ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE"

Transkript

1 ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı baģvurusu için verilmiģ olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye alınmıģ olup, eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olan baģvuru sahipleri, eksiklikleri on iģ günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olan baģvurular için, eksikliklerin on iģ günü içerisinde tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği baģvuru reddedilecektir. Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olmayan baģvurular Teknik

2 Sıra No BaĢvuru No BaĢvuru Sahibi Üretim Tesisi Adresi Kurulu Güç (kw) Solargie Elektrik Enerjisi Ür.San.ve Tic GüneĢten Elektrik Enerjisi Ür.San.ve Tic Yirmiüç GüneĢ Enerjisi Ür.San.ve Tic Yirmidört GüneĢ Enerjisi Ür.San.ve Tic. Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 0 Ada 437 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 0 Ada 437 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 0 Ada 437 Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Arpaç Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Arpaç Mevkii 0 Ada 916 Kaynak Türü Ön Değerlendirme Sonucu 1000 GüneĢ Kira sözleģmesinde araziyi kiraya veren hissedarların imza beyannameleri bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw santral gücü için alınmıģ olup, baģvuru 1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir GüneĢ Kira sözleģmesinde araziyi kiraya veren hissedarların imza beyannameleri bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw santral gücü için alınmıģ olup, baģvuru 1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir GüneĢ Kira sözleģmesinde araziyi kiraya veren hissedarların imza beyannameleri bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw santral gücü için alınmıģ olup, baģvuru 1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir GüneĢ Kira sözleģmesinde araziyi kiraya veren hissedarların imza beyannameleri bulunmamaktadır. ÇED ile ilgili yazı 999kw santral gücü için alınmıģ olup, baģvuru 1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

3 Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Arpaç Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada Manazan Enerji Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi Dokuzyol Köyü Yukarıgöçer Mevkii 0 Ada ReĢadiyeli ĠnĢaat San.ve Tic.Ltd.ġti. Karaman Ġli Kazım Karabekir Ġlçesi Kazım Karabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada 2456

4 Taysan Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti. Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Akarköy Köyü Teller Mevkii 0 Ada Ġsmail Hakkı KARACA Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada Hüdaverdi YARAR Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada Yentes Elektrik Elektronik En.ĠnĢ.Gıda Ġth.Ġhr.San ve Tic Komat ĠnĢaat Tem.Tic.ve San.Ltd.ġti. Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada 2484 Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada Songül ÇAĞLAR Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada Sevil ÇAĞLAR Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada Zerrin ÇAĞLAR Karaman Ġli Kazımkarabekir Ġlçesi Kazımkarabekir Köyü Kızılkır Mevkii 0 Ada Çağ Enerji Harita ĠnĢ.Dan.Ltd.ġti. Karaman Ġli Merkez Ġlçesi AkçaĢehir Köyü 458 Ada GüneĢ ÇED ile ilgili yazı farklı bir parsel için düzenlenmiģtir.

5 Er-sun 2 Enerji Yat.San. Ve Tic.Ltd.ġti Renoe Enerji Yat.Bil.Tekn.San.Tic Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım San. Tic. Ltd. ġti Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım San. Tic. Ltd. ġti Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım San. Tic. Ltd. ġti Cereyan ĠnĢ. Enerji Tarım San. Tic. Ltd. ġti Hezmay GES Yenilenebilir Enerji San. Tic. Ltd. ġti. Karaman Ġli Merkez Ġlçesi Barutkavuran Köyü Köy Önü Mevkii 623 Karaman Ġli Merkez Ġlçesi Barutkavuran Köyü Köy Önü Mevkii 624 Karaman Ġli Merkez Ġlçesi ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç Alanı Mevkii 257 Karaman Ġli Merkez Ġlçesi ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç Alanı Mevkii 259 Karaman Ġli Merkez Ġlçesi ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç Alanı Mevkii 260 Karaman Ġli Merkez Ġlçesi ÇuvuĢpınar Köyü Ardıç Alanı Mevkii 263 Karaman Ġli Merkez Ġlçesi Dinek Köyü Dagla Mevkii 111 Ada Kunar Enerji Elk.Ür.Ltd.ġti. Karaman Ġli Merkez Ġlçesi Kisecik Köyü 319 Ada Kaman Enerji Elk.Ür.Ltd.ġti Beyazsolar Enerji Ür.Paz.Dan.ĠnĢ.Taah.Ġth.Ġh r.san.ve Tic.Ltd.ġti. Karaman Ġli Merkez Ġlçesi Kisecik Köyü 319 Ada 4 Kırsehir Ġli Kaman Ġlçesi Esentepe Köyü Yazlak Mevkii 109 Ada 4 ve GüneĢ Arazi SatıĢ Vaadi SözleĢmesinde, müģterek olması gereken alıcı ġirket yetkililerine ait imzalar bulunmamaktadır. 657 GüneĢ Arazi SatıĢ Vaadi SözleĢmesinde, müģterek olması gereken alıcı ġirket yetkililerine ait imzalar bulunmamaktadır. 999 GüneĢ Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 999 GüneĢ Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 999 GüneĢ Kira SözleĢmesinde araziyi kiraya verene ait Ġmza Beyanı bulunmamaktadır. Kira sözleģmesindeki kiracıya ait imza, imza sirküleri ile uyuģmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 800 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 800 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 600 GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır.

6 Beyazsolar Enerji Ür.Paz.Dan.ĠnĢ.Taah.Ġth.Ġh r.san.ve Tic.Ltd.ġti Mifa ĠnĢaat Mad.San.ve Tic.Ltd.ġti Fages Enerji San. Ve Tic Aht-ges Enerji San.ve Tic Imk-ges Enerji San.ve Tic Pri-ges Enerji San.ve Tic Ayges 1 Enerji San.ve Tic Fages Enerji San. Ve Tic Ceyran Enerji San.ve Tic Ceyran Enerji San.ve Tic. Kırsehir Ġli Kaman Ġlçesi Esentepe Köyü Yazlak Mevkii 109 Ada 4 ve 5 KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi Mevkii 0 Ada 319 KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi Mevkii 0 Ada 319 ve 320 KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi Mevkii 0 Ada 320 KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi Mevkii 0 Ada 322 KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi Mevkii 0 Ada 322,324 ve 325 KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi Mevkii 0 Ada 324 KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi YeĢilyurt Köyü Ġğdederesi Mevkii 0 Ada 325 Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada 2534 ve 2537 Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. 665 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

7 Ceyran Enerji San.ve Tic Ceyran Enerji San.ve Tic Ceyran Enerji San.ve Tic Ceyran Enerji San.ve Tic Ceyran Enerji San.ve Tic Ceyran Enerji San.ve Tic Mehmet Düzel ĠnĢ.Müh.Gıda Tar.ve Hay.ĠĢ Beyaz Piramit Tar.Hay.En.Eğ.ve Dan Cengizhan Enerji Tar.ve Hay Türkmen Enerji San. Ve Tic Melodi Enerji San. Ve Tic. Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada 2535 Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada 2537 Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada 2537 Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada 2537 Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada 2540 Konya Ġli Ahırlı Ġlçesi Merkez Mahallesi Ağalan Mevkii 0 Ada 2540 Konya Ġli BeyĢehir Ġlçesi Emen Köyü Körkeç Mevkii 102 Ada 13,15,16 ve 17 Avdul Köyü Bozundere Mevkii 600 Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 1620 Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 1658 Erentepe Köyü Yassıören Mevkii GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formuna ek olarak verilen koordinatlar hatalıdır. Kira sözleģmesinde, müģterek olması gereken kiracı ġirket yetkililerine ait imzalar bulunmamaktadır GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. 750 GüneĢ Kira sözleģmesi ekinde, kiralanan kısmı gösteren koordinatlar eksiktir.

8 Ġleti Enerji San. Ve Tic Ural Enerji San. Ve Tic. Erentepe Köyü Yassıören Mevkii 1658 Erentepe Köyü Yassıören Mevkii Moray Enerji Erentepe Mahallesi Kepirce Sokağı 0 Ada Siyah Enerji Tar.ve Hay.San.ve Tic Cengizhan Enerji Tar.ve Hay Türkmen Enerji San. Ve Tic Melodi Enerji San. Ve Tic Ġleti Enerji San. Ve Tic Ural Enerji San. Ve Tic Türkmen Enerji San. Ve Tic Melodi Enerji San. Ve Tic Ġleti Enerji San. Ve Tic. Ġçeriçumra Köyü 421 Ada 4 Ġçeriçumra Köyü 421 Ada 4 Yörükcamili Köyü AktaĢ Mevkii 872 Yörükcamili Köyü AktaĢ Mevkii 872 Yörükcamili Köyü AktaĢ Mevkii 872 Yörükcamili Köyü AktaĢ Mevkii 872 Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 738 Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii 738 Yörükcamili Köyü Gölyeri 1000 GüneĢ Tüketim tesisi ile ilgili belge bulunmamaktadır.

9 Ural Enerji San. Ve Tic. Mevkii 738 Yörükcamili Köyü Gölyeri Mevkii Abdullah ESER Konya Ġli Doğanhisar Ġlçesi ġıh Mahallesi ÇebiĢli Mevkii 7 Ada Ergo Enerji Üretim Ltd.ġti. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü IĢıklar Mevkii Tezcan Enerji Üretim Ltd.ġti Ekta Et ve Süt Ürünleri Hay.Yem Güb.En.San.Tic Beyaz Piramit Tar.Hay.En.Eğ.ve Dan. Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Bulgurluk Köyü IĢıklar Mevkii 625 Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Mahallesi Kumkuyu Mevkii 314 Ada 27 Konya Ġli Güneysınır Ġlçesi Karasınır Mah. 340 Ada Sebiyat Güzel Konya Ġli Ilgın Ġlçesi Behlülbey Mahallesi Çayırkuyu Mevkii 461 Ada Adb Bartu Elektrik Üretim Konya Ġli Karapınar Ġlçesi FevzipaĢa Mahallesi Kurtbasan Mevkii 1708 Ada Biogaz Yapı ruhsatı farklı bir parsele aittir. Tüketim tesisi belgesi için yapı ruhsatı verilmiģtir, ancak tüketim tesisi için daha önce yapılmıģ uygun bir bağlantı izni evrağı bulunmamaktadır. Santral KöĢe Koordinatları istenilen formatta değildir. ÇED Belgesi farklı bir parsel için düzenlenmiģtir. Tarım yazıı aslı veya noteronaylı sureti bulunmamaktadır. 5 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 990 GüneĢ Kira sözleģmesi ön sayfası kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. Kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır.

10 Merba Mert Elektrik Üretim Emba Emirhan Elektrik Üretim Adb Bartu Elektrik Üretim Emba Emirhan Elektrik Üretim Konya Ġli Karapınar Ġlçesi FevzipaĢa Mahallesi Kurtbasan Mevkii 1708 Ada 47 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi FevzipaĢa Mahallesi Kurtbasan Mevkii 1708 Ada 47 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 ada 249 Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Kesmez Mahallesi Türbeseten Mevkii 0 ada 249 ve Cenal Elektrik Üretim Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Salur Köyü Büet Mevkii 0 Ada Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım 0 Ada Ada GüneĢ Kira sözleģmesi ön sayfası kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. Kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 990 GüneĢ Kira sözleģmesi ön sayfası kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. Kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 990 GüneĢ Kira sözleģmesi ön sayfası kiraya veren tarafından imzalanmamıģtır. Kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. 249 nolu parsel için nolu baģvuru ile farklı tüzel kiģilere mükerer kira sözleģmeleri düzenlenmiģtir. 990 GüneĢ Kira sözleģmeleri ön sayfaları kiraya verenler tarafından imzalanmamıģtır. Kiracılar adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. 249 nolu parsel için nolu baģvuru ile farklı tüzel kiģilere mükerer kira sözleģmeleri düzenlenmiģtir.

11 Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım 0 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 743

12 0 Ada Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım 0 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743

13 Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Omega Enerji ve Yatırım Hasat Enerji Sanayi ve Ticaret Hasat Enerji Sanayi ve Ticaret Konya BüyükĢehir Belediyesi MSE Enerji ĠnĢaat Maddeleri San.ve Tic Aronag Enerji Ür.Tar.San.ve Tic Adse Enerji Yaz Elk.Ele.ĠnĢ.Tic.ve San.Ltd.ġti Tesla GüneĢ Enerji Üretimi San.ve Tic. Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Acıdört Köyü KeĢlik Mevkii 743 Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii 0 Ada 534 Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii 0 Ada 534 Mezbaha(Fetih) Mahallesi 2354 Ada 43 Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek Mahallesi Dinek Mevkii 978 Ada 18 Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek Mahallesi Dinek Mevkii 978 Ada 18 Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek Mahallesi Dinek Mevkii 978 Ada 18 Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek Mahallesi Dinek Mevkii GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

14 Milad Enerji Üretimi San.ve Tic Meriç GüneĢ Enerji Ür.San.ve Tic Kayhüyük Enerji Üretim Ltd.ġti Kayhüyük Enerji Üretim Ltd.ġti Kayhüyük Enerji Üretim Ltd.ġti. Ada 18 Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek Mahallesi Dinek Mevkii 978 Ada 18 Konya Ġli Kulu Ġlçesi Dinek Mahallesi Dinek Mevkii 978 Ada 18 Konya Ġli Meram Ġlçesi Kayhüyük Köyü Cüccek Mevkii 0 Ada 1611 Konya Ġli Meram Ġlçesi Kayhüyük Köyü Hüyükler Arası Mevkii 0 Ada 1543 Konya Ġli Meram Ġlçesi Kayhüyük Köyü Pelit Mevkii Beybo Boya San.Tic. Konya Ġli SeydiĢehir Ġlçesi Alaylariki 666 Ada Lumen Elektrik Üretim NevĢehir Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 6035, 6041 ve Tenes Elektrik Üretim NevĢehir Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 6040, 6127 ve Linus Elektrik Üretim NevĢehir Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 6127, 6035, 6041 ve GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 720 GüneĢ Tüketim tesisi baģvuru sahibi adına kayıtlı değildir. 780 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 936 GüneĢ Santral Sahası için verilen alan azami değerden yüksektir. (1 MW için ortalama m2 alanı geçmemelidir.) 999 GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır. 999 GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır. 999 GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır.

15 Linos Elektrik Üretim NevĢehir Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 6127, 6035, 6041 ve Luminis Elektrik Üretim Yirmisekiz GüneĢ Enerjisi Ür.San.ve Tic Ürgüp GüneĢ En.Tic.Ltd.ġti Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda Tur.Nak.San.Tic.Ltd.ġti YirmibeĢ GüneĢ Enerjisi Ür.San.ve Tic Yirmialtı GüneĢ Enerjisi Ür.San.ve Tic Tores GüneĢ Enerji ve Tic. Ltd. ġti Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda Tur.Nak.San.Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 6127, 6035, 6041 ve 6121 NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü ÇakmaktaĢı Mevkii 0 Ada 6290 NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü ÇakmaktaĢı Mevkii 6291 NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü HacıkıĢlası Mevkii 2959 NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 0 Ada 5991 NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 0 Ada 5992 NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii 6280 NevĢehir Ġli Avanos Ġlçesi Özkonak Köyü Kurtoğlu Mevkii Klass DıĢ Ticaret Ltd.ġti. NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü 101 Ada GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır. 999 GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır. 999 GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır. 999 GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır. 999 GüneĢ Tarım ve ÇED ile ilgili yazıların Tarihinde ġirketimize sunulmasından dolayı Aralık-2014 dönemi baģvurusu olarak teknik değerlendirmeye alınacaktır. 450 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

16 MestaĢ Metal Endt.San.Tic MestaĢ Metal Endt.San.Tic. NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü 101 Ada 33 NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü 101 Ada Klass DıĢ Ticaret Ltd.ġti. NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü 101 Ada Namges Enerji Üretim Namges Enerji Üretim NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü Mart Gediği Mevkii 101 Ada 36 NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü Mart Gediği Mevkii 101 Ada Serges Enerji Üretim NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii 101 Ada Serges Enerji Üretim NevĢehir Ġli GülĢehir Ġlçesi Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii 101 Ada Çevrükler ĠĢ Mak.ve Zir.Al.Ġml.San.ve Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Boğaz Köyü Ġlfat Mevkii 188 Ada 1 ve GüneĢ Bir tüketim tesisine 1 MW üzerinde baģvuru bulunmaktadır. Aynı parselde değerlendirmesi devam eden 0.45 MW santral baģvurusu bulunmaktadır, Bu ayda yapılan baģvurular ile birlikte 1 MW gücü aģtığından dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 450 GüneĢ Bir tüketim tesisine 1 MW üzerinde baģvuru bulunmaktadır. Aynı parselde değerlendirmesi devam eden 0.45 MW santral baģvurusu bulunmaktadır, Bu ayda yapılan baģvurular ile birlikte 1 MW gücü aģtığından dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 450 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 204 GüneĢ Ek-1 BaĢvuru Formunun dijital ortamda hazırlanmamasından kaynaklı okunabilir durumda olmaması ve eksik bilgi içermesi nedeniyle geçersizdir. Tekhat ġeması bulunmamaktadır.

17 Horus Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Apollo Enerji San.ve Tic.Ltd.ġti Anc Madencilik Pet.Nak.ĠnĢ.San.ve Tic.Ltd.ġti Denge Bims Hafif Yapı El.Tur.Pet.Mad.ĠnĢ.Nak.Sa n.ve Tic.Ltd.ġti Ürgüp GüneĢ En.Tic.Ltd.ġti Tores GüneĢ Enerji ve Tic.Ltd.ġti Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda Tur.Nak.San.Tic.Ltd.ġti. NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Çardak Köyü Mahalle Ardı Mevkii 0 Ada 2779 NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Çardak Köyü Mahalle Ardı Mevkii 0 Ada 2779 NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Güvercinlik Köyü SokubaĢı Mevkii 0 Ada 2093 NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Güvercinlik Köyü SokubaĢı Mevkii 0 Ada 2093 NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Ġbrahim PaĢa Mh. Döllük Mevkii 890 Ada 69 NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Ġbrahim PaĢa Mh. Döllük Mevkii 890 Ada 69 NevĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Ġbrahim PaĢa Mh. Döllük Mevkii 890 Ada Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii 111 Ada Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii 111 Ada GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. ÇED ile ilgili yazı 750kw santral gücü için alınmıģ olup, baģvuru 1000kw kurulu güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. 510 GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. Kira sözleģmesi ekinde, kiraya veren ve kiracı adına vekaleten imzalayan kiģilerin yetkisi ve/veya vekaletnamesi bulunmamaktadır. 510 GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. Kira sözleģmesi ekinde, kiraya veren ve kiracı adına vekaleten imzalayan kiģilerin yetkisi ve/veya vekaletnamesi bulunmamaktadır.

18 Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii 111 Ada Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii 111 Ada Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii 111 Ada 19 ve Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii 111 Ada 20 ve Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii 111 Ada 20 ve Fok Elektrik En.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Badak Köyü Kızıltoprak Mevkii Can ĠnĢaat San. Ve Tic. Ada 20 ve 21 Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen Köyü 118 Ada GüneĢ Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin imza beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda yapılan nolu baģvuru ile birlikte 1 MW gücü aģtığından dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarım ile ilgili yazıda, 8 nolu parselin Sulu Marjinal Tarım Arazisi sınıfında yer aldığı belirtilmektedir, dolayısıyla tarım ile ilgili yazı gereğince santral baģvurusu olumlu değerlendirilememektedir.

19 Can ĠnĢaat San. Ve Tic Can ĠnĢaat San. Ve Tic Can ĠnĢaat San. Ve Tic Can ĠnĢaat San. Ve Tic. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen Köyü 118 Ada 8 Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen Köyü 119 Ada 23 Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen Köyü 119 Ada 23 Niğde Ġli Bor Ġlçesi Emen Köyü 119 Ada GüneĢ Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin imza beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda yapılan nolu baģvuru ile birlikte 1 MW gücü aģtığından dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarım ile ilgili yazıda, 8 nolu parselin Sulu Marjinal Tarım Arazisi sınıfında yer aldığı belirtilmektedir, dolayısıyla tarım ile ilgili yazı gereğince santral baģvurusu olumlu değerlendirilememektedir. 999 GüneĢ Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin imza beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda yapılan nolu baģvuru ile birlikte 1 MW gücü aģtığından dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GüneĢ Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin imza beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı parselde bu ayda yapılan nolu baģvuru ile birlikte 1 MW gücü aģtığından dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 999 GüneĢ Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin yetkisi bulunmamaktadır. Kira sözleģmesinde kiracı adına vekaleten imzalayan kiģinin imza beyannamesi bulunmamaktadır.

20 Kar GüneĢ Enerjisi Yat.ve Elk.Ür Bor GüneĢ Enerjisi Yat.ve Elk.Ür Kar GüneĢ Enerjisi Yat.ve Elk.Ür Bor GüneĢ Enerjisi Yat.ve Elk.Ür. Niğde Ġli Bor Ġlçesi Seslikaya Köyü Çekirge yurdu 102 ada 16 Niğde Ġli Bor Ġlçesi Seslikaya Köyü Çekirge yurdu 102 ada 16 Niğde Ġli Bor Ġlçesi Seslikaya Köyü Çekirge yurdu 102 ada 16 ve 17 Niğde Ġli Bor Ġlçesi Seslikaya Köyü Çekirge yurdu 102 ada Tiriton Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Köyü Artemis Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Köyü Artemis Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii Divan Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii 1342 ve Isparta Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii 1342 ve Karaman Ayaz En.Ür. Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii 1342 ve GüneĢ 16 nolu parselde aynı ġirket adına toplamda 1MW kurulu gücün üzerinde 2 adet baģvuru bulunmaktadır ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek ilgili yazının ġirketimize sunulması gerekmektedir. 999 GüneĢ 16 nolu parselde aynı ġirket adına toplamda 1MW kurulu gücün üzerinde 2 adet baģvuru bulunmaktadır ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek ilgili yazının ġirketimize sunulması gerekmektedir.

21 Tiriton Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii Artemis Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii Divan Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii 1372 ve Isparta Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii 1372 ve Karaman Ayaz En.Ür. Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii 1372 ve Tiriton Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii Divan Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii Isparta Enerji Üretim Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii Karaman Ayaz En.Ür. Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Mevkii Karaman Ayaz En.Ür. Niğde Ġli Çamardı Ġlçesi Termo Elektrik Ür.ĠnĢ.ve Tic. Mevkii 1440 Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Gölcük Köyü Karatepe Mevkii 0 Ada GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak 1000 GüneĢ Ek-1 baģvuru formu ıslak imzalı değildir. Araziye ait tapunun bir adet hissedara ait olduğu tespit edilmiģtir ve diğer hissedarlara ait tapular bulunmamaktadır. Hisseli tapuların durumuna göre, kira sözleģmesinin, revize

22 edilmesi gerekmektedir Orkan Elektrik Ür.ĠnĢ.ve Tic Duru Solar Elektrik Üretim ĠnĢ.ve Tic BEC Tarım En.San.ve Tic.Ltd.ġti. Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Gölcük Köyü Karatepe Mevkii 0 Ada 1546 Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Gölcük Köyü Karatepe Mevkii 0 Ada 1546 Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Gölcük Köyü Karatepe Mevkii 1520 ve Algiz Enerji Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii 0 Ada Uysal Oto Boya Yed.Par. ve Hır.Pet.ĠnĢ.Nak.Tic.Ltd.ġti. Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Sazlıca Köyü 128 Ada GüneĢ Ek-1 baģvuru formu ıslak imzalı değildir. Araziye ait tapunun bir adet hissedara ait olduğu tespit edilmiģtir ve diğer hissedarlara ait tapular bulunmamaktadır. Hisseli tapuların durumuna göre, kira sözleģmesinin, revize edilmesi gerekmektedir GüneĢ Ek-1 baģvuru formu ıslak imzalı değildir. Araziye ait tapunun bir adet hissedara ait olduğu tespit edilmiģtir ve diğer hissedarlara ait tapular bulunmamaktadır. Hisseli tapuların durumuna göre, kira sözleģmesinin, revize edilmesi gerekmektedir. 400 GüneĢ EK-1 BaĢvuru Formunda belirtilen koordinat formatı ve/veya koordinatlar hatalıdır. Kira sözleģmesinin üzerinde sonradan yapılan değiģiklikler mevcut olup taraflarca paraflanmamıģtır. Kira sözleģmesinde kiralanan kısmı gösteren ek bulunmamaktadır. Santral Sahası için verilen alan azami değerden yüksektir. (1 MW için ortalama m2 alanı geçmemelidir.) 80 GüneĢ BaĢvuruda eksik ve/veya yanlıģ evrak

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 17.01.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

Karaman İli Merkez İlçesi Seyithasan Köyü Kanlıyokuş Mevkii 0 Ada 699 Parsel

Karaman İli Merkez İlçesi Seyithasan Köyü Kanlıyokuş Mevkii 0 Ada 699 Parsel ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN ġubat/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 12.03.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN NĠSAN/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 26.05.2015 AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 584-589 Parsel. Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen Mevkii 277 Parsel

Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii 584-589 Parsel. Aksaray İli Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen Mevkii 277 Parsel ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN AĞUSTOS/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 15.10.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN TEMMUZ/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 11.08.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN MAYIS/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 29.07.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. OCAK-ġUBAT / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. OCAK-ġUBAT / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA OCAK-ġUBAT / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 02/04/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN AĞUSTOS/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 11.09.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 17.12.2015 AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN NĠSAN/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 23.06.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

Kurulu Güç (kw) NevĢehir ili Acigöl ilçesi Bağlıca Mahallesi/Köyü 104 Ada 55 Parsel 990 GES

Kurulu Güç (kw) NevĢehir ili Acigöl ilçesi Bağlıca Mahallesi/Köyü 104 Ada 55 Parsel 990 GES ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2015 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLARI İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI Aşağıda bilgileri verilen Üretim

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 10.02.2015 Aşağıda bilgileri

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN EYLÜL/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 13.11.2014 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN EKĠM/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 09.11.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Başvuru Sahibinin Başaran Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Başvuru Sahibinin Başaran Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN KASIM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.12.2013 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. AĞUSTOS -EYLÜL / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. AĞUSTOS -EYLÜL / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA AĞUSTOS -EYLÜL / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 13/11/2014 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN EKİM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 11.11.2013 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN OCAK/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 10.02.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN TEMMUZ/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 11.09.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

Başvuru Numarası 252631 Üretim Tesisinin Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Küçünahmet Mevkii 2991 Parsel Türü / Kullanılan Kaynak

Başvuru Numarası 252631 Üretim Tesisinin Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Küçünahmet Mevkii 2991 Parsel Türü / Kullanılan Kaynak ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 10.01.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Yeniyaylacık Mahallesi 130 Ada 6 Parsel 400 GÜNEŞ

Kurulu Güç (Kw) Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Yeniyaylacık Mahallesi 130 Ada 6 Parsel 400 GÜNEŞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN EKİM/2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05 /12/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. NĠSAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. NĠSAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA NĠSAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 17/06/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

Konya İli Çumra İlçesi Seçme Köyü Sınır Mevkii 0 Ada 306 Parsel. Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Köyü Bozkır Mah.

Konya İli Çumra İlçesi Seçme Köyü Sınır Mevkii 0 Ada 306 Parsel. Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Köyü Bozkır Mah. ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN TEMMUZ/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 22.09.2015 Aşağıda bilgileri

Detaylı

Kurulu Güç (kw) Konya İli Karatay İlçesi Kızören Mahallesi 0 Ada 529 Parsel. 990 Güneş

Kurulu Güç (kw) Konya İli Karatay İlçesi Kızören Mahallesi 0 Ada 529 Parsel. 990 Güneş ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ŞUBAT/2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. Kurulu Güç.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. Kurulu Güç. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN MART/2014 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 08.04.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel. Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel. Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Ihlara Mahallesi 0 Ada 4634 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN NİSAN/2017 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI Karar Tarihi: 15.05.2017 Yayım Tarihi:

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN OCAK/2014 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.02.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA ARALIK/2013 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA ARALIK/2013 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA ARALIK/2013 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 01/02/2014 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Karaman İli Merkez İlçesi Kılbasan Mahallesi 0 Ada 5940 Parsel 500 GÜNEŞ

Kurulu Güç (Kw) Karaman İli Merkez İlçesi Kılbasan Mahallesi 0 Ada 5940 Parsel 500 GÜNEŞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNEELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN TEMMUZ 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05/09/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olmayan baģvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiģtir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıģtır.

Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olmayan baģvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiģtir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıģtır. ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN NĠSAN/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 12.05.2014 AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak

Başvuru Numarası 187682 Üretim Tesisinin Yörük Camii Mevkii Çumra / KONYA Türü / Kullanılan Kaynak ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN EKİM/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.12.2013 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN EYLÜL/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 15.10.2014 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olmayan baģvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiģtir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıģtır.

Eksik ve/veya yanlıģ evrak tespiti olmayan baģvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiģtir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıģtır. ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN HAZĠRAN/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 09.07.2014 AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. TEMMUZ/2015 AĞUSTOS/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. TEMMUZ/2015 AĞUSTOS/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA TEMMUZ/2015 AĞUSTOS/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 03/11/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN MART/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 15.04.2015 Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Ada 1 Parsel 18 ve 19 Nolu Bağımsız Bölüm Çatıları 30 GÜNEŞ 249 GÜNEŞ 150 GÜNEŞ

Kurulu Güç (Kw) Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Ada 1 Parsel 18 ve 19 Nolu Bağımsız Bölüm Çatıları 30 GÜNEŞ 249 GÜNEŞ 150 GÜNEŞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/2017 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI Karar Tarihi: 17.04.2017 Yayım Tarihi:

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN HAZİRAN/2014 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 11.08.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA EKĠM-KASIM-ARALIK / ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 27/01/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN EKĠM/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI 17.12.2015 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EYLÜL/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EYLÜL/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA EYLÜL/2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 28/11/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi 354 Ada 2 Parsel 160 GES. Konya İli Çumra İlçesi Arıkören Mahallesi 0 Ada 2180 Parsel

Kurulu Güç (Kw) Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi 354 Ada 2 Parsel 160 GES. Konya İli Çumra İlçesi Arıkören Mahallesi 0 Ada 2180 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MEDAŞ A YAPILAN MAYIS 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 20/06/2016 Aşağıda bilgileri

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Niğde İli Merkez İlçesi Selçuk Mahallesi 79 Ada 1 Parsel. Niğde İli Merkez İlçesi Y.Kayabaşı Mahallesi 154 Ada 1 Parsel

Kurulu Güç (Kw) Niğde İli Merkez İlçesi Selçuk Mahallesi 79 Ada 1 Parsel. Niğde İli Merkez İlçesi Y.Kayabaşı Mahallesi 154 Ada 1 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNEELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05/08/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. HAZĠRAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. HAZĠRAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA HAZĠRAN / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 21/09/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

Kurulu Güç (kw) Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mahallesi 4614 Ada 169 Parsel. 999 Güneş. Konya İli Beysehir İlçesi Çiftlik Mahallesi 115 Ada 1 Parsel

Kurulu Güç (kw) Karaman İli Merkez İlçesi Urgan Mahallesi 4614 Ada 169 Parsel. 999 Güneş. Konya İli Beysehir İlçesi Çiftlik Mahallesi 115 Ada 1 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN OCAK/2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı

Detaylı

Kurulu Güç (Kw) Kaynak Türü. Nevşehir İli Avanos İlçesi Çalış Yukarı Mahallesi 230 Ada 13 Parsel 250 GÜNEŞ

Kurulu Güç (Kw) Kaynak Türü. Nevşehir İli Avanos İlçesi Çalış Yukarı Mahallesi 230 Ada 13 Parsel 250 GÜNEŞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN AĞUSTOS 2016 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI 05/10/2016 Aşağıda bilgileri verilen

Detaylı

RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA HAZİRAN 2016 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA HAZİRAN 2016 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA HAZİRAN 2016 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Komisyon Tarihi 17/08/2016 Yayın Tarihi 19/08/2016 Elektrik Piyasasında

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü *BE8V58U89* T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Sayı : 35231609-260.01.03-E. Konu : Lisanssız Başvurular 23088 29/08/2016 MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK/2013 ĠLE OCAK-ġUBAT/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. EKĠM-KASIM-ARALIK/2013 ĠLE OCAK-ġUBAT/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA EKĠM-KASIM-ARALIK/2013 ĠLE OCAK-ġUBAT/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 05/04/2014 Elektrik Piyasasında

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNEELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/2016 - NİSAN 2016 DÖNEMİ ve ŞUBAT 2016 (EKSİK EVRAK) BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Olumlu olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ARALIK/2013 DÖNEMİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 06.02.2014 Aşağıda bilgileri

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 *Metni yazın+ 1. Amaç; Bu

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. MART / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ

ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA. MART / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA MART / 2015 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 30/05/2015 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye baģvuruda

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 1 T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI Birliğimizce Hamur İlçesi Köy Yollarına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin

Detaylı

ÇĠFTÇĠ KAYIT FORMU. A 11. Adresi Bilgileri Ġkametgah ĠĢletme A 12. Ġli A 13. Ġlçesi A 14. Köy/Mahalle. Okur-yazar ama bir okul bitirmedi.

ÇĠFTÇĠ KAYIT FORMU. A 11. Adresi Bilgileri Ġkametgah ĠĢletme A 12. Ġli A 13. Ġlçesi A 14. Köy/Mahalle. Okur-yazar ama bir okul bitirmedi. A- KiĢisel Bilgiler A 1. T.C. Kimlik / Vergi Kimlik A 2. Adı, oyadı A 3. Baba Adı A 4. Ana Adı A 5. Cinsiyeti A 6. Doğum Tarihi (Gün/ay/yıl) A 7. Telefon A 8. e-posta A 9. BaĢvuru Tarihi A 10. BaĢvuru

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/ NİSAN 2016 DÖNEMİ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA MEDAŞ A YAPILAN MART/2016 - NİSAN 2016 DÖNEMİ ve ŞUBAT 2016 (EKSİK EVRAK) BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye basvuruda bulunan çiftçilerden

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi ġubemiz Malkara Ajans Amirliği ve ġarköy Tesisli Ekip Stoklarından 5.378 ton,

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. 01849069 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ. DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ. DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ DİYARBAKIR 14-16 Ekim 2015 SUNUM İÇERİĞİ Hangi Üretim Tesisleri Başvuru Yapabilir? Başvuru için Temin Edilmesi Gereken Belgeler Arazi Tipi Projelerde Dikkat

Detaylı

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi?

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/008 Gündem No : 49 Karar Tarihi

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ Tarihi AlıĢ Tarihi Portföy Toplam Port. Değ. Oranı Arsalar ve Araziler 0 0% Binalar

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mah. Kıranca(Kesme) Mevkii 104 Ada 43 Parsel ( C1 )

Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca/Fatih Mah. Kıranca(Kesme) Mevkii 104 Ada 43 Parsel ( C1 ) ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA ARALIK/2015 İLE ÖNCEKİ DÖNEM BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 11/02/2016 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU 04.02.2015 TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite TM ADI TM Kurulu Gücü (MVA) (MVA) Tahsis Yapılan Fider Adı Geçici Kabulü

Detaylı

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13.

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13. KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2016/009 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 02.02.2016 Karar No : 2016/UH.I-356 ġikayetçi: Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Ġhaleyi Yapan

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kutlubey Harita ĠnĢ. Mühendislik San. Tic.

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 2 3 4 5 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İLK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Köyü 124 Ada 3 Parsel. Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Köyü 124 Ada 3 Parsel

Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Köyü 124 Ada 3 Parsel. Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Köyü 124 Ada 3 Parsel ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA OCAK/2016 İLE ÖNCEKİ DÖNEM BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 22/02/2016 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.

Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Teknik Değerlendirmeye alınmıştır. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ŞUBAT/2016 MART/2016 NİSAN/2016 DÖNEMLERİ BAŞVURULARININ EKSİK EVRAKLARI İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI 12.07.2016

Detaylı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca MALİK ve KİRACILAR Kira Yardımı

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

Güneş Enerjisinde. Lisans Başvuruları. Yasal Mevzuat. Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 18/01/2013 Ankara

Güneş Enerjisinde. Lisans Başvuruları. Yasal Mevzuat. Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 18/01/2013 Ankara Güneş Enerjisinde Lisans Başvuruları Yasal Mevzuat Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 18/01/2013 Ankara Güneş Lisans Yol Haritası TEİAŞ Trafo Merkezleri / Bölgeler Saha Tespiti

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Sunumu

Kurumsal Tanıtım Sunumu Kurumsal Tanıtım Sunumu Ocak 2015 Renesis Firma Profili Renesis Enerji Sistemleri nin ana hissedarı Demiren Holding dir. Demiren Holding Türk YTONG Sanayi A.S. nin kurucusu olup İstanbul, Tekirdağ, Antalya

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

GĠRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GĠRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GĠRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1. A,B,C ve D tipi Mesire yerlerinin tescili 2. Mesire yerleri proje tadilatı 3. Mesire

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005

KURUL KARARI. Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005 31 Aralık 2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2005

Detaylı