Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri"

Transkript

1 Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri BASKI 1 (Temmuz 2001) i

2 ii

3 KUZEY ATLANTİK PAKTI TEŞKİLATI ASKERİ SATANDARDİZASYON AJANSI (MAS) NATO YAYIN MEKTUBU Temmuz (Baskı 1)- YAZILIM İÇİN ÖMÜR DEVRİ BOYUNCA BİRLEŞTİRİLMİŞ NATO KALİTE GEREKSİNİMLERİ, bir yayındır. İlgili ülkelerin bu yayını kullanma anlaşması, STANAG 4107 de kayıtlıdır. 2. AQAO-160 (Baskı 1) alındığı andan itibaren geçerlidir. Belgelerin imha edilmesine ilişkin yerel prosedür uyarınca imha edilmesi gereken AQAP-150 (Baskı 2) nin yerini alır. 3. Bu yayının nüshalarının Yükleniciler ve Satıcılara dağıtılmasına izin verilmekte ve bu tip dağıtımlar teşvik edilmektedir. Jan H. ERIKSEN Tuğamiral, NONA MAS Başkanı iii

4 Değişiklik Kayıtları Değişiklik Kayıt Uygulama Kayıt eden Tarihi Tarihi Tarihi Kişi iv

5 İçindekiler Önsöz Bölüm 1 Genel Amaç Uygulanabilirlik Bu Yayın ile Uyumluluk Bu Yayının Uyarlanması Baskının Yapısı İlkesel referanslar Bilgi verici referanslar Bilgi verici referanslar (Çalışması devam eden) Tanımlar Kısaltmalar Listesi... 5 Bölüm 2 Kalite Sistem Gereksinimleri Yönetimin Sorumluluğu Kalite Sistemi... 6 Bölüm 3 Temel Ömür Devri Süreci Gereksinimleri İkmal süreci Tedarik süreci (yüklenicinin gerçekleştireceği) Geliştirme süreci Üretim ve Yerleştirme süreci İşletim süreci Bakım süreci Bölüm 4 Ömür Devri Süreci Gereksinimlerinin Desteklenmesi Dokümantasyon süreci Konfigürasyon yönetimi süreci Kalite Güvence Süreci Doğrulama süreci Onaylama (geçerli kılma) süreci Müşterek gözden geçirme süreci Denetim süreci Problem çözümleme süreci Yönetim süreci Alt yapı süreci Eğitim süreci Ölçüm süreci Bölüm 5 Süreç Gereksinimlerinin Uyarlanması Uyarlama süreci Bölüm 6 NATO-Özel Gereksinimleri Devlet Kalite Güvencesi için yardım Yazılım kalite yönetimi sistemi (kalite sistemi) KGT'ye sunulan ürünler KGT'ye bildirim KGT'nin bilgiye erişimi EK A Çapraz Referans-taboları (bilgi amaçlı)... A-1 EK B Uyarlama dokümantasyonu (ilkesel)... B-1 EK C Birleştirilmiş Kalite Plânı için ilgili bilgiler (bilgi amaçlı)... C-1 C.1. Bu Ek'in amacı...c-1 C.2. Birleştirilmiş Kalite Plânı için ilgili bilgiler... C-1 v

6 B ö l ü m 1 Genel 1.1 Amaç Bu yayın, bir yazılım kalitesi (yönetimi) sistemi için gereklilikleri içerir. Takip eden bölümlerde bahsedilen gerekliliklerle uyumlu olarak, uygun bir yazılım kalitesi (yönetimi) sistemi kurulmalı, dokümante edilmeli, uygulanmalı, sürdürülmeli, değerlendirme yapılarak iyileştirilmeli ve/veya değerlendirmeye alınmalıdır. Bu gereklilikler tedarikçinin bir yazılım ürünü veya hizmetini sağlamasında müşteri gereksinimlerini karşılayabilmesi konusunda güven sağlamalıdır Bu yayın ayrıca, endüstri tarafından başvurulabilecek, iyi tanımlanmış bir terminoloji ile yazılım ömür devri süreçleri için ortak bir çerçeve oluşturur Bu yayın, özel bir kuruluş, proje veya proje içindeki bir uygulamaya uyarlanmak için tasarlanmıştır. Uyarlandığında bu yayın, yazılım ömür devri süreçlerinin kalitesini ve bunların sonucu olan ürünleri ve hizmetleri yönetmek için gerekli olanları açıkça belirtir. 1.2 Uygulanabilirlik Bu yayın temel olarak iki taraflı bir sözleşmede kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Bir sözleşmede referans olarak gösterildiğinde bu yayın, bir sisteme yerleştirilmiş bir yazılımın, tek başına bir yazılım ürününün ve/veya bir yazılım hizmetinin ikmali (ve ilgili tedariki, geliştirilmesi, üretimi ve yerleştirilmesi, işletilmesi ve idamesi) için uygulanacaktır. Not: Yazılım, aygıt yazılımı(sabit yazılım-firmware)nın yazılım kısmını içerir Bu yazılım bir kuruluş tarafından dahili olarak bir sisteme yerleştirilmiş bir yazılımın, tek başına bir yazılım ürününün ve/veya bir yazılım hizmetinin ikmali (ve ilgili tedariki, geliştirilmesi, üretimi ve yerleştirilmesi, işletilmesi ve idamesi) için kullanılabilir Diğer sistem bileşenlerinin (ör. Donanım) ikmali (ve ilgili tedariki, geliştirilmesi, üretimi ve yerleştirilmesi, işletilmesi ve idamesi) için bu yayın, diğer uygun standartlarla (ör. AQAP- 110) birlikte kullanılmalıdır Sözleşme şartları ile bu yayın arasında herhangi bir tutarsızlık ortaya çıkarsa sözleşme şartları geçerli olacaktır. 1.3 Bu Yayın ile Uyumluluk Bu Yayın ile Uyumluluk, bu Yayındaki Bölüm 2 ve Bölüm 6 daki gereksinimlerin yerine getirilmesi ve Bölüm 3 ve 4 ten seçilen süreçlerin, faaliyetlerin ve görevlerin, Uyarlama Sürecine (Bölüm 5) uygun olarak yerine getirilmesi ile tanımlanmıştır Organizasyonel uygunluk Organizasyonel düzeyde uygunluk, bu Yayındaki Bölüm 2 ve Bölüm 6 daki gereksinimlerin yerine getirilmesi ve Bölüm 3 ve 4 ten spesifik organizasyon için seçilen süreçlerin, faaliyetlerin ve görevlerin Uyarlama Süreci prensiplerine (Bölüm 5) uygun olarak yerine getirilmesi ile tanımlanmıştır Proje uygunluğu Organizasyonel düzeyde uygunluk, bu Yayındaki Bölüm 2 ve Bölüm 6 daki gereksinimlerin yerine getirilmesi ve Bölüm 3 ve 4 ten spesifik proje için seçilen süreçlerin, faaliyetlerin ve görevlerin Uyarlama Sürecine (Bölüm 5) uygun olarak yerine getirilmesi ile tanımlanmıştır. 1

7 Uygulama uygunluğu Proje içinde uygulama düzeyinde uygunluk, Bölüm 3 ve 4 ten proje içinden spesifik uygulama için seçilen süreçlerin, faaliyetlerin ve görevlerin Uyarlama Sürecine (Bölüm 5) uygun olarak yerine getirilmesi ile tanımlanmıştır Bu Yayın ile uygunluk, Ek B ye uygun olarak dokümante edilecektir. 1.4 Bu Yayının Uyarlanması Uyarlama süreci Bölüm 5 te açıklanmıştır Bu dokümanın bir sözleşmede kullanılmak üzere uyarlanması sırasında, uyarlama düzeyi, ürünün ve projenin karakteristikleri ile ve öngörülen risklerle tutarlı olmalıdır Uyarlama, uygulama düzeyinde, proje düzeyinde veya organizasyonel düzeyde yapılabilir Bu Yayının uygulama ve proje düzeyinde uyarlanması, Bölüm 5 in gereksinimlerine uygun olmalıdır Bu Yayının organizasyon düzeyinde uyarlanması sırasında, bu işlem, Bölüm 5 teki prensiplerin organizasyonel bakış açısıyla uygulanması ile gerçekleştirilebilir Bu Yayındaki Bölüm 3 ve Bölüm 4, uyarlanacak olan bir dizi süreç, faaliyet ve görevi içermektedir. Uyarlama süreci, süreçlerin, faaliyetlerin ve görevlerin, tamamen veya kısmen çıkarılması veya indirgenmesi işlemidir. Not: Süreç, faaliyet ve görevlere ilâveler yapılabilir Baskının Yapısı Baskı: model Baskının modeli, şekil 1 de tanımlanmıştır. NATO-Spesifik gereksinimleri Kalite Sistemi gereksinimleri Süreçle ilgili gereksinimler Şekil Baskının modeli aşağıdakilerden oluşur: a. Süreçle ilgili gereksinimler: ISO/IEC nin açıkça kapsamadığı, ISO 9001:1994/ISO 9001:2000 nin gereksinimlerine ilavelerle, ISO/IEC ye dayalı temel ve destekleyici süreçler için bir dizi gereksinimler. 2

8 b. Kalite sistemi gereksinimleri: tedarikçiye yüklenen organizasyonel gereksinimler. Kalite sistemi gereksinimleri ISO 9001:1994/ISO 9001:2000 e dayalıdır ve temel ve destekleyici süreçlere bağlıdır (süreçle ilgili gereksinimler). c. NATO-spesifik gereksinimleri: Tedariğin, NATO çevresinde yapılması sebebiyle doğan spesifik gereksinimlerdir Baskı: gereksinimlerin düzenleme şeması Baskı daki tipik gereksinim aşağıdakilerden oluşur: a. Başlık. b. Uygulanabilir ISO talep(ler)ine bir referans veya referanslar içeren bir alt paragraf (bir ISO gereksiniminin aynen uygulanması). ISO gereksinimlerinin uyumlu eklerinin tüm alt seviye alt paragrafları, aksi belirtilmediği taktirde aynen uygulanacaktır. Not: ISO gereksinimleri, ISO/IEC veya ISO 9001:1994/ISO 9001:2000 den kaynaklı olabilir. c. Her bir aynen uygulanan ISO gereksinimleri, bir ilaveye veya ilavelere sahip olabilir. İlaveler, aynen uygulanan ISO gereksinimleri altında gruplandırılırlar. Bir ilave, aşağıdaki özelliklerden birine sahip olabilir: (1) Değişiklik : Aynen uygulanan ISO gereksinimlerinde bir cümle ve/veya bir paragrafın bazı kelimelerinin değişmesi. (2) Çıkarma : Aynen uygulanan ISO gereksinimlerinde bir cümle ve/veya bir paragrafın bazı kelimelerinin çıkarılması. (3) İlave : Aynen uygulanan ISO gereksinimlerinde bir cümle ve/veya bir paragrafa bazı kelimelerin eklenmesi. İlave, aşağıdaki tiplerden birinde olabilir: (a) Tamamlayıcı bir gereksinimin eklenmesi. (b) ISO kalite dünyası (ISO 9001:1994/ISO 9001:2000) ile ISO/IEC mühendislik dünyası (ISO/IES 12207) arasında bir bağlantı Tipik bir 1. Baskı gereksiniminin bir başlığı altında listelenen gereksinimler arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur Çapraz-referans tabloları (Ek A) a. Ek A, bu yayında referans alınan, ISO 9001:1994 (Tablo A-1) den veya ISO 9001:2000 (Tablo A-2) den aynen uygulanan ISO gereksinimleri ile ISO/IEC (Tablo A-3) den aynen uygulanan ISO/IEC gereksinimlerinin bir çaprazreferansını içerir. b. Aksi belirtilmedikçe, tablo A-1, A-2 ve A-3 de belirtilen, bütün aynen uygulanan ISO gereksinimleri, tamamiyle uygulanır. c. Aynen uygulanan bir ISO gereksinimi, aynı ISO dokümanının (örneğin, ISO 9001:1994/ISO 9001/2000 veya ISO/IEC 12207) başka bir paragrafına referans veriyorsa, bu yayının benzer gereksinimlerini tanımlamak amacıyla Ek A daki çapraz-referans tablosu kullanılmalıdır. 3

9 d. Aynen uygulanan ISO gereksinimi, bu Uluslar arası Standart a referans veriyorsa (örneğin, ISO 9001:1994/ISO 9001/2000 veya ISO/IEC 12207), bu, bu yayın şeklinde okunmalıdır (örneğin, 1. Baskı) Baskı: içerik Bölüm 2, kalite sistem gereksinimlerini içerir Bölüm 3 ve 4, sırasıyla temel ve destekleyici ömür devri süreçleri gereksinimlerini içerirler Bölüm 5, bu yayının, spesifik bir proje veya proje içindeki uygulama için uyarlama gereksinimlerini içerir. Bölüm 5 teki prensipler bu yayının, ayrıca bir organizasyona uyarlanması için de kullanılabilir Bölüm 6, NATO-spesifik gereksinimlerini içerir. 1.6 İlkesel referanslar ISO/IEC Baskı: 1995, Bilgi teknolojisi Yazılım ömür devri süreçleri ISO 9001:2000: Kalite yönetimi sistemleri Gereksinimler ISO 9001:2000, 2000 yılı sonunda ISO 9001:1994 ün yerini almıştır. ISO 9001:2000 in yayınlanmasından önce, bir kuruluşun Kalite Yönetim Sisteminin sertifikasyonu, ISO 9001:1994 e uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu durum, iki baskının, belirli bir süre boyunca çakışmasına yol açabilir. Bu da 1. Baskı nın ISO 9001:1994 ile ilgili olan ilkesel referansını sürdürmesini mecbur tutar ISO 9000:2000: Kalite yönetimi sistemleri Esaslar ve Sözlük ISO 9000:2000, 2000 yılı sonunda ISO Baskı nın yerini almıştır. ISO 9001:2000 nin yayınlanmasından önce, bir kuruluşun Kalite Yönetim Sisteminin sertifikasyonu, ISO 9001:1994 e uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu durum, iki baskının, belirli bir süre boyunca çakışmasına yol açabilir. Bu da 1. Baskı nın ISO 8402 ile ilgili ilkesel referansını sürdürmesini mecbur tutar Kalite Yönetim Sistemlerini geliştirmek/modernize etmek isteyen kuruluşlar için ISO 8402 nin sözlüğü, geçici bir süreyle ISO 9000:2000 e uyumlu olarak kullanılabilir ISO 9001: Baskı: 1994, Kalite sistemleri tasarım, geliştirme, üretim, kurulum ve servis alanlarında kalite güvencesi modeli ISO Baskı: 1994, Kalite yönetimi ve kalite güvencesi: sözlük. 1.7 Bilgi verici referanslar ISO Baskı: 1997, ISO 9001:1994 ün bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi, ikmali, kurulumu ve idamesi konularına uygulanması için kılavuz ISO/IEC Baskı: 1991, Bilgi teknolojisi Yazılım ürünü değerlendirmesi Kalite karakteristikleri ve kullanım kılavuzu ISO Baskı:1992, Ölçüm teçhizatı için kalite güvencesi gereksinimleri Bölüm 1: Ölçüm teçhizatının Metrolojik Doğrulama sistemi AQAP Baskı: Tasarım, geliştirme ve üretim için NATO Kalite güvencesi gereksinimleri. 4

10 1.8 Bilgi verici referanslar (Çalışması devam eden) ISO/IEC 9126 (Bölüm 1-4): Bilgi Teknolojisi Yazılım ürünü kalitesi ISO/IEC 15939: Yazılım Mühendisliği Yazılım ölçüm süreci çatısı ISO/IEC (Bölüm 1-9): Bilgi Teknolojisi Yazılım süreci değerlendirmesi ISO/IEC (Bölüm 1-6): Bilgi Teknolojisi Yazılım ürünü değerlendirmesi 1.9 Tanımlar Kalite Güvencesi Temsilcisi (QAR) Alıcının, sözleşmede belirtilen yetkilisi veya yetkili temsilcisi Satışa Hazır Ürün - ISO/IEC tanımı uygulanacaktır. Not: Satışa hazır ürünler, yeniden kullanılabilir ürünler, Devletin sağladığı ürünler veya kaynağına bağlı ticari olarak elde edilebilir ürünler olabilirler Kısaltmalar Listesi QAR Kalite Güvencesi Temsilcisi GQA Devlet Kalite Güvencesi 5

11 B ö l ü m 2: Kalite Sistem Gereksinimleri 2.1 Yönetimin sorumluluğu Kalite politikası ISO 9001:2000 (5.3) gereksinimi (Kalite politikası) uygulanacaktır, ISO 9001:2000 (5.4.1) gereksinimi (Kalite hedefleri) uygulanacaktır, veya ISO 9001:1994 (4.1.1) gereksinimi (Kalite politikası) uygulanacaktır, Organizasyon Sorumluluk ve yetki ISO 9001:2000 (5.5.1) gereksinimi (Sorumluluk ve yetki) uygulanacaktır, ISO 9001:2000 (6.2.1) gereksinimi (Genel) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 ( ) gereksinimi (Sorumluluk ve yetki) uygulanacaktır Kaynaklar ISO 9001:2000 (5.1.e) gereksinimi uygulanacaktır, ISO 9001:2000 (6.1) gereksinimi (Kaynakların sağlanması) uygulanacaktır, veya ISO 9001:1994 ( ) gereksinimi (Kaynaklar) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (6.2.2) gereksinimi (Yeterlilik, farkında olma(bilinç) ve eğitim) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 (4.18) gereksinimi (Eğitim) uygulanacaktır ISO/IEC (7.2) gereksinimi (Altyapı Süreci) uygulanacaktır: Not: ISO/IEC gereksinimi 7.2, organizasyonel düzeyde bir altyapı bağlamında görülmektedir. Baskı 1 (4.10) gereksinimi, proje düzeyinde bir altyapı bağlamındaki gereksinim ile aynıdır Yönetimin temsilcisi ISO 9001:2000 (5.5.2) gereksinimi (Yönetim temsilcisi) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 ( ) gereksinimi (Yönetim temsilcisi) uygulanacaktır. İlave: Yönetim temsilcisi, kaliteye yönelik konuları çözümlemek için gerekli yetkiye ve organizasyonel özgürlüğe sahip olacaktır Yönetimin gözden geçirmesi ISO 9001:2000 (5.6) gereksinimi (Yönetimin gözden geçirmesi) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 (4.1.3) gereksinimi (Yönetimin gözden geçirmesi) uygulanacaktır. 2.2 Kalite Sistemi Genel ISO 9001:2000(4.1) gereksinimi (Genel şartlar) uygulanacaktır; ISO 9001:2000(5.1) gereksinimi (Yönetimin taahhüdü) uygulanacaktır; ISO 9001:2000(5.4.1) gereksinimi (Kalite hedefleri) uygulanacaktır; 6

12 ISO 9001:2000(4.2.2) gereksinimi (Kalite el kitabı) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994(4.2.1) gereksinimi (Genel) uygulanacaktır: Çıkar (Sil) :Not Kalite Sistem Prosedürleri (Süreç Oluşturma) ISO 9001:2000(4.2) gereksinimi (Dokümantasyon şartları) uygulanacaktır; veya ISO 9001:1994(4.2.2) gereksinimi (Kalite sistem prosedürleri) uygulanacaktır. İlave: Temel ve destekleme süreçleri için hazırlanan tüm organizasyonlar (ve ilgili faaliyetler ve görevler) ISO/IEC ye dayalı olacaktır.( Bu yayımın 3. ve 4. Bölümlerine bakınız.) Kalite sistem prosedürleri, bu organizasyonla ilgili temel ve destekleyen süreçleri uygulayacaktır. Not: AQAP Baskı (2.2.2) gereksinimi, ISO/IEC 12207, İlerleme Sürecindeki Süreç oluşturulması na uygundur İç kalite denetimleri ve Düzeltici Faaliyet (Süreç Değerlendirmesi) ISO 9001:2000 (8.2.2) gereksinimi (İç tetkik) uygulanacaktır Çıkar : NOT, veya ISO 9001:1994(4.17) gereksinimi(iç kalite denetimleri) uygulanacaktır. Çıkar : Not 21. İlave: İç kalite denetimleri aynı zamanda ISO/IEC ye dayanan temel ve destekleme süreçleri ile ilgili süreç değerlendirmesini de kapsamaktadır.(bu Baskının 3. ve 4. Bölümlerine bakınız) ISO 9001:2000 (8.5.2) gereksinimi (Düzeltici faaliyet) uygulanacaktır, veya ISO 9001:1994 (4.14.2) gereksinimi (Düzeltici faaliyet) uygulanacaktır. Not: AQAP Baskı (2.2.3) gereksinimi, ISO/IEC 12207, İlerleme Sürecindeki Süreç değerlendirilmesi ne uygundur Önleyici Faaliyet (Süreç İyileştirme) ISO 9001 :2000 (8.5.3) gereksinimi (Önleyici faaliyet) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 (4.14.3) gereksinimi(önleyici faaliyet) uygulanacaktır ISO/IEC (7.3.3) gereksinimi (Süreç ilerlemesi) uygulanacaktır. Değişiklik: Kuruluş (Organizasyon), Yüklenici olacaktır. Not: AQAP Baskı (2.2.4) gereksinimi, ISO/IEC 12207, İlerleme Sürecindeki Süreç ilerlemesi ne uygundur Kalite kayıtlarının kontrolü ISO 9001: 2000(4.2.4) gereksinimi (Kayıtların kontrolü) uygulanacaktır,veya ISO 9001: 1994(4.16) gereksinimi (Kalite kayıtlarının kontrolü) uygulanacaktır Kalite sisteminin sürdürülmesi ISO 9001: 2000 (5.4.2) gereksinimi (Kalite yönetim sisteminin plânlanması) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (7.1) gereksinimi (Ürün gerçekleştirmenin plânlanması) uygulanacaktır, veya ISO 9001:1994 (4.2.3) gereksinimi (Kalite plânlaması) uygulanacaktır. 7

13 2.2.7 Muayene, ölçme ve test teçhizatının kontrolü ISO 9001:2000 (7.6) gereksinimi (İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü) uygulanacaktır. Not: Daha fazla bilgi için ISO e başvurun, veya ISO 9001:1994 (4.11) gereksinimi (muayene, ölçme ve test teçhizatının kontrolü) uygulanacaktır. Not: Daha fazla bilgi için ISO e başvurun. 8

14 B ö l ü m 3 Temel Ömür Devri Süreçleri Gereksinimleri 3.1 İkmal süreci ISO/IEC (5.2) gereksinimi (Tedarik süreci) uygulanacaktır ISO/IEC (5.2.1) gereksinimi (Başlatma) uygulanacaktır ISO/IEC (5.2.2) gereksinimi (Cevap hazırlığı) uygulanacaktır ISO/IEC (5.2.3) gereksinimi (Sözleşme) uygulanacaktır ISO/IEC (5.2.4) gereksinimi (Plânlama) uygulanacaktır ISO/IEC (5.2.5) gereksinimi (İcra ve kontrol) uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır: a. İlave: d) Tedarik Süreci (yüklenicinin gerçekleştireceği) ne uygun olarak yazılım ürününün tedariki ( 1. Baskı (3.2) gereksinimi) Not: Tedarik Süreci (yüklenicinin gerçekleştireceği), diğer harici (veya dahili) kuruluşlarca yükleniciye sağlanan tüm ürünlerin kontrolünde kullanılacaktır. b. İlave: e) Yazılım ürününün, Üretim ve Yerleştirme Süreci ne ( 1. Baskı (3.4) gereksinimi) uygun olarak üretimi ve yerleştirilmesi ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır. Değişiklik: Satın alma süreci (5.1), Tedarik Süreci (yüklenicinin gerçekleştireceği) ( 1. Baskı (3.2) gereksinimi) olarak değiştirilmiştir ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC (5.2.6) gereksinimi (Gözden geçirme ve değerlendirme) uygulanacaktır Sözleşmenin gözden geçirilmesi ISO 9001:2000 (5.2) gereksinimi (Müşteri odaklılık) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (7.2) gereksinimi (Müşteri ile ilgili prosesler) uygulanacaktır veya ISO 9001:2000 (4.3) gereksinimi (Sözleşmenin gözden geçirilmesi) uygulanacaktır. 3.2 Tedarik süreci (yüklenicinin gerçekleştireceği) 9

15 ISO/IEC (5.1) gereksinimi (Satın alma süreci) uygulanacaktır. Değişiklik: tedarikçi yerine yüklenici Değişiklik: yüklenici yerine alt yüklenici Değişiklik: yapacaktır yerine yapmalıdır ISO/IEC (5.1.1) gereksinimi (Başlatma) uygulanacaktır ISO/IEC (5.1.2) gereksinimi (Teklif için çağrı hazırlıkları) uygulanacaktır ISO/IEC (5.1.3) gereksinimi (Sözleşmenin hazırlanması ve güncellenmesi) uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır: NOT u çıkarınız ISO/IEC (5.1.4) gereksinimi (Satıcının izlenmesi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.1.5) gereksinimi (Kabul ve tamamlanma) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (7.4.1) gereksinimi (Satın alma prosesi) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 (4.6.2) gereksinimi (Alt yüklenicilerin değerlendirilmesi) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (7.4.2) gereksinimi (Satın alma bilgisi) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 (4.6.3) gereksinimi (Satın alma verisi) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (7.4.3) gereksinimi (Satın alınan ürünün doğrulaması) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 ( ) gereksinimi (Alt yüklenicinin binasında tedarikçi doğrulaması) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (7.4.3) gereksinimi (Satın alınan ürünün doğrulanması) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 ( ) gereksinimi (Müşterinin alt sözleşme ürününü doğrulaması) uygulanacaktır ISO 9001:2000 (7.5.4) gereksinimi (Müşteri mülkiyeti) uygulanacaktır veya ISO 9001:1994 (4.7) gereksinimi (Müşteri tarafından tedarik edilen ürünün kontrolü) uygulanacaktır Girdi muayenesi ve testleri ISO 9001:2000 (7.4.3) gereksinimi (Satın alınan ürünün doğrulanması) uygulanacaktır, ISO 9001:2000 (7.5.1) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü) uygulanacaktır, ISO 9001:2000 (8.2.4) gereksinimi (Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi) uygulanacaktır veya 10

16 ISO 9001:1994 (4.10.2) gereksinimi (Girdi muayenesi ve testleri) uygulanacaktır. 3.3 Geliştirme süreci ISO/IEC (5.3) gereksinimi (Geliştirme süreci) uygulanacaktır. Çıkar: 12) Yazılım kurulumu; Çıkar: 13) Yazılım kabul desteği; ISO/IEC (5.3.1) gereksinimi (Süreç gerçekleştirimi) uygulanacaktır ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır. İlave: Geliştirme sürecinde, devredilemeyen malların kullanımından önce, onların istenilen fonksiyonları yerine getireceklerine dair objektif kanıt bulunacaktır ISO/IEC (5.3.2) gereksinimi (Sistem ihtiyaç analizi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.3) gereksinimi (Sistem mimari tasarımı) uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.4) gereksinimi (Yazılım ihtiyaçları analizi) uygulanacaktır ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır. Değişiklik: a) Performans, fiziksel özellikler, çevre şartları, stres şartları, sınır şartları ve sınır dışı şartları dahil olmak üzere, yazılım öğesinin altında çalışacağı fonksiyonel ve kabiliyet şartnameleri. İlave: l) İlave: m) İlave: n) İlave: o) İstenmeyen yazılım davranışlarının (yazılımın yapmaması gereken) önlenmesini açıklayan şartnameler; Hata durumunda yazılım davranışı (örn, kabullenilir verim düşüşü, kapanma); Geliştirme kısıtlamaları; Kalite özellikleri. Not: Ayrıca, AQAP160 1.Baskı 4.12 Ölçüm sürecine de bakınız ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC 12207( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.5) gereksinimi (Yazılım mimari tasarımı) uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.6) gereksinimi (Yazılım ayrıntılı tasarımı) uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.7) gereksinimi (Yazılım kodlaması ve testi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.8) gereksinimi (Yazılım entegrasyonu) uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.9) gereksinimi (Yazılım nitelik testi) uygulanacaktır. 11

17 ISO/IEC (5.3.10) gereksinimi (Sistem entegrasyonu) uygulanacaktır ISO/IEC (5.3.11) gereksinimi (Sistem nitelik testi) uygulanacaktır Sistemin onaylanması (geçerli kılınması-validation) Sistem, özel kullanım amaçlarına uygun olarak onaylanacaktır Onaylanan sistem, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları dokümante edilecektir. (a) Sistemin özel kullanım amaçlarını kapsayan testi; (b) Beklenen onaylama sonuçlarına uygunluğu; (c) Çalışma ve bakımının fizibilitesi. 3.4 Üretim ve Yerleştirme süreci Sürecin Uygulanması Üretici, yazılımın çoğaltılması, sürümü, teslimatı, kurulumu ve kabul desteği için plânları ve prosedürleri geliştirecek, dokümante edecek ve uygulayacaktır Üretici, Konfigürasyon Yönetim süreciyle dokümante edilmiş organizasyonel bir arayüz uygulayacak veya oluşturacaktır. ( 1.Baskı (4.2.) gereksinimi) Sorunlarla karşılaşılınca, kayıt edilecek ve Sorun Çözüm sürecine girilecektir. ( 1.Baskı (4.8) gereksinimi). Üretici, geliştiriciye veya diğer ilgili taraflara geri besleme sağlayacaktır Çoğaltma Not 1: ISO 9001:1994 yüklenicisi veya ISO 9001:2000 kuruluşu, 1.Baskıdaki üretici ile özdeştir. Not 2: Rehber için ISO (4.9)-gereksinimine bakınız ISO 9001: 2000 (6.3) gereksinimi (Alt yapı) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (6.4) gereksinimi (Çalışma ortamı) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (7.5.1) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (7.5.2) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği), veya ISO 9001:1994(4.9) gereksinimi (Süreç kontrolü) uygulanacaktır Sürüm ISO 9001: 2000 (6.3) gereksinimi (Alt yapı) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (6.4) gereksinimi (Çalışma ortamı) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (7.5.1) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (7.5.2) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği), veya ISO 9001:1994(4.9) gereksinimi (Süreç kontrolü) uygulanacaktır. 12

18 3.4.4 Teslimat ISO 9001: 2000 (7.5.1) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü), veya ISO 9001:1994(4.9) gereksinimi (Süreç kontrolü) uygulanacaktır ISO/IEC (5.2.7) gereksinimi (Teslim ve tamamlanma) uygulanacaktır Kurulum Süreç Kontrolü ISO 9001: 2000 (7.1) gereksinimi (Ürün gerçekleştirmenin plânlanması) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (7.5.1) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (7.5.2) gereksinimi (Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği), veya ISO 9001:1994(4.9) gereksinimi (Süreç kontrolü) uygulanacaktır Yazılımın kurulması (yüklenmesi) ISO/IEC (5.3.12) gereksinimi (Yazılım kurulumu) uygulanacaktır Kabul Desteği ISO/IEC (5.3.13) gereksinimi (Yazılım kabul desteği) uygulanacaktır. 3.5 İşletim süreci ISO/IEC (5.4) gereksinimi (İşletim süreci) uygulanacaktır ISO/IEC (5.4.1) gereksinimi (Sürecin gerçekleştirilmesi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.4.2) gereksinimi (İşletimle ilgili test) uygulanacaktır ISO/IEC (5.4.3) gereksinimi (Sistem işletimi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.4.4) gereksinimi (Kullanıcı desteği) uygulanacaktır. 3.6 Bakım süreci ISO/IEC (5.5) gereksinimi (Bakım süreci) uygulanacaktır ISO/IEC (5.5.1) gereksinimi (Süreç gerçekleştirimi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.5.2) gereksinimi (Problem ve değişiklik analizi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.5.3) gereksinimi (Değişikliğin gerçekleştirilmesi) uygulanacaktır ISO/IEC (5.5.4) gereksinimi (Bakımın gözden geçirilmesi/kabulü) uygulanacaktır ISO/IEC (5.5.5) gereksinimi (Taşıma) uygulanacaktır ISO/IEC (5.5.6) gereksinimi (Yazılımın kullanımdan kaldırılması)uygulanacaktır. 13

19 B ö l ü m 4 Ömür Devri Süreçleri Gereksinimlerinin Desteklenmesi 4.1 Dokümantasyon süreci ISO/IEC (6.1) gereksinimleri (Dokümantasyon süreci) uygulanacaktır ISO/IEC (6.1.1) gereksinimleri (Süreç gerçekleştirimi) uygulanacaktır ISO/IEC (6.1.2) gereksinimleri (Tasarım ve geliştirme) uygulanacaktır ISO/IEC (6.1.3) gereksinimleri (Üretim) uygulanacaktır ISO/IEC (6.1.4) gereksinimleri (Bakım) uygulanacaktır. 4.2 Konfigürasyon yönetimi süreci ISO/IEC (6.2) gereksinimi (Konfigürasyon yönetim süreci)uygulanacaktır ISO/IEC (6.2.1) gereksinimi (Süreç gerçekleştirimi) uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır. İlâve: Plân, devredilemeyen maddeler ile alt sözleşme kapsamındaki maddelerin konfigürasyon yönetimini hedeflemektedir ISO/IEC (6.2.2) gereksinimi (Konfigürasyon tanımlanması) uygulanacaktır ISO/IEC (6.2.3) gereksinimi (Konfigürasyon kontrolü) uygulanacaktır ISO/IEC (6.2.4) gereksinimi (Konfigürasyon durum muhasebesi) uygulanacaktır ISO/IEC (6.2.5) gereksinimi (Konfigürasyon değerlendirmesi) uygulanacaktır ISO/IEC (6.2.6) gereksinimi (Sürüm yönetimi ve dağıtımı) uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır. Çıkar : İkinci cümle Taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve teslimat ISO 9001: 2000 (7.1) gereksinimi (Ürün gerçekleştirilmesinin plânlanması) uygulanacaktır, ISO 9001: 2000 (7.5.5) gereksinimi (Ürünün muhafazası), veya ISO 9001: 1994 (4.15) gereksinimi (Taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve teslimat) uygulanacaktır. 4.3 Kalite güvence süreci ISO/IEC (6.3) gereksinimi (Kalite güvence süreci) uygulanacaktır ISO/IEC (6.3.1) gereksinimi (Süreç gerçekleştirimi) uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır. 14

20 ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır. Ekle : Kalite Plânı, projeyle ilgili diğer bütün plânlarla tutarlı olacaktır. Not: EK-C, Kalite Plânına birleştirilmiş bir yaklaşım için yararlı bilgi içermektedir ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC (6.3.2) gereksinimleri (Ürün güvencesi) uygulanacaktır ISO/IEC (6.3.3) gereksinimleri (Süreç güvencesi) uygulanacaktır. 4.4 Doğrulama süreci ISO/IEC (6.4) gereksinimi (Doğrulama süreci ) uygulanacaktır ISO/IEC (6.4.1) gereksinimi (Süreç gerçekleştirimi) uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır: Değişiklik : Bütün problemler ve uygunsuzluklar, Doğrulama plânına uygun olarak çözümlenecek ve tekrar doğrulanacaktır ISO/IEC (6.4.2) gereksinimleri (Doğrulama) uygulanacaktır. 4.5 Onaylama (Geçerli kılma) süreci ISO/IEC (6.5) gereksinimi (Geçerleme süreci) uygulanacaktır ISO/IEC (6.5.1) gereksinimi (Süreç gerçekleştirimi) uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır ISO/IEC ( ) gereksinimi uygulanacaktır. Değişiklik: Tüm problemler ve uyumsuzluklar, onaylama plânına uygun olarak çözümlenecek ve yeniden onaylanacaktır. 15

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2131 Kasım 2006 I Boş Sayfa II KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU Kasım 2006 1. AQAP-2131

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ AQAP 2105 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2120 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3 Aralık

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2110 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

NATO STANDARDI AQAP 2310. Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri

NATO STANDARDI AQAP 2310. Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri NATO STANDARDI AQAP 2310 Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri Nisan 2013 KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU MÜTTEFİK İDARİ YAYIM NATO STANDARDİZASYON

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

AQAP 2000 SERİSİNİN KULLANIMI İÇİN NATO REHBERİ

AQAP 2000 SERİSİNİN KULLANIMI İÇİN NATO REHBERİ NATO/BİO TASNİF DIŞI AQAP 2000 SERİSİNİN KULLANIMI İÇİN NATO REHBERİ AQAP-2009 (Haziran 2003) NATO/BİO TASNİF DIŞI I ORİJİNAL NATO/BİO TASNİF DIŞI Boş Sayfa NATO/BİO TASNİF DIŞI II ORİJİNAL NATO/BİO TASNİF

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 7 - İlişki süreçleri 7.1 İş ilişkisi yönetimi Hizmet sağlayıcı; müşterileri, kullanıcıları ve hizmetlerin ilgili taraflarını

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001 İstanbul Bilişim Kongresi Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması COBIT ve ISO 27001 Merve Saraç, CISA merve@mersis.com.tr MerSis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR A,B,C Bölüm 1 - Yapım Kurallarına Göre Prosedür 1-1 BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR Sayfa A. Prensipler... 1-1 B. Kapsam... 1-1 C. Ürünlerin Sınıflandırılması... 1-1 D. Muayene Sistemi... 1-3 E.

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye Versiyon 2016_1 Yayınlayan Durum Sınıfı Arvato Türkiye Onaylı Genel Tarih 01.08.2016 1 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Uygulama Kapsamı... 5 3. Motivasyon... 6 4. Arvato

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI KOD BY. PO.01 YAY. TRH 16.12.2015 REV. TRH REV. NO SAYFA NO 1/7 1. Amaç BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Serhat GÖK Akreditasyon Uzmanı Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu 3 Kasım 2016 SİVAS Sunum İçeriği

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı