MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR"

Transkript

1 ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM BÖLÜMLERİ ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR AKILLI TAHTAYA UYUMLU ÇÖZÜMLER ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

2 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Abaküsteki boşlukları doldurup doğal sayıyı ve okunuşunu yazınız. Sayı : On Milyonlar Milyonlar Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler Okunuşu : kırk üç bin on beş On üç milyon Sayı : Okunuşu : Yetmiş milyon On Milyonlar Milyonlar Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler yedi yüz yedi bin yetmiş yedi 2. Basamak tablosunda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Yüz milyonlar On Milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler OKUNUŞU Yüz milyon dokuz Yüz yirmi beş milyon yüz altmış dokuz bin on bir Yüz milyon yüz bin yüz on bir Altı yüz milyon altı yüz bin altı Yüz on bir milyon yedi yüz yetmiş bin Altı yüz kırk iki milyon yüz otuz bin beş yüz doksan bir 12

3 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE SIRA SENDE 1. Abaküsteki boşlukları doldurup doğal sayıyı ve okunuşunu yazınız. Sayı : Milyonlar Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler Okunuşu : bin beş yüz Beş milyon otuz üç Sayı : Milyonlar Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler Okunuşu : Dört milyon yüz bir bin dört yüz kırk 2. Basamak tablosunda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. On Milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler OKUNUŞU On milyon Seksen milyon sekiz yüz sekiz bin sekiz yüz sekiz Yirmi dört milyon üç yüz sekiz bin yüz Elli milyon yüz bin on üç Otuz altı milyon on bin yüz elli altı Elli yedi milyon elli yedi bin yedi 13

4 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki bölük ve basamak tablosundaki boşlukları tamamlayınız. Bölük Adları Basamak Adları Sayı Değeri Basamak Değeri Okunuşu Yüz milyonlar Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü On milyonlar Milyonlar Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler Beş yüz seksen yedi milyon dört yüz dört bin beş yüz on sekiz dokuz basamaklı doğal sayısı için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. ( D ) Binler bölüğündeki rakamların toplamı 9 dur = 9 ( D ) Birler bölüğünde basamak değeri en büyük olan rakam 1 dir. 100, 70, 5 ( Y ) Milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı, binler bölüğündeki rakamların toplamından 3 eksiktir = = = 3 fazladır. ( D ) Milyonlar basamağındaki rakam ile yüz binler basamağındaki rakam yer değiştirilirse sayının değeri değişmez. ( Y ) On milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri dir Aşağıda verilen doğal sayılarda renkli yazılı olan rakamların sayı değerini ve basamak değerini yazınız Sayı Değeri Basamak Değeri Sayı Değeri Basamak Değeri Sayı Değeri Basamak Değeri

5 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıda bir internet sitesinde yüklü olan videoların izlenme sayısı verilmiştir. Buna göre, büyükten küçüğe doğru sıralayınız > > > Aşağıdaki boşluklara < ve > sembollerinden uygun olanı yerleştiriniz. Yirmi üç milyon üç yüz bin > dokuz milyon üç yüz bin sekiz Dört yüz iki milyon beş < dört yüz dört milyon on iki Seksen milyon on iki bin yedi > seksen milyon on bir bin sekiz 3. Aşağıda verilen ifadelerde,, sembolleri yerine hangi rakamlar yazılabilir? > : 5, 6, 7, 8, < : 0, 1, 2, 3, > : 6, 7, 8, 9 17

6 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK SIRA SENDE 1. Aşağıdaki doğal sayıların kırmızı renkte yazılmış rakamlarının basamak adını, bulunduğu bölüğün adını, sayı değerini ve basamak değerini yazınız. Doğal Sayı Basamak Adı Bölük Adı Sayı Değeri Basamak Değeri Onlar Birler Yüz binler Binler Milyonlar Milyonlar Yüz milyonlar Milyonlar On binler Binler Binler Binler Birler Birler Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. a , , > > b , , > > Sekiz basamaklı AB5 doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 34 tür. Bu sayının alabileceği en büyük değer için A ve B yerine gelebilecek rakamları bulunuz A + B + 5 = A + B = A = 9 ve B = 2 için sayının en büyük değerini elde ederiz. 18

7 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE 4. Arkadaşlar, 2015 yılında müze ve örenyerlerimizi "yirmi sekiz milyon dört yüz elli dört bin iki yüz seksen dört" kişi ziyaret etmiş. Eylül a. Eylül'ün okuduğu doğal sayıyı yazınız b. Bu doğal sayıdaki 4 rakamlarının sayı değerleri toplamını bulunuz = 8 c. Bu doğal sayıdaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamını bulunuz _ doğal sayısında hangi basamaklardaki rakamların yerleri değiştirilirse sayının değerinde bir değişiklik olmaz? Milyonlar ve onlar basamağı yer değiştirirse sayının değerinde değişiklik olmaz doğal sayısı ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. ( Y ) Basamak değeri en büyük olan rakam 7 dir. 6 ( Y ) Birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 10 dur = 12 ( D ) Basamak değeri, sayı değerine eşit olan rakamlar 4 ve 0 dır. ( D ) doğal sayısından daha büyüktür. ( Y ) Milyonlar bölüğündeki sayı 415 tir. 60 ( D ) On milyonlar basamağındaki rakam 6 dır. 19

8 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM adım 2. adım 3. adım 4. adım Yukarıdaki örüntünün 4. adımını oluşturunuz adım 2. adım 3. adım Yukarıda çubuklarla oluşturulan örüntünün 6. adımdaki çubuk sayısını bulunuz. 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım 5. Adım 6. Adım Ayça göle taş atıyor. Birinci attığı taş etrafında 1 daire, ikinci attığı taş 3 daire, üçüncü attığı taş 5 daire, dördüncü attığı taş 7 daire oluşturuyor. Bu örüntüyü oluşturan sayıları yazıp atılan 5 ve 6. taşların oluşturduğu daire sayılarını bulunuz. 1. Taş 2. Taş 3. Taş 4. Taş 5. Taş 6. Taş Aşağıdaki doğal sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu örüntülerin kurallarını bulunuz ve boş bırakılan yerleri tamamlayınız. a. b c. d

9 BİLFEN YAYINCILIK 1. ÜNİTE KARMA SORULAR Pul koleksiyonuna birinci hafta 5 pulla başlayan Deniz, sonraki her hafta 3 pul ilave ederse 6 hafta sonunda koleksiyo1. adım 2. adım 3. adım nunda toplam kaç tane pulu olur?... A) 25 Yukarıdaki yıldızlar arasında bir örüntü vardır. Buna göre, kaçıncı adımdaki yıldız sayısının 15 olduğunu bulunuz. Adım Sayısı Yıldız Sayısı B) 24 C) 20 D) H 2. H 3. H 4. H 5. H 6. H adım Yandaki örüntüde kullanılan kibrit çöplerinin sayısından oluşan örüntüde 5. adımda 1. adım 2. adım kaç tane kibrit çöpü bulunur? 3. adım A) 17 Yukarıdaki üçgenler arasında bir örüntü olduğu- B) 21 C) 23 D) 25 na göre, 4. adımda kaç tane üçgen olur? 1. adım 2 tane 2. adım 3. adım 4 tane 6 tane 4. adım 8 tane SIRA SENDE 1. Aşağıda verilen tabloların satırlarındaki doğal sayılar bir örüntü oluşturmaktadır. Bu örüntülerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız ve örüntülerin kurallarını noktalı yerlere yazınız. İkişer artarak İkişer azalarak Üçer artarak

10 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. a b c d Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz. a b Aşağıdaki toplama işlemlerinde sembollerin yerine gelecek rakamları bulunuz. a = 6 = 9 b = 2 = 3 = 8 4. TV koltuğu 950 Yatak odası Yemek odası takımı Koltuk takımı Burçak Hanım evinin mobilyalarını değiştirmek için bir mağazaya gidiyor. Aldığı ürünlerin toplam fiyatı kaç TL'dir? = TL 24

11 BİLFEN YAYINCILIK 1. ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. a. b c d Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz. a b Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde sembollerin yerine gelecek rakamları bulunuz a. 7 7 = = = 8 4. b = = = 6 Ülkemizde yapılan bir ankete göre, kişiden sı Türk dizilerini beğendiğini söylemiştir. Buna göre, Türk dizilerini beğenmeyen kaç kişi vardır? _ 7_3 _- 1 6_ kişi KARMA SORULAR Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 14076, fark olduğuna göre, eksilen sayıyı bulunuz EFGH + ABCD A B CD Yukarıda verilen işlemlere göre EFGH doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir? _ Eksilen sayı A) 2413 B) _ ABCD 26 C) _6 _+ 8 _ 2638 E FG H D) 4618

12 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE SIRA SENDE 1. Şemadaki eksik sayıları tamamlayınız Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplanan ve toplamları kutulara yazınız Tarkan ın yaz konserleri kapsamında Antalya da vereceği konser için bilet satışları başlamıştır. Konser salonundaki gişeden bu sabah ilk satılan biletin numarası tür. Gişede akşama kadar toplam 9640 bilet satılmıştır. Buna göre gişeden o gün satılan son biletin numarası kaçtır? 9640 _ _ son biletin numarası 27

13 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK 4. Ben ayının kütlesinden 122 kg fazlayım. Ben atın kütlesinden 18 kg fazlayım. Ben köpeğin kütlesinden 120 kg fazlayım. Ben 52 kiloyum. Yukarıdaki hayvanların kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Köpek = 52 kg At = = 172 kg Aslan = = 190 kg Deve = = 312 kg _+ 726 kg 5. Aşağıdaki tabloda verilmeyen terimleri bulunuz = = 8606 = = = _ 8137 _ 1012 _ 6594 _ _ Aşağıdaki çıkarma işlemlerini inceleyiniz. İşlemleri yaparak sonuca ulaşınız. a = b = c = 8269 _ = 6659 _ = 5426 _ = 28

14 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE 7. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bularak işlemleri yapınız _ _ _ _ Aşağıdaki tabloda verilmeyen terimleri bulunuz = = 642 = = = _ _ _ _ _ Gökhan'ın evi ile futbol sahası arasındaki yolun uzunluğu 5025 metredir. Gökhan'ın evi ile tenis kortu arasındaki uzaklık, evi ile futbol sahası arasındaki uzaklıktan 1991 metre kısa olduğuna göre, Gökhan'ın evi ile tenis kortu arası kaç metredir? 5025 _ metre 10. A ve B birbirinden farklı rakamlardır. Aşağıdaki işleme göre; A + B kaçtır? 3A6A 26A8 BB8 A = 6 B = _

15 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. a = 83 b = 89 c = 90 d = 99 e = 91 f = Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. a = 21 b = 53 c = 14 d = 26 e = 63 f = 24 SIRA SENDE Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. a = 88 e = 36 b = 85 f = 53 c = 98 g = 43 d = 89 h = 27 31

16 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinde toplananları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak toplamı tahmin ediniz. Gerçek toplamı bulunuz. Gerçek toplam ile tahmini toplamı karşılaştırınız. Tahmini Toplam Gerçek Toplam Tahmini Toplam Gerçek Toplam Yıl Üretilen (kg) miktar Kastamonu ilimizde yaşayan çiftçi Mustafa Bey tarlasına 3 yıldır buğday ekiyor Tablodaki verileri inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız a) 2010 yılında üretilen buğday miktarı, 2009 yılına göre yaklaşık kaç kilogram artmıştır? (Miktarları en yakın onluğa yuvarlayarak işlemi yapınız.) 1058 _ _ kg artmıştır. b) 2011 yılında üretilen buğday miktarı 2010 yılına göre yaklaşık kaç kilogram artmıştır? (Miktarları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak işlemi yapınız.) 1624 _ _ kg artmıştır. 33

17 BİLFEN YAYINCILIK 1. ÜNİTE KARMA SORULAR Okul Park Taksi Durağı Ev AVM 462 m Banka? 248 m 1562 m Yukarıda gördüğünüz krokide Sedef'in evinin, parka ve okula olan uzaklıkları verilmiştir. Verilen uzunlukları en yakın onluğa yuvarlayarak, Başak, taksi durağının bankaya olan uzaklığını, sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak 810 m olarak tahmin ediyor. aşağıdaki uzunlukları tahmin ediniz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi alışveriş a. Sedef'in evi ile okul arasındaki uzaklık yaklaşık 1810 metredir. merkezinin bankaya olan uzaklığı olabilir? _ m A) 328 B) onluğa göre yuvarlayalım b. Park ile ev arasındaki uzaklık, park ile okul arasındaki uzaklıktan 1310 metre daha kısadır _4 8 C) 354 D) m 6_0 _ m Alışveriş merkezi ile banka arasındaki uzaklığın en yakın onluğa yuvarlanmış hâli _0 _ m SIRA SENDE A noktası ile 1. kamp alanı 2140 m 1. kamp ile 2. kamp alanı 2180 m kamp ile 3. kamp alanı 1920 m _9 6200m 6_ m Zirve yürüyüşü 2100? m A noktasından tırmanışa geçen bir dağcı, 7010 m yükseklikteki dağın 3 ayrı yerinde kamp yaparak zirveye ulaşmayı planlıyor. Yukarıdaki tabloya bakarak son kamp yerinden zirveye yaklaşık kaç metre daha yürümelidir? (İşlemleri yaparken sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.) 34

18 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. a. 568 b. 689 c. 423 d _ _ _ _ e. 174 f. 570 g. 112 h _ _ _ ı. 804 i. 755 j. 848 k _ _ Bir çikolata fabrikasında günde 968 kutu çikolata üretilmektedir. Her kutuda 144 tane çikolata olduğuna göre 1 günde toplam kaç tane çikolata üretilmiştir? x tane çikolata üretilmiştir. 36

19 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpan, çarpımın verilen çarpana bölünmesiyle elde edilir. ÖRNEK _ 4 Yanda verilen çarpma işlemindeki _ üç basamaklı doğal sayıyı bulalım ile çarpıldığında 992 eden sayıyı bulmak için 992'yi 4'e böleriz = 248 elde ederiz. Yani _ = 248'dir. BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz. a. ABC A B C b. 267 K = K c. _ d. 377 _ =

20 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK 2. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. a. 38 b. 329 c. 49 d _ _ _ _ e. 270 f. 804 g. 312 h _ _ _ Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz. a = b. _ Aşağıdaki problemleri çözünüz. a. Bir portakal bahçesindeki 197 portakal ağacının her birinden yıllık ortalama 825 kilogram portakal elde edilmektedir. Buna göre, bahçedeki ağaçların tamamından yıllık kaç kilogram portakal elde edilmektedir? 825 x kg portakal elde edilmektedir. b. Bir ayakkabı fabrikasında ayda 985 çift ayakkabı üretilmektedir. Buna göre, bu fabrikada 1 yılda (12 ay) kaç çift ayakkabı üretilir? 985 x çift ayakkabı üretilir. 38

21 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK Yanda verilen bölme işlemindeki bölüneni bulalım Yanda verilen bölme işlemindeki bölüneni bulalım. 08 Bölünen = (Bölen x Bölüm) + Kalan Bölünen = (27 x 263) + 8 = = 7109 BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yaparak kalan sayıları bulutların içindeki sayılarla eşleştirin Aşağıdaki bölme işlemlerinde sadece bölen sayı verilmiştir. Buna göre, bu bölme işlemlerindeki kalan sayı en fazla kaç olur? a. 21 b. 11 c. 6 d

22 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE 3. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyenleri bulunuz. Bölünen = 6588 Bölünen = 8333 Bölünen = 6552 Bölen = 89 Bölen = 33 Bölen = 21 Bölüm = 74 Bölüm = 252 Bölüm = 312 Kalan = 2 Kalan = 17 Kalan = (89 x 74) + 2 = 6588 Bölünen Aşağıdaki problemleri çözünüz Bölüm Kalan a. Buğra Bey, teknoloji ürünleri satan bir mağazadan 6798 liraya 22 ay taksitle ev sinema sistemi alıyor. Buna göre Buğra Bey, aylık kaç lira taksit öder? 312 x 21 = 6552 Bölünen hacimli bidonlara doldurulacaktır. Bunun için kaç bidon gerekir ve kaç litre zeytin yağı artar? lira taksit öder b. 732 litre zeytin yağı, 19 litrelik eşit bidon gerekir litre zeytin yağı artar. 000 KARMA SORULAR Deniz, fiyatı 950 lira olan bir gitar almak için Her hafta 36 lira harçlık alan Ayşegül, 12 parasını biriktirmektedir. hafta boyunca parasını biriktirmiştir. Deniz'in haftalık harçlığı 45 lira olduğuna göre, Buna göre Ayşegül, fiyatı 450 lira olan kaç hafta sonra istediği gitarı alabilir? A) 20 B) 21 C) 22 D) bir bisiklet alabilir mi? Açıklayınız. 36 x 21 haftada,945 lira biriktirip 22. haftada istediği gitarı olabilir < 450 olduğundan bisikleti alamaz lira biriktirmiştir.

23 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK SIRA SENDE 1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. a) b) c) d) e) f) Aşağıda verilen bölme işlemlerinde kalan sayı en fazla kaç olabilir? a) 62 b) 20 c) Yanda verilen bölme işlemindeki bölünen sayıyı bulunuz _x 9 _ Bir heykeltraş günde 6 saat çalışarak Atatürk heykelini 200 günde bitirecektir. Heykeltraşın bu heykeli 120 günde tamamlayabilmesi için günde kaç saat fazla çalışması gerekir? saat x saatte heykel tamamlanabiliyor. 10 _- 6 4 saat fazla çalışması gerekir. 42

24 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininiz ile gerçek sonucu karşılaştırınız. a. 536 x 26 =? Tahmini sonuç Gerçek sonuç x x b. 148 x 42 =? Tahmini sonuç Gerçek sonuç x x Aşağıdaki işlemlerin sonucunu, bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe, bölen sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. a = 30 b = 40 c = Aşağıdaki işlemlerin sonucunu, bölünen sayıyı bölen sayının katı olacak şekilde en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. a = 80 b = 30 c = 70 d = 20 44

25 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE 4. Aşağıda birim fiyatları verilen unlu mamüllerden beşer tane almak isteyen bir kişinin tahmini kaç lira ödeyeceğini altlarındaki kutulara yazınız. kurabiye donut kek 55 kuruş 3 lira 1 lira 45 kuruş = 145 kuruş 7 lira 50 kuruş 17 lira 100 lira _x kuruş _x kuruş _x lira yaş pasta börek 32 lira 150 lira 8 lira 50 kuruş = 850 kuruş 45 lira _x lira x kuruş SIRA SENDE 1. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu, çarpanları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. a. 218 x x 400 = b. 654 x x 100 = c. 463 x x 200 = d. 751 x x 500 = Aşağıdaki işlemlerin sonucunu, bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe, bölen sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. a = 10 b = 10 c = 20 45

26 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK 8. Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri Bir sayı 10, 100, 1000 ve katlarıyla çarpılırken sayıların son basamaklarındaki sıfırlar işleme alınmadan çarpma gerçekleştirilir. İşleme alınmayan sıfırlar çarpımın en sağına yazılır. ÖRNEK x 1000 işlemini yapalım. Önce çarpanın sıfırları yokmuş gibi işlem yapılır: 24 x 1 = 24 Sonra çarpma işlemine alınmayan sıfırlar eklenir: 24 x 1000 = x 300 işlemini yapalım. Önce çarpanın sıfırları yokmuş gibi işlem yapılır: 16 x 3 = 48 Sonra çarpma işlemine alınmayan sıfırlar eklenir: 160 x 300 = DİKKAT Bir sayıyı 10 ile çarparken sayının sağına 1 sıfır, 100 ile çarparken 2 sıfır, 1000 ile çarparken 3 sıfır ekleriz. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. a. 34 x 200 = 6800 b. 150 x 300 = c. 400 x 600 = d. 22 x 400 = 8800 e. 120 x 200 = f. 50 x 800 = BİRLİKTE ÇÖZELİM 46

27 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE Bir sayıyı 10, 100, 1000'in katlarına bölerken, bölenin sonundaki sıfır kadar bölünenin sonundaki sıfır silinir. Geriye kalan sayılar ise birbirlerine bölünerek işlem tamamlanır. ÖRNEK işlemini yapalım. 900/0/ 10/0/ = 90 1 = işlemini yapalım. 2500/ 50/ = = 50 BİRLİKTE ÇÖZELİM Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. a. 270/0/0 9/0/0 = = 30 b. 240/0 48/0 = = 5 c. 160/0 4/0 = = 40 d. 60/0/0 2/0/0 = 60 2 = 30 e. 500/0 25/0 = = 20 f. 8/0/0/0 4/0/0/0 = 8 4 = 2 47

28 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK Bir sayıyı 9 ile çarparken, sayıyı 10 ile çarpıp sonuçtan bir kez sayının kendisini çıkarabiliriz. ÀÀ12 x 9 = 12 x = = 108 İki sayı çarpılırken sayılardan birinin yarısını alıp diğerinin iki katını alabiliriz. x2 ÀÀ32 x 4 = 64 x 2 = Bir sayıyı 5 ile çarparken, sayının sonuna sıfır ekleyip yarısını alabiliriz. ÀÀ24 x 5 = = 120 Bir sayıyı 5 ile bölerken, sayının iki katını alıp 10'a bölebiliriz. ÀÀ420 5 = (420 x 2) 10 = = 84 Bir sayıyı 4 ile çarparken, sayının iki kez iki katını alabiliriz. ÀÀ16 x 4 = 16 x 2 x 2 = 32 x 2 = 64 Bir sayıyı 8 ile çarparken, sayının üç kez iki katını alabiliriz. ÀÀ7 x 8 = 7 x 2 x 2 x 2 = 14 x 2 x 2 = 28 x 2 = 56 BİRLİKTE ÇÖZELİM Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. a. 45 x 9 = 45 x = = 405 b. 13 x 9 = 13 x = = 117 c. 25 x 16 = 50 x 8 = 400 d. 23 x 4 = 23 x 2 x 2 = 46 x 2 = 92 e. 64 x 5 = = 320 f. 28 x 5 = = 140 g = (250 x 2) 10 = = 50 h = (600 x 2) 10 = = 120 i. 21 x 8 = 21 x 2 x 2 x 2 = 42 x 2 x 2 = 84 x 2 = 168 j. 15 x 8 = 15 x 2 x 2 x 2 = 30 x 2 x 2 = 60 x 2 =

29 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE SIRA SENDE 1. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. 28 x 100 = x 10 = x 70 = x 90 = x 50 = x 100 = Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz. a. 100 x 60 = 6000 b. 560 x 100 = c. 60 x 1000 = d. 80 x 10 = 800 e x 100 = f. 10 x 682 = Tablodaki boşlukları kısa yoldan bölme işlemi yaparak doldurunuz Şehrimizdeki halk ekmek fabrikasında ekmekler 10 lu poşetler hâlinde satılıyor. Her gün 1000 poşet satıldığına göre 10 günde kaç tane ekmek satılmıştır? 10 x 1000 x 10 = tane ekmek satılmıştır. 49

30 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE Yandaki oyun küpünün toplam kaç tane küpten meydana geldiğini üslü biçimde gösterebiliriz. Bir sıradaki küp sayısı = 3 x 3 = 3 2 Oyun küpündeki küp sayısı = 3 x 3 x 3 = 3 3 Oyun küpünde 3 x 3 x 3 = 27 tane küp vardır. Bir sayının kendisi ile iki defa çarpımına o sayının küpü denir ve bir sayının küpü, o sayının sağ üst köşesine 3 yazılarak ifade edilir. ÖRNEK 4 x 4 x 4 = 4 3 4'ün küpü" veya 4 üzeri 3" diye okunur. = 64 5 x 5 x 5 = 5 3 5'in küpü" veya 5 üzeri 3" diye okunur. = 125 BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini üslü biçimde gösteriniz. 10 x 10 x 10 = x 6 = x 2 = x 10 = x 6 x 6 = x 2 x 2 = Aşağıdaki üslü biçimde verilen sayıları, çarpma işlemi şeklinde gösteriniz. 3 2 = 3 x = 1 x = 9 x = 8 x = 3 x 3 x = 1 x 1 x = 9 x 9 x = 8 x 8 x 8 51

31 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK 3. Aşağıdaki üslü biçimde verilen sayıları çarpma işlemi yaparak sonuçlandırınız. 3 2 = 3 x 3 = = 4 x 4 = = 5 x 5 x 5 = = 10 x 10 x 10 = = 10 x 10 = = 9 x 9 = = 7 x 7 x 7 = = 12 x 12 x 12 = Aşağıdaki işlemleri çarpma işlemi ve üslü biçimde yazınız. 2 nin kendisi ile çarpımı : 2 x in küpü : 11 x 11 x in kendisi ile iki kez çarpımı : 5 x 5 x ün kendisi ile çarpımı : 3 x Aşağıdaki örnekleri inceleyerek boşlukları tamamlayınız. 4 = 2 x 2 36 = 6 x 6 81 = 9 x 9 64 = 8 x 8 27 = 3 x 3 x = 5 x 5 x 5 64 = 4 x 4 x 4 52

32 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE SIRA SENDE 1. Aşağıdaki işlemleri bir sayının karesi veya küpü olarak yazınız. a. 7 x 7 = 7 2 b. 25 x 25 x 25 = 25 3 c. 16 x 16 x 16 = 16 3 d. 8 x 8 = 8 2 e. 5 x 5 = 5 2 f. 3 x 3 x 3 = Aşağıda üslü olarak gösterilen sayıların değerini bulunuz. a. 3 2 = 3 x 3 = 9 b. 1 3 = 1 x 1 x 1 = 1 c. 4 2 = 4 x 4 = 16 d. 2 3 = 2 x 2 x 2 = 8 e. 2 2 = 2 x 2 = 4 f. 3 3 = 3 x 3 x 3 = 27 g = 10 x 10 = 100 h. 4 3 = 4 x 4 x 4 = 64 i = 12 x 12 = 144 j. 5 3 = 5 x 5 x 5 = 125 k. 5 2 = 5 x 5 = 25 l. 6 3 = 6 x 6 x 6 = Aşağıda karesinin ya da küpünün değeri verilen sayılarla ilgili boşlukları doldurunuz. a. 64 = 8 2 b. 25 = 5 2 c = 10 3 d. 8 =

33 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK 10. Parantezli İşlemler Parantezli ifadelerde önce parantez içerisindeki işlem yapılır. Ya da bir ifadede öncelikle yapılması istenen işlem parantez içine alınır. ÖRNEK Aşağıdaki işlemleri yapalım. 4 x (7 3) = 4 x 4 = 16 (21 3) + 6 = = 13 (50 5) x 4 = 45 x 4 = x (2 + 4) = x (6 3) = 16 x 3 = (5 x 5) = = 4 (12 + 8) x 2 3 = 20 x 8 = 160 (8 2) 3 5 = 59 BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. a. (48 18) 6 = 30 6 = 5 b. 6 x (5 2 15) = 6 x (25 15) = 6 x 10 = 60 c. 480 (17 + 3) = = 24 d (10 6) = 144 (10 6) = = 36 e. (15 + 5) x 3 3 = (15 + 5) x 27 = 20 x 27 = 540 f. (18 x 3 2 ) 3 = (18 x 9) 3 = = 54 54

34 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE 2. Aşağıdaki işlemlerin sonucunun doğru olması için uygun işlemleri parantez içine alınız. a. 21 (7 4) = 7 b. (75 x 2) = 250 c. 8 2 x (10 8) = 128 d. (90 + 8) 7 2 = 2 e. 80 ( ) = 20 f. (20 x 6) 2= 60 g. ( ) 2 = 67 h. (4 3 4) 4 = a) Bir sınıfta bulunan 18 tane sıranın 4 tanesinde kimse oturmamaktadır. Kalan sıraların hepsinde ikişer kişi oturduğuna göre sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? İşlemlerinizi parantez kullanarak yapınız. (18 4) x 2 = 14 x 2 = 28 öğrenci b) Bir balon satıcısı öğlene kadar 16 tane balon, öğleden sonra ise 25 tane balon satmıştır. Satıcı balonların tanesini 6 liradan sattığına göre bir günde kaç lira kazanmıştır? İşlemlerinizi parantez kullanarak yapınız. ( ) x 6 = 41 x 6 = 246 lira kazanmıştır. 55

35 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK SIRA SENDE 1. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. 75 (25 x 2) = = x (50 10) = 16 x (50 10) = 16 x 5 = 80 (720 20) + 60 = = 96 (3 2 x 12) 6 = (9 x 12) 6 = = Aşağıdaki işlemlerin sonucunun doğru olabilmesi için uygun işlemleri parantez içine alınız. 3 3 (6 + 20) = 1 (65 + 5) x 3 = x (2 + 18) = (20 16) = Bir manav 180 kilogram domatesin 30 kilogramını satmıştır. Kalan domatesleri, her birinde 5 kilogram domates olacak şekilde poşetlere koyduğunda kaç poşet domates olur? İşlemlerinizi parantez kullanarak yapınız. (180 30) 15 = = 10 poşet domates vardır. 56

36 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Esra, bir mağazadan kendisine 320 TL'ye ayakkabı ve 280 TL'ye bluz alıyor. Ödemesini aylık 120 TL taksitler hâlinde yapacağına göre Esra aldıklarını kaç ayda öder? TL ayda öder Bilge Hanım nikâhı için kutusu 4 TL olan nikâh şekerlerinden 155 kutu almak istiyor. Toptancı, Bilge Hanım a her 25 kutu için 15 TL indirim yapıyor. Buna göre, Bilge Hanım toptancıya kaç TL öder? kez indirim yapılacaktır x TL indirim x TL indirimsiz toplam TL öder. 3. Bir mağazada pantolon 32 TL'dir. Ayakkabının fiyatı, pantolonun fiyatının 4 katıdır. Gömleğin fiyatı ise ayakkabının 2 katı kadardır Bir müşteri bu mağazadan 1 ayakkabı, 1 gömlek ve 2 pantolon almak isterse toplam kaç TL öder? Pantolon = 32 TL 2 Pantolon = 32 x 2 = 64 TL Ayakkabı = 32 x 4 = 128 TL Gömlek = 128 x 2 = 256 TL TL öder. 58

37 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE 4. Bir fabrikadaki yükü, 8 işçi her birine eşit miktar düşecek şekilde taşıyacaktır. İşçilerden biri gelmeyince geriye kalan her bir işçi 12 kg fazla yük taşımıştır. Buna göre fabrikadaki yükün tamamı kaç kg dır? kalan işçi sayısı 1 2 x kg bir işçinin taşıması gereken yük ağırlığı 8 4 x kg toplam yük ağırlığı 5. Büyük bir kutu içinde 14 tane orta boy kutu, bu orta boy kutuların her birinin içinde de 10 tane küçük boy kutu vardır. Buna göre toplam kaç kutu vardır? 14 x 10 = 140 tane küçük boy kutu tane toplam kutu sayısı 6. Bir kalem, bir silgiden 9 lira 80 kuruş pahalıdır. Bir silgi 1 lira 20 kuruş olduğuna göre, bir kalem ve bir silgi almak isteyen Ertan, kırtasiyeye kaç lira öder? 9 lira 80 kuruş + 1 lira 20 kuruş 10 lira 100 kuruş = 11 lira bir kalemin fiyatı 11 lira + 1 lira 20 kuruş 12 lira 20 kuruş öder. 7. Bir reklam firması, yarış otomobillerini arka arkaya belli bir hız ve mesafede olacak şekilde yola çıkarıyor. En öndeki otomobilin hızı saatte 105 km dir. Diğer otomobiller ise her saniyede, bir önceki otomobile göre hızı saatte 5 km daha az olacak şekilde yola çıkmaya devam etmişlerdir. Buna göre, 9 saniye sonra yola çıkan otomobilin hızı saatte kaç km olur? 9 x 5 = 45 km/sa km/sa'dir. 8. Bir çiftlikte tavukların sayısı, hindilerin sayısının 3 katına eşittir. Çiftlikte 16 tane hindi olduğuna göre toplam tavuk ve hindi sayısı kaçtır? 1 6 x tane tavuk vardır tane 59

38 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK KARMA SORULAR Aşağıda verilen bilgilere ve işlemlere uygun bir Çözüm: = 14 problem kurunuz. 14 x 3 = = = 250 kg = 300 kg Yukarıda çözümü verilen problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) İdil in 3, Zeliş in 5, Ayda nın ise 6 topu vardır. Üç arkadaşın toplam top sa- Kapasite Başak Derya Selin Okan 330 kg 64 kg 57 kg 81 kg 98 kg yısının 3 katı kaçtır? B) Aşçımızın aldığı 50 yumurtanın 42 tanesi kırıldı. Aşçıya kalan yumurtanın Asansörün taşıma kapasitesi = 330 kg 3 katı kadar yumurta gerekmektedir. Asansördeki kişi : 80 kg Aşçının kaç yumurtaya daha ihtiyacı vardır? Bir alışveriş merkezinin asansörünü kullanmak isteyen Başak, Derya, Selin ve Okan otoparka gideceklerdir. Asansörün taşıma kapasitesi 330 kg, içeride bulunan kişinin kilosu da 80 kg'dır. Başak 64 kg, Derya 57 kg, Selin 81 kg, ve Okan 98 kg olduğuna göre, asansör dört arkadaşı taşıyabilir mi? C) Bir kırtasiyede bulunan 3 ayrı kalemin fiyatları sırasıyla 3 TL, 5 TL ve 6 TL dir. Kerim her kalemden üçer tane almıştır. Cebinde 50 TL olduğuna göre Kerim kaç TL para üstü almıştır? D) Bir annenin yaşı; 3, 5 ve 6 yaşlarında olan üç çocuğunun yaşlarının toplamının 3 katıdır. Babanın yaşı 50 olduğuna göre anne ile babanın yaşları toplamı kaçtır? 60

39 5. SINIF MATEMATİK 1. ÜNİTE SIRA SENDE 1. Benim legolarım 250 tanedir. Efe'nin legolarının 2 katı kadar legoya sahibim. Efe Ecem Yiğit Benim legolarım Ecem in legolarından 5 tane eksiktir. Ecem ve Efe legoların toplam sayısı kadar legom var. Defne Yukarıda verilenlere göre, Ecem, Yiğit ve Defne'nin legolarının sayısını bulunuz. Efe = 250 tane Ecem = 250 x 2 = 500 tane Yiğit = = 495 tane Defne = = 750 tane km 92 km İzmir den aynı anda ters yönde giden iki otomobilden biri saatte ortalama 110 km, diğeri saatte ortalama 92 km hızla yol alıyor. 4 saat 4 saat sonra iki otomobil arasındaki uzaklık kaç kilometre olur? x km 9 2 x km km aralarındaki uzaklık 3. Burçak Hanım, kızı Başak'a her ay, bir önceki aydan 20 TL fazla harçlık vermektedir. Burçak Hanım ilk olarak şubat ayında 90 TL harçlık verdiğine göre, harçlıklarını biriktiren Başak'ın haziran ayında toplam kaç TL parası olur? Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran = 650 TL lira parası olur. 61

40 1. ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK 4. Mağazasında satmak üzere tanesi 112 TL olan gömleklerden 14 tane alan Tuna, 6 tanede pantolon alıyor ve toplam 2528 TL ödüyor. Buna göre, Tuna'nın bir pantolon için ödediği para kaç TL'dir? x TL gömleklere öder TL pantolonlara öder TL bir pantolona 3 6 öder Bir grup öğretmen öğrencileriyle birlikte gitmek üzere Çanakkale'ye ve Ankara'ya gezi düzenlemek istemektedir. Ankara'ya 40 öğrenci, Çanakkale'ye 35 Öğrenci gideceğine göre öğrencilerden kaç lira toplanması gerekir? Gezi Ücretleri Ankara : 150 TL Çanakkale : 120 TL lira toplanmalıdır. 6. Hakan ve Gökhan'ın toplam 540 liraları vardır. Gökhan, Hakan'a 80 lira verdiğinde paraları eşit olmuştur. Buna göre, başlangıçta Gökhan'ın kaç parası vardır? Son durum: Başlangıç Hakan lira Gökhan lira 62

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

2. ÜNİTE Veri...79 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...87 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...89 Konu Değerlendirme Testi - 1...91 3. ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar...95 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...105

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta TEST 5 Doğal Sayılarla İşlemler 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? A) 176 300 B) 5000 C)70 D) 0 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta içi günlük 20 soru, hafta sonu günlük

Detaylı

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm...

Temel Matematik. 1. saat. Hadi başlayalımmm... saatte Temel Matematik 1. saat Hadi başlayalımmm... DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Üslü sayılar b ve n birer doğal sayı olmak üzere aaa..... a 14444244443 = an = b ntane üslü niceliğinde a ya taban, a nın kaç

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR Ders 01 Milyonlar MİLYONLAR Bilgi Kutusu Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir doğal sayıyı kolay okuyup

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 Soyadı:.. Sınıfı ve No: Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 27 sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? İleriye doğru ikişer ritmik sayarken 26 dan sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çiftlikte 55

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM., +, 0,, +, +,, 9, +000, Yukarıda verilen tam sayılardan tablolara uygun olanları seçerek yazınız. Negatif Tam Sayılar Pozitif Tam Sayılar + 9 + + +000. Aşağıdaki

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 5. 6 şekeri 2 kardeş aralarında eşit olrak paylaştılar. Her birine kaç 1. 8 çiçek, ikişerli gruplara ayrılırsa şeker düşmüştür? kaç grup olşur? 2. 18 silgiyi üçerli gruplara

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 1-) 6-) 7-) 2-) 8-) 3-) 9-) 4-) 10-) 5-) 11-) 12-) 16-) 13-) 17-) 18-) 14-) 19-) 15-) 20-) Üslü Sayılar-2 6.SINIF Test:2 1-) 6-) 2-) 7-) 3-) 8-) 4-) 9-) 5-) 10-) 11-) 15-)

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? 5. Sınıf Matematik 0 MİLYONLAR. 5. sayısının binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 7 0 2 8 sayısındaki rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 0 00

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama İşlemi Verilmeyen Toplananı Bulma Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme

Detaylı

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Öğretimi 2. sınıftan itibaren toplamaya dayalı olarak

Detaylı

Çarpma İşlemi Etkinlikleri ve Problemleri - 1

Çarpma İşlemi Etkinlikleri ve Problemleri - 1 Çarpma İşlemi Etkinlikleri ve Problemleri - 1 1.) Boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazınız. 4+4+4+4+4+4 = 6 x. 5+5+5+5 = 4 x. 2+2+2+2+2+2+2 = 7 x. 1+1+1+1+1 = 5 x. 10+10+10 = 3 x. 3+3 = 2 x. 5+5+5+5+5+5+5+5

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi. Sıvı Ölçme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi. Sıvı Ölçme Onluklar ve Birlikler Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama Toplama Problemleri Farkı Tahmin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR Kazanım: Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapar. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. HATIRLATMA :TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işaretli tam sayılar toplanırken işaretleri

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi SınıfMatematik Matematik..Sınıf

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ Ş Ş DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ 1. A, 0 dan farklı bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. 0 x A = A B. A x 0 = 7 C. A x 1 = 9 D. A x 1 = A 2. Bir bakkal her birinin

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703 1. 4. 1078504 70004051 3, 0, 7, 9 420716003 80100001 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) Bir milyon yetmiş sekiz bin elli dört B) Yetmiş milyon dört bin

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. (.) İşlem önceliğinde çarpma her zaman bölmeden önce yapılır. (.) Asal sayıların tamamı

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama İşlemi Verilmeyen Toplananı Bulma Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

kümesinin eleman sayısı bir, B kümesinin eleman sayısı iki, C kümesinin eleman sayısı üçtür. Örneğin; 3 ün ardışığı 4; 4 ün bir küçüğü 3 tür.

kümesinin eleman sayısı bir, B kümesinin eleman sayısı iki, C kümesinin eleman sayısı üçtür. Örneğin; 3 ün ardışığı 4; 4 ün bir küçüğü 3 tür. Bölüm 2 DOĞAL SAYILAR 2.1 Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar A a kümesinin eleman sayısı bir, a,b a,b,c B kümesinin eleman sayısı iki, C kümesinin eleman sayısı üçtür. Bunları sembollerle ; s(a) 1, s(b) 2,

Detaylı

3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi için kaç tane daha şekle ihtiyaç vardır? Sonlarındaki boşluklara yazınız.

3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi için kaç tane daha şekle ihtiyaç vardır? Sonlarındaki boşluklara yazınız. ÜNİTE 1 DESTE - DÜZİNE ETKİNLİK TESTİ - 1 1) Aşağıdaki havuçlardan 1 deste kadarını boyar mısın? 2) Aşağıdaki gülen yüzlerden 2 deste kadarını boyar mısın? 3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Onluklar ve Birlikler Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır.

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. MATEMATİK TESTİ Soru 1. ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. Ege nin sözünü ettiği sayıda B nin değeri 5 azalırken D nin değeri 3 artıyor. Buna göre değerinde nasıl bir değişiklik olur? A) 4970 artar

Detaylı

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir.

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir. Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, tamamı video çözümlü süper KİTAPLARIMA, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar

Detaylı

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3 Üslü İfadeler 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. I. II. ( ) 9 ( ) ( 97) 0-9 Yukarıda I. sütunda verilen sayılar ile, II. sütundaki sayılardan eşit olanlar eşleştirildiğinde, II. sütunda hangi sayı açıkta

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay.

Detaylı

1. SINIF 2. SINIF MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER

1. SINIF 2. SINIF MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER ÖDEB BÜYÜK ADIM İSTANBUL MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER 1. SINIF 2. SINIF 1. 5 balonum vardı. 4 tane daha aldım kaç balonum oldu? 2. 8 tane kalemim var. Babam kaç kalem verirse 12 kalemim

Detaylı

4.2.1 Sayma Sistemleri

4.2.1 Sayma Sistemleri . Taban Aritmetiği.. Sayma Sistemleri a. 9 Etkinlik. a. gün; kaç yıl, kaç ay, kaç hafta, kaç gündür? ( yıl gün, ay 0 gün sayılacaktır.) b. 7 saniye; kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir? c. 7 kg fındık

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar dilerim.. Soru-1 17

Detaylı

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade 6. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5. A) 3. 3. 3 B) 4. 4. 4 C) 4. 4. 4. 4 D) 3. 3. 3. 3 Mert 100000000 2. 5. 5. 5 Yukarıda

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf Bütün - Yarım Kutularda yarım olarak verilen nesneleri

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

AD : SOYAD : NO : 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖKDERE ORTAOKULU 6/A SINIFI MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI PUAN 1) 2,4 x 0,8 işleminin sonucu kaçtır? A) 19,2 B) 1,92 C)

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik ??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme Toplama Çıkarma

Detaylı

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim 6. 8 sayısının 5 katı kaçtır? 1. 4 sayısının 6 katı kaçtır? 2. 5 sayısının 7 katı kaçtır? 7. 5 sayısının 4 katının, 6 fazlası kaçtır? 3. 3 sayısının 6 katı kaçtır? 8. 9 sayısının 3 katının, 8 eksiği kaçtır?

Detaylı

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir.

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir. Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, tamamı video çözümlü süper KİTAPLARIMA, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

Bölme İşlemi. B. Aşağıdaki çiçekleri 3 erli. A. Aşağıdaki futbol toplarını 2 şerli gruplandıralım. İstenenleri cevapla_ layalım. yalım.

Bölme İşlemi. B. Aşağıdaki çiçekleri 3 erli. A. Aşağıdaki futbol toplarını 2 şerli gruplandıralım. İstenenleri cevapla_ layalım. yalım. İlkokuletkinliklerinet Bölme İşlemi A Aşağıdaki futbol toplarını 2 şerli gruplandıralım İstenenleri cevapla_ layalım B Aşağıdaki çiçekleri 3 erli gruplandıralım İstenenleri cevapla_ yalım a Kaç top var?

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

TEST - 1 HATIRLAYALIM

TEST - 1 HATIRLAYALIM . SINIF MATEMATİK KONU TESTİ Ú Sayı ve Şekil Örüntüleri Adım: Soyadım: Sınıfım: Numaram: Ú ir şekil örüntüsünü incelerken şunlara dikkat edelim:. irbirini takip eden şekiller arasındaki değişiklikler belirlenir..

Detaylı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı K tapçık Türü: YEŞMTY 3 1. Bu k tapçıkta toplam 30 test sorusu bulunmaktadır. 2. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecekt r. 3. Sınav

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 1) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? ) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 ini ödüyor.

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir. Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Rasyonel Sayılarla İşlemler Özet bilgi alanları... RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER Çok adımlı işlemlerde şu sıra takip edilir : Parantez içindeki

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ Ar tık Matematikte Ustalaşma Zamanı! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı