Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Mustafa Kenan GEÇER 1 Hüdai YILMAZ 2 ÖZET: Bu çalışma, açık arazi, alçak tünel ve yüksek tünel koşullarında üretilen Aromas, Camarosa, Selva ve Sweet Charlie çilek çeşitlerine ait fidelerinin meyve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda, fide tutma oranı açık arazi uygulamasından elde edilen fidelerde %74.25 ile daha yüksek olmuştur. Meyve verimi bakımından en yüksek değeri, g bitki -1 ile açık arazi uygulamasından elde edilen fideler sağlamıştır. Birinci kalite fidelerin meyve verimi g bitki -1 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Sweet Charlie çeşidi g bitki -1 ile en verimli çeşit olarak tespit edilmiştir. Meyve sayısı, en fazla adet bitki -1 olarak alçak tünel uygulamasından elde edilen fidelerin kullanılması sonucu gerçekleşmiştir. Aromas (19.49 adet bitki -1 ) ve Sweet Charlie (20.10 adet bitki -1 ) çeşitleri daha yüksek sayıda meyveye sahip olmuştur. Suda çözünür kuru madde oranı bakımından ise %8.06 ile yüksek tünel uygulamasından elde edilen bitkilerin meyveleri daha yüksek sonuç vermiştir. Çeşitler arasında da Camarosa çeşidi, %8.20 ile en yüksek suda çözünür kuru madde oranına sahip olmuştur. Anahtar kelimeler: Çilek, örtü altı uygulama, meyve verimi ve kalitesi Determination of Fruit Yield Characteristics of Strawberry Runner Plants Produced In Van Ecological Conditions Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 15-22, 2011 Volume: 1, Issue:2, pp: 15-22, 2011 ABSTRACT: This study aimed to obtain fruit yield characteristics of runner plants of Aromas, Camarosa, Selva and Sweet Charlie strawberry cultivars produced under growing conditions of open field, low plastic tunnel and high plastic tunnel. At the end of the study, transplantation success had the highest with 74.25% taken from runner plants produced under growing condition of open field. The runner plants, produced under growing condition of open field had the highest with g plant -1 fruit yield. The fruit yield of the first quality runner plants were with g plant -1. In addition, with the fruit yield of g plant -1 Sweet Charlie cv. was most productive cultivar. The fruit number was fruit per plant when runner plants grown under low plastic tunnel are used. Moreover, Aromas cv. (19.49 fruit per plant) and Sweet Charlie cv. (20.10 fruit per plant) had the highest fruit number. Soluble solid content was higher rate (8.06%) when runner plants grown under high plastic tunnel are used. Camarosa cv. had the highest (8.20%) soluble solid content. Keywords: Strawberry, protecting cultivation, fruit yield and quality 1 Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Iğdır, Türkiye 2 Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kırşehir, Türkiye * Bu çalışma, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (2007-FBE-D85) tarafından desteklenmiş olan Doktora Tezi nden üretilmiştir Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Mustafa Kenan GEÇER, Geliş tarihi / Received: Kabul tarihi / Accepted:

2 Mustafa Kenan GEÇER ve Hüdai YILMAZ 16 GİRİŞ Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve sağlıklı yaşama bilincinin giderek gelişmesi bitkisel ürünlere olan talebi artırmıştır. Aynı zamanda meyve ve sebzelerin sağlık açısından önemleri bilimsel olarak kanıtlandıkça tüketim miktarları da artmaktadır. Bu nedenle tüketimi karşılayacak düzeyde üretimin yapılması büyük önem arz etmektedir. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi üzümsü meyveler de son dönemlerde beslenme ve diyet açısından önemli bir tercih sebebi olmuştur. Bunun en önemli nedeni çok güçlü antioksidan ve antikanserojen özelliğe sahip olmalarıdır. Bu amaçla tüketilen meyve türlerinin başında gelen üzümsü meyveler, içerdikleri özellikle ellagic asit sayesinde oldukça aranır hale gelmiştir. Son dönemlerde artan bilimsel çalışmalar sonucunda da ellagic asidin kansere karşı korunmada önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Yılmaz, 2009). Üzümsü meyveler içerisinde özellikle çilek bu amaçla oldukça fazla bir tüketim alanı bulmuş ve bunun tabii sonucu olarak da tüketim miktarı her geçen gün artmıştır. Ülkemiz, 2010 yılı verilerine göre dünya çilek üretiminde tonla ikinci sırada yer almaktadır (Anonim, 2011). Taze tüketimin yanında çileğin sanayide işlenmesi ve birçok hazır gıdanın üretiminde aroma ve renk maddesi olarak kullanılması popülerliğini artırıcı bir unsur olmuştur. Ülkemizde çilek üretimi Akdeniz ve Ege bölgesinde yoğun olarak yapılmakta ve buradan diğer bölge illerine pazarlanmaktadır. Bu, maliyeti artırmanın yanında üründe kalite kayıplarına da neden olmaktadır. Bu kayıpları önlemenin en doğru yolu bölgesel üretimin desteklenmesidir. Van ilinde bu konu daha önce değerlendirilmiş ve çilek üretiminin başarılı bir biçimde yapılabilirliği kanıtlanarak, turfanda meyve eldesi mümkün olmuş ve maliyeti artırıcı unsurların varlığı da giderilmiştir. Örtü altı ve açıkta yetiştiricilik kıyaslandığında verim çok değişkenlik gösterir. Ayrıca erkencilik, verim ve kaliteyi etkileyen kış soğukları ve aşırı kar yağışının olumsuz etkisinden korunmak için malçlama ve farklı örtü altı sistemlerinin uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır (Taşkın ve Pekmezci, 1992). Çilek fidesi üretimi üzerine yapılan çalışmalarla, yüksek rakımlı yerlerde yetiştirilen bitkilerden elde edilen fidelerin daha sıkı yapılı ve karbonhidratlarca daha zengin oldukları gözlemlenmiştir. Bu fidelerin düşük rakımlı bölgelerde yetiştirilmesiyle daha yüksek miktarda, daha erken ve daha kaliteli meyve üretiminin mümkün olduğu görülmüştür (Türemiş, 1988; Türemiş ve Kaşka, 1993). Van ekolojik koşullarında çilek yetiştiriciliğinin başarılı bir şekilde yapılabileceği bazı çalışmalarla ortaya çıkmış ve örtü altına almanın önemi anlaşılmıştır (Yılmaz, 1997; Gülsoy, 2003). Bazı çilek çeşitlerinin frigo fideleri kullanılarak bunların Van ekolojisindeki farklı örtü altı yapılar ile açık arazideki verim düzeyleri incelenmiştir. Sonuçta, her uygulama biçiminde de en yüksek verimi Sweet Charlie çeşidi, en düşük verimi ise Dorit çeşidi vermiştir. Bu nedenle Van iklim şartlarında örtü altı ve açık arazi koşulları için en uygun çeşit Sweet Charlie olarak belirlenmiştir (Gülsoy ve Yılmaz, 2004). Ekolojik koşulların her bölge için farklılık gösterdiği, bu koşullara uygun olan çeşitlerin de iyi belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Soğuk bölge iklimine uyabilecek çeşitlerin kullanılmasının, aynı iklim koşullarına sahip olan yerlerde üretilen fidelerin temin edilmesinin ve soğuk zararına karşı koruma, erkenciliğin sağlanması ve kalite için gerektiği takdirde bu üretim planının örtü altı sistemler ve malçlama ile desteklenmesi zorunluluğu ortaya konulmuştur (Yılmaz ve ark., 2006). Bu çalışmada, çilek üretimi açısından yeterli potansiyele sahip bulunan Van ekolojik koşullarında üretilen fidelerin kullanılması ile meyve verim ve kalitesinin sağlanması amaçlanmıştır. MATERYAL VE YÖNTEM Deneme Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama bahçesinde, Aromas, Camarosa, Selva ve Sweet Charlie çilek çeşitlerine ait fideler kullanılarak kurulmuştur. Çalışmada, farklı örtü altı yapılarında üretilen fidelerin meyve üretiminde kullanılmasıyla meyve özellikleri üzerindeki etkiler belirlenmeye çalışılmıştır. 26 Mart 2008 tarihinde açık arazi, alçak tünel ve yüksek tünel koşullarında üretilen taze kol fideleri alınmıştır. Dikim yastıkları hazırlanmış ve damla sulama sistemi kurulduktan sonra yastıkların üzerleri siyah plastik malçla kaplanmıştır. 11 Nisan 2008 tarihinde, birinci kalite ve ikinci kalite olarak ayrılan ve muhafaza altına alınmış olan fidelerin dikimi tamamen açık arazi koşullarında Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

3 Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Gelişme dönemi boyunca gerekli olan sulama, gübreleme ve yabancı ot temizliği gibi işlemler düzenli olarak sürdürülmüştür. 15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren bitkilerde meyve hasadı yapılmaya başlanmış ve gerekli olan ölçüm ve gözlemler gerçekleştirilmiştir. Deneme tam şansa bağlı deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 bitki olacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmada fide tutma oranı, meyve verimi, meyve sayısı, meyve irilik endeksi ve suda çözünür kuru madde oranı tespit edilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Fide tutma oranı: Fide tutma oranına uygulamaların etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 1). Bununla beraber fide tutma oranı; açık arazi uygulamasından elde edilen bitkilerde %74.25, alçak tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde %69.13 ve yüksek tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde %55.89 olarak tespit edilmiştir. Açık arazi uygulamasından elde edilen fidelerin tutma oranı daha yüksek olmuştur. Fide kalitesi bakımından fide tutma oranları arasında istatistiksel fark önemli bulunmuştur (Çizelge 2). Birinci kalite fidelerin tutma oranı %73.15 ile daha yüksek olmuştur. İkinci kalite fidelerin tutma oranı ise %54.39 olarak gerçekleşmiştir. Yılmaz ve ark. (1996), Van ekolojik koşullarında yaptıkları çalışmalarında birinci kalite fidelerin tutma oranının daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca yapılan değerlendirme sonucunda fide tutma oranı bakımından çeşitler arasındaki fark ta istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 3). Fide tutma oranı; Aromas çeşidinde %75.95, Camarosa çeşidinde %57.50, Sweet Charlie çeşidinde %72.03 ve Selva çeşidinde %60.41 olarak tespit edilmiştir. Aromas ve Sweet Charlie çeşitlerinin fide tutma oranı daha yüksek olmuştur. Yapılan birçok çalışmalara göre de fide tutma oranı bakımından çeşitler arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fide tutma oranı dikim yöntemi, iklim koşulları ve çeşit özelliğine göre değişkenlik gösterir (Kaşka ve ark., 1993; Yılmaz, 1997). Verim: Çizelge 4 te meyve verimine etki açısından genel bir değerlendirme yapılmış ve uygulamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Meyve verimi; açık arazi uygulamasından elde edilen bitkilerde g bitki -1, alçak tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde g bitki -1 ve yüksek tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde g bitki -1 olarak tespit edilmiştir. Açık arazi uygulamasından elde edilen fidelerin meyve verimi daha yüksek gerçekleşmiştir. Çizelge 1. Farklı uygulamalardan elde edilen bitkilerin fide tutma oranları Çizelge 2. Fide tutma oranı üzerine fide kalitesinin etkisi Çizelge 3. Çeşitlere göre fide tutma oranları Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 2,

4 Mustafa Kenan GEÇER ve Hüdai YILMAZ Kalite yönünden daha üstün olmalarının sonucu olarak birinci kalite fidelerin ortalama meyve verimi g bitki -1 ile daha yüksek olmuştur (Çizelge 5). İkinci kalite fidelerin meyve verimi ise g bitki -1 şeklinde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, meyve verimi bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 6). Meyve verimi; Aromas çeşidinde g bitki -1, Camarosa çeşidinde g bitki -1, Sweet Charlie çeşidinde g bitki -1 ve Selva çeşidinde g bitki -1 olarak tespit edilmiştir. Sweet Charlie çeşidi en verimli çeşit olarak görülmüştür. Van ekolojisinde örtü altında yetiştirilen Sweet Charlie çeşidinin yüksek verimli olduğu belirtilmiştir (Gülsoy, 2003). Farklı çalışma sonuçlarına göre Sweet Charlie çeşidinin açık arazi ve örtü altı koşullarında yüksek verimli olduğu belirlenmiştir (Gülsoy ve Yılmaz, 2004). Bazı çalışmalarda ise Camarosa çeşidi yüksek verimli bulunmuştur (İslam ve ark., 2003; Macit ve ark., 2006). Camarosa çeşidi organik ve klasik tarım uygulamalarında yüksek verimli bulunmuştur (Atasay, 2007). Erzincan da yapılan bir çalışmada ise bu ekolojiye uygun olarak Fern, Aromas, Camarosa ve Sweet Charlie çeşitlerinin kullanılması tavsiye edilmiştir (Kadıoğlu ve ark., 2009). Van da yapılan bir çalışmada en verimli çeşitler Vista, Tufts ve Selva olarak görülmüştür (Yılmaz, 1997). Ayrıca Van iklim şartlarında yapılan örtü altı uygulaması ile Vista çeşidi yüksek verimli bulunmuştur (Yılmaz ve Aşkın, 1995). Yapılan birçok çalışma sonucuna göre çeşit farklılığı ile verim miktarının değiştiği belirlenmiştir (Faedi ve ark., 1989; Kanmaz, 1995; Türemiş ve ark., 1996). Meyve sayısı: Çizelge 7 ye göre meyve sayısına etki açısından genel bir değerlendirme yapılmış ve uygulamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Bununla beraber meyve sayısı; açık arazi uygulamasından elde edilen bitkilerde adet bitki -1, alçak tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde adet bitki -1 ve yüksek tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde adet bitki -1 tespit edilmiştir. Bu da, örtü altı uygulamalarından elde edilmiş olan fidelerin meyve sayısının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Fide kaliteleri bakımından meyve sayıları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 8). Birinci kalite fidelerden elde edilen meyve sayısı adet bitki -1 olarak belirlenmişken ikinci kalite fidelerden elde edilen meyve sayısı adet bitki -1 Çizelge 4. Farklı uygulamalardan elde edilen fidelerin meyve verimleri Çizelge 5. Meyve verimi üzerine fide kalitesinin etkisi Çizelge 6. Çeşitlere göre meyve verimleri 18 Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

5 Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Doğal bir sonuç olarak birinci kalite fidelerden elde edilen meyve sayısı, ikinci kalite fidelerden elde edilen meyve sayısından daha fazla olmuştur. Ayrıca yapılan değerlendirme sonucunda, meyve sayısı bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 9). Meyve sayısı; Aromas çeşidinde adet bitki -1, Camarosa çeşidinde adet bitki -1, Sweet Charlie çeşidinde adet bitki -1 ve Selva çeşidinde adet bitki -1 olarak tespit edilmiştir. Aromas ve Sweet Charlie çeşitleri meyve sayısı bakımından daha üstün bulunmuştur. Van iklim koşullarında yapılan bir çalışma sonucunda Camarosa ve Sweet Charlie çeşitlerinin meyve sayısı daha fazla bulunmuştur (Gülsoy, 2003). İrilik endeksi: Çizelge 10 da yer alan değerlendirmelere göre meyve irilik endeksine uygulamaların etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Bununla beraber meyve irilik endeksi; açık arazi uygulamasından elde edilen bitkilerde g meyve -1, alçak tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde g meyve -1 ve yüksek tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde g meyve -1 tespit edilmiştir. Bu da, açık arazi uygulamasından alınan fidelerin meyve irilik endeksinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Örtü altı uygulamaları meyve iriliğini artırıcı bir etkide bulunmamıştır. Fide kalitesi bakımından meyve irilik endeksleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 11). Birinci kalite fidelerden alınan meyvelerin irilik endeksi g meyve -1 olurken ikinci kalite fidelerden alınan meyvelerin irilik endeksi g meyve -1 olmuştur. Çizelge 6. Çeşitlere göre meyve verimleri Çizelge 7. Farklı uygulamalardan elde edilen fidelerin meyve sayıları Çizelge 8. Meyve sayısı üzerine fide kalitesinin etkisi Çizelge 9. Çeşitlere göre meyve sayıları Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 2,

6 Mustafa Kenan GEÇER ve Hüdai YILMAZ Çizelge 10. Farklı uygulamalardan elde edilen fidelerin meyve irilik endeksleri Çizelge 11. Meyve irilik endeksi üzerine fide kalitesinin etkisi Çizelge 12. Çeşitlere göre meyve irilik endeksleri Çizelge 13. Farklı uygulamalardan elde edilen fidelerin suda çözünür kuru madde oranları Bunun yanında, meyve irilik endeksi bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 12). Meyve irilik endeksi; Aromas çeşidinde g meyve -1, Camarosa çeşidinde g meyve -1, Sweet Charlie çeşidinde g meyve -1 ve Selva çeşidinde g meyve -1 tespit edilmiştir. Camarosa çeşidinin meyve iriliği diğer çeşitlere göre daha büyük olmuştur. Van ekolojik şartlarında yapılan örtü altı denemesi sonucu Dorit çeşidinden sonra en iri meyvelerin Sweet Charlie ve Camarosa çeşitlerinden alındığı belirlenmiştir (Gülsoy, 2003). Camarosa çeşidinin meyve kalitesi ve iriliğinin yüksek olduğu Atasay ve ark., (2006) tarafından da ifade edilmiştir. Ayrıca Erzurum da yapılan bir çalışmada ortaya çıkan sonuçlara ve diğer bazı araştırmalara göre meyve iriliğinin çeşitlere göre değişim gösterdiği belirlenmiştir (İştar ve ark., 1983; Lopez- Aranda ve ark., 1993). 20 Suda çözünür kuru madde oranı: Çizelge 13 e göre suda çözünür kuru madde oranına etki açısından genel bir değerlendirme yapılmış ve uygulamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bununla beraber suda çözünür kuru madde oranı; açık arazi uygulamasından elde edilen bitkilerde %7.63, alçak tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde %7.71 ve yüksek tünel uygulamasından elde edilen bitkilerde %8.06 olarak tespit edilmiştir. Yüksek tünel uygulamasında üretilen fidelerden elde edilen meyvelerdeki suda çözünür kuru madde oranı %8.06 ile en yüksek düzeye erişmiştir. Birinci kalite fidelerin meyvelerindeki suda çözünür kuru madde oranı %7.85 oranı ile ikinci kalite fidelerden elde edilen meyvelere göre daha yüksek olmuştur (Çizelge 14). İkinci kalite fidelerden alınan meyvelerin suda çözünür kuru madde oranı %7.74 şeklinde gerçekleşmiştir. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

7 Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Çizelge 14. Suda çözünür kuru madde oranı üzerine fide kalitesinin etkisi Çizelge 15. Çeşitlere göre suda çözünür kuru madde oranları Bunun yanında, yapılan değerlendirme sonucunda suda çözünür kuru madde oranı bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 15). Suda çözünür kuru madde oranı; Aromas çeşidinde %7.77, Camarosa çeşidinde %8.20, Sweet Charlie çeşidinde %6.78 ve Selva çeşidinde %8.07 olarak tespit edilmiştir. Camarosa ve Selva çeşitleri suda çözünür kuru madde oranı açısından en iyi sonucu vermiştir. Bir çalışma sonucunda, Camarosa çeşidinin meyve kalitesinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Atasay, 2007). Van ilinde yapılmış olan çalışmada yüksek tünel uygulamasında yetiştirilen Camarosa ve Sweet Charlie çeşitlerinin suda çözünür kuru madde oranının yüksek olduğunu tespit edilmiştir (Gülsoy, 2003). Van da yapılan diğer bir çalışma sonucunda ise suda çözünür kuru madde oranının Vista ve Tufts çeşitlerinde yüksek olduğu belirlenmiştir (Yılmaz, 1997). Adana da kurulan bir denemede Camarosa çeşidinin suda çözünür kuru madde oranı bakımından iyi niteliklere sahip olduğu belirtilmiştir (Özgüven ve Yılmaz, 2003). Farklı bazı çalışmalarla da suda çözünür kuru madde oranı yönünden Sweet Charlie çeşidinin daha üstün olduğu tespit edilmiştir (Balcı 2005; Atasay ve ark., 2006; Macit ve ark., 2006). Suda çözünür kuru madde oranının çeşitlere göre değişkenlik gösterdiği yapılan bu deneme sonucunda da belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada Van ekolojisinden elde edilmiş olan fideler, meyve verimi amacıyla yetiştirilmiş ve oldukça iyi sonuçlara ulaşılmıştır. Meyve verimi özellikle Sweet Charlie çeşidinde g bitki -1 ile oldukça yüksek bulunmuştur. Ayrıca meyve üretimi için dikilen fidelerin gelişme durumlarının daha hızlı olmasının olumlu bir sonucu olarak daha kaliteli meyve eldesi de mümkün olmuştur. Örtü altı sistemlere ihtiyaç duyulmadan da çilek üretiminin yapılabileceği üreticiler açısından önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmıştır. Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 2,

8 Mustafa Kenan GEÇER ve Hüdai YILMAZ KAYNAKLAR Anonim, aspx?pageid=567#ancr Atasay, A., Türemiş, N.F., Demirtaş, İ., Göktaş, A., Eğirdir (Isparta) Koşullarında Yaz Dikimi Yapılan Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu,14-16 Eylül 2006, Tokat Atasay, A., Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma (doktora tezi, basılmamış). Çukurova Üniv. Fen Bil. Enst. Adana. Balcı, G., Klasik ve Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Verim, Kalite ve Kârlılık Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. (yüksek lisans tezi, basılmamış). Ondokuz Mayıs Üniv., Fen Bilimleri Enst., Samsun. Faedi, W., Turci, P., Sirolli, M., Dercole, N., Bazzocchi, C., Effect of Different Propagation Systems on Strawberry Plant Performance. Acta Horticulturae, 265: Gülsoy, E., Van Ekolojik Koşullarında Farklı Örtü Tiplerinde Bazı Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu (yüksek lisans tezi, basılmamış). Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. Gülsoy, E., Yılmaz, H., Van Ekolojik Koşullarında Farklı Örtü Tiplerinin Bazı Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerine Etkileri. Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1): İslam, A., Cangi, R., Özgüven, A.I., Doğu Karadeniz Bölgesinde Çilek Yetiştirme Olanakları. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ekim 2003, Ordu İştar, A., Güleryüz, M., Şen, S.M., Erzurum Koşullarında Çilek Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14: 3-4. Kadıoğlu, Z., Aslantaş, R., Albayrak, M., Vurgun, H., Esmek, İ., Albayrak, S., Erzincan Şartlarında Yaz Dikiminde Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildirileri, Haziran 2009, Kahramanmaraş. 16. Kanmaz, G., Yeni Bazı Çilek Çeşitlerinde Günü Kısaltma Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. (yüksek lisans tezi, basılmamış). Çukurova Üniv. Fen Bil. Enst., Adana. Kaşka, N., Paydaş, S., Eti, S., Türemiş, N., Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Çilek Çeşitlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesine Adaptasyonu. Gap Yayınları, Yayın No:73, Adana. Lopez-Aranda, J.M., Lopez-Montera, R., Chaves, M., Alvarez, A., Bartual, R., Evaluation of New Spanish Cultivars of Strawberry in Huelva, South Western Spain. Acta Horticultural Science, 348: Macit, İ., Koç, A., Akbulut, M., Bazı Çilek Çeşitlerinin Samsun Sahil Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu,14-16 Eylül 2006, Tokat Özgüven, A.I., Yılmaz, C., Adana Ekolojik Koşullarında Bazı Kaliforniya Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ekim 2003, Ordu Taşkın, S., Pekmezci, M., Bazı Erkenci Çilek Çeşitlerinin Açıkta ve Değişik Örtü Tipleri Altında Yetiştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt: 1, Ege Üniv. Ziraat Fak. Bornova, İzmir. Türemiş, N.F., Çileklerde Ova ve Yayla Koşullarında Kol Bitkisi Üretimi Üzerine Araştırmalar (doktora tezi, basılmamış). Çukurova Üniv. Fen Bil. Enst., Adana. Türemiş, N., Kaşka, N., Çileklerde Kol Bitkisi Üretimi Üzerine Ana Bitkilerin Üç Bölgede Farklı Tarihlerde Dikilmesinin Etkileri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 19 (6): Türemiş, N., Özdemir, E., Kaşka, N., Bazı Önemli Çilek Çeşitlerinde Değişik Dikim Mesafelerinin Fide Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Bahçe Dergisi, 25 (1-2): Yılmaz, H., Aşkın, A., Tufts ve Vista Çilek Çeşitlerinin Van Ekolojisinde Açıkta ve Yüksek Tünel Altında İki Yıllık Performansları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt 1, 3-6 Ekim 1995, Adana. Yılmaz, H., Yıldız, K., Oğuz, H.İ., Aşkın, M.A., Fide Kalitesinin Tufts ve Vista Çilek Çeşitlerinde Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (4): Yılmaz, H., Van Ekolojik Şartları İçin Çileklerde Uygun Dikim Zamanları Ve Çeşitlerin Tespiti Üzerine Araştırmalar (doktora tezi, basılmamış). Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst., Van. Yılmaz, H., Oğuz, H.İ., Yıldız, K., Geçer, M.K., Soğuk Bölgelerde Çilek Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu,14-16 Eylül 2006, Tokat Yılmaz, H., Çilek. Hasad Yayınları, İstanbul Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

Determination of Production Possibilities of Strawberry Runner Plants in Van Ecological Conditions

Determination of Production Possibilities of Strawberry Runner Plants in Van Ecological Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):28-34 Geliş Tarihi (Received): 27.10.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 29.11.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 7-11 Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri Çetin Çekiç 1 Yemliha

Detaylı

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nejdet KAPLAN Ünvan Daire Başkanı Telefon (0312) 3271795 E-mail nkaplan@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1958-Akçaabat (Trabzon) Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Production of Frigo Plants and Their Yield Characteristics for Different Strawberry Cultivars in Van Ecological Conditions

Production of Frigo Plants and Their Yield Characteristics for Different Strawberry Cultivars in Van Ecological Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 82-88 Geliş Tarihi (Received): 25.10.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 09.03.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Şartlarında

Detaylı

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Archived at

Archived at KARADENĠZ BÖLGESĠNDE ORGANĠK ÇĠLEK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Zir.Y.Müh İdris MACİT 1, idrismacit@yahoo.com 1, Dr. Aysen KOÇ 1 aysenkoc@yahoo.com, Dr. Semiha GÜLER 1, semihag@yahoo.com, Zir.Y.Müh İlyas DELİGÖZ 1

Detaylı

Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri

Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 293-298 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri S. Peral EYDURAN

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 1 -> 6 19.06.2012 13:42 TC Kimlik No / Pasaport No: 16147507630 Doğum Yılı: 1965 Yazışma Adresi : Telefon : 344-2237666/389 Faks : 344-2230048 e-posta : KSU, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ 46060 Kahraman Maraş/

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Çileklerde Çiçeklenme Dönemi Don Zararının Verime Etkisinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Van Ekolojik Koşullarında Çileklerde Çiçeklenme Dönemi Don Zararının Verime Etkisinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2000, 10(1):71-76 Geliş Tarihi : 12.06.2000 Van Ekolojik Koşullarında Çileklerde Çiçeklenme Dönemi Don Zararının Verime

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Çileklerde Yapraktan ve Topraktan Mikroelement İçerikli Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Çileklerde Yapraktan ve Topraktan Mikroelement İçerikli Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):35-39 Geliş Tarihi : 16.03.2001 Çileklerde tan ve tan Mikroelement İçerikli Gübre Uygulamalarının Verim

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19176

Archived at http://orgprints.org/19176 EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, atasay15@yahoo.com Özet: Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİ (Fragaria x ananassa Duch.) NİN ERZURUM EKOLOJİSİNDEKİ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Gülcan ÖZBAHÇALİ Yüksek Lisans Tezi Bahçe

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİ (Fragaria x ananassa Duch.) NİN ERZURUM EKOLOJİSİNDEKİ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Gülcan ÖZBAHÇALİ Yüksek Lisans Tezi Bahçe BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİ (Fragaria x ananassa Duch.) NİN ERZURUM EKOLOJİSİNDEKİ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Gülcan ÖZBAHÇALİ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (1) 69-74 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Y. Sabit AĞAOĞLU 1

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Burhan ERENOĞLU Dr. (Ziraat Yüksek Mühendisi) Telefon 0226 8149709 E-mail Doğum Tarihi - Yeri burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr 12.09.1959 - Sivas EĞİTİM

Detaylı

GİRESUN İLİ ÇAMOLUK İLÇESİNDE YÜKSEK TÜNEL ALTINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İLKER BANKAOĞLU

GİRESUN İLİ ÇAMOLUK İLÇESİNDE YÜKSEK TÜNEL ALTINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İLKER BANKAOĞLU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İLİ ÇAMOLUK İLÇESİNDE YÜKSEK TÜNEL ALTINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İLKER BANKAOĞLU YÜKSEK

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

Samsun Ekolojik Koşullarında İlk Turfanda Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma*

Samsun Ekolojik Koşullarında İlk Turfanda Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, 22 (1), 1-7 Samsun Ekolojik Koşullarında İlk Turfanda Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma* Hayati Kar

Detaylı

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 21-28, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Bazı Standart Kiraz Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Standart Kiraz Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(2): 9-16, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Mustafa ÖZTÜRK 1 Özet Türkiye nin mevcut iklim ve toprak koşulları itibariyle Marmara ve Karadeniz bölgeleri kivi üretimine en uygun bölgelerdir. Türkiye

Detaylı

Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 130-134, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Detaylı

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜPLÜ TAZE FİDE TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜPLÜ TAZE FİDE TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜPLÜ TAZE FİDE TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER Emine ÖZDEMİR¹ Sedat SERÇE ¹ Kazım GÜNDÜZ¹ ¹Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034 HATAY ÖZET

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ *

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * Determination of Some Physical Poperties and Oil Yields of Halhalı,

Detaylı

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) 2002 148 KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu Mehmet SÜTYEMEZ

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI BAHÇE Ceviz 34 (1): 91 99 2005 CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Fikri BALTA 1 Ferhad MURADOĞLU 2 Kenan YILDIZ 3 ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov.

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Bilgileri : Ayşe Serpil KAYA : 1968 / Antalya : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67

Detaylı

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some SCI Index Kapsamında Yayınlanan Yayınlar 1. Caliskan O., Odabas M.S., Cirak C., Odabas F. 2010. Modeling of the individual leaf area and dry weight of oregano (Origanum onites L.) leaf using leaf length

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):25-33 ISSN 1018-8851 Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M. Kadri BOZOKALFA 2 Kaya BOZTOK 1 Summary

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y.

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili  İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Ali TURAN Doğum Yeri :Maçka DoğumTarihi :04.05.1972 Yabancı Dili :İngilizce (YDS 2016 İlkbahar Dönemi, 72.500) E-mail :ali.turan@giresun.edu.tr İletişim :Giresun Üniversitesi TBMYO

Detaylı

Bazı Organik Gübre Uygulamaları ile Kimyasal Gübre Uygulamasının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Meyvelerin Kimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri*

Bazı Organik Gübre Uygulamaları ile Kimyasal Gübre Uygulamasının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Meyvelerin Kimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 77-83, 2016 Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 47 (2): 77-83, 2016 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Bazı Organik Gübre Uygulamaları

Detaylı

CAMAROSA ÇİLEK ÇEŞİDİNDE DEĞİŞİK EC DÜZEYLERİNİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

CAMAROSA ÇİLEK ÇEŞİDİNDE DEĞİŞİK EC DÜZEYLERİNİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ CAMAROSA ÇİLEK ÇEŞİDİNDE DEĞİŞİK EC DÜZEYLERİNİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Nafiye ADAK Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı, Antalya Özet Bu araştırmada deneme materyali

Detaylı

The Effects of Tomato Seedlings Growing with Side Shoots on Growth, Development and Yield in Tomato

The Effects of Tomato Seedlings Growing with Side Shoots on Growth, Development and Yield in Tomato YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2017, 27(2): 168-174 Geliş Tarihi (Received): 11.11.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2017 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Domates Yetiştiriciliğinde

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Perşembe (Ordu/Türkiye) Yöresinde Yetiştirilen Elma Genotiplerinin Pomolojik, Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri

Perşembe (Ordu/Türkiye) Yöresinde Yetiştirilen Elma Genotiplerinin Pomolojik, Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 15-20, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi *

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi * Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 23-30, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜPLÜ TAZE FİDE TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER Emine ÖZDEMİR¹ Sedat SERÇE ¹ Kazım GÜNDÜZ¹

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜPLÜ TAZE FİDE TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER Emine ÖZDEMİR¹ Sedat SERÇE ¹ Kazım GÜNDÜZ¹ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜPLÜ TAZE FİDE TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER Emine ÖZDEMİR¹ Sedat SERÇE ¹ Kazım GÜNDÜZ¹ ¹Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034 HATAY ÖZET

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

Bazı Meyve Türlerinin Hasadında Meyve Hasat Platformu Performansının Belirlenmesi

Bazı Meyve Türlerinin Hasadında Meyve Hasat Platformu Performansının Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 73-78, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi Bağyurdu- İzmir Yöresinde Kiraz Plantasyonlarının Beslene Durumu Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan ÇAKICI Hande ARSLAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir.

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir. Son yıllarda ekonomik şartlar ve Pazar isteklerinin değişmesi nedeniyle modern meyveciliğin yapılması gerekmektedir. Bu ise anacak bodur elma bahçesi tesisi veya yarı bodur elma bahçesi tesisi ile olmaktadır.modern

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri*

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):29-36 ISSN 1018-8851 Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Hakan ENGİN 1 Ali ÜNAL 1 Summary The Effects of Water Deficits on

Detaylı

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 149-154 ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Ersin POLAT A.Naci ONUS Halil DEMİR Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ * Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Örtüaltında meyve yetiştiriciliği çok eskiden beri yapılmaktadır. İlk uygulamalar Fransa ve İngiltere krallıklarına dayanmaktadır. Soğuğa hassas ağaçların büyük saksılar içerisinde

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 005; () : 95-100 JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU 1 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ E. Erman KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Kurupelit, Samsun-TURKĐYE

Detaylı

Sırık Domates Çeşitlerinin Açıkta Tarla Koşullarında Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Sırık Domates Çeşitlerinin Açıkta Tarla Koşullarında Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 21 (1):13-23, 2016 Araştırma Makalesi/ResearchArticle Sırık Domates lerinin Açıkta Tarla

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Dr.Adem ATASAY Görevi

Dr.Adem ATASAY Görevi Adı Soyadı MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİ FORMU Dr.Adem ATASAY Görevi Yetiştirme Tekniği Bl. Başk. E- Posta atasay15@yahoo.com Telefon No Doğum Yeri BUCAK Doğum Tarihi 02.06.1972

Detaylı