Vakum Teknolojisi. Üretiminizdeki Doğru Çözüm!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakum Teknolojisi. Üretiminizdeki Doğru Çözüm!"

Transkript

1 Vakum Teknolojisi Üretiminizdeki Doğru Çözüm!

2 Vakum Teknolojisi Pfeiffer Vacuum Doğru Tercihiniz! Pfeiffer Vacuum yenilikçi çözümler üreterek ileri teknoloji içeren ürünlerini güçlü satlş ve servis ağl ile sizlerin hizmetinize sunmaktadlr. 100 ylldan fazla süren güçlü yaplmlz ile vakumun gerçek gücünü ortaya koyan, her geçen gün geliştiren ve uygulayan yüzlerce çeşit ürünümüz ve servis ağlmlz ile vakumu sizin için slnlrslz ve özel hale getirdik. Vakum teknolojisinin değişmez lideri olarak çözüm üretmek ve yüksek teknolojiyi size ulaştlrmak geniş satlş ve servis ağlmlz ile artlk size çok daha yakln ve hlzll. Turbo pompa denilince dünya da bu sistemi geliştiren ve sizin hizmetinize sunan en büyük ve rakipsiz tek kuruluşuz. Güçlü ve hlzll satlş ve servis ağlmlz ile uzun ylllar müşterilerimizin bütün uygulamalarlnda ideal bir ortağlz. Yüksek teknolojiye sahip dayanlkll ürünler, birinci slnlf servis, yakln ilgi ve güven bizi anlatmanln birkaç yolu! mlz 100 ylldan fazla tecrübe ve teknolojik altyapl Dünyaya den fazla satllan Turbo Pompa çeşitleri Her geçen gün kendini yenileyen AR-GE hizmetleri Yenilikçi çözümler üretebilecek tek adres Modern ve teknolojik üretim sahalarl Bütün ürünlerde yüksek kalite standartlarl Dünyanln her yerine yaygln güçlü ve etkili servis ağl 2

3 Pfeiffer Vacuum un Klsa Tarihçesi 1890 llk oluşum Arthur Pfeiffer taraflndan Wetzlar da kuruldu 1958 llk kez Turbo Moleküler Pompa üretildi 1996 llk kez Pfeiffer Vacuum New York borsaslnda işlem görmeye başladl 1997 Konveksiyonel soğutmall kuru tip yağslz vakum pompaslnl satlşa sundu 1998 Frankfurt borsaslnda en çok kazandlran ve işlem gören şirket oldu 1999 Yüksek performansll compact tip 2.000L / saniye Turbo Pompayl uluslararasl pazara sundu 2000 DigiLine Digital gauge uygulamalarlnl arttlrdl 2004 XtraDry kuru yağslz tip yüksek teknolojik pompayl pazara sundu 2005 OnTool yüksek vakuma ulaşan pompayl üretti 2005 Büyük tip 1000 ile 2000 L / saniye Turbo Pompalarl uluslar arasl pazara sundu Kalite Sertifikasl: ISO 9001 Çevre Kalite Sertifikasl: ISO

4 Rotary Tek Kademe Rotary Tip Vakum Pompalar Bütün kaba vakum uygulamalarlnlz için UnoLine Paketleme sektörü Elektronik parça üretim sektörü Yüzey kaplama sektörü Kurutma sektörü Kaçak tespiti için UnoLine Plus Trafo sektörü Kablo sektörü Yağ rafine sektörü Metalürji sektörü Cam kaplama sektörü Yüksek performans Düşük maliyet Dayanlkll Üretim hatlarlna uygun Kullanlşll Uzun ylllar sorunsuz çallşma yaplsl Toza dayanlkll Yüksek su buharlaşma oranl Rulman ve conta bağlantlsl, pompa odasl dlşlnda Soğutucu üretimi Trafo üretimi Vakumlu flrln ürünleri üretimi Rotary tip pompalar UNO 2.5 UNO 630 BA 251 BA 501 Pompa hlzl 50 Hz motorlu m 3 /h m 3 /h Pompa hlzl 60 Hz motorlu m 3 /h m 3 /h Maksimum vakum: Gaz balans hariç < < 0.3 mbar < mbar Maksimum vakum: Gaz balans dahil < 3 < 1 mbar < mbar Ağlrllk kg kg 4

5 Rotary Çift Kademe DuoLine lki kademeli Rotary Tip Vakum Pompalar magnetik sürücü bağlantl imkanl Kaplama sektörü Endüstriyel ürünler üretim sektörü Analiz Sektörü AR-GE Vakumlu kimya sektörü Vakumlu metalürji sektörü Vakumlu kurutma sektörü Çevre dostu yağ slzdlrmazllk özelliği Düşük maliyet uzun süre baklma ihtiyacl yok Korezyona dayanlkll paslanmaz metal Çevreye zararslz gaz çlklşl Dahili güvenlik ve gaz balans sistemi Geniş aksesuar yelpazesi Aşlndlrlcl gaz çallşmalarlna uygun Soğutma sektörü Vakumlu flrln ile ürün üretim sektörü Gözlük caml kaplama sektörü Aksesuarlar Rotary tip pompalar DUO 5 M DUO 65 M Pompa hlzl 50 Hz motorlu 5 62 m 3 /h Pompa hlzl 60 Hz motorlu 6 70 m 3 /h Maksimum vakum: Gaz balans hariç mbar Maksimum vakum: Gaz balans dahil mbar Ağlrllk kg DuoLine Toz aylrlclsl veya tutucu Condensate aylrlcl Yağ kaçak önleyicisi Yağ geri dönüşüm sistemi Yağ kayblnl önleyen, yağ tutucu filtre Kimyasal yağ filtresi Mekanik yağ filtresi Zeoline tutucu Katalitik tutucu 5

6 Root Tipi Roots Tip Vakum Pompalar Bütün kaba ve orta düzey vakum uygulamalarlnlz için Metalurjik Simülatör odalarlnda Paketleme sektörü Elektronik parça üretim sektörü Yüzey kaplama sektörü Kurutma sektörü Kaçak tespiti için Soğutma sektörü Chamber bağlantlll sistemlerde Üretim hatlarlna kolay adapte edilebilen uygun yapl 250 ile m 3 /saat pompalama kapasitesi Kompak tasarlm, dayanlkll gövde Hlzll vakumlama özelliği Düşük maliyet Metalürji sektörü Paketleme sektörü Cam kaplama sektörü Roots tip pompalar WKP Ortalama pompalama hlzl 270 m 3 /h 21,420 m 3 /h Kaçak oranl: Contall şaft bağlantlsl mbar l/s Kaçak oranl: Magnetik kaplinli pompa mbar l/s Devir hlzl /min Ağlrllk kg Aksesuarlar Roots pumps Gaz slzdlrmazllk kiti Koruyucu Kit Chamber uygulamalarl için çlklfl bağlantlsl P3 vakum yağl Bağlantl Elemanlarl F5 perfluorpolyether PTFE Conta bağlantl elemanlarl D1 yağ 6

7 lstasyon CombiLine Çeşitli Roots Pompa istasyonlarl WU UnoLine ile WD DuoLine ile WR RevoDry ile Chamber yükleme boşaltlm sistemleri Helyum kaçak detektör ölçüm sistemleri Isl uygulamalarl Kaplama uygulamalarlnda Isl uygulamalarlnda Müşteri ihtiyaclna göre özel pompa istasyonu Vakum sisteminize uygun pompa önerileri Magnetik kaplin bağlantlll pompa istasyonlarl Baklm gerektirmeyen, slzdlrmazllk özelliği Kaplama uygulamalarlnda (PECVD) Metalürjik uygulamalarda Isl uygulamalarlnda Plastik üretim uygulamalarlnda Chamber yükleme boşaltlm uygulamasl Kaplama sektörü Kaplama sektörü Pompa istasyonlarl WU WD WR Roots model Uygun Pompalar UNO DUO RevoDry Pompalama hlzl 1 mbar m 3 /h m 3 /h m 3 /h Son baslnç < mbar < mbar < mbar Ağlrllk kg kg kg 7

8 Yağslz Kuru Tip Kuru Tip Vakum Pompalarl Universal tip Kuru Pompalar XtraDry Diyafram Pompalar RevoDry Kütle Spektrometresi Kaçak Detektör sistemleri Elektron mikroskobisi Sterilizasyon Vakum altlnda paketleme AR-GE Laboratuarlar Kütle Spektrometresi Metalürji sektörü Kaplama sektörü Soğutma sektörü Chamber yükleme boşaltma işlemi Elektronik parça üretimi Üretim kalitesini artlran sistem Partikül emilimini önler Kuru emiş gücü Kuru yağslz vakum Uzun süre servis gerektirmeyen sistem Etkili ve Hafif Farkll uygulama alanl Kuru yağslz vakum Sağlam dayanlkll gövde Neme, suya dayanlkll Kaplama sistemleri Plazma temizleme sistemi Chamber yükleme boşaltma sistemi Kuru tip vakum pompalarl XtraDry 150 / 250 MVP RevoDry Maksimum vakum: gaz balans hariç < 0.05 / < 4 mbar < < 4 mbar < 0.05 < 1 mbar Ortalama pompalama hlzl 7.5 / 11 m 3 /h 0.9 l/min 9.6 m 3 /h m 3 /h Kaçak oranl < 0.01 mbar l/s mbar l/s Devir hlzl /min /min Ağlrllk 29 kg kg kg 8

9 Yüksek Vakum OnTool Booster Atmosfer kontrollü yüksek vakum pompalarl Chamber yükleme, boşaltma transfer işlemleri Chamber yükleme, boşaltma işlemleri Güneş panelleri kaplama işlemleri Optik kaplama Yüzey kaplama Ampül üretimi Simulatör odalarlnda EUV özel fotometrik filtrelerin kaplama işlemleri Sağlam modern, kullanlşll dizayn Güçlü yüksek vakum hlzl 130 m 3 /saat Düşük maliyet başka bir pompa bağlantlslna ihtiyaç yok Dayanlkll bütün tozsuz uygulamalarlnlz için Pratik Kolay adapte ve taşlnabilir Yarl iletken kaplama işlerinde Ampul üretimi DVD kaplama OnTool Booster Maksimum pompalama hlzl N 2 : 10-1 mbar iç vakum 130 m 3 /h Atmosferik iç vakumu 18 m 3 /h Maksimum baslnç < 10-5 mbar Devir Hlzl 60,000 1/min Ağlrllk 35 kg Aksesuarlar OnTool Booster TCP 3000 elektronik sürücü TCP 3000 elektronik sürücü ve kontrol ünitesi TCP 3000 elektronik sürücü ve yazlllm Bağlantl kablosu 3 metre TCP 3000 sürücü için 9

10 Turbo Pompa Turbo Pompalar Güvenilir uygulama Düşük maliyet Bir çok çeşit uygulama alanlarl l/saniye Slnlfl Elektron mikroskobu lyon aşllamasl lnce Film Kaplama Partikül Hlzlandlrllmasl Ampul üretimi l/saniye Slnlfl Plazma etching Yüzey kaplama Chamber boşaltlm işlemleri Metalürjik uygulamalar Vakum altlnda lehim l/saniye de baslnç miktarl Güçlü yaplsl ile kanltlanmlş dayanlkll rulmanlar Kullanlşll dizaynl ile az yer kaplayan ünite l/saniye de baslnç miktarl Hafif (Helyum, Oksijen) ve Ağlr (Argon, Karbontetraflörür) gazlar ile çallşabilme imkanl Maksimum düzeyde partikül önleme özelliği Kütle spektrometresi için portatif tip Yüzey analizi Gözlük caml kaplama sistemi Cam kaplama sistemi Turbo pompalar TPD 011 TMH/U 521 TPH/U 1201 TPH/U 2301 Pompalama Hlzl Hidrojen / Argon l/s / l/s l/s / l/s Slklştlrma oranl Hidrojen / Azot mbar / > mbar mbar / > 10 8 mbar Maksimum vakum < < mbar mbar l/s Devir hlzl 90,000 50,000 1/min 37,800 31,500 1/min Ağlrllk kg kg 10

11 Turbo lstasyon Turbo Pompa lstasyonlarl Tak ve Çallştlr! larlnlza esnek çözüm yolu Ekonomik sistem Spektroskopi Tüp üretimi Mikroterazi Yüzeysel fizik analizi Laboratuar uygulamalarl TurboCube AR-GE larlnlzl hlzlandlrlcl özellik Analiz ve yüzey fiziği araştlrmalarl Vakum proses işlemleri Elektron lşlnl araştlrmalarl Kolay ve hlzll istasyon Esnek dizayn Kuru tip vakum sistemi ile yüksek vakum Taşlnabilir ve esnek dizayn Dahili kontrol sistemi Turbo Pompa lstasyonlarl Ekonomik sistem TurboCube Pompalama hlzl, N 2 Azot altlnda l/s l/s Pompalama hlzl, ön pompa ile birlikte 0.9 m 3 /h m 3 /h Maksimum vakum < < mbar < < mbar Ağlrllk kg kg Turbo pompa aksesuarlarl DCU 001 kontrol ünitesi TCP 350 Turbo kontrol ünitesi Hava soğutma sistemi HPU 001 el kontrol ünitesi (external) Toz koruyucusu 11

12 Vakum Ölçme Cihazlarl ve larl DigiLine Dijital signal çlklşll vakum ölçerler Güvenilir, dijital çlklşll bilgi aktarlml Bilgisayar bağlantlslna uygun, RS-232/485 çlklş seçenekleri Gaugeler Ölçüm oranlarl Ölçüm devri DigiLine mbar 40 ms Kolay bağlantl elemanlarl ActiveLine Analog vakum ölçerler Kullanlşll dizayn Kolay adaptasyon Uygun fiyat Gaugeler Ölçüm oranlarl Maksimum vakum ActiveLine ,000 mbar 2 15 bar ModulLine Bütün AR-GE uygulamalarlnlz için Güçlü ve sağlam dizayn Bütün ürünlerimize adapte olabilir Gaugeler ModulLine Ölçüm oranlarl mbar Maksimum dayandlğl slcakllk C 12

13 Gaz Kaçak Dedektörleri ve Kütle Spektrometresi Kaçak Detektör Sistemi Kaliteli ve güvenilir ölçüm SmartTest Otomobil Sektörü Yan sanayi üretim sektörü Ampul üretim sektörü Buzdolabl ve klima sektörü Kaplama sektörü Kullanlşll ve modüler yapl Basit uygulama Yüksek performans Kütle Spektrometresi Gaz Analizi lçin Prisma Yüksek vakumlarda üretim hatlarlndaki artan gazlarln analizi için Kolay adapte edilebilir Fiber optik bağlantl ile hlzll ve kesin sonuç Çoklu ölçüm özelliği Çift filamentli operasyon ile hassas güvenlik özelliği Kütle oranl amu, amu, amu OmniStar Nicel gaz analizi, birbirine zlt gaz moleküllerinin ölçümü Düşük ölçüm eşiği (< 1 ppm) soğutucu gaz uygulamalarlnda Slcakllk kontrol özelliği 64 farkll gazl ölçüm imkanl Klsa ölçüm süresi Online kontrol Kütle oranl amu, amu, amu ThermoStar Çok düşük oranlarda reaktif ve soğutucu gazlarln ölçümünde Slcakllk kontrol sağlayan bağlantl Kimyasal reaksiyon önleyici Bilinmeyen gazlarln kesin tanlml Kütle oranl amu, amu, amu 13

14 Vakum Bağlantl Elemanlarl, Valf ve Vanalar Bağlantl Elemanlarl ve Algllaylcllar Bütün vakum uygulamalarlnlz için! Bağlantl elemanlarl ve algllaylcllar Standart değerler DN 10 DN 1000 Malzeme cinsi Contalar Alüminyum, Paslanmaz çelik Neopren, Alüminyum, Baklr, Gümüş kaplamall baklr, FPM Bağlantl Elemanlarl Dirsekler Flaşlar Contalar Keçeler Boru bağlantllarl Adaptörler ISO-KF, ISO-K, CF Algllaylcllar Rotary Algllaylcllar Doğrusal Algllaylcllar Rotary / Doğrusal Algllaylcllar Karlşlm Algllaylcllar Elektronik Algllaylcllar Koaxial Algllaylcllar ISO-KF, ISO-K, CF Valfler Vakum oranlnl azaltlp artlrmak yada kesmek için Valfler Standart değerler DN 5 DN 250 Vakum oranl mbar Contalar FPM, Alüminyum, Baklr 14 Valfler Tepe Valfler Inline Valfler Çlklş Valfler Contall çlklş Valfler Mini tepe Valfler Mini inline Valfler Özel Valfler ISO-KF, ISO-KF, CF, ISO-F

15 Gaz Kaçak Kalite Kontrol Sistemleri ve Teknik Servis Helyum Kaçak Dedektör Sistemleri Kalite kontrolünde Mükemmel teknoloji! Otomotiv Sektörü (airbagler-alüminyum cantlar-benzin depolarl-süspansiyonlar-yedek parça sanayi-araç klima kontrolleri) Buzdolabl ve Klima üretim sektörü (soğutucular ve klimalar) Vakum altlnda ürünlerin üretiminde Paketleme sektörü (ilaç ve glda paketlenmesinde) En ufak kaçaklarl en hassas biçimde algllama Islak Balon testi yerine kuru ve hlzll ölçüm Otomatik ve kolay ölçüm metodu lhtiyaca uygun dizayn ve donanlm Bilgisayar destekli test sistemi Klsa sürede ölçüm imkanl Servis ve Eğitim Birinci slnlf servis ve eğitim Servis Bütün dünyada yaygln ve hlzll servis Yerinde rulman ve conta değişimi Kolay değişebilen ve dayanlkll yedek parçalar Müşteri servis sözleşmeleri Eğitim Her sisteme standart müşteri eğitimi Dünya Çaplnda Vakum aksaml Eğitimi 15

16 Pfeiffer Vacuum Yüksek Teknoloji sizin her zaman Hizmetinizde! Pfeiffer Vacuum yenilikçi çözümler üreterek ileri teknoloji içeren ürünlerini güçlü satlş ve servis ağl ile sizlerin hizmetinize sunmaktadlr.100 ylldan fazla süren güçlü yaplmlz ile vakumun geçek gücünü ortaya koyan, her geçen gün geliştiren ve uygulayan yüzlerce çeşit ürünümüz ve servis ağlmlz ile vakumu sizin için slnlrslz ve özel hale getirdik. 100 ylldan fazla tecrübe ve teknolojik alt yaplyla den fazla satllan Turbo pompa çeşitleri ile dünyanln tartlşllmaz en büyük vakum teknoloji üreticisi. lstek ve sorularlnlz için size sadece bir telefon uzakllğlndaylz! All data subject to change without prior notice. PI 0158 PTY (October 2006) Satlş ve servis danlşmanllğl Yaygln Satlş ve Servis Ağl Ürün Eğitim Programl Satlş Sonrasl Slnlrslz Servis Desteği Çimen Sokak Girna Apartmanl No: 9/10 Gayrettepe Istanbul Tel: (Pbx) Fax: Pfeiffer Vacuum Headquarters/Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

Kompakt ve Güçlü. Multivac ın küçük hazneli vakum makineleri.

Kompakt ve Güçlü. Multivac ın küçük hazneli vakum makineleri. Kompakt ve Güçlü. Multivac ın küçük hazneli vakum makineleri. C 70 / C 100 / C 200 / C 250 C 300 / C 300 TWIN / C 350 Profesyonel ambalajlar için tasarlanmış tezgah üstü ve stand modelleri. Kompakt, güçlü

Detaylı

Mobil Hidrolik. Yenilikçi Ürünler ve Sistem Çözümleri

Mobil Hidrolik. Yenilikçi Ürünler ve Sistem Çözümleri Mobil Hidrolik Yenilikçi Ürünler ve Sistem Çözümleri İçindekiler Giriş Parker Hannifin Corporation...3 Global Mobil Sistemler...4 Ürün Çözümleri...6 Katma Değerli Programlar...8 Teknoloji Merkezleri...9

Detaylı

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız 2011 Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız! Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo, her

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

Ürün Kataloğu 2011/2012

Ürün Kataloğu 2011/2012 Ürün Kataloğu 2011/2012 Doku Takip Cihazları Doku Gömme Cihazları Mikrotomlar Kriyostatlar Su Banyosu & Lam Isıtıcı Boyama Sistemleri Kapama Cihazı Sitosantrifüj biçimli tasarım. dinamik gelenek. SLEE

Detaylı

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 05 / OCAK w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 5 5 IL IL Tüm Hakları Saklıdır. 979 yılında kurulan firmamız, bugün 50 kişiden oluşan uzman kadrosu ve dünya standartlarında modern makine parkuruna sahip

Detaylı

KROHNE INOR. 1939 dan bugüne Sıcaklık Ölçümü. Her zaman iyi bir çözüm. Proses enstrumantasyonu ve ölçüm çözümlerine genel bakış

KROHNE INOR. 1939 dan bugüne Sıcaklık Ölçümü. Her zaman iyi bir çözüm. Proses enstrumantasyonu ve ölçüm çözümlerine genel bakış KROHNE INOR 1939 dan bugüne Sıcaklık Ölçümü Her zaman iyi bir çözüm Proses enstrumantasyonu ve ölçüm çözümlerine genel bakış İçindekiler Bu broşürde kullanılan KROHNE ticari markaları: KROHNE AST CalSys

Detaylı

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek.

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Global powerhouse local solution provider. baykal.com.tr Yeni BLS-NEO Yüksek üretkenlik Hassas kabiliyet. Kurulduğu 1950 yılından bu yana metal sac işleme makineleri

Detaylı

GETINGE wd46 Turbo çok daha hizli bir yikayici dezenfektör

GETINGE wd46 Turbo çok daha hizli bir yikayici dezenfektör GETINGE wd46 turbo çok daha hızlı bir yıkayıcı dezenfektör 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 daha aziyla daha fazlasini yapmaniz için Kaynaklar sınırlı ve sağlık tesislerindeki verimlilik talepleri

Detaylı

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler Uygulama Broşürü Uygulama alanları sayfa 10 Referanslar sayfa 14 Satış sonrası hizmetler sayfa 38 2 Uygulama Alanları Tüm uygulama alanları için doğru çözümler

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

SDT 170 : GÜVENİRLİLİK VE ESNEKLİK

SDT 170 : GÜVENİRLİLİK VE ESNEKLİK SDT 170 : GÜVENİRLİLİK VE ESNEKLİK Kestirimci bakımda, hava vb. kaçakların tespitinde ve her türlü sızdırmazlık testlerinde kesin ve güvenilir sonuçlar verir. ETKİLİ, KESİN VE TAMAMEN ESNEK SDT 170 sanayide

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

Ürün Kataloğu. Sistem Çözümleri. Innovation has a name.

Ürün Kataloğu. Sistem Çözümleri. Innovation has a name. Ürün Kataloğu Sistem Çözümleri Innovation has a name. ÜRÜN KATALOĞU İÇİNDEKİLER İçindekiler 2 A.O. SMITH SU TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA 4 EVSEL ÇÖZÜMLER 6 Lal WP / Lal NP Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 8 Lal-267WP

Detaylı

Yağ Enjeksiyonlu Vidalı Kompresörler. GA 90 + /GA 110-160/GA 110-160 VSD (90-160 kw/125-200 hp)

Yağ Enjeksiyonlu Vidalı Kompresörler. GA 90 + /GA 110-160/GA 110-160 VSD (90-160 kw/125-200 hp) Yağ njeksiyonlu Vidalı Kompresörler G 90 + /G 110-160/G 110-160 VS (90-160 kw/125-200 hp) Üstün performans, maksimum avantaj G 90 + /G 110-160 ve G 110-160 VS kompresörler, en zorlu ortam koşullarında

Detaylı

*Etiketleme. *Kodlama. *Yazılım ve Donanım Bileşenleri. *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar. *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869

*Etiketleme. *Kodlama. *Yazılım ve Donanım Bileşenleri. *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar. *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869 *Etiketleme *Kodlama *Yazılım ve Donanım Bileşenleri *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar * *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869 İÇİNDEKİLER ETİKETLEME Print & Apply (Yaz ve Uygula Sistemleri) LA 4050

Detaylı

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe w w w. v a r o l m a k i n a. c o m VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süreçte daima yüksek kalite ve hizmet anlayışını kendine görev

Detaylı

Yenilikçi Düşünce. Güvenebileceğiniz teknoloji

Yenilikçi Düşünce. Güvenebileceğiniz teknoloji Yenilikçi Düşünce Güvenebileceğiniz teknoloji El Tipi XRF Cihazlarının Gelişim Tarihi Bruker AXS el tipi cihazların gelişim hikâyesi 1980 lerin başlarına Richland Washington daki US Ulusal Laboratuarına

Detaylı

Profesyonel Ölçüm Çözümleri

Profesyonel Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız 2008/I Profesyonel Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız! Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo, her müşterinin ölçüm ihtiyaçlarına

Detaylı

JB TEKNOLOJİ & CİHAZ VE SARF MALZEMELERİ

JB TEKNOLOJİ & CİHAZ VE SARF MALZEMELERİ ÜRÜN ADI FİYAT Kroze, İşletim standardı: Q/CHEXOO1-2006 Paketleme: her kutu içerisinde 1000 adet Şekil ebatları: 24*24mm 25*25mm 26*26mm Tungsten (Saf tungsten eritme aracı, Tungsten eritme aracı) Tanecik

Detaylı

GIDANIZA DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER

GIDANIZA DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER BİZ NE YAPIYORUZ AMBALAJ MAKİNELERİ VAKUM MAP SKIN AMBALAJ FİLM ÇÖZÜMLERİ GIDANIZA DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER EAT-WITH-THE-PACK ON-THE-GO LIFE STYLE FOODS 2 APACK Biz günümüz koşullarında gıda ambalajı üzerine

Detaylı

Village Marine Su Yapıcıları ve Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri

Village Marine Su Yapıcıları ve Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Village Marine Su Yapıcıları ve Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Parker Hannifin Corporation ENGINEERING YOUR SUCCESS. En Zengin 300 şirket arasında yer alan ve 48 ülkede müşterileri bulunan Parker Hannifin

Detaylı

Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim.

Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim. Tüm endüstrilerde mükemmel sonuçlar için doğru bilgi ve tam deneyim. Saha Enstrümanları Answers for industry. Genel Seviye Genel Seviye www.siemens.com/pointlevel www.siemens.com/pointlevel 01 02 POINTEK

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

Trans Synergic 4000/5000/7200/9000 Trans Puls Synergic 3200/4000/5000/7200/9000. MIG/MAG-, TIG DC & Örtülü Elektrot Kaynağı

Trans Synergic 4000/5000/7200/9000 Trans Puls Synergic 3200/4000/5000/7200/9000. MIG/MAG-, TIG DC & Örtülü Elektrot Kaynağı / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Trans Synergic 4000/5000/7200/9000 Trans Puls Synergic 3200/4000/5000/7200/9000 MIG/MAG-, TIG DC & Örtülü Elektrot Kaynağı 2 Artık yepyeni standartlar

Detaylı

www.rosler.com Atık Su Arıtma Sistemleri Proses Suyu Geri Dönüsüm Sistemleri Kimyasal Flokülasyon Sistemleri

www.rosler.com Atık Su Arıtma Sistemleri Proses Suyu Geri Dönüsüm Sistemleri Kimyasal Flokülasyon Sistemleri www.rosler.com Atık Su Arıtma Sistemleri Proses Suyu Geri Dönüsüm Sistemleri Kimyasal Flokülasyon Sistemleri Product Compliance Management Munich, 03--0 Proses Suyunun Geri Dönüşümü Proses suyunu geri

Detaylı

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg.

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg. Hizmet yelpazesi Hizmet yelpazesi Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri www.arburg.com Etkili enjeksiyon kalıplama için ARBURG Ürün tasarımı Üretim planlaması

Detaylı

H Y D R A U L I C S Y S T E M S. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS.

H Y D R A U L I C S Y S T E M S. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS. 1 H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G 4 8 ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Detaylı

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar TERMO TEKNİK MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Evomax www.termoteknik.com İÇİNDEKİLER Termoteknik ve Ideal Sterad Group un Tanıtımı 4 Yoğuşma Teknolojisi 5 Evomax Kazanın Özellikleri

Detaylı

3M Tek Kullanımlık. Partikül Solunum Maskeleri. 3M den Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri

3M Tek Kullanımlık. Partikül Solunum Maskeleri. 3M den Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri İçindekiler Solunum Koruma Sayfa 3 Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri Sayfa 4 Tekrar Kullanılabilen Solunum Maskeleri Sayfa 19 Motorlu ve Hava Beslemeli Solunum Sistemleri Sayfa 29 Solunum Koruma

Detaylı