ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 İDARİ VE MALİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Süreci Sürecin Sorumlusu: Sürecin Uygulayıcıları: Şube Müdürlükleri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan,para ve malzeme gibi)en uygun ve verimli şekilde kullanılması suretiyle hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek. Rektörlük ve bağlı birimlere ait tüm bütçe ve bütçeleme işlemleri ile Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen satınalma, tahakkuk, taşınır kayıt ve kontrolü, genel hizmetler,arşiv hizmetlerinin yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve idari diğer birimlerin talepleri, demirbaş mal ve malzemeler, gelen ve giden evrak, arşivlik malzemeler İŞ ve İŞLEMLER: 1. Rektörlük ve bağlı idari birimlerin yıllık Bütçe Kanun Teklif ve Tasarısı nın hazırlanmasını,planlaması ile harcanmasını, bütçe ödenek durumunun sürekli olarak takip ve kontrolünün yapılması, 2. Üniversitemizin maaş,ücret,yasal kesintilerinin takip edilmesi, 3. Rektörlüğe bağlı birimler ile Daire Başkanlık larının her türlü malzeme ve hizmete ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması,rektörlüğe bağlı Fakülte,Yüksekokul,Enstitü ve diğer bölümlerin Makine-Teçhizat alımlarına ilişkin ihtiyaçlarının satınalma yolu ile karşılanması, 4. Bilimsel Araştırma projeleri komisyonu tarafından kabul edilen,projeler gereği mal,hizmet ihtiyaçlarının satınalma yolu ile karşılanması, 5. Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale işlemlerinin yürütülmesi, 6. Kullanılan ve tüketilen demirbaş ve sarf malzemelerin,depolanmasını,kullanılımını muhafaza ve elden çıkarılmasını düzenleyen ilke ve esaslara uygun olarak faaliyetlerinin yürütülmesi değerlendirilmesi, Rektörlüğe bağlı birimlerinin ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarf malzemelerinin karşılanması, 7. Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve telefon hatlarının bakım ve tamir işlerinin yapılması, 8. Rektörlük ile Rektörlüğe bağlı bina ve tesislerin temizliğinin yapılması, Rektörlük taşıt araçlarının sevk ve idaresinin yapılması, 9. Rektörlük ile Rektörlüğe bağlı hizmet birimleri (Atölyeler, basımevi vb. birimler) ile Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerinde yapılan her türlü arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi, 10. Sivil Savunma hizmetlerinin yürütülmesi.

2 İDARİ VE MALİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Çıktıları : İşlemi tamamlanmış doküman ve kayıtlar, hizmet izleme sonuçları, yapılan ihale ve satın alma işlemi, ödeme işlemleri, ön mali kontrol işlemleri, avans işlemleri, tedarikçi değerlendirme işlemleri, hurdaya ayrılan ve terkin evrakları hazırlanan malzeme listeleri, mali yıl sonunda hazırlanan sayım cetvelleri ve depo stok listeleri, ayıklama ve imha komisyonunca yapılan imha işlemi sonuçları, tasnif işlemleri ve sonuçları, hizmete sunulan arşiv belgeleri, haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi, akıllı kart sisteminin yürütülmesiyle ilgili olarak koordinasyon, yönlendirme, ücretlendirme, faturalandırma işlemleri. Performans Göstergeleri: Öğrenci, idari ve akademik personel memnuniyet oranı, satınalma ve ihale sayıları, ödeme işlem sayıları, verilen hizmetlerin süreleri. Müşterisi: Akademik ve idari birimler, akademik ve idari personel, resmi ve özel kurumlar. Tedarikçisi: Genel Sekreterlik, Tüm Daire Başkanlıkları, Fakülte ve Yüksekokullar, Üniversite ile ilişki içersinde olan Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Üniversitemize iş yapan özel firmalar.

3 İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Gelen Talepler -Bütçe Tahakkuk Şb.Md. -Genel Sekreter -Rektör Yardımcısı -Rektör -Bütçe Tahakkuk Şb.Md. -Genel Sekreter Rektörlük ve bağlı idari birimlerin yıllık Bütçe Kanun Teklif ve Tasarısı nın hazırlanması. İlgili birimlerin bütçe planlaması ile harcanmasını,bütçe ödenek durumunun sürekli olarak takip ve kontrolünün yapılması Bütçe İşlemleri İş Akışı Bütçe İşlemleri İş Akışı -Satınalma Müdürlükleri -Genel Sekreter Birimleri her türlü malzeme ve hizmete ilişkin ihtiyaçları ile Makine-Teçhizat alımlarına ilişkin ihtiyaçlarının satın alma yolu ile karşılanması. Satınalma İş Akışı -Satınalma Müdürlükleri -Genel Sekreter Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen,projeler gereği mal,hizmet ihtiyaçlarının satınalma yoluyla karşılanması. Satınalma İş Akışı -Satınalma Müdürlükleri -Genel Sekreter Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale işlemlerinin yürütülmesi. İhale İşlemleri İş Akışı -T.K.K Servisi -Genel Sekreter Birimlerinin demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, kullanımı muhafazası ve elden çıkarılması işlemlerinin yerine getirilmesi Taşınır Mal Kayıt Kontrol iş Akışı

4 İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -Muhaberat Birimi İdari İşler İş Akışı -Genel Sekreter Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve telefon hatlarının bakım ve tamir işlerinin yapılması -İdari İşler Birimi -Genel Sekreter Rektörlük taşıt araçlarının sevk ve idaresi İdari İşler İş Akışı -İdari İşler Birimi -Genel Sekreter -Rektör Yardımcısı -Rektör -İdari İşler Birimi -Genel Sekreter Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı bina ve tesislerin temizliğinin yapılması, çevre düzeni ve kampüs temizliğinin yapılması Kiralama usulü ile takip edilen yerlerin kira,elektirik,su,ısınma vb. sözleşmelerinden kaynaklanan işlemlerin takip edilmesi İdari İşler İş Akışı İdari İşler İş Akışı -Tahakkuk Şube Müdürü -Genel Sekreter Üniversite personelinin maaş,yolluk yapılması icra, borçlanma vb. kesintilerinin takibinin yapılması. Mali İşler İş Akışı -İdari İşler Müdürlüğü -Genel Sekreter Rektörlüğe bağlı hizmet birimleri ile Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerinde yapılan her türlü arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi. Arşiv Hizmetleri İş Akışı -Akıllı Kart Koord. Birimi -Genel Sekreter Akıllı kart sisteminin yürütülmesiyle ilgili olarak koordinasyon,yönlendirme,ücretlendirme,faturalandırma,işlemlerinin yürütülmesi İş Akışı -Sivil Savunma Uzm. -Genel Sekreter Sivil Savunma Hizmetlerinin yürütülmesi Sivil Savunma İş Akışı İşlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması

5 İDARİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: İdari İşler Süreci Sürecin Sorumlusu: İdari İşler Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: İdari işler Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal tesislerinin ve müstecirlere ait taşınmazların, kira,elektirik vb, tahakkukların takibi, ulaştırma servisinin araç ve şoför görevlendirmelerinin takibi, akaryakıt talep formu ve araç sigorta takibi,personel, öğrenci ve şirket çalışanlarının araç giriş kart işlemlerinin takibi,rektörlük, kampüs temizliği ve çevre temizliğinin takibi Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve diğer birimlerin talepleri.yöneticilerin yazılı veya sözlü emirleri, iş talebinde bulunanların istekleri, yapılacak işlerle ilgili sarf malzemeleri İş ve İşlemler: 1. Sosyal tesis,kafeterya,kantin denetim kurulu marifeti ve buraların denetim ve kontrolünün yapılması, 2. Bankamatik, sosyal tesis ve kantinlerden sağlanan gelirlerin takibinin yapılması, 3. Araç giriş kartlarının hazırlanması, araçların akaryakıt taleplerinin hazırlanması 4. Kampüs içi reklam panolarının değişimi.afiş,bayrak asımı vb. işlerin yapılması, 5. Çevre düzeni ve kampüs temizliğinin yapılması. Çıktıları: Üniversitemiz bünyesindeki, sosyal tesis ve kafetarya ile ATM kira gelirleri işlemleri,ulaştırma hizmeti işlemleri,kampüs içi çevre temizlik işlemleri. Müşterisi:Akademik ve idari birimler, akademik ve idari personel,üniversite ile ilişki içerisinde olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar Tedarikçisi: Rektörlük,tüm birimler,resmi kurumlar

6 İDARİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Gelen Talepler -İdari İşler Şefi -Genel Sekreter -Rektör -Ulaştırma Sorumlusu -İdari İşler Şefi -Genel Sekreter -Rektör -İdari İşler Şefi -İdari İşler Sosyal tesis,kafeterya ve kantin denetim kurulu marifeti ile buraların denetim ve kontrolü yapılmaktadır.bankamatik, sosyal tesis, kantinlerden sağlanan gelirlerin takibinin yapılması Araç giriş kartları hazırlanması,ulaştırma biriminin sevk ve idaresi,araç görevlendirmelerinin yapılması Araçların akaryakıt taleplerinin hazırlanması -Şirket Personel Sorumlusu -İdari İşler Şefi Rektörlüğe bağlı birimlerin temizliği ve firma işçilerinin kontrolünün yapılması,kampüs içi çevre temizliğinin yapılması,kar kürüme ve tuzlama işlerinin yapılması,bina içi ve dışı ilaçlamalarının yapılması -Basımevi sorumlusu -İdari işler Şefi -Genel Sekreter Kampüs içi reklam panolarının değişimi,afiş,bayrak asımı vb. işlerin yaptırılması

7 BASIMEVİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Basımevi Süreci Sürecin Sorumlusu: Basımevi sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Basımevi Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ne bağlı tüm birimlerin eğitimöğretimle ilgili baskı taleplerinin karşılanması. Sürecin Girdileri: Kayıtlar, yasal mevzuatlar, akademik ve idari diğer birimlerin talepleri. Yöneticilerin yazılı veya sözlü emirleri, iş talebinde bulunanların istekleri (örnek çalışma ile), yapılacak işlerle ilgili sarf malzemeleri İş ve İşlemler: 1. Ders kitabı, yardımcı ders kitabı, sempozyum.kongre kitapçıklarının baskıları yapılması, 2. Dergi,broşür,afiş ve davetiye baskıları yapılması, 3. Öğrenci kayıt evrakları,öğrenci kulüplerinin ihtiyacı olan evraklar ile öğrenciye yönelik formların basımının yapılması, 4. Takdir-Teşekkür belgeleri, Onur ve Yüksek Onur belgeleri, Katılım belgeleri baskıları yapılması, 5. Gelen-giden evrak, zimmet, hasta kayıt defterleri baskıları yapılması, 6. Hasta sevk kağıdı,reçete,laboratuar tahlil vb. basılı formların basılması, 7. Antetli kağıt baskıları yapılması, 8. Tel spiral,fotokopi çekimi, kapak geçme işleri yapılması, 9. Sınav kağıdı,sınav kitapçıklarının baskıları yapılması, Çıktıları: Baskı ve fiziki şekillendirmesi isteğe uygun tamamlanmış olan basılmış meteryaller. Performans göstergeleri: İş talep eden birimlerin teslim edilen işler hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri. Müşterisi: akademik ve idari birimler,akademik ve idari personel,üniversite ile ilişki içerisinde olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar. Tedarikçisi: Rektörlük, tüm birimler, resmi kurumlar, özel firmalar.

8 BASIMEVİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İlgili Birimler Talebin Doğması,hazırlanması,onaylanması. İş Emri Belgesi Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Grafik,tasarım,dizgi işlemleri,baskı öncesi hazırlık yapılması. Baskı İşlemlerinin yapılması. Baskı sonrası işlemler ve teslimat işlemlerinin yürütülmesi.. İş Emri Belgesi İş Emri Belgesi İş Emri Belgesi Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. Baskı Maliyet hazırlama İşlemlerinin yürütülmesi. İş Emri Belgesi Basımevi sorumlusu İlgili Rektör Yard. İşlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması Raporlanma İş Akışı Basımevi sorumlusu Genel Sekreter İlgili Rektör Yard. Faaliyet raporlarının hazırlanması

9 ATÖLYELER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Atölyeler Süreci Sürecin Sorumlusu: Atölyeler sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Atölyeler Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ne bağlı tüm birimlerin mobilya,ahşap işleri,metal işleri,ofis takımları gibi taleplerin karşılanması Sürecin Girdileri: Kayıtlar, yasal mevzuatlar, akademik ve idari diğer birimlerin talepleri. Yöneticilerin yazılı veya sözlü emirleri, iş talebinde bulunanların istekleri (örnek çalışma ile), yapılacak işlerle ilgili sarf malzemeleri İş ve İşlemler: 1. Mobilya ve ahşap işleri atölyesinde suntalam,laminant v.s gibi panel yarı mamullerinden, üniversitemiz ihtiyacı olan ofis takımları,kütüphane,vitrin,dolap,raf,tezgah,banko,bahçe mobilyaların üretiminin yapılması, 2. Metal işleri atölyesinde profil ve borulardan çelik konstrüksiyonlar,bahçe oturma grupları,saç işleri,boru ve profil büküm işi,seri parça kesim işi,paslanmaz çelik ve alüminyum kaynağı dahil tüm kaynak işlerinin yapılması, 3. Yapılacak işlerin ön değerlendirilmesinin (atölyede yapılabilirliğinin) yapılması, 4. Projelendirme,malzeme ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, 5. Malzemelerin projeye göre uygun ölçülere getirilmesi, 6. Malzemelerin montajı ve imalatı yapılan ürünün yerine montajının yapılması. 7. Küçük tamirat ve onarımların yapılması. Çıktıları: Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerin mobilya,ahşap işleri, metal işleri atölyesinde yapılan isteklerin fiziki şekillendirmesi isteğe uygun tamamlanmış ürünler. Performans göstergeleri: İş talep eden birimlerin teslim edilen işler hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri. Müşterisi: akademik ve idari birimler,akademik ve idari personel,üniversite ile ilişki içerisinde olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar. Tedarikçisi: Rektörlük, tüm birimler, resmi kurumlar, özel firmalar.

10 ATÖLYELER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İlgili Birimler Daire Bşk. İlgili Rektör Yrd. Atölyeler Sorumlusu Talebin Doğması,hazırlanması,onaylanması. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Mobilya, ahşap işleri ve metal işleri atölyesinde ihtiyaç duyulan isteklerin üretiminin yapılması. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Yapılacak işlerin ön değerlendirilmesinin (Atölyede yapılabilirliğinin) yapılması. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Projelendirme,malzeme ve ihtiyaçlarının belirlenmesi. İş Emri Belgesi Atölyeler Sorumlusu Malzemelerin projeye göre uygun ölçülüre getirilmesi. İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Malzemelerin montajı ve imalatı yapılan ürünün yerine montajının yapılması İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Daire Bşk. Genel Sekreter İlgili Rektör Yard. Küçük tamirat ve onarımların yapılması İş Emri Belgesi Atölyeler sorumlusu Daire Bşk. Genel Sekreter İlgili Rektör Yard İşlemlerin sonlandırılması ve faaliyet raporlarının hazırlanması. Raporlar kayıtlar

11 TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Taşınır Kayıt Kontrol Birim Süreci Sürecin Sorumlusu: Taşınır Kayıt Şube Müdürlüğü Sürecin Uygulayıcıları: Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Harcama birimi tarafından edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerini göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alnması,tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyecek olan malzemelerin ambarda muhafaza edilmesi,taşınırların,yangın,ıslanma ve bozulmaya karşı önlemlerinin alınması. İş ve İşlemler: 1. Daire başkanlığından gelen satınalma ihtiyaç belgesinde belirlenen kalemlerin depoda olup olmadığının kontrol edilmesi, 2. Gelen satınalma isteğinde bulunan malzemelerden karşılanabilecek miktarların belirlenmesi, 3. Karşılanacak olan miktarlar taşınır istek belgesinde belirtilerek başkanlığa iletilmesi, 4. İlgili satınalma birimlerince satınalma işlemi gerçekleştirilen ve firmaya verilen sipariş yazısı ile firma tarafından getirilen mal/malzemenin geçici olarak teslim alma işleminin yapılması, 5. Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan mal/malzemenin depolama giriş işlemleri yapılarak Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kayıtlarının yapılması, 6. İlgili birimlerin yapmış olduğu malzeme isteklerinin başkanlıktan havaleli olarak gelmesi, 7. İsteklerin karşılanarak taşınır işlem çıkış fişinin düzenlenmesi ve birimlere zimmet karşılığı teslim edilmesi, 8. Girişi çıkışı yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi, 9. Periyodik dönemlerde sayım işlemleri yapılarak stok kontrolünün yapılması, 10. Yıl sonu işlemleri yapılarak, yıllık hesaplar çıkarılması, mizan ve defterlerin düzenlenerek ertesi yıla devirlerin yapılması. Çıktıları: Harcama birimi tarafından edinilen taşınırların muayene ve kabul işlemleri, isteklerin karşılanarak taşınır işlem çıkış fişinin düzenlenmesi ve birimlere teslim edilmesi işlemleri, periyodik dönemlerde sayım işlemleri yapılarak stok kontrolünün yapılması işlemleri. Müşterisi: Akademik ve idari birimler, akademik ve idari personel. Tedarikçisi: Rektörlük,Tüm birimler.

12 TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -T.K.K -Taşınır Kayıt sorumlusu Daire Başk. -Genel Sekreter ndan gelen satınalma ihtiyaç belgesinde belirlenen kalemlerin depoda mevcut olup olmadığı kontrol edilmesi Satınalma istek belgesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri T.K.K -Taşınır Kayıt sorumlusu Daire Başk. -Genel Sekreter Gelen satınalma isteğinde bulunan malzemelerden karşılanabilecek miktarların belirlenmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve birim Karşılanacak olan miktarlar Taşınır İstek Belgesine dökülürek ilgili birimin ihtiyacının karşılanması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve birim Karşılanmayacak olan isteklerin satınalma istek belgesinde belirtilerek başkanlığa iletilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve Birim İlgili satınalma birimlerince satınalma işlemi gerçekleştirilen ve firmaya verilen sipariş yazısı ile firma tarafından getirilen mal/malzemenin geçici olarak teslim alma işleminin yapılması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -Taşınır Kayıt Sorumlusu ve birim personeli Daha önceden harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen muayne ve kabul komisyonunun çalışabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

13 TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -T.K.K personeli -Taşınır Kayıt Sorumlusu -Muayene Kabul Komisyonu -İdari ve Mali işler Daire Bşk. -Genel Sekreter Muyenesi yapılan ve girişi düzenlenen mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -Taşınır Kayıt Sorumlusu -Muayene Kabul Komisyonu -İdari ve Mali işler Daire Bşk. -Genel Sekreter Muayne ve kabul işlemleri tamamlanan mal/malzemenin Girişi düzenlenen mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi depolama giriş işlemleri yapılarak taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş kayıtlarının yapılması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -Taşınır Kayıt Sorumlusu -İdari ve Mali işler Daire Bşk. Taşınır İşlem fişi ile muayne ve kabul komisyonunca düzenlenen muayne ve kabul tutanağı ilgili satınalma birimine gönderilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -İlgili Birimler -Evrak Kayıt Daire Başkanlığı -T.K.K yetkilisi İlgili birimlerin yapmış olduğu malzeme isteklerinin başkanlıktan havaleli olarak gelmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -İlgili Birimler -T.K.K -T.K.K Servisi İstekler karşılanarak Taşınır İşlem çıkış fişi düzenlenip,birimlere zimmet karşılığı teslim edilmesi Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -T.K.K servisi Periyodik dönemlerde sayım işlemleri yapılarak stok kontrolü yapılması,harcama yetkilisine stok planlaması konusunda yardımcı olunması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri -T.K.K -T.K.K Sorumlusu -Sayım Komisyonu -Genel Sekreter Yıl sonu işlemlerinin yapılması,yıllık hesapların çıkarılması,mizanların ve defterlerin düzenlenip ertesi yıla devirlerin yapılması Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

14 MUHABERAT İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Muhaberat Süreci Sürecin Sorumlusu: Muhaberat sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Muhaberat Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: ve Kampüsleri (Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama hastanesi hariç) içerisinde kurulu büyük ve küçük ofis tipi telefon santralleri ile bu santrallere ait telefon dağıtım şebekeleri ve bina içi telefon tesisatlarında çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen arızaların en kısa sürede haberleşmeyi kesintiye uğratmadan ıslah edilmesi ve düzeltici bakımının yapılması, çıkması muhtemel arızaların ise önüne geçilebilmesi için tedbir olarak koruyucu bakımlarının yapılarak servis kalitesinin artırılması, haberleşmenin kesintisiz devamı, haberleşme gizliliğinin sağlanması, kurulu sistemlere ilave, genişleme için proje geliştirilmesi, sistemin işletilmesi ve işletme yönünden her türlü malzeme ve demirbaş malzemenin temini yönünde ( talep, araştırma, fizibilite) ön hazırlık yapılması ve yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Akademik ve idari birimlerin yazılı, sözlü talepleri, santral ve şebeke kayıtları, işletme mevzuatı, demirbaş mal ve malzemeler, gelen ve giden evrak. İş ve İşlemler: 1. Santralların bakım ve işletmesinin yapılması 2. Telefon şebekesinin bakım ve işletmesinin yapılması 3. Bina içi telefon tesisatının bakım ve işletmesinin yapılması 4. Telefon arızalarının giderilmesi 5. Tahsis edilen dahili telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması 6. Harici telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması 7. Kullanıcıların demirbaş ve sarf malzemelerin talep ve kullanımı Çıktıları: Müşteri memnuniyeti, müşteri isteklerini karşılama, işlemi tamamlanmış doküman ve kayıtlar

15 MUHABERAT İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İlgili Birimler Talebin Doğması,hazırlanması,onaylanması. Gelen Giden Evrak Muhaberat Muhaberat personeli Santralların bakım ve işletmesinin yapılması. Telefon şebekesinin bakım ve işletmesinin yapılması. Kayıt Defteri Tutanak Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Bina içi telefon tesisatının bakım ve işletmesinin yapılması. Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat personeli Telefon arızalarının giderilmesi. Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Tahsis edilen dahili telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması. Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Harici telefonların bağlantı işlemlerinin yapılması Kayıt Defteri Tutanak Muhaberat Kullanılan demirbaş ve sarf malzemelerinin talep ve kullanımı Kayıt Defteri Tutanak

16 AKILLI KART KOORİNASYON BİRİMİ İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Akıllı Kart Koordinasyon Birimi Süreci Sürecin Sorumlusu: Akıllı Kart Koordinasyon Birimi Sorumlusu Sürecin Uygulayıcıları: Akıllı Kart Koordinasyon Birimi Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Esogü öğrencileri ve personele ait kimlik kartlarına para yükleme ve harcama taleplerinin karşılanması Sürecin Girdileri: Kimlik kartları İş ve İşlemler: 1. Akıllı kart koordinasyon biriminde kimlik kartlarına (akıllı kartlara) para yükleme işi ve harcama işi (yemekhane+ öğrenci işleri, kantinler) olarak üç bölüm halinde yürütülmesi 2. Akıllı kartlara para yükleme işinde mutemet bilgilendirilir,akıllı kart merkezi veznelerinin açılması için onay verilerek,veznelerde para yükleme işlemlerinin başlamasının sağlanması 3. Yükleme işi bitince raporlar alınıp alınıp veznelerin kapatılması,akıllı kart merkezinin mutabakatının alınması,mutemetin parayı vezneye yatırması,yatan para makbuzunun mutabakatının yapılması, 4. Harcama raporlarının alınarak mutabakatınan yapılması, 5. Raporlama işlemi yapılarak gerekli imzaların alınması 6. Akıllı karta para harcama işinde ise yemekhane görevlisi,öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bilgilendirilerek,akıllı kart post makinesinin açılması için onay verilmesi, Çıktıları: Müşteri memnuniyeti, müşteri isteklerini karşılama, işlemi tamamlanmış doküman ve kayıtlar

17 AKILLI KART KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ SÜRECİ (Akıllı kart para yükleme işi) Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Başkanlıktan Resmi yazı gelmesi Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetler Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetler Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetler Muhasebe Yetkilisi Akıllı kart Koordinasyon sorumlusu Mutemetin bilgilendirilmesi Akıllı kart veznelerinin açılması için onay verilmesi Veznelerde para yükleme işlemlerinin başlaması Yükleme işi bitince raporları alıp veznelerin kapatılması,akıllı kart merkezinin mutabakatının alınması,mutemetin parayı vezneye yatırması,yatan para makbuzunun mutabakatının yapılması Raporlama işlemlerinin yapılarak gerekli imzaların alınması. Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri

18 AKILLI KART KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ SÜRECİ (AKILLI KARTA PARA HARCAMA İŞİ) (YEMEKHANE-ÖĞRENCİ İŞLERİ-KANTİNLER) Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Başkanlıktan resmi yazı gelmesi Yemekhane görevlisi ve Öğrenci İşleri nın bilgilendirilmesi Akıllı kart post makinesinin açılması için onay verilmesi Yemekhane ve öğrenci işleri görevlisinin işlemi başlatması Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Basımevi sorumlusu Genel Sekreter İlgili Rektör Yard. Akıllı kart Koordinasyon Birimi. Yemekhane işlemleri ve öğrenci işleri işlemleri bitince Z raporu alıp kapatılması Akıllı kart merkezinin mutabakatının alınması ve raporlama işlemi yapılarak gerekli imzaların alınması Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri Akıllı kart Koordinasyon Birimi Raporların muhasebe birimine iletilmek üzere başkanlığa gönderilmesi Akıllı Kart Koordinasyon Birimi İşlemleri

19 BÜTÇE HAZIRLIK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Bütçe Hazırlık Süreci Sürecin Sorumlusu: Tahakkuk Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Tahakkuk Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemize bağlı Genel sekreterlik, Daire Başkanlıkları, eğitim öğretim ve merkezlerin yıllık harcamalarının hesaplanabilmesi için Maliye Bakanlığının vermiş olduğu oranlar dikkate alınarak bütçelerin hazırlanması. Sürecin Girdileri: Bütçe hazırlama Rehberi,orta vadeli mali plan, yasal mevzuatlar, Akademik ve idari birimlerin, maaş bordro, emeklilik ve diğer özlük iş ve işlemlerinin talepleri. İş ve İşlemler: 1. Bütçenin hazırlanmasında mayıs ayı sonuna kadar orta vadeli program (DPT) tarafından açıklanması buna göre bütçe hazırlık sürecinin başlamış olması, 2. Haziran ayı sonuna kadar orta vadeli mali programın açıklanması, 3. Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan yayınlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi maliye bakanlığınca haziran ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması, 4. Bütçe hazırlama rehberi, bütçenin hazırlanmasında izlenecek yol ve yöntemler teknik ayrıntı ve standartların hazırlanması esnasenda kullanılacak formlara göre temmuz ayı sonuna kadar bütçe teklifleri hazırlanması ve Strateji Geliştirme na teslim edilmesi, 5. Ayrıntılı harcamanın yapılması, 6. Yıl içinde harcamaların yapılabilmesi için mecliste kabul edilen bütçenin tertiplere göre ve aylar itibariyle yapılacak harcamaların dağılımının yapılması ve Strateji Geliştirme na teslim edilmesi, 7. nın gerçekleştirme memurluğu olan tüm birimlerin ödeneğinin takibinin yapılması. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

20 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Bütçenin hazırlanmasında mayıs ayı sonuna kadar orta vadeli program (DPT) tarafından açıklanması buna göre bütçe hazırlık sürecinin başlamış olması -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Haziran ayı sonuna kadar orta vadeli mali programın açıklanması -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan yayınlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinin maliye bakanlığınca haziran ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Bütçe hazırlama rehberi,bütçe esnasında izlenecek yol ve yöntemler teknik ayrıntı ve standartların hazırlanması esnasında kullanılacak formlara göre temmuz ayı sonuna kadar bütçe teklifleri hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi -Orta vadeli mali plan -Orta vadeli Program -Bütçe çağrısı -Bütçe formları -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Ayrıntılı harcamaların yapılması Yılı bütçe kanunu Ayrıntılı finansman programı Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

21 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli Yıl içinde harcamaların yapılabilmesi için mecliste kabul edilen bütçenin tertiplere göre ve aylar itibariyle yapılacak harcamaların dağılımı yapılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi Yılı bütçe kanunu Ayrıntılı finansman programı -Bütçe tahakkuk şube müdürü ve personeli İdare ve Mali İşler nın gerçekleşterme görevlisi olan tüm birimlerin ödeneğinin takibinin yapılması Ayrıntılı Finansman Programı Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

22 TAHAKKUK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Tahakkuk Süreci Sürecin Sorumlusu: Tahakkuk Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Tahakkuk Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin, kısmi zamanlı çalışan öğrenci maaş işlemleri,telefon faturalarının ödenmesi işlemleri,icra ile ilgili yazışma işlemleri,stajer öğrenci maaş İşlemleri,emekli ikramiyeleri,makam temsil tazminatı işlemleri,yolluk işlemleri,idari,akademik,4b sözleşmeli,4c geçici personel maaş işlemleri ve sgk işlemlerinin yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Kayıtlar, yasal mevzuatlar,akademik ve idari birimlerin,maaş bordro,emeklilik ve diğer özlük iş ve işlemlerinin talepleri. İş ve İşlemler: 1. Gelen evrakla ilgili hangi iş ve işlemin yapılmasına karar verilmesi, 2. Evrağın incelenilerek ilgili personele havale edilmesi, 3. Maaş ve ücret işlemlerinin yapılması, 4. SGK ile ilgili işlemlerin yapılması, 5. Yolluk ödemesi ile ilgili işlemlerin yapılması, 6. Eczane ödemeleri ile ilgili işlemlerin yapılması, 7. Telefon Faturası ödeme İşlemlerinin yapılması, 8. Üniversite içi ve dışı yazışma işlemlerinin yapılması, 9. Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup,olmadığının incelenmesi, 10. Evrakın paraf ile ilgili imza işlemlerinin tamamlanması, 11. Evrakın kayıt edilmesi ve dosyalanması, 12. Evrakın dağıtımının yapılması ve işlemin sonlandırılması, Çıktıları: Maaş işlemleri,sgk işlemleri,yolluk ödenmesi işlemleri,icra ile ilgili yazışma işlemleri Tedarikçisi: Akademik ve idari personel,stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

23 TAHAKKUK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi :15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Sekreterya Gelen Evrak Şube Müdürü Evrakla ilgili bir iş yapılacak mı? H Birim E Dosyaya kaldırılır Şube Müdürü Evrak incelenir ve ilgili personele havale edilir. Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk SGK ile ilgili İşlemler Eczane ödemeleri Maaş İşleri Yolluk ödenmesi ile ilgili işlemler Telefon faturası ödeme işlemleri Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

24 TAHAKKUK İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Üniversite içi ve dışı yazışma işlemleri Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Şube Müdürü Yazı ve ekleri doğru mu? HAYIR Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Şube Müdürü Tahakkuk EVET Evrak incelenir ve ilgili personele havale edilir. Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Tahakkuk Şube Müdürü Gerçekleştirme Grv.(İMİD) Harcama Yetkilisi Strateji Gel.Dai.Bşk Evrak kayıt edilir ve dosyalanır. Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır. Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Giden evrak kayıt defteri Resmi yazışma kuralları yönetmeliği Evrak zimmet defteri Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

25 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Satınalma(CARİ-YATIRIM) Süreci Sürecin Sorumlusu: Satınalma Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Satınalma Görevlileri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemİz Akademik ve İdari Birimlerin her türlü malzeme, Makine- Teçhizat ve hizmete ilişkin ihtiyaçlarının ve satınalma işlemlerinin yürütülmesi Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve diğer birimlerin talepleri. İş ve şlemler: DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI 1. Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi 2. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi 3. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği görülen hizmet alımlarının işlemlerine başlanması 4. İhale onay belgesinin düzenlenmesi, 5. Tekliflerin toplanması ve piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi,ihale ının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması, sipariş yazısı hazırlanması,istekliye tebliği, 6. Hizmetin gerçekleşmesini müteakıp kabul raporu düzenlenmesi. 7. Ödeme evraklarının Strateji Geliştirme Daire başkanlığına gönderilmesi, 8. Satınalma İşlemi bitirilip işlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması.

26 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) İŞ SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -İstek sahibi Birim -Şube md. Ve Birim Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi -İstek Belgesi -Ekli Döküman -Şube Müdürü ve - Birim Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Yılı Bütçesi -AFB -Şube Müdürü ve Birim Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği uygun görülen hizmet alımlarının işlemlerine başlanması -Yılı Bütçesi -Harcama limitleri Tebliği -AFP -Şube Müdürü ve Birim İhale onay belgesinin düzenlenmesi -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve Birim Tekliflerin toplanması ve piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve Birim İhale ının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısı hazırlanması,istekliye tebliği -Satınalma istemine ait

27 -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Hizmetin gerçekleşmesini müteakıp kabul raporu düzenlenmesi Kabul raporları -Şube Müdürü ve -Gerçekleştirme memuru(idari ve Mali İşler Daire Başkanı) Şube müdürü ve personeli Ödeme evraklarının Strateji Geliştirme na gönderilmesi Satınalma işleminin bitirilip işlemlerinin sonuçlandırılması ve dosyalanması -Veri emri ve ekleri -Veri emri ve ekleri

28 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) İŞ SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI 1. Planlama dahilinde ilgili birimlerden gelen satınalma isteği ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi, 2. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi 3. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği uygun görülen mal alımlarının işlemlerine başlanması, 4. İhale onay belgesinin ve piyasa fiyat araştırma görevlendirmesinin yapılması, tekliflerin dağıtılması 5. Tekliflerin toplanması,piyasa fiyat araştırma görevlilerince alınan kararın ardından gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzasına sunulması, 6. İhale dökümanının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısı hazırlanması, istekliye gönderilmesi, 7. Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi, 8. Muayene kabul komisyonunca muayenesinin yapılması 9. Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır belgesi düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi 10. Satınalma biriminin ödeme emrini düzenlemesi 11. Ödeme evraklarının ödenmek üzere strateji daire başkanlığına gönderilmesi 12. Satınalma işlemi bitirilip işlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması

29 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Sayfa No: -İstek sahibi Birim -Şube md. Ve Birim Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi -İstek Belgesi -Ekli Döküman -Şube Müdürü ve - Birim Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Yılı Bütçesi -AFB -Şube Müdürü ve - Birim Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceği uygun görülen mal alımlarının işlemlerine başlanması -Yılı Bütçesi -Harcama limitleri Tebliği -AFP -Şube Müdürü ve - Birim İhale onay belgesinin ve piyasa fiyat araştırma görevlendirmesinin yapılması,tekliflerin dağıtılması -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve - Birim Tekliflerin toplanması, piyasa fiyat araştırma görevlilerince alınan kararın ardından gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzasına sunulması -Satınalma istemine ait -Şube Müdürü ve - Birim İhale ının imzalanmasından sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısı hazırlanması,istekliye tebliği -Satınalma istemine ait

30 -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi Kabul raporları -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Muayne kabul komisyonunca muayenesinin yapılması -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Satınalma biriminin ödeme emrini düzenlemesi -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Ödeme evraklarının ödenmek üzere Strateji Geliştirme na gönderilmesi -Veri emri ve ekleri Satınalma işlemi bitirilip işlemlerin sonuçlanması ve dosyalanması

31 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL VE HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : İHALE YOLUYLA ALINAN MAL ALIMLARI VE HİZMET ALIMLARI 1. Planlama dahilinde ilgili birimlerden gelen satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi 2. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi 3. İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi 4. Yaklaşık maaliyetin belirlenmesi 5. Mal alım ihale komisyonu oluşturularak belgesi ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulması ve ilgisine göre ihale ının hazırlanması 6. İhaleilan metni hazırlanması ve ilana çıkılması 7. İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması 8. İhale komisyonu marifetiyle ihalenin gerçekleştirilmesi 9. Sonucun ihale yetkilisinin onayına sunulması 10. Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi 11. İhale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edilmesi 12. Firma ile sözleşme imzalanması 13. İhale dökümanında belirlenen süreç içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi 14. Gelen malzemenin muayenesinin yapılması, kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, olumsuzsa malın iade edilmesi 15. Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi 16. Satınalma biriminin ödeme emrine çevrilmesi 17. Satınalma işlemi bitirilip işlemlerin sonuçlandırılması ve dosyalanması

32 SATINALMA (CARİ-YATIRIM) SÜRECİ İHALE YOLUYLA ALINAN MAL VE HİZMET ALIMLARI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -İstek sahibi Birim -Şube md. Ve Birim Planlama dahilinde ilgili birimlerden satınalma istek formu ve teknik şartnamelerin satınalma şube müdürlüğüne gelmesi -İstek Belgesi -Ekli Döküman -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Yılı Bütçesi -AFB -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi -Yılı Bütçesi -Harcama limitleri Tebliği -AFP -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Yaklaşık maliyetin belirlenmesi -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Mal alım ihale komisyonu oluşturarark belgesi ile birlikte ihale yetkisinin onayına sunulması ve ilgisine göre ihale inin hazırlanması İhale metninin hazırlanması ve ilana çıkılması -Satınalma istemine ait -Satınalma istemine ait

33 sorumlular İş Akışı Kayıt/Doküman -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale komisyonu marifetiyle ihalenin gerçekleştirilmesi Sonucun ihale yetkilisinin onayına sunulması Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi -Satınalma istemine ait -Satınalma istemine ait -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Taahhütkar ile sözleşme imzalanması -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu İhale dökümanında belirlenen süreç içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri n taşınır kayıt kontrol deposuna teslim edilmesi -Satınalma istemine ait -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Gelen malzemenin muayenesinin yapılması,kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi,olumsuzsa iade edilmesi -Satınalma istemine ait

34 Sorumlular İŞ AKIŞI Kayıt/Doküman -Veri emri ve ekleri -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Muayne kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi -Şube müdürü ve -Kabul komisyonu Satınalma biriminin belgeyi ödeme emrine çevirmesi -Veri emri ve ekleri Satınalma işleminin bitirilip işlemlerinin sonuçlandırılması ve dosyalanması

35 SATINALMA (BAP) İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Satınalma (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) süreci Sürecin Sorumlusu: Satınalma (BAP) Şube Müdürü Sürecin Uygulayıcıları: Satınalma (BAP) Görevlileri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Üniversitemiz Akademik birimler tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projelerinin B.A.P komisyonu tarafından kabul edilen projeler gereği her türlü malzeme, Makine-Teçhizat ve hizmete ilişkin ihtiyaçlarının doğrudan temin usulü yöntemine göre satınalma işleminin yürütülmesi ve üniversitesinin ihale ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi. Sürecin Girdileri: Kayıtlar,yasal mevzuatlar,akademik ve diğer birimlerin talepleri. İş ve İşlemler: DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI 1. Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan na satınalma isteğinin gelmesi, 2. Proforma faturalar kontrol edilmesi, 3. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığının kontrolünün yapılması, 4. Teknik şartname incelenmesi,uygunluk kontrolünün yapılması, 5. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi, 6. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, 7. Piyasa fiyat araştırmasının yapılması, 8. Piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi, yasaklı olup olmadığının sorgulanması, 9. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması, 10. İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması, sipariş yazısının hazırlanması, istekliye tebliği ve firmayla sözleşme imzalanması, 11. Kabul raporu ve taşınır kayıt işlem fişinin düzenlenmesi, 12. Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edillmesi, 13. Muayene ve kabul komisyonunca muayenesi yapılması ve (tif)lerinin satınalma birimine gönderilmesi, 14. Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlenmesi, 15. Strateji geliştirme daire başkanlığına ödeme için gönderilmesi. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

36 SATINALMA (BAP) İŞ SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -BAP Komisyonu Koordinatörlüğü -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü Birim -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk. -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonunca kabul edilen satınalma isteğinin na gelmesi Proforma faturalar kontrol edilmesi Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığının kontrolünün yapılması Teknik şartname incelenmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması -İstek belgesi -İstek belgesi -Teklif -Onay -Komisyon Kararı -Bap yılı Bütçesi -Örnek Proje Dosyası -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Bap yılı bütçesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

37 -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü Müdürlüğü Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması -Yılı Bütçesi -Harcama Limitleri tebliği -AFP Müdürlüğü Piyasa fiyat tutanağının düzenlenmesi,yasaklı olup olmadığının sorgulanması Müdürlüğü -Bap Şube Müdürü -Gerçekleştirme grv. -Harcama Yetk. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması Müdürlüğü -Bap Şube Müdürü -Gerçekleştirme grv. -Harcama Yetk İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısının hazırlanması istekliye tebliği ve firmayla sözleşme imzalanması Müdürlüğü -Kabul Komisyonu Kabul raporu ve taşınır işlem fişinin düzenlenmesi -Kabul Raporları Müdürlüğü Gelen malın taşınır kayıt deposuna teslim edilmesi Müdürülüğü Daire Bşk. -Taşınır kayıt kont. Yetkilsi Muayene ve kabul komisyonunca muayenesi yapılması ve (tif)lerinin satınalma birimine gönderilmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

38 Müdürlüğü Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlemesi Müdürlüğü Strateji Geliştirme na ödeme için gönderilmesi -Veriemri ve ekleri Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

39 SATINALMA (BAP) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : İş ve İşlemler: İHALE YOLUYLA MAL ALIMI 1. Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu nda satınalma isteğinin idari ve Mali işler Daire Başkanlığına gelmesi, 2. Proforma faturalarının kontrol edilmesi 3. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyulup uyulmadığının kontrolünün yapılması, 4. Teknik şartnamenin incelenmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması, 5. İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin belirlenmesi, 6. Yaklaşık maliyete göre ihale usulünün belirlenmesi, 7. İhale komisyonu oluşturularak onay belgesi ile birlikte yetkilisinin onayına sunulması, 8. İlgisine göre ihale ı hazırlanması, 9. İhale ilan metni hazırlanıp ilana çıkılması, 10. İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması, 11. İhale komisyonu kararına göre ihalenin gerçekleştirilmesi, 12. Sonucunun ihale yetkilisine sunulması, 13. Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi, 14. İhale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edilmesi, 15. Firma ile sözleşme imzalanması, 16. İhale dökümanında belirlenen süre içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri taşınır kayıt belgesi düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi, 17. Malzemenin muaynesinin yapılması, kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, olumsuzsa işlemin iptal edilmesi 18. Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi, 19. Satınalma biriminin muhasebe işlem fişinin düzenlemesi,bloke ödeneğinin kesin ödeme emrine çevrilmesi 20. Strateji Geliştirme na gönderilmesi, 21. Evrakların proje dosyası bazında dosyalanıp,arşivlenmesi. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

40 SATINALMA (BAP) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -BAP Komisyonu Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan satınalma isteğinin na gelmesi -Yılı Bütçesi -Harcama Limitleri tebliği -AFP -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Proforma faturalar kontrol edilmesi -İstek belgesi -Teklif -Onay -Komisyon Kararı -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığınn kontrolünün yapılması Teknik şartname incelenmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması -Bap yılı Bütçesi -Örnek Proje Dosyası -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. İhale yoluyla alınıp alınmayacağına karar verilmesi yaklaşık maliyetin belirlenmesi -Bap yılı Bütçesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

41 SATINALMA (BAP) SÜRECİ İHALE YOLUYLA MAL ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. Yaklaşık maliyete göre ihale usulünün belirlenmesi İhale komisyonu oluşturularak onay belgesi ile birlikte yetkilisinin onayına sunulması -BAP Satın alma Şube Müdürlüğü _ Daire Başk. İlgisine göre ihale ı hazırlanması Müdürlüğü servis memuru Daire Başk Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İhale ilan metninin hazırlanıp ilana çıkılması İhale ilanı ile ihale tarihi arasında isteklilere ihale dökümanı satışları yapılması Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İhale komisyonu kararına göre ihalenin gerçekleştirilmesi Müdürlüğü servis memuru Sonucunun ihale yetkilisine sunulması Müdürlüğü servis memuru Katılımcılara ihale sonucunun gönderilmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

42 Müdürlüğü servis memuru Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İhale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edilmesi Firma ile sözleşme imzalanması -Firma Müdürlüğü servis memuru İhale dökümanında belirlenen süre içinde yüklenicinin istenilen malzemeleri taşınır kayıt belgesi düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi Müdürlüğü servis memuru -Taşınır Kayıt Kont Yetk. Daire Bşk. BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Malzemenin muaynesinin yapılması,kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi,olumsuzsa işlemin iptal edilmesi Muayene kabul tutanağının imzalanması,taşınır kayıt belgesinin düzenlenerek satınalma birimine gönderilmesi BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Satınalma Biriminin muhasebe işlem fişinin düzenlenmesi,bloke ödeneğinin kesin ödeme emrine çevrilmesi Müdürü ve servis memuru -Gerçekleştirme görevlisi Strateji Geliştirme na ödeme için gönderilmesi -Veriemri ve ekleri BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis personeli Evrakların proje dosyası bazında dosyalanıp, arşivlenmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

43 SATINALMA (BAP) SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI İş ve İşlemler: 1. Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan satınalma isteğinin gelmesi, 2. Proforma faturalar kontrol edilmesi, 3. Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığına bakılması, 4. Teknik şartname incelenmesi, 5. Teknik şartname oluru alınması, 6. Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi, 7. Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, 8. Piyasa fiyat araştırmasının yapılması, 9. Piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi, yasaklı olup olmadığının sorgulanması, 10. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması, 11. İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması, sipariş yazısının hazırlanması, firmaya gönderilmesi ve firmayla sözleşme imzalanması, 12. Muayene kabul raporu ve taşınır işlem fişinin düzenlenmesi, 13. Muayne ve kabul komisyonunca muaynesi yapılması, 14. Satınalma birimine gönderilmesi, 15. Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlenmesi, 16. Strateji geliştirme daire başkanlığına ödeme için gönderilmesi. Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

44 SATINALMA (BAP) SÜRECİ DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA HİZMET ALIMI Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : -BAP Komisyonu Koordinatörlüğü -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonundan satınalma isteğinin na gelmesi Proforma faturalar kontrol edilmesi Ödenek tahsis edilen bütçeye uyup uymadığına bakılması Teknik şartname incelenmes ve olurunun alınması -Yılı Bütçesi -Harcama Limitleri tebliği -AFP -İstek belgesi -Teklif -Onay -Komisyon Kararı -Bap yılı Bütçesi -Örnek Proje Dosyası -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk Ödenek ve harcama kalemi belirlenmesi -Bap yılı Bütçesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

45 -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Doğrudan temin yoluyla temin edilip edilmeyeceğine karar verilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması -BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Piyasa fiyat tutanağının düzenlenmesi,yasaklı olup olmadığının sorgulanması Müdürlüğü -Bap Şube Müdürü -Gerçekleştirme grv. -Harcama Yetk. Onay belgesi ve fiyat araştırma tutanağının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması BAP Satınalma Şube Müdürlüğü servis memuru Daire Başk İmzadan sonra ödenek blokesi yapılması,sipariş yazısının hazırlanması firmaya gönderilmesi ve firmayla sözleşme imzalanması Müdürlüğü Keşif kabul vemuayene kabul raporu düzenlenmesi Müdürlüğü Satınalma birimine gönderilmesi Müdürlüğü Satınalma biriminin muhasebe işlem fişini düzenlemesi Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme na ödeme için gönderilmesi Revizyon Tarihi: 15 Haziran 2011 Toplam Sayfa Sayısı: 49

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması Başkanlık Makamı Sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak Birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlanmak Başkanlık yetki alanında bulunan bütçelerin sağlıklı ve düzgün

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Amaç ve Kapsam Tıp si ndeki eğitim-öğretim hizmetlerinin mevcut kanun ve yönetmelikler ile Balıkesir Üniversitesi nin hazırladığı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri SÜRÇ L KİTABI SK 08 03-51 17.11.2017 Rev 02 1/16 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma ü 08-03-51 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemizin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri DOSYA NO : 49800447-8.1 Sorumlular Dönem Öncesinde lisansüstü programlarında bulunan ve enstitüce verilemeyecek olan derslerin

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

EK-1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Üniversitemize ait ihalelerin gerçekleştirilmesi 173 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2735 Sayılı Sözleşmeler Kanunu, 35018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 73 saylı Kamu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER İÇ 1 Sosyal Güvenlik Kapsamında Yapılan İşler Personel Maaş İşleri ve sgk.gov.tr adresinden sosyal güvenlik primi onaylama 25477 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı İş KHK 'de çalışanlar Nakil

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI Talep Oluşması Yapı İşleri birimleri tarafından yapılabilirliği Hayır Talebin incelenmesi Evet Yapı İşlleri birimleri tarafından gerçekleştirilmesi Talebin Ertelenmesi / İptali Talebin yapılabilirliğinin

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular

İşlev İşlev Sorumlular İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi EĞİTMEN ALIM VE PUANTAJ YAPIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI Yüksekokulumuzda Yüksekokul Müdürlüğünün, Alınması düşünülen faaliyet gösteren öğrenci kulüplerin yapmış olduğu eğitmenler ile ilgili kulüplerinin, çalışmalarını

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı T.C. Doküman No Hg.Form.1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Revizyon No Standart 2: Misyon, 2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI GİRİŞ/BAŞLANGIÇ Yeni yılın ilk ayında Satın alma Onay ve Sayısı Alınır Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulur İhtiyaç Duyulan Mal/Malzeme Komisyon tarafından belirlenir

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması DOSYA NO : 49800447-12.3 Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir Olmayan malzemeler Enstitü Sekreterine bildirilir. Satın alma süreci başlar. İlgili birime

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Senatosunda Temsil Diğer Kurum ve Kuruluşlara Karşı Temsil Fakülte Kurulu Başkanlığı Fakülte Kurulunu Toplantıya Çağırmak Fakülte Kuruluna

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı