ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı vrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Soru Sayısı Sayfa No 20 2 Çağrı Merkezi Yönetimi II 20 5 Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri Depolama ve Envanter Yönetimi Dış Ticaret Teşvikleri Dış Ticarette Yazışma Teknikleri Görsel Programlama II Gümrük İşlem ve Uygulamaları GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. İçerik Yönetim Sistemi İnternet Programcılığı II Lojistik Maliyet nalizi Nesne Tabanlı Programlama II Türk vergi Sistemi Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 vrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın vrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Washington Konsensüsü ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bütçe açığının enflasyon vergisi ile kapa lmasının tercih edilmesi B) Kamu harcamalarının verimli alanlara kaydırılması C) Vergi tabanının genişle lmesi ve adale n sağlanması D) Döviz kurlarının ihraca a rekabetçi yapıyı bozmayacak şekilde düzenlenmesi 5. Çek Cumhuriye B ye hangi genişleme döneminde üye olmuştur? ) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5. E) Yabancı ya rımcıların girişini engelleyen düzenlemelerin kaldırılması 2. şağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeler arasındaki entegrasyon uygulamalarının özelliklerinden biri değildir? ) Ölçeğe göre artan ge ri koşullarının varlığı B) Daha çok endüstri içi care n yaygın olması C) Fiyatların hem marjinal hem de ortalama maliyetlerin üzerinde yer alması D) Ticare n, farklılık sergileyen ancak benzerliğe sahip mallardan oluşması 6. şağıdaki ülkelerden hangisi B ye üye değildir? ) İspanya B) Macaristan C) Malta D) vustralya E) Belçika E) Tam rekabet koşullarının varlığı 3. şağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin kısmi denge analizinde ortaya çıkan etkilerden biri değildir? ) Üre m etkisi B) Tüke m etkisi C) Gelir etkisi D) Tasarruf etkisi E) Dış caret etkisi 7. vrupa Birliği nin en üst düzeyde yetkili siyasi organı aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Parlamentosu B) B Zirvesi (Konseyi) C) vrupa Komisyonu D) B dalet Divanı E) Sayıştay 4. şağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucunda vrupa da Tek Pazar uygulaması gerçekleş rilmiş r? ) Nice ntlaşması B) msterdam ntlaşması C) vrupa Tek Senedi ntlaşması D) Füzyon ntlaşması E) Maastricht ntlaşması 2

4 8. I. vrupa yasalarını onaylamak II. vrupa Birliği bütçesini onaylamak III. B nin ortak dış ve güvenlik poli kasını tanımlamak IV. Üye ülkelerin genel ekonomik ve sosyal poli kalarını koordine etmek Yukarıdakilerden hangileri vrupa Birliği Konseyinin görevleri arasında yer alır? ) I ve II 12. vrupa Birliği ortak poli kalar belirlerken ilk önce hangi alan üzerine yoğunlaşmış r? ) Tarım B) Enerji C) Rekabet D) Ulaş rma E) Ticaret B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. Tarımın desteklenmesi ve modernizasyonu için oluşturulan vrupa Birliği Fonu aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Bölgesel Kalkınma Fonu B) vrupa Kalkınma Fonu C) vrupa Parasal İş Birliği Fonu D) vrupa Garan ve Yönlendirme Fonu E) vrupa Sosyal Fonu 13. vrupa Birliği nin rekabet kuralları hangi antlaşma ile düzenlenmiş r? ) Paris ntlaşması B) Roma ntlaşması C) msterdam ntlaşması D) Nice ntlaşması E) Maastricht ntlaşması 10. B organlarından Bölgeler Komitesi nin merkezi neresidir? ) Berlin B) Paris C) Brüksel D) Lüksemburg E) Roma 14. Türkiye nin Birleşmiş Milletlere üyeliği hangi tarihte gerçekleşmiş r? ) 1945 B) 1950 C) 1952 D) 1963 E) vrupa Merkez Bankası'nda en büyük sermaye payı hangi ülkeye ai r? ) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) lmanya E) İspanya 15. Türkiye-B ilişkilerinde Geçiş Dönemi hangi yıllar arasını kapsar? ) B) C) D) E)

5 16. şağıdakilerden hangisi hazırlık döneminde ET nin Türkiye ye tarife indirimi uyguladığı ürünlerden biri değildir? ) Fındık B) Tütün C) Kuru üzüm D) İncir E) Zey n 19. şağıdaki fasıllardan hangisinde telekominikasyona yönelik düzenlemeler yapılmaktadır? ) İşletmeler ve Sanayi Poli kası Faslı B) Trans vrupa ğları Faslı C) Bilim ve raş rma Faslı D) Mali Kontrol Faslı E) İsta s k Faslı 17. şağıdaki zirvelerden hangisinde Kıbrıs Sorunu konusunda alınacak kararların, Türkiye nin B ye üyelik sürecini kolaylaş racağına vurgu yapılmış r? ) Helsinki Zirvesi B) Nice Zirvesi C) Kopenhag Zirvesi D) Selanik Zirvesi E) Brüksel Zirvesi küresel krizinin Türkiye ye etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Krizin etkisiyle Türkiye 2008 yılında durağanlığa girmiş r. B) Krizin etkisiyle Türkiye de tarihin en yüksek işsizlik oranlarına ulaşılmış r. C) Krizin etkisiyle Türkiye nin dış caret hacminde daralma gözlenmiş r. D) Krizin B yi etkilemesi, Türkiye nin B ile cari ilişkilerini etkilememiş r. E) Krizin etkisiyle Türkiye nin ihracat büyüme oranı yavaşlamış r. 18. şağıdaki fasıllardan hangisinde kapıdan ve mesafeli sa şlar düzenlenmektedir? ) Çevre Faslı B) Bilim ve raş rma Faslı C) Sosyal Poli ka ve İs hdam Faslı D) Vergilendirme Faslı E) Tüke cinin ve Sağlığın Korunması Faslı 4

6 Çağrı Merkezi Yönetimi II DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezi Yönetimi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi çağrı merkezi yöne m modelinin (organizasyonu) fonksiyonlarndan biri değildir? ) Üre m kaybı B) Müşteri kaybı C) Pazar kaybı D) İmaj kaybı E) Güven kaybı 4. İstenilen yapılabilir ama her şey yapılamaz. anlayışına dayanan, bireyin planlarını yaparken mevcut performansını ve yapabileceklerini iyi belirlemesini öngören zaman yöne mi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Savaşçı Yaklaşımı B) Hedef Belirleme Yaklaşımı C) Sihirli raç Yaklaşımı D) Beceri Yaklaşımı E) BC Yaklaşımı 2. Mevcut sistemlerin dışına çıkılmasını isteyen ve bunu teşvik eden, dolayısıyla geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük liderlik aşağıdakilerden hangisidir? ) Otokra k liderlik B) Stratejik liderlik C) Karizma k liderlik D) Transformasyonel liderlik E) Sta k liderlik 5. Ekip içindeki karmaşanın çözümlendiği, uyuşmazlıkların ortadan kaldırıldığı ve böylece uyumun sağlandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Kuruluş (forming) aşaması B) Karışıklık veya karmaşa (storming) aşaması C) Biçimlenme (norming) aşaması D) Başarma (performing) aşaması E) Ekibin dağılma (adjourning) aşaması 3. Bireylerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildikleri, belirli bir konuda yara cı düşünceler üre kleri, bilgi ve becerilerin geliş rilmesine yönelik yapılan kısa süreli toplan lara ne ad verilir? ) Brifing B) Workshop C) Forum D) Sempozyum 6. Ekiplerin kuruluş aşamasında liderin rolü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? ) Ka lımı teşvik etmek, farklılıkları törpülemek B) Ekip rol, kural ve değerlerini açıklığa kavuşturmak C) Görevin başarılmasını kolaylaş rmak D) Ekipteki sosyal dönüşüm ve gelişimleri kolaylaş rmak E) Ekip ruhunu oluşturmak E) Panel 5

7 7. Bireylerin belirlenen hedeflere yönlendirilmesi ve ekiple birlikte kararlaş rılan sonuçlara ulaşması amacıyla deneyimlerin paylaşıldığı öğrenme aracına ne ad verilir? ) Grup B) Liderlik C) İş birliği D) Sinerji E) Koçluk 11. İşletmenin kaynak dağılımı ve bütçeleme faaliyetlerine direkt olarak bağlılık gösteren poli kalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? ) Pazarlama İşlevine İlişkin Stratejiler B) Sa n lma İşlevine İlişkin Stratejiler C) raş rma Geliş rme Poli kaları D) Finans ve Muhasebe İşlevine İlişkin Stratejiler E) Hukuksal Konulara İlişkin Poli kalar 8. şağıdakilerden hangisi çağrı merkezinde por öy yöne minin işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir? ) Sa ş olanaklarını genişletmek B) Hizmet maliye ni düşürmek C) Kampanya ve sa ş kanallarının verimliliğini ar rmak D) Değişen müşteri gereksinimlerine hazırlıklı olmak E) Müşteri taleplerine hızlı tepkiler vermek 12. Bilgi birikimini ar rmayı, bilinmeyenleri keşfetmeyi ve teknoloji okuryazarlığını sağlamayı amaçlayan araş rma türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Uygulamalı araş rma B) Deneysel araş rma C) Saha araş rması D) Be msel araş rma E) Temel araş rma 9. şağıdakilerden hangisi veri madenciliğiyle ilgili devlet uygulamalarına bir örnek r? ) Kamu ya rımları B) Memur alımı C) E devlet uygulamaları D) Ulaş rma hizmetleri E) Sosyal yardımlar 13. şağıdakilerden hangisi SWOT nalizinde rsatların saptanması için yönel lebilecek sorulara örnek değildir? ) İşletme çevresinde ne tür gelişmeler yaşanıyor? B) Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler nelerdir? C) Hükümet poli kalarındaki değişiklikler nelerdir? D) Sosyokültürel yapıdaki değişimler nelerdir? E) İşletmenin rakipleri ne durumdadır? 10. I. Stratejiler II. Tak kler III. Stratejik varsayımlar IV. Bütçe Yukarıdakilerden hangileri stratejik planlamayı oluşturan ana başlıklardandır? ) I, II ve III B) I, III ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV 14. şağıdakilerden hangisi Benchmarking (kıyaslama) sürecinde yapılması gerekenlerden biri değildir? ) Her şeyden önce değişimin gerekliliği kabul edilmelidir. B) Başarılı bir kıyaslama için kıyaslanacak bir şeylerin olması gerekir. C) Kıyaslamada ilgili işe ait süreç ve metotlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır. D) Kıyaslamayı yalnızca çalışılan endüstri dalı ile sınırlamak gerekir. E) Başkalarının bazı işleri daha iyi yapabilecekleri kabul edilmelidir. E) I, II, III ve IV 6

8 15. Bir çağrı merkezinde düşük kârlılık ve ciroda dönemsel değişiklikler SWOT nalizi kapsamında hangi başlık al nda değerlendirilir? ) Güçlü alanlar B) Zayıf alanlar C) Bilinmeyen alanlar D) Fırsatlar E) Tehditler 18. Yöne cilerin iç ve dış çevrede meydana gelen ve işletmeyi tehdit eden işaretleri görebildiği ancak bu değişim ve gelişmeleri teşhis etme ve tanımlamada yetersiz kaldığı kriz aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Körlük B) talet C) Yanlış karar ve faaliyetler D) Sinyal algılama E) Hazırlık ve önleme 16. Bir çağrı merkezi için yapılacak Benchmarking (kıyaslama) çalışmalarında çağrı talep tahmini, kapasite planlama, çalışma lokasyonu gibi bilgileri içeren kıyaslama alanı aşağıdakilerden hangisidr? ) Stratejiler ve gelişim kıyaslama alanı B) İş gücü planlama kıyaslama alan C) Operasyon kıyaslama alanı D) Müşteri etkileşim yöne mi kıyaslama alanı E) Teknoloji kıyaslama alanı 19. şağıdakilerden hangisi kriz yöne minde yapılması gerekenlerden biri değildir? ) Mevcut durum iyi analiz edilmelidir. B) Müşterilerin ih yaçlarına yönelik gerekli değişimler yapılmalıdır. C) Verimlilik ar rılmalıdır. D) Tasarruf sağlayacak önlemler ertelenmelidir. E) Teknolojinin daha etkin kullanımı gündeme alınmalıdır. 17. şağıdakilerden hangisi giden çağrı (outbound) merkezlerinin hizmetlerden biri değildir? ) Telefonda sa ş B) Telefonda pazarlama C) Sipariş alma D) nket yöne mi E) Randevu alma 20. Çağrı merkezi sektöründe en büyük paya sahip sektör aşağıdakilerden hangisidir? ) Telekomünikasyon B) Kamu C) Finans D) Teknoloji E) Turizm 7

9 Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi genel olarak cazip ve güzel kişilerin daha nazik, zeki, ikna edici, sosyal ve hoş oldukları yönünde kanaate sahip oldukları anlamına gelir? ) Cazibe etkisi B) Kazanma etkisi C) Benzerlik etkisi D) Hale etkisi E) İzlenim etkisi 4. I. Yaklaşmacı II. Uzaklaşmacı III. İndirgemeci IV. Sorumlu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mo vasyonun odağı olan ana kalıplardandır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) II ve IV 2. şağıdakilerden hangisi şüpheleri yok etme, sa n almaya destek sağlama, sadaka ar rma, gelecekteki sa şlara ortam hazırlama sürecini içerir? ) Bilgi verme/sorgulama B) Listeleme/Kavramsallaş rma C) Güçlendirme/Destekleme D) Kararlaş rma/denetleme E) yrımlaş rma/kategorikleş rme 5. şağıdakilerden hangisi sa ş için kullanılan kanallardan biri değildir? ) Kloks B) Telemarket C) Stratejik ortaklık D) Parekende sa ş birimi E) Tüke ci acentesi 3. şağıdakilerden hangisi CRM nin açılımıdır? ) Sa ş Yöne mi B) Marka Yöne mi C) İle şim Yöne mi D) Müşteri İlişkileri Yöne mi E) Reklam Yöne mi 6. şağıdakilerden hangisi sa ş yaklaşımında sa ş danışmanının konumunu ifade eder? ) Proak f B) Kalita f C) Norma f D) Reak f E) Sta k 8

10 7. şağıdakilerden hangisi müşteri odaklı sa şta kri k başarı faktörlerinden biri değildir? ) Müşteriye daima dürüst ve açık davranılması B) Müşterinin sa n alma davranışlarının yönlendirilmeye çalışılması C) Müşteride memnuniyetsizlik oluşturacak mal ve hizmetlerin sa lmaması D) Müşterinin doğru yönlendirilmesi 11. şağıdakilerden hangisi script kullanımında sıkça yapılan hatalardan biri değildir? ) Monolog olarak hazırlanmış yapılar B) Jargon içeren kelimeler C) lt segmentleri dikkate alan yaklaşım D) Uzun ve ağdalı bir dilin kullanıldığı me nler E) Gerçek olmayan değerli müşterimiz yaklaşımları E) Sa ş ekiplerinin müşteri segmentasyonuna göre yapılandırılması 8. şağıdakilerden hangisi duygu yoğunluğundan dolayı sa ş kadrolarında yer almayı istemez? ) Sosyal odaklı sa şçı B) Bilgi odaklı sa şçı C) İnsan odaklı sa şçı D) Yöne m odaklı sa şçı E) Strateji odaklı sa şçı 12. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin dünya turizm sektöründen aldığı payı ifade eder? ) %2.2 B) %7.1 C) %3.5 D) %16 E) %41 9. I. Sa şçının zihni olumsuz işler. II. Sa şçı tatbikat yapar. III. Sa şçı bahane üretmez. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sa şçıya ait özelliklerden değildir? ) Yalnız I B) I ve II 13. şağıdakilerden hangisi internet kuşağını ifade eder? ) X kuşağı B) Y kuşağı C) Z kuşağı D) K kuşağı E) N kuşağı C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10. şağıdakilerden hangisi kişisel ih yaçlarını ya da ailesiyle ilgili ih yaçları karşılamak için işletme tara ndan piyasaya sunulan mal veya hizme sa n alan kişidir? ) Sa cı B) Toptancı C) Perakendeci D) Danışman E) Tüke ci 14. I. zim II. Hedefe adanmışlık III. İçsel mo vasyon Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sa şçı yetkinliği açısından önemlidir? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9

11 15.. turizm pazarlaması faaliyetlerinden olumlu yönde etkilenen ve hizme sa n alarak tatmin olanların, başkalarını da aynı hizme almaya teşvik etmeleridir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Plan etkisi B) Yer etkisi C) Yoğunluk etkisi 18. şağıdakilerden hangisi bürokrasinin kurucusudur? ) Marx Weber B) dam Smith C) Carly Tont D) Philiph Kotler E) Candy Crow D) Seman k etki E) Çığ etkisi 16. şağıdakilerden hangisi sınırsız sayıda etkileşimin bir arada ortaya çık ğı, kendine özgü tarihi ve dili olan, çok sayıda insanın ka ldığı yer değiş rme hareke dir? ) Turizm B) Üre m C) Pazarlama D) R GE E) Finansman 19. şağıdakilerden hangisi bir şirket açısından şirket ürünleri hakkında bilgi veren veya ürün dağı cısı fonksiyonunu üstlenen, sözleşmeli personeldir? ) Katalog ile sa ş yapan kişi B) İntrapazarlamacı C) Web pazarlamacılar D) Distribütör E) Doğrudan sa ş elemanı 17. şağıdakilerden hangisi müşteri danışmanının çağrılarını canlı olarak dinler ve anında geri bildirim verir? ) Çağrı koçu B) Gelişim koçu C) Takip mentörü D) İç amir E) Finans müdürü 20. şağıdakilerden hangisi şirketlerin kendileriyle temas eden kişilerin bilgilerini sistema k olarak saklaması sonucu oluşan iç veridir? ) Stratejik kaynak B) Birincil kaynak C) İkincil kaynak D) Referans kaynak E) Mukayeseli kaynak 10

12 Depolama ve Envanter Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Depolama ve Envanter Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi depolamada risk faktörlerinden fiziksel risklere örnek olarak gösterilebilir? ) Nem değişiklikleri B) Isı şoku C) Mikroorganizmalar D) Eşyanın difüzyona uğraması E) Işık değişimi 4. RFID ve Barkod kıyaslaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) RFID e ketleri içinde saklanabilen bilgi miktarı, barkod e ketlerine göre daha azdır. B) RFID e ketleri kirli ve nemli ortamlardan etkilenmez. Barkod sistemlerinde ise kirlenme ve yıpranma önemli sorun oluşturur. C) RFID sistemlerinde e ketler toplu şekilde okunabilmektedir. Barkod sistemlerinde ise e ketler tek tek okutulmalıdır. D) RFID e ketlerinin okunma hızı 0,5 saniye iken, barkod sistemlerinde bu süre 4 saniyedir. E) RFID e ketlerinin kopyalanması ve içeriğinin gözle görülmesi imkânsızdır. Barkod e ketleri ise kolaylıkla kopyalanabilir ve değiş rilebilir. 2. Üre len farklı tür ve özelliklerdeki ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda bir araya ge rildiği ve müşteri taleplerine göre değişebilen nitelikte hizmetlerin üre lebildiği depolar,. depolar olarak tanımlanabilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) klasik B) modern C) üre mi destekleme 5. Ürünün bünyesine girmemekle beraber üre min kesin siz yürütülmesi için kullanılan malzemelere ne ad verilir? ) Direkt malzeme B) Tamamlayıcı malzeme C) İşletme malzemesi D) l malzeme E) Ekonomik malzeme D) konsolidasyon E) birleş rme ayrış rma 3. Orta büyüklükte bir imalat işletmesinde talep tahminleri yapmak,.. biriminin başlıca görevleri arasındadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) depolama B) muhasebe C) pazarlama D) r Ge E) sa n alma 6. I. Uygun tedarikçileri seçmek II. Tedarikçilerle münakaşa yapmak III. Seçilen tedarikçiye sipariş vermek IV. Siparişin izlenmesi ve kontrolü Yukarıdakilerden hangileri sa n alma süreci faaliyetleri arasında yer alır? ) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 11

13 7.. mal ve hizmetlerin insanların ih yaçlarını giderme niteliğine denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İk sadi mal B) Hizmet C) Fayda D) Üre m E) Maliyet 10. Bir imalatçının belirli bir malzemeden yıllık adet ih yacı vardır. Her birimin değeri 20 TL ve stok bulundurma maliyetleri yıllık stok değerinin %5'idir. Sipariş maliye ise 16 TL'dir. Basit Stok Kontrol Modeli varsayımlarının geçerli olduğu kabul edildiğinde ekonomik sipariş miktarı kaç birimdir? ) 400 B) 800 C) 1200 D) 1600 E) şağıdakilerden hangisi depolama faaliyetleri arasında yer almaz? ) Toplama B) yırma C) Tahsis etme D) Sınıflandırma E) Pazarlama 11. Bir üre m işletmesinde stok devir hızı rasyosu aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır? ) Sa lan mamul maliye /Ortalama stoklar B) Stoklar/Depolama maliye C) Ekonomik sipariş miktarı/ortalama stoklar D) Stoklar/Net işletme sermayesi E) Net sa şlar/hazır değerler 9. I. Gözle Kontrol Yöntemi II. Çi Kutu Yöntemi III..B.C. Yöntemi IV. Maksimum Minimum Stok Yöntemi Yukarıdakilerden hangileri temel stok kontrol yöntemlerindendir? ) I ve II B) II ve III 12. Malzeme ih yaç planlamasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi talep hızına bağımlı sipariş miktarı yöntemleri arasında yer alır? ) Ekonomik sipariş miktarı B) Dönem sipariş miktarı C) En düşük birim maliyet D) En düşük toplam maliyet E) Parça dönem algoritması C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 12

14 13. şağıdakilerden hangisi siparişlerde par büyüklüğünü belirleme kararı ile ilgili varsayımlar arasında yer almaz? ) Planlanan süre bellidir ve eşit uzunluktaki birkaç dönemin birleşimidir. B) Envanter maliye ve ön süreler kesin olarak bilinir. C) Talebi sı r olan dönemin başlangıcında hiçbir sipariş alınmak üzere çizelgelenmez. D) Dönemin başındaki siparişlerin o dönemin ih yaçlarını karşılayabilecek zamanda uygun olacakları varsayılır. 16. şağıdakilerden hangisi stok miktarı ar kça artan maliyetlere örnek verilebilir? ) Sipariş maliye B) Üre me hazırlık maliye C) Sa n alma maliye D) Depolama maliye E) Üre m maliye E) Tüm kalemlere birbiri ile bağlan lıymış gibi davranılır. Dolayısıyla toplu siparişlerin faydaları dikkate alınır Sipariş Miktarı Sistemi nde stoklar önceden belirlenmiş stok miktarı seviyesine düştüğü zaman, oranda sipariş verilmektedir. Bu yöntemde ne zaman sipariş verileceği önceden bilinmemekte, fakat sipariş miktarının ne kadar olacağı baştan belirlenmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Ekonomik - ekonomik B) Dalgalı - dalgalı 17. şağıdakilerden hangisi Basit Ekonomik Sipariş Modeli varsayımları arasında gösterilemez? ) Tek bir ürün için geçerlidir. B) Talep, kesin olarak bilinmektedir. C) Tüke m hızı sabi r. D) Tedarik süresi kesin olarak bilinmektedir. E) Miktar iskontosu yapılmaktadır. C) Sabit - sabit D) Ortalama - sabit E) Maksimum - maksimum 15. I. Stok bulundurma maliye II. Sipariş verme ve teslim sürecine ilişkin maliyetler III. Stoksuz kalma maliye Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin karşı karşıya kaldığı stok maliyetleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II 18. şağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetleri arasında yer almaz? ) Sermayenin rsat maliye B) Depolama maliyetleri C) Bozulma ve fire maliyetleri D) Sigorta ve vergiler E) Talebin karşılanamamasından dolayı oluşan i bar kaybı C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 13

15 19. şağıdakilerden hangisi işletmelerin stok bulundurma nedenleri arasında yer almaz? ) Tüke ci ih yaçlarının zamanında, etkin bir biçimde karşılanmasını sağlar. B) Beklenmeyen zamanda ve miktarda oluşan talep ar şlarını karşılar. C) Üre mdeki gecikmelerden doğabilecek olumsuzlukları giderir. D) Her zaman değer kaybına uğramadan nakde çevrilebilir. E) Tedarik ve sa ş masraflarını azal r. 20. I. Depo yüksekliği ne kadar olmalı? II. Koridor uzunlukları ne kadar olmalı? III. Kaç adet koridorun düzenlenmesi gerekiyor? IV. Yerden faydalanma derecesi ne olmalı? Yukarıdakilerden hangileri depo planı oluşturulurken dikkate alınması gereken sorular arasında yer alır? ) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 14

16 Dış Ticaret Teşvikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret Teşvikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi kuralları ve sınırları yasal düzenlemeler ile belirlenmiş desteklerdir? ) Seçici teşvikler B) Bölgesel teşvikler C) Otoma k teşvikler D) Sektörel teşvikler E) Teknolojik teşvikler 5. Yetkilendirilmiş yükümlü ser fikasından yararlanabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgeler dâhil Türkiye gümrük bölgesinde en az kaç ay yerleşik olması gerekir? ) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) şağıdakilerden hangisi Türkiye de dış care teşvik amacıyla işletmelere verilen devlet yardımlarından biri değildir? ) raş rma geliş rme (R GE) yardımları B) Tasarım desteği C) Teknik müşavirlik hizmetlerinin desteklenmesi D) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları E) Organize sanayi bölgelerinin kurulması 6. İhraca n ar rılması ve kurumsallaş rılması amacıyla uygulanan devlet teşvikleri aşağıdaki bakanlıklardan hangisi tara ndan yürütülmektedir? ) Dışişleri Bakanlığı B) Kalkınma Bakanlığı C) Ekonomi Bakanlığı D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 3. B ile Türkiye arasında oluşturulan Gümrük Birliği kaç yılında yürürlüğe girmiş r? ) 1961 B) 1980 C) 1988 D) 1996 E) şağıdakilerden hangisi ihraca teşvik amacıyla devlet tara ndan desteklenen tarımsal ürünlerden biri değildir? ) Süs amaçlı çiçekler B) Sebze ve kurutulmuş sebzeler C) Meyve suları ve nektarları D) Zey nyağı E) Tahıl ürünleri 4. sını onaylanmış kişi statüsü elde edebilmek için işletmenin en az kaç işçi is hdam etmesi gerekir? ) 15 B) 25 C) 50 D) 100 E) Şartlı Muafiyet Sistemi nde B sını onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmanın DİİB kapsamında yapacağı ithala a, bu ithala an doğan verginin % kaçını teminat olarak ya rması gerekir? ) %1 B) %3 C) %5 D) %10 E) %15 15

17 9. Tamirat amaçlı, garan hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithala için aşağıdaki kurumlardan hangisine hariçte işleme izin belgesi için müracaat yapılır? ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği C) Ekonomi Bakanlığı 13. şağıdakilerden hangisi sınır care yapmaya yetkili illerimizden biri değildir? ) Gaziantep B) Mersin C) Hatay D) Kilis E) Şırnak D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E) Hazine Müsteşarlığı 10. Türkiye de Serbest Bölgeler Kanunu kaç yılında kabul edilmiş r? ) 1981 B) 1985 C) 1988 D) 1991 E) Hizmet ihraca nda film sektörüne yönelik caret heye ve alım heye destekleri kapsamında program başına yıllık en fazla kaç BD doları tutarında destek sağlanmaktadır? ) B) C) D) E) Ülkemizde serbest caret bölgelerinde sektörler i barıyla en fazla dış care gerçekleş rilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? ) Sanayi ürünleri B) Hayvansal ürünler C) İşlenmiş petrol ürünleri D) Su ürünleri E) Orman ürünleri 15. şağıdakilerden hangisi ihraca a Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi is snası kapsamında yer alan hizmetlerden biridir? ) Bankacılık B) Finans C) Danışmanlık D) Reklam E) Yazılım 12. Sınır care nde ülke bazında sınırlandırmaya göre bir ülkeden gerçekleş rilebilecek ithala n limi toplam ne kadardır? ) 10 milyon dolar B) 50 milyon dolar C) 100 milyon dolar D) 150 milyon dolar E) 200 milyon dolar 16. Türk Eximbank ın yurt dışında iş üstlenecek veya uluslararası ihalelere ka lacak Türk firmalarına finansal destek sağlayacağını belirten mektup aşağıdakilerden hangisidir? ) Garan B) Niyet C) Teminat D) Kabul E) Sevk 16

18 17. Türk Eximbank kaç yılında kurulmuştur? ) 1981 B) 1983 C) 1987 D) 1991 E) şağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Odası üyelerinden biri değildir? ) Sanayi odaları B) Bireysel iş adamları C) Ticaret Bakanlığı D) Meslek odaları E) Çok uluslu şirketler 18. İhracat belgelerinden olan vergi resim harç is snası belgesinin ilk is snanın uygulandığı tarihten i baren azami uzatma süresi kaç aydır? ) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) şağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütünün amaçlarından biri değildir? ) Serbest care n dinamik yararlarından faydalanmak B) İs hdamı ar rmak C) Geri kalmış bölgelerin imarını sağlamak D) Gümrük tarifelerini indirmek E) Çevre standartları ve sözleşmeleri oluşturmak 17

19 Dış Ticarette Yazışma Teknikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticarette Yazışma Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi e-postanın konusu belirlenirken dikkate alınan SMRT Kuralı nın maddelerinden biri değildir? ) Specific (Özgün) B) Meaningful (nlamlı) C) Though ul (Özenli olma) D) ppe te (Çok kısa) E) Relevant (Konu ile ilgili) 4. şağıdakilerden hangisi cari yazışmalarda paketleme ile ilgili cümlelerden biri değildir? ) ll packages will be marked with consecu ve numbers. (Tüm ambalajlar birbirini takip eden numara ile işaretlenecek.) B) Could you please packing which is secure against breakage? (Kırılmaya dayanıklı paketleme kullanabilir misiniz?) C) We are pleased to have been able to serve you. (Size hizmet etmiş olmaktan memnunuz.) D) Packaging will be in crates with waxed cloth lining. (Paketleme işi muşamba kaplı kutularda olacak r.) E) Please despatch the goods ordered above in foam lined packages. (Lü en, yukarıda sipariş edilen malları, içi köpük kaplı sandıklarda sevk ediniz.) 2. merikan İngilizcesinde tarih düzeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Gün / y / Yıl B) y / Gün / Yıl C) y / Yıl / Gün D) Gün / Yıl / y E) Yıl / Gün / y 5. Ticari yazışmalarla ilgili aşağıdkilerden hangisi yanlış r? ) Yazının amacı yazı metninin ortasında yer almalı ve çok uzun olmalıdır. B) Yazının amacının belirlenmesi, buna göre cümle kurulması gerekir. C) Yazının konusunun ve amacının yazının muhatabının beklen lerine göre belirlenmesi yazışmanın etkinliğini ar racak r. D) Yazının muhatabı olan kişi ya da kurumların beklen lerinin dikkate alınması önemlidir. E) Yazının içeriği; okuyucu özellikleri ve yazma amacına göre sınırlandırılmalı, amaç dışına çıkan şeyler metne dâhil edilmemelidir. 3. şağıdakilerden hangisi cari yazışmalardaki giriş cümlelerinden biri değildir? ) We regret to inform you (Üzülerek belir riz ki ) B) Does your offer s ll stand under such condi ons? (Bu şartlar al nda teklifiniz hâlâ geçerliliğini koruyor mu?) C) Having done business in your territory for some years (Bölgenizde yıllarca iş yapmış olarak ) D) In accordance with your request (Talebiniz üzere ) E) We have received your le er. (Mektubunuzu aldık.) 6. şağıdakilerden hangisi e-postanın sonundaki kapanış cümlelerinden biri değildir? ) Thanking you in an cipa on for your kind reply. (Değerli yanı nızı bekler, teşekkürlerimizi sunarız.) B) Please do not hesitate to contact me if you need further informa on. (Daha fazla bilgiye ih yaç duyarsanız lü en ile şime geçmekten çekinmeyiniz.) C) We have received your e mail. (E postanızı teslim aldık.) D) We hope to hear from you shortly. (En kısa sürede sizden haber alma ümidiyle ) E) wai ng your reply with interest. (İlgiyle cevabınızı bekliyoruz.) 18

20 7. Uluslararası caret ile ilgili aşağıdaki eşleş rmelerden hangisi yanlış r? ) mount Meblağ, miktar B) pproval Red C) mend Düzeltmek D) ssurance Sigorta E) Bargain Pazarlık etmek 10. Please excuse us for the error made uninten onally. cümlesi bankacılıkla ilgili aşağıdaki yazışma türlerinden hangisine örnek r? ) Garan lere ilişkin yazışmalar B) Muhtelif ifadelerle ilgili yazışmalar C) Özür ile ilgili yazışmalar D) ksaklıklara ilişkin bildirimler E) Evraka ilişkin yazışmalar 8. I. Kâr payı II. Çek III. Mal hesabı IV. Bakiye Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bankacılık terimlerinden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 11. I. lıcı, mevcut uyumsuzluklarına rağmen vesaiki kabul etmiş r. II. şağıdaki uyumsuzlukları tespit e k ve vesaiki, amir tara ndan kabulüne kadar emrinize amade tutuyoruz. III. Ödeme kısa zamanda yapılacak r. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri aksaklıklara ilişkin bildirimlerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi borcun ödenmesi için tanınan maksimum zamanı ifade eder? ) Transac on B) Swi C) Stocks D) Withdrawal E) Term 12. Bir defa kullanılmakla hükümden düşmeyen akredi f çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kabul kredili akredi fler B) Rota f akredi fler C) İş ra akredi fleri D) Gayri kabilirücu akredi fler E) Teyitsiz akredi f 19

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Bilgi Teknolojileri II Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Zamanlama provası II.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR. 2016PS23-4 2016PS23-4 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO 2015 2016 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 17 Temmuz 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... Bu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com Geçmiş Gelecek ile Yürür www.arslanlojistik.com NEDEN ASLAN GÜMRÜK? www.arslanlojistik.com Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve süreçleri takip eden uzman kadrosu ile

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Smart Commerce Proje Teklifi

Smart Commerce Proje Teklifi Proje Teklifi Code Brother Ship Trading Ltd. Lefkoşa 1. Giriş Smart Commerce, profesyonel bir alt yapı ile ürünlerini sergileyip isterlerse banka havalesi, kapıda ödeme sistemi ve kredi kartı ile de satış

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 Sunum içeriği ABD Tahıl konseyi Rolü ve fonksiyonları Açık, serbest ticaret

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

"En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..."

En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir... "En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..." GALATA Müşteri odaklı hizmet anlayışı, konusunda deneyimli personeli, kaliteli ve verimli hizmet üretmede teknolojinin tüm imkanlarını kullanan yaklaşımı ile

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Profesyonel Yazılım Çözümleri

Profesyonel Yazılım Çözümleri Satışlarınızı %35 arttırmak istermisiniz? GENEL ÖZELLİKLER Akıllı CRM Paketleri ile web sitenizin tüm analizlerini ayrın lı şekilde elde edebilir var olan siparişlerinizi %35 e kadar ar rabilmenizi sağlamaktadır.

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (III. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (III. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (III. OTURUM) 31 Mayıs 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Sınır Ticareti 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Onaylanmış kişi statüsü;

Onaylanmış kişi statüsü; Onaylanmış kişi statüsü; Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, Belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, Mali yeterliliği tasdik edilmiş, Kayıtları izlenebilir olan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo. Genel Amaçları. Seo da Kullanılan Terimler. Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır?

Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo. Genel Amaçları. Seo da Kullanılan Terimler. Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır? Seo Eğitimi (300 Sattlik Eğitim) Seo Genel Amaçları Seo da Kullanılan Terimler Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl Olmalıdır? Sitenizi Google 'a kaydetmek. Meta Tag Meta Tag kullanımları Dinamik yapılı meta tag

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

YAZILIMI DBI YAZILIM A.Ş.

YAZILIMI DBI YAZILIM A.Ş. YAZILIMI DBI YAZILIM A.Ş. İhracat Modülü DBI YAZILIM TEKNOLOJİLERİ (232) 463 6798 cep : 555.96 14494 İhracat Yapan İşletmeye Faydaları, Uluslararası Düzeyde Kurumsal Belge & Bilgi & Rapor Hazırlayabilme

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

SLOGANIMIZ: Medeniyetlerin global ekonomide bulustuğu yer, CAPIGA Ekonomik birlik ve dostluk aynası CAPIGA. CAPIGA olarak hazırız.

SLOGANIMIZ: Medeniyetlerin global ekonomide bulustuğu yer, CAPIGA Ekonomik birlik ve dostluk aynası CAPIGA. CAPIGA olarak hazırız. SLOGANIMIZ: Medeniyetlerin global ekonomide bulustuğu yer, CAPIGA Ekonomik birlik ve dostluk aynası CAPIGA CAPIGA olarak hazırız. Uluslararası pla ormlardaki birikimlerimizi ve vizyonlarımızı paylaşmak

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS)

NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS) NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS) Son revizyon tarihi: 28.06.2011 1. İş bu Sözleşme, NATRO tarafından sunulan muhtelif Web Barındırma ve Veri Merkezi Hizmetlerinin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3.

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları Doç.Dr. Engin ÖZGÜL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI Etkileyen Faktörler 1. Rekabet Yapısı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Mikro e-fatura Uygulaması

Mikro e-fatura Uygulaması Mikro Uygulaması 1 Elektronik Fatura () Uygulaması 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması ( Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. Uygulaması;

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim, 2006 yılından beri uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar. BiYMED Eğitim, müşterilerine hizmet almak istedikleri

Detaylı

Blog ve WordPress Kavramları 2. WordPress.com a Nasıl Üye Olabilirim? 10. Nelere İhtiyacımız Var? 18

Blog ve WordPress Kavramları 2. WordPress.com a Nasıl Üye Olabilirim? 10. Nelere İhtiyacımız Var? 18 ix Blog ve WordPress Kavramları 2 Blog Nedir? 2 Wordpress Nedir? 3 WordPress.com ve WordPress.org 5 WordPress.com a Nasıl Üye Olabilirim? 10 Nelere İhtiyacımız Var? 18 Domain ve Hosting 18 FTP Programları

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6 Zeynep Baş İhracat/İthalat Operasyon Soru Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Maltepe - İstanbul Ev Telefonu : 90 (216) 370 78 67 Cep Telefonu : 90 (533) 226 06 40 E-Posta : baszeynep@hotmail.com

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ MAYIS 2013 SAYI : 96 Revizyon2 YENĐ NESĐL ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ Ürünler Pro SQL Grup 1 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, Đrsaliye, Form Ba Bs Grup 2 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı