CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI"

Transkript

1 CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI Kullanım Klavuzu

2 Kurulum Öncesi Temel Özellikler Sistem Organizasyonu Sistem Ġçeriği Sistem Konfigürasyonu Ön panel tanımı Arka panel tanımı Uzaktan kumanda aleti tanımı Bağlantı & Açma Canlı gösterim yapılandırması BölünmüĢ ekran Canlı gösterim düzenleme modu Dijital zum Sıralı gösterim Panik Kaydı TuĢ Kilitleme Fonksiyonu PTZ Kamera kontrolü SĠSTEM KURULUMU Gösterim OSD Monitör Sıralama Spot ÇıkıĢı Kamera Kamera Adı Renk Ayarı PTZ Ayarı Hareket Sensörü Ses Ses Sesli Uyarıcı

3 Sistem Tarih / Saat Network Posta Kullanıcı Yönetimi Sistem Yönetimi Kontrol Cihazı Olay / Sensör HDD Olayı Alarm GiriĢi Alarm ÇıkıĢı Sesli Uyarı Cihazı ÇıkıĢı E-posta Bildirimi Disk Yönetimi KAYIT MENÜSÜ Kayıt iģlemleri Zamanlayıcı / Hareket Ayarı Parametre Program Alarm Ayarı Panik Ayarı ARAMA Saat Araması Olay Arama ArĢivleme Uzaktan Ġzleme Kurulumu Ġzleme yazılım kurulumu Ġzleme yazılım organizasyonu Fonksiyon TuĢlarının tanımı Bağlantı grubu oluģturma Detaylı Ayarlar Ek Konfigürasyon

4 UZAKTAN ARAMA Fonksiyon tuģları ile ilgili açıklama Hızlı Arama ArĢivleme Dondurma Log Görüntüleyici Backup Oynatıcı Yazdırma Olay Görüntüleyici Uzaktan Kayıt Kurulumu Kayıt Kamera Ses Olay / Sensör Sistem

5 KURULUM ÖNCESİ Kurulum kalifiye personel tarafından ve yürürlükteki elektrik yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. DVR sağlam bir yüzeye yerleģtirilmeli veya onaylı bir kabin içine monte edilmelidir. Gereken havalandırma sağlanmalı, DVR daki hava kanallarının kapatılmamasına özellikle dikkat edilmelidir. DVR ın hasar görmesini önlemek için yıldırım çarpmasına ve voltaj dalgalanmalarına karģı gerekli koruma sağlanmalıdır. DVR üzerinde ve bu talimatlarda yer alan güvenlik uyarılarına uyulmalıdır. Temizlik gerektiğinde öncelikle DVR ı kapatarak enerji bağlantısını kesiniz. YumuĢak kuru bir bezle siliniz, hiçbir zaman aģındırıcı(zımparalı) temizlik malzemesi kullanmayınız. DVR ı kendiniz onarmaya veya servis sağlamaya çalıģmayınız. Kapakların açılması veya yerinden çıkarılması tehlikeli voltaja veya diğer tehlikelere maruz kalma riski yaratabilecektir. Tüm servislerin kalifiye servis personelince yapılmasını sağlayınız. 5

6 TEMEL ÖZELLİKLER FARE ĠLE KUMANDA Fare ile kumanda edilebilecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģtır. GELĠġTĠRĠLMĠġ GRAFĠK KULLANICI ARABĠRĠMĠ [GUI] DVR menü yapısı ve ekran görüntülemesi kullanımı kolay ve lojik GUI formatındadır. GERÇEK TRIPLEX ĠġLETĠM Lokal kayıttan çalma, kurulum, çok kullanıcı ile uzaktan görüntüleme ve kayıttan çalma, uzaktan kurulum sürecinde de DVR tam resim karesi hızıyla kayda devam edecektir. SES 4 ses giriģi mevcut olup bunlar herhangi bir video kanalına bağlanabilecektir. Canlı ve kayıtlı sesler internet üzerinden alınabilecektir ve DVR a uzaktan cevaplama ses gönderimi de mümkün olmaktadır. YEDEK Kayıt uzunluğu (Ses kaydı dahil) USB hafıza çubuğuna ve CD ye arģivlenebilecektir. Yedekleme dosyaları kaytan çalma yazılımını haiz olup yedekleme, tam izlenebilirliği sağlamak üzere sistem olay kayıt ve yedek kayıtlarını da içermektedir. UZAKTAN BAĞLANTI 4 DVR ye kadar aynı anda bağlanmayı sağlayan yazılım mevcuttur. Kullanıcı seviyesine bağlı olarak, internet vasıtasıyla DVR tümüyle kontrol edilebilmekte ve konfigürasyonu uzaktan yapılabilmektedir. DVR alarm çıktıları internet üzerinden uzaktan baģlatılabilecektir. KAPSAMLI KAYIT KURULUMU Kayıt programlı, alarm veya hareket aktivasyonlu olabilecektir. Her tür kayıtta resim çerçeve sayısı, görüntü kalitesi ve sesli kayıt özellikleri saatte bir, günde bir her özel kanal için ayarlanabilecektir. DVR panik durumu kayıt özelliğini de haiz olup (Ön panelden veya harici giriģ ile) bu durumda diğer tüm kayıt ayarları geçersiz kılınarak acil durumda en yüksek kalitede kayıt yapılması sağlanmaktadır. PTZ KUMANDASI Ön panelden veya uzaktan bağlantı ile tam PTZ kumandası mümkün olmaktadır birçok speed dome protokolü desteklenmektedir. Her kanal için protokoller ayarlanabilecektir ve PTZ hızı özel speed dome larla uyum sağlayacak Ģekilde ayarlanabilecektir. 6

7 TEMEL ÖZELLİKLER TELEMETRĠ KONTROLU Ön panelden veya uzaktan bağlantı ile tam telemetri kontrolu mümkün olmaktadır birçok speed dome protokolü desteklenmektedir. Her kanal için protokoller ayarlanabilecektir ve telemetri hızı özel speed dome lara uyum sağlayacak Ģekilde ayarlanabilecektir. KAPSAMLI MONĠTÖR DESTEĞĠ DVR da 3 ana monitör çıkıģı mevcut olup (Kompozit, VGA ve S-Video) bunlar birlikte kullanılabilmektedir. 4 spot monitöre kadar bağlanma imkanı da mevcut olup her spot monitör DVR kurulumunda programlanabilecektir. CANLI GÖSTERĠM DVR tek veya çok ekranlı görüntü sağlayabilmektedir ve çeģitli sıralama modlarını da içermektedir. (standart ve kullanıcı tarafından tanımlanan) KONFĠGÜRASYON YEDEKLEMESĠ DVR üzerinde yapılan tüm konfigürasyon ayarları bir USB hafıza çubuğuna veya PC dosyasına kaydedilebilecektir. Kaydedilen bilgiler daha sonra diğer DVR ünitelerine yüklenerek birden fazla DVR kullanımı durumunda hızlı bir Ģekilde dağıtım sağlanacaktır. E-POSTA DESTEĞĠ DVR e-posta yollayarak spesifik kullanıcıları alarm, hareket, sürücü arızası v.s. durumlarla ilgili olarak bilgilendirebilecektir. 7

8 SİSTEM ORGANİZASYONU Alarm Sensörü Röle ÇıkıĢı Uzak Kullanıcı PC Resim Yazıcısı Alarm GiriĢi/ÇıkıĢı Kamera TCP/IP ġebeke AVI Yedekleme Video GiriĢ WEB Kullanıcısı Video ÇıkıĢ Uzaktan Kumanda AV Monitör USB Bellek 8

9 SİSTEM İÇERİĞİ 1 Temel Ġçerik Enerji Kablosu (KULLANICI KILAVUZU) Kullanıcı Kılavuzu Uzaktan Kumanda Uzak Kullanıcı Programı Kurulum CD si AAA Pil X 2 2 Seçmeli Ġçerik CD-RW USB Hafızası HDD 9

10 SİSTEM YAPILANDIRMASI (8KN, 16KN) 1. Ön pano tanımı ENERJĠ DÜĞMESĠ (Syf 14) GÖSTERĠM Canlı gösterim ve kayıttan çalma olarak farklı gösterim modlarını seçer (Syf 16 & Syf 60) SEQ Hali hazırda tanımlanmıģ sıralama modunu devreye sokar (Syf 19) PANĠK Panik kayıt modunu seçer (Syf 19) ZUM Canlı gösterimde dijital zum modunu seçer (Syf 18) KĠLĠT Ön pano düğmelerini kilitler (Syf 20) ARġĠV ArĢiv menüsünü açar (Syf 65) PTZ Canlı gösterimde PTZ modunu seçer (Syf 20) KURULUM Kurulum menülerini açar (Syf 22) ARAMA Arama menüsünü açar (Syf 60) SHUTTLE KADRANI Kayıttan çalma hızının ve yönünün hızlı ayarında kullanılır (Syf 62). Ayrıca PTZ modunda kamera zumunun (Syf 20) ve canlı gösterimde dijital zum seviyesinin (Syf 18) kumandası için kullanılır JOG HALKASI Kayıttan çalma durduğunda uzunluğu çerçeve ileri veya geri kaydırmakta kullanılır. (Syf 62) DUR Shuttle Kadranını devre dıģı bırakır (Syf 62) USB giriģleri ArĢiv, sistem kurulumu yedeklemesi ve yazılım güncelleme amaçlı birçok USB hafıza çubuğunu destekler. Arka panelde de ilave bir USB giriģi mevcuttur. KURSOR TUġLARI, ENTER ve RETURN düğmeleri Kurulum menülerinde, arama ve arģiv ekranlarında dolaģmak için kullanılır DVR PTZ modunda iken de kullanılır. (Syf 20) KANAL SEÇME DÜĞMELERĠ belli kanalların canlı gösterimle gösteriminde ve kayıttan çalmada kullanılır (Syf 17 & Syf 60). Ayrıca muhtelif kayıt ekranları için nümerik Ģifre giriģinde de kullanılır. Geriye doğru kayıttan çalma hızını arttırır Geriye doğru kayıttan çalmayı seçer Kayıttan çalmayı durdurur/ hızlı geçer Ġleri doğru kayıttan çalmayı seçer ve anında kayıttan çalma özelliğini seçer Ġleri doğru kayıttan çalma hızını arttırır 10

11 SİSTEM YAPILANDIRMASI (4 CH) 1. Ön panel tanımı SHUTTLE KADRANI Kayıttan çalma hızını ve yönünü hızla ayarlamada kullanılır. Ayrıca PTZ modunda kamera zumu kumandası, ve canlı gösterimde dijital zum seviyesi kumandası olarak kullanılır. CD-RW Ortamı Yedekleme için CD-R, CD-RW, DVD yi destekler. KANAL SEÇME. DÜĞMELERĠ belli kanalların canlı gösteriminde ve kayıttan çalmada gösteriminde kullanılır Ayrıca değiģik kayıt ekranları için nümerik Ģifre giriģinde kullanılır JOG HALKASI Kayıttan çalma durdurulduğunda, uzunluğu çerçeve bazında ileri veya geri kaydırmada kullanılır. DUR Shuttle kadranını devre dıģı bırakır USB giriģleri ArĢiv, sistem kurulumu yedeklemesi ve yazılım güncelleme amaçlı birçok USB hafıza çubuğunu destekler. Ayrıca USB faresini kumanda için destekler. KURSOR TUġLARI, ENTER ve RETURN düğmeleri Kurulum menülerinde, arama ve arģiv ekranlarında dolaģmak için kullanılır. DVR PTZ modunda iken de kullanılır. Geriye doğru kayıttan çalma hızını arttırır Geriye doğru kayıttan çalmayı seçer Kayıttan çalmayı durdurur/ hızlı geçer Ġleri doğru kayıttan çalmayı seçer ve anında kayıttan çalma özelliğini seçer Ġleri doğru kayıttan çalma hızını arttırır SCR MODU Canlı gösterimde muhtelif görüntüleme modlarını seçer ARAMA Arama menüsünü açar MENÜ Kurulum menülerini açar PTZ Canlı gösterimde PTZ modunu seçer 11

12 SİSTEM YAPILANDIRMASI (8 CH, 16 CH) 2. Arka panel tanımı KAMERA GĠRĠġLERĠ VE LOOP ÇIKIġLARI 16 ya kadar kamera bağlantı giriģi mevcuttur. Loop çıkıģları diğer ekipmana bağlantı için de kullanılabilir. KOMPOZĠT VE S-VĠDEO ANA MONĠTÖR BAĞLANTILARI Birden fazla ana monitör bağlantısı gerektiğinde her iki giriģ birlikte kullanılabilecektir. SPOT MONĠTÖR ÇIKIġLARI Gerektiğinde 4 taneye kadar spot monitör bağlanabilir. DıĢ telemetri cihazlarına, panik tuģuna ve alarm resetlemeye bağlantı SES GĠRĠġLERĠ & ÇIKIġLARI Gerektiğinde 4 taneye kadar ses giriģi ve bir ses çıkıģı bağlanabilecektir. ALARM GĠRĠġLERĠ 16 taneye kadar alarm giriģi bağlanarak dıģ telemetri cihazlarına, panik düğmesine ve alarm sıfırlamaya, toprak bağlantılı yüksek veya düģük giriģ olarak yapılandırılabilecektir. ALARM ÇIKIġLARI 16 taneye kadar alarm çıkıģı bağlanarak toprak bağlantılı yüksek veya düģük çıkıģ olarak yapılandırılabilecektir. VGA PC monitörüne veya plazma ekrana VGA ana monitör bağlantısı. KOMPOZĠT ve S- VĠDEO ana monitör bağlantıları ile birlikte kullanılabilir. SERĠ PORT Harici RS-232 cihazlarının bağlanması için SERĠ giriģ LAN Router veya iç ağa LAN bağlantısı 12

13 SİSTEM YAPILANDIRMASI (8 CH, 16 CH) 2. Arka panel tanımı. KOMPOZĠT MONĠTÖR BAĞLANTILARI Birden fazla ana monitör bağlantısı gerektiğinde her iki çıkıģ birlikte kullanılabilecektir. KAMERA GĠRĠġLERĠ VE LOOP ÇIKIġLARI 4 e kadar kamera bağlantı giriģi mevcuttur. Loop çıkıģları diğer ekipmana bağlantı için kullanılabilir. VGA & S-VĠDEO PC monitörüne veya plazma ekrana VGA ana monitör bağlantısı. KOMPOZĠT ve S- VĠDEO ana monitör bağlantıları ile birlikte kullanılabilir. ALARM GĠRĠġLERĠ & ÇIKIġLARI 4 taneye kadar alarm giriģi ve çıkıģı bağlanarak toprak bağlantılı yüksek veya düģük çıkıģ olarak yapılandırılabilecektir. SPOT MONĠTÖR ÇIKIġLARI Gerektiğinde 1 spot monitör bağlanabilir. SES GĠRĠġLERĠ & ÇIKIġLARI Gerektiğinde 4 taneye kadar ses giriģi ve bir ses çıkıģı bağlanabilecektir. SERĠ GĠRĠġ Harici RS-232 cihazlarının bağlanması için SERĠ giriģ LAN Router a veya iç ağa LAN bağlantısı ENERJĠ GĠRĠġĠ 12V DC enerji giriģi 13

14 SİSTEM YAPILANDIRMASI Uzaktan Kumanda Cihazı 3. Uzaktan Kumanda Cihazı tanımı ENERJĠ Sistem AÇMA/ KAPAMA MENÜ : Sistem kurulum menüsünü aç Kanal Seçme TuĢları Kimlik Düğmesi DVR Kimliği seç RETURN Cancel / Deselect Önceki Ekran ENTER : Seç / Bir sonraki ekrana git Gezinim Düğmeleri : Kayıttan çalma kumandası için, Menü geziniminde ve PTZ/Odaklanma Kumandasında kullanılır Gösterim Modunu DeğiĢtir Ara PTZ/IRIS Mod menüsü Rafta çok sayıda DVR mevcut ise, her DVR a farklı Kimlik verilmelidir. Uzaktan kumanda cihazı her KĠMLĠĞĠ DVR a yerleģtirecektir. Bu Kimlik ler kanalıyla bir uzaktan kumanda tüm DVR lere kumanda edebilecektir. Uzaktan kumanda cihazında Kimlik belirleme : ID (Kimlik) düğmesine basın, INPUT ID görünür. Set ID ye (Kimlik belirleme) ve sonra RETURN tuģuna basın (Ön tanımlı Kimlik 01 dir). DVR KĠMLĠĞĠ için bakınız sayfa 45. Tekrar baģa dönmek için ID düğmesine tekrar basın. 255 i girerek uzaktan kumanda cihazında RETURN düğmesine basın. 14

15 BAĞLANTI & ENERJİYİ AÇMA 16 adete kadar KAMERA GĠRĠġĠ ni bağla. DVR da LOOP ÇIKIġLARI mevcut olup bunlarla gerektiğinde sinyaller diğer ekipmana gönderilebilecektir. Bağlantı türüne göre sonlandırma otomatik olarak DVR tarafından sağlanmaktadır. COMPOSITE, VGA veya S-VIDEO bağlantılarını kullanarak DVR bir veya daha fazla sayıda monitör bağlayınız. DVR ı enerji kaynağına bağlayınız. DVR enerji bağlantısının doğruluğunu kontrol eder ve iki bip sesi çıkarır. ÇalıĢmayı baģlatmak için DVR ön panosundaki POWER DÜĞME sine basınız. DVR baģlatma ekranı hard disklerin ve CDRW / DVR- RW sürücüsünün durumunu kontrol ederek saptar. BaĢlatma kontrolü tamamlandıktan sonra, operatörün sistem kaydı yapması gerekmektedir. Ön tanımlı kullanıcı adı ADMIN dir. KANAL SEÇME düğmelerini kullanarak, 1234 tanımlı Ģifreyi girerek ENTER tuģuna basın. ġifre kutusuna çift tıklayınız ve Dijital Klavye ortaya çıkacaktır. Daha sonra Ģifreyi tıklayıp düğmeye basınız. DVR normal çalıģmayı baģlatır ve önceden tanımlı 16 kanalı gösterir. Ekranın alt tarafındaki durum çubuğu güncel saat ve tarih ile kullanılan hard disk yüzdesini gösterir. Her kanal ayrı bir isimle gösterilir. Her kanalda sağ üst köģedeki kırmızı kare ve T harfi kanalın Timer / Schedule modunda kayıt yaptığını gösterir. 15

16 CANLI GÖSTERİM BÖLÜNMÜġ EKRAN Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve DISPLAY menüsünü tıklayın. 16 kanal DVR 8 farklı gösterim modu sağlamaktadır. DISPLAY düğmesine tekrar tekrar basarak operatör tek ekran, 4 ekran, 6 ekran, 8 ekran, 9 ekran, 13 ekran, 16 ekran ve temel sıralama modları arasında seçim yapabilecektir. Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve SEQUENCE menüsünü tıklayın. Farklı bir gösterim modu seçilene kadar sıralama durmaksızın devam edecektir. Bu modda sıralama sembolü ( ) ortaya çıkar ve her kanal bir sonraki kanala geçmeden belirli bir süre için (tanımlı süre 3 sn) tam ekran olarak görünür. Sıralama modu hariç tüm gösterim modları durağandır. 16

17 CANLI GÖSTERİM CANLI gösterim düzenleme modu Çok ekranlı gösterim modlarında operatör hangi kanalları hangi pozisyonda seyredeceğine kendisi karar verecektir. Düzenleme için çok ekranlı odu seçmek için DISPLAY düğmesini kullanın ve sonra ENTER a basarak CANLI GÖSTERĠM DÜZENLEME MODU nu seçin. Bu örnekte, önceden tanımlı 8 ekran modu 1 den 8 e kanalları gösterir. 5 nci kanal yerine 10 uncu kanalı izlemek için KANAL SEÇME düğmelerini kullanarak, 5 numaraya basın 5 nci kanal mavi bir ekrana dönüģür. 17

18 CANLI GÖSTERİM Dijital Zum Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve ZUM menüsünü tıklayın. Bir kanal tam ekran olarak izlenirken operatör belli bir noktaya 8 defaya kadar zum yapabilir. Dijital zumu kullanmak için, istenilen kanalı seçip ZUM düğmesine basın. Sağ alt köģedeki küçük pencere tam görüntüyü gösterir ve ana gösterim alanı zumlanan bölümü gösterir. Alttaki tuģu tıklayın. RETURN Zum seviyesini ayarlamak için, SHUTTLE KADRANINI saat yönünde çevirerek görüntüyü yaklaģtırabilir, saat yönü tersinde çevirerek ise uzaklaģtırabilirsiniz. Zum alanını görüntü etrafında hareket ettirmek için zum karesinin pozisyonunu KURSOR TUġLARI yla ayarlayınız. Normal canlı gösterim moduna geri dönmek için RETURN tuģuna basın. 18

19 CANLI GÖSTERİM Sıralama Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve SIRALAMA menüsünü tıklayın. SEQ düğmesine basın. Her kanal bir sonraki kanala geçilmeden belirli bir süre için (Tanımlı 3 sn) gösterimde kalır. Belirli bir kanalda sıralamayı durdurmak için, SEQ tuģuna tekrar basın. Kurulum menüsü ile (Syf 25) daha karmaģık sıralamalar programlanabilecektir. Panik Kaydı Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve PANĠK KAYIT menüsünü tıklayın. Panik kaydı önceden tanımlandığı Ģekliyle tüm standart kayıt ayarlarını devre dıģı bırakarak tüm kanallarda sürekli kayıt sağlayacaktır. PANĠK düğmesine basın. Ekranın sağ üst köģesinde DVR ın panik kaydı modunda olduğunu gösteren bir kırmızı kare belirecektir. Normal kayıt moduna dönmek için PANĠK düğmesine tekrar basın. 19

20 CANLI GÖSTERİM TuĢ Kilitleme Fonksiyonu Canlı gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayın ve KEY LOCK (TUġ KĠLĠTLEME) menüsünü tıklayın. ġifre kutusuna çift tıklayınız ve Dijital Klavye ortaya çıkacaktır. Daha sonra Ģifreyi tıklayıp düğmeye basınız. ADMIN yetkilerine sahip bir operatör yetkilendirilmemiģ kumandayı önlemek üzere DVR ön panelini kilitleme yoluna gidebilecektir. LOCK düğmesine basın, önceden tanımlı 1234 Ģifresini girin. ENTER tuģuna basın. ġimdi bütün tuģlar devre dıģıdır. Kilidi açmak için, LOCK düğmesine tekrar basıp önceden tanımlı 1234 Ģifresini girin. PTZ Kamera Kontrolu Canlı Gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayıp PTZ menüsüne tıklayın. DVR a bağlı speed dome ve diğer telemetri cihazları ön panelden tümüyle kontrol edilebilmektedir. Gösterim modunda PTZ düğmesine basın.kumanda edilecek bir kamera seçmek için, KANAL SEÇME düğmelerini kullanın. Pan ve Tilt hareketleri KURSOR TUġLARI yla sağlanacak, SHUTTLE KADRANI çevrilerek zum kontrolu yapılır. 20

21 CANLI GÖSTERİM PTZ Kamera Kontrolu devamı SWING menüsüne tıklayın. & Fokus kontrolu & Irıs kontrolu yapar. Salınım sayısını arttırıp azaltmak için DISPLAY veya SEQ düğmelerline basın. Kurulumu programlamak için PAUSE u, veya mevcut bir salınımı çağırmak için ENTER ı tıklayınız. RETURN ü tıklayıp PTZ modundan çıkın ve canlı gösterime geri dönün. 21

22 SİSTEM KURULUMU Canlı Gösterim ekranında fare sağ tuģunu tıklayıp SETUP menüsüne tıklayın. ġifre kutusuna çift tıklayın ve dijital klavye belirecektir. Sonra Ģifreyi ve tuģu tıklayınız. Menü kayıt ekranını getirmek için SETUP düğmesine basın. Sadece ADMIN yetkisine sahip operatörler DVR ı yapılandırabilecektir. Önceden tanımlı 1234 Ģifresini girin. GENERAL menüsüne tıklayın. Kurulum menüsünde dolaģmak için KURSOR TUġLARI nı, ENTER ve RETURN tuģlarını kullanın. Genelde, ENTER tuģu belli bir unsuru seçmek veya değiģtirmek, RETURN tuģu da bir değiģikliği iptal veya belli bir ekran kurulumundan çıkmak için kullanılmaktadır. Ana sistem fonksiyonları kurmak için, SYSTEM SETUP ı ve daha sonra ENTER ı tıklayınız. 22

23 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : Muhtelif gösterim seçeneklerinin kurulumu için, DISPLAY i tıklayıp ENTER tuģuna basın. DISPLAY - OSD OSD menüsüne, sonra ON/OFF menüsüne tıklayın. Sonra ON/OFF tuģuna tıklayın. DURUM ÇUBUĞU : Canlı gösterim ekranının alt tarafında bulunan durum çubuğunu AÇIP KAPATIR. KAMERA ADI : Kamera adının gösteride olup olmadığını belirler. OLAY ĠKONU : Her kanal gösterim penceresinin sağ üst köģesinde DVR kayıt durumunun gösterilip gösterilmediğini tespit eder. SINIR ÇĠZGĠSĠ : Çok ekranlı gösterim modunda her kanalın çevresinde sınır çizgisi bulunup bulunmadığını tespit eder. SINIR ÇĠZGĠSĠ RENGĠ : Sınır çizgisi AÇIK sa operatör rengini seçebilecektir. MENÜ ġeffafliği : Menü kurulumu sırasında menü ekranı arkasında canlı görüntü seyredilebilecektir. Bu değerle oynanarak canlı görüntünün çözünülürlüğünün daha fazla (daha yüksek değer) veya daha az (daha düģük değer) olması sağlanabilecektir. HAREKET SENSÖRÜ GÖSTERĠMĠ : Hareket kaydında bir sorun varsa operatör bu özelliği kullanarak zamanında nedeni belirleyip arızayı ortadan kaldırma imkanına sahip olacaktır. OFF normal gösterim modu. AKTĠF hareket tespit olunan bölgeler renkli bloklarla iģaretlenir. AKTĠF DEĞĠL hareket tespit olunmayan bölgeler renkli bloklarla iģaretlenir. HAREKET RENGĠ : HAREKET SENSÖRÜ GÖSTERĠMĠ AKTĠF veya AKTĠF DEĞĠL e ayarlandığında gösterimde olan blokların rengi. HAREKET ġeffafliği : HAREKET SENSÖRÜ GÖSTERĠMĠ AKTĠF veya AKTĠF DEĞĠL e ayarlandığında gösterimde olan renkli blokların Ģeffaflığını belirler. Bu ayarlardan herhangi birini değiģtirmek için OSD yi seçip ENTER a basın. ĠMLEÇ TUġU nu kullanarak istenen seçeneğe gidiniz. Seçeneği seçmek için ENTER a basın (imleç turuncuya döner) ve ayarı değiģtirmek için ĠMLEÇ TUġU nu kullanın. Ayarı kaydetmek için ENTER a tıklayın veya iptal için RETURN e tıklayın. 23

24 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : MONĠTÖR MONĠTÖR menüsüne, sonra ON/OFF menüsüne tıklayın. Sonra ON/OFF tuģuna tıklayın. SIRALAMADA BEKLEME : Sıralama iģleminde her ekranın gösterim süresi. SPOT-OUT BEKLEMESĠ : Spot monitör çıkıģlarında her ekranın gösterim süresi. DE-INTERLACE MODU : D1 çözünürlülüğünde herhangi bir kanalı kaydederken (704 x 576), kayıt izlerken titremeyi önlemek için bu ON(Açık) konumuna getirilmelidir. ALARM AÇILIM MODU : ON a ayarlandığında, bir alarm giriģi ilgili kanalın tam ekran olarak gösterimini sağlayacaktır. ALARM AÇILIM BEKLEMESĠ : Alarm giriģinden sonra tam ekran açılımının süresini belirler. Alarm durumu devam etmesi halinde, açılan ekran sürekli gösterimde kalacaktır. HAREKET AÇILMA MODU : ON a ayarlandığında, hareket tespiti ilgili kanalın tam ekran olarak gösterimini sağlayacaktır. HAREKET AÇILMA MODU : Hareket tespitinden sonra tam ekran açılımının süresini belirler. Hareketin devam etmesi halinde, açılan ekran sürekli gösterimde kalacaktır. GÖSTERĠM MODU : DVR çıkıģı VGA veya AV (CRT) monitörde gösterim için optimize edilebilecektir. Bu ayarları değiģtirmek için MONĠTÖR e gidip seçmek için ENTER tuģuna basınız. ĠMLEÇ TUġU nu kullanarak istenen seçeneğe gidiniz. Seçeneği seçmek için ENTER ı tıklayın (imleç turuncuya döner) ve ayarı değiģtirmek için ĠMLEÇ TUġLARI nı kullanın. ENTER ı tıklayın veya iptal için RETURN ü tıklayın. Lütfen not ediniz: Görüntüleme modları değiģtirilirken, değiģikliklerin gerçekleģebilmesi için DVR kapatılıp tekrar açılmalıdır. 24

25 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : SIRALAMA SEQUENCE menüsüne tıklayın. SEQ düğmesine basıldığında önceden tanımlı sıralama ile 16 kanal tek tek sıralanacaktır. Sıralama kurulumu operatöre karma çok ekranlı görüntüleri ve istenen kanalları içeren istenen sıralamayı düzenleme imkanı sağlamaktadır. ADD menüsüne tıklayın. Yeni bir sıralama ilave etmek için, ADD e gidip ENTER ı tıklayın. Sıralama ekranda görünecektir ENTER ı tıklayarak dijital klavyeyi ekrana getirin ve yeni sıralama için bir isim veya referans numarası tuģlayın. 25

26 SİSTEM KURULUMU GÖSTERĠM : SIRALAMA devamı SIRALAMA KUTUSU na çift tıklayın. Dijital klavye belirecektir. Daha sonra isim tıklayıp düğmeye basınız. ĠMLEÇ TUġLARI yla ve ENTER tuģuyla bir karakter seçmek için dijital klavye üzerinde hareket edin. Bir karakteri silmek için yi kullanın. Klavye ve sembolleri değiģtirmek için yi kullanın. Çıkmak için RETURN ü tıklayın. AKTĠVASYON kutusunu açarak ON/OFF seçimi için tuģu tıklayın. AKTĠVASYON u açın, SAVE e gidin ve ENTER tuģuna tıklayın. 26

27 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SIRALAMA devamı Kutuya çift tıklayın ve kutu rengi turuncuya dönecektir. Her tıklamada bölünmüģ ekran değiģecektir. Ekranın sol üst köģesindeki kare gösterime girecek sıralamadaki ilk ekranı temsil etmektedir. Ekranı düzenlemek için, imleci turuncuya çevirmek için ENTER ı tıklayın. Yukarı ve aģağı KURSOR TUġLARI nı kullanarak, ekran türünü seçin(tekli veya muhtelif çoklu ekran seçenekleri). Seçilen bölünmüģ ekrana fare sağ tuģu ile tıklayın. Sonra kullanıcı tercihi olan kamera no. sunu tıklayın. Doğru ekran türü görüntülendiğinde, çoklu ekranda görüntülenecek kanalları girmek için KANAL SEÇME tuģunu kullanın. Not: Her kanal sadece anlık olarak görüntülenecektir. Bir kanalı çıkartmak için, uygun KANAL SEÇME düğmesine tekrar basın. 27

28 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SIRALAMA devamı Kamera numarası seçimi tamamlandığında, ekranı açın. Bir sonraki bölünmüģ ekran görüntüye gelecektir. BölünmüĢ ekranı düzenleyin ve kamera no. sunu seçin. Tüm kanallar tamamlandığında, sıralamayı kaydetmek için ENTER ı tıklayın ve bir sonraki sıralamayı oluģturmaya baģlayın. 16 ya kadar farklı ekran sıralaması oluģturulabilecektir. Bitirmek için, ekran üzerine fare sağ tuģuyla tıklayın. SAVE & EXIT menüsünü tıklayın. Sıralama düzenlemesini tamamlamak için, kaydedip çıkmak için RETURN ü, daha sonra ENTER ı tıklayın. 28

29 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SIRALAMA devamı SIRALAMA menüsü fare sağ tuģu ile tıklandığında, yeni kaydedilen bölünmüģ ekran aktive olacaktır. Yeni sıralama Ģimdi kaydedilmiģ olup canlı görüntülemede SEQ düğmesine basılarak baģlatılabilecektir. GÖRÜNTÜLEME : SPOT-OUT AÇMA/KAPAMA için SPOT-OUT menüsünü ve sonra kamerayı tıklayın. DVR da 4 adet SPOT MONITÖR ÇIKIġI mevcuttur. Her biri bu menüde yapılandırılan ayarlara bağlı olarak belli kanalların tam ekran sıralama gösterimini sağlamaktadır. Her spot monitör için, operatör hangi kanalların görüntüleneceğini belirleyebilecektir. Örneğin, spot arası kanalları, spot arası kanalları görüntüleyebilecektir, v.s. 29

30 SİSTEM KURULUMU GÖRÜNTÜLEME : SPOT-OUT devamı Kullanıcı tercihi olan kamera no. sunu tıklayın. Spot monitör çıkıģlarının davranıģını değiģtirmek için, önce değiģtirilecek spot KANALI nı seçin. Sonra KURSOR TUġLARI nı ve ENTER tuģunu kullanarak kanallar arasında dolaģın ve spot çıkıģ sıralamasına dahil etmek için tıklayın, veya tıklamayarak sıralamadan çıkarın. Tüm değiģiklikler tamamlandığında, APPLY a gidip ENTER ı tıklayarak kaydedin. 30

31 SİSTEM KURULUMU KAMERA KAMERA menüsüne tıklayın. Muhtelif kamera seçeneklerinin kurulumu için, KAMERA yı tıklayıp ENTER tuģuna basın. KAMERA : KAMERA ĠSMĠ KAMERA ĠSMĠ menüsünü, sonra GĠZLĠ menüsü üzerinde ON/OFF menüsünü tıklayın. Sonra ON/OFF tuģuna tıklayın. ĠSĠM menüsünde KAMERA No su nu tıklayarak kamera ismini değiģtirin. GĠZLĠ: ON a ayarlandığında, kamera görüntüsü canlı gösterimde görüntülenmeyecek, fakat kayıt devam edecektir. ĠSĠM: Her kamera için, dijital klavye kullanılarak 11 karaktere kadar bir isim belirlenebilecektir. 31

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. Tek ses girişini RCA konnektöre bağlayın. 2. Ses çıkışı için hoparlörler bağlayın 3. Hat girişi 4. Bir CCTV monitör (BNC

Detaylı

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler;

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; Ana Menü Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; 1- Genel 2 - Disk Yönetimi 1-1) Sistem Zamanı 3 - Kayıt Oynatma 1-2) Zaman Senkronizasyon 4 - Kayıt Modu 1-3) Tarih Formatı 4-1) Sürekli Kayıt 1-4) Dil 4-2)

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100E Serisi 4/8/16 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100S Serisi 4/8 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8 Kanal DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr NETWORK YAPISINA SAHİP CCTV ÜRÜNLERİNE IP ADRESİ ATAMA KILAVUZU 1- DUNLOP IP KAMERALARA IP ADRESİ VERME AYARLARI. 2- TD-2000 VE EDVR-3000 SERİSİ DVR CİHAZLARINA IP ADRESİ VERME AYARLARI. 3- DUNLOP DVR

Detaylı

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler Genel Özellikler» Natif HD 1080P(1920 x 1024) Göru ntu Çözu nu rlu ğu» Full HD Grafik Arayu z» Kendi mu hendisleri tarafından geliştirilen codec (H.264)» Gerçek Pentaplex İşletim Performansı Canlı-Kayıt»

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2200E Serisi 16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. İki

Detaylı

2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU

2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU 2332 NX4RT 4 KANAL TRIPLEX NETWORK DVR CİHAZI KOLAY KURULUM KILAVUZU HARDDISK BAĞLANTISININ YAPILMASI HDD MONTAJININ YAPILMASI 1. Cihaza uzaktan erişim yapmanız için mutlaka bir Harddisk bağlanması gerekmektedir.

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2100S Serisi 4/8/16 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

SpamTitan CD'den kurulum

SpamTitan CD'den kurulum SpamTitan CD'den kurulum Hazırlık 1. Sadece Mail Güvenlik Duvarı olarak kullanacağınız uygun bir sunucu seçin. Tavsiye edilen özellikler: o Pentium 4 işlemci, 1024MB RAM Bellek, 80GB sabit disk, 1 Ethernet

Detaylı

HIZLI KULLANMA KLAVUZU

HIZLI KULLANMA KLAVUZU HIZLI KULLANMA KLAVUZU 7, 10 MODELLER : HOMEPRO vivimat PRO3 HOMEPRO vivimat COMFORT HOMEPRO vivimat PRIME HOMEPRO vivimat LITE SİSTEME GİRİŞ / LOGIN Ev içerisinden kullanmak için (LAN) iç IP kutusuna

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2. Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar

LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2. Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2 Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar D-LUX 4 Bellenim Güncellemesi ile ilgili notlar Aşağıdaki fonksiyonlar 2.2 ve daha sonraki bellenim versiyonlarına eklenmiş veya

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2017 / v1.0 İÇİNDEKİLER I Ü rün Bilgileri... 3 I-1 Paket İçeriği... 3 I-2 Sistem Gereksinimleri... 4 I-3 Donanım Genel Özeti... 4 I-4 LED Durumu... 4 I-5 Sıfırlama...

Detaylı

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır.

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır. GDR-1800D Serisi 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bu seri sekiz adet SATA disk destekler. Lütfen

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif VideoCAM GE111 özellikleri 1 Snapshot (Çekim) Tuşu 2 LED Göstergesi 3 Objektif VideoCAM GE111 in Kurulumu 1. Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM GE111 ı USB portuna bağlayın. 2. VideoCAM GE111 sürücüsünün

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

FUJITRON STANDALONE DVR SERİSİ DS-7108HI, DS-7204HI-V, DS-7204HI KOLAY KULLANIM KILAVUZU H.264 DVR

FUJITRON STANDALONE DVR SERİSİ DS-7108HI, DS-7204HI-V, DS-7204HI KOLAY KULLANIM KILAVUZU H.264 DVR FUJITRON STANDALONE SERİSİ DS-7108HI, DS-7204HI-V, DS-7204HI KOLAY KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Kurulum 2. Kontrol Seçenekleri a) Ön Panel Kullanımı b) Uzaktan Kumanda Kullanımı c) Mouse Kullanımı

Detaylı

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC.

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. ĠĢlevler 1. 4-20mA (1KΩ yük,24v Destek voltajı) 2. 0-100.00mV,0-1000V,0-12.000V 3. K, J,E, T Termokupl ( C ve F) 4. Frekans 1-62500 Hz

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2800D Serisi 4/8/16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8/16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı:

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Adaptörü Harici IR Kablo UK Pilleri UK 1 Ön Panel Standby LED Sol Taraf USB 3.0 2 Arka Panel FBC Tip Takılabilir Slot 8 sinyale kadar değişik kanalları

Detaylı

Speed Dome Kamera & DVR 2D Kontrol Ünitesi

Speed Dome Kamera & DVR 2D Kontrol Ünitesi Speed Dome Kamera & DVR 2D Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu IRIS+ FOCUS+ ZOOM+ IRIS- FOCUS- ZOOM- EXIT PRESET AUTO PRE VIEW F1/ON F2/OFF FUN ACK Kurulum ve kullanımdan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Speed dome kameralarda Otomatik fonksiyonları kullanabilmek için; Kameranın protokol bilgisi önemlidir. KONTROL KOMUTLARI

Speed dome kameralarda Otomatik fonksiyonları kullanabilmek için; Kameranın protokol bilgisi önemlidir. KONTROL KOMUTLARI Speed dome kameralarda Otomatik fonksiyonları kullanabilmek için; Kameranın protokol bilgisi önemlidir. Speed Dome Kamerayı D-MAX protokolünde kullanıyorsanız. 3.PRESET İŞLEMLERİ KONTROL KOMUTLARI A. Preset

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.0 Oluşturma Tarihi: 15.12.2015 Son Güncelleme: 16.12.2015 İçindekiler 1 Teknik Özellikler...... 3 2 Uyarı... 3 3 Cihazınızı

Detaylı

Harita güncelleme direktifleri

Harita güncelleme direktifleri Harita güncelleme direktifleri ilk olarak Türkiye haritasını güncellemeniz için http:// www.mlsnavigasyon.com.tr web sitesine üye olarak kaydolmanız gerekiyor. 1) Yeni üye kaydı ve Güncelleme A) Web sitesinden

Detaylı

Araçlar > İnternet Seçenekleri > İçerik > Sertifikalar adımları takip edilerek sertifikanın yükleneceği sayfa açılır.

Araçlar > İnternet Seçenekleri > İçerik > Sertifikalar adımları takip edilerek sertifikanın yükleneceği sayfa açılır. UYAP AVUKAT PORTAL KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ NOTU 1-Sertifika Kurulumu: Avukatların UYAP Avukat Portalına (https://avukat.uyap.gov.tr)giriş yaparak vekaleti olan dosyaları ve bu dosyalarda kayıtlı belgeleri

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı