ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 İDARİ VE MALİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Süreci Sürecin Sorumlusu: Sürecin Uygulayıcıları: Şube Müdürlükleri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan,para ve malzeme gibi)en uygun ve verimli şekilde kullanılması suretiyle hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek. Rektörlük ve bağlı birimlere ait tüm bütçe ve bütçeleme işlemleri ile Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen satınalma, tahakkuk, taşınır kayıt ve kontrolü, genel hizmetler,arşiv hizmetlerinin yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve idari diğer birimlerin talepleri, demirbaş mal ve malzemeler, gelen ve giden evrak, arşivlik malzemeler İŞ ve İŞLEMLER: 1. Rektörlük ve bağlı idari birimlerin yıllık Bütçe Kanun Teklif ve Tasarısı nın hazırlanmasını,planlaması ile harcanmasını, bütçe ödenek durumunun sürekli olarak takip ve kontrolünün yapılması, 2. Üniversitemizin maaş,ücret,yasal kesintilerinin takip edilmesi, 3. Rektörlüğe bağlı birimler ile Daire Başkanlık larının her türlü malzeme ve hizmete ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması,rektörlüğe bağlı Fakülte,Yüksekokul,Enstitü ve diğer bölümlerin Makine-Teçhizat alımlarına ilişkin ihtiyaçlarının satınalma yolu ile karşılanması, 4. Bilimsel Araştırma projeleri komisyonu tarafından kabul edilen,projeler gereği mal,hizmet ihtiyaçlarının satınalma yolu ile karşılanması, 5. Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale işlemlerinin yürütülmesi, 6. Kullanılan ve tüketilen demirbaş ve sarf malzemelerin,depolanmasını,kullanılımını muhafaza ve elden çıkarılmasını düzenleyen ilke ve esaslara uygun olarak faaliyetlerinin yürütülmesi değerlendirilmesi, Rektörlüğe bağlı birimlerinin ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarf malzemelerinin karşılanması, 7. Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve telefon hatlarının bakım ve tamir işlerinin yapılması, 8. Rektörlük ile Rektörlüğe bağlı bina ve tesislerin temizliğinin yapılması, Rektörlük taşıt araçlarının sevk ve idaresinin yapılması, 9. Rektörlük ile Rektörlüğe bağlı hizmet birimleri (Atölyeler, basımevi vb. birimler) ile Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerinde yapılan her türlü arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi, 10. Sivil Savunma hizmetlerinin yürütülmesi.

2 İDARİ VE MALİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Çıktıları : İşlemi tamamlanmış doküman ve kayıtlar, hizmet izleme sonuçları, yapılan ihale ve satın alma işlemi, ödeme işlemleri, ön mali kontrol işlemleri, avans işlemleri, tedarikçi değerlendirme işlemleri, hurdaya ayrılan ve terkin evrakları hazırlanan malzeme listeleri, mali yıl sonunda hazırlanan sayım cetvelleri ve depo stok listeleri, ayıklama ve imha komisyonunca yapılan imha işlemi sonuçları, tasnif işlemleri ve sonuçları, hizmete sunulan arşiv belgeleri, haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi, akıllı kart sisteminin yürütülmesiyle ilgili olarak koordinasyon, yönlendirme, ücretlendirme, faturalandırma işlemleri. Performans Göstergeleri: Öğrenci, idari ve akademik personel memnuniyet oranı, satınalma ve ihale sayıları, ödeme işlem sayıları, verilen hizmetlerin süreleri. Müşterisi: Akademik ve idari birimler, akademik ve idari personel, resmi ve özel kurumlar. Tedarikçisi: Genel Sekreterlik, Tüm Daire Başkanlıkları, Fakülte ve Yüksekokullar, Üniversite ile ilişki içersinde olan Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Üniversitemize iş yapan özel firmalar.

3 İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Gelen Talepler -Bütçe Tahakkuk Şb.Md. -Genel Sekreter -Rektör Yardımcısı -Rektör -Bütçe Tahakkuk Şb.Md. -Genel Sekreter Rektörlük ve bağlı idari birimlerin yıllık Bütçe Kanun Teklif ve Tasarısı nın hazırlanması. İlgili birimlerin bütçe planlaması ile harcanmasını,bütçe ödenek durumunun sürekli olarak takip ve kontrolünün yapılması Bütçe İşlemleri İş Akışı Bütçe İşlemleri İş Akışı -Satınalma Müdürlükleri -Genel Sekreter Birimleri her türlü malzeme ve hizmete ilişkin ihtiyaçları ile Makine-Teçhizat alımlarına ilişkin ihtiyaçlarının satın alma yolu ile karşılanması. Satınalma İş Akışı -Satınalma Müdürlükleri -Genel Sekreter Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen,projeler gereği mal,hizmet ihtiyaçlarının satınalma yoluyla karşılanması. Satınalma İş Akışı -Satınalma Müdürlükleri -Genel Sekreter Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale işlemlerinin yürütülmesi. İhale İşlemleri İş Akışı -T.K.K Servisi -Genel Sekreter Birimlerinin demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, kullanımı muhafazası ve elden çıkarılması işlemlerinin yerine getirilmesi Taşınır Mal Kayıt Kontrol iş Akışı

4 İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -Muhaberat Birimi İdari İşler İş Akışı -Genel Sekreter Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve telefon hatlarının bakım ve tamir işlerinin yapılması -İdari İşler Birimi -Genel Sekreter Rektörlük taşıt araçlarının sevk ve idaresi İdari İşler İş Akışı -İdari İşler Birimi -Genel Sekreter -Rektör Yardımcısı -Rektör -İdari İşler Birimi -Genel Sekreter Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı bina ve tesislerin temizliğinin yapılması, çevre düzeni ve kampüs temizliğinin yapılması Kiralama usulü ile takip edilen yerlerin kira,elektirik,su,ısınma vb. sözleşmelerinden kaynaklanan işlemlerin takip edilmesi İdari İşler İş Akışı İdari İşler İş Akışı -Tahakkuk Şube Müdürü -Genel Sekreter Üniversite personelinin maaş,yolluk yapılması icra, borçlanma vb. kesintilerinin takibinin yapılması. Mali İşler İş Akışı -İdari İşler Müdürlüğü -Genel Sekreter Rektörlüğe bağlı hizmet birimleri ile Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerinde yapılan her türlü arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi. Arşiv Hizmetleri İş Akışı -Akıllı Kart Koord. Birimi -Genel Sekreter Akıllı kart sisteminin yürütülmesiyle ilgili olarak koordinasyon,yönlendirme,ücretlendirme,faturalandırma,işlemlerinin yürütülmesi İş Akışı -Sivil Savunma Uzm. -Genel Sekreter Sivil Savunma Hizmetlerinin yürütülmesi Sivil Savunma İş Akışı İşlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması

5 İDARİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: İdari İşler Süreci Sürecin Sorumlusu: İdari İşler Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: İdari işler Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal tesislerinin ve müstecirlere ait taşınmazların, kira,elektirik vb, tahakkukların takibi, ulaştırma servisinin araç ve şoför görevlendirmelerinin takibi, akaryakıt talep formu ve araç sigorta takibi,personel, öğrenci ve şirket çalışanlarının araç giriş kart işlemlerinin takibi,rektörlük, kampüs temizliği ve çevre temizliğinin takibi Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve diğer birimlerin talepleri.yöneticilerin yazılı veya sözlü emirleri, iş talebinde bulunanların istekleri, yapılacak işlerle ilgili sarf malzemeleri İş ve İşlemler: 1. Sosyal tesis,kafeterya,kantin denetim kurulu marifeti ve buraların denetim ve kontrolünün yapılması, 2. Bankamatik, sosyal tesis ve kantinlerden sağlanan gelirlerin takibinin yapılması, 3. Araç giriş kartlarının hazırlanması, araçların akaryakıt taleplerinin hazırlanması 4. Kampüs içi reklam panolarının değişimi.afiş,bayrak asımı vb. işlerin yapılması, 5. Çevre düzeni ve kampüs temizliğinin yapılması. Çıktıları: Üniversitemiz bünyesindeki, sosyal tesis ve kafetarya ile ATM kira gelirleri işlemleri,ulaştırma hizmeti işlemleri,kampüs içi çevre temizlik işlemleri. Müşterisi:Akademik ve idari birimler, akademik ve idari personel,üniversite ile ilişki içerisinde olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar Tedarikçisi: Rektörlük,tüm birimler,resmi kurumlar

6 İDARİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Gelen Talepler -İdari İşler Şefi -Genel Sekreter -Rektör -Ulaştırma Sorumlusu -İdari İşler Şefi -Genel Sekreter -Rektör -İdari İşler Şefi -İdari İşler Sosyal tesis,kafeterya ve kantin denetim kurulu marifeti ile buraların denetim ve kontrolü yapılmaktadır.bankamatik, sosyal tesis, kantinlerden sağlanan gelirlerin takibinin yapılması Araç giriş kartları hazırlanması,ulaştırma biriminin sevk ve idaresi,araç görevlendirmelerinin yapılması Araçların akaryakıt taleplerinin hazırlanması -Şirket Personel Sorumlusu -İdari İşler Şefi Rektörlüğe bağlı birimlerin temizliği ve firma işçilerinin kontrolünün yapılması,kampüs içi çevre temizliğinin yapılması,kar kürüme ve tuzlama işlerinin yapılması,bina içi ve dışı ilaçlamalarının yapılması -Basımevi sorumlusu -İdari işler Şefi -Genel Sekreter Kampüs içi reklam panolarının değişimi,afiş,bayrak asımı vb. işlerin yaptırılması

7 BASIMEVİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Basımevi Süreci Sürecin Sorumlusu: Basımevi sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Basımevi Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ne bağlı tüm birimlerin eğitimöğretimle ilgili baskı taleplerinin karşılanması. Sürecin Girdileri: Kayıtlar, yasal mevzuatlar, akademik ve idari diğer birimlerin talepleri. Yöneticilerin yazılı veya sözlü emirleri, iş talebinde bulunanların istekleri (örnek çalışma ile), yapılacak işlerle ilgili sarf malzemeleri İş ve İşlemler: 1. Ders kitabı, yardımcı ders kitabı, sempozyum.kongre kitapçıklarının baskıları yapılması, 2. Dergi,broşür,afiş ve davetiye baskıları yapılması, 3. Öğrenci kayıt evrakları,öğrenci kulüplerinin ihtiyacı olan evraklar ile öğrenciye yönelik formların basımının yapılması, 4. Takdir-Teşekkür belgeleri, Onur ve Yüksek Onur belgeleri, Katılım belgeleri baskıları yapılması, 5. Gelen-giden evrak, zimmet, hasta kayıt defterleri baskıları yapılması, 6. Hasta sevk kağıdı,reçete,laboratuar tahlil vb. basılı formların basılması, 7. Antetli kağıt baskıları yapılması, 8. Tel spiral,fotokopi çekimi, kapak geçme işleri yapılması, 9. Sınav kağıdı,sınav kitapçıklarının baskıları yapılması, Çıktıları: Baskı ve fiziki şekillendirmesi isteğe uygun tamamlanmış olan basılmış meteryaller. Performans göstergeleri: İş talep eden birimlerin teslim edilen işler hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri. Müşterisi: akademik ve idari birimler,akademik ve idari personel,üniversite ile ilişki içerisinde olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar. Tedarikçisi: Rektörlük, tüm birimler, resmi kurumlar, özel firmalar.

8 BASIMEVİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İlgili Birimler Talebin Doğması,hazırlanması,onaylanması. İş Emri Belgesi Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Grafik,tasarım,dizgi işlemleri,baskı öncesi hazırlık yapılması. Baskı İşlemlerinin yapılması. Baskı sonrası işlemler ve teslimat işlemlerinin yürütülmesi.. İş Emri Belgesi İş Emri Belgesi İş Emri Belgesi Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Baskı Maliyet hazırlama İşlemlerinin yürütülmesi. İş Emri Belgesi Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. İşlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması Raporlanma İş Akışı Basımevi sorumlusu Genel Sekreter İlgili Rektör Yard. Faaliyet raporlarının hazırlanması

9 ATÖLYELER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Atölyeler Süreci Sürecin Sorumlusu: Atölyeler sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Atölyeler Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ne bağlı tüm birimlerin mobilya,ahşap işleri,metal işleri,ofis takımları gibi taleplerin karşılanması Sürecin Girdileri: Kayıtlar, yasal mevzuatlar, akademik ve idari diğer birimlerin talepleri. Yöneticilerin yazılı veya sözlü emirleri, iş talebinde bulunanların istekleri (örnek çalışma ile), yapılacak işlerle ilgili sarf malzemeleri İş ve İşlemler: 1. Mobilya ve ahşap işleri atölyesinde suntalam,laminant v.s gibi panel yarı mamullerinden, üniversitemiz ihtiyacı olan ofis takımları,kütüphane,vitrin,dolap,raf,tezgah,banko,bahçe mobilyaların üretiminin yapılması, 2. Metal işleri atölyesinde profil ve borulardan çelik konstrüksiyonlar,bahçe oturma grupları,saç işleri,boru ve profil büküm işi,seri parça kesim işi,paslanmaz çelik ve alüminyum kaynağı dahil tüm kaynak işlerinin yapılması, 3. Yapılacak işlerin ön değerlendirilmesinin (atölyede yapılabilirliğinin) yapılması, 4. Projelendirme,malzeme ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, 5. Malzemelerin projeye göre uygun ölçülere getirilmesi, 6. Malzemelerin montajı ve imalatı yapılan ürünün yerine montajının yapılması. 7. Küçük tamirat ve onarımların yapılması. Çıktıları: Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerin mobilya,ahşap işleri, metal işleri atölyesinde yapılan isteklerin fiziki şekillendirmesi isteğe uygun tamamlanmış ürünler. Performans göstergeleri: İş talep eden birimlerin teslim edilen işler hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri. Müşterisi: akademik ve idari birimler,akademik ve idari personel,üniversite ile ilişki içerisinde olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar. Tedarikçisi: Rektörlük, tüm birimler, resmi kurumlar, özel firmalar.

10 ATÖLYELER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İlgili Birimler Daire Bşk. İlgili Rektör Yrd. Atölyeler Sorumlusu Talebin Doğması,hazırlanması,onaylanması. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Mobilya, ahşap işleri ve metal işleri atölyesinde ihtiyaç duyulan isteklerin üretiminin yapılması. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Yapılacak işlerin ön değerlendirilmesinin (Atölyede yapılabilirliğinin) yapılması. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Projelendirme,malzeme ve ihtiyaçlarının belirlenmesi. İş Emri Belgesi Atölyeler Sorumlusu Malzemelerin projeye göre uygun ölçülüre getirilmesi. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Malzemelerin montajı ve imalatı yapılan ürünün yerine montajının yapılması İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Daire Bşk. Genel Sekreter İlgili Rektör Yard. Küçük tamirat ve onarımların yapılması İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Daire Bşk. Genel Sekreter İlgili Rektör Yard İşlemlerin sonlandırılması ve faaliyet raporlarının hazırlanması. Raporlar kayıtlar

11 TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Taşınır Kayıt Kontrol Birim Süreci Sürecin Sorumlusu: Taşınır Kayıt Şube Müdürlüğü Sürecin Uygulayıcıları: Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Harcama birimi tarafından edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerini göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alnması,tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyecek olan malzemelerin ambarda muhafaza edilmesi,taşınırların,yangın,ıslanma ve bozulmaya karşı önlemlerinin alınması. İş ve İşlemler: 1. Daire başkanlığından gelen satınalma ihtiyaç belgesinde belirlenen kalemlerin depoda olup olmadığının kontrol edilmesi, 2. Gelen satınalma isteğinde bulunan malzemelerden karşılanabilecek miktarların belirlenmesi, 3. Karşılanacak olan miktarlar taşınır istek belgesinde belirtilerek başkanlığa iletilmesi, 4. İlgili satınalma birimlerince satınalma işlemi gerçekleştirilen ve firmaya verilen sipariş yazısı ile firma tarafından getirilen mal/malzemenin geçici olarak teslim alma işleminin yapılması, 5. Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan mal/malzemenin depolama giriş işlemleri yapılarak Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kayıtlarının yapılması, 6. İlgili birimlerin yapmış olduğu malzeme isteklerinin başkanlıktan havaleli olarak gelmesi, 7. İsteklerin karşılanarak taşınır işlem çıkış fişinin düzenlenmesi ve birimlere zimmet karşılığı teslim edilmesi, 8. Girişi çıkışı yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi, 9. Periyodik dönemlerde sayım işlemleri yapılarak stok kontrolünün yapılması, 10. Yıl sonu işlemleri yapılarak, yıllık hesaplar çıkarılması, mizan ve defterlerin düzenlenerek ertesi yıla devirlerin yapılması. Çıktıları: Harcama birimi tarafından edinilen taşınırların muayene ve kabul işlemleri, isteklerin karşılanarak taşınır işlem çıkış fişinin düzenlenmesi ve birimlere teslim edilmesi işlemleri, periyodik dönemlerde sayım işlemleri yapılarak stok kontrolünün yapılması işlemleri. Müşterisi: Akademik ve idari birimler, akademik ve idari personel. Tedarikçisi: Rektörlük,Tüm birimler.

12 TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -T.K.K -Taşınır Kayıt sorumlusu Daire Başk. -Genel Sekreter ndan gelen satınalma ihtiyaç belgesinde belirlenen kalemlerin depoda mevcut olup olmadığı kontrol edilmesi Satınalma istek belgesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri T.K.K -Taşınır Kayıt sorumlusu Daire Başk. -Genel Sekreter Gelen satınalma isteğinde bulunan malzemelerden karşılanabilecek miktarların belirlenmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve birim Karşılanacak olan miktarlar Taşınır İstek Belgesine dökülürek ilgili birimin ihtiyacının karşılanması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve birim Karşılanmayacak olan isteklerin satınalma istek belgesinde belirtilerek başkanlığa iletilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve Birim İlgili satınalma birimlerince satınalma işlemi gerçekleştirilen ve firmaya verilen sipariş yazısı ile firma tarafından getirilen mal/malzemenin geçici olarak teslim alma işleminin yapılması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve birim personeli Daha önceden harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen muayne ve kabul komisyonunun çalışabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

13 TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -T.K.K personeli -Taşınır Kayıt Sorumlusu -Muayene Kabul Komisyonu -İdari ve Mali işler Daire Bşk. -Genel Sekreter Muyenesi yapılan ve girişi düzenlenen mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -Taşınır Kayıt Sorumlusu -Muayene Kabul Komisyonu -İdari ve Mali işler Daire Bşk. -Genel Sekreter Muayne ve kabul işlemleri tamamlanan mal/malzemenin Girişi düzenlenen mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi depolama giriş işlemleri yapılarak taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş kayıtlarının yapılması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -Taşınır Kayıt Sorumlusu -İdari ve Mali işler Daire Bşk. Taşınır İşlem fişi ile muayne ve kabul komisyonunca düzenlenen muayne ve kabul tutanağı ilgili satınalma birimine gönderilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -İlgili Birimler -Evrak Kayıt Daire Başkanlığı -T.K.K yetkilisi İlgili birimlerin yapmış olduğu malzeme isteklerinin başkanlıktan havaleli olarak gelmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -İlgili Birimler -T.K.K -T.K.K Servisi İstekler karşılanarak Taşınır İşlem çıkış fişi düzenlenip,birimlere zimmet karşılığı teslim edilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -T.K.K servisi Periyodik dönemlerde sayım işlemleri yapılarak stok kontrolü yapılması,harcama yetkilisine stok planlaması konusunda yardımcı olunması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -T.K.K Sorumlusu -Sayım Komisyonu -Genel Sekreter Yıl sonu işlemlerinin yapılması,yıllık hesapların çıkarılması,mizanların ve defterlerin düzenlenip ertesi yıla devirlerin yapılması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

14 MUHABERAT İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Muhaberat Süreci Sürecin Sorumlusu: Muhaberat sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Muhaberat Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: ve Kampüsleri (Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama hastanesi hariç) içerisinde kurulu büyük ve küçük ofis tipi telefon santralleri ile bu santrallere ait telefon dağıtım şebekeleri ve bina içi telefon tesisatlarında çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen arızaların en kısa sürede haberleşmeyi kesintiye uğratmadan ıslah edilmesi ve düzeltici bakımının yapılması, çıkması muhtemel arızaların ise önüne geçilebilmesi için tedbir olarak koruyucu bakımlarının yapılarak servis kalitesinin artırılması, haberleşmenin kesintisiz devamı, haberleşme gizliliğinin sağlanması, kurulu sistemlere ilave, genişleme için proje geliştirilmesi, sistemin işletilmesi ve işletme yönünden her türlü malzeme ve demirbaş malzemenin temini yönünde ( talep, araştırma, fizibilite) ön hazırlık yapılması ve yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Akademik ve idari birimlerin yazılı, sözlü talepleri, santral ve şebeke kayıtları, işletme mevzuatı, demirbaş mal ve malzemeler, gelen ve giden evrak. İş ve İşlemler: 1. Santralların bakım ve işletmesinin yapılması 2. Telefon şebekesinin bakım ve işletmesinin yapılması 3. Bina içi telefon tesisatının bakım ve işletmesinin yapılması 4. Telefon arızalarının giderilmesi 5. Tahsis edilen dahili telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması 6. Harici telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması 7. Kullanıcıların demirbaş ve sarf malzemelerin talep ve kullanımı Çıktıları: Müşteri memnuniyeti, müşteri isteklerini karşılama, işlemi tamamlanmış doküman ve kayıtlar

15 MUHABERAT İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İlgili Birimler Talebin Doğması,hazırlanması,onaylanması. Gelen Giden Evrak Muhaberat Muhaberat personeli Santralların bakım ve işletmesinin yapılması. Telefon şebekesinin bakım ve işletmesinin yapılması. Kayıt Defteri Tutanak Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Bina içi telefon tesisatının bakım ve işletmesinin yapılması. Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat personeli Telefon arızalarının giderilmesi. Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Tahsis edilen dahili telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması. Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Harici telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Kullanılan demirbaş ve sarf malzemelerinin talep ve kullanımı Kayıt Defteri Tutanak

16 AKILLI KART KOORİNASYON BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Akıllı Kart Koordinasyon Birimi Süreci Sürecin Sorumlusu: Akıllı Kart Koordinasyon Birimi Sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Akıllı Kart Koordinasyon Birimi Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Esogü öğrencileri ve personele ait kimlik kartlarına para yükleme ve harcama taleplerinin karşılanması Sürecin Girdileri: Kimlik kartları İş ve İşlemler: 1. Akıllı kart koordinasyon biriminde kimlik kartlarına (akıllı kartlara) para yükleme işi ve harcama işi (yemekhane+ öğrenci işleri, kantinler) olarak üç bölüm halinde yürütülmesi 2. Akıllı kartlara para yükleme işinde mutemet bilgilendirilir,akıllı kart merkezi veznelerinin açılması için onay verilerek,veznelerde para yükleme işlemlerinin başlamasının sağlanması 3. Yükleme işi bitince raporlar alınıp alınıp veznelerin kapatılması,akıllı kart merkezinin mutabakatının alınması,mutemetin parayı vezneye yatırması,yatan para makbuzunun mutabakatının yapılması, 4. Harcama raporlarının alınarak mutabakatınan yapılması, 5. Raporlama işlemi yapılarak gerekli imzaların alınması 6. Akıllı karta para harcama işinde ise yemekhane görevlisi,öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bilgilendirilerek,akıllı kart post makinesinin açılması için onay verilmesi, Çıktıları: Müşteri memnuniyeti, müşteri isteklerini karşılama, işlemi tamamlanmış doküman ve kayıtlar

17 AKILLI KART KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ SÜRECİ (Akıllı kart para yükleme işi) Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Başkanlıktan Resmi yazı gelmesi Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetler Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetler Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetler Muhasebe Yetkilisi Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetin bilgilendirilmesi Akıllı kart veznelerinin açılması için onay verilmesi Veznelerde para yükleme işlemlerinin başlaması Yükleme işi bitince raporları alıp veznelerin kapatılması,akıllı kart merkezinin mutabakatının alınması,mutemetin parayı vezneye yatırması,yatan para makbuzunun mutabakatının yapılması Raporlama işlemlerinin yapılarak gerekli imzaların alınması. Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri

18 AKILLI KART KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ SÜRECİ (AKILLI KARTA PARA HARCAMA İŞİ) (YEMEKHANE-ÖĞRENCİ İŞLERİ-KANTİNLER) Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Başkanlıktan resmi yazı gelmesi Yemekhane görevlisi ve Öğrenci İşleri nın bilgilendirilmesi Akıllı kart post makinesinin açılması için onay verilmesi Yemekhane ve öğrenci işleri görevlisinin işlemi başlatması Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Basımevi sorumlusu Genel Sekreter İlgili Rektör Yard. Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Yemekhane işlemleri ve öğrenci işleri işlemleri bitince Z raporu alıp kapatılması Akıllı kart merkezinin mutabakatının alınması ve raporlama işlemi yapılarak gerekli imzaların alınması Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı kart Koordinasyon Birimi Raporların muhasebe birimine iletilmek üzere başkanlığa gönderilmesi Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri

19 BÜTÇE HAZIRLIK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Bütçe Hazırlık Süreci Sürecin Sorumlusu: Tahakkuk Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Tahakkuk Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemize bağlı Genel sekreterlik, Daire Başkanlıkları, eğitim öğretim ve merkezlerin yıllık harcamalarının hesaplanabilmesi için Maliye Bakanlığının vermiş olduğu oranlar dikkate alınarak bütçelerin hazırlanması. Sürecin Girdileri: Bütçe hazırlama Rehberi,orta vadeli mali plan, yasal mevzuatlar, Akademik ve idari birimlerin, maaş bordro, emeklilik ve diğer özlük iş ve işlemlerinin talepleri. İş ve İşlemler: 1. Bütçenin hazırlanmasında mayıs ayı sonuna kadar orta vadeli program (DPT) tarafından açıklanması buna göre bütçe hazırlık sürecinin başlamış olması, 2. Haziran ayı sonuna kadar orta vadeli mali programın açıklanması, 3. Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan yayınlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi maliye bakanlığınca haziran ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması, 4. Bütçe hazırlama rehberi, bütçenin hazırlanmasında izlenecek yol ve yöntemler teknik ayrıntı ve standartların hazırlanması esnasenda kullanılacak formlara göre temmuz ayı sonuna kadar bütçe teklifleri hazırlanması ve Strateji Geliştirme na teslim edilmesi, 5. Ayrıntılı harcamanın yapılması, 6. Yıl içinde harcamaların yapılabilmesi için mecliste kabul edilen bütçenin tertiplere göre ve aylar itibariyle yapılacak harcamaların dağılımının yapılması ve Strateji Geliştirme na teslim edilmesi, 7. nın gerçekleştirme memurluğu olan tüm birimlerin ödeneğinin takibinin yapılması. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

20 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Bütçenin hazırlanmasında mayıs ayı sonuna kadar orta vadeli program (DPT) tarafından açıklanması buna göre bütçe hazırlık sürecinin başlamış olması -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Haziran ayı sonuna kadar orta vadeli mali programın açıklanması -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan yayınlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinin maliye bakanlığınca haziran ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Bütçe hazırlama rehberi,bütçe esnasında izlenecek yol ve yöntemler teknik ayrıntı ve standartların hazırlanması esnasında kullanılacak formlara göre temmuz ayı sonuna kadar bütçe teklifleri hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Ayrıntılı harcamaların yapılması Yılı bütçe kanunu Ayrıntılı finansman programı Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

21 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Yıl içinde harcamaların yapılabilmesi için mecliste kabul edilen bütçenin tertiplere göre ve aylar itibariyle yapılacak harcamaların dağılımı yapılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi Yılı bütçe kanunu Ayrıntılı finansman programı -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli İdare ve Mali İşler nın gerçekleşterme görevlisi olan tüm birimlerin ödeneğinin takibinin yapılması Ayrıntılı Finansman Programı Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

22 TAHAKKUK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Tahakkuk Süreci Sürecin Sorumlusu: Tahakkuk Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Tahakkuk Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin, kısmi zamanlı çalışan öğrenci maaş işlemleri,telefon faturalarının ödenmesi işlemleri,icra ile ilgili yazışma işlemleri,stajer öğrenci maaş İşlemleri,emekli ikramiyeleri,makam temsil tazminatı işlemleri,yolluk işlemleri,idari,akademik,4b sözleşmeli,4c geçici personel maaş işlemleri ve sgk işlemlerinin yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Kayıtlar, yasal mevzuatlar,akademik ve idari birimlerin,maaş bordro,emeklilik ve diğer özlük iş ve işlemlerinin talepleri. İş ve İşlemler: 1. Gelen evrakla ilgili hangi iş ve işlemin yapılmasına karar verilmesi, 2. Evrağın incelenilerek ilgili personele havale edilmesi, 3. Maaş ve ücret işlemlerinin yapılması, 4. SGK ile ilgili işlemlerin yapılması, 5. Yolluk ödemesi ile ilgili işlemlerin yapılması, 6. Eczane ödemeleri ile ilgili işlemlerin yapılması, 7. Telefon Faturası ödeme İşlemlerinin yapılması, 8. Üniversite içi ve dışı yazışma işlemlerinin yapılması, 9. Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,olmadığının incelenmesi, 10. Evrakın paraf ile ilgili imza işlemlerinin tamamlanması, 11. Evrakın kayıt edilmesi ve dosyalanması, 12. Evrakın dağıtımının yapılması ve işlemin sonlandırılması, Çıktıları: Maaş işlemleri,sgk işlemleri,yolluk ödenmesi işlemleri,icra ile ilgili yazışma işlemleri Tedarikçisi: Akademik ve idari personel,stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

23 TAHAKKUK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Sekreterya Gelen Evrak Şube Müdürü Evrakla ilgili bir iş yapılacak mı? H Birim E Dosyaya kaldırılır Şube Müdürü Evrak incelenir ve ilgili personele havale edilir. Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk SGK ile ilgili İşlemler Eczane ödemeleri Maaş İşleri Yolluk ödenmesi ile ilgili işlemler Telefon faturası ödeme işlemleri Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

24 TAHAKKUK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Üniversite içi ve dışı yazışma işlemleri Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Şube Müdürü Yazı ve ekleri doğru mu? HAYIR Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Şube Müdürü Tahakkuk EVET Evrak incelenir ve ilgili personele havale edilir. Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Evrak kayıt edilir ve dosyalanır. Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır. Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Giden evrak kayıt defteri Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Evrak zimmet defteri Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

25 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Satınalma(CARİ-YATIRIM) Süreci Sürecin Sorumlusu: Satınalma Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Satınalma Görevlileri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemİz Akademik ve İdari Birimlerin her türlü malzeme, Makine- Teçhizat ve hizmete ilişkin ihtiyaçlarının ve satınalma işlemlerinin yürütülmesi Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve diğer birimlerin talepleri. İş ve şlemler: DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI 1. Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi 2. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi 3. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği görülen hizmet alımlarının işlemlerine başlanması 4. İhale onay belgesinin düzenlenmesi, 5. Tekliflerin toplanması ve piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi,ihale ının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması, sipariş yazısı hazırlanması,istekliye tebliği, 6. Hizmetin gerçekleşmesini müteakıp kabul raporu düzenlenmesi. 7. Ödeme evraklarının Strateji Geliştirme Daire başkanlığına gönderilmesi, 8. Satınalma İşlemi bitirilip işlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması.

26 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) İŞ SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -İstek sahibi Birim -Şube md. Ve Birim Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi -İstek Belgesi -Ekli Döküman -Şube Müdürü ve - Birim Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Yılı Bütçesi -AFB -Şube Müdürü ve Birim Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği uygun görülen hizmet alımlarının işlemlerine başlanması -Yılı Bütçesi -Harcama limitleri Tebliği -AFP -Şube Müdürü ve Birim İhale onay belgesinin düzenlenmesi -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve Birim Tekliflerin toplanması ve piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve Birim İhale ının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısı hazırlanması,istekliye tebliği -Satınalma istemine ait

27 -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Hizmetin gerçekleşmesini müteakıp kabul raporu düzenlenmesi Kabul raporları -Şube Müdürü ve -Gerçekleştirme memuru(idari ve Mali İşler Daire Başkanı) Şube müdürü ve personeli Ödeme evraklarının Strateji Geliştirme na gönderilmesi Satınalma işleminin bitirilip işlemlerinin sonuçlandırılması ve dosyalanması -Veri emri ve ekleri -Veri emri ve ekleri

28 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) İŞ SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI 1. Planlama dahilinde ilgili birimlerden gelen satınalma isteği ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi, 2. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi 3. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği uygun görülen mal alımlarının işlemlerine başlanması, 4. İhale onay belgesinin ve piyasa fiyat araştırma görevlendirmesinin yapılması, tekliflerin dağıtılması 5. Tekliflerin toplanması,piyasa fiyat araştırma görevlilerince alınan kararın ardından gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzasına sunulması, 6. İhale dökümanının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısı hazırlanması, istekliye gönderilmesi, 7. Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi, 8. Muayene kabul komisyonunca muayenesinin yapılması 9. Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır belgesi düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi 10. Satınalma biriminin ödeme emrini düzenlemesi 11. Ödeme evraklarının ödenmek üzere strateji daire başkanlığına gönderilmesi 12. Satınalma işlemi bitirilip işlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması

29 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Sayfa No: -İstek sahibi Birim -Şube md. Ve Birim Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi -İstek Belgesi -Ekli Döküman -Şube Müdürü ve - Birim Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Yılı Bütçesi -AFB -Şube Müdürü ve - Birim Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği uygun görülen mal alımlarının işlemlerine başlanması -Yılı Bütçesi -Harcama limitleri Tebliği -AFP -Şube Müdürü ve - Birim İhale onay belgesinin ve piyasa fiyat araştırma görevlendirmesinin yapılması,tekliflerin dağıtılması -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve - Birim Tekliflerin toplanması, piyasa fiyat araştırma görevlilerince alınan kararın ardından gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzasına sunulması -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve - Birim İhale ının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısı hazırlanması,istekliye tebliği -Satınalma istemine ait

30 -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi Kabul raporları -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Muayne kabul komisyonunca muayenesinin yapılması -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Satınalma biriminin ödeme emrini düzenlemesi -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Ödeme evraklarının ödenmek üzere Strateji Geliştirme na gönderilmesi -Veri emri ve ekleri Satınalma işlemi bitirilip işlemlerin sonuçlanması ve dosyalanması

31 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL VE HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : İHALE YOLUYLA ALINAN MAL ALIMLARI VE HİZMET ALIMLARI 1. Planlama dahilinde ilgili birimlerden gelen satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi 2. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi 3. İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi 4. Yaklaşık maaliyetin belirlenmesi 5. Mal alım ihale komisyonu oluşturularak belgesi ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulması ve ilgisine göre ihale ının hazırlanması 6. İhaleilan metni hazırlanması ve ilana çıkılması 7. İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması 8. İhale komisyonu marifetiyle ihalenin gerçekleştirilmesi 9. Sonucun ihale yetkilisinin onayına sunulması 10. Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi 11. İhale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edilmesi 12. Firma ile sözleşme imzalanması 13. İhale dökümanında belirlenen süreç içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi 14. Gelen malzemenin muayenesinin yapılması, kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, olumsuzsa malın iade edilmesi 15. Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi 16. Satınalma biriminin ödeme emrine çevrilmesi 17. Satınalma işlemi bitirilip işlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması

32 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) SÜRECİ İHALE YOLUYLA ALINAN MAL VE HİZMET ALIMLARI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -İstek sahibi Birim -Şube md. Ve Birim Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi -İstek Belgesi -Ekli Döküman -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Yılı Bütçesi -AFB -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi -Yılı Bütçesi -Harcama limitleri Tebliği -AFP -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Yaklaşık maliyetin belirlenmesi -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Mal alım ihale komisyonu oluşturarark belgesi ile birlikte ihale yetkisinin onayına sunulması ve ilgisine göre ihale inin hazırlanması İhale metninin hazırlanması ve ilana çıkılması -Satınalma istemine ait -Satınalma istemine ait

33 sorumlular İş Akışı Kayıt/Doküman -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale komisyonu marifetiyle ihalenin gerçekleştirilmesi Sonucun ihale yetkilisinin onayına sunulması Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi -Satınalma istemine ait -Satınalma istemine ait -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Taahhütkar ile sözleşme imzalanması -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale dökümanında belirlenen süreç içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri n taşınır kayıt kontrol deposuna teslim edilmesi -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Gelen malzemenin muayenesinin yapılması,kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi,olumsuzsa iade edilmesi -Satınalma istemine ait

34 Sorumlular İŞ AKIŞI Kayıt/Doküman -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Muayne kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Satınalma biriminin belgeyi ödeme emrine çevirmesi -Veri emri ve ekleri Satınalma işleminin bitirilip işlemlerinin sonuçlandırılması ve dosyalanması

35 SATINALMA (BAP) İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Satınalma (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) süreci Sürecin Sorumlusu: Satınalma (BAP) Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Satınalma (BAP) Görevlileri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemiz Akademik birimler tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projelerinin B.A.P komisyonu tarafından kabul edilen projeler gereği her türlü malzeme, Makine-Teçhizat ve hizmete ilişkin ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü yöntemine göre satınalma işleminin yürütülmesi ve üniversitesinin ihale ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve diğer birimlerin talepleri. İş ve İşlemler: DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI 1. Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan na satınalma isteğinin gelmesi, 2. Proforma faturalar kontrol edilmesi, 3. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığının kontrolünün yapılması, 4. Teknik şartname incelenmesi,uygunluk kontrolünün yapılması, 5. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi, 6. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, 7. Piyasa fiyat araştırmasının yapılması, 8. Piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi, yasaklı olup olmadığının sorgulanması, 9. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması, 10. İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması, sipariş yazısının hazırlanması, istekliye tebliği ve firmayla sözleşme imzalanması, 11. Kabul raporu ve taşınır kayıt işlem fişinin düzenlenmesi, 12. Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edillmesi, 13. Muayene ve kabul komisyonunca muayenesi yapılması ve (tif)lerinin satınalma birimine gönderilmesi, 14. Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlenmesi, 15. Strateji geliştirme daire başkanlığına ödeme için gönderilmesi. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

36 SATINALMA (BAP) İŞ SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -BAP Komisyonu Koordinatörlüğü -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü Birim -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk. -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonunca kabul edilen satınalma isteğinin na gelmesi Proforma faturalar kontrol edilmesi Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığının kontrolünün yapılması Teknik şartname incelenmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması -İstek belgesi -İstek belgesi -Teklif -Onay -Komisyon Kararı -Bap yılı Bütçesi -Örnek Proje Dosyası -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Bap yılı bütçesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

37 -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü Müdürlüğü Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması -Yılı Bütçesi -Harcama Limitleri tebliği -AFP Müdürlüğü Piyasa fiyat tutanağının düzenlenmesi,yasaklı olup olmadığının sorgulanması Müdürlüğü -Bap Şube Müdürü -Gerçekleştirme grv. -Harcama Yetk. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması Müdürlüğü -Bap Şube Müdürü -Gerçekleştirme grv. -Harcama Yetk İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısının hazırlanması istekliye tebliği ve firmayla sözleşme imzalanması Müdürlüğü -Kabul Komisyonu Kabul raporu ve taşınır işlem fişinin düzenlenmesi -Kabul Raporları Müdürlüğü Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi Müdürülüğü Daire Bşk. -Taşınır kayıt kont. Yetkilsi Muayene ve kabul komisyonunca muayenesi yapılması ve (tif)lerinin satınalma birimine gönderilmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

38 Müdürlüğü Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlemesi Müdürlüğü Strateji Geliştirme na ödeme için gönderilmesi -Veriemri ve ekleri Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

39 SATINALMA (BAP) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İş ve İşlemler: İHALE YOLUYLA MAL ALIMI 1. Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu nda satınalma isteğinin idari ve Mali işler Daire Başkanlığına gelmesi, 2. Proforma faturalarının kontrol edilmesi 3. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyulup uyulmadığının kontrolünün yapılması, 4. Teknik şartnamenin incelenmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması, 5. İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin belirlenmesi, 6. Yaklaşık maliyete göre ihale usulünün belirlenmesi, 7. İhale komisyonu oluşturularak onay belgesi ile birlikte yetkilisinin onayına sunulması, 8. İlgisine göre ihale ı hazırlanması, 9. İhale ilan metni hazırlanıp ilana çıkılması, 10. İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması, 11. İhale komisyonu kararına göre ihalenin gerçekleştirilmesi, 12. Sonucunun ihale yetkilisine sunulması, 13. Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi, 14. İhale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edilmesi, 15. Firma ile sözleşme imzalanması, 16. İhale dökümanında belirlenen süre içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri taşınır kayıt belgesi düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi, 17. Malzemenin muaynesinin yapılması, kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, olumsuzsa işlemin iptal edilmesi 18. Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi, 19. Satınalma biriminin muhasebe işlem fişinin düzenlemesi,bloke ödeneğinin kesin ödeme emrine çevrilmesi 20. Strateji Geliştirme na gönderilmesi, 21. Evrakların proje dosyası bazında dosyalanıp,arşivlenmesi. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

40 SATINALMA (BAP) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -BAP Komisyonu Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan satınalma isteğinin na gelmesi -Yılı Bütçesi -Harcama Limitleri tebliği -AFP -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Proforma faturalar kontrol edilmesi -İstek belgesi -Teklif -Onay -Komisyon Kararı -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığınn kontrolünün yapılması Teknik şartname incelenmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması -Bap yılı Bütçesi -Örnek Proje Dosyası -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi yaklaşık maliyetin belirlenmesi -Bap yılı Bütçesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

41 SATINALMA (BAP) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. Yaklaşık maliyete göre ihale usulünün belirlenmesi İhale komisyonu oluşturularak onay belgesi ile birlikte yetkilisinin onayına sunulması -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. İlgisine göre ihale ı hazırlanması Müdürlüğü servis memuru Daire Başk Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İhale ilan metninin hazırlanıp ilana çıkılması İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İhale komisyonu kararına göre ihalenin gerçekleştirilmesi Müdürlüğü servis memuru Sonucunun ihale yetkilisine sunulması Müdürlüğü servis memuru Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

42 Müdürlüğü servis memuru Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İhale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edilmesi Firma ile sözleşme imzalanması -Firma Müdürlüğü servis memuru İhale dökümanında belirlenen süre içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri taşınır kayıt belgesi düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi Müdürlüğü servis memuru -Taşınır Kayıt Kont Yetk. Daire Bşk. BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Malzemenin muaynesinin yapılması,kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi,olumsuzsa işlemin iptal edilmesi Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Satınalma Biriminin muhasebe işlem fişinin düzenlenmesi,bloke ödeneğinin kesin ödeme emrine çevrilmesi Müdürü ve servis memuru -Gerçekleştirme görevlisi Strateji Geliştirme na ödeme için gönderilmesi -Veriemri ve ekleri BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis personeli Evrakların proje dosyası bazında dosyalanıp, arşivlenmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

43 SATINALMA (BAP) SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI İş ve İşlemler: 1. Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan satınalma isteğinin gelmesi, 2. Proforma faturalar kontrol edilmesi, 3. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığına bakılması, 4. Teknik şartname incelenmesi, 5. Teknik şartname oluru alınması, 6. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi, 7. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, 8. Piyasa fiyat araştırmasının yapılması, 9. Piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi, yasaklı olup olmadığının sorgulanması, 10. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması, 11. İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması, sipariş yazısının hazırlanması, firmaya gönderilmesi ve firmayla sözleşme imzalanması, 12. Muayene kabul raporu ve taşınır işlem fişinin düzenlenmesi, 13. Muayne ve kabul komisyonunca muaynesi yapılması, 14. Satınalma birimine gönderilmesi, 15. Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlenmesi, 16. Strateji geliştirme daire başkanlığına ödeme için gönderilmesi. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

44 SATINALMA (BAP) SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -BAP Komisyonu Koordinatörlüğü -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan satınalma isteğinin na gelmesi Proforma faturalar kontrol edilmesi Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığına bakılması Teknik şartname incelenmes ve olurunun alınması -Yılı Bütçesi -Harcama Limitleri tebliği -AFP -İstek belgesi -Teklif -Onay -Komisyon Kararı -Bap yılı Bütçesi -Örnek Proje Dosyası -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Bap yılı Bütçesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

45 -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Piyasa fiyat tutanağının düzenlenmesi,yasaklı olup olmadığının sorgulanması Müdürlüğü -Bap Şube Müdürü -Gerçekleştirme grv. -Harcama Yetk. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısının hazırlanması firmaya gönderilmesi ve firmayla sözleşme imzalanması Müdürlüğü Keşif kabul vemuayene kabul raporu düzenlenmesi Müdürlüğü Satınalma birimine gönderilmesi Müdürlüğü Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlemesi Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme na ödeme için gönderilmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı