BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION"

Transkript

1 B ÜE F A D B A R T I NÜNİ V E R S İ T E S İ E Ğİ T İ MF A K ÜL T E S İ DE R Gİ S İ Ul u s l a r a r a s ı Ha k e ml i De r g i -AYRIBASI MDr.H.TuğbaÖZTÜRK Kür esel l eşmeveağtopl uml ar ıodağı ndabi l gi vei l et i şi m Teknol oj i l er ii l eeği t i m I n t e r n a t i o n a l R e f e r e e dj o u r n a l a y ı / I s s u e : 1 C i l t / V o l u me : 3 S Y a z / S u mme r I S S N

2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION Cilt/Volume: 3, Sayı/Issue: 1, Yaz / Summer 2014 ISSN: Sahibi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ (Dekan) Editör Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ Alan Editörleri Doç. Dr. Çetin SEMERCİ Doç. Dr. Necati HIRÇA Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Yrd. Doç. Dr. Meliha KÖSE Yrd. Doç. Dr. Neslihan USTA Yrd. Doç. Dr. Sevan NART Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ Yabancı Dil Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN Yayıma Hazırlık Arş. Gör. Arzu ÇEVİK Arş. Gör. Ömer KEMİKSİZ Sekretarya Arş. Gör. Hasan Basri KANSIZOĞLU Teknik Sorumlular Arş. Gör. Barış ÇUKURBAŞI Arş. Gör. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ Owner On Behalf of Bartin University Faculty of Education Prof. Firdevs GUNES (Dean) Editor Asst. Prof. Sedat BALYEMEZ Field Editors Assoc. Prof. Cetin SEMERCI Assoc. Prof. Necati HIRCA Assoc. Prof. Nuriye SEMERCI Asst. Prof. Ayse Derya ISIK Asst. Prof. Meliha KOSE Asst. Prof. Neslihan USTA Asst. Prof. Sevan NART Asst. Prof. Sinem TARHAN Asst. Prof. Sureyya GENC Foreign Language Specialist Asst. Prof. Ozge GUN Preparing for Publication RA. Arzu CEVİK RA. Omer KEMIKSIZ Secretary RA. Hasan Basri KANSIZOGLU Technical Assistants RA. Baris CUKURBASI RA. Fatma Gizem KARAOGLAN YILMAZ İletişim Eğitim Fakültesi BARTIN TÜRKİYE e-posta: Tel: Contact Bartin University Faculty of Education BARTIN TURKEY Tel: Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yazıların sorumluluğu, yazarlarına aittir. Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers. Kapak: Arş. Gör. Barış ÇUKURBAŞI Öğr. Gör. Hüseyin UYSAL

3 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY DİZİNLENME VE LİSTELENME / INDEXING AND LISTING Eğitim Fakültesi Dergisi, aşağıdaki indeksler tarafından dizinlenmekte ve listelenmektedir. / Bartin University Journal of Faculty of Education is indexed and listed by the following indexes. EBSCOHOST Database Modern Language Association Proquest Education Journals Database Index Copernicus The Directory of Research Journal Indexing New Jour Electronic Journals & Newsletters Ulrich s Periodicals Directory Academic Scientific Journals Open Academic Journal Index Akademia Sosyal Bilimler İndeksi Türk Eğitim İndeksi Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi Akademik Türk Dergileri İndeksi

4 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY YAYIN DANIŞMA KURULU / EDITORIAL ADVISORY BOARD Prof. Dr. Ahmet ARIKAN Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN Prof. Dr. Ahmet SABAN Prof. Dr. Aziz KILINÇ Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET Prof. Dr. Cemal TOSUN Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Prof. Dr. Ahmet KIRKILIÇ Prof. Dr. Hayati AKYOL Prof. Dr. Hüseyin ALKAN Prof. Dr. M. Fatih TAŞAR Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN Prof. Dr. Murat ÖZBAY Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Prof. Dr. Recai DOĞAN Prof. Dr. Safure BULUT Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ Prof. Dr. Selahattin TURAN Prof. Dr. Selma YEL Prof. Dr. Şefik YAŞAR Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL Doç. Dr. Bahri ATA Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN Doç. Dr. Çetin SEMERCİ Doç. Dr. Emine KOLAÇ Doç. Dr. Erol DURAN Doç. Dr. Eyyüp COŞKUN Doç. Dr. Kubilay YAZICI Doç. Dr. Neşe TERTEMİZ Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ Doç. Dr. Tolga GÜYER Trakya Üniversitesi N. Erbakan Üniversitesi ÇOMÜ Kastamonu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Ankara Üniversitesi ODTÜ Adıyaman Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ÇOMÜ Anadolu Üniversitesi Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Niğde Üniversitesi Muğla S. Koçman Üniversitesi

5 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY BU SAYININ HAKEMLERİ / REFEREES OF THIS ISSUE Prof. Dr. Ahmet KAÇAR Kastamonu Üniversitesi Prof. Dr. Adnan BAKİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Fatma AÇIK Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hasan BACANLI Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf BUDAK Doç. Dr. Ali TAŞ Kırıkkale Üniversitesi Doç. Dr. Çetin SEMERCİ Doç. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Doç. Dr. Eyyüp COŞKUN Mustafa Kemal Üniversitesi Doç. Dr. Halit KARATAY Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Levent ERASLAN Kırıkkale Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ Kastamonu Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ULUSOY Doç. Dr. Mübin KIYICI Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Necati HIRÇA Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ Doç. Dr. Orhan AKINOĞLU Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Özay KARADAĞ Düzce Üniversitesi Doç. Dr. Özlem ÇAKMAK Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN İnönü Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Çağrı BİBER Kastamonu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKAYA Adıyaman Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aslıhan SABAN Konya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aynur KOLBURAN GEÇER Kocaeli Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜLER Kırıkkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN Yrd. Doç. Dr. Cemal TOSUN Yrd. Doç. Dr. Çığıl AYKUT Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ İstanbul Aydın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Elif TANINMIŞ Yrd. Doç. Dr. Güliz AYDIN Ordu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKTAŞ Adnan Menderes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN Ankara Üniversitesi

6 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY Yrd. Doç. Dr. M. Sani ADIGÜZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet Diyaddin YAŞAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Metin DENİZ Yrd. Doç. Dr. Murat GENÇ Yrd. Doç. Dr. Nail İLHAN Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN Yrd. Doç. Dr. Nuray MAMUR Yrd. Doç. Dr. Özcan KARAASLAN Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ Yrd. Doç. Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Sibel SADİ Yrd. Doç. Dr. Suad SAKALLI GÜMÜŞ Yrd. Doç. Dr. Sultan Bilge KARA Yrd. Doç. Dr. Süleyman AVCI Yrd. Doç. Dr. Şenel ELALDI Yrd. Doç. Dr. Şeyda GÜL Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA Yrd. Doç. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Yakup DOĞAN Dr. Hayriye Tuğba ÖZTÜRK İstanbul Aydın Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Düzce Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Niğde Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Marmara Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Okan Üniversitesi Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Fırat Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ankara Üniversitesi

7 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY İÇİNDEKİLER / CONTENTS Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Konuşma Öğretimi Yaklaşım ve Modelleri Speech Teaching Approaches and Models doi number: /BUEFAD Barış ÇUKURBAŞI Prof. Dr. Aytekin İŞMAN Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi ( Örneği) Examination of Teacher Candidates Digital Natives Features (Example of Bartın University) doi number: /BUEFAD Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY - Doç. Dr. Engin ASLANARGUN Denetim Sürecinde Eğitim Denetmenlerinin Davranışları Behaviours of Supervisors in the Process of Supervision doi number: /BUEFAD Arş. Gör. Yunus ÖZYURT - Doç. Dr. Altay EREN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının Görünümü Profiles of Pre-Service Science Teachers Attitudes towards the Teaching Profession and Cheating doi number: /BUEFAD Yrd. Doç. Dr. Sefa DÜNDAR The Investigation of Spatial Skills of Prospective Teachers with Different Cognitive Bilissel Stilleri Farklı Ogretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin Incelenmesi doi number: /BUEFAD Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim KARADENİZ Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale Validity and Reliability Study doi number: /BUEFAD Yrd. Doç. Dr. Ayşen KARAMETE - Öğr. Gör. Hüseyin GÜNEŞ İlköğretim Seçmeli Satranç Dersi Başlangıç Düzeyi Birinci Basamak Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı Primary School First Grade Beginner Level Chess Course Computer-Aided Instructional Design doi number: /BUEFAD Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK - Arş. Gör. Arzu ÇEVİK Mustafa Ruhi Şirin in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi Examination of Mustafa Ruhi Sirin s Works in Field of Children s Literature According to Context of Language Concept doi number: /BUEFAD Dr. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ - Dr. Ramazan YILMAZ Arş. Gör. Barış SEZER Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış Secure Information and Communication Technology Usage Behavior of University Students and an Overview to Information Security Training doi number: /BUEFAD

8 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY İÇİNDEKİLER / CONTENTS Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞLIDERE Kavramsal Değişim Yaklaşımının Doğru Akım Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi Effect of Conceptual Change Instruction on Remedying Misconceptions Concerning Direct Current Circuits doi number: /BUEFAD Dr. Education with Information and Communication Technologies in the Scope of Globalisation and Network Society doi number: /BUEFAD Yrd. Doç. Dr. Serkan TİMUR Şirin YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Investigating Science and Technology Teachers and Pre-Service Teachers Attitudes towards Understanding the Objectives of Science Experiments doi number: /BUEFAD Fazilet Eda YILMAZ Gülşah TOPALOĞLU Mustafa AKYÜZLÜER Grupla Yapılan Müzik Etkinliğinin Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin Betimlenmesi Description of the Effect of Musical Activity with Group on Social Skills of Children with Autism doi number: /BUEFAD Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN Şirin KÜÇÜK Barış ÇUKURBAŞI İsmail TONBULOĞLU Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Validity and Reliability Study of the Visual versus Verbal Style of Processing Scale Turkish Form doi number: /BUEFAD Arş. Gör. Ruhşen ALDEMİR Doç. Dr. Enver TATAR Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Hakkında Yayınlanan Makalelerinin İncelenmesi An Analysis of Articles on Technology Assisted Mathematics Education doi number: /BUEFAD İsmail TONBULOĞLU Prof. Dr. Aytekin İŞMAN Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi Exploring Teachers Social Network Usage doi number: /BUEFAD Arş. Gör. Dr. Osman ÇİMEN Prof. Dr. Mehmet YILMAZ Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi The Influence of Transformative Learning Based Environmental Education on Preservice Biology Teachers' Perception of Environmental Problems doi number: /BUEFAD Doç. Dr. İ. Halil TÜRKER Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri Course Outlines and Teaching Styles at Graphic Design Lessons at Fine Arts Education Departments doi number: /BUEFAD

9 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, Yaz 2014, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 3, Issue 1, Summer 2014, BARTIN-TURKEY Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ Sanat Eğitiminde Eğitsel Oyunların Önemi Importance of Educational Games in Arts Education doi number: /BUEFAD İÇİNDEKİLER / CONTENTS Doç. Dr. Lale HÜSEYNOVA Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Keman Çalma Performanslarını Etkileyen Bazı Değişkenler Some Variables that Affect the Violin - Playing Performance of Students in the Department of Music Teaching doi number: /BUEFAD Yrd. Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Günlük Tutma Alışkanlıklarının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi Investigate the Logging Habits of the Faculty of Education Students in Terms of Students Opinion doi number: /BUEFAD Arş. Gör. Melehat GEZER Prof. Dr. İbrahim Fevzi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖNER SÜNKÜR Arş. Gör. Elif MERAL 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi An Evaluation of the Outcomes of the 8th Grade History of Turkish Revolution and Kemalism Lesson According to Revized Bloom s Taxonomy doi number: /BUEFAD Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Doç. Dr. Coşkun ARSLAN Arş. Gör. Ayşe ELİÜŞÜK Atılganlık Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme, Algılanan Sosyal Destek ve Atılganlık Düzeyleri Üzerine Etkisi The Impact of Assertiveness Training on Interpersonal Problem Solving Perceived Social Support and Assertiveness of University Students doi number: /BUEFAD

10 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p , Summer 2014 BARTIN TURKEY Küreselleşme ve Ağ Toplumları Odağında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitim Dr. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özet: Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (BİT) gelişmelerin, yakın dönemde canlanan ağ toplumlarının yükselişi söylemleri ile birlikte eğitim alanında çeşitli düzeylerde yansımaları olmuştur. Bu yansımalar, eğitimin siyasal ekonomisinden, sayısal uçuruma kadar veya uluslararası ekonomik temelli kuruluşların küresel ağlarından, Illich in okulsuz toplum idealindeki öğrenme ağlarına kadar, çok kültürlülükten asimilasyona kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri ve eğitim üçgeninde meydana gelen değişimlerin ortaya çıkardığı sorunları, gizil veya belirgin çözümler/uygulamalar ile birlikte incelemektir. Bu değişimleri anlamak, eğitimde yeni paradigmal dönüşümlere sebep olan BİT lerin yerel ve daha çok küresel düzeyde oluşturduğu sorunları veya yeni durumları görmek adına eğitim kuram ve uygulayıcılarına bakış açısı kazandıracaktır. Bu amaçla betimsel bir çalışma yürütülmüş, alanyazında önemli etkileri olan araştırmacıların kuramları ve diğer araştırmalar derinlemesine incelenmiş, eleştirel bir bakış açısı ile alanyazında yer alan akımlar benzerlik ve farklılıkları ile sentezlenerek değerlendirilmiştir. Eğitim Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, Ağ Toplumları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Uzaktan Education with Information and Communication Technologies in the Scope of Globalisation and Network Society Abstract: Advancements in Information and Communication Technologies (ICT) along with the recent discourses of network societies have some implications in the field of education. These implications could be ranged from the economy politics of education to digital divide or from global network of the capital to Illich s ideal learning networks, from Cross-culturalism to assimilation of the cultures. In this paper, the changes occurring in the triangulation of globalisation, ICT and education will be discussed in terms of emerging challenges and concrete or subtle solutions/practices. Understanding the paradigm change caused by ICT diffusion in education would help educational theorists and practitioners in a way of making sense of the new emerging problems and new educational states. In reviewing the education with ICT in the scope of globalisation and network society, a descriptive study was conducted and a critical indepth literature review was taken in an emergent area of educational technology. Key Words: Globalisation, Network Society, Information and Communication Technologies, Education, Distance Education

11 GİRİŞ Küreselleşme, özellikle bilginin ve iletişimin yaygınlaşması ile tarihsel bir ivme kazanmakta ve bu yaygınlaşmaya ön ayak olan teknolojiler belki de geriye dönülemez bir biçimde hayatımızda yer edinmektedir. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde dışa vurulması gereken ilişkiler olarak; küreselleşme, ağ toplumu ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), küreselleşme ve eğitim ve eğitim ve BİT bu yazının ana temaları olarak ele alınacaktır. Bu temaları araştırmak için alanyazında önemli etkileri olan araştırmacıların kuramları ve diğer araştırmalar derinlemesine incelenmiş; kuram ve uygulamaları analiz eden betimsel bir çalışma yürütülmüştür. 2. KÜRESELLEŞME, AĞ TOPLUMU ve BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Küreselleşme, özü itibariyle dünya çapındaki yayılımını bir takım ağlar üzerinden sağlamaktadır. Bu ağlar arasından en etkin olanı BİT ve özelinde internettir. Göker ve Doğan ın (2011) da ifade ettikleri gibi internet, en uzaktaki insanları bile uzamdan bağımsız olarak bir birine bağlayabilmekte ve bu yapısıyla internet küreselleşmeyi bütün evlerde hissedilir kılmaktadır. Küreselleşmeye ön ayak olan bu teknolojilerin toplumsal, ekonomik, kültürel ve eğitsel yaşam alanlarından uzaklaştırılması günümüzde artık gerçekleştirilmesi pek mümkün olmayan bir seçenektir (Aksoy, 2003). Bu sebepten ötürü, küreselleşme ve ağ toplumu ilişkisini bilgi ve iletişim teknolojilerini de kapsayacak şekilde irdelemek için süregelen küresel siyasal ekonomi bağlamından yararlanmak faydalı olacaktır. Bu noktada, Çağıltay (1996) şehirlerde yaşayan insan sayısının kırsal kesimlerde yaşayan insan sayısını geçmesi ile ortaya çıkan uygarlaşmaya dikkat çekmiş ve bu uygarlaşmanın bilgi otoyolu kavramını gündeme getirdiğine değinmiştir. Çağıltay, bu argümanını farklı endüstri dönemleri üzerinden açıklamıştır. Buna göre, birinci endüstri döneminde kömür ve demirin kullanılması ile fabrikalarda toplu üretim gerçekleştirilmiştir ve bu üretim tarzı, üretici (producer) bazlı makinaların işe koşulması ile meydana gelmiştir. İkinci endüstri dönemimde ise, örneğin yolcu araçları, elektrikli ev aletleri gibi tüketici bazlı araçlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemleri seyreden üçüncü dönemde ise etkin olarak bilgisayar ağları kullanılmaktadır. Çağıltay a göre, bu değişim sonucunda, modern uygarlıklar bilgi toplumuna dönüşmektedir ve yurttaş (citizen) kavramı, ağdaş (netizen) kavramına doğru değişim göstermektedir. Bahsi geçen dönemsel ayrışmalar ve bu ayrışmaların son aşaması olarak görülen bilgi toplumu kavramına farklı açılardan da yaklaşılabilir. Günümüzde toplumsal gelişmişliğin (veya yukarıda ifade edildiği gibi modernleşmenin) göstergelerinden birisi olarak bilgi kavramı kullanılmakta ve sanayi toplumundan ileri bir düzey olarak bilgi toplumu kavramsallaştırması Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

12 226 yapılmaktadır. Buna göre, bilginin toplumun üretim biçimi ve ilişkilerindeki yerinin belirleyici olduğu toplumlar, yeni bir toplum düzeni ortaya koymakta ve bunu bilgi toplumu olarak adlandırmaktadırlar. Bu varsayımlardan hareketle, farklı dönemlerde ortaya çıkan üretim ve tüketim araçlarında net bir dönüşüm vardır ve bu da toplumsal yapıdan ekonomik yapıya kadar farklı düzeylerde kendini göstermektedir. İçinde bulunduğumuz dönemin bilgi toplumuna işaret edip etmediği tartışmaları devam ederken, bu tartışmalara yeni bir boyut eklenmiş ve artık ağ toplumu söylemleri gündeme gelmiştir. Günümüz ağ toplumunu var eden ana öğelerden biri olarak BİT ler gösterilmiştir. Ağ toplumu kavramı üzerinde oluşan literatürde önemli bir konuma sahip olan teorisyenlerden Castells (2000) BİT ler aracılığıyla ağ toplumunun oluşumunu yeni ekonomik düzene dair tespitleri aracılığıyla açıklamaktadır. Castells in (2000: 77) Ağ Toplumunun Yükselişi adlı kitabında aktardıklarına göre yeni ekonomi, Bilgi içeriklidir çünkü bu ekonomideki üretim ve rekabetçilik birimleri veya ajanları (firmalar, bölgeler, milletler) temel olarak güçlerini etkili bir şekilde bilgi temelli enformasyondan alarak oluşturmakta, işlemekte ve uygulamaktadır. Küreseldir çünkü temel üretim, tüketim ve dolaşım etkinlikleri ve ayrıca bileşenleri (sermaye, emek, ham maddeler, yönetim, bilgi, teknoloji, piyasa) ya doğrudan ya da ekonomik ajanlar arasındaki bağlantı ağları ile küresel düzeyde organize olmaktadır. Ağ temellidir çünkü yeni tarihi şartlar altında, üretim ve rekabet iş ağları arasındaki etkileşimle meydana gelmektedir. Castells (1999), bu varsayımını BİT lerin yapısı üzerinden detaylandırarak izah eder. Buna göre, ağ ile bahsettiğimiz şey bir birine bağlı düğümlerden oluşur ve düğümler arasındaki ilişkilerin asimetrik olması ağın işlevselliği için önemlidir, ki bu yapı paranın, bilginin, teknolojinin, eşyaların, hizmetlerin veya insanların ağ üzerindeki dolaşımına izin verir. Castells, aslında bu tespiti ile kapitalist işleyişin küresel ağlar üzerinden nasıl yürütüldüğünü anlatır ki bu noktada Çağıltay ın (1996) da belirttiği gibi, kapitalist ekonomi bu değişim içinde kendini uyarlayabilmekte, kendisine yeni üretim ve tüketim yolları oluşturmaktadır. Castells, bu ağlar üzerinden zenginliğin kaynağı olarak görülebilen şirketlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmanın önemli bileşenleri olarak bilgi ve enformasyonu görür ve sermaye birikiminin yaygınlaşması üzerinde durur. BİT üzerinden kurulan ağlara farklı bir açıdan fakat benzeri bir yaklaşımla, Kurul Tural (2004: 71) Hizmet sektörü dünya çapında iletişim olmadan ticarete konu olmaz ise özellikle bilgi yoğun hizmet firmaları, iletişim ağlarını kullanarak mekân ve zaman sınırlamalarını aşarak ticaret Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

13 227 yapabilmektedir demektedir. Kısaca, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu ağlar her hangi bir merkez olmadan küresel düzeyde yönetilebilir hale gelir. 3. KÜRESEL AĞLAR VE EĞİTİM Eğitim sistemi, ağ toplumu ve BİT arasında gelişen makro ilişki yapısına bağlı olarak yeniden düzenlenmektedir. Bu bağlamda, Greener ve Perriton (2005) ele aldıkları makalelerinde eğitimin yeni küresel ekonomik düzen içerisinde vücut bulan yapısal ve iktisadi kurumları dikkate almadan ortaya atılan eğitim söylemlerini safça bulmaktadırlar. Yazarlar, örneğin, İngiliz üniversitelerinin hayatta kalmak için küresel piyasa koşullarında rekabet etmeleri, üniversitelerde teknolojinin kullanılması gerektiği ve uluslararası öğrencilerden gelecek olan gelirlerle elde edecekleri kâr oranlarına yönelik söylemlere dikkat çekmektedir. Yazarlar, liberal yönetim modellerinde vurgulanan söylemlerin daha çok girişimcilik ruhu üzerine kurgulandığını ve bu modellerde eğitimin bir pazar alanı olarak görülebileceğini; bu açılardan ulusötesi (post-national) olma özelliği ile bu pazar alanına uluslararası (öğrenim harcı ödeyen) öğrenciler dâhil edilebileceğini belirtmişlerdir. BİT entegrasyonu ile yakın dönemde ortaya çıkan eğitim modellerinin bu açılardan liberal modellere daha yakın olduğunu ve uluslararası eğitimin yaygınlaşmasında ağ temelli öğrenimin önemli bir etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumun ise aşağıdaki bölümlerde de ele alınacağı gibi eğitim bileşenleri üzerinde ve genel olarak eğitim sistemi üzerinde ciddi düzeyde etkileri olmaktadır. 4. BİT ÜZERİNDEN KÜRESELLEŞEN EĞİTİMLE ORTAYA ÇIKAN TARTIŞMALAR VE SORUNLAR Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile küresel düzeyde yaygınlaşan eğitim beraberinde bağlantıcılık gibi farklı kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak bu yeni eğitim yaklaşımları oluşan ağ toplumunun siyasal ve ekonomik yapısı bağlamında meydana gelen değişimi veya eğitimin bu değişimlerden nasıl etkilendiğini açıklamada yetersiz kalmıştır. Makalenin ilerleyen bölümlerinde kısaca BİT ile eğitim, ağ toplumu ve küreselleşme bileşenleri arasındaki bu etkileşim sürecine dikkat çekilecektir Eğitim terminolojisindeki değişim: Bağlantıcılık (connectivism) yaklaşımı BİT ile üretilen, erişilen ve yayılan bilgi ontolojik ve epistemolojik açılardan eğitim alanında kavramsal bir soruna işaret etmiş ve mevcut eğitim kuramları bu ortamlar üzerinden gerçekleşen öğrenmeyi açıklamada yetersiz kalmışlardır. Siemens (2004) ve Downes (2012), organik yapısıyla (örneğin, hızla büyüyen, değişen ve yayılan yapısıyla) ortaya çıkan bilginin davranışçı, bilişsel veya yapılandırmacı öğrenme kuramlarıyla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu belirtip, yaklaşımlarıyla bir ağ resmini betimlemişlerdir. Buna göre, bu ağ resminin içinde düğümler (nodes) Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

14 228 vardır ve bu düğümler öğrenenlerin bağlandığı, temas ettiği herhangi bir şey olabilir, tıpkı insanlar, kaynaklar ve bir takım araçlar gibi. Düğümler arasındaki bağlantının güçlü olması veya zayıf olması öğrenmeyi doğrudan etkileyen bir durumdur; örneğin bir birey ait olduğu topluluğa ne kadar güçlü bir bağ ile bağlı ise, bu kurduğu bağın, o topluluk ile deneyimlediği yaşantısından yola çıkarak öğrenmesinin üzerinde etkisinin olması beklenir. Bireyler, sadece bir grup veya topluluktan değil; bu ağ içinde barınan bir topluluktan diğer topluluklara dahil olurken ve bu topluluklar arasında geçiş yaparken öğrenirler (Ozturk ve Ozcinar, 2011). Ancak, elbette bu düğümler ve bağlantılar ile öğrenme tahmin edilebilir bir olağanlıkta gerçekleşmez. Örneğin, topluluklar arası geçişte kimlik çatışması yaşanılabilir, farklı toplumsal ritüellerin öğrenmeye etkisi olabilir, düğümler arasındaki bağ güçlü iken zayıflayabilir veya zayıf iken güçlenebilir ve bunun da bireyin öğrenmesi üzerine doğrudan etkisi olabilir. Bağlantıcılık yaklaşımı aslında ağ temelli öğrenmeyi açıklamada mevcut öğrenme kuramları arasında en yol gösterici olan açıklamaları içerir. Ancak, bağlantıcılık yaklaşımının, örneğin sanal olmayan ortamlarda gerçekleşen sınıf çatışmalarının hiyerarşik bir yapıda olmadığı iddia edilen bir ağ ortamında diğer ortamlardan farklı olarak nasıl gerçekleştiğini, insan sermayesinin nasıl farklılaşacağını ve bunun gibi konuları ele almada görece yetersiz kaldığı görülmektedir. Bir diğer deyişle, bu yaklaşım her ne kadar ağ temelli eğitim konusunda bize makro bakış açısı sunsa da, öğrenmenin toplumsal, siyasal ve ekonomik boyutlarına yönelik sorulara açıklık getirmemektedir. Bu anlamda, aşağıdaki bölümlerde ağ temelli eğitimin siyasal ekonomi bağlamında genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır Ağ Temelli Eğitimin Siyasal Ekonomi Bağlamında Değerlendirilmesi Ve Küreselleşme Belirtildiği üzere, eğitsel kuram ve uygulamalar dönemin siyasal ekonomisi zemininde değerlendirilmeden bütünüyle anlaşılamaz. Son dönemlerde, neo-liberal politikalar eğitim alanında hızla kendini hissettirmekte ve bu politikaların yansımaları ağ temelli eğitimde de görülebilmektedir. BİT aracılığı ile verilen derslerin bilgi ekonomisi için yeni bir yüz olacağı tartışması öğrenenler arasındaki küresel piyasalardaki rekabet (Sethy, 2008) tartışmaları ile birlikte ele alınmakta ve uzaktan eğitimde kullanılan teknolojilerin küreselleşme sürecini etkilediği vurgulanmaktadır (Russell, 2007; Yılmaz ve Horzum, 2005). Küreselleşme ile birlikte büyük şirketlerin bölgesel hareketliliği (Mayo, 2009:7) gündeme gelmiş ve bu çerçevede ulus ötesi şirketler ağına sahip firmalar için kitlesel mesleki eğitim kursları önem kazanmıştır. Bir diğer deyişle, yaşam boyu öğrenme, teknolojik gelişmeler ışığında ve uluslararası kurum ve kuruluşların bölgesel hareketliliği bağlamında (sürekli) güncellenen mesleki yeterlilikleri karşılayan bir yapıyı Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

15 229 simgeler olmuştur (Mayo, 2009). Buna koşut olarak, Atıcı v.d. nin (t.y.) de belirttiği gibi yaşam boyu öğrenme yine ulus ötesi bir anlam taşıyan Avrupa Birliği nin de stratejileri arasında yer almış ve daha fazla ve daha iyi iş imkanları oluşturarak mesleki eğitim alma durumu ile ilişkisi kurularak AB nin temel eğitim felsefelerinden biri olarak gündeme gelmiştir. Uzaktan eğitim ve küresel ekonomi ilişkisine bir örnek olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nün uygulamaları verilebilir. Küresel düzeyde standart bir düzende ticaret anlaşmalarının uygulanması için DTÖ, bakanlıklarda çalışan dış ticaret uzmanlarına uzaktan eğitim yoluyla sertifika vermektedir. Bu sertifikayı almak dış ticaret uzmanlarının DTÖ nün daha ileri düzeyde eğitimlerine katılmaları için bir şart haline gelmiştir. Bu programlar aracılığı ile küresel düzeyde mevcut ekonomik düzenin işleyişi bizzat uygulayıcıların eğitimi ile (ör. uzmanların eğitimi) devamlılık kazanmaktadır. DTÖ ise, her bir uzmanı merkezi olan Cenevre ye çağırmaktansa uzaktan eğitim yolu ile kitlesel düzeyde dış ticaret içeriğinin aktarılması yönünde tercihte bulunmaktadır. Bu da bahsedildiği gibi, eğitimin tek bir merkezden yönetilip etkisinin küresel düzeyde hissedilebilir olduğunu ve daha çok ekonomi ile ilişkili kurumların bu yolu tercih ettiğini göstermektedir. Farklı ülke insanlarının tek merkezden verilen eğitim ile bilgilenmeleri ise eğitimde bağımsızlık sorununu gündeme getirmektedir. Güneş e (2012:4) göre bağımsızlık en genel anlamıyla Herhangi bir kişi, kuruluş ya da ülkenin, yabancı bir yetkenin denetim ve güdümünde olmadan kendi kendini yönetebilmesidir. Bu tanım çerçevesinde de görülebileceği gibi bakanlık bir kuruluş olarak, yabancı bir yetke DTÖ olarak ve uzaktan eğitim, bir kurumun güdümünde yürütülen bir süreç olarak eğitimde bağımsızlık anlayışını sorgulatmaktadır. Bu noktada, Carr-Chellman v.d. (2000) uzaktan eğitim ile yaşam boyu öğrenme kapsamında verilen derslerin nadiren Shakespeare, Kant veya empresyonist akım gibi konuları kapsadığını; bundan ziyade derslerin çoğunlukla işletme, liderlik, web (ağ ortamı) tasarımı gibi konuları ele aldığını belirtmektedirler. Yazarlar, bu tür mesleki kursların yetişkinlerin hayat boyu öğrenme kapsamında onlara iş bulmalarında yardımcı olabileceğini belirtmekle birlikte, yüksek itibarlı üniversitelerin bu tür kursları uzaktan eğitim yoluyla vermelerinin altında yatan bir etmenin de gittikçe azalan kamusal kaynakların verdiği baskı sonucu üniversite yönetimlerinin kâr amacı taşıyan piyasalarda kendilerine bir alan yaratarak bir çıkar yol aramasında yattığını belirtmişlerdir. Üstelik, bu tür kurslar uzaktan eğitim ile küresel düzeyde hızla yayılmakta ve tarih ve sanat gibi beşeri değerleri konu edinen kurslar ikincil sırada yer bulmaktadır. Ancak şunu da belirtmekte fayda vardır ki, son yıllarda açık erişimi destekleyen açık kaynak kodlu yazılım hareketi aracılığıyla Massive Open Online Courses MOOCs (Kitlesel Açık Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

16 230 Çevrimiçi Kurslar) adı altında, çoğunlukla yüksek itibarlı üniversiteler tarafından (MIT, Harvard, Copenhagen Üniversitesi) birbirinden farklı konuları ele alan ücretsiz dersler verilmektedir. Bu dersleri alan öğrencilerin sayısı binleri bulmakta ve ders içerikleri çoğunlukla yetişkinlerin ilgi alanları doğrultusunda takip ettiği konuları kapsamaktadır. Örneğin, İskandinav ülkelerinin film kültürü üzerine, Rock tarihi üzerine, herhangi bir sanat akımı veya adli tıp üzerine dersler verilmektedir 1. Bu ortamlarda, çeşitli ödevler de verilmekte ve bu ödevler katılımcı öğrencilerin akran değerlendirmesi ile değerlendirilmekte ve öğrencilerin ürettiği veya ortaya koyduğu materyaller depolanmaktadır. Bu anlamda, bu oluşumlar küreselleşmeyi kültür zenginliği açısından avantaja çevirmek bağlamında, piyasa çıkarlarından uzak ücretsiz erişim sağlamak adına ve kolektif bilgi üretmek adına umut vaat etmektedir. Ancak burada ortaya çıkan sorun şudur ki bu tür uzaktan eğitim dersleri çoğunlukla Batılı ülkelerdeki üniversiteler tarafından verilmekte ve öğretim dili olarak İngilizce kabul görülmektedir. Bu da dil hegemonyasını gündeme getirmektedir. Dil, iletişimi ortaklaştırma adına bireylere güç verebilse de, aynı zamanda sadece bir iletişim aracı değildir ve hep söylendiği gibi toplumların kültürel değerlerinin taşıyıcısıdır. Dil bilgisi, çocuklara anne ve/veya baba tarafından birincil olarak kazandırılırken, toplumsallaşma sürecinde bu görevi yoğunlukla eğitim ve öğrenme alır. Birey, yeni durumlarla karşılaştığında veya yeni kavramları öğrenirken hangi dili kullanıyorsa bu bireyin yaşam evreninde öğrenmede aracı olan dil yer edinir ve diğer diller yani dolayısıyla kültürler ve bu kültürlerin uzantıları bu bireyde silikleşme veya yok olma tehlikesi ile karşılaşır. Dolayısıyla, eğitim ve dil arasındaki bağın bireyler üzerinde ve bireyler aracılığı ile toplumlar üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bu sebepten ötürü, uzaktan eğitim ile küreselleşmenin getirdiği dil hegemonyası (Valcke v.d., 2008) sorunu üzerinde yeniden düşünülmesi gerekir. Özellikle, bu hegemonyayı ortadan kaldırmaya yönelik pozitif ayrımcılığı içeren örnekleri veya genel anlamda katılımcı örnekleri çeşitlendirip hayata geçirmek önemlidir. Aksoy (2003), dil dezavantajı olan gruplara değindiği çalışmasında ABD den güzel bir örnek vermektedir. Bu örnekte, etnik kökenleri dolayısıyla dil açısından dezavantajlı bir grupta değerlendirebilecek, anadili İspanyolca olan veya Afrika kökenli Amerikalı öğrencilerin başarısızlıklarını azaltmak için bu öğrencilerin aileleri ile iletişim internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle okul toplantılarına katılamayan anne ve babaların görüşlerinin alınması amaçlanmış ve onların çocuklarının eğitiminde aktif katılımlarının 1 Bkz. 1. Scandinavian Film and Television. University of Copenhangen. Şubat İnternet adresi: https://www.coursera.org/course/scanfilmtv 2. The Ancient Greek Hero. Harvard University, Eylül İnternet adresi: https://www.edx.org/course/harvardx/harvardx-cb22-1x-ancient-greek-hero-1047#.uzn1f_l_uow 3. History of Rock, Part One. University of Rochester, Mayıs İnternet adresi: https://www.coursera.org/course/historyofrock1 Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

17 231 sağlanması, okul ve aile arasında bilgi paylaşımının mümkün kılınması hedeflenmiştir. Ortamın çevrimiçi olması, okul idaresinin duyuruları yazı dile ile yapması anlamına gelmiş ve konuşma dili konusunda zorluk çeken aileler için hem aksanı yakalama çabasına girmek zorunda kalmadıkları için hem de asenkron (eş zamansız) bir iletişim ortamı olduğu için duyuruyu kendi dillerine çevirmeleri yönünde ailelere kolaylık sağlamış olabilmektedir. Özellikle uluslararası çevrimiçi öğrenme ortamlarında dil sorunu öğrencilerin en çok dile getirdikleri sorunlar arasındadır. Oysa, dilin öğrenciler tarafından iyi kullanılması demek aynı zamanda o dile özel deyimlerin, bağlamların, ortak anlayışların öğrenme ortamında yer etmesi demektir ki bu da öğrencilerin aktif katılımını ayakta tutacak, birbirlerini anlamalarına yardımcı olacak, dolayısıyla sosyal bilgi yapılandırmalarına yön verecek bir eğitim ortamı demektir. Ancak, tıpkı alanyazında da olduğu gibi (Griffiths, 2005; Uzuner, 2009) anadil dışında verilen eğitim o dili iyi konuşamayan öğrenciler üzerinde her zaman olumlu bir etki yaratmamaktadır. Bu öğrenciler, anlaşmazlık durumlarında bir çözüm getirememekte, kendilerini iyi ifade edemedikleri için kendilerine olan güvenleri zedelenmekte ve bu da hem sosyal katılımlarını hem de bilgi edinmelerini/yapılandırmalarını önemli düzeyde olumsuz etkilemektedir. Ağ temelli küreselleşen eğitim ile meydana gelen durumlardan biri de uzaktan eğitim ve çok kültürlülük üzerine yapılan çalışmalarda görülebilmektedir. Özellikle Doğulu öğrencilerin Batılı akranları ile beraber öğrenme süreçleri, doğu-batı kültürlerinin çatışması açısından incelenmektedir. Olasılıkla, verilen uzaktan eğitimin merkezi Batı da (veya gelişmiş) bir ülke olduğu için, çoğunlukla batılı yazarlar tarafından yürütülen çalışmalarda doğulu öğrenciler, batılılar veya gelişmiş ülkelerdeki öğrenciler ile yaşadıkları çatışmalar üzerinden veya batılılar ile karşılaştırılarak anlaşılmaya çalışılmaktadırlar (Bkz; Catterick, 2008; Morse, 2003; Smith v.d. 2005; Warschauer, 1999). Tsai Hung Chen v.d. (2008), çok kültürlülüğü esas alan araştırma sonuçlarının özellikle Çinli öğrencilerin uyum sağlama adına boyun eğen, edilgen ve bir otoriteye bağımlı bireyler olarak tanımlanma eğiliminde olduğunu belirtmişlerdir. Oysa bu yazarlar, yapılan çalışmalardaki tespitleri bazı açılardan doğru da bulsalar, Çinli öğrencilerin kendilerine yönelik batılı algılardan rahatsız olduğunu ve öğrencilerin batılılar tarafından doğru anlaşılmadıklarını düşündüklerini belirtmektedirler. Dolayısıyla, bu betimlemeler, farklı kültürden bireyleri dışlayıcı veya doğuluların batılılar gibi olması yönünde asimile edici sonuçlara götürme potansiyeline sahiptir. Tıpkı dil ve kültür konuları çevresinde dönen tartışmalarda olduğu gibi, BİT üzerinden küreselleşen eğitim ile ortaya çıkan durumlardan biri de sayısal uçurum (digital divide) olgusudur. Sayısal uçurum, bireylerin teknolojiye erişim ve kullanım olanakları ile birlikte bireylerin teknoloji Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

18 232 bilgisi düzeyleri arasındaki farklılıklardan ötürü kaynaklanan eşitsizlikler olarak tanımlanabilir. Uzaktan eğitim aslında dünya çapında her an her yerde eğitim sunma açısından eşitlikçi bir yaklaşım olarak değerlendirilebilse de bu eşitlik ancak teknolojinin herkes tarafından erişilebilir olması şartını ve öğrenenlerin uzaktan eğitim ders ücretlerini karşılayabildiği ölçüde geçerlidir (Carr-Chellman v.d., 2000). Teknolojiye sahip olan ve olmayan arasındaki uçurum derinleştikçe, eşitsizlikler de büyüyecektir. Tam da bu noktada, bireyler ve toplumlar arasında meydana gelen eşitsizlik aslında dev teknoloji firmalarını da ilgilendirmektedir ve bu firmalar ürünlerini teknoloji bilmeyen ve de teknolojiyi satın alma gücü olmayan kitleye satamaz hale gelmektedirler. Buna koşut olarak, Dünya Bankası gibi neo-liberal kurumlar çeşitli projeler aracılığı ile tıpkı ülkemizde olduğu gibi okullara bilgisayar gibi teknolojileri bağışlamakta ve öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olabilmeleri hedeflenmektedir. Foster (2011), Dell ve Apple gibi teknoloji devi firmaların okullarda yaptığı bağışların aslında farklı bir kategoride değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve hayırsever girişimler (philanthropic enterprise) olarak betimlediği bu bağışların gerçekte yatırım odaklı vizyonlar olduğunu belirtmiştir. Bu tür hayırseverlik faaliyetleri hem okullarda istihdama hazır insan sermayesini yetiştirmeyi hedeflemekte hem de tıpkı Dell gibi Amerika orijinli firmaların yatırımlarında görülebileceği gibi aslında gelişmiş ülkelere bağımlılığa işaret etmektedir. Ayrıca, dikkate alınması gereken bir nokta daha vardır; bireylerin teknolojiye erişim imkânları eşit dahi olsa sanal olmayan ortamlarda mevcut olan eşitsizliklerin yeni medya üzerinden sanal ortama taşındığı görülebilmektedir. Sonuçta, Aksoy v.d. lerinin (2013) de belirttiği gibi teknoloji uzamı yerel olandan, üzerine bastığımız somut zeminden sanal ortama geçirmektedir ve bu anlamda sanal uzamla fiziki uzam arasındaki ilişki görünür kılınmaktadır. Bu duruma bir örnek olarak, Sennett (2012, ) sanal ortamdaki eşitsizliği Facebook ta bir araya gelen farklı sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerden örnek vererek açıklar. Sennett, Facebook kullanıcısı olan yoksul öğrenciler ve varsıl öğrenciler üzerinde bir araştırma yapmakta ve şöyle temel ve ilginç bir farkı tespit etmektedir: Varsıl öğrenciler, sosyal yaşamlarını sürdürürken, birbirlerinden haberdar olma, etkinlikleri duyurma ve ortak karar oluşturma noktasında Facebook u bir başlangıç olarak kullanmakta ve asıl sosyalliklerini gerçek mekânlarda yaşamaktadırlar. Yoksul çocuklar içinse durum pek böyle görünmemektedir. Yoksul öğrenciler için ekonomik koşullar, onların sinemaya/tiyatroya gitme gibi olanaklarını kısıtladığı için, onlar her türlü sosyalliklerini Facebook üzerinden, sanal ağlar üzerinden gerçekleştirmekte ve bu anlamda sağlıksız bir sosyal yaşama mahkûm olmaktadırlar. Bu eşitsizlik görünümlerine karşı bilinçli bir veli, ebeveyn ya da öğretmen, nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yeni politikalara gereksinim duymaktadır (DEK, 2014). Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

19 SONUÇ Küreselleşme sürecine bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ivme kazandırmış ve ağ toplumlarının yükselişi ile birlikte eğitim sistemi farklı bir boyut kazanmıştır. Artık, öğrenme kuramlarında ağ temelli öğrenmeyi işaret eden Bağlantıcılık yaklaşımı incelenir olmuş; öğrenme, sistemik bir yaklaşımla ağlar üzerinde oluşan düğümler (bağlantı noktaları örneğin kurumlar, topluluklar, fikirler) ve bağlar üzerinden irdelenmiş ve BİT, eğitim bilimlerinde yeni bir epistemolojinin yer edinmesinde esin kaynağı olmuştur. Değişimler sadece kuramsal düzlemle sınırlı kalmamış, siyasal ekonomiden eğitimde eşitlik söylemlerine kadar küreselleşmenin hemen her etkisinde bir karşılık bulmuştur. Ancak bu bahsi geçen küresel etkilerin birey ve toplumlar üzerinde her zaman olumlu veya her zaman olumsuz sonuçları olmamış ve küreselleşme ve ağ toplumları odağında bilgi ve iletişim teknolojileri ile eğitimin sebep olduğu sorunların veya sunduğu olanakların değerlendirilmesi çoklu bakış açısı gerektirmiştir. Ağ temelli küresel öğrenmede, öğrenenler arasında anlamlı bir iletişim sağlayabilmek için ve öğrencilerin yeni durumları nasıl anlamlandırdıklarını görebilmek amacıyla bilgisayarlarla kurulan bağlantıların ötesinde, dilin, iletişimin ve kültürün kesişimi ile oluşan bağlantıya dikkat etmemiz gerekmektedir (Tremblay, 2011). Bahsedildiği gibi, dil farklı uluslardan insanların iletişimini ortaklaştırma adına fayda sağlasa da, aynı zamanda bir asimilasyon aracı da olabilmektedir. Yine, farklı kültürden bir birinden uzak mekânlarda yaşayan öğrenenleri bir araya getirmek adına bir platform sağlayan uzaktan eğitim, Çinli öğrencilerin deneyimlerinde de gördüğümüz gibi bu uzakta yaşayan öğrenciler bir araya geldiğinde bir kültürün öne çıkıp, diğer kültürün ikincilleşmesine ve silikleşmesine sebep olabilmektedir. Ağ temelli öğrenmenin en yaygın biçimi olan uzaktan eğitim ile bir yandan yaygın etkisi görülen politikalar etkisinde mesleki eğitim kursları kitlesel düzeyde verilirken ve bu kursların eğitim kurumlarına para getirmesi beklenirken, diğer yandan açık erişim hareketinin ortaya koyduğu Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar [KAÇK (MOOCs)] çoğunlukla ücretsiz eğitim sunabilmekte ve beşeri içeriğin kitlelere ulaşmasını mümkün kılabilmektedir. Küreselleşmenin ve yeni ekonomik düzenin verdiği etki ile konu alanları özellikle işletme ve liderlik gibi konular üzerinde standartlaşır iken, KAÇK ile örneğin İsveçli yönetmen Ingmar Bergman ın filmleri üzerine bir ders almak kolaylaşmıştır yani kültürel zenginliklerin bir nebze de olsa bilgi temelli yaygınlaşması sağlanabilmiştir. Bir yandan her an her yerde eğitim şiarları ile uzaktan eğitim kendine meşru bir zemin yaratırken, bir yandan sayısal uçurum ile sadece olanakları olanlar her an her yerde eğitim alabilmiş ve bu da seçkinci bir kesimin oluşmasına sebep olabilmiştir. Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

20 234 Küreselleşme ve ağ toplumunun yükselişi ile öğrenme ağları sermayenin baskın etkisi altına girebilirken, aslında, yine bu ağlar Illich in okulsuz toplum idealini gerçekleştirmek adına bahsettiği herkesin yaşamın her anını bir öğrenme, paylaşma ve anlayış deneyimine dönüştürmesini sağlayacak eğitsel ağlar kurulmasına (Tan, 1983: 45) yönelik ağlara dönüşebilir. Ancak, burada bahsedilmesi gereken önemli bir nokta da şudur ki Illich in öğrenme ağı ve ağ temelli öğrenmenin bir isim benzerliğinden öteye gitmesi için bahsedilen ağın bir takım şartları karşılıyor olması gerekir; örneğin, baskıcı bir denetimden uzak, eğitimde eşitlik ilkesinin benimsendiği (erişim eşitliği, bireyler arası eşitlik, kültürel eşitlik vb) hiyerarşik olmayan bir yapıda olması gerekir. Dolayısıyla, küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri ve eğitim üçgeninde meydana gelen değişimler tek bir doğrusal düzlemde ilerlememekte, bu gelişmeler esnasında ortaya çıkan sorunların aslında gizil veya belirgin çözümleri/uygulamaları olabilmektedir. Bu bağlamda, eğitim kuram ve uygulamacılarına düşen görev, öğrenenleri güçlendiren uygulamaları geliştirip eğitim pratiklerine bu uygulamaları yansıtmalarıdır. KAYNAKÇA Aksoy, H. H. (2003). Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine İlişkin Bir Çözümleme. Eğitim, Bilim ve Toplum, 1 (4), Aksoy, H. H., Almış, S., Saklan, E., Ulutaş, B. & Tunacan, S. (2013). Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme. N. Kurul, T. Ozturk ve İ. Metinnam (Ed). Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar, Ankara: Siyasal Yayinevi. Atıcı, B., Demirli, C. ve arkadaşları (t.y.). Yaşam Boyu Eğitim Bağlamında Mesleki Eğitim: AB Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı Kapsamında Bir Çalışma. perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_35/35_21769.doc adresinden 2 Nisan 2014 tarihinde ulaşıldı. Carr-Chellman, A.A., Fitzpatrick, S. ve Zhang, K. (2000). The Rhetoric of Democracy in Internatıonal Online Education. Information, Communication & Society, 3 (3), Castells, M. (1999). Information Technology, Globalization and Social Development. UNRISD Discussion Papers, United Nations Research Institute for Social Development. Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishing. Catterick, D. (2007). Do the philosophical foundations of online learning disadvantage non- Western students? A. Edmundson (Editör), Globalized e-learning cultural challenges (sf ). Hershey, PA: Information Science Publishing Çağıltay, K. (1996). Kürşat'ın Günlüğü. Internet Hakkında 1996 Yılında Yazdıklarım. https://blog.metu.edu.tr/kursat/2014/03/24/internet-hakkinda-1996-yilinda-yazdiklarim/ adresinden 24 Mart 2014 tarihinde ulaşıldı. DEK (V. Demokratik Eğitim Kurultayı) Yeni medya, bilgi iletişim teknolojileri ve eğitim raporu. 6 Şubat Ankara Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s , Yaz 2014, BARTIN TÜRKİYE

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

VII.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VII.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VII.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 2149-2239 CİLT 1 SAYI 1 (OCAK 2015) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adına Sahibi Owner on Behalf Of Recep Tayyip

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org Agustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ

GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DR. H. İBRAHİM BODUR GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT Cilt 9 - Sayı 1 - Yaz

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013 Cilt:VIII, Sayı:I. Bayburt University Journal of Education Faculty 2013 Volume:VIII, Number:I

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013 Cilt:VIII, Sayı:I. Bayburt University Journal of Education Faculty 2013 Volume:VIII, Number:I Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013 Cilt:VIII, Sayı:I Bayburt University Journal of Education Faculty 2013 Volume:VIII, Number:I Sahibi: Dekan Prof. Dr. Necmettin TOZLU Editör: Yrd. Doç.

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı ISSN 2146-7684 Cilt/Volume: 04 Sayı/Number: 03 Yıl/Year: 2014 Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı e-mail: info@ejovoc.org Phone: +90 288 4174996 Fax: +90 288 4128455 ELEKTRONiK MESLEK DERGiSi Editörler: Pınar

Detaylı

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in:

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in: Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 3 Special Issue of Student Research Congress on Educational Sciences 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board

Detaylı

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD Volume 2 / Issue 2, 2014 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi ENAD (1248-2624) ANI Yayıncılık tarafından yılda üç kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Journal of Qualitative Research in Education

Detaylı

Giresun University Institute of Social Sciences. The Black Sea Journal of Social Sciences

Giresun University Institute of Social Sciences. The Black Sea Journal of Social Sciences Türkİye Cumhurİyetİ Gİresun Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü Giresun University Institute of Social Sciences Karadenİz Sosyal Bİlİmler Dergİsİ The Black Sea Journal of Social Sciences Karadenİz Sosyal

Detaylı

XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE

XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE 29-31

Detaylı

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI 24-25 Nisan 2015 ELAZIĞ EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet EROĞLU DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ubeyde İPEK (Kongre Başkanı), Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet EROĞLU (Düzenleme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATIONAL FACULTY Volume: 1 Number: 2 July 2011 ISSN 2146-071X Dergi Sahibi/Owner Trakya Üniversitesi

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin Şimşek YARDIMCI EDİTÖR (ASSOCIATE EDITOR) Dr. Özlem Çakır GELİŞTİRME EDİTÖRÜ (DEVELOPMENT EDITOR) Dr. Soner

Detaylı

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: 95 Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği 2015, Vol. 23(24) ISSN 1305 5577 www.sosyoekonomijournal.org Publisher / : On behalf of

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

QUALITY IN EDUCATIONAL SERVICES; THE PRESCHOOL CONTEXT

QUALITY IN EDUCATIONAL SERVICES; THE PRESCHOOL CONTEXT Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.111-130. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı