T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)"

Transkript

1 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK ARALIK 2018)

2 İÇİNDEKİLER... 0 Yönetici Özeti/Sunuş Faaliyet Takvimi Yılı Performans Tablosu... 9 TABLOLAR Şekil 1 Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması... 3 Şekil 2 Kümelenme Yönetiminde Mükemmelliyet: Dünya Çapında Kümelenmeler Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması... 3 Şekil 3 İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması... 3 Şekil 4 Kadınlar, Çocuklar ve Gençler İçin Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması... 4 Şekil 5 Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması.. 4 Şekil 6 i ve Takvimi GANTT Şeması... 5 Şekil 7 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması ( )... 5 Şekil 8 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması (). 6 Şekil 9 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması ( )... 7 Şekil 10 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması ( )... 8 Şekil 11 MARKA 2018 Yılı Performans Tablosu

3 Yönetici Özeti/Sunuş Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), faaliyete başladığı tarihinden bu yana Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden müteşekkil TR42 Doğu Marmara Bölgesinde 5449 sayılı kanun ve ilgili mevzut çerçevesinde ve MARKA koordinasyonunda hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme Komitesi ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu nca uygun görülerek yürürlüğe girmiş olan Doğu Marmara Bölge Planı çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kurulduğu günden bu yana; 2 adet Bölge Planı, Bölgesel Yenilik Stratejisi, 285 adet rapor, istatistiki veri tabanı ve MarkaStat uygulaması, detaylı sektör raporları ile bilgi üretmede önemli aşama kaydetmiş olan MARKA bu çalışmalar çerçevesinde bölgesel kalkınmayı tetiklemek üzere mali ve teknik destekler de sağlamaktadır. MARKA tarafından öncelikli alan ve konular çerçevesinde 19 proje teklif çağrısı ve 6 doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında 483 projeye destek sağlanmış, toplam lik proje hacmi oluşturulmuştur. Ayrıca, yerel aktörlerin kurumsal gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla sağlanan teknik destekler kapsamında 404 proje bütçe ile finanse edilmiştir. koordinasyon faaliyetleri kapsamında 11 Organize Sanayi ve Turizm Bölgesi kurulum, ilan ve planlama sürecine destek verilmiş, 17 si geniş katılımlı çalıştay olmak üzere 122 etkinlik düzenlenmiştir. Yatırım Ofislerince 29 bin potansiyel yatırımcı ve girişimci yatırım ve iş kurma süreçleri, devlet teşvik ve destekleri ve fizibilite konularında bilgilendirilmiştir. Kocaeli Yatırım Ofisi nce çeşitli konularda üyeli iki gruba farklı e-posta ile duyurular yapılmıştır. MARKA, turizm, sanayi, ticaret ve lojistik temalarında Türkiye de 20 fuarda; 6 ülkede 9 yurt dışı fuarda katılımcı olarak yer almış, bölgedeki paydaşların katılımlarında koordinasyon rolü üstlenmiştir. Toplam 41 basılı ve çevrimiçi yayın hazırlanmıştır. Dış kaynakları kullanmak üzere de çalışmaları bulunan MARKA, başvuru sahibi, koordinatör, ortak ve iştirakçi olarak 24,34 milyon bütçeli 16 Avrupa Birliği projesinde yer almıştır. MARKA yurt içinde ve dışında 55 adet işbirliği protokolüne, mutabakat zaptına ve niyet mektubuna taraf olmuştur. MARKASEM bünyesinde dış ticaretten kentsel dönüşüme 27 farklı alanda teknik destek projeleri ile birlikte kurulduğundan günümüze kişiye eğitim verilmiştir. MARKA, 2018 yılından itibaren Türkiye genelindeki kalkınma ajanslarında olduğu gibi Sonuç Odaklı yaklaşımına geçecektir. Bu kapsamda, akıllı ihtisaslaşma, mesleki eğitim, kadın-genççocuk, kümelenme ve turizm konularında orta vadeli sonuç odaklı programlar geliştirilmiştir yılı başında mesleki eğitim, turizm, ulaşım araç ve sistemleri ve üretim altyapıları konularında 4 adet Proje Teklif Çağrısı 25 milyon bütçe ile ilan edilecek; KOBİ lerin İnovasyon Yönetim lerini geliştirmeye yönelik InnoTeam programı sürdürülecektir. Bunların yanı sıra aile işletmelerinin kurumsallaşmasına yönelik olarak faaliyetler tasarlanacak, sosyal nitelikli projelerin geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde çalışılacaktır. Tanıtıma yönelik olarak yurt içi ve dışında hedef pazar odaklı turizm fuarlarına katılım gerçekleştirilecek, bölgede tanıtım turları düzenlenecek ve tanıtım materyalleri güncellenecektir. Sektörel araştırmalarda öncelik Bilişim, Kimya ve İlaç, Gıda, Kâğıt, Demir-Çelik ve Ana Metal Sektörleri üzerine araştırmalar gerçekleştirilecektir. 2

4 1. Faaliyet Takvimi Şekil 1 Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR Öncelikli Alan Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç ve Kimya ve İlaç Sektör Raporu X X X X X X ve Lojistik Sektör Raporu X X X X X X ve Demir - Çelik ve Ana Metal Sektör Raporu X X X X X X ve Gıda Sektör Raporu X X X Sektör Raporu Çalıştayları X X X X X X X X X Bilişim Vadisi İşbirliği i Doğu Marmara İnovatif KOBİ Sistemi Çalışmaları Doğu Marmara İnovatif KOBİ Sistemi Farkındalık ve Yurt Dışı Sektörel Fuar Katılım ve Ziyaretleri Yurt İçi Sektörel Fuar Katılımları Bölge İçi Sektörel Fuar Katılımları İzin ve Ruhsat İşlemleri ve Yatırım Fizibiliteleri Ajans leri Ulaşım Araç ve Sistemlerinde Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi Ajans leri Üretim Altyapıları Mali Programı Ajans leri Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Şekil 2 Kümelenme Yönetiminde Mükemmelliyet: Dünya Çapında Kümelenmeler Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR Öncelikli Alan Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç ve Küme Dönüşüm Raporu ve Eylem Planı X X X ve Küme Haritalama Çalışması X X X X X X X X X The Global Practitioners Network For Competitiveness, X TCI Akran İzleme Programı X Kümemsi Yapılara Koçluk Programı X X X X Kümelenme Temelli Değişim Yönetimi Çalışmaları İşbirliğine Açık Kümemsi Ajans leri Yapıların Kurumsal Yapı X X X X X X Şekil 3 İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması Öncelikli Alan Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin ve Ajans leri Ajans leri SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR Bölge İş Ortamı Karakteristiği Çalışması Mesleki Eğitim ve İstihdam Arama Konferansları Mesleki Eğitim Organizasyonları 2018 Yılı Mesleki Eğitim Kurumlarının Altyapısının Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Merkezi X X X X X X X X X X X 3

5 Şekil 4 Kadınlar, Çocuklar ve Gençler İçin Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR Öncelikli Alan Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç Kadınlar, Çocuklar ve ve Yaş Arası Gençlerin Gençler için Sosyal Refahın Bölgesel Kalkınmaya Etkileri X X X X X X Kadınlar, Çocuklar ve ve TR42 Bölgesi nde Girişimcilik Gençler için Sosyal Refahın Kurslarından Yararlanan X X Kadınlar, Çocuklar ve ve TR42 Bölgesi nde Aile Yapısı Gençler için Sosyal Refahın Araştırması: Boşanmaların X Kadınlar, Çocuklar ve ve MARKA Tarafından lenen Gençler için Sosyal Refahın Sosyal Kalkınma Projelerinin X X Kadınlar, Çocuklar ve Sosyal İnovasyon Proje Gençler için Sosyal Refahın İşbirlikleri X X X X X X X X X Kadınlar, Çocuklar ve Araştırma Sonuçları Gençler için Sosyal Refahın Yaygınlaştırma Etkinlikleri X X X X X X X Kadınlar, Çocuklar ve Çocuk Refahı Konferansı Gençler için Sosyal Refahın X Kadınlar, Çocuklar ve Girişimci Çocuk Atölyesi Eğitimi Gençler için Sosyal Refahın X X X X X Kadınlar, Çocuklar ve Sosyal İnovasyon Proje Gençler için Sosyal Refahın Yarışması X Kadınlar, Çocuklar ve Çocuklara Yönelik Kodlama Gençler için Sosyal Refahın Eğitimleri X X X X X Şekil 5 Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması Öncelikli Alan Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR ve Turizm Sektör Raporu hazırlanması X X X X X X ve Sağlık Turizmi Sektör Raporu hazırlanması X X X X X X ve Spor Turizmi Sektör Raporu hazırlanması X X X X X X Doğu Marmara Turizm Ağı çalışmaları X X X X X X X X X Diğer İşbirliği i X X X X X X X X X Coğrafi İşaret i X X X X X X X X X X X Uluslararası Ağlara Entegrasyon X X X X X X X X X X X Uluslararası Spor Organizasyonlarına Hazırlık Destinasyon Yönetimi Eğitimleri X X X X X X X X X X X Sektörel Artırıcı Eğitimler X X X X X X X X X X X Yurt İçi Turizm Fuarlarına Katılım Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım Tanıtım Filmleri Hazırlatılması Bölge Tanıtım Organizasyonları Destinasyon Bazlı Yatırım Promosyonu i Ajans leri Turizm Mali Programı 4

6 Şekil 6 i ve Takvimi GANTT Şeması SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR Öncelikli Alan Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç Ajans leri Ajans leri Ajans leri 2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği Ödemeleri 2015 Yılı Güdümlü Proje Desteği Ödemeleri 2016 Proje Teklif Çağrısı Ödemeleri Ajans leri 2018 Yılı Teknik Programı X X X Ajans leri 2017 Yılı Teknik Programı X X X X X X X X X X Ajans leri 2018 Fizibilite Desteği Programı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısının Geliştirilmesi ve Bölgesel Araştırma, Planlama ve Raporlama Çalışmaları ve Endüstriyel Simbiyoz Çalışmaları X X X X ve Doğu Marmara Laboratuvar ve Test Merkezleri Envanteri ve Yerel Yönetimlerin Planlama Çalışmalarına ve CBS Tabanlı Spor Bilgi Sistemi X X X X X X X X X ve Bölgesel Spor Stratejisi X X X X X X X Proje Hazırlama Eğitimleri X X X X X X X X X X X Girişimcilik Eğitimleri X X X X X X X X X X X Bölgede Artırıcı Eğitim i X X X X X X X X X X X Şekil 7 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması ( ) KURUMSAL DÖNÜŞÜM SONUÇ ODAKLI PROGRAMI Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç Yönetim Kurulu Organizasyonları Genel Sekreterlik Temsil ve Ağırlamaları Kurumsal İşbirliği i

7 Şekil 8 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması () KURUMSAL DÖNÜŞÜM SONUÇ ODAKLI PROGRAMI Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç Personel Ücret Ödemeleri Sosyal Haklar Fazla Mesailer Diğer Personel Ödemeleri Personel SGK Ödemeleri İşsizlik Sigortası Ödemeleri Tediye Ödemeleri (Ödül ve İkramiyeler) İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödemeleri X X X X X X X X X X X X X X Genel Yönetim Harcırahları İzleme ve Değerlendirme Harcırahları Proje Bilgilendirme ve Eğitim Harcırahları Planlama Harcırahları Yurt Dışı Çalışma Ziyareti Harcırahları X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuar ve Tanıtım Harcırahları X X X X X X Personel Eğitim Harcırahları X X X Personel Eğitimleri X X X X X X X X X X X Kurumsal Uyum ve Sosyal Aktivite i Kalite Belgelendirme i X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Risk Değerlendirme i X X X X X X X X X X X Performans Değerlendirme i X X X X X X X X X X X Denetim i X X X X X X X X X X X Hukuk Müşavirliği i X X X X X X X X X X X İş Sağlığı ve Güvenliği X X X X X X X X X X X Banka Komisyonları ve Kiralık Kasa Giderleri X X X X X X X X X X X Beyanname Damga Vergisi X X X X X X X X X X X Banka İlişkileri Yönetimi X X X X X X X X X X X Bütçe Hazırlama ve ÇP Konsolidasyonu X X X X X X X X X X X Harcama Programı X X X X X X X X X X X Ajans Gelirlerinin Takibi X X X X X X X X X X X Mali Durum Raporları X X X X X X X X X X X 6

8 Şekil 9 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması ( ) KURUMSAL DÖNÜŞÜM SONUÇ ODAKLI PROGRAMI Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç Kurumsal İletişim Stratejisinin Hazırlanması X X X X X X X X X X X Medya Takip Hizmetleri X X X X X X X X X X X Üyelik ve Aidatlar X X X X X X X X X X X Materyal Tasarım Hizmetleri X X X X X X X X X X X Basın, Yayın ve İlan Giderleri X X X X X X X X X X X Web Sitesi Giderleri X X X X X X X X X X X Baskı ve Basım Giderleri X X X X X X X X X X X Tanıtım Organizasyonları X X X X X X X X X X X 7

9 Şekil 10 Kurumsal Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı i ve Takvimi GANTT Şeması ( ) Tedbir Faaliyet Birim Başlangıç Proje Teklif Çağrısı İlanı X X X Başvuru Sonlandırma X Ön İnceleme i X Bağımsız Değerlendirme i X X Ön İzleme i X Değerlendirme Komitesi i Bütçe Revizyonu ve YK'ya Sunumu Kazanan Listelerin İlanı ve Sözleşmeye Davet Sözleşmelerin İmzalanması, Proje Satınalma ve Uygulama X X X X X X X X İlk İzleme i X X Satınalma ve İhale i X X Ara ve Nihai İzleme i X X X X X X X X X X Projelerin Mali Değerlendirmesi X X X X X X Kapanış, Değerlendirme ve Etki Analizi Proje Organizasyonları AB Projeleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları AB Projeleri Harcırahları AB Projeleri Hizmet Alımları AB Projeleri Organizasyon Giderleri AB Projeleri Demirbaş Alımları, Gayrimaddi Hak Alımları ve Yenilemeleri AB Projeleri Sermaye Transferleri KURUMSAL DÖNÜŞÜM SONUÇ ODAKLI PROGRAMI Kira ve Ortak Kullanım Giderleri X X X X X X X X X X X Elektrik Giderleri X X X X X X X X X X X Su Giderleri X X X X X X X X X X X Isınma Giderleri X X X X X X X X X X X Telefon ve Faks Giderleri X X X X X X X X X X X İnternet Giderleri X X X X X X X X X X X Araç Kiralama Hizmet Alımı X X X X X X X X X X X Araç Geçiş Ücreti, Otopark ve Yıkama Giderleri X X X X X X X X X X X Güvenlik Personeli Hizmet Alımı X X X X X X X X X X X Temizlik, Sekretarya ve Teknik Personel Hizmet Alımı X X X X X X X X X X X Büro Makinaları Kiralamaları X X X X X X X X X X X Posta ve Taşıma Giderleri X X X X X X X X X X X Bilgi İşlem Harcamaları X X X X X X X X X X X Demirbaş Alımları X X X X X X X X X X X Gayrimaddi Hak Alımları ve Yenilemeleri Menkul Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Diğer Hizmet Alımları X X X X X X X X X X X Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları X X X X X X X X X X X Yayın Alımları X X X X X X X X X X X Temizlik Malzemesi Alımları X X X X X X X X X X X Akaryakıt Alımları X X X X X X X X X X X İçecek ve Yiyecek Alımları X X X X X X X X X X X Diğer Tüketim Giderleri X X X X X X X X X X X 8

10 Yılı Performans Tablosu Şekil 11 MARKA 2018 Yılı Performans Tablosu Öncelikli Alan Tedbir Faaliyet Gösterge Kriter Hedef Yatırım Yatırım Yatırım Yatırım Ajans leri Kimya ve İlaç Sektör Raporu Rapor Sayı 1 Lojistik Sektör Raporu Rapor Sayı 1 Demir - Çelik ve Ana Metal Sektör Raporu Rapor Sayı 1 Gıda Sektör Raporu Rapor Sayı 1 Sektör Raporu Çalıştayları Etkinlik Sayı 4 Bilişim Vadisi İşbirliği i Doğu Marmara İnovatif KOBİ Sistemi Çalışmaları Doğu Marmara İnovatif KOBİ Sistemi Farkındalık ve Yaygınlaştırma Etkinlikleri Yurt Dışı Sektörel Fuar Katılım ve Ziyaretleri Yurt İçi Sektörel Fuar Katılımları Bölge İçi Sektörel Fuar Katılımları İzin ve Ruhsat İşlemleri ve Yatırım Fizibiliteleri Ulaşım Araç ve Sistemlerinde Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi Mali Programı İşbirliği Protokolü Sayı 1 Program Sayı 1 Etkinlik Sayı 2 Fuar Organizasyonu Fuar Organizasyonu Fuar Organizasyonu Sayı 4 Sayı 10 Sayı 5 Adet Sayı 30 Program Sayı 1 Ajans leri Üretim Altyapıları Mali Programı Program Sayı 1 Ajans leri Ajans leri Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Proje Desteği Adet Sayı 1 Küme Dönüşüm Raporu ve Eylem Planı Rapor Sayı 1 Küme Haritalama Çalışması Toplantı Sayı 1 The Global Practitioners Network For Competitiveness, Clusters And Innovation (TCI) Üyeliği Etkinlik Sayı 1 TCI Akran İzleme Programı Program Sayı 2 Kümemsi Yapılara Koçluk Programı Program Sayı 1 Kümelenme Temelli Değişim Yönetimi Çalışmaları İşbirliğine Açık Kümemsi Yapıların Kurumsal Yapı Analizlerinin Yapılması ve Dönüşüm Yönetimi Planlarının Hazırlanması Fizibilite Desteği Programı Eğitim Sayı 1 Program Sayı 1 9

11 İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Ajans leri Ajans leri Yatırım Yatırım Yatırım Bölge İş Ortamı Karakteristiği Çalışması Rapor Sayı 1 Mesleki Eğitim ve İstihdam Arama Konferansları Etkinlik Sayı 1 Mesleki Eğitim Organizasyonları Etkinlik Sayı Yılı Mesleki Eğitim Kurumlarının Altyapısının Güçlendirilmesi MDP Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Merkezi Güdümlü Proje Desteği Yaş Arası Gençlerin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri Raporu TR42 Bölgesi nde Girişimcilik Kurslarından Yararlanan Kadınların Bölgesel İstihdama Etkileri Raporu TR42 Bölgesi nde Aile Yapısı Araştırması: Boşanmaların Nedenleri ve Toplumsal Etkileri MARKA Tarafından lenen Sosyal Kalkınma Projelerinin Dezavantajlı Gruplara Etkileri Analizi Sosyal İnovasyon Proje İşbirlikleri Araştırma Sonuçları Yaygınlaştırma Etkinlikleri Program Sayı 1 Adet Sayı 1 Rapor Sayı 1 Rapor Sayı 1 Rapor Sayı 1 Rapor Sayı 1 İşbirliği Protokolü Sayı 5 Etkinlik Sayı 5 Çocuk Refahı Konferansı Etkinlik Sayı 1 Girişimci Çocuk Atölyesi Eğitimi Eğitim Sayı 1 Sosyal İnovasyon Proje Yarışması Etkinlik Sayı 1 Çocuklara Yönelik Kodlama Eğitimleri Eğitim Sayı 1 Turizm Sektör Raporu hazırlanması Rapor Sayı 1 Sağlık Turizmi Sektör Raporu hazırlanması Rapor Sayı 1 Spor Turizmi Sektör Raporu hazırlanması Rapor Sayı 1 Doğu Marmara Turizm Ağı çalışmaları Toplantı Sayı 5 Diğer İşbirliği i İşbirliği Protokolü Sayı 3 Coğrafi İşaret i Etkinlik Sayı 3 Uluslararası Ağlara Entegrasyon İşbirliği Protokolü Sayı 2 Destinasyon Yönetimi Eğitimleri Eğitim Sayı 1 Sektörel Artırıcı Eğitimler Eğitim Sayı 5 Yurt İçi Turizm Fuarlarına Katılım Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım Fuar Organizasyonu Fuar Organizasyonu Sayı 4 Sayı 3 Tanıtım Filmleri Hazırlatılması Adet Sayı 2 10

12 Sporda Mekansal İhtisaslaşma ve Kurumlararası Yoluyla Amatör Branşların Geliştirilmesi Sporda Mekansal İhtisaslaşma ve Kurumlararası Yoluyla Amatör Branşların Geliştirilmesi Sporda Mekansal İhtisaslaşma ve Kurumlararası Yoluyla Amatör Branşların Geliştirilmesi Yatırım Yatırım Bölge Tanıtım Organizasyonları Etkinlik Sayı 3 Destinasyon Bazlı Yatırım Promosyonu i Etkinlik Sayı 4 Ajans leri Turizm Mali Programı Program Sayı 1 CBS Tabanlı Spor Bilgi Sistemi Veri Tabanı Sayı 1 Bölgesel Spor Stratejisi Rapor Sayı 1 Uluslararası Spor Organizasyonlarına Hazırlık İşbirlikleri İşbirliği Protokolü Sayı 1 Ajans leri 2017 Yılı Teknik Programı Program Sayı 1 Ajans leri 2018 Yılı Teknik Programı Program Sayı 1 Ajans leri 2018 Fizibilite Desteği Ödemesi Gerçekleşme Oran 90% Ajans leri 2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği Ödemeleri Gerçekleşme Oran 25% Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısının Geliştirilmesi Bölgesel Araştırma, Planlama ve Raporlama Çalışmaları Veri Tabanı Sayı 1 Rapor Sayı 5 Endüstriyel Simbiyoz Çalışmaları Etkinlik Sayı 5 Doğu Marmara Laboratuvar ve Test Merkezleri Envanteri Yerel Yönetimlerin Planlama Çalışmalarına Rapor Sayı 1 İşbirliği Protokolü Sayı 2 11

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ÖZETİ (01 OCAK 2019 31 ARALIK 2019) İçindekiler ÖZETİ... 0 Yönetici Özeti/Sunuş... 2 1. Takvimi... 3 2. 2019 Yılı Performans Tablosu... 9 Tablolar Şekil 1 Akıllı

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817

Detaylı

Ç.P. BAŞLIK KODU FAALİYET ADI SORUMLU SÜRE 5.. KURUMSALLAŞMA VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 5... İnsan kaynakları Destek 5..2. Eğitim Destek 5..3. Dış Denetim faaliyetleri Destek 5..4. İletişim ve tanıtım Destek

Detaylı

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL) 215 Harcama Programı Gider Listesi IV. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 2.621.256,87 28., 28., 4., 96., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi II. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 814.838,69 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları

Detaylı

2015 Harcama Programı Gider Listesi III. Dönem (TL)

2015 Harcama Programı Gider Listesi III. Dönem (TL) 215 Harcama Programı Gider Listesi III. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 315., 21., 25., 775., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ 5. YILINDA BAKKA ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ ZONGULDAK BAKKA KARABÜK BARTIN İŞ MÜKEMMELLİĞİ BİLGİYE DAYALI AKILCI KALKINMA ODAKLI KAPSAYICI ARTI DEĞER KATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuruluşunun 5. Yılı

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi I. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 15., 1., 1.,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TCMaliye Bakanlığı 99999999 MUH BİRİM KOD 0001759 2434529,28 PERSONEL GİDERLERİ 162494213,24 MEMURLAR 830 1568129, Temel Maaşlar 59279652,31 Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar 59279652,31 47312433,79

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 75.6.319,79 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 45.332.3,96 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 892.272,93 MEMURLAR 57.9.563, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 882.242,74

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 552.988.881,50 GELİRLER HESABI 665.161.3, PERSONEL GİDERLERİ 270.921.5,87 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 51.387.781, MEMURLAR 233.942.3,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 39.9.752,81

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 6 Ajans Adı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-31.03.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GELİRİNİN

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ (Yasal Çerçeve) 2018

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ (Yasal Çerçeve) 2018 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ (Yasal Çerçeve) 2018 İÇERİK AMAÇ YÖNTEM GÜDÜMLÜ PROJE GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI MALİ KURALLAR DESTEKLENEMEYECEK PROJELER AMAÇ

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER SONUÇ... 10

3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER SONUÇ... 10 2018 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.235.8,38 6 GELİRLER HESABI 4.536.7,27 PERSONEL GİDERLERİ 71.310.872,70 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.693.817,40 MEMURLAR 64.422.5, 6

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 459.375.5, GELİRLER HESABI 552.844.242,82 PERSONEL GİDERLERİ 297.970.844,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.592.162,51 MEMURLAR 274.1.877,15 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.6.1,

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86 Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 160.629.521,86 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 48.394.833,28 Personel Giderleri 130.1.4,83 Vergi Gelirleri 8.159.313,80 Memurlar 126.179.271,27 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 365.182.150,38 GELİRLER HESABI 4.7.5,40 PERSONEL GİDERLERİ 241.462.510,23 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.7.348,78 MEMURLAR 218.218.281,35 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.266.773,34

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 2.847.265, 6 GELİRLER HESABI 850.285.4,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.524.773,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.789.8,10 MEMURLAR 1.3.653,72 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.1.3,98

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 67.386.316,85 GELİRLER HESABI 78.9.792,21 PERSONEL GİDERLERİ 37.364.7,83 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.538.160,39 MEMURLAR 34.535.840,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.210.165,78

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ MUDANYA BELEDYE BASKANLG.11.27 1/7 25 V AÇKLAMA ile lenen Net Temel Maaşlar 1.798.00 487.0, 63.00 2.222.0, 1.810.251,54 411.752,36 Zamlar ve Tazminatlar 650.00 114.00 15.00 749.00 598.551,73 150.448,27

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ MUDANYA BELEDYE BASKANLG.11.27 1/7 26 EKONOMİK SNF. V AÇKLAMA lenen Net Temel Maaşlar 2.0.00 178.00 65.351,94 2.192.648, 1.899.996,49 292.651,57 Zamlar ve Tazminatlar 718.00 63.00 20.00 761.00 643.660,87

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2018-30.06.2018 46.35.13 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) 630 01 Personel Giderleri 16.686.599,63 18.091.282,12 11.590.034,41 600 01 Vergi Gelirleri 36.230.963,13 42.369.467,00 40.996.542,94

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58 GİDERLER HESABI 52.446.5,58 GELİRLER HESABI 74.8.8,79 PERSONEL GİDERLERİ 29.519.1,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.427.358, MEMURLAR 28.856.370, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.242.8, Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ MUDANYA BELEDYE BASKANLG.11.27 1/7 24 lenen Temel Maaşlar 1.655.00 345.00 10.00 1.9.00 1.636.8,38 353.1,62 Zamlar ve Tazminatlar 530.00 178.50 5.00 7.50 536.173,73 167.326,27 Sosyal Haklar 1.212.00 227.00

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 48.836.972,57 GELİRLER HESABI 2.173.478,22 PERSONEL GİDERLERİ 31.586.7,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.291.757,87 MEMURLAR 31.193.860,52

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Toplantı Yeri: Yenişehir Mah. Atatürk Bulvarı NO:51 D:1 31200 İskenderun/HATAY Toplantı Saati: Katılımcı Profili: İhracat Yapan ya da Yapmayı Düşünen Firmalar,

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı