CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI"

Transkript

1 CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI Kullanım Klavuzu

2 Kurulum Öncesi Temel Özellikler Sistem Organizasyonu Sistem Ġçeriği Sistem Konfigürasyonu Ön panel tanımı Arka panel tanımı Uzaktan kumanda aleti tanımı Bağlantı & Açma Canlı gösterim yapılandırması BölünmüĢ ekran Canlı gösterim düzenleme modu Dijital zum Sıralı gösterim Panik Kaydı TuĢ Kilitleme Fonksiyonu PTZ Kamera kontrolü SĠSTEM KURULUMU Gösterim OSD Monitör Sıralama Spot ÇıkıĢı Kamera Kamera Adı Renk Ayarı PTZ Ayarı Hareket Sensörü Ses Ses Sesli Uyarıcı

3 Sistem Tarih / Saat Network Posta Kullanıcı Yönetimi Sistem Yönetimi Kontrol Cihazı Olay / Sensör HDD Olayı Alarm GiriĢi Alarm ÇıkıĢı Sesli Uyarı Cihazı ÇıkıĢı E-posta Bildirimi Disk Yönetimi KAYIT MENÜSÜ Kayıt iģlemleri Zamanlayıcı / Hareket Ayarı Parametre Program Alarm Ayarı Panik Ayarı ARAMA Saat Araması Olay Arama ArĢivleme Uzaktan Ġzleme Kurulumu Ġzleme yazılım kurulumu Ġzleme yazılım organizasyonu Fonksiyon TuĢlarının tanımı Bağlantı grubu oluģturma Detaylı Ayarlar Ek Konfigürasyon

4 UZAKTAN ARAMA Fonksiyon tuģları ile ilgili açıklama Hızlı Arama ArĢivleme Dondurma Log Görüntüleyici Backup Oynatıcı Yazdırma Olay Görüntüleyici Uzaktan Kayıt Kurulumu Kayıt Kamera Ses Olay / Sensör Sistem

5 KURULUM ÖNCESİ Kurulum kalifiye personel tarafından ve yürürlükteki elektrik yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. DVR sağlam bir yüzeye yerleģtirilmeli veya onaylı bir kabin içine monte edilmelidir. Gereken havalandırma sağlanmalı, DVR daki hava kanallarının kapatılmamasına özellikle dikkat edilmelidir. DVR ın hasar görmesini önlemek için yıldırım çarpmasına ve voltaj dalgalanmalarına karģı gerekli koruma sağlanmalıdır. DVR üzerinde ve bu talimatlarda yer alan güvenlik uyarılarına uyulmalıdır. Temizlik gerektiğinde öncelikle DVR ı kapatarak enerji bağlantısını kesiniz. YumuĢak kuru bir bezle siliniz, hiçbir zaman aģındırıcı(zımparalı) temizlik malzemesi kullanmayınız. DVR ı kendiniz onarmaya veya servis sağlamaya çalıģmayınız. Kapakların açılması veya yerinden çıkarılması tehlikeli voltaja veya diğer tehlikelere maruz kalma riski yaratabilecektir. Tüm servislerin kalifiye servis personelince yapılmasını sağlayınız. 5

6 TEMEL ÖZELLİKLER FARE ĠLE KUMANDA Fare ile kumanda edilebilecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģtır. GELĠġTĠRĠLMĠġ GRAFĠK KULLANICI ARABĠRĠMĠ [GUI] DVR menü yapısı ve ekran görüntülemesi kullanımı kolay ve lojik GUI formatındadır. GERÇEK TRIPLEX ĠġLETĠM Lokal kayıttan çalma, kurulum, çok kullanıcı ile uzaktan görüntüleme ve kayıttan çalma, uzaktan kurulum sürecinde de DVR tam resim karesi hızıyla kayda devam edecektir. SES 4 ses giriģi mevcut olup bunlar herhangi bir video kanalına bağlanabilecektir. Canlı ve kayıtlı sesler internet üzerinden alınabilecektir ve DVR a uzaktan cevaplama ses gönderimi de mümkün olmaktadır. YEDEK Kayıt uzunluğu (Ses kaydı dahil) USB hafıza çubuğuna ve CD ye arģivlenebilecektir. Yedekleme dosyaları kaytan çalma yazılımını haiz olup yedekleme, tam izlenebilirliği sağlamak üzere sistem olay kayıt ve yedek kayıtlarını da içermektedir. UZAKTAN BAĞLANTI 4 DVR ye kadar aynı anda bağlanmayı sağlayan yazılım mevcuttur. Kullanıcı seviyesine bağlı olarak, internet vasıtasıyla DVR tümüyle kontrol edilebilmekte ve konfigürasyonu uzaktan yapılabilmektedir. DVR alarm çıktıları internet üzerinden uzaktan baģlatılabilecektir. KAPSAMLI KAYIT KURULUMU Kayıt programlı, alarm veya hareket aktivasyonlu olabilecektir. Her tür kayıtta resim çerçeve sayısı, görüntü kalitesi ve sesli kayıt özellikleri saatte bir, günde bir her özel kanal için ayarlanabilecektir. DVR panik durumu kayıt özelliğini de haiz olup (Ön panelden veya harici giriģ ile) bu durumda diğer tüm kayıt ayarları geçersiz kılınarak acil durumda en yüksek kalitede kayıt yapılması sağlanmaktadır. PTZ KUMANDASI Ön panelden veya uzaktan bağlantı ile tam PTZ kumandası mümkün olmaktadır birçok speed dome protokolü desteklenmektedir. Her kanal için protokoller ayarlanabilecektir ve PTZ hızı özel speed dome larla uyum sağlayacak Ģekilde ayarlanabilecektir. 6

7 TEMEL ÖZELLİKLER TELEMETRĠ KONTROLU Ön panelden veya uzaktan bağlantı ile tam telemetri kontrolu mümkün olmaktadır birçok speed dome protokolü desteklenmektedir. Her kanal için protokoller ayarlanabilecektir ve telemetri hızı özel speed dome lara uyum sağlayacak Ģekilde ayarlanabilecektir. KAPSAMLI MONĠTÖR DESTEĞĠ DVR da 3 ana monitör çıkıģı mevcut olup (Kompozit, VGA ve S-Video) bunlar birlikte kullanılabilmektedir. 4 spot monitöre kadar bağlanma imkanı da mevcut olup her spot monitör DVR kurulumunda programlanabilecektir. CANLI GÖSTERĠM DVR tek veya çok ekranlı görüntü sağlayabilmektedir ve çeģitli sıralama modlarını da içermektedir. (standart ve kullanıcı tarafından tanımlanan) KONFĠGÜRASYON YEDEKLEMESĠ DVR üzerinde yapılan tüm konfigürasyon ayarları bir USB hafıza çubuğuna veya PC dosyasına kaydedilebilecektir. Kaydedilen bilgiler daha sonra diğer DVR ünitelerine yüklenerek birden fazla DVR kullanımı durumunda hızlı bir Ģekilde dağıtım sağlanacaktır. E-POSTA DESTEĞĠ DVR e-posta yollayarak spesifik kullanıcıları alarm, hareket, sürücü arızası v.s. durumlarla ilgili olarak bilgilendirebilecektir. 7

8 SİSTEM ORGANİZASYONU Alarm Sensörü Röle ÇıkıĢı Uzak Kullanıcı PC Resim Yazıcısı Alarm GiriĢi/ÇıkıĢı Kamera TCP/IP ġebeke AVI Yedekleme Video GiriĢ WEB Kullanıcısı Video ÇıkıĢ Uzaktan Kumanda AV Monitör USB Bellek 8

9 SİSTEM İÇERİĞİ 1 Temel Ġçerik Enerji Kablosu (KULLANICI KILAVUZU) Kullanıcı Kılavuzu Uzaktan Kumanda Uzak Kullanıcı Programı Kurulum CD si AAA Pil X 2 2 Seçmeli Ġçerik CD-RW USB Hafızası HDD 9

10 SİSTEM YAPILANDIRMASI (8KN, 16KN) 1. Ön pano tanımı ENERJĠ DÜĞMESĠ (Syf 14) GÖSTERĠM Canlı gösterim ve kayıttan çalma olarak farklı gösterim modlarını seçer (Syf 16 & Syf 60) SEQ Hali hazırda tanımlanmıģ sıralama modunu devreye sokar (Syf 19) PANĠK Panik kayıt modunu seçer (Syf 19) ZUM Canlı gösterimde dijital zum modunu seçer (Syf 18) KĠLĠT Ön pano düğmelerini kilitler (Syf 20) ARġĠV ArĢiv menüsünü açar (Syf 65) PTZ Canlı gösterimde PTZ modunu seçer (Syf 20) KURULUM Kurulum menülerini açar (Syf 22) ARAMA Arama menüsünü açar (Syf 60) SHUTTLE KADRANI Kayıttan çalma hızının ve yönünün hızlı ayarında kullanılır (Syf 62). Ayrıca PTZ modunda kamera zumunun (Syf 20) ve canlı gösterimde dijital zum seviyesinin (Syf 18) kumandası için kullanılır JOG HALKASI Kayıttan çalma durduğunda uzunluğu çerçeve ileri veya geri kaydırmakta kullanılır. (Syf 62) DUR Shuttle Kadranını devre dıģı bırakır (Syf 62) USB giriģleri ArĢiv, sistem kurulumu yedeklemesi ve yazılım güncelleme amaçlı birçok USB hafıza çubuğunu destekler. Arka panelde de ilave bir USB giriģi mevcuttur. KURSOR TUġLARI, ENTER ve RETURN düğmeleri Kurulum menülerinde, arama ve arģiv ekranlarında dolaģmak için kullanılır DVR PTZ modunda iken de kullanılır. (Syf 20) KANAL SEÇME DÜĞMELERĠ belli kanalların canlı gösterimle gösteriminde ve kayıttan çalmada kullanılır (Syf 17 & Syf 60). Ayrıca muhtelif kayıt ekranları için nümerik Ģifre giriģinde de kullanılır. Geriye doğru kayıttan çalma hızını arttırır Geriye doğru kayıttan çalmayı seçer Kayıttan çalmayı durdurur/ hızlı geçer Ġleri doğru kayıttan çalmayı seçer ve anında kayıttan çalma özelliğini seçer Ġleri doğru kayıttan çalma hızını arttırır 10

11 SİSTEM YAPILANDIRMASI (4 CH) 1. Ön panel tanımı SHUTTLE KADRANI Kayıttan çalma hızını ve yönünü hızla ayarlamada kullanılır. Ayrıca PTZ modunda kamera zumu kumandası, ve canlı gösterimde dijital zum seviyesi kumandası olarak kullanılır. CD-RW Ortamı Yedekleme için CD-R, CD-RW, DVD yi destekler. KANAL SEÇME. DÜĞMELERĠ belli kanalların canlı gösteriminde ve kayıttan çalmada gösteriminde kullanılır Ayrıca değiģik kayıt ekranları için nümerik Ģifre giriģinde kullanılır JOG HALKASI Kayıttan çalma durdurulduğunda, uzunluğu çerçeve bazında ileri veya geri kaydırmada kullanılır. DUR Shuttle kadranını devre dıģı bırakır USB giriģleri ArĢiv, sistem kurulumu yedeklemesi ve yazılım güncelleme amaçlı birçok USB hafıza çubuğunu destekler. Ayrıca USB faresini kumanda için destekler. KURSOR TUġLARI, ENTER ve RETURN düğmeleri Kurulum menülerinde, arama ve arģiv ekranlarında dolaģmak için kullanılır. DVR PTZ modunda iken de kullanılır. Geriye doğru kayıttan çalma hızını arttırır Geriye doğru kayıttan çalmayı seçer Kayıttan çalmayı durdurur/ hızlı geçer Ġleri doğru kayıttan çalmayı seçer ve anında kayıttan çalma özelliğini seçer Ġleri doğru kayıttan çalma hızını arttırır SCR MODU Canlı gösterimde muhtelif görüntüleme modlarını seçer ARAMA Arama menüsünü açar MENÜ Kurulum menülerini açar PTZ Canlı gösterimde PTZ modunu seçer 11

12 SİSTEM YAPILANDIRMASI (8 CH, 16 CH) 2. Arka panel tanımı KAMERA GĠRĠġLERĠ VE LOOP ÇIKIġLARI 16 ya kadar kamera bağlantı giriģi mevcuttur. Loop çıkıģları diğer ekipmana bağlantı için de kullanılabilir. KOMPOZĠT VE S-VĠDEO ANA MONĠTÖR BAĞLANTILARI Birden fazla ana monitör bağlantısı gerektiğinde her iki giriģ birlikte kullanılabilecektir. SPOT MONĠTÖR ÇIKIġLARI Gerektiğinde 4 taneye kadar spot monitör bağlanabilir. DıĢ telemetri cihazlarına, panik tuģuna ve alarm resetlemeye bağlantı SES GĠRĠġLERĠ & ÇIKIġLARI Gerektiğinde 4 taneye kadar ses giriģi ve bir ses çıkıģı bağlanabilecektir. ALARM GĠRĠġLERĠ 16 taneye kadar alarm giriģi bağlanarak dıģ telemetri cihazlarına, panik düğmesine ve alarm sıfırlamaya, toprak bağlantılı yüksek veya düģük giriģ olarak yapılandırılabilecektir. ALARM ÇIKIġLARI 16 taneye kadar alarm çıkıģı bağlanarak toprak bağlantılı yüksek veya düģük çıkıģ olarak yapılandırılabilecektir. VGA PC monitörüne veya plazma ekrana VGA ana monitör bağlantısı. KOMPOZĠT ve S- VĠDEO ana monitör bağlantıları ile birlikte kullanılabilir. SERĠ PORT Harici RS-232 cihazlarının bağlanması için SERĠ giriģ LAN Router veya iç ağa LAN bağlantısı 12

13 SİSTEM YAPILANDIRMASI (8 CH, 16 CH) 2. Arka panel tanımı. KOMPOZĠT MONĠTÖR BAĞLANTILARI Birden fazla ana monitör bağlantısı gerektiğinde her iki çıkıģ birlikte kullanılabilecektir. KAMERA GĠRĠġLERĠ VE LOOP ÇIKIġLARI 4 e kadar kamera bağlantı giriģi mevcuttur. Loop çıkıģları diğer ekipmana bağlantı için kullanılabilir. VGA & S-VĠDEO PC monitörüne veya plazma ekrana VGA ana monitör bağlantısı. KOMPOZĠT ve S- VĠDEO ana monitör bağlantıları ile birlikte kullanılabilir. ALARM GĠRĠġLERĠ & ÇIKIġLARI 4 taneye kadar alarm giriģi ve çıkıģı bağlanarak toprak bağlantılı yüksek veya düģük çıkıģ olarak yapılandırılabilecektir. SPOT MONĠTÖR ÇIKIġLARI Gerektiğinde 1 spot monitör bağlanabilir. SES GĠRĠġLERĠ & ÇIKIġLARI Gerektiğinde 4 taneye kadar ses giriģi ve bir ses çıkıģı bağlanabilecektir. SERĠ GĠRĠġ Harici RS-232 cihazlarının bağlanması için SERĠ giriģ LAN Router a veya iç ağa LAN bağlantısı ENERJĠ GĠRĠġĠ 12V DC enerji giriģi 13

14 SİSTEM YAPILANDIRMASI Uzaktan Kumanda Cihazı 3. Uzaktan Kumanda Cihazı tanımı ENERJĠ Sistem AÇMA/ KAPAMA MENÜ : Sistem kurulum menüsünü aç Kanal Seçme TuĢları Kimlik Düğmesi DVR Kimliği seç RETURN Cancel / Deselect Önceki Ekran ENTER : Seç / Bir sonraki ekrana git Gezinim Düğmeleri : Kayıttan çalma kumandası için, Menü geziniminde ve PTZ/Odaklanma Kumandasında kullanılır Gösterim Modunu DeğiĢtir Ara PTZ/IRIS Mod menüsü Rafta çok sayıda DVR mevcut ise, her DVR a farklı Kimlik verilmelidir. Uzaktan kumanda cihazı her KĠMLĠĞĠ DVR a yerleģtirecektir. Bu Kimlik ler kanalıyla bir uzaktan kumanda tüm DVR lere kumanda edebilecektir. Uzaktan kumanda cihazında Kimlik belirleme : ID (Kimlik) düğmesine basın, INPUT ID görünür. Set ID ye (Kimlik belirleme) ve sonra RETURN tuģuna basın (Ön tanımlı Kimlik 01 dir). DVR KĠMLĠĞĠ için bakınız sayfa 45. Tekrar baģa dönmek için ID düğmesine tekrar basın. 255 i girerek uzaktan kumanda cihazında RETURN düğmesine basın. 14

15 BAĞLANTI & ENERJİYİ AÇMA 16 adete kadar KAMERA GĠRĠġĠ ni bağla. DVR da LOOP ÇIKIġLARI mevcut olup bunlarla gerektiğinde sinyaller diğer ekipmana gönderilebilecektir. Bağlantı türüne göre sonlandırma otomatik olarak DVR tarafından sağlanmaktadır. COMPOSITE, VGA veya S-VIDEO bağlantılarını kullanarak DVR bir veya daha fazla sayıda monitör bağlayınız. DVR ı enerji kaynağına bağlayınız. DVR enerji bağlantısının doğruluğunu kontrol eder ve iki bip sesi çıkarır. ÇalıĢmayı baģlatmak için DVR ön panosundaki POWER DÜĞME sine basınız. DVR baģlatma ekranı hard disklerin ve CDRW / DVR- RW sürücüsünün durumunu kontrol ederek saptar. BaĢlatma kontrolü tamamlandıktan sonra, operatörün sistem kaydı yapması gerekmektedir. Ön tanımlı kullanıcı adı ADMIN dir. KANAL SEÇME düğmelerini kullanarak, 1234 tanımlı Ģifreyi girerek ENTER tuģuna basın. ġifre kutusuna çift tıklayınız ve Dijital Klavye ortaya çıkacaktır. Daha sonra Ģifreyi tıklayıp düğmeye basınız. DVR normal çalıģmayı baģlatır ve önceden tanımlı 16 kanalı gösterir. Ekranın alt tarafındaki durum çubuğu güncel saat ve tarih ile kullanılan hard disk yüzdesini gösterir. Her kanal ayrı bir isimle gösterilir. Her kanalda sağ üst köģedeki kırmızı kare ve T harfi kanalın Timer / Schedule modunda kayıt yaptığını gösterir. 15

16 CANLI GÖSTERİM BÖLÜNMÜġ EKRAN Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve DISPLAY menüsünü tıklayın. 16 kanal DVR 8 farklı gösterim modu sağlamaktadır. DISPLAY düğmesine tekrar tekrar basarak operatör tek ekran, 4 ekran, 6 ekran, 8 ekran, 9 ekran, 13 ekran, 16 ekran ve temel sıralama modları arasında seçim yapabilecektir. Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve SEQUENCE menüsünü tıklayın. Farklı bir gösterim modu seçilene kadar sıralama durmaksızın devam edecektir. Bu modda sıralama sembolü ( ) ortaya çıkar ve her kanal bir sonraki kanala geçmeden belirli bir süre için (tanımlı süre 3 sn) tam ekran olarak görünür. Sıralama modu hariç tüm gösterim modları durağandır. 16

17 CANLI GÖSTERİM CANLI gösterim düzenleme modu Çok ekranlı gösterim modlarında operatör hangi kanalları hangi pozisyonda seyredeceğine kendisi karar verecektir. Düzenleme için çok ekranlı odu seçmek için DISPLAY düğmesini kullanın ve sonra ENTER a basarak CANLI GÖSTERĠM DÜZENLEME MODU nu seçin. Bu örnekte, önceden tanımlı 8 ekran modu 1 den 8 e kanalları gösterir. 5 nci kanal yerine 10 uncu kanalı izlemek için KANAL SEÇME düğmelerini kullanarak, 5 numaraya basın 5 nci kanal mavi bir ekrana dönüģür. 17

18 CANLI GÖSTERİM Dijital Zum Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve ZUM menüsünü tıklayın. Bir kanal tam ekran olarak izlenirken operatör belli bir noktaya 8 defaya kadar zum yapabilir. Dijital zumu kullanmak için, istenilen kanalı seçip ZUM düğmesine basın. Sağ alt köģedeki küçük pencere tam görüntüyü gösterir ve ana gösterim alanı zumlanan bölümü gösterir. Alttaki tuģu tıklayın. RETURN Zum seviyesini ayarlamak için, SHUTTLE KADRANINI saat yönünde çevirerek görüntüyü yaklaģtırabilir, saat yönü tersinde çevirerek ise uzaklaģtırabilirsiniz. Zum alanını görüntü etrafında hareket ettirmek için zum karesinin pozisyonunu KURSOR TUġLARI yla ayarlayınız. Normal canlı gösterim moduna geri dönmek için RETURN tuģuna basın. 18

19 CANLI GÖSTERİM Sıralama Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve SIRALAMA menüsünü tıklayın. SEQ düğmesine basın. Her kanal bir sonraki kanala geçilmeden belirli bir süre için (Tanımlı 3 sn) gösterimde kalır. Belirli bir kanalda sıralamayı durdurmak için, SEQ tuģuna tekrar basın. Kurulum menüsü ile (Syf 25) daha karmaģık sıralamalar programlanabilecektir. Panik Kaydı Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve PANĠK KAYIT menüsünü tıklayın. Panik kaydı önceden tanımlandığı Ģekliyle tüm standart kayıt ayarlarını devre dıģı bırakarak tüm kanallarda sürekli kayıt sağlayacaktır. PANĠK düğmesine basın. Ekranın sağ üst köģesinde DVR ın panik kaydı modunda olduğunu gösteren bir kırmızı kare belirecektir. Normal kayıt moduna dönmek için PANĠK düğmesine tekrar basın. 19

20 CANLI GÖSTERİM TuĢ Kilitleme Fonksiyonu Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve KEY LOCK (TUġ KĠLĠTLEME) menüsünü tıklayın. ġifre kutusuna çift tıklayınız ve Dijital Klavye ortaya çıkacaktır. Daha sonra Ģifreyi tıklayıp düğmeye basınız. ADMIN yetkilerine sahip bir operatör yetkilendirilmemiģ kumandayı önlemek üzere DVR ön panelini kilitleme yoluna gidebilecektir. LOCK düğmesine basın, önceden tanımlı 1234 Ģifresini girin. ENTER tuģuna basın. ġimdi bütün tuģlar devre dıģıdır. Kilidi açmak için, LOCK düğmesine tekrar basıp önceden tanımlı 1234 Ģifresini girin. PTZ Kamera Kontrolu Canlı Gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayıp PTZ menüsüne tıklayın. DVR a bağlı speed dome ve diğer telemetri cihazları ön panelden tümüyle kontrol edilebilmektedir. Gösterim modunda PTZ düğmesine basın.kumanda edilecek bir kamera seçmek için, KANAL SEÇME düğmelerini kullanın. Pan ve Tilt hareketleri KURSOR TUġLARI yla sağlanacak, SHUTTLE KADRANI çevrilerek zum kontrolu yapılır. 20

21 CANLI GÖSTERİM PTZ Kamera Kontrolu devamı SWING menüsüne tıklayın. & Fokus kontrolu & Irıs kontrolu yapar. Salınım sayısını arttırıp azaltmak için DISPLAY veya SEQ düğmelerline basın. Kurulumu programlamak için PAUSE u, veya mevcut bir salınımı çağırmak için ENTER ı tıklayınız. RETURN ü tıklayıp PTZ modundan çıkın ve canlı gösterime geri dönün. 21

22 SİSTEM KURULUMU Canlı Gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayıp SETUP menüsüne tıklayın. ġifre kutusuna çift tıklayın ve dijital klavye belirecektir. Sonra Ģifreyi ve tuģu tıklayınız. Menü kayıt ekranını getirmek için SETUP düğmesine basın. Sadece ADMIN yetkisine sahip operatörler DVR ı yapılandırabilecektir. Önceden tanımlı 1234 Ģifresini girin. GENERAL menüsüne tıklayın. Kurulum menüsünde dolaģmak için KURSOR TUġLARI nı, ENTER ve RETURN tuģlarını kullanın. Genelde, ENTER tuģu belli bir unsuru seçmek veya değiģtirmek, RETURN tuģu da bir değiģikliği iptal veya belli bir ekran kurulumundan çıkmak için kullanılmaktadır. Ana sistem fonksiyonları kurmak için, SYSTEM SETUP ı ve daha sonra ENTER ı tıklayınız. 22

23 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : Muhtelif gösterim seçeneklerinin kurulumu için, DISPLAY i tıklayıp ENTER tuģuna basın. DISPLAY - OSD OSD menüsüne, sonra ON/OFF menüsüne tıklayın. Sonra ON/OFF tuģuna tıklayın. DURUM ÇUBUĞU : Canlı gösterim ekranının alt tarafında bulunan durum çubuğunu AÇIP KAPATIR. KAMERA ADI : Kamera adının gösteride olup olmadığını belirler. OLAY ĠKONU : Her kanal gösterim penceresinin sağ üst köģesinde DVR kayıt durumunun gösterilip gösterilmediğini tespit eder. SINIR ÇĠZGĠSĠ : Çok ekranlı gösterim modunda her kanalın çevresinde sınır çizgisi bulunup bulunmadığını tespit eder. SINIR ÇĠZGĠSĠ RENGĠ : Sınır çizgisi AÇIK sa operatör rengini seçebilecektir. MENÜ ġeffafliği : Menü kurulumu sırasında menü ekranı arkasında canlı görüntü seyredilebilecektir. Bu değerle oynanarak canlı görüntünün çözünülürlüğünün daha fazla (daha yüksek değer) veya daha az (daha düģük değer) olması sağlanabilecektir. HAREKET SENSÖRÜ GÖSTERĠMĠ : Hareket kaydında bir sorun varsa operatör bu özelliği kullanarak zamanında nedeni belirleyip arızayı ortadan kaldırma imkanına sahip olacaktır. OFF normal gösterim modu. AKTĠF hareket tespit olunan bölgeler renkli bloklarla iģaretlenir. AKTĠF DEĞĠL hareket tespit olunmayan bölgeler renkli bloklarla iģaretlenir. HAREKET RENGĠ : HAREKET SENSÖRÜ GÖSTERĠMĠ AKTĠF veya AKTĠF DEĞĠL e ayarlandığında gösterimde olan blokların rengi. HAREKET ġeffafliği : HAREKET SENSÖRÜ GÖSTERĠMĠ AKTĠF veya AKTĠF DEĞĠL e ayarlandığında gösterimde olan renkli blokların Ģeffaflığını belirler. Bu ayarlardan herhangi birini değiģtirmek için OSD yi seçip ENTER a basın. ĠMLEÇ TUġU nu kullanarak istenen seçeneğe gidiniz. Seçeneği seçmek için ENTER a basın (imleç turuncuya döner) ve ayarı değiģtirmek için ĠMLEÇ TUġU nu kullanın. Ayarı kaydetmek için ENTER a tıklayın veya iptal için RETURN e tıklayın. 23

24 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : MONĠTÖR MONĠTÖR menüsüne, sonra ON/OFF menüsüne tıklayın. Sonra ON/OFF tuģuna tıklayın. SIRALAMADA BEKLEME : Sıralama iģleminde her ekranın gösterim süresi. SPOT-OUT BEKLEMESĠ : Spot monitör çıkıģlarında her ekranın gösterim süresi. DE-INTERLACE MODU : D1 çözünürlülüğünde herhangi bir kanalı kaydederken (704 x 576), kayıt izlerken titremeyi önlemek için bu ON(Açık) konumuna getirilmelidir. ALARM AÇILIM MODU : ON a ayarlandığında, bir alarm giriģi ilgili kanalın tam ekran olarak gösterimini sağlayacaktır. ALARM AÇILIM BEKLEMESĠ : Alarm giriģinden sonra tam ekran açılımının süresini belirler. Alarm durumu devam etmesi halinde, açılan ekran sürekli gösterimde kalacaktır. HAREKET AÇILMA MODU : ON a ayarlandığında, hareket tespiti ilgili kanalın tam ekran olarak gösterimini sağlayacaktır. HAREKET AÇILMA MODU : Hareket tespitinden sonra tam ekran açılımının süresini belirler. Hareketin devam etmesi halinde, açılan ekran sürekli gösterimde kalacaktır. GÖSTERĠM MODU : DVR çıkıģı VGA veya AV (CRT) monitörde gösterim için optimize edilebilecektir. Bu ayarları değiģtirmek için MONĠTÖR e gidip seçmek için ENTER tuģuna basınız. ĠMLEÇ TUġU nu kullanarak istenen seçeneğe gidiniz. Seçeneği seçmek için ENTER ı tıklayın (imleç turuncuya döner) ve ayarı değiģtirmek için ĠMLEÇ TUġLARI nı kullanın. ENTER ı tıklayın veya iptal için RETURN ü tıklayın. Lütfen not ediniz: Görüntüleme modları değiģtirilirken, değiģikliklerin gerçekleģebilmesi için DVR kapatılıp tekrar açılmalıdır. 24

25 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : SIRALAMA SEQUENCE menüsüne tıklayın. SEQ düğmesine basıldığında önceden tanımlı sıralama ile 16 kanal tek tek sıralanacaktır. Sıralama kurulumu operatöre karma çok ekranlı görüntüleri ve istenen kanalları içeren istenen sıralamayı düzenleme imkanı sağlamaktadır. ADD menüsüne tıklayın. Yeni bir sıralama ilave etmek için, ADD e gidip ENTER ı tıklayın. Sıralama ekranda görünecektir ENTER ı tıklayarak dijital klavyeyi ekrana getirin ve yeni sıralama için bir isim veya referans numarası tuģlayın. 25

26 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : SIRALAMA devamı SIRALAMA KUTUSU na çift tıklayın. Dijital klavye belirecektir. Daha sonra isim tıklayıp düğmeye basınız. ĠMLEÇ TUġLARI yla ve ENTER tuģuyla bir karakter seçmek için dijital klavye üzerinde hareket edin. Bir karakteri silmek için yi kullanın. Klavye ve sembolleri değiģtirmek için yi kullanın. Çıkmak için RETURN ü tıklayın. AKTĠVASYON kutusunu açarak ON/OFF seçimi için tuģu tıklayın. AKTĠVASYON u açın, SAVE e gidin ve ENTER tuģuna tıklayın. 26

27 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SIRALAMA devamı Kutuya çift tıklayın ve kutu rengi turuncuya dönecektir. Her tıklamada bölünmüģ ekran değiģecektir. Ekranın sol üst köģesindeki kare gösterime girecek sıralamadaki ilk ekranı temsil etmektedir. Ekranı düzenlemek için, imleci turuncuya çevirmek için ENTER ı tıklayın. Yukarı ve aģağı KURSOR TUġLARI nı kullanarak, ekran türünü seçin(tekli veya muhtelif çoklu ekran seçenekleri). Seçilen bölünmüģ ekrana fare sağ tuģu ile tıklayın. Sonra kullanıcı tercihi olan kamera no. sunu tıklayın. Doğru ekran türü görüntülendiğinde, çoklu ekranda görüntülenecek kanalları girmek için KANAL SEÇME tuģunu kullanın. Not: Her kanal sadece anlık olarak görüntülenecektir. Bir kanalı çıkartmak için, uygun KANAL SEÇME düğmesine tekrar basın. 27

28 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SIRALAMA devamı Kamera numarası seçimi tamamlandığında, ekranı açın. Bir sonraki bölünmüģ ekran görüntüye gelecektir. BölünmüĢ ekranı düzenleyin ve kamera no. sunu seçin. Tüm kanallar tamamlandığında, sıralamayı kaydetmek için ENTER ı tıklayın ve bir sonraki sıralamayı oluģturmaya baģlayın. 16 ya kadar farklı ekran sıralaması oluģturulabilecektir. Bitirmek için, ekran üzerine fare sağ tuģuyla tıklayın. SAVE & EXIT menüsünü tıklayın. Sıralama düzenlemesini tamamlamak için, kaydedip çıkmak için RETURN ü, daha sonra ENTER ı tıklayın. 28

29 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SIRALAMA devamı SIRALAMA menüsü fare sağ tuģu ile tıklandığında, yeni kaydedilen bölünmüģ ekran aktive olacaktır. Yeni sıralama Ģimdi kaydedilmiģ olup canlı görüntülemede SEQ düğmesine basılarak baģlatılabilecektir. GÖRÜNTÜLEME : SPOT-OUT AÇMA/KAPAMA için SPOT-OUT menüsünü ve sonra kamerayı tıklayın. DVR da 4 adet SPOT MONITÖR ÇIKIġI mevcuttur. Her biri bu menüde yapılandırılan ayarlara bağlı olarak belli kanalların tam ekran sıralama gösterimini sağlamaktadır. Her spot monitör için, operatör hangi kanalların görüntüleneceğini belirleyebilecektir. Örneğin, spot arası kanalları, spot arası kanalları görüntüleyebilecektir, v.s. 29

30 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SPOT-OUT devamı Kullanıcı tercihi olan kamera no. sunu tıklayın. Spot monitör çıkıģlarının davranıģını değiģtirmek için, önce değiģtirilecek spot KANALI nı seçin. Sonra KURSOR TUġLARI nı ve ENTER tuģunu kullanarak kanallar arasında dolaģın ve spot çıkıģ sıralamasına dahil etmek için tıklayın, veya tıklamayarak sıralamadan çıkarın. Tüm değiģiklikler tamamlandığında, APPLY a gidip ENTER ı tıklayarak kaydedin. 30

31 SİSTEM KURULUMU KAMERA KAMERA menüsüne tıklayın. Muhtelif kamera seçeneklerinin kurulumu için, KAMERA yı tıklayıp ENTER tuģuna basın. KAMERA : KAMERA ĠSMĠ KAMERA ĠSMĠ menüsünü, sonra GĠZLĠ menüsü üzerinde ON/OFF menüsünü tıklayın. Sonra ON/OFF tuģuna tıklayın. ĠSĠM menüsünde KAMERA No su nu tıklayarak kamera ismini değiģtirin. GĠZLĠ: ON a ayarlandığında, kamera görüntüsü canlı gösterimde görüntülenmeyecek, fakat kayıt devam edecektir. ĠSĠM: Her kamera için, dijital klavye kullanılarak 11 karaktere kadar bir isim belirlenebilecektir. 31

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu FCC Uyum Beyanı Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiģ ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına

Detaylı

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072766C-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici FCC uyumu Kanada ACMA uyumu Sertifikasyon AB direktifleri 2014 United Technologies

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Gerçek zamanlı DVR kullanıcı kılavuzu Olasılıkları hayal ediniz Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 2 DVR CDD123-04 CDD123-08 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Kılavuzu CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CDD628-08 CDD628-16 CDD728-16 CDD828-16 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU

DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir. Lütfen ürünü kullanmaya başlamadan önce talimatları baştan sona okuyunuz. KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Detaylı

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Uzaktan Kumanda... 5 Bağlantılar...

Detaylı

TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu

TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu TruVision 360 Kamera Yapılandırma Kılavuzu P/N 1072844A REV 1.0 ISS 05SEP14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici İletişim bilgileri Müşteri desteği 2014 United Technologies Corporation, Interlogix,

Detaylı

RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104, DVR-108, DVR-115, DVR-116. Modeller için geçerlidir. www.renicacctv.com

RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104, DVR-108, DVR-115, DVR-116. Modeller için geçerlidir. www.renicacctv.com RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104, DVR-108, DVR-115, DVR-116 Modeller için geçerlidir. www.renicacctv.com 1 TANITIM 1.1 Ürün Tanıtımı DVR serisi 4 Kanal, 8 kanal ve 16 kanal içerir, CIF çözümü

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

BL9016 16 KANAL KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

BL9016 16 KANAL KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BL9016 16 KANAL KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU www.balitech.com.tr BL - 9016 İÇİNDEKİLER S.NO 1.1 Ürün Tanıtımı 02 1.2 Ürün Özelliği 02 1.2.1 Özellik 02 1.2.2 Basit Çalışma Değeri 03 1.3 Çevre Uyumluluğu

Detaylı

PANASONIC. GÜVENLİK AMAÇLI VİDEO KAYIT CiHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu. WJ Serisi Tüm Modeller

PANASONIC. GÜVENLİK AMAÇLI VİDEO KAYIT CiHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu. WJ Serisi Tüm Modeller PANASONIC GÜVENLİK AMAÇLI VİDEO KAYIT CiHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu WJ Serisi Tüm Modeller ÜRETİCİ FİRMA: PANASONIC CORPORATİON Panasonıc Way, Secaucus, New Jersey 07094 U.S.A Tel: 1-201-348

Detaylı

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu Model: CS89T Versiyon 1.0 Bu kılavuz ileride başvurmak üzere saklanmalıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 LÜTFEN BAŞLAMADAN ÖNCE OKUYUN...

Detaylı

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuģmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması iģlemlerini

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Kullanım Kılavuzu GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LNB5220 LNB5320 LND5220R *SAA37289011* 1507 (V1.2)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu

Detaylı

T Ü R K Ç E E N G L I S H

T Ü R K Ç E E N G L I S H BL40 Kullanıcı Kılavuzu P/N : MMBB0352260 (1.0) G BL40 Kullanıcı Kılavuzu T Ü R K Ç E E N G L I S H WiFi (WLAN) Bu cihaz, harmonik olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır.

Detaylı

İÇINDEKILER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR G55L 9563 4B İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 5 GENEL BİLGİLER 5 Televizyon setinizin benzersiz

Detaylı

3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı

3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı 3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı Kullanıcı Adı STANDALONE DVR Kayıt Cihazı 2011 Ocak V1.1 3MK-1659G STANDALONE DİJİTAL KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU ii DİKKAT 3MK DVR Kayıt cihazınızı

Detaylı

İÇINDEKILER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR G48-L-6532 4B İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 5 GENEL BİLGİLER 5 Televizyon setinizin benzersiz

Detaylı

PXS SERİSİ GÜVENLİK KAMERALARI TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

PXS SERİSİ GÜVENLİK KAMERALARI TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU PXS SERİSİ GÜVENLİK KAMERALARI TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Üniteyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle ve tamamen okuyunuz ve ileride referans olacak şekilde saklayınız. Bu cihaz FCC

Detaylı

3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI

3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI 3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 2011 Ocak V1.0 ii DİKKAT 3MK DVR Kayıt cihazınızı direct gün ışığı, yüksek nem ve sıcaklığa maruz bırakmayın. Bu tip çevre

Detaylı