Samev'el el-mağribî (ö. 570/1175 civ.) [Matematikçi, tabib]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samev'el el-mağribî (ö. 570/1175 civ.) [Matematikçi, tabib]"

Transkript

1 Samev'el el-mağribî (ö. 570/1175 civ.) [Matematikçi, tabib] Ebu Nasr Samev'el b. Yahya b. Abbas el Mağribî, Bezl el-mechud fi ifham elyehud adlı eserii ekide otobiyografisii verir. Bu biyografiye göre Fas kökeli Yahudî bir ailei çocuğudur. Fas taki Yahudî cemaati içeriside taıa hakim bir kişi ola babası, daha sora Bağdad a gelir; yie buradaki Yahudî cemaati içeriside bilie bir isim ola Basra kökeli İshak b. İbrahim el-basrî i eğitimli kızlarıda birisiyle evleir. Ae tarafıda büyükbabası da yie Yahudî cemaatii ileri geleleride Ebu Nasr el-davudî el-mısrî dir. Samev'el ilk eğitimii başta babası olmak üzere aile ortamıda alır; oüç yaşıa kadar süre bu eğitimi souda Ebu l-hasa el-deskerî de hisab-i hidî ve ilmî zîc; taımış filozof Ebu l-berekât el-bağdadî de tıb tahsil eder. Uygulamalı tıb ve ilaç eğitimii dayısı Ebu l-feth el- Basrî de tamamlar. Klasik kayakları verdiği bilgilere göre ifrat bir zekaya sahip Samev'el, matematik eğitimii bir yıl içeriside tamamlar; tıb eğitimii de devam eder. Odört yaşıda itibare divâî hesabı ve ilm-i misaha yı İb el-muzaffer el- Şehrezûrî de; ilm-i cebri hem el-şehrezurî hem de Katib İb Ebî Turab ta; hedese yi de Ebu l-hasa el-deskerî ve Ebi l-hasa b. Nakkaş ta tahsil eder. Daha sora, Öklit i Elemetler ii hocalarıa okumadığı bazı makaleleriyle, hisabta, Ömer Hayyam ile tarihleride Sulta Melikşah içi rasad yapa Meymu b. Necib el-vasitî i Kitab el-hisab, cebirde Kerecî i el-bedi ve Ebu Kâmil i Kitab el-cebr ve el-mukabele sii yalız başıa okur. O sekiz yaşıa geldiğide çağıdaki matematik eğitimii tamamlar ve o dokuz yaşıda kedi matematik tarzıı ve yaratıcılığıı göstere el-bahir i kaleme alır. Eleştirel bakışı, başta matematik olmak üzere yalızca okuduğu bilimlere değil, diî iaçlarıa da sirayet eder; uzu süre araştırmaları eticeside İslam ı tercih etmeye karar verir; ama bu kararıı babasıı üzmemek içi uzu süre erteler. Acak 8 Kasım 1163 tarihide Merağa da Hz. Muhammed i rüyasıda görüce İslam diie girer; dört yıl sora da kararıı gerekçeleriyle birlikte bir mektupla 1

2 babasıa bildirir; babası acil bir biçimde yaıa gelerek fikrii değiştirmek içi Halep e doğru yola çıkar; acak yolda hayatıı kaybeder. Samev'el hayatıı büyük bir kısmıı Irak, Suriye, Aadolu, Kuhista ve Azerbayca daki şehirlerde, özellikle Bağdad, Musul, Diyarbekir ve Merağa da geçirir. So demlerii Merağa da taımış bir hekim olarak sürdüre Samev'el, buradaki Pehliva haedaıı hizmetide buluur ve ayı yerde 1175 yılı civarıda vefat eder. Abdüllatif el-bağdadî, çağıda bir hekim ve matematikçi olarak taıa Samev'el i, sayı bilimide döemide kimsei sahip olmadığı bir seviyeye ulaştığıı belirtir ve özellikle keski zekasıyla cebir bilimide e so mertebeye çıktığıı vurgular. Nitekim İb Kıftî, Samev'el i, gerçek alamıyla sayı teorisyei (adedî) ve geometrici(hedesî) kabul eder. Samev'el, İslam matematik tarihide Kerecî i cebri aritmetikleştirilmesi programıı sürdüre ve tamamlaya geleeği içeriside değerledirilebilir. Böyle bir yöelime, geçke hesap ve cebir dersleri aldığı İb el-muzaffer el-şehrezûrî ede olmuş olabilir; çükü Şehrezurî, İslam matematik tarihide Kerecî i el-kafî fi el-hisab ıa şerh yazmakla taıır. el-bāhir fi el-cebr adlı eseride Kerecî i el-fahrî ve el-bedī adlı eserlerii derc ede Samev'el bu programı, bilie yai aritmetik icelikler üzeride gerçekleştirile bütü operasyoları/işlemleri bilimeye yai cebirsel icelikler üzeride de yapmak biçimide taımlar. Samev'el, çalışmasıa cebirsel kuvvet kavramıı e geel haliyle taımlayarak başlar ve x 0 = 1 taımı yardımıyla x m x m+ = x, m Z, kuralıı verir. Daha sora tek terimliler ile çok terimlileri, özellikle çok terimlileri bölümesiyle ilgili temel aritmetik işlemlerii icelemesie geçer; arkasıda kesirleri çok terimliler halkasıı elemaları yardımıyla yaklaşık olarak ifade etme imkâlarıı araştırır. Matematik tarihçilerie göre, Samev'el çokterimli halkalar üzeride düşüe ve bu kouda öcü çalışmaları yapa ilk matematikçidir. Çok terimlileri kuvvetleri ve kökleri üzeride aritmetik işlemleri taımlarke egatif sayı alayışıı da geliştirmek zoruda kalmıştır. Bu çerçevede 0 ı aritmetik işlemlere dahil etti ve 0 - a = -a ve 0 - (-a) = a yı 2

3 taımladı; ayrıca egatif ve pozitif sayıları çarpma kurallarıı da açık bir biçimde verdi. Öte yada rasyoel katsayılı çok terimlileri kare köklerii hesaplamasıı da ele alır. Çok terimlilerle ilgili bütü bu hesaplamalarda Samev'el, Kerecî i k k bugü kayıp bir eserie atıfta buluarak a b a b k = k ( + ) =, N olarak ifade 0 edile iki terimlileri (biom) açılımı ile katsayılar tablosuu vermeye çalışır; bu edele Samev'el i, Kerecî i çalışmalarıı devam ettirerek Pascal üçgei diye isimledirilecek ( a+ b) açılımı tespitideki katkıları öemlidir. İslam matematiğide X. yüzyılı solarıda itibare aritmetik üçge ve iki terimli(biom) formülü yardımıyla köküü buluması içi geelleştirile yötemler, öce XI. yüzyılda Bîrûî ve Ömer Hayyam tarafıda, akabide de Samev'el i 1172/73 deki çalışmalarıda tekrar ele alıdı. Altmış tabalı bir tam sayıı köküü hesaplamak içi yaklaşık değer kavramıı taımlaya Samev'el daha sora Ruffii-Horer adı verile yötemi kullaarak 5 Q = 0; 0, 0, 2, 33, 43, 3, 43, 36, 48, 8,16, 52, 30 olmak üzere f ( x) = x Q = 0 öreğii verdi. Bu yötem, daha soraki hisab-i hidî kitaplarıda kullaılmaya devam etti. Samev'el bezer bir tavrı, bir tam sayıı irrasyoel köküü hesabıda da gösterdi ve ortaya, Aritmetik Dersleri adlı kitabıda bir tam sayıı irrasyoel köküü tam olmaya kısmıa kesirli sayılarla yaklaşmayı sağlaya bir kural koydu: 1. x 1/ 0 = N x0 araştırıla tam köktür ve 2. x0 N N irrasyoel köktür; burada kök içi ' N x0 ' N x0 x = x0 + yai x = x ilk yaklaşık değerii ( x x k 0 + 1) 0 x0 + 1 k = 1 k tespit etti. Bu tespitle Samev'el, '.' kökü hesaplaması ve yaklaşık-değer soruu icelemesi esasıda odalık kesirlerle ilgili ilk teoriyi de geliştirilmiş oldu. Bu teori, çokterimliler cebrii bu kesir türüü keşfide temel bir rol oyadığıı gösterir. Samev'el, X. yüzyıl solarıda ulaşıla icelee foksiyou tablo değerlerii oluşturmak içi e doğru değeri tespit etmek maksadıyla farklı 3

4 yötemler asıl karşılaştırılmalıdır şeklideki soruu ele aldı ve daha kesi değerler içi farklı yötemleri karşılaştırmayı deedi. Öte yada Samev'el, el-bâhir fi el-cebr 3 adlı eseride Kerecî gibi y = ax + b şeklideki deklemleri iceledikte sora y 3 2 = ax + bx deklemii de gözde geçirdi. Bu ve bezeri diğer öreklerle rasyoel belirsiz deklem aalizii geliştirdi. k = k, k, k, k( k + 1),... gibi muhtelif aritmetik dizileri toplamlarıı k = 1 k = 1 k = 1 ispatları ile birlikte vere Samev'el kombiasyo hesabıda yei kurallar geliştirdi; bilimeyeleri ifade ede, bugü idis dee o tae sayıyı sembol olarak aldı ve buları altışar altışar kombie ederek 210 deklemde oluşa bir sistem elde etti. Ayrıca, bu lieer sistemi 504 adet uyguluk koşuluu bulmak içi yie kombiasyo hesaplarıı kulladı. Samev'el i diğer öemli bir katkısı, Bahir i ikici kitapta yie Kerecî yi takip ederek matematiksel tümevarım yötemii başarıyla kullamasıdır. Buu içi öcelikle =1 içi ispatı verir; akabide =1 de ulaştığı souca dayaarak =2 yi, sora =2 de ulaştığı souca dayaarak =3 ü İşlemi =5 e kadar sürdürür; acak dileye kişii süreci sıırsızca devam ettirebileceğie işaret eder. Eserleri Klasik kayaklarda Samev'el e ispet edile sekse beş eseri, kitap, risale veya makale i büyük bir kısmı güümüze ulaşmamıştır. Moder araştırmalarda ise, klasik kayaklarda zikredilmeye acak Samev'el i olduğu tespit edile bazı eserler mevcuttur. (Eserleri içi bkz. Suter, Leipzig 1900, s (r.24); Brockelma, GAL, I, s. 643 SI, s. 892; Rosefeld-İhsaoğlu, s ). Burada bazı öemli eserleri verilmiştir. Matematik 1. el-bahir fi ilm el-cebr: Yukarıda işaret edildiği üzere, hem ele aldığı matematik bilgiler hem de Kerecî i kayıp eserleri hakkıda içerdiği malumat açısıda 4

5 öemlidir. Bahir, dört bölümde oluşur: Birici bölüm, rasyoel üslü bir bilimeyeli çok terimliler üzerie aritmetik operasyoları; ikici bölüm ikici derecede deklemleri; üçücü bölüm irrasyoel icelikleri; dördücü bölüm ise cebirsel ilkeleri problemlere uygulaması ve problemleri sııfladırılmasıı ele alır. Dördücü kitapta Samev'el, İb Siacı otolojiyi takip ederek, problemleri zorulu, mümki ve müstahil olarak taksim eder. Zorulu(ecessary) problemler çözülebilir problemler ike mümkü(possible) problemler çözümüü olup olamayacağı bilimeye; müstahil(impossible) ise çözümü mümkü olmaya; çözüldüğüde de saçma ya vara problemledir. (Ayasofya, r. 2718, İst. 725, 113 yaprak; Esat Efedi r. 3155). 2. el-kitab el-kıvâmî fi el-hisab el-hidî: Aritmetik bölümü. derecede kök hesabıı ve odalık kesirlerle aritmetiksel işlemleri kou alır. Bu yöüyle odalık kesirler tarihi açısıda öem arz eder. Rüşdi Raşid tarafıda çalışılmıştır. 3. Keşf uvâr el-mueccimi: Astrolojii bilimsel değerie itiraz eder ve muhtelif öreklerle yalışlığıı göstermeye çalışır. F Rosethal tarafıda eseri giriş kısmı İgilizce ye tercüme edilmiştir (bkz. Kayakça). Tıb: Samev'el i, Bağdad ve Merağa daki yerli yöeticiler ile eşrafı hizmetideyke hem teorik hem de pratik tıp ile uğraştığı bilimektedir. Tıp alaıdaki eserlerii de bu hizmeti esasıda yazdığı söyleebilir. Acak bu eserleri biri hariç hiç birisi zamaımıza gelmemiştir. Nuzhet el-eshab fi muaşarat el-ehbab: Samev'el e isbet edile ve güümüze ulaşa tek tıp eseridir. His Keyfa ı yöeticisi Mehmed b. Karaasla içi yazıla eserde klasik İslam tıp geleeğide adîr ele alıa kadı üreme orgalarıa ilişki hastalıklar, fiziksel bakım (gyecology) ve seksoloji kouları iceleir. Eseri daha tıbbî ola ikici kısmı, Samev'el i sıkı bir gözlemci olduğua ve hastalıkları psikolojik yölerie de ilgi duyduğua işaret etmektedir. Güümüze pek çok üshası ulaşa eser heüz çalışılmamıştır (Süleymaiye Ktp. Ayasofya r. 2129). 5

6 Di: 1. İfham el-yahud: Samev'el i, Müslüma oldukta sora Yahudîliğe karşı kaleme aldığı polemik içerikli bu eser, Moshe Perlma tarafıda tekitli meti, İgilizce tercümesi ve bir girişle birlikte yayımlamıştır. (Reisülküttab, r. 586) da da Alfoso Bueombre tarafıda Latice ye tercüme edilmiş; acak İslam kelimesi Hristiyalık ile değiştirilmiştir. Bu edele Samev'el Ortaçağ Avrupası da so derece popüler bir isim halie gelmişti. Türçye de çevrilmiştir. Bezlu'l-mechud fi İfhami'l-Yehud, Çev.: Osma Cilacı, İstabul Risale fi İslam es-samev'el ve İktisa Ru'yetü'-Nebi aleyhü's-selam: Perlma tarafıda İgilizceye Osma Cilcı tarafıda Türkçe ye çevrilmiştir (Bir Rüyaı İzide, İstabul 2004). Yazması içi bkz. Reisülküttab, r Kitab Ğayetü'l-Maksud fi'r-radd-ı ale'-nasara ve'l-yahud: Reisülküttab r. 545, 51 yaprak. Kayaklar İb Kıfti, Ahbar el-ulema bi-ahbar el-hukema, Kahire trsz., s ; İb Ebi el- Useybia, Uyu el-eba fi tabakat el-etibba, şr. Nizar Rıza, Beyrut trsz, s ; A Aouba, Samaw al, Ib Yahyā al-maghribī, Dictioary of Scietific Biography (New York ), c. XII, s ; S Ahmad ad R Rashed (eds.), 'Al-Bahir' e algèbre d'as-samaw'al (Damascus, 1972), s. 37, 77, 104 vd., 232; R Rashed, The developmet of Arabic mathematics : betwee arithmetic ad algebra (Lodo, 1994); Y Dold-Samploius, The solutio of quadratic equatios accordig to al- Samaw'al, Mathemata, Boethius: Texte Abh. Gesch. Exakt. Wissesch. XII (Wiesbade, 1985), s ; F Rosethal, Al-Asturlabi ad as-samaw'al o scietific progress, Osiris 9 (1950), s ; R Rashed, L'extractio de la racie -ième et l'ivetio des fractios décimales (XIe--XIIe siècles), Arch. History Exact Sci. 18 (3) (1977/78), ; R. Rashed, Al-Samav al, al-bîrûî et Brahmagupta: les méthodes d iterpolatio, Arabic Scieces ad Philosophy, a historical Joural, 1 (1991), s ; W C Waterhouse, Note o a method of extractig roots i as- Samaw'al, Arch. Hist. Exact Sci. 19 (4) (1978/79), s ; Samau'al al-maghribi: 6

7 Ifham Al-Yahud: Silecig the Jews/ tercüme: Moshe Perlma, Proceedigs of the America Academy for Jewish Research, Vol. 32, Perlma, Moshe, "Eleveth- Cetury Adalusia Authors o the Jews of Graada" Proceedigs of the America Academy for Jewish Research 18 ( ): ayı yazar: Samau'al Al-Maghribi Ifham Al-Yahud: Silecig the Jews (1964); Samaw'al al-maghribi: Ifham alyahud, The early recesio, by Samevel b. Yahya al-mağribi d. ca al-samawal ib Yahya Maghribī; Ibrahim Marazka; Reza Pourjavady; Sabie Schmidtke Publisher: Wiesbade: Harrassowitz, 2006; Ecyclopedia of the History of Arabic Sciece, edit. Roshdi Rashed, c. II, Lodo 1966; Boris Rosefeld Ekmeleddi İhsaoğlu, Mathematicias, astroomers ad other scholars of Islamic civilizatio ad thier works (7th. 19th.), İstabul

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Esin KAHYA Ankara Üniversitesi DTC F. Öğretim Üyesi Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bilimsel faaliyete,

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)

Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) 182 Usûl Eş arî Kelâmcılarından Abdülkâhir el-bağdâdî nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) Hüseyin DOĞAN * Theologians of Al-Ashari The Abd Al-Kahir Al-Baghdadi and a Critical Aproach to His Epistemology

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Yrd. Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-posta: aliertugrul@duzce.edu.tr Abstract

Detaylı

BİR FELSEFÎ METAFOR YOLDA OLMAK *

BİR FELSEFÎ METAFOR YOLDA OLMAK * BİR FELSEFÎ METAFOR YOLDA OLMAK * İbrahim Hakkı AYDIN ** ÖZET Felsefe tarihinde, felsefenin ne olduğunu anlatmak için çeşitli yöntemlere baş vurulmuştur. Bu yöntemlerden biri de metafor yöntemidir. Nitekim,

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI Kamuran GÖDELEK ÖZET Felsefenin kesin bir bilim olarak yeniden yapılandırılması Husserl felsefesinin ana ereklerinden biridir. Husserl e göre felsefenin

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Doç Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç.

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI

MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI 3307 MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI YARAR ÇAKIROĞLU, Hülya * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ABSTRACT According to Muferricu l-kurub the Commendable Conducts of Eyyubi Sultans Eyyubi

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

bir kültür olarak matematik

bir kültür olarak matematik KÜLTÜR TARİHİ bir kültür olarak matematik beno kuryel Toplumsal dinamiklerin tarihsel evrimi söz konusu olduğunda özellikle doğa bilimleri ve matematik pek önemsenmez. Bu alanların bir tarihi varsa o da

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Anahtar Kelimeler: el-cezîre, Dicle, Fırat, Mezopotamya, İyaz b. Ganem, Halid b. Velid, Diyar-ı Mudar, Diyar-ı Rebia, İslâm.

Anahtar Kelimeler: el-cezîre, Dicle, Fırat, Mezopotamya, İyaz b. Ganem, Halid b. Velid, Diyar-ı Mudar, Diyar-ı Rebia, İslâm. İLK İSLÂM FETİHLERİ DÖNEMİNDE el-cezire BÖLGESİ VE İSLÂMLAŞMA SÜRECİ Mevlüt KOYUNCU Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Adapazarı, e-posta: mkoyuncu@sakarya.edu.tr Özet

Detaylı