1. Girişimcilik. 2. Girişimciliğin Önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Girişimcilik. 2. Girişimciliğin Önemi"

Transkript

1 1. Girişimcilik 1. Türk Dil Kurumu nda girişimci kelimesi üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis ve ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse olarak tanımlanmıştır. Girişimci kelimesi ilk defa 1734 yılında Richard Cantillon tarafından ekonominin faktörlerinden biri olarak kullanılmıştır. Cantillon a göre, girişimci, belirsiz bir fiyata satabilmek için belirli bir fiyattan ürün alan ve böylece üzerine risk alan kişidir. (1) 2. Genel manada anladığımız şekliyle ise Girişimci; ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kar amacıyla riski üzerine alan kişidir. Bunu yaparken de bildiklerine akil ve becerisini de katıp en iyi uygulamanın yani sıra, iş gücü ve sermaye girdilerini en verimli şekilde planlayan, analiz eden ve uygulayan daha sonra da sonuçları denetleyebilendir. Yalnız burada özellikle vurgulanması gereken 1734 yılında yapılan ilk tanımdan bu yana, girişimcilik farklı anlam ve şekillerde kullanılmış olsa da; risk alma unsuru her daim tanımın içinde yer almıştır. Yani girişimcilik her zaman belirli bir riski beraberinde getirmektedir. Girişimcilik ise girişimci olma durumu olarak söylenebilir. 2. Girişimciliğin Önemi li yıllarda küçük firmalar ve girişimcilerin ekonomide etkisi çok anlaşılamamıştır. Küçük firmalar daha çok eski teknoloji kullanan ve amatör bir şekilde yönetilen şirketler olarak düşünülmüştür. Ancak bu görüş 1970 lerden itibaren değişmiştir. Küçük işletmeler ve girişimcilik üzerine yazılan yazılar çoğalmış ve hatta dünya genelinde politika aracı olarak bile kullanılmıştır. (İngiltere deki 3 önemli parti küçük işletmelere yönelik destekler vermişlerdir.) (2) 1970 li yıllardan günümüze kadar gelen girişimcilik desteğinin sebebi, girişimciliğin bir ülkenin ekonomik olarak gelişip kalkınmasında önemli bir faktör olarak görülmesidir. 4. Girişimcilik, işletmeciliğin ve toplumun yapısında bir değişimi başlatır ve geliştirir. Bu değişim büyümeyi ve üretimi artırır. Bu değişim ve gelişme için gerekli faktör ise yenilikçiliktir. Yenilikçilik; hem pazar için yeni mal ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamakta, hem de kurulacak yeni işletmelere yatırım ilgisini çekmektedir. (3) 5. Girişimci bu yenilikçilik yetileri ile yeni fikirlerin oluşturulması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır. Ayrıca yeni sektör ve endüstrilerin doğmasına yol açar. Yeni teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler üzerinden ekonomik büyümeyi hızlandırır. Dolayısıyla girişimci ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinde, istihdam oluşturulmasında ve üretim faaliyetlerinde kritik bir faktördür. Başka bir boyutta ise; üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlayıp, ekonomik kaynakların görece verimsiz ve düşük üretkenlik alanlarından daha verimli yüksek alanlara aktarılmasını sağlar. Bütün bu açılardan bakıldığında girişimcilik kalkınmanın ve sosyal fayda oluşturmanın temel alanı olarak öne çıkmaktadır. 6. Kapitalizm ve Globalleşme ile evrilen 21. Yüzyıl toplumlarının tüketim alışkanlıkları da ciddi bir şekilde farklılaşmıştır. Artık her şey eskiye nazaran çabuk tüketilmekte kısa surede demode olmaktadır. Girişimciler ise bu değişken değerlere çabuk adapte olarak avantaja dönüştürebilirler. Çeviklik girişimciliği tanımlayan

2 değerlerden biridir, ve girişimci bu vasfıyla tüketim temelli hale gelmiş toplumların ihtiyaçlarını konvansiyonel manada is yapanlara göre çok daha iyi bir şekilde karşılayabilir. 7. Öte yandan girişimcilik genç çalışanlara yönelik istihdam sağlar. Yeni mezunlar ve genç çalışanlar kurumsal firmaların çoğunda iş tanımlarının tekdüzeliğinden dolayı iş tatminsizliği yaşayabilirler, ancak girişimcilerle birlikte çalışırken sorumlulukları arttığı ve daha fazla inisiyatif alabildikleri için iş tatmininde de bir artış gözlemlenebilir. (4) 8. Türkiye de kurulu işletmelerin sayıca %99,9 unu KOBİ ler oluşturmaktadır. Maddi boyut çerçevesinde incelendiğinde Kobi`ler istihdamın %76'sini, yatırımların %26,5' ini; KOSGEB verilerine göre ise ihracatın %59,6 sini (aşağıdaki tablo) gerçekleştirmektedirler. Kobiler rakamsal olarak belli sınırlarda olan işletmeler olmakla birlikte yapıları ve özellikleri gereği kurumsal ve büyük ölçekli firmaların minyatür halleri değildir. Kobiler kurumsal firmalara göre çok farklı dinamikler göstermektedirler. Her şeyden öte Kobi yöneticileri bizzat girişimcilerdir. Profesyonel yönetici firmaya maaşı ile bağlıyken kendi işletmesini yöneten girişimci bütün maddi risklerin yani sıra prestijini de firmaya bağlamıştır. Bu bağlamda Kobiler hantal olmayan yapıları ve yöneticilerinin bürokrasiden uzak karar ve inisiyatif alma yetileriyle ülkemiz şartlarında girişimcilikle öncelikli olarak ilişkilendirilmesi gereken yapılardır. Tablo 1 - İşletme Türlerine Göre İhracat Yüzdesi (2011) (5) İşletme Türü İhracat Yüzdesi Kişi Sayısı Micro Ölçekli İşletmeler % kişi Küçük Ölçekli İşletmeler % kişi Orta Ölçekli İşletmeler % kişi Büyük Ölçekli İşletmeler % kişi 3. Dünya ve Türkiye de Girişimcilik yılında 9 adet G20 ülkesinde yapılan araştırmalara göre; KOBİ ler Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %52 si ve istihdamın %64 ü ile ülke ekonomilerinde önemli rol oynamaktadır. Japonya da ise patenti olan firmaların %36 sı 5 yıldan daha az süredir işletilen firmalardan oluşmaktadır. (4) Bu istatistik verileri girişimciliğin dünya genelinde ülkeler arasında öneminin göstergesi sayılabilir. 10. World Economic Forum tarafından yayınlanan The Global Competitiveness Report ta ülkeler ekonomileri açısından 3 fazda değerlendirilmektedir. Bu fazlardan ilki faktör bazlı ekonomilerdir. Faktör bazlı ekonomilerde, ekonomi genel olarak doğal kaynaklara ve düşük işgücü maliyetine bağlıdır. İkinci faz ise verimlilik bazlı ekonomilerdir. Bu ekonomilerde, ekonomi genel olarak verimli üretim yapan sistemlere bağlıdır. Bir diğer ekonomi fazı ise inovasyon bazlı ekonomilerdir ki inovasyona dayalı üretimlerin yapıldığı ülkelerden oluşur. Türkiye bu fazlar içinde verimlilik fazlı ekonomiden inovasyon bazlı ekonomiye geçiş aşamasındadır. (6) Bu sebeple Türkiye nin girişimcilik değerleri inovasyon bazlı ekonomi ve verimlilik bazlı ekonomi değerlerine göre karşılaştırma yapılabilir.

3 Tablo 2 : Ekonomilerin Girişimcilik Değerleri (7) Yeni İş Kurma Oranı Kurulu İş Sahibi Olma Oranı İşi Devam Ettirememe Oranı Türkiye 6 8 3,9 Verimlilik Bazlı Ekonomi Ortalama 5,9 7,2 4,3 İnovasyon Bazlı Ekonomi Ortalama 3 7,2 2,7 11. Küresel Girişimcilik İzleme raporuna göre; Girişimcilik değerlerinde Türkiye verimlilik bazlı ekonomilerin ortalamasına yakın girişimcilik değerleri göstermektedir. Ancak işi devam ettirememe oranlarında verimlilik bazlı ekonomiden iyi bir değere sahip olsa da, inovasyon bazlı ekonomi değerlerine yaklaşması gerekmektedir. Bunun için ise iş devam ettirememe nedenlerine bakılıp çözüm üretilmesi gerekir. 12. Yapılan araştırmalara göre; 2008 yılında işin karlı olmaması girişimcilerin devam etmemesindeki ana sebep olarak gözükse de özellikle 2010 yılı için yapılan araştırmada girişimcilerin finans bulmada sıkıntı çekerek işi devam ettiremediği görülmektedir. Bu bağlamda TR72 Bölgesi nde Girişimciliği artırmak başlığında finansal ve eğitimsel problemlere ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır. (8) Finans Bulmada Problemler Kişisel Sebepler İşin Karlı Olmaması Şirket Devir Fırsatı Başka İş Fırsatı Emeklilik Önceden Planlanılmış Çıkış Kaza Şekil 1:Türkiye'de Girişimcilerin İş Devam Ettirememe Sebepleri (8) 13. İş Yapma Kolaylığı girişimcilik için bir kriter olmasından dolayı; her yıl Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı Listesinde (Ease of Doing Business) 2012 yılında 183 ülkenin iş yapma kolaylık sırası belirlenmiş ve G8 ülkeleri A.B.D. 4, Birleşik Krallık 7, Kanada 13, Almanya 19, Japonya 20, Fransa 29, İtalya 82, ve Rusya 120 sırada yer almıştır. Türkiye ise 2011 yılına göre 2 basamak atlayarak 71. sırada yer almıştır. (9) İtalya ve Rusya dışındaki G8 ülkelerinin bu listede üst sıraları paylaştığı görülmektedir. Özellikle Amerika gibi büyük ekonomilerde yeni iş kurmanın ülke ekonomisi açısından değeri anlaşılmış ve bürokrasiler azaltılmaya çalışılmıştır. Türkiye de de iş kurma kolaylıklarının sağlanması ve yeni girişimcilerin önünün açılması gerekmektedir. 14. BBC tarafından yapılan ülkelerarası Girişimci Dostu Kültürler sıralamasında 24 ülke arasında Türkiye sondan 3. Sırada yer almıştır. Araştırmada kullanılan kriterler; inovasyon ve yenilikçiliğin ülke içinde değeri, iş kurma zorluğu, girişimcilere bakış açısı ve fikirleri hayata geçirmedeki kolaylık olarak verilmiştir. (10) 15. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye; dünya genelinde girişimci dostu ülkeler arasında gerilerde kalmış ve özellikle iş kurma gibi girişimciliğin direkt olarak bağlı olduğu bir noktada gelişmiş ülkeleri geriden takip etmektedir. Bu bağlamda Türkiye de girişimciliği artırıcı, girişimci dostu ülkeler arasına girebilmesini sağlayan radikal değişiklikler gerekmektedir.

4 İrlanda Almanya Yeni Zellanda Birleşik Krallık Danimarka Norveç Avustralya Japonya Kanada İsveç A.B.D. İsviçre İzlanda Hollanda Fransa Finlandiya Belçika Estonya Kore Slovenya İtalya Portekiz Slovak Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti Avusturya Rusya Lüksemburg İspanya Brezilya İsrail Türkiye Yunanistan Macaristan Polonya Şili Meksika Çin Büroktatik Zorluk Sıralaması Şekil 2 : Bürokratik Zorluk Sıralaması (11) 4. TR72 Bölgesinde Girişimcilik 16. TR72 bölgesi Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. Özellikle Kayseri ili Türkiye içinde girişimciliği ile de bilinen bir şehirdir. TÜİK işteki durumuna göre istihdam verilerine göre; TR72 bölgesi genel olarak Türkiye içinde 26 bölgenin ortalaması olan %25 kendi hesabına veya işveren oranını %27 ile geçmektedir. TR72 bölgesinin bu anlamda girişimcilikte Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığının görebiliriz. Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan oranı %49 ile Türkiye ortalaması olan %62 nin bir hayli altında kalmıştır.

5 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Şanlıurfa, Diyarbakır Gaziantep, Adıyaman, Kilis Van, Muş, Bitlis, Hakkari Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Erzurum, Erzincan, Bayburt Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Kastamonu, Çankırı, Sinop Zonguldak, Karabük, Bartın Kayseri, Sivas, Yozgat Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Adana, Mersin Antalya, Isparta, Burdur Konya, Karaman Ankara Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bursa, Eskişehir, Bilecik Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak Aydın, Denizli, Muğla İzmir Balıkesir, Çanakkale Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İstanbul Türkiye 0,34 0,37 0,38 0,46 0,52 0,44 0,43 0,44 0,49 0,53 0,55 0,53 0,51 0,47 0,53 0,49 0,61 0,70 0,64 0,68 0,64 0,65 0,62 0,76 0,71 0,80 0,82 0,33 0,28 0,26 0,29 0,41 0,28 0,31 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,30 0,28 0,30 0,30 0,27 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,25 0,17 0,21 0,17 Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli / Toplam Kendi Hesabına veya işveren / Toplam 0,17 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Şekil 3 : İşteki Durumuna Göre İstihdam (12) yılı on bin kişi başına ekonomik faaliyete göre kurulan ve kapanan şirket, kooperatif ve ticaret ünvanlı işyerleri sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tabloya göre 2012 yılı için TR72 bölgesinde kapanan yer sayısı kurulan yerden daha az olarak 2012 yılında bölge içinde on bin kişi başına yaklaşık 3 işyeri artışı gerçekleşmiştir. Artış olmasına rağmen, bölge yine de Türkiye ortalaması olan on bin kişi başına 5 artış ile Türkiye ortalamasının çok altında kalmıştır. Bu sebeple iller bazında bölgeyi incelersek; Kayseri ilinde 2012 yılı için on bin kişide yaklaşık 3.6, Sivas ilinde 3.2 işyeri sayısı artışı görülürken, Yozgat ilinde ise on bin kişide 1 iş yeri azalmıştır. Bu oranlara baktığımız zaman Kayseri ve Sivas illerinde artış yaşanmasına rağmen Türkiye ortalamasının altında kaldığı, ancak Yozgat ilinde işyerinde pozitif bir artış olması gerekirken on bin kişi başına 1 iş yeri azalması ile 2012 yılı girişimcilik değerleri oldukça düşüktür. Bu sebeplerden dolayı; Türkiye genelini etkileyecek girişimciliği artırıcı önlemlerin yanı sıra bölge bazında girişimciliği artırıcı önlemlerin alınması önemlidir.

6 TR10 TR21 TR22 TR31 TR32 TR33 TR41 TR42 TR51 TR52 TR61 TR62 TR63 TR71 TR72 TR81 TR82 TR83 TR90 TRA1 TRA2 TRB1 TRB2 TRC1 TRC2 TRC3 Kayseri Sivas Yozgat Türkiye Onbin Kişide Kurulan İşletme Sayısı Onbin Kişide Kapanan veya Tasfiye Edilen İşletme Sayısı Şekil 4: Bin Kişi Başına Kurulan - Kapanan İşletme Sayısı (13) 18. İller bazında ekonomik faaliyetler incelendiğinde; çalışan sayısına göre işyeri sayısında, özellikle Kayseri ilinin 10 kişiye kadar olan istihdamlarda işyeri sayısı ile Türkiye de 13. Sırada yer aldığı görülmektedir. Sivas ve Yozgat illeri ise ve işyeri sayısı ile sırasıyla 37. Ve 52. sırada yer almışlardır. Kayseri ilinde sanayinin Sivas ve Yozgat illerine göre daha büyük olduğu göz önüne alındığında, ildeki toplam işyeri sayısına oranına bakmak da önemli olmaktadır çalışanlı işyeri sayısının toplam işyeri sayısına oranı, Kayseri de %87 iken, Sivas ta %80 ve Yozgat ta %82 değerlerindedir. Türkiye ortalamasına bakıldığında ise bu değer %85 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Kayseri nin Türkiye ortalamasının biraz üstünde, Yozgat ve Sivas ın ise altında kaldığı görülmektedir. Buradan çıkarımla, Kayseri ilinde küçük şirketlerin il ekonomisinde Sivas ve Yozgat a göre daha önemli konumda olduğu söylenilebilir. Kayseri ilinin Sivas ve Yozgat illerine göre bu anlamda daha girişimci olduğu düşünülebilir. Ancak yine de Kayseri ilinin de İstanbul, Ankara ve İzmir illeri gibi rakamlara ulaşabilmesi için bölge girişimciliği artırıcı etkenlerden yararlanması gerekmektedir Kişi Çalışanlı Şirket Sayısına Göre Sıralama Tablo 3 : İller Bazında Çalışan Kişi Sayısına Göre Şirket Sayısı (14) İller 1 Kişi 2-3 Kişi 4-6 Kişi 7-9 Kişi Toplam 1-10 Kişi Total 1-10 Kişi Çalışanlı Şirket Sayısının Toplam Şirket Sayısına Oranı (Yüzde) 1 İstanbul ,5 2 Ankara ,3 3 İzmir ,2 4 Bursa ,7

7 5 Antalya ,1 6 Konya ,4 7 Adana ,2 8 Kocaeli ,3 9 Mersin ,4 10 Muğla ,1 11 Gaziantep ,6 12 Balıkesir ,3 13 Kayseri , Sivas , Yozgat , Hakkari ,4 Türkiye ,2 19. İl bazında girişimcilik göstergelerinden biri de; ilin çıkarmış olduğu büyük şirket sayısıdır. İlden çıkan hızlı büyüyen şirketler, büyük şirketler ildeki girişimcilerin büyüyebilmesi için gerekli ekosisteminin var olduğu sonucunu gösterebilir. AllWorld, ISO 500, ISO , Capital 500, Forbes 500 gibi listelerde bulunan şirket sayılarına bakıldığında; listelerde başı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli illerinin aldığı görülmektedir. TR72 bölgesinden Kayseri ili başarılı sanayisi ile öne çıkan iller arasında gelmektedir. Ancak aynısı Yozgat ve Sivas illeri için söylenememektedir. Sivas ili ISO 500 e 2 şirket ile girerken, Yozgat ili ISO listesine 1 şirket ile girebilmiştir. Tablo 4 : AllWorld 100, Fortune 500, ISO 500, Capital 500 Listeleri İllere Göre Dağılımı (15) AllWorld 100 Türkiye Fortune ISO ISO Capital İl Sayı İl Sayı Bölge Sayı Bölge Sayı İl Sayı İstanbul 37 İstanbul 258 İstanbul 193 İstanbul 183 İstanbul 278 Ankara 15 Ankara 53 Kocaeli 33 Ege Bölgesi 41 Ankara 31 İzmir 15 İzmir 27 Ege Bölgesi 32 Bursa 33 İzmir 28 Kocaeli 5 Bursa 26 Ankara 27 Kocaeli 24 Bursa 28 K.Maraş 3 Kocaeli 20 Bursa 22 Gaziantep 24 Kocaeli 23 Gaziantep 3 Gaziantep 15 Gaziantep 19 Ankara 22 Kayseri 13 Bursa 3 Kayseri 13 Kamu 13 Kayseri 17 Gaziantep 12 Kayseri 2 Denizli 11 Kayseri 12 Adana 17 Adana 8 Mersin 2 Konya 7 Adana 12 Konya 15 Eskişehir 7 Denizli 2 Adana 6 Denizli 11 K.Maraş 9 Hatay 7 Osmaniye 1 Antalya 5 Konya 8 Denizli 9 Manisa 6 Tekirdağ 1 Balıkesir 5 Balıkesir 7 Mersin 8 Denizli 6 Sivas 1 Manisa 5 Dörtyol 7 Balıkesir 7 Balıkesir 5 Adıyaman 1 Mersin 5 Manisa 7 Aydın 6 Antalya 5 Konya 1 K.Maraş 4 Sakarya 4 Trabzon 1 Bolu 3 Sivas 2 Yozgat 1 Konya 4

8 20. Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketler araştırması olan AllWorld Türkiye listesine ilk 100 şirket içinde Bölgeden 3 şirket girmiştir. Bu şirketler arasından, BRN Yatak yıllık ortalama %218 büyüme ile 20., Anadolu Tıp yıllık %113 büyüme ile 37. ve Ahad Dayanıklı Tüketim Malları yıllık ortalama %95 büyüme ile 45. Sırada yer almıştır. TR72 bölgesinde özellikle büyümesini hızlı bir biçimde gerçekleştiren ve bölgede kısa zamanda ekonomik anlamda, istihdam anlamında fark yaratacak şirketlerin sayısının artması gerekmektedir. 21. Bölgede girişimciliği etkileyen diğer bir husus ise bölgedeki arge ve yenilikçilik kapasitesidir. Yıllara göre patent başvuru sayılarının il bazında trendine bakılacak olursa, Yozgat ın yıllar içinde başvuru sayısında değişiklik olmadığı söylenebilir. Sivas ilinde ise 2012 yılında özellikle bir artış gözlenmiştir. Bölgede patent başvurusunda öne çıkan il 2012 yılında 70 başvuru ile Kayseri ilidir. Ancak yine de bölge 3 il toplamında dahi öne çıkan İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli illerinin oldukça gerisinde kalmıştır İSTANBUL ANKARA BURSA İZMİR KOCAELİ KAYSERİ SİVAS YOZGAT KAYSERİ SİVAS YOZGAT Şekil 5 : Yıllara ve İllere Göre Patent Başvuru Sayıları (16) Tablo 5 : 2012 İller Bazında Patent Başvuru, Tescil ve Marka Tescil Sayıları 2012 Patent Başvuru Sayısına Göre Sıra İller 2012 Patent Başvuru Sayısı 2012 Patent Tescil Sayısı 1 İSTANBUL ANKARA BURSA İZMİR KOCAELİ KONYA TEKİRDAĞ MANİSA ANTALYA KAYSERİ SİVAS YOZGAT Marka Tescil Sayısı

9 22. İller bazında 2012 yılı patent başvuru, tescil ve marka tescil sayıları incelendiğinde, bölgede yine Kayseri ilinin öne çıktığı, Sivas ilinin de diğer göstergelere göre daha iyi sıralamayı yakaladığı ancak Yozgat ilinin oldukça geride kaldığı görülmektedir. Arge ve yenilikçiliği etkileyen en önemli unsurlardan biri bölgede yaşayan nüfusun eğitim durumudur. Özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı yenilikçiliği etkileyen unsurlardandır. 23. Girişimciliğin artmasını sağlayan unsurlardan biri, bölgede bulunan Teknopark oluşumlarıdır. TR72 Bölgesi nde Kayseri İli nde Erciyes Teknopark ve Sivas İli nde Cumhuriyet Teknokent bulunmaktadır. Yozgat ilinde de teknopark kurma amaçlı adımlar atılmaya başlanmıştır. (17) Erciyes Teknopark, içinde barındırdığı yaklaşık 140 firma ve üniversite sanayi arasında köprü görevi üstlenecek olan Teknoloji Transfer Ofisi ile Kayseri ilinde girişimciliğe ve arge inovasyona hizmet etmeye devam etmektedir. Cumhuriyet Teknopark barındırdığı 20 firma ve yine üniversite sanayi işbirliğinde köprü görevi üstlenecek olan Teknoloji Transfer Ofisi ile hizmetlerine devam etmektedir. Yozgat ilinde teknopark oluşturulması projesinin hızlandırılarak hayata geçirilmesi önemlidir. 5. TR72 Bölgesinde Girişimciliği Artırmak 24. Girişimciliğin gelişmesi, sosyo-ekonomik kalkınma ile bağdaştırılabileceği için ulusal ve bölgesel kalkınmada girişimciliğin önemi büyük olacaktır. Girişimciliğin artırılmasında, girişimciliğin oluşmasına olanak sağlayan 3 temel faktörün; ekosistem, kültür ve finansman iyileştirilmesi etkili olacaktır. (4) 5.1 Verimli bir Ekosistem Oluşturma 25. Ekosistem, bir ülkede fikri hakların korunurluğundan, o ülkenin genel eğitim seviyesine, vergi oranına, iş kurma kolaylığı ve geçecek süreye, o işi kurarken yatırılacak ana sermayeye, genel olarak ülke politikaları ve çevresel etkenlere bağlıdır. Bir yazılım firması kurmak için ilk akla Silikon Vadisinin gelmesinin sebebi, Silikon Vadisi nde yazılım ekosisteminin iyi gelişmiş olmasına bağlıdır. Dünyada bilgi teknoloji çalışanlarının en yüksek yoğunlukta olduğu bölge olması ve bilgi yoğunluğu sebebiyle, fikir olarak yeni iş kurmak isteyen girişimcileri en çok çeken bölgelerden biridir. TR72 bölgesinin Mobilya imalatı, fabrikasyon metal ürünleri, gıda ve içecek, madencilik, tekstil sektörlerinde bir ekosistem oluşturmaya yönelik bir plan yapılarak, hem bölgesel gelişmeyi hızlandırıcı hem de yeni girişim sayılarının artışı ile ulusal kalkınmada bir katkı sağlanabilir. 26. Ekosistemin oluşmasını sağlayan etkenlerden biri de eğitimin kalitesi ve eğitilmiş insan sayısıdır. TR72 bölgesinin sınırları içerisinde 6 adet üniversite bulunmaktadır. Üniversitelerde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Maden Mühendisliği gibi bölümler bulunsa da sektör spesifik Mobilya Tasarım gibi bölümlerin açılması bölgeye fayda sağlayabilir. Ayrıca daha önce Hindistan da başlatılmış olan Girişimcilik ve Aile Şirketi MBA Programı gibi programların bölgeye kazandırılarak özellikle aile şirketlerinin yoğun olarak görüldüğü bölgede kurumsallaşma ve bu yolda yenilikçilik sağlanabilir. 27. Ülke ve bölge ekosistemine bir diğer etken Özel Sektör Üniversite iş birliğidir. Üniversitede araştırma yapan öğretim görevlilerinin aynı zamanda yeni teknoloji üretmesine, bu teknolojinin topluma aktarılmasına teşvik edilmesine ve sanayinin de teknoloji ithalinden teknoloji ihracatına dönüşmesini Özel Sektör Sanayi iş birlikleri sağlayabilir. Bu birlikleri sağlamak için Türkiye de kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) aktivitelerinden TR72 bölgesinin maksimum şekilde faydalanması ve yapılacak olan yeni çalıştaylarda TR72

10 bölgesi merkez üssü olarak kullanılması, bu bölgede öğretim görevlileri ve sanayiciler arasında artı bir uyum sağlayabilir ve bölgeden yeni teknolojilerin ya da yeni pazarların çıkmasını sağlayabilir. 5.2 Halkın Girişimcilik düşüncesini benimsemesi 28. Girişimci bir toplumun oluşması için, girişimcilik kavramının topluma küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi, anlatılması, ilerleyen yıllarda yeni girişimcilerin çıkması için önemli bir donedir. Bill Gates in 17 yaşında, Mark Zuckerberg in de üniversite öğrencisi iken kendi işlerini kurmasının, genç yaşlarda kafalarında oluşan girişimcilik anlayışından ileri geldiği savunulabilir. Genç beyinlerin ekonomiye katkı sağlamadaki potansiyeli bu bağlamda yadsınamaz konumdadır. Gelişmiş ülkelerde İlköğretim ve ortaöğretim seviyelerinden itibaren girişimcilik öğretilmeye çalışılmaktadır. Amerika da bulunan girişimciliği öğretme amaçlı kurulan ulusal vakıf (The National Foundation for Teaching Entrepreneurship) ile Amerikalı küçük çocuklara, Arz-Talep-Envanter-Pazarlama gibi terimler öğretilirken, uygulamalı olarak girişimcilik de gösterilmektedir. Sadece limonata standları değil, saç bakım ürünleri pazarlaması gibi birçok örneği ile daha küçük yaşlardan ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. (18) 29. Dünyada köklü bir vakfın uzantısı olan ve İstanbul da faaliyet gösteren Genç Başarı Eğitim Vakfı, ve 3. ve 5. sınıflarda işletme ve ekonomi dersleri vermektedir. TR72 bölgesi için Vakıf ile iletişime geçilerek bu bölgede de uygulamalar yapılması sağlanabilir. 30. Girişimciliğin kültür olarak benimsenmesi için bir başka yol, ulusal çapta paneller düzenlenerek ünlü girişimcilerin davet edilerek bölge halkına artı bir vizyon katmasıdır. Seminerlere davet edilen girişimcilerin tecrübelerinden yararlanılacağı gibi bölge halkına ilham da vermiş olacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir bölgelerinde Girişimcilik Konferansları, Start-Up Panelleri düzenlenerek, Facebook, Google gibi dünyaca ünlü firmalardan konuşmacılar getirilmektedir. Bu anlamda Sivas ilinde Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi olduğu görülmüştür. Aynı zamanda Melikşah Üniversitesi tarafından İçindeki Girişimciyi Çıkar konulu söyleşiyi organize ederek Ali Sabancı gibi Türkiye de girişimciliğin öncü simalarını getirmiştir. (19) Bu tarz bir çalışmaya benzer olarak bölge içinde girişimcilik kültürünün benimsenmesi için ulusal boyutta bir zirvenin Ajans öncülüğünde yapılarak dünyaca ünlü ya da Türkiye de büyük başarılara imza atmış Girişimcilerin katılımının sağlanması bölge için özellikle Sivas ve Yozgat illerinde girişimciliği artırıcı etkenlerden olabilir. 31. Bir başka pozitif etkiye sahip etken de Girişimcilik yarışmaları düzenlemek olacaktır. NTV tarafından düzenlenen ve birinciye 570 bin TL gibi para ödülü verilen Bir Fikrin mi Var? isimli Girişimcilik yarışması ulusal anlamda çok konuşulmuş, özellikle jürisiyle adından söz ettirmiştir. Bu tarz girişimcilik yarışmaları Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden çıkmış önemli iş adamları desteği ile bölgede düzenlenebilirse bölge için yeni pazarlar açılmasını sağlayabilir, bölgenin yenilikçi yönünün güçlendirebilir, kalkınmaya destek olabilir. 5.3 Yeni yatırımlara destekler yapılması 32. Bir girişimciliğin uzun ömürlü olup yıllar boyu devam edebilmesinin temel koşullarından biri finansman sıkıntısına düşmeden devam edebilmesinden geçer. Girişimciliklerin kurulması ile birlikte sürdürülebilir olması da çok önemlidir yılında Türkiye de kurulan Şirket/Kurum/Ticari kar amaçlı iş yeri sayısı iken, kapan sayısı

11 42814 ile neredeyse yarı sayıyı vermektedir. Bu nedenle Türkiye ve TR72 bölgesinde girişimciliği desteklerken, sürdürülebilir desteğin verilmesi önemlidir. Şekil 1 de bahsedildiği gibi, Türkiye de iş devam ettirememe sebeplerinden en çok öne çıkanı finansal sıkıntılardır. Bu amaçla yeni yatırımların desteklenmesi önemlidir. Yeni yatırımlara destekler; Vakıf ve kurumlardan verilen hibe / kredi ve girişim sermayesi /melek yatırımcılar aracılığıyla yapılabilir Hibe ve Krediler 33. Devlet tarafından belirli kurumlar ve vakıflar aracılığıyla, her yıl binlerce küçük işletmelerin, girişimcilerin yararlanabileceği hibe ve kredi programları açılmaktadır yılı KOSGEB destek tutarı 297 milyon TL olup başvuru yapan işletmelerden projesi/işletmesi yeterli olanlara destek sağlamıştır. Aynı şekilde birçok kurumun yapmış olduğu programlar dolayısıyla Türkiye de girişimciliğin artırılması hedeflenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın girişimciliği ve istihdamı için TL ye kadar 8 yılda ödemeli faizsiz kredi imkanı TUBITAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı çerçevesinde Eğitim ve hibe desteği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ile 100 bin TL ye kadar hibe desteği KOSGEB Geri ödemesiz 30 bin TL, geri ödemeli 70 bin TL, toplamda 100 bin TL ye kadar destek Kalkınma Ajansları, Mali Destek Programları kapsamında Hibe, Avrupa Birliği Hibe fonları ve AB Hibe programları gibi 34. Kredi ve hibeler ile ilgili olarak bölgede yapılabilecek çalışmalar, bu destekler ile ilgili bölge halkının bilinçlendirilmesi ve bütün verilen desteklerin tek bir dökümanda toplanılarak, dijital ve kitapçık formatta özellikle OSB gibi girişim yoğunluklarının yüksek olduğu ve desteğe ihtiyacı olabilecek bölgelere gönderilmesi olabilir. Trafiğin kesiştiği önemli merkezlerde başvuru yapılmasına yönelik tanıtımlar ve başvuru tarihleri yaklaşanlar için uyarı pankartları asılabilir. Bölgede yapılabilecek bu tarz çalışmalar, hem başvuru sayısının hem de destek alan proje sayısını artıracaktır ki, bu da girişimciliğin hem sürdürebilirliğini hem de artışını sağlayabilir Girişim Sermayesi Girişim Sermayesi 35. European Private Equity&Venture Capital Association EVCA nın 2007 tarihli bir çalışmasına göre; Avrupa da KOBİ lerin %29 u temel hedeflerini büyüme olarak belirlerken çok azı bunu nasıl sağlayabilecekleri hakkında bilgi sahibidir. Finansman desteğini alırken, yönlendirme, ağ bağlantılarının kullanılması, iş bilgisine erişim gibi maddi olmayan destekler girişimciler için finansmanı çok boyutlu hale getirdiğinden çok önemlidir. Girişim Sermayesi, genç girişimcilere yatırım yapmak isteyen yatırımcıları deneyimli bir yöneticinin koordinasyonunda toplayarak,

12 hem yatırımcıların karını hedefleyen, hem de yöneticinin yönlendirmeleri ile girişimcilerin doğru insanlarla tanışıp, doğru yatırım kararları alıp, profesyonel bir şekilde şirket yönetmelerine imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda yeni teknolojinin ve yeni ürünün piyasada tutulmasının ardından getirisi de yüksek olacağı için yatırımcılar açısından da caziptir. Daha önce girişim sermayesi ile büyümüş şirketlerden Intel, Apple gibi dünya devi örnekler verilebilir. Girişim sermayesi fonlarının yöneticileri, tecrübeleri, networkleri ve iş hayatındaki başarıları ile yatırım yapılan firmaya katkı sağlar. Bu katkılar, yeni müşterilerden yeni yatırımcılar bulmak, insan kaynakları gibi çok farklı alanlarda olabilir. Öz kaynak eksikliğinde arayışa giren girişimciler için Girişim Sermayesi hem finans hem de danışmanlık hizmetinden dolayı klasik kurum hibelerinden ayrılmaktadır. 36. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Turkven Private Equity, KOBI Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi girişim sermayesi şirketleri Türkiye de mevcut olup yatırımlarına devam etmektedir yılında 65 olan Girişim Sermayeli firma sayısı 2010 yılında 124 e ulaşmıştır. 124 firmanın 48 i ihracat yapmaktadır ve ihracat rakamları 1milyar 300 milyon TL yi aşmıştır. Girişim Sermayesi öncesi ve sonrası rakamlar incelendiğinde ise %220 lik bir artış gözlemlenmiştir. (20) Bu bağlamda girişim sermayesi firmalarının artışının ekonomik gelişmeyi pozitif etkileyeceği görülmektedir. Girişim sermayesi firmalarının artışı için yurtdışında yapılmış ve başarılı olmuş birkaç örnek incelenebilir ve uygunluk analizinden sonra Türkiye ve TR72 bölgesinde uygulanabilir. Özellikle Amerika da 150 den fazla eyalette uygulanan ve yerel girişim sermayesi artışını sağlayan girişimcilik sermayesi destek programı; belediyeler iş birliği ile uygulanabilir ve bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayabilir. Program eyaletin vergileri teminat göstererek bankalardan çok düşük faizli kredi alması ve alınan krediyi değişik girişim sermayesi fonlarına yatırmasıdır. Yeni işlerin ve yatırımların eyaletteki vergiye katkısı, büyük oranda ödenen banka faizini ve programın giderini karşılamaktadır. Tablo 6 - Türkiye Girişim Sermayeli Firma Sayıları ve İhracat Değerleri (20) Yıl İhracat Miktarı ($) Firma Sayısı Melek Yatırımcılık 37. Türkiye Melek Yatırımcılık kavramını ulusal çapta ilk kez Dragon s Den Türkiye yarışma programı ile tanıdı. Girişimcilikleriyle ünlü 5 yatırımcıdan hisse karşılığında maddi destek almak isteyen yarışmacıların işlerini anlattığı ve yatırım almaya çalıştığı bir yarışma programıydı. Melek yatırımcı; kendi kaynakları ile, başlangıç veya çekirdek

13 aşamasındaki girişimcilere tecrübe, network ve Pazar bilgisini aktararak destek olan yatırımcılardır. Düşük maliyet ile şirkette belirli bir hisse senedi edinerek, şirketin profesyonelleşmesinde tecrübelerini koyarak yeni ürün ve teknoloji geliştirmesinde, karlılığın artmasında ve nakit akışı hızlanmasında önemli bir rol oynar. Yeni yatırımlar için de uygun zamanda şirket hisselerini satar, böylece şirketten ayrılır. Melek yatırımcının Girişim Sermayesinden farkı, finansal desteğin görece düşük olması, tek yatırımcı olarak hareket etmesi ve yılda yapılan yatırım sayısının girişim sermaye fonlarının çok altında kalmasıdır. Türkiye de Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği, Endeavor Türkiye, Galata Business Angels gibi Melek Yatırımcı Ağları mevcuttur. TR72 bölgesinde özellikle büyük sanayicilerin bireysel melek yatırımcı olabilmesi ile ilgili çalıştaylar yapılarak, bölgede melek yatırımcılık başlaması sağlanabilir. 6. Sonuç li yıllardan itibaren ekonomide girişimciliğin önemi ekonomistler tarafından vurgulanmaktadır. Girişimciliği Türkiye ve TR72 bölgesinde geliştirebilmek için girişimcilik ekosistemi, halkın kültür olarak girişimciliği benimsemesini ve finansman kaynakları iyileştirilebilir. Ekosistem; nicelik ve nitelik bakımından yüksek istihdam, özel sektör- sanayi iş birliği, iş kurma kolaylığı ve bölgeye has ekonomi oluşturma ile çözülebilir. Kültür olarak girişimciliğin benimsetilmesi ; ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde Girişimcilik dersleri verilmesi, bölgede Ulusal Çapta Girişimcilik Panelleri düzenlenmesi ve bölgede Girişimcilik yarışmaları düzenlenmesi ile sağlanabilir. Finansman kaynaklarının iyileştirilmesi ise verilen hibe ve kredilerin tanıtılması ve girişim sermayesi/melek yatırımcılığın artırılması ile olabilir. Girişimcilikte Örnek Ülke Amerika: 39. Amerika Birleşik Devletleri girişimcilikte öne çıkan ülkelerden biridir yılları arası her ay ortalama küçük işletmenin kurulduğu ülkede birçoğu hızlı büyümeyi yakalamış, hatta Google ve Facebook gibi milyonlarca kullanıcısı olan ve bilinen şirketler çıkarmıştır. Amerika nın bu başarılı grafiği oluşturmaktaki avantajları öncelikle insanlarda girişimciliğe ve başarı/başarısızlığa bakış açısıdır. Başarısız olmak çoğu ülkede sosyal olarak iyi karşılanmazken özellikle Amerika/Silikon Vadisi nde başarısızlık bir onur göstergesi kabul edilmektedir. Bir diğer avantaj ise Amerika da girişim sermayesi şirketlerinin 1945 ten günümüze olgun bir sektör olmasıdır yılında girişim sermayesi şirket desteği almış şirketler GSYİH nın %17 si ve istihdamın da %9 unu oluşturmuştur. Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü olması da avantajlar arasında sıralanabilir. Silikon Vadisi nde kurulu şirketlerin %50 ye yakınının köklerinin üniversiteye dayanması bu teze kanıt olarak gösterilebilir. Üniversiteler bünyelerinde bulundurdukları bilim parkları, teknoloji ofisleri, kuluçka merkezleri ve girişim sermayeleri ile girişimcilerin destekçisi konumdadır. Amerika nın beyin göçünün en yoğun yaşandığı ülke olması da girişimcilik açısından önemli bir avantajdır yılında yapılmış olan patent başvurularının %25 i yabancı uyrukludur. Tüketici alışkanlıkları da Amerika da bir avantaj olarak gösterilebilir. Amerika halkının yeni ürünlere açık olması ve çabuk adapte olması da Amerika daki girişimcilerin avantajlarındandır. Apple ın ilk haftasonunda Amerika da yarım milyon IPhone satması tüketici alışkanlıklarının açıklamalarından olabilir. (21)

14 Kaynakça 1. Vikipedi. Entrepreneur. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 17 Aralık Wilson, Strokes &. Small Business Management and Entrepreneurship Öztürk, Doç. Dr. İbrahim. İGİAD Girişimcilik Raporu McKinsey & Company. The Power of Many, Realizing the socio economic potential of entrepreneurs in the 21st century TÜİK. Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri. *Çevrimiçi+ 6. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report Global Entrepreneurship Monitor Global Report Entrepreneurship in Turkey The World Bank. Doing Business BBC. BBC Entrepreneurs face global challenges. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 24 Aralık OECD. Entrepreneurs at a Glance TÜİK. Hanehalkı İşgücü İstatistikleri TOBB. Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri, Aralık SGK Aylık Bülteni, 2012 Aralık. SGK All World Türkiye. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 29 Nisan Türk Patent Enstitüsü. İstatistikler. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 26 Nisan Bozok Üniversitesi. İletişim Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü. *Çevrimiçi Forbes. Grade-School Entrepreneurs. *Çevrimiçi+ 22 Nisan *Alıntı Tarihi: 9 Ocak Melikşah Üniversitesi. Etkinlikler. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 9 Ocak TTGV. Girişim Sermayesi : Türkiye İçin Çıkarımlar ve Öneriler The Economist. The United States of Entrepreneurs. *Çevrimiçi+ 12 Mart *Alıntı Tarihi: 27 Aralık

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı