Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği"

Transkript

1 Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi ve Fizyoloji Dersleri HAFTALIK OKUL BİREYSEL ÖĞRENME DERS EĞİTİM (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, SAATİ İŞYERİ EĞİTİMİ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 8 ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE) EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME ÖĞRETİM ELEMANI İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR Temel kardiyovasküler anatomi, patoloji ve cerrahi tekniklerini tanıma ve ayırt edebilme 1. Temel kardiyovasküler anatomik yapılarını sıralar ve tanır. 2. Kardiyovasküler embriyolojideki temel gelişim sırasını tanımlar. 3. Mikrosirkülasyonu tanımlar. 4. Temel kardiyovasküler patolojileri sıralar, tanır ve ayırt eder. 5. Temel kardiyovasküler patolojilerin cerrahi tedavi tekniklerini sıralar, tanır ve ayırt eder. 6. Kalp yetmezliği konusunda temel patolojik süreçleri ve tedavi alternatiflerini sıralar. 7. Erişkin konjenital kalp hastalıklarını tanır sıralar. 8. Erişkin konjenital kalp hastalıklarının tedavilerini sıralar. HAFTA İÇERİK KONULAR 1. Mediasten anatomisi 2. Kalp anatomisi 3. Kardiyak damarlar ve ileti sisteminin anatomisi 4. Büyük damarların anatomisi 5. Kardiyovasküler embryoloji 6. Mikrosirkülasyon 7. Erişkin koroner kalp hastalıkları ve cerrahi tedavisi 8. Erişkin kapak hastalıkları ve cerrahi tedavisi 9. Aort Cerrahisinde Perfüzyon Teknikleri 10. Konjestif kalp yetmezliği 11. Sağ-sol şantlı konjenital kalp hastalıkları 12. Siyanotik konjenital kalp hastalıkları 13. Obstrüktif konjenital kalp hastalıkları 14. Erişkin konjenital kalp hastalıkları ORTAM DONANIM İŞYERİ Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri

2 DERSİN ADI Kardiyovasküler Farmakoloji Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 2. Yarıyıl DERS BİLGİSİ FORMU DERSİN KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS SÜRE Anatomi ve Fizyoloji Dersleri HAFTALIK DERS SAATİ OKUL EĞİTİM BİREYSEL ÖĞRENME (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 5 ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE) EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME ÖĞRETİM ELEMANI Kardiyovasküler işlemlerde kullanılan temel ajanları tanıma, kullanım alanlarını ve etki mekanizmalarını ayırt edebilme 1.Farmakokitetik ve farmakodinamik konularının temel prensiplerini sıralar. 2. Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanları tanır. 3.Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini sıralar. 4. Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanların kullanım alanlarını ayırt eder. 5. Kardiyovasküler ilaç kullanımı ile ilişkili patolojik durumları ayırt eder. HAFTA İÇERİK KONULAR 1. Farmakodinami ve farmakokinetik 2. Anestezik ajanlar 3. Antiaritmikler 4. İnotrop ve vasopressör ajanlar 5. Vazodilatörler 6. Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ajanlar 7. Antimikrobik ajanlar 8. Antikoagulanlar 9. Antifibrinolitikler 10. Heparine bağlı trombositopeni 11. Antitrombin 3 eksikliği 12. Kemoterapi ve immunsüpresyon ajanları 13. Antidiabetikler 14. İlaç endüstrisi ORTAM DONANIM İŞYERİ Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. NOT/AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR 40 LABORATUVAR DÖNEM SONU SINAVI 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb.

3 İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon II Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 2. yarıyıl DERS BİLGİSİ FORMU ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Perfüzyon 1, Anatomi ve Fizyoloji Dersleri HAFTALIK DERS OKUL EĞİTİM BİREYSEL ÖĞRENME SAATİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 8 ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE) EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME Kardiyopulmoner bypass ile ilişkili temel kavramları tanır, kardiyopulmoner bypass sırasında uygulanan teknikleri tanır ve ayırt edebilir. 1. Kardiyopulmoner bypass komponentlerini ve uygulama tekniklerini tanır, sıralar. 3.Kardiyopulmoner bypass sırasındaki perfüzyonun yeterliliğini değerlendirir. 3. Myokardiyak koruma tekniklerini ve sistemik hipotermi uygulamalarını tanır, sıralar. 4. Kan koruma tekniklerini tanır, ayırt eder. 5. Serebral perfüzyon tekniklerini sıralar, ayırt eder. 6. Hasta monitörizasyonunu tanır, temel patolojik süreçleri sıralar. 7.Organ nakli sırasında kullanılan koruma yöntemlerini sıralar, ayırt eder. 8. Hemodiafiltrasyon tekniklerini sıralar ayırt eder. HAFTA İÇERİK KONULAR 1. Ekstrakorporeal dolaşımın komponentleri 2. Kardiyopulmoner bypass teknikleri 3. Perüzyon 4. Myokard koruması 5. Sistemik hipotermi 6. Kan koruma teknikleri 7. Perüzyonda özel konular; malin hiperterm, hamilelikte perfüzyon, 8. Kardiyopulmoner perfüzyonda kriz yönetimi 9. Asiste venöz drenaj 10. Selektif serebral perfüzyon 11. Kardiyopulmoner bypass sırasında monitörizasyon 12. Transplantasyonda organ koruması 13. Hemodiafiltrasyon 14. Kardiyopulmoner bypass endüstrisi ORTAM DONANIM İŞYERİ Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM ARASINAVLAR YÜZDE (%) ÖDEVLER 40 DÖNEM SONU SINAVI 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır

4 ÖĞRETİM ELEMANI DERSİN ADI Kitaplar, dergiler, internet, DERS cihazların BİLGİSİ kullanma FORMU kılavuzları vb. Üniversiteler, Kardiyovasküler Devlet Fizyoloji hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 2. yarıyıl DERSİN KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS SÜRE Anatomi ve Fizyoloji Dersleri HAFTALIK DERS SAATİ OKUL EĞİTİM BİREYSEL ÖĞRENME (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 5 ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE) EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME Kardiyovasküler fizyoloji, Hemodinami, rena vemyokardiyal fizyoloji prensiplerini tanıma 1. Kardiyak fizyolojisindeki süreçleri tanır, ayırt eder. 2. Renal ve solunum fizyolojisindeki süreçleri tanır, ayırt eder. 3. Kardiyovasküler hemodinamik prensipleri ve ilişkili organ işlevlerini tanır. 4.Kardiyopulmoner bypass sisteminin oluşturduğu sistemik inflamatuar yanıtın özelliklerini sıralar. 5. Dolaşım ve perfüzyon destek sistemlerinin hemodinamik ve fizyolojik özekkiklerini tanır, ayırt eder. HAFTA İÇERİK KONULAR 1. Kardiyovasküler fizyoloji 2. Kardiyovasküler hemodinami 3. Renal fizyoloji 4. Solunum fizyolojisi 5. Mekanik ventilasyon 6. Myokardiyal fizyoloji 7. Hematoloji 8. Koagülasyon, antikoagülasyon 9. Kardiyopulmoner bypass fizyolojisi 10. Kardiyopulmoner bypass sırasında gelişen immun yanıt 11. Vaküler greftlerin hemodinamiği 12. Dolaşım destek cihazlarının hemodinamiği 13. Yapay kalp hemodinamiği 14. Biyoteknoloji endüstrisi ORTAM DONANIM İŞYERİ Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. NOT/AÇIKLAMA/DONANI M YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR 40 DÖNEM SONU SINAVI 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma

5 ÖĞRETİM ELEMANI kılavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ Biyomedikal Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 2. yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi ve Fizyoloji Dersleri SÜRE HAFTALIK OKUL BİREYSEL ÖĞRENME DERS EĞİTİM (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) SAATİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 4 Kardiyovasküler işlemlerde kullanılan temel cihazlar ile ilgili teknik, lojistik ve güvenlik konularını tanıma, kullanım alanlarını ve işlevlerini ayırt edebilme ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Biyomedikal enstrümentasyonun temel prensiplerini tanır 2. Temel biyfiziksel transport mekanizmasını tanır 3. Biyomedikal güvenlik unsurlarını sıralar DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE) EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME 4.Biyomedikal görüntüleme teknolojilerimi tanır. HAFTA İÇERİK KONULAR 1 Biyomedikal cihaz teknolojisi 2 Biyofiziksel transport fenomeni 3 Biyomedikal eletriksel güvenlik 4 Medikal görüntüleme 5 Diagnostik görüntüleme 6 Girişimsel görüntüleme 7 Telemanipülasyon 8 Biyomedikal endüstrisi 9 Biyomedikal endüstrisi 10 Biyomedikal endüstrisi 11 Biyomedikal endüstrisi 12 Biyomedikal endüstrisi 13 Biyomedikal endüstrisi 14 Biyomedikal endüstrisi ORTAM DONANIM İŞYERİ Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. NOT/AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER ÖĞRETİM ELEMANI İŞBİRLİĞİ YAPACAK PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU SINAVI 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri

6 DERSİN ADI Perfüzyon III DERS BİLGİSİ FORMU KURUM/ KURULUŞLAR

7 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 3. yarıyıl DERSİN KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS SÜRE Perfüzyon 1, Anatomi ve Fizyoloji Dersleri HAFTALIK DERS SAATİ OKUL EĞİTİM BİREYSEL ÖĞRENME (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 14 ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE) Mekanik dolaşım desteği çeşitlerini tanıma ve uygulama, mekanik dolaşım desteği sırasındaki laboratuar analizlarini yorumlama. 1. Mekanik dolaşım desteği çeşitlerini veuygulama alanlarını tanır, ayırt eder. 2.Mekanik dolaşım destek cihazlarının uygulama aşamasındaki laboratuar takibinin temel prensiplerini tanır, sıralar. 3.Organ nakli sırasında uygulanan perfüzyon sistemlerini tanımlar, sıralar. 4. Pediatrik kalp cerrahisinde uygulanan perfüzyon sistemlerini tanımlar, sıralar. 5. Minimal invaziv kalp cerrahisi sırasında uygulanan perfüzyon sistemlerini tanımlar, sıralar. 6. ECMO, ECLS, IABP uygular, takip eder. 7. LVAD, RVAD, TAH uygular, takip eder. 8. Mekanik dolaşım sırasında laboratuar parametrelerini takip eder. 9. Organ nakli sırasında kullanılan teknolojileri uygular, takip eder. 10.Pediatrik kalp cerrahisi sırasında perfüzyon uygular, takip eder. 11.Minimal invaziv kalp cerrahisi sırasında perfüzyon uygular takip eder. 12. Kardiyopulmoner bypass ve diğer dolaşım destek uygulamaları sırasında oluşabilecek sorunları tanır ayır teder. 13. Kardiyopulmoner bypass ve diğer dolaşım destek uygulamaları sırasında oluşabilecek sorunların çözüm şekillerini sıralar. 14. Pediatrik kardiyopulmoner bypass ve diğer dolaşım destek uygulamaları sırasında oluşabilecek sorunları ve çözüm şekillerini tanır, ayır teder. HAFTA İÇERİK KONULAR 1. ECMO 2. ECLS 3. IABP 4. LVAD, RVAD 5. TAH 6. Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi 7. Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi 8. Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi 9. Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi 10. Kalp ve kalp-akciğer transplantasyonu, Organ transplantasyonlarında perfüzyon teknolojisinin rolü ve organ koruması 11. Pediyatrik kardiopulmoner bypass uygulamalarındaki farklılık ve özellikler 12. Minimal invaziv kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass uygulamaları 13. Kardiyopulmoner perfüzyonda kriz yönetimi

8 EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME ÖĞRETİM ELEMANI İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR 14. Ventrikül destek cihazları, intraaortik balon pompası, yapay kalp uygulamaları ORTAM DONANIM İŞYERİ, Laboratuar Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb., Laboratuar NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU SINAVI 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri

9 DERSİN ADI REANİMASYON I TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER ANESTEZİ III. DÖNEM DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders SÜRE Haftalık Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi Toplam Ders 8 Saati =111 (Proje, 129 Ödev, Araştırma, 308=240 İşyeri Eğitimi) KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 8 (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) Öğrenciye; Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki hastalara uygulayacağı bakımlarla ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA ) EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME GÖRE Hafta 1. Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak 2. Hasta bakımı yapmak 3. Vücut bakımı yapmak 4. Hastanın beslenmesini sağlamak 5. Mekanik ventilatörü kullanmak 6. Reanimasyon ünitesinde hasta takibi yapmak 7. Reanimasyon ünitesinde hasta transferi Modüller/İçerik/Konular 1 REANİMASYON ÜNİTESİNDE İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK 2 POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ, BASI YARASI 3 KANÜL/KATETER BAKIMI 4 STOMA BAKIMI, ENDOTRAKEAL TÜP BAKIMI 5 AĞIZ BAKIMI 6 SAÇ VÜCUT BAKIMI 7 SAÇ VÜCUT BAKIMI 8 ENTERAL BESLENME, PARENTERAL BESLENME 9 MEKANİK NTİLATÖRÜ KULLANMA 10 MEKANİK NTİLATÖRÜ KULLANMA 11 REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TAKİBİ 12 REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TAKİBİ 13 REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TRANSFERi Ortam Donanım İşyeri, Teknik laboratuar ve reanimasyon ünitesi Not/açıklama/öneri: Respiratör cihazı, hasta besleme malzemeleri, hasta bakım malzemeleri, İdrar sondası ve malzemeler, Kitaplar, ansiklopediler, dergiler, bilgisayar vb. Reanimasyon Yoğun bakım Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar 40 Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı 60 ünitesi, ÖĞRETİM ELEMANI Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır.

10 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

11 DERS BİLGİSİ FORMU DERSİN ADI Perfüzyon IV Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 4. yarıyıl DERSİN KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Perfüzyon 1, Anatomi ve Fizyoloji Dersleri SÜRE HAFTALIK OKUL BİREYSEL TOPLAM DERS SAATİ EĞİTİM ÖĞRENME (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik, mekanik dolaşım uygulamasında kalite standartları, mekanik dolaşımda etik konular ve ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE) araştırma- geliştirme. 1. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik yöntemlerini sıralar. 2. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite standartlarını tanır, sıralar. 3. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları tanır, sıralar. 4. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında temel araştırma ve geliştirme konularını tanır 5. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik yöntemlerini uygular. 6. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite standartlarını uygular. 7. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları uygular. 8. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik yöntemlerini uygularken kontrol mekanizmalarını sıralar. 9. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite standartlarını uygularken kontrol mekanizmalarını sıralar. 10. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları uygularken kontrol mekanizmalarını sıralar. 11. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik yöntemlerini uygularken kontrol mekanizmalarını uygular. 12. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite standartlarını uygularken kontrol mekanizmalarını uygular. 13. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları uygularken kontrol mekanizmalarını uygular. 14. Kardiyopulmoner bypass uygulama sırasında dikkatli, sabırlı ve titiz çalışır. HAFTA İÇERİK KONULAR 1. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında güvenlik 2. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında kalite standartları 3. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında kalite kontrol mekanizmaları 4. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında etik konular 5. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği alanındaki endüstriyel gelişmeler ve Ar-ge 6. Maket uygulama 7. Maket uygulama 8. Maket uygulama 9. Maket uygulama 10. Maket uygulama

12 EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME ÖĞRETİM ELEMANI İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR 11. Maket uygulama 12. Maket uygulama 13. Maket uygulama 14. Maket uygulama ORTAM DONANIM İŞYERİ, Laboratuar Kitaplar, dergiler, internet, cihazların, Laboratuar kullanma kılavuzları vb. NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri

13 DERSİN ADI DERS KATEGORİSİ SÜRE REANİMASYON II TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER ANESTEZİ IV. DÖNEM Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) Toplam = =120 KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ (MODÜLLER HAFTALARA GÖRE ) EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI DONANIM ÖLÇME 4 Öğrenciye; Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki (1 kredi=25-30 hastalarda saat)(1modül=1 karşılaşılacak kredi) sorunlarla ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır. 1. Reanimasyon ünitesinde solunumsal sorunlarda tedavi protokolünü uygulamak 2. Dolaşımsal sorunlarda tedavi protokolünü uygulamak 3. Bazı özel durumlarda tedavi protokolünü uygulamak 4. Reanimasyon ünitesinde sedasyon/analjezi ve kas gevşemesi uygulamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 SOLUNUM YETERSİZLİKLERİ 2 HİPOKSİ 3 OKSİJEN TEDAVİSİ 4 ASPİRASYON PNÖMONİSİ 5 ŞOK, EMBOLİ 6 SEPSİS 7 TRAVMALAR 8 ZEHİRLENME 9 NÖROLOJİK SORUNLAR 10 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 11 KOMA BEYİN ÖLÜMÜ 12 BAZI ÖZEL DURUMLAR 13 SEDO-ANALJEZİ 14 KAS GEVŞEMESİ, Teknik laboratuar ve reanimasyon ünitesi Not/açıklama/öneri: Ortam Donanım İşyeri Respiratör cihazı, hasta besleme malzemeleri, hasta bakım malzemelerikitaplar, ansiklopediler, dergiler, bilgisayar vb. Yoğun bakım, reanimasyon Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar 40 Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı 60 ÖĞRETİM ELEMANI Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

14 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

Anestezi Programı Ders İçeriği

Anestezi Programı Ders İçeriği Anestezi Programı Ders İçeriği İN ADI DÖNEMİ 1 KATEGORİSİ UYGULAMA I ZORUNLU LIK MESLEK İ X OKUL EĞİTİMİ BİREYSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 6 155 235 390 Sİ AKTS Sİ 13 ÖĞRENCİYE GENEL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME

Detaylı

II. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR:

II. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR: II. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR: I- TEMEL BİLİMLER Anesteziye Giriş: Anestezide Fizik Kurallar Temel Monitörizasyon Medikal Gaz Sistemleri Anestezi Cihazı Vaporizatörler Soluma sistemleri,

Detaylı

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Podolojiye Giriş SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ Podoloji I. YARIYIL Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Meslek i X Seçmeli ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Saati Okul

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERS BİLGİ FORMU MESLEKİ YABANCI DİL I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi

ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK IV.YARIYIL Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Ders

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili İş ve Uğraşı Fizyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

IV-V. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR:

IV-V. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR: IV-V. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR: I- TEMEL BİLİMLER Anesteziye Giriş: Anestezide Fizik Kurallar Temel Monitörizasyon Medikal Gaz Sistemleri Anestezi Cihazı Vaporizatörler Soluma sistemleri,

Detaylı

Kalp ve Damar Cerrahisi. Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi. Anabilim Dalı Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİM (İHTİSAS) DERSLERİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

DERS ADI STATÜ Teorik+Uygu lama. 1 FTR 518 Egzersiz fizyolojisi Z saat 2 FTR 501 Ortopedik saat 4 FTR 522 Nörolojik Reh.

DERS ADI STATÜ Teorik+Uygu lama. 1 FTR 518 Egzersiz fizyolojisi Z saat 2 FTR 501 Ortopedik saat 4 FTR 522 Nörolojik Reh. DERS PLANI 1. YARIYIL SIRA DERS KODU DERS ADI STATÜ Teorik+Uygu lama KREDİ AKTS 1 FTR 518 Egzersiz fizyolojisi Z 2+2 3 7.5 saat 2 FTR 501 Ortopedik S 2+2 3 7.5 rehabilitasyon 1 saat 3 FTR 520 Kardiyopulmoner

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Anatomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Acil Hasta Bakımı III Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Yaşam Boyu Spor Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı Dönem 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1 ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

FARMAKOLOJİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz.

FARMAKOLOJİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz. FARMAKOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Farmakoloji FTR 235 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

SINIF BAHAR YARIYILI D.KODU DERSİN ADI

SINIF BAHAR YARIYILI D.KODU DERSİN ADI DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI I. SINIF BAHAR YARIYILI SH-112 Farmakoloji 2-2 Z 2 SH-124 Fizyoloji 2-2 Z 2 DS-142 Alet Bakımı ve Koruması 1 2 3 M 2 DS-146 DS-148 Temel Ortodonti

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRONİK VE OTOMASYON PROGRAM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Acil Hasta Bakımı II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Ergonomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin Türü Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Travma Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Ağız ve Diş Sağlığı Öğretim Yılı Ders Planı

ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Ağız ve Diş Sağlığı Öğretim Yılı Ders Planı Ağız ve Diş Sağlığı DS 103 Ortodontide Klinik Yardımcılığı 3 3+0 3 DS 105 Protetik Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı ve Dental Terminoloji 2 2+0 2 DS 129 Meslekte Temel İlke Ve Uygulamalar 2.5 1+3 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Pediatrik Rehabilitasyon Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ KURSU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ KURSU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ KURSU 25 EKİM 2017 Organizasyon TARD,Transplantasyon Anestezisi Bilimsel Kurulu Bilimsel Komite Dr. Sezgin Ulukaya (Başkan) Dr. Ender

Detaylı

Kalp ve Damar Cerrahisi Okulu

Kalp ve Damar Cerrahisi Okulu 9 Cerrahisi Okulu TKDCD YETERLİK KURULU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROF. DR. NECLA ÖZDEMİR KONFERANS SALONU 27-29 EYLÜL 2019 www.tkdcd.org 27 EYLÜL 2019, CUMA 08:30-09:00 AÇILIŞ Osmangazi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili ANESTEZİ UYGULAMA I Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

Detaylı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I TIBBİ HİZMETLER TEKNİKLER 1. DÖNEM (1. SINIF GÜZ ) ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Tıbbi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

KVC YOĞUN BAKIMDA HİPOTANSİF VE KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM HEM. ASLI AKBULUT KVC YOĞUN BAKIM

KVC YOĞUN BAKIMDA HİPOTANSİF VE KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM HEM. ASLI AKBULUT KVC YOĞUN BAKIM KVC YOĞUN BAKIMDA HİPOTANSİF VE KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM HEM. ASLI AKBULUT KVC YOĞUN BAKIM YOĞUN BAKIMA HASTANIN KABULÜ Açık kalp ameliyatı yapılan hastaların ameliyathaneden yoğun bakıma transferi entübe

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU 2. MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA HARİTA VE KADASTRO 1. DÖNEM Türkçe DÖNEMİ DERSİN DİLİ. Seçmeli. Ders DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR

DERS BİLGİ FORMU 2. MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA HARİTA VE KADASTRO 1. DÖNEM Türkçe DÖNEMİ DERSİN DİLİ. Seçmeli. Ders DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) DERS BİLGİ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI 1. SINIF 2013 2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI 1. SINIF 2013 2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI 1. SINIF 2013 2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Türk Dili I 217 27.01.2014 10:00 Öğr. Gör. S. MOÇ Uzm. A. TÜRKHAN Laboratuar Aletleri Laboratuar 28.01.2014

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ 29 Aralık 2014 27 Şubat 2015 (7 Hafta+Yarı Yıl Tatili) Dekan

Detaylı

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI YÖNTEMLERİ

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI YÖNTEMLERİ DERS BİLGİLERİ DERS KODU YARIYIL T+U SAAT KREDİ AKTS Mesleki Uygulama I İAY 1008 2 0+8 4 4 ÖN KOŞUL DERSLERİ ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER DİLİ TÜRKÇE SEVİYESİ TÜRÜ KOORDİNA TÖRÜ DERSİ VERENLER YARDIMCIL ARI

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji 1 1 4 4 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin

Detaylı

1. Sınıf Yıllık Ders Yükü Toplamı

1. Sınıf Yıllık Ders Yükü Toplamı 1.SINIF Ders Kodu Dersin Adı Teorik Pratik AKTS Kredi TIP151 Ders Kurulu I TIP152 Ders Kurulu II TIP153 Ders Kurulu III TIP154 Ders Kurulu IV TIP191 Dönem l Notu 379 216 45 31 ATA360 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 KARDİYOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yılı. Dönem 4 KARDİYOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 4 KARDİYOLOJİ STAJ TANITIM REHBERİ Hazırlayan Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 KARDİYOLOJİ STAJI TANITIM REHBERİ Ders Kodu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI II.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI II. FİZYOTERAPİ PROGRAMI 2018-2019 BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI Türk Dili II 27.03.2019 13:30 106-107 28.03.2019 15:30 KD G6 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 28.03.2019 13:00 MDA 2 26.03.2019 13:00

Detaylı

Grup I- Ameliyathane Uygulamaları II :30 Hemşirelik 7 Öğr.Gör.Şöhret SOLMAZ

Grup I- Ameliyathane Uygulamaları II :30 Hemşirelik 7 Öğr.Gör.Şöhret SOLMAZ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3. Pulmoner Rehabilitasyon

PULMONER REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3. Pulmoner Rehabilitasyon PULMONER REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Pulmoner Rehabilitasyon FTR 307 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI SÜRE VE ) DERS BİLGİ FORMU ANATOMİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER) I DÖNEM Zorunlu Meslek i Seçmeli lık Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI ELEKTRİK VE ENERJİ. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI ELEKTRİK VE ENERJİ. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) DERS BİLGİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyaliz Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Diş Morfolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Resusitasyon Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Sınav salonlarında görevli öğretim elemanları tarafından mutlaka öğrenci kimlik kartlarının kontrolleri yapılacaktır. Öğrenci Kimlik Kartı yanında olmayan öğrenciler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz ulku.yilmaz@nisantasi.edu.tr Acil Hasta Bakımı II Ülkü Yılmaz

Detaylı

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Sınav salonlarında görevli öğretim elemanları tarafından mutlaka öğrenci kimlik kartlarının kontrolleri yapılacaktır. Öğrenci Kimlik Kartı yanında olmayan öğrenciler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SAĞLIKLI YAġAM VE EGZERSĠZ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sağlıklı YaĢam ve Egzersiz FTR 334 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 5 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

1. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHARDÖNEMİAMELİYATHANE HİZMETLERİ VİZE TARİHLERİ TÜRK DİLİ-II 12.04.2017 13.15 DERSİN YAPILDIĞI YER ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.-II 11.04.2017 10.30 DERSİN YAPILDIĞI YER YABANCI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Sınav salonlarında görevli öğretim elemanları tarafından mutlaka öğrenci kimlik kartlarının kontrolleri yapılacaktır. Öğrenci Kimlik Kartı yanında olmayan öğrenciler

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

FAR 699 Tez çalışması Farmakoloji 5. Yarıyıl - Güz. Meslek Dersi. Okul Eğitimi Süresi. Modüler/İçerik/Konular

FAR 699 Tez çalışması Farmakoloji 5. Yarıyıl - Güz. Meslek Dersi. Okul Eğitimi Süresi. Modüler/İçerik/Konular DERSİN KODU VE ADI BÖLÜM DÖNEM DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI FAR 699 Tez çalışması Farmakoloji

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI DÖNEM II / DERS KURULU II DOLAŞIM VE SOLUNUM DERS KURULU (

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI DÖNEM II / DERS KURULU II DOLAŞIM VE SOLUNUM DERS KURULU ( AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI DÖNEM II / DERS KURULU II DOLAŞIM VE SOLUNUM DERS KURULU (08.11.2017 08.12.2017) II. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM DERS KURULU Süre:

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Çetin / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Necla Benlier / Tıbbi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Demirçubuk / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Sınav salonlarında görevli öğretim elemanları tarafından mutlaka öğrenci kimlik kartlarının kontrolleri yapılacaktır. Öğrenci Kimlik Kartı yanında olmayan öğrenciler

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ Kodu: ANA105 Adı: Anatomi Teorik + Uygulama: 3+0 AKTS: 6 Sınıf/Yarıyıl Ders Düzeyi Ders Türü Programı

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU BECERİ SEVYESİ KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER İŞLETMELERDE ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ I Sınıfı 11 Öğrenci Grubu Beceri eğitimine ilgisi ve gayreti Kılık kıyafet durumu Çalıştığı kişilerle ilişkileri ve iş birliği

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE KREDİLERİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER VE KREDİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSLER E KREDİLERİ 1.SINIF in Adı Teorik Pratik AKTS Kredi TIP151 Kurulu I TIP152 Kurulu II TIP153 Kurulu III TIP154 Kurulu

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS ANATOMİ Ön Koşul Dersler

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS ANATOMİ Ön Koşul Dersler HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS ANATOMİ 2801102 1 3-2 4 6 Ön Koşul Dersler Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Prof.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: / Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI BAHAR YARIYILI FİNAL VE BÜTÜNLEME PROGRAMI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI BAHAR YARIYILI FİNAL VE BÜTÜNLEME PROGRAMI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI Dersin Adı Final/Tarih/Saat Sınav Salonu Bütünleme/Tarih/Saat/ Sınav Salonu Final/Tarih/Saat Sınav Salonu Bütünleme/Tarih/Saat Sınav Salonu Türk Dili II 23.05.2019

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Sınav salonlarında görevli öğretim elemanları tarafından mutlaka öğrenci kimlik kartlarının kontrolleri yapılacaktır. Öğrenci Kimlik Kartı yanında olmayan öğrenciler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Farmakoloji HEM203-2 2 2 3 2016 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı