ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl"

Transkript

1 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl Talim ve Terbiye Dairesi Temmuz 2012

2 1

3 ORTAOKUL VE LİSELERDE HAFTALIK DERS SÜRE VE PERİYOTLARI Ortaokullarda ve tüm lise türlerinde ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler, programdaki ağırlıkları gözetilerek haftanın beş gününe yayılacak şekilde uygulanır. Dersler, sabah saat 7:55 te başlar, 15 şer dakikalık iki teneffüs verilerek, 7 ders yapılır ve 13:05 te sona erer. Pazartesi günleri öğleden sonra 3 derslik program uygulanır. Dersler öğleden sonra 14:00 da başlar ve 16:00 da sona erer. Okul idaresi, öğrencilerin ilgilerine göre belirleyeceği, farklı aktiviteler, haftanın diğer öğleden sonraki günlerde de yaptırabilir. Ortaokul ve Lise sınıfları için ders periyotları ve derslerin haftalık dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmektedir. Genel ortaokullar 07:55 ile 13:05 periyotları arasında günlük 7 saat, haftalık 35 saatlik ders programı uygularlar. Öğleden sonraki zamanlarda, okulun imkanlarına göre 2 veya 3 saat eğitsel kol etkinliği yapılır. 38 saatlik program uygulayan okullar ise Pazartesi 7+3 ders saati yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri öğleden sonra yapılır. Çizelge 1 : Ortaokul ve Liselerde Günlük Ders Periyotlarının Devrelere Dağılımı Periyotlar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 07:55-08:35 08:35-09:15 09:15-09:55 09:55-10:10 Teneffüs 10:10-10:50 10:50-11:30 11:30-11:45 Teneffüs 11:45-12:25 12:25-13:05 14:00-14:40 14:40-15:20 15:20-16:00 Öğle arası 2

4 ORTAOKULLARDA ZORUNLU DERSLER 1. Sosyal Bilgiler dersinde;, ve Yurtaşlık ve İnsan Hakları konuları okutulur, ortak sınav yapılır ve karnede Sosyal Bilgiler dersi adı altında tek notla gösterilir. 2. Sosyal Bilgiler dersindeki Yurttaşlık ve İnsan Hakları ile ilgili modülün ne zaman okutulacağına zümre öğretmenleri karar verir. 3. Saati dersi Saati Programı ve Rehberlik Tüzüğüne uygun olarak yürütülür. 4. Saati dersi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri, sınıf öğrenci sayısı ikiye bölünerek çapraz ders sistemine göre uygulanabilir. Saat/Ders Saati Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1.ders 15 kişilik 1. grup 15 kişilik 2. grup 2.ders 15 kişilik 2. grup 15 kişilik 1. grup 5. Okul idaresi, çapraz uygulamanın yapılmadığı durumlarda Saati ni öğleden sonra yapılmasına dikkat edeler. 6. öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini Veli saati olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir. ORTAOKULLARDA SEÇMELİ DERSLER 1. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçlarına göre ayrıca okulunun olanaklarına göre seçmeli ders alırlar. 2. Seçmeli dersler haftalık ders çizelgesinde belirtilen dersler arasından seçilir. 3. Türkçe okuma yazma bilmeyen öğrenciler için seçmeli derslerin tümü Türkçe öğretimine ayrılabilir. 4. Seçmeli derslerin belirlenmesinde rehberlik esastır. Öğrencinin, ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak seçmeli derslerle yönlendirme yapılır. VI. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, VII. sınıfta İngilizce ve İngilizce Fen ve Teknoloji derslerini seçebilmesi için VI. sınıfın sonunda İngilizce yıl sonu notunun en az 8 olması ve ile Fen ve Teknoloji derslerinden geçer not alması gerekmektedir. 5. VII. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 8. sınıfta İngilizce ve İngilizce Fen ve Teknoloji derslerini seçebilmesi için VII. sınıfın sonunda İngilizce, ile Fen ve Teknoloji derslerinden 8 notunu alması gerekmektedir. 6. Öğretmen olanakları dikkate alınarak, VIII. lar, seçmeli dersler arasından Doğal Afetler ve İnsan dersini seçebilirler. 7. Medya Okuryazarlığı: Medya Okuryazarlığı dersi, ortaokullarda 6, 7 ya da 8. sınıflarında haftada 1 saat okutulacak zorunlu-seçmeli bir derstir. Medya Okuryazarlığı dersini ortaokul öğrenimi boyunca her öğrencinin herhangi bir sınıf düzeyinde bir yıl okur. Medya Okuryazarlığı dersi notla değerlendirilmeyecek, sadece karnede öğrencinin bu dersi aldığı belirtilecektir. 8. Tiyatro, Drama, Etüt, Satranç, Düşünme Eğitimi dersleriyle ilgili yapılan değerlendirme harfle gösterilir (A,B,C). Yıllık Genel Başarı Ortalaması nın hesaplanmasına dahil edilmez. Harflerin sözel açıklaması aşağıdaki gibidir. A: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyinin üzerinde üstün bir gelişim göstermektedir. B: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine uygun, sürekli bir gelişim göstermektedir. C: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine yakın bir gelişim göstermektedir 3

5 LİSELERDE ORTAK DERSLER 1. Saati dersi Saati Programı ve Rehberlik Tüzüğüne uygun olarak yürütülür. 2. Okul idaresi, haftalık ders saatleri çizelgesine bağlı olarak, Saati ni öğleden sonra yapılmasına dikkat ederler. 3. öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini Veli saati olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir sınıflarda Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersinin 1 saati Çevre ve Sağlık konularına ayrılır. LİSELERDE SEÇMELİ DERSLER 1. Türkçe- Alanı XII. sınıf öğrencileri; önceki yıllarda Psikoloji dersi almamışlarsa, seçmeli olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar. 2. Genel liselerde, Yabancı Dil Alanı öğrencileri; X., XI., ve XII. sınıflarda, seçmeli derslerin 3 saati Almanca/Fransızca dersi olarak seçerler. 3. Yukarıda ve çizelgeler altında belirtilen durumların dışında her bir seçmeli dersin haftalık ders saati en çok 2 dir. 4. İkinci yabancı dil olarak Almanca-Fransızca derslerinden birisini ortaokul düzeyinde alan öğrenci lise döneminde, daha önce aldığı dersin devamı olan dersi benzer durumda olan diğer öğrencilerle birlikte almaya devam eder. Bu öğrencilerin, ilk defa ikinci yabancı dil dersi alan öğrencilerle birlikte aynı sınıfta olmamalarına özen gösterilir. 5. Ortaokul döneminde ikinci yabancı dil dersini almamış olan öğrenciler, ikinci bir yabacı dil dersini seçmeleri halinde, bu derse yeni başlayan öğrencilerle aynı sınıfta ders yapmamaları yönünde tedbir alınır. ORTAOKUL VE LİSELERDE EĞİTSEL KOL ETKİNLİKLERİ Eğitsel kol çalışmaları, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda zihinsel, sosyal, duyuşsal, bedensel beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenir. Eğitsel kol etkinliklerinde aşağıdaki ilkelere uyulur: 1. Eğitsel kol etkinlikleri Pazartesi veya diğer günlerde öğleden sonra 3 ders saati olmak üzere, haftalık ders saatleri dışında yürütülür. 2. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek için satranç, matematik, fen, felsefe; kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirmeleri için edebiyat, yaratıcı düşünce, basın-yayın, drama, vb. okul bünyesinde kulüpler kurulur. Bu kulüplerin, okulun tümüne yönelik yarışma, panel, tartışma, seminer, gösteri, dergi ve gazete çıkarma gibi etkinlikler düzenlemeleri sağlanır. 4

6 3. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, her öğrencinin ve her öğretmenin en az bir kol etkinliğine katılması sağlanır. 4. Öğrencilerin estetik duygularının gelişmesini desteklemek amacıyla; resim, müzik, tiyatro, bale, folklor gibi sanat ve kültür alanlarındaki kuruluşlardan da yararlanılır. Öğrencilerin, okul bünyesindeki gösteri ve sergilere ayrıca, olanaklar ölçüsünde, okul dışı organizasyonlara da katılmaları sağlanır. 5. Öğrencilerin bedensel gelişimlerini destekleyecek spor, folklor, izcilik vb. alanlarda okul takımları ve ekipleri kurmak, bu çalışmaları güdüleyici bölgesel gösteri ve yarışmalara katılmaları sağlanır. 6. Eğitsel kol etkinliklerinde, öğrencilerin yaptıkları işten haz duymaları, severek ve isteyerek aktif rol almaları; bilinçli bir farkındalık ve duyarlı bir katılımcılık atmosferi içinde çalışmaları için gerekli ortam ve koşulların yaratılmasına özen gösterilir. 5

7 ORTAOKULLAR, GENEL LİSELERİN ORTA KISIMLARINDA ve LAGSL NİN ORTA KISMINDA HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ 6

8 7

9 SEÇMELİ DERSLER ZORUNLU DERSLER Çizelge 2 - A : RESMi VE ÖZEL KOLEJLER ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler lar English Turkish Sosyal Bilgiler (//Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk i T.C. İnkılap i Ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi History Geography Mathematics General Science and Technology 4 5 6* French / German Music Art P.E Information & Communication Technology Zorunlu Ders Saati Toplamı İngilizce (2) Almanca/Fransızca (2) Resim (2) Müzik (2) Drama (2) Tiyatro (Türkçe/İng/Fr./Alm) (2) Etüt (2 veya 1 + 1) Satranç (1) Mathematics (2) General Science and Technology (2) Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri * General Science and Technology dersi 2 saat, 2 saat ve 2 saat Biyoloji olarak uygulanacaktır. 8

10 SEÇMELİ DERSLER ZORUNLU DERSLER Çizelge 2 - B : ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler lar Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler (//Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk i TC İnkılap i ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İngilizce Resim Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarımi (İş Teknik - Ev Ekonomisi - Tarım - Ticaret) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Saati ve Rehberlik Zorunlu Ders Saati Toplamı İngilizce (2) Almanca/Fransızca (2) Yunanca (2) (Pilot uygulama dahilindeki okullarda) Teknoloji ve Tasarım (2) Doğal Afetler ve İnsan (2)¹ Resim (2) Müzik( 2) Drama (2) Tiyatro (Türkçe/İng/Fr/Al) (2) Etüt (2 veya 1+1) Satranç (1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1) Düşünme Eğitimi (1) Medya Okuryazarlığı (1) İngilizce ² ³ İngilizce Fen ve Teknoloji ² ³ Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri ¹ Doğal Afetler ve İnsan dersi, VIII. seçmeli dersleri arasındadır. ² Kontenjana bağlı olarak VI. sınıf sonununda İngilizce, ve Fen ve Teknoloji derslerinin her birisinden yıl sonu notu en az 8 olan öğrenciler, Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan İngilizce Destekli Programı seçebilirler. ³ Kontenjana bağlı olarak VII. sınıfta bu dersleri alan öğrenciler Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan VIII. sınıfta İngilizce Destekli Programı seçebilmeleri için İngilizce, ve Fen ve Teknoloji derslerinin her birisinden en az 8 geçer not almaları gerekmektedir. 4 Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8 inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur. 9

11 Çizelge 2 - C : LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ortak Dersler lar Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler (//Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk i TC İnkılap i ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İngilizce Beden Eğitimi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Saati ve Rehberlik Alan Dersleri Müziksel İşitme Okuma Yazma Çalgı Piyano Zorunlu Ders Saati Toplamı Seçmeli Dersler Almanca / Fransızca (1,2) Medya Okuryazarlığı (1) ¹ Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri ¹ Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8 inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur. Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde, ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. 10

12 11

13 GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ 12

14 13

15 LİSELERDE YENİ UYGULAMALAR A Öğretim Yılından itibaren alanların kademeli olarak kaldırılmasına bağlı olarak 9 uncu ve 10 uncu ve 11 inci sınıflardan başlanmak üzere, 40 ıncı sayfadan itibaren belirtilen yeni haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. B. 12 inci sınıflarda mevcut ders çizelgelerinin uygulamasına devam edilecektir. C. Milli Güvenlik Bilgisi, Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılacak olmasından ötürü okul idareleri bu derse ait haftalık 1 (bir) ders saatini Meslek Liselerinde Seçmeli Ders grubuna, Genel Lise, Fen Lisesi, Resmi - Özel Kolej ve Anadolu Liseleri ise Diğer Seçmeli ders gruplarındaki ders saatlerine eklenmesi yönünde tedbir alacaklardır. 14

16 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 3 : GENEL LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı IX. X. XI. XII Biyoloji 4 Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 23 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım 2 Türk Edebiyatı 2 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Saati Toplam 10 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 1 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. 15

17 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 4 : GENEL LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Türkçe - Alanı IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 6 Türk Edebiyatı Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 24 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Saati Toplam 6 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 4 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: 12 inci sınıf öğrencileri; önceki yıllarda Psikoloji dersi almamışlarsa, seçmeli olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar. 16

18 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 5 : GENEL LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Sosyal Bilimler Alanı IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 6 Türk Edebiyatı 6 Çağdaş Türk ve Dünya i 6 6 Psikoloji Sosyoloji Mantık 2 Toplam 26 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Sanat i Saati Toplam 6 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 2 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: Öğrenci ihtiyaçları ve öğretmen olanakları dikkate alınarak, 11 inci sınıflarda seçmeli derslerin 1 saatini dersi olarak seçerler. 17

19 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 6 : GENEL LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Yabancı Dil Alanı IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 7 İngilizce 15 Toplam 22 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı 4 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Saati Toplam 6 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 6 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda, seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçerler. 18

20 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 7 : 20 TEMMUZ FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı IX. X. XI. XII Biyoloji 4 Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 23 Geometri Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım 2 Türk Edebiyatı 2 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Saati Toplam 10 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 1 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1 : Çizelge 7'de gösterilen 11 inci ve 12 inci sınıf dersleri 20 Temmuz Fen Lisesi'nin sınavsız giren sınıfları içindir. Not 2 : Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 3 : Olanaklar ölçüsünde 10 uncu sınıflarda seçmeli derslerin 1 saati dersi olarak seçilebilir. 19

21 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 8 : 20 TEMMUZ FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Türkçe - Alanı IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 6 Türk Edebiyatı Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 24 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Saati Toplam 6 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 4 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1 : Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. 20

22 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 9 : 20 TEMMUZ FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Sosyal Bilimler Alanı IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 6 Türk Edebiyatı 6 Çağdaş Türk ve Dünya i 6 6 Psikoloji Sosyoloji Mantık 2 Toplam 26 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Sanat i Saati Toplam 6 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 2 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: Öğrenci ihtiyaçları ve öğretmen olanakları dikkate alınarak, 11 inci sınıflarda seçmeli derslerin 1 saati dersi olarak seçilebilir. 21

23 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 10 : 20 TEMMUZ FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Yabancı Dil Alanı IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 7 İngilizce 15 Toplam 22 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı 4 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Saati Toplam 6 İngilizce Resim Müzik Almanca/Fransızca Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Tanıtım ve Yönlendirme Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 6 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 35 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda, seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçerler. 22

24 23

25 Optional Subjects Obligatory Subjects Çizelge 11 : RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "A LEVEL PROGRAMI" LARI Classes IX. X. XI. XII. Subjects ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE English Maths Turkish P.E French/German Physics 4 4 Chemistry 4 4 Biology 4 4 Computing 4 4 History 4 4 Geography 4 4 Economics 4 4 English Literature 4 4 Cyprus Turkish History 2 2 T.C. History 2 2 Total Computing(4) Economics(4) History(4) Geography(4) Art(4) Music(4) Maths AS+A2 Modules 9* 9* Physics AS+A2 Modules 9* 9* Chemistry AS+A2 Modules 9* 9* Biology AS+A2 Modules 9* 9* History AS+A2Modules 9 9* Geography AS+A2 Modoles 9* 9* Economics AS+A2 Modules 9* 9* English Literature AS+A2 Modules 9* 9* Religion st. and Morals(1) Optional Subjects Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Avtivities * Sadece üç modül seçilecektir. Okullar öğretmen kadrolarına ve imkanlarına bağlı olarak: Fen Bilimlerinde (SCIENCE) Öğrenim görecek olan öğrenciler yukarıdaki * ile işaretli ders gruplarından sadece üç modül veya; * ile işaretli ders gruplarından 2 tanesini seçmesi halinde aşağıda belirtilen derslerden 1 sini seçerler. Economics, Psycology, ICT, History, Geography, English Literature, P.E, Business ve Sociology. Sosyal Bilimlerde (ART) Öğrenim görecek olan öğrenciler yukarıdaki * ile işaretli ders gruplarından sadece üç modül veya; * ile işaretli ders gruplarından 2 tanesini seçmesi halinde aşağıda belirtilen derslerden 1 sini seçerler. Maths, Psycology, ICT, P.E, Business ve Sociology. 24

26 Optional Subjects Obligatory Subjects Çizelge 12 : RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "GCE PROGRAMI" LARI IX. X. Classes XI. XII. IGCSE IGCSE Subjects ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE English English Literture Turkish Literature Language and Composition Philosophy Group 3 4 Psychology Turkish History 1 TC.History 2 2 Mathematics Physics Chemistry * Biology (General+ Human) * Geography History Mechanics 6* Economics * Art History 1 P.E. And Games Cyprus Turkish Literature Cyprus Turkish History Cyprus Geography 2 2 Computer and Information Systems 2 Total French/German Modern Greek Academic English Turkish Literature Music Art Computing History Economics Typing Mechanics Psycholgy Geography Religion st. and Morals Optional Subjects Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Activities * Herhangi 2 ders seçilecektir. Not 1 : Ortaokul döneminde seçmeli Yunanca dersini alan öğrenciler 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda seçmeli Yunanca dersini 2 saat olarak seçebilirler. 25

27 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 13 : TMK VE ÖZEL KOLEJLER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Alanlar Fen Bilimleri Tür. Mat. Sosyal Bilimler Yabancı Dil lar X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII Biyoloji 4 5 Geometri Analitik Geometri 2 2 Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Çağdaş Türk ve Dünya i 5 Psikoloji İngilizce Sosyoloji 2 Mantık 3 Toplam Dil ve Anlatım 2 2 Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Psikoloji 2 2 Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Sanat i(2) 2 Toplam Almanca/Fransızca (2) (2) Resim(2) Müzik(2) Proje Hazırlama(1) İnsan İlişkileri(1) Astronomi ve Uzay Bilimleri(2) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(1) Sanat i Bilgi Kuramı(1) (2) (2) (2) Biyoloji (2) Geometri(2) (2) Felsefe Gr.(2) İngilizce(2) (2) Seçmeli Ders Sayısı Rehberlik Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Çizelge 13 de gösterilen dersler, TMK daki mevcut olan ÖSS grupları içindir. Not 2: TM alanı, 12. sınıf öğrencileri; önceki yıllarda Psikoloji dersi almamışlarsa, seçmeli olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar. Not 3: Yabancı Dil alanı, 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda, seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçerler. 26

28 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 14 : RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Fen Bilimleri Alanı Dersler IX. X. XI. XII Biyoloji 4 Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 23 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım 2 Türk Edebiyatı 2 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca / Fransızca 2 Toplam 12 Almanca / Fransızca İngilizce İngilizce Resim Müzik Girişimcilik Astronomi ve Uzay Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri Sosyoloji Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 2 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1 : Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. 27

29 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 15 : RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Türkçe- Alanı Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 6 Türk Edebiyatı Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 24 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca / Fransızca 2 Toplam 8 Almanca / Fransızca İngilizce İngilizce Resim Müzik Girişimcilik İnsan İlişkileri Astronomi ve Uzay Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 5 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: 12 inci sınıf öğrencileri; önceki yıllarda Psikoloji dersi almamışlarsa, seçmeli olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar. 28

30 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersi Çizelge 16 : RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Sosyal Bilimler Alanı Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 5 Türk Edebiyatı 6 Çağdaş Türk ve Dünya i 5 6 Psikoloji Sosyoloji Mantık 2 Toplam 24 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp Tar. ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca / Fransızca 2 Sanat i Toplam 8 Almanca / Fransızca İngilizce İngilizce Resim Müzik İnsan İlişkileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 5 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: Öğrenci ihtiyaçları ve öğretmen olanakları dikkate alınarak, 11 inci sınıflarda seçmeli derslerin 1 saati dersi olarak seçilebilir. 29

31 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 17 : RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Yabancı Dil Alanı Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 7 İngilizce 15 Toplam 22 Sağlık Bilgisi ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı 4 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca / Fransızca 3 Toplam 9 Almanca / Fransızca İngilizce Resim Müzik Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Astronomi ve Uzay Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Sağlık Bilgisi Biyoloji Geometri Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 6 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. 30

32 Optional Subjects Obligatory Subjects Çizelge 18 : RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER IGCSE PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Classes IX. X. XI. XII. Subjects ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE English English Literture Turkish Literature Language and Composition Philosophy Group 3 4 Psychology Turkish History 1 TC.History 2 2 Mathematics Physics Chemistry * Biology (General+ Human) * Geography History Mechanics 6* Economics * Art History 1 P.E. And Games Cyprus Turkish Literature Cyprus Turkish History Cyprus Geography 2 2 Computer and Information Systems 2 Total French/German English English Literture Music Art Computing History Economics Typing Mechanics Psycholgy Geography Religion st. and Morals Optinal Subjects Total Number of Hours Per Week Psyc. Counselling and Guidance Activities *Herhangi 2 ders seçilecektir. Not 1 : Ortaokul döneminde seçmeli Yunanca dersini alan öğrenciler 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda seçmeli Yunanca dersini 2 ders saati olarak seçebilirler. 31

33 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 19 : BEAL ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Fen Bilimleri Alanı Dersler IX. X. XI. XII Biyoloji 4 Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 23 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım 2 Türk Edebiyatı 2 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca/Fransızca 2 Toplam 12 Almanca / Fransızca İngilizce Resim Müzik Girişimcilik Proje Hazırlama Astronomi ve Uzay Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri Sosyoloji Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 2 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. 32

34 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 20 : BEAL ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Türkçe- Alanı Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 6 Türk Edebiyatı Geometri 2 Analitik Geometri 2 Toplam 24 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca / Fransızca 2 Toplam 8 Almanca / Fransızca İngilizce Resim Müzik Girişimcilik İnsan İlişkileri Astronomi ve Uzay Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Biyoloji Geometri Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 5 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: 12 inci sınıf öğrencileri; önceki yıllarda Psikoloji dersi almamışlarsa, seçmeli olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar. 33

35 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersi Çizelge 21 : BEAL ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Sosyal Bilimler Alanı Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 5 Türk Edebiyatı 6 Çağdaş Türk ve Dünya i 5 6 Psikoloji Sosyoloji Mantık 2 Toplam 24 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce 4 Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca / Fransızca 2 Sanat i Toplam 8 Almanca / Fransızca İngilizce Resim Müzik İnsan İlişkileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Sağlık Bilgisi Biyoloji Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 5 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not 1: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. Not 2: Öğrenci ihtiyaçları ve öğretmen olanakları dikkate alınarak, 11 inci sınıflarda seçmeli derslerin 1 saatini dersi olarak seçilebilir. 34

36 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Alan Dersleri Çizelge 22 : BEAL ANADOLU LİSESİ PROGRAMI LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Yabancı Dil Alanı Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım 7 İngilizce 15 Toplam 22 Sağlık Bilgisi ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı 4 TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor 2 Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca / Fransızca 3 Toplam 9 Almanca / Fransızca İngilizce Resim Müzik Girişimcilik Proje Hazırlama İnsan İlişkileri Astronomi ve Uzay Bilimleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sanat i Bilgi Kuramı Sağlık Bilgisi Biyoloji Geometri Sosyoloji Mantık Psikoloji Seçmeli Ders Sayısı 6 Rehberlik 1 Haftalık Ders Saati Toplamı 38 Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri 3 Not: Seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saati en çok 2 dir. 35

37 Optional Subjects Obligatory Subjects Çizelge 23 : BEAL "IGCSE PROGRAMI" LARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi SCIENCE SUBJECTS / CLASSES IX. X. XI. XII. English English Literture Turkish Literature Language and Composition Philosophy Group Psychology Turkish History 2 TC.History 2 Mathematics Physics Chemistry Biology (General+ Human) Geography 2 History Art History P.E. And Games Cyprus Turkish Literature 1 2 Cyprus Turkish History 2 2 Cyprus Geography 2 Computer and Information Systems 2 Total French / German English English Literture Music Art Computing History Economics Typing Mechanics Psycholgy Geography Religion st. and Morals Optinal Subjects Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Activities

38 SEÇMELİ DERSLER ALAN DERSLERİ ORTAK DERSLER DERS KATEGORİLERİ Çizelge 24 : LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi MÜZİK ALANI DERSLER Dil Ve Anlatim Türk Edebiyati T.C. İnkilâp i Ve Atatürkçülük Biyoloji Felsefe İngilizce Kıbrıs Türk i 2 2 Kibri Türk Edebiyati 1 2 Kibris si 2 Bilgi Ve İletişim Teknolojisi 2 TOPLAM Müziksel İşitme Okuma Ve Yazma Armoni Piyano Çalgi Koro Eğitimi (Türk Ve Bati Müziği) Müziğe Giriş Müzik Biçimleri Orkestra Oda Müziği Bati Müziği i Geleneksel Ve Çağdaş Türk Müziği i Dijital Müzik Bireysel Ses Eğitimi TOPLAM İngilizce (2) Resim (2) Beden Eğitimi (2) (2) (2) (2) Geometri (2) Psikoloji (2) Sosyoloji (2) Mantik (2) Seçmeli Yabanci Dil(2) Sanat i (2) Girişimcilik (1) Bilgi Kurami (1) Proje Hazirlama (1) Bilgi Ve İletişim Teknolojisi (2) Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi(1) İnsan İlişkileri (1) Çalgi Bakim Ve Onarimi (1) Sosyal Etkinlik (2) Alınabilecek Ders Saati Sayısı REHBERLİK TOPLAM DERS SAATİ

39 SEÇMELİ DERSLER ALAN DERSLERİ ORTAK DERSLER Çizelge 25 : LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi RESİM ALANI DERS KATEGORİLERİ DERSLER Dil Ve Anlatim Türk Edebiyati T.C. İnkilâp i Ve Atatürkçülük Biyoloji Felsefe İngilizce Kıbrıs Türk i 2 2 Kibris Türk Edebiyati 1 2 Kibris si 2 Bilgi Ve İletişim Teknolojisi 2 TOPLAM Desen Çalişmalari Ii Boyutlu Sanat Atölye Modelaj Sanat Eğitiminin Temel Kavramlari Iii Boyutlu Sanat Atölye Müze Eğitimi Plastik Sanatlar i Grafik Tasarim Drama Türk Resim Heykel Sanati Dijital Tasarim Dijital Grafik 2 Çağdaş Dünya Sanati Estetik Sanat Eserlerini İnceleme TOPLAM İngilizce (2) Resim (2) Beden Eğitimi (2) (2) (2) (2) Geometri (2) Psikoloji (2) Sosyoloji (2) Mantik (2) Seçmeli Yabanci Dil(2) Sanat i (2) Girişimcilik (1) Bilgi Kurami (1) Proje Hazirlama (1) Bilgi Ve İletişim Teknolojisi (2) Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi(1) İnsan İlişkileri (1) Çalgi Bakim Ve Onarimi (1) Sosyal Etkinlik (2) Alınabilecek Ders Saati Sayısı REHBERLİK TOPLAM DERS SAATİ

40 ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN ALANLARIN KADEMELİ OLARAK KALDIRILMASINA BAĞLI OLARAK 9, 10 ve 11. LARDAN BAŞLANMAK ÜZERE EKTEKİ YENİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ UYGULANACAKTIR. 39

41 40

42 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Ders Kategorileri GENEL LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII Geometri Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Toplam (2) (5) (2) (5) (2) (5) - (2) (3) (2) (4) (2) (4) - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Biyoloji - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Geometri - (1) (2) (2) (3) (1) (2) Dil ve Anlatım - (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı - (1) (2) (1) (2) (2) (3) - (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya i (3) (5) - (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (1) (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce - (4)(8) (4)(8) (4)(10) Almanca Fransızca - (3) (3) (3) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 48) (2) (1 3) (1 3) (1 3) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. 41

43 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Ders Kategorileri BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII Geometri Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Almanca Fransızca Toplam (2) (5) (2) (5) (2) (5) - (2) (3) (2) (4) (3) (5) - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Biyoloji - (2) (3) (2) (4) (2) (4) Geometri - (1) (2) (2) (3) (1) (2) Dil ve Anlatım - (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı - (1) (2) (1) (2) (2) (3) - (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya i (3) (5) - (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce - (4) (8) (4) (8) (4) (10) Almanca Fransızca - (1) (1) (1) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 48) (3) (1 3) (1 3) (1 3) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. 42

44 Seçmeli Dersler Ortak Dersler Ders Kategorileri TÜRK MAARİF KOLEJLERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII Geometri Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Toplam (2) (5) (2) (5) (2) (5) - (2) (3) (2) (4) (3) (5) - (2) (3) (2) (4) (3) (4) Biyoloji - (2) (3) (2) (4) (3) (4) Geometri - (1) (2) (2) (3) (2) (3) Dil ve Anlatım - (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı - (1) (2) (1) (2) (2) (3) - (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya i (3) (5) - (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (1) (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce - (4) (8) (4) (8) (4) (10) Almanca Fransızca - (3) (3) (3) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 48) (3) (1 3) (1 3) (1 3) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. 43

45 Ortak Dersler 20 TEMMUZ FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII Geometri Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk i Kıbrıs sı Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 48) Rehberlik Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre diğer seçmeli derslerde, ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. 44

46 Ortak Dersler LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Biyoloji ve Sağlık Bilgisi 3 Felsefe 2 İngilizce Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 2 Kıbrıs Türk i 2 2 Kıbrıs sı 2 2 Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Piyano Türk ve Batı Müziği Çalgıları Teorisi Çalgı Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi Drama 1 Müziğe Giriş 1 Müzik Biçimleri 1 Türk Müziği Çalgı Toplulukları 2 2 Batı Müziği Çalgı Toplulukları 2 2 Batı Müziği i 1 Geleneksel Türk Müziği i 1 Bilişim Destekli Müzik 1 Bireysel Ses Eğitimi 1 Çalgı Bakım ve Onarım 1 Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 48) 1 3 Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri

47 Ortak Dersler LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı TC İnkılâp i ve Atatürkçülük Biyoloji 3 Felsefe 2 İngilizce Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 2 Kıbrıs Türk i 2 2 Kıbrıs sı 2 2 Desen Çalışmaları İki Boyutlu sanat Atölye Üç Boyutlu sanat Atölye Müze Eğitimi 1 Sanat i 2 Grafik Tasarım 3 4 Drama 1 Türk Resim Heykel Sanatı 2 Çağdaş Dünya Sanatı 2 Estetik 2 Sanat Eserlerini İnceleme 2 Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 48) Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri

48 DİĞER SEÇMELİ DERSLER DERSLER IX. X. XI. XII. Resim (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Müzik (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İngilizce (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Almanca/Fransızca (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Girişimcilik (1) (1) (1) (1) Proje Hazırlama (1) (1) (1) (1) İnsan İlişkileri (1) (1) (1) (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Geometri (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Biyoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Çağdaş Türk ve Dünya i (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Astronomi ve Uzay Bilimleri (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İşletme (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Ekonomi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Sosyoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Psikoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Mantık (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (1) (1) (1) (1) Diksiyon ve Hitabet (1) (1) (1) (1) Sanat i (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Bilgi Kuramı (1) (1) (1) (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre diğer seçmeli derslerde, ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. 47

2010-2011 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl

2010-2011 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl Talim ve Terbiye

Detaylı

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde 2006-07 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi 1 Dersler TÜM LİSE TÜRLERİNDE 9. SINIF Meslek Liseleri Genel

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl Talim ve Terbiye Dairesi 22 Temmuz

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl

ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl KKTC MĠLLĠ EĞĠTĠM, GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI TALĠM VE TERBĠYE DAĠRESĠ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl Talim ve Terbiye

Detaylı

HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ

HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIM

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İMAM HATİP LİSELERİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ 2014-2015 YILINDA 11. SINIFLARDA UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ORTAK DERSLER İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 11. SINIF DİL VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI

ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI ORTAK DERSLER GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 10. 11. SINIF SINIF DİL ANLATIM 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 TARİH 2 - - T.C. İNKILÂP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI ORTAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.) 9. 10. 11. TÜRK DİLİ EDEBİYATI 5

Detaylı

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 9. TA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.01.2014 tarihli kararı uyarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2010 2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının

Detaylı

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda okutulacak ortak ve seçmeli ders listesi. İMAM HATİP LİSELERİNDE

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı DERS KATEGORİLERİ ORTAK ALAN İ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ MESLEK DERSLERİ ORTAK DERSLER MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 9. 10. 11. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5 TARİH 2 2 - - T.C.

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - YABANCI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL IŞIKKENT ANADOLU LİSESİ HAZIRLIK SINIFI_PREP CLASS 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ_Exam Calendar of 1st term

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL IŞIKKENT ANADOLU LİSESİ HAZIRLIK SINIFI_PREP CLASS 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ_Exam Calendar of 1st term HAZIRLIK SINIFI_PREP CLASS 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ_Exam Calendar of 1st term 27 Ekim 2015 Salı 2 Türkçe/Turkish Hazırlık sınıfı EKİM-KASIM OCTOBER- NOVEMBER 03 Kasım 2015 Salı 4 Matematik/ Mathematics Hazırlık

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SEÇMELİ ORTAK ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 2 2 2 TARİH 2 2 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - - 2 COĞRAFYA

Detaylı

Öğretim Yılı. Temel Eğitim

Öğretim Yılı. Temel Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim ve lise döneminde öğretim yılı 1 Eylül de başlar, 30 Haziran da sona erer ve iki döneme ayrılır. 1. Dönem Eylül-Ocak, 2. Dönem Şubat-Haziran olarak düzenlenir. Dönemler arasında,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : 2009-2010 DÖNEMİ : 2 SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI :

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : 2009-2010 DÖNEMİ : 2 SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : TÜRKÇE 12.03.2010 26.04.2010 31.05.2010 2, Saat MATEMATİK 29.03.2010 01.05.2010 02.06.2010 PAZARTESİ 2, Saat BİYOLOJİ 19.03.2010 28.05.2010 CUMA CUMA FİZİK 23.03.2010

Detaylı

ANADOLU LİSESİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FELSEFE İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM 9. 10. 11. 12. 5 5 5 5 2 2 2-6 6 - - - 2 2-4 4 4 4 1 - - - 34 35 21 19

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER TABLOSU

SEÇMELİ DERSLER TABLOSU SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM SEÇMELİ DERSLER TABLOSU SEÇMELİ

Detaylı

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ 9/A SINIFI YAZILI TAKVİMİ İNGİLİZCE 1 08.03.2016 Salı MATEMATİK 1 11.03.2016 Cuma FİZİK 1 14.03.2016 Pazartesi DENEME I 3 28.03.2016 Pazartesi COĞRAFYA 1 30.03.2016 Çarşamba ALMANCA/FRANSIZCA 1 01.04.2016

Detaylı

NİSAN- APRIL MAYIS - MAY HAZİRAN - JUNE TARİH-DATE DERS ADI - LESSON DERS-PERIOD MART- MARCH

NİSAN- APRIL MAYIS - MAY HAZİRAN - JUNE TARİH-DATE DERS ADI - LESSON DERS-PERIOD MART- MARCH HAZIRLIK SINIF SINAV TAKVİMİ - PREP EXAM SCHEDULE 20.03.2017 İNGİLİZCE DİNLEME SINAVI / ENGLISH LISTENING EXAM- 1 2 MOCK EXAM İNGİLİZCE / ENGLISH - 1 5 21.03.2017 MOCK EXAM DELF 13.15-15.30 22.03.2017

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 10. 11. DİL VE ANLATIM 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 TARİH 2 - - 12. T.C. İNKILAP TARİHİ VE - 2 - ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA 2 - - MATEMATİK - - - GEOMETRİ - - -

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERSLERİN 1.DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERSLERİN 1.DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İN 1.DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 9/A-B-C-D DİL VE ANLATIM 06.11.2014 15.12.2014 05.01.2015 2.SAAT TARİH 06.11.2014 15.12.2014 05.01.2015 4.SAAT

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

HACI MUZAFFER BAKBAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AML-ATL-TL-ML-ATP-AMP PROGRAMLARI 1. 3.

HACI MUZAFFER BAKBAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AML-ATL-TL-ML-ATP-AMP PROGRAMLARI 1. 3. HACI MUZAFFER BAKBAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AML-ATL-TL-ML-ATP-AMP PROGRAMLARI 1.DÖNEM ORTAK SINAV PROĞRAMIDIR. SINIFLAR 9.SINIFLAR DERSİN ADI 1.ORTAK SINAVIN

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İŞİTME ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İŞİTME ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER İLKOKUL SINIFLAR ORTAOKUL 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 10 10 8 8 7 7 7 7 Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 Hayat Bilgisi 4 4 3 Fen Bilimleri

Detaylı

Tercih Edilebilecek Alanlar

Tercih Edilebilecek Alanlar Tercih Edilebilecek Alanlar Sayısal Fen Bilimleri Sözel Sosyal Bilimler Eşit Ağırlık Türkçe Matematik Yabancı Dil Türkç e YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Temel Mat. ( 40 Soru ) Sosyal Bil. ( 40

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 TEMMUZ 2014 SAYI: 2682 Karar Sayısı : 13 Karar Tarihi : 30/04/2014

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Derslerin programlarında belirtilen ders saati sayılarının ders çizelgelerinde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR 1. SINAV TAKVİMİ

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR 1. SINAV TAKVİMİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. Matematik 30 Ekim 2017 Pazartesi 3. Ders Tarih 6 Kasım 2017 Pazartesi 5. Ders Fizik 7 Kasım 2017 Salı 2. Ders İngilizce 8 Kasım 2017 Çarşamba 4. Ders Almanca 13 Kasım

Detaylı

TSK ORTAÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

TSK ORTAÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Seçmeli TSK ORTAÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 1. Askerî Liseler Haftalık Ders Çizelgesi: Ortak Türk Edebiyatı 2 2 3 3 Tarih 2 2 - - T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - - 2 - Matematik 6 6

Detaylı

LİSTENİN FORMATI BOZULMADAN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR

LİSTENİN FORMATI BOZULMADAN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR LİSTENİN FORMATI BOZULMADAN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR İLKOKULU/ORTA OKULU/LİSESİ İLAVE İHTİYAÇ VE FAZLALIK KİTAP TUTANAĞI AÇIKLAMA: Okul müdürlüğü tarafından düzenlenecek bu liste teslim noktası ilçe

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1. SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI :

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1. SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : LHZ-A ALANI : TÜRKÇE 12.11.2009 10.12.2009 07.01.2010 PERŞEMBE 3, Saat MATEMATİK 17/11/2009 05.01.2010 BİYOLOJİ 02.12.2009 12.01.2010 ÇARŞAMBA 6, Saat 7, Saat FİZİK 16/11/2009 04.01.2010

Detaylı

altın nesil 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM LİSE SINAV TAKVİMİ Coğrafya 1 Coğrafya 1 Dil Anlatım 1 Dil Anlatım 1 Edebiyat 1 Edebiyat 1

altın nesil 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM LİSE SINAV TAKVİMİ Coğrafya 1 Coğrafya 1 Dil Anlatım 1 Dil Anlatım 1 Edebiyat 1 Edebiyat 1 altın nesil AY EKİM GÜN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM LİSE SINAV TAKVİMİ 9 A/B 10 A/B 11/TM 11/FM 12/TM 12/FM 27 Salı DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 AY GÜN 9 A/B 10 A/B 11/TM 11/FM

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

EĞİRDİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. SINAV PROGRAMI

EĞİRDİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. SINAV PROGRAMI 6. ders 2. ders 6. ders 2. ders 6. ders 2. ders 6. ders 2. ders 1. EĞİRDİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. SINAV PROGRAMI 11/14/2016 11/15/2016 11/16/2016 11/17/2016

Detaylı

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI AALAN/DAL MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (MOBİLYA VE İÇ MEKÂN RESSAMLIĞI, İÇ MEKÂN VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA SÜSLEME SANATLARI, MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ, AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/ PROGRAMI UYGULAYAN ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/ PROGRAMI UYGULAYAN ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Din Öğretimi Genel Müdürlüğü FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/ PROGRAMI UYGULAYAN ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ -VİZYON BELGESİ- Ankara Eylül 2016 1 A. FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ VEYA PROGRAMI UYGULAYAN

Detaylı

ÖZEL BATI KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖZEL BATI KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÖZEL BATI KOLEJİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2016 ---- Öğretmen hizmet içi seminerleri(09.10-16:10) ---- 8. sınıf öğrencilerimiz (TEOG kursu) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 YILLIK

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. İlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. İlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2010-2011 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 01.09.2010 Çarşamba Dünya Barış Günü 1 7 Eylül 2010 Çarşamba Salı 2010 yılı Hizmet İçi

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Merkez Özel Tekirdağ Fatih İlkokulu Müdürlüğü 1. Sınıf / A Şubesi 2012-2013 I. Dönem haftalık ders programı çizelgesi

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Merkez Özel Tekirdağ Fatih İlkokulu Müdürlüğü 1. Sınıf / A Şubesi 2012-2013 I. Dönem haftalık ders programı çizelgesi Merkez Özel Tekirdağ Fatih İlkokulu Müdürlüğü 1. Sınıf / A Şubesi 2012-2013 I. Dönem haftalık ders programı çizelgesi Gülten BAYLAN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER Gülten BAYLAN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER OYUN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

MEHMET PISAK ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 1.SINAVLAR

MEHMET PISAK ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 1.SINAVLAR MEHMET PISAK ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 1.SINAVLAR TARİH SAAT 9-A/B/C/D/E 10-A/B/C/ 10-D/E 10-F 11-A/B/C/G 11-D 11-E/F 12-A/B/C 12-D 12-E 11 Kasım 2013

Detaylı

NOT: KAYIT İŞLEMLERİNİN BİZZAT VELİ(ANNE VEYA BABA) TARAFINDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

NOT: KAYIT İŞLEMLERİNİN BİZZAT VELİ(ANNE VEYA BABA) TARAFINDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA OKULUMUZA TEOG SINAVI SONUUCU KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR İLE BİRLİKTE BAŞVURUDA BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR. 1- Öğrencinin nüfus

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı : B.08.0.TTK.0.01.01.02 Konu : Haftalık Ders Çizelgeleri İli İlgili Tereddüt Edilen Hususlar ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 11.09.2006 tarih ve 11824 sayılı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

HOŞGELDİNİZ SAYIN VELİLERİMİZ

HOŞGELDİNİZ SAYIN VELİLERİMİZ HOŞGELDİNİZ SAYIN VELİLERİMİZ DERS SEÇİMİ Hatice ASAN - Hasan Hüseyin USLU İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2012 DERS SEÇİMİ Okulda Haftalık Ders Saat Sayısı 35 tir. Ortak Dersler,öğrencilerin

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AY EYLÜL 20 Salı DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 YGS 1 DENEME 1 YGS 1 EKİM 18 Salı DENEME 2 DENEME 2 AY 1 Salı

Detaylı

2.DERS MATEMATİK İNGİLİZCE SOSYAL BİL. MATEMATİK GÖRSEL SAN. 3.DERS NATİVE İSPANYOLCA MATEMATİK FEN BİL. TÜRKÇE

2.DERS MATEMATİK İNGİLİZCE SOSYAL BİL. MATEMATİK GÖRSEL SAN. 3.DERS NATİVE İSPANYOLCA MATEMATİK FEN BİL. TÜRKÇE 5-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI 5A PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 1.DERS MATEMATİK İNGİLİZCE SOSYAL BİL. MATEMATİK MÜZİK 2.DERS MATEMATİK İNGİLİZCE SOSYAL BİL. MATEMATİK GÖRSEL SAN. 3.DERS NATİVE

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

Toplumsal Uyum Becerileri Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Becerileri. Okuma Becerileri (1) 2 2

Toplumsal Uyum Becerileri Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Becerileri. Okuma Becerileri (1) 2 2 GÖRME ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ SINIFLAR DERSLER İLKOKUL ORTAOKUL 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5 Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 Hayat Bilgisi 4 4 3 Fen Bilimleri

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1 SINIF ve ŞUBE : LHZ-A YABANCI DİL 12 Ekim 2016 Çarşamba 2. Saat YABANCI DİL 15 Kasım 2016 Salı 3. saat İKİNCİ YABANCI DİL 10 Ocak 2017 Salı 2. Saat İKİNCİ YABANCI DİL 13 Ekim 2016 Perşembe 2. Saat İKİNCİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1. SINIF ve ŞUBE : F9-A ALANI :

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ ÖĞRETİM YILI : DÖNEMİ : 1. SINIF ve ŞUBE : F9-A ALANI : GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : F9-A ALANI : 3, Saat COĞRAFYA 13.11.2009 31.12.2009 4, Saat 3, Saat 5, Saat PAZARTESİ ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA 6, Saat GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : F9-B ALANI : 3, Saat COĞRAFYA 13.11.2009

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 80 KASIM 2017 SAYI: 2722 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve

Detaylı

ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS DAĞILIM PROGRAMI ( 11.sınıf )

ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS DAĞILIM PROGRAMI ( 11.sınıf ) ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS DAĞILIM PROGRAMI ( 11.sınıf ) Özel Ankara Maya Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencileri haftalık 55 ders saatinden oluşan programa devam eder. Dersler 40 dakikadan

Detaylı

İUV ÖZEL ADIGÜZEL GÜZEL SANATLAR LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM YAZILI SINAV TAKVİMİ

İUV ÖZEL ADIGÜZEL GÜZEL SANATLAR LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM YAZILI SINAV TAKVİMİ İUV ÖZEL ADIGÜZEL GÜZEL SANATLAR LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM YAZILI SINAV TAKVİMİ 9-A RESİM 1. 05-09 Ekim 2. 12-16 Ekim EKİM 3. 19-23 Ekim 4. 26-30 Ekim 1. 02-06 Kasım 2. 09-13 Kasım

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

KIRKKONAKLAR ANADOLU LĠSESĠ 2013/2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 2 DÖNEM ( 1 )SINAV TAKVĠMĠ (3 SINAVLARIN BĠRĠNCĠSĠ)

KIRKKONAKLAR ANADOLU LĠSESĠ 2013/2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 2 DÖNEM ( 1 )SINAV TAKVĠMĠ (3 SINAVLARIN BĠRĠNCĠSĠ) KIRKKONAKLAR ANADOLU LĠSESĠ 2013/2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 2 DÖNEM ( 1 )SINAV TAKVĠMĠ (3 SINAVLARIN BĠRĠNCĠSĠ) MART 2. HAFTA 10/03/2014 PAZARTESİ 11/03/2014 SALI 12/03/2014 ÇARŞAMBA 13/03/2014 PERŞEMBE

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AY KASIM EKİM AY AY ARALIK 15 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 22 Çarşamba DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 1 DENEME 2 DENEME 2 3 Pazartesi Fransızca 1 4 Salı 5 Çarşamba Fransızca 1 Fransızca 1 DENEME 3 DENEME

Detaylı

2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ

2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 2. DÖNEM YAZILI YOKLAMA TARİHİ 4. SINIF 4. YAZILI DERS TARİHİ SAATİ TÜRKÇE 12.03.2013 2.DERS 02.05.2013 2.DERS 30.05.2013 2. DERS MATEMATİK 26.03.2013 2.DERS 30.04.2013 2.DERS 21.05.2013 2. DERS FEN VE TEKNOLOJİ 05.03.2013 2.DERS 04.04.2013

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ALAN/DAL MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI, ENDÜSTRİYEL KALIP, BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI, MAKİNE BAKIM ONARIM, MERMER İŞLEME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ YAZILI SINAV GÜNLERİ SINIF ve ŞUBE : 9-A ALANI : SINIF ve ŞUBE : 9-A ALANI : DERSLER 1.Sınav Tarihi Ders Saati DERSLER 2.Sınav Tarihi Ders Saati 4.Sınav Tarihi Ders Saati DERSLER 1.Sınav Tarihi Ders Saati 2.Sınav Tarihi Ders

Detaylı

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ

TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ 9/A SINIFI YAZILI SINAV TAKVİMİ BÖLÜM SINAVI (FEN 2) 23.02.2015 Pazartesi MATEMATİK 1 03.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (TÜRKÇE 1) 05.03.2015 Perşembe İNGİLİZCE 1 10.03.2015 Salı BÖLÜM SINAVI (MATEMATİK 3)

Detaylı

9B Kimya 2 Özge YILMAZ GEL 9B Biyoloji 2 Aliye ÖZGÜR 9B Sağlık Bilgisi 1 Pzt.2.ders(Biyoloji dersi ile birlikte) Aliye ÖZGÜR 9B İngilizce 8

9B Kimya 2 Özge YILMAZ GEL 9B Biyoloji 2 Aliye ÖZGÜR 9B Sağlık Bilgisi 1 Pzt.2.ders(Biyoloji dersi ile birlikte) Aliye ÖZGÜR 9B İngilizce 8 TC SARIYER KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2012-2013 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ(PRE IB) 06.05.2011 tarih ve 45 sayılı TTK Kararı ile yayınlanan IBDP Kasım Dönemi Haftalık Çizelgesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 KASIM 2005 SAYI: 2578 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU ( )

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU ( ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU (2018 2019) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf (I.Yarıyıl) T U K AKTS KODU 1.Sınıf (II.Yarıyıl) T U K AKTS 0303101 İlkokulda Temel Çevre Eğitimi AE 2 0 2 4 AE 3 0

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz../.. Sınıfı T.C. Kimlik lu belirtilen toplamda 2 saatlik seçmeli dersleri

Detaylı

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil 9. SINIFLAR 1.Yazılı 19 Mart 2014 Sağlık - Tarih 1.Yazılı 21 Mart 2014 Kimya Yabancı Dil 1.Yazılı 24 Mart 2014 Fizik - Coğrafya 2.Yazılı 21 Nisan 2014 Sağlık - Tarih 2.Yazılı 24 Nisan 2014 Kimya Yabancı

Detaylı

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL ORTALAMA YÜKSELTME TAKVİMİ-CONDITIONAL EXAM HAZIRLIK / PREP YAZILI LAR / WRITTEN EXAMS TARİHİ YERİ İNGİLİZCE / ENGLISH 13.06.2017 10.00 ÇAS / MPA TÜRKÇE / TURKISH 14.06.2017

Detaylı

T.C. YILDIRIM KAYMAKAMILIĞI Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem 1.Ortak Sınav İlan Çizelgesi

T.C. YILDIRIM KAYMAKAMILIĞI Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem 1.Ortak Sınav İlan Çizelgesi 1.Dönem 1.Ortak İlan Çizelgesi Tarih : 14.11.2013 Sayfa : 1 Tarihi 18.11.2013 Pazartesi Yeri Saati 09:35 10:25 11:10 1.Dönem 1.Ortak İlan Çizelgesi Tarih : 14.11.2013 Sayfa : 2 Tarihi Yeri Saati M0B A21

Detaylı

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi DERS SEÇİMİ Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi ALANLAR VE MESLEKLER SAYISAL TIP FAKÜLTESİ MAT,FİZ, BİY, KİMYA TÜM MÜHENDİSLİKLER DİŞ HEKİMLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ HEMŞİRELİK ECZACILIK MİMARLIK vs...

Detaylı

ÖZEL ALEV LİSESİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV TARİHLERİ

ÖZEL ALEV LİSESİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV TARİHLERİ 01 / 01 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV LERİ 19.0.01 Salı ALMANCA.. 0.0.01 Çarşamba 1.0.01 Perşembe TÜRKÇE 7.0.01 Çarşamba İNGİLİZCE.. 19.0.01 Cuma ALMANCA...0.01 Perşembe TÜRKÇE 6.0.01 Cuma

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange Alan kodu Field code Derece Degree Yükseköğretim Kurumu Higher Institution Toplam Total Kod Code Ad Field Name Ön Lisans Associ ate Degre e Lisans Bachelor Degree

Detaylı

ÖZEL ALTIN NESİL İLKOKUL - ORTAOKUL ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

ÖZEL ALTIN NESİL İLKOKUL - ORTAOKUL ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ ÖZEL ALTIN NESİL İLKOKUL - ORTAOKUL 07-08 ÖĞRETİM YILI l. DÖNEM SINAV TAKVİMİ A/B 3 A/B 4 A/B 5 A/B 6 A/B/C 7 A/B 8 A/B EYLÜL 9 Salı DENEME DENEME DENEME DENEME 0 Salı DENEME 7 Salı DENEME EKİM 3 Pazartesi

Detaylı

6.saat 3.saat 6.saat 5.saat 14 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart Tarih Din İngilizce S.İngiliz Edebiyatı

6.saat 3.saat 6.saat 5.saat 14 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart Tarih Din İngilizce S.İngiliz Edebiyatı ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 9. SINIF SINAV TARİHLERİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 7 Mart 8 Mart 9 Mart 10 Mart 11 Mart Biyoloji Sağlık Bilgisi Almanca/İtalyanca S.Alman

Detaylı

2015 2016 İLKOKUL FİYAT LİSTESİ

2015 2016 İLKOKUL FİYAT LİSTESİ İLKOKUL FİYAT LİSTESİ 2. SINIF TÜRKÇE ATK KİTAP 272 9786053720799 21,00 2. SINIF MATEMATİK ATK KİTAP 240 9786053721987 19,00 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ ATK KİTAP 248 9786053720805 19,50 2. SINIF İNGİLİZCE

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV PROGRAMI (17-18-19 ARALIK 2014)

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV PROGRAMI (17-18-19 ARALIK 2014) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV PROGRAMI (17-18-19 ARALIK 2014) SINIFLAR DERS ADI SINAV GÜNÜ SINAV SAATİ DİL VE ANLATIM 17.12.2014 ÇARŞAMBA 4.DERS 9. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI. Ortaögretim Genel Midilriap. ... "i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim Müdürlügü)

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI. Ortaögretim Genel Midilriap. ... i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim Müdürlügü) T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI Ortaögretim Genel Midilriap Sayi Konu: : B.08.0.OGM.O.09.01.04 Haftalik Ders Çizelgeleri Ili Ilgili Tereddüt Edilen Hususular 25.09.2006* 12575... "i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim

Detaylı

İTÜ GVO ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ SINAV TAKVİMİ

İTÜ GVO ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ SINAV TAKVİMİ MEB SINIFLARI I.KANAAT DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ İTÜ GVO ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ SINAV TAKVİMİ I. KANAAT DÖNEMİ Tarih Hz 9.Sınıf 10.Sınıf 11FM 11TM 16.10.2017 Pzt İngilizce İngilizce İngilizce İngilizce

Detaylı

TEST FEN YGS TEMEL MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ (6 FASİKÜL) TEST FEN YGS GEOMETRİ KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ (4 FASİKÜL) 24,00 19,00

TEST FEN YGS TEMEL MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ (6 FASİKÜL) TEST FEN YGS GEOMETRİ KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ (4 FASİKÜL) 24,00 19,00 2016-2017 TEST FEN YAYINLARI YGS KONU ANLATIMLI FASİKÜLLER TEST FEN YGS DİL ve ANLATIM KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ (6 37,50 30,00 TEST FEN YGS TEMEL MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ (6 37,50 30,00 TEST

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı