ALAN DIŞI-AKIL DIŞI. Faks& . Makale 1 Dünya Bilimi ve atık yönetimi. Makale 2 Çöpsahasıolarak SandwickTaşocağı nıkullanmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALAN DIŞI-AKIL DIŞI. Faks& Email. Makale 1 Dünya Bilimi ve atık yönetimi. Makale 2 Çöpsahasıolarak SandwickTaşocağı nıkullanmak"

Transkript

1 1 ALAN DIŞI-AKIL DIŞI Öğretmen Notları Bilgi ve Kavrama İnsanlar diğer hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarını çöp boşaltarak azaltıyor. İnsan aktiviteleri zehirli kimyasallarla toprağı kirletmekte ve aynı zamanda bu zehirli artıklar suya taşınmaktadır. İnsan aktiviteleri suları zehirli kimyasallarla kirletmektedir. Artıklar uygun bir şekilde işlenmezse daha çok kirliliğe neden olacaktır. Giriş Bu özde öğrenciler bir üniversitenin Çevre Kimyası Bölümü nde çalışan araştırmacı rolü üstlenecekler. Çöp & Atık İşleme Şirketi atık depolama sahasında çöpleri depolamada kullanılacak kaplama maddesi için en uygun doğal maddenin veya karışımın ne olduğu hakkında bu bölümden öneri beklemektedir. Öğrencilerden konuyla ilgili bilgileri araştırmaları, grubuna rapor etmeleri ve sonrasında araştırmaları planlamaları ve yürütmeleri beklenmektedir. Bu Öz ün rotasıdır: Faks& Makale 1 Dünya Bilimi ve atık yönetimi Makale 2 Çöpsahasıolarak SandwickTaşocağı nıkullanmak Makale3 çöpsahasıkaplamakonusundala boratuvararaştırması Araştırma Araştırma raporunu hazırlama

2 2 Araştırmaya ve Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Bağlantıları Bilimsel iddialar ve modeller kullanarak olguları açıklamak ve bu olguları yaratıcı bir şekilde geliştirmek ve teorileri test etme, İddiaları ve açıklamaları bilimsel metotlar ve teknikler kullanarak geliştirmek ve test etme, Riskleri değerlendirmek ve laboratuarda güvenli bir şekilde çalışma, Bireysel yada grupla birlikte uygulanabilir ve araştırmacı aktiviteler planlamak ve yürütme, İlk ve ikinci el kaynaklardan toplanan verileri rapor ve analiz etme Bilimsel bilgiyle iletişim kurmak için bilgi iletişim teknolojileri dâhil uygun metotları kullanma ve bilimsel konular hakkında sunum ve tartışmalara katkıda bulunma. Çalışma öğrencilere aynı zamanda aşağıdaki fırsatları sağlar: Araştırma, deney yapma, tartışma ve argüman geliştirme, Bilimsel bilgiyi temel alarak gerçek hayat ile ilgili örnekleri kullanma, Bilimde ve teknolojik gelişmelerde sürdürülebilirliğin önemini kavrama. Ön Bilgiler Öz e başlamadan önce, öğrenciler asit ve alkali reaksiyonu, nötrleştirme ve evsel ve endüstriyel kaynaklardan oluşan bazı yaygın atık maddelerinin örnekleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Kayaç çeşitleri, tortul kayaçları ve onların özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olmaları onlara avantaj sağlayacaktır. A.Araştırmaya Başlarken: Öğrenciler grup içinde çalışabilir. Aşağıda bazı öneriler verilmiştir: Başlangıç Bilgilendirmesi Toplantı Planlanması 3 arkaplan makalesininanaliz edilmesi Araştırmanın Yürütülmesi Sonuçların Analiz edilmesi İletişim Kurulması Bütün sınıf; öğretmen kısaca aktivitenin bağlamını tanıtır. Bir öğrenci araştırma ekibi lideri olarak aday olabilir. Çiftlerden birine çalışma kâğıtlarından biri verilebilir ve onu analiz ve rapor ederek özetleri ile birlikte toplantıya getirebilir. Çiftler veya üç ya da 4 kişilik gruplar (araç gereçlerin kullanılabilirliğine bağlı olarak) Çiftler halinde, çalışma değerlendirilecek ise tek tek ya da üçerli Yazılı raporların (bireysel veya grup) ve bütün sınıf sonuç tartışmalarının (isteğe bağlı) derlenmesi

3 3 B. Zamanlama Bu aktivite 2 veya 3 ders saati gerektirmektedir. Zamanlama araştırmaya harcanan zamana göre değişebilir fakat test kaplamalarının kurulması ve kirli atık suyun toplanması 2 ders saati alabilir. Zamandan kazanmak için raporlar ödev olarak verilebilir. Bireysel olarak araştırma raporlarını yazmak belki ekstra zaman alabilir. C. Aktiviteler Öğretmen öğrencilere Öğrenci Etkinlik Kâğıdı vermelidir. Bu kâğıt öğrencilere bu öz üzerine çalışırken ne yapmaları gerektiğinin özetini sağlayan bir bilgilendirme içermektedir. Bu aynı zamanda öğrencilere kendi ilerlemelerini takip etmeleri için bir kazanım kontrol listesi de sağlamaktadır. Kimya bölümünün başkanı (öğretmen) her gruba fax ve kopyası vermelidir. Her gruba üç arkaplan/ardalan (background) çalışma kâğıdının birer kopyası verilmelidir. öğrencilere grup tartışmaları için gündem belirleyici ve öğrencileri okumaları gereken kısımlara yönlendirici olarak kullanılmalıdır. Makale 1: Gazete tarzında yazılmalıdır; atık depolama sahaları ve özellikle önemli bir rol oynayan jeolojik alanlarla ilgili arka plan açıklaması verilmelidir. Bu yazıya bakarak çiftler Kimya Bölümü başkanı tarafından kâğıda yazılan yorumları ele alarak içeriği yansıtmak için teşvik edilir. Bu çalışma kâğıdı çöp depolama sahası ile ilgili konuları açıklamaktadır. Makale 2: Bir alan araştırmasıdır. Bu atık depolama sahalarında atık depolamasının yapılması için alınması gereken izin süreçlerinin önemli bir ön koşuludur. Bu makale atık için yer ve alan bilgilerinin detaylı açıklamasını içermektedir. Buna ek olarak, bu makale çöp depolama alanlarının kirliliği ve rahatsızlığını azaltmak için yönetilebilir bazı pratik yöntemler açıklamaktadır. Makale 3: Kaplama maddesini araştırma yöntemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Buna ek olarak, kaplama maddesi için uygun karışımlar hakkında teknik arka plan bilgileri sağlamaktadır. Kâğıtta yazılan yorumlar öğrencileri okumaya yönlendirmektedir. Final raporu bölümler halinde yazılabilir, her çift özel bir bölüm hazırlar ya da her öğrenciye tamamlanması gereken bir görev olarak verilir. Final raporunun alt bölümleri faks kâğıdında listelenmelidir. Bu öğrencileri daha gerçekçi bir yapıda rapor yazmaları konusunda yönlendirir. Araştırmanın büyük bir bölümü kaplama teknolojisi üzerine yapılacaktır. Bu araştırma farklı kaplama maddelerinin (hem sentetik hem de doğal) göreli yararlarını incelemeyi ve kaplamaları test etmeyi kapsamaktadır. Kaplamaları test etmek sıkıştırılmış havayla bağlantılı yerlerin (kaynakların) testlerini ve elektronik haritalama içermektedir. Kaçak tespiti yöntemleri son zamanlarda oldukça gelişti. Modern atık depolama sahaları tam sınırlama teknolojisini kirliliği kontrol altına almak için çok etkili bir şekilde kullanılır. Atık depolama

4 4 sahası gazları ile sızıntı suları toplanır ve alandan uzaklaştırılarak tekrar kullanılacak hale getirilmeye çalışılır. Öğrencilerden bu tür bir çalışmayı yürütmeleri beklenmektedir. D.Araştırma ve teknik detaylar Öğrenciler akademik danışman görevi üstelenerek Depolama alanı için en uygun materyal nedir? sorusuna cevap aramaları gerekmektedir. Olası çözümler ya da modeller şekilde 1 de gösterilmiştir. Şekil 1: Kolon Deneyi Şekil 1a Çakıl ve kum kullanılan modeller a) Şekil 1b Kum ve çakıl malzemelerinin üstüne kaplama malzemelerinin kullanıldığı modeller Alandan sızan zehirli kimyasallar yemeklik yağ, asitler (normal ph ta sabit), görünür bir iz vermesi için gıda boyaları veya mürekkep vs. içerebilir. Sızıntı suyu önceden hazır olmalıdır ve bunların bir karışımını içerebilir. Gıda boyaları ya da mürekkep kullanıldığı takdirde öğrenciler kolon boyunca sızıntı suyunun hareketini takip edebilirler. Kolonun sonunda toplanan sızıntı suları yağ izlerine bakmak için basit yöntemlerle örneğin ph ölçümüyapılarak analiz edilebilir.

5 5 Şekil 2: Sandwick taşocağı modeli Şekil 2 ile ilgili bilgiler: 1. Model yapımını kolaylaştırmak için nemli kum ve çakıl kullanımı 2. Tankın tabanının bir delikle açılması gerekmektedir 3. Tank, sızıntı suyunun musluğa doğru drenajını sağlamak için kille bir ucundan desteklenmelidir. 4. Tıkaca alternatif olarak plastikler tüpler de kullanılabilir. Ocakta bulunan kayaç örnekleri, onların sızıntıyla reaksiyona girip girmediğini bulabilmek için kullanılmalıdır. Bunun için ocaktan üç örnek malzeme alınabilir: Kil Kum Tebeşir (Kalsiyum Karbonat Tozu) Olası diğer kaplama malzemeleri araştırmayı genişletmek için kullanılabilir: Atık kâğıtlar Plastik kaplama Çimento tozu Kömür tozu Toprak Ek olarak öğrencilerden gelen mantıklı önerileri de içerebilir. Öğrenciler materyaller konusunda önceki bilgilerinden yararlanarak tahminler yapmalıdırlar. Değişkenler olarak çevre kirliliğine yol açan madde türlerini; kaplama tür ve derinliklerini; kayaç çeşitleri olarak kum, çakıl veya kirletici maddelerin akışının hacim/oranı göz önünde kullanılabilir. Farklı gruplar soruna farklı yönlerden bakarak değişik türde kolon deneyleri ve modelleri oluşturabilirler.

6 6 E. Güvenlik Risk değerlendirmelerinin hazırlanması bu aktivitede önemlilik arz etmektedir. Örnekler aşağıda sunulmuştur. Dikkatlice inceleyiniz. Seyreltilen asitler: Tahriş edicidir Eğer yutulursa: ağzınızı yıkayın ve su için Eğer göze bulaşırsa: en az 10 dakika boyunca gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Eğer deriye bulaşırsa: kirlenmiş giysileri çıkarın. Eğer deri zarar gördüyse tıbbi yardım gerekli olabilir. Göz koruyucusu takın! Kalsiyum hidroksit (çimento tozu): Tahriş edicidir. Eğer yutulursa: Ağzınızı yıkayın ve su için. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Solunması halinde: Temiz havaya çıkın. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Eğer göze bulaşırsa: Gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Eğer deriye bulaşırsa: Suyla yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. Eğer büyük bir bölge zarar gördüyse tıbbi yardım gerekli olabilir Tozlar(Kömür/ Çimento) Nefes almayı etkileyebilir, astım hastaları için daha ciddi sorunlar teşkil edebilir. Eğer etkilediyse: temiz havaya çıkın. Astım hastalarına tıbbi tedavi uygulayın. Araştırma fırsatları Öğrenciler kaplamada kullanılabilen diğer maddeler için araştırmalarını genişletebilirler. Öğrenciler aynı zamanda atık maddeler ve geri dönüşümün yapılabilirliği konusunda çevrelerindeki insanların ne düşündükleri hakkında bir saha araştırması yapılabilir. Bunlara ek olarak, öğrenciler evlerinde veya okullarındaki atık maddeleri gözlemleyebilirler.

7 7 Alan dışı-akıl dışı Öğrenci EtkinlikKâğıdı Kurguyu hazırlama Kimya bölümünde araştırmacı ekibinin bir üyesi olarak çalışacaksınız.çöp ve atık yönetme şirketi atık depolama sahasında çöpleri depolamada ve zehirli kimyasalların çevreyle etkisini azaltılmasında kullanılacak kaplama maddesi için en uygun doğal maddenin veya karışımın ne olduğu hakkında bu bölümden öneri beklemektedir. Şirkete bu konu hakkında rapor verebilmek için araştırmalar yürüteceksiniz. Bu aktiviteler için öğrenmeniz gereken bilimsel bilgiler aşağıdadır: İnsanlar diğer hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarını çöp boşaltarak azaltıyor. İnsan aktiviteleri zehirli kimyasallarla toprağı kirletmekte ve aynı zamanda bu zehirli artıklar suya taşınmaktadır. İnsan aktiviteleri suları zehirli kimyasallarla kirletmektedir. Artıklar uygun bir şekilde işlenmezse daha çok kirliliğe neden olacaktır. Kazanım Kontrol Listesi Atık depolama sahası hakkında önerilerinizin yazılı olacağı bir raporu çöp ve atık yönetme şirketine sağlamanız gereklidir. Faks ve sizi aktivite boyunca yönlendirecektir. Aktivite boyunca aşağıdaki listede yer alan çalışmaları yaptığınızdan emin olunuz: 1. Makale 1, 2 veya 3 Makalelerdeki notlardan ortaya çıkan sorulara cevaplayınız. Grubunuza sunmak için rapor ettiklerinizin özetini hazırlayınız. 2. Grup Tartışması Atık depolama sahası kaplamasında kullanılacak maddeleri için araştırmalar planlayın. 3. Rapor Araştırmayı rapor edin. Kaplama türlerinin avantaj ve dezavantajlarını özetleyin. En uygun kaplama türünü önerin. Şirketin kirliliği ve gürültüyü azaltmak için hangi faktörleri araştırması gerektiğini listeleyin.

8 8 Fax Kime: Dr. Joanne Smith, Araştırma Ekip Lideri Bölüm: Çevre Kimyası Bölümü Sayfa sayısı ( kapak sayfası dâhil): 2 Kimden: Professor Eric Landers, Bölüm Başkanı Bölüm: Kimya Bölümü Faks: Telefon: ext Princess Elizabeth Üniversitesi Mesaj:Hamside Atık Depolama ve Yok Etme (HWD) Ltd.Şti.: Eski Ocak atık depolama sahası kaplaması sözleşmesi HWD eski taş ocağının atık depolama sahası olarak kullanımına dair raporu henüz tamamladı. Evsel artıkları Sahaya koyabilmek için izin almak istiyorlar. İzin alınmadan önce sahada kirli suyun çevreye karışmasına engel olmak için nasıl kaplanması gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu kirli su sızıntı suyu olarak adlandırılmaktadır. Üç olası kaplama ve hangisinin en uygun olacağı konusunda araştırma yapmak üzere HDW tarafından sözleşme imzalanacaktır. Birden fazla karışım oluşturabilecek kaplama materyallerin örneklerine sahibiz. Proje için öngörülen zaman çok kısa! Size tavsiyemiz araştırmaya öğrencilerinizi de dâhil etmenizdir.fakat onların atık depolama sahası ile ilişkili teknik problem konularında hiçbir deneyimleri olmadığı için bu konudaki bilgilerini uygun seviyeye çabucak getirmek zorundayız. Bu konuyla ilgili olarak 3 maakle hazırladım. Araştırma ekibi araştırmaya başlamadan önce bu makalelere çalışmalıdır. Buna ek olarak onların bazı fikirlerini teşvik etmek ve kavramalarına yardımcı olmak için makalelere bazı yorumlar yazdım. Eğer öğrenciler el yazısı ile yazdığım soru ve yorumlara cevap olarak notlar alırlarsa, bu onlar için yararlı olacaktır. Kaynakça 1. Landers, E. (2005), Earth Science and waste disposal, Environmental Matters, 3 (2), pp Jones, J. & Wilkes, F. (2012), The use of disused quarries as landfill sites. HWD Site Investigation Report 3. Thornton, S. F., Bright, M., Lerner, D. N. & Tellam, J. (2007), Laboratory investigations into landfill liners, Journal of Waste Science and Technology, 81 (1), pp

9 9 HDW araştırma sözleşmesinin ilgili kısımlarının kopyası aşağıda verilmiştir: Sözleşme yükümlüsünün eski taş ocağı atık depolama sahası için en uygun kaplamaya karar vermek için gerekli araştırmaları yürütmesi gerekmektedir. Önerileri verirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir: Taş ocağından alınan kayaç örneklerinin sızıntı suyuyla reaksiyona girip girmediğinin araştırılması gerekmektedir; Kaplama bir veya birden fazla doğal materyalden oluşturulmalıdır, bu yerel su üreticileri ve özellikle nehirleri korumak için gereklidir; Önerilen çözüm mutlaka araştırmadan elde edilen kanıtlara dayandırılmalıdır ve konuyla ilgili alanyazından destek alınmalıdır; Raporun bulunan sonuçlar ve öneriler ile birlikte verilmesi gerekmektedir. Sözleşme yükümlüsü HDW yönetim birimineelde edilen sonuçlarının özetini sunmalıdır. Rapor aşağıdaki kısımları içermelidir: a. Doğal ve sentetik kaplamaların avantaj ve dezavantajlarının özeti, b. Ocaktaki kayaçların ve sızıntı suyunun arasındaki reaksiyonun eğer varsa tanımı c. Veri toplama süreci dâhil kaplama araştırmasının tanımı, d. En uygun kaplama konusunda öneriler, e. HDW nin kirliliği ve gürültüyü azaltmak için yürütebileceği çalışmalar konusunda atık depolama sahasının özelliklerinin bir listesi En kısa zamanda araştırma ekibinizle bir toplantı ayarlamanızı öneririm. Eğer problemler olursa beni gelişmelerden beni haberdar edin. Saygılarımla. Eric Landers.

10 10 Princess Elizabeth Üniversitesi Dr. Joanne Smith den ! #Acildir! Kimden: Çevre Kimyası Araştırma Ekibi nde bulunan bütün araştırma asistanları Konu: HWD Eski Taş Ocağı atık sahası depolama alanı kaplanması için sözleşme; toplantı planlanması Toplantı gündeminin planlanması (Başkan Joanne Smith) 1. Genel bilgiler: Sunum ve Profesör Landers in faks & i. (10 dakika) Tartışma konuları a) Araştırma için nelere ihtiyacımız var? (Joanne Smith a taslak) (5 dakkika) b) Atık depolama sahası ile ilişkili teknik problemleri kontrol altına almak (Joanne Smith) (20 dakkika) Makale 1:Yerbilimi ve atık kontrolü ilgili makaleler, Makale 2: HWD alan araştırma raporu, Makale 3: Atık depolama sahası kaplama üzerine yürütülen laboratuar araştırmasıdır. 2. Takım üyelerine sunulmak üzere hazırlanacak kısa rapor ve bunun ardından grup içinde gerçekleşecek tartışma(20 dakkika) 3. Araştırmayı planlama ve yapılacak görevleri paylaştırma (hareket planı aşağıdadır)(30 dakkika) Araştırma Planı Soruları: Görevler nelerdir? Görevlerin hangi sıraya göre kim yapılacak? Görevler ne kadar zaman alacak ve neye ihtiyacımız var? Süreci nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl raporları hazırlayacağız?

11 11 Makale 1 Environmental Matters, 3 (2), pp November 2005 Yerbilimi ve Atık Kontrolü Eric Landers bugün üretilen çok büyük miktardaki atıkları nasıl kontrol edilebileceğimiz ile ilişkili konuları tartışıyor. Her yıl ürettiğimiz atık miktarı artıyor. Atık depolama sahaları % 90 ını yakın bir zamanda dolacak. Genellikle bu sahalar eski maden ya da taş ocaklarıdır. O yüzden bir daha sorun çıkarmayacak materyaller bulmak önümüzdeki en mantıklı çözüm! Ne yazıkki bu o kadar kolay değil. Atıkları gömmek problemleri de gömmüyor. Atıklar bir kez yer altına indiğinde, mikroorganizmalar tarafından parçalanırlar, tıpkı organik gübrelerin içindeki materyaller gibi. Bu zararlı gaz ve sıvıların oluşmasına neden olmaktadır. Eğer bu gaz ve sıvılar dışarıya kaçarsa birçok probleme neden olur. Atık depolama sahası gazları çoğunlukla metan ve karbondioksitten oluşmaktadır. Metan hava ile karıştığı zaman yanıcı olmaktadır. Atıklardan oluşan atık yağmur suları ve sıvı ürünler, sızıntı suyu adı verilen zehirli sıvıları oluşturmaktadır. Sızıntı suları, atık depolama sahasına yakın toprak suları ve nehirleri kirletebilir. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, çevre alanlarda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Etkili bir atık depolama sahası yönetimi bunun olmasına engel olabilir. Atık depolama sahaları nerelere yerleştirilmelidir? Atık depolama sahasındaki kayaç çeşitleri gaz veya sızıntı sularının dışarıya kaçıp kaçmadığı ile ilgili bilgi sağlar. Eğer bir kayaç sıvıların ve gazların kolayca geçip gitmesini sağlıyorsa, bu tip kayaçlara geçirgen kayaçlar denir. Geçirgen kayaçlar atık depolama sahalarının tabanları için uygun değillerdir. Sızıntı sular ve gazlar kayaçların içindeki küçük deliklerden geçebilirler ya da çatlak ve kırıklardan geçebilirler. Neden geçirgen kayaçlar uygun değildir ve ne gibi problemlere yol açarlar? Bunun ne olduğunu bildiğinizden emin olun. En geçirgen materyaller kum ve çakıllardır. Birçok eski atık depolama sahaları, fabrikaların kurulması için çıkarılan kum ve çakıllar sonucunda oluşan çukurların üzerine kurulmuştur. Diğer yüksek geçirgenliğe sahip kayaçlar kireçtaşı ve kırıklarda oluşmuş volkanik kayaçların bazılarıdır. Atık depolama sahası gazları bu alanlardan yüzlerce metre uzaklıkta kaydedildi (Şekil 1 e bakınız).

12 12 Şekil 1 Bu nasıl meydana geliyor? Bunun anlamı nedir? Geçmişte atık depolama sahaları kayaçlardan sızıntı sularının geçmesiyle işlem gören sulara bağlıydı. Örneğin alkali kayaçlar sızıntı sularının içerdiği asitleri nötralize edebilirler. Kilgibi düşük geçirgenliğe sahip kayaçlar bu yaklaşıma en uygun kayaçlardır. Yüksek geçirgenliğe sahip kayaçlar bu iş için uygun değillerdir.çünkü sızıntı sularının akış hızı çok yüksektir. Bu tipteki değiştirilmemiş sahalar geçmişte endüstriyel kimyasal atıklar ve toprakta çözünebilen atıklar için kullanılmıştı. Toprakta çözünen atıkların bazen su kaynaklarına ciddi etkileri olabilir. Atık depolama sahasındaki kirliliği kontrol etmek için atıkları kaplamak etkili çözüm yöntemlerinden biridir. Böylece atıklar kaçamazlar. Kaplama olarak bilinen geçirmez bariyerlerin kullanılması gaz ve sızıntı sularının hareket etmesini önlemek için geçirgen kayaçların üzerinde yapılan bilindik bir uygulamadır. Kaplama materyalleri doğal ve sentetik olarak ikiye ayrılır. Kil, bentonit (kilin özel bir türü), kömür ocağı kili ve pulverize yakıt külü (PFA) en yaygın olarak kullanılan doğal kaplamalardır. Sentetik kaplamalar butil kauçuk, polietilen, neopren ve polivinil klorür (PVC) içermektedir. Sentetik kaplamalar tümden su geçirmez materyallerden yapılmış olmasına rağmen, mükemmel değillerdir. Döşeme sırasında bazı hasarlar meydana gelebilir; katmanlar arasındaki birleşme yerleri zayıf olabilir ve bitki veya kullanılan kimyasallar yüzünden zarar görmüş olabilir.

13 13 Atık depolama sahasının tasarımı Şekil 2 de gösterilmektedir. Sahalar ne zaman uygunsa ozaman kaplanabilir. Şekil 2 Trafiğin artması, gürültü kirliliği, ekstra yol inşaatı, titreşimler, kokular ve kaldırımların azaltılması gibi toplumu rahatsız eden diğer unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat iyi yönetilmiş bir saha kirliliği toplum için çevresel etkileri ve diğer problemleri en aza indirir. Koku ve gürültü nasıl azaltılabilir?

14 14 Makale 2 HWD Ltd.Şti Saha Araştırma Raporu Williams, S. & Smith, J. Nisan 2012 Genel Bilgiler Sandwick Taş Ocağı inşaat sektöründe kullanılmak üzere kum ve çakıl çıkartıldığından dolayı ömrünün sonuna gelmiştir. HDW geri-dönüşümsüz evsel atıkları yok edilmesi ve depolanması için ocağı atık depolama alanı olarak kullanması için izin belgesi başvurusunda bulundu. Ocak köye ve nehre yakın bir mesafe içinde yer almaktadır. (bkz Şekil 1 ve 2). Köy ve Nehir Denetleme Kurumu sızıntı sıvılarının yeraltı sularını ve nehri etkileyebileceği konusunda endişe duymaktadır. Köylüler ayrıca atık depolama sahası gazlarının yaratacağı potansiyel problemlerden endişe duymaktadır. Bu problemler neler olabilirve köylüler için atık depolama sahası ne gibi problemlere yol açabilir?

15 15 Şekil 1 Şekil 2 Bu kesitebağlıolarakortayaçıkabilecekolası problemleritahminedermisiniz?

16 16 Sızıntı suyu kirliliği riski Taş ocağındaki kum ve çakıllar sızıntı suyu kirliliği riski taşıyabilir. Bu kayaçlar geçirgenlerdir ve ocağın temeli yeraltı suyunun bir kaç metre içinde kalmaktadır. Öneriler: Sızıntı suyu yeraltı sularına ve nehirlere ulaşabilir mi? Nasıl olduğunu açıklayın ve hangi problemlere yol açabilir? Uygun malzemeler ocağın temelinde bulunmalıdır.kaplama sızıntı suyunun ocaktan dışarı hareketine engel olmalıdır. Nasıl? Atık depolama sahası gazlarının ve diğer olumsuzlukların Sandwick köyündeoluşturdukları risk Köyün altındaki kil yatakları gaz hareketini geçirmeyen bir bariyer oluşturur. Köy için herhangi bir risk oluşturmaz. Ancak, kil/kum sınırının ötesindeki bir gelişimi önlemek için başka yapılara izin verilmemelidir. Öneriler: Ne zaman ve nerede mümkünse delik su geçirmez materyallerle kaplanmalıdır. Bu işlem rüzgârla savrulmuş çöplerle başa çıkmak, çöplerin yağmur suyuyla ıslanmasını önlemek ve kaçak gaz ve kokuları azaltmak için uygulanmalıdır. Hiç bir ek yerleşim inşa edilmemelidir. Yağmursuyuböylebirproblem enasılnedenolabilir? Nedenyukarıdakiparagraftaverilen her öneriuygulanmalıdır?

17 17 Journal of Waste Science and Technology Volume 81 July 2011 Atık depolama sahası kaplaması için Laboratuar Araştırmaları Makale 3 Thornton, S. F., Bright, M. I., Lerner, D. N. &Tellam, J.H. Özet Kaplamaların doğal materyallerdentasarlanmasının atık depolama sahasının neden olacağı sızıntı sularına engel olması tartışılmaktadır. Şu anda laboratuar deneylerinde yaygın olarak kullanılan materyallerin birleştirilmesiyle yapılmış doğal kaplamaların uygunluğu test edilmektedir. Tanıtım Bunun anlamı nedir? Son yıllarda, atık sularının ya da sızıntı sularının ağır plastik kaplama malzemesi gibi geçirmez kaplamaların kullanımı sayesinde çevreyi kirletmesi engellenmiştir. Ancak, kaplama ve sızıntı toplama sistemi kaçakları engelleme konusunda garanti vermez. Bu yüzden sızıntı sularının etkisini azaltmak için bilinen doğal malzemeleri yedeklemek çok önemlidir. Tablo 1 Araştırmadakullanılanmalzemelerinözellikleri KumTaşıKömürKili Oxford Kili Sızıntı sularını doğal malzemelerin içinden geçerken daha az zararlı hale getirebilecek birçok süreç vardır. Bunlar, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin kombinasyonundan oluşur. Örneğin, seyreltme metaller ile çökeltme bakterinin organik bileşikleri parçalaması gibi süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçler yüksek kil içeriği, organik kil içeriği, karbonat içeriği ile maksimize edilebilir. Karbonat asitleri nötralize etmeye ve bakterlerin büyümesine yardımcı olmaktadır. Doğal malzemeler bu maddelerin hepsini içermektedir, böylece kaplamalarkil ekleyerek, karbonat veya organiklik bakımından zengin malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Bu süreci denemek için, laboratuvar deneyleri şu anda yürütlmektedir. Aşağıda detaylar verilmiştir. Deneyseltasarım Üç doğal malzeme kaplama yöntemleri için öncelikli olarak seçilmiştir. Spektrumun bir ucunda, herhangi bir değişim olmadan uygun kaplamalar oluşturabilen kumtaşları bulunmaktadır. Bunun aksine Oxford kilinin kaplamalar için iyi bir örnek oluşturduğu görülmektedir. Kömür kiliise ara madde özellikleri göstermektedir. Tablo 1 de bunları görebilirsiniz. Organikkarbon % Karbonat % ph Oxford kili neden kaplama için en iyi malzemelerden biridir? Bu ne anlamagelmektedir?

18 18 Journal of Waste Science and Technology, Volume 81 July 2011 Tablo 1 de verilen özelliklere dayanarak, metotlar dizayn edildi ve sızıntı sularının etkisini azaltmada her birinin ne ölçüde uygun olduğuna göre zayıf, gelişmiş veya iyi olarak tanımlanmıştır. Sütun Deneyleri Yirmi plastic sütunlar bir çok test metodu sonucunda toplandı. Sütunlar günde 140 ml hızında sızıntı suyu taşır. Tablo 2 test malzemelerinin tahmin edilenözellikleri Malzemeler Eklenen Malzemeler Tahminler Kum - Kontrol Kum taşı - Zayıf Oxford Kili Kum * İyi Kum taşı Oxford Kili (20%) Gelişmiş Açıkla Tahminler hakkında ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Kömür Kili Kum * + Ca CO3 Gelişmiş *Akış oranını arttırmak için eklendi Şekil 1 Sütun Aparatı Bu sayfada kullanılan metotlardan ne öğrendiniz?

19 19

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı