T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI"

Transkript

1 T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI

2 SAYFA 2 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.

3 SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI SAYFA 3 İÇİNDEKİLER ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARINDA SPORUN YERİ VE ÖNEMİ SPORCU ÖĞRENCİLER VE ONLARDAN BEKLENEN DAVRANIŞLAR YAŞANTISINDA OLUMLU DAVRANIŞ SERGİLEYEN SPORCU ÖĞRENCİLERE VERİLECEK ÖDÜLLER KULÜP, OKUL TAKIMI ÇALIŞMALARINDA VE OKULDA İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR GÖSTERDİĞİNDE SPORCU ÖĞRENCİLERİMİZİN KARŞILAŞACAĞI SONUÇLAR SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABININ BENİMSENMESİ VE UYGULANMASI

4 SAYFA 4 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARINDA SPORUN YERİ VE ÖNEMİ Toplumlarda eğitimden beklenenler geniş bir alana yayılmaktadır. Bireyin bilgili kılınması, bireyin kişiliğini geliştirmesi eğitimden beklenmektedir. Bunun yanı sıra eğitimin, bireylere toplumca istenilen davranışları ve davranış değişikliklerini kazandırması, bireyin gelişen topluma ve yaşama uyum sağlamasını kolaylaştırması istenmektedir. Eğitimden beklenenler bu kadar geniş olduğunda öğrencinin yeteneklerinin en üst düzeyde gelişmesi için, eğitimin yalnızca öğretim ile yapabilecekleri veya yapabildikleri sınırlı olup öğretimin yanı sıra okulda bazı başka etkinliklere de gereksinim doğmaktadır. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir. Bunun içindir ki okuldaki eğitim ve öğretim uygulamalarının bu ilke çerçevesinde, bireyin bütün olarak gelişmesine yönelmesi gerekmektedir. Bireyin yaşamının çeşitli özellikleri arasında değişmez bir etkileşim vardır. Çağdaş anlayışa uygun olarak eğitimdeki amacın gerçekleşmesi, bireyin zihinsel eğitiminin yanı sıra fiziksel eğitimi ile olanaklıdır. Hareket etmeyi öğrenme ve hareketler yoluyla öğrenmeyi amaçlayan beden eğitimi, genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır ve genel eğitimin amaçlarına hareketler aracılığı ile katkıda bulunur.

5 SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI SAYFA 5 Genel eğitim içinde büyük öneme sahip olan beden eğitimi ve sporun temel amacı, çocukların fiziksel etkinlikler yolu ile eğitimini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede beden eğitimi ; fiziksel aktiviteler ile öğrenci gelişimine, bilgisine, tutumlarına, motor ve davranışsal becerilerine eğlenceli katılım sağlamak amacıyla yapılan ve fiziksel devamlılık içeren aktif hayat şeklidir (Pate, Corbin ve Pangrazi, 1998) diye tanımlanmaktadır. Spor ise beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli dallarda üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan, yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Günümüzde, beden eğitimi ve sporun hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte insan yaşamındaki önemi giderek artmış ve eğitim amaçlarının insana kazandırabileceği önemli bir disiplin durumuna gelmiştir.

6 SAYFA 6 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI Beden eğitimi ve spor, fiziksel gelişimi desteklemenin yanı sıra ; Bireylerin duygularını kontrol edebilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar. Serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur. Olumlu arkadaşlık ilişkileri kurmaya, sosyal çevrenin genişlemesine yardımcı olur. Güçlü bağlar, bağlılık, takım ruhu, grup etkileşimi gibi oyun ve spor alanlarında görülen özelliklerin bireyin kişilik gelişimine katkıları vardır. Takım arkadaşlarına ve rakibe uyum, toplumsal uyumun sağlanmasına etkili olur. Psikomotor becerileri geliştirir. Sağlık ve korunma alışkanlıklarının gelişimini sağlar. Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar. Toplumsal ve bireysel sorumluluğu geliştirir. Başkalarına, kurallara saygıyı öğretir. Ölçülü ve planlı çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir. Birlikte olma, birlikte iş yapma becerilerini geliştirmeye ve bir gruba ait olma duygusunu yaşamaya olanak verir. Otoriteye saygıyı geliştirir. Öz güveni artırır. Olumlu benlik algısının gelişmesini sağlar. Liderlik ve organizasyon becerilerini geliştirir. İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Beden Eğitimi Zümresi; Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılapları nın ışığında uyguladığı eğitim-öğretim programlarıyla - öğrencilerin gelişim özelliklerini de

7 SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI SAYFA 7 göz önünde tutarak - onları kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi, ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tevfik Fikretliler Spor Kulübü de bu amaca hizmet etmek amacıyla 1998 yılında kurulmuş olup etkinliklerine devam etmektedir. Kulüp takımlarının tamamının sporcu kadroları, sadece okulumuz öğrencilerinden oluşmaktadır. SPORCU ÖĞRENCİLER VE ONLARDAN BEKLENEN DAVRANIŞLAR Beden eğitimi zümresi, beden eğitimi dersi dışında da spor etkinlikleri düzenleyerek bu etkinliklere katılan öğrencilerimizden Tevfik Fikretliler Spor Kulübü ne ve okul takımlarımıza yukarıda sözü edilen amaçlar doğrultusunda sporcu öğrenciler seçmektedir. Okul hem öğrencisi hem de sporcusu olan bu öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk ün, Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. sözünün ışığında yetiştirmeye çabalamaktadır. Bu nedenle sporcu öğrencilerin iyi bir sporcu olabilmeleri için sadece uygun fiziksel yapıya sahip veya yetenekli olmaları yeterli görülmemekte aynı zamanda;

8 SAYFA 8 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI Kendine güvenli ama rakiplerini asla kendinden zayıf görmeyen, Her zaman duyarlı ve hoşgörülü olan; ama asla kazanma hırsını kaybetmeyen, Sorumluluklarının bilincinde olan ve sporun bir takım oyunu olduğunu unutmayan, Çok çalışan, Sportmen kişiliği ile sadece sahada değil, okulda derslerinde de başarılı olabilmek için çalışan, Beslenmesine, uykusuna, sağlığına, günlük programına ve özel yaşantısına özen gösteren, Takım arkadaşlarına, rakiplerine, antrenörlerine, hakemlere ve seyircilere saygılı davranan, Antrenman yapmaktan asla kaçınmayan, Kazandığı başarılarla şımarmayan ve başarısızlıklar karşısında isteğini asla kaybetmeyen, Büyüklere saygılı, küçüklere sevecen davranmayı kendine ilke edinen, Çevresiyle ilişki ve iletişim kuran, kaba söz ve davranışlar konusunda duyarlı davranan, Okul yönetimi ve öğretmenlerinden yönetmeliklere bağlı sözlü ya da yazılı uyarı almayan, Okul ve spor yaşamında disiplinli ve programlı çalışmanın başarının anahtarı olduğunu aklından asla çıkarmayan bir insan olmaları da beklenmektedir. Olumlu davranışların kazandırılması sürecinde öğrencilere; Beklenen davranışlar ve nedenleri açıklanmakta, Model olunmakta, Olumlu davranışları denemeleri için fırsatlar sağlanmakta,

9 SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI SAYFA 9 YAŞANTISINDA OLUMLU DAVRANIŞ SERGİLEYEN SPORCU ÖĞRENCİLERE VERİLECEK ÖDÜLLER Özel Tevfik Fikret Okulları nda sporcu öğrenciler arasından ödüllendirilecekleri belirlemek üzere şöyle bir yol izlenmektedir: Yukarıda belirtilen beklenen davranışları gösteren sporcu öğrencilerimizi; Her dönem sonunda takımın kaptanı, takım arkadaşlarıyla görüşerek belirler. Takım Kaptanı, belirlenen öğrencilerin adlarını, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak Beden Eğitimi Dersi Zümre Başkanlığına önerir. Önerilen öğrencilerin durumu Beden Eğitimi Zümresi Öğretmenleri ve antrenörleri tarafından görüşülür. Ödüllendirilmesine karar verilen sporcu öğrenciler okul yönetimi tarafından onaylandığı takdirde SPORCU ONUR ÖDÜLÜ almaya hak kazanır. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda okulumuz adına yarışan ve derece elde eden öğrencilerimize, koşullar uygun olduğu takdirde, vakıfça uygun görülen oranda Sporcu Başarı Bursu verilir.

10 SAYFA 10 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI KULÜP, OKUL TAKIMI ÇALIŞMALARINDA VE OKULDA İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR GÖSTERDİĞİNDE SPORCU ÖĞRENCİLERİMİZİN KARŞILAŞACAĞI SONUÇLAR Özel Tevfik Fikret Okulları nda sporcu öğrenciler takım çalışmalarında veya okulda istenmeyen davranışlar gösterdiği durumlarda karşılaşacağı sonuçları belirlemek üzere şöyle bir yol izlenmektedir. İstenmeyen davranışlar gösteren sporcu öğrencinin durumu, ortaokulda Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu nda; lisede ise Disiplin Kurulu nda görüşülür. Kurul, antrenöründen de görüş alarak bir yaptırım takdirinde bulunur. Sporcu öğrenciler için uygulanacak yaptırımlar şunlardır: Maçlarının olduğu günlerde okula eşofmansız gelmesi, Maçlarda oynama süresinin kısalması, Antrenmana alınmaması veya etkin katılmaması, Takımdan kısa süreli uzaklaştırılması, Maçlar sırasında tribünde oturması, Maçlara götürülmemesi, Takımdan süresiz uzaklaştırmadır. Kurul, uygun gördüğü yaptırımı Okul Müdürüne sunar. Yaptırım, Okul Müdürünün onayından sonra uygulanır.

11 SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABI SAYFA 11 Yaptırım uygulanmasından sonraki süreçte; sporcu öğrenci beden eğitimi dersi öğretmenleri tarafından gözlenir, öğrencinin istenen davranışı alışkanlık haline getirdiği görüldüğünde yaptırımın kaldırılması veya hafifletilmesi için ortaöğretimde Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu na, lisede Disiplin Kurulu na yazılı olarak başvurulur. Kurul bu öneriyi uygun görürse Okul Müdürünün onayına sunar. Okul Müdürünün onayından sonra yaptırım kaldırılabilir veya hafifletilebilir. SPORCU ÖĞRENCİ EL KİTABININ BENİMSENMESİ VE UYGULANMASI Sporcu Öğrenci El Kitabı sporcu öğrencilerin ortak davranış kurallarını belirler. Tüm üyeler bu konuda bilgilendirilir ve her üye bu kitabın geliştirilmesine yardımcı olabilir. Tüm üyeler, ortak yaşamın işleyişine dair bu kurallara saygı göstermekle yükümlüdür. Takıma seçilen her öğrenci, bu kitapta yer alan kurallara uymayı ve uymadığında sonuçlarını kabul eder.

12 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı