YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ"

Transkript

1 YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin KUBAT Yrd.Doç.Dr. Gültekin ÇAĞIL TEMMUZ 2011 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ / ESENTEPE - SAKARYA

2 ii

3 SUNUġ Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi ni (YAEM'2011) Temmuz 2011 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak Üniversitemiz Esentepe Kampüsünde düzenlemekten memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz. Kongre programında yer alan paralel ve özel oturumlarda ve panellerde yapılacak tartıģmaların "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" teması ıģığında geçmesi planlanmıģtır. Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği konularındaki teorik ve uygulama alanlarında yapılan çalıģmaların paylaģılması, bu çalıģmalarda karģılaģılan problemlerin ortaya konulması ve bu problemlere bulunacak çözüm yolları çerçevesinde yapılacak iyileģtirilmelerin belirlenmesi için YAEM'2011 Kongresi iyi bir fırsat oluģturmuģtur. ġüphesiz bu çalıģmaların Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği alanındaki araģtırmalara ve ülkemizin bu alanlardaki geliģme ve ilerlemesine katkıda bulunacağı çok açıktır. Düzenlediğimiz 31. YAEM'2011 Kongresine teorik ve gerçek dünya problemlerine yönelik çalıģmalarıyla katkıda bulunan ülkemiz üniversitelerinden ve çeģitli kuruluģlardan akademisyenlerin, araģtırmacıların, öğrencilerin ve iģ dünyası temsilcilerinin "Paralel ve Özel Oturumlara, Panellere, YAD Uygulama Ödülü ve Öğrenci Proje Yarışmasına" katılımını teģvik ederek Kongre nin daha verimli ve baģarılı geçmesine çalıģılmıģtır. Kongreye, değerlendirilmek üzere 394 bildiri gönderilmiģ, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu bildirilerden 337 i sunulmak üzere kongre programında yer almıģtır. 60 bildirinin dili Ġngilizce, geri kalan 277 bildirinin dili ise Türkçe'dir. Bildirilerin, 10 salon kullanılarak, 96 oturumda sunulması planlanmıģtır. Sunumların yapılacağı oturumlar Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği alanlarındaki 26 farklı konuya dağılmıģtır. Bu oturumlar içerisinde Endüstride YAEM Uygulamaları ve ĠĢ Dünyasında BiliĢim Uygulamaları en fazla bildirinin yer aldığı oturumlar olurken, bildiri yoğunluğu açısından Çizelgeleme, Benzetim, Çok Amaçlı Karar Verme, Yapay Zeka Uygulamaları, Matematik Programlama, Sezgisel Yöntemler, Lojistik/Tersine Lojistik, Ġstatistiksel Uygulamalar, Sağlık Sistemleri ve Kalite Yönetimi bu oturumları izlemektedir. Kongrede, ana temayı esas alan, katılımcıların deneyim ve birikimlerini paylaģacakları ortak tartıģma ortamları oluģturulması amacıyla; BiliĢim Çağında Eğitim Sistemleri ve Teknolojileri, BiliĢim Teknolojilerindeki GeliĢmelerin Sağlık Sistemlerine Etkisi, BiliĢim Çağında Endüstri Mühendisliği Eğitimi, Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinde Sektörel Kümelenmelerin Önemi, Kent Lojistiği Panelleri organize edilmiģtir. AraĢtırmacı ve uygulamacıların Yöneylem AraĢtırması/Endüstri Mühendisliği konularına ilgilerini çekmek amacıyla düzenlenen YAD (Yöneylem AraĢtırması Derneği) Uygulama Ödülü YarıĢmasına baģvuran 4 proje finale kalmıģtır. Özellikle lisans öğrencilerinin Yöneylem AraĢtırması/Endüstri Mühendisliği konularında uygulamaya dönük araģtırma yapmalarını teģvik kapsamında düzenlenen Öğrenci Proje YarıĢması'na 55 proje baģvurusu yapılmıģ, proje jürisi bu projeler içerisinden 12 sini finale kalmaya değer bulmuģtur. Kongre programı kapsamında düzenlenen Paralel ve Özel Oturum, Panel, Ödüllü YarıĢmalar ve diğer aktivitelere 500 ün üzerinde katılımcının katılması beklenmektedir. Çoğunluğu Üniversitelerimizin Endüstri Mühendisliği, ĠĢletme Mühendisliği, ĠĢletme, Ġktisat Bölümlerinden olmakla birlikte diğer bölümlerin yanı sıra özel ve kamu olmak üzere çeģitli kurum ve kuruluģlardan katılımcılar ve ayrıca yurt dıģındaki Üniversitelerden araģtırmacı ve akademisyenler de Kongremize katılacaktır. iii

4 Kongremiz programında yer alan, paralel ve özel oturumlara, panellere, yarıģmalara ve diğer faaliyetlere; Oturum BaĢkanı, Panel Üyesi, Bildiri Sunucusu, YarıĢma Jüri Üyesi, YarıĢmacı ve dinleyici olarak Üniversitelerimizden, Sanayiden, ĠĢ Dünyasının çeģitli sektörlerinden, özel ve kamu kuruluģlarımızdan katkı veren tüm katılımcılara teģekkürü bir borç biliriz. Kongrenin baģarıyla hazırlanmasına katkı veren ve desteklerini esirgemeyen; Sakarya Üniversitemizin Rektörüne ve üst yönetimine, Kongre ve Kültür Merkezi Yönetimi ve görevlilerine, TÜBĠTAK' a, BOYDAK Holding'e, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli ġubesine, Ahsen Pastanelerine, GeliĢim Ofset'e, Tarakçıoğulları Limited ġirketin e, Dijitalis ve Likom Yazılım firmalarına teģekkür ederiz. Kongre nin duyurulmasından itibaren Kongre web sitesinin hazırlanmasına ve geliģtirilmesine özveriyle katkı veren, düzenleme faaliyetlerine katılımcı ve paylaģımcı bir anlayıģla katılan, destekleyen kurul ve komitelerde görev alan mesai arkadaģlarımıza, öğrencilerimize, diğer Üniversite ve kuruluģlardan organizasyona katkı veren kurul üyelerine, Kongrenin baģarısı için oluģan sinerjideki büyük paylarından dolayı Ģükranlarımızı sunarız. Prof.Dr. Harun TAġKIN YAEM'2011 Kongre BaĢkanı Prof.Dr. Orhan TORKUL YAEM'2011 Program Komitesi BaĢkanı Doç.Dr. Cemalettin KUBAT YAEM'2011 Organizasyon Komitesi BaĢkanı iv

5 YAEM'2011 KURULLAR ONUR KURULU Prof. Dr. Muzaffer Elmas (SAÜ Rektörü), Prof. Dr. Ġlhami Karayalçın (ĠTÜ), Prof. Dr. Burhan TürkĢen (TOBB-ETÜ), Prof. Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Ü.), Prof. Dr. Zekai ġen (ĠTÜ), Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu (TOBB-ETÜ) KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Harun TaĢkın (SAÜ) DÜZENLEME KURULU Organizasyon Komitesi Doç.Dr. Cemalettin Kubat (BaĢkan, SAÜ), Yrd.Doç.Dr.Gültekin Çağıl (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Ufuk Kula (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Adem Göleç (Erciyes Ü.) Yrd.Doç.Dr.Ayten Yılmaz Yalçıner (SAÜ), Yrd.Doç.Dr.Tuba C.Kahveci (SAÜ), Program Komitesi Prof.Dr. Orhan Torkul (BaĢkan, SAÜ), Prof.Dr. Taner Bilgiç (YAD, Boğaziçi Ü.), Prof.Dr. Ercan Öztemel (Marmara Ü.), Yrd.Doç.Dr. Özer Uygun (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Seher Arslankaya (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Tülay Korkusuz Polat (SAÜ) Yerel Düzenleme Kurulu Yrd.Doç.Dr. Rıza Adalı (SAÜ), Öğr.Gör. Erkal Etçioğlu (SAÜ), ArĢ.Gör. M.Fatih TaĢkın (SAÜ), ArĢ.Gör. Beyazıt Ocaktan (SAÜ), ArĢ.Gör. Elif Elçin Günay (SAÜ), ArĢ.Gör. Mehmet TaĢ (SAÜ), ArĢ.Gör.Sena Kır (SAÜ), ArĢ.Gör.Ünal.A.Kahraman (Artvin Ç.Ü.), ArĢ.Gör. RaĢit Cesur (SAÜ), ArĢ.Gör. Abdullah H.Kökçam (SAÜ), ArĢ.Gör. Alper Kiraz (SAÜ), ArĢ.Gör. M.Bilgehan Erdem(SAÜ), ArĢ.Gör. Kadriye Ergün(SAÜ), Uzman Neslihan Açıkgöz (SAÜ), Uzman Gizem Ġlyas (SAÜ), Uzman Hakan Yalçıner (SAÜ), Uzman ġehzat Açıkgöz (SAÜ), ArĢ.Gör. Murat Sarı (SAÜ), ArĢ.Gör. Gökhan Erdir (SAÜ), Seda Yılmazer (SAÜ) v

6 Yerel Destek Komitesi Yrd.Doç.Dr. Semra Boran(SAÜ), Yrd.Doç.Dr. H.ReĢit Yazgan (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Ġpek (SAÜ), Yrd.Doç.Dr.Esra Tekez (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Tijen Över Özçelik (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir Hızıroğlu (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Alper Göksu (SAÜ) BİLİM KURULU Prof.Dr. Harun TaĢkın (SAÜ), Prof.Dr. Türkay Dereli (Gaziantep Ü.), Prof.Dr. Alparslan Fığlalı (Kocaeli Ü.), Prof.Dr. Zerrin Aladağ (Kocaeli Ü.), Prof.Dr. GüneĢ Gençyılmaz (Ġst. Aydın Ü.), Prof.Dr. Ramazan Yaman (Balıkesir Ü.), Prof.Dr. Ġ.Hakkı Cedimoğlu (SAÜ), Doç.Dr. Tarık Çakar (SAÜ), Doç.Dr. Ġbrahim Çil (SAÜ) AKADEMİK DANIŞMA KURULU Ġlhan Düzgün (Makina Müh. Odası Sakarya ġb.), Ahmet Peker (Selçuk Ü.), Ahmet KürĢad Türker (Kırıkkale Ü.), Ali Türkyılmaz (Fatih Ü.), Alparslan Fığlalı (Kocaeli Ü.), Arslan M. Örnek (Ġzmir Ekonomi Ü.), AĢkıner Güngör (Pamukkale Ü.), Berna Dengiz (BaĢkent Ü.), Cengiz Kahraman (ĠTÜ), Emin Kahya (Osmangazi Ü.), Ercüment N. Dizdar (Karabük Ü.), Erdal Emel (Uludağ Ü.), Erhan Erkut (Özyeğin Ü.), Fikri Karaesmen (Koç Ü.), Füsun Ülengin (DoğuĢ Ü.), G. Miraç Bayhan (Dokuz Eylül Ü.), Gökhan Ġzbırak (Doğu Akdeniz Ü.), Gültekin Özdemir (Süleyman Demirel Ü.), GüneĢ Gençyılmaz (Ġstanbul Aydın Ü.), H. Ziya Ulukan (Galatasaray Ü.), Halit Kasa (Okan Ü.), Hulusi Demir (YaĢar Ü.), Hüseyin BaĢlıgil (Yıldız Teknik Ü.), Ġhsan Sabuncuoğlu (Bilkent Ü.), Kenan Özden (Haliç Ü.), Lerzan Özkale (ĠTÜ), Meltem Denizel (Sabancı Ü.), Mithat Zeydan (Erciyes Ü.), Murat Caner Testik (Hacettepe Ü.), Murat Tunç (Yeditepe Ü.), NeĢe Çelebi (Atılım Ü.), Nureddin Kırkavak (Çankaya Ü.), Orhan Torkul (Sakarya Ü.), Osman Yazıcıoğlu (Ġst. Ticaret Ü.), Ömer Saatçioğlu (TOBB ETÜ), Özden Üstün (Dumlupınar Ü.), Ramazan Yaman (Balıkesir Ü.), Rızvan Erol (Çukurova Ü.), Sami Ercan (Arel Ü.), Selahattin Gültekin (Maltepe Ü.), Serpil Erol (Gazi Ü.), Seyhun Altunbay (IĢık Ü.), Sinan Kayalıgil (ODTÜ), ġakir Esnaf (Ġstanbul Ü.), Erkan Bayraktar (BahçeĢehir Ü.), Tülin Aktin (Ġst. Kültür Ü.), Türkay Dereli (Gaziantep Ü.), Vecihi Yiğit (Atatürk Ü.), Yaman Barlas (Boğaziçi Ü.), Yasemin Claire Erensal (Marmara Ü.), Zeki Ayağ (Kadir Has Ü.), Zerrin Aladağ (Kocaeli Ü.), Birol Elevli(Samsun Ondokuz Mayıs Ü.) vi

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Panel-1: BiliĢim Çağında Eğitim Sistemleri ve Teknolojileri 1 A Review and Future Potential of Fuzzy System Model Ġ. Burhan TürkĢen 2 APPLICATION OF A ROUGH SET THEORY IN FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS Amin Mirzapour, Mustafa Kurt 2 FUZZY BAYESIAN APPROACH TO CONTINUOUS REVIEW INVENTORY CONTROL PROBLEM G.Yazgı TÜTÜNCÜ, Ebru Selin SELEN 2 Particle Swarm Optimization for Yield Curve Estimation Emrah ġener, GüneĢ Erdoğan, Emrah Ahi 3 TIMETABLING PROBLEM SOLVING WITH GENETIC AND TABU SEARCH ALGORITHM Nilgün GÖKMEN, Serol BULKAN 3 Scanning Disastrous Environments with Swarms of learning birds Mehmet E. Aydın 3 Two-Machine Flow Shop Scheduling with Flexible Operations and Controllable Processing Times Zeynep Uruk, Hakan Gültekin, M. Selim Aktürk 4 TIME/RESOURCE TRADE-OFF PROBLEM IN PROJECT SCHEDULING Erdem Çolak, Meral Azizoğlu 4 A Linear Programming Based Method for Resource Constrained Multi Project Scheduling Problem with Weighted Earliness/Tardiness Costs Mehmet Berke Pamay 4 REVENUE MANAGEMENT IN AIRLINE INDUSTRY Ahmet Melih Selçuk, Zeynep Müge AvĢar 5 EFFECT OF CUSTOMER GENDER IN CRM APPLICATIONS M. Billur Gündüz, S. Serdar YÖRÜK 5 A Bi-Criteria Optimization Model to Analyze the Impacts of Electric Vehicles on the Turkish Electricity Network Bora Kabatepe, Metin Türkay 5 ELECTRICAL ENERGY RESOURCES OPTIMIZATION ġakir Balta, Seyhun Altunbay 6 A Data Mining Approach for a Job Satisfaction-Performance Model and an Application in a Manufacturing Company Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ 6 vii

8 Supply Chain Optimization with Environmental Conscious Turan PAKSOY, Eren ÖZCEYLAN 6 MAKEDONYADA ÇALIġMA HAYATINDA MESLEKĠ GERĠLĠM VE STRESS ĠN ÖLÇÜLMESĠ Tarık Çakar, Selman Ġris 7 PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠNDE DUYGUSAL ERGONOMĠNĠN ROLÜ Serpil AYTAÇ 7 BĠYOLOJĠK RĠTM VE REFERANS FAKTÖRÜNÜN VERĠMLĠLĠĞE ETKĠSĠ Hasan DÜNDAR, Yelda SÜNETÇOĞLU, Gültekin ÖZDEMĠR, Buket KARATOP, Cemalettin KUBAT 8 An Analysis of Occupational Diseases FOR SERVICE SECTOR WORKERS IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Cihan Erdoğan, Esra ĠĢlek, KürĢat Tuncer 9 BACKPACK ANALYSIS FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN: A CASE STUDY FOR THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Aybegüm Canbulat, Fatma Çoban 9 AN Analysis of OCCUPATIONAL DISEASES OF WORKERS WORKING IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Emre Yılmaz, Eren Avcı, Tufan Anturan 10 ÇAPRAZ ENTROPĠ ÖLÇÜSÜNÜN ÖĞRENME DOĞRULUĞU ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI VE BĠR UYGULAMA Ömer AKGÖBEK 11 ĠMKB DE HĠSSE SENEDĠ HAREKETLERĠNĠN, VERĠ MADENCĠLĠĞĠ BĠRLĠKTELĠK KURALI YAKLAġIMIYLA ANALĠZĠ Kenan BAYAZ, Mehmet Rıfat KAMBER, Seniye Ümit OKTAY FIRAT 11 E-ÖĞRENME PLATFORMLARINDA VERĠ MADENCĠLĠĞĠ YAKLAġIMI KULLANARAK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Merve ER, S.Ümit OKTAY FIRAT 12 Karar Verme Süresinin Çizelgeleme Sistemi Performansına Etkisi Kamer Sözer, Ali Tamer Ünal 13 TEK MAKĠNE TERMĠN ATAMA PROBLEMĠ Sevilay Sertdemir, Ali Tamer Ünal 13 ÖZDEġ PARALEL MAKĠNELERDE ÇĠZELGELEME PROBLEMLERĠ: ÇALIġMALAR, GELĠNEN NOKTA Müjgan Sağır, Gülcan Gocuklu 13 Bologna uyum sürecinde ders planı oluģturma problem için hat dengeleme yaklaģımı ve bir uygulama Derya DeliktaĢ, Özden Üstün, ġafak KırıĢ 14 Türkiye de Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Geleceği H.Ġbrahim CEBECĠ, Abdulkadir HIZIROĞLU, Harun TAġKIN 14 viii

9 Türkiye de Endüstri Mühendisliğinin Geleceği: AraĢtırmaya Yönelik Eğilimler Abdulkadir HIZIROĞLU, H.Ġbrahim CEBECĠ, Harun TAġKIN 15 ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠNDE TANINMAMA ve KĠMLĠK PROBLEMĠNĠN ĠNCELENMESĠ Z.Figen ANTMEN 15 AkıĢ Tipi Çizelgeleme Probleminin Yapay Arı Kolonisi Algoritması ile Çözümü Ömür TOSUN, Orhan KURUÜZÜM 16 Esnek ĠĢlemli ve 2 Farklı Makineden OluĢan AkıĢ Tipi Sistemlerde Üretim Hızının Enbüyüklenmesi Hakan Gültekin, Özden Onur Dalgıç 16 Bir Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde Ders Programı Çizelgeleme Üzerine Bir Uygulama Tusan DERYA, Esra DĠNLER, BarıĢ KEÇECĠ 17 KarıĢık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi için Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması Betül Yağmahan 17 Bazı Sağlık Hizmeti DeğiĢkenlerine ĠliĢkin Kümeleme Analizi Uygulaması Bilgehan TEKĠN 18 SAĞLIK SĠSTEMLERĠNĠN TASARIMI Ahmet F. ÖZOK 18 HASTANE HĠZMET TASARIMI ĠÇĠN SERVQUAL VE QFD BÜTÜNLEġĠK YAKLAġIMI Meryem ÇETĠN, Özden ÜSTÜN 18 TÜRKĠYE DE E-SAĞLIK UYGULAMALARI MEDULA VE ITS NĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ayça FĠRĠDĠN, Y. Esra ALBAYRAK 19 WEB Application Controlled Security and Inspection Robot Ġbrahim ERġAN, Aytaç TANRIVERDĠ 20 An Ergonomics Approach to the Redesign of the Pediatrics Department of a Public Hospital in the Turkish Republic of Northern Cyprus Burcu Toker Ersöz, Gloria Usiagu, Leigh Olueh, Mohammed Elsayed 20 AN ANALYSIS OF Work related Musculoskeletal Disorders amongst nurses IN A state hospital IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS: A CASE STUDY Burcu Toker Ersöz, Kayode David Olafemi 21 The value of partially observable liver transplant waiting list Burhaneddin Sandıkçı, Lisa M. Maillart, Andrew J. Schaefer, Mark S. Roberts 21 Çoklu Kaynak Reçeteli Kaynak Kısıtlı Çoklu Proje Çizelgeleme ve Kaynak Portfolyo Problemi Umut BeĢikci, Umit Bilge, Gündüz Ulusoy 22 ix

10 SIK ÇĠZELGELEME GEREKTĠREN PARALEL TEZGAHLARDA KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE GENETĠK ALGORĠTMA YAKLAġIMLARI Muzaffer KAPANOĞLU, Esra ERBAġTA 22 Belirsizlik Altında Çoklu Proje Çizelgeleme Arda ġiģbot, Gündüz Ulusoy, Can Akkan 23 Çoklu Ġfade Programlama Yöntemi ile Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme için Otomatik Algoritma OluĢturma Muzaffer KAPANOĞLU, Mete ALĠKALFA 23 RÜZGAR ENERJĠSĠ SANTRALLERĠ ĠLE POMPAJ DEPOLAMALI HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠN HĠBRĠD MODELLENMESĠ Erman TERCĠYANLI, Zeynep Müge AVġAR 24 Genel Depo ve Dağıtım Merkezi Analizleri Ġçin GeliĢtirilen Bir Benzetim Modeli Arda Ceylan, Murat M. Günal 24 Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Kaynak Planlamasına ĠliĢkin Çözüm Önerileri Elif Anılgan, Demet Özgür Ünlüakın 25 BENZETĠM ENĠYĠLEMESĠ ĠLE BĠR ĠġLETMEDE SĠSTEM TASARIMI Ayyüce Aydemir Karadağ, Burçin Çakır, Yusuf Tansel Ġç, Berna Dengiz 25 Hidrolik Hortum Sektöründe Bir Tedarik Zinciri Portalı Uygulaması Gültekin ÇAĞIL, Seçil KAYA, Hayrullah GÜVEN 26 Farklı Tedarikçi Kontratı Modellerinin Stokastik Talep Ortamında Performanslarının Değerlendirilmesi Serkan KALAY, Müjde EROL GENEVOIS 26 OTOMOTĠV YAN SANAYĠĠNDE TEDARĠKÇĠ PERFORMANSININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE AĠT BĠR MODEL ÖNERĠSĠ Fatma Pakdil, BarıĢ Keçeci, Kamil Akpınar, Ecem Özarslan, Begüm Kadıoğlu 26 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ AĞ TASARIM PROBLEMLERĠNDE PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTĠMĠZASYONU YÖNTEMĠ VE GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞĠ Ali ELEREN, Bilal ġġġman, Hacer ARIOL 27 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizinde Olasılık Değerinin Tahminine Yönelik Yapay Sinir Ağı Tabanlı Çok Parametreli Yeni Bir Tahmin Modeli Emel KIZILKAYA AYDOĞAN, Ömer BIYIKLI 28 YAPAY SĠNĠR AĞI ĠLE BANKA MÜġTERĠSĠ BEKLEME SÜRESĠ TAHMĠNĠ Mehmet AKTAN, Ümmü Habibe YAZICI 28 BĠLGĠ YÖNETĠMĠNĠN KURUM PERFORMANSI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TÜRK HĠZMET SEKTÖRÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Cemil Kuzey, Halil Zaim, Erkan Bayraktar, Ekrem Tatoğlu 28 Afet Risk Derecelerinin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı Dilek SÜRMELĠ, Erman COġKUN 29 x

11 Envanter Yönetiminde Genetik Algoritmaların Kullanılması Erkan KIYAK, Gökhan ÖZKAN, Oğuzhan TĠMUġ 30 BĠR OTOMOBĠL ĠġLETMESĠNDE STOK ALANLARINA MALZEME ATAMA ÇALIġMASI Yeliz Buruk, Müjgan Sağır 30 Stok kapasite kısıtlı çok ürünlü parti büyüklüğü problemi için çözüm teknikleri ve geçerli kısıt sınıfları AyĢe AKBALIK RAPINE, Bernard PENZ, G-SCOP 30 PARÇA MALĠYET ANALĠZLERĠ KONUSUNDA TEKLĠF ĠLE GERÇEKLEġEN VERĠLERĠN MUKAYESE EDĠLMESĠ VE YERĠNDE SAAT UYGULAMASI Sezin Karaca, Selen Atmaç, Ahmet Akçin, Seda Özmutlu, Tülin Gündüz Cengiz 31 Firmalar Tanıtım Oturumu 32 ĠKĠ AMAÇLI ESNEK ATÖLYE TĠPĠ ÇĠZELGELEME PROBLEMĠ: OTOMOTĠV SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA Yunus Demir, Selçuk KürĢat ĠĢleyen 33 Esnek Ġmalat Sisteminde Çizelgeleme Ġçin Öncelik Kuralı Belirlenmesinde Bulanık Mantık Temelli YaklaĢım Gökçe Candan, Mehmet Fatih TaĢkın, Harun ReĢit Yazgan 33 BĠR ĠġLETMEDEKĠ ÖZDEġ PARALEL MAKĠNELERDE ÇĠZELGELEME PROBLEMĠ: ÇÖZÜM YAKLAġIMLARI Gülcan Gocuklu, Müjgan Sağır 33 Hizmet Sektöründe Esnek ÇalıĢma KoĢulları ve Esnek Talep Altında Personel Çizelgelemesi Z. Caner TaĢkın, A. Tamer Ünal, Semra Ağralı, Leonard C. Piet 34 TĠROĠD HORMONLARININ VE ĠLGĠLĠ HASTALIKLARIN DĠNAMĠKLERĠNĠN MODELLENMESĠ Oylum ġeker, Yaman Barlas 35 Çokyüzlü Konik Fonksiyonlar Ġle Aritmi Siniflandirma Problemi Çözümü Emre Çimen, Gürkan Öztürk 35 SAĞLIK PERSONELĠ ĠÇĠN BĠR PERFORMANS DEĞERLENDĠRME MODELĠ ÖNERĠSĠ Ġpek Nur Aksu, Ahmet BeĢkese, F. Tunç Bozbura 35 Hastane Acil Servis BaĢvurularında Ġlk Muayeneyi Bekleme Sürelerinin Tahmin Edilmesi Petek Yontay, Volkan Sönmez, Murat Caner Testik, Özlem TekĢam, Alev Özön 36 HASTANELERDE VERĠ ANALĠZĠ VE KARAR VERME Sıla DĠNÇER, Ali Mert DĠNÇBAL, AyĢe Cilacı TombuĢ, Önder TombuĢ 37 ĠSTANBUL DAKĠ HASTANELERDEN TIBBĠ ATIKLARIN TOPLANMASI ĠÇĠN ARA TESĠSE UĞRAMALI BĠR ARAÇ ROTALAMA MODELĠ Deniz Aksen, Müge Güçlü 37 xi

12 MODĠFĠYE EDĠLMĠġ TÜKÜRÜK ÇÖZELTĠLERĠNĠN ORTODONTĠK TELLER ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN DENEY TASARIMI YÖNTEMĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ Kasım Baynal, Gözde Sultan Altuğ, H. Ġbrahim Ünal 37 SAĞLIK SĠSTEMĠNDE ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠNĠN ROLÜ VE GELECEĞĠ Mehmet TaĢ, Ünal Atakan Kahraman 38 Sustainable Supply Chain Management: A Methodology and Its Applications M. Can Arslan, Metin Türkay 39 Sustainable Supply Chain Management Evaluation in Turkey using AHP and ANP Approach Hidayet Talha KuĢ, Ömer Fahrettin Demirel, Selim Zaim 39 Risk Assessment and Management in Chemical Industry Supply Chain: A Case Study Elif Karakaya, Umar M. Al-Turki, Ömer Fahrettin Demirel, Selim Zaim 39 An Expert System for Carbon Footprint in Supply Chain Management Alper Özpınar, Seda Mutlu, Melike Yeniler 40 SĠPARĠġLERĠN KABULÜ/REDDĠ KARARLARI ve ATÖLYE TĠPĠ ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN PEROFORMANSINA ETKĠSĠ Mustafa GÖÇKEN, Faruk GEYĠK, Selen YÜCESOY 41 SipariĢe Dayalı Üretim Sistemlerinde Üretim Hücrelerinin Yeniden Sanal Konfigürasyonu Faruk GEYĠK, Mustafa GÖÇKEN, AyĢe Tuğba DOSDOĞRU 41 Süre limitli eģ zamanlı topla-dağıt araç rotalama problemi uygulaması: Besleyici konteynır gemisi dağıtım problemi 42 Dolgu Tipi Konteynır Terminalleri Ġçin AGV Dağıtım Uygulamaları Mehmet UlaĢ Koyuncuoğlu, Olcay Polat, Mustafa Egemen Taner, Osman Kulak 42 LOJĠSTĠK MALĠYETĠNĠN DÜġÜRÜLMESĠ ĠÇĠN ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠ UYGULAMASI: KOMBĠ DAĞITIMI Uğur Bac, Turan Erman Erkan, Necmiye Ertüzün 43 ANKARA DAKĠ SANAYĠ VE HĠZMET KURULUġLARININ TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ FARKINDALIKLARI VE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ SAHA ÇALIġMASI Turan Erman Erkan, Selin Sarı, AyĢe Önder, BarıĢ Behram Ayhan 43 Ürün ÇeĢitliliği ve Montaj Hatlarındaki KarmaĢıklık H. Kemal Ġlter 43 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ UYGULAMALARINDA ĠMALAT LOJĠSTĠĞĠ Ġsmail Hakkı YIĞIN 44 Kümeleme Tekniklerine Kısa Bir BakıĢ ve Türkiye Turizm Kümeleri Ġçin Bir Uygulama Murat Bilsel, Esra Ersoy, S.Ümit Oktay Fırat 45 MAKĠNA ĠMALATÇILARI BĠRLĠĞĠ KÜMELENME ANALĠZĠ ve BĠR KÜMELENME MODELĠ Harun TAġKIN, Cemalettin KUBAT, Özer UYGUN, Tuba CANVAR KAHVECĠ 45 xii

13 Üniversite Sanayi ĠĢbirliğinde GeliĢmeler: Sakarya Örneği Harun TaĢkın, Ayten Yılmaz Yalçıner 45 SAKARYA MOBĠLYA SEKTÖRÜ ĠÇĠN DURUM ANALĠZĠ VE KÜMELENME ÇALIġMASI Cemalettin Kubat, Seher Arslankaya, Tülay Korkusuz Polat 46 BULANIK TABANLI ANALĠTĠK AĞ SÜRECĠ YAKLAġIMI ĠLE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI SEÇĠMĠ Zerrin Aladağ, Pınar Yıldız Kumru, Cihat Öztürk, A. Reha Erdem 47 Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Yazılımına GeçiĢ Sürecinde KarĢılaĢılan Sorunlar: Sakarya Makine Ġmalatçılarının Tecrübeleri Üzerine Bir Ġnceleme Gültekin Çağıl, Neslihan Açıkgöz, Mehmet Bilgehan Erdem 47 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMEDE UYGULANMASI - KURULUMUNDA KARġILAġILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERĠ AyĢenur ERDĠL 48 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ENTEGRASYONUNUN BAġARISINDA MUHASEBENĠN ROLÜ Recep YILMAZ, Nevran KARACA 49 Panel-2: BiliĢim Teknolojilerindeki GeliĢmelerin SAĞLIK SĠSTEMLERĠ ne Etkisi 50 A Pre-Processing Method For Multigroup Data Classification Youssef Masmoudi, Metin Türkay, Habib Chabchoub 51 AN ERGONOMICS APPROACH TO THE DESIGN OF AN ADAPTATION CENTER FOR A NURSERY IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Cihan Nazlıgül, Gözde Ceylan 51 COMPETENCY MANAGEMENT AND COMPETENCE PERFORMANCE APPROACH GüneĢ Demir Eseoğlu, Yasemin Claire Erensal 51 Churn prediction with advance notice in a non-contractual setting: the case of private banking customers Umut Arıtürk, Özden Gür Ali, Mehmet Hamdi Özçelik 52 Stochastic Shortest Paths with Disambiguation: State of the Art and Future Directions Vural Aksakallı 53 THE CAUSES OF IMPRACTICABILITY OF CLASSIC PRODUCT TREE AND THE ROUTE STRUCTURE IN SMEs Ümit YALÇIN, Ramazan YAMAN, Melike S. KARASU 53 Mathematical Models of Permanent Impairment of the Upper Extremity due to the Loss of Range of Motion Mahmut EkĢioğlu 53 Comparison of Different Scalarization Methods for Bicreteria Discrete Optimization Problems Gökhan Kirlik, Metin Türkay 54 xiii

14 Akıllı Ajan (Intelligent Agent) Benzetiminin Yüksek Düzeyli Mimari (HLA-High Level Architecture) ile Olan Uygunluğunun Ġncelenmesi Tülin ERÇELEBĠ AYYILDIZ 55 BiliĢim Sektöründe Katılımcı Kültürün Sağlanması Üzerine CMMI ve P-CMM Kapsamında Bir Ġnceleme Cemalettin Öcal Fidanboy, Mehmet ReĢit Tolun 55 TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE SEZGĠSEL YÖNTEMLER ĠÇĠN YAZILIM GELĠġTĠRĠLMESĠ Gültekin ÖZDEMĠR, Erdal AYDEMĠR, Zekeriya MULBAY 56 Tamsayı oranlı sefer aralıkları kullanılarak toplu taģıma sistemlerinin koordinasyonu Uğur Akyol, Dilek Tüzün Aksu 56 HÜCRESEL ÜRETĠMDEN SERĠ ÜRETĠME GEÇĠġ SĠMÜLASYONU Ceren BeĢirli, Önder TombuĢ, AyĢe Cilacı TombuĢ 57 DÜZE ÇIKIġ FORMUNUN AKIġ ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠSĠNĠN SAYISAL SĠMÜLASYONU Demet Yılmaz, Mustafa ReĢit Usal 57 ÖRNEK BĠR AÇIK MADEN ĠġLETMESĠNDEKĠ KAMYON ATAMA PROBLEMĠNE ALTERNATĠF ÇÖZÜMLERĠN BENZETĠM YOLUYLA ANALĠZĠ Gökalp Yıldız 58 Trafik AkıĢı Dengelenmesi için KavĢak Analizi ve Benzetimi Harun TaĢkın, Murat Sarı, Özer Uygun 58 STOKASTĠK Eġ ZAMANLI TOPLA DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠ ĠÇĠN MELEZ BĠR SEZGĠSEL YAKLAġIM: DĠFERANSĠYEL EVRĠM ALGORĠTMASI AyĢegül GÜLTEPE, Berna DENGĠZ, Fulya ALTIPARMAK, Ġmdat KARA 59 E-Perakendecilikte Dağıtım Toplamalı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemine Sezgisel Bir YaklaĢım Seda Uğurlu, Burçin Bozkaya, Ronan de Kervenoael 59 ĠPEK KAĞIT TA ĠÇ PĠYASA DAĞITIM PLANLAMASI Dicle Evliyaoğlu, Burçin Bozkaya, Bülent Çatay, Saadet Ulusakarya, Aydemir Özbek 60 KARIġIK MODELLĠ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMĠNE GERÇEK HAYAT YAKLAġIMLARI ve SEZGĠSEL YÖNTEMLER Nureddin KIRKAVAK, Kerim Özgür YEL 60 Referans Etkisi Altında BirleĢik Stok ve Fiyatlandırma Kararları M. Güray Güler, Taner Bilgiç, Refik Güllü 61 Afet öncesi ve sonrası kararları için tümleģik bir model ve çözüm yöntemi Alper Döyen, Necati Aras, Gülay Barbarosoğlu 61 STRATEJĠK PLANLAMAYA UZMAN SĠSTEM ve YAPAY ZEKÂ YAKLAġIMI Cemalettin KUBAT, Buket KARATOP 62 xiv

15 PERAKENDE ENDÜSTRĠSĠNDE RAF ALANI TAHSĠS KARARI ĠÇĠN YENĠ BĠR MODEL ÖNERĠSĠ Tuncay ÖZCAN, ġakir ESNAF 62 Klasik ve Zeki Optimizasyon Tekniklerinin Değerlendirilmesi Örnek Problemler Harun TaĢkın, Ü. Atakan Kahraman 63 KÜMELEME ANALĠZĠNDE K-ORTALAMALAR ALGORĠTMASI VE PARÇACIK SÜRÜ OPTĠMĠZASYONU YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Mustafa Can, Emrah Önder, Nihat TaĢ 63 ĠyileĢtirilmiĢ Bulanık Sistem Modelleme YaklaĢımlarının Farklı Veri Setleri Kullanılarak Esnek Hesaplama Yöntemlerine Dayalı Diğer Modelleme YaklaĢımları ile KarĢılaĢtırılması Ġ. Burhan TürkĢen, Adem Göleç 63 Entropi Tabanlı Kural Madenciliği Safiye Sencer, Harun TaĢkın, Cemalettin Kubat 64 KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ NĠN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARINA ETKĠSĠ Orhan TORKUL, Cemalettin HATĠPOĞLU 65 Bir Akü Firmasının KurumsallaĢma Sürecinde Sistem Analizinin Kullanılması Demet GÖNEN, Emine UÇMUġ, Aslan Deniz KARAOĞLAN, Ramazan YAMAN 65 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMADA PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDĠRME Merve SEFEROĞLU, Alper GÖKSU 65 STRATEJĠK PLANLAMA FAALĠYETLERĠ ĠÇERSĠNDE KURUMSALLAġMA OPERASYONLARININ ORGANĠZASYONU Erkal ETÇĠOĞLU 66 ZIRH ÇELĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR DENEY TASARIMI ÇALIġMASI Fatma Pakdil, Yusuf Tansel Ġç, Burcu Bayram, Ebru Akagündüz, Faruk Elaldı, Nazlı Ezgi Ġpek 67 ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME PROBLEMLERĠNDE MOORA YÖNTEMĠ Filiz Ersöz, Ali Atav 67 TOPSIS YÖNTEMĠ ĠLE TEDARĠKÇĠ SEÇĠMĠ Emre DAL, Ömer Faruk EMRAH, Pınar Yıldız KUMRU 67 Tedarikçi seçim modelleri üzerine bir araģtırma Cihan Evecen, Ahmet BeĢkese 68 Öğrenci Proje YarıĢması Oturumu-1 69 Oyun Teorisinde Bulanık Mantık YaklaĢımının, Klasik Yöntem Ġle KarĢılaĢtırılması: Ġki Oyunculu, Sıfır Toplamlı Matris Oyunlar Ġçin Bir Uygulama. Metin ERSĠN, Ersin KIRAL 72 FONKSĠYON PRENSĠBĠNE DAYALI BULANIK NAĠVE BAYES SINIFLANDIRICI G.Yazgı TÜTÜNCÜ, Necla KAYAALP 72 xv

16 BULANIK ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ (FAHP) YÖNTEMĠ KULLANARAK CRM YAZILIM SEÇĠMĠ Babek Erdebilli, Turan Erman Erkan, Murat Can Urhan 73 ĠMKB ULUSAL 100 ENDEKSĠ NĠN ANFIS ĠLE ÖNGÖRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ YeĢim OK, Mehmet ATAK, M. Ali AKÇAYOL 73 Ülkelerin afet yönetimi baģarısının kıyaslanmasına yönelik bir derecelendirme modeli Özay ÖZAYDIN, Mine IġIK, Y.Ġlker TOPÇU 74 ÇOKGEN BAĞLANTILI KABLOSUZ AĞLARIN PLANLAMA VE OPERASYONEL PROBLEMLERĠ ĠÇĠN ÇOK AMAÇLI ENĠYĠLEMEYE DAYALI ÇÖZÜM YÖNTEMLERĠ Kağan GÖKBAYRAK, Emre Alper YILDIRIM, Onur UZUNLAR, Görkem ÖZDEMĠR 74 Kesin ve Bulanık YaklaĢımlara Dayalı Taguchi Kayıp Fonksiyonu Kullanımı Ġle En Ġyi Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi Bahar BAġKIR, Ömer SAATÇĠOĞLU, Burhan TÜRKġEN 75 DEMATEL YÖNTEMĠ ĠLE TĠCARĠ KREDĠ TALEPLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Duygu ARSLANTÜRK, Birdoğan BAKĠ, Ġlker Murat AR 75 Makinelerdeki DiĢli Arızalarının Ġstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi Öznur DUMAN, Mustafa YÜZÜKIRMIZI, Hakan ARSLAN 76 YaĢam Doyumu Analizinde Bayes Ağları YaklaĢımı Burcu KEMER, Merve DOĞRUEL ANUġLU, Esma Nur ÇĠNĠCĠOĞLU, Gökçe GÜNGÖR 76 TRAFĠK KAZALARI ANALĠZĠ ĠÇĠN BAYES AĞLARI MODELĠ Muhammet ATALAY, Harun YORULMAZ, Onur ÖNAY, Esma Nur ÇĠNĠCĠOĞLU 77 Eleman Ġhtiyacı Belirlenmesinde Tahmin Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Derya ÇELĠK 77 ĠNOVASYON ZEKASI Türkay Dereli, Koray Altun 78 Kitle Kaynak: Kavram ve Bir Analizi: BurtonStory BaĢar ÖztayĢi 78 Üniversiteler için BuluĢ Yönetim Ofisi Modeli Özgür Kulak 78 Yönetimsel Yenilikçilik Derecesinin Ölçülmesi Ercan ÖZTEMEL, Batuhan AYHAN 79 TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ TALEBĠNĠN YAPAY ARI ALGORĠTMASI MODELĠ ĠLE TAHMĠN EDĠLMESĠ Kadir BÜYÜKÖZKAN, Ahmet SARUCAN, M. Emin BAYSAL, Orhan ENGĠN 80 xvi

17 Tek Kaynaklı Sınırlı Sığalı YerleĢtirme ve Atama Problemi Ġçin Sezgisel Yöntemler M. Emre DEMĠRCĠOĞLU, M. Hakan AKYÜZ, Ġ. Kuban ALTINEL, Temel ÖNCAN 80 P-merkez problemlerinin çözümü için Elektromanyetik Algoritma Alkın YURTKURAN, Erdal EMEL 80 MüĢteri Tercihlerini Gözeten Farklı Tür Tesisler Ġçin Bir Yer Seçimi Problemi Hande Küçükaydın, Necati Aras, Ġ. Kuban Altınel 81 ROTA PLANLAMA PROBLEMLERĠ ĠÇĠN TAGUCHĠ YÖNTEMĠ VE KARINCA KOLONĠ SĠSTEMĠ TABANLI BĠR YAKLAġIM Musa PEKER, Pınar Yıldız KUMRU, Baha ġen 82 Esnek Ġmalat Sistemlerinde Çizelgeleme ve Makine Ucu Atama Problemi için Tabu Arama Algoritması Selin Özpeynirci, Burak Gökgür 82 ÜÇ BOYUTLU ATAMA PROBLEMLERĠ ĠÇĠN SEZGĠSEL BĠR YAKLAġIM Hande EROL, Serol BULKAN 82 AKIġ TĠPĠ Ġġ SIRALAMA PROBLEMLERĠ ĠÇĠN YAPAY BAĞIġIKLIK SĠSTEMĠ PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE F-RACE YAKLAġIMI Ahmet CĠHAN, Alpaslan Fığlalı 83 Using PROMETHEE Method to compare TURKEY and EU-27 Countries with Road Transport Data Gökhan TURAN, Juraj PEKAR, Mustafa CAN 84 ENVIRONMENTAL APPROACH FOR A SUSTAINABLE FUEL FOR TRANSPORTATION SECTOR: Multi Attribute Decision Analysis for Current and Alternative Fuels Muhammed SÜTÇÜ 84 Improving SME s Competitiveness in Dried Fruit Export Business through Fuzzy ANP Erhan ADA, Yiğit KAZANÇOĞLU, Muhittin SAĞNAK 85 EFFECT OF STRATEGY CHOICE ON OPERATIONAL PERFORMANCE: A STUDY ON TURKISH COMPANIES Erkan Bayraktar, Ekrem Tatoğlu 85 A Mathematical Modelling Approach to Assembly Line Balancing in Automotive Industry Dilara Dinçer, Kayahan Kaya, Fadime Üney-Yüksektepe 86 Stochastic Dual Dynamic Programming Solution to Disaster Preparedness and Relief Distribution Problem M. Ebru Angün, Nihan Karaca 86 INVENTORY POLICIES FOR AN ASSEMBLE-TO-ORDER SYSTEM WITH JOINT DISCOUNT INCENTIVES Önder TombuĢ, Taner Bilgiç 86 xvii

18 A Marginal-cost based Simulation for Bid Evaluation for in Turkish Power Market Beyza Kocabıyık, ġeyma Gültekin, Alkan Han, Ahmet Yücekaya 87 Üniversite EĞĠTĠMĠ DERS çizelgeleme sürecinde modelleme iyileģtirme çalıģmaları ve uygulama Çağrı Özgün, Ahmet BeĢkese 88 Karma Modelli Montaj Hatlarında ĠĢ Sıralama Probleminin Çözümü Ġçin Tabu Arama Algoritması R.G. Özdemir, F. Akın, C. Akın, N. Karaca 89 AkıĢ Tipi Open-End Iplik Uretimi Yapan bir Tekstil Firmasında Dinamik Çizelgeleme Uygulaması Ceyhun ARAZ, Özlem UZUN ARAZ, Derya EREN AKYOL 89 Öğrenci Proje YarıĢması Oturumu-2 90 Provider Selection and Task Allocation Model for Telecommunication Networks under Quality of Service Degradation Policies Hasan Huseyin Turan, Nihat Kasap, Hüseyin Savran 93 PARTIALLY SURVIVABLE NETWORK DESIGN FOR CELLULAR NETWORKS Orhan DENGĠZ 93 Minimizing Value-at-Risk in the Single-Machine Total Weighted Tardiness Problem Semih Atakan, Birce Tezel, Kerem Bülbül, Nilay Noyan 94 Montaj Hattı Ġstasyonlarına ĠĢgücü Atanma Problemine Bir YaklaĢım ve Bir Uygulama Funda Karabak, Nizamettin Doğan Güner, Benhür Satır, Levent Kandiller 95 MONTAJ HATTININ ÜRETĠME ENTEGRASYONU VE DENGELENMESĠ Uğur Temizyürek, Gamze Çakır, Melek Bozkurt, AyĢe Cilacı TombuĢ, Önder TombuĢ 95 PARALEL MONTAJ HATLARININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ: MAKĠNE ĠMALATI SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA ÖRNEĞĠ Seher Arslankaya, Fatma Aykut 95 A bicriteria scheduling approach to parallel machines with different speeds Sümeyye Samur, Serol Bulkan 96 A survey on Scheduling : Classification of Research Topics Sümeyye Samur, Serol Bulkan 96 A New COMSOAL Based Heuristic Approach to Mixed-Model Assembly Line Balancing with Parallel Stations and Zoning Constraints Ramazan Yaman, Ġbrahim Küçükkoç 96 PROJE STRATEJĠSĠ KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BÜYÜK ÇAPLI KARMAġIK PROJELERDE STRATEJĠ OLUġTURMA KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Murat MALA, Mustafa Kemal TOPÇU, Selim MÜSLÜM, Ġbrahim ÇĠL 97 xviii

19 ÜRÜN GELĠġTĠRME SÜRECĠNĠ ENĠYĠLEMEK ĠÇĠN ÖNERĠLEN KULLANICI DOSTU BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ: KFY ANALĠZCĠ Elif KILIÇ DELĠCE, Zülal GÜNGÖR 97 MüĢteri YaĢamboyu Değeri Aracılığıyla Optimal Promosyon Kararlarının Belirlenmesi Yeliz EKĠNCĠ, Füsun ÜLENGĠN, Nimet URAY 98 TAMSAYILI PROGRAMLAMA PROBLEMLERĠNDE ALTERNATĠF ENĠYĠ ÇÖZÜMLERĠN BULUNMASI Özcan Mutlu 99 Afet Lojistiği için Ġhale Tabanlı Satınalma Modeli MUSTAFA ALP ERTEM, NEBĠL BUYURGAN 99 Ortak Üretimli Kapasite Kısıtı Olmayan Dinamik Bir Öbek Büyüklüğü Belirleme Problemi Semra Ağralı 99 KALĠTE YÖNETĠMĠ ÇERÇEVESĠNDE ÇALIġAN GIDA MÜHENDĠSLERĠNĠN Ġġ TATMĠNĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Ufuk Cebeci, Eray Sertkaya 100 Türkiye'de BiliĢim Teknolojileri Birimlerinde / Firmalarında Kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerinin Firmalara Etkilerinin Ġncelenmesi Eyüp Çalık, Cengiz Güngör 100 TEK ġahis ĠġLETMELERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ: BURSA DAKĠ TÜRKĠYE- BULGARĠSTAN OTOBÜS ġġrketlerġ ÖRNEĞĠ Güldane Özkan 101 Ders-Asistan Atama Probleminin Matematiksel Modelleme YaklaĢımı ile Çözümü ve Bir Uygulama Ġlayda Karabulut, Fadime Üney Yüksektepe 102 DOLAġAN ANA ALICILI DUYGAÇ AĞLARINDA ÖMRÜ ENBÜYÜKLEYEN YENĠ TAMSAYI PROGRAMLAMA GÖSTERĠMLERĠ VE ÇÖZÜMLERĠ M. Emre KESKĠN, Ġ. Kuban ALTINEL, Necati ARAS, Cem ERSOY 102 MALĠYET TABANLI PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMĠ ĠÇĠN BĠR TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELĠ Tusan DERYA, Hadi GÖKÇEN 102 YALIN ALTI SĠGMA YAKLAġIMIYLA KALIP DEĞĠġĠM SÜRESĠNĠN (SMED) AZALTILMASI: BĠR LASTĠK FABRĠKASINDA UYGULAMA Meral Zor, Harun ReĢit Yazgan, Semra Boran 103 BĠR DÖKÜM FABRĠKASINDA YALIN ALTI SĠGMA UYGULAMASI Cemalettin KUBAT, ġahsine BüĢra ARSLAN 103 YALIN ÜRETĠM ĠN BAġARISINDA PERSONELĠ GÜÇLENDĠRME NĠN ROLÜ Özay Umut TÜRKAN 103 Karar Sürecinde Bulanık Mantık Bazlı Oyun Teorisi Uygulamaları Soner APLAK, Orhan TÜRKBEY 104 xix

20 MUHAREBE ALANINDA HEDEFLERLE ĠLGĠLĠ BULANIK MANTIK ESASLI KARAR VERME SÜRECĠ Kerim GÖZTEPE, Semra BORAN, Harun ReĢit YAZGAN 104 BULANIK UZMAN SĠSTEM TASARIMIYLA BĠLGĠSAYAR DONANIM BĠLEġENLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Pınar Yıldız KUMRU, Zafer BOZYER 104 Panel-3: BiliĢim Çağında Endüstri Mühendisliği Eğitimi 105 Öğrenci Proje YarıĢması Oturumu Gıda Paketleme Endüstrisinde HiyerarĢik Üretim Planlama için Matematiksel Programlama YaklaĢımı R.G. Özdemir, Z. Ayağ, M. Özdemir, G.Aksu 108 Kaynak Kısıtlı Karma Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemine Çok Amaçlı Matematiksel Programlama YaklaĢımı R.G. Özdemir, N. Karaca, F. Ġlter, A. Kartal 108 OTOMOTĠV SEKTÖRÜNDE MONTAJ MALZEME YERLEġTĠRME OPTĠMĠZASYONU Süleyman Erdem Tezcan, Gökhan Dikmen, Önder TombuĢ, AyĢe Cilacı TombuĢ 108 Isparta Ġli Elektrik Arıza Tamir Bakım Biriminde Simülasyon Destekli Personel Planlama ve Organizasyon Yapılandırma AraĢtırması Halil Ġbrahim KORUCA, Erdal AYDEMĠR, Arzu OKTAY, Neslihan Uğurlu, Yelda SÜNETÇOĞLU 109 Bir ġeker Fabrikası Kampanya Dönemi Satın Alma - Stoklama Yönteminin Simülasyon Destekli AraĢtırılması Ve GeliĢtirilmesi Halil Ġbrahim KORUCA, Erdal AYDEMĠR, Zekeriya MULBAY, Ebru ÇAY 109 E-ATIK DEMONTAJ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN ETKĠLĠ BĠR YERLEġĠM PLANLAMASI ÇALIġMASI Ozan ÇAPRAZ, AĢkıner GÜNGÖR 110 Endüstride Yüksek Seviyeli Mimari Uygulamaları Özer UYGUN, Hasan KAÇAMAK 111 Açık Kaynak Kod Lisanslarının Sistematik Analizi Gürdal Ertek, Semih Gülerer, Bengi Tokdil 111 Yazılım Mimarilerine Yönelik Talepler ve Trend Ġsmail Hakkı Cedimoğlu, Deniz Herand 111 Diferansiyel GeliĢim Algoritması ile Önce Dağıtım Sonra Toplamalı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemine ĠliĢkin Bir Uygulama Ġlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk 112 ÜÇÜNCÜ PARTĠ LOJĠSTĠK ĠġLETMELERĠNDE HASARLARIN SINIFLANDIRILMASI ĠÇĠN YENĠ BĠR YAKLAġIM Alper Konuk, Berrin Denizhan 112 xx

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh.

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, / BÖLÜM Elif Gül SOYAK Kırıkkale 2 Muharrem Batuhan BABAOĞLU 3 Yasin ġencan 4 Fatmanur ÖZÇADIROĞLU Fırat Ġstanbul GeliĢim 5 AyĢenur ÖNEL Enes ĠSLAMOĞLU Cumhuriyet 7 Tunahan

Detaylı

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN TEORİK ÇALIŞMA BAŞLIKLARI Ø Coğrafi Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Weber) Probleminin Çözümü için Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar Ø Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Pmedyan) Probleminin

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 20-22 NİSAN 2015 TARİHİNDE VİZE (ARA) MAZERET SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ NO BÖLÜM PROGRAM NUMARASI ADI SOYADI 1 DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret 12-678-048

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(UZAKTAN EĞİTİM) BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 02/07/2016 SABAH OTURUMU 1 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE ING 102 YABANCI DİL-II 2 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE TAR-102 ATATÜRK UE BİRİMİ 105/X 1 3 093002026 MEHMET AKİF AKTEPE BLP-102 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 4 093002026 MEHMET

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit Raportör: Mehmet Atasagun 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI : Matematik 1 İlim AYVAZ 94,793 87,50 56,876 35,000 91,876 2 Samet ERDEN 98,070 81,25 58,842 32,500 91,342 3 Muammer AYATA 90,326 87,00 54,196 34,800 88,996 4 Ahu DUMAN 92,937 82,50 55,762 33,000 88,762

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 1 Matematik-Bilgisayar 200822004 Ayça ARSLAN 2 3,51 % 50 2 Matematik-Bilgisayar 200722010 Edanur BAYAM 3 3,00 % 20 3 Matematik-Bilgisayar 200722038 Hümeyra SATOĞLU 3 3,11 % 20 4 Matematik-Bilgisayar 200722045

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ T.C. İSTANBUL YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ Fakülte Program Sınıf Kontenjan Tür Ek Koşul Kontenjan AGNO Taban HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 3. Sınıf Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 282048 HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 521897 MUSTAFA ÇÖMEZ 4 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI 4/A S 1 120302001 HARUN PETEK 2 120302002 EMRULLAH

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

PSİKOLOJİ KONTENJAN:16

PSİKOLOJİ KONTENJAN:16 PSİKOLOJİ KONTENJAN:16 1 TUĞÇE ERTÜRK PSİKOLOJİ 2014 TM-3/317,15781 271,069 KABUL / HAZIRLIK SINAVI (FLAT) 8 Eylül 2015 2 BERİL DÖKEL PSİKOLOJİ 2014 TM-3/306,40378 271,069 KABUL / HAZIRLIK SINAVI (FLAT)

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YATAY GEÇĠġ SONUÇLARI BAŞVUR DUĞU SINIF (1.YEDEK) BULGARĠSTAN/

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YATAY GEÇĠġ SONUÇLARI BAŞVUR DUĞU SINIF (1.YEDEK) BULGARĠSTAN/ TIP FAKÜLTESİ 2. ve 3.SINIFLAR ADI SOYADI YURTİÇİ YURTDIŞI BAŞVUR DUĞU SINIF ÖSS PUANI/ BAŞARI SIRASI ÜNİVERS İTEMİZ TABAN PUANI NOT ORT. SONUÇ RED NEDENİ Ali Erdem KARA Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ The Graduate School of Natural and Applied Sciences

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ The Graduate School of Natural and Applied Sciences Çevre Mühendisliği Doktora Öğrenci Kabul Sınavı Yerleştirme Sonuç Listesi 1 2016900445 100892 özgün tezer 79,255 94,6 70 80,78 NORMAL KAZANDI NORMAL KONTENJAN : 7 - ASKERİ KONTENJAN : 0- BİLİMSEL HAZIRLIK

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

Manisa Celal Bayar University Yazılım Mühendisliği Ders Değerlendirme Raporu

Manisa Celal Bayar University Yazılım Mühendisliği Ders Değerlendirme Raporu Yazılım Mühendisliği Değerlendirme Raporu Bilgileri Öğretim Yılı / Yarıyılı / Birimi İmza Değerlendirme Bağıl Vize 15 Proje 30 Ödev 15 Final 40 Dağılımı : Sayısı Sınıf Ortalaması :74,37 Standart Sapma

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 1993 Merkezi Yerleştirme Madde 1 30 2,00 481,16900 1 3*********4 ABDURRAHMAN ÇELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 485,04600 TS 1 2,43 481,16900 Kazandı Sayfa 1/1 08.09.2015 19:55:46 (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 20110499 NAZMİ SENİH YURTTAKAL 2 20110087 OKAY ALTINBIÇAK 3 20110356 YAĞMUR UZUN 4 20110455 ENES MEMİŞ 5 20110053 ŞENAY REYHAN ÖZGÜÇLÜ 6 20110069

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ DENİZ DEMİROLUK Okulöncesi Öğretmenliği 25% BURSLU AYNUR KARATEKE Okulöncesi Öğretmenliği

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÜSTÜN ONUR BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 1 GÖZDE AKSOY Üstün Onur Belgesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans 1. KIVANÇ ARAS ASİL 2. FAZIL ALTINEL ASİL 3. GÖKSEL DOĞAN ASİL 4. EMMAR KARDEŞLİK ASİL 5. HÜRKAL HÜSEM ASİL 6. HAKAN KALMAÇ ASİL 7. HÜSEYİN BAHADIR ÖZ ASİL 8. ALİ OĞUZ UZMAN ASİL 9. MÜRŞİD YAZAR ASİL 10.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203220 Nezaket COŞKUN Toplam 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 Özlem ÖZGÜR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,30 3 Berkay İYİBİLİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans82,90 4 Alparslan

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR TAYLAN ÖZONUK ELİF TUĞÇE ÜNALAN KORER ÖZDERVİŞOĞLU NAZ SÜRÜCÜ ÖZGÜR YAĞBASAN ELİF ŞAHSUVAROĞLU ÖZLEM AYDOĞAN

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA 2. ÖĞRETİMDE %10' A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 1.SINIF BASIN VE YAYINCILIK (İÖ) 1 G1621.26043 NAZAN KILIÇ 3,32 32 2 G1621.26007

Detaylı

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6.

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu DERSLİK 107 A1/20 ÜMMET AYDAN ÜMMET AYDAN TUBA AYDAN TUBA AYDAN 114 FIRAT LULACI / TUĞBA AKBAŞ ÜLKÜ ÖZDEMİR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK Şube 3 - Kimya Grubu - Kontenjan: 25 Diger Universiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 BUKET GÖZLER Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Not Ortalaması Yüzde Karşılığı SONUÇ 3.43

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI Öğrenci sayısı % oranı MEZUN ÖĞRENCİ 86 YERLEŞEN ÖĞRENCİ 78 90,69 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ 8 TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞEN ÖĞR 64

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim

Eğitim ve Öğretim Yılı Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 11330347 Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim 2. 11330414 Arslan DEMİR Bilgisayar Programcılığı Uzaktan

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2 Ad Soyad Ders Sınıf Hande Ayancı V1 Demet Altıntaş V1 Kübra Sevim Eğitim Psikolojisi V1 Bedri Yeşilyurt Eğitim Psikolojisi V1 Emre Özay Eğitim Psikolojisi V1 Hüseyin Çiftçi V1 Berna Günal V1 Hakan Tanrıverdi

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI PROGRAM ÖĞRENCİ NO., ADI SOYADI DERSİN KODU, ADI SINAVI YAPACAK

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AML - 10. Sınıf / E Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 1009 BORA HAZAR 2 1011 CEM TUNÇ ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI) 1 1188 RAMAZAN AYDIN 2 1262 BATUHAN KURU ATL - 10. Sınıf

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı