Akademik Bilişim Şubat 2010 Muğla. Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi"

Transkript

1 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Akademik Bilişim Şubat 2010 Muğla XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Abstract: Hospitals work with expert staff, advanced technology and high costs. Critical hospital resources are ınformation and time. In health services; society complain about quality, medical errors, long waiting periods, etc. Information societies expectations changed from health services. Digital hospital and mobility applications are solution of these expectations. Giriş Bir insan -makine sistemi olarak tanımlanan hastaneler; ileri teknoloji ile çalışmakta, uzman personel gerektirmekte, yüksek maliyetle hizmet üretmekte, toplam kaliteye ve hasta ve hasta yakınlarının tatminine önem vermekte, amaçlarını verimli, etkili, ekonomik, hasta ve insan haklarına uygun, ulaşılabilinir; toplum taleplerine cevap verebilir ve toplumsal ve sosyal yönünde önemli olan birer hizmet işletmeleri olarak ele alınmaktadır. (1) Günümüzden sağlık kurum ve kuruluşlarının da değişen toplum yapısına yani bilgi toplumuna ve onun fertlerinin değişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi ve bu konudaki değişimin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bilgi çağının hastanelerinin de bilgi toplumunun özelliklerine ve sağlık alanındaki amaçlara uygun beklentilere cevap verir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun yolu da dijital hastanelerden ve sağlıkta mobil uygulamalardan geçmektedir. I- Sağlık Sektörünün Özellikleri Sağlık sektörünün özellikleri ele alındığında; sağlık sektörü en büyük dört endüstriden birisi olduğu görülmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşları yüksek teknoloji ve uzman personel ile çalışırlar, sağlık kuruluşlarının diğer işletmelerden anlamlı farklılıkları vardır, çok yüksek maliyetli işletmelerdir ve bu nedenle etkililk,verimlilik,ekonomiklik ve kaliteye 1 önem verilmesi gerekmektedir. Modern sağlık kuruluşlarının en önemli bileşeni ve kritik kaynağı bilgi, bilgi teknolojileri ve zamandır. Sağlık hizmetlerinde zaman ın bir tarafında yaşam bir tarafında da ölüm yer almaktadır. Sağlıkta durum ele alındığında; yaşlanan nüfus,yetişmiş eleman sıkıntısı, kronik hastalıklar, kalite ve hasta güvenliği, maliyet ve kısıtlı bütçe, erişim, bekleme süreleri söz konusudur. Sağlıkta hedef; güvenli, etkili, hasta merkezli, zamanında, verimli, ekonomik, kaliteli, ulaşılabilir, insan ve hasta haklarına uygun sağlık hizmetleri üretimidir. (2),(3),(4) Her ülkenin sağlık endüstrisinde kendilerine özel sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar genelde ;yetersiz sağlık ve hastane yönetimi, yetersiz hekim ve diğer sağlık personeli, ( 5) yetersiz bilgi, yetersiz hız, zaman kaybı ve bunların neden olduğu yüksek sosyal maliyetler, yüksek hizmet maliyetleri, toplumun şikayetleri, yetersiz kalite, tıbbi hatalar, yetersiz sosyal güvence,iflasın eşiğinde sağlık sigortaları, bilgi toplumunun değişen sağlık ihtiyaçları, vb. olarak sıralamak mümkündür. Günümüzde hala önlenebilir tıbbi hatalar maddi kayıplara ve ölümlere neden olmaktadır. Sözgelimi bu nedenle A.B.D de yılda in üzerinde ölüm ve 29 milyar ABD $ maddi kayıptan bahsedilmektedir. Kağıda dayalı işler, anamnez, nöbet raporları, doküman arama işleri her vardiyada hemşirelerin zamanının %25 ini yani iki saatini ve üç vardiyada 6 saatini almaktadır. Kronik hasta bakımındaki

2 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak eksiklik önemli bir sorun olarak devam etmektedir. (6) ( 7) Sağlık kuruluşlarına başvurularla kaybolan iş gücünün önemli bir sosyal maliyeti sözkonusudur. Sağlık kuruluşlarına başvuran her kişi en az 2 iş gününü kaybetmektedir ve Türkiye de ortalama hasta yatış süresi 7 gündür. (8) 2009 verilerine göre: Poliklinik sayısı, (9) yatan hasta sayısı, günübirlik başvuru sayısı olmak üzere toplam iş günü kaybı olmaktadır. Türkiye de bir kişi hastaneye asla kendi başına gitmemekte ve yanında en az bir kişi daha gitmektedir ve o zaman kaybolan iş gücü toplamı iş gününe ulaşmaktadır. Başvuru başından hareketle kaybolan bu toplam işgücünün asgari ücretten (10) sosyal maliyeti TL dır. Bu tutar; 1 trilyon 28.8 milyar lira olan 2010 yılı GSYH nın %3 ü ;286 milyar 981 milyon lira olan genel bütçenin ( 11) %11 i TL olan Sağlık Bakanlığı bütçesinin 2 katı ; milyar liralık ihracatın % 30 una denk gelmektedir. Bu rakamlar sağlık sektörünün çok ciddi olarak ele alınmasını gerektirmektedir. II- Dijital Hastane Yukarıda sıralanan sağlık sorunlarının çözümünde ve zamana karşı yarışta ve hız da dijital hastaneler ve dijital hastanenin bir bileşeni olan mobilite uygulamaları önemli birer araç ve hedef olarak dikkat çekmektedir. Sağlık kurumu/hastane içerisindeki tüm bilgi sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her türlü teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akışı standartlarının belirlendiği, hekim, hemşire vb personele yetkileri çerçevesinde çok daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta verilerine ve bilgilerine her yerden, yer bağımsız olarak mobil olarak erişimini sağlayan ; el ile işlem yapılmayan, kağıtsız ve filmsiz olarak çalışan, sağlık görevlilerinin iş süreçlerini etkilileştiren, doğru ilaç ve medikal tedavi uygulamalarının kontrol edildiği, gerçek anlamda bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapıldığı, kontrol edildiği, yönetildiği bir hastane işleyişine ve 2 ileri teknoloji donanımına sahip hastane çalışanlarına, hastalara ve yakınlarına etkili, verimli, ekonomik, erişilebilinir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hedeflenmiş hastanelere diijital hastane denilmektedir. Mevcut hastanelerde klasik yöntem, dağıtık yapı ve kağıtlı kayıt sistemi ; dijital hastanelerde ise yeni yöntem, bütünleşik ve kağıtsız bir kayıt sistemi söz konusudur.eski klinik iş akışında hastalar bilgiden daha hızlı hareket etmekte ve sağlık hizmetlerinin zorluğu da söz konusu iken 21 yüzyılın teknolojisi 19 yüzyılın yöntemleriyle kullanılmakta ve bu durum ikilem yaratmaktadır. Dijital hastane bileşenleri olarak; mobilite, EHBYS, LİS, RİS, PACS, elektronik hasta kaydı (12), sayısal tıbbi arşiv, barkod ve RFID teknolojilerinin kullanıldığı ilaç ve tıbbi malzeme takibi, MCA, bina otomasyonu ve teknolojileri, medikal teknolojiler, enerji çözümleri ve otomasyonu, aydınlatma çözümleri, haberleşme sistemleri, ses/goruntu/veri teknolojileri ; multi media, yönetim hizmetleri, entegre servis ve teknik bina yönetimi, danışmanlık hizmetleri, otopark yönetim sistemleri,vb sistemler ele alınmaktadır. (13), (14),(15),(16),(17 ),(18),(19),(20),(21),(22) Dijital hastane teknolojileri kapsamında; doktorların ve hastaların mobilitesi, alt yapıyüksek hızlı data, IP haberleşme, depolama, konum tabanlı servisler, geniş bant bağlantı, özel bakım networkleri, IP telefon üzerinden dikte, RFID, evde gözleme, hasta odası multimedia servisleri, akıllı hastane binaları, entegre mesajlaşma, veri merkezi, web, data, video konferans, sağlık standartlarında bilgisayar ağları, uzaktan eğitim, kablosuz bilgisayar ağları, tele tıp, felaket önleme merkezi, IP entegre hemşire çağrı sistemi, çağrı merkezi, güvenli bilgisayar ağları, uzaktan erişim, sağlık standartlarına uyum, sayısal bilgi panoları, yatak uygulamaları için XML uygulamaları, video izleme, tablet-pda; MCA lar yer almaktadır. III- Mobilite Nedir? Mobilite; Her yerden, herhangi bir yerden veya olayın olduğu yerden, her zaman, herhangi bir alana veya makineye bağımlı olmadan; istenilen yerden, istenilen kişiye veya bilgiye; MCA gibi el terminalleri, cep telefonları vb kablosuz iletişim teknolojileri (23) ve alt yapılarını gerektiren araçlar vasıtası ile erişimi ve sorgulamayı ve işin yönetimini sağlayan bir uygulamadır. Mobilite kavramı: bilim kurgu esintileri taşıyan bir pazarlama söylemi olmaktan çıkmış ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 21. Yüzyılın hayatımıza kattığı en büyük zenginliklerden birisi, hiç kuşkusuz mobilite kavramıdır. Cep telefonları ile hayatımıza giren mobilite kavramı, iletişim altyapılarının gelişmesi ve kablosuz iletişim ağlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile hem sosyal yaşamda, hem iş hayatının her alanında ve sağlık sektöründe özellikle de hastanelerde giderek daha önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Mobilite; Dijital Hastanelerin önemli bir bileşenidir. Mobilite; sağlık sektöründeki kurumsal ve operasyonel uygulamaları, çağdaş bilişim teknolojisi ortamına aktarılarak kağıt tabanlı yönetim ve çözüm sisteminin, bilgi tabanlı yönetim sistemine dönüştürmesini sağlayan bir uygulamadır. Yeni hastane yatırım sürecinde öne çıkacak konu hasta odaklı çözümler olacaktır. Hastaların daha rahat ve kaliteli zaman geçirebilmesi için yatırımlar hasta odaklı olacaktır. Bunun ötesinde de kullanıcıların işlerini daha hızlı yapabilmelerine yönelik birtakım yatırımlar olacaktır ki bu yatırımlar mobiliteye yönelik yatırımlar olacaktır. 3 Sağlık hizmetlerinde mobilitenin öncelikle olması gereken yerler Aciller, Poliklinikler, Enfeksiyon riskli yerler, Ameliyathaneler, Eczaneler, Mavi kod uygulamaları; Aile hekimleri, Evde bakım, 112 acil kara,hava ve deniz ambulansları Olağanüstü durumlar, vb. Kaçakların olduğu yerlerdir. Hastanelerde mobiliteden amaç; hastane çalışanlarını;bilhassa da hekim ve hemşireleri nokta bağımlı halden kurtarmaktır. Sağlık kurum ve kuruluşları ve özellikle de hastaneler için özel üretilmiş MCA tipi tablet PC sistemleri ve haberleşme araçları sayesinde, ilgililerin ; hasta odasından, polikliniklerden, acil s ervisten,eczaneden,ameliyathaneden,ambula nstan,vb yerlerden ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve görüntü ihtiyacını anında karşılamak esastır. Hastanın yerinden kalkmadan internette Sörf yaparken aynı zamanda klinik bilgilerini ekrandan takip edebilmesini sağlamak. İlaç etkileşimleri, elektronik hasta kayıtları, her türlü yönetim hizmetleri,hasta işlemleri vb. tıbbi ve idari hataları azaltmak,hız sağlamak, hastanede hasta kuyruklarını ve hasta akışını azaltmak ve benzeridir. Önemli bir amaç ta mobil platformlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile günümüzde oldukça önem taşıyan ve insan yaşamını kolaylaştıran mobilite uygulamalarını hastane süreçlerine uyarlamaktadır. Bir diğer amaç ise mobil bilişim uygulamalarıyla, karar vericilerin hasta başında elektronik hasta kayıtlarına ulaşarak karar desteği bulmak, bulunduğu yerden veri ve talimat girerek zaman tasarrufu ve veri kesinliği sağlamaktır. (24) A- Mobilite İçin Gereksinimler Mobilite uygulamaları için kablosuz (Wireless ), n standardında (n=300 mbps) alt yapılar; mobil platformlar ; mobil platform ara yüzleri ; destekleyici teknolojiler ; bilgili ve istekli insan gücü ve her mobil kullanım modeli farklı gereksinimleri içerir. Dijital hastanelerin olmazsa olmazı mobilite ve her yerden erişimdir ve bu erişimin en önemli aracı MCA lardır. İletisim ve alarm; güvenli mobil veri erişimi; mobil monitorler; hasta ve ziyaretci hot spotla-

3 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak rı; kimlik ve erişim sistemleri; smart card çözümleri; RFID Çözümleri, bilişim alt yapısı/ her noktada işlev gören kablosuz alt yapı; gelişmiş randevu sistemleri (sms, internet, web, wap,çağrı merkezi vs); binaya ve kampüse girildiğinde, kişi tanıyan sistemlerle (rfıd,yüz tanıma) otomatik yönlendirme, bilgilendirme ekranları, anlık takip sistemleri; masa üstünde dahi kullanılabilecek dokunmatik ekranlar ve bunlar için özel tasarımlanmış yazılımlar; ses tanıma sistemleri; doküman yönetim sistemi, karar-destek, kalite, gerçek performans. Hastaya yönelik HBYS uygulama yazılımı (Doğru ilaç, doğru hastaya,doğru zamanda,dozajında verilecek; doğru kan,doğru bebek), MCA, PDA,Tablet PC gibi donanımlar (25),(26), (27) mobilite uygulamaları için önemli gereksinimlerdir. B- Mobilitenin Yararları Mobilite uygulamaları hasta başında veri girişi ve veriye ulaşımı sağlar. İş süreçlerini hızlandırır, zamanda ve maliyetlerde tasarruf sağlar. Tıbbi ve idari hataları azaltır,hasta ve çalışan güvenliğini artırır. Sözgelimi: Instutude Of Medicine rakamlarına göre dijital hastaneler tıbbi hataları en az yüzde 80 oranında azaltıyor. Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini artırır. Tıbbi cihazların daha güvenli takip edilmesini, daha etkili kullanılmasını sağlar. Hastane içinde kesintisiz ve ucuz sesli iletişim sağlar. Maliyetleri azaltır, ciroyu artırır, yatırımın daha hızlı geri dönüşünü sağlar. Mavi kod uygulamalarını sağlar, kısa bekleme zamanları söz konusu olur. Kesin envanter yönetimi sağlar, veri madenciliği ve istatistiksel veri analizi yapmaya imkan verir. IV- Bir Mobilite Aracı: MCA 4 Mobil klinik asistanı (MCA) her zaman emre amade olmalıdır. İçindeki işletim sistemi, yazılım, donanım hiçbir şekilde durmamalı ve sürekliliği sağlamalıdır. Enfeksiyon yaymamalıdır ve dezenfekte edilebilmelidir. MCA, çok dayanıklı olmalı, dual-touch özelliği bulunmalı, ekranın tümüne el yazısı ile yazı yazılabilmeli, görüntülere zum yapılabilmeli ve kaydırılabilmelidir. Donanım üzerindeki her şey hekim ve hemşirelere yardımcı olmalı ve gerçek zamanlı işlem yapabilmelidir. Kayıtları; bu cihaz üzerinden geçirilmesi şartıyla kim, ne yapmış, hangi zamanda yapmış ispatlamalıdır.. (28) MCA nın en önemli yararı mobiliteyi yani hastane çalışanlarını; bilhassa da hekim ve hemşireleri nokta bağımlı halden kurtarması, kablosuz iletişim sağlayarak bilgiye mobil olarak ulaşılması ve bilginin girilmesini sağlamasıdır. Barkod ile ilaç kontrolü yapılmakta, doğru hasta için hasta bilekliği RFID uygulanmakta, bütün hastalarla, doğru ilaç dozaj ve komplikasyon ile ilgili hatırlatma yapmakta, güneş ışığında, harici klavye ve fare ile işlem yapabilmekte, parmak izi ve barkod okumakta, güvenlik açısından bilgisayar kilitleyebilmekte, 2 Megapiksel otofokus kamera ile fotoğraf çekebilmekte, temazssız olarak akıllı kart okuyabilmekte, aydınlatma ledi ile aydınlatma yapabilmekte, el yazısı ile kayıt ve harici klavye ve fare ile bağlantı yapabilmekte ve suya ve toza dayanmaktadır. V- Mobilite Uygulamaları Hastaneler, hareket yoğun ortamlardır. İş süreçleri, gün geçtikçe maliyet, kalite ve erişimin iyileşmesi yönünde daha fazla BT ne bağımlı hale gelmektedirler. Mobilite iş süreçlerini fiziksel sınırlamalardan kurtarmaktadır. Mobilite, mobil çözümler, son kullanıcı ve çok sayıda teknoloji firmasının bir arada çalışmasını gerektiren bir uygulamadır. Hekimler teknoloji ile vakit kaybetmek istememektedirler. Hekimler tababet ile uğraşmak istemektedirler. Teknoloji bunu başarmak yolunda onlara yardımcı olmaktadır. Veriyi kim üretiyorsa, bilgi sistemine veriyi o girecektir. Bilgisayarın hastanelerde kullanımı hekim ve hemşirelerin rollerini kesin olarak değiştirmektedir ve artık her süreçte bilgisayarı kullanmak zorundadırlar. Mobil bilişim uygulamaları, sağlık kuruluşlarında hizmet dışındaki işlerle kaybedilen zamandan tasarruf sağlayarak hastane çalışanlarının zamanlarını daha çok hastalarına ayırmasını sağlamakta, bu yolla da büyük oranda mali tasarruf elde edilmektedir. Sözgelimi; A.B.D. de yapılan bir araştırma, hekimlerin günde bir saate yakın bir süreyi meslektaşlarını hastane içinde bulmaya çalışarak, hemşirelerin zamanlarının % 25 ini yazı-çizi işleri ile uğraşarak harcadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bir mobilite uygulaması Ankara 75 Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi nde yapılmıştır. Hastanede 120 diş hekimi bulunmaktadır. MCA her hekime 45 ile 90 dakika arasında zaman tasarrufu sağlamaktadır. MCA sayesinde hekim başına ortalama 60 dakikalık tasarrufu kabul edilir 5 ve bir saatte 5 hastaya bakıldığından hareket edilirse bir günde 600 fazla hastaya hizmet verme imkanı doğar. Her hasta için ortalama TL lık fatura tutarı öngörülse günlük hastaneye ek döner sermaye geliri TL ve ayda (20 gün) TL olmak üzere yıllık gelir artışı TL olacaktır.. MCA yatırımı olarak 120 adetlik tedarik yapılsa, ortalama 2500 dan luk bir donanım yatırımı gereklidir ki bu da ortalama TL tutar ve bu miktar yıllık ek getirisini olan TL nın 23 te 1 idir. Bu yatırım sağlık ekonomisi açısından ve yatırımın geri dönüşü açısından çok karlı bir yatırımdır. Ankara 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bu fizibiliteden hareketle bir servisinde 5 MCA ile bu yatırım projesini başlatmıştır. Sonuç Üç beş yıl içerisinde en fazla mobil uygulamaların MCA larda olacağı belirtilmektedir. En çok ilgi gören mobil uygulama türü olarak %59 ile MCA ve GSM cihazları görülmektedir Mobil uygulamalar ile sık sık vurgulandığı gibi tıbbi ve idari hatalar azalacak, hasta güvenliği artacak, hastane çalışanlarının motivasyonu ve kendine güveni yükselecektir. Mobilite hekimlere tıbbi hatalar konusunda avukatlardan daha fazla yardımcı olmaktadır. Sağlık personeli hastaya odaklaşıp ona daha fazla zaman ayıracak veya birim çalışma zamanında daha çok hastaya hizmet verecek ve hekimler daha optimum kullanılarak hekim açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. Personeller bilgisayar ve bilgi teknolojilerini daha yoğun ve verimli kullanacaklardır. Hastane maliyetleri azalacak, döner sermaye gelirleri artacak, kaçaklar önlenecek ve personel performansları ve performansa dayalı ek ödemeler yükselecektir. Mobilitenin özgürlüğü tadılacaktır. Zaman ve iş gücü kaybından dolayı katlanmak zorunda kaldığımız sosyal maliyetler azalacaktır. Ülkemizde mobilite konusunda ciddi sıkıntılar vardır; bu uygulamayı yürütecek hastane yöne-

4 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak ticileri, hekim, hemşire, eczacı vb sağlık profesyonelleri bu işe hazır değiller ve bu uygulamayı angarya olarak görmektedirler. Şu anda HBYS uygulama yazılımlarında bile hala ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hastanelerde teknik eleman hele hele bilgisayar elemanı sıkıntısı had safhadadır. Taşeronluk yoluyla yürütülen HBYS işleri çok verimsiz olmaktadır. Hastane bilgisayar alt yapıları, kablolu bilgisayar ağları bile çok zayıftır. Mobilitenin olmazsa olmazı kablosuz erişim için n standartlarında wireless altyapısı çok az hastanede bulunmaktadır. Dijital hastanelerin ve onun önemli bir bileşeni olan mobilite uygulamalarının gerektiği alt yapıların süretle kurulması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki geleceğin hastanelerinde insan hayatını kurtaracak olan şey belki en son bulunan bir ilaç değil bir bilgisayar sistemi olabilecektir. Dipnotlat [1] AK,Bilal,Hastane Yöneticiliği,Özkan Matbaası, Ankara, 1990 [2] AK,Bilal,TQM in Hospital and Samples of Practice,International Quality Conference, February,İstanbul,1996 [9] c0/04_sb8k8xllm9msszpy8xbz9cp0os_ gas- [10] birinci dönem brüt asgari ücret TL/iş günü başına ücret 870/24=36.25 TL [11] 74CFB32E1B6D479D48BC9DBA7 [12] [13] php?mak_id=22 [14] [15] [16] stories/hp_zel_makale_dijital_hastane_ Austos_2006.html [17] Kullanarak%20Hasta%20 Bak%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20 Yeni%20Boyutlara%20 Ta%C5%9F%C4%B1yor.pdf [24] [25] TEZCAN, Cenk, Intel dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [26] TÜFEKÇİ, Vedat, Sisco dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [27] AK, Bilal, Sağlık Bilgi Sistemleri, Dijitsl Kitsp, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2009 [28] DOĞULU, Fethi, Panosonic Mobilite ve MCA Özel Bilgi Dosyası [3] AK, Bilal, HBYS nin Sosyal Maliyetlere Etkisi,Çözüm Sağlık ve Bilişim Haber, Sayı:7,2005,s.27_29 [18] [19] [4] AK, Bilal, Modern Hastane Yönetimi ve Örgütsel Etkinlik, Kamu Çalışanları Dergisi,40,1994,s [20] php?option=com_content&task=view&id=10 6&Itemid=1 [5] AK, Bilal, Türkiye nin Hekim İhtiyacı, Hastane ve Yaşam, Şubat, 2007, sayfa TEZ- CAN, Cenk,Intel dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası TÜFEKÇİ,Vedat,Sisco dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [8] AK, Bilal, HBYS nin Sosyal Maliyetlere Etkisi, Çözüm Sağlık ve Bilişim Haber,Sayı:7,2005,s.27_29 6 [21] kayseride-dijital-mobil-hastane-projesi-h html [22] [23] alpoges/%c3%96d%c3%bcll%c3%bc%20 Hastane%20Sistemi%20A%C4%9F%20 7

5 İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art Nejat Kutup İzmir Ekonomi Üniversitesi Özet: Bu çalışmada Internet in getirdiği ve yaygınlaşan kullanımından dolayı sanat ile ilintili olarak ortaya çıkan yeni tanımlamalar ele alınacaktır. Girişte sanatın tanımı, sanatın kime, ne için yapıldığı ve tüketicisinin kim olduğu tartışılacaktır. Bu ve bunun gibi ortaya atılan sorular bildiri içersinde yanıtlanmaya çalışıldıktan sonra internet art, net.art, web art, digital art gibi tanımların bu günki anlamları değerlendirilerek oluşabilecek sanat dalları listelenecektir. Bunlar: online video, digital grafik tasarım, projeleri, internet bazlı etkileşimli yazılımlar, internet bazlı enstalasyonlar ve bunun gibi başlıklar incelenecektir. Anahtar Sözcükler: Internet, sanat, Yeni Medya, web.art, internet.art Internet and Art, New Media and net.art Abstract: In this study, the widespread and prevalent applications of the internet and arising new definitions of art will be briefly discussed. In the introduction, first the answers will be given to such questions as; what art is, for whom art is made, who is the consumer of art? Then the internet will be discussed within a few paragraphs, afterwards internet art, net.art, web.art definitions will be given. With the samples from net.art, the author portrays his own perspectives of the subjec. Keywords: Internet, art, New media, web.art, net.art 1. Giriş Alice: Buradan gitmek için bana hangi yolu izlemem gerektiğini söyler misin? Cheshire Kedisi: Nereye gideceğin konusunda iyi bir anlaşmaya bağlı bu. Alice: Neresi olduğunun önemi yok! Cheshire Kedisi: O zaman hangi yol olduğunun da bir önemi yok. Alice: Sonunda herhangi bir yere varsın da. Cheshire Kedisi: Elbette varacaksın, eğer yeterince uzun yürürsen Alice Harikalar Diyarında, Lewis Carrol Sanatın Tanımı ilgili olarak bir çok farklı görüş sunmaktadır. Sanatın ne olduğu konusu çağlara ve toplumların farklı yapılaşmalarına göre birçok değişiklikler göstermektedir. Yaşamın içinden çıkan bir insan etkinliği olarak sanatın, insanlıkla yaşıt olduğu söylenebilir. Prof Mustafa Ergün nün yazdığı gibi, Sanat, insani bir faaliyettir ve insanı etkileyen her şey, sanatı da etkilemektedir. Sanat, sanatçıya bağlı bir ürün olarak sanatçının kişiliğinden ve orijinalliğinden de büyük ölçüde etkilenir. Ama bütün sanat eserleri kişilerde estetik bir zevk ve heyecan uyandırır; beğenilir, takdir edilirler 8 Hiç kuşkusuz, Sanat bilinçli bir çaba ile yaratma sürecidir. Sanat tarihi üzerinde yapılan tüm araştırmalar, sanatın ortaya çıkış nedenleriyle 9 Thomas Munro ya göre; sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir.

6 İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art Nejat Kutup Benim kısa tanımım ise şöyle özetlenebilir: Sanat; belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularını, fikirlerini ve hayallerini çeşitli şekillerde çeşitli boyutlarda gerçekleştirme, dışa vurma ve varetme çabasıdır. Sanatın Sınıflandırılması Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Özand Gönülal ın sanat sınıflandırması çalışmasında yer verdiği gibi: Sanatın sınıflandırılması işlevi, ne sanatın ne de sanatçının sorunudur. Bu tanım eski çağlardan bu yana tarihsel süreç içerisinde gelişen, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve sanat tarihi gibi bilimlerin kendi disiplinleri çerçevesinde ortaya koydukları bir sorun olmuştur. Sanatı inceleyen bilimlerin her biri, sanatın unsurlarından, yani sanatçı, sanat eseri ya da alıcısından birini seçerek incelemişlerdir. Ancak bu bilimsel disiplinlerin, incelemek üzere seçtikleri sanata ilişkin unsurlardan hareketle sanatı tanımlamaya çalışmalarına karşın, ortak bir tanımda buluşamadıkları görülmektedir. Bunun nedeni, her disiplinin kendi bakış açısından bir tanımlamayı ortaya koymasıdır. Sanatın tanımlanmasında ortaya çıkan bu karışıklık sanat sınıflaması ile ilgili sorunlar yarattığı gibi, sanatı doğru tanımaya ihtiyaçları olan toplum bireyleri üzerinde de olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gene Gönülal a göre: Sanat, insanın yüksek benliğinin devingen bir süreç sonrasında bir başka boyutta varolmasıdır 10 Bir sanat eserini meydana getiren, daha doğrusu sanat olgusunu çıkaran üç unsur vardır: Sanatçı, sanat eseri ve sanat eserini anlayıp takdir eden kişiler: Üreten, ürün ve tüketen. Sanat Ne İçin Yapılır? Dada akımının en ünlüsü ve öncüsü olan sanatçı Marcel Duchamp ın bir dükkândan satın alıp galerisine yerleştirdiği ünlü pisuvarı, bir süre sonra neyin sanat olup, neyin olmadığıyla ilgili sanat tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Resim 1. Fountain, (1917) M arcel Duchamp Duchamp ın Çeşme eseri Aralık 2004 te İngiliz sanat çevresinden 500 kişinin oylarıyla 20. yüzyılın en etkili eseri seçilmiştir. Bugün de günümüz sanatçıları üzerindeki etkisi devam etmektedir. [Wikipedia] Sanat Kimin İçin Yapılır? 1919 yılının Sonbaharında tüm dünya Leonardo da Vinci nin 400. ölüm yıldönümünü anmak için toplantılar düzenliyor; Gabriele D Annunzio Leonardo nun artistik yönlerini anlatıyor; Şair Paul Valery bize bıraktığı bilimsel temalardan şiirler yazıyor. Sigmund Freud Leonardo nun nevrozlarını inceleyip makaleler hazırlıyordu. Dadacılar arasında bile provakatör ve asi olarak bilinen ve böyle adlandırılan Marcel Duchamp bu yıldönümünü farklı bir şekilde karşılamaya hazırlanıyordu. Kutlamaya, Gioconda nın Rue Rivoli de sokakta satılan bir posta kartını alıp, üzerine kara kalemle sakal ve bıyık çizerek galerisinde sergilemekle başladı. Bu hareket modern sanatın gelişimini temelinden değiştirmişti. Resim 2. L.H.O.O.Q (1930) Marcel Duchamp Kendi sözleriyle: Bu kadar takdir edilen, hayran kalınan ve herkesin bildiği bir görüntü bile bir dokunuşla bir skandalın en belirgin öğesi haline gelebilir. Duchamp daha sonra bu cümlesine bir ilave yapmış ve Sakal ve bıyığı öylesine estetik bir şekilde yerleştirdim ki, sonunda zavallı kız, erkeksi bir görünüm kazandı. Sanatçı bu eserine L.H.O.O.Q. ismini vermiştir. (okunduğunda Fransızca da çok güzel bir poposu var anlamına gelen cümlenin söylenişiyle aynıdır) Bu sözler sonradan çok hatırlanmasa da, bu olay 20. yüzyıl başlarında sanata karşı olan bir çok çevrenin eleştiri odağı haline geldi. Sanatçının cinsiyetinden, milliyetine kadar varan, sanatın orijinalliğinin mahvedilmesi konusunda kadar giden uzun bir tartışma başlamıştı. Aslında sanat yapıtı, her zaman yenidenüretilebilir olagelmiştir. İnsanların yapmış oldukları, her zaman yine insanlarca yeniden yapıla bilmiştir. 11 Hemen hemen bu tip her bildiride adı geçen ve alıntılar yapılan Walter Benjamin in eseri olan Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı nda Benjamin sanat yapıtının öncelikle tahta-baskı, gravür ve litografi gibi tekniklerle yeniden üretildiğinden, fotoğraf ve son olarak sinemanın ise sanat yapıtlarının etkilerini kökten bir biçimde değişime uğratmanın yanında kendilerine sanat yöntemleri arasında bağımsız bir yer edinecek düzeye de ulaştıklarından bahseder. Geleneksel sanat belirli bir zaman ve mekana bağımlı olarak varolurken (örneğin müze veya galeri ortamı) farklı kopyalama yöntemleriyle çoğaltılmış olan sanat yapıtı zaman ve mekandan bağımsız bir hale gelir ve sanat tüketicisine kendi ortamında ulaşabilir. Kısaca, yeniden üretim sanat yapıtını şimdi ve buradalığı özelliğinden yoksun bırakarak, sanat yapıtının hakikiliğini ve tarihi varlığını zedeler. Tarihi varlıkla birlikte son bulan sanat yapıtının otoritesidir de aynı zamanda. Varlığı son bulan bu otorite Benjamin tarafından atmosfer, aura, kavramları ile adlandırılır ancak çokta ilginçtir ki; bu modern sanatın ana temaları günümüzde farklı yorumlansa da çağdaş sanatın temelini oluşturur. Sanat Sınır Kabul Eder mi? Sanat, insanın iç dünyasının eseridir ve büyük ölçüde bireyseldir. Ama bütün diğer insanların iç dünyasına da hitap ettiği için kısa sürede toplumsallaşmaktadır. Hegel e göre sanat, maddeye sokulan ve maddeyi kendine benzeten sanatçının ruhudur. Sanat; fikirleri, hayalleri gerçekleştirme hareketidir. Charles Bordele e göre, Bilim nasıl akılla deneyden çıkmışsa, sanatlar da hayalgücü ve oyundan çıkmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi sanat, özgürlüğü kısıtlayacak hiç bir sınırı kabul etmez vede etmemeli. Önceden belirlenmiş herhangi bir işlev yada amaç, sanatsal süreç içerisinde üretilen sanat nesnesi açısından baskı oluşturmaktadır. Dolayısıyla baskı altında yaşanan süreci sanat olarak adlandıramayız. Tolstoy, sanat ı değerlendirirken şöyle der: Gerçek bir sanatsal yapıt, belirli bir düzene konulamaz, ve sokulamaz, çünkü gerçek sanat yapıtı,

7 İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art Nejat Kutup (bizim kavrayışımızın ötesindeki yasalarla) sanatçının içinde uyanan yaşama ait yeni bir kavramın açığa vurulmasıdır ve bu kavram ifade edildiğinde, insanlığın yürüdüğü yolu aydınlatır. 2. İnternet Internetin tarihi daha yeni yeni yazılmaya başlanmıştır, ancak genel anlayış olarak İnternet, 1960 ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında, bilgisayarlar yardımıyla bilgi paylaşımında büyük potansiyel değer olduğunu gören bir grup insanın düşüncesinin bir sonucudur. MİT den J.C.R Licklider, 1962 yılında bilgisayarların global şebekesini önerdiği ve sosyal etkileşimlerin kayıtlı ilk tanımını yaptığı, kısa notlar serisi çalışmasını yayınlamıştır. Aynı yılın sonunda, Licklider ilk başkanı olduğu DARPA ya girmişti. MIT den Leonard Kleinrock internet bağlantısının temelini biçimlendirmek için paket anahtarlar teorisini geliştirdi. MIT den Lavvrence Roberts 1965 yılında çevirmeli telefon hatları üzerinden Kaliforniya daki bir bilgisayarla Massachusetts deki bir bilgisayar arasında bağlantı kurdu. Bu deneme ile geniş alanda şebekeleşmenin yapılabilir olduğunu gösterdi ve 1966 yılında DARPA ya katıldı ve giderek oluşturacağı AR- PANET (Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı) için kendi planını hazırladı yılında ARPA (Advanced Research Projects Agency) kuruldu ve internet kavramı olarak kullanılmaya başlandı. ARPA başlangıçta 4 ayrı üniversitedeki ana bilgisayarlarla bağlantı halindeydi. Birkaç yıl içinde çok sayıda kurum (çok sayıda araştırma enstitüsü ve üniversite) aşamalı olarak ARPA ya bağlandı. Internet, başlangıç aşamalarında bilgisayar uzmanları, bilim adamları ve kütüphaneciler tarafından kullanıldı. Sıradan insanların kullanabileceği kolaylıkta değildi. Bu anlamda, ilk internet bugün kullanılan gibi kolay kullanım 12 olanağı olan kullanıcı dostu değildi. O günlerde, evlerde ve ofislerde bilgisayar yoktu. İnterneti kullanacak kişi kim olursa olsun, karmaşık bir sistemi kullanmayı öğrenmesi gerekiyordu yılında, Ray Tomlinson tarafından elektronik posta ARPAnet e uyumlaştırıldı. Tomlinson kullanıcı adı ve adresini birleştirmek için, birçok sembol sembolünü seçti yılında Telnet protokolü uzaktaki bilgisayara bağlanmayı başardı yılında Ftp Protokolü, internet siteleri arasında ilk defa dosya transferini olanaklı kıldı. Şekil 3. ARPANET haritası, (1973) İlk defa Bob Kahn tarafından önerilen TCP/IP mimarisinin bir sonucu olarak, internet 1970 li yıllarda olgunluğa ulaştı. TCP/IP çok sayıda bilgisayar arasında dosya transferi, elektronik posta ve uzaktan bağlanma gibi olanaklar sunan bir internet protokolüdür yılında, Minnesota Universitesi nde ilk gerçek kullanıcı dostu internet arayüzü geliştirildi. Üniversite, kampus içindeki yerel ağında bilgi ve dosyalara erişim için basit bir menü sistemi geliştirdi da devrim niteliği taşıyan bir gelişme oldu. Tim Berners-Lee ve ekibi, Avrupa Parça Fiziği Laboratuvarı nda (CERN) bilgi dağıtımı için yeni bir protokol önerdiler. Bu protokol 1991 yılında günümüzde de yaygın olarak kullanılan WWW (world wide web) adını aldı ve internette gezinme çok daha kolay ve ulaşılır bir hale geldi. [Wikipedia] Gelişimi İlk internet sitesi Tim Berners-Lee tarafından yapıldı ve 6 Ağustos 1991 tarihinde yayına başladı. Tanımı ise Geniş bir belge evrenine, evrensel erişim sağlamayı hedefleyen geniş alan hipermedya bilgi çıkartma insiyatifi oldu. Bu adresten ilk World Wide Web sitesine erişebilirsiniz : hypertext/hypertext/www/theproject.html İnternetin erken zamanlarına dönersek, 1993 ortalarında dünyada 130 web sitesi vardı sonlarında ağ 5 yaşına geldiğinde bu sayı olmuştu. Bunlardan sadece yüzde 18 i.com olarak bitiyordu. Ticari amaçlı internet siteleri yeni başlıyordu. Sonrasında az evvel bahsettiğim internet tarayıcısı savaşı başladı. Beş sürüm Internet Explorer ve dört sürüm Netscape Navigator sonunda bu savaş bitti. İnternetin 10. yılında internet tarayıcılar oldukça gelişmişti. Web 1.0 Bu dönemde kullanıcılar sadece okuyucuydu ve sadece bilgiyi alabilen konumdaydı. Çünkü bu kadarına izin verilen bir kullanıcı topluluğu vardı, tüm kontroller web sitesinin elindeydi. Web var olan bilgileri elde etmek, çoğunlukla onlara çeşitli web sunucuları tarafından sağlanan içeriği okumak, program ve dosya indirmek için kullanmaktaydılar. İnsan etkileşimi yoktu. Bireysel web sayfaları ise tasarım ve teknik bilgi yetersizliklerinden dolayı genellikle çok kötüydü. Okumak ve bilgi almak gibi gereksinimlerinin yanında deneyimleri paylaşmak, bilgi alış verişinde bulunmak, bir şeylere katkı sağlamak, kendini bir grubun üyesi olarak görmek, soysal statü kazanmak gibi doğal gereksinimleri de vardı fakat web 1.0 bunu sağlayamıyordu. Kısaca web 1.0 internette yayınlanmış olan bilgilerin pasif bir şekilde alınması demekti. 13 Web 2.0 Web 1.0 yetersizliğinden dolayı web 2.0 doğmuştur. Web 2.0: web de insan etkileşimi olarak nitelendirilebilir. Yani İnternet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemi tanımlar. İnternet kullanıcılarına sunulan içeriğin kullanıcılar tarafından oluşturulmasına ve bu içeriklerin başkaları ile paylaşılabilmesine olanak vardır. Sosyal ağ siteleri, web tabanlı özgür ansiklopediler, iletişim araçları gibi çevrimiçi araçlarla etkileşim ve paylaşıma olanak gerçekleşiyor. Bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik çabaların bir sonucu olarak, blog, wiki, podcast, RSS, API AJAX, XML vb teknolojiler ve uygulamalar ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Web 2.0 gelmesiyle tasarım alanında gelişmelerde sağlandı. Blog ve benzeri kişiler sitelerin oluşturulabilmesiyle birlikte tasarımdaki estetiklik te artı. Web tarayıcıları geliştirildi; bunlarında tasarımları sade ve göze hitap eden şekillerde buna en güzel örnek google dır. Ayrıca google.com web tarayıcısı o anda aradığımız özelliklere sahip bilgileri için anahtar kelimeleri tarayacı yazmamamız ile bize sunabiliyor. İnsanlar artık 5 dk içinde kendilerine ait bir web alanına sahip olabiliyordu hemde hiç teknik bilgi sahibi olmadan. Çoklu ortamda resim, ses, video paylaşılabiliyor. Buna verebileceğimiz örnekler facebook.com, twitter, myspace, digg, last.fm, del.icio.us, youtube, vb Şekil 1. Internet Host sayıları, Gelecek: Web 3.0 Web 3.0; internet kontrolünün insanın elinden çıktığı web dünyasıdır diyebilirz çünkü Web 3.0 cihazlar arası etkileşimle internetin ken-

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Abstract: Hospitals work with expert staff, advanced technology and high

Detaylı

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Abstract:

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Her şey sağlıklı yaşam için

Her şey sağlıklı yaşam için Temmuz 2008 Her şey sağlıklı yaşam için Bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan sağlık alanına yapılan yatırımlar her geçen gün biraz daha artıyor. Doktorlar,

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emre TENGİLİMOĞLU

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler editörden Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler Değerli dostlar, Geride bıraktığımız dopdolu bir yıl ve önümüzde büyük

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÖKGÜL Anabilim Dalı:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi i ÖZET Belge, bilginin belirli bir sistematik içinde depolandığı yer olarak tanımlanabilir. Belge yönetimi, belgelerin tasarımından başlayarak üretilmeleri, korunmaları, düzenlenmeleri, erişilmeleri ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP

Merhaba. İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını SABİYAP Merhaba Yasin Keleş Sağlık Bilişim Yöneticileri Açılımı Platformu Başkanı İkinci sayıyı çıkarmanın heyecanını sizler ile paylaşmak istiyorum. İlk sayı belki heyecanlıydı ama ikinci sayıyı çıkarmak çok

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı