ALAN DIŞI-AKIL DIŞI. Faks& . Makale 1 Dünya Bilimi ve atık yönetimi. Makale 2 Çöpsahasıolarak SandwickTaşocağı nıkullanmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALAN DIŞI-AKIL DIŞI. Faks& Email. Makale 1 Dünya Bilimi ve atık yönetimi. Makale 2 Çöpsahasıolarak SandwickTaşocağı nıkullanmak"

Transkript

1 1 ALAN DIŞI-AKIL DIŞI Öğretmen Notları Bilgi ve Kavrama İnsanlar diğer hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarını çöp boşaltarak azaltıyor. İnsan aktiviteleri zehirli kimyasallarla toprağı kirletmekte ve aynı zamanda bu zehirli artıklar suya taşınmaktadır. İnsan aktiviteleri suları zehirli kimyasallarla kirletmektedir. Artıklar uygun bir şekilde işlenmezse daha çok kirliliğe neden olacaktır. Giriş Bu özde öğrenciler bir üniversitenin Çevre Kimyası Bölümü nde çalışan araştırmacı rolü üstlenecekler. Çöp & Atık İşleme Şirketi atık depolama sahasında çöpleri depolamada kullanılacak kaplama maddesi için en uygun doğal maddenin veya karışımın ne olduğu hakkında bu bölümden öneri beklemektedir. Öğrencilerden konuyla ilgili bilgileri araştırmaları, grubuna rapor etmeleri ve sonrasında araştırmaları planlamaları ve yürütmeleri beklenmektedir. Bu Öz ün rotasıdır: Faks& Makale 1 Dünya Bilimi ve atık yönetimi Makale 2 Çöpsahasıolarak SandwickTaşocağı nıkullanmak Makale3 çöpsahasıkaplamakonusundala boratuvararaştırması Araştırma Araştırma raporunu hazırlama

2 2 Araştırmaya ve Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Bağlantıları Bilimsel iddialar ve modeller kullanarak olguları açıklamak ve bu olguları yaratıcı bir şekilde geliştirmek ve teorileri test etme, İddiaları ve açıklamaları bilimsel metotlar ve teknikler kullanarak geliştirmek ve test etme, Riskleri değerlendirmek ve laboratuarda güvenli bir şekilde çalışma, Bireysel yada grupla birlikte uygulanabilir ve araştırmacı aktiviteler planlamak ve yürütme, İlk ve ikinci el kaynaklardan toplanan verileri rapor ve analiz etme Bilimsel bilgiyle iletişim kurmak için bilgi iletişim teknolojileri dâhil uygun metotları kullanma ve bilimsel konular hakkında sunum ve tartışmalara katkıda bulunma. Çalışma öğrencilere aynı zamanda aşağıdaki fırsatları sağlar: Araştırma, deney yapma, tartışma ve argüman geliştirme, Bilimsel bilgiyi temel alarak gerçek hayat ile ilgili örnekleri kullanma, Bilimde ve teknolojik gelişmelerde sürdürülebilirliğin önemini kavrama. Ön Bilgiler Öz e başlamadan önce, öğrenciler asit ve alkali reaksiyonu, nötrleştirme ve evsel ve endüstriyel kaynaklardan oluşan bazı yaygın atık maddelerinin örnekleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Kayaç çeşitleri, tortul kayaçları ve onların özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olmaları onlara avantaj sağlayacaktır. A.Araştırmaya Başlarken: Öğrenciler grup içinde çalışabilir. Aşağıda bazı öneriler verilmiştir: Başlangıç Bilgilendirmesi Toplantı Planlanması 3 arkaplan makalesininanaliz edilmesi Araştırmanın Yürütülmesi Sonuçların Analiz edilmesi İletişim Kurulması Bütün sınıf; öğretmen kısaca aktivitenin bağlamını tanıtır. Bir öğrenci araştırma ekibi lideri olarak aday olabilir. Çiftlerden birine çalışma kâğıtlarından biri verilebilir ve onu analiz ve rapor ederek özetleri ile birlikte toplantıya getirebilir. Çiftler veya üç ya da 4 kişilik gruplar (araç gereçlerin kullanılabilirliğine bağlı olarak) Çiftler halinde, çalışma değerlendirilecek ise tek tek ya da üçerli Yazılı raporların (bireysel veya grup) ve bütün sınıf sonuç tartışmalarının (isteğe bağlı) derlenmesi

3 3 B. Zamanlama Bu aktivite 2 veya 3 ders saati gerektirmektedir. Zamanlama araştırmaya harcanan zamana göre değişebilir fakat test kaplamalarının kurulması ve kirli atık suyun toplanması 2 ders saati alabilir. Zamandan kazanmak için raporlar ödev olarak verilebilir. Bireysel olarak araştırma raporlarını yazmak belki ekstra zaman alabilir. C. Aktiviteler Öğretmen öğrencilere Öğrenci Etkinlik Kâğıdı vermelidir. Bu kâğıt öğrencilere bu öz üzerine çalışırken ne yapmaları gerektiğinin özetini sağlayan bir bilgilendirme içermektedir. Bu aynı zamanda öğrencilere kendi ilerlemelerini takip etmeleri için bir kazanım kontrol listesi de sağlamaktadır. Kimya bölümünün başkanı (öğretmen) her gruba fax ve kopyası vermelidir. Her gruba üç arkaplan/ardalan (background) çalışma kâğıdının birer kopyası verilmelidir. öğrencilere grup tartışmaları için gündem belirleyici ve öğrencileri okumaları gereken kısımlara yönlendirici olarak kullanılmalıdır. Makale 1: Gazete tarzında yazılmalıdır; atık depolama sahaları ve özellikle önemli bir rol oynayan jeolojik alanlarla ilgili arka plan açıklaması verilmelidir. Bu yazıya bakarak çiftler Kimya Bölümü başkanı tarafından kâğıda yazılan yorumları ele alarak içeriği yansıtmak için teşvik edilir. Bu çalışma kâğıdı çöp depolama sahası ile ilgili konuları açıklamaktadır. Makale 2: Bir alan araştırmasıdır. Bu atık depolama sahalarında atık depolamasının yapılması için alınması gereken izin süreçlerinin önemli bir ön koşuludur. Bu makale atık için yer ve alan bilgilerinin detaylı açıklamasını içermektedir. Buna ek olarak, bu makale çöp depolama alanlarının kirliliği ve rahatsızlığını azaltmak için yönetilebilir bazı pratik yöntemler açıklamaktadır. Makale 3: Kaplama maddesini araştırma yöntemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Buna ek olarak, kaplama maddesi için uygun karışımlar hakkında teknik arka plan bilgileri sağlamaktadır. Kâğıtta yazılan yorumlar öğrencileri okumaya yönlendirmektedir. Final raporu bölümler halinde yazılabilir, her çift özel bir bölüm hazırlar ya da her öğrenciye tamamlanması gereken bir görev olarak verilir. Final raporunun alt bölümleri faks kâğıdında listelenmelidir. Bu öğrencileri daha gerçekçi bir yapıda rapor yazmaları konusunda yönlendirir. Araştırmanın büyük bir bölümü kaplama teknolojisi üzerine yapılacaktır. Bu araştırma farklı kaplama maddelerinin (hem sentetik hem de doğal) göreli yararlarını incelemeyi ve kaplamaları test etmeyi kapsamaktadır. Kaplamaları test etmek sıkıştırılmış havayla bağlantılı yerlerin (kaynakların) testlerini ve elektronik haritalama içermektedir. Kaçak tespiti yöntemleri son zamanlarda oldukça gelişti. Modern atık depolama sahaları tam sınırlama teknolojisini kirliliği kontrol altına almak için çok etkili bir şekilde kullanılır. Atık depolama

4 4 sahası gazları ile sızıntı suları toplanır ve alandan uzaklaştırılarak tekrar kullanılacak hale getirilmeye çalışılır. Öğrencilerden bu tür bir çalışmayı yürütmeleri beklenmektedir. D.Araştırma ve teknik detaylar Öğrenciler akademik danışman görevi üstelenerek Depolama alanı için en uygun materyal nedir? sorusuna cevap aramaları gerekmektedir. Olası çözümler ya da modeller şekilde 1 de gösterilmiştir. Şekil 1: Kolon Deneyi Şekil 1a Çakıl ve kum kullanılan modeller a) Şekil 1b Kum ve çakıl malzemelerinin üstüne kaplama malzemelerinin kullanıldığı modeller Alandan sızan zehirli kimyasallar yemeklik yağ, asitler (normal ph ta sabit), görünür bir iz vermesi için gıda boyaları veya mürekkep vs. içerebilir. Sızıntı suyu önceden hazır olmalıdır ve bunların bir karışımını içerebilir. Gıda boyaları ya da mürekkep kullanıldığı takdirde öğrenciler kolon boyunca sızıntı suyunun hareketini takip edebilirler. Kolonun sonunda toplanan sızıntı suları yağ izlerine bakmak için basit yöntemlerle örneğin ph ölçümüyapılarak analiz edilebilir.

5 5 Şekil 2: Sandwick taşocağı modeli Şekil 2 ile ilgili bilgiler: 1. Model yapımını kolaylaştırmak için nemli kum ve çakıl kullanımı 2. Tankın tabanının bir delikle açılması gerekmektedir 3. Tank, sızıntı suyunun musluğa doğru drenajını sağlamak için kille bir ucundan desteklenmelidir. 4. Tıkaca alternatif olarak plastikler tüpler de kullanılabilir. Ocakta bulunan kayaç örnekleri, onların sızıntıyla reaksiyona girip girmediğini bulabilmek için kullanılmalıdır. Bunun için ocaktan üç örnek malzeme alınabilir: Kil Kum Tebeşir (Kalsiyum Karbonat Tozu) Olası diğer kaplama malzemeleri araştırmayı genişletmek için kullanılabilir: Atık kâğıtlar Plastik kaplama Çimento tozu Kömür tozu Toprak Ek olarak öğrencilerden gelen mantıklı önerileri de içerebilir. Öğrenciler materyaller konusunda önceki bilgilerinden yararlanarak tahminler yapmalıdırlar. Değişkenler olarak çevre kirliliğine yol açan madde türlerini; kaplama tür ve derinliklerini; kayaç çeşitleri olarak kum, çakıl veya kirletici maddelerin akışının hacim/oranı göz önünde kullanılabilir. Farklı gruplar soruna farklı yönlerden bakarak değişik türde kolon deneyleri ve modelleri oluşturabilirler.

6 6 E. Güvenlik Risk değerlendirmelerinin hazırlanması bu aktivitede önemlilik arz etmektedir. Örnekler aşağıda sunulmuştur. Dikkatlice inceleyiniz. Seyreltilen asitler: Tahriş edicidir Eğer yutulursa: ağzınızı yıkayın ve su için Eğer göze bulaşırsa: en az 10 dakika boyunca gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Eğer deriye bulaşırsa: kirlenmiş giysileri çıkarın. Eğer deri zarar gördüyse tıbbi yardım gerekli olabilir. Göz koruyucusu takın! Kalsiyum hidroksit (çimento tozu): Tahriş edicidir. Eğer yutulursa: Ağzınızı yıkayın ve su için. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Solunması halinde: Temiz havaya çıkın. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Eğer göze bulaşırsa: Gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım gerekli olabilir. Eğer deriye bulaşırsa: Suyla yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. Eğer büyük bir bölge zarar gördüyse tıbbi yardım gerekli olabilir Tozlar(Kömür/ Çimento) Nefes almayı etkileyebilir, astım hastaları için daha ciddi sorunlar teşkil edebilir. Eğer etkilediyse: temiz havaya çıkın. Astım hastalarına tıbbi tedavi uygulayın. Araştırma fırsatları Öğrenciler kaplamada kullanılabilen diğer maddeler için araştırmalarını genişletebilirler. Öğrenciler aynı zamanda atık maddeler ve geri dönüşümün yapılabilirliği konusunda çevrelerindeki insanların ne düşündükleri hakkında bir saha araştırması yapılabilir. Bunlara ek olarak, öğrenciler evlerinde veya okullarındaki atık maddeleri gözlemleyebilirler.

7 7 Alan dışı-akıl dışı Öğrenci EtkinlikKâğıdı Kurguyu hazırlama Kimya bölümünde araştırmacı ekibinin bir üyesi olarak çalışacaksınız.çöp ve atık yönetme şirketi atık depolama sahasında çöpleri depolamada ve zehirli kimyasalların çevreyle etkisini azaltılmasında kullanılacak kaplama maddesi için en uygun doğal maddenin veya karışımın ne olduğu hakkında bu bölümden öneri beklemektedir. Şirkete bu konu hakkında rapor verebilmek için araştırmalar yürüteceksiniz. Bu aktiviteler için öğrenmeniz gereken bilimsel bilgiler aşağıdadır: İnsanlar diğer hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarını çöp boşaltarak azaltıyor. İnsan aktiviteleri zehirli kimyasallarla toprağı kirletmekte ve aynı zamanda bu zehirli artıklar suya taşınmaktadır. İnsan aktiviteleri suları zehirli kimyasallarla kirletmektedir. Artıklar uygun bir şekilde işlenmezse daha çok kirliliğe neden olacaktır. Kazanım Kontrol Listesi Atık depolama sahası hakkında önerilerinizin yazılı olacağı bir raporu çöp ve atık yönetme şirketine sağlamanız gereklidir. Faks ve sizi aktivite boyunca yönlendirecektir. Aktivite boyunca aşağıdaki listede yer alan çalışmaları yaptığınızdan emin olunuz: 1. Makale 1, 2 veya 3 Makalelerdeki notlardan ortaya çıkan sorulara cevaplayınız. Grubunuza sunmak için rapor ettiklerinizin özetini hazırlayınız. 2. Grup Tartışması Atık depolama sahası kaplamasında kullanılacak maddeleri için araştırmalar planlayın. 3. Rapor Araştırmayı rapor edin. Kaplama türlerinin avantaj ve dezavantajlarını özetleyin. En uygun kaplama türünü önerin. Şirketin kirliliği ve gürültüyü azaltmak için hangi faktörleri araştırması gerektiğini listeleyin.

8 8 Fax Kime: Dr. Joanne Smith, Araştırma Ekip Lideri Bölüm: Çevre Kimyası Bölümü Sayfa sayısı ( kapak sayfası dâhil): 2 Kimden: Professor Eric Landers, Bölüm Başkanı Bölüm: Kimya Bölümü Faks: Telefon: ext Princess Elizabeth Üniversitesi Mesaj:Hamside Atık Depolama ve Yok Etme (HWD) Ltd.Şti.: Eski Ocak atık depolama sahası kaplaması sözleşmesi HWD eski taş ocağının atık depolama sahası olarak kullanımına dair raporu henüz tamamladı. Evsel artıkları Sahaya koyabilmek için izin almak istiyorlar. İzin alınmadan önce sahada kirli suyun çevreye karışmasına engel olmak için nasıl kaplanması gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu kirli su sızıntı suyu olarak adlandırılmaktadır. Üç olası kaplama ve hangisinin en uygun olacağı konusunda araştırma yapmak üzere HDW tarafından sözleşme imzalanacaktır. Birden fazla karışım oluşturabilecek kaplama materyallerin örneklerine sahibiz. Proje için öngörülen zaman çok kısa! Size tavsiyemiz araştırmaya öğrencilerinizi de dâhil etmenizdir.fakat onların atık depolama sahası ile ilişkili teknik problem konularında hiçbir deneyimleri olmadığı için bu konudaki bilgilerini uygun seviyeye çabucak getirmek zorundayız. Bu konuyla ilgili olarak 3 maakle hazırladım. Araştırma ekibi araştırmaya başlamadan önce bu makalelere çalışmalıdır. Buna ek olarak onların bazı fikirlerini teşvik etmek ve kavramalarına yardımcı olmak için makalelere bazı yorumlar yazdım. Eğer öğrenciler el yazısı ile yazdığım soru ve yorumlara cevap olarak notlar alırlarsa, bu onlar için yararlı olacaktır. Kaynakça 1. Landers, E. (2005), Earth Science and waste disposal, Environmental Matters, 3 (2), pp Jones, J. & Wilkes, F. (2012), The use of disused quarries as landfill sites. HWD Site Investigation Report 3. Thornton, S. F., Bright, M., Lerner, D. N. & Tellam, J. (2007), Laboratory investigations into landfill liners, Journal of Waste Science and Technology, 81 (1), pp

9 9 HDW araştırma sözleşmesinin ilgili kısımlarının kopyası aşağıda verilmiştir: Sözleşme yükümlüsünün eski taş ocağı atık depolama sahası için en uygun kaplamaya karar vermek için gerekli araştırmaları yürütmesi gerekmektedir. Önerileri verirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir: Taş ocağından alınan kayaç örneklerinin sızıntı suyuyla reaksiyona girip girmediğinin araştırılması gerekmektedir; Kaplama bir veya birden fazla doğal materyalden oluşturulmalıdır, bu yerel su üreticileri ve özellikle nehirleri korumak için gereklidir; Önerilen çözüm mutlaka araştırmadan elde edilen kanıtlara dayandırılmalıdır ve konuyla ilgili alanyazından destek alınmalıdır; Raporun bulunan sonuçlar ve öneriler ile birlikte verilmesi gerekmektedir. Sözleşme yükümlüsü HDW yönetim birimineelde edilen sonuçlarının özetini sunmalıdır. Rapor aşağıdaki kısımları içermelidir: a. Doğal ve sentetik kaplamaların avantaj ve dezavantajlarının özeti, b. Ocaktaki kayaçların ve sızıntı suyunun arasındaki reaksiyonun eğer varsa tanımı c. Veri toplama süreci dâhil kaplama araştırmasının tanımı, d. En uygun kaplama konusunda öneriler, e. HDW nin kirliliği ve gürültüyü azaltmak için yürütebileceği çalışmalar konusunda atık depolama sahasının özelliklerinin bir listesi En kısa zamanda araştırma ekibinizle bir toplantı ayarlamanızı öneririm. Eğer problemler olursa beni gelişmelerden beni haberdar edin. Saygılarımla. Eric Landers.

10 10 Princess Elizabeth Üniversitesi Dr. Joanne Smith den ! #Acildir! Kimden: Çevre Kimyası Araştırma Ekibi nde bulunan bütün araştırma asistanları Konu: HWD Eski Taş Ocağı atık sahası depolama alanı kaplanması için sözleşme; toplantı planlanması Toplantı gündeminin planlanması (Başkan Joanne Smith) 1. Genel bilgiler: Sunum ve Profesör Landers in faks & i. (10 dakika) Tartışma konuları a) Araştırma için nelere ihtiyacımız var? (Joanne Smith a taslak) (5 dakkika) b) Atık depolama sahası ile ilişkili teknik problemleri kontrol altına almak (Joanne Smith) (20 dakkika) Makale 1:Yerbilimi ve atık kontrolü ilgili makaleler, Makale 2: HWD alan araştırma raporu, Makale 3: Atık depolama sahası kaplama üzerine yürütülen laboratuar araştırmasıdır. 2. Takım üyelerine sunulmak üzere hazırlanacak kısa rapor ve bunun ardından grup içinde gerçekleşecek tartışma(20 dakkika) 3. Araştırmayı planlama ve yapılacak görevleri paylaştırma (hareket planı aşağıdadır)(30 dakkika) Araştırma Planı Soruları: Görevler nelerdir? Görevlerin hangi sıraya göre kim yapılacak? Görevler ne kadar zaman alacak ve neye ihtiyacımız var? Süreci nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl raporları hazırlayacağız?

11 11 Makale 1 Environmental Matters, 3 (2), pp November 2005 Yerbilimi ve Atık Kontrolü Eric Landers bugün üretilen çok büyük miktardaki atıkları nasıl kontrol edilebileceğimiz ile ilişkili konuları tartışıyor. Her yıl ürettiğimiz atık miktarı artıyor. Atık depolama sahaları % 90 ını yakın bir zamanda dolacak. Genellikle bu sahalar eski maden ya da taş ocaklarıdır. O yüzden bir daha sorun çıkarmayacak materyaller bulmak önümüzdeki en mantıklı çözüm! Ne yazıkki bu o kadar kolay değil. Atıkları gömmek problemleri de gömmüyor. Atıklar bir kez yer altına indiğinde, mikroorganizmalar tarafından parçalanırlar, tıpkı organik gübrelerin içindeki materyaller gibi. Bu zararlı gaz ve sıvıların oluşmasına neden olmaktadır. Eğer bu gaz ve sıvılar dışarıya kaçarsa birçok probleme neden olur. Atık depolama sahası gazları çoğunlukla metan ve karbondioksitten oluşmaktadır. Metan hava ile karıştığı zaman yanıcı olmaktadır. Atıklardan oluşan atık yağmur suları ve sıvı ürünler, sızıntı suyu adı verilen zehirli sıvıları oluşturmaktadır. Sızıntı suları, atık depolama sahasına yakın toprak suları ve nehirleri kirletebilir. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, çevre alanlarda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Etkili bir atık depolama sahası yönetimi bunun olmasına engel olabilir. Atık depolama sahaları nerelere yerleştirilmelidir? Atık depolama sahasındaki kayaç çeşitleri gaz veya sızıntı sularının dışarıya kaçıp kaçmadığı ile ilgili bilgi sağlar. Eğer bir kayaç sıvıların ve gazların kolayca geçip gitmesini sağlıyorsa, bu tip kayaçlara geçirgen kayaçlar denir. Geçirgen kayaçlar atık depolama sahalarının tabanları için uygun değillerdir. Sızıntı sular ve gazlar kayaçların içindeki küçük deliklerden geçebilirler ya da çatlak ve kırıklardan geçebilirler. Neden geçirgen kayaçlar uygun değildir ve ne gibi problemlere yol açarlar? Bunun ne olduğunu bildiğinizden emin olun. En geçirgen materyaller kum ve çakıllardır. Birçok eski atık depolama sahaları, fabrikaların kurulması için çıkarılan kum ve çakıllar sonucunda oluşan çukurların üzerine kurulmuştur. Diğer yüksek geçirgenliğe sahip kayaçlar kireçtaşı ve kırıklarda oluşmuş volkanik kayaçların bazılarıdır. Atık depolama sahası gazları bu alanlardan yüzlerce metre uzaklıkta kaydedildi (Şekil 1 e bakınız).

12 12 Şekil 1 Bu nasıl meydana geliyor? Bunun anlamı nedir? Geçmişte atık depolama sahaları kayaçlardan sızıntı sularının geçmesiyle işlem gören sulara bağlıydı. Örneğin alkali kayaçlar sızıntı sularının içerdiği asitleri nötralize edebilirler. Kilgibi düşük geçirgenliğe sahip kayaçlar bu yaklaşıma en uygun kayaçlardır. Yüksek geçirgenliğe sahip kayaçlar bu iş için uygun değillerdir.çünkü sızıntı sularının akış hızı çok yüksektir. Bu tipteki değiştirilmemiş sahalar geçmişte endüstriyel kimyasal atıklar ve toprakta çözünebilen atıklar için kullanılmıştı. Toprakta çözünen atıkların bazen su kaynaklarına ciddi etkileri olabilir. Atık depolama sahasındaki kirliliği kontrol etmek için atıkları kaplamak etkili çözüm yöntemlerinden biridir. Böylece atıklar kaçamazlar. Kaplama olarak bilinen geçirmez bariyerlerin kullanılması gaz ve sızıntı sularının hareket etmesini önlemek için geçirgen kayaçların üzerinde yapılan bilindik bir uygulamadır. Kaplama materyalleri doğal ve sentetik olarak ikiye ayrılır. Kil, bentonit (kilin özel bir türü), kömür ocağı kili ve pulverize yakıt külü (PFA) en yaygın olarak kullanılan doğal kaplamalardır. Sentetik kaplamalar butil kauçuk, polietilen, neopren ve polivinil klorür (PVC) içermektedir. Sentetik kaplamalar tümden su geçirmez materyallerden yapılmış olmasına rağmen, mükemmel değillerdir. Döşeme sırasında bazı hasarlar meydana gelebilir; katmanlar arasındaki birleşme yerleri zayıf olabilir ve bitki veya kullanılan kimyasallar yüzünden zarar görmüş olabilir.

13 13 Atık depolama sahasının tasarımı Şekil 2 de gösterilmektedir. Sahalar ne zaman uygunsa ozaman kaplanabilir. Şekil 2 Trafiğin artması, gürültü kirliliği, ekstra yol inşaatı, titreşimler, kokular ve kaldırımların azaltılması gibi toplumu rahatsız eden diğer unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat iyi yönetilmiş bir saha kirliliği toplum için çevresel etkileri ve diğer problemleri en aza indirir. Koku ve gürültü nasıl azaltılabilir?

14 14 Makale 2 HWD Ltd.Şti Saha Araştırma Raporu Williams, S. & Smith, J. Nisan 2012 Genel Bilgiler Sandwick Taş Ocağı inşaat sektöründe kullanılmak üzere kum ve çakıl çıkartıldığından dolayı ömrünün sonuna gelmiştir. HDW geri-dönüşümsüz evsel atıkları yok edilmesi ve depolanması için ocağı atık depolama alanı olarak kullanması için izin belgesi başvurusunda bulundu. Ocak köye ve nehre yakın bir mesafe içinde yer almaktadır. (bkz Şekil 1 ve 2). Köy ve Nehir Denetleme Kurumu sızıntı sıvılarının yeraltı sularını ve nehri etkileyebileceği konusunda endişe duymaktadır. Köylüler ayrıca atık depolama sahası gazlarının yaratacağı potansiyel problemlerden endişe duymaktadır. Bu problemler neler olabilirve köylüler için atık depolama sahası ne gibi problemlere yol açabilir?

15 15 Şekil 1 Şekil 2 Bu kesitebağlıolarakortayaçıkabilecekolası problemleritahminedermisiniz?

16 16 Sızıntı suyu kirliliği riski Taş ocağındaki kum ve çakıllar sızıntı suyu kirliliği riski taşıyabilir. Bu kayaçlar geçirgenlerdir ve ocağın temeli yeraltı suyunun bir kaç metre içinde kalmaktadır. Öneriler: Sızıntı suyu yeraltı sularına ve nehirlere ulaşabilir mi? Nasıl olduğunu açıklayın ve hangi problemlere yol açabilir? Uygun malzemeler ocağın temelinde bulunmalıdır.kaplama sızıntı suyunun ocaktan dışarı hareketine engel olmalıdır. Nasıl? Atık depolama sahası gazlarının ve diğer olumsuzlukların Sandwick köyündeoluşturdukları risk Köyün altındaki kil yatakları gaz hareketini geçirmeyen bir bariyer oluşturur. Köy için herhangi bir risk oluşturmaz. Ancak, kil/kum sınırının ötesindeki bir gelişimi önlemek için başka yapılara izin verilmemelidir. Öneriler: Ne zaman ve nerede mümkünse delik su geçirmez materyallerle kaplanmalıdır. Bu işlem rüzgârla savrulmuş çöplerle başa çıkmak, çöplerin yağmur suyuyla ıslanmasını önlemek ve kaçak gaz ve kokuları azaltmak için uygulanmalıdır. Hiç bir ek yerleşim inşa edilmemelidir. Yağmursuyuböylebirproblem enasılnedenolabilir? Nedenyukarıdakiparagraftaverilen her öneriuygulanmalıdır?

17 17 Journal of Waste Science and Technology Volume 81 July 2011 Atık depolama sahası kaplaması için Laboratuar Araştırmaları Makale 3 Thornton, S. F., Bright, M. I., Lerner, D. N. &Tellam, J.H. Özet Kaplamaların doğal materyallerdentasarlanmasının atık depolama sahasının neden olacağı sızıntı sularına engel olması tartışılmaktadır. Şu anda laboratuar deneylerinde yaygın olarak kullanılan materyallerin birleştirilmesiyle yapılmış doğal kaplamaların uygunluğu test edilmektedir. Tanıtım Bunun anlamı nedir? Son yıllarda, atık sularının ya da sızıntı sularının ağır plastik kaplama malzemesi gibi geçirmez kaplamaların kullanımı sayesinde çevreyi kirletmesi engellenmiştir. Ancak, kaplama ve sızıntı toplama sistemi kaçakları engelleme konusunda garanti vermez. Bu yüzden sızıntı sularının etkisini azaltmak için bilinen doğal malzemeleri yedeklemek çok önemlidir. Tablo 1 Araştırmadakullanılanmalzemelerinözellikleri KumTaşıKömürKili Oxford Kili Sızıntı sularını doğal malzemelerin içinden geçerken daha az zararlı hale getirebilecek birçok süreç vardır. Bunlar, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin kombinasyonundan oluşur. Örneğin, seyreltme metaller ile çökeltme bakterinin organik bileşikleri parçalaması gibi süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçler yüksek kil içeriği, organik kil içeriği, karbonat içeriği ile maksimize edilebilir. Karbonat asitleri nötralize etmeye ve bakterlerin büyümesine yardımcı olmaktadır. Doğal malzemeler bu maddelerin hepsini içermektedir, böylece kaplamalarkil ekleyerek, karbonat veya organiklik bakımından zengin malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Bu süreci denemek için, laboratuvar deneyleri şu anda yürütlmektedir. Aşağıda detaylar verilmiştir. Deneyseltasarım Üç doğal malzeme kaplama yöntemleri için öncelikli olarak seçilmiştir. Spektrumun bir ucunda, herhangi bir değişim olmadan uygun kaplamalar oluşturabilen kumtaşları bulunmaktadır. Bunun aksine Oxford kilinin kaplamalar için iyi bir örnek oluşturduğu görülmektedir. Kömür kiliise ara madde özellikleri göstermektedir. Tablo 1 de bunları görebilirsiniz. Organikkarbon % Karbonat % ph Oxford kili neden kaplama için en iyi malzemelerden biridir? Bu ne anlamagelmektedir?

18 18 Journal of Waste Science and Technology, Volume 81 July 2011 Tablo 1 de verilen özelliklere dayanarak, metotlar dizayn edildi ve sızıntı sularının etkisini azaltmada her birinin ne ölçüde uygun olduğuna göre zayıf, gelişmiş veya iyi olarak tanımlanmıştır. Sütun Deneyleri Yirmi plastic sütunlar bir çok test metodu sonucunda toplandı. Sütunlar günde 140 ml hızında sızıntı suyu taşır. Tablo 2 test malzemelerinin tahmin edilenözellikleri Malzemeler Eklenen Malzemeler Tahminler Kum - Kontrol Kum taşı - Zayıf Oxford Kili Kum * İyi Kum taşı Oxford Kili (20%) Gelişmiş Açıkla Tahminler hakkında ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Kömür Kili Kum * + Ca CO3 Gelişmiş *Akış oranını arttırmak için eklendi Şekil 1 Sütun Aparatı Bu sayfada kullanılan metotlardan ne öğrendiniz?

19 19

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Radiator Flush (Radyatör Temizleme) Ürün Kodu: 236 Sayfa 5/1

Güvenlik Bilgi Formu Radiator Flush (Radyatör Temizleme) Ürün Kodu: 236 Sayfa 5/1 Ürün Kodu: 236 Sayfa 5/1 1- Madde / Ürün ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1 Ürünün Ticari İsmi Maddenin / Ürünün kullanımı Radyatör temizleme amaçlı 1.2 Firma tanıtımı Firma adı: Pro-tec Deutschland

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: LİCOPLAS DEKORATİF SIVA

: LİCOPLAS DEKORATİF SIVA MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Page: 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı Kullanımı Üretici; Adres LİCOPLAS DEKORATİF SIVA : LİCOPLAS DEKORATİF SIVA : İç cephe duvar kaplama malzemesi Acil : +90 266 721

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

( LIFE CYCLE ASSESSMENT FOR THREE TYPES OF GROCERY BAGS- RECYCLABLE PLASTİC; COMPOSTABLE, BIODEGRADABLE PLASTIC; AND RECYCLED, RECYCLABLE PAPER )

( LIFE CYCLE ASSESSMENT FOR THREE TYPES OF GROCERY BAGS- RECYCLABLE PLASTİC; COMPOSTABLE, BIODEGRADABLE PLASTIC; AND RECYCLED, RECYCLABLE PAPER ) GERİDÖNÜŞÜMLÜ POLİETİLENDEN ÜRETİLME MARKET POŞETLERİ, KOMPOSTIBIL BIYOÇÖZÜNÜR PLASTİKLER VE GERİDÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT OLARAK MARKET POŞETLERİNİN ÜÇ TİPİ İÇİN YAPILAN YAŞAM DÖNGÜ ANALİZİ ( LCA ) DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI Sayfa : 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Saten Perdah Alçısı Kullanım Alanları: Elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Üretici Firma: Saint-Gobain

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Proje Yönetimi Çalışma Sayfası

Proje Yönetimi Çalışma Sayfası Proje Yönetimi Çalışma Sayfası Bu çalışma sayfası bir projenin her aşamasını planlamanızda size yardımcı olur. Bu çalışma sayfasından projeleriniz için gerektiği kadar çoğaltın ve bütün alanların doldurulduğundan

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

1:1 netbook senaryosu, Nº3

1:1 netbook senaryosu, Nº3 1:1 netbook senaryosu, Nº3 Bir yabancı dil dersinde nanoteknolojinin etik yönlerini tartışma Konular: yabancı dil, bilim, etik Seviye: Ortaöğrenim Süre: +/-120 dakika sınıf çalışması; +/-30 dakika evde

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Çevre hemen bizim cildimizin dış yüzeyinden itibaren başlar

Çevre hemen bizim cildimizin dış yüzeyinden itibaren başlar Çevre hemen bizim cildimizin dış yüzeyinden itibaren başlar Sağlıklı bir çevre insanın temel ihtiyacıdır. - Temiz hava - Temiz su ve - Kirlenmemiş saf torak anlamına gelir Bu nedenle de Atık imhası Dünya

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) BÖLÜM 1. ÜRÜN VE ÜRETİCİ TANITIMI Ürünlerin Ticari Adı: İZOSEÇKİN SYP 300 Ataktik Polipropilen SOĞUK UYGULAMALI BİTÜM EMİSYONU Üretici Adı: TEKNOSİS İZOLASYON MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Üretim Yeri: 19 MAYIS

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas ve Maccaferri Endüstriyel Grubu Maccaferri Endüstriyel Grubu yüzyılı aşkın bir süredir aktif olup enerji alanı dahil birçok farklı endüstriyel sektörde

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _ Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI Kimyasal Adı KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 21.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 21.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 21.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Ethidium bromide adsorber for decontamination of ethidium bromide from Madde/preparat kullanımı:

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı :ÇAMAŞIR SUYU Kimyasal Adı :KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRE HİZMETLERİ ELEMANI

ÇEVRE HİZMETLERİ ELEMANI TANIM Hava ve gürültü kirliliği ölçümü yaparak, geri dönüşümlü ve kazanımlı atıkların kontrolünü yapan kişidir. A-GÖREVLER - Hava, su ve toprak analizleri yapar, - Kirlilik düzeylerini belirler, - Kirlilik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. 32 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetleri departmanında kullanılan iş planlarını araştırınız.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU FOSFORİK ASİT CAS NO : [7664-38-2] EC NO :233-633-2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU FOSFORİK ASİT CAS NO : [7664-38-2] EC NO :233-633-2 Sayfa No : 1/4 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :o-fosforik asit Formülü :H 3 PO 4 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI

ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI Okulumuz Kimya teknolojisi Alanı 181 öğrenci ve 7 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kimya teknolojisi Alanı hem

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı???

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 1. Endüstriyel Çevre Kirliliği Tarihi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇEVRESEL ATIKLAR

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı