ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Muhasebe ve Finansman Erciyes Üniversitesi 2006 Tıpta Uzmanlık Doktora Sonrası ÇalıĢma Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009 Türk Bankalarının Kaydi Para Yaratma Potansiyelinin Bazı GeliĢmekte Olan Ülkelerle KarĢılaĢtırılması, Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Hatice DOĞUKANLI Doktora Tezi ve Danışmanı : Piyasa Riskinin Tespitinde Kullanılan Riske Maruz Değer (Value at Risk) Yöntemi ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına Uygulanması, Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Erciyes Üniversitesi NevĢehir Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dr.Ar.Gör. Erciyes Üniversitesi NevĢehir Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dr. Erciyes Üniversitesi NevĢehir Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Öğr.Gör. Fakültesi Yar.Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yar.Doç.Dr. NevĢehir Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Yar.Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Deneyim: Mevlana Ders Verme Hareketliliği, KIMEP University, Almaty, Kazakistan, Eylül 2014 Erasmus Ders Verme Hareketliliği, University of Lodz, Polonya, Haziran 2014 Konuk Araştırmacı, University of Southern Indiana, IN, USA, Haziran-Eylül 2013

2 Erasmus Ders Verme Hareketliliği, Baltic Economy University, RIGA-LETONIA, Mayıs 2013 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Yönetim Muhasebesinde Performans Karnesi ve Türkiye deki Sigorta Şirketleri Üzerinde Uygulanması, Zeynep GİZER. Kurumsal Sosyal Performans ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması, Nihan CABA Projelerde Yaptığı Görevler : Kurumsal Sosyal Performans ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması (2014- ) (Proje Yöneticisi) Yönetim Muhasebesinde Performans Karnesi ve Türkiye deki Sigorta Şirketleri Üzerinde Uygulanması ( ) (Proje Yöneticisi) Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısındaki Bozulmaların Ekonomik Konjonktüre Etkileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz,, Nevşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ( ) (Proje Yöneticisi) Uyarlamalı Bitişme Analizi ve Kredi Kartı Pazarında Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), ( ) (Proje Yürütücüsü) İdari Görevler : Mersin Üniversitesi İkt. ve İda. Bil. Fak. Dekan Yrd. (Haziran ) Mersin Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı ABD Başkanı (Eylül ) Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Mevlana Koordinatörü (Mayıs ) Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi (Mayıs ) Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı (Mayıs 2010-Mayıs 2013) Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü (Aralık ) Mersin Üniversitesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı (Kasım ) Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Yönetim Komisyonu Üyesi (Temmuz ) Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü (Şubat ) Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü AKTS/DS Koordinatörü (Şubat ) Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Topluluğu Danışmanı (Ekim ) Nevşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü (Temmuz Temmuz 2010)

3 Nevşehir Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü (Temmuz 2009-Temmuz 2010) Nevşehir Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü (Temmuz 2009-Temmuz 2010) Nevşehir Üniversitesi AB Kurum Koordinatörü (Temmuz 2009-Temmuz 2010) Nevşehir Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyesi (Yrd. Doç. Temsilcisi) (Temmuz 2009-Temmuz 2010) E. Ü. Nevşehir İİBF Kulüpler Koordinatörlüğü ( ) E. Ü. Nevşehir İİBF Fakülte Sekreterliği (Vekalet) E. Ü. Nevşehir İİBF Yeni Kayıtlar Koordinatörlüğü (2004) E. Ü. Nevşehir İİBF Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı (2004 ve 2005) E. Ü. Nevşehir İİBF Kantin Denetleme Komisyonu Üyeliği ( ) Mezunlar Derneği Kurucu Başkanlığı Fakülte Geliştirme Derneği İkinci Başkanlığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Finans Derneği Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Ödüller : Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO) Ekonomi Araştırmaları En İyi Bildiri Ödülü, Nisan 2011, İzmir. Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Bilimsel Eser Ödülü, 2010 Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hizmet Ödülü, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Teşvik Ödülü, TUBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimsel Çalışma Ödülü, Uludağ Üniversitesi II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu En İyi 3. Tebliğ Ödülü, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimsel Çalışma Ödülü, Ulusal Finans Sempozyumu En İyi 3. Tebliğ Ödülü, 2005.

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Yaz Haftalık Saati Öğrenci Dersin Adı Teorik Uygulama Sayısı Genel ĠĢletme (Lisans) 3-60 Türk Finans Tarihi (Y.Lisans Tezsiz) ĠĢletme Bilimi (Lisans) 3 60 Kariyer DanıĢmalığı (Y.Lisans 3-50 Tezsiz) Finansta Güncel Konu ve 3-15 Teknikler (Y.Lisans-Tezli) Finansta Uygulamalı ÇalıĢmalar (Doktora) 3-3 Banka ve Sigorta ĠĢl. Finansal 3-15 Yönetim (Y.Lisans-Tezli) Risk Yönetimi (Doktora) 3-3 GiriĢimcilik ve Sosyal 3 50 Sorumluluk (Y.Lisans Tezsiz) Sermaye Piyasaları (E-MBA) 3-40 Finansta Güncel Konu ve 3-15 Teknikler (Y.Lisans-Tezsiz) ĠĢletme Finansmanı (Lisans) 4-80 Finansal Yönetim (Lisans) Güz İlkbahar Genel ĠĢletme (Lisans) 3-60 Türk Finans Tarihi (Y.Lisans- Tezsiz) 3-15 İşletme Bilimi (Lisans) 3 60 Finansta Güncel Konu ve Teknikler (Y.Lisans-Tezli) Kariyer Danışmalığı (Y.Lisans Tezsiz) Finansta Uygulamalı ÇalıĢmalar (Doktora) 3-3 Banka ve Sigorta ĠĢl. Finansal 3-15 Yönetim (Y.Lisans-Tezli) Risk Yönetimi (Doktora) 3-3 Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk (Y.Lisans Tezsiz) 3 50 Sermaye Piyasaları (E-MBA) 3-40 Finansta Güncel Konu ve 3-15 Teknikler (Y.Lisans-Tezsiz)

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Bayraktaroglu, A., Ege, Ġ., Yazıcı, N. (2013). A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants: Empirical Results from Turkish Capital Market. International Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No 4., (ABDC, Cabell's, DOAJ, EBSCOhost, EconLit, ERA, Gale's Academic Databases, JEL, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich's, Universe Digital Library) A2. Ege, İ. ve Gizer Z.(2012). Determination of Performance Measures used in Balanced Scorecard for Insurance Companies in Turkey. Int.J.Buss.Mgt.Eco.Res. Vol 3(1), (EBSCO, Googlescholar, Cabell Publishing, Inc.) A3. Ege, I; Post-Crisis Performance of Turkish Insurance Companies Using Fuzzy Data Enveloping Analysis, International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), Vol. 2., Issue 2, March-April (2011). (IndexCopernicus) A4. Ege, I; T. B. Saraç, The Relationship between Insurance Sector and Economic Growth: An Econometric Analysis, International Journal of Economics and Research, Vol. 2, Issue 2, 1-9 (2011). (IndexCopernicus, DOAJ, Cabell s Directories) A5. Ege, I; Regulations of Electricity Sector and Stranded Costs: Case of Turkey, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 1, Issue 2, Winter, (2010). (RePec, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus) A6. Ege, I; A. Bayrakdaroğlu, Financial Crises and Pressure Indices: Case of Turkey, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol. 2, No 1, (2010). (Social Sciences Research Network) A7. Karagoz, K; E. Rezai and I. Ege, Stock Market Integration in the Emerging Markets: Some Emprical Evidence, Journal of Applied Research in Finance, Vol. 2 (4), Winter, (2010). (EBSCO, IndexCopernicus, CEEOL) A8. Nazlıoğlu, ġ.; Ġ. Ege and A. Bayrakdaroglu, Financial Development and Economic Growth: Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey, Banking and Finance Letters, (2009). (EBSCO, Scopus, Ulrich s Periodicals Directory, World Banking Abstracts). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Ege, Ġ., Yoksullukla Mücadele ve Mikro Finans: Türkiye ve Azerbaycan KarĢılaĢtırılması, I. Uluslararası ĠĢletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi ĠĢletme Yönetimi Fakültesi, Kasım 2012, Bakü, Azerbaycan. B1. Ege, Ġ., Banking in Anatolian Region during the National Banking Period: Case of Karaman National Bank Ottoman Corporation ( ), The Balkans and the Middle East Countries 2nd International Conference on Auditing and Accounting History, September 15-18, 2010, Istanbul Turkey. B2. Özbilgin, Ġ. G. ve Ġ. Ege, Ġç Kontrol Sistemi Alanında GeliĢmeler: J-COSO, Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Ekim, 1 Kasım 2009, Yalova, Türkiye. B3. Özbilgin, Ġ. G. ve Ġ. Ege, E-Governance and Best Practice Information Security Management System: Case of Capital Markets Board of Turkey (CMB), International Conference on E-Government and E-Governance (ICEGOV), March 2009, Ankara, Turkey.

6 B4. Ege, Ġ., Fuzzy Data Envelopment Analysis and Banks Performance: An Application to Turkish Commercial Banks, 11th Annual International Conference, GBATA, July 7-11, 2009, Prague, Czech Republic. B5. Ege, Ġ.; A. Esmeray ve M. Esmeray, Activity Based Costing (ABC) Method Applications in Hospitals: Case of Private Hospital in Kayseri, Turkey, 11th Annual International Conference, GBATA, July 7-11, 2009, Prague, Czech Republic. B6. Ege, Ġ.; Women Entrepreneurship and Microcredit Applications in Turkey, Uluslararası Disiplinlerarası Kadın ÇalıĢmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 5-7 Mart B7. Ege, Ġ.; Development of Local Banking in Turkey ( ): Case of Nevsehir Bank, 12th World Congress of Accounting Historians, Marmara Üniversitesi, MUFAD, Afyon Kocatepe Üniversitesi, July 20-24, 2008, Ġstanbul, Turkey. B8. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege, Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin Ġlgisi: Türkiye de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta ġirketlerinin Finansal Performanslarının Çok DeğiĢkenli Ġstatistiksel Tekniklerle KarĢılaĢtırmalı Analizi, Uluslararası Finans Sempozyumu 2008, Küresel Dalgalanmalar ve Finans Sektörüne Yansımaları, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 19 Aralık 2008, Ġstanbul, Türkiye. B9. Ege, Ġ., Basel II and Rating to Credit Demands: Examples and Suggestions, Uluslararası KOBĠ ler ve Basel II, Izmir University of Economics, May 2008, Ġzmir, Türkiye. B10. Ege, Ġ., Yoksullukla Mücadelede Kadının Rolü ve Türkiye de Mikro Kredi Uygulamaları, KüreselleĢme, DemokratikleĢme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Mart 2008, Akdeniz Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Antalya, Türkiye. B11. Ege, Ġ. ve S. ġahin; Linking Risk Attitudes to Demographic Factors, Investment Experience and Trading Volume, 2nd International Credit Risk and Rating Conference, Hacettepe University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 8-9 May 2008, Ankara, Turkey. B12. Ege, Ġ.; 1997 Güney Asya Finansal Krizi ve Güney Asya Ülkelerinde Emeklilik Sistemi Reformları: Türkiye ve Güney Asya Ülkeleri Bireysel Emeklilik Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları Kongresi (ICANAS 38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Eylül 2007, Ankara, Türkiye. B13. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Teknolojik GeliĢme, ĠMKB ve NASDAQ da ĠĢlem Gören Teknoloji ġirketlerinin Finansal Analizi (Technological Development, Financial Analysis of Technology Firms in ISE and NASDAQ Index), 6th Knowledge, Economy & Management Congress, December 2007, Ġstanbul, Türkiye. B14. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Analysis of Stocks Performance in ISE 100 Index with Logistic Regression Method, IFAC Symposium on Computational Economics & Financial and Industrial Systems (CEFIS 2007), DoğuĢ Üniversitesi, Ekim 2007, Ġstanbul, Turkey. B15. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Signal for Strategic Change in Financial Management: Economic Value Added (EVA), 3rd International Strategic Management Conference, Beykent University&Gebze Institute of Technology&Çanakkale Onsekiz Mart University, June 21-23, 2007, Ġstanbul, Türkiye. B16. Ege, Ġ.; Elektronik Bankacılıkta Riskler ve Risk Yönetimi, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli. B17. Sayın, E. ve Ġ. Ege; Pazarlama Bilgi Sisteminde 3. Dalga: Karar Destekleme Sistemleri, CRM ve Bankacılık Sektöründe CRM e ĠlĢkin Bir Uygulama, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli.

7 B18. Ege, Ġ.; The New Basel Capital Accord and Corporate Governance: Case of Capaddocia, II. International Strategic Management Conference, Beykent University&Gebze Institute of Technology&Çanakkale Onsekiz Mart University, June 07-10, 2006, Ġstanbul. B19. Sezer, S. ve Ege, Ġ.; Üniversite-Sanayi-Yerel Yönetimler ĠĢbirliği Üçgeni: Ürgüp Belediyesi Örneği, I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayii ĠĢbirliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ekim 2003, GölbaĢı-Ankara.. B20. Ege, Ġ.; A. Tanç; O. GözbaĢı ve ġ. Özgener; Muhasebecilik Mesleği Mensuplarının Muhasebe Ahlakına ĠliĢkin Tutumları, 1. Türkiye Uluslararası ĠĢ ve Meslek Ahlakı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 2003, Ankara. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Ege, Ġ., E. E. Topaloğlu ve M. Özyamanoğlu (2013). Finansal Performans Ġle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki ĠliĢki: BIST Üzerine Bir Uygulama. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF Akademik AraĢtırmalar ve ÇalıĢmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 9. (ASOS Index) D2. Ege, Ġ. ve ġener Z. (2012). Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli KarĢılaĢtırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, D3. Ege, Ġ., E. E. Topaloğlu, D. CoĢkun (2012), DavranıĢsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin ĠMKB de Test Edilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, Sayı 56 D4. Ege, Ġ., E. E. Topaloğlu ve Z. Gizer Z. (2012). Finansal Krizlerin Türk Bankacılık Sistemindeki Leasing ve Factoring ĠĢlemlerine Etkisi ( Dönemi). Sosyal ve BeĢeri Bilimler Dergisi 4(1). D5. Ege, Ġ. ve ġener Z. (2011). ĠĢletmelerde Performans Ölçümü ve Performans Karnesi, Mali Ufuklar Dergisi, Ocak Haziran, Yıl: 5, Sayı 14, D6. Ege, Ġ., D. ÇoĢkun ve E. E. Topaloğlu, Finansal Varlık Fiyatlandırma Modelinin Türk Bankacılık Sektöründe Test Edilmesi ( ), Mali Ufuklar Dergisi, Ocak Haziran, Yıl: 4, Sayı 12, (2010). D7. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin Ġlgisi: Türkiye de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta ġirketlerinin Finansal Performanslarının KarĢılaĢtırmalı Analizi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, (2009). (EBSCO) D8. Ünlü, U., A. Bayrakdaroğlu ve Ġ. Ege, Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Temettü Verimi: ĠMKB 100 ve S&P Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, (2009). (Business Source Complete, TÜBĠTAK/ULAKBĠM Veri Tabanı) D9. Bayrakdaroğlu, Ali; Ege, Ġlhan; Teknolojik GeliĢme, ĠMKB ve NASDAQ da ĠĢlem Gören Teknoloji ġirketlerinin Finansal Analizi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF Akademik AraĢtırmalar ve ÇalıĢmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, (ASOS Index) D10. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, ĠMKB ġirketlerinin Hisse Senedi Getiri BaĢarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, ss (2009). (EBSCOhost, ASOS Index, ULAKBĠM, TCMB) D11. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege, Sermaye Yapısının Cari Değer ve Verimlilik Üzerine Etkisi: Türk Sigortacılık Sektöründe Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, (2008). (EBSCOhost, ASOS Index, ULAKBĠM) D12. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, The Use of Some Multivariate Methods in Anaysing Stock Performance: An Application to ISE 100 Index, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi

8 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Yıl 3, Cilt 3, Sayı 1, (2007). (ASOS Index) D13. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Riski Dikkate Alan YaklaĢımların Uygulanabilirliğinin Analizi: Kayseri Ġli Ġmalat Sanayinde Bir Uygulama, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Sayı 2, (2006).(EconLit, ASOS Index, ULAKBĠM, EBSCOHost) D14. Ege, Ġ., Türkiye ve Ġngiltere nin Bireysel Emeklilik Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması, Kocaeli Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 3-4, Sayı 3-6, ( ). D15. Ege, Ġ., Yükümlenilen Maliyetler ve Yükümlenilen Maliyetlerin Finansmanı, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl 3, Sayı 31, (2007). D16. Ege, Ġ., Dünya da Özel Emeklilik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa EleĢtirisel Bir BakıĢ, Ġktisat, ĠĢletme ve Finans, Sayı 196, (2002). (World Banking Abstracts, EconLit, TCMB, SSCI) D17. Ege, Ġ., Euro nun Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 18, (2002). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Ege, Ġ ve T. B. SARAÇ, Sigortacılık Sektörü ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi: Ekonometrik bir Analiz, Muhan Soysal ĠĢletmecilik Konferansı, ODTÜ ĠĢletme Bölümü, Haziran 2010, Ankara. E2. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Yatırımın Nakit Akım Karlılığı (CFROI) Yöntemi ile ĠMKB de ĠĢlem Gören ĠĢletmelerin Performanslarının Analizi, Muhan Soysal ĠĢletmecilik Konferansı, ĠĢletmecilikte Yeni GeliĢmeler ve Fırsatlar, ODTÜ ĠĢletme Bölümü, 3-6 Eylül 2008, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, KKTC. E3. Ünlü, U.; A. Bayrakdaroğlu; Ġ. Ege; Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Temettü Verimi: ĠMKB 100 ve S&P Üzerine Bir Uygulama, 12. Ulusal Finans Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ekim 2008, Kayseri. E4. Ege, Ġ.; Türkiye de Konut Sektörünün Finansmanında Menkul KıymetleĢtirme Yöntemi: Ġpoteğe Dayalı ve Teminatlı Menkul Kıymetler, Konut Sektöründe Finansman Sorunları ve Mortgage Sistemi Sempozyumu, YaĢar Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 14 Mayıs 2008, Ġzmir. E5. Ege, Ġ.; Aile ĠĢletmelerinde Etik ve Kültürel Değerlerin Kurumsal YönetiĢimin GeliĢmesindeki Yeri ve Kayseri Hacılarlı ĠĢadamları Üzerinde Bir Uygulama, 3. Aile ĠĢletmeleri Kongresi, Nisan 2008, Ġstanbul. E6. Ege, Ġ.; Mikro Finans ve Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeler (KOBĠ ler), 4. KOBĠ ler ve Verimlilik Kongresi, 7-8 Aralık 2007, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Ġstanbul. E7. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Geleneksel ve DavranıĢsal Stokastik Ġskonto Faktör Modelleri ve ĠMKB de Bir Uygulama, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü, Ekim 2007, Zonguldak. E8. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Finansal Piyasalarda Yenilik (Ġnovasyon) ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama, VII. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, Mayıs 2008, Hitit Üniversitesi, Çorum. E9. Ege, Ġ. ve E. Küçükkaya, KOBĠ lerde Kısa Vadeli Finansman Uygulamalarına Finansal Yenilik Açısından BakıĢ, VII. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, Mayıs 2008, Hitit Üniversitesi, Çorum. E10. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; Performans Ölçümünde Alternatif Bir Yöntem Yatırımın Nakit Kârlılığı (CFROI) ve Halka Açık Turizm ġirketleri Üzerine Bir Uygulama, VI. Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2007, Kırıkkale.

9 E11. Bayrakdaroğlu, A. ve Ġ. Ege; KüreselleĢme ve Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye GiriĢleri: Türkiye de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Performanslarının Analizi, 16. Ġstatistik ve AraĢtırma Sempozyumu, Sosyo-Ekonomik GeliĢme ve Ġstatistik, Türkiye Ġstatistik Kurumu, Mayıs 2007, Ankara. E12. Ege, Ġ.; Avrupa Birliği GiriĢ Sürecinde Türkiye de Tarımın Finansmanında Yeniden Yapılandırma ve Çukurova nın Yeri, AB GiriĢ Sürecinde DeğiĢen Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2007, Tarsus. E13. Ege, Ġ.; KüreselleĢme Sürecinde Türkiye de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Bireysel Emeklilik Sistemi, II. Ulusal Genç Bilim Ġnsanları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Kasım 2006, Bursa. E14. Sayın, E. ve Ġ. Ege, 1997 Asya Finansal Krizinden Günümüze KüreselleĢme, Kurumsal Yönetim ve Pazarlama Etiği, II. Uygulamalı Etik Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekim 2006, Ankara. E15. Ege, Ġ.; Finansal Piyasalarda Kurumsal Yatırımcılar ve Senaryo Analiziyle Portföy Optimizasyonu, 15. Ġstatistik AraĢtırma Sempozyumu, Türkiye Ġstatistik Kurumu, Mayıs 2006, Ankara. E16. Ege, Ġ.; Basel II Uyum Sürecinde Aile ġirketleri Ölüyor Mu?, 2. Aile ĠĢletmeleri Kongresi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Nisan 2006, Ġstanbul. E17. Ege, Ġ.; Kredi Derecelendirme Sistemleri ve KOBĠ ler, 3. KOBĠ ler ve Verimlilik Kongresi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Kasım 2006, Ġstanbul. E18. Seçme, N. Y.; Ġ. Ege, A. Yılmaz, A. Bayrakdaroğlu, G. Seçme; Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler: Bulanık BiliĢsel Haritalama Yöntemi Ġle NevĢehir Konaklama ĠĢletmeleri Örneği, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, Gazi Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü, Eylül 2005, NevĢehir. E19. Ege, Ġ. ve A. Bayrakdaroğlu, Bankacılık Sektöründe BirleĢme ve Satın Almalar: Türk Bankacılık Sektöründe Stratejik BirleĢme ve Ortaklık Fırsatlarının Analizi, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, Gazi Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü, Eylül 2005, NevĢehir. E20. Ege, Ġ.; Avrupa Birliği ve Türkiye de Sigorta ġirketlerinde Mali Tablolar: Enflasyon Muhasebesinin Türk Sigorta ġirketleri Mali Tablolarına Etkilerinin Değerlendirilmesi, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği, 24 Mayıs 2005, Ġstanbul. E21. Ege, Ġ.; KOBĠ lerde Kurumsal Yönetimin Finansal Açıdan Öneminin Sözlü Tarih Yöntemiyle Analizi, KOBĠ lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasası Üzerine Etkileri Kongresi, Muğla Üniversitesi ĠĠBF ve Sermaye Piyasası Kurulu, 9-10 Aralık 2004, Muğla. E22. Ege, Ġ.; Kurumsal YönetiĢimin Finans Boyutu ve Örnek Olay Ġncelemesi, VIII. Ulusal Finans Sempozyumu, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Ekim 2004, Ġstanbul. E23. Ege, Ġ.; Dünya ve Türkiye de Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi, Geleneksel Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü & Yüksekokulu, Mayıs 2004, ĠMKB, Ġstanbul. E24. Ege, Ġ.; Bireysel Emeklilik Sistemlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Avrupa Birliği ve Türkiye KarĢılaĢtırması, VII. Ulusal Finans Sempozyumu, Ġstanbul Üniversitesi, Ekim 2003, Ġstanbul. E25. Sezer, S. ve Ġ. EGE, Bilgi Teknolojileri Kullanımı ile Akademik Verimlilik ĠliĢkisi: Erciyes Üniversitesi Örneği, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs 2003, Derbent-Ġzmit. E26. Sezer, S. ve Ġ. EGE, Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinin ĠĢletmelerin Verimliliğine Etkisi: Erciyes Üniversitesi Örneği, II. Orta Anadolu Kongresi Küresel Rekabette Yeni Verimlilik Stratejileri, Ekim 2002, Niğde.

10 F. Diğer yayınlar : F1. Levınson, M.; Editör: Ege, Ġ., Çev. Yavillioğlu, C.; Ege, Ġ.; Kurt, G., Finansal Piyasalar Kılavuzu, Liberte, ġubat 2007 (Guide to Financial Markets, Third Edition, The Economist Newspaper Ltd., 2002). F2. Ege, Ġlhan; Nazlıoglu, ġaban, Bayrakdaroğlu, Ali, Financial Development and Economic Growth: Cointegration and Causality Analysis fort the Case of Turkey, METU MARCH-WP No F3. Özbilgin, Ġzzet Gökhan; Ege, Ġlhan, Risk Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri: Değerlendirmeler ve Öneriler, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Eylül 2009, Ġzmir. F4. Ege, Ġlhan; ġahin, Serkan, Behavioral Finance and Psychology of Individual Investors: Case of Turkey, International Conference on Social Sciences (ICSS 2009), September 2009, Ġzmir. F5. Ege, Ġlhan; Türkiye de Varlık Yönetim ġirketleri ve Varlık Yönetim ġirketlerinin Performanslarının Ölçülmesi, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, SOBĠAD, Eylül 2008, Ġzmir. F6. Ege, Ġlhan, Kadın GiriĢimciler ve Mikro Kredi: BaĢarı Örnekleri, Mor Sertifika Programı, 30 Haziran Temmuz 2008, Sabancı Üniversitesi, Ġstanbul. F7. Ege, Ġlhan; Kadının Toplumdaki Ekonomik Konumunun Güçlendirilmesinde Mikro Kredinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Ġnceleme, Kadın ÇalıĢmaları Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, Temmuz F8. Ege, Ġlhan; Bayrakdaroğlu, Ali, KüreselleĢme Sürecinde ĠMKB ġirketlerinin Hisse Senedi Getiri BaĢarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi, 8. Türkiye Ekonometri ve Ġstatistik Kongresi, Ġnönü Üniversitesi, Mayıs 2007, Malatya. F9. Ege, Ġlhan; Aile ĠĢletmelerinde Finansman Sorunları ve Kurumsal Yönetim: Hacılarlı ĠĢadamları Örneği, I. Hacılar Sempozyumu, Hacılar Belediyesi, Mayıs 2007, Kayseri.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Assoc. Prof. Dilek TEKER

Assoc. Prof. Dilek TEKER 1 Assoc. Prof. Dilek TEKER Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 Sile Campus, Istanbul, Turkey E-mail : dilek.teker@isikun.edu.tr EDUCATION

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı