Baflbakan m z n Kat l m yla...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflbakan m z n Kat l m yla..."

Transkript

1

2 Çal fl nca oluyor.

3 Baflbakan m z n Kat l m yla Ekim :30 Barbaros Hayrettin Pafla Parkı Kavaklı-Gölcük

4 çindekiler 111/01 Gölcük Barbaros Hayrettin Pafla Park 111/02 Arslanbey Taçyaprak Evleri 111/03 Umuttepe Duble Yolu ve Köprülü Kavflaklar 111/04 SEKA Köprülü Kavfla 111/05 Mevlana Köprülü Kavfla 111/06 Bekirpafla Mevlana Kültür Merkezi 111/07 Gebze Yeni Ba dat Caddesi 111/08 Bekirpafla Ba dat Caddesi 111/09 Çay rova Rag p Demirkol Bulvar 111/10 Körfez D-100 Yan Yolu 111/11 Derince Denizciler Caddesi 111/12 Derince Ro Ro Yan Yolu 111/13 Çay rova 4. Cadde Yap m 111/14 Alikahya Kad n Do um Hastahanesi Yolu 111/15 Körfez A adere Caddesi 111/16 fiekerp nar Köprülü Kavfla Çevre Düzenlemesi 111/17 Gölcük- hsaniye Köprülü Kavfla Çevre Düzenlemesi 111/18 Alikahya Solaklar B çk Deresi Köprüsü 111/19 Alikahya-Yahya Kaptan Akarca Köprüsü 111/20 Gölcük Amiral Sa lam Caddesi 111/21 SU Yaya Üst Geçidi 111/22 Kand ra-umuttepe Köprülü Kavfla Çevre Düzenlemesi 111/23 Gebze Bat Köprülü Kavfla Çevre Düzenlemesi 111/24 Körfez Hamit Kaplan Caddesi 111/25 zmit'te Yenilenen Caddeler 111/26 Gebze'de Yenilenen Caddeler 111/27 Karamürsel'de Yenilenen Caddeler 111/28 Derince'de Yenilenen Caddeler 111/29 Körfez'de Yenilenen Caddeler

5 30 Kand ra'da Yenilenen Caddeler 111/31 Gölcük'te Yenilenen Caddeler 111/32 Beldelerimizde Yenilenen Yollar 111/33 Köylerimizde Yenilenen Yollar 111/34 Köy çi Yollar ve Meydan Düzenlemeleri 111/35 Köylerde Altyap Çal flmalar 111/36 lave Do algaz Yat r m 111/37 Kartepe Do algaz Hatt 111/38 Orgeneral Memduh Ta maç K fllas 111/39 Karamürsel Dereköy Kat At k Aktarma stasyonu 111/40 Dilovas Düzenli Depolama Tesisi 111/41 Dilovas Sentetik Çim Sahas 111/42 Yar mca Sahil Parklar 111/43 Karfl yaka Köprülü Kavfla Çevre Düzenlemesi 111/44 Gebze Eflref Bitlis Park 111/45 Ulafll Sahil Düzenlemesi ve Yürüyüfl Yolu 111/46 Bafliskele Sahil Yürüyüfl Yolu 111/47 Köseköy Meflelik Park 111/48 Dar ca Nene Hatun Park 111/49 Plaj Yolu Demokrasi Park 111/50 Köseköy Semt Park 111/51 SEKA Sapanca Kamp Piknik Alan 111/52 Gölcük Rahvan At Yar fl Tesisleri 111/53 Bekirpafla Yeniflehir Park 111/54 Eflme Yürüyüfl Yolu 111/55 Gölcük fiirinköy Seyir Tepesi 111/56 Körfez Atalar Park 111/57 lave Kavflak Düzenlemeleri 111/58 De irmendere Seyit Onbafl Park 111/59 lave fiehir A açland rmas Çal fl nca oluyor.

6 60 Akarca Deresi Islah 111/61 Ça dafl Kent plik Deresi Islah 111/62 Gebze çmesuyu fiebeke Hatt 111/63 Gebze Afl ro lu Deresi Islah 111/64 Gebze Saz Deresi Islah 111/65 Derince Ç narl Deresi Islah 111/66 Derince Kaflkal Deresi Islah 111/67 Eskihisar Deresi Islah 111/68 Gebze Çamafl r Deresi Islah 111/69 Çay rova Deresi Islah 111/70 Köseköy plik Deresi Islah 111/71 Saraybahça Merkeza a ve Serdar Dereleri Islah 111/72 Saraybahçe Kertiltekke Deresi Islah 111/73 Saraybahçe Tafloca Deresi Islah 111/74 Gebze Bahar Deresi Islah (2. Etap) 111/75 Dar ca Piri Reis Deresi Islah 111/76 Körfez Kocak flla Deresi Islah 111/77 Derince C mb z Deresi Islah 111/78 Dilovas çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt 111/79 Çay rova çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt 111/80 Dar ca Ya mur Suyu Kollektör Hatt 111/81 Sar mefle çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt 111/82 Arslanbey çme Suyu fiebeke Hatt 111/83 Rahmiye çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt 111/84 Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampusü çme Suyu sale Hatt 111/85 Saraybahçe Karabafl Mahallesi Ya mur Suyu Terfi Merkezi ve Hatt 111/86 Yahya Kaptan Ya mur Suyu Terfi Merkezi 111/87 Saraybahçe Sanayi Mahallesi Ya mur Suyu Terfi Merkezi 111/88 Kuruçeflme çme Suyu Deposu ve Terfi Merkezi 111/89 Alikahya çme Suyu fiebekesi

7 90 Ac su çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt 111/91 Büyükderbent çme Suyu fiebeke Hatt 111/92 Akmefle çme Suyu Deposu 111/93 Akçat çme Suyu Deposu ve Hatt 111/94 Kullar Alt Yap Çal flmalar 111/95 Suadiye çme Suyu ve Ya mur Suyu fiebeke Hatt 111/96 Yuvac k çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt 111/97 Maflukiye-Eflme sale Hatt 111/98 Bahçecik-Karfl yaka-yuvac k Ba lant Yolu Alt Yap Yat r m 111/99 Körfez Ya mur Suyu Kolektör Hatt 111/100 Kirazl yal Ya mur Suyu Kolektör Hatt 111/101 Plajyolu At ksu Pompa stasyonu Rehabilitasyonu 111/102 Avluburun Terfi Sistemi 111/103 Çubuklubala Yeralt Su Kayna ndan 8 Köye Su Temini 111/104 Üçtepeler-Kulfall -Ar zl Köyleri Alt Yap Yat r m 111/105 Çay rköy Kanalizasyon fiebeke Hatt 111/106 Kocaeli Merkez Köyleri Foseptik Yat r m 111/107 Kand ra Köyleri Alt Yap Yat r m 111/108 Kand ra Kefken ve Kerpe çme Suyu Depolar 111/109 Hatipler, Ali Hocalar, Tahtal ve Kafl kç Köyleri çme Suyu Yat r m 111/110 Çamdibi, rfladiye, Nimetiye Köyleri çme Suyu Yat r m 111/111 Servetiye Karfl Grubu çme Suyu Yat r m Aç l fl n yapt m z 111 yat r m n toplam maliyeti: 362 milyon YTL Çal fl nca oluyor.

8 fiükürler olsun, gayretlerimiz semerelerini veriyor. Bu bir hizmet yar fl d r. Bu, hayallerimiz ile eme imizin yar fl d r. Bu, bir flehrin enerjisinin ortaya ç kmas, dört bir yana yay lmas d r.

9 ziz hemflerim, Kocaeli, dünyan n en güzel flehirlerinden biri. Bizler, bu güzelli i aç a ç karmak, Kocaeli'mizin gerçek nitelikleriyle keflfedilmesini, anlafl lmas n, benimsenmesini sa lamak üzere çal fl yoruz. Kentimiz için yüzlerce proje üretiyor, yüzlerce yat r m yap yoruz. Toplu konutlar, sahil düzenlemeleri, yollar, kültür merkezleri, parklar, spor tesisleri, dere slahlar, köprülü kavflaklar, sosyal tesisler, üstgeçitler, kollektör hatlar, yürüyüfl yollar ; do algaz, su, kanalizasyon altyap lar gibi alanlarda doludizgin bir faaliyet içindeyiz. fiükürler olsun, gayretlerimiz semerelerini veriyor. 2006'n n 19 Kas m' nda 99 yat r m n hizmete sunuldu u bir Aç l fl Bayram yapm flt k. fiimdi de 111 yat r m m z, ikinci Aç l fl Bayram 'yla hizmete giriyor. Geliflkin bir vizyonla, flehrimizin gelece ini uzman ekiplerimizle birlikte planlayarak, büyük yat r mlar ve toplu aç l fllar yap yoruz. Bu bir hizmet yar fl d r. Bu, hayallerimiz ile eme imizin yar fl d r. Bu, bir flehrin enerjisinin ortaya ç kmas, dört bir yana yay lmas d r. Projelerimiz bitmedi. Daha ileri, daha yüksek bir hedefe do ru son h zla ilerliyoruz. nan yoruz ki emek ile tecrübe, samimiyet ile fedakarl k, bilgi ile dürüstlük bir arada yürüdü ü zaman, semere de büyük olur. fiehrimizin çehresi, 111 yeni yat r mla biraz daha de ifliyor. Bu hakl gururu, umutla, sevinçle paylafl yoruz. 111 yat r m flehrimize, hepimize hay rl olsun. Sizleri içtenlikle selaml yor, sayg lar sunuyorum. Çal fl nca oluyor.

10

11 01 Gölcük Barbaros Hayrettin Pafla Park Gölcük Kavakl sahilindeki Barbaros Hayrettin Pafla Park Projesi her yafltan vatandafl n stresten uzak bir ortamda sosyal ihtiyaçlar n giderebilmesi için hayata geçirildi m2'lik alan üzerinde; arkatl yürüyüfl yollar, amfi tiyatro, meydanlar, trafik e itim pisti, otopark, k r kahvesi, kafeterya, 2 adet bal k lokantas, pergolalar, 2 adet basketbol sahas, 2 adet futbol sahas, tenis ve kum voleybolu sahalar infla edildi. Ayr ca süs havuzu, dalgak ran, dört adet çocuk oyun alan, yürüyüfl yollar, yeflil alan ve bitkilendirme çal flmalar yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL

12

13 02 Arslanbey Taçyaprak Evleri (544 Konut) Kent Konut taraf ndan gelifltirilen projeler Kocaeli'ndeki yap laflmaya örnek teflkil ediyor. Arslanbey Taçyaprak Evleri Kent Konut un ilk projelerinden biri. 544 dairelik projede 107 ve 89 m2 lik, hepsi kombili iki tip daire bulunuyor. 16 ayda tamamlanan konutlar anahtar teslimine haz r durumda. Yat r m Bütçesi: YTL

14

15 03 Umuttepe Duble Yolu ve Köprülü Kavflaklar Üçtepeler Köyü'nden Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ne kadar uzanan 10 km lik yol yenileniyor. 1. etap kapsam nda 3800 m'lik 2x2 fleritli karayolu ile Gündo du Mahallesi'ni üniversite yoluna ba layan 1432 m'lik 2x2 fleritli karayolu tamamland. Günde kifliyi tafl yan yolun trafi i rahatlat ld. Gündo du Mahallesi'ni ana artere ba layan bir köprülü kavflak ve ana güzergâhtan üniversite yoluna ayr lan bir adet alt geçit infla edildi. Hat üzerinde bulunan ve köylere hizmet eden Efldüzey Köprülü Kavflak ile güzergâh üzerinde 5 hidrolik menfez yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL

16

17 04 SEKA Köprülü Kavfla Kocaeli halk n deniz ile buluflturan dev projelerden biri olan SEKAPARK kapsam nda Seka Köprülü Kavfla infla edildi. D-100 karayolunu, tren yolunu geçerek sahil yoluna ba layan 425 m uzunlu unda, 11 m geniflli indeki köprü yaya ve araç geçiflini sa lamak üzere yap land r ld. Köprü inflas n n aç kl klar nda toplam 90 adet öngermeli kirifl kullan ld. 39 m derinli inde 136 adet kaz k üzerine 12 köprü aya infla edilerek toplam 700 m yol yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL

18

19 05 Mevlana Köprülü Kavfla D-100 karayolunu, tren yolu üzerinden sahil yoluna ba layarak, yaya ve araç geçiflini sa lamak üzere infla edildi. Geniflli i 11 m, uzunlu u ise 140 m'dir. Köprü için 102 adet 32 m derinli inde kaz k üzerine 7 adet köprü aya yap ld. Yan yoldaki araçlar n D-100'e kat l m n sa lamak amac yla 35 m lik tünel geçifli infla edildi. Toplam 700 m yol yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL

20 06 Bekirpafla Mevlana Kültür Merkezi Önemli bir kültürel ihtiyac gidermek ve çeflitli etkinliklere ev sahipli i yapmak için Bekirpafla Mevlana Kültür Merkezi infla edildi. Merkez, 1 adet 1000 m2 çok amaçl salon, 270 m 2 fuaye ve sergi holü, 1000 m 2 idari ve ticari ofisler, 2 adet 180 m 2 'lik cep sinemas, 2 adet 60 m 2 'lik e itim salonu, 3 adet kad n e itim merkezi, 2 adet çocuk e itim merkezi ve 1 adet kütüphaneden olufluyor. Toplam 380 araçl k 2 adet otopark ve bina d fl nda 1500 m2'lik tören alan na sahip olan Kültür Merkezi, 2045 m2 aç k alan, 2013 m 2 yeflil alan düzenlemesiyle hizmete sunuldu. Yat r m Bütçesi: YTL

21 07 Gebze Yeni Ba dat Caddesi Gebze'nin en önemli ana arterlerinden olan Yeni Ba dat Caddesi'nde yap lan düzenleme ile 5500 m'lik caddenin bütün üstyap s yenilendi. Gebze merkez ile çevre belde merkezleri aras ndaki ulafl m önemli ölçüde rahatlat ld, cadde yeni bir görünüme kavufltu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

22 08 Bekirpafla Ba dat Caddesi zmit Merkez'in en önemli ulafl m hatlar ndan biri olan 1500 m uzunlu undaki Ba dat Caddesi boyunca m2 parke tafl, döfleme kaplamas ve 3500 m andezit bordür yap ld. Cadde üzerine 62 adet hlamur a ac dikildi. 230 adet yol bariyeri kullan larak bank ve çeflmeler monte edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

23 09 Çay rova Rag p Demirkol Bulvar 2 km'lik Rag p Demirkol Caddesi'nde elektrik, içme suyu, at k su, ya mur suyu, Telekom ve üstyap imalatlar n n yap lmas n kapsayan çal flmalar tamamland. Proje kapsam nda 9000 m içme suyu, 4500 m ya mur suyu, 5000 m at k su ve 2500 m elektrik hatt döflendi m2 dolgu ve hafriyat yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

24 10 Körfez D-100 Yan Yolu 2900 m yol yap m n kapsayan projede, m 3 'lük alanda yarma ve sanat yap s kaz s, 925 m2 demirli ve demirsiz beton, 3100 m bordür, 7000 m2 parke imal ve döflemesi, 2900 m beton ay rma ve tafl döflemesi yap ld. Toplama yollarla flehir içi trafi inin D-100'e kar flmadan yan yollarla devam etmesi sa land. Yat r m Bütçesi: YTL

25 11 Derince Denizciler Caddesi 2119 m'lik caddede 4453 ton asfalt, ton plent-miks uygulamas yap ld. Yaya kald r mlar ; 8300 m bordür ve m2 bask beton kullan larak yenilendi. Geniflletilen kald r mlarla yayalara geçifl rahatl sa land. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

26 12 Derince Ro Ro Yan Yolu Kent içi tafl t trafi inin ana arterden ayr lmas ve D-100 Karayolu transit geçiflinin kesintiye u ramamas amac yla Buz Sporlar Salonu Köprüsü ile Ro-Ro Köprüsü aras nda yap ld. Asfalt ve tretuvar çal flmas tamamland. Güzergahtaki trafik fl klar kald r ld. Toplam m bordür ve m2 parke döflendi. Yola ton asfalt döküldü. Yat r m Bütçesi: YTL

27 13 Çay rova 4. Cadde Yap m 1700 m'lik ana caddenin altyap ve üstyap s yenilendi. çme suyu, at k su, ya mur suyu alt yap lar tamamland. Yolun üst yap s ayd nlatma iflleri dahil bitirildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

28 14 Alikahya Kad n Do um ve Hastane Yolu Alikahya Beldesi Karadeniz Mahallesi ve Yuvam Akarca Konutlar ile Çocuk Hastanesi aras ndaki ulafl m n sa lanabilmesi için yap lan 1486 m uzunluktaki ba lant yolu tamamland. 7 m geniflli inde çift fleritli asfalt yolun her iki yan na 1.5 m geniflli inde yürüyüfl yolu yap ld. Tretuvarlar için yaklafl k 3600 m2 parke döflenen yolda 346 m'lik ya mur suyu tahliye hatt ; kayma ve çökmenin engellenmesi amac yla da 700 m'lik korkuluk infla edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

29 15 Körfez A adere Caddesi Yaklafl k 1 km uzunlu undaki caddede yaya kald r mlar n n genifllikleri iki kat art r ld. Araçlar n yaya kald r mlar na ç kmamalar için yol kenarlar na 600 adet pik dökümden bariyer dikildi. Ayr ca kald r mlar üzerine oturma gruplar, çöp kovalar kondu; kiraz a açlar dikildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

30 16 fiekerp nar Köprülü Kavfla Toplam m 2 alanda çevre düzenlemeleri yap ld. Çimlendirme ile çeflitli türlerden top akasya, ç nar, ç nar yaprakl akçaa aç, manolya, lale, süs eri i, hlamur sedir ve leylandi a açlar yla flehrimize yak fl r bir alan oluflturuldu bitkinin su ihtiyac n gidermek için otomatik sulama sistemi kuruldu. Yat r m Bütçesi: YTL

31 17 Gölcük- hsaniye Köprülü Kavfla Proje kapsam nda m 2 rulo çim serildi; 1800 adet a aç, 1600 adet bitki türü dikildi. Aç lan sondaj kuyusundan elde edilen su, yeni yap lan otomatik sulama sistemine ba land. Ayd nlatma sistemi kuruldu, yol kenarlar na bordür döflendi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

32 18 Alikahya Solaklar B çk Deresi Köprüsü Kand ra yolu üzerinde yap lan köprü ile bölge trafi i önemli ölçüde rahatlat ld. B çk Deresi'nden geçifl kolaylaflt r ld. 20 m geniflli inde, 22 m uzunlu undaki köprü; 8 m geniflli inde 2 fleritli yola, 2 tretuvara ve 1 adet refüje sahip. Köprü yap m nda 32 adet yerinde dökme betonarme kaz k imal edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

33 19 Alikahya- Yahya Kaptan Akarca Köprüsü Bekirpafla Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Akarca Deresi üzerine 12 m geniflli inde, 25 m uzunlu unda infla edilen köprü; 4 m geniflli inde birer fleritli yola, sa da ve solda 2 m geniflli inde iki tretuvara sahip. Köprü yap m nda 16 adet yerinde dökme betonarme kaz k yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

34 20 Gölcük Amiral Sa lam Caddesi Caddede yap lan yeniden düzenleme çal flmalar kapsam nda; 500 m granit bordür, 1500 m 2 granit kaplama, 600 ton asfalt kullan ld. Yol ayd nlatmas tamamen yenilendi. Amiral Sa lam Caddesi yepyeni bir görüme kavufltu. Yat r m Bütçesi: YTL

35 21 SU Yaya Üst Geçidi Elginkan Vakf Okulu, Muammer Dereli Okulu ve SU Genel Müdürlü ü ile D-100'ün karfl taraf nda bulunan Serdar Mahallesi'ni birbirine ba lamak amac yla 42 m uzunlu unda, 3 m geniflli inde ve 6 m yüksekli inde bir üst geçit infla edildi. Günde ortalama 3000 kiflinin kulland geçidin d fl cephesi alüminyum ile kapland ve bir özürlü asansörü yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

36 22 Kand ra- Umuttepe Köprülü Kavfla Kavflakta çim ve çeflitli a aç türleriyle çevre düzenlemesi yap ld. Alan n su ihtiyac n karfl lamak için su kuyusu aç ld. Otomatik sulama sistemi infla edildi. Çal flmalar sonunda alan son derece güzel ve düzenli bir görünüm kazand. Yat r m Bütçesi: YTL

37 23 Gebze Bat Köprülü Kavfla Gebze nin en önemli ba lant noktalar ndan olan kavflakta; çimlendirme, a aç ve bitki dikimi yap ld. Sulama sistemi kuruldu. Çevre düzenlemesi kapsam nda m 2 çim, 4500 adet a aç ve çal kullan ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

38 24 Körfez Hamit Kaplan Caddesi 3250 m uzunlu undaki caddede 4540 m 3 alan yenilendi m 2 bask betonu, 750 m 2 k rm z granit plak döflemesi, m 2 kilitli parke döflemesi yap ld m renkli bordür kullan larak cadde güzel bir görünüme kavuflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL

39 25 zmit'te Yenilenen Caddeler zmit'te toplam 39 km cadde yenilendi. Çal flma yap lan cadde ve sokaklar: Haf z Binbafl, Haf z Selim, Leyla Atakan, Salim Derviflo lu, fiahabettin Bilgisu, Ankara, nönü, Sadettin Yal m, Abidin Aral, smail Kolayl, Derince, stiklal, Mürsel Pafla, Alemdar, Zincirlikuyu, G. Erdo an Gürkan, Tavflantepe, Kavaklar, Turan Günefl, Gündo du, Tepeköy, 28 Haziran, fiehit Kaz m caddeleri ve Tavflantepe Yolu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

40 26 Gebze'de Yenilenen Caddeler Gebze'de toplam 34 km cadde yenilendi. Çal flma yap lan cadde ve sokaklar: Bülbül, stasyon, brahima a, Numandede, Y ld z, K z lay, Fevzi Çakmak, Kad o lu, Millet, Menzilhane, stanbul, Körfez, Ça daflkent, Y lmaz Argon, Kavak, Dr. lhami Karagöz, lyasbey, Bahar, Do an, Eski Ba dat, K flla, Atatürk, lyas Uzuner, Hasan Tahsin, Mehmet Akif Ersoy, Gençlik, 4.Cadde, Yaflar Do u. Yat r m Bütçesi: YTL

41 27 Karamürsel'de Yenilenen Caddeler Karamürsel'de toplam 7 km cadde yenilendi. Çal flma yap lan cadde ve sokaklar: Samanyolu, Piri Reis, 208., 209., 221., 202., Çiftlik, Haf z smail, Dr. Hayri Savdert, Park, Ç nar, Atatürk, nönü Caddeleri ve Sahil znik Yolu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

42 28 Derince'de Yenilenen Caddeler Derince'de toplam 33 km cadde yenilendi. Derince ilçesinde muhtelif caddeler yenilendi, Derince kuzey ve güney toplama yollar yap m tamamland. Yat r m Bütçesi: YTL

43 29 Körfez'de Yenilenen Caddeler Körfez'de toplam 7 km cadde yenilendi. Çal flma yap lan cadde ve yollar: Atatürk, Mevlana, Orhan Karabulut ve M. Akif Ersoy Caddesi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

44 30 Kand ra'da Yenilenen Caddeler Kand ra'da toplam 7 km cadde ve yol yenilendi. Çal flma yap lan cadde ve yollar: Kand ra Küçük Sanayi Sitesi Yollar, Kand ra Ahmatl Yolu, Kand ra Çarfl Mahallesi park alan ve civar yollar, Kand ra Akçaova Yolu. Yat r m Bütçesi: YTL

45 31 Gölcük'te Yenilenen Caddeler Gölcük'te toplam 15 km cadde ve yol yenilendi. Çal flma yap lan cadde ve yollar: Genç Osman, Piyale Pafla, Fikri Özbay, Halide Edip, Malazgirt, Kocatepe, fiehitler, Anafartalar, Cumhuriyet, Y ld r m Beyaz d, 19 May s, Fatih, 1 Mart, Adnan Menderes, Donanma, Sahil, M. Fevzi Çakmak, nönü, Yavuz Caddeleri. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

46 32 Beldelerimizde Yenilenen Yollar Beldelerimize toplam 120 km s cak ve 37 km so uk asfalt uygulamas yap ld. Çal flma yap lan beldeler: Ac su, Akmefle, Alikâhya, Arslanbey, Bahçecik, Hikmetiye, Eflme, Karfl yaka, Köseköy, Kullar, Kuruçeflme, Maflukiye, Sar mefle, Suadiye, Uzunçiftlik, Uzuntarla, Yeniköy, Yuvac k, Dar ca, Çay rova, Dilovas, fiekerp nar, Tavflanc l, De irmendere, Hal dere, Hisareyn, Yazl k, hsaniye, Ulafll, Akçat, Yalakdere, K zderbent, Dereköy, Ere li, Hereke ve Kirazl yal. Yat r m Bütçesi: YTL

47 33 Köylerimizde Yenilenen Yollar Kocaeli'nin 177 köyünde 455 km stabilize yol, 68 köyde 250 km so uk asfalt, 240 köyün tar m arazilerinde 2095 km yol açma ve reglaj çal flmas yap ld. Çal flmalar sonunda köylerimizin ulafl m problemleri önemli ölçüde giderildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

48 34 Köy çi Yollar ve Meydan Düzenlemeleri 87 köyde örnek köy çal flmas yap ld. Toplam m 2 bordür döflenerek köy meydanlar na estetik bir görünüm kazand r ld. Yat r m Bütçesi: YTL

49 35 Köylerde Altyap Çal flmalar 79 köy yolunda 215 noktada 2250 adet büz ve sanat yap s infla edildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

50 36 lave Do algaz Yat r m Avrupa Gaz Birli i'nin Türkiye'deki ilk üyesi olan ZGAZ taraf ndan 2007 y l içerisinde, 10 km çelik hat, 100 km polietilen hat, 40 km servis hatt döflendi y l n n ilk 8 ay içerisinde 3000 servis kutusu tak ld. Yat r m Bütçesi: YTL

51 37 Kartepe Do algaz Hatt Marmara Bölgesi'nin en önemli k fl turizm merkezlerinden olan 1700 m yükseklikteki Kartepe'ye do algaz ulaflt r ld. Bir da n zirvesindeki kayak tesisine do algaz götürülerek dünyada bir ilke imza at ld. Yat r m maliyeti iflletmeci taraf ndan karfl land. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

52 38 Orgeneral Memduh Ta maç K fllas Do u K flla Protokolü kapsam nda 15. Kolordu Komutanl 'n n hizmetine sunulmak üzere infla edilen General Memduh Ta maç K fllas Er Gazinosu tamamland. Zemin, 1. ve 2. kattan oluflan binan n yan s ra; 2 bloklu er gazinosu, içtima alan ve sentetik çim saha yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL

53 39 Karamürsel Dereköy Kat At k Aktarma stasyonu Karamürsel lçesi, Dereköy Beldesi, nebeyli Köyü, Valide Köprü Mevkii'ndeki araziye; Dereköy, Yalakdere, K zderbent ve Akçat Belediyeleri taraf ndan toplanan evsel nitelikli kat at klar n tafl nmas amac yla; Kat At k Aktarma stasyonu kuruldu. Proje kapsam nda; 32 m'lik istinat duvar, idari bina, foseptik çukuru, saha düzenleme çal flmalar ve bunker yap m tamamland. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

54 40 Dilovas Düzenli Depolama Tesisi Tesis; Gebze, Dilovas, Hereke, Körfez, Tavflanc l, Çay rova, fiekerp nar, Dar ca Belediyeleri ile 12 adet Organize Sanayi Bölgesi'nde oluflan evsel nitelikli endüstriyel kat at klar n bertaraf n sa lanmak amac yla kuruldu. Tesis için Dilovas s n rlar nda, orman içinde, yaklafl k 50 hektar alan yap land r ld. Yat r m Bütçesi: YTL

55 41 Dilovas Sentetik Çim Sahas Dilovas beldesinde yaklafl k 9 dönüm arazi üzerine infla edildi. Sentetik çim saha UEFA standartlar na uygun olarak tasarland. 68x120 m ölçülerindeki saha için 2 adet 720 kiflilik ve 1 adet 50 kiflilik olmak üzere 3 adet çelik yap kapal tribün kuruldu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

56 42 Yar mca Sahil Parklar m 2 'lik alan içersinde; tarakl mozaik, granit küp tafl ve ahflap yürüme yollar, bal k tutma merdivenleri, 2 adet kafeterya, çocuk oyun alanlar, piknik alanlar ile fitness alan infla edildi bitki ile yeflillendirilen park, her yafltan vatandafl n stresten uzak saatler geçirebilmesi için hizmete sunuldu. Yat r m Bütçesi: YTL

57 43 Karfl yaka Köprülü Kavfla Toplam m 2 alana sahip olan kavfla n çevre düzenlemesi yap ld. Peyzaj çal flmalar kapsam nda 2200 adet a aç ve bitki kullan ld. Alan n su ihtiyac n karfl lamak için otomatik sulama sistemi kuruldu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

58 44 Gebze Eflref Bitlis Park Eflref Bitlis Park yeniden düzenlendi. Muhtarl k binas, kafeterya, yürüyüfl yolu, oturma ve çocuk oyun gruplar n n yan s ra, kültürel aktivitelerin gerçeklefltirilece i bir amfi tiyatro infla edildi m 2 'lik alana yay lan park, yeni görümü ile Gebze'ye yak fl r bir yaflam alan oldu. Yat r m Bütçesi: YTL

59 45 Ulafll Sahil Düzenlemesi ve Yürüyüfl Yolu Ulafll sahili yeniden düzenlendi. Toplam m 2 'lik alanda 7800 m 2 çim alan, 5800 m 2 sert zemin, spor merkezi, kafeterya, 900 m sahil yürüyüfl yolu, dalgak ran ve iskele yap ld. Çevre düzenlemesi kapsam nda 1800 adet bitki dikildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

60 46 Bafliskele Sahil Yürüyüfl Yolu Bafliskele mevkiinde 2185 m boyunca sahil yürüyüfl yolu yap ld. Alana 150 adet palmiye dikildi ve m 2 yeflil alan çimlendirildi. Yürüyüfl ve koflu yolunda; m 2 renkli bask asfalt kullan ld. 98 adet ayd nlatma dire i, 65 adet oturma birimi, 12 adet pergola kuruldu. Yat r m Bütçesi: YTL

61 47 Köseköy Meflelik Park m 2 'lik alana 1 adet krefl, 1 adet tuvalet binas, 250 m 2 çocuk oyun alan, 80 m 2 fitness alan infla edildi m 2 alan yeflillendirildi. Otomatik sulama ve ayd nlatma sistemi kuruldu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

62 48 Dar ca Nene Hatun Park 6000 m 2 alanda; muhtarl k binas, kafeterya, çocuk oyun alan, tuvalet, çevre duvar, süs havuzu, yürüyüfl yollar infla edildi. Kamelyalar, pergolalar, banklar, ayd nlatma ve sulama sistemi kuruldu. Peyzaj çal flmalar kapsam nda 1200 bitki kullan ld. Yat r m Bütçesi: YTL

63 49 Plaj Yolu Demokrasi Park m 2 alanda; 1764 m 2 kordon boyu asfalt, 1 adet fitness alan, 1 adet çocuk oyun alan, otopark, 950 m 2 'lik parke yürüyüfl yolu, piknik alanlar, rulo çim dikimi ve a açland rma yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

64 50 Köseköy Semt Park 4000 m 2 alanda; Belediye dan flma binas, flad rvan, büfe, kafeterya, pergolalar, yeflil alan düzenlemesi ve çocuk oyun alan infla edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

65 51 SEKA Sapanca Kamp Piknik Alan Proje kapsam nda 665 ton asfalt yol ve 170 m beton duvar inflas gerçeklefltirildi. 200 adet a aç ile yeflil alan oluflturuldu. Ayr ca, havuz çevresi kalebodurla döflendi, ayd nlatma sistemi ve girifl kap s na tafl desenli s va kaplamas yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

66 52 Gölcük Rahvan At Yar fl Tesisleri Alana; 850x2 m ölçülerinde beton parke yaya yürüyüfl yolu ve 850x14 m ölçülerinde drenajl milli kumdan pist yap ld. PVC koltuklardan oluflan 700 kiflilik kapal tribün infla edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

67 53 Bekirpafla Yeniflehir Park Alana; sert zemin uygulamas olarak bask beton ve karo döflemesi uyguland. Çocuk park n n etraf na perde duvar infla edildi. Basketbol sahas, süs havuzu ve amfi tiyatro infla edildi. Peyzaj çal flmas kapsam nda 350 a aç dikimi yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

68 54 Eflme Yürüyüfl Yolu Eflme beldesi Sapanca Gölü k y s nda bölge halk n n istifadesine sunulmak üzere; 500 m yürüyüfl yolu, 3000 m 2 çim alan oluflturuldu. Sulama ve ayd nlatma sistemi kuruldu. Yat r m Bütçesi: YTL

69 55 Gölcük fiirinköy Seyir Tepesi m 2 alanda; 1500 m 2 sert zemin uygulamas yap ld, yürüyüfl yollar oluflturuldu. 2 adet pergola ve piknik masalar kuruldu. 1 adet tuvalet binas infla edildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

70 56 Körfez Atalar Park Çevre sakinleri ve çocuklar için önemli bir yaflam alan olan parkta; beton parke, beton bordür ve çeflitli demir iflleri yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL

71 57 lave Kavflak Düzenlemeleri Kent trafi ini rahatlatmak için Kocaeli'nin muhtelif yerlerinde 15 kavflak düzenlendi. Çal flma yap lan alanlar: Alikahya Belediye önü, TEM Otoyol Alt, Alikahya Yeni Akarca, Alikahya Jandarma önü, Köseköy Fatih Mahallesi, Köseköy Kaz m Karabekir Caddesi, Köseköy Ba dat Caddesi, Naz m Demirci Caddesi, Köseköy Türk- fl Caddesi, Yeflilova Turan Günefl Caddesi, Gündo du nönü Caddesi, Umuttepe Vatan Caddesi, Yenikent, Körfez limtepe, Derbent Jandarma önü. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

72 58 De irmendere Seyitonbafl Park De irmendere yeflil bir yaflam alan na daha kavuflturuldu. Parka; basketbol sahas, kamelya, çocuk oyun grubu kuruldu. Sert zeminler yap ld. Ayd nlatma ve sulama sistemleri kuruldu. Peyzaj çal flmas kapsam nda; akasya, ç nar, sedir, f st k çam, selvi, mavi selvi, leylandi, maz ve alev türlerinde toplam 800 a aç dikildi. Yat r m Bütçesi: YTL

73 59 lave A açland rma Çal flmalar Kocaeli genelinde adet yeni a aç dikildi. Yeni a açlar n %98 i toprakla uyum sa layarak büyümeye bafllad. A açland rmada, bölgenin iklim ve toprak yap s na uygun türlerden; top akasya, ç nar, ç nar yaprakl akçaa aç, diflbudak, atkestanesi, hlamur, defne, süs eri i, katalpa, lale, köknar, ladin, sedir, f st k çam, selvi, mavi selvi, leylandi, maz, alev a aç türleri tercih edildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

74 60 Akarca Deresi Islah Akarca deresinde 1962 m slah yap ld. Proje ile bölgede sel sular n n verece i hasarlar n önüne geçildi. Dereye akan at k sular kanalizasyon sistemine ba lanarak temiz, sa l kl, yaflanabilir bir çevre oluflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL

75 61 Gebze Ça daflkent plik Deresi 3x3 m betonarme kutu menfez inflas yla, 1182 m dere slah yap ld. Proje ile bölgedeki kanalizasyon sisteminin dereye ak fl önlendi ve insan sa l için oluflabilecek tehdidin önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

76 62 Gebze çme Suyu fiebeke Hatt 110 mm ila 700 mm aras nda de iflen çaplarda 125 km polietilen ve font-duktil borularla flebeke ve iletim hatt yap ld. Proje ile su kay p ve kaçaklar n n önüne geçilirken, susuz bölgelere su temin edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

77 63 Gebze Afl ro lu Deresi Islah 3081 m dere slah yap ld. Bölgeden dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba lanarak temiz ve sa l kl bir çevre oluflturuldu. Ayr ca sel sular n n verebilece i hasarlar önlenerek dere çevresinin güvenli i sa land. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

78 64 Gebze Saz Deresi Islah Proje kapsam nda 1300 m dere slah yap ld. Sa l kl yaflam koflullar ve temiz bir çevre için dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Sel sular n n oluflturabilece i tehditlerin önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL

79 65 Derince Ç narl Deresi Islah 2229 m dere slah yap ld. Çevreye ve insan sa l na verece i zararlardan ötürü; dereye akan at k sular, dere slah duvar n n arkas na döflenen kollektör hatlar ile kanalizasyon sitemine ba land. Sel sular ndan oluflabilecek taflk n gibi riskler ortadan kald r ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

80 66 Derince Kaflkal Deresi Islah Proje kapsam nda 3052 m dere slah yap ld. Muhtelif çaplarda 1291 m kanalizasyon borusu döflenerek bölgeden dereye akan at k sular kanalizasyon sistemine ba land. Çevre ve insan sa l için oluflabilecek tehditlerin önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL

81 67 Eskihisar Deresi Islah Yap lan 1710 m'lik dere slah nda, 3356 m uzunlu unda ve 500 mm çap nda boru döflenerek dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Daha temiz, sa l kl ve yaflabilir bir çevre için önemli bir ad m at ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

82 68 Gebze Çamafl r Deresi Islah Proje kapsam nda 2513 m dere slah yap ld. Çal flmalar s ras nda 600 m boru döflenerek dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Temiz ve sa l kl bir çevre oluflturulmas n n yan nda taflk nlar n önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL

83 69 Çay rova Deresi Islah 1425 m dere slah yap ld. Dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba lanarak insan sa l için oluflabilecek risklerin önüne geçildi. Temiz ve sa l kl bir çevre oluflturulmas n n yan nda taflk nlar n önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

84 70 Köseköy plik Deresi Islah 1751 m dere slah yap ld. Dereye akan at k sular, kanalizasyon hatt döflenerek at k su sistemine aktar ld. At k sular n insan sa l için oluflturabilece i tehditler önlenerek, sel sular n n neden olabilece i olumsuzluklar n önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL

85 71 Saraybahçe Merkeza a ve Serdar Deresi Islah Toplam 811 m dere slah yap ld. Proje ile derelere akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Sel sular n n verebilece i hasarlar önlenerek, temiz, sa l kl ve yaflanabilir bir çevre oluflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

86 72 Saraybahçe Kertiltekke Deresi Islah 344 m'lik dere slah yap l d. At k sular kanalizasyon sistemine ba land ve dereye aklamalar engellendi. Proje ile sel sular n n zmit merkezine verebilece i hasarlar önlendi. Yat r m Bütçesi: YTL

87 73 Saraybahçe Tafloca Deresi Islah 191 m dere slah yap ld. nsan sa l için oluflabilecek tehditleri önlemek için dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Sel sular ndan kaynaklanabilecek taflk n riski önlendi. Daha temiz ve sa l kl bir çevre oluflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

88 74 Gebze Bahar Deresi Islah (2. Etap) Proje kapsam nda 421 m dere slah yap ld. 800 mm çap nda 1055 m uzunlu unda kanalizasyon hatt döflenerek bölgeden dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Sel sular n n verebilece i hasarlar önlenerek, daha temiz, sa l kl ve yaflanabilir bir çevre oluflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL

89 75 Dar ca Piri Reis Deresi Islah 903 m dere slah yap ld mm çaplar nda 1745 m boru döflenerek, dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Taflk nlar n önüne geçilerek, insan sa l için oluflabilecek tehditler önlendi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

90 76 Körfez Kocak flla Deresi Islah Proje kapsam nda 937 m dere slah yap ld. Muhtelif çaplarda 632 m uzunlu unda kanalizasyon hatt döflenerek, bölgeden dereye akan at k sular kanalizasyon sitemine ba land. Sel sular n n bölgeye zarar vermesi önlendi. Yat r m Bütçesi: YTL

91 77 Derince C mb z Deresi Islah Proje kapsam nda 350 m dere slah yap ld. Muhtelif çaplarda 604 m uzunlu unda kanalizasyon hatt döflenerek at k sular n dereye akmas na engel olundu. Sel sular n n verebilece i hasarlar n önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

92 78 Dilovas çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt m içme suyu iletim hatt, m kanalizasyon hatt yap ld. Suyu olmayan bölgelere su verildi, su kay plar önemli ölçüde azalt ld. Proje ile kanalizasyon sistemi tesis edilerek çevre kirlili i önlendi, halk sa l n tehdit eden unsurlar ortadan kald r ld. Yat r m Bütçesi: YTL

93 79 Çay rova çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt m içme suyu flebeke ve iletim hatt, m kanalizasyon flebeke hatt ve 1 adet 2500 m 3 betonarme içme suyu deposu tesis edildi. Kanalizasyon sistemi infla edilerek temiz ve sa l kl bir çevre oluflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

94 80 Dar ca Ya mur Suyu Kollektör Hatt m uzunlu unda beton boru ile ya mur suyu kollektör hatt tesis edildi. Proje ile sel sular n n bölgeye zarar vermesi engellendi. Yat r m Bütçesi: YTL

95 81 Sar mefle çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt m içme suyu flebeke hatt ve m kanalizasyon flebeke hatt yap ld. Proje ile belde sa l kl bir altyap ya kavufltu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

96 82 Arslanbey çme Suyu fiebeke Hatt m içme suyu iletim ve flebeke hatt, 1 adet içme suyu terfi merkezi infla edildi. 100 m 3 lük su deposunun tadilat yap ld. Proje ile Arslanbey beldesi üst bölgelerine su verildi. Su kay plar azalt ld. Daha sa l kl bir altyap tesis edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

97 83 Rahmiye çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt Bölgeye m içme suyu iletim ve flebeke hatt ile m kanalizasyon flebeke hatt yap ld. Rahmiye, sa l kl bir altyap ya kavuflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

98 84 Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampusü çme Suyu sale Hatt Kocaeli Üniversi Umuttepe Kampüsü nün içme suyu ihtiyac için gerekli altyap yat r m tamamland. Proje kapsam nda; 500 mm çap nda, 5.5 km uzunlu unda çelik boru ile içme suyu hatt yap ld. Umuttepe Kampüsü'ne su temin edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

99 85 Saraybahçe Karabafl Mh. Ya mur Suyu Terfi Merkezi ve Terfi Hatt 651 m uzunlu unda ve 1000 mm çap nda ya mur suyu terfi hatt ve 1 adet ya mur suyu terfi merkezi infla edildi. Proje ile zmit merkezde yürüyüfl yolu ile D-100 aras nda kalan bölgenin ya mur sular n n denize deflarj sa land. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

100 86 Yahya Kaptan Ya mur Suyu Terfi Merkezi Proje, ya mur sular ndan kaynaklanan tehlikeyi bertaraf etmek üzere gelifltirildi. Bölgede toplanan ya mur sular n n çevreye zarar vermeden Sar dere ye deflarj sa land. Yat r m Bütçesi: YTL

101 87 Saraybahçe Sanayi Mh. Ya mur Suyu Terfi Merkezi Proje, ya mur sular ndan kaynaklanan tehlikeyi bertaraf etmek üzere gelifltirildi. Sanayi Mahallesi ya mur sular n n denize deflarj sa land. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

102 88 Kuruçeflme çme Suyu Deposu ve Terfi Sistemi 1400 m uzunlu unda terfi ve iletim hatt ile 1 adet içme suyu terfi merkezi ve 1 adet 1000 m 3 'lük betonarme içme suyu deposu yap ld. Proje ile Kuruçeflme'nin üst bölgelerine kesintisiz su temin edildi. Yat r m Bütçesi: YTL

103 89 Alikahya çme Suyu fiebekesi Ba dat ve Naz m Hikmet Caddeleri'nde 2000 m uzunlu unda içme suyu flebeke inflaat yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

104 90 Ac su çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt m içme suyu flebeke ve iletim hatt, m kanalizasyon flebeke hatt tesis edildi. Su kay plar n n önüne geçildi. Kanalizasyon sistemi ile beldenin at k sular n n Sapanca Gölü'nü kirletmesi önlendi. Yat r m Bütçesi: YTL

105 91 Büyükderbent çme Suyu fiebeke Hatt m içme suyu flebeke hatt yap ld. Proje ile üst bölgedeki mahallelere su temin edildi. fiebeke yenilemesi yap larak su kay plar n n önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

106 92 Akmefle çme Suyu Deposu Proje kapsam nda 1000 m 3 betonarme içme suyu deposu yap ld. Belde düzenli içme suyuna kavuflturuldu. Yat r m Bütçesi: YTL

107 93 Akçat çme Suyu Deposu ve letim Hatt Çeflitli çaplarda 1030 m uzunlu unda isale ve iletim hatt ve 200 m 3 betonarme su deposu tesis edildi. Proje ile Akçat Beldesi temiz, kesintisiz suya kavufltu. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

108 94 Kullar Altyap Çal flmalar fl kapsam nda; m içme suyu flebeke ve iletim hatt, 948 m kanalizasyon hatt, 2039 m ya mur suyu hatt ve 1 adet ya mur suyu terfi merkezi tesis edildi. Yenilenen flebekeler ile at k sular kanalizasyon sistemine ba land, olas taflk nlar önlendi. Yat r m Bütçesi: YTL

109 95 Suadiye çme Suyu ve Ya mur Suyu fiebeke Hatt Bölgeye 4000 m içme suyu flebeke hatt ve 2000 m ya mur suyu flebeke hatt tesis edildi. Proje ile sel sular n n zararl etkisi önlendi, kesintisiz su temini sa land. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

110 96 Yuvac k çme Suyu ve Kanalizasyon fiebeke Hatt 7000 m içme suyu flebeke hatt ve 1500 m kanalizasyon flebeke hatt tesis edildi. Kesintisiz su teminin yan s ra, sel sular n n yarataca olumsuzluklar n önüne geçildi. Yat r m Bütçesi: YTL

111 97 Maflukiye- Eflme sale Hatt Bölgede 400 ve 280 mm çaplar nda m içme suyu isale hatt infla edildi. Çal flmalar sonunda Eflme ve Maflukiye'ye yeterli su temini sa land. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

112 98 Bahçecik- Karfl yaka- Yuvac k Ba lant Yolu Altyap Yat r m Bölgenin içme suyu, kanalizasyon ve ya mur suyu flebeke hatt inflas tamamland. fl kapsam nda; 5374 m içme suyu iletim hatt, 2027 m kanalizasyon hatt ve 926 m ya mur suyu hatt tesis edildi. Bölgenin su ihtiyac karfl lanarak, sular n n deflarj sa land. Yat r m Bütçesi: YTL

113 99 Körfez Ya mur Suyu Kollektör Hatt 920 m uzunlu unda boru ve betonarme kutu menfez kullan larak ya mur suyu hatt tesis edildi. Sel sular n n bölgeye verebilece i hasarlar önlendi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

114 100 Kirazl yal Ya mur Suyu Kollektör Hatt 517 m ya mur suyu flebeke inflas tamamland. Sel sular ndan kaynaklanan tehlikelere karfl Kirazyal güvence alt na al nd. Yat r m Bütçesi: YTL

115 101 Plajyolu At k Su Pompa stasyonu Rehabilitasyonu 4 adet pompa yenilenerek, ekonomik ömrünü tamamlam fl olan at k su pompa istasyonunun rehabilitasyonu yap ld. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

116 102 Avluburun Terfi Sistemi 6300 m uzunlu unda, 457 mm çap nda çelik boru ile terfi hatt, 2 adet içme suyu terfi merkezi, 1 adet su alma yap s, 1 adet 500 m 3 betonarme su deposu yap ld. Sapanca Gölü'nden su al narak bölgedeki 2 belde ve136 küçük yerleflim biriminin su ihtiyac karfl land. Yat r m Bütçesi: YTL

117 103 Çubuklubala Yeralt Su Kayna ndan 8 Köye Su Temini 2 adet yeralt kuyusu, 1 adet terfi merkezi, muhtelif çaplarda m iletim hatt ve 1 adet 1000 m 3 'lük betonarme su deposu yap ld. Çal flmalar sonunda Çubuklubala, Çeribafl lar, Sad klar, Bö ürgen, Hakkaniye, Süverler, Afla Horzum ve Yukar Horzum Köyleri'ne su temin edildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

118 104 Üçtepeler- Kulfall -Ar zl Köyleri Altyap Yat r m 3 köyün kanalizasyon flebeke hatt ve foseptik yap m tamamland. Proje kapsam nda muhtelif çaplarda m kanalizasyon hatt ve 5 adet foseptik imalat yap larak köylerdeki kanalizasyon problemi çözüldü. Yat r m Bütçesi: YTL

119 105 Çay rköy Kanalizasyon fiebeke Hatt Proje kapsam nda 5380 m kanalizasyon hatt inflas yap ld. Çay rköy'ün kanalizasyon problemine son verildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

120 106 Kocaeli Merkez Köyleri Foseptik Yat r m 14 köye foseptik yap larak at k sular n çevreye zarar vermesi önlendi, köylerimize daha yaflanabilir ve sa l kl alanlar kazand r ld. Yat r m Bütçesi: YTL

121 107 Kand ra Köyleri Alt Yap Yat r m Kand ra Köyleri Foseptik ve Kanalizasyon fiebeke Hatt inflas tamamland. Proje kapsam nda 10 adet foseptik yap ld ve at k sular n çevreye verdi i zararlar önlendi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

122 108 Kand ra Kefken ve Kerpe çme Suyu Yat r m Kand ra Kefken, Kerpe, P narl, Mithatpafla, Küçükhasanl Mahalleleri, Araman Köyü içme suyu depolar yap m tamamland. Proje kapsam nda 1800 m içme suyu hatt, 1 adet 30 m 3, 1 adet 50 m 3 su deposu, 1 adet terfi merkezi, 2 adet kaptaj yap larak bölgedeki su problemi son verildi. Yat r m Bütçesi: YTL

123 109 Hatipler, Ali Hocalar, Tahtal ve Kafl kç Köyleri çme Suyu Yat r m Gebze Hatipler Köyü, Körfez Ali Hocalar, Derince Tahtal ve Kafl kç Köylerinin içme suyu isale hatt ve depo yap m tamamland m içme suyu hatt, 4 adet 50 m 3 ve 1 adet 500 m 3 'lük su deposu yap larak, köylerin su s k nt s na son verildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

124 110 Çamdibi, rfladiye, Nimetiye Köyleri çme Suyu Yat r m Karamürsel Çamdibi Köyü, Murat Bozkurt Çiftli i Mahallesi ve Gölcük rfladiye ile Nimetiye köylerinin içme suyu depo ve flebeke hatt inflas tamamland. Çal flmalar kapsam nda; m içme suyu hatt, 3 adet 50 m 3 'lük su deposu ve 1 adet kaptaj yap ld. Proje ile söz konusu köylerin içme suyu problemi çözüldü. Yat r m Bütçesi: YTL

125 111 Servetiye Karfl Grubu çme Suyu Yat r m Servetiye karfl grubu içme suyu isale-flebeke hatt ve su deposu yap m tamamland. So ukp nar kaptaj ndan su al narak 8640 m mesafedeki Servetiye'de bulunan 30 m 3 'lük da t m deposuna getirildi. 15 köy ve mahalleye da t m altyap s kuruldu. Proje kapsam nda; m isale hatt, m flebeke hatt, 9 adet 50 m 3 'lük içme suyu deposu infla edildi. 3 adet depo onar m yap ld. Bölgenin su problemine nihai bir çözüm getirildi. Yat r m Bütçesi: YTL Çal fl nca oluyor.

126 1999 Gölcük Kavakl Sahili Y llar n ihmali ve depremin vurdu u flehrimizi yeniden inflaa ediyoruz. Hedefimiz; Modern ve Model Kocaeli yi kurmak. Baflaraca m zdan eminiz zira kurumlara da insanlara da ancak çal flt n n karfl l var. Çal fl yoruz...

127 2007 Gölcük Kavakl Sahili...ve Çal fl nca oluyor.

128 Çal fl nca oluyor.

GÖLCÜK. Çal fl nca oluyor.

GÖLCÜK. Çal fl nca oluyor. GÖLCÜK Çal fl nca oluyor. Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. 4 y ld r büyük bir hizmet maratonu içinde, durmak bilmeden çal fl yor, kofluyoruz. Gölcük'te büyük tesisler infla ettik. Denizin yuttu u Kavakl

Detaylı

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor.

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor. BAŞİSKELE Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim, Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. 4 y l sonunda geri dönüp bakt m zda ilerlemifl, geliflmifl modern ve müreffeh bir Kocaeli görüyoruz. 4. y la gururla,

Detaylı

DERİNCE. Çal fl nca oluyor.

DERİNCE. Çal fl nca oluyor. DERİNCE Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim; Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. Geçti imiz 4 y la bakt m zda, Kocaeli nin her köflesindeki büyük de iflimi görüyoruz. Bu de iflimin en güzel örneklerinden

Detaylı

KÖRFEZ. Çal fl nca oluyor.

KÖRFEZ. Çal fl nca oluyor. KÖRFEZ Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim, Körfez, limanlar yla, enerji tesisleriyle, tarihî yap lar, Hereke hal s, Yar mca kiraz yla, Kocaeli'nin genel vas flar n özetleyen bir ilçe. Olgun ve sakin,

Detaylı

Çal fl nca oluyor. İZMİT

Çal fl nca oluyor. İZMİT Çal fl nca oluyor. İZMİT zmit, Kocaeli'mizin gözleri gibidir. Yeflilliklerin, maviliklerin ve flehir fl klar n n içinden bakan bir çift göz düflünün... 4 y l önce zmit te doludizgin bir hizmet yar fl

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

KANDIRA. Çal fl nca oluyor.

KANDIRA. Çal fl nca oluyor. KANDIRA Çal fl nca oluyor. Aziz Kand ral hemflerilerim; Karadeniz sahillerimiz boyunca uzanan Kand ra, henüz aç lmam fl bir hediye paketi gibi. Sürprizlerle dolu. Biraz kurcalay nca Kand ra'n n görkemli

Detaylı

SUNULAN HİZMETLER. Hadımköy Giriş Caddelerde fidan dikim çalışmaları yapıldı.

SUNULAN HİZMETLER. Hadımköy Giriş Caddelerde fidan dikim çalışmaları yapıldı. SUNULAN HİZMETLER Toplam 1880 adet ağaç fidanı (Leylandi,Çınar, Ihlamur, Fıstık Çamı, Süs Eriği, Erguvan, Oya Ağacı vs.) dikildi. Hadımköy Giriş Caddelerde fidan dikim çalışmaları yapıldı. Fatih Caddesi

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI FALİYET RAPORU GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER: nce yılında gerçekleştirilen ihalelere ait liste aşağıda verilmiştir. 2/419 110 luk Sabit Aksamlı Kırma Eleme Tesisi Mal Alımı 2/66262

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Silivri Toplam Yatırım 297.000 Milyon YTL (İkiyüz Doksan Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Maltepe. 310.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Maltepe. 310.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Maltepe Toplam Yatırım 310.000 Milyon YTL (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak MALTEPE

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 07.11.2008 Karar No : 2008/11 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu; Sayın Vali Yardımcısı Sebahattin KAPUCU BaĢkanlığında, 07.11.2008 tarihinde saat 14:00da

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA...

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... YAŞAM ALANINDAN ÇOK ÖTE, GERÇEK BİR KENT PROJESİ... 2 İZMİT İN MODERN YÜZÜNÜ OLUŞTURAN KÖRFEZKENT E; 1. VE 2. PROJELERİN ARDINDAN

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

2003 2012 YILI DİNAR İLÇESİNE YAPILAN ALT YAPI YATIRIMLARI

2003 2012 YILI DİNAR İLÇESİNE YAPILAN ALT YAPI YATIRIMLARI 2003 2012 YILI DİNAR İLÇESİNE YAPILAN ALT YAPI YATIRIMLARI 2003 YILINDA YAPILAN YATIRIMLAR Yol : Yapağılı tarla toplulaştırma yolları 12 km tesviye, Haydarlı - Kınık 2 km, Göçerli 1 km, Çiçektepe 1 km,

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü Hedefimiz; Gebze de ya am kalitesini art rmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak t r. Misyonumuzu yerine getirmede öncülük yapacak olan personelimizi e iterek,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kağıthane Toplam Yatırım 147 Milyon YTL (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Ümraniye. 436 Milyon YTL. (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Ümraniye. 436 Milyon YTL. (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Ümraniye Toplam Yatırım 436 Milyon YTL (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İZMİR YOLU YOL DÜZENLEME VE İYİLEŞTİRME

İZMİR YOLU YOL DÜZENLEME VE İYİLEŞTİRME Faaliyet ve Proje Bilgileri YOL ÇALIŞMALARI İzmir Yolu Yol Düzenleme ve İyileştirme: Merinos Kavşağı ile Orhaneli Kavşağı arasındaki 3.600 mt lik kısımda yapılan yol iyileştirme ve düzenleme Çalışmalarında;

Detaylı

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak 11. FEN LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Fen leri Müdürlü ü dari ler Birimi, Asfalt antiye Birimi ( Yap Onar m Alt Birimi, Elektrik Onar m Alt Birimi, Havuz Bak m Onar m Alt Birimi ), Yol Birimi, n aat Birimi,

Detaylı

Ankara Yıldız. İstanbul Altunizade. Ankara Balgat. Ankara Dışkapı

Ankara Yıldız. İstanbul Altunizade. Ankara Balgat. Ankara Dışkapı 1 Erener İnşaat Ltd. ti. 1998 Ankrajlı Kazıklı İzmir Ankrajlı Kesişen Fore Kazıklı Projesi. (Kazı Derinliği Yaklaşık 7.5 M.) 2 CBO İnşaat Müh. San. Ve Tic. 1998 Ankrajlı Mını Kazıklı Yıldız irket Merkezi

Detaylı

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Uluslararas 23 Nisan Çocuk Festivali 20-27 Nisan 09 Sekapark ETK NL K REHBER TÜRK YE ARNAVUTLUK BEYAZ RUSYA BOSNA HERSEK BULGAR STAN ESTONYA GÜNEY KORE GÜRC STAN H

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Çatalca. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Çatalca. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Çatalca Toplam Yatırım 212.951 Milyon YTL (212.951 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak ÇATALCA

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

84 > 93. Altyap > SK

84 > 93. Altyap > SK 84 > 93 Altyap > SK > Altyap SK 2005 te de H z Kesmedi ÇMESUYU YATIRIMLARI Terkos - kitelli çmesuyu sale Hatt : Terkos- kitelli aras nda isale hatt, Terkos Terfi Merkezi, denge bacas ; Malkoço lu nda 20.000

Detaylı

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bahçelievler de Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL (213.520 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Oturum : 1 Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 106 Konusu: İlimiz Merkeze bağlı, Dervişiye Köyü, 139 ada, 7 nolu tarla vasıflı taşınmaz üzerine Salamura Zeytin Üretim ve Paketleme ve Zeytinyağı Paketleme

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Küçükçekmece. 711 Milyon YTL. (Yediyüz On Bir Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Küçükçekmece. 711 Milyon YTL. (Yediyüz On Bir Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Küçükçekmece Toplam Yatırım 711 Milyon YTL (Yediyüz On Bir Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Kartal. Toplam Yatırım 440.704 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Kartal. Toplam Yatırım 440.704 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kartal Toplam Yatırım 440.704 Milyon YTL (440.704 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak KARTAL

Detaylı

Kartal. Toplam Yatırım 441.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Kartal. Toplam Yatırım 441.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kartal Toplam Yatırım 441.000 Milyon YTL (Dörtyüz Kırk Bir Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Dikey Yaflam Yatay Geçit

Dikey Yaflam Yatay Geçit Dikey Yaflam Yatay Geçit ZM R N KÜLTÜR, SANAT, E LENCE VE ALIfiVER fi MERKEZ OLAN ALSANCAK TA NfiA ED LEN THE PORT RESIDENCE, KULLANICILARINA KIBRIS fieh TLER CADDES N N CANLILI INI ZEM N KATINDA DA SÜRDÜREN

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM.

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Avcılar da Toplam Yatırım 169 Milyon YTL (Yüz Altmış Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bakırköy Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL (Yüz Altmış Sekiz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Dönemi : 2015 Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 150 Konusu: İlimiz Merkeze bağlı, Dervişiye Köyü, Kum mevkii, 139 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz İl Genel Meclisinin 25.06.2014

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü BUTTİM Köprülü Kavşağı Buttim Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri İşi kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece, mevcut kavşaktaki

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU ANKARA CADDESİ İLE TERME CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 24 ARALIK CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 KINDAM MAHALLESİ ÖKSE GÖLÜ ÇEVRESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI 28.02.2013

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Beykoz. Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Beykoz. Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Beykoz Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL (283.796 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak BEYKOZ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada,

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada, Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Bir nsan Birli i Laboratuvar S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Auroville Dünyan n her yerinden en eski ve en büyük ekoinsanlar n, dil, din, rk ayr m komünü olarak 48 y ld r olmaks

Detaylı