İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)"

Transkript

1 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1)

2 İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ Kurumsallaşma İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri İLETİŞİM ve TANITIM FAALİYETLERİ İletişim Faaliyetleri Tanıtım Faaliyetleri PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON Planlama-Programlama Danışmanlık Hizmetleri Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Faaliyetleri PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME Doğrudan Mali Destek Öncelikleri ve Faaliyetler Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler Teknik Destek Öncelikleri ve Faaliyetler Güdümlü Proje Öncelikleri ve Faaliyetler Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ Yatırım Destek Ofisleri İZLEME ve DEĞERLENDİRME... Hata! Yer işareti tanımlanmamış Bölge Planı Uygulamaları İzleme ve Değerlendirme Süreci Mali Destek İzleme ve Değerlendirme Süreci GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER Devam Edecek Faaliyetler Yeni Faaliyetler EKLER Faaliyet Takvimi Özet Faaliyet Tablosu

3 ÇİZELGE LİSTESİ Tablo 1 Bölge Planı Öncelikleri... 8 Tablo 2 Kurumsallaşma Tablo 3 İnsan Kaynakları Tablo 4 Eğitim Faaliyetleri Tablo 5 İletişim Faaliyetleri Tablo 6 Tanıtım Faaliyetleri- Yurtiçi ve Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri Tablo 7 Tanıtım Faaliyetleri- Genel Sekreterlik Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Tablo 8 Planlama Programlama Tablo 9 Danışmanlık Hizmetleri Tablo 10 Araştırma-Geliştirme Tablo 11 Koordinasyon Faaliyetleri Tablo 12 Doğrudan Mali Destek Öncelikleri ve Faaliyetler Tablo 13 Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler Tablo 14 Teknik Destek Öncelikleri ve Faaliyetler Tablo 15 Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı - Faaliyetleri Tablo 16 Yatırım Destek Ofisleri Tablo 17 Bölge Planı Uygulamaları İzleme ve Değerlendirme Süreci Tablo 18 Mali Destek İzleme ve Değerlendirme Süreci Tablo 19 Mali Destek Verilecek Öncelikli Alanlar ve Tahmini Mali Destek Tutarları Tablo 20 Faaliyet Özeti

4 SUNUŞ TRC1 (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) Düzey 2 Bölgesi İpekyolu Kalkınma Ajansı, tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın koordinasyonunda, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın temel amacı 5449 sayılı kanunda öngörüldüğü üzere; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 15 Şubat 2010 tarihinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Devlet Planlama Teşkilatı nın (DPT) onayı ile Genel Sekreterlik görevine Dr. Bülent ÖZKAN atanmış ve ajans çalışmalarına başlamıştır yılı içinde ajansın ağırlıklı olarak kurumsallaşma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında TRC Bölge Planı hazırlanmış ve 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında Proje Teklif Çağrısı na çıkılmıştır yılı İpekyolu Kalkınma Ajansı Çalışma Programı, kanunda öngörülen mezkûr amaç doğrultusunda ve TRC1 Bölge Planı öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ajans Çalışma Programı ajansın görev ve yetkilerine uygun olarak, 5449 sayılı Kanunun 4., 11. ve 14. maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 21. maddesi hükümleri gereğince 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirleri, bunlara ayrılacak tahmini mali kaynakları ve bunların Ajans Bütçesi içindeki tahmini oranları ile belirtilen faaliyetlerin gerekçelerini ortaya koymaktadır. Ajans, 2010 yılında büyük mesafe kat ettiği kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarına 2011 yılında da devam edecektir. Ajansın 2011 yılı sonuna kadar odaklanacağı faaliyetler temel olarak; bölge plan ve programının geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler, potansiyel fayda sahiplerine yönelik mali ve teknik desteklerin sağlanması, mali destekler kapsamında izleme ve değerlendirme süreçleri, bölgenin gelişmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri, kurumsal çerçeve dışında kalan aktörlere yönelik işbirliği, tanıtım, farkındalık yaratma ve örgüsel (network) ağların tesis edilmesi, bölgenin yatırım ve iş olanaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılması ile bölgede devam eden yatırım 4

5 faaliyetlerinin izlenmesi şeklinde özetlenebilir. Ajansa aktarılan kaynakların TRC1 Bölgesi Bölge Planı önceliklerine uygun olarak proje ve faaliyet destekleri şeklinde potansiyel faydalanıcılara tahsis edilmesi çalışmaları da bu çalışma programı döneminde yürütülecektir yılı Çalışma Programı ana başlıkları altındaki her bir faaliyet için öncelik, zamanlama, personel ve bütçe kısıtları perspektifinde çalışma takvimi belirlenmiştir. Bu çalışma programında ayrıca yıllarına ilişkin gösterge niteliğinde çalışma programı tahminlerine de yer verilmiştir. Dr. Bülent ÖZKAN İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 5

6 GİRİŞ TRC1 Düzey 2 Bölgesi İpekyolu Kalkınma Ajansı, tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, Ajans genel sekreteri 15 Şubat 2010 tarihinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nın onayı ile atanmıştır. 17 Mayıs 21 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan sözlü sınavda başarılı bulunan 22 uzman personel ile 3 destek personeli (Muhasebe, Personel ve İdari İşler, Bilgi İşlem alanlarında) 15 Haziran 2010 tarihinde göreve başlatılmıştır. 21/09/2010 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ajansta 5 çalışma birimi ve 3 Yatırım Destek Ofisi kurulmuştur. Uzman personel ihtisas alanları ile uyumlu olarak Çalışma birimlerinde ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman Yatırım Destek Ofislerinde görevlendirilmiş ve bu tarihten itibaren birimler aktif olarak faaliyetlerine başlamıştır. Şekil 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması 6

7 2010 yılı Aralık ayı içinde Ajansın ihtiyaç duyduğu personelin nitelik ve ihtisas alanları ile uyumlu olarak belirlenen alanlarda 1 iç denetçi, 1 i hukukçu olmak üzere 8 uzman personel ve 3 destek personeli (yönetici asistanı, basın ve halkla ilişkiler ve sekreterlik ve arşiv görevlisi alanlarında olmak üzere) için ikinci personel alım ilanına çıkılmıştır Ocak 2011 tarihlerinde yapılan sözlü sınavda 1 iç denetçi ve 7 uzman personel ve 2 destek personeli başarılı bulunmuştur. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Kalkınma Ajanslarının teşkilat yapısı 5449 sayılı kanunun 7.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Ajans; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Kalkınma ajanslarında Katılımcılığın ana unsuru Kalkınma Kurulu dur. Bu itibarla Kalkınma Kurulu toplantılarına Ajansımız tarafından büyük önem verilmektedir. Kalkınma Kurulu üyeliklerinin güncelleştirilmesi ve kurulun daha etkin ve katılımcı hale getirilmesine yönelik çalışmalara 2010 yılı içinde başlanmıştır ve 2011 yılında da devam etmesi planlanmaktadır yılı 1.Kalkınma Kurulu toplantısı 9 10 Ağustos 2010 tarihinde Gaziantep Grand Otel de, 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı ise 29/12/2010 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi nde yapılmıştır yılında kurul toplantılarının ilkinin Kilis ilinde ikincisinin ise Adıyaman ilinde yapılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu ajansın karar organıdır. İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Gaziantep, Adıyaman, Kilis İl Valileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Adıyaman ve Kilis Merkez Belediye Başkanları, üç ilin İl Genel Meclisi Başkanları, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ile Adıyaman ve Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanından oluşmaktadır. Ajansımızın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kilis Valisi Sayın Turhan AYVAZ Kasım 2010 dan itibaren Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a devretmiştir. Kalkınma Ajansı Çalışma Yönetmeliği ne göre, Yönetim Kurulunun ajans merkezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinin her birinde; üç ilden oluşan bölgeler için yılda en az üç defa toplanması gerekmektedir. Buna göre Yönetim Kurulu, 2010 yılında Gaziantep ilinde 6, Adıyaman ve Kilis illerinde 3 kez olmak üzere toplantılarını gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu, 2011 yılında toplantılarını her ay Ajansın sorumluluk alanındaki farklı bir ilde gerçekleştirecek ve Ajansımızın faaliyetlerine yön veren kararlar alacaktır. 7

8 TRC Bölge Planı ve Hazırlık Süreci TRC Bölge Planı, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin tamamını kapsayacak şekilde, üst ölçekli plan-programlarla uyumlu olarak ve sektörel gelişme ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma hedeflerine uygun olarak 2010 yılı içinde hazırlanmıştır. TRC1 Bölgesi Bölge Planı vizyonu; Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile turizm zenginliği yaratmak, geçmişten gelen ticaret birikimiyle Ortadoğu da lojistik merkezi haline gelmek, tarımdaki çeşitliliği ve sanayideki rekabet gücünü geliştirerek sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü olmak tır. Bölge vizyonuna göre Lojistik, Sanayi, Turizm ile Tarım olmak üzere toplam 4 adet öncelikli sektör ve gelişme alanı tespit edilmiştir. Her bir öncelikli sektör için, TRC1 Bölgesi nin sahip olduğu potansiyellerin geliştirilmesine yönelik olarak 4 amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak hedef ve stratejiler oluşturulmuştur. Bölge planındaki vizyon-hedef-strateji başlıkları, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi nde (KAYS) sırası ile vizyon-stratejik hedef-öncelik başlıklarına tekabül etmektedir. Buna göre 2011 Çalışma Programı ndaki tüm faaliyetler Bölge Planındaki öncelikler ile ilişkilendirilecektir. Ajansın kurumsallaşması ve genel giderlere ilişkin faaliyetler plandaki öncelikler ile doğrudan ilişkilendirilemeyeceği için AJANS stratejik hedef başlığı altında Kurumsallaşma, İnsan Kaynakları, Koordinasyon, İzleme öncelikleri ile ilişkilendirilecektir. Tablo 1 Bölge Planı Öncelikleri VİZYON STRATEJİK HEDEF ÖNCELİK Ortadoğu da lojistik merkez haline gelmek HEDEF 1.1 Strateji Strateji HEDEF 1.2 Strateji Strateji HEDEF 1.3 Lojistik bölge potansiyelinin değerlendirilmesi Bölgenin, ulusal ve uluslararası ulaşım ve taşımacılık ağlarına kolay entegre olabilmesi için Lojistik Bölge altyapı fizibilite çalışmaları yapılacaktır. Sektörde rekabet edebilecek potansiyeli olan lojistik firmalar geliştirilecektir. Lojistik sektöründe bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi Bilgi ve telekomünikasyon teknolojileri geliştirilerek ihracat ve taşımacılıkta aktif şekilde kullanılmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Bilgi paylaşımı ve iş bağlantıları oluşturulması için elektronik iş platformları geliştirilmesi sağlanacaktır. Lojistik bölgelerde ulaşım, ticaret ve taşımacılık sektörlerine ilişkin istihdam 8

9 politikası geliştirilmesi Strateji HEDEF 1.4 Strateji Rekabet edebilirliği sağlamak için lojistik sektöründe çalışacak nitelikli eleman ihtiyacı belirleme çalışmaları yapılacaktır. TRC1 Bölgesi nin Acil Durum Planlaması nın yapılması Acil durum karşısında risk azaltma amacıyla, lojistik bölgenin üstlenebileceği fonksiyonların belirlendiği acil durum planlaması yapılacaktır. HEDEF 1.1 Üretim kapasitesinin artırılması ve bilgi ağının geliştirilmesi Tarımsal İşletmeleri Rekabetçi ve Etkin Bir Yapıya Kavuşturmak Strateji Strateji Strateji HEDEF 1.2 Strateji Strateji HEDEF 1.3 Strateji Strateji Strateji Strateji HEDEF 1.4 Strateji Strateji Hedef 1.5 Strateji Strateji Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. Pazarlama sistemi ve altyapısı geliştirilerek, yöresel ürünlerin markalaştırılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılacaktır. Ar-Ge kapasitesi ve yenilikçilik faaliyetleri geliştirilecektir. Sulama altyapısının geliştirilmesi Damlama ve yağmurlama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacak ve mevcut sulama sistemleri iyileştirilecektir Toplu basınçlı sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması özendirilecektir. Damızlık hayvan yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır. Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacaktır. Tarımsal ürünlerin işlenmesine ve pazarlanmasına yönelik yapıların güçlendirilmesi Antepfıstığı, üzüm, zeytin gibi bölgesel ihraç ürünlerinin, katma değeri yükseltilecektir. Depolama, sınıflandırma, paketleme tesisleri kurulacaktır. Tarıma dayalı imalat sanayinin geliştirilmesi Tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyonu sağlanacaktır. Modern süt ve et işleme tesisi kurma konusundaki girişimler özendirilecektir. Turizm Sektöründe Destinasyon Merkezi Olmak HEDEF 1.1 Strateji Strateji Strateji HEDEF 1.2 Strateji Strateji Strateji HEDEF 1.3 Strateji Strateji Bölge de yer alan kültürel, tarihi ve doğal varlıkların turizme kazandırılması Bölge illerindeki restorasyon çalışmaları hızlandırılacaktır. Bölgedeki değerleri kapsayan İnanç Koridoru, Kahta Turizm Kenti ve Gaziantep Marka Kent leri bölge turizmine kazandırılacaktır. Bölgedeki festivaller, ulusal ve uluslararası platforma taşınacaktır. Bölgede geceleme sayısının arttırılması Bölgedeki tesislerin nitelikleri artırılacaktır. Rekreasyon alanları açılacaktır. Bölgede yer alan turizm çeşitleri ve geliştirilmesi öngörülen alternatif turizm türleri ile uyumlu olabilecek konaklama tesisleri geliştirilecektir. Bölgede turizmcilik bilinci artırılması Bölgedeki turizm değerleriyle ve Gaziantep İslahiye Huzurlu Yaylası Turizm Merkezi ile ilgili tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Bölgenin tanıtım faaliyetleri geliştirilecektir. 9

10 HEDEF 1.4 Strateji Strateji Alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi Yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi geliştirilecektir. GAP Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi içinde bulunan bölge illerimizde kültürinanç turizminin yanı sıra sağlık turizmi de geliştirilecektir. Sanayi Rekabet Gücünü Artırmak AJANS HEDEF 1.1 Strateji Strateji HEDEF 1.2 Strateji Strateji HEDEF 1.3 Strateji Strateji Strateji Strateji HEDEF 1.4 Strateji Strateji Strateji Strateji AJANS AJANS AJANS AJANS Sanayi sektöründe nitelikli istihdamın artırılması Hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programları düzenleyen meslek okulları açılarak, nitelikli istihdam sağlanacaktır. İşletmelerin üretim ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesi Bölgede yeni teknolojilerin tanıtıldığı fuar organizasyonları düzenlenecektir. İşletmeler bilgi ve teknoloji transferleri konusunda bilgilendirilecektir. İhracata dönük sanayileşmenin geliştirilmesi Lojistik sektörü geliştirilecektir. İhracata yönelik üretim yapan firmaların kurumsal kapasiteleri arttırılacaktır. Sanayi ürünlerinde markalaşma sağlanacaktır. İhracat sektöründe yer alacak yeni yatırımcıların bölgeye çekilmesi için tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Ar-Ge altyapısının ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların, üniversiteler bünyesinde bulunan araştırma ve geliştirme merkezlerinden haberdar olması için iletişim kanalları ve işbirliği modelleri geliştirilecektir. Meslek yüksek okulları ile sanayiciler arasındaki iş birliği artırılarak ara eleman istihdamı artırılacaktır. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları yapılması için işletmelerin altyapıları geliştirilecektir. Marka ve patentle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır. Kurumsallaşma Koordinasyon İzleme İnsan Kaynakları Bütçe Uygulama Sonuçları Ajans ın 2010 yılı bütçe büyüklüğü ,13 TL olarak tahmin edilmiştir yılından devreden herhangi bir gelir bulunmamaktadır. Merkezi Yönetim bütçesinden Ajans a ,00 TL aktarılmıştır. Ajans a İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından toplam ,41 TL aktarılmıştır yılında elde edilen faiz geliri toplam ,88 TL olarak gerçekleşmiştir yılı bütçe gelirleri toplamda ,29 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı nın ajansa devredilmesi ile birlikte ,00 TL lik tutar 2011 yılında bu program için kullanılmak üzere itibariyle ajansa devredilmiştir. 10

11 2010 yılı Bütçe gideri toplamı ise 2010 yılı sonu itibariyle toplamda ,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Gider toplamının detayları ise şu şekildedir: Personel giderleri ,23 TL, mal ve hizmet alım giderleri ,74 TL, faaliyet giderleri 4.909,45 TL olarak tahakkuk etmiştir YILI ÖNCELİKLERİ 2011 yılı içinde 2010 yılı Mali Destek programı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler devam edecektir. Bu kapsamda 2010 yılı içine çıkılan teklif çağrısında başvurusu yapılan projelerin değerlendirilmesine yönelik olarak bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek ve projeler değerlendirilecektir. Daha sonra değerlendirme komitesi tarafından tekrar değerlendirmeye alınan projeler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır. Aynı süreçte projeler Genel Sekreterin görevlendireceği izleme uzmanları tarafından ön izleme sürecinde izlenecektir. Yönetim kurulu tarafından onaylanan 2010 yılı mali destek programı projeleri 2011 yılında izleme ve TRC1 Bölgesine katkıları bakımından değerlendirmeye tabi tutulacaktır yılında faaliyetlerine başlayan Ajans 2011 yılında öncelikli olarak kurumsallaşma sürecini tamamlayacak, bölgede birimler arası koordinasyonu sağlayacak ve bölge planının uygulamasını sağlayıcı faaliyetlere destek verecektir. Bu kapsamda bölgedeki üst ölçekli plan ve projeler ile uyumlu, çevre bölgeler ile koordineli bir strateji izleyerek amacına yönelik faaliyetleri etkili ve verimli biçimde gerçekleştirecektir. 11

12 2011 YILI FAALİYETLERİ 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 1.1 Kurumsallaşma Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri 2011 yılında toplamda 3 Kalkınma Kurulu toplantısı düzenlenmesi öngörülmektedir. Kurul toplantılarının ilkinin Kilis ilinde, ikincisinin ise Adıyaman ilinde yapılması planlanmıştır. Kalkınma Kurulu toplantılarına katılımı azami düzeyde sağlamak amacıyla da Ajans olarak toplantının gerçekleştirileceği illere diğer illerden ulaşımı sağlayacak araç kiralanması ve gerekli durumlarda üyelerin konaklamalarının sağlanması planlanmaktadır. Katılımcılığın yanı sıra Kalkınma Kurulu üyeleri arası ilişkilerin de kuvvetlendirilmesi için Kalkınma Kurulu toplantılarını müteakip yöresel gezilerin düzenlenmesi, yine bu gezilere ait ulaşım ve konaklama masraflarının Ajans tarafından karşılanması planlanmaktadır. Kalkınma Ajansı Çalışma Yönetmeliği ne göre, Yönetim Kurulu nun Ajans merkezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinin her birinde; üç ilden oluşan bölgeler için yılda en az üç defa toplanması gerekmektedir. Buna göre Yönetim Kurulu, 2011 yılında gerçekleştireceği 12 Yönetim Kurulu toplantısını her ay Ajansın sorumluluk alanındaki farklı bir ilde gerçekleştirecek ve Ajansımızın faaliyetlerine yön veren kararlar alacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu ve sekretarya işleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülmektedir Demirbaş Temini Ajans, 2010 yılı içinde Gaziantep teki ana hizmet binası ile Adıyaman ve Kilis illerindeki Yatırım Destek Ofisleri için fiziki mekânlara ilişkin ofis ekipmanı ve mobilya benzeri taşınır mal teminini gerçekleştirmiştir yılında ise Ajansa personel alımına paralel olarak ihtiyaç duyulacak demirbaş ve elektronik cihazların yanı sıra yeni kurulmuş olan YDO ların ihtiyaçları doğrultusunda taşınır mal temini yapılacaktır. Proje dönemlerinde bağımsız değerlendirme sürecinin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi bakımından Ajans hizmet binasında üç ayrı odaya kamera takip sistemi kurulması düşünülmektedir. Bununla birlikte, 2011 yılında Ajansımızın etkinliklerini kaydetmek amacıyla da 1 adet video kamera cihazı alınması planlanmaktadır. Ayrıca, sahada bulunulan süre zarfında da internet erişiminin sağlanabilmesi amacıyla uzman personele akıllı telefon özelliklerine sahip cep telefonu ve kurumsal cep telefonu hatları alınması düşünülmektedir. KAYS faaliyete geçmesiyle birlikte ihtiyaç olması durumunda sistemin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacak teknik donanımın (server vb.) da temin edilmesi planlanmaktadır. 12

13 1.1.3 Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemesi Temini 2010 yılı içinde Ajansın çalışma ofislerinin kiralanmasını müteakip ofis ekipmanı, kırtasiye ve sarf malzemesine ilişkin ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirilmiştir. Ajansa verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ve 2011 yılında doğacak ihtiyaçlar doğrultusunda, ofis ekipmanı, kırtasiye ve sarf malzemeleri temini için de gerekli alımlar yapılacaktır Kira Hizmetleri Temini Ajansımız faaliyetlerini Gaziantep Şehitkâmil ilçesi, İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi nde kiralamış olduğu 2. ve 3. katlarda sürdürmektedir. 2 katta toplam m 2 alana sahip olan ajans merkezinin aylık kirası 7.540,00 TL dir yılında hizmet binası sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü nün belirleyeceği oran kadar kira artışıyla, faaliyetlere mevcut hizmet binasında devam edilecektir yılından Kilis Yatırım Destek Ofisi, faaliyetlerini sürdürmekte olduğu Kilis Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında ve aylık kirası 730,00 TL olan ofiste faaliyetlerine devam edecektir. Adıyaman Destek Ofisi ise İl Özel İdare binasında aylık kirası 290,00 TL olan ofiste faaliyetlerini sürdürecektir. Adıyaman ve Kilis YDO larına ek personel istihdamı söz konusu olduğundan mevcut ofis alanlarının yeterli olmaması durumunda bu hizmet binalarına ek odaların kiralanması söz konusu olabilecektir İç Kontrol ve Dış Denetim Hizmetleri Temini Ajansımızın 2012 yılı Temmuz ayına kadar sağlamakla yükümlü olduğu Mali Yeterlilik koşulları gereğince; 2011 yılında, mevzuata uygun faaliyet gösterme, her türlü mali işlemde usulsüzlük ve yolsuzluğun önüne geçme, veri kaynaklarına güvenilir ve hızlı erişim amaçlarını gerçekleştirmek üzere etkin bir iç kontrol sistemi kurmayı planlamaktadır. İç denetimin amacı Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmaktır. Bu amaçla, uluslararası standartlar, kamu iç denetim standartları ve başarılı uygulamalar dikkate alınarak iç denetim standartları belirlenecektir yılında istihdam edilecek bir iç denetçiyle, iç kontrol sistemi kurulacak ve işler hale getirilmesi sağlanacaktır. Dış denetim, ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol süreç ve yapıları ile risk yönetiminin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi ve raporlanmasıdır. Dış denetim faaliyetleri; Ajansların faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun incelenmesini, iç kontrol sisteminin 13

14 değerlendirilmesini, Müsteşarlıkça yapılacak performans değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi, belgelerin toplanmasını ve bunların raporlanmasını kapsamaktadır yılı içinde Ajansımızın geçmiş dönemlere ilişkin hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatına göre faaliyet gösteren yetkili bir bağımsız denetim kuruluşuna incelettirilmesi planlanmaktadır. Bununla ilgili olarak 2010 yılı içinde Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. firması ile anlaşmaya varılmış ve dış denetim hizmet alımı anlaşması gerçekleştirilmiştir. Dış denetimin 2011 yılı Mart ayı içinde yapılması öngörülmektedir. Temini Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Gerek Ajans merkezinin gerekse Kilis ve Adıyaman Yatırım Destek Ofislerinin tadilat, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır yılı içerisinde ek personel istihdamıyla Ajans merkezinin ve yatırım destek ofislerinin ek hizmet alan ihtiyacına yönelik arşiv ve ofis alanı olarak iç mimari düzenlemeler yapılacak, ofisler uzman personellerin çalışmaları için daha uygun hale getirilecektir Ulaşım Hizmetleri Temini Ajansımız 2010 yılında dört adet şoförlü araç kiralamıştır. Bu araçlardan üçü ajans merkezi için, biri ise Kilis Yatırım Destek Ofisi için kiralanmıştır yılında Adıyaman Destek Ofisi nin araç ihtiyacı da giderilecektir. Ayrıca 2010 yılında mali destek için proje teklif çağrısına çıkan Ajansımızın 2011 yılında izleme değerlendirme faaliyetlerine yoğunlaşması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, 2011 yılında alınacak yeni personel ile kadrosunu genişletecek olan Ajansımızın araç ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle 2011 yılında biri Adıyaman Yatırım Destek Ofisi için olmak üzere toplam üç adet şoförlü araç kiralanması düşünülmektedir. Ayrıca mevcut 4 aracın sözleşmeleri 2011 yılı içinde biteceği için bu araçlar yerine tekrar hizmet alımı yapılacaktır. Ajans ayrıca bazı faaliyetler ve düzenleyeceği organizasyonlar (Kalkınma Kurulu vb.) çerçevesinde süreklilik arz etmeyen arızi araç kiralama yoluna gidebilecektir Destek Hizmetleri Temini (Güvenlik, Temizlik, Enerji) 2010 yılında güvenlik, temizlik ve sekreterlik hizmetlerini yapmak üzere Ajansımız tarafından hizmet alımı yöntemiyle personel istihdam edilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonunda faaliyete geçen Adıyaman ve Kilis YDO larının temizlik ve güvenlik ihtiyaçları 2011 yılı içinde hizmet alımı yolu ile giderilecektir. Ajans, 6 katlı Vakıflar Güven İş Merkezi nde iki katı kiralamış bulunmaktadır. Hizmet binasında ajansa tahsis edilen katların elektrik, su vb. giderleri 14

15 ödenecektir. Ayrıca, iklimlendirme, elektrik, su vb. nitelikteki bina ortak giderlerinin ajansa düşen kısmı da genel yönetim giderleri kapsamında ödenecektir Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemi KAYS sisteminin etkin bir biçimde kullanılması ile birlikte Ajansın işleyişi ile personel işlemleri, bütçe ve muhasebe işlemleri, izleme ve değerlendirme, dökümantasyon konularında diğer ajanslar ile standart bir uygulama gerçekleştirileceği değerlendirilmektedir. KAYS resmi olarak devreye girinceye kadar Ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi için gerekli olan yazılım ve donanımların, bunların bakım ve onarımı için gerekli hizmetlerin ve danışmanlık hizmetlerinin hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Tablo 2 Kurumsallaşma TEDBİR Bölüm Faaliyetler Sorumlus u B.P. ÖNCELİK Süresi Tahmini Maliyet TAHMİNİ MALİYET Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Genel Sekreterlik, MDB, PPKB , Demirbaş Temini , Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemesi Temini ,00 KURUMSALLAŞMA Kira Hizmetleri Temini İç Kontrol ve Dış Denetim Hizmetleri Temini Genel Yönetimle İlgili Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık Hizmetleri Temini MDB AJANS-Kurumsallaşma , , , , Ulaşım Hizmetleri Temini , Destek Hizmetleri Temini , Bütçe ve Muhasebe Sistemi ile İzleme Bilgi Sistemi ,00 15

16 1.2 İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler Ajans genel sekreterinin 15 Şubat 2010 tarihinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nın onayı ile atanmasının akabinde, Mayıs ayında yapılan sözlü sınavda başarılı bulunan 22 uzman personel ile 3 destek personeli 15 Haziran 2010 tarihinde göreve başlatılmıştır. İpekyolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Çalışma Programı nda öngörüldüğü üzere, 2010 yılı içerisinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman Yatırım Destek Ofisleri kurulmuş olup, uzman personelin bir kısmı Kilis ve Adıyaman illerindeki yatırım destek ofislerinde görevlendirilmiştir. Genel Sekreterliğimiz bünyesinde kurulması planlanan 5 birimde görevlendirilecek personel ihtiyacı da göz önünde bulundurularak, 2010 yılı Aralık ayında çıkılan personel ilanı ile 2011 yılı içinde 1 iç denetçi ve 1 i hukukçu olmak üzere 8 uzman personel ve 3 destek personeli daha istihdam edilmesi öngörülmektedir. Yatırım destek ofislerinde görevlendirilen personelin yatırım destek faaliyetleri kapsamında Mali Destek Programı başvuruları sürecinde o illerdeki başvuru sahiplerine yardımcı olmaları ve izleme sürecine destek sağlamaları düşünülmektedir. Bu kapsamda yeni alınacak olan personelden bir kısmı yatırım destek ofislerinde görevlendirilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde yatırım destek ofisinde görevlendirilecek personel sayılarında değişikliğe gidilebilecek ve görev yapan uzman personelin yeri değiştirilebilecektir. Tablo 3 İnsan Kaynakları TEDBİR Bölüm Faaliyetler Sorumlusu B.P. ÖNCELİK Süresi Tahmini Maliyet TAHMİNİ MALİYET İNSAN KAYNAKLARI Personel Giderleri İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler Genel Sekreterlik, MDB AJANS-Kurumsallaşma , , ,47 16

17 1.3 Eğitim Faaliyetleri Eğitim Programı ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Temel Eğitim Faaliyetleri Ajans bünyesinde gerçekleştirilecek olan hizmetlerin verimli ve etkin olması için ajans personelinin gerekli eğitimleri alarak belirli konulardaki bilgilerini artırması gerekmektedir. Eğitimler ile uzman personelin kişisel kapasite gelişimi, ajans kurumsal kapasitesinin de artmasına sebep olacaktır. Kalkınma Ajansları personelinin ihtiyacı halinde çeşitli konularda eğitim programlarına tabi tutulması Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin 19. Maddesinde belirtilmiştir. İlgili mevzuata dayanarak personele ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen konularda eğitim verilmesi düşünülmektedir. İhtiyaç duyulan konuların yanı sıra, personelin mesleki becerilerini geliştirici eğitimler de planlanmaktadır. Bahsedilen eğitimler, belirlenen konuda uzmanlaşmış Ajans personeli tarafından verilebileceği gibi, yerel, bölgesel ve ulusal kurum ve kuruluşlardan yardım alınarak da temin edilebilecektir. Bu minvalde, başta DPT olmak üzere, Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, KOSGEB, TİKA, ABİGEM, GAP ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlardan destek alınması ve bu kurum, kuruluşlarla işbirliği yapılması planlanmaktadır İşbaşı Eğitim, Staj, Kurs Faaliyetleri Personelin mesleki bilgi birikimi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitimlere ek olarak, Ajans personelinin çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda staj ve işbaşı eğitimlerine katılması, çalışma ziyaretlerinde bulunması da planlanan faaliyetler arasındadır. Bu kapsamda, personelin EURADA (European Association of Development Agencies), WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) gibi uluslararası kuruluşlar ile bazı yabancı bölgesel kalkınma ajanslarını ziyaret etmesi düşünülmektedir. Eğitim Konuları ve Hedeflenen Amaçlar 1- Rekabetçilik ve Rekabet Analizi: Bölgesel politikaların geliştirilmesinde ve kalkınmanın sağlanmasında bölgelerin rekabet edebilirlikleri kavramı önem kazanmıştır. Bir bölgenin veya ülkenin rekabet avantajı ekonomik dengeleri rahatlıkla değiştirebilmektedir. Bu gerçekten hareketle bölgesel rekabet edebilirlik kavramının gelişimi, rekabet edebilirliğin faktörleri ve araçları konularında ajans bünyesindeki tüm çalışma birimlerindeki uzman personelin eğitim alması planlanmıştır. 17

18 2- Kümelenme: Ulusal ve uluslararası rekabetçilik politikalarında önemli bir yaklaşım olarak görülen kümelenme temelli sektörel ve bölgesel kalkınma stratejileri başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya genelinde yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Kümelenme, gerek küçük gerekse büyük firmalar ve bölgeler düzeyinde rekabetçi yapılar oluşturulmasını sağlayan ve çağdaş kavramları içeren bir yaklaşım olması noktasında yerel yönetimleri, kamu otoritelerini, özel kuruluşları, araştırma kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun diğer ilgili kesimlerinde yer alan oyuncuları bir araya getirmektedir. Günümüzde kümelenmeler ülkelerinin rekabet gücünün artırılması konusunda ana gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu çerçevede, TRC1 Bölgesi nde kümelenmelerin oluşturulması, analizlerinin yapılması ve mevcut kümelerin yönetilmesi ve geliştirilmesi konularında uzman personelin eğitim alması önemli görülmüştür. 3- Yatırım Destekleri ve Mevzuatı: Kamunun verdiği yatırım teşviklerinin, tüm sektörlere sağlanan desteklerin ve uygulama mevzuatının ajans personeline aktarılması hedeflenmektedir. Bunun sonucunda yatırım ve destek ofisleri aracılığıyla bölgeye yatırım yapan ilgili kurum ve kuruluşların sağlıklı bir şekilde kamu desteklerinden haberdar olması sağlanacaktır. 4- Ulusal ve Bölgesel Planlama Süreci ve Temel Politika Belgeleri: Bölgenin geleceğini öngörebilmek ve bu öngörüye uygun, hem yerindelik hem de yerellik ilkesiyle uyumlu, tüm paydaşların sahip çıktığı, teorikten ziyade günlük hayatın içinde yaşayan bir plan yapmak ve mevcut TRC1 Bölge Planı nın revize edilerek geliştirilmesi amacıyla planlama sürecinin ve temel politika belgelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple, planlama süreçleri ve dikkate alınması gereken temel politika belgeleri hakkında ayrıntılı bilgi verecek bir eğitim yapılması öngörülmektedir 5- AB Katılım Öncesi Mali Yardımları: Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım sürecinde Avrupa Birliğinin Türkiye ye sağladığı mali yardımlara ilişkin olarak bu mali yardımların miktarlarına, kullanılış prosedürlerine ve uygulanışlarına yönelik önemli bir bilgi ihtiyacı olduğu gözlenmektedir. Bu anlamda ajans uzmanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ile ajans başta olmak üzere katılım öncesi mali destek fonlarından bölge ölçeğinde en üst düzeyde yararlanılması sağlanacaktır. 6- Proje Döngüsü Yönetimi: Kalkınma Ajansımız başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok fon kaynağından bölge ölçeğinde en üst düzeyde fayda sağlanabilmesi ve nitelikli projeler sunulabilmesi açısından kritik öneme sahip olan proje hazırlama kapasitesinin 18

19 geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Ajans uzmanlarına yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri yapılacaktır. 7- Gruplarla Çalışma Teknikleri ve Moderasyon: Hemen her projede, tanıtım gruplarında, organizasyonlarda olduğu gibi grup toplantıları çok değerli zamanları tüketmekte ve düşük verimle çalışmaktadır. Katılımcıların bir hedefe yönlendirilmediği ve planlamanın yapılmadığı durumlarda grup çalışmalarından yararlanmak mümkün değildir. Bu kapsamda ajans uzmanlarının grup toplantılarında ve değişik organizasyonlarda çalışma gruplarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri, kısıtlı zamanı daha verimli kullanabilmeleri amacıyla gruplarla çalışma teknikleri ve moderasyon konulu eğitime tabi tutulmaları öngörülmüştür. 8- İletişim ve Etkili Sunu Teknikleri: Bu eğitimin amacı herhangi bir görüşme, sunuş ya da eğitimi hazırlama ve sunma konusunda, ajans personelinin ihtiyaç duyacakları temel bilgileri uygulamalar yaptırarak aktarmaktır. 9- Çatışma Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri: Bu eğitimde, çalışma ortamında karşılaşılan çatışmalarla nasıl baş edilebileceği ve olumlu sonuçlar çıkarılabileceği gösterilecektir. Çalışma ortamlarında çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareket edilerek, çatışma çeşitleri, bireysel çatışma ve çözüm stilleri görülecek, çatışmayı erken safhada önlemenin ve olumlu sonuçlandırmanın yöntemleri uygulamalarla benimsetilecektir. 10- Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Eğitimi: Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının sağlanması ve eşit işe eşit ücret sağlanması şarttır. Bu amaçla Ajans personelinin konu ile ilgili bilgi ve hassasiyetlerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalara dair bilgilendirilmesi ve AB ile açılması planlanan sosyal politika ve istihdam müzakere faslı sırasında yürütülecek uyum çalışmalarına entegre olabilmesi için bu kapsamda bir eğitime gerek duyulmaktadır. 11- Lojistik Sektörü Eğitimi: Bölge Planı vizyonunda belirtilen amaçlardan birisi olan Orta Doğu da lojistik merkez haline gelmek amacına yönelik olarak bu sektörün öncelikle Ajans uzmanları tarafından tanınması ve anlaşılması, sonraki çalışmalar sürecinde gerekli kamusal yönlendirmelerin yapılabilmesi adına önem arz etmektedir. Bu sebeple, lojistik sektörünü genel hatlarıyla tanıtacak, bu sektörün gelişimi ve yönelimi hakkında bilgi verecek bir eğitim planlanmaktadır. 19

20 12- Satın Alma ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi: Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4. maddesinin d bendine göre her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu görevli gerçekleştirme görevlisi olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri, çalışma birimlerinin harcama yetkilisine doğrudan bağlı yöneticisidir. Dolayısıyla satın alma süreçlerinde sorumluluk üstlenen ve farklı disiplinlerden gelen gerçekleştirme görevlileri ile, satın alma sürecinde görev alan muhasebe yetkilisinin ilgili mevzuat konusunda eğitim alması önem arz etmektedir. 13- KAYS Eğitimleri: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) DPT Yönetim Modülü ile Kalkınma Ajansı Yönetim Modülü, Çalışma Programı ve Bütçe Modülü, Harcama Modülü ve Muhasebe Modülü olmak üzere beş ana kısımdan oluşmaktadır. Sisteme tanımlanan kullanıcılar, KAYS giriş ekranında kullanıcı adı ve şifrelerini girerek yetkilendirildikleri menülere erişebilir ve yetki seviyelerine göre işlem yapabilirler. Çalışma programları, bütçe işlemleri, bölge planı, yolluk harcamaları, satın alma, proje destekleri ve Ajansın diğer faaliyetleri 2011 yılından itibaren KAYS üzerinden yürütüleceğinden tüm ajans personeline KAYS uygulamaları ile ilgili eğitim verilmesi planlanmaktadır. 14- Destek Personeli Hizmet İç Eğitimleri: Ajans bünyesinde 1 adet muhasebe yetkilisi, 1 adet bilgi işlem destek personeli, 1 adet personel ve idari işlerden sorumlu destek personeli, 1 adet sekreterlik ve arşiv görevlisi ve 1 adet yönetici asistanı olmak üzere toplamda 5 adet destek personel istihdam edilmektedir. Destek personelin diğer bölgelerde faaliyet gösteren ajanslarla tecrübe paylaşımı ve kendi alanlarında eğitim almaları planlanmaktadır. 15- İstatistiki Veri Analizi Eğitimi: Saha çalışmalarından elde edilecek verilerin derlenmesi ve istatistiki açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bir eğitim düzenlenecektir. Bu eğitimde, genel istatistik programları ile coğrafi bilgi sistemi ile uyumlu çalışan istatistik programlarının başlangıç seviyesinde öğretilmesi düşünülmektedir. 16- İş Planı Hazırlama, İşletme Tanı Çalışması ve Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimleri: Bu eğitimleri alan YDO uzmanları işletmeleri çok daha iyi analiz edip onlara daha çok yardımcı olabilecektir. 17- Girdi-Çıktı (Input/Output) Analizi Eğitimi: Girdi-çıktı analizi eğitimi ile Ajans uzmanlarının Bölgenin iktisadi yapısını daha iyi analiz edebileceği değerlendirilmektedir. 18- Diğer Hizmet İçi Eğitimler: İhtiyaç hasıl olması durumunda öngörülmeyen alanlarda da Ajans personeline yönelik eğitimler düzenlenmesi düşünülmektedir. 20

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR DİZİNİ... v SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2014 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 1 2013 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2014 2013 Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı