T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ / : Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları TOPLANTI NO 1) Matematik Anabilim Dalının 10/01/2011 tarihli ve 2 sayılı yazısı ekindeki nolu doktora öğrencisi Salih TATAR a ait 07/01/2011 tarihli jüri ortak raporu görüşüldü. Monoton Potansiyel Operatörle Tanımlanmış Eliptik Denklem Đçin Ters Katsayı Problemi konulu doktora tez sınavı ile ilgili jüri ortak raporunda başarılı bulunan öğrenciye Doktor ünvanı verilebilmesi için konunun Üniversite Senatosuna sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 2) Makine Mühendisliği Anabilim Dalının 25/02/2011 tarihli ve 99 sayılı yazısı görüşüldü nolu doktora öğrencisi Alaattin Metin KAYA nın 25/02/2011 tarihinde yapılan doktora tez savunması sonucunda, jüri ortak raporuna dayanılarak Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğinin 24/d Maddesi uyarınca tezindeki eksiklikleri düzeltmek üzere kendisine sınavın yapıldığı 25/02/2011 tarihinden itibaren 6 ay (25/08/2011 tarihine kadar) ek süre verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3) Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Kimya Öğretmenliği nolu tezsiz yüksek lisans öğrencisi Merve ÖZMEN, kredilerini tamamladığından Eğitimöğretim yılı güz yarıyılı itibariyle mezuniyetinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi 4) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarının lisansüstü tez sınav jürisinin Anabilim Dalı kurulunun önerisi doğrultusunda aşağıdaki gibi tespit edilmesine ve dışarıdan gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu na ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39.Maddesine istinaden Enstitümüzün nolu harcama kaleminden ödenmesine oybirliği ile karar verildi. a) Anabilim Dalı Tarih ve Sayı Adı Soyadı Numarası Programı Elektronik ve Hab. Müh. 01/03/ Onur GÖK Doktora Asil Üye Yrd. Doç. Dr. Engin DEMĐRAY (Danışman) (Tez Đzleme Komitesi Üyesi) Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM (KOÜ) (Tez Đzleme Komitesi Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKUT (KOÜ) (Tez Đzleme Komitesi Üyesi) Prof.Dr. Coşkun SÖNMEZ (YTÜ) Prof. Dr. Şebnem BAYDERE (Yeditepe Ü) Yedek Üye Doç. Dr. Adnan KAVAK Doç.Dr. Hacı Ali MANTAR (KOÜ) (GYTE) b) Anabilim Dalı Tarih ve Sayı Adı Soyadı Numarası Programı Endüstri Müh. 07/03/ Ayça KARANĐS Yüksek Lisans Asil Üye Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Kasım BAYNAL (KOÜ) Yrd. Doç. Dr. Ümit TERZĐ (Yeni Yüzyıl Ü) Yedek Üye Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI Doç. Dr. Ayhan DEMĐRĐZ (KOÜ) (SAÜ)

2 5) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 01/03/2011 tarih ve 82 sayılı yazısı ile önerilen nolu doktora öğrencisi Cengizhan DĐKMEN in tez izleme komitesi ve tez danışmanının aşağıdaki şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Tez Đzleme Komitesi Öğr. Üy. Adı Soyadı Prof. Dr. Doğan DĐBEKÇĐ (Elektronik ve Haberleşme Müh.) (Tez Danışmanı) Prof. Dr. Levent SEVGĐ (Doğuş Ü) Doç. Dr. Gonca ÇAKIR (Elektronik ve Haberleşme Müh.) 6) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 01/03/2011 tarih ve 82 sayılı yazısı ile önerilen nolu doktora öğrencisi Reha ÇAPUTÇU nun tez izleme komitesi ve tez danışmanının aşağıdaki şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Tez Đzleme Komitesi Öğr. Üy. Adı Soyadı Prof. Dr. Sarp ERTÜRK Doç. Dr. Erhan BÜTÜN Yrd. Doç. Dr. M.Kemal GÜLLÜ (Elektronik ve Haberleşme Müh.) (Tez Danışmanı) (KOÜ Sivil Havacılık Y.O) (Elektronik ve Haberleşme Müh.) 7) Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalının 02/03/2011 tarih ve 67 sayılı yazısı ile önerilen nolu doktora öğrencisi Temel TEMĐZ in tez izleme komitesi ve tez danışmanının aşağıdaki şekliyle onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Tez Đzleme Komitesi Öğr. Üy. Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖNER (Đnşaat Müh.) (Tez Danışmanı) Doç. Dr. Safa Bozkurt COŞKUN (Đnşaat Müh.) Yrd. Doç. Dr. Emrah DOĞAN (Sakarya Ü) 8) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 01/03/2011 tarihli ve 82 sayılı yazısı görüşüldü. Anabilim Dalı Kurul Kararına istinaden Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Sibel ÇĐMEN in doğum iznine ayrılması nedeniyle aşağıda belirtilen lisansüstü öğrencilerinin danışmanlığını Doç. Dr. Gonca ÇAKIR a aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. Öğrenci Numarası Adı - Soyadı Program Eray KOBRA YL Nilay ARSLAN YL 9) Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalının 07/03/2011 tarihli ve 4 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Levent ĐLTER in danışmanının Anabilim Dalı Kurul Kararına istinaden Prof. Dr. Zafer DÜLGER den danışmanlığının Yrd. Doç. Dr.Dilek Özlem ESEN e aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 10) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 01/03/2011 tarih ve 82 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Nilay ARSLAN in Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalından almış olduğu aşağıdaki derslerin, 01/03/2011 tarihli intibak EBE507 Mikrodalga Teorisi D(3.25) EBE529 Đleri Anten Teorisi ve Uygulamaları D(3.25) MEH503 Klasik Elektrodinamik C(3.50) MEH529 Optik ve Optoelektronik A(4.00)

3 MEH502 Klasik Elektrodinamik II C(3.50) MEH546 Karmaşık Mikroşerit Yapıların Modellenmesi ve B(3.75) Simülasyonu MBL511 Ağ Tasarımı ve Yönetimi E(3.00) 11) Biyoloji Anabilim Dalının 02/03/2011 tarih ve 38 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Ruhiye KIRAN ın Biyoloji Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde almış olduğu aşağıdaki derslerin, 02/03/2011 tarihli intibak komisyonunun raporuna istinaden krediden sayılmasına oybirliği ile karar verildi. BĐO506 Đleri Biyokimyasal Ekoloji C(3.50) BĐO522 Bitki Biyoteknolojisi B(3.75) BĐO143 Çağdaş Taksonominin Đlkeleri ve Yöntemleri B(3.75) 12) Otomotiv Anabilim (II.Öğretim) Dalının 07/03/2011 tarih ve 4 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Hüseyin Yakup TEMUR un Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde almış olduğu aşağıdaki derslerin, 07/03/2011 tarihli intibak OTM113 Sonlu Elemanlar Analizi A(4.00) OTM101 Taşıt Parçaları Tasarımı ve Analizi E(3.00) OTM103 Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Malzemeler ve Kaynak Edilebilirlikleri C(3.50) 13) Otomotiv Anabilim (II.Öğretim) Dalının 07/03/2011 tarih ve 4 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Murat DEDE nin Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde almış olduğu aşağıdaki derslerin, 07/03/2011 tarihli intibak komisyonunun raporuna istinaden krediden sayılmasına oybirliği ile karar verildi. OTM502 Taşıtlarda Đklimlendirme E(3.00) OTM516 Tasarım Doğrulama D(3.25) 14) Otomotiv Anabilim (II.Öğretim) Dalının 07/03/2011 tarih ve 4 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Hakan DERELĐLER in Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde almış olduğu aşağıdaki derslerin, 07/03/2011 tarihli intibak OTM111 Ürün Tasarımı ve Geliştirme C(3.50) OTM103 Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Malzemeler C(3.50) ve Kaynak Edilebilirlikleri OTM119 Đçten Yanmalı Motorlar ve Test Teknikleri B(3.75) 15) Otomotiv Anabilim (II.Öğretim) Dalının 07/03/2011 tarih ve 4 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Ramazan EKĐCĐ nin Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde almış olduğu aşağıdaki derslerin, 07/03/2011 tarihli intibak OTM516 Tasarım Doğrulama D(3.25) OTM514 Bilgisayar Destekli Modelleme B(3.75)

4 OTM512 Otomotivde Uygulanan Kaynak Teknolojileri D(3.25) OTM511 Ürün Tasarımı ve Geliştirme E(3.00) 16) Otomotiv Anabilim (II.Öğretim) Dalının 07/03/2011 tarih ve 4 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Emel AYDEMĐR in Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalında özel öğrenci statüsünde almış olduğu aşağıdaki derslerin, 07/03/2011 tarihli intibak OTM502 Taşıtlarda Đklimlendirme D(3.25) OTM529 Taşıt Parçaları Tasarımı ve Analizi C(3.50) OTM504 Đçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşturma C(3.50) Yöntemleri OTM510 Motorlu Taşıtlarda Titreşim ve Gürültü C(3.50) OTO514 Bilgisayar Destekli Modelleme A(4.00) 17) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 24/02/2011 tarihli ve 75 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Burak ARSLAN ın, Yönetmeliğimizin 5/(1) Maddesine istinaden bilimsel hazırlık programı kapsamında, Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıdaki dersleri lisans programından almasına oybirliği ile karar verildi Bahar Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı T U L K MEH226 Đşaret ve Sistemler MEH216 Elektronik MEH324 Sayısal Haberleşme MEH328 Sayısal Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı ) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün 23/02/2011 tarihli ve 372 sayılı yazısına istinaden Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında aşağıda adı soyadı ve almak istediği dersler bulunan doktora öğrencisinin bu dersleri Enstitümüzden almasına oybirliği ile karar verildi. Öğrencinin Adı Soyadı Dersin Kodu Dersin Adı T U L K Hacı Şaban CELAYĐR MEH 112 Sayısal Süzgeçler MEH 102 Algılayıcılar ve Ölçüm Teknikleri ) Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Betül ÖZTÜRK ün 24/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 20) Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Onur ÖZTÜRK ün 24/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 21) Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Kezban ONAY ın 03/03/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 22) Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Tuğçe AYDIN ın 02/03/2010 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında almış olduğu MKM514 Kimya Mühendisliğinde Đlerlemeler II (bilgisayar kodu ) dersinin yerine Polimerizasyon Teknolojileri (bilgisayar kodu ) dersini almasına oybirliği ile karar verildi.

5 23) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 15/02/2011 tarihli ve 52 sayılı yazısı görüşüldü. Enstitümüzün 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 50/d maddesine göre araştırma görevlisi kadrosunda bulunan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Alp ERTÜRK ün 19/04/ /04/2011 tarihleri arasında Antalya da yapılacak olan SĐU 2011 (Sinyal ve Đletişim Uygulamaları Sempozyumu) na yolluksuz-gündeliksiz, maaşlıizinli katılmasına ve yolluk (uçak ile gidiş-dönüş), katılım ücreti, konaklama giderleri ve yurtiçi gündelik harcırah giderleri DPT desteklenen 2011K nolu proje bütçesinden karşılanması için konunun Rektörlük Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 24) Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı nın 21/02/2011 tarihli ve 1331 sayılı yazısı görüşüldü. Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Gamze KATIRCIOĞLU, Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne yatay geçiş yaptığından yüksek lisans kaydının silinmesine ve öğrenci dosyasının gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 25) Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün 28/02/2011 tarihli ve 259 sayılı yazısı görüşüldü. Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Cihan ÜNAL ın Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne yatay geçiş yaptığından yüksek lisans kaydının silinmesine ve öğrenci dosyasının gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 26) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 02/03/2011 tarihli ve 88 sayılı yazısı görüşüldü. Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif DOLMA nın yarıyıl değerlendirme formunun geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 27) Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 01/03/2011 tarihli ve 44 sayılı yazısı görüşüldü. Anabilim Dalı yarıyıl değerlendirme formlarının geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 28) Kimya Mühendisliği Anabilim Dalının öğretim üyelerinden Doç. Dr. Enver DEMĐRHAN ın 04/03/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında vermiş olduğu Petrokimya Teknolojisi isimli ders notunun düzeltilmesi için sistemin açılmasına oybirliği ile karar verildi. 29) Matematik Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Nazlı Merve GÜZELGÖZ ÇINAR ın 08/03/2011 tarihli dilekçesine istinaden, kendi isteği ile yüksek lisans kaydının silinmesine oybirliği ile karar verildi. 30) Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı nolu tezsiz yüksek lisans öğrencisi Ahsen BEKTAŞ, 04/03/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Özel öğrenci kapsamında aldığı dersten kaydının silinmesine oybirliği ile karar verildi

6 Prof. Dr. Đlhan T. ÖZTÜRK Enstitü Müdürü Prof. Dr. A.Nilgün AKIN Üye Prof. Dr. Elşen VELĐ Üye Doç. Dr. Sami ARSOY Üye Doç. Dr. Zafer BĐNGÜL Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner YILMAZ Müdür Yardımcısı Leyla ŞENOL Enstitü Sekreteri (Raportör)

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 07.04.2015 KARAR 2015/009 01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/1/2014 2014/1 Üniversitemiz Senatosu 16/1/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 403 TOPLANTI TARİHİ : 23.07.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11

S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11 S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR 4- Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU 2-

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :17/01/2013 TOPLANTI NO :584 KARAR SAYISI :16 TOPLANTIYA KATILANLAR 1-Prof. Dr. Süleyman SEYDİ 2-Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ 3-Yrd. Doç. Dr. Münire ÇİFTÇİ 4- Prof. Dr. Metin TOPÇUOĞLU 5-

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:04.10.2013 SAYI: 1002 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-70616 T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi Doç. Dr. M. Ali CENGİZ (ÖYP Koordinatörü) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi doktora öğrenimini

Detaylı

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ENSTİTÜ ORGANLARI VE GÖREVLERİ... 6 SBE İÇ İŞLEYİŞ SİSTEMİ... 7 FALİYET RAPORLARI... 7 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYET

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER 5 7 9 10 11 12 13 14 REKTÖR DEN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ NDEN GENEL BİLGİLER VE TARİHÇE ÇUKURSARAY GÜNÜMÜZDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM YAPISI FEN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR Dayanak: Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) Kaynak:http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E18FA5

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 08.05.2014 111 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Prof.Dr. Menderes COŞKUN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Beykent Üniversitesi Yayınıdır Yayın No. 77 Tanıtım ve Halkla

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı