya revizyonu Kontrol planının hazırlanması veya revizyonu Ön proses yeterlilik çalışması için kritik karakteristiğin seçilmesi veya revizyonu 6 MSA çalışmasına gerek var mı? MSA Çalışması 7 Satınalma faaliyetleri 8 Yerleşim planı değişecek mi? Yeni yerleşim planının hazırlanması 9 azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

18 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. TKLİF-SİPARİŞ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI 0 Deneme Üretim Proses yeterlilik çalışmasının yapılması Uygun mu? Gerekli revizyonların yapılması PPAP dosyasının hazırlanması PPAP dosyası ve numunenin Müşteriye gönderilmesi PPAP onaylandı mı? Numune ile mi ilgili? PPAP dosyası ve numunenin arşivlenmesi Arşiv Sipariş F/N Referans Doküman Tutulan Kayıt No No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

19 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. ÜRTİM PLANLAMA SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Müşteri Sipariş Siparişin alınması Termin tarihi Uygun mu? Müşteri ile mutabakat Miktar Uygun mu? Ambalajlama ve Sevkiyat Süreci Stoktan karşılanabilir mi? ammadde ihtiyacının tespiti Satınalmanın bilgilendirilmesi Malzeme İhtiyaç bildirimi Malzeme Tedarik Süreci 6 Üretimin planlanması 7 aftalık üretim planının hazırlanması 8 aftalık Üretim Planı, Tezgah Yükleme Planı F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

20 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. SATIN ALMA SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Malzeme Talebi Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirme Süreci Mevcut tedarikçiden karşılanabilir mi? Üretim planlamanın bilgilendirilmesi Sipariş verme Sipariş şartlarında mutabakat sağlanması Tedarikçi onayladı mı? Tedarikçi bilgilendirilmesi Malzemenin teslim alınması 6 Giriş Kontrol 7 Satınalmanın bilgilendirilmesi 8 Uygun mu? Ambara sevk edilmesi 9 Şartlı kabul edilebilir mi? F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

21 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. ÜRTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Üretim ve tezgah Yükleme planı Parçanın ilgili akış şemasına göre üretimi Kalite Kontrol Süreci Son Kontrol: %00 Göz Kontrolü Tashih işlemleri Uygun mu? Tashih edilebilir mi? Son kontrol raporunun hazırlanması 6 urda olarak ayırma ve tanımlama Ürünün depoya sevki 7 Üretim planlamaya Bilgi verilmesi Ambalajlama ve Sevkiyat Süreci F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

22 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.. BAKIM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Bakım Planı Arıza Bildirimi Alıkoyma ve Tanımlama Yedek parça ihtiyacı var mı? Stok Kontrolü Stokta var mı? Satınalma işlemleri Bakım ya da onarım işlemleri Bakım ya da onarım işlemlerinin kayıtlarının tutulması 6 Sicil dosyalarına işlenmesi 7 Serbest bırakma 8 F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

23 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.7. KALİBRASYON SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Yeni ölçü aleti Ölçüm Cihazları Listesi Zarar gören ya da doğruluğundan şüphe edilen ölçü aleti Listeye eklenmesi Ölçü aletlerinin kullanım sıklıklarının ve kullanım yerinin belirlenmesi Kalibrasyon periyodunun belirlenmesi Akredite kalibrasyon kuruluşunun seçilmesi Kalibrasyon planının hazırlanması 6 Plana göre ölçü aletinin Doğrulama işlemleri Kalibrasyon dış kuruluşta mı yapılacak? 7 Ölçü aletinin kuruluşa gönderilmesi 8 Kalibrasyon işlemleri 9 Kalibrasyon raporunun incelenmesi Sonucun Değerlendirilmesi 0 Tamir edilmesi Uygun mu? Cihaz Tamir edilebilir mi? Sertifikanın arşive kaldırılması Kullanım Dışı olarak tanımlanması Cihazın kullanıcıya teslim edilmesi F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

24 SÜRÇ L KİTABI SK.6/ /R00- / Ürün Gerçekleştirme Süreci 0.8. KALİT KONTROL SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefleri Girdi Şartnameye göre giriş kontrol Operasyon Kontrol Planına göre Ara kontrol işlemleri Ürün Kontrol Planına göre son kontrol işlemleri Satın alma Sorumlusunun bilgilendirilmesi İade işlemleri Uygun mu? Kalite kontrol sonuçlarının kaydedilmesi ve İlgili stok bölgesine alınması Uygun mu? Üretimin durdurulması 6 Satın alma Süreci Üretim Süreci Kalite kontrol ve üretim sorumlusunun bilgilendirilmesi 7 Tashih edilebilir mi? Iskarta Üretim planlamanın bilgilendirilmesi 8 Tashih işlemleri 9 0 Proses parametrelerinin ve kalıbın gözden geçirilmesi ata giderildi mi? Bakımın bilgilendirilmesi gerekli mi? DÖF Yönetim Süreci DÖF gerekli mi? Bakım Süreci Kabul edilmiş yarımamul/ mamul F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

25 SÜRÇ L KİTABI SK.7/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. MÜŞTRİ MMNUNİYTİ ÖLÇÜM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Müşterinin ziyaret edilmesi Müşteri Şikayeti/İade Müşteri Denetim Raporu Anket sorularının hazırlanması 6 Müşteri şikayet ve taleplerinin alınması KY Sorumlusuna bilgi verilemesi DÖF gerekli mi? Müşteriye gönderilmesi 7 KY Sorumlusuna ve ilgili kişilere bilgi verilmesi (haftalık toplantı ) Reklamasyon Formuna kayıt Sonuçların toplanması 8 DÖF gerekli mi? 9 DÖF açılması DÖF Gerekli mi? Gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin belirlenmesi 0 Müşterinin bilgilendirilmesi lerin gerçekleştirilmesi Sonucun gözden geçirilmesi k DÖF e ihtiyaç var mı? Verilerin Toplanması Müşteriye bilgi verilmesi 6 Verilerin analiz edilmesi 7 Raporlama 8 Müşteri memnuniyet raporu Sürekli İyileştirme Süreci F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

26 SÜRÇ L KİTABI SK.8/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. İÇ TTKİK SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Daha önceki denetim sonuçları Proses Kontrol Sonuçları DÖF ler İç tetkik toplantı organizasyonu Toplantı gündeminin hazırlanması Tetkikçilere duyurulması Toplantıya hazırlık Toplantıda yıllık iç tetkik Plan taslağının hazırlanması Planın bölüm yöneticileri ile görüşülmesi 6 Yıllık iç tetkik planının netleştirilmesi 7 İç yazışma formu ile tüm Denetçilerin bilgilendirilmesi 8 Baş denetçi tarafından denetlenecek bölümün bilgilendirilmesi 9 azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

27 SÜRÇ L KİTABI SK.8/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. İÇ TTKİK SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Açılış Toplantısı 0 İç Denetim DÖF Açılması Uygunsuzluk var mı? Kalite güvenceye bildirilmesi Güçlü ve zayıf yönlerin tespiti 9 DÖF Takip Listesine kayıt Tetkik raporunun hazırlanması 0 DÖF Takip Denetimi Raporların ilgili kişilere gönderilmesi Denetim Dosyası DÖF Uygulandı mı? k süre verilmesi 6 Yıllık denetim raporlarının hazırlanması tkin sonuç alındı mı?.defa ek süre verildi mi? Yönetim Süreci Genel müdüre Bilgi verilmesi 7 8 DÖF ün kapatılması F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

28 SÜRÇ L KİTABI SK.9/ /R00- / Ölçme Analiz İyileştirme Süreci. PROSS ANALİZ SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Süreç Performans Tablosu Veri toplama İstatistiksel tekniklerle Verilerin analiz edilmesi Rapor hazırlama İlgili gözden geçirme toplantısına götürülmesi Yönetim Süreci 6 F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

29 SÜRÇ L KİTABI SK.0/ /R00- / Yönetim Süreci YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Toplantı Gündemi Süreç Çıktısı Toplantı Kararları Süreç Sorumlusu Genel Müdür Performans Kriterleri Perfor. edefi Toplantı Periyoduna Uyum Oranı %00 Bir önceki toplantı kararları Toplantı gündeminin hazırlanması Toplantı gündeminin katılımcılara dağıtılması Toplantıya hazırlık yapılması Gündem maddelerinin görüşülmesi Karar alınması Kaynak Yönetim Süreci Kaynak ihtiyacı var mı? Proje Yönetim Süreci Geliştirme Projesi var mı? DÖF Yönetim Süreci DÖF İhtiyacı var mı? Kararlarla ilgili sorumlu ve termin saptanması 6 Toplantı kaydının tutulması 7 Toplantı kaydının kaydının katılımcılara dağıtımı 8 F/N İlgili Doküman No Tutulan Kayıt No F/N İlgili Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

30 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Kaynak Yönetim Süreci. İNSAN KAYNAKLARI YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi Personel İhtiyacının belirlenmesi Yetkinlik matrisine göre ilan hazırlanması İlan verilecek kurumun tespiti İlanın verilmesi Adayların görüşmeye çağrılması 8 Gelen başvuruların toplanması Adaylarla görüşülmesi 9 Başvuruların değerlendirilmesi 6 İşe alınacak personelin seçilmesi 0 Adayların belirlenmesi 7 Resmi işlemlerin başlatılması Oryantasyon eğitim planının hazırlanması Oryantasyon ğitimi Görev yerinde işbaşı F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

31 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Kaynak Yönetim Süreci. ĞİTİM YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Perfor. edefi ğitim ihtiyacı Firma içi eğitim mi? ğitim verecek kuruluşlardan fiyat teklifi alınması Tekliflerin değerlendirilmesi ğitim alınacak kuruluşun seçilmesi ğitim Planına dahil edilmesi Değişikliğin Genel Müdüre onaylatılması 6 ğitime katılacak kişiye; eğitim yeri/saati/tarihinin bildirilmesi 7 ğitimin tamamlanması 8 9 ğitime katılım formunun düzenlenmesi Firma içi eğitim mi? ğitime katılım sertifikasının temin edilmesi ve insan kaynaklarına ulaştırılması 0 Alınan eğitimin personel sicil kartlarına işlenmesi ğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

32 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Sürekli İyileştirme Süreci. PROJ YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Performans edefi Öneri Diğer periyodik toplantı kararları Önerilerin toplanması Önerinin değerlendirilmesi Arşiv aftalık toplantıya getirilmesi Öneri sahibinin bilgilendirilmesi Toplantı kararları doğrultusunda; belirlenen sorumlular tarafından faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Öneri kabul edildi mi? Proje planlamasına ihtiyaç var mı? 8 Projenin genel müdüre sunulması Onaylandı mı? 9 Gerekli değişikliklerin yapılması Proje Planı hazırlanması -Proje liderinin belirlenmesi -Proje sorumlusunun belirlenmesi - adımlarının tespiti Proje listesine kaydedilmesi Proje faaliyetlerinin başlatılması 0 Mevcut duruma göre; İyileştirme hedeflerinin/noktalarının belirlenmesi 6 aftalık toplantılarda görüşülmesi k Bütçe gerekli mi? Proje faaliyetlerinin tamamlanması Proje bütçesinin belirlenmesi 7 Proje sonucunun raporlanması ve genel müdüre sunulması Arşiv F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

33 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Sürekli İyileştirme Süreci. DÖF YÖNTİM SÜRCİ AKIŞ ŞMASI Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Süreç Sorumlusu Performans Kriterleri Performans edefi İleri ürün Planlama sonuçları KYS Denetim Sonuçları -İç Denetim -Müşteri Denetimi -Tedarikçi Denetimi Proses Denetimi Ürün Denetimi Sonuçları Kalite Kontrol Sonuçları -Giriş Kontrol -Ara/Proses Kontrol -Son Kontrol -Müşteri Temizlik/Düzen Denetim Sonuçalrı Gözden geçirme sonuçları Süreç Performans Ölçüm Sonuçları Potansiyel Uygunsuzluk Uygunsuzluk Önleyici Açılması Düzeltici açılması DÖF Formunun doldurulması Uygunsuzluğun tanımlanması Uygunsuzluğun kök sebebinin belirlenmesi Düzeltici / önleyici faaliyetlerin belirlenmesi sorumlusu ve bitiş tarihinin tespiti Doğrulama tarihinin planlanması 6 DÖF İzleme formuna kaydedilmesi 7 DÖF Formunun bir kopyasının bölüm sorumlusuna 8 azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

34 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Sürekli İyileştirme Süreci Doğrulama yapılması 9 0. k süre verilmesi tamamlanmış mı? Doğrulama yapılması tamamlanmış mı?. k süre verilmesi Doğrulama yapılması tamamlanmış mı? DÖF takibinin Yönetim Temsilcisine devredilmesi tkinlik doğrulama tarihinin planlanması tkinlik Doğrulaması 6, tkin mi? Yeni DÖF Açılması 7 DÖF ün kapatılması 8 F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

35 SÜRÇ L KİTABI SK./ /R00- / Süreç Performans İzleme Tablosu S/N Süreç No Süreç Adı Performans Kriteri Süreç Sorumlusu Ölçüm Periyodu le Alınış Şekli edef azırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36 T.C İZMİR VALİLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON SİSTEMİ YAYIN TARİHİ / NO: 22.06.2012 / 00 REV : 03 / 07.04.2014 Sayfa : 2 / 36

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı