ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Muhasebe ve Finansman Erciyes Üniversitesi 2006 Tıpta Uzmanlık Doktora Sonrası ÇalıĢma Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009 Türk Bankalarının Kaydi Para Yaratma Potansiyelinin Bazı GeliĢmekte Olan Ülkelerle KarĢılaĢtırılması, Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Hatice DOĞUKANLI Doktora Tezi ve Danışmanı : Piyasa Riskinin Tespitinde Kullanılan Riske Maruz Değer (Value at Risk) Yöntemi ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına Uygulanması, Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Erciyes Üniversitesi NevĢehir Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dr.Ar.Gör. Erciyes Üniversitesi NevĢehir Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dr. Erciyes Üniversitesi NevĢehir Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Öğr.Gör. Fakültesi Yar.Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yar.Doç.Dr. NevĢehir Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yar.Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Deneyim: Mevlana Ders Verme Hareketliliği, KIMEP University, Almaty, Kazakistan, Eylül 2014 Erasmus Ders Verme Hareketliliği, University of Lodz, Polonya, Haziran 2014 Konuk Araştırmacı, University of Southern Indiana, IN, USA, Haziran-Eylül 2013

2 Erasmus Ders Verme Hareketliliği, Baltic Economy University, RIGA-LETONIA, Mayıs 2013 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Yönetim Muhasebesinde Performans Karnesi ve Türkiye deki Sigorta Şirketleri Üzerinde Uygulanması, Zeynep GİZER. Kurumsal Sosyal Performans ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması, Nihan CABA Projelerde Yaptığı Görevler : Kurumsal Sosyal Performans ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması (2014- ) (Proje Yöneticisi) Yönetim Muhasebesinde Performans Karnesi ve Türkiye deki Sigorta Şirketleri Üzerinde Uygulanması ( ) (Proje Yöneticisi) Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısındaki Bozulmaların Ekonomik Konjonktüre Etkileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz,, Nevşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ( ) (Proje Yöneticisi) Uyarlamalı Bitişme Analizi ve Kredi Kartı Pazarında Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), ( ) (Proje Yürütücüsü) İdari Görevler : Mersin Üniversitesi İkt. ve İda. Bil. Fak. Dekan Yrd. (Haziran ) Mersin Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı ABD Başkanı (Eylül ) Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Mevlana Koordinatörü (Mayıs ) Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi (Mayıs ) Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı (Mayıs 2010-Mayıs 2013) Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü (Aralık ) Mersin Üniversitesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı (Kasım ) Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Yönetim Komisyonu Üyesi (Temmuz ) Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü (Şubat ) Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü AKTS/DS Koordinatörü (Şubat ) Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Topluluğu Danışmanı (Ekim ) Nevşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü (Temmuz Temmuz 2010)

3 Nevşehir Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü (Temmuz 2009-Temmuz 2010) Nevşehir Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü (Temmuz 2009-Temmuz 2010) Nevşehir Üniversitesi AB Kurum Koordinatörü (Temmuz 2009-Temmuz 2010) Nevşehir Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyesi (Yrd. Doç. Temsilcisi) (Temmuz 2009-Temmuz 2010) E. Ü. Nevşehir İİBF Kulüpler Koordinatörlüğü ( ) E. Ü. Nevşehir İİBF Fakülte Sekreterliği (Vekalet) E. Ü. Nevşehir İİBF Yeni Kayıtlar Koordinatörlüğü (2004) E. Ü. Nevşehir İİBF Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı (2004 ve 2005) E. Ü. Nevşehir İİBF Kantin Denetleme Komisyonu Üyeliği ( ) Mezunlar Derneği Kurucu Başkanlığı Fakülte Geliştirme Derneği İkinci Başkanlığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Finans Derneği Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Ödüller : Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO) Ekonomi Araştırmaları En İyi Bildiri Ödülü, Nisan 2011, İzmir. Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Bilimsel Eser Ödülü, 2010 Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hizmet Ödülü, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Teşvik Ödülü, TUBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimsel Çalışma Ödülü, Uludağ Üniversitesi II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu En İyi 3. Tebliğ Ödülü, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimsel Çalışma Ödülü, Ulusal Finans Sempozyumu En İyi 3. Tebliğ Ödülü, 2005.

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Yaz Haftalık Saati Öğrenci Dersin Adı Teorik Uygulama Sayısı Genel ĠĢletme (Lisans) 3-60 Türk Finans Tarihi (Y.Lisans Tezsiz) ĠĢletme Bilimi (Lisans) 3 60 Kariyer DanıĢmalığı (Y.Lisans 3-50 Tezsiz) Finansta Güncel Konu ve 3-15 Teknikler (Y.Lisans-Tezli) Finansta Uygulamalı ÇalıĢmalar (Doktora) 3-3 Banka ve Sigorta ĠĢl. Finansal 3-15 Yönetim (Y.Lisans-Tezli) Risk Yönetimi (Doktora) 3-3 GiriĢimcilik ve Sosyal 3 50 Sorumluluk (Y.Lisans Tezsiz) Sermaye Piyasaları (E-MBA) 3-40 Finansta Güncel Konu ve 3-15 Teknikler (Y.Lisans-Tezsiz) ĠĢletme Finansmanı (Lisans) 4-80 Finansal Yönetim (Lisans) Güz İlkbahar Genel ĠĢletme (Lisans) 3-60 Türk Finans Tarihi (Y.Lisans- Tezsiz) 3-15 İşletme Bilimi (Lisans) 3 60 Finansta Güncel Konu ve Teknikler (Y.Lisans-Tezli) Kariyer Danışmalığı (Y.Lisans Tezsiz) Finansta Uygulamalı ÇalıĢmalar (Doktora) 3-3 Banka ve Sigorta ĠĢl. Finansal 3-15 Yönetim (Y.Lisans-Tezli) Risk Yönetimi (Doktora) 3-3 Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk (Y.Lisans Tezsiz) 3 50 Sermaye Piyasaları (E-MBA) 3-40 Finansta Güncel Konu ve 3-15 Teknikler (Y.Lisans-Tezsiz)

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Bayraktaroglu, A., Ege, Ġ., Yazıcı, N. (2013). A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants: Empirical Results from Turkish Capital Market. International Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No 4., (ABDC, Cabell's, DOAJ, EBSCOhost, EconLit, ERA, Gale's Academic Databases, JEL, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich's, Universe Digital Library) A2. Ege, İ. ve Gizer Z.(2012). Determination of Performance Measures used in Balanced Scorecard for Insurance Companies in Turkey. Int.J.Buss.Mgt.Eco.Res. Vol 3(1), (EBSCO, Googlescholar, Cabell Publishing, Inc.) A3. Ege, I; Post-Crisis Performance of Turkish Insurance Companies Using Fuzzy Data Enveloping Analysis, International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), Vol. 2., Issue 2, March-April (2011). (IndexCopernicus) A4. Ege, I; T. B. Saraç, The Relationship between Insurance Sector and Economic Growth: An Econometric Analysis, International Journal of Economics and Research, Vol. 2, Issue 2, 1-9 (2011). (IndexCopernicus, DOAJ, Cabell s Directories) A5. Ege, I; Regulations of Electricity Sector and Stranded Costs: Case of Turkey, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 1, Issue 2, Winter, (2010). (RePec, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus) A6. Ege, I; A. Bayrakdaroğlu, Financial Crises and Pressure Indices: Case of Turkey, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol. 2, No 1, (2010). (Social Sciences Research Network) A7. Karagoz, K; E. Rezai and I. Ege, Stock Market Integration in the Emerging Markets: Some Emprical Evidence, Journal of Applied Research in Finance, Vol. 2 (4), Winter, (2010). (EBSCO, IndexCopernicus, CEEOL) A8. Nazlıoğlu, ġ.; Ġ. Ege and A. Bayrakdaroglu, Financial Development and Economic Growth: Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey, Banking and Finance Letters, (2009). (EBSCO, Scopus, Ulrich s Periodicals Directory, World Banking Abstracts). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Ege, Ġ., Yoksullukla Mücadele ve Mikro Finans: Türkiye ve Azerbaycan KarĢılaĢtırılması, I. Uluslararası ĠĢletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi Fakültesi, Kasım 2012, Bakü, Azerbaycan. B1. Ege, Ġ., Banking in Anatolian Region during the National Banking Period: Case of Karaman National Bank Ottoman Corporation ( ), The Balkans and the Middle East Countries 2nd International Conference on Auditing and Accounting History, September 15-18, 2010, Istanbul Turkey. B2. Özbilgin, Ġ. G. ve Ġ. Ege, Ġç Kontrol Sistemi Alanında GeliĢmeler: J-COSO, Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Ekim, 1 Kasım 2009, Yalova, Türkiye. B3. Özbilgin, Ġ. G. ve Ġ. Ege, E-Governance and Best Practice Information Security Management System: Case of Capital Markets Board of Turkey (CMB), International Conference on E-Government and E-Governance (ICEGOV), March 2009, Ankara, Turkey.

6 B4. Ege, Ġ., Fuzzy Data Envelopment Analysis and Banks Performance: An Application to Turkish Commercial Banks, 11th Annual International Conference, GBATA, July 7-11, 2009, Prague, Czech Republic. B5. Ege, Ġ.; A. Esmeray ve M. Esmeray, Activity Based Costing (ABC) Method Applications in Hospitals: Case of Private Hospital in Kayseri, Turkey, 11th Annual International Conference, GBATA, July 7-11, 2009, Prague, Czech Republic. B6. Ege, Ġ.; Women Entrepreneurship and Microcredit Applications in Turkey, Uluslararası Disiplinlerarası Kadın ÇalıĢmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 5-7 Mart B7. Ege, Ġ.; Development of Local Banking in Turkey ( ): Case of Nevsehir Bank, 12th World Congress of Accounting Historians, Marmara Üniversitesi, MUFAD, Afyon Kocatepe Üniversitesi, July 20-24, 2008, Ġstanbul, Turkey. B8. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege, Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin Ġlgisi: Türkiye de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta ġirketlerinin Finansal Performanslarının Çok DeğiĢkenli Ġstatistiksel Tekniklerle KarĢılaĢtırmalı Analizi, Uluslararası Finans Sempozyumu 2008, Küresel Dalgalanmalar ve Finans Sektörüne Yansımaları, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 19 Aralık 2008, Ġstanbul, Türkiye. B9. Ege, Ġ., Basel II and Rating to Credit Demands: Examples and Suggestions, Uluslararası KOBĠ ler ve Basel II, Izmir University of Economics, May 2008, Ġzmir, Türkiye. B10. Ege, Ġ., Yoksullukla Mücadelede Kadının Rolü ve Türkiye de Mikro Kredi Uygulamaları, KüreselleĢme, DemokratikleĢme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Mart 2008, Akdeniz Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Antalya, Türkiye. B11. Ege, Ġ. ve S. ġahin; Linking Risk Attitudes to Demographic Factors, Investment Experience and Trading Volume, 2nd International Credit Risk and Rating Conference, Hacettepe University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 8-9 May 2008, Ankara, Turkey. B12. Ege, Ġ.; 1997 Güney Asya Finansal Krizi ve Güney Asya Ülkelerinde Emeklilik Sistemi Reformları: Türkiye ve Güney Asya Ülkeleri Bireysel Emeklilik Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları Kongresi (ICANAS 38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Eylül 2007, Ankara, Türkiye. B13. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Teknolojik GeliĢme, ĠMKB ve NASDAQ da ĠĢlem Gören Teknoloji ġirketlerinin Finansal Analizi (Technological Development, Financial Analysis of Technology Firms in ISE and NASDAQ Index), 6th Knowledge, Economy & Management Congress, December 2007, Ġstanbul, Türkiye. B14. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Analysis of Stocks Performance in ISE 100 Index with Logistic Regression Method, IFAC Symposium on Computational Economics & Financial and Industrial Systems (CEFIS 2007), DoğuĢ Üniversitesi, Ekim 2007, Ġstanbul, Turkey. B15. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Signal for Strategic Change in Financial Management: Economic Value Added (EVA), 3rd International Strategic Management Conference, Beykent University&Gebze Institute of Technology&Çanakkale Onsekiz Mart University, June 21-23, 2007, Ġstanbul, Türkiye. B16. Ege, Ġ.; Elektronik Bankacılıkta Riskler ve Risk Yönetimi, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli. B17. Sayın, E. ve Ġ. Ege; Pazarlama Bilgi Sisteminde 3. Dalga: Karar Destekleme Sistemleri, CRM ve Bankacılık Sektöründe CRM e ĠlĢkin Bir Uygulama, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli.

7 B18. Ege, Ġ.; The New Basel Capital Accord and Corporate Governance: Case of Capaddocia, II. International Strategic Management Conference, Beykent University&Gebze Institute of Technology&Çanakkale Onsekiz Mart University, June 07-10, 2006, Ġstanbul. B19. Sezer, S. ve Ege, Ġ.; Üniversite-Sanayi-Yerel Yönetimler ĠĢbirliği Üçgeni: Ürgüp Belediyesi Örneği, I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayii ĠĢbirliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ekim 2003, GölbaĢı-Ankara.. B20. Ege, Ġ.; A. Tanç; O. GözbaĢı ve ġ. Özgener; Muhasebecilik Mesleği Mensuplarının Muhasebe Ahlakına ĠliĢkin Tutumları, 1. Türkiye Uluslararası ĠĢ ve Meslek Ahlakı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 2003, Ankara. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Ege, Ġ., E. E. Topaloğlu ve M. Özyamanoğlu (2013). Finansal Performans Ġle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki ĠliĢki: BIST Üzerine Bir Uygulama. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF Akademik AraĢtırmalar ve ÇalıĢmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 9. (ASOS Index) D2. Ege, Ġ. ve ġener Z. (2012). Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli KarĢılaĢtırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, D3. Ege, Ġ., E. E. Topaloğlu, D. CoĢkun (2012), DavranıĢsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin ĠMKB de Test Edilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, Sayı 56 D4. Ege, Ġ., E. E. Topaloğlu ve Z. Gizer Z. (2012). Finansal Krizlerin Türk Bankacılık Sistemindeki Leasing ve Factoring ĠĢlemlerine Etkisi ( Dönemi). Sosyal ve BeĢeri Bilimler Dergisi 4(1). D5. Ege, Ġ. ve ġener Z. (2011). ĠĢletmelerde Performans Ölçümü ve Performans Karnesi, Mali Ufuklar Dergisi, Ocak Haziran, Yıl: 5, Sayı 14, D6. Ege, Ġ., D. ÇoĢkun ve E. E. Topaloğlu, Finansal Varlık Fiyatlandırma Modelinin Türk Bankacılık Sektöründe Test Edilmesi ( ), Mali Ufuklar Dergisi, Ocak Haziran, Yıl: 4, Sayı 12, (2010). D7. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin Ġlgisi: Türkiye de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta ġirketlerinin Finansal Performanslarının KarĢılaĢtırmalı Analizi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, (2009). (EBSCO) D8. Ünlü, U., A. Bayrakdaroğlu ve Ġ. Ege, Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Temettü Verimi: ĠMKB 100 ve S&P Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, (2009). (Business Source Complete, TÜBĠTAK/ULAKBĠM Veri Tabanı) D9. Bayrakdaroğlu, Ali; Ege, Ġlhan; Teknolojik GeliĢme, ĠMKB ve NASDAQ da ĠĢlem Gören Teknoloji ġirketlerinin Finansal Analizi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF Akademik AraĢtırmalar ve ÇalıĢmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, (ASOS Index) D10. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, ĠMKB ġirketlerinin Hisse Senedi Getiri BaĢarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, ss (2009). (EBSCOhost, ASOS Index, ULAKBĠM, TCMB) D11. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege, Sermaye Yapısının Cari Değer ve Verimlilik Üzerine Etkisi: Türk Sigortacılık Sektöründe Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, (2008). (EBSCOhost, ASOS Index, ULAKBĠM) D12. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, The Use of Some Multivariate Methods in Anaysing Stock Performance: An Application to ISE 100 Index, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi

8 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Yıl 3, Cilt 3, Sayı 1, (2007). (ASOS Index) D13. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Riski Dikkate Alan YaklaĢımların Uygulanabilirliğinin Analizi: Kayseri Ġli Ġmalat Sanayinde Bir Uygulama, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Sayı 2, (2006).(EconLit, ASOS Index, ULAKBĠM, EBSCOHost) D14. Ege, Ġ., Türkiye ve Ġngiltere nin Bireysel Emeklilik Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması, Kocaeli Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 3-4, Sayı 3-6, ( ). D15. Ege, Ġ., Yükümlenilen Maliyetler ve Yükümlenilen Maliyetlerin Finansmanı, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl 3, Sayı 31, (2007). D16. Ege, Ġ., Dünya da Özel Emeklilik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa EleĢtirisel Bir BakıĢ, Ġktisat, ĠĢletme ve Finans, Sayı 196, (2002). (World Banking Abstracts, EconLit, TCMB, SSCI) D17. Ege, Ġ., Euro nun Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 18, (2002). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Ege, Ġ ve T. B. SARAÇ, Sigortacılık Sektörü ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi: Ekonometrik bir Analiz, Muhan Soysal ĠĢletmecilik Konferansı, ODTÜ ĠĢletme Bölümü, Haziran 2010, Ankara. E2. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Yatırımın Nakit Akım Karlılığı (CFROI) Yöntemi ile ĠMKB de ĠĢlem Gören ĠĢletmelerin Performanslarının Analizi, Muhan Soysal ĠĢletmecilik Konferansı, ĠĢletmecilikte Yeni GeliĢmeler ve Fırsatlar, ODTÜ ĠĢletme Bölümü, 3-6 Eylül 2008, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, KKTC. E3. Ünlü, U.; A. Bayrakdaroğlu; Ġ. Ege; Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Temettü Verimi: ĠMKB 100 ve S&P Üzerine Bir Uygulama, 12. Ulusal Finans Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ekim 2008, Kayseri. E4. Ege, Ġ.; Türkiye de Konut Sektörünün Finansmanında Menkul KıymetleĢtirme Yöntemi: Ġpoteğe Dayalı ve Teminatlı Menkul Kıymetler, Konut Sektöründe Finansman Sorunları ve Mortgage Sistemi Sempozyumu, YaĢar Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 14 Mayıs 2008, Ġzmir. E5. Ege, Ġ.; Aile ĠĢletmelerinde Etik ve Kültürel Değerlerin Kurumsal YönetiĢimin GeliĢmesindeki Yeri ve Kayseri Hacılarlı ĠĢadamları Üzerinde Bir Uygulama, 3. Aile ĠĢletmeleri Kongresi, Nisan 2008, Ġstanbul. E6. Ege, Ġ.; Mikro Finans ve Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeler (KOBĠ ler), 4. KOBĠ ler ve Verimlilik Kongresi, 7-8 Aralık 2007, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Ġstanbul. E7. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Geleneksel ve DavranıĢsal Stokastik Ġskonto Faktör Modelleri ve ĠMKB de Bir Uygulama, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü, Ekim 2007, Zonguldak. E8. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Finansal Piyasalarda Yenilik (Ġnovasyon) ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama, VII. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, Mayıs 2008, Hitit Üniversitesi, Çorum. E9. Ege, Ġ. ve E. Küçükkaya, KOBĠ lerde Kısa Vadeli Finansman Uygulamalarına Finansal Yenilik Açısından BakıĢ, VII. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, Mayıs 2008, Hitit Üniversitesi, Çorum. E10. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Performans Ölçümünde Alternatif Bir Yöntem Yatırımın Nakit Kârlılığı (CFROI) ve Halka Açık Turizm ġirketleri Üzerine Bir Uygulama, VI. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2007, Kırıkkale.

9 E11. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; KüreselleĢme ve Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye GiriĢleri: Türkiye de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Performanslarının Analizi, 16. Ġstatistik ve AraĢtırma Sempozyumu, Sosyo-Ekonomik GeliĢme ve Ġstatistik, Türkiye Ġstatistik Kurumu, Mayıs 2007, Ankara. E12. Ege, Ġ.; Avrupa Birliği GiriĢ Sürecinde Türkiye de Tarımın Finansmanında Yeniden Yapılandırma ve Çukurova nın Yeri, AB GiriĢ Sürecinde DeğiĢen Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2007, Tarsus. E13. Ege, Ġ.; KüreselleĢme Sürecinde Türkiye de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Bireysel Emeklilik Sistemi, II. Ulusal Genç Bilim Ġnsanları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Kasım 2006, Bursa. E14. Sayın, E. ve Ġ. Ege, 1997 Asya Finansal Krizinden Günümüze KüreselleĢme, Kurumsal Yönetim ve Pazarlama Etiği, II. Uygulamalı Etik Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekim 2006, Ankara. E15. Ege, Ġ.; Finansal Piyasalarda Kurumsal Yatırımcılar ve Senaryo Analiziyle Portföy Optimizasyonu, 15. Ġstatistik AraĢtırma Sempozyumu, Türkiye Ġstatistik Kurumu, Mayıs 2006, Ankara. E16. Ege, Ġ.; Basel II Uyum Sürecinde Aile ġirketleri Ölüyor Mu?, 2. Aile ĠĢletmeleri Kongresi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Nisan 2006, Ġstanbul. E17. Ege, Ġ.; Kredi Derecelendirme Sistemleri ve KOBĠ ler, 3. KOBĠ ler ve Verimlilik Kongresi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Kasım 2006, Ġstanbul. E18. Seçme, N. Y.; Ġ. Ege, A. Yılmaz, A. Bayrakdaroğlu, G. Seçme; Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler: Bulanık BiliĢsel Haritalama Yöntemi Ġle NevĢehir Konaklama ĠĢletmeleri Örneği, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, Gazi Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü, Eylül 2005, NevĢehir. E19. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Bankacılık Sektöründe BirleĢme ve Satın Almalar: Türk Bankacılık Sektöründe Stratejik BirleĢme ve Ortaklık Fırsatlarının Analizi, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, Gazi Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü, Eylül 2005, NevĢehir. E20. Ege, Ġ.; Avrupa Birliği ve Türkiye de Sigorta ġirketlerinde Mali Tablolar: Enflasyon Muhasebesinin Türk Sigorta ġirketleri Mali Tablolarına Etkilerinin Değerlendirilmesi, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği, 24 Mayıs 2005, Ġstanbul. E21. Ege, Ġ.; KOBĠ lerde Kurumsal Yönetimin Finansal Açıdan Öneminin Sözlü Tarih Yöntemiyle Analizi, KOBĠ lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasası Üzerine Etkileri Kongresi, Muğla Üniversitesi ĠĠBF ve Sermaye Piyasası Kurulu, 9-10 Aralık 2004, Muğla. E22. Ege, Ġ.; Kurumsal YönetiĢimin Finans Boyutu ve Örnek Olay Ġncelemesi, VIII. Ulusal Finans Sempozyumu, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Ekim 2004, Ġstanbul. E23. Ege, Ġ.; Dünya ve Türkiye de Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi, Geleneksel Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü & Yüksekokulu, Mayıs 2004, ĠMKB, Ġstanbul. E24. Ege, Ġ.; Bireysel Emeklilik Sistemlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Avrupa Birliği ve Türkiye KarĢılaĢtırması, VII. Ulusal Finans Sempozyumu, Ġstanbul Üniversitesi, Ekim 2003, Ġstanbul. E25. Sezer, S. ve Ġ. EGE, Bilgi Teknolojileri Kullanımı ile Akademik Verimlilik ĠliĢkisi: Erciyes Üniversitesi Örneği, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs 2003, Derbent-Ġzmit. E26. Sezer, S. ve Ġ. EGE, Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinin ĠĢletmelerin Verimliliğine Etkisi: Erciyes Üniversitesi Örneği, II. Orta Anadolu Kongresi Küresel Rekabette Yeni Verimlilik Stratejileri, Ekim 2002, Niğde.

10 F. Diğer yayınlar : F1. Levınson, M.; Editör: Ege, Ġ., Çev. Yavillioğlu, C.; Ege, Ġ.; Kurt, G., Finansal Piyasalar Kılavuzu, Liberte, ġubat 2007 (Guide to Financial Markets, Third Edition, The Economist Newspaper Ltd., 2002). F2. Ege, Ġlhan; Nazlıoglu, ġaban, Bayrakdaroğlu, Ali, Financial Development and Economic Growth: Cointegration and Causality Analysis fort the Case of Turkey, METU MARCH-WP No F3. Özbilgin, Ġzzet Gökhan; Ege, Ġlhan, Risk Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri: Değerlendirmeler ve Öneriler, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Eylül 2009, Ġzmir. F4. Ege, Ġlhan; ġahin, Serkan, Behavioral Finance and Psychology of Individual Investors: Case of Turkey, International Conference on Social Sciences (ICSS 2009), September 2009, Ġzmir. F5. Ege, Ġlhan; Türkiye de Varlık Yönetim ġirketleri ve Varlık Yönetim ġirketlerinin Performanslarının Ölçülmesi, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, SOBĠAD, Eylül 2008, Ġzmir. F6. Ege, Ġlhan, Kadın GiriĢimciler ve Mikro Kredi: BaĢarı Örnekleri, Mor Sertifika Programı, 30 Haziran Temmuz 2008, Sabancı Üniversitesi, Ġstanbul. F7. Ege, Ġlhan; Kadının Toplumdaki Ekonomik Konumunun Güçlendirilmesinde Mikro Kredinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Ġnceleme, Kadın ÇalıĢmaları Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, Temmuz F8. Ege, Ġlhan; Bayrakdaroğlu, Ali, KüreselleĢme Sürecinde ĠMKB ġirketlerinin Hisse Senedi Getiri BaĢarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi, 8. Türkiye Ekonometri ve Ġstatistik Kongresi, Ġnönü Üniversitesi, Mayıs 2007, Malatya. F9. Ege, Ġlhan; Aile ĠĢletmelerinde Finansman Sorunları ve Kurumsal Yönetim: Hacılarlı ĠĢadamları Örneği, I. Hacılar Sempozyumu, Hacılar Belediyesi, Mayıs 2007, Kayseri.

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdinç KARADENİZ Doğum Tarihi: 04.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011.

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011. 1/5 Ayşen Araç Özgeçmiş (güncelleme, Aralık 2016) Eğitim Doç. Dr. Ayşen Araç Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Beytepe 06800 Ankara/Türkiye Tel:+90(312)2978651/164;

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir.

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Harun Doğan 2. Doğum Tarihi : 03 / 03 / 1963 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1985 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE BĐLĐMSEL ÇALIŞMALAR LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE BĐLĐMSEL ÇALIŞMALAR LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE BĐLĐMSEL ÇALIŞMALAR LĐSTESĐ Doç. Dr. Hasan ABDĐOĞLU Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Đ.Đ.B.F, Đşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Bandırma/BALIKESĐR Đş Tel: (0 266) 7380945/224

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Ana Bilim Dalı : İktisat Politikası Web Sitesini Görüntüle İlgi Alanları : Makro İktisat.

Kişisel Bilgiler. Ana Bilim Dalı : İktisat Politikası Web Sitesini Görüntüle İlgi Alanları : Makro İktisat. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Oğuz YILDIRIM İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3537 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Melek Astar İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : mastar@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi :

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : 01.12.1969 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi, 1990 Kütahya İ.İ.B.F Y. Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Mahmut YARDIMCIOĞLU Doğum Tarihi : 01.12.1975 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hayriye Atik Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1988 Y. Lisans İktisadi gelişme ve Erciyes Üniversitesi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melek ASTAR İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melek ASTAR İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melek ASTAR İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Beş Telsiz Mahallesi 109 Sokak No:19 Emek Apartmanı D:2 Zeytinburnu/İstanbul :0 539 987 84 97 :mastar@fsm.edu.tr 2. Doğum Tarihi

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

Yardımcı Doçent İşletme ve Ekonomi Fakültesi Girne Amerikan Üniversitesi Doktor İşletme Yönetimi Girne Amerikan Üniversitesi 2013

Yardımcı Doçent İşletme ve Ekonomi Fakültesi Girne Amerikan Üniversitesi Doktor İşletme Yönetimi Girne Amerikan Üniversitesi 2013 Hüda Hüdaverdi Asst. Prof. Dr. E-mail address: huda.hudaverdi@akun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1991 Y. Lisans İşletme Doğu Akdeniz

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL Ad, Soyad 1 / 23 Doç.Dr. Atilla UYANIK Doğum Tarihi 01.06.1964 E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr Telefon Fax 2 / 23 Mobile 0212 213 41 33 0212 556 06 49 0212 213 66 68 0532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER 1 Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER Doğum Tarihi : Eylül 1977 İletişim Bilgileri : dilek.teker@isikun.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi 2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burcu DEMİREL UTKU (Doç. Dr) Doğum Tarihi: 21 Nisan1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan KAPUSUZOĞLU Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1984 E-mail: akapusuzoglu@ybu.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MUHASEBE DENETĠM Tıpta Uzmanlık

Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MUHASEBE DENETĠM Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: DOÇ. DR. MAHMUT DEMĠRBAġ E Mail; demirbasmahmut@hotmail.com Telefon; +90 482 213 40 02 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans KAMU YÖNETĠMĠ Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammet Fatih Bilal ALODALI Doğum Tarihi: 18.08.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1991 Yüksek İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1993

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1991 Yüksek İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1993 Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Hüseyin Özdeşer 2. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 3. Ünvanı: Doç.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1991 Yüksek İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı