KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001

2 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ Kuruluş Profili Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve HARİÇ TUTMALAR ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR TERİMLER VE TARİFLER Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Genel Kalite El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü YÖNETİM SORUMLULUĞU Yönetimin Taahhüdü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdisi Gözden Geçirme Çıktısı 19

3 Sayfa No 3/32 BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 6. KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık Alt Yapı Çalışma Ortamı ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Ürün Gerçekleştirmenin Planlaması Müşteri ile İlişkili Prosesler Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi Müşteri ile İletişim Tasarım ve Geliştirme Satın Alma Satın Alma Prosesi Satın Alma Bilgisi Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Üretim ve Hizmetin Sunumu Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü Üretim ve Hizmetin Sunumu için Proseslerin Geçerli Kılınması Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü 29

4 Sayfa No 4/32 BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Genel İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti İç Tetkik Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Veri Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet 32 KALİTE POLİTİKASI YILI KALİTE HEDEFLERİ ARGE.KEK.01-FR.01 ARGE.KEK.01-FR.02

5 Sayfa No 5/ GİRİŞ TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı; Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nın Kalite Yönetim Sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar. Bu el kitabı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar Standardı referans alınarak hazırlanmıştır. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi, müşteri şartları ve ihtiyaçları, ürün/hizmete uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları, politika ve hedefler, yürütülen hizmet ve faaliyetlerin kapsamı, prosesler ve iş deneyimleri göz önüne alınarak oluşturulmuş, dokümante edilmiş ve uygulamaya konmuştur. Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımı benimsenmiş ve prosesler ilgili dokümanlarda tanımlanmıştır. Tanımlanan prosesler; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar standardının şart koştuğu faaliyetleri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla düzeltici faaliyetler, kuruluş içi kalite tetkikleri, kalite politikası, kalite hedefleri, verilerin analizi ve yönetimin gözden geçirmesi iyileştirme aracı olarak uygulanmaktadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı, belgelendirme kuruluşu dışındakı üçüncü şahıslara veya firmalara nın onayı ile kontrolsüz kopya olarak verilebilir. 0.1 KURULUŞ PROFİLİ Karayolları Genel Müdürlüğünde Araştırma Hizmetleri, Genel Müdürlüğümüzün tarihli ve 5539 sayılı kanunla kuruluşundan tarihine kadar Teknik ve İktisadi Etüt İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü,1973 yılından 1976 yılına kadar Plan ve Proje Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü; 1976 yılından tarihine kadar ise Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Ülkemiz ve Karayollarındaki gelişmelere bağlı olarak teknik araştırma hizmetlerinin çeşitlilik ve yoğunluk kazanmasıyla tarih ve sayılı Bayındırlık Bakanlığı OLUR u ile Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığına; 1984 yılının ikinci yarısında ise Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı na dönüştürülmüştür.

6 Sayfa No 6/32 Son yıllarda, ülkemizde ve dünyada araştırma ve geliştirme hizmetlerinin önem kazanması ile birlikte de tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanun la başkanlığımızın Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı olan ismi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Başkanlığımız; merkezde 5 Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde Araştırma ve Geliştirme Başmühendislikleri ile birlikte uygun bir yol güzergahının seçilmesinden, yol ve yol yapılarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve işletmesi dahil yolun tüm aşamalarda aktif olarak arazi, laboratuar, proje ve kontrollük çalışmaları ile hizmet vermektedir. Başkanlığımız müşterilerine hizmet sunarken, Etüt, Proje ve Çevre Dairesi, Yol Yapım Dairesi, Sanat Yapıları Dairesi, Tesisler ve Bakım Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Program ve İzleme Dairesi başkanlıkları ile koordineli olarak çalışmaktadır. Yol ve yol yapıları ile ilgili hemen hemen tüm teknik problemler Daire Başkanlığımıza intikal etmekte, zemin, temel problemleri, heyelan ve her türlü malzeme, yol üstyapısı konularında Daire Başkanlığımız görüşü/onayı alınmaktadır. Daire Başkanlığımız bünyesinde 5 Şube Müdürlüğü mevcuttur. Jeolojik Hizmetler Şubesi Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesi Üstyapı Geliştirme Şubesi Malzeme Laboratuarları Şubesi Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yücetepe, Ankara adresinde faaliyet göstermektedir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER 1) Arazi Hizmetleri: Başkanlığımızca; yol ve viyadük, köprü, tünel, sanat yapılarından oluşan yol bileşenlerinin projelendirilmesi sırasında ön etüt, ön proje, kesin proje dahil tüm aşamalarında jeolojik yapı; zayıf zemin geçişleri; yarma-dolgu şevlerinin stabilitesi ve tasarımı; yol yapılarının temel zeminleri, tünelin açılacağı zemin/kaya ortamlarının, yol üstyapısının oturacağı taban zeminin tanımlanması; yol ve yol yapılarına olası etkilerinin farklı teknik seçenekler ve maliyetleri ile ortaya konması için arazi araştırmaları yapılır. Arazi araştırmaları; yüzey gözlemleri; sondajlar; arazide yerinde deneyler (SPT,

7 Sayfa No 7/32 CPT, pressiyometre); numune alınması; malzeme ocak etütleri; jeolojik ve jeofizik etütleri; heyelan etütleri, köprü, viyadük ayak yerleşim yerleri, tünel etütleri, dolgu, alttemel, temel malzemelerinin temini için ocak etütleri olarak sıralanabilir. 2) Laboratuar Hizmetleri: Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda tüm Şube Müdürlükleri laboratuar hizmeti vermektedir. Laboratuvar hizmetleri; Zemin Mekaniği ve Tüneller Şubesinde; Zemin Mekaniği ve Kaya Mekaniği Laboratuarları, Üstyapı Geliştirme Şubesinde; Toprak ve Stabilizasyon, Bitümlü Karışımlar ve Bitümlü Bağlayıcılar Laboratuvarları, Jeolojik Hizmetler Şubesinde Petrografik Analiz Laboratuvarı, Malzeme Laboratuarları Şubesinde; Beton, Kimya, Fizik, Mekanik Laboratuvarları ve Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şubesinde; Kalibrasyon Laboratuvarı tarafından verilmektedir. Bu Laboratuarlarda yol / yol yapıları, temel zemini ile ilgili deneylerden yol üstyapısı, yol yapı malzemeleri deneylerine kadar her türlü test ve kalite kontrol deneyleri ile bazı alanlarda arakontrol ve kalibrasyon hizmetleri verilmektedir. Son yıllarda, arazi ve laboratuar hizmetlerinden oluşan araştırma hizmetleri, proje ihaleleri kapsamında yaptırılmakta olup bu hizmetlerin keşif metrajı Dairemizce hazırlanmakta, hizmetin kontrolü ise Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerimiz elemanlarınca yürütülmektedir. Bununla birlikte, Bölge Müdürlüğü ihaleleri ve Karayollarınca emanet olarak yapılan yol projelerinde, yapım ve işletme sırasında ortaya çıkan problemlerin araştırılması tamamen Dairemiz ve Başmühendisliklerimizce yapılmaktadır. İş programının uygun olması halinde sektörün diğer kurum ve kuruluşlarına da arazi ve laboratuar hizmeti verilmektedir. 3) Proje Hizmetleri: Başkanlığımız proje hizmetleri, emanet olarak yapılan yol projeleri kapsamında öncelikle yarma/dolgu şevlerinin stabilite analizlerinin yapılarak projelendirilmesini, gerektiğinde tutucu yapıların (kazıklı perde, ankrajlı perde, istinat duvarı, toprakarme yapı vb.) projelendirilmesini, zayıf zemin geçişleri için alınan önlemlerin boyutlandırılmasını ve projelendirilmesini, tünel projelerinin hazırlanmasını (kazı ve destek sistemlerinin, giriş-çıkış yapılarının projelendirilmesi), Üstyapı (bitümlü temel, aşınma, binder, temel, alttemel) kalınlıklarının boyutlandırılmasını vb. kapsar. Özellikle yol yapımı esnasında ve işletme sırasında ortaya çıkan teknik problemler (heyelan, üstyapıda bozulmalar, köprü, tünel problemleri vb.) Başkanlığımız tarafından çözümlenir. 4) Kontrolluk Hizmetleri: Genel Müdürlüğümüzde; karayolu proje ihaleleri kapsamında yapılan her türlü arazi ve laboratuvar araştırma hizmetleri, hazırlanan jeolojik-jeoteknik, geoteknik, üstyapı rapor ve

8 Sayfa No 8/32 tasarımları Başkanlığımızca kontrol edilir. Hizmet kontrolü işi özellik arz ettiğinden, Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı ile Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlıklarının ihale ettiği, otoyol ve devlet yolu projelerinde yer alan yukarıda belirtilen araştırma işleri Başkanlığımızca yapılmaktadır. 5) Araştırma-Geliştirme-Eğitim Hizmetleri: Başkanlığımız, görev alanı kapsamındaki araştırma ve laboratuar hizmetleri ile ilgili şartnameleri hazırlamakta, bunlara ilave olarak danışmanlık hizmetlerine ait araştırma mühendislik hizmetleri teknik şartnamesini, üstyapı, zemin (geoteknik) ve tünel projelendirme hizmetleri ve bu işlerin yapım ve uygulaması ilgili teknik şartnameleri de hazırlamaktadır. Karayollarında eğitim hizmetleri, Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca organize edilmekle birlikte, Karayollarının kuruluşundan bu yana, Başkanlığımız, araştırmanın özel konuları ile ilgili (Heyelan, tünel proje ve yapım problemleri, üstyapı, bitüm, beton, trafik işaretleme malzemeleri, jeolojik etüt vb.) pek çok alanda her yıl periyodik olarak, kurs veya seminerler vererek Merkez ve Bölge personeline eğitim vermektedir. Benzer teknik eğitimler teknisyen, laborant seviyesinde de verilmektedir. Tünellerde püskürtme betonun yaş ve kuru olarak uygulanması, heyelan veya tünellerin geoteknik ölçümlerinde inklinometre, deformasyon ölçer, ekstensometre vb. kullanılması, yolun performansını artıracak yeni malzemelerin imalatlarda yer alması ve modern donanımlarının laboratuarlarda kullanılması gibi yol yapımındaki yeni teknolojilerin takip edilerek, bu konulardaki teknik nitelik ve şartların belirlenmesi Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır. Bunlara ilaveten, özellikle, yol üstyapısı ve yol yapılarının performansının yerinde gözlenmesi için aletsel yöntemlerin kullanılması ve elde edilen verilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi Başkanlığımızın ısrarla savunduğu prensipleri arasındadır. Araştırma raporları, geoteknik uygulama proje raporları, üstyapı proje ve araştırma raporları, malzeme test sonuç raporları gibi Araştırma ve Geliştirme Dairesince yapılan tüm hizmetlere ait dokümanlar arşivlenmektedir. Ayrıca teknik problemlere ait görüntüler (geoteknik, üstyapı bozulma vb.) fotoğraf ve/veya video teknikleri ile kaydedilerek, arşivlerimizde saklanmaktadır PROSES YAKLAŞIMI Kalite Yönetim Sistemimiz oluşturulurken, müşteri ve ürün/hizmete uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının tam olarak karşılanması ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkılarak, müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmış ve bu doğrultuda süreç yaklaşımı benimsenmiştir.

9 Sayfa No 9/32 Başkanlığımızca, müşteri ve ürün/hizmete uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayarak, politikamız doğrultusunda hizmet vermek amacıyla hedefler belirlenmiş ve süreçler oluşturularak uygulanmıştır. Süreç etkileşimleri Şekil.1 de verilmektedir. Süreçlerin izlenmesi, uygulanabilir olduğunda ölçülmesi ve analiz edilmesi için Süreç Planı ve Süreç Kontrol Kartı Formu oluşturulmuş, sorumlular, yöntemler ve periyotlar bu dokümanlarda tanımlanmıştır. Süreçlerle ilgili yapılan analizler,, Şube Müdürleri, Şefler ve Mühendislerimizle birlikte değerlendirilmekte ve iyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek, sürekli iyileştirme için gerekli olan faaliyetler yürütülmektedir. Hizmetin Sağlanması Prosedürü Süreç Planı Süreç Kontrol Kartı Formu ARGE.KP.14 ARGE.KP.14-PL.01 ARGE.KP.14-FR.04 Şekil.1 Proses Etkileşimleri Şeması MÜŞTERİ ŞARTLARI VE DİĞER ŞARTLAR KALİBRASYON VE ARAKONTROL SÜRECİ DENEY SÜRECİ PROJE SÜRECİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GİRDİ SÜREÇLER ÜRÜN/ HİZMET

10 Sayfa No 10/ KAPSAM ve HARİÇ TUTMALAR Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi; karayolu, tünel, köprü, yol alt ve üst yapısı ile sanat yapılarının proje kontrollük hizmetlerini, arazi araştırma ve kontrollük hizmetlerini, teknik test, analiz ile ara kontrol ve kalibrasyon hizmetlerinin sunulmasını kapsar. Bu faaliyetler mevzuat şartları ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar Standardına uygun olarak gerçekleştirilir. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde kendisine verilen görevleri, kalite politikası doğrultusunda, müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyerek, sürekli iyileştirme prensipleri çerçevesinde yerine getirir. Kapsam dahilindeki faaliyetlerimizde, Kalite Yönetim Sistemimiz tam olarak uygulanmakta ve gerekli görüldüğü durumlarda değişikliklere gidilebilmektedir. Hariç tutmalar; Kalite Yönetim Sisteminde hariç tutulan maddeler aşağıda verilmiştir Tasarım ve Geliştirme Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü nün mevzuat ve yönetmelikleri çerçevesinde hizmet sunumu gerçekleştirdiğinden, standardın bu maddesi hariç tutulmuştur f maddesinin teslimat sonrası hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığımızda, Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolünün, Teslimat Sonrası Faaliyetler aşaması gerçekleştirilmediğinden bu madde hariç tutulmuştur Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği Hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, doğrulanamayan herhangi bir faaliyetimiz bulunmadığından bu madde hariç tutulmuştur. 2.0 ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nın Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında TS EN ISO 9001 standardı referans alınmıştır.

11 Sayfa No 11/32 Kurumumuz; 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, ilgili Şartnameler, ilgili Mevzuat ve Deney/Kalibrasyon Standartları gibi dış kaynaklı dokümanlarına uygun olarak çalışmaktadır. Yürüttüğümüz hizmetlerin işleyiş şekillerinin anlatıldığı prosedürlerde ve talimatlarda, dikkate alınması gereken diğer ulusal ve uluslararası standartlara, yönetmeliklere ve şartnamelere ilişkin bilgiler verilmiştir. 3.0 TERİMLER VE TARİFLER Kalite: Müşterinin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak karşılayabilecek ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde üretmek. Sistem: Karşılıklı etkileşim içinde olan birbiri ile ilişkili elemanlardan oluşan bütün. Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri belirlemek ve hedeflere ulaşmak için oluşturulan sistem. Kalite Yönetim Sistemi: Kalite ile ilgili olarak kuruluşu yöneten ve kontrol eden yönetim sistemi. Ürün: Kalite El kitabı içinde ürün terimi, aynı zamanda hizmet anlamına da gelebilir. Üst Yönetim:, Şube Müdürleri ve Kalite Yönetim Temilcisinden oluşur GENEL ŞARTLAR Kalite Yönetim Sistemimiz, TS EN ISO 9001 standardının şartlarına uygun olarak, bu el kitabında anlatıldığı gibi oluşturulmuş ve dokümante edilmiştir. Standarda uygun olarak oluştururan sistemimiz uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla düzeltici faaliyetler, kuruluş içi kalite tetkikleri, kalite politikası, kalite hedefleri, verilerin analizi ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri iyileştirme aracı olarak kullanılmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan süreçler tanımlanmış ve organizasyon içinde uygulanması sağlanmıştır. Süreç etkileşimleri Şekil.1 de verilmektedir.

12 Sayfa No 12/32 Süreçlerin uygulanması ve izlenmesi için gerekli kaynaklar ve performans ölçütleri Süreç Planı nda, performans ölçütlerinin hedefleri, sürecin ölçümünden sorumlu personel, sürecin ölçüm ve değerlendirme peryotları ile sürecin performans hedeflerinin gerçekleşme durumları Süreç Kontrol Kartı Formu nda tanımlanmıştır. Planlanan ve yürütülen faaliyetler ile Başkanlığımız Üst Yönetimi tarafından süreçlerin verimli bir şekilde uygulanması ve kontrolü güvence altına alınmıştır. Süreçler Hizmetin Sağlanması Prosedürü ne göre izlenmekte, ölçülmekte ve uygulanabilir olduğunda analiz edilmektedir. Müşteri şartlarını ve ürüne uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayarak müşteri memnuniyetini arttırmak için süreçlere yönelik hedefler belirlenmiş ve Süreç Kontrol Kartı Formu ile kayıt altına alınmıştır. Belirlenen hedeflerle süreçlerin sürekli iyileştirilmesi güvence altına alınmıştır. Yapılan izleme ve ölçmeler neticesinde, planlanmış sonuçlara ulaşılamadığı veya ileride potansiyel uygunsuzlukların olabileceği tespit edildiğinde Düzeltici Faaliyetler Prosedürü veya Önleyici Faaliyetler Prosedürü ne göre işlem başlatılmaktadır. Başkanlığımız kalite hedefleri ARGE.KEK.01-FR.02 de verilmektedir. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının dış kaynaklı süreci bulunmamaktadır. Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Önleyici Faaliyetler Prosedürü Hizmetin Sağlanması Prosedürü Süreç Planı Süreç Kontrol Kartı Formu Yılı Kalite Hedefleri ARGE.KP.05 ARGE.KP.06 ARGE.KP.14 ARGE.KP.14-PL.01 ARGE.KP.14-FR.04 ARGE.KEK.01-FR.02

13 Sayfa No 13/ DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Genel Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi; Kalite politikası ve kalite hedeflerinden, Organizasyon El Kitabından, Kalite El Kitaplarından, Prosedürlerden ve kayıtlardan, Prosedürlerle ilişkili talimatlardan, Birimlere ait talimatlardan, Destek Dokümanlardan, Akış diyagramlarından, Planlardan, Proseslerin etkin olarak planlanması, uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için gerekli olan Teknik ve Kalite Kayıtlarından oluşur. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı dokümantasyon yapısının oluşturulmasında organizasyon yapısı, verilen hizmetler, süreçlerimizin karmaşıklığı ve birbirleriyle ilişkileri ile personelin yeterliliği dikkate alınmıştır. Dokümanların oluşturulması, yayınlanması, revizyonu vb. işlemler Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre yapılmakta ve yürütülen işlemler bu prosedür aracılığıyla güvence altına alınmaktadır. Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ARGE.KP Kalite El Kitabı Kalite El Kitabı, Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü nde açıklandığı gibi oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmıştır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ARGE.KEK.01 ARGE.KP.01

14 Sayfa No 14/ Dokümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi dâhilindeki dokümanların kontrolü; Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre yapılır. Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü, Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanmasını, Dokümanların gerekli oldukça gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanmasını, Dokümanların değişiklik ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin güvence altına alınmasını, Uygulanabilir dökümanların uygun baskılarının kullanım noktalarındaki mevcudiyetinin güvence altına alınmasını, Dokümanların okunaklı kalmasının, kolaylıkla ayırt edilebilmesinin güvence altına alınmasını, Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımının kontrol altında bulundurulmasının güvence altına alınmasını, Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda, uygun bir şekilde ayırt edilebilmelerinin güvence altına alınması için yürütülecek faaliyetleri kapsar. Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ARGE.KP Kayıtların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemimizde, tanımlanan şartlara uyulduğunun ve şartların etkin olarak uygulandığının kanıtı olan kayıtların belirlenmesi, arşivlenmesi, korunması, ulaşılabilmesi, elde tutulması, kalıcı bir okunabilirliğe sahip olabilmesi, kolaylıkla ayırt edilebilir olması ve elden çıkarılmasının kontrol altına alınması Kayıtların Kontrolü Prosedürü ile günence altına alınır. Kayıtların Kontrolü Prosedürü ARGE.KP YÖNETİM SORUMLULUĞU Üst yönetimin görev, yetki ve sorumlulukları Organizasyon El Kitabı nda verilmektedir.

15 Sayfa No 15/ YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetimi, Müşterilerin şartları ile birincil ve ikincil mevzuat şartlarının yerine getirilmesinin önemini çalışanlarına ileterek, Kalite politikasını oluşturarak, Kalite hedeflerininin oluşturulmasını güvence altına alarak, Yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini yerine getirerek, Personelin yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak durmasını sağlayarak, Gerekli kaynakların mevcudiyetini güvence altına alarak, Kalite Yönetim Sistemi nin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. Kalite Politikası. Yılı Kalite Hedefleri Organizasyon El Kitabı Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Kaynak Yönetimi Prosedürü ARGE.KEK.01-FR.01 ARGE.KEK.01-FR.02 ARGE.OEK.01 ARGE.KP.04 ARGE.KP MÜŞTERİ ODAKLILIK Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, faaliyetlerini müşteri odaklı olarak yürüterek, Madde ve deki faaliyetleri yerine getirerek, müşteri şartlarının belirlenmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasını güvence altına alır. Müşteri İle İlişkiler Prosedürü Hizmetin Sağlanması Prosedürü ARGE.KP.10 ARGE.KP KALİTE POLİTİKASI Üst yönetim tarafından, faaliyetlerimize yön vermek, tüm personelin aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak, kurum kültürü oluşturmak, kalite yönetim sistemi şartlarının karşılanmasını sağlamak, sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmak ve sistemi gözden geçirmek amacıyla ARGE.KEK.01-FR.01 Kalite Politikası belirlenmiştir. Üst

16 Sayfa No 16/32 Yönetim tarafından, Kalite Polikasının bütün çalışanlar tarafından benimsenmesi ve yürüttükleri faaliyetlerde yol göstermesi sağlanır. Kalite Politikası, müşteri tatminine ulaşmak için izlenecek yolu açıklar. Kalite politikasını desteklemek amacıyla kalite hedefleri oluşturulur. İç tetkik sonuçları ile Kalite Poltikasının anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir. Kalite Politikası yönetimin gözden geçirmesi toplantısında uygunluk açısından gözden geçirilir. Gelişen, değişen durumlara karşı izlenecek yolda herhangi bir değişiklik olması durumunda Kalite Politikası revize edilir. Kalite politikamız İletişim Prosedürü nde belirtildiği şekilde personele duyurulur ve personel tarafından anlaşılması sağlanır. İletişim Prosedürü ARGE.KP PLANLAMA Kalite Hedefleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından, kalite politikasına ulaşmak amacıyla her yıl yönetimin gözden geçirmesi toplantısında, ARGE.KEK.01-FR.02 Yılı Kalite Hedefleri Müdürler ve toplantıya katılması istenen ilgili teknik personelle birlikte belirlenir. Hedefler yazılı hale getirilir, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından onaylanır ve İletişim Prosedürü ne göre personele duyurulur. Hedeflerin belirlenmesi, takibinin yapılması, güncellenmesi ile ilgili faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü ne göre yapılır. Yılı Kalite Hedefleri Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü İletişim Prosedürü ARGE.KEK.01-FR.02 ARGE.KP.04 ARGE.KP Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Kalite Yönetim Sistemi planlanırken süreç yaklaşımı benimsenmiştir. Süreç Planı nda yer alan ve sıraları ve etkileşimleri Şekil 1 de verilen süreçler belirlenirken, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı nda

17 Sayfa No 17/32 uygulanan ve katma değer yaratan tüm faaliyetler göz önüne alınmıştır. Süreçlerin içerisinde yer alan faaliyetlerle ilgili yöntemlerin açıklandığı ve analiz için verilerin toplandığı dokümanlar, Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre hazırlanmıştır. Süreçlerin izlenmesi, uygulanabilir olduğunda ölçülmesi ve analiz edilmesi ile ilgili yöntemler ve sorumluluklar Süreç Kontrol Kartı Formu nda verilmiştir. Kalite Yönetim Sisteminde değişiklikler planlanıp uygulandığında, Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini güvence altına almak amacıyla atanmıştır. Sorumlu personel tarafından, sistemdeki gerekli düzeltmeler yapılıp, onaylandıktan sonra, değişiklikler, İletişim Prosedürü ne göre personele duyurulmakta ve varsa hazırlanan dokümanlar Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre ilgili birimlere dağıtılmaktadır.. Yılı Kalite Hedefleri Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü İletişim Prosedürü Hizmetin Sağlanması Prosedürü Süreç Planı Süreç Kontrol Kartı Formu ARGE.KEK.01-FR.02 ARGE.KP.01 ARGE.KP.04 ARGE.KP.08 ARGE.KP.14 ARGE.KP.14-PL.01 ARGE.KP.14-FR SORUMLULUK, YETKİ ve İLETİŞİM Sorumluluk ve Yetki Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığında görev, yetki ve sorumluluklar Organizasyon El Kitabında tanımlanmıştır. Organizasyon El Kitabı, Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ne göre dağıtılmaktadır. Personelin yatay ve dikey ilişkileri Organizasyon El Kitabı EK-1 de yer alan pozisyon şemalarında verilmektedir. Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü Organizasyon El Kitabı Organizasyon Şeması ARGE.KP.01 ARGE.OEK.01 ARGE.OEK.01-FR.01

18 Sayfa No 18/ Yönetim Temsilcisi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetimin Temsilcisi olarak, diğer görev ve sorumlulukları aynen kalmak kaydıyla, görev, yetki ve sorumlulukları Organizasyon El Kitabı nda tanımlanan bir Kalite Yönetim Temsilcisini atamış ve tüm organizasyona duyurmuştur. Atama Yazısı Organizasyon El Kitabı ARGE.OEK İç İletişim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığındaki iç ve dış iletişim metotları Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü ile İletişim Prosedürü nde açıklanmış ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği ile ilgili iletişim de böylece güvence altına alınmıştır. İç iletişim; politika ve hedeflerin personele duyurulması, toplantı duyuruları, sistem dokümanı değişikliklerinin bildirilmesi gibi konuları kapsar. Dış iletişim; protokollü işlerdeki iletişim gibi diğer kurum/kuruluşlar ve dış müşterilerle yapılan iletişimi kapsar. Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü İletişim Prosedürü ARGE.KP.01 ARGE.KP YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Genel Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanının, nin, Şube Müdürlerinin ve toplantıya çağırılan diğer personellerin katılımıyla, yönetim sisteminin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini güvence altına almak amacıyla en az yılda bir kez, Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü ne uygun olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı gerçekleştirilir. Gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere, kalite yönetim sisiteminde değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesini içerir. Gerekli görüldüğü hallerde ara toplantılar düzenlenir. Toplantı ile ilgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre saklanır.

19 Sayfa No 19/32 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü ARGE.KP Gözden Geçirme Girdisi Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, gündem aşağıdaki konulardan oluşabilir; Bir önceki dönem iç ve dış tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, Müşteri şikâyetleri ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi, Süreç performansı ve ürün uygunluğu, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, Bir önceki yönetimin gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemi ni etkileyebilecek değişiklikler, İyileştirme önerileri, Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü ARGE.KP Gözden Geçirme Çıktısı Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar, toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve bir nüshası ilgili personele dağıtılır. Toplantı çıktıları, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki konularla ilgili kararları içerir; Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin etkinliğinin iyileştirilmesi (hedefler, iyileştirici faaliyetler vb.), Müşteri şartları ile ilgili hizmetlerin iyileştirilmesi, Kaynak ihtiyaçları, Yıl içinde alınacak eğitimlerin belirlenmesi. Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü ARGE.KP.04

20 Sayfa No 20/ KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetimi; Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ayrıca müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini arttırılması için gerekli olan kaynakları ilgili dokümanlarda belirlemiş ve sağlamıştır İNSAN KAYNAKLARI Genel Hizmet şartlarına uygunluğu etkileyen işleri yapan personelin yetkinliği; yürüttükleri faaliyetler için gerekli olan, öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim dikkate alınarak Organizasyon El Kitabı nda tanımlanmış ve bu işler için yetkin personelin görevlendirilmesi sağlanmıştır. İnsan kaynakları ile ilgili faaliyetler Kaynak Yönetimi Prosedürü ne göre gerçekleştirilir. Organizasyon El Kitabı Kaynak Yönetimi Prosedürü ARGE.OEK.01 ARGE. KP Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelinin sahip olması gereken yeterlilik belirlenmiş ve Organizasyon El Kitabı nda verilmiştir. Uygulanabildiğinde, personelin belirlenen yetkinliğe ulaşması, eğitimlerle veya diğer faaliyetlerle gerçekleştirilir. Personelin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitimlerin planlanması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi Kaynak Yönetimi Prosedürü ne göre yapılır. Eğitimlerin sağlanması Kaynak Yönetimi Prosedürü ne ve Satın Alma Prosedürüne göre yapılır. Yeni alınan personele oryantasyon eğitimi verilir. Bu eğitimde personele yaptığı işin önemi aktarılır, işi benimsemesi sağlanır ve Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi verilir.

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36 T.C İZMİR VALİLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON SİSTEMİ YAYIN TARİHİ / NO: 22.06.2012 / 00 REV : 03 / 07.04.2014 Sayfa : 2 / 36

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı