Tapu Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Değerlendirme Raporu. Adres: Dikmen Caddesi No :14 Bakanlıklar /ANKARA. Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-2014- Tapu Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Değerlendirme Raporu. Adres: Dikmen Caddesi No :14 Bakanlıklar /ANKARA. Tel: 0312 4136253"

Transkript

1 Tapu Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Değerlendirme Raporu Adres: Dikmen Caddesi No :14 Bakanlıklar /ANKARA Tel: E-Posta: Twitter 1

2 167. YIL 2

3 BAŞKANIN SUNUŞU Hidayet GÜVENÇ Tapu Dairesi Başkanı 167 yıllık geçmişe sahip olan kurumumuz günümüze ülkemizin en önemli ve en güvenilir kurumları arasında dilimize tapu gibi sağlam deyimini kazandırarak gelmiştir. İdaremiz devlet-vatandaş ilişkilerinin en yoğun yaşandığı, vatandaşa doğrudan hizmet veren kamu kurumlarından biridir. Bu yoğunluğun maksimum seviyede yaşandığı birimlerimiz olan tapu müdürlüklerimiz de İdaremizin vatandaşa açılan kapısıdır. Küresel değişme ve gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan yeni yönetim anlayışı toplumsal yaşamın her alanında köklü değişiklikler yapmayı gerektirmektedir. Rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek ülkelerde yaşanan tecrübelerden görülen o ki; mevcut yönetim anlayışı ve örgüt yapısı ile bu değişimin gerçekleştirilemeyeceği görülmektedir. Bu kapsamda kamu hizmetinde değişim ihtiyacı ile hizmetin sunumunda farklılaşmaya gidilerek hizmetin hızlı olmasının yanında hizmetin güvenilir, etkin ve vatandaş odaklı sunumunun sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla 6083 sayılı Teşkilat Yasamızın 5. Maddesinde Başkanlığımızın görevleri arasında Tapu hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak, tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak temel görev ve hedef olarak ifade edilmiştir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere kurumumuzun hedefi sadece tapu işlemi yapmak değil, sunulan hizmetin tapu hizmeti kavramı altında vatandaş odaklı verilmesinin sağlanmasıdır. Kamu hizmetinde vatandaş odaklı olmadan sunulan katı hizmet, hizmetten öte külfeti beraberinde getirecektir. Dünya örneğinde kamu hizmetlerinin sunumu ve niteliğini artırabilmek için bir çok yaklaşım getirilmiş ve koyu merkeziyetçi yapılardan yereli daha fazla güçlendiren, devletin gücünü merkezden yerele indirgeyen, devlet haklıdırdan vatandaş haklıdır felsefesini hakim kılan sistemler modern ülkelerin temel hedefleri olmuşlardır. Şüphesiz ki temel felsefesini İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın düsturundan alan, ecdadımızın yolunda güler yüzle, vatandaş memnuniyeti odaklı verilecek tapu hizmeti zorunluluk arz etmektedir. Ancak tapu müdürlüklerimizin giderek artan iş yükü, tapu çalışanlarında memnuniyetsizliğe neden olmakta, bu memnuniyetsizlik nedeniyle de güvenilir ve nitelikli hizmet vermemize rağmen yaptığımız işin zorluğunu anlatamamamız ve yeterince güler yüzlü hizmet veremememiz nedeniyle de vatandaş memnuniyetsizlikleri oluşabilmektedir. Bu kapsamda da idaremizin öncelikli hedefi vatandaş memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de sağlanmasıdır. Bunun için de personelin iş yükünü azaltacak projelere Başkanlığımızca öncelik verilmektedir. Bu değerlendirme raporu ile de vatandaş ve çalışan memnuniyeti konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verilmekle birlikte cevaplı teftiş raporlarına konu olan hususlar Cevaplı Teftiş Analiz Raporu ile detaylandırılmıştır. Yıllardır vermiş olduğu çok değerli hizmetleri ışığında yapmış olduğu işlemlerin yüzde yüzüne yakını güvenilir olan kurumumuz personelini canı gönülden kutluyorum. 3

4 Genel Değerlendirme 2013 yılı İş yükü ve Yevmiye Sayıları yıllarına göre yevmiye artış oranları İÇİNDEKİLER Yılında Enfazla Yevmiyeli İşlem Yapan Personelimiz. Projelerimiz Elektronik Ortamda Haciz Çalışmaları 4

5 yıllarına göre yevmiye azalış oranları yıllarına göre Bölge Müdürlüklerinin Performansı 2013 Yılı Yevmiye Baremlerine Göre Müdürlüklerimizin Analizi Çağrı Merkezi Çalışmaları Sıramatik ve Performans Cevaplı Teftiş Raporlarının Analizi Çağrı Merkezi Çalışmaları 5

6 GENEL DEĞERLENDİRME Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. Maddesinin Tapu Dairesi Başkanlığı başlıklı bölümünün 2. Bendinde Tapu Müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak, yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak ve sonuçlarını değerlendirmek ve Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu İle Görev Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Genelge nin Tapu Dairesi Başkanlığı nın görevleri ç)tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin istatistikî verileri toplayarak sonuçlarını değerlendirmek, d) Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin performansını değerlendirmek, olarak sayılmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımız tarafından TAKBİS üzerinden detaylı raporlamalar gerçekleştirilerek tapu müdürlüklerinde üretilen birincil veri olan YEVMİYE SAYISI nın detaylı bir şekilde analiz edilmesi sağlanmış ve personelimiz ile müdürlüklerimizin genel performans durumlarının ortaya çıkarılabilmesi için altlık oluşturulmuştur. Bu çalışmada yıllar itibariyle müdürlüklerimiz yevmiye sayıları, yıllara göre artış ve azalışları, bu artış/azalışta dikkat çeken birimlerimiz, müdürlüklerimizin yevmiye kriterine göre değerlendirilmesi ve bu yevmiyenin ne kadar personelle gerçekleştirildiği ve en çok yevmiye yapan personelimizin değerlendirilmesi yapılmıştır 2013 yılı itibariyle TAKBİS üzerinden detaylı iş analizleri gerçekleştirilmiştir ila 2013 yılları arasında yevmiye bazında gerçekleştirilen iş hacmi dikkate alındığında işlem hacminde 11 sene içerisinde yaklaşık %145 oranında artışın olduğu görülmektedir. Genel Değerlendirme 6

7 İş yükünde meydana gelen tüm bu artışa rağmen aralığında personel sayısı iş yükü kadar artırılamadığı gibi, personel başına düşen iş yükü ise yıllar itibariyle sürekli olarak yükselmiştir yılları arası ortalama iş yükü ve personel sayısı analizi 2013 Yılı sonu itibariyle ülkemizde son 11 yılda tapu işlemleri sayısı yaklaşık olarak 2,5 kat; personel başına düşen işlem adedi yaklaşık olarak 2 kat, toplam harç miktarı ise yaklaşık olarak 13 kat artarken bu süre içerisinde personel sayısı sadece %20,9; artmıştır yıllarına ilişkin tablolar değerlendirildiğinde tapu müdürlüklerimizde artan iş yükü ile birlikte personel sayısının orantılı bir şekilde artmadığı görülmektedir. Bununla birlikte tapu müdürlüklerimizin Hazine ye kazandırmış olduğu harç gelirleri ise, yıllar itibariyle artmıştır. Bu sayede Genel Müdürlüğümüz hazineden almış olduğu ödeneğin oldukça üstünde bir geliri ülkemize kazandırmıştır. Genel Değerlendirme 7

8 2013 YILI İŞ YÜKÜ VE YEVMİYE SAYILARI Bu bölümde yıllar itibariyle müdürlüklerimizin, yevmiyeye düşen zemin ve taraf sayıları, yevmiye sayıları,yıllara göre artış ve azalışları, bu artış/azalışta dikkat çeken birimlerimiz, müdürlüklerimizin yevmiye kriterine göre değerlendirilmesi ve bu yevmiyenin ne kadar personelle gerçekleştirildiği ve en çok yevmiye yapan personelimizin değerlendirmesi yapılmıştır. Örnek Bir Çalışma Bu örnek çalışmada 2013 yılında farklı müdürlüklerde yapılan intikal işlemlerindeki zemin ve taraf sayıları değerlendirilmiştir. Örnek intikal işlemlerinde Siverek TM nde bir taşınmaz için ortalama 1o mirasçıya intikal işlemi gerçekleştirilip, yaklaşık 11 zemine işlem yapılırken; bu sayı Beşiktaş Tapu Müdürlüğü nde 4,5 malik ve 1,5 zemin olarak gerçekleşmektedir. Zemin Müdürlüklerimizde tek bir yevmiye aslında bir çok BEŞİKTAŞ SİVEREK taraf sayısı ve zemin sayısını içermektedir. Mrasçı Yılı İş Yükü ve Yevmiye Sayıları 8

9 Aşağıdaki tablolarda bazı tapu müdürlüklerimizdeki bir intikal işlemine yönelik olarak bir parsel için toplam mirasçı sayısı ile zemin sayıları belirtilmiştir. İL ADI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM ADI İŞLEM SAYISI AĞIRLIK (BİRDEN FAZLA ÖLÜM HALİNDE İNTİKAL) İŞLEM ADI İŞLEM SAYISI AĞIRLIK (İNTİKAL) TOPLAM TARAF- İŞLEM ENDEKSİ ZEMİN - İŞLEM EN- DEKSİ ŞANLIURFA Siverek B.F.Ö.H.İ 19 ŞANLIURFA Şanlıurfa B.F.Ö.H.i. 47 ADANA Karataş B.F.Ö.H.i. 38 ANKARA Kalecik B.F.Ö.H.i. 61 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş B.F.Ö.H.i. 91 GAZİANTEP Şahinbey B.F.Ö.H.i. 147 KARAMAN Karaman B.F.Ö.H.i. 175 ANTALYA Aksu B.F.Ö.H.i. 49 SİVAS Yıldızeli B.F.Ö.H.i. 4 YOZGAT Sorgun B.F.Ö.H.i. 25 SİVAS Sivas B.F.Ö.H.i ,08 İntikal 220 0, ,14 11,36 0,07 İntikal 667 0, ,71 3,85 0,17 İntikal 190 0, ,13 10,57 0,26 İntikal 171 0, ,94 9,55 0,09 İntikal 956 0, ,48 4,22 0,10 İntikal , ,43 2,97 0,17 İntikal 859 0, ,28 5,90 0,19 İntikal 208 0, ,25 6,21 0,01 İntikal 276 0, ,18 11,29 0,05 İntikal 516 0, ,07 10,50 0,12 İntikal , ,00 4,53 İL ADI TAPU İŞLEM İŞLEM ADI MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI AĞIRLIK (BİRDEN FAZLA İŞLEM ADI İŞLEM ÖLÜM HA- SAYISI LİNDE İNTİ- KAL) AĞIRLIK (İNTİKAL) TOPLAM TARAF- ZEMİN- İŞLEM İŞLEM ENDEKSİ ENDEKSİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY B.F.Ö.H.i ,22 İntikal 809 0, ,86 2,59 MERSİN TOROSLAR B.F.Ö.H.i. 99 0,16 İntikal 527 0, ,64 2,39 ERZURUM Yakutiye B.F.Ö.H.i. 84 BURSA Osmangazi B.F.Ö.H.i. 409 ANKARA Sincan B.F.Ö.H.i. 101 İZMİR Konak B.F.Ö.H.i. 251 İSTANBUL Kadıköy B.F.Ö.H.i. 156 KASTAMONU Kastamonu B.F.Ö.H.i. 76 BALIKESİR Edremit B.F.Ö.H.i. 70 İSTANBUL Beşiktaş B.F.Ö.H.i. 100 ESKİŞEHİR Tepebaşı B.F.Ö.H.i ,13 İntikal 558 0, ,52 2,88 0,21 İntikal , ,76 2,16 0,10 İntikal 888 0, ,38 3,56 0,16 İntikal , ,09 1,63 0,05 İntikal , ,82 1,40 0,16 İntikal 386 0, ,78 6,95 0,10 İntikal 651 0, ,75 1,95 0,11 İntikal 832 0, ,48 1, yılı İş Yükü ve Yevmiye Sayıları.. 0,19 İntikal , ,20 2,86

10 T Ü R KİYE GENELİNDE 2012 VE 2013 YILLARINDA YA P I L A N YEVMİYE SAY I SINDA K İ A RT I Ş ORANINA G Ö R E M Ü D Ü R LÜ K L E RİMİZDEKİ ART I Ş ORANLARI yevmiyeleri 2012 ve 2013 yıllarının değerlendirildiğinde bazı müdürlüklerimizin yevmiye sayılarında önemli ölçüde artışların olduğu görülmektedir Döneminde Yevmiye Artış Oranı En Fazla Olan Müdürlüklerimiz. 1-SANCAKTEPE TM: %40,93 2-FETHİYE TM: %38,01 3-ESENYURT TM: %28,46 4-BEYLİKDÜZÜ TM: %23,17 5 YENİMALALLE TM;: %23,14 6-ALANYA TM: %23,12 7-MALTEPE TM: %22,92 8-BALIKESİR TM: %22,90 9-KARŞIYAKA TM : %21,88 10-KÜÇÜKÇEKMECE TM: %21,47 11-ETİMESGUT TM: %21,41 12-KEPEZ TM: %20,91 13-ŞAHİNBEY TM: %20,14 14 SİNCAN TM: %18,00 15 K.MARAŞ TM: %17,46 16-ALTINDAĞ TM: %17,43 17-KEÇİÖREN TM: %16,59 18-MAMAK TM: %16,47 19-MURATPAŞA TM: %13,85 20 ÇANKAYA TM TM %13,58 21-SELÇUKLU TM TM: %12, , 2013 dönemi itibariyle yevmiye sayısı oransal olarak en fazla artan müdürlüğümüz % 40,93 ile Sancaktepe Tapu Müdürlüğü olmuştur. Bu oranı Fethiye Tapu Müdürlüğü %38.01 ile izlerken Esenyurt Tapu Müdürlüğünde artış oranı %28,46 olarak gerçekleşmiştir yılı İş Yükü ve Yevmiye Sayıları 10

11 T Ü R KİYE GENELİNDE 2012 VE 2013 YILLARINDA YA P I L A N YEVMİYE SAY I LARINA G Ö R E M Ü D Ü R LÜ K L E RİMİZDEKİ ART I Ş ORANLARI 2012, 2013 dönemi itibariyle yevmiye sayısı oransal olarak en fazla artan müdürlüğümüz yevmiye artışı ile Esenyurt Tapu Müdürlüğü olurken, yevmiye artışı ile Yenimahalle, yevmiye artışı ile Şahinbey Tapu Müdürlüğü takip etmiştir dönemi itibariyle yevmiye artış sayıları en fazla olan 20 tapu müdürlüğü değerlendirildiğinde, Ankara Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 adet müdürlüğün İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 adet müdürlüğün, Antalya Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 adet müdürlüğün, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 adet müdürlüğün, Denizli, Konya, İzmir, Bursa Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 er tapu müdürlüğünün olduğu görülmektedir. EN FAZLA YEVMİYE ARTIŞI OLAN MÜDÜRLÜKLER ( ) ARTIŞ İSTANBUL İSTANBUL Esenyurt ANKARA ANKARA Yenimahalle GAZİANTEP GAZİANTEP Şahinbey ANKARA ANKARA Keçiören ANKARA ANKARA Çankaya ANKARA ANKARA Etimesgut DENİZLİ MUĞLA Fethiye ANTALYA ANTALYA Kepez ANKARA ANKARA Mamak İSTANBUL İSTANBUL Küçükçekmece İSTANBUL İSTANBUL Sancaktepe ANTALYA ANTALYA Alanya İSTANBUL İSTANBUL Maltepe İZMİR İZMİR Karşıyaka ANKARA ANKARA Sincan KONYA KONYA Selçuklu BURSA BALIKESİR Balıkesir GAZİANTEP KAHRAMAN- MARAŞ Kahramanmaraş İSTANBUL İSTANBUL Beylikdüzü ANTALYA ANTALYA Muratpaşa Türkiye Genelinde Yılları Arasında Yevmiye Artış Oranları 11

12 T Ü R K İ YE GENELİNDE 2012 VE 2013 YILLARINDA YAPILAN YEVMİYE ORANINA G Ö R E M Ü DÜRLÜ K LERİMİZDEKİ AZALIŞ ORANLARI 2012, 2013 dönemi itibariyle yevmiye sayısı oransal olarak en fazla AZALAN müdürlüğümüz %95,22 yevmiye azalışı ile Doğanşar Tapu Müdürlüğü olurken, % 63,31 azalış ile Toprakkale, %60,27 azalış ile Hafik Tapu Müdürlüğü izlemiştir dönemi itibariyle yevmiye azalış oranları en fazla olan 20 tapu müdürlüğü değerlendirildiğinde, Hatay Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 adet müdürlüğün, Sivas Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 adet müdürlüğün, İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 adet müdürlüğün, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Eskişehir, Edirne, Konya, Trabzon Bölge Müdürlüğüne bağlı birer adet müdürlüğün, olduğu görülmektedir. EN FAZLA AZALIŞ OLAN MÜDÜRLÜKLER ORAN % SİVAS SİVAS Doğanşar -95,22 HATAY OSMANİYE Toprakkale -63,31 SİVAS SİVAS Hafik -60,27 İZMİR AYDIN Yenipazar(AYDIN) -49,63 TRABZON ARTVİN Artvin -49,29 KASTAMONU KASTAMONU Tosya -38,93 ERZURUM KARS Kars -35,28 HATAY ADANA Karataş -33,37 İZMİR AYDIN Kuyucak -28,57 İZMİR MANİSA Akhisar -24,80 İSTANBUL SAKARYA Sapanca -24,19 SİVAS TOKAT Erbaa -22,59 EDİRNE TEKİRDAĞ Hayrabolu -21,38 HATAY ADANA Sarıçam -18,63 KONYA KONYA Beyşehir -16,50 HATAY OSMANİYE Osmaniye -13,21 HATAY ADANA Yüreğir -12,84 HATAY MERSİN Akdeniz -12,47 ESKİŞEHİR AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar -8,30 HATAY ADANA Çukurova -7,04 Türkiye Genelinde Yılları Arasında Yevmiye Azalış Oranları 12

13 T ÜRKİYE GENELİNDE 2012 VE 2013 Y I L LARINDA YAPILAN YEVMİYE SAY I LARINA G ÖRE M ÜDÜRLÜ KLERİMİZDEKİ AZALIŞ O RANLARI AZALIŞ , 2013 dönemi itibariyle yevmiye sayısı en fazla azalan müdürlüğümüz 6,476 yevmiye azalışı ile Akhisar Tapu Müdürlüğü olurken, 4,607 yevmiye azalış ile Kars Tapu Müdürlüğü, azalış ile Toprakkale Tapu Müdürlüğü izlemiştir dönemi itibariyle yevmiye azalış en fazla olan 20 tapu müdürlüğü değerlendirildiğinde, Hatay Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 adet müdürlüğün, Sivas Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 adet müdürlüğün, İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 adet müdürlüğün, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Eskişehir, Edirne, Konya, Trabzon Bölge Müdürlüğüne bağlı birer adet müdürlüğün, olduğu görülmektedir. EN FAZLA AZALIŞ OLAN MÜDÜRLÜKLER ( ) AZALIŞ İZMİR MANİSA Akhisar ERZURUM KARS Kars HATAY OSMANİYE Toprakkale HATAY ADANA Sarıçam HATAY ADANA Yüreğir HATAY ADANA Karataş HATAY OSMANİYE Osmaniye TRABZON ARTVİN Artvin KASTAMO- NU ESKİŞEHİR KASTAMONU Tosya AFYONKARAHİSA R Afyonkarahisar SİVAS SİVAS Doğanşar HATAY ADANA Çukurova HATAY MERSİN Akdeniz İZMİR AYDIN Yenipazar(AYDIN) SİVAS TOKAT Erbaa KONYA KONYA Beyşehir EDİRNE TEKİRDAĞ Hayrabolu İSTANBUL SAKARYA Sapanca İZMİR AYDIN Kuyucak SİVAS SİVAS Hafik Türkiye Genelinde Yılları Arasında Yevmiye Azalış Oranları 13

14 T Ü RKİYE GENELİNDE 2009 VE 2013 Y I L L ARINDA YAPILAN YEVMİYE SAY I LARINA G Ö R E BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZİN PERFO RMANSI Bölge Müdürlüklerinin Performansı 14

15 Bölge Müdürlüklerinin Performansı 15

16 Bu kapsamda yılları arasında Bölge Müdürlüklerimiz bazında yevmiye artış ve azalış oranları ve buna bağlı sıralama şu şekilde gerçekleştirilmiştir. Bölge Artış, Azalış (+,-) 1-Ankara Bölge Md. %16,40 2-Antalya Bölge Md. %15,82 3-Gaziantep Bölge Md. %14,91 4-İstanbul Bölge Md. %14,03 5- Samsun Bölge Md. % Kayseri Bölge Md. %12,32 7-Van Bölge Md. %10,99 8-Bursa Bölge Md. %10,74 9-Edirne Bölge Md. %10,48 10-Denizli Bölge Md. % 8,82 11-Diyarbakır Bölge Md. % 7,94 12-Şanlıurfa Bölge Md. %7,93 13-İzmir Bölge Md. %6,11 14-Yozgat Bölge Md. %5,44 15-Elazığ Bölge Md. %2,47 16-Kastamonu Bölge Md. %2,23 17-Trabzon Bölge Md. %1,61 18-Konya Bölge Md. %1,46 19-Eskişehir Bölge Md. %0,98 20-Hatay Bölge Md. -%0,09 21-Erzurum Bölge Md. -%8,37 22-Sivas Bölge Md. -%10, yılı yevmiyelerinin Bölge Müdürlükleri bazında değerlendirilmesi neticesinde 3 bölge müdürlüğümüz dışında tüm bölge müdürlüklerimizde yevmiye sayılarında artış yaşanmıştır Bölge Müdürlüklerinin Performansı 16

17 YILI YEVMİYE BA REMLERİNE GÖRE MÜDÜRLÜ K LERİMİZİN ANA LİZİ 2013 yılında alınan yevmiyelerin yevmiye baremlerine göre değerlendirilmesi neticesinde 500 yevmiye altında işlem yapan toplam 61 müdürlüğümüzün olduğu bu müdürlüklerde alınan toplam yevmiyenin 100 personel ile gerçekleştirildiği ve bu yevmiyenin toplam yevmiye içindeki oranının %0,3 olduğu personel başına düşen ortalama yevmiye sayısının ise 200 olduğu görülmektedir. Buna karşın yevmiye bareminde toplam 18 müdürlüğümüzün olduğu bu müdürlüklerde alınan toplam yevmiyenin 503 personel ile gerçekleştirildiği ve bu yevmiyenin toplam yevmiye içindeki oranının %9,4 olduğu personel başına düşen ortalama yevmiye sayısının ise 1245 olduğu görülmektedir. (Bu çalışmada müdürlüklerde 50 yevmiye ve üzeri işlem yapan tüm personel yevmiye alan personel sayısına dahil edilmiştir.) 2013 Yılı Yevmiye Baremlerine Göre Analiz. 17

18 YILINDA E N FA ZLA YEVMİYELİ İŞLEM YA PA N P E RSONELLERİMİZ En Fazla İşlem Yapan Personel.. 18

19 Şüphesiz işlem hacimlerinde hem bölge düzeyinde hem de müdürlük düzeyinde meydana gelen işlem hacmindeki artışın karşılanabilmesi için yeterli personelin müdürlüklerimizde istihdam edilememesi nedeniyle müdürlüklerimizin yönetilebilir hale getirilebilmesi ve belirli bir standart dahilinde işleyişini sağlanabilmesi amacıyla personel üzerindeki iş yükünü azaltıcı projelerin uygulamaya geçirilmesini gerektirmektedir. Başkanlığımızca son yıllarda personelin iş yükünü azaltıcı projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. En Fazla İşlem Yapan Personel.. 19

20 20

21 Arşivlerin elektronik ortama aktarılması ve elektronik doküman yönetim sisteminin Müdürlüklerimizde kullanılması halinde tapu arşivinin elektronik ortamda ilgilisine açılması mümkün olacağından Müdürlüklerimize işlem için başvuran vatandaş sayısını azaltacak ve müdürlüklerimizin işlemleri daha kısa sürede tamamlaması sağlanacaktır. İkinci nüsha tapu kütüklerinin basılı ortamda üretilmeyerek, merkez arşivine elektronik ortamda gönderilmesi TAKBİS veri tabanında tapu senedi, ipotek belgesi ve ipotek terkin cetvelinin mevcut olması ve e-arşiv modülünde tüm tapu müdürlükleri için ayrı ayrı görüntülenebilmesi nedeniyle ayrıca ikinci nüsha tapu senedi, ipotek belgesi ve ipotek terkin cetvellerinin çıktılarının alınmaması ve merkez/bölge arşivlerine gönderilmemesi, tescillerin TAKBİS ekranı üzerindeki tapu senedi ve ipotek belgesine göre yapılması kararlaştırılmıştır. Son durum itibari ile 22 Bölge Müdürlüğünde toplam 738 tapu müdürlüğünde e-arşiv modülü kurulumları tamamlanmıştır. Tüm tapu müdürlüklerinde e-arşiv modülü kurulumlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Tapu Sicili Tüzüğü nün Belgelerin Arşivlenmesi başlıklı 83. maddesi (1) Arşivlenecek belgelerin tespiti, elektronik ortamda arşivlenmesi, arşivlemenin usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. (2) Hangi belgelerin imha edilebileceği ve imha edilme süreleri Genel Müdürlükçe belirlenir. hükmündedir. Güncel belgelerin taranması için tapu müdürlüklerine e- arşiv modülü kurulumlarının yapılması, uygulamanın yaygınlaştırılması ve sonuçlarının izlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Elektronik Arşiv Çalışması.. 21

22 E-arşiv oluşturulması amacıyla; Tapu Müdürlüklerinde önceden yapılmış işlemlerde aktif/pasif ayrımı yapılmaksızın resmi senetlerin tamamının taranması, resmi senetler dışında ise sadece aktif kayıtlara ilişkin tescile ve kimlik tespitine esas belgelerin taranması kararlaştırılmıştır. Günlük İşlemlerde ise tescile/terkine/kimlik tespitine esas tüm belgelerin taraması yapılmaktadır. Tarama Yapılması Gereken Evraklar aşağıda belirtilmiştir; 1-Resmi senet, 2-Tescil istem belgesi, 3-Tapulama, kadastro tutanağı veya yenileme tutanağı, 4-Cebri satış/izale-i şüyu, mahkeme kararları, 5-Vekâletname, temsil belgesi (Vasi, kayyım, yetki belgesi vs.) 6-Mirasçılık (veraset) belgesi, 7-Köy yerleşim alanlarındaki temlik cetvelleri, 8-Özelleştirme kararları, 9-Tahsis yazısı, 10-Tahsisin iptali yazısı, 11-Resmi yazı (İlgili idarelerin resmi senet/tescil istem belgesi düzenlenmeden mülkiyet değişikliği gerektiren içeriğe sahip tescil talep yazıları, örneğin 2B satışları vb.) 12-Noterce düzenlenen miras taksim ve temlik sözleşmeleri, ÖKBA sözleşmeleri, 13-Vasiyetname, 14-İlmuhaber, /3 sayılı genelge gereğince alınan teknik rapor, 16-Onama ipoteklerine ait sözleşmedeki onama kısmı(1sayfa), 17-İşlem ret kararları, 18-Veraset ve intikal ilişikleri, 19-Kira, vefa, şufa, sükna, iştira, satış vaadi, devre mülk, finansal kiralama vb. sözleşmeler, 20-Meclis ve encümen kararları, Elektronik Arşiv Çalışması.. 22

23 Elektronik ortamda haciz projesinde amaç E-devlet sürecine entegre olmak, e sicil çalışmalarını tamamlamak, memurun iş yükünü azaltmak, sahte terkin müzekkerelerinin önüne geçmek, daha kısa zamanda daha kaliteli hizmet üretmek, tapu müdürlüklerinde kaybolan haciz müzekkerelerinin önüne geçmek ve dolayısıyla memurun sorumluğuna neden olan hatalara engel olmak, elektronik iletişim ile işlemleri kesintisiz ve güvenli yapmak, işlemleri en az maliyetle ve en az emekle yaparak verimliliği sağlamaktır. E-haciz uygulamasına geçen kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı.. Bankalardaki hesaplara ve Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde tescilli araçlara elektronik ortamda haciz işleyip kaldırabilmekteler. İlk Çalışmalarımız: Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Müdürlükleri ile gerçekleştirilecektir. Vergi dairesi müdürlerince e- haciz bildirimleri Gelir İdaresi Başkanlığına iletilir. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılacak yazılım çalışmaları neticesinde e-haciz bildirimleri Genel Müdürlüğümüze iletilir. Genel Müdürlüğümüze gelen bildirimler TAKSBİS ağı üzerinden ilgili müdürlüklere iletilir. Tapu müdürünün ekranında başvuru şeklinde görünür ve memura havale eder. Elektronik Ortamda Haciz Çalışması.. 23

24 Gelir İdaresi Başkanlığının Haciz İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığının işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilirken, hacze konu gayrimenkulü tespit etme görevi vergi dairesi müdürlüklerine ait olacaktır. Vergi dairesi müdürlüğü hacze konu taşınmazı, haciz müzekkeresinin tarih sayısını, borç miktarını, borçlunun kimlik bilgilerini elektronik ortamda idaremize iletecektir. Tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemler ise taşınmaz ve malik bilgisini, TAKBİS ile tapu kütüklerinde karşılaştırarak işlemleri tapu kütüklerine ve onay/ kaydet butonu ile Takbis e işlemek olacaktır. Eğer taşınmaz kaydına rastlanılmamışsa sistem üzerinden e-haciz bildirimi reddedilecektir. Bu çalışma kapsamına, Gelir İdaresi Başkanlığı dışında, kamu haczi talep eden idareler ve icrai haciz talep eden Adalet Bakanlığı birimleri de dahil edilecektir. Elektronik Ortamda Haciz Çalışması.. 24

25 Elektronik ortamda ipotek terkini projesi ile amaçlanan E-sicil çalışmalarına altlık oluşturmak, memurun iş yükünü azaltmak, kaliteli ve hızlı hizmet vermek, elektronik iletişim ile kesintisiz ve güvenli işlemler yapmak, sahte terkin yazılarının önüne geçmektir. Toplam ipoteklerin yaklaşık yarısına sahip bankalar ile; (T.C Ziraat Bankası, Halk Bankası ve İş Bankası ile) tarihinde, web servisi aracılığıyla TAKBİS üzerinden e-imza ile ipoteklerin terkini için protokol taslağının hazırlanması ve pilot (test) uygulama çalışmaları için Makam Olur u alınmıştır. İş Bankası ile protokol yapılmıştır. Tapu Sicili Tüzüğünün "Belgelerin elden takibi ve şekli" başlıklı 88.maddesi "(1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir. (2) Birinci fıkra gereğince, tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz." hükmü ile ipotek terkinlerinde daha güvenli yeni bir uygulama getirilmiştir. Böylece, eski uygulamada, bankalar ya da finans kurumları tarafından yazılı olarak düzenlenen ipotek terkin talepleri, vatandaş eliyle ya da görevli memurlarca tapu müdürlüklerine iletilerek tapu müdürlüğü yetkilerince terkin edilirken, yeni tüzük hükmü ile yaşanılan aksaklıkların hak kaybına neden olunmasının kısmen önüne geçilmiştir. Ancak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, yeni uygulamanın da personel ve zaman kaybına neden olabileceği öngörülmüş, böylece ipotek terkin taleplerinin Tapu Müdürlüklerine güvenli elektronik ortamda iletilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi yönündeki çalışmalara hız verilmiştir. İpotek terkinlerinin elektronik ortamda yapılması için bir çok bankanın da talebi bulunmakta ve değerlendirilmektedir. Elektronik Ortamda İpotek Çalışması.. 25

26 Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği ve çeşitli Banka/Finans kurumları temsilcileri ile Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Komisyonun birlikte yaptığı değerlendirmeler neticesinde oluşturulan Elektronik İpotek Terkini Web Servisi Gereksinim Analizi Raporu çerçevesinde sistemin işleyişine yön verilmiştir. Devam eden çalışmalar neticesinde ipotek terkinlerinin elektronik ortamda yapılmasının altlığını oluşturan yazılım çalışması Kurumumuzca tamamlanarak, tarihli Makam Oluru nda yer verilen bankalara Kurumumuzca Elektronik İpotek Terkini Web Servisi hizmeti sağlanmıştır. Sistemin işleyişi özetle; tapu sicilinde lehine ipotek tesis edilmiş olan Kurumun yetkilisi tarafından ipotek terkini talebine konu bilgilerin Bankaca sisteme girilerek tapu müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilmesi, terkin işleminin de tapu müdürlüklerinde yevmiye alınmak suretiyle sonlandırılması esasına dayanmaktadır. Lehine ipotek tesis edilmiş olan Kurum yetkilisince; ipotek terkini gerçekleştirilecek olan taşınmaz bilgilerinin, borçlunun kimlik ve iletişim bilgileri ile ipotek terkin harcının tahsilinin sağlanarak, bilgilerin web servisi aracılığı ile tapu müdürlüklerine iletilmesinin akabinde tapu müdürlüğünce işlemin yevmiye alınarak tamamlanması esasına dayanan sistemin pilot çalışmaları ise devam etmektedir. Devam eden çalışmalar neticesinde ipotek terkinlerinin elektronik ortamda yapılmasının altlığını oluşturan yazılım çalışması Kurumumuzca tamamlanarak, tarihli Makam Oluru nda yer verilen bankalara Kurumumuzca Elektronik İpotek Terkini Web Servisi hizmeti sağlanmıştır Elektronik Ortamda İpotek Çalışması.. 26

27 Geçmişten günümüze dek Tapu ve Tasarruf İşlemleri Daireleri Başkanlıklarınca çıkarılan genelge ve web sitemizde yer alan genel duyuruların güncellenmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin çalışma kapsamında, 1400 adet genelge 579 adet genel duyuru ile ilgili olarak yapılan çalışma aşağıda gösterilmiştir; Yürürlükte Kalması Uygun Yürürlükten Kaldırılanlar Yürürlükte Kalması Uygun Görülüp de Yürülükten Kaldırılmış Olan Görülenler Güncellenmesi Gerekenler Genelgeler Genel Duyurular Teşkilatımız birimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına faydalı olacak, tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin başvurulacak yazılı bir kaynak hazırlamak, tapu müdürlüklerine işlemler hakkında yol göstermek ve uygulama birliğini sağlamaktır. Yaklaşık 800 sayfalık kitap çalışması, Ayrıca Tapu müdürlüklerince sıkça yapılan ve Müfettişlikçe sıkça tenkit edilen işlemlerin tekrarlanmaması için, Cevaplı Teftiş Birimince talimatlandırılan 130 konu başlığı içeren kitapçık çalışması. Yazılı Kaynakların Güncellenmesi.. 27

28 Vatandaş odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde, Kurumumuz görev hizmet ve faaliyetleri kapsamında halen hizmet vermeye devam eden Alo Tapu Hattı, Hizmet Takip Masası, Online Randevu birimlerimizin, Bakanlık Çağrı Merkezi (Alo 181) bünyesinde tek çatı altında toplanarak, bu birimlerimizin daha sistematik olarak çalışması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Vatandaş memnuniyetini artırmak hedefinde olan Kurumumuzca Çağrı Merkezimizin kurulması ile vatandaşlar işlem randevularını Merkez üzerinden telefonla kolaylıkla alabilecekler, tapu müdürlüğüne gitmeden önce işlemleri için gerekli belgeler gibi bilgi taleplerinin yanı sıra, işlem sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin şikayet bildirimlerini ve Kurumumuz açısından hizmet iyileştirmede ayrıca önem arz eden öneri ve görüşlerini Çağrı Merkezi üzerinden kolaylıkla Kurumumuza iletme imkanına kavuşmuş olacaklardır. Çağrı merkezi ile Alo Tapu Hattı, Hizmet Takip Masası, Online Randevu birimlerimizin, Bakanlık Çağrı Merkezi (Alo 181) bünyesinde tek çatı altında toplanacaktır. Çağrı Merkezi Çalışması 28

29 Müdürlüklerimizde kullanılan sıramatikler bir çok bölgemizde farklı yazılım ve ekipmanlarla kurgulanmıştır. Bununla birlikte sıramatikler ve bunlara bağlı bilgilendirme monitörü ve totemlerde farklı yazılım ve dizaynlara sahiptir. Sıramatiklerden elde edilen bilgiler Genel Müdürlüğümüzce raporlanamamakla, anlamlı istatistiki veriler elde edilememektedir. Bu kapsamda sıramatik sistemindeki farklı uygulamaları ortadan kaldırabilmek ve Genel Merkezce kontrol altına alınarak raporlanabilecek bir sıramatik sistemi öngörülmüştür. Konu ile ilgili olarak sıramatik sisteminde uzman İş Bankası yetkilileri ile görüşülüp iş analizi oluşturulmuştur. Müdürlüklerimizde çalışan personelin performansının takip edilmesinin TAKBİS üzerinden ölçülmesinin oldukça zor olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda performans ölçümünün altyapısını oluşturmak amacıyla Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde çalışan ve çalışmayan personelin ayrımının sağlanabilmesi ve personelin performans ölçümüne altlık teşkil edilebilmesi amacıyla Havale Takip Sistemi uygulamasına geçilecektir. Bu çalışma halen Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir. Ayrıca TKMP2 kapsamında performans denetimi ile ilgili bir bileşen yer almakta olup performans ölçümünün sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti alınması planlanmaktadır. Sıramatik ve Performans 29

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**) 2 Satış

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜÖÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİRLİOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİRLİOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİRLİOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı. 2014/..^... (... 35X.) İlgili Dağıtım Yerlerine

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı. 2014/..^... (... 35X.) İlgili Dağıtım Yerlerine Sayı Konu :23294678-010.06.02/28522 : E-Arşiv T.C* G in J y - AOo: 2014/..^... (... 35X.) İlgili Dağıtım Yerlerine Topu V «Kadastro ilgi : a) 2010/20(1713) sayılı Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi. b) Tapu

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**)

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı : 23294678-010.06/ 06.02.2013 Konu :6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hk. GENELGE NO: 1744 2013/7 TAPU VE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : a) 03/10/1997 tarih ve 1997/12 sayılı Genelge. b) 26/05/2014 tarih ve 23294678-010.07.02/28158 sayılı Duyuru. c) 20/03/2007 tarih ve 2007/5 sayılı Genelge. 5403 sayılı

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : 23294678-010-06/1-2075 12/03/2014

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : 23294678-010-06/1-2075 12/03/2014 Sayı : 23294678-010-06/1-2075 12/03/2014 Konu : Tarım Arazilerinde Hisseli Satış GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Ġlgi : a) 05/03/2007 tarihli Protokol, b) 20/03/2007 tarihli ve 2007/5 sayılı Genelge, c) 05/02/2014

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

Emlak Tarım Arazisi Bağ Bahçe Yatırım için kiralık arsa (Çoklu kiralama) Gaziantep GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.

Emlak Tarım Arazisi Bağ Bahçe Yatırım için kiralık arsa (Çoklu kiralama) Gaziantep GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ. İlan Metni GAZİANTEP VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Halil KALABALIK * II- Ýmar Hukukunda Tevhit (Birleþtirme) A. Taným Ýmar hukukunda imar planlarýnýn uygulanmasýnda kullanýlan yöntemlerden

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2011/023 26.03.2011 Konu: Gayrimenkullerin Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında İktisap Tarihine İlişkin Sirküler Yayınlandı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı sirkülerde gayrimenkullerin iktisap tarihinden

Detaylı

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri İPOTEK; doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İpotek tesisinden sonraki bir zamanda ipotekle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu örnek işlem bedel

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi ARALIK 2014 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 14.09.2009 tarih ve B.09.1.TKGO.100001-074/252-4134 sayılı Duyuru. b) 21.01.2014 tarih ve 23294678/010.07/71-558 sayılı Duyuru. c) Sermaye Piyasası Kurulunun 15.01.2016

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 10 GENELGE: 2014/8 (1760) BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : 02/07/2012 tarih ve (1731) 2012/9 sayılı Genelge. Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/60

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/60 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 12.10.2017 Sayı : 2017/60 Değerli Müşterimiz; E-Kurum, iş süreçlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere kurumsal dönüşümünü tamamlamış bir yapıdır. E-Haciz, Gelir İdaresinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 03.07.2017/89-1 DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla

Detaylı