ÖNEMLİ NOT: Page Scaling None YAPISAL KONTUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNEMLİ NOT: Page Scaling None YAPISAL KONTUR"

Transkript

1 ÖNEMLİ NOT: Notların çıktısını aldığınızda ölçeğin bozulmaması için çıktı alırken Page Scaling (Sayfa Ölçeklendirmesi) kısmının None (Yok) olarak seçilmesi gerekmektedir. YAPISAL KONTUR Yapısal konturlar topoğrafik konturlar (eş yükseklik eğrileri) gibi bir yapısal yüzey/düzlem üzerinde aynı yüksekliğe sahip noktaları birleştiren eğrilere verilen addır. Yapısal konturlar topoğrafik konturlarla aynı özelliklere sahiptir. Yapısal konturların topoğrafik konturlardan farkı onların bir yapısal düzleme ait olmalarıdır. Topoğrafik konturlarda olduğu gibi aynı düzleme ait yapısal konturlar birbirini kesemezler (yapının düşey veya devrik olması durumları hariç). Yapısal konturların devamlılığı ait oldukları yapının başka bir yapıyla (fay veya uyumsuzluk düzlemi gibi) kesilip kesilmemesi ile belirlenir. Yapısal konturlar topoğrafik konturlarda olduğu gibi, yapısal bir düzlem ile yatay referans düzlemle olan kesişim çizgilerinin bir harita düzlemine projeksiyonudur. Sık yapısal konturlar daha yüksek eğimi, seyrek yapısal konturlar daha az eğimli yüzeyleri gösterir. 1

2 Eğim açısının bulunması, α Yapısal kontur haritasından faydalanılarak eğim yönü ve eğim açısı bulunabilir; Konturlar arası yatay mesafe ölçülür (X), yükseklik farkı bulunur (Z) tanα=z/x, α=tan 1 (Z/X) örn: α=tan 1 (10 m/100 m), α=6 ÜÇ NOKTA PROBLEMLERİ Tabaka, çatlak, fay, klivaj gibi herhangi bir düzlemin jeolojik konumu belirleyebilmek için üç nokta problemi çözümlerinden yararlanılır. Genel prensip şudur; aynı düzleme ait eş yükseklikteki iki noktadan bir doğrultu çizgisi (yapısal kontur) geçer. Bir düzleme ait doğrultu çizgisini (yapısal konturu) çizebilmek için o düzleme ait aynı yükseklikteki iki noktanın deniz seviyesinden yüksekliklerinin bilinmesi gerekir. Örneğin bir düzleme ait A ve B noktaları deniz seviyesinden 500 m yükseklikte ise bu iki noktadan geçen bir çizgi 500 m yapısal konturunu yani o düzlemin doğrultu çizgisini oluşturur. Ancak düzlemin eğim yönü ve açısının bulunabilmesi için düzlem üzerinde farklı yüksekliğe sahip bir noktaya daha ihtiyaç vardır. PROBLEM 1 Düz bir sahada yapılan sondajda bir kömür tabakasının tavanına A, B, C gibi üç sondaj kuyusunda rastlanmıştır. Noktanın yüksekliği Sondaj Derinliği A 1050 m 450 m B 900 m 150 m C 1500 m 500 m 2

3 B noktası A noktasının K40D sunda ve 1200 m uzağındadır. C noktası A noktasının K20B sında ve 1600 m uzağındadır. Bu verilere göre, kömür tabakasının konumu bulunuz. (Ölçek: 1/20000) Çözümü Açıklama Verilen ölçek ve yönler kullanılarak noktalar yerleştirilir. B ve C noktaları A noktasına göre tarif edildiğinden A noktası merkez alınır ve diğer noktalar onun konumuna göre yerleştirilir. Verilen mesafeler ölçekten cm e çevrilerek hesaplanır. Buna göre, B noktası A noktasına göre alınan K40D yönünde bir hat boyunca 6 cm uzağına, C noktası A noktasına göre alınan K20B yönünde bir hat boyunca 8 cm uzağına yerleştirilmelidir. Verilen değerler sondajların yükseklikleri ve derinlikleridir. Sondajın yapıldığı noktanın yüksekliğinden sondaj derinliğini çıkararak o noktada kömür tabakasının deniz seviyesinden yüksekliği hesaplanır. Noktanın yüksekliği Sondaj Derinliği Kömürün Deniz Seviyesinden Yüksekliği A 1050 m 450 m 600 m B 900 m 150 m 750 m C 1500 m 500 m 1000 m 3

4 A ve C noktaları en yüksek ve en düşük değerler olduğu için AC çizgisi 50 m aralıklarla değerler yerleştirmek üzere eşit aralıklarla bölünür. Bu çizgi üzerinde B noktasının sahip yükseklik değerine sahip noktanın yeri bulunur (750 m). Konturların kaç m aralıkla çizileceği isteğe bağlıdır, amaç ortanca değere sahip noktanın yerinin en yüksek ve en düşük değer arasında nerde olduğunu bulmaktır. AC çizgisi üzerinde bulunan 750 m noktası ile B noktasından geçen bir çizgi çizilir. Böylece eş yüksekliğe sahip iki nokta birleştirilmiş olur. Bu çizgi 750 m yapısal konturunu aynı zamanda düzlemin doğrultu çizgisini ifade etmektedir. Bu çizginin Kuzeyle yaptığı dar açı açı ölçer yardımıyla okunarak düzlemin doğrultusu bulunmuş olur. Şekilde α olarak gösterilen bu açı 70 olarak ölçülmüştür. Açı Kuzeyden Doğuya doğru ölçüldüğü için K70D olarak ifade edilmelidir. Eğim açısı ve yönünü bulabilmek için bir yapısal kontura (doğrultu çizgisine) daha ihtiyaç vardır. Bunun için AB çizgisi de 50 m aralıklardan geçecek şekilde eşit aralıklarla bölünmelidir. AC ve AB çizgileri üzerinde eşit yüksekliğe sahip iki nokta birleştirilerek bir yapısal kontur daha elde edilmelidir (çizimde 700 ve 650 m değerleri birleştirilmiştir). Eğim yönü doğrultuya dik ve doğrultu çizgilerinin azaldığı yöndedir. Şekilde ok işaretiyle belirtilen çizgi eğim yönünü (EY) göstermektedir. Değerler güneydoğu yönüne doğru azaldığına göre eğim yönü GD dur. Eğim açısını bulabilmek için iki yapısal kontur kullanılır. Kullanılan bu iki yapısal kontur arasındaki yükseklik farkı ölçekten cm olarak ifade edilmelidir. Çizimde 750 ve 650 m konturları seçilmiştir, bunlar arasındaki yükseklik farkı (h) 100 m dir. Bu da ölçekten 0,5 cm olarak ifade edilir. (700 ve 750 m konturları da kullanılabilirdi ancak o zaman yükseklik farkı h=0,25 cm e denk gelirdi ve çizim zor olurdu). Daha sonra iki doğrultu çizgisi arasında dik çizilir (EY). Çizilen dikten doğrultu çizgisi üzerinde 0,5 cm alınır. Bulunan nokta ile dikin diğer ayağı birleştirilerek aradaki β değeri açı ölçer ile okunur. O açı da 14 olarak ölçülmüştür. Cevap: K70D/14GD PROBLEM 2 Düz bir sahada yapılan sondajda bir kumtaşı tabakasının tavanına A, B, C gibi üç sondaj kuyusunda rastlanmıştır. Noktanın yüksekliği Sondaj Derinliği A 2000 m 200 m B 750 m 150 m C 570 m 170 m A noktası C noktasının K50B sında ve 1400 m uzağındadır. B noktası C noktasının K40D sunda ve 1200 m uzağındadır. Bu verilere göre, kumtaşı tabakasının konumu bulunuz. (Ölçek: 1/20000) 4

5 PROBLEM 3 Tekdüze eğime sahip kömür damarı aşağıda verilen haritadaki üç ayrı noktada yapılan sondajlarda kesilmiş olup kömürün derinliği bu sondajlarda şöyledir: A sondajında 90 m, B sondajında 110 m, C sondajında 20 m. Bu verilere göre, a) Kömür damarının yapısal konturlarını çiziniz ve kömürün konumunu bulunuz. b) D, P, E noktalarında kömür derinliğini bulunuz. (Ölçek: 1/2000) 5

6 KESİŞEN DÜZLEMLER Düzlemsel yapıların kesişmesi sonucu meydana gelen bazı geometrik ve jeolojik özelliklerin yapısal jeolojide önemli bir yeri vardır. İki düzlemin kesiştiği hat, her iki düzlemin ortak noktalarını üzerinde taşır. Bu ortak noktalar bir doğru ile birleştirildiğinde meydana gelen çizgiye arakesit denir. Düzlemsel yapıların kesişmesi sonucu oluşan arakesit çizgisi tam bir doğru şeklindedir. Ancak düzlemlerden birinin veya ikisinin kavisli/düzensiz olması durumunda arakesit çizgisi eğri/kavisli olabilir. Jeolojik çalışmalarda düzlemsel yapılar sıklıkla karşımıza çıkmakta ve bunlarla ilgili problemlerin çözümlenmesi gerekmektedir. Faylar, kıvrım kanatları, tabakalar, eklemler, damarlar ve bunların kesişmesiyle oluşan arakesitler bu problemler arasında önemli yer tutmaktadır. ARAKESİT PROBLEMLERİ 6

7 PROBLEM 1 Bir damar ile bir kumtaşı tabakasının kesiştikleri hat boyunca bir cevher zonu oluşmuştur. Damarın konumu K55D/70GD, tabakanın konumu ise K45B/35GB dır. Bu verilere göre, a) Cevher zonunun konumunu bulunuz. b) 200 m derinde cevher zonuna rastlamak için açılacak düşey sondajın yerini bulunuz. c) 300 m derinlikteki cevher zonunun gerçek uzunluğu kaç m dir? (Ölçek: 1/10000) Çözümü Açıklama a) Öncelikle belirlenen bir merkez noktasından (A) her iki düzlemin doğrultuları (K55D ve K45B) da çizilir. A noktası bu düzlemlerin ilk kesişim noktasıdır. Doğrultulara dik olacak şekilde verilen yönlere doğru eğim yönleri çizilerek uçlarına ok işareti konur (EY). Eğim yönleri doğrultu çizgisinin üzerinde herhangi bir yerden çizilebilir. Eğim yönlerini temsil eden çizgilerle eğim açısı kadar açı yapan çizgiler çizilir (istenen yöne). Örneğin K55D için GD yu gösteren EY çizgisi ile 70 açı yapan bir çizgi, K45B için ise GB yı gösteren EY çizgisi ile 35 açı yapan bir çizgi çizilmeli. Bu çizgiler damar ve kumtaşı düzlemlerinin kendisini temsil etmektedir. EY ile düzlemin kendisi arasında (yani açının karşısına denk gelir) bir h mesafesi belirlenir. h keyfi bir değerdir ancak bütün soruda aynı h mesafesinin kullanılması önemlidir. Çizimde 1 cm kullanılmıştır. Bu h mesafesi doğrultulara paralel (eğim yönüne dik) olarak uzatılır. Çizimde kesikli çizgilerle gösterilmiştir. h paralellerinin kesiştikleri nokta (B) düzlemlerin 2. ortak kesişim noktasını ifade eder. 7

8 A noktasına B noktasına çizilecek bir çizgi bu iki düzlemin arakesit çizgisini temsil eder. Arakesitin gidişi kuzeyle yaptığı dar açıdır (α). Çizgisel bir yapı olduğu için Güneyle yaptığı dar açı da okunabilir. (K39D veya G39B). Arakesit üzerinde B noktasından arakesite dik olarak h mesafesi çizilir (istenen yöne). A noktası h mesafenin bittiği yerle birleştirilerek bir üçgen elde edilir. Bu üçgende h ın karşısındaki açı (β) dalım açısını verir (34 ). Arakesitin bulunduğu coğrafik yön ise dalım yönünü verir (GB). Arakesitin konumu gidiş, dalım açısı, dalım yönü olarak ifade edilir. Cevap: G39B/34GB b) Arakesit ve cevher arasında oluşturulan üçgende h a paralel 200 m mesafenin olduğu yer bulunur, bu da ölçekten 2 cm e karşılık gelir. Düşey sondaj diye belirtildiği için 2 cm lik bu çizginin arakesite dik olması gerekir. Arakesit çizgisi gerçekte cevherin yüzeydeki iz düşümünü temsil ettiği için sondaj yapılacak yer arakesit üzerinde bir nokta olmalıdır. Arakesit ve cevher arasında bulunacak 2 cm lik çizginin arakesit üzerindeki noktası sondaj yapılacak noktadır (S). Cevap: S noktası c) Aynı üçgen içerisinde 300 m ye karşılık gelen mesafe işaretlenecektir. Aynı şekilde arakesite dik, h a paralel olmalıdır. Bu çizginin cevher üzerindeki noktasının (C) A noktasına olan uzaklığı cevherin uzunluğunu (AC) ifade eder, ölçekten m ye çevirmek gerekir. Cevap: 540 m PROBLEM 2 Bir kıvrımın her iki kanadından alınan ölçümler aşağıda verilmiştir. Verilenlere göre kıvrım ekseninin konumu bulunuz. A kanadı K30D/60GD B kanadı K20B/30GB PROBLEM 3 Bir damar ile bir kumtaşı tabakasının kesiştikleri hat boyunca bir cevher zonu oluşmuştur. Damarın konumu K40D/60GD, tabakanın konumu ise K50B/40GB dır. Bu verilere göre, a) Cevher zonunun konumunu bulunuz. b) 300 m derinde cevher zonuna rastlamak için açılacak düşey sondajın yerini bulunuz. c) 750 m derinlikteki cevher zonunun gerçek uzunluğu kaç m dir? (Ölçek: 1/30000) 8

9 FAYLAR Üzerinde makaslama hareketine bağlı olarak (düzleme paralel yönde) gözle görülebilir miktarlarda ötelenme (1 cm ve daha büyük) olan her türlü kırığa fay adı verilir. Gerçek atım yönü ve biçimin belli olduğu durumlarda faylar atıma göre sınıflandırılır. Diğer durumlarda ise sınıflama ötelenmeye göre yapılır. Atım faylanmadan önce bitişik olan ve faylanma ile birbirinden ayrılmış iki noktayı birleştiren vektöre verilen isimdir. Atıma göre üç temel çeşit fay tanımlanmış olup bunlar: 1. Eğim atımlı faylar (dip slip); hareket fay düzlemi eğimine paralel, 2. Yanal atımlı faylar (strike slip) yatay atıma sahiptirler ve sağ yönlü (dextral) veya sol yönlü (sinistral) olmak üzere iki biçimde tanımlanırlar. Fay düzlemi genelde düşey veya düşeye yakındır (90 ile 75 arası). Atım vektörü fay düzlemi içinde olup doğrultuya paralel veya yarı paraleldir; 3. Verev/Oblik atımlı faylardır (oblique). 9

10 Atımın değerlendirilmesi Bir fay düzlemi boyunca fay atımının değerlendirilmesi o fay boyunca ötelenmiş bir noktanın ötelenmeden önceki konumuna geri getirilmesi ile yapılır. Yanal atımlı faylarda ve eğim atımlı faylarda işlemler daha kolay iken verev atımlı faylarda işlemler daha karmaşıktır. Konu ile ilgili beş önemli kavram olup bunlar şöyledir: 1. Gerçek atım (net atım): bir fayın gerçek hareket vektörüdür. 2. Yanal atım: Yanal veya verev atımlı faylarda gerçek hareket vektörünün fayın doğrultusu yönündeki bileşenidir. 3. Eğim/düşey atım: Gerçek atımın fay düzlemi üzerinde ve eğim yönündeki bileşenidir. 4. Düşme: Fay bloklarının düşey düzlemde yeryüzüne göre olan hareket miktarıdır. Düşme aynı zamanda normal bir fayın yer kabuğunda oluşturduğu incelme veya ters faylarda ise kalınlaşma miktarına karşılık gelir. 5. Açılma/daralma: Fay bloklarının yatay düzlemde doğrultuya dik yöndeki hareket miktarıdır. Açılma aynı zamanda fayın yer kabuğunda yarattığı daralma (ters faylarda) veya uzamaya (normal faylarda) karşılık gelir. Fay ve diğer düzlemlerle ilgili bir diğer önemli tanım sapma açısı/rake/pitch kavramıdır. Yatım ilgilenilen düzlemin kendi içerisinde ölçülen bir olgudur. 10

11 AB: AE: ED: AD: DB veya AC: CAB açısı: 11

12 FAY PROBLEMLERİ PROBLEM 1 (Eğim Atımlı Fay) K60D/40GD konumlu bir damar, K65B/70GB konumlu bir fay tarafından ötelenmiştir. Fay düzleminin doğrultusu boyunca ölçülen doğrultu ayırdımı Güneydoğuya doğru 2500 m dir. Damarın fayın Kuzey bloğundaki yeri bilindiğine göre, a) Net atımı, b) Yatay atımı, c) Düşey atımı ve d) Fayın türünü bulunuz. (Ölçek: 1/50000) Çözümü Açıklama Fayın doğrultusu ve eğim yönü çizilir. Eğim açısından faydalanarak düzlemin kendisi çizilir. Damarın verilen bloktaki (K) yeri fayın doğrultusu üzerindeki herhangi bir nokta kullanılarak çizilir (A). Eğim açısından faydalanarak düzlemin kendisi çizilir. Çizimde düzlemlerin birbirine üzerine denk gelmemesi için A noktası ortada değil kenarda bir yerde seçilmiştir. A noktası fayın ve damarın ilk kesişim noktası olur. 12

13 İkinci ortak noktalarını bulmak için h mesafeleri alınır ve B noktası bulunur (detayı için arakesit problemleri çözümüne bakınız). A dan B ye doğru Arakesit çizilir. Doğrultu ayırdımının ölçekten cm karşılığı hesaplanır (5 cm). Damarın fay ile kesiştiği noktadan (A) itibaren fayın doğrultusu üzerinde GD ya doğru 5 cm ölçülerek işaretlenir (G). Bu nokta damarın Güney blokta devam ettiği noktadır. Eğim atımlı faylarda fay çizikleri fayın eğim yönüne paralel olduğundan G noktası fayın eğim yönüne paralel olarak arakesit üzerine taşınır (P). Eğim atımlı faylarda net atım eğim atıma eşit olduğundan net atım fay düzlemi üzerinde okunur. P fayın doğrultusuna paralel olarak fay düzlemi üzerine taşınır (N). KN uzunluğu ölçülüp (4,6 cm) ölçekten m ye çevrilerek net atım bulunur (2300 m). Oluşan KMN üçgeninin KM kenarı yatay atımı verir, ölçekten m ye çevrilmelidir (750 m). KMN üçgeninin h a paralel olan kenarı (MN) düşey atımı verir, ölçekten m ye çevrilmelidir (2150 m). Fayın eğim yönünün olduğu blok Tavan Blok (Tv) olarak belirlenir. Damarın eğim yönü daha genç olan tabakaları gösterir. Doğrultu ayırdımının iki yanında genç ve yaşlı kayaçlar yanyana bulunur. Bunların yanyana gelebilmesi için Tv blokta bulunan yaşlı kayaçların genç kayaçların yanına yükselmiş olması gerekir. Bu da ters fayı gösterir. Cevaplar: a) 2300 m, b) 750 m, c) 2150 m, d) Eğim atımlı ters fay 13

14 Neden eğim atımlı ters fay olmasına rağmen doğrultu boyunca bir atım varmış gibi görünüyor? 14

15 PROBLEM 2 (Eğim Atımlı Fay) K25B/35KD konumlu bir damar, K70D/70GD konumlu bir fay tarafından ötelenmiştir. Fayın net atım miktarı 3000 m dir. Damarın fayın Güney bloğundaki yeri bilindiğine göre, a) Fayın doğrultusu üzerinde damarın Kuzey bloktaki yerini, b) Doğrultu ayırdımını, c) Yatay atımı, d) Düşey atımı ve e) Fayın türünü bulunuz. (Ölçek: 1/100000) Çözümü Açıklama Fayın doğrultusu ve eğim yönü çizilir. Eğim açısından faydalanarak düzlemin kendisi çizilir. Damarın verilen bloktaki (G) yeri fayın doğrultusu üzerindeki herhangi bir nokta kullanılarak çizilir (A). Eğim açısından faydalanarak düzlemin kendisi çizilir. Çizimde düzlemlerin birbirine üzerine denk gelmemesi için A noktası ortada değil kenarda bir yerde seçilmiştir. A noktası fayın ve damarın ilk kesişim noktası olur. İkinci ortak noktalarını bulmak için h mesafeleri alınır ve B noktası bulunur (detayı için arakesit problemleri çözümüne bakınız). A dan B ye doğru Arakesit çizilir. Verilen net atım miktarının ölçekten cm karşılığı hesaplanarak fay düzlemi üzerinde ölçülür (N). 15

16 N noktası fayın doğrultusuna paralel olarak arakesit üzerine taşınır (P). Eğim atımlı faylarda fay çizikleri fayın eğim yönüne paralel olduğundan P noktası fayın eğim yönüne paralel olarak fayın doğrultusu üzerine taşınır (K). Bu nokta damarın Kuzey blokta devam ettiği noktadır. Damarın fay ile kesiştiği noktadan (A) itibaren fayın doğrultusu üzerinde K noktası arasındaki uzunluk doğrultu ayırdımını verir. İlk çizdiğiniz damardan yeni bulduğunuz damara doğru tarif edilir (KD ya), m ye çevrilerek bulunur (3800 m). Oluşturulan LMN dik üçgeninin LM kenarı yatay atımı verir, ölçekten m ye çevrilmelidir (1000 m). LMN üçgeninin h a paralel olan kenarı (LN) düşey atımı verir, ölçekten m ye çevrilmelidir (2800 m). Fayın eğim yönünün olduğu blok Tavan Blok (Tv) olarak belirlenir. Damarın eğim yönü daha genç olan tabakaları gösterir. Doğrultu ayırdımının iki yanında genç ve yaşlı kayaçlar yanyana bulunur. Bunların yanyana gelebilmesi için Tv blokta bulunan genç kayaçların yaşlı kayaçların yanına düşmüş olması gerekir. Bu da normal fayı gösterir. Cevaplar: a) K noktası, b) 3800 m KD ya, c) 1000 m, d)2800, e) Eğim atımlı normal fay 16

17 Neden eğim atımlı normal fay olmasına rağmen doğrultu boyunca bir atım varmış gibi görünüyor? 17

18 PROBLEM 3 K45D/30KB konumlu bir damar, K70B/70GB konumlu bir fay tarafından ötelenmiştir. Fay düzleminin doğrultusu boyunca ölçülen doğrultu ayırdımı KB ya doğru 2000 m dir. Damarın fayın G bloğundaki yeri bilindiğine göre, e) Net atımı, f) Yatay atımı, g) Düşey atımı ve h) Fayın türünü bulunuz. (Ölçek: 1/10000) PROBLEM 4 K55D/35KB konumlu bir damar, K45B/30GB konumlu bir fay tarafından ötelenmiştir. Fayın net atım miktarı 400 m dir. Damarın fayın G bloğundaki yeri bilindiğine göre, f) Fayın doğrultusu üzerinde damarın kuzey bloktaki yerini, g) Doğrultu ayırdımını, h) Yatay atımı, i) Düşey atımı ve j) Fayın türünü bulunuz. (Ölçek: 1/10000) 18

19 PROBLEM 5 (Oblik Atımlı Fay) K60B/45GB konumlu bir fayın Güneyinde K30D/40KB konumlu bir damar bulunmuştur. Fay düzlemi üzerindeki çiziklerin gidişi K40D olup, bunlar üzerinde ölçülen net atım miktarı 500 m dir. Bu verilere göre, a) Damarın fayın Kuzey bloğundaki yerini bulunuz. b) Doğrultu ayırdımını bulunuz. (Ölçek: 1/10000) Çözümü Açıklama Fayın doğrultusu ve eğim yönü çizilir. Eğim açısından faydalanarak düzlemin kendisi çizilir. Damarın verilen bloktaki (G) yeri fayın doğrultusu üzerindeki herhangi bir nokta kullanılarak çizilir (A). Eğim açısından faydalanarak düzlemin kendisi çizilir. A noktası fayın ve damarın ilk kesişim noktası olur. İkinci ortak noktalarını bulmak için h mesafeleri alınır ve B noktası bulunur (detayı için arakesit problemleri çözümüne bakınız). A dan B ye doğru Arakesit çizilir. Fay çiziklerinin gidişi fay doğrultusuyla bir noktada (T) kesişecek şekilde çizilir. Fay çiziklerinin fayın doğrultu uzanımıyla kesiştiği noktadan (S) çiziklere dik h mesafesi çizilir (istenen yöne). 19

20 h mesafesinin bittiği yer fay doğrultusuyla birleştirilerek bir üçgen oluşturulur. Bu yeni çizilen çizgi (TX) fay çiziklerinin kendisini temsil eder. Verilen net atım miktarının ölçekten cm karşılığı hesaplanarak fay çiziklerinin kendisi üzerinde ölçülür (N). N noktası fay çiziklerinin h ına paralel olarak fay çiziklerinin gidişi üzerine taşınır (P). P noktası fayın doğrultusuna paralel olarak arakesit üzerine taşınır (R). Oblik atımlı faylarda hareket fay çiziklerine paralel olduğundan R noktası fay çiziklerinin gidişine paralel olarak (K40D) fayın doğrultusu üzerine taşınır (K). Bu nokta damarın Kuzey blokta devam ettiği noktadır. Damarın fay ile kesiştiği noktadan (A) itibaren fayın doğrultusu üzerinde K noktası arasındaki uzunluk doğrultu ayırdımını verir. İlk çizdiğiniz damardan yeni bulduğunuz damara doğru tarif edilir (KB ya), m ye çevrilerek bulunur (4000 m). Cevaplar: a) K noktası, b) 4000 m KB ya PROBLEM 6 DB/55G konumlu bir fayın kuzeyinde K25B/40GB konumlu bir damar bulunmuştur. Fay düzlemi üzerindeki çiziklerin gidişi K30D olup, bunlar üzerinde ölçülen net atım miktarı 500 m dir. Bu verilere göre, c) Damarın fayın güney bloğundaki yerini bulunuz. d) Doğrultu ayırdımını bulunuz. (Ölçek: 1/10000) 20

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

ORYANTASYON VERİLERİ

ORYANTASYON VERİLERİ ORYANTASYON VERİLERİ Konum (attitude): Bir şeyin uzaydaki yönelimini ifade eder. Bir düzlemin konumu doğrultu ve eğimi ile tanımlanır. Bir çizginin konumu ise yönelim ve dalım ile tanımlanır. Cihet (bearing):

Detaylı

TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI Eğim Hesaplama - İki nokta arasındaki yükseklik farkının bu iki nokta arasındaki yatay uzaklığa oranına eğim denir. Yüzde veya binde olarak hesaplanır. Eğim (E)= Yükseklik farkı (h) Yatay uzaklık (L) x100

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

STEREOGRAFİK PROJEKSİYON TEKNİĞİ

STEREOGRAFİK PROJEKSİYON TEKNİĞİ STEREOGRAFİK PROJEKSİYON TEKNİĞİ Ortografik projeksiyon; geometrik metotlarla yapısal verileri göstermek ve çözmek için kullanıldı. Fakat metod çok fazla verinin olması durumunda yetersiz kalmaktadır.

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 27.02.2018 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 27.02.2018 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER,

Detaylı

10/3/2017. Yapısal Jeoloji, Güz Ev Ödevi 1. ( ) Profile, Eğim, Yükseklik

10/3/2017. Yapısal Jeoloji, Güz Ev Ödevi 1. ( ) Profile, Eğim, Yükseklik Yapısal Jeoloji, Güz 2017-18 Ev Ödevi 1. (18.09.2017) Profile, Eğim, Yükseklik 1. A-B, C-D, E-F, G-H, R-S noktalarından geçen profilleri gerçek ölçekli olarak çiziniz. 2. Siyah düz çizgi ile gösterilen

Detaylı

Laboratuvar 3: Stereonetler. Güz 2005

Laboratuvar 3: Stereonetler. Güz 2005 Laboratuvar 3: Stereonetler Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeolojide düzlemlerin, çizgilerin ve bunların kesişiminin oryantasyonunun tayin edilmesi önemlidir. Bu ilişkiler Kartezyen x-y-z koordinatlarında çalışıldığında

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI JEO152 / MS 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir.

Detaylı

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

TOPOGRAFİK, JEOLOJİK HARİTALAR JEOLOJİK KESİTLER

TOPOGRAFİK, JEOLOJİK HARİTALAR JEOLOJİK KESİTLER TOPOGRAFİK, JEOLOJİK HARİTALAR JEOLOJİK KESİTLER Dersin ipuçları Harita bilgisi Ölçek kavramı Topografya haritaları ve kesitleri Jeoloji haritaları ve kesitleri Jeolojik kesitlerin yorumları Harita, yeryüzünün

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2 TEKNİK RESİM 4 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi Geometrik Çizimler-2 2/21 Geometrik Çizimler - 2 Bir doğru ile bir noktayı teğet yayla birleştirmek Bir nokta ile doğru

Detaylı

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları 4. İz Düşümler TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Kullandığımız bir çok eşya ve makineyi veya bunlara ait parçaların imal edilebilmesi için şekillerini ifade eden resimlerinin

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI 1 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir. Eş yükseklik

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

Topoğrafya Haritaları, Yorumlanması ve Topoğrafik Kesit Alma

Topoğrafya Haritaları, Yorumlanması ve Topoğrafik Kesit Alma Uygulama 1 1.Topoğrafya Haritaları Topoğrafya Haritaları, Yorumlanması ve Topoğrafik Kesit Alma Ar.Gör. Cengiz Zabcı 1.1 Giriş Kontur çizgisi, belirli bir parametreye göre aynı değere sahip noktalardan

Detaylı

Laboratuvar 5: kırılgan (gevrek) faylar. Güz 2005

Laboratuvar 5: kırılgan (gevrek) faylar. Güz 2005 Laboratuvar 5: kırılgan (gevrek) faylar Güz 2005 1 Gevrek davranış/mohr-coulomb göçmesinin özeti Bir malzemenin dayanma gücü, artan litostatik basınç ile doğrusal olarak artıyorsa bu malzemenin Coulomb

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

KIRIKLAR VE FAYLAR NORMAL FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

KIRIKLAR VE FAYLAR NORMAL FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 NORMAL FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 NORMAL FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR 50 O den fazla eğimli ve eğim atım bileşenin doğrultu bileşenine göre oldukça büyük olduğu faylardır. Normal faylarda tavan bloku taban

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_5 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Haritalar ve kesit çıkarımı (Jeoloji-Mühendislik Jeolojisi ve topografik haritalar) Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com

Detaylı

DEFORMASYON, DAĞ OLUŞUMU

DEFORMASYON, DAĞ OLUŞUMU BÖLÜM 9 DEFORMASYON, DAĞ OLUŞUMU 1 Deformasyon kayaçların şekil veya hacim ya da her ikisinde birden olan değişimler için kullanılan genel bir terimdir. Bir başka deyişle kayaçlar, gerilimin sonucunda

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri. Mühendislik Mekaniği: Statik

Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri. Mühendislik Mekaniği: Statik Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri Mühendislik Mekaniği: Statik Hedefler Kuvvetleri toplama, bileşenlerini ve bileşke kuvvetlerini Paralelogram Kuralı kullanarak belirleme. Diktörtgen (Cartesian) koordinat sistemi

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/37 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

HARİTA PROJEKSİYONLARI

HARİTA PROJEKSİYONLARI 1 HARİTA PROJEKSİYONLARI Haritacılık mesleğinin faaliyetlerinden birisi, yeryüzünün bütününün ya da bir parçasının haritasını yapmaktır. Harita denilen şey ise, basit anlamıyla, kapsadığı alandaki çeşitli

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ETKİNLİK

HARİTA BİLGİSİ ETKİNLİK HARİTA Dünya nın tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı, küçültülerek bir düzleme aktarılmasıdır. kuşbakışı PLAN... Bir çizimin harita olabilmesi için... KROKİ... PROJEKSİYONLAR: Dünya nın şeklinin geoit

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ Yeryüzündeki herhangi bir noktanın sakin deniz yüzeyi üzerinde (geoitten itibaren) çekül doğrultusundaki en kısa mesafesine yükseklik denir. Yükseklik ölçümü; belirli noktalar arasındaki

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir.

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir. 1. TEMEL ÇİZİMLER Pergel Yardımıyla ik oğru Çizmek 1. oğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla ve G noktaları işaretlenir. 2. ve G merkez olmak üzere doğru dışında kesişecek şekilde

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİNİN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİNİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : YILMAZ YILMAZTÜRK NO : 041227063 ÖĞRETİM YILI : 2007 2008 BÖLÜMÜ : MAKĠNE EĞĠTĠMĠ PROGRAMI : MAKĠNE RESĠM ve KONST. ÖĞRETMENLĠĞĠ YÖNETİCİ

Detaylı

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar Harita Nedir? Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçek dahilinde düzleme aktarılmasıyla oluşan çizimlere denir. Haritacılık bilimine kartografya denir. Bir çizimin harita

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 4. GEOMETRİK ÇİZİMLER 4.1. ir doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek 1. - doğrusunun bir ucundan herhangi bir açıda yardımcı

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE)

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) TERMİNOLOJİ Klivaj. Deformasyon geçirmiş tortul veya metamorfik kayaçlardaki mineral veya tanelerin belirli yönlerde sıralanması ile oluşturduğu düzlemsel yapılara klivaj

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Kıvrımlanma

KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Kıvrımlanma KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) 1 Kıvrımlanma 2 1 Tabakalı kayaçların tektonik kuvvetlerin etkisiyle kazandıkları dalga şeklindeki deformasyon yapılarına kıvrım, meydana gelen olaya da kıvrımlanma

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

KABUK DEFORMASYONU VE DAĞ OLUŞUMU

KABUK DEFORMASYONU VE DAĞ OLUŞUMU KABUK DEFORMASYONU VE DAĞ OLUŞUMU Çomolungma Dağı (Everest), Nepal-Tibet Bir dağ oluşumu süreci sadece yerin yükselmesiyle sonuçlanmaz, kayaçların deformasyon geçirmesine de sebep olur. Deformasyon: Bir

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI 1. Alın iz düşümüne parelel veya çakışık olan doğrular profilde hangi ı verir? 9. Doğrunun düzlemi deldiği noktayı düzlem geçirme metodu ile bulunuz. A) Profil ve alınla

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin Temel ödevler Temel ödevler, konum değerlerinin bulunması ve aplikasyon işlemlerine dair matematiksel ve geometrik hesaplamaları içeren yöntemlerdir. öntemlerin isimleri genelde temel ödev olarak isimlendirilir.

Detaylı

Geometrik şekillerin çizimi

Geometrik şekillerin çizimi Geometrik şekillerin çizimi ir doğruya dışındaki P noktasından P geçen paralel doğru çizmek 1. P noktası merkez kabul edilir. yayı kadar açılan pergelle doğrusu kesiştirilerek noktası elde edilir. 3. Pergel

Detaylı

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. BÖLÜM TARAMALAR MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. TARAMALAR Kesitlerde, kesilen yüzey üzerine belirli eğimlerde ve şartlarda çizilen sürekli ve kesikli ince çizgilere Tarama Çizgisi denir. Bu çizgilerin

Detaylı

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR

FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Aralık 2005,

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

LABORATUVAR ÇALIŞMASI DERS NOTLARI

LABORATUVAR ÇALIŞMASI DERS NOTLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ JEO 152 FİZİKSEL JEOLOJİ LAORATUVAR ÇALIŞMASI DERS NOTLARI 2013 2 1. HARİTA İLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

BOYKESİT Boykesit Tanımı ve Elemanları

BOYKESİT Boykesit Tanımı ve Elemanları BOYKESİT Boykesit Tanımı ve Elemanları Boykesit yolun geçki ekseni boyunca alınan düşey kesittir. Boykesitte arazi kotlarına Siyah Kot, siyah kotların birleştirilmesi ile elde edilen çizgiye de Siyah Çizgi

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Jeodezi

Jeodezi 1 Jeodezi 5 2 Jeodezik Eğri Elipsoid Üstünde Düşey Kesitler Elipsoid yüzünde P 1 noktasındaki normalle P 2 noktasından geçen düşey düzlem, P 2 deki yüzey normalini içermez ve aynı şekilde P 2 de yüzey

Detaylı

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçü Tablosu Bel: 70 + 2 (bolluk payı)= 72 Basen: 94 + 2 (bolluk payı)= 96 Diz Genişliği: 22 Paça Genişliği: 20 Kalça Düşüklüğü: 20 Oturuş Yüksekliği: 26 Diz Boyu: 60 Pantolon Boyu:106

Detaylı

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya Altınekin-Konya Altınekin-Konya Meydanköy-Konya Yaşar EREN-2003 Tabakalı kayaçlar homojen olmayan gerilmelerle kıvrımlanırlar. Kıvrımlar kayaç deformasyonunun en göze çarpan yapılarındandır. Meydanköy-Konya

Detaylı

MHN 113 Mühendislik Çizimi 2

MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 2. BÖLÜM ÇİZGİLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 2. ÇİZGİLER 2.1. Çizgi Tipleri ve Uygulamaları Doğru ve eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki bir başlangıç noktasını bir bitiş (son) noktası

Detaylı

JDF/GEO 120 ÖLÇME BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF/GEO 120 ÖLÇME BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF/GEO 120 ÖLÇME BİLGİSİ II POLİGONASYON Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN KEMALDERE Sınıflandırma (BÖHHBÜY (26.06.2018)-Md:8) Bu yönetmelik kapsamındaki kontrol noktalarının hiyerarşik sınıflandırılması aşağıda

Detaylı

Yaşar EREN Kıvrım boyutları

Yaşar EREN Kıvrım boyutları 5.3.Kıvrım boyutları Kıvrım boyutlarını tanımlamak için dalga boyu ve kıvrım yüksekliği terimleri kullanılır Dalga genişliği:bir kıvrımın iki tarafındaki eksenler arasındaki mesafedir. Kıvrım yüksekliği

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı