İçindekiler Faaliyet Raporu. Sunuş...5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. 2013-2014 Faaliyet Raporu. Sunuş...5"

Transkript

1 İçindekiler Faaliyet Raporu Sunuş...5. Kuruluş Kurumsal Kimlik Misyon Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yönetim Üniversite Mütevelli Heyeti Üniversite Senatosu Üniversite Yönetim Kurulu İdari Birimler...9 Genel Bilgiler Yönetmelik ve Yönergeler Yönetmelikler Yönergeler Fiziksel yapı Derslikler (Dersliklerin Toplam Öğrenci si) Laboratuvar ve Atölyeler Kütüphane Kütüphanenenin Fiziki Durumu Yararlanan Üye Sayısı E- Kitap Sayısı(Genel, Referans, Nadir Eser, Ciltli Dergi v.b) Abone Olunan Dergiler Veri Tabanları Konferans Salonu Akademik Birimler Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fakülteler Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu...45

2 İstanbul Esenyurt Üniversitesi 7. Akademik ve İdari İnsan Kaynakları Akademik Personel Akademik Personel Dağılım Listesi /204 Öğretim Yılı İçinde Akademik Kadrolara Yükseltilen ve Atananlar Program Bazında Öğretim Üyelerinin Yaş Ortalaması İdari Personel Rektörlük ve Birimlere Göre ayrı-ayrı kadrolu-tamzamanlı ve Diğer İdari Personel Sayıları İdari Personel/Öğrenci ve İdari Personel/Öğretim Elemanı Oaranları Dışarıdan Hizmet Alımı Yapılan Personel Sayısı ve Çalıştırılma Alanları Öğreci İle İlgili Bigiler /204 Öğretim Yılında Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin FAK/YO/MYO Programları İtibariyle Sayısal Dağılımları Başarılı Olan Öğrencilerin Üniversiteye Çekilmesi İçin Alınan Tedbirler Lisans Öğrencilerinin 203/204 Öğretim Yılındaki Genel Başarı Durumu, Burslu-Burssuz Öğrencilerin Başarılarının Karşılaştırılması Öğrencilere Sunulan Hizmetler Barınma Hizmeti Republika Akademik Öğrenci Apartları Enis Çebi Kız Öğrenci Yurdu Oktan Kız Öğrenci Yurdu Oktan Erkek Öğrenci Yurdu Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Burs İmkanları Akademik ve Sosyal Dayanışma Derneği Öğrenci Kulüpleri Kariyer ve Planlama Desteği Mezunlarla İlişkiler ve Mezunları İzleme Diğer Sosyal Faaliyetler ve İmkanlar Performans ve Faaliyetlere İlişkin Bilgiler Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Bilimsel Toplantılar Öğretim Elemanlarının Katıldıkları Bilimsel Toplantılar /204 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencilere Yönelik Etkinlikler /204 Eğitim-Öğretim Döneminde Öğrenci Kulüplerinin de Katkılarıyla Üniversitemiz Kampüs Alanı Dışında Düzenlenen Kültürel Etkinlikler Üniversite İle Çeşitli Kurumlar Arasında Gerçekleştirilen Protokoller Kurumsal Yapı ve nin Değerlendirilmesi...8 2

3 Faaliyet Raporu Eğitimde Önceliğiniz. 3

4 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi

5 Faaliyet Raporu SUNUŞ Bu eğitim türüyle; günümüz bilgisayar teknolojisini kullanılarak; evinizde, işyerinizde, yurtiçinde, yurtdışında, internetin olduğu her yerde; üniversite eğitimi alabilme olanağına herkes sahip olacaktır. Bu eğitim sisteminde; asıl amacımız kırsal kesimde olanlara veya yaşadıkları bölgenin dışında eğitim imkânı bulamayanlara, bedensel engellilere, üniversitemizden yayınlanan derslere katılma imkânının tanınmasıdır. Diğer taraftan, üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim iznine sahip olan 3 enstitüde çeşitli yüksek lisans programında eğitim - öğretim verilmektedir. Bu programların bir kısmı veya tamamı uzaktan eğitimle yapılmaktadır. 8 Haziran 203 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6492 sayılı yasayla Tüzel kişilik kazanan ve yaklaşık 4 ay gibi kısa bir zaman diliminde altyapısı, öğretim üyesi, idari personeli ile eğitime hazır olan ve öğretim yılını 295 öğrenci ile başlatan üniversitemiz bünyesinde, 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 enstitü bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda eğitime daha etkili katılmak, üniversitemizi dünyaya açmak maksadıyla örgün eğitim yanında uzaktan eğitimin altyapısı tamamlanmış ve YÖK ten eğitim izni alınan yüksek lisans programları eğitime başlamıştır. Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmalarına devam edilmiş bir yıl içerisinde, Avrupa Birliği Eğitim programına entegre olmak amacıyla bölüm programları Bologna prosesine uygun hale getirilmiş ve Erasmus yetkinlik belgesini ilk yılında alan üniversite olmuştur. Diğer taraftan Kafkas Üniversiteler Birliği ve İpek Yolu Üniversiteler Birliğine üye olunmuş, yurtdışı tanıtımlar yapılmıştır. Kırgızistan Manas Üniversitesi ile eğitim ve Kazakistan Moğolistan temsilcilik anlaşmaları imzalanmıştır. Bu başarı, kurucu vakfımız olan Yeşilköy 200 Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı ve Esenyurt Belediyesinin yöneticilerinin desteği ile sağlanmıştır. Prof. Dr. Cuma BAYAT Rektör 5

6 İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Kuruluş Yeşilköy 200 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı, Yönetim Kurulunun tarih ve 203/0 sayılı kararına istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na tarih ve evrak kayıt numaralı başvuru ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi nin kurulması müracaatında bulunmuştur. Yapılan başvuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi nce tarihinde kabul edilerek, tarih ve 2868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek maddeler eklenmesiyle ilgili, 6492 sayılı yasa ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul Esenyurt Üniversitesi uluslararası standartlarda bilgi üretmek, kaliteli eğitimi ve araştırma ortamı ile mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke sorunlarına duyarlı, yeniliklere açık, kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek amacıyla 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile kurulmuştur akademik yılında mevcut akademik birimler bünyesinde 34 lisans programı ile 23 önlisans programı açılmıştır. Bu programlardan Akademik yılı ek yerleştirme döneminde 6 lisans programı ile 8 önlisans programının hazırlıkları tamamlanmış ve 296 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanılmıştır. Üniversitemiz akabinde akademik yılı hazırlık çalışmalarına başlamış olup, 0 lisans ve 8 önlisans programında eğitime başlanılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ndan kontenjan almıştır. Yine akademik yıl içerisinde Psikoloji Anabilim Dalı ve İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programları açılması için hazırlıklar yürütülmüş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ndan 7 Tezli/Tezsiz örgün yüksek lisans programı ile 2 tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programının izni alınmıştır. Üniversitemiz faaliyet döneminde uygulama ve araştırma merkezleri kuruluş çalışmaları da yürütmüş olup, bu kapsamda İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir akademik yılına yönelik Esenyurt Yerleşke- binasına ilaveten Esenyurt Yerleşke-2 binası tedarik edinilmiş olup, altyapı çalışmaları tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirilmiştir. 2- Kurumsal Kimlik 2.. Misyon Bilim ve teknolojik gelişmelerin topluma yayılmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgili, yetkin ve girişimci ruha sahip, toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler yetiştirmektir Vizyon Özgürlükçü, Akademik ve fiziki altyapısı ile öne çıkan, Geleneklere ve farklılığa saygılı, Ülkesine ve bilime hizmeti amaç edinmiş, Disiplinler arası ve dünya standartlarında bir eğitim anlayışı ile özgün bilgiler yaratılmasını sağlayan, Geleceğe yön verebilecek bireyleri yetiştiren öncü bir dünya üniversitesi olmaktır Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 Sayılı yasanın 2 inci maddesi ile Üniversitemize aşağıdaki görevler yüklenmiştir. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 6

7 Faaliyet Raporu g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 3- Yönetim 3.. Üniversite Mütevelli Heyeti Adı ve Soyadı Prof. Dr. H. Can İKİZLER Prof. Dr. Cuma BAYAT Emin BATMAZOĞLU Ayşegül NAKİPOĞLU Cihan DİKMEN Faik Tamer GÜRLEK Prof. Dr. Harun PARLAR Prof. Dr. Hasan TAŞÇI Orhan ÖZYURT Prof. Dr. Recep Hayri EREN Ünvanı Mütevelli Heyeti Başkanı Rektör Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Üye, Ayrılma Tarihi Üye Üye Üye Üye Üye Üye 7

8 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Üniversite Senatosu Adı ve Soyadı Görevi Prof. Dr. Cuma BAYAT Prof. Dr. Tuncer ÇELİK Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Prof. Dr. Bilsen SİRMEN Prof. Dr. Cuma BAYAT Prof. Dr. Tuncer ÇELİK Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Prof. Dr. Bilsen SİRMEN Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Yrd. Doç. Dr. Ahmet N. BULGURCUOĞLU Prof. Dr. Bilsen SİRMEN Prof. Dr. Tuncer ÇELİK Prof. Dr. Bekir Aydın LEVENT Prof. Dr. Ramazan ABAY Prof. Dr. Tayfun YÜCEL Yrd. Doç. Dr. Yavuz BİLGEN Mustafa KILIÇASLAN Rektör / Başkan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Meslek Yüksekokulu Müdür V. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Temsilci Üye İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. / Temsilci Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Temsilci Üye Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Temsilci Üye Genel Sekreter Üniversite Yönetim Kurulu Adı ve Soyadı Görevi Prof.Dr. Cuma BAYAT Prof.Dr. Tuncer ÇELİK Prof.Dr. Mümin ERTÜRK Prof.Dr. Bilsen SİRMEN Prof.Dr. Cuma BAYAT Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK Prof.Dr. Tayfun YÜCEL Prof.Dr. Ramazan ABAY Mustafa KILIÇASLAN Rektör Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter 8

9 Faaliyet Raporu İdari Birimler Adı ve Soyadı Görevi Mustafa KILIÇASLAN Emin BAL Özlem SALMAN Kenan ÖZBEK Şimay SAYIN Hanife IŞIK Kenan ÖZBEK Sultan Özlem ÖZCAN Genel Sekreter Bilgi İşlem Daire Başkanı Bütçe Daire Başkan V. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkan V. Personel Daire Başkanı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdür V. 9

10 İstanbul Esenyurt Üniversitesi GENEL BİLGİLER 0

11 Faaliyet Raporu 4- Yönetmelik ve Yönergeler Üniversitemizin öğretim yılında yayınlamış olduğu yönetmelik ve yönergelerinin listesi aşağıda yer almaktadır. 4.. Yönetmelikler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ana Yönetmeliği (28 Temmuz 203 / Sayı : 2872) Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (6 Kasım 203 / Sayı : 2883) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (9 Kasım 203 / Sayı : 28826) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (2 Nisan 204 / Sayı : 28979) Satınalma ve İhale Yönetmeliği (07 Temmuz 204 / Sayı : 29053) Yönergeler Burs Yönergesi (9 Aralık 203) Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi (27 Aralık 203) Öğrenci Kulüpleri Yönergesi (27 Aralık 203) Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi (5 Ocak 204) Çift Anadal ve Yandal Yönergesi (5 Ocak 204) Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi (04 Haziran 204) Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi (04 Haziran 204) Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi (04 Haziran 204) İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (04 Haziran 204) Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi (04 Haziran 204) Staj Yönergesi (04 Haziran 204) Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (04 Haziran 204) Etik Kurulu Yönergesi (04 Haziran 204) Özel Projeler Yönergesi (04 Haziran 204) Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışı, Maddi Hata ve Maddi Hatanın Düzeltilmesi İle Sınav Notlarına İtiraz ve Not Değişikliği Uygulama Esasları (9 Aralık 203 tarihli Senato Kararı) 5- Fiziksel Yapı İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademik Yılında tek yerleşkede, 3 Enstitü, 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam birimde akademik faaliyet göstermiştir. 5.. Derslikler (Dersliklerin Toplam Öğrenci si) Esenyurt Yerleşke- de derslik mevcut olup, kapasiteleri aşağıda belirtilmiştir. Toplam Eğitim Alanı Üzeri Derslik Binamızın derslikleri aynı anda 84 öğrenci oturum kapasitelidir. Mekanların haftanın 5 günü kullanıldığını, günlük kullanım kapasitelerinin 9 saat olduğunu ve günde 5 saat kullanıldığını göz önünde bulundurduğumuzda derslik kapasitesi 84 x 45 : 25 =.465 öğrencidir.

12 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Esenyurt Yerleşke-2 de 69 derslik mevcuttur. Oturum kapasiteleri ise; Toplam Eğitim Alanı Üzeri Derslik Derslikler aynı anda 4.65 öğrenci oturum kapasitelidir. Buna göre kapasite, 4.65 x 45 : 25 = öğrencidir. Yerleşke- ve Yerleşke-2 binalarında toplam 80 derslik olup, toplam oturum kapasitemiz; Toplam Eğitim Alanı Üzeri Derslik Her iki binadaki dersliklerin toplamı oturum kapasitelidir. Buna göre kapasite x 45 : 25 = öğrencidir Laboratuvar ve Atölyeler Esenyurt Yerleşke- de Anestezi, İlkyardım ve Travma Laboratuvarı, Anatomi ve Fizyoterapi Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı ve CAD/CAM & Bilgisayar Laboratuvarı olmak üzere 4 adet laboratuvar mevcut olup kapasiteleri aşağıda belirtilmiştir. Toplam Eğitim Alanı Üzeri Anestezi, İlkyardım ve Travma Laboratuvarı 30 Anatomi ve Fizyoterapi Laboratuvarı 80 Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı 30 CAD/CAM ve Bilgisayar Laboratuvarı 40 Toplam 3 80 Laboratuvarlar aynı anda 80 öğrenci oturum kapasitelidir. Buna göre kapasite; 80 x 45 : 25 = 325 öğrencidir. 2

13 Faaliyet Raporu Esenyurt Yerleşke-2 de Hemşirelik Beceri Laboratuvarı, Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı ve Elektrik Devre Laboratuvarının yerleri planlanmış olup, henüz kurulum aşamasına gelinememiştir. Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde oluşturulmaya başlanılacaktır. Kurulacak laboratuvarların kapasiteleri aşağıya çıkarılmıştır. Toplam Eğitim Alanı Üzeri Hemşirelik Beceri Laboratuvarı 45 Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarı 79 Bilgisayar Laboratuvarı Elektronik Laboratuvarı Elektrik Devre Laboratuvarı 36 Toplam Yerleşke-2 laboratuvarları 279 oturumlu olup toplam kapasitesi; 279 x 45 : 25 = 502 öğrencidir. Yerleşke- ve Yerleşke-2 binalarındaki toplam 9 laboratuvarın kapasiteleri; Toplam Eğitim Alanı Üzeri Laboratuvarlar Binalardaki laborotuvarların oturum kapasitesi 459 dur. Buna göre öğrenci kapasitesi 459 x 45 : 25 = 826 dır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Esenyurt Yerleşke- de Mimarlık Atölyesi bulunmakta olup kapasitesi; Toplam Eğitim Alanı Üzeri Mimarlık Atölyesi 40 Atölyenin toplam kapasitesi; 40 x 45 : 25 = 72 öğrencidir. 3

14 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Esenyurt Yerleşke-2 de Oyunculuk Deneme Sahnesi, Tasarım Atölyesi ve Teknik Resim Atölyesi alanları ayrılmış olup, bölümlerden eğitime başlamasıyla birlikte yatırımları tamamlanacaktır. Atölye oturum kapasiteleri aşağıya çıkarılmıştır. Toplam Eğitim Alanı Üzeri Oyunculuk Den. Sah. Tasarım Atölyesi Tasarım Atölyesi-2 05 Teknik Resim Atölyesi 6 Toplam Atölyelerin toplam kapasitesi; 336 x 45 : 25 = 605 öğrencidir. Üniversitemiz geneli atölye kapasiteleri ise; Toplam Eğitim Alanı Üzeri Laboratuvarlar Yerleşkelerin atölyeleri aynı anda 376 öğrencinin öğrenim görmesine müsait olup, toplam kapasitesi 376 x 45 : 25 = 677 öğrencidir. 4

15 Faaliyet Raporu Anestezi, İlkyardım ve Travma Laboratuvarına alınan malzemelerin listesi; Sıra No Malzemenin Cinsi, Boyutu ve Nitelikleri Adet CPR - Yetişkin ALS mankeni Yetişkin Entübosyon Eğitim Maketi İnfont CPR Eğitim Mankeni Anterial / Venöz Kol Enjeksiyon Maketi Havayolu Yönetimi Malzemeleri Venturi Maskesi Kombi Tüpü (Tıbbi) Stile (Mardiren) Steteskop (Çift Başlı) Tansiyon Aleti Kanül (İV) Enjektör Seti Anestezi Cihazı Hasta Başı Monitörü ve Ekleri Sonda (Nazogastrik) Turnike Perfüzatör Uzatma Line ve Üçlü Musluk ile Flaster Santral Venöz Katater Dializ Katateri Epidural ve spinal Set Trakeostomi ve Krikotiroidektomi Seti Makas Cerrahi EKG Elektrot Paketi Başaltı Destek Simidi Aspiratör Sonda (Aspirasyon) Portegü Sutür (Cerrahi) Boyunluk Pediatrik Boyunluk Yetişkin Tromel Akciğer (Solunum Sistemi) Modeli Serum (İzoteknik) 500 CC Serum Askısı Tıbbi Atık Kutusu Sonda (İdrar) Kaşık Sedye Transport Ventilatör Cihazı 3 5 5

16 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvar / Atölye Adı Laboratuvar / Atölye Amacı Laboratuvar / Atölye Türü (Araş., Destek, Eğitim) Laboratuvar Alanı ve si (Kişi) Mevcut Donanım için Harcanan Tutar (TL, $, Euro) En uygun Donanım için Yapılması/ Alınması Planlanan Alet, Ekipman, Teçhizat ve Tutarı Anatomi ve Fizyoterapi Laboratuvarı Maketler ve 2 boyutlu posterlerle çok donanımlı bir laboratuvardır. Artan öğrenci sayımıza paralel olarak, gelecek yıllarda maketlerimizde de artma olacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince kullanılan bu laboratuvarlarda 25 klasik muayene yatağı, paravan komidin, bobath matleri, yer minderleri, parafin, Hotpack- Infrared ve Ultraviyole lambaları, laser-tens-fluidoterapi aletleri, korse-atel çeşitleri, 2 tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve banton çeşitlerimizle donanımlı bir salondur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. Sınıfta okutulacak olan elektroterapi aletleri seçilmiş olup, aletler akademik yıl başında tedarik edilecektir. Eğitim 26 m 2-80 kişilik ,40 TL ( USD) + KDV Bu aşamada düşünülmüyor. Anatomi ve Fizyoterapi Laboratuvarına alınan malzemelerin listesi; Sıra No Malzemenin Cinsi, Boyutu ve Nitelikleri Adet Parafin Kazanı Hotpack Cihazı Ultraviyole El Lambası Lazer Cihazı LP50 Fluıoterapi Cihazı Lumbosakral Korse Thermal Tayt Patella Destekli Dizlik Örme Dirseklik Nelson Boyunluk Omuzluk Philederfia Boyunluk Ayak Bilekliği Air cast Ayak Stebilizasyon O. Tripat Konadyon Koltuk Değneği Rom Wolker Wolker Bot Wolker Bot 2 2 6

17 Faaliyet Raporu Anatomi ve Fizyoterapi Laboratuvarına alınan malzemelerin listesi; (Devamı) Sıra No Malzemenin Cinsi, Boyutu ve Nitelikleri Adet Boyun Yastığı Bel Yastığı Oturma Simidi Tekerlekli Sandalye Muayene Yatağı(Büyük) Ahşap Ayaklı Mat H.55 cm Mobilizasyon Yatağı Yer Minderi 2 cm Sünger Deri Kaplı Laboratuvar Dolabı Çalışma Masası Suni İnsan İskeleti Tam Boy Suni İnsan İskeleti Esnek Omurga Çok Fonksiyonlu Stant Suni İnsan Kafatası Modeli Suni Kafatası Modeli, Renkli Didactic Sindirim Sistemi Maketi Kulak Maketi 3 Kez Büyütülmüş ve 4 Parçalı Fonksiyonel Omuz Eklemi Maketi Fonksiyonel Kalça Eklemi Maketi Fonksiyonel Diz Eklemi Maketi Fonksiyonel Dirsek Eklemi Maketi Deri Modeli 70 Kat Büyütülmüş Cilt Deri Modeli 70 Kat Büyütülmüş Beyin Maketi - 4 Parçaya Ayrılabilen Arterli Beyin Modeli Dişi Pelvis Maketi 2 Parça Erkek Pelvis Maketi 2 Parça Kalp Maketi 2 Kez Büyütülmüş 4 Parçalı Kalp Modeli 7 Parça Sinuses Birlikte Burun Modeli Safra Kesesi, Pankreas ve Oniki Parmak Böbrek Kesiti Modeli Normal Ayak Modeli El Yapı Model 3 Parça Mide Modeli 2 Parça Boyun Omurları Seti 7 li Arter ve Venler 4 Kat Büyütülmüş Labyrinthus

18 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anatomi ve Fizyoterapi Laboratuvarına alınan malzemelerin listesi; (Devamı) Sıra No Malzemenin Cinsi, Boyutu ve Nitelikleri Adet Spinal Kanal ve Sinirler Modeli Kaslı ve İç Organlı Torso 28 Parça Parmak Merdiveni Düz El Egzersizleri İçin Hamur Seti Scoliosis Meter Bobath Topu Seti 45cm Bobath Topu Seti 45cm Dumbell Seti Kum Torbası Set Baseline Digital İnclinometre Denge Tahtası Theraband Seti El Egzersiz Topu Seti Kinesiyoloji Bandı Kinesiyoloji Bandı Komidin Eskoba Etejer Omuz Çarkı Paravan Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvar / Atölye Adı Laboratuvar / Atölye Amacı Laboratuvar / Atölye Türü (Araş., Destek, Eğitim) Laboratuvar Alanı ve si (Kişi) Mevcut Donanım için Harcanan Tutar (TL, $, Euro) En uygun Donanım için Yapılması/ Alınması Planlanan Alet, Ekipman, Teçhizat ve Tutarı Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı Temel gereçler olmakla birlikte, eksiklerimiz mevcuttur. 2. Akademik yıl başında malzeme takviyesi yapılacaktır. Bu laboratuvar, çoğunlukla Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerimizce kullanılmaktadır. Beslenme ve Diyetetik bölümünün uygulama mutfağının 2. sınıfın başında hazır olması planlanmıştır. Antropometri laboratuvarı da, malzemeleri ısmarlanmış olan laboratuvarlarımızdandır. Eğitim 54 m 2-30 kişilik 5.639,83 TL (7.820 USD) + KDV Bu aşamada düşünülmüyor. 8

19 Faaliyet Raporu Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarına alınan malzemelerin listesi; Sıra No Malzemenin Cinsi, Boyutu ve Nitelikleri Adet Hassas Terazi Velp Vortex Velp Are Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Lamtek Pipet Tabancası Hanna Masa Üstü ph Metre Buzdolabı Beher 00 ml Beher 200 ml Beher 000 ml Erlen 250 ml Erlen 000 ml Cam Petri 90 mm çap Cam Desikatör 300 mm Manyetik Balık Dispenser 0-0 ml Mezür 00 ml Huni Orta Boy Deney Tüpü Port Tüplük Balon Joje 250 ml Büret Kurutma Kağıdı 250 Ad/Pk. NaOH kg HCI 2,5 lt. Ph Buffer Bartabure Laboratuvar Dolabı Çalışma Masası

20 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Laboratuvar / Atölye Adı Laboratuvar / Atölye Amacı Laboratuvar / Atölye Türü (Araş., Destek, Eğitim) Laboratuvar Alanı ve si (Kişi) Mevcut Donanım için Harcanan Tutar (TL, $, Euro) En uygun Donanım için Yapılması/ Alınması Planlanan Alet, Ekipman, Teçhizat ve Tutarı CAD/CAM & Bilgisayar Laboratuvarı Fakülte bünyesinde bulunan İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri başta olmak üzere diğer bölüm/ programların öğrencilerine derslerde öğretilen bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan donanımlı bilgiye sahip olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen bilgisayar mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş bir eğitim laboratuvarıdır. Eğitim 26 m 2-40 kişilik TL ( USD) + KDV akademik yılı için Esenyurt Yerleşke-2 binasına 20 kişilik laboratuvar oluşturulması planlanmıştır. Bilgisayar Laboratuvarında bulunan malzemelerin listesi; Sıra No 2 3 Malzemenin Cinsi, Boyutu ve Nitelikleri İntel i7 İşlemcili, İşlemci Hızı: 3.50 Ghz Hafıza: 500 GB Ram: 8 GB Masaüstü Bilgisayar Bilgisayar Masası Projeksiyon Adet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Laboratuvar / Atölye Adı Laboratuvar / Atölye Amacı Laboratuvar / Atölye Türü (Araş., Destek, Eğitim) Laboratuvar Alanı ve si (Kişi) Mevcut Donanım için Harcanan Tutar (TL, $, Euro) En uygun Donanım için Yapılması/ Alınması Planlanan Alet, Ekipman, Teçhizat ve Tutarı Mimarlık Çizim Atölyesi Teorik ve ders uygulamaları için kullanılmaktadır. Eğitim 26 m 2 - Teorik 40, Uygulama 40 kişilik TL (8.275 USD) + KDV Mevcut uygulamalar için yeterlidir. Çizim atölyesinde bulunan malzemelerin listesi; Sıra No 2 3 Malzemenin Cinsi, Boyutu ve Nitelikleri Mimari Çizim Masası (20x80) Tabure Projeksiyon Adet

21 Faaliyet Raporu 5.3. Kütüphane Akademik yılında 450 m 2 kapalı alana sahip kütüphanemiz, 4 bilgisayar ve 50 kişilik okuma salonu kapasitesi ile hizmet vermiştir. Kütüphanemizin fiziki durumu aşağıdaki gibidir Kütüphanenin Fiziki Durumu Fiziki Özellikler Sayısal Veri Kapalı Kullanım Alanı (m 2 ) 450 Oturma si 50 Raf si (cilt) İnternet Erişimi (uç) 4 Bağlantı Hızı (ULAKNET) 0 mbps Gelecek akademik yılda akademik birimler ile öğrenci sayısının artışı ile paralel, raf kapasitesi ve oturma kapasitesinin arttırılması gerçekleştirilecektir Yararlanan Üye Sayısı Yıl içerisinde kütüphanemizden akademik personel, lisans öğrencisi, ön lisans öğrencisi, idari personel olmak üzere 4 farklı grup faydalanmış ve bunun neticesinde Eğitim-Öğretim yılı boyunca toplam 39 kişiye ödünç alım hizmeti verilmiştir. Ayrıca kütüphanemiz, öğrenci ve personel tarafından günlük çalışmaları için kullanılmaktadır. Bu şekilde yararlananların sayısı istatistiğe dahil değildir. Ödünç alım hizmeti sayıları aşağıya çıkarılmıştır. Yararlanıcı Grubu Yararlanan Üye Sayıları Akademik 68 Lisans 37 Ön Lisans 6 İdari 25 Dış / ILL 0 Toplam E Kitap Sayısı (Genel, Referans, Nadir Eser, Ciltli Dergi Vb.). Kitaplar Adedi Genel 5.2 Referans 50 Dergi 33 Toplam Kütüphanemizde ilk kitap kaydı Ekim 203 yapılmıştır. Yeni dönem bütçelemesi ile Materyal sayısında artış hedeflenmektedir. Koleksiyon gelişiminde öğrenim görülen bilim dalları ve öğrenci, öğretim elemanı başta olmak üzere üniversite mensuplarının istekleri dikkate alınmaktadır. 2

22 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Abone Olunan Dergiler Dergiler Adedi Basılı Aboneler 3 Yeni kurulan kütüphanemizde, ilk aşamada basılı ana koleksiyon oluşturulmaya çalışılmıştır akademik yılında abone olunan elektronik dergimiz bulunmamakla birlikte, ULAKBIM / EKUAL veritabanları aktif kullanıma açılarak buradaki elektronik dergiler ile veri tabanları kullanıcıların hizmetine alınmıştır Eğitim-Öğretim yılında, akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda elektronik dergi ve veritabanı abonelikleri planlanmaktadır Veri Tabanları Veri Tabanları Eğitim-Öğretim yılında ULAKBIM aracılığı ile aşağıda belirtilen veri tabanlarından yararlanabilmekteyiz. BMJ Online Journals EBSCOHOST IEEE ithenticate OVID-LWW ScienceDirect Scopus Taylor & Francis Web of Science Adedi On Line Konferans Salonu Üniversitemizde Yerleşke- ve Yerleşke-2 de toplam 2 adet konferans salonu bulunmaktadır. leri aşağıya çıkarılmıştır. Toplam Eğitim Alanı Üzeri Yerleşke- Konferans Salonu 240 Yerleşke-2 Konferans Salonu Toplam Konferans salonları aynı anda 495 kişi kapasiteli olup, toplam kapasitesi; 495 x 45 : 25 = 89 öğrencidir. 22

23 Faaliyet Raporu 6- Akademik Birimler akademik yılında, Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin yönetim birimleri ile derslikleri, Esenyurt Yerleşke- de yer almıştır. Akademik birimlerin akademik yılında faaliyette bulunacakları Esenyurt Yerleşke-2 binası, İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı No: 79 D Blok adresindedir. Bina 5.268,74 m 2 kapalı, m2 açık alana sahip olup Eğitim-Öğretim yılında kullanılmaya başlanılmak üzere tedarik edilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Yerleşke üniversitemiz bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yürütüleceği 3 Fakülte, 2 Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ile 2 Enstitüye ait akademik birimleri bünyesinde barındıracak fiziki alanlar ile diğer sosyal donatı imkanlarına sahiptir. Yerleşkede planlama sonucu tüm idari ve akademik birimlere ilişkin mahaller oluşturulmuştur. Üniversitemizin akademik birimlerinin Eğitim-Öğretim yılında bulundukları yerleri ile Eğitim-Öğretim yılında bulanacakları yerler aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. Akademik Birim Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bulundukları Yerler Yerleşke- Yerleşke-2 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke-2 Yerleşke-2 Yerleşke- Yerleşke- Yerleşke-2 Yerleşke-2 Yerleşke-2 Yerleşke-2 Yerleşke- Yerleşke-2 23

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.A.1.MİSYON... 5 I.A.2.VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı