ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı vrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Soru Sayısı Sayfa No 20 2 Çağrı Merkezi Yönetimi II 20 5 Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri Depolama ve Envanter Yönetimi Dış Ticaret Teşvikleri Dış Ticarette Yazışma Teknikleri Görsel Programlama II Gümrük İşlem ve Uygulamaları GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. İçerik Yönetim Sistemi İnternet Programcılığı II Lojistik Maliyet nalizi Nesne Tabanlı Programlama II Türk vergi Sistemi Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 vrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın vrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Washington Konsensüsü ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bütçe açığının enflasyon vergisi ile kapa lmasının tercih edilmesi B) Kamu harcamalarının verimli alanlara kaydırılması C) Vergi tabanının genişle lmesi ve adale n sağlanması D) Döviz kurlarının ihraca a rekabetçi yapıyı bozmayacak şekilde düzenlenmesi 5. Çek Cumhuriye B ye hangi genişleme döneminde üye olmuştur? ) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5. E) Yabancı ya rımcıların girişini engelleyen düzenlemelerin kaldırılması 2. şağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeler arasındaki entegrasyon uygulamalarının özelliklerinden biri değildir? ) Ölçeğe göre artan ge ri koşullarının varlığı B) Daha çok endüstri içi care n yaygın olması C) Fiyatların hem marjinal hem de ortalama maliyetlerin üzerinde yer alması D) Ticare n, farklılık sergileyen ancak benzerliğe sahip mallardan oluşması 6. şağıdaki ülkelerden hangisi B ye üye değildir? ) İspanya B) Macaristan C) Malta D) vustralya E) Belçika E) Tam rekabet koşullarının varlığı 3. şağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin kısmi denge analizinde ortaya çıkan etkilerden biri değildir? ) Üre m etkisi B) Tüke m etkisi C) Gelir etkisi D) Tasarruf etkisi E) Dış caret etkisi 7. vrupa Birliği nin en üst düzeyde yetkili siyasi organı aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Parlamentosu B) B Zirvesi (Konseyi) C) vrupa Komisyonu D) B dalet Divanı E) Sayıştay 4. şağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucunda vrupa da Tek Pazar uygulaması gerçekleş rilmiş r? ) Nice ntlaşması B) msterdam ntlaşması C) vrupa Tek Senedi ntlaşması D) Füzyon ntlaşması E) Maastricht ntlaşması 2

4 8. I. vrupa yasalarını onaylamak II. vrupa Birliği bütçesini onaylamak III. B nin ortak dış ve güvenlik poli kasını tanımlamak IV. Üye ülkelerin genel ekonomik ve sosyal poli kalarını koordine etmek Yukarıdakilerden hangileri vrupa Birliği Konseyinin görevleri arasında yer alır? ) I ve II 12. vrupa Birliği ortak poli kalar belirlerken ilk önce hangi alan üzerine yoğunlaşmış r? ) Tarım B) Enerji C) Rekabet D) Ulaş rma E) Ticaret B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. Tarımın desteklenmesi ve modernizasyonu için oluşturulan vrupa Birliği Fonu aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Bölgesel Kalkınma Fonu B) vrupa Kalkınma Fonu C) vrupa Parasal İş Birliği Fonu D) vrupa Garan ve Yönlendirme Fonu E) vrupa Sosyal Fonu 13. vrupa Birliği nin rekabet kuralları hangi antlaşma ile düzenlenmiş r? ) Paris ntlaşması B) Roma ntlaşması C) msterdam ntlaşması D) Nice ntlaşması E) Maastricht ntlaşması 10. B organlarından Bölgeler Komitesi nin merkezi neresidir? ) Berlin B) Paris C) Brüksel D) Lüksemburg E) Roma 14. Türkiye nin Birleşmiş Milletlere üyeliği hangi tarihte gerçekleşmiş r? ) 1945 B) 1950 C) 1952 D) 1963 E) vrupa Merkez Bankası'nda en büyük sermaye payı hangi ülkeye ai r? ) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) lmanya E) İspanya 15. Türkiye-B ilişkilerinde Geçiş Dönemi hangi yıllar arasını kapsar? ) B) C) D) E)

5 16. şağıdakilerden hangisi hazırlık döneminde ET nin Türkiye ye tarife indirimi uyguladığı ürünlerden biri değildir? ) Fındık B) Tütün C) Kuru üzüm D) İncir E) Zey n 19. şağıdaki fasıllardan hangisinde telekominikasyona yönelik düzenlemeler yapılmaktadır? ) İşletmeler ve Sanayi Poli kası Faslı B) Trans vrupa ğları Faslı C) Bilim ve raş rma Faslı D) Mali Kontrol Faslı E) İsta s k Faslı 17. şağıdaki zirvelerden hangisinde Kıbrıs Sorunu konusunda alınacak kararların, Türkiye nin B ye üyelik sürecini kolaylaş racağına vurgu yapılmış r? ) Helsinki Zirvesi B) Nice Zirvesi C) Kopenhag Zirvesi D) Selanik Zirvesi E) Brüksel Zirvesi küresel krizinin Türkiye ye etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Krizin etkisiyle Türkiye 2008 yılında durağanlığa girmiş r. B) Krizin etkisiyle Türkiye de tarihin en yüksek işsizlik oranlarına ulaşılmış r. C) Krizin etkisiyle Türkiye nin dış caret hacminde daralma gözlenmiş r. D) Krizin B yi etkilemesi, Türkiye nin B ile cari ilişkilerini etkilememiş r. E) Krizin etkisiyle Türkiye nin ihracat büyüme oranı yavaşlamış r. 18. şağıdaki fasıllardan hangisinde kapıdan ve mesafeli sa şlar düzenlenmektedir? ) Çevre Faslı B) Bilim ve raş rma Faslı C) Sosyal Poli ka ve İs hdam Faslı D) Vergilendirme Faslı E) Tüke cinin ve Sağlığın Korunması Faslı 4

6 Çağrı Merkezi Yönetimi II DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezi Yönetimi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi çağrı merkezi yöne m modelinin (organizasyonu) fonksiyonlarndan biri değildir? ) Üre m kaybı B) Müşteri kaybı C) Pazar kaybı D) İmaj kaybı E) Güven kaybı 4. İstenilen yapılabilir ama her şey yapılamaz. anlayışına dayanan, bireyin planlarını yaparken mevcut performansını ve yapabileceklerini iyi belirlemesini öngören zaman yöne mi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Savaşçı Yaklaşımı B) Hedef Belirleme Yaklaşımı C) Sihirli raç Yaklaşımı D) Beceri Yaklaşımı E) BC Yaklaşımı 2. Mevcut sistemlerin dışına çıkılmasını isteyen ve bunu teşvik eden, dolayısıyla geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük liderlik aşağıdakilerden hangisidir? ) Otokra k liderlik B) Stratejik liderlik C) Karizma k liderlik D) Transformasyonel liderlik E) Sta k liderlik 5. Ekip içindeki karmaşanın çözümlendiği, uyuşmazlıkların ortadan kaldırıldığı ve böylece uyumun sağlandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Kuruluş (forming) aşaması B) Karışıklık veya karmaşa (storming) aşaması C) Biçimlenme (norming) aşaması D) Başarma (performing) aşaması E) Ekibin dağılma (adjourning) aşaması 3. Bireylerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildikleri, belirli bir konuda yara cı düşünceler üre kleri, bilgi ve becerilerin geliş rilmesine yönelik yapılan kısa süreli toplan lara ne ad verilir? ) Brifing B) Workshop C) Forum D) Sempozyum 6. Ekiplerin kuruluş aşamasında liderin rolü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? ) Ka lımı teşvik etmek, farklılıkları törpülemek B) Ekip rol, kural ve değerlerini açıklığa kavuşturmak C) Görevin başarılmasını kolaylaş rmak D) Ekipteki sosyal dönüşüm ve gelişimleri kolaylaş rmak E) Ekip ruhunu oluşturmak E) Panel 5

7 7. Bireylerin belirlenen hedeflere yönlendirilmesi ve ekiple birlikte kararlaş rılan sonuçlara ulaşması amacıyla deneyimlerin paylaşıldığı öğrenme aracına ne ad verilir? ) Grup B) Liderlik C) İş birliği D) Sinerji E) Koçluk 11. İşletmenin kaynak dağılımı ve bütçeleme faaliyetlerine direkt olarak bağlılık gösteren poli kalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? ) Pazarlama İşlevine İlişkin Stratejiler B) Sa n lma İşlevine İlişkin Stratejiler C) raş rma Geliş rme Poli kaları D) Finans ve Muhasebe İşlevine İlişkin Stratejiler E) Hukuksal Konulara İlişkin Poli kalar 8. şağıdakilerden hangisi çağrı merkezinde por öy yöne minin işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir? ) Sa ş olanaklarını genişletmek B) Hizmet maliye ni düşürmek C) Kampanya ve sa ş kanallarının verimliliğini ar rmak D) Değişen müşteri gereksinimlerine hazırlıklı olmak E) Müşteri taleplerine hızlı tepkiler vermek 12. Bilgi birikimini ar rmayı, bilinmeyenleri keşfetmeyi ve teknoloji okuryazarlığını sağlamayı amaçlayan araş rma türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Uygulamalı araş rma B) Deneysel araş rma C) Saha araş rması D) Be msel araş rma E) Temel araş rma 9. şağıdakilerden hangisi veri madenciliğiyle ilgili devlet uygulamalarına bir örnek r? ) Kamu ya rımları B) Memur alımı C) E devlet uygulamaları D) Ulaş rma hizmetleri E) Sosyal yardımlar 13. şağıdakilerden hangisi SWOT nalizinde rsatların saptanması için yönel lebilecek sorulara örnek değildir? ) İşletme çevresinde ne tür gelişmeler yaşanıyor? B) Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler nelerdir? C) Hükümet poli kalarındaki değişiklikler nelerdir? D) Sosyokültürel yapıdaki değişimler nelerdir? E) İşletmenin rakipleri ne durumdadır? 10. I. Stratejiler II. Tak kler III. Stratejik varsayımlar IV. Bütçe Yukarıdakilerden hangileri stratejik planlamayı oluşturan ana başlıklardandır? ) I, II ve III B) I, III ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV 14. şağıdakilerden hangisi Benchmarking (kıyaslama) sürecinde yapılması gerekenlerden biri değildir? ) Her şeyden önce değişimin gerekliliği kabul edilmelidir. B) Başarılı bir kıyaslama için kıyaslanacak bir şeylerin olması gerekir. C) Kıyaslamada ilgili işe ait süreç ve metotlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır. D) Kıyaslamayı yalnızca çalışılan endüstri dalı ile sınırlamak gerekir. E) Başkalarının bazı işleri daha iyi yapabilecekleri kabul edilmelidir. E) I, II, III ve IV 6

8 15. Bir çağrı merkezinde düşük kârlılık ve ciroda dönemsel değişiklikler SWOT nalizi kapsamında hangi başlık al nda değerlendirilir? ) Güçlü alanlar B) Zayıf alanlar C) Bilinmeyen alanlar D) Fırsatlar E) Tehditler 18. Yöne cilerin iç ve dış çevrede meydana gelen ve işletmeyi tehdit eden işaretleri görebildiği ancak bu değişim ve gelişmeleri teşhis etme ve tanımlamada yetersiz kaldığı kriz aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Körlük B) talet C) Yanlış karar ve faaliyetler D) Sinyal algılama E) Hazırlık ve önleme 16. Bir çağrı merkezi için yapılacak Benchmarking (kıyaslama) çalışmalarında çağrı talep tahmini, kapasite planlama, çalışma lokasyonu gibi bilgileri içeren kıyaslama alanı aşağıdakilerden hangisidr? ) Stratejiler ve gelişim kıyaslama alanı B) İş gücü planlama kıyaslama alan C) Operasyon kıyaslama alanı D) Müşteri etkileşim yöne mi kıyaslama alanı E) Teknoloji kıyaslama alanı 19. şağıdakilerden hangisi kriz yöne minde yapılması gerekenlerden biri değildir? ) Mevcut durum iyi analiz edilmelidir. B) Müşterilerin ih yaçlarına yönelik gerekli değişimler yapılmalıdır. C) Verimlilik ar rılmalıdır. D) Tasarruf sağlayacak önlemler ertelenmelidir. E) Teknolojinin daha etkin kullanımı gündeme alınmalıdır. 17. şağıdakilerden hangisi giden çağrı (outbound) merkezlerinin hizmetlerden biri değildir? ) Telefonda sa ş B) Telefonda pazarlama C) Sipariş alma D) nket yöne mi E) Randevu alma 20. Çağrı merkezi sektöründe en büyük paya sahip sektör aşağıdakilerden hangisidir? ) Telekomünikasyon B) Kamu C) Finans D) Teknoloji E) Turizm 7

9 Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi genel olarak cazip ve güzel kişilerin daha nazik, zeki, ikna edici, sosyal ve hoş oldukları yönünde kanaate sahip oldukları anlamına gelir? ) Cazibe etkisi B) Kazanma etkisi C) Benzerlik etkisi D) Hale etkisi E) İzlenim etkisi 4. I. Yaklaşmacı II. Uzaklaşmacı III. İndirgemeci IV. Sorumlu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mo vasyonun odağı olan ana kalıplardandır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) II ve IV 2. şağıdakilerden hangisi şüpheleri yok etme, sa n almaya destek sağlama, sadaka ar rma, gelecekteki sa şlara ortam hazırlama sürecini içerir? ) Bilgi verme/sorgulama B) Listeleme/Kavramsallaş rma C) Güçlendirme/Destekleme D) Kararlaş rma/denetleme E) yrımlaş rma/kategorikleş rme 5. şağıdakilerden hangisi sa ş için kullanılan kanallardan biri değildir? ) Kloks B) Telemarket C) Stratejik ortaklık D) Parekende sa ş birimi E) Tüke ci acentesi 3. şağıdakilerden hangisi CRM nin açılımıdır? ) Sa ş Yöne mi B) Marka Yöne mi C) İle şim Yöne mi D) Müşteri İlişkileri Yöne mi E) Reklam Yöne mi 6. şağıdakilerden hangisi sa ş yaklaşımında sa ş danışmanının konumunu ifade eder? ) Proak f B) Kalita f C) Norma f D) Reak f E) Sta k 8

10 7. şağıdakilerden hangisi müşteri odaklı sa şta kri k başarı faktörlerinden biri değildir? ) Müşteriye daima dürüst ve açık davranılması B) Müşterinin sa n alma davranışlarının yönlendirilmeye çalışılması C) Müşteride memnuniyetsizlik oluşturacak mal ve hizmetlerin sa lmaması D) Müşterinin doğru yönlendirilmesi 11. şağıdakilerden hangisi script kullanımında sıkça yapılan hatalardan biri değildir? ) Monolog olarak hazırlanmış yapılar B) Jargon içeren kelimeler C) lt segmentleri dikkate alan yaklaşım D) Uzun ve ağdalı bir dilin kullanıldığı me nler E) Gerçek olmayan değerli müşterimiz yaklaşımları E) Sa ş ekiplerinin müşteri segmentasyonuna göre yapılandırılması 8. şağıdakilerden hangisi duygu yoğunluğundan dolayı sa ş kadrolarında yer almayı istemez? ) Sosyal odaklı sa şçı B) Bilgi odaklı sa şçı C) İnsan odaklı sa şçı D) Yöne m odaklı sa şçı E) Strateji odaklı sa şçı 12. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin dünya turizm sektöründen aldığı payı ifade eder? ) %2.2 B) %7.1 C) %3.5 D) %16 E) %41 9. I. Sa şçının zihni olumsuz işler. II. Sa şçı tatbikat yapar. III. Sa şçı bahane üretmez. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sa şçıya ait özelliklerden değildir? ) Yalnız I B) I ve II 13. şağıdakilerden hangisi internet kuşağını ifade eder? ) X kuşağı B) Y kuşağı C) Z kuşağı D) K kuşağı E) N kuşağı C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10. şağıdakilerden hangisi kişisel ih yaçlarını ya da ailesiyle ilgili ih yaçları karşılamak için işletme tara ndan piyasaya sunulan mal veya hizme sa n alan kişidir? ) Sa cı B) Toptancı C) Perakendeci D) Danışman E) Tüke ci 14. I. zim II. Hedefe adanmışlık III. İçsel mo vasyon Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sa şçı yetkinliği açısından önemlidir? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9

11 15.. turizm pazarlaması faaliyetlerinden olumlu yönde etkilenen ve hizme sa n alarak tatmin olanların, başkalarını da aynı hizme almaya teşvik etmeleridir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Plan etkisi B) Yer etkisi C) Yoğunluk etkisi 18. şağıdakilerden hangisi bürokrasinin kurucusudur? ) Marx Weber B) dam Smith C) Carly Tont D) Philiph Kotler E) Candy Crow D) Seman k etki E) Çığ etkisi 16. şağıdakilerden hangisi sınırsız sayıda etkileşimin bir arada ortaya çık ğı, kendine özgü tarihi ve dili olan, çok sayıda insanın ka ldığı yer değiş rme hareke dir? ) Turizm B) Üre m C) Pazarlama D) R GE E) Finansman 19. şağıdakilerden hangisi bir şirket açısından şirket ürünleri hakkında bilgi veren veya ürün dağı cısı fonksiyonunu üstlenen, sözleşmeli personeldir? ) Katalog ile sa ş yapan kişi B) İntrapazarlamacı C) Web pazarlamacılar D) Distribütör E) Doğrudan sa ş elemanı 17. şağıdakilerden hangisi müşteri danışmanının çağrılarını canlı olarak dinler ve anında geri bildirim verir? ) Çağrı koçu B) Gelişim koçu C) Takip mentörü D) İç amir E) Finans müdürü 20. şağıdakilerden hangisi şirketlerin kendileriyle temas eden kişilerin bilgilerini sistema k olarak saklaması sonucu oluşan iç veridir? ) Stratejik kaynak B) Birincil kaynak C) İkincil kaynak D) Referans kaynak E) Mukayeseli kaynak 10

12 Depolama ve Envanter Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Depolama ve Envanter Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi depolamada risk faktörlerinden fiziksel risklere örnek olarak gösterilebilir? ) Nem değişiklikleri B) Isı şoku C) Mikroorganizmalar D) Eşyanın difüzyona uğraması E) Işık değişimi 4. RFID ve Barkod kıyaslaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) RFID e ketleri içinde saklanabilen bilgi miktarı, barkod e ketlerine göre daha azdır. B) RFID e ketleri kirli ve nemli ortamlardan etkilenmez. Barkod sistemlerinde ise kirlenme ve yıpranma önemli sorun oluşturur. C) RFID sistemlerinde e ketler toplu şekilde okunabilmektedir. Barkod sistemlerinde ise e ketler tek tek okutulmalıdır. D) RFID e ketlerinin okunma hızı 0,5 saniye iken, barkod sistemlerinde bu süre 4 saniyedir. E) RFID e ketlerinin kopyalanması ve içeriğinin gözle görülmesi imkânsızdır. Barkod e ketleri ise kolaylıkla kopyalanabilir ve değiş rilebilir. 2. Üre len farklı tür ve özelliklerdeki ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda bir araya ge rildiği ve müşteri taleplerine göre değişebilen nitelikte hizmetlerin üre lebildiği depolar,. depolar olarak tanımlanabilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) klasik B) modern C) üre mi destekleme 5. Ürünün bünyesine girmemekle beraber üre min kesin siz yürütülmesi için kullanılan malzemelere ne ad verilir? ) Direkt malzeme B) Tamamlayıcı malzeme C) İşletme malzemesi D) l malzeme E) Ekonomik malzeme D) konsolidasyon E) birleş rme ayrış rma 3. Orta büyüklükte bir imalat işletmesinde talep tahminleri yapmak,.. biriminin başlıca görevleri arasındadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) depolama B) muhasebe C) pazarlama D) r Ge E) sa n alma 6. I. Uygun tedarikçileri seçmek II. Tedarikçilerle münakaşa yapmak III. Seçilen tedarikçiye sipariş vermek IV. Siparişin izlenmesi ve kontrolü Yukarıdakilerden hangileri sa n alma süreci faaliyetleri arasında yer alır? ) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 11

13 7.. mal ve hizmetlerin insanların ih yaçlarını giderme niteliğine denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İk sadi mal B) Hizmet C) Fayda D) Üre m E) Maliyet 10. Bir imalatçının belirli bir malzemeden yıllık adet ih yacı vardır. Her birimin değeri 20 TL ve stok bulundurma maliyetleri yıllık stok değerinin %5'idir. Sipariş maliye ise 16 TL'dir. Basit Stok Kontrol Modeli varsayımlarının geçerli olduğu kabul edildiğinde ekonomik sipariş miktarı kaç birimdir? ) 400 B) 800 C) 1200 D) 1600 E) şağıdakilerden hangisi depolama faaliyetleri arasında yer almaz? ) Toplama B) yırma C) Tahsis etme D) Sınıflandırma E) Pazarlama 11. Bir üre m işletmesinde stok devir hızı rasyosu aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır? ) Sa lan mamul maliye /Ortalama stoklar B) Stoklar/Depolama maliye C) Ekonomik sipariş miktarı/ortalama stoklar D) Stoklar/Net işletme sermayesi E) Net sa şlar/hazır değerler 9. I. Gözle Kontrol Yöntemi II. Çi Kutu Yöntemi III..B.C. Yöntemi IV. Maksimum Minimum Stok Yöntemi Yukarıdakilerden hangileri temel stok kontrol yöntemlerindendir? ) I ve II B) II ve III 12. Malzeme ih yaç planlamasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi talep hızına bağımlı sipariş miktarı yöntemleri arasında yer alır? ) Ekonomik sipariş miktarı B) Dönem sipariş miktarı C) En düşük birim maliyet D) En düşük toplam maliyet E) Parça dönem algoritması C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 12

14 13. şağıdakilerden hangisi siparişlerde par büyüklüğünü belirleme kararı ile ilgili varsayımlar arasında yer almaz? ) Planlanan süre bellidir ve eşit uzunluktaki birkaç dönemin birleşimidir. B) Envanter maliye ve ön süreler kesin olarak bilinir. C) Talebi sı r olan dönemin başlangıcında hiçbir sipariş alınmak üzere çizelgelenmez. D) Dönemin başındaki siparişlerin o dönemin ih yaçlarını karşılayabilecek zamanda uygun olacakları varsayılır. 16. şağıdakilerden hangisi stok miktarı ar kça artan maliyetlere örnek verilebilir? ) Sipariş maliye B) Üre me hazırlık maliye C) Sa n alma maliye D) Depolama maliye E) Üre m maliye E) Tüm kalemlere birbiri ile bağlan lıymış gibi davranılır. Dolayısıyla toplu siparişlerin faydaları dikkate alınır Sipariş Miktarı Sistemi nde stoklar önceden belirlenmiş stok miktarı seviyesine düştüğü zaman, oranda sipariş verilmektedir. Bu yöntemde ne zaman sipariş verileceği önceden bilinmemekte, fakat sipariş miktarının ne kadar olacağı baştan belirlenmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Ekonomik - ekonomik B) Dalgalı - dalgalı 17. şağıdakilerden hangisi Basit Ekonomik Sipariş Modeli varsayımları arasında gösterilemez? ) Tek bir ürün için geçerlidir. B) Talep, kesin olarak bilinmektedir. C) Tüke m hızı sabi r. D) Tedarik süresi kesin olarak bilinmektedir. E) Miktar iskontosu yapılmaktadır. C) Sabit - sabit D) Ortalama - sabit E) Maksimum - maksimum 15. I. Stok bulundurma maliye II. Sipariş verme ve teslim sürecine ilişkin maliyetler III. Stoksuz kalma maliye Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin karşı karşıya kaldığı stok maliyetleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II 18. şağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetleri arasında yer almaz? ) Sermayenin rsat maliye B) Depolama maliyetleri C) Bozulma ve fire maliyetleri D) Sigorta ve vergiler E) Talebin karşılanamamasından dolayı oluşan i bar kaybı C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 13

15 19. şağıdakilerden hangisi işletmelerin stok bulundurma nedenleri arasında yer almaz? ) Tüke ci ih yaçlarının zamanında, etkin bir biçimde karşılanmasını sağlar. B) Beklenmeyen zamanda ve miktarda oluşan talep ar şlarını karşılar. C) Üre mdeki gecikmelerden doğabilecek olumsuzlukları giderir. D) Her zaman değer kaybına uğramadan nakde çevrilebilir. E) Tedarik ve sa ş masraflarını azal r. 20. I. Depo yüksekliği ne kadar olmalı? II. Koridor uzunlukları ne kadar olmalı? III. Kaç adet koridorun düzenlenmesi gerekiyor? IV. Yerden faydalanma derecesi ne olmalı? Yukarıdakilerden hangileri depo planı oluşturulurken dikkate alınması gereken sorular arasında yer alır? ) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 14

16 Dış Ticaret Teşvikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret Teşvikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi kuralları ve sınırları yasal düzenlemeler ile belirlenmiş desteklerdir? ) Seçici teşvikler B) Bölgesel teşvikler C) Otoma k teşvikler D) Sektörel teşvikler E) Teknolojik teşvikler 5. Yetkilendirilmiş yükümlü ser fikasından yararlanabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgeler dâhil Türkiye gümrük bölgesinde en az kaç ay yerleşik olması gerekir? ) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) şağıdakilerden hangisi Türkiye de dış care teşvik amacıyla işletmelere verilen devlet yardımlarından biri değildir? ) raş rma geliş rme (R GE) yardımları B) Tasarım desteği C) Teknik müşavirlik hizmetlerinin desteklenmesi D) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları E) Organize sanayi bölgelerinin kurulması 6. İhraca n ar rılması ve kurumsallaş rılması amacıyla uygulanan devlet teşvikleri aşağıdaki bakanlıklardan hangisi tara ndan yürütülmektedir? ) Dışişleri Bakanlığı B) Kalkınma Bakanlığı C) Ekonomi Bakanlığı D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 3. B ile Türkiye arasında oluşturulan Gümrük Birliği kaç yılında yürürlüğe girmiş r? ) 1961 B) 1980 C) 1988 D) 1996 E) şağıdakilerden hangisi ihraca teşvik amacıyla devlet tara ndan desteklenen tarımsal ürünlerden biri değildir? ) Süs amaçlı çiçekler B) Sebze ve kurutulmuş sebzeler C) Meyve suları ve nektarları D) Zey nyağı E) Tahıl ürünleri 4. sını onaylanmış kişi statüsü elde edebilmek için işletmenin en az kaç işçi is hdam etmesi gerekir? ) 15 B) 25 C) 50 D) 100 E) Şartlı Muafiyet Sistemi nde B sını onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmanın DİİB kapsamında yapacağı ithala a, bu ithala an doğan verginin % kaçını teminat olarak ya rması gerekir? ) %1 B) %3 C) %5 D) %10 E) %15 15

17 9. Tamirat amaçlı, garan hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithala için aşağıdaki kurumlardan hangisine hariçte işleme izin belgesi için müracaat yapılır? ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği C) Ekonomi Bakanlığı 13. şağıdakilerden hangisi sınır care yapmaya yetkili illerimizden biri değildir? ) Gaziantep B) Mersin C) Hatay D) Kilis E) Şırnak D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E) Hazine Müsteşarlığı 10. Türkiye de Serbest Bölgeler Kanunu kaç yılında kabul edilmiş r? ) 1981 B) 1985 C) 1988 D) 1991 E) Hizmet ihraca nda film sektörüne yönelik caret heye ve alım heye destekleri kapsamında program başına yıllık en fazla kaç BD doları tutarında destek sağlanmaktadır? ) B) C) D) E) Ülkemizde serbest caret bölgelerinde sektörler i barıyla en fazla dış care gerçekleş rilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? ) Sanayi ürünleri B) Hayvansal ürünler C) İşlenmiş petrol ürünleri D) Su ürünleri E) Orman ürünleri 15. şağıdakilerden hangisi ihraca a Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi is snası kapsamında yer alan hizmetlerden biridir? ) Bankacılık B) Finans C) Danışmanlık D) Reklam E) Yazılım 12. Sınır care nde ülke bazında sınırlandırmaya göre bir ülkeden gerçekleş rilebilecek ithala n limi toplam ne kadardır? ) 10 milyon dolar B) 50 milyon dolar C) 100 milyon dolar D) 150 milyon dolar E) 200 milyon dolar 16. Türk Eximbank ın yurt dışında iş üstlenecek veya uluslararası ihalelere ka lacak Türk firmalarına finansal destek sağlayacağını belirten mektup aşağıdakilerden hangisidir? ) Garan B) Niyet C) Teminat D) Kabul E) Sevk 16

18 17. Türk Eximbank kaç yılında kurulmuştur? ) 1981 B) 1983 C) 1987 D) 1991 E) şağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Odası üyelerinden biri değildir? ) Sanayi odaları B) Bireysel iş adamları C) Ticaret Bakanlığı D) Meslek odaları E) Çok uluslu şirketler 18. İhracat belgelerinden olan vergi resim harç is snası belgesinin ilk is snanın uygulandığı tarihten i baren azami uzatma süresi kaç aydır? ) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) şağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütünün amaçlarından biri değildir? ) Serbest care n dinamik yararlarından faydalanmak B) İs hdamı ar rmak C) Geri kalmış bölgelerin imarını sağlamak D) Gümrük tarifelerini indirmek E) Çevre standartları ve sözleşmeleri oluşturmak 17

19 Dış Ticarette Yazışma Teknikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticarette Yazışma Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi e-postanın konusu belirlenirken dikkate alınan SMRT Kuralı nın maddelerinden biri değildir? ) Specific (Özgün) B) Meaningful (nlamlı) C) Though ul (Özenli olma) D) ppe te (Çok kısa) E) Relevant (Konu ile ilgili) 4. şağıdakilerden hangisi cari yazışmalarda paketleme ile ilgili cümlelerden biri değildir? ) ll packages will be marked with consecu ve numbers. (Tüm ambalajlar birbirini takip eden numara ile işaretlenecek.) B) Could you please packing which is secure against breakage? (Kırılmaya dayanıklı paketleme kullanabilir misiniz?) C) We are pleased to have been able to serve you. (Size hizmet etmiş olmaktan memnunuz.) D) Packaging will be in crates with waxed cloth lining. (Paketleme işi muşamba kaplı kutularda olacak r.) E) Please despatch the goods ordered above in foam lined packages. (Lü en, yukarıda sipariş edilen malları, içi köpük kaplı sandıklarda sevk ediniz.) 2. merikan İngilizcesinde tarih düzeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Gün / y / Yıl B) y / Gün / Yıl C) y / Yıl / Gün D) Gün / Yıl / y E) Yıl / Gün / y 5. Ticari yazışmalarla ilgili aşağıdkilerden hangisi yanlış r? ) Yazının amacı yazı metninin ortasında yer almalı ve çok uzun olmalıdır. B) Yazının amacının belirlenmesi, buna göre cümle kurulması gerekir. C) Yazının konusunun ve amacının yazının muhatabının beklen lerine göre belirlenmesi yazışmanın etkinliğini ar racak r. D) Yazının muhatabı olan kişi ya da kurumların beklen lerinin dikkate alınması önemlidir. E) Yazının içeriği; okuyucu özellikleri ve yazma amacına göre sınırlandırılmalı, amaç dışına çıkan şeyler metne dâhil edilmemelidir. 3. şağıdakilerden hangisi cari yazışmalardaki giriş cümlelerinden biri değildir? ) We regret to inform you (Üzülerek belir riz ki ) B) Does your offer s ll stand under such condi ons? (Bu şartlar al nda teklifiniz hâlâ geçerliliğini koruyor mu?) C) Having done business in your territory for some years (Bölgenizde yıllarca iş yapmış olarak ) D) In accordance with your request (Talebiniz üzere ) E) We have received your le er. (Mektubunuzu aldık.) 6. şağıdakilerden hangisi e-postanın sonundaki kapanış cümlelerinden biri değildir? ) Thanking you in an cipa on for your kind reply. (Değerli yanı nızı bekler, teşekkürlerimizi sunarız.) B) Please do not hesitate to contact me if you need further informa on. (Daha fazla bilgiye ih yaç duyarsanız lü en ile şime geçmekten çekinmeyiniz.) C) We have received your e mail. (E postanızı teslim aldık.) D) We hope to hear from you shortly. (En kısa sürede sizden haber alma ümidiyle ) E) wai ng your reply with interest. (İlgiyle cevabınızı bekliyoruz.) 18

20 7. Uluslararası caret ile ilgili aşağıdaki eşleş rmelerden hangisi yanlış r? ) mount Meblağ, miktar B) pproval Red C) mend Düzeltmek D) ssurance Sigorta E) Bargain Pazarlık etmek 10. Please excuse us for the error made uninten onally. cümlesi bankacılıkla ilgili aşağıdaki yazışma türlerinden hangisine örnek r? ) Garan lere ilişkin yazışmalar B) Muhtelif ifadelerle ilgili yazışmalar C) Özür ile ilgili yazışmalar D) ksaklıklara ilişkin bildirimler E) Evraka ilişkin yazışmalar 8. I. Kâr payı II. Çek III. Mal hesabı IV. Bakiye Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bankacılık terimlerinden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 11. I. lıcı, mevcut uyumsuzluklarına rağmen vesaiki kabul etmiş r. II. şağıdaki uyumsuzlukları tespit e k ve vesaiki, amir tara ndan kabulüne kadar emrinize amade tutuyoruz. III. Ödeme kısa zamanda yapılacak r. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri aksaklıklara ilişkin bildirimlerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi borcun ödenmesi için tanınan maksimum zamanı ifade eder? ) Transac on B) Swi C) Stocks D) Withdrawal E) Term 12. Bir defa kullanılmakla hükümden düşmeyen akredi f çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kabul kredili akredi fler B) Rota f akredi fler C) İş ra akredi fleri D) Gayri kabilirücu akredi fler E) Teyitsiz akredi f 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI 2010-2014 STRATEJİK STRATEJÝK PLANI PLANI Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara 2009 EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler,

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı