Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız."

Transkript

1 Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma e. Alanlar için takma isim kullanma f. Kayıt sayısı sorgulama g. Toplam sorgulama h. Ortalama sorgulama i. En büyük ve en küçük alan sorgulama, j. Örnek: Karışık sorgulama Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. CREATE TABLE ÖĞRENCİLER ( NUMARA INT PRIMARY KEY, ADI VARCHAR(25) NOT NULL, SOYADI VARCHAR(25) NOT NULL, BÖLÜM CHAR(4) REFERENCES BÖLÜMLER([BÖLÜM KODU]) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT NULL, TELEFON CHAR(16) NULL, CİNSİYET VARCHAR(5) CHECK(CİNSİYET IN('BAY', 'BAYAN')) NOT NULL, MEMLEKET VARCHAR(20) DEFAULT 'BARTIN' NULL ) 1. Basit Sorgulamalar SQL dilinin temel amacı sorgulamalardır. Zaten ismi de Structured Query Language Yapısal Sorgu Dili dir. a. Tablodan Tüm Alanları Sorgulama Bir tabladan en basit haliyle sorgulama yapmak istersek aşağıdaki kod kullanılır. SELECT * FROM tablo_adı Bu şekilde tablodaki tüm kayıtlar getirilecektir. Aşağıdaki koda dikkat edin. SELECT * Bu kod ile koşulsuz olarak öğrenciler tablosundaki tüm kayıtlar istenir. Sorgulamalar için SELECT kullanılır. Burada * tüm alanlar anlamına gelmektedir. FROM ise hangi tablo veya tablolardan sorgulama yapılacağını gösterir. FROM dan sonra gelen tablo isimleri kaynak tablolar olacaktır. Yukarıdaki sorgunun sonucu aşağıdaki gibi olacaktır. 1 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

2 b. Tablodan Alanları Belirterek Sorgulama Eğer sadece istediğimiz alanları sorgulamak istesek o zaman aşağıdaki gibi kod yazabiliriz. SELECT alan1,alan2,[, n] -- sorgulanmak istenen alanlar FROM tablo_adı -- kaynak tablo ismi Aşağıdaki sorgulama ile öğrenciler tablosundan sadece numara, adı ve soyadı alanları sorgulanacaktır ve sorgulamanın sonucu aşağıdaki gibi olacaktır. SELECT NUMARA, ADI, SOYADI -- Sorgulanmak istenen alanlar -- Kaynak tablo ismi 2 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

3 c. Tekrarlı Satırları Önleme Öğrenciler tablosundan öğrencilerin sadece memleketlerini sorgulamak istesek aşağıdaki gibi bir kod yazabiliriz. SELECT FROM MEMLEKET ÖĞRENCİLER Yukarıdaki sorgulamanın sonucu aşağıdaki gibi olacak. Fakat dikkat edilirse bu kod ile bir memleket birden fazla kez görüntülene biliyor. Örneğin memleketi BARTIN olan 20 öğrenci varsa BARTIN tabloda 20 defa görünecektir. Her memleketin sadece bir defa görüntülenmesi istiyorsak DISTINCT anahtar sözcüğü kullanılır. Aşağıdaki kod bir tablodan alanları benzersiz olarak sorgulamak istediğimizde kullanılır. SELECT DISTINCT alan1,alan2,[, n] --benzersiz sorgulanmak istenen alanlar FROM tablo_adı -- tablo kaynağı Aşağıdaki kod ile öğrencilerin hangi farklı şehirlerden geldiğini sorgulayabiliriz. DISTINCT sayesinde her şehir bir kere listelenecektir. SELECT DISTINCT MEMLEKET NOT: SELECT DISTINCT ile beraber birden fazla alan yazılırsa bu durumda yazılan alanlarda aynı anda benzer olanlar tekrarlanmayacaktır. 3 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

4 SELECT DISTINCT MEMLEKET, ADI Bu sorgunun sonucunda hem ismi hem de memleketi aynı olan kayıtlar bir defa listelenecektir. Normalde tablomuzda memleketi Bartın olan iki ALİ ve iki FATMA var, ancak sorgulama komutuna göre bir defa azılmışlardır. d. Belirli Sayıda veya Oranda Sorgulama Yapma Bir tablonun başından sadece belirli bir sayıda veya oranda kayıt sorgulamak için TOP anahtar sözcüğü kullanılır. Belirli sayıda kayıt sorgulamak için TOP adet kullanılır. Belirli bir oranda kayıt sorgulamak için ise TOP sayı PERCENT kullanılır. SELECT TOP adet { * alan1, alan2, [, n] } FROM tablo_adı SELECT TOP sayı PERCENT { * alan1, alan2, [, n] } FROM tablo_adı Aşağıdaki kod ile öğrenciler tablosundan ilk 5 kayıt getirilecektir. Alanlar için * yazıldığı için tüm alanlar getirilecektir. SELECT TOP 5 * 4 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

5 Aşağıdaki kod ile öğrenciler tablosundan ilk 5 kaydın sadece adı, soyadı ve memleketleri getirilecektir. SELECT TOP 5 ADI, SOYADI, MEMLEKET Aşağıdaki kod ile de öğrenciler tablosundan toplam kayıtların yüzde 20 si getirilecektir. SELECT TOP 20 PERCENT * Tablomuzda 14 kayıt olduğundan 14 kaydın %20 si 2,8 eder. Buda tam sayıya yuvarlanınca 3 olacağından sorgu sonucu 3 kayıt olacaktır. Yine alanlar için * yazıldığından tüm alanlar listelenmiştir. Aşağıdaki kod ile de öğrenciler tablosundan toplam kayıtların yüzde 20 si getirilecektir. Ancak adı, soyadı ve memleketleri listelenecektir. SELECT TOP 20 PERCENT ADI, SOYADI, MEMLEKET NOT: Belirli sayıda veya oranda sorgulamalar benzersiz olarak ta sorgulanabilir. SELECT DISTINCT TOP 5 * SELECT DISTINCT TOP 5 ADI, SOYADI SELECT DISTINCT TOP 20 PERCENT * SELECT DISTINCT TOP 20 PERCENT ADI, SOYADI, MEMLEKET 5 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

6 e. Alanlar İçin Takma İsim Kullanma Normalde sorgulamalar yapıldığı zaman sütun isimleri tabloda kullanılan alan isimleri ile aynı olmaktadır. Aşağıdaki tabloya dikkat edin. Tanımlanırken alan isimleri kısalmalar şeklinde tanımlanmış. CREATE TABLE ÖĞRENCİLER ( OGR_NO INT PRIMARY KEY, OGR_ADI VARCHAR(25) NOT NULL, OGR_SOY VARCHAR(25) NOT NULL, TEL VARCHAR(20) NULL ) Yukarıdaki gibi bir tablo tanımlandığını düşünelim. Bu durumda tablodan sorgulama yaparken aşağıdaki gibi bir kod kullanırız. SELECT OGR_NO, OGR_ADI, OGR_SOY, TEL FROM ÖGRENCILER Bu şeklinde bir sorgulama yapıldığı zaman sorgulamada sütun isimleri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi tablo oluşturulurken kullanılmış isimlerden olacaktır. Burada OGR_NO yerine NUMARA, OGR_ADI yerine ADI OGR_SOY yerine SOYADI, TEL yerine TELEFON isimlerini görmek isteyebiliriz. Buna SQL de takma isim kullanımı diyoruz. Bunu sağlamak için SQL de AS anahtar sözcüğü kullanılır. SELECT alan_adı1 AS takma_ad1, alan_adı2 AS takma_ad2,... FROM tablo_adı Aşağıdaki şekilde sorgulama yapıldığı zaman sonuç aşağıdaki görünecektir. SELECT OGR_NO AS NUMARA, OGR_ADI AS ADI, OGR_SOY AS SOYADI, TEL AS TELEFON FROM ÖGRENCILER Eğer takma isim birden fazla kelimeden oluşuyorsa yani arada boşluklar olacaksa takma ismi köşeli parantezler arasına yazıyoruz. SELECT OGR_NO AS [ÖĞRENCİ NO] FROM ÖGRENCILER 6 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

7 f. Kayıt Sayısı Sorgulama Tablolardaki toplam kayıt sayısını getirmek için COUNT fonksiyonu kullanılır. Aşağıdaki kod ile öğrenciler tablosundaki toplam kayıt sayısı getirilmiş olur. SELECT COUNT(*) Yukarıdaki sorgu sonucuna dikkat edilirse sütun adı için (No column name) yazılıdır. Alan isimlerinde takma isim kullandığımız gibi burada da takma isim kullanabiliriz. SELECT COUNT(*) AS [ÖĞRENCİ SAYISI] Bir tabloda, bir alanda birbirinden farklı kaç kayıt olduğunu öğrenmek için aşağıdaki kural uygulanır. SELECT COUNT(DISTINCT alan_adı) FROM tablo_adı Aşağıdaki kod ile öğrencilerin kaç farklı memleketten geldiğini sorgulayabiliriz. SELECT COUNT(DISTINCT MEMLEKET) AS [FARKLI MEMLEKET SAYISI] Aşağıdaki koda dikkat edin. Normalde tablomuzda 14 kayıt bulunmaktadır. Ancak aşağıdaki sorgulamanın sonucu 10 olarak gelmiştir. Bunun sebebi COUNT fonksiyonu NULL olan kayıtları saymamaktadır. Dikkat edilirse tablomuzda 4 kişinin telefon alanı NULL bırakılmıştır. SELECT COUNT(TELEFON) AS [KAYITLI TELEFON SAYISI] NOT: COUNT fonksiyonu parametre olarak * veya sadece bir alan ismi alabilir. 7 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

8 g. Toplam Sorgulama Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Toplam, ortalama, en büyük ve en küçük fonksiyonlarını bu tabloya göre yapacağız. CREATE TABLE ÜRÜNLER ( [ÜRÜN GRUBU] VARCHAR(32) NOT NULL, [ÜRÜN ADI] VARCHAR(100) NOT NULL, [ADET] INT NOT NULL, [BİRİM FİYAT] MONEY NOT NULL, [TUTAR] MONEY NOT NULL ) SELECT * Tablolardaki bir alanın toplamını getirmek için SUM fonksiyonu kullanılır. Aşağıdaki kod ile ÜRÜNLER tablosundaki toplam ürün sayısını sorgulayabiliriz. SELECT SUM(ADET) AS [STOK ÜRÜN SAYISI] Ürünler tablosundaki toplam tutarı hesaplamak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz. SELECT SUM(TUTAR) AS [STOK TOPLAM TUTARI] 8 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

9 NOT: SUM fonksiyonu ile beraber DISTINCT kullanılabilir, eğer kullanılırsa bu durumda benzersiz kayıtları toplayacaktır. SELECT SUM(DISTINCT alan_adı) FROM tablo_adı Aşağıdaki koda dikkat edin. Aynı adet bulunan ürünleri bir kere toplayacaktır. SELECT SUM(DISTINCT ADET) AS [FARKLI ADET TOPLAMI] h. Ortalama Sorgulama Tablolardaki bir alanın ortalamasını almak için AVG fonksiyonu kullanılır. Aşağıdaki birinci kod ile ÜRÜNLER tablosundaki ürünlerin ortalama fiyatları sorgulanmıştır. SELECT AVG([BİRİM FİYAT]) AS [ORTALAMA ÜRÜN FİYATI] NOT: AVG fonksiyonu ile beraber DISTINCT kullanılabilir, eğer kullanılırsa bu durumda benzersiz kayıtların ortalaması alınacaktır. ÖRNEĞİN aşağıdaki kod ile de sınavlar tablodaki farklı puanların ortalaması alınır. SELECT AVG(DISTINCT PUAN) AS [SINAV ORTALAMASI] FROM SINAVLAR i. En Büyük Ve En Küçük Alan Sorgulama Bir tablodaki alanın en büyük ve en küçük değerlerini sorgulamak için MAX ve MIN fonksiyonları kullanılır. Aşağıdaki kodlar ile ÜRÜNLER tablosundaki ürün fiyatlarının en büyüğü ve en küçüğü sorgulanmıştır. SELECT MAX([BİRİM FİYAT]) AS [EN PAHALI ÜRÜN FİYATI] SELECT MIN([BİRİM FİYAT]) AS [EN UCUZ ÜRÜN FİYATI] 9 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

10 j. Örnek: Karışık sorgulama Kayıt sayısı, toplam, ortalama, en büyük, en küçük kayıtları beraber sorgulama SELECT COUNT(*) AS [KAYIT SAYISI], SUM(ADET) AS [ÜRÜN SAYISI], SUM(TUTAR) AS [STOK DEĞERİ], MAX([BİRİM FİYAT]) AS [EN PAHALI ÜRÜN], MIN([BİRİM FİYAT]) AS [EN UCUZ ÜRÜN], AVG([BİRİM FİYAT]) AS [ORTALAMA FİYAT] 10 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL) Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6 MySQL e Giriş PHP ve MySQL Ders 6 Burada sadece MySQL programı ile veritabanı oluşturmakla kalmayalım, bir anlamda SQL diline de çok kısa bir giriş yapalım. SQL, (Structured Query Language, Yapısal Sorgu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı