29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR"

Transkript

1 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı 15 Haziran 2006 tarihinde yapılmıştır. Meslekî Eğitim Kurulu nun Kararları ve Ekleri bu ilânın ekinde yayımlanmaktadır. 19. Meslekî Eğitim Kurulu Kararlarına göre; Meslekî Eğitim Kurulunda kapsama alınan (Kurul Kararının 3. Maddesinin (a) şıkkı, Ek-2, 1 sayfa) ek listedeki mesleklerin Kanun kapsamına alındığı, Meslekî Eğitim Kanunun Geçici 1. Maddesine göre bu mesleklerde çalışanların, Kanunun öngördüğü haklardan yararlanabilmesi için en yakın Meslekî Eğitim Merkezlerine 01 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları, 2 - Meslek adları değişse dahi, kapsama alınma tarihi eski kapsam tarihiyle devam eden mesleklerde belge sahibi olanların (Kurul Kararının 3. maddesinin (b) şıkkı, Ek-3, 6 sayfa) yeni modüler yapıya göre birleştirilen mesleklerin kapsam tarihleri farklı olan mesleklerde, o ilde en son kapsama alınan meslek dalının kapsama alınma tarihinin esas alınması ve istedikleri takdirde, Meslekî Eğitim Merkezlerine başvurarak belgelerini yeni meslek isimli belgelerle doğrudan değiştirebilecekleri, 3 - Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik meslek dalında; Ön Düzen Ayarcılığı belgesi olanların istedikleri takdirde doğrudan Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik belgesi ile değiştirebilecekleri, 19. Meslekî Eğitim Kurulu Kararı nın Resmi Gazete de yayımlanma tarihinden önce Lastikçilik meslek dalında iş yeri sahibi olanların istedikleri takdirde, içeriği Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimi sonunda yapılacak sınavda, başarılı olduklarında Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik belgesini alabilecekleri (Kurul Kararının 3. maddesindeki (b) şıkkının (iii). ve (iv).) bentleri ). 4 - Modüler yapıya göre alan altındaki bir daldan belge sahibi olan bir kişi aynı alan altındaki diğer dallardan da belge almak isterse, o dala ait fark modüllerini alarak sınavını başarması halinde, alan altındaki diğer dallardan da belge alabilecekleri, 5-15 Haziran 2006 tarihi itibariyle çıraklık eğitimi kapsamında toplam 36 meslek alanı ve 130 meslek dalının isimlerinin ekli çizelgelerde (Kurul Kararının 3. maddesinin (c) şıkkı, Ek 4, 4 sayfa) belirtildiği gibi anılacağı, sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 27. maddesine göre aşağıda belirtilen kalfalara verilecek ustalık eğitimi kurslarının modüler programa göre ders isimleri ile sürelerinin (Kurul Kararının 4. maddesinin (a) ve (b) şıkları); a. Tüm alan ve dallarda Ortak dersler; İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği (32 saat), İş ve İnsan İlişkileri (24 saat), İşletme (16 saat), Sigorta ve Vergi Mevzuatı (16 saat), Çalışma Hukuku (32 saat), Ekonomi (24 saat ), Muhasebe (32 saat) olmak üzere Toplam 176 saat, b. Tüm alan ve dallarda her biri için İleri Meslek dersleri toplam 64 saat olmak üzere, Toplam 240 saat olarak uygulanacağı, sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun Geçici 8. maddesine göre, 15 Haziran 2006 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulaması kapsamına alınmış olan tüm meslek dallarında, Kanunu nun Geçici 1. maddesindeki şartlara sahip olanlara, 01 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 6 aylık ek bir sürenin verildiği, bu durumda olanların, bu süre içinde en yakın Meslekî Eğitim Merkezine başvurmaları (Kurul Kararının 10. maddesi) ilân olunur. EKLER: 19. Meslekî Eğitim Kurulu Karar Tutanağı (3 sayfa) ve aşağıdaki ekleri : Meslekî Eğitim Kurulunda, Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınan üç mesleğe ait eğitim süreleri (Ek-1, 1 sayfa), Meslekî Eğitim Kurulunda kapsama alınan yeni meslekler (Ek-2, 1 sayfa), 3. Modüler program çalışması sonucu meslek adları değişse dahi kapsama alınma tarihi eski kapsam tarihiyle devam eden meslekler (Ek-3, 6 sayfa), 4. Modüler program çalışması sonucu kapsamda olan tüm meslekler (Ek-4, 4 sayfa), 5. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın okul ve kurumlarında uygulanmasına karar verilen 42 meslek alanı ve 194 meslek dalına ait liste (Ek-5, 8 sayfa).

2 19. MESLEKÎ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 15 Haziran 2006 Toplantı Yeri : MEB Merkez Bina Başöğretmen Salonu, Bakanlıklar Ankara Toplantı Saati : Toplantı No : sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 4. Maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK başkanlığında toplanmıştır. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR Meslekî Eğitim Kurulunda alınan kararlar gereği yapılan çalışmalar hakkında Kurul a bilgi sunulmuştur. 18. Mesleki Eğitim Kurulunun Karar Tutanağının 3. Maddesinde karar yazılırken sehven daha önceden kanun kapsamında olduğu halde Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı meslek dalının mükerrer yazıldığı sonradan anlaşıldığından önceki karar metninden çıkarılması oy birliği ile kabul edilmiştir Meslekî Eğitim Kurulunda çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan meslek dallarının çıraklık ve ustalık eğitim süreleri modüler programlara göre; a) Mobilya İskeletçiliği meslek dalı; ilköğretim mezunları için çıraklık eğitim süresi 2 yıl, en az ortaöğretim kurumu mezunları için çıraklık eğitim süresi 1 yıl ve ustalık eğitim süresi 2 yıl olması, b) Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı meslek dalı; ilköğretim mezunları için çıraklık eğitim süresi 2 yıl, en az ortaöğretim kurumu mezunları için çıraklık eğitim süresi 1 yıl ve ustalık eğitim süresi 2 yıl olması, c) Kantin İşletmeciliği meslek dalı; ilköğretim mezunları için çıraklık eğitim süresi 2 yıl, en az ortaöğretim kurumu mezunları için çıraklık eğitim süresi 1 yıl ve ustalık eğitim süresi 2 yıl olması oy birliği ile kabul edilmiştir.(ek-1) 3 - Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü çıraklık öğretim programlarının modüler yapıya dönüştürülmesi sonucunda; a) (Ek-2) de belirtilen yeni mesleklerin isimleri ve eğitim süreleri (yıl olarak) ile tüm illerde 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınması, b) Meslek adları değişse dahi kapsama alınma tarihi eski kapsam tarihiyle devam eden mesleklerde belge sahibi olanların (Ek-3, 6 sayfa); i. Yeni modüler yapıya göre birleştirilen mesleklerin kapsam tarihleri farklı olan mesleklerde, o ilde en son kapsama alınan meslek dalının kapsama alınma tarihinin esas alınması ve alınan kararın Türkiye İş Kurumu na bildirilmesi, ii. İstedikleri takdirde Meslekî Eğitim Merkezlerine başvurarak belgelerini yeni meslek isimli belgelerle doğrudan değiştirebilmeleri, iii. Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik meslek dalında ise; Ön Düzen Ayarcılığı belgesi olanların istedikleri takdirde doğrudan Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik belgesi ile değiştirebilmeleri, iv. Bu kararın Resmi Gazete de yayımlanma tarihinden önce Lastikçilik işyeri sahibi olanların istedikleri takdirde, içeriği Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimi sonunda yapılacak sınavda, başarılı olduklarında Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik belgesini alabilmeleri, v. Modüler yapıya göre alan altındaki bir daldan belge sahibi olan bir kişi aynı alan altındaki diğer dallardan da belge almak isterse, dala ait fark modüllerini alarak sınavını başarması halinde, alan altındaki diğer dallardan da belge alabilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir. c) 15 Haziran 2006 tarihi itibariyle çıraklık eğitimi kapsamında toplam 36 meslek alanı ve 130 meslek dalına ekli çizelgelerde belirtildiği gibi alan ve dal isimlerinin ve sürelerinin Ek-4 te belirtildiği şekilde kurul bilgisine sunulmuştur, (Ek 4, 4 sayfa) sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 27. maddesine göre aşağıda belirtilen kalfalara verilecek ustalık eğitimi kurslarının modüler programa göre ders isimleri ile sürelerinin; a) Tüm alan ve dallarda Ortak dersler; İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği (32 saat), İş ve İnsan İlişkileri (24 saat), İşletme (16 saat), Sigorta ve Vergi Mevzuatı (16 saat), Çalışma Hukuku (32 saat), Ekonomi (24 saat ), Muhasebe (32 saat) olmak üzere Toplam 176 saat, b) Tüm alan ve dallarda her biri için İleri Meslek dersleri toplam 64 saat olmak üzere, toplam 240 saat olarak, eğitimin modüler programa göre yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

3 5 - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Tarım Meslek Liselerinde; Gıda Kontrolü ve Analizleri, Laborant, Ziraat, Veteriner Sağlık, Tarım Teknolojisi, Makine bölümlerinin ve Tapu ve Kadastro ile Meteoroloji meslek alanlarının tüm illerde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınması oybirliği ile kabul edilmiştir. 6 - Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda, örgün ve yaygın eğitim kapsamında uygulanmakta olan meslek alan/dallarının (Ek-5) tüm illerde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınması maddesinin 17. gündem maddesi ile birleştirilmesine oy birliği ile karar alınmıştır. 7 - Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Adalet Meslek Liseleri Zabit Kâtipliği meslek dalında öğrencilerin beceri eğitimi uygulaması yapabilmeleri için tüm illerde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınması oy birliği ile kabul edilmiştir. 8 - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerindeki; Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Acil Tıp Teknisyenliği, Anestezi Teknisyenliği, Tıbbi Sekreterliği, Diş Teknisyenliği, Çevre Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği, Laboratuar Teknisyenliği, Radyoloji Teknisyenliği meslek dallarının tüm illerde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınması oy birliği ile kabul edilmiştir. 9 - Sanayi Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yetkilisi tarafından, kısa bir sürede Ustalık belgesi alınabilmesinin sağlanması konusunda ( 4702 sayılı kanuna göre) açıklama yapılmıştır. Bu konuda, Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde, ilgili birimlerden oluşturulacak bir komisyon tarafından bir çalışma yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir TESK tarafından teklif edilen; 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun Geçici 8. maddesine göre, çıraklık eğitimi uygulaması kapsamındaki tüm meslek dallarında, Kanunun Geçici 1. maddesindeki şartlara sahip olanlara, 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 6 aylık ek bir sürenin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından talep edilen a) Meslek Lisesi mezunlarının izlenmesi projesi hakkında açıklama ve Kopenhag Sürecinin Yaygınlaştırılması Projeleri hakkında açıklama (EARGED). b) Meslekî Yeterlilikler Kurumu kanun tasarısı hakkında açıklama yapılmıştır Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi turizm sektöründe mevcut işgücü tespiti ve geleceğe dönük planlamalarda esas teşkil etmek üzere turizm sektöründe işgücü araştırması konularında MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü kurula bilgi vermiştir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın koordinesinde 2007 yılının Genç Çalışanlar Yılı olarak belirlenmesi ve çalışmalara şimdiden başlanması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir Sağlık konusunda sertifika eğitimlerinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülmesi ve sertifikaların Sağlık Bakanlığınca tescil edilmesi konusundaki bu madde oy birliği ile gündemden çıkarılmıştır TİSK yetkilisi tarafından (TİSK ve TÜRK-İŞ) Eğitim ve İstihdamda Etkinlik Arttırma Projesi ile ilgili konularda açıklama yapılmış olup bu konuda Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde ilgili kurumların katılımı ile bir çalışma komisyonun kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Aşağıda belirtilen iki gündem maddesi oy birliği ile gündeme alınmıştır Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Başbakanlığın tarih ve sayılı yazısı doğrultusunda istihdamı geliştirme konularında görevli bulunan Devlet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yeniden hazırlanan MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARININ İSTİHDAMI konulu genelge taslağı Meslekî Eğitim Kurulu bilgisine sunulmuştur Talim ve Terbiye Kurulu nun tarih ve 269 sayılı kararı ile kabul edilen 42 meslek alanı ve 194 meslek dalının (Ek-5) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı örgün ve yaygın okul ve kurumlarında, uygulanmasına ve tüm illerde Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 MESLEĞE AİT EĞİTİM SÜRELERİ Ek-1 ALAN SIRA NO DAL SIRA NO ALAN VE DAL İSİMLERİ 1 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ ÇIRAKLIK SÜRESİ EN AZ ORTA ÖĞRETİM KURUMU MEZUNLAR İÇİN ÇIRAKLIK SÜRESİ USTALIK EĞİTİM SÜRESİ

4 2 3 1 MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI SATIŞ 1 KANTİN İŞLETMECİLİĞİ AĞAÇ İŞLERİ 1 MOBİLYA İSKELETÇİLİĞİ 19. Mesleki Eğitim Kurulu nda Kapsama Alınan Yeni Meslekler Ek-2 ALAN SIRA NO DAL SIRA NO GEMİ YAPIMI ALAN VE DAL İSİMLERİ İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ ÇIRAKLIK SÜRESİ EN AZ ORTA ÖĞRETİM KURUMU MEZUNLAR İÇİN ÇIRAKLIK SÜRESİ USTALIK EĞİTİM SÜRESİ 1 GEMİ İNŞA TEKSTİL 1 İPLİKÇİLİK 2 TEKSTİL TERBİYE İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 1 HARİTA VE KADASTRO 2 YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (MİMARİ) 3 YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (STATİK) 4 RESTORASYON 5 AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 1 YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ 2 GÜVENLİK SİSTEMLERİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ 1 MAKİNE RESSAMLIĞI GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ 1 KESİMCİLİK YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 1 BARMENLİK MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 1 OTOMOTİV ELEKTRO-MEKANİKERLİĞİ KONAKLAMA HİZMETLERİ 1 KAT Ek-3 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Modüler program çalışması sonucu meslek adları değişse dahi kapsama alınma tarihi eski kapsam tarihiyle devam eden meslekler

5 SIRA NO 1 METAL İŞLERİ ESKİ ALAN VE DALLARI MODÜLER PROGRAM ÇALIŞMASI SONUCU YENİ ALAN VE DAL İSİMLERİ METAL İŞLERİ EN AZ ORTA İLKÖĞRETİM ÖĞRETİM MEZUNLARININ KURUMU ÇIRAKLIK MEZUNLAR İÇİN SÜRESİ ÇIRAKLIK SÜRESİ USTALIK EĞİTİM SÜRESİ 1 KAYNAKÇILIK KAYNAKÇILIK 2 SOĞUK DEMİRCİLİK ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI 3 SICAK DEMİRCİLİK ISIL İŞLEMCİLİĞİ 4 METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ (BAKIRCILIK) METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ (BAKIRCILIK) 5 SAC İŞLERİ SAC İŞLERİ 6 ALÜMİNYUM DOĞRAMACILIĞI METAL DOĞRAMACILIĞI 7 ZİRAAT MAKİNE VE ALETLERİ YAPIM VE TAMİRCİLİĞİ 8 KAPORTA TAMİRCİLİĞİ ELEKTRİKÇİLİK 1 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI OTOMOTİV içinde *OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ dalı olarak yer almıştır. ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ 2 BOBİNAJCILIK BOBİNAJCILIK 3 BAKIM VE ONARIM OTOMASYON SİSTEMLERİ ELEKTRİKÇİLİĞİ ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ASANSÖRCÜLÜK 5 6 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BAKIM VE TAMİRCİLİĞİ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIMCILIĞI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME **(YENİ ALAN) (HAVALANDIRMA) SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME ELEKTRONİK RADYO TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİ HABERLEŞME CİHAZ. BAKIM VE ONARIMI BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI BÜRO MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI MOTORCULUK ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 1 OTO MOTOR TAMİRCİLİĞİ OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ 2 DİZEL MOT. YAK. POMP. VE ENJ. AYARCILIĞI 3 ÖN DÜZEN AYARCILIĞI DİZEL MOTORLARI YAKIT POMPASI VE ENJEKTÖR AYARCILIĞI ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKÇİLİK 4 OTO ELEKTRİKÇİLİĞİ OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ

6 MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ 6 MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ 7 İŞ MAKİNELERİ TAMİRCİLİĞİ Modül programı tamamlanmadığı için ilgili dala başvuru olması halinde eski program uygulanır. OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCILIĞI 8 OTO BOYACILIĞI OTOMOTİV BOYACILIĞI 9 METAL İŞLERİ içinde KAPORTACILIK dalının karşılığı DÖŞEMECİLİK OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ DÖŞEMECİLİK 1 OTO DÖŞEMECİLİĞİ OTO DÖŞEMECİLİĞİ 2 MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ AĞAÇ İŞLERİ 1 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ (BOYA, CİL. LAKE. POL.) AĞAÇ İŞLERİ ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ 2 MOBİLYACILIK MOBİLYACILIK 3 DOĞRAMACILIK DOĞRAMACILIK 4 AĞAÇ OYMACILIĞI AĞAÇ OYMACILIĞI TEKNE İMALATÇILIĞI içinde TEKNE İMALATÇILIĞI dalının karşılığı MATBAACILIK AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI MATBAA TEKNOLOJİSİ 1 DİZGİ BASKI ÖNCESİ 2 TİPO BASKI 3 OFSET BASKI BASKI 4 SERİGRAFİ - CİLTLEME BASKI SONRASI 5 MATBAACILIK (GENEL) OTELCİLİK Modül programı tamamlanmadığı için ilgili dala başvuru olması halinde eski program uygulanır. KONAKLAMA HİZMETLERİ 1 RESEPSİYON (ÖN BÜRO) ÖN BÜRO 2 SERVİS (GARSONLUK) FOTOĞRAFÇILIK YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ içinde SERVİS ELEMANI dalı olarak yer almıştır. FOTOĞRAFÇILIK 1 FOTOĞRAFÇILIK FOTOĞRAFÇILIK SAATÇİLİK SAATÇİLİK 1 SAAT TAMİRCİLİĞİ SAAT TAMİRCİLİĞİ ÇİÇEKÇİLİK ÇİÇEKÇİLİK 1 ÇİÇEKÇİLİK ÇİÇEKÇİLİK KURU TEMİZLEMECİLİK KURU TEMİZLEMECİLİK 1 KURU TEMİZLEMECİLİK KURU TEMİZLEMECİLİK AVİZECİLİK AVİZE İMALATCILIĞI 1 AVİZE İMALATÇILIĞI AVİZE İMALATÇILIĞI

7 REKLÂM TABELACILIĞI REKLÂM TABELACILIĞI 1 REKLÂM TABELACILIĞI REKLÂM TABELACILIĞI ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 1 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK TESVİYECİLİK MAKİNE TEKNOLOJİSİ 1 TESVİYECİLİK TESVİYECİLİK 2 TORNACILIK TORNACILIK 3 FREZECİLİK FREZECİLİK 4 TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ 5 KALIPÇILIK ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK 6 VARGEL PLANYACILIK MODELCİLİK 1 MODELCİLİK KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLERİ 1 KUYUMCULUK (ALTIN VE GÜMÜŞ İŞLEME.) Modül programı tamamlanmadığı için ilgili dala başvuru olması halinde eski program uygulanır. ENDÜSTRİYEL MODELLEME KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ KUYUMCULUK (ALTIN-GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ) 2 VİTRİN KUYUMCULUĞU VİTRİN KUYUMCULUĞU TESİSATÇILIK 1 DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSATÇILIK GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇILIK ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR SERVİSCİLİĞİ 2 KALORİFERCİLİK KALORİFERCİLİK DÖKÜMCÜLÜK 1 DÖKÜMCÜLÜK 2 HADDECİLİK 3 ÇELİKHANE İŞLETMECİLİĞİ TEKSTİL DÖKÜM TEKNOLOJİSİ DÖKÜMCÜLÜK TEKSTİL 1 DOKUMACILIK DOKUMACILIK 2 TRİKOTAJCILIK ÖRMECİLİK KONFEKSİYON GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ 1 İÇ GİYİM İÇ GİYİM MODELİSLİĞİ 2 DIŞ GİYİM MODEL MAKİNECİLİK ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ 3 DERİ KONFEKSİYON DERİ GİYİM TERZİLİK 1 ERKEK TERZİLİĞİ ERKEK TERZİLİĞİ 2 BAYAN TERZİLİĞİ KADIN TERZİLİĞİ

8 BERBERLİK BERBERLİK 1 ERKEK BERBERLİĞİ ERKEK BERBERLİĞİ 2 KUAFÖRLÜK KUAFÖRLÜK 3 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK SERAMİKÇİLİK 1 SERAMİK VE ÇİNİCİLİK YİYECEK HAZIRLAMA VE PİŞİRME CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK **(YENİ ALAN) CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK SERAMİK ÇİNİ DEKORLAMA MODEL VE KALIP HAZIRLAMA SERAMİK DEKORLAMA SERAMİK ŞEKİLLENDİRME YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 1 AŞÇILIK AŞÇILIK 2 PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEMECİLİK PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEMECİLİK 3 FIRINCILIK FIRINCILIK ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ OTELCİLİK içinde SERVİS (GARSONLUK)dalının karşılığı PLASTİKÇİLİK ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ SERVİS PLASTİKÇİLİK 1 PLASTİK İŞLEMECİLİĞİ PLASTİK İŞLEMECİLİĞİ 2 PLASTİK DOĞRAMACILIĞI KAROSERCİLİK İNŞAAT TEKNOLOJİSİ içinde * PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI dalı olarak yer almıştır. AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 1 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ AHŞAP KAROSERCİLİĞİ SATIŞ 1 SATIŞ GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ SATIŞ 2 MOBİLYA SATIŞ MOBİLYA SATIŞ SAAT, ELEKTRİKLİ ALETLER VE ELEKTRONİK ARAÇLAR SATIŞ MEYVE VE SEBZE SATIŞ ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ AYAKKABI, DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ OTO YEDEK PARÇA SATIŞ SAAT, ELEKTRİKLİ ALETLER VE ELEKTRONİK ARAÇLAR SATIŞ MEYVE VE SEBZE SATIŞ ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ AYAKKABI, DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ OTO YEDEK PARÇA SATIŞ

9 SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMELER SATIŞ SANAYİ MAKİNELERİ SATIŞ KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEMELERİ SATIŞ CAM İŞLEMECİLİĞİ 1 CAM İŞLEMECİLİĞİ (FİNİSAJ) HALICILIK SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMELER SATIŞ SANAYİ MAKİNELERİ SATIŞ KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEMELERİ SATIŞ CAM TEKNOLOJİSİ CAM ÜRÜN ÜRETİMİ CAM ÜRÜN İŞLEMECİLİĞİ EL DOKUMA 1 HALICILIK KİRKİTLİ DOKUMA AYAKKABICILIK 1 AYAKKABICILIK 2 FORA, FREZE VE GAZUMANCILIK AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ AYAKKABI İMALATÇILIĞI 3 SAYACILIK SAYACILIK 4 DERİCİLİK DERİCİLİK içinde ÇANTACILIK VE SARACİYE dalının karşılığı ÇANTA VE SARACİYE DERİCİLİK 1 DERİCİLİK (DERİ İŞLEMECİLİĞİ) DERİ İŞLEMECİLİĞİ 2 ÇANTACILIK VE SARACİYE YAPICILIK 1 DUVARCILIK 2 TAŞCILIK AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ içinde * ÇANTA VE SARACİYE dalı olarak yer almıştır. İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DUVARCILIK 3 SIVACILIK SIVACILIK 4 DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI 5 BETONARME DEMİRCİLİĞİ BETONARME DEMİRCİLİĞİ 6 BETON VE BETONARME KALIPÇILIĞI 7 BOYA, BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA BETONARME KALIPÇILIĞI VE ÇATICILIK 8 PLASTKÇİLİK içinde PVC DOGRAMA İMALAT VE PLASTİK DOĞRAMACILIĞI dalının MONTAJCILIĞI karşılığı 33 TEKNE İMALATÇILIĞI GEMİ YAPIMI BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA

10 1 TEKNE İMALATÇILIĞI TAŞÇILIK 34 1 MERMERCİLİK VE SÜSLEME 35 TAŞÇILIĞI KÂĞITÇILIK AĞAÇ İŞLERİ içinde * AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI dalı olarak yer almıştır. MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI KÂĞIT TEKNOLOJİSİ 1 KÂĞIT VE ODUN HAMURU TEKNOLOJİSİ 2 KÂĞIT ÜRETİMİ SELÜLOZ VE KLOR TEKNOLOJİSİ 3 KÂĞIT İŞLEMECİLİĞİ Ek-4 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MODÜLER PROGRAM ÇALIŞMASI SONUCU KAPSAMDA OLAN TÜM MESLEKLER ALAN NUMARASI DAL NUMARASI AĞAÇ İŞLERİ ALAN VE DAL İSİMLERİ İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ ÇIRAKLIK SÜRESİ EN AZ ORTA ÖĞRETİM KURUMU MEZUNLAR İÇİN ÇIRAKLIK SÜRESİ 1 AĞAÇ OYMACILIĞI 2 AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI 3 DOĞRAMACILIK 4 MOBİLYACILIK 5 MOBİLYA İSKELETÇİLİĞİ 6 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK AVİZE İMALATCILIĞI 9 AVİZE İMALATÇILIĞI AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 10 AYAKKABI İMALATÇILIĞI 11 ÇANTA VE SARACİYE 12 SAYACILIK BERBERLİK 13 ERKEK BERBERLİĞİ 14 KUAFÖRLÜK CAM TEKNOLOJİSİ 15 CAM ÜRÜN İŞLEMECİLİĞİ 16 CAM ÜRÜN ÜRETİMİ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK USTALIK EĞİTİM SÜRESİ 17 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

11 ÇİÇEKÇİLİK DERİCİLİK 18 ÇİÇEKÇİLİK 19 DERİ İŞLEMECİLİĞİ DÖKÜM TEKNOLOJİSİ 20 DÖKÜMCÜLÜK DÖŞEMECİLİK 21 MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ 22 OTO DÖŞEMECİLİĞİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 23 BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ 24 BOBİNAJCILIK 25 BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ 26 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ 27 ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ 28 ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIMCILIĞI 29 ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM 30 GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ 31 GÜVENLİK SİSTEMLERİ 32 HABERLEŞME SİSTEMLERİ 33 OTOMASYON SİSTEMLERİ 34 YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ EL DOKUMA 35 KİRKİTLİ DOKUMA FOTOĞRAFÇILIK 36 FOTOĞRAFÇILIK GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ 37 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSATÇILIĞI 38 ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR SERVİSÇİLİĞİ 39 ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇILIK 40 KALORİFERCİLİK GEMİ YAPIMI 41 GEMİ İNŞA GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ 42 ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ 43 DERİ GİYİM 44 ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ 45 ERKEK TERZİLİĞİ 46 İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ 47 KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ 48 KADIN TERZİLİĞİ

12 KESİMCİLİK 50 MODEL MAKİNECİLİK İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 51 AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI 52 BETONARME DEMİRCİLİĞİ 53 BETONARME KALIPÇILIĞI VE ÇATICILIK 54 BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA 55 DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI 56 DUVARCILIK 57 HARİTA VE KADASTRO 58 PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI 59 RESTORASYON 60 SIVACILIK 61 YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (MİMARİ) 62 YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (STATİK) KÂĞIT TEKNOLOJİSİ 63 KÂĞIT ÜRETİMİ KONAKLAMA HİZMETLERİ 64 KAT 65 ÖN BÜRO KURU TEMİZLEMECİLİK 66 KURU TEMİZLEMECİLİK KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ 67 KUYUMCULUK (ALTIN-GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ) 68 VİTRİN KUYUMCULUĞU MAKİNE TEKNOLOJİSİ 69 ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK 70 ENDÜSTRİYEL MODELLEME 71 FREZECİLİK 72 MAKİNE RESSAMLIĞI 73 TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ 74 TESVİYECİLİK 75 TORNACILIK MATBAA TEKNOLOJİSİ 76 BASKI 77 BASKI ÖNCESİ 78 BASKI SONRASI MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI 79 MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI METAL İŞLERİ 80 ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI 81 ISIL İŞLEMCİLİĞİ

13 KAYNAKÇILIK 83 METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ (BAKIRCILIK) 84 METAL DOĞRAMACILIĞI 85 SAC İŞLERİ 86 TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 87 DİZEL MOTORLARI YAKIT POMPASI VE ENJEKTÖR AYARCILIĞI 88 İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCILIĞI 89 MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI 90 OTOMOTİV BOYACILIĞI 91 OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ 92 OTOMOTİV ELEKTRO-MEKANİKERLİĞİ 93 OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ 94 OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ 95 OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ 96 ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKÇİLİK PLASTİKÇİLİK 97 PLASTİK İŞLEMECİLİĞİ REKLÂM TABELACILIĞI 98 REKLÂM TABELACILIĞI SAATÇİLİK 99 SAAT TAMİRCİLİĞİ SATIŞ AYAKKABI, DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMELER SATIŞ GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ 103 İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ 104 KANTİN İŞLETMECİLİĞİ 105 KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ 106 MEYVE VE SEBZE SATIŞ 107 MOBİLYA SATIŞ 108 OTO YEDEK PARÇA SATIŞ 109 SAAT, ELEKTRİKLİ ALETLER VE ELEKTRONİK ARAÇLAR SATIŞ 110 SANAYİ MAKİNELERİ SATIŞ 111 SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ 112 ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ

14 113 TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ SERAMİK TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEMELERİ SATIŞ 115 ÇİNİ DEKORLAMA 116 MODEL VE KALIP HAZIRLAMA 117 SERAMİK DEKORLAMA 118 SERAMİK ŞEKİLLENDİRME SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKSTİL 119 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME 120 DOKUMACILIK 121 İPLİKÇİLİK 122 ÖRMECİLİK 123 TEKSTİL TERBİYE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 124 AŞÇILIK 125 BARMENLİK 126 ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ 127 FIRINCILIK 128 PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEMECİLİK 129 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ 130 SERVİS TARİH VE 269 SAYILI T.T. KURULU KARARI İLE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA UYGULAMAYA KONULAN ALAN VE DALLAR ISCED 97 YE GÖRE UYGULAMADAKİ ALAN ALAN ADI DALLAR KOD VE ( ) 342 PAZARLAMA VE REKLÂMCILIK 347 ÇALIŞMA HAYATI 342 PAZARLAMA VE REKLÂMCILIK 341 TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ 343 FİNANS BANKACILIK VE SİGORTA/ 344 MUHASEBE VE VERGİ 345 YÖNETİM VE İDARE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ORGANİZASYON HİZMETLERİ PAZARLAMA SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ MUHASEBE VE FİNANSMAN 541 GIDA İŞLEME ÇAY TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ PAZARLAMA VE PERAKENDE MUHASBE VE FİNANSMAN GIDA TEKNOLOJİSİ Halkla İlişkiler Müşteri Temsilciliği Kamuoyu Araştırmacılığı Fuar Organizasyonu Özel Organizasyonlar Satış Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı Dış Ticaret Ofis Elemanlığı Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı Gıda Kontrol Süt İşleme

15 524 KİMYA VE İŞLEME 522 ELEKTRİK VE ENERJİ 582 İNŞAAT VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 543 MATERYALLER (AHŞAP,KAĞIT, PLASTİK,CAM,SERAMİK) ZEYTİN TEKNOLOJİSİ LASTİK TEKNOLOJİSİ KİMYA BOYA DERİ PETRO KİMYA SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA SIHHİ TESİSAT) TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI) TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA DOĞALGAZ ŞEBEKE TESİSATÇILIĞI) TESİSAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEMECİLİK MOBİLYA VE DEKORASYON AHŞAP YAT 215 EL SANATLARI BECERİLERİ ENSTÜRMAN (ÇALGI) YAPIM 543 MATERYALLER (AHŞAP, KAĞIT, PLASTİK, CAM,SERAMİK) 215 EL SANATLARI BECERİLERİ ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (DEKORLAMA) ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (ŞEKİLLENDİRME) KİMYA TEKNOLOJİSİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME AHŞAP TEKNOLOJİSİ MÜZİK ALETLERİ YAPIMI SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Sebze ve Meyve İşleme Hububat İşleme Zeytin İşleme Çay Üretimi ve İşleme Kimya Kimya Proses Petrol-Rafineri Petrol-Petrokimya Lastik Üretimi Deri İşleme Boya Üretimi ve Uygulama Soğutma Sistemleri Klima Sistemleri Merkezi İklimlendirme Sistemleri Isıtma ve Sıhhi Tesisat Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Mobilya İmalatı Mobilya Döşeme Ahşap Üst Yüzey İşleme Ahşap Süsleme Ahşap İskelet İmalatı Ahşap Doğrama Ahşap Yat ve Tekne İmalatı Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı Yaylı Enstrüman Yapımı Çini İşleme Sır Üstü Dekorlama Alçı Model Kalıp Tornada Form Şekillendirme Serbest Seramik Şekillendirme Cam Şekillendirme Tezyinat İndirme Vitray

16 542 TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI, DERİ 542 TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI, DERİ 542 TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI, DERİ BOYA-APRE DOKUMA İPLİK ÖRME TEKNOLOJİSİ TEKSTİL (BOYA - APRE) TEKSTİL (DOKUMA) TEKSTİL (İPLİK) TEKSTİL (ÖRME TEKNOLOJİSİ) TEKSTİL ( KONFEKSİYON) DERİ KONFEKSİYON KONFEKSİYON AYAKKABICILIK 215 EL SANATLARI BECERİLERİ EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ 215 EL SANATLARI BECERİLERİ 213 GÖRSEL VE İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA ÜRETİM 213 GÖRSEL VE İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA ÜRETİM 213 GÖRSEL VE İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA ÜRETİM 321 GAZETECİLİK VE HABER YAYMA BASKI (TİPO OFSET) CİLT VE SERİGRAFİ DİZGİ MATBAA REPREDÜKSİYON VE KLİŞE RADYO TELEVİZYON GRAFİKERLİK GAZETECİLİK TEKSTİL TEKNOLOJİSİ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MATBAA RADYO TELEVİZYON FOTOĞRAF VE GRAFİK GAZETECİLİK İplik Endüstriyel Dokuma Terbiye Teknolojileri Endüstriyel Örme Kadın Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği İç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Model Makineciliği Deri Giyim Kadın Terziliği Erkek Terziliği Kesim Ayakkabı Modelistliği Ayakkabı Üretimi Saraciye Üretimi Saraciye Modelistliği El Dokuma Nakış Sanayi Nakışı Takı İmalatçılığı Baskı Öncesi Ofset Baskı Flekso Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi Ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Kameramanlık Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı Fotoğraf Çekim Fotoğraf Baskı Grafik Yazılı Basın Muhabirliği TV Muhabirliği Foto Muhabirliği Sayfa Sekreterliği

17 214 TASARIM 211 GÜZEL SANATLAR DEKORATİF SANATLAR PLASTİK SANATLAR SANAT VE TASARIM İç Mekan Dekorasyon Plastik Sanatlar Dekoratif Sanatlar 815 SAÇ BAKIM VE GÜZELLİK HİZMETLERİ CİLT BAKIMI VE KUAFÖRLÜK GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ Saç Bakımı Güzellik Hizmetleri Vücut Bakım ve Masaj 761 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 723 SAĞLIK HİZMETLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Erken Çocukluk Eğitimi Özel Eğitim 723 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 762 SOSYAL İŞLER/HİZMETLER YAŞLI BAKIM HASTA VE YAŞLI VE HİZMETLERİ Hasta Bakımı Yaşlı Bakımı Engelli Bakımı Mutfak 811 OTEL, RESTORAN VE YİYECEK SAĞLAMA AĞIRLAMA VE GIDA YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Servis Bar Pastacılık Host/Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) 811 OTEL, RESTAURAN VE YİYECEK SAĞLAMA 812 SEYAHAT, TURİZİM VE EĞLENCE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA HİZMETLERİ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Ön Büro Kat Hizmetleri Rezarvasyon Elemanı Operasyon 812 SEYAHAT, TURİZİM VE EĞLENCE EĞLENCE HİZMETLERİ EĞLENCE HİZMETLERİ Animatörlük Çocuk Animatörlüğü Yönetici Sekreterliği 346 SEKRETERLİK VE BÜRO İŞLERİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK Ticaret Sekreterliği Hukuk Sekreterliği Tıp Sekreterliği 525 MOTORLU ARAÇLAR GEMİLER VE UÇAKLAR MOTOR İŞ MAKİNALARI ( BAKIM) İŞ MAKİNALARI ( OPERATÖR- ONARIM) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Otomotiv Elektromekanik Otomotiv Gövde Otomotiv Boya İş Makineleri Tarım Makineleri 525 MOTORLU ARAÇLAR GEMİLER VE UÇAKLAR UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR) UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ UÇAK BAKIM Uçak Gövde-Motor Uçak Elektroniği 525 MOTORLU ARAÇLAR, GEMİLER VE UÇAKLAR 840 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 582 İNŞAAT VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ Raylı Sistemler Makine Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Raylı Sistemler İşletme Raylı Sistemler İnşaat 840 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 624 BALIKÇILIK GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME GEMİ MAKİNALARI DENİZCİLİK Makine Zabitliği Gemi Elektroniği ve Haberleşme Gemi Otomasyonu

18 525 MOTORLU ARAÇLAR GEMİLER VE UÇAKLAR 543 MATERYALLER 521 MEKANİK VE METAL İŞLERİ 521 MEKANİK VE METAL İŞLERİ GÜVERTE SU ÜRÜNLERİ GEMİ İNŞAA PLÂSTİK İŞLEME PLASTİK TEKNOLOJİSİ MAKİNE BİL. DES. END. MOD. (AHŞAP MODELLEME) BİL. DES. END. MOD. (METAL MODELLEME) BİL. DES. END. MOD. (PLASTİK MODELLEME) BİL. DES. END. MOD. (BİL. DES. MODELLEME) BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) KALIP KONFEKSİYON MAKİNALARI BAKIM VE ONARIMI MAKİNE RESSAMLIĞI MERMER TEKNOLOJİSİ MODEL TESVİYE ENDÜSTRİYEL MEKANİK 521 MEKANİK VE METAL İŞLERİ METAL İŞLERİ 521 MEKANİK VE METAL İŞLERİ 522 ELEKTRİK VE ENERJİ 523 ELEKTRONİK VE OTOMASYON DÖKÜM END. DÖKÜM METALURJİ İZABE ELEKTRİK ELEKTRO MEKANİK TAŞIYICILAR ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK OTOMATİK KUMANDA TELEKOMÜNİKASYON DENİZ ARAÇLARI YAPIMI PLASTİK TEKNOLOJİSİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL TEKNOLOJİSİ METALURJİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Gemi Yönetimi Yat Kaptanlığı Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Su Ürünleri Üretimi Deniz Araçları Ressamlığı Çelik Gemi İnşaa Deniz Araçları Tesisat Donatımı Plastik İşleme Plastik Kalıp Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Bilgisayarlı Makine İmalatı Endüstriyel Kalıp Mermer İşleme Makine Bakım Onarım Kaynakçılık Isıl İşlem Çelik Konstrüksiyon Metal Doğrama İzabe Döküm Bobinaj Büro Makinaları Teknik Servisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri Güvenlik Sistemleri Haberleşme Sistemleri

19 Otomasyon Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 523 ELEKTRONİK VE OTOMASYON 523 ELEKTRONİK VE OTOMASYON 481 BİLGİSAYAR BİLİMİ 482 BİLGİSAYAR KULLANIMI TIP ELEKTRONİĞİ MEKATRONİK ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (ELEKTRONİK) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKANİK) KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ, MİKROTEKNİK, HİDROLİK VE PHÖNAMATİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR (YAZILIM) BİLGİSAYAR (DONANIM) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ENDÜSRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 622 BAHÇIVANLIK SÜS BİTKİLERİ BAHÇECİLİK 582 YAPI VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALT YAPI İNŞAAT (ÜST YAPI) HARİTA VE KADASTRO RESTORASYON YAPI 840 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YAPI RESSAMLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazlar Endüstriyel Kontrol Mekatronik Ağ İşletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servisi Dış Mekan Bitkileri İç Mekan Bitkileri Kesme Çiçek i Çiçek Düzenleme Sebze Yetiştirme Meyve Yetiştirme Peyzaj Harita ve Kadastro Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Statik Yapı Teknik Ressamlığı Ahşap Doğrama Kaplama PVC Doğrama ve Montaj Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık Yapı Yüzey Kaplama Yapı Dekorasyon Yapı Yalıtımı Duvarcılık Restorasyon İç Mekan Teknik Ressamlığı Yapı Laboratuarı Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Lojistik

20

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ 1 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 DERLEYEN : ALPER DOLAMAÇ ( SINIF ÖĞRETMENİ ) 1984 YILI SAYI TARİH

Detaylı

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak. 999 İlkokul 1000 Ortaokul 1001 İlköğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2003 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk

Detaylı

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI 0210.00 Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları 0310.00 Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler 1111.01 Cumhurbaşkanı 1111.02 TBMM başkanı 1111.03

Detaylı

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ

SGK 2012 YILI GÜNCEL MESLEK KODLARI VE MESLEK ADLARI LİSTESİ Sayfa 1 / 416 Güncellenme Tarihi: 27.06.2012 MESLEK KODU MESLEK ADI 8151.49 - Şönil İplik Üretim İşçisi 7112.09 - Şömine Ustası 8131.58 - Şurup İmal İşçisi 8161.19 - Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi) 8332.06

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1015 Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik 5795 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 5904 Adli Tıp Teknikerliği 1022 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 5198 Ameliyathane Teknikerliği

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir önlisans programından 91,95434 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 9,49734 Sosyal Güvenlik önlisans programından 78,6224

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

Önlisans Programları Kod Ad

Önlisans Programları Kod Ad Kod Ad 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 9339 ADALET MESLEK EĞİTİMİ 6352

Detaylı

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1)

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1) 1101 1103 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6201 6203 6205 6207 6209 6211

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 3003 mezun 1102 6352 3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun 9098 3005 Acil Bakım

Detaylı

Nitelik Kod Klavuzu (Özel Koşullar)

Nitelik Kod Klavuzu (Özel Koşullar) Kodu 1101 1103 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6201 6203 6205 6207 6209

Detaylı