2012 Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2012 Faaliyet Raporu

2 Geleceğiniz İçin Daha Fazlası Kuruluşumuzdan bu yana lider olduğumuz Hayat Sigortaları Branşı nda 589 milyon TL lik prim üretimi ve %21,7 lik pazar payı ile 2012 yılında da sektör liderliğini sürdürdük. Hayat Sigortacılığı Branşındaki başarımızı, Bireysel Emeklilik Sistemi nde de devam ettirmek, müşterilerimize sürekli, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet vermek, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik anlayışı içerisinde pazar payımızı artırmak, Ziraat Finans Grubu ndan aldığımız güç ve destekle sektörde öncü bir şirket olmak hedeflerimiz arasındadır.

3 İçindekiler 1. Genel Bilgiler 4 Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı 5 Kurumsal Değerlerimiz ile Vizyon ve Misyonumuz 6 Yönetim Kurulu Başkanımızın 2012 Yılı Değerlendirmesi ve Beklentiler 8 Genel Müdürümüzün 2012 Yılı Değerlendirmesi ve Beklentiler 12 Yönetim Kurulu Toplantıları 12 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Diğer Yöneticiler ile Personel Sayısı 16 Organizasyonel Yapı 17 Tarihsel Gelişim ve Esas Sözleşme Değişiklikleri 18 İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamalar Yılı Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 2. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 23 Hesap Döneminde Yapılan Yatırımlar 23 İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri ile Yönetim Kurulu Görüşü 24 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri 24 Şirket Aleyhine Açılan Davalar Yanı Sıra Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar 25 Hedef Gerçekleşmeleri ve Genel Kurul Kararları Sonucu Alınan Aksiyonlara İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Düzenlenen Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler 25 Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar 26 Ortaklarımız ve İştirakleri ile Karşılıklı İşlemler 5. Finansal Durum 27 Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu 28 Denetim Kurulu Raporu 29 Mali Bilgiler 30 Kâr Payı Dağıtım Politikası 6. Risk Türleri İtibarıyla Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri 7. Yıllık Faaliyet Raporu ve Uygunluk Görüşü Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 1

4 2 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

5 Birikimlerinize değer katan ürün ve hizmetlerimiz ile Geleceğiniz için daha fazlası Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 3

6 1. Genel Bilgiler Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı İlgili Hesap Dönemi 2012 Faaliyet Yılı Şirket Ticaret Unvanı Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Ticaret Sicil No İletişim bilgileri Aksaray Mahallesi Turgut Özal Millet Cad. No: Aksaray/İstanbul Telefon (212) Faks (212) İnternet adresi E-posta adresi Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kuruluş sermayesi TL olup, TL ortaklar tarafından kuruluş aşamasında ödenmiş, geriye kalan TL nin ödemesi ise 28 Aralık 2009 tarihinde tamamlanmış ve böylece sermayenin tamamı ödenmiştir yılı içerisinde herhangi bir sermaye artışı gerçekleştirilmemiş olup, sermaye tutarı ve nihai ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır. Ziraat Bankası %99,96 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. %0,01 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %0,01 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. %0,01 Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. %0,01 Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının sahip oldukları imtiyazlı pay bulunmamakta olup, kuruluşundan günümüze kadar ortaklık yapısında değişiklik söz konusu değildir. 4 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

7 Kurumsal Değerlerimiz ile Vizyon ve Misyonumuz Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak kurumsal değerlerimiz; Yasalara ve etik ilkelere bağlı, Dürüstlüğü ve şeffaflığı ilke edinmiş, Müşteri odaklı, Yenilikçi, Rekabetçi, Güvenilir, Ulaşılabilir, Toplumsal sorumluluğun bilincinde olmaktır. Belirlemiş olduğumuz hedefe ulaşmak için vizyonumuz ve misyonumuz aşağıdaki gibidir. Vizyonumuz Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke ekonomisine değer katan bir şirket olmaktır. Misyonumuz Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak; güvenilir, yenilikçi, kaliteli ve hızlı hizmet vermektir. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 5

8 Yönetim Kurulu Başkanımızın 2012 Yılı Değerlendirmesi ve Beklentiler Bireysel Emeklilikte pazar payımızı büyütmenin ve Hayat Branşı nda sektör liderliğimizi devam ettirmenin gayreti içinde olacağız. Hiç şüphesiz ekonomik büyümenin sürdürülebilir ve istikrarlı olması için cari işlemler dengesi ile birlikte önemli konulardan biri de yurtiçi tasarruf oranlarıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için tasarruf oranları daha fazla önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye nin ulusal tasarruf oranlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşük olduğu görülmektedir yılı Dünya Bankası Türkiye Ülke Ekonomik Raporuna göre 1990 larda Türkiye nin gayrisafi milli hasılasının ortalama %23,5 ini oluşturan yurtiçi tasarruflar, sürekli azalan bir ivme göstererek, döneminde ortalama %17 ye; 2010 yılına gelindiğinde ise %12,7 ye kadar gerilemiştir. Yurtiçi tasarrufların yatırımları karşılaması, cari açığın azaltılması için ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gereksinimi yadsınamaz bir gerçektir. Ekonomik araştırmalar yurtiçi tasarrufların orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik büyümeye olumlu etki ettiğini göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için gerekli olan yatırımların finansmanında yurtiçi tasarrufların yeterliliği büyük öneme sahiptir küresel ekonomik krizinden ve devamında 2009 yılı geçiş döneminden sonra Türkiye nin 2010 ve 2011 yıllarında ulaştığı hızlı büyüme rakamlarına rağmen cari işlemler açığı da artmıştır. Cari açığın milli gelire oranı 2010 yılında yaklaşık %6,6 oranına, 2011 yılında ise yaklaşık %10 oranına ulaşmış olup, bu yüksek oranla Dünya nın en yüksek cari açık veren ülkeleri arasına girilmiştir. Artan cari işlemler açığı ile birlikte hızlı ekonomik büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olmadığının anlaşılması üzere izlenen para politikalarında değişikliğe gidilmiş ve 2012 yılında bu politikaların sonuçları görülmeye başlanmıştır. Hızlı büyümenin yavaşlamasına bağlı olarak cari açık azalmaya başlamıştır. İzlenen para politikalarında değişikliğe gidilmesinin yanı sıra ülkemizin düşük olan yurtiçi tasarruf oranlarını artırmak için 2012 yılında önemli yasal ve yapısal değişiklikler yapılmış, devlet destekli yeni uygulamalar sayesinde tasarruf eğiliminin güçlendirilmesi hedeflenmiş, bu sayede yurtiçi tasarrufların uzun vadede artacağı beklenmektedir. 6 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

9 Ziraat Finans Grubu nun bir üyesi olarak sürdürülebilir kârlılık, verimlilik ve istikrarlı büyüme öncelikli hedeflerimiz olmaya devam edecektir. Sigorta ve emeklilik sektörü, fon toplama fonksiyonu ile uzun vadeli yatırımlara kaynak yaratması, bireysel ve ticari risklere teminat verilmesiyle önemli sosyal ve ekonomik faydalar sağlamasıyla birlikte, ekonomilerin önemli bir temel bileşenini oluşturmaktadır. Ayrıca global ekonomilerin kriz sonrası bu geçiş sürecinde, ekonomiye uzun vadeli fon sağlama imkanı sunabilen, para ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan sigorta ve emeklilik sektörünün ülkemiz ekonomisi için de gündemdeki yeri ve gelişimi daha önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede bir tasarruf ve yatırım aracı olan Bireysel Emeklilik Sistemi nde devlet katkısı uygulaması, kesinti oranlarının düşürülmesi, sadece getiri üzerinden stopaj kesilmesi başta olmak üzere birçok önemli değişiklikler yapılmış, bu sayede daha cazip hale gelen sistemden herkesin yararlanması ve tasarrufçu tabanının genişletilmesi amaçlanmıştır. Sigorta sektörü 2012 yılında %15,5 büyüyerek 19 milyar 826 milyon TL prim üretimine, hayat sigortaları branşı ise %0,9 büyüyerek 2 milyar 710 milyon TL prim üretimine, bireysel emeklilik sektöründe katılımcı sayısı %18 artışla 3 milyon 119 bin kişiye, katılımcıların fon büyüklüğü ise %41,8 artışla 20 milyar 326 milyon TL ye ulaşmıştır yılında şirketimiz hayat branşındaki prim üretimi bir önceki yıla göre %26,8 azalarak 589 milyon TL ye gerilemesine rağmen %21,7 lik pazar payıyla sektör liderliğini sürdürmüştür. Aynı yıl için bireysel emeklilikte ise katılımcı sayımız ten ya, katılımcılarımızın fon büyüklüğü de 51 milyon 751 bin TL den 169 milyon 700 bin TL ye yükselmiştir yılında ekonominin yavaşlamasıyla banka kredilerinde meydana gelen daralmayla birlikte kredilerle bağlantılı hayat sigortası ürünlerinin satışlarında yaşanan düşüş hayat branşında büyümeyi oldukça sınırlı tutmuş olmasına rağmen sigorta ve emeklilik sektörünün gösterdiği büyüme performansları olumlu bir durumdur. Bireysel emeklilik sektöründe devlet katkısı, düşen kesintiler, mesafeli satış gibi uygulamaların 1 Ocak 2013 te başlamasıyla daha hızla büyüyeceğini düşünmekteyiz yılında hızla büyümesi beklenen bireysel emeklilikte daha aktif rol alarak pazar payımızı büyütmenin ve kuruluşumuzdan itibaren hayat branşında sürdürdüğümüz sektör liderliğini devam ettirmenin gayreti içinde olacağız. Ziraat Finans Grubu nun bir üyesi olarak sürdürülebilir kârlılık, verimlilik ve istikrarlı büyüme öncelikli hedeflerimiz olmaya devam edecektir. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin hayat branşında sürdürdüğü liderlik ve bireysel emeklilikte gösterdiği büyüme performansı başarısında büyük payı olan, güven ve desteklerini esirgemeyen başta sigortalı ve katılımcılarımız olmak üzere, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Saygılarımla, Osman Arslan Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 7

10 Genel Müdürümüzün 2012 Yılı Değerlendirmesi ve Beklentiler 2012 yılı sonunda 1,1 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Şirketimizin özkaynak kârlılığı %51,5 olarak gerçekleşmiştir. Hem sektörümüz hem de Şirketimiz için yoğun ve başarılı sayabileceğimiz bir yılı geride bıraktık. Bireysel Emeklilik Sistemi ni düzenleyen mevzuatta yapılan kapsamlı değişiklikler ve yenilikler yıla damgasını vurdu yılını Şirketimiz açısından değerlendirdiğimizde Bireysel Emeklilik Sistemi nde katılımcılarımızın fon büyüklüğü 169 milyon TL ye, sözleşme sayısı adete, katılımcı sayımız ise kişiye ulaşmıştır yılı sonunda 1,1 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Şirketimizin 2012 yılı vergi sonrası net kârı 70 milyon TL, özkaynak toplamı 151,2 milyon TL ve özkaynak kârlılığı da %51,5 olarak gerçekleşmiştir yılında bireysel emeklilik sektörü ise 20,3 milyar TL fon büyüklüğüne, 3,4 milyon sözleşme adedine ve 3,1 milyon katılımcı sayısına ulaşmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki katılımcı sayısının artması uzun vadeli yatırım araçlarında birikim yaparak tasarruf eden kişi sayısının ve uzun vadeli fonların artması açısından da önemlidir. T.C. Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistiklerine göre 2011 Aralık ayında 77,2 milyar dolar olan cari açık, 2012 Aralık ayında 48,8 milyar dolara kadar gerilemiştir. Cari açığın azaltılması için yurtiçi tasarruf oranlarının da artırılmasına ihtiyaç vardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tasarruf oranları ortalamalarına göre zaten oldukça düşük olan tasarruf oranlarımız halen düşmeye devam etmektedir yılı OECD verilerine göre Türkiye GSYH sinin yaklaşık %2,2 si oranında olan emeklilik fonları büyüklüğünün OECD ülkeleri ortalaması olan %72,4 le kıyasladığımızda oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Swiss Re nin Sigma raporuna göre Dünya da 2011 yılı toplam sigorta prim üretimi 4,6 trilyon dolar olup, hayat branşı bunun yaklaşık %57 sini (2,6 trilyon dolar) oluşturmaktadır. Aynı raporda Dünya da kişi başına düşen hayat sigortaları prim üretimi 378 dolar iken bu rakam Türkiye de 21 dolardır. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre ise Türkiye de 2012 yılında hayat prim üretimlerinin sigorta sektörü toplam prim üretimine oranı %13,6 dır. Bu oranlara 8 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

11 Bireysel emeklilik ve hayat ürünlerimizle katılımcılarımıza sunduğumuz hizmetleri ve ürünleri daha da artırmak çabasında olacağız. baktığımızda bireysel emeklilikte ve hayat sigortalarında katedecek daha çok yolumuz var. Bu da gerek bireysel emeklilik gerekse de hayat branşlarında oldukça büyük bir büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Bu oranların yükseltilmesi, uzun vadeli tasarrufların artırılmasında tüm gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi hayat sigortaları ve bireysel emeklilik branşlarının aktif bir rol üstlenebileceği beklenmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi nin topluma tasarruf alışkanlığı ve bilincinin kazandırılmasındaki, ulusal tasarruf oranlarının artırılmasındaki rolü ise yadsınamaz. Hükümetin bu doğrultuda getirdiği yeni düzenlemelerle sistemden yararlanan kişi sayısının artırılması amaçlanmıştır. Bu yeni düzenlemeler kapsamında vergi avantajı yerine devlet katkısı getirilerek sistemdeki tüm katılımcıların doğrudan ve daha etkin şekilde yararlanmaları sağlanmış ve birikimlerin geri ödenmesi aşamasında sadece anaparanın getirisi üzerinden vergilendirme yapılması ve sistemde yapılan kesintilerin düşürülmesiyle sistem daha cazip hale getirilmiştir yılında uygulamaya alınan %25 devlet katkısı, kesintilerin düşürülmesi gibi mevzuatta yapılan değişikliklerin getirdiği bu yenilikler uzun vadeli tasarruflar için Bireysel Emeklilik Sistemi ni en cazip yatırım aracı olarak öne çıkaracaktır. Bu dönemde banka dağıtım kanalının öneminin artarak devam edeceğini beklemekteyiz. Bireysel Emeklilik Sisteminin büyümesinde kurumsal müşterilere ağırlık verilerek, müşteri segmentasyonu yapılarak, daha geniş kitleleri sektöre kazandırmak adına yenilikçi yaklaşımlarla daha etkin ve müşteri odaklı satış anlayışı sürdürülecektir. Banka dağıtım kanalı Bireysel Emeklilik üretiminde pazar payının artırılmasında önemli bir rol oynayacak, bireysel ve kurumsal müşterilere ulaşma yönünde banka kanalı sektör tarafından daha da etkin kullanılan bir dağıtım kanalı olmaya devam edecektir. Güven veren Ziraat markası, Ziraat Bankası nın Türkiye nin her yerine yayılmış şube ağının gücü ve Ziraat Finans Grubunun yaratacağı sinerjiyle birlikte farklı müşteri segmentlerine yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirdiğimiz bireysel emeklilik ve hayat ürünlerimizle katılımcılarımıza sunduğumuz hizmetleri ve ürünleri daha da artırmak çabasında olacağız. Ziraat Finans Grubu ndan aldığımız güçle 2013 yılında da artırarak sürdürmeyi hedeflediğimiz bu yolda esirgemedikleri güven, destek ve katkıları için tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım. Şeref Aksaç Genel Müdür Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 9

12 10 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

13 Kişiye özel bireysel emeklilik planlarımızla Geleceğiniz için daha fazlası Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 11

14 Yönetim Kurulu Toplantıları Şirketimizin ana sözleşmesi ile Yönetim Kurulu nun asgari aylık olarak toplanması gerektiği belirlenmiştir. Bu bağlamda 2012 yılı içinde, Türk Ticaret Kanunu kapsamında yeterli katılımın sağlandığı 28 toplantı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen toplantılardan tarih ve 48 sayılı toplantıya 2 Yönetim Kurulu Üyesi katılamamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Diğer Yöneticiler ile Personel Sayısı Yönetim Kurulu Hüseyin AYDIN Başkan tarihine kadar Osman ARSLAN Başkan tarihinden itibaren Oğuz KAYHAN Başkan Vekili tarihine kadar Bilgehan KURU Başkan Vekili tarihinden itibaren Hikmet Aydın SİMİT Üye tarihine kadar Cem İNAL Üye tarihinden itibaren Ali TOKER Üye tarihine kadar Fikrettin AKSU Üye tarihinden itibaren Mehmet Akif EROĞLU Üye-Genel Müdür tarihine kadar Hayriye Elif KILIÇ Üye tarihinden itibaren Şeref AKSAÇ Üye-Genel Müdür tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz ile kendisi veya başkası adına yürürlükteki yasal mevzuatlara muhalif herhangi bir işlemi olmamış, kendileri ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. Denetim Kurulu Hamdullah GÜRSOY Üye tarihine kadar Peyami Ömer ÖZDİLEK Üye tarihinden itibaren Tefik Fikret ÇALKINSIN Üye tarihine kadar Hüseyin ÖZUYSAL Üye tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı: Osman ARSLAN 1971 yılında doğdu yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü nden mezun oldu yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde yüksek lisansını tamamladı yılları arasında Ziraat Bankası Bankacılık Okulunda göreve başlayan Arslan, yılları arasında uzman, yılları arasında Sümerbank A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı, yılları arasında Asya Katılım Bankası A.Ş. de Müfettiş ve Müdür Yardımcısı, yılları arasında Halk Bankası A.Ş. de Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası nda Genel Müdür olarak görev yaptı. Takiben Ziraat Bankası Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve yapan Aslan, halen Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Halen Arap Türk Bankası nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmektedir. Sayın Osman Arslan tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekle birlikte tarihinden itibaren de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2011/8 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge gereği kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bilgehan KURU 1961 yılında Çine/Aydın da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü nde finans ağırlıklı Yüksek Lisans yaptı. Mesleki kariyerine yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. de Kambiyo Memuru olarak 12 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

15 başladı yılında Pamukbank T.A.Ş. de Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine Bölümü nde Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı yılı Kasım ayında Türkiye Halk Bankası A.Ş. de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı yılı Haziran ayından bu yana Türkiye Halk Bankası A.Ş. de Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yaptıktan sonra Ziraat Bankası nda Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sayın Bilgehan Kuru tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi: Cem İNAL 1969 yılında Bucak ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü nden mezun oldu yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Ziraat Bankası nda göreve başlayan İnal, Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Baş Müdürü, Daire Başkanı ve Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ocak 2013 tarihinden itibaren Ziraat Bankası nda Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Sayın Cem İnal tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi: Fikrettin AKSU 1955 yılında Tortum da doğdu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi nden mezun oldu. Kamu ve özel sektörde çalıştıktan sonra, 1983 te Ziraat Bankası nda göreve başlayarak, Teftiş Kurulu nda Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettişlik yaptı yılından itibaren Ziraat Bankası nın çeşitli şubelerinde, Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görevini yürüttü. İştirak Politikaları ve Yönetimi Daire Başkanlığı, Yönetim Kurulu Büro Hizmetleri Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürüten Aksu, Mayıs 2012 tarihinden itibaren Ziraat Bankası nda Destek Hizmetleri Grup Başkanı olarak çalışmaktadır. Sayın Fikrettin Aksu, tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Yanı sıra Sayın Aksu, yürürlükteki yasal düzenleme gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu nun son olarak tarih ve 47/01 numaralı toplantısında aldığı karar çerçevesinde İç Sistemlerden Sorumlu üye olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun un uygulamasına yönelik olarak yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulacak Uyum Programının yürütülmesi ile bu konularla ilgili olarak düzenlenen mevzuatla belirlenen yetkilerini İç Sistemlerden Sorumlu Üye ye devrettiğinden Sayın Aksu, Şirketimizin ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan Uyum Programının yürütülmesinden de sorumludur. Yönetim Kurulu Üyesi: Hayriye Elif KILIÇ 1974 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü nden mezun oldu yılları arasında Ziraat Bankası, Bankacılık Okuluna başlayan Kılıç, yılları arasında Ar Ge Daire Başkanlığı nda Uzman, yılları arasında Dış İlişkiler Daire Başkanlığı nda Uzman, yılları arasında Kadıköy Merkez Şube de Ticari Pazarlama Uzmanı, yılları arasında İştirak Politikaları ve Yönetimi Daire Başkanlığı nda Uzman olarak görev yapmıştır. Kılıç, Ekim 2006 tarihinden itibaren Ziraat Bankası nda İştirak Politikaları ve Yönetimi Daire Başkanlığı nda Yönetmen olarak görevine devam etmektedir. Sayın Hayriye Elif Kılıç tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür): Şeref AKSAÇ 1956 yılında Bayburt ta doğdu yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Mesleki kariyerine 1982 yılında Ziraat Bankası nda Müfettiş Yardımcısı göreviyle başladı yılında Müfettiş oldu yılları arasında İstanbul Şube Müdür Yardımcısı, yılları arasında Çeliktepe, Unkapanı, Beyazıt, Küçükyalı, Maltepe ve Üsküdar Şube lerinde Şube Müdürü olarak görev aldı arasında İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, yılları arasında Kadıköy ve Şişli Şube Müdürü olarak görevini sürdürdü yılları arasında Başak Sigorta A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, yılları arasında Türkmen Turkish Joint Stok Commercial Bank ta Yönetim Kurulu Üyeliği, yılları arasında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sayın Şeref Aksaç, Ağustos Ocak 2013 tarihleri arasında Şirketimizde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken Şubat 2013 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak atanmıştır. Yanı sıra sayın Şeref Aksaç, Kasım 2012 tarihinden itibaren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında Fon Kurulu başkanlığı görevini de yürütmektedir. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 13

16 Denetim Kurulu Üyesi: Peyami Ömer ÖZDİLEK 1972 yılında İstanbul da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Ziraat Bankası nda göreve başlayıp, teftiş kadrosunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Londra ve Gayrettepe Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Özdilek, Kasım 2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sayın Peyami Ömer Özdilek tarihine itibaren Şirketimiz Denetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Denetim Kurulu Üyesi: Hüseyin ÖZUYSAL 1973 de Konya da doğdu. Ön lisansını, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Bölümü nde yaptı yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisansını tamamladı. Daha sonra, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesinde Yüksek Lisansı bitirdi yılında, Ziraat Bankası nda Eğitim Daire Başkanlığı nda Bilgisayar İşletmeni olarak göreve başlayarak, çeşitli görev ve unvanlarda çalıştı. En son Konya Şube Müdürlüğü yapan Özuysal, Mayıs 2012 tarihinden itibaren Ziraat Bankası nda İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sayın Hüseyin Özuysal, tarihinden itibaren Şirketimiz Denetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Genel Müdür ve Yardımcılarına Ait Bilgiler Genel Müdür: Şeref AKSAÇ Yönetim Kurulu Üyeleri bölümünde açıklanmıştır. Genel Müdür Yardımcısı: Cenk KURT 1967 yılında İstanbul da doğdu yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra iki yıl boyunca ithalat ve yurt içi satış faaliyeti yürüten bir firmanın Muhasebe Bölümü nde görev aldı yılında kariyerine Başak Sigorta A.Ş. de Hayat Departmanı nda devam etmeye başladı yıllarında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı - Muhasebe Bölümü nü derece ile tamamladı yılında Başak Hayat Sigorta A.Ş. nin kuruluş çalışmaları ve fizibilite çalışmalarında bulunduktan sonra, yılları arasında Başak Hayat Sigorta A.Ş. de Muhasebe Müdürü, yılları arasında Muhasebe ve Mali Raporlama Müdürü olarak görev aldı yılları arasında Groupama Sigorta A.Ş. ve Groupama Emeklilik A.Ş. şirketlerinin Genel Ödemeler Departmanları Müdürlüğü görevinde bulundu yılları arasında Groupama Sigorta A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği, yılları arasında Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş. Denetim Kurulu üyeliği, yılları arasında Başak Personeli Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve yılları arasında Başak Personeli Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Denetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Kasım 2009 itibarıyla Şirketimizde Muhasebe Müdürü olarak çalışmaya başlamış olup; Ocak 2011 Aralık 2012 tarihleri arasında Mali İşler Grup Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Aralık 2012 tarihinden itibaren şirketimizde Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Yanı sıra Sayın Cenk Kurt, Ocak 2011 tarihinden itibaren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında, Fon Kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir. Genel Müdür Yardımcısı: Ender ŞENOL 1972 yılında Adana da doğdu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü nden mezun oldu. Kısa bir süre T. İş Bankası nda Kredi Uzman Yardımcılığı yaptıktan sonra 1997 Mayıs 2011 tarihleri arasında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığında Sigorta Denetleme Uzmanı olarak çalıştı. Haziran 2011 tarihinde Şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış olup; Aralık 2012 tarihinden itibaren Pazarlama ve Teknik İşlemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Yanı sıra sayın Ender Şenol, Kasım 2012 tarihinden itibaren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında, Fon Kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir. 14 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

17 İç Sistemlerden Sorumlu Yöneticilere Ait Bilgiler İç Denetim Departmanı Müdürü: Özcan YILDIZ 1974 yılında İstanbul da doğdu yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun oldu yılında iş hayatına İnterlease A.Ş. de asistan olarak başlayıp, sırasıyla yılları arası Yurtbank A.Ş. de Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı, 2001 yılında Sümerbank A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı, yılları arası Groupama Emeklilik A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı, Uzman, Yönetici ve Emeklilik Yatırım Fonları Denetçisi olarak görev aldı. Ekim 2010 tarihinden itibaren Şirketimiz İç Denetim Departmanında Yönetici olarak çalışmaktadır. Yanı sıra Sayın Özcan Yıldız, Ocak 2011 tarihinden itibaren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında, Fon Denetçisi görevini de yürütmektedir. İç Kontrol ve Risk Yönetimi Departmanı Müdürü: Dr. Neşe VARNA UĞURKAN 1968 yılında Malatya da doğdu yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü nden mezun oldu yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kuruluna Aktüer Yardımcısı olarak başlayıp, 1995 yılında üçlü kararname ile Aktüer olarak atandı yılına kadar Hazine Müsteşarlığı nda çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2009 yılına kadar Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili olarak Kurumlar bünyesinde plan tasarımı, esnek yan fayda uygulamaları, hizmet sağlayıcı seçimi, portföy yönetim şirketi seçimi ve fon dağılımı tercihi konularında danışmanlık hizmetlerinde bulundu yılında Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Aktüerya ve Reasürans Departmanında Müdür olarak çalışmaya başladı. Nisan 2010 tarihinden itibaren Şirketimizde İç Kontrol ve Risk Yönetimi departmanında Müdür olarak çalışmaktadır. Ayrıca sayın Neşe Varna Uğurkan Mayıs 2012 tarihinden itibaren Masak Uyum Görevlisi, Aralık 2012 tarihinden itibaren de Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şirket Yöneticilerine Ait Bilgiler DEPARTMAN YÖNETİCİLERİ SORUMLULUK ALANLARI Asuman Ümran POYRAZOĞLU Aysun YILDIZ ÖZER Cenk ÖZÇELİK Edip Ali GÜNEŞ Ferhat BOZKIR Fetahne Gonca APAK KARAHALLI Filiz ER Kadri Güner ÜÇER Kezban İPEK Neşe Varna UĞURKAN Oğuz KAYA Özcan YILDIZ Uğur BOZ Vedat ŞAHİN Vildan GÖKALP Fon Hizmet - Fon Kurulu Üyesi Pazarlama Aktüerya ve Reasürans Hukuk Müşavirliği İnsan Kaynakları ve İç Operasyonlar Müşteri Hizmetleri Yönetimi Sigorta ve BES Üretim Yönetimi Fon Yönetimi - Fon Kurulu Üyesi Mali İşler İç Kontrol ve Risk Yönetimi - Uyum Görevlisi Bilgi Teknolojileri İç Denetim - Fon Denetçisi Satış Sigorta ve BES Ödeme Yönetimi Bütçe, Performans, Kârlılık ve Raporlama Şirketimiz, İç sistemler yöneticileri ile birlikte diğer departman yöneticilerinin de dahil olduğu ve itibarıyla toplamda 155 personel ile işlemlerini yürütmektedir. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 15

18 Organizasyonel Yapı Yönetim Kurulumuzun tarih ve 71 sayılı toplantısında almış olduğu karara istinaden oluşturulan organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM GENEL MÜDÜR İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PAZARLAMA VE TEKNİK İŞLEMLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI FİNANSAL YÖNETİM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SATIŞ PAZARLAMA FON HİZMET SİGORTA VE BES ÜRETİM YÖNETİMİ FON YÖNETİMİ SİGORTA VE BES ÖDEME YÖNETİMİ MALİ İŞLER AKTÜERYA VE REASÜRANS BÜTÇE, PERFORMANS, KÂRLILIK VE RAPORLAMA 16 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

19 Tarihsel Gelişim ve Esas Sözleşme Değişiklikleri Şirketimiz, 11 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na tescil ve 15 Mayıs 2009 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi nde ana sözleşmenin ilanı ile birlikte faaliyetine başlamıştır. Kuruluş işlemlerini takiben yapılan çalışmalar ve başvuru neticesinde; 31 Aralık 2009 tarihinde, Hayat, Kaza (Ferdi Kaza), Evlilik ve Doğum, Sermaye İtfa Sigortaları ile Yatırım Fonlu Sigorta branşlarında Faaliyet Ruhsatlarını alarak, 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren Ziraat Bankası ndan bireysel ve tarımsal kredi kullanan müşterilerin grup kredi hayat sigortaları kapsamında teminat alınması sağlanarak faaliyetine başlamıştır. Hayat ve Hayat Dışı Sigortacılık branşlarının 2010 hesap dönemi içinde faaliyete başlamasının ardından 2011 hesap dönemi içinde Bireysel Emeklilik Branşında da tüm operasyonel süreçler tamamlanmış ve Temmuz ayı itibarıyla ilk Bireysel Emeklilik teklifi düzenlenmek suretiyle faaliyete başlanılmıştır. Şirketimiz 2012 hesap dönemi içerisinde esas sözleşme değişikliği yapmamıştır. İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE İÇ OPERASYONLAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu 17

20 İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamalar Şirketimiz, insan kaynakları politikasını, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarını gözeterek, aşağıda sayılan hususlar çerçevesinde belirlemiştir. Şirketimizin kurumsal değerlerine ve stratejik hedeflerine ve işin özelliğine uygun nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, yenilikçi, yaratıcı ve ekip çalışmasına yatkın kişilere istihdam olanağı sunmak, Performans ve başarı kriterlerini adil bir şekilde belirleyerek; personeli başarıya özendirmek, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim olanakları sağlamak, başarılı personeli şirket amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde ödüllendirmek, Yükselme, atama ve eğitim uygulamalarında, adil ve objektif yöntemler kullanılarak oluşturulmuş verilerin kullanılmasını sağlamak, personelin öz yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanaklarını sağlamak, Güvenli çalışma gereksinimlerini sağlayarak; personelin çalışma isteğini arttırıcı yöntemleri barındıran iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak, Çalışanlarının haklarını korumak ve gözetmek, personel arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratılması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almak, Öncelikle yaptığı işin kalitesini sürekli iyileştirme prensibine uygun olarak düzenleyen, çağdaş, başarılı, mutlu, sürekli öğrenen, gelişen, işine ve kurumuna bağlı insan sermayesine sahip olmak, Sektörümüzde nitelikli insan gücünün en fazla tercih ettiği şirket olmak üzere, etkin yetenek geliştirme ve yedekleme sistemlerini kurmak ve çalışan memnuniyetini şirket hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde tutmak. İşe Alım Uygulamaları Şirketimizde işe alım uygulamalarındaki genel kriterler aşağıda sıralanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu hizmetlerinde çalışma hakkından yoksun bırakılmamış olmak, Yüz kızartıcı suçlardan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel olarak ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezalarını öngören suçlardan bir mahkûmiyeti bulunmamak, İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Askerlik görevini yapmış bulunmak ya da askerlikten muaf olmak, Sağlığı Türkiye nin her yerinde çalışabilecek durumda olmak, Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, Resmi ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlara zorunlu hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak, İşin niteliğine göre yapılacak sınav ve/veya mülakatta başarılı olmak. İş Başvurusu Şirketimizdeki pozisyonlar için iş başvuruları kurumsal internet sayfamızda, kariyer portalı veya gazete ilanı ile duyurulmakta olup; posta, elden teslim, faks, kurumsal internet sayfamız ve kariyer portalı yolu ile iş başvuru havuzunda toplanarak değerlendirilmektedir. Şirketimizde gerçekleştirilecek başvuru kabulü, yazılı ve/veya sözlü sınav düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı gibi istihdama yönelik iş akışları İnsan Kaynakları ve İç Operasyonlar Departmanı bünyesinde yürütülmektedir. Yükselme Şirketimiz organizasyonunda yer alan unvanlara ilişkin yükselme koşulları, ilgili iç mevzuatta yer alan maddelere göre gerçekleştirilir. Genel olarak uygulanan prensipler aşağıda belirtilmiştir. Çalışanın; Bulunduğu unvanda, iç mevzuatta belirlenen en az yükselme sürelerini doldurmuş olması, Yükselmek için gerekli olumlu sicili almış bulunması, Yükseleceği unvanda boş kadro bulunması, Şirket tarafından esasları belirlenen kurs, sınav, tez, proje ve benzeri yeterlilik uygulamalarını başarı ile bitirmiş olması. Performans Yönetimi Performans Değerlendirme Sistemimizin amacı; Şirket misyonunun gerçekleşmesinde çalışanın bireysel katkılarını görmesini sağlamak, çalışanın hedeflerinin Şirket hedef ve misyonları ile örtüşmesi, hedeflerin gerçekçi olması ve karşılıklı güven ortamı oluşması esasına dayanır. Şirketimizde performans değerleme yılda bir kere yapılır. Çalışanların performansları hedefler doğrultusunda değerlendirilir ve sürekli gelişim amaçlanır. Ücret Politikası Çalışanlarımızın ücretleri, yılda bir kez günün koşullarına göre belirlenen yıllık artış oranları ile ayarlanmaktadır. Ücretler her ayın son günü ödenmektedir. Ücretin yanı sıra çalışanlarımıza yılda dört maaş ikramiye verilmektedir. Ücret ve ikramiyelerin yanı sıra işveren katkılı bireysel emeklilik sözleşmesi, hayat sigortası, sağlık sigortası, servis aracı sağlanması, öğle yemeği, gibi kapsamlı sosyal yardımlar bulunmaktadır. 18 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Faaliyet Raporu

KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT A. Ş. 2013 HESAP YILI FAALİYET RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT A. Ş. 2013 HESAP YILI FAALİYET RAPORU KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT A. Ş. 2013 HESAP YILI FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a) Genel Bilgiler (Tarihsel Gelişim, Esas Sözleşme Değişiklikleri), Ortaklık Yapısı, Kurumsal Değerlerimiz ile Vizyon

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı FAALİYET RAPORU 2013 1929 dan bugüne yıl Tercih Edilen İş Ortağı İçindekiler Genel Bilgiler 1 Vizyon-Misyon 2 Kurumsal Profil 4 Millî Reasürans ın Ortaklık Yapısı 5 Millî Reasürans ın Kilometre Taşları

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 1

FAALİYET RAPORU 2014 1 FAALİYET RAPORU 2014 1 İçindekiler GENEL BİLGİLER Önsöz Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bölüm 2 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : GENEL BİLGİLER A. İŞLETMENİN VİZYONU

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BÜYÜK POTANSİYEL VAR! AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Ticaret sicil numarası: 27158 Genel Müdürlük Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 TARİHSEL GELİŞİM 1.3 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 1.4 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AİT

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30 Haziran 2013 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 Sayfa: 1 / 45 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 18 MART 2008 TARİHİNDE İSTANBUL DA TOPLANAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU 1. HESAP YILI ( 04.07.2007 31.12.2007 ) FAALİYET

Detaylı

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans.

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans. Dürüstlük Sürdürülebilir Performans Müşteri Odaklılık Yenilikçilik Disiplin Ortaklık Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu Değerlerimiz ve İnançlarımız Değerlerimiz ve İnançlarımız altı Dürüstlük Söylediğimiz

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu Tenis disiplin demektir Hız, denge, koordinasyon, hedefe odaklanma ve vuruşta isabet demektir. Tenisin merkezinde insan vardır. Top ve raketin buluşması tesadüflere

Detaylı

Finansal Göstergeler

Finansal Göstergeler FAALİYET RAPORU 2008 YILI I. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Ortaklık Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 5 Birim Faaliyetler 12 İştirakler Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 5 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 7 AIG Sigorta 2014 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı