İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı"

Transkript

1 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı

2

3 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak! Hangi Konuarda Kimin Kapısını Çamaıyım? Üniversite Yaşamına Uyum İetişim Öğrenci Temsiciiği Di Öğrenim Süreci Akademik Okuma ve Yazma Yetkinikerini Geiştirme Öğrenci Danışmanık Sistemi Mayıs SÜREM ve Di Öğrenimi Boogna Süreci ve Öğrenci Değişim Programarı Üniversitemizin İşeyişi İe İgii Bigier...43 Sosya Yaşam...52 Kütüphanenin Kuanımı, Kaynakara Erişim...56 Bigi İşem Hizmeterinden Yararanma...59 İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeiği...62 Yükseköğretim Kurumarı Öğrenci Disipin Yönetmeiği Akademik Takvimi...86

4 Değeri Öğrencierimiz, Yoğun bir çaışma ve zoru bir sınav sürecinin ardından, terciherinizde üniversitemize yer vererek 29 Mayıs aiesine katıdınız. Eğitim süreniz boyunca ortaya koyduğunuz değeri öçüemeyecek emek ve çabanın sonucunda üniversitemizi tercih etmenizden büyük mutuuk duyduğumuzu beirterek sizi ve aieerinizi içtenike kutuyorum. Bu yı ik mezunarını veren İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi nin kısa sürede niteiki bir yükseköğretim modei ortaya koyabimesi ie yetkin akademik kadroya ve isteki / yeteneki öğrenci profiine sahip oması arasında güçü bir bağ buunduğu açıkça görüüyor. Tercih döneminde yaptığınız araştırma sonucunda üniversitemiz hakkında edindiğiniz oumu izenimerin öğrenciik hayatınız süresince daha da pekişeceği inancı içindeyiz. Tabii ki bu özeiğin korunup geiştirimesinde artık sizere de önemi sorumuukar düşüyor. Önceike üniversitemizi pek çok üniversiteden farkı kıan öğrenci danışmanık sistemini tanımanızı öneririm. Sadece bireyse danışmanık ve psikoojik danışmanıka sınırı omayan bu sistemin içeriğinde akademik geişim ve akademik destek danışmanıkarı da yer aıyor. Bir başka anatıma, bir taraftan mevcut programa yetinmeyip kendisini daha ieriere taşımak isteyenere, diğer taraftan da herhangi bir sebepe norma başarı çizgisinin gerisinde kamış ama küçük bir desteke bu durumu teafi edebiecekere rehberik eden bir danışmanık sistemiye tanışacaksınız. Değeri Öğrencierimiz, Bu e kitabı, üniversite hayatı ve özeike İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi ndeki yaşantınızda size rehberik edecek önemi bigier ve tavsiyeer içeriyor. Lütfen onu dikkatice okuyun ve herhangi bir zoruk yaşadığınızda bu kitapçıkta beirtien birim yöneticieriye payaşın. Hayatınızın bu yeni dönemini mutu, huzuru, sağıkı ve verimi biçimde geçirmeniz dieğiye yuvanıza hoş gediniz diyorum. Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez Rektör

5 ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Üniversitemizi kuran vakfı kısaca tanıtır mısınız? İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurumuştur. 3 Mart 1975 tarihinde kuruan TDV, senedindeki amaçara uygun oarak ükemizin eğitim öğretim ve biim aanındaki geişimine katkıda buunacak önemi faaiyet ve projeere imza atmıştır. Bu faaiyet ve projeerin bir kısmı aşağıda sıraanmıştır: TDV eğitim öğretim yıı itibariye ortaöğretim ve yükseköğretim (isans ve isansüstü) aşamaarındaki yakaşık öğrenciye burs vermiştir. TDV ükemizin farkı şehirerinde 10 adet yükseköğretim öğrenci yurdunu gençerimizin hizmetine sunmuştur. TDV eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya, Kafkasya, Bakanar ve Afrika omak üzere dost ve akraba topuukara da uaştırmıştır. TDV biimse faaiyeter aanında uusararası tanınırığa sahip İsâm Araştırmaarı Merkezi ni (İSAM) kurmuştur. İsâm Araştırmaarı Merkezi başta Türkiye Diyanet Vakfı İsâm Ansikopedisi omak üzere çok sayıda önemi biimse yayın ve faaiyeti gerçekeştirmiştir. Vakıf hakkında şu inkten daha ayrıntıı bigi edinebiirsiniz: İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi neyi başarmaya çaışıyor? Üniversitemizin vizyonu geçmişi ve bugünü biimse bakışa anaiz edip sağıkı biçimde anamayı ve uaştığı sonuçarı insanıka payaşmayı esas aarak, bigi üretiminde ve yükseköğretim aanında örnek ve önde geen üniversiteerden biri omak tır. 5

6 İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi özgün araştırmaara insanığın biimse birikimine katkıda buunmayı ve bunu sağayabimek için yetkin araştırmacı ve biim insanarı yetiştirmeye ağırık vermeyi hedefemektedir. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunarına hayatın ve meseğin gerekeri oan donanımı sağamayı vazgeçimez bir görev saymakta, isteki ve yeteneki gençere daha isans aşamasında iken isansüstü öğrenime hazıranma imkânarı sunmaktadır. Üniversitemizin üst düzey yöneticieri kimerdir? Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ Rektör Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU Rektör Yardımcısı - Uusararası İsam ve Din Biimeri Fakütesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ Prof. Dr. Feridun EMECEN Prof. Dr. M. Reşat KAYALI Doç. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Azize ÇIRTLIK Rektör Yardımcısı Edebiyat Fakütesi Dekanı İktisadi ve İdari Biimer Fakütesi Dekan Vekii Yabancı Dier Yüksekokuu Müdürü Gene Sekreter Akademik birimer ve öğretim eemanarı hakkında nası bigi edinebiirim? Üniversitemizin akademik birimerine ve öğretim eemanarına iişkin günce bigieri üniversitemizin web sitesinden edinebiirsiniz. 6

7 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK! 29 MAYISLI OLMAK! Üniversitei omak isei omaktan nası farkıaşıyor? Üniversite kendinizi geeceğe hazıradığınız ve bu itibara da kendinize yatırım yaptığınız çok önemi bir yaşam dönemidir. Liseden farkı oarak gerek derser gerek ders dışı etkiniker konusunda sorumuuk önceike öğrencinin kendisine aittir. Etkiniker düzeneyip, kuüp faaiyeterinde buunarak şimdiden mezuniyet sonrası yaşamda işinize yarayacak organizasyone becerieri kazanabiirsiniz. Üniversitemiz ve İstanbuumuz size çok zengin geişim imkânarı sunmaktadır. Bunardan akademik başarınızı düşürmeksizin azamî öçüde yararanabiirsiniz. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi nde başarıı oabimek için nası bir yo izemeiyim? Öğrencierimizin asî sorumuuğu dersere tam oarak devam etmek ve derserin gerekiikerini tam oarak yerine getirmektir. Üniversitemizin de dâhi oduğu Boogna süreci bir öğrencinin bir dönemde 30 krediik ders amasını öngörmekte ve bunun için gereken etkiniker de bir öğrencinin (derse devam, ders dışı ödever, okumaar, sınava hazırık vb.) derserine haftada 45 saat ayırmasını gerektirmektedir. Bundan daha az bir süre derserin hakkını verememe riskini beraberinde getirmektedir. Doayısıya, dersere hak ettikeri zamanı ayırmanız büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi isteki ve yeteneki öğrencierimizin kendierini geeceğe hazıramaarı konusunda ders dışında da pek çok imkân sunmaktadır. Öğrenci Danışmanık Sistemi hakkında bigi sahibi ounuz ve bireyse danışmanarınızın yo göstericiiğinde bu sistemden azamî öçüde yararanmaya çaışınız. Akademik faaiyetere ders dışı faaiyeter arasında dengei bir zaman dağıımı yapmanız başarıyı beraberinde getirecektir. 7

8 Üniversitemizin benimsediği ike ve değerer neerdir? Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü biimse bakışa anaiz edip sağıkı biçimde anamayı ve uaştığı sonuçarı insanıka payaşmayı esas aarak, bigi üretiminde ve yükseköğretim aanında örnek ve önde geen üniversiteerden biri omayı hedefer. Benimsediği ikeerin başında şunar yer aır: Katıımcıık Doğrunun, güzein ve iyinin keşfi Disipinerarası yakaşım Özgürük-sorumuuk Eeştire düşünce İnançara ve etik değerere saygı Yeniikere açıkık Çevre biinci Bu değererin öğrencierimizin akademik ve gündeik yaşamarına nası yansıdığını kısaca sunmak istiyoruz. Katıımcıık: Üniversitemizde öğrenci temsiciiği sistemi buunmaktadır. Öğrencierimiz görüş ve düşünceerini temsicieri aracıığıya üniversite yönetimine ietebimektedirer. Her dönemin sonunda her bir ders için Ders Değerendirme Anketi uyguaması yapımaktadır. Bu anketin amacı öğrencierimizin derse iişkin görüşerini amaktır. Ayrıca Öğrenci Danışmanık Sistemi kapsamında her öğrencinin bir bireyse danışmanı buunmaktadır. Öğrencierimiz geribidirimerini bireyse danışmanarı aracıığıya ietebimektedirer. Doğrunun, güzein ve iyinin keşfi: Üniversitemiz dâhiinde yürütüen akademik çaışmaar fesefî bir arayıştan kaynakanmaktadır. Doğrunun, güzein ve iyinin araştırıması aynı zamanda üniversite mensuparı arasındaki iişkiere de yansımaktadır. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi öğrencieri ve öğretim eemanarı üniversite bünyesinde kurumaya ve yaşatımaya çaışıan inceiki bir akademik kütür içerisinde çaışmaarını sürdürmeyi hedefemektedirer. Disipinerarası yakaşım: Öğrencierimiz daha isans öğrenimerinden başayarak üniversite ve faküte düzeyinde zorunu bazı derser aracıığıya kendi böümeri dışındaki disipinere tanışmaktadırar. Çift Anada ve Yanda imkânarı süreki geiştirimektedir. Özgürük-sorumuuk: Üniversitemiz özgürükere sorumuukarın bir denge içerisinde buunmasını gözetmektedir. Bu değer hem eğitim öğretim ve akademik araştırma süreçerinde hem de kampüs yaşamında bize yo göstermektedir. 8

9 Eeştire düşünce: Üniversite fikirerin tartışmaya açıdığı, bei bir üsup ve yöntem çerçevesinde eeştiriebidiği bir mekândır. Tüm isans programarımızın öğrenme çıktıarı arasında eeştire düşünme yetkiniğinin geiştirimesi yer amaktadır. İnançara ve etik değerere saygı: Karşııkı saygı, ortak bir kampüs aanını payaşan öğrencierimizin farkııkarına rağmen bir arada yaşayabimeerinin ve kendierini geeceğe en güze bir biçimde hazırayabimeerinin anahtarıdır. Yeniikere açıkık: Üniversitemiz Boogna sürecinde yer amakta, çağın, iç ve dış paydaşarın taeperini dikkate aarak programarı geiştirmekte ve süreki yeniemektedir. Çevre biinci: İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi bir şehir üniversitesi omaka beraber, buunduğu bögede binaara çevrii bir vaha görünümündedir. Üniversitemiz geri dönüşüm uyguamaarı konusunda son derece hassastır. İntiha nedir? Bu konuda üniversitemizdeki uyguamaar neerdir? Yukarıda ifade edien değererin yanı sıra atını öneme çizmek istediğimiz bir başka değer de akademik dürüstüktür. Akademik dürüstüğe aykırı probemerin başında intiha gemektedir. İntiha bir metnin veya sözün, basıı veya çevrimiçi bir kaynaktan, metnin veya sözün ait oduğu kişiye / kişiere gönderme yapımaksızın aynen ya da çok az bir değişikike kopyaanmasıdır. İntiha hem akademik açıdan kabu ediemez bir suç hem de ahâkî bir yanıştır. Derserde sunduğunuz ödeverde yer aan bigi ve görüşer size ait değise yararandığınız kaynağa açık bir gönderimde buunmanız bekenmektedir. Bunun aksine bir durumun beirenmesi igii dersten başarısız omanıza ve/veya bir disipin cezası amanıza yo açabiir. Bu konuda öğretim eemanarımızdan ve bireyse danışmanarınızdan daha faza bigi amanızı öneririz. Tüm bu değererin ışığında bir üniversite öğrencisi oarak sorumuukarım neerdir? Üniversite sadece bir eğitim öğretim merkezi deği aynı zamanda sosya bir aandır. Bu çerçevede hepimiz kişise ve akademik hakara sahip oduğumuz gibi bazı sorumuukarımız da buunmaktadır. 9

10 Üniversite öğrencisi oarak sahip oduğunuz hakar arasında: Huzuru ve özgür bir ortamda eğitim öğretim görmek Akademik ve sosya ortamarda eşit muamee görmek Güveni bir ortamda yaşama ve dersere devam etmek Fikir özgürüğü ve enteektüe saygının oduğu bir ortamda kendini ifade edebimek Öze hayatın giziiğine saygı Akademik ve destek hizmeterine eşit erişim Kişise ve akademik igi aanarını geiştirme Kuüper kurabime ve kuüp faaiyeterine katıım sayıabiir. Üniversitemiz bu hakardan yararanmanız için azamî çaba göstermektedir. Bir üniversite öğrencisi ve bir 29 Mayısı oarak ortak yaşamın gerektirdiği ve sizden bekenen sorumuukarın önde geenerini ise şu şekide sıraayabiiriz: Üniversitenin işeyişini beireyen yönetmeik ve yönergeerdeki kuraarı bimek ve bu kuraara uygun davranmak Dersere devam etmek ve ders gerekerini yerine getirmek Üniversitede sunuan geişim imkânarını dengei bir biçimde kuanmak ve aabieceğinin en fazasını amaya çaışmak İntiha ve yanış bigi sunmaktan sakınmak Topumsa yaşamda başkaarının hakarına saygı göstermek Öğretim kaitesini yüksek tutmak amaçı (anketer, topantıar vb.) girişimere destek vermek, sorunar karşısında pozitif çözüm önerierinde buunmak Üniversite araç, gereç ve imkânarını düzgün bir biçimde ve çevreye zarar vermeden kuanmak Öğretim eemanarına, idari göreviere ve diğer öğrenci arkadaşara seviyei, dürüst, saygıı davranmak Üniversite mensuparının kişise hakarına saygı göstermek; fizikse veya söze şiddet uyguama, öze yaşamına veya mahremiyetine müdahae etme, sağığını tehikeye atacak davranışarda buunma, ırk, cinsiyet, renk, din ve miiyet, yaş, engeiik temei vb. bir ayrımcıık sergieme gibi davranışara hiçbir biçimde müsamaha gösterimeyeceğinin biincinde omak. 10

11 İSTANBUL DA OKUMAK Üniversitemizin İstanbu da omasının önemi nedir? Üniversitemiz farkı inanç ve kütürere mensup insanarın yüzyıardır bir arada yaşadıkarı, medeniyeterin buuşma noktası İstanbu da kurumuştur. Bu durum, öğrencierimiz ve tüm mensuparımız için büyük bir şanstır. İstanbu u doğa, kütüre, tarihi yöneriye tanımak, İstanbu da devam edegeen farkı etkinikeri mümkün oduğu kadar takip edebimek bir öğrenciye neredeyse bir üniversite dipoması amaka kıyasanabiecek bir zenginik katabiir. İçinde en az dört yıınızı geçireceğiniz şehire iişkinizi bu biinçe kurmanız kişise geişiminize önemi katkıar sağayacaktır. İstanbu ve İstanbu daki kütür ve sanat faaiyeteri hakkında nası bigi edinebiirim? İstanbu Vaiiği nin ve İstanbu Büyükşehir Beediyesi nin hazıradığı siteere başvurabiirsiniz: İnternetteki şehir rehbererine ve İstanbu a öze haber siteerine bakabiirsiniz: T.C. Kütür ve Turizm Bakanığı nın Türkiye deki müzeere iişkin oarak hazıradığı sitenin İstanbu böümüne göz atabiirsiniz: 11

12 Öğrencier hangi indirimerden yararanabiiyor? Öğrenci İşeri Daire Başkanığı nın size vereceği indirimi seyahat kartınızı şehirdeki tüm uaşımarınızda kuanabiirsiniz. Ayrıca T.C. Kütür ve Turizm Bakanığı, Türkiye Seyahat Acentaarı Biriği (TÜRSAB) işbiriğiye, Türk hakını müzeere buuşturmak amacıya Müzekart projesini hayata geçirmiştir. Müzekart, T.C Kütür ve Turizm Bakanığı na bağı dünyaca ünü esererin sergiendiği 300 ü aşkın müze ve ören yerini bir yı boyunca sınırsız gezebime oanağı sunmaktadır. Konuya iişkin ayrıntıı bigi için aşağıdaki inke bakabiirsiniz: 12

13 HANGİ KONULARDA KİMİN KAPISINI ÇALMALIYIM? Hazırık sınıfında okurken di öğrenimi konusunda yaşadığım sorunara igii oarak kimine görüşmeiyim? Hazırık sınıfında her bir di birimi (Arapça, İngiizce ve Türkçe) için bir yönetici atanmıştır. Soru ve sorunarınızı ders adığınız hocaarınıza çözümeyemiyorsanız bu birim yöneticieri ie görüşmeniz yararı oacaktır. Bazı derserde yeteri performansı gösteremediğimi düşünüyorum, kimine görüşmeiyim? Eğer dersere igii akademik bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız Akademik Danışmanık Sistemi dâhiinde atanmış buunan bireyse danışmanınız oan öğretim eemanı ie görüşmeniz yararı oacaktır. Bireyse danışmanınız size Akademik Destek Programı ndan yararanmanız konusunda yardımcı oacaktır. Bireyse danışmanınız aynı zamanda kayıt danışmanınızdır. Kendimi akademik yönden daha faza geiştirmek istiyorum, kimine görüşmeiyim? Akademik Danışmanık Sistemi dâhiinde atanmış buunan bireyse danışmanınız oan öğretim eemanı ie görüşmeniz yararı oacaktır. Bireyse danışmanınız size Akademik Geişim Programı ndan yararanmanız için yardımcı oacaktır. Psikoojik sorunarıma igii kimden destek aabiirim? Akademik Danışmanık Sistemi dâhiinde görev yapan psikoojik danışmanarımız buunmaktadır. Kendierinden randevu aabiirsiniz. 13

14 Akademik Danışmanık Sistemi nin işeyişi ie igii oarak soru ve sorunarım oursa kime ietmeiyim? Akademik Danışmanık Sistemi Koordinatörü veya Koordinatör Yardımcısı ie görüşebiirsiniz. Süreki Eğitim Merkezi ndeki (29 Mayıs SÜREM) bir kursa ya da seminere katımak istiyorum. Kimine görüşmeiyim? 29 Mayıs SÜREM Müdürü veya Müdür Yardımcısı ie görüşebiirsiniz. İdari Birimerimizin işeveri ve aabieceğim desteker konusundaki soruarım için nereye bakabiirim? Öğrenci E Kitabı nın son böümü (Üniversitemizin işeyişi ie igii bimeniz gerekener) bu konuarı da içeren soruara ayrımıştır akademik yıı hazırık ve idari birim yöneticierimiz kimerdir? Arapça Hazırık Birimi Yöneticisi İngiizce Hazırık Birimi Yöneticisi Türkçe Hazırık Birimi Yöneticisi Uusararası Ofis Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim HELALŞAH Mehtap Güven ÇOBAN Mustafa KIRGÜL Doç. Dr. Michaengeo GUIDA Öğrenci Danışmanık Sistemi Koor. Doç. Dr. A. Ayhan ÇİTİL Öğrenci Danışmanık Sistemi Koor. Yrd. Psikoojik Danışman Öğrenci İşeri Daire Başkanı İdari ve Mai İşer Daire Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdür Vekii Bigi İşem Şube Müdür Vekii Sağık, Kütür ve Spor Daire Başkan V. Konukeveri Müdürü Kurumsa İetişim Sorumusu Davut ERKAN Ayşe Koyuncu KAYNAK Eçin Sakmar BALKAN Neşe DURUKAN Erda İŞCAN Mehmet YILMAZ Abdüşükür MUHACİR Erda İŞCAN Zafer KILIÇ Hia TURAN 14

15 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM Üniversite yaşamına uyum sürecinde ne tür sıkıntıar yaşayabiirim? Üniversite yaşamına uyum sağarken bazı bedense ve duygusa oumsuzukar yaşayabiirsiniz. Uykusuzuk, iştahsızık, baş dönmesi, mide rahatsızıkarı, bekenmedik duygusa tepkier, aieye özem, sık ağama, odakanma veya hatıramada güçüker gibi sıkıntıarınız, uyum sürecindeki sorunardan kaynakanabiir. Akınızdan değersiz oduğunuza, mutsuz oduğunuza, sevimediğinize, yanız oduğunuza, buunduğunuz yere ait omadığınıza dair düşünceer geçebiir. Yeni yaşam çevrenize ve dersere karşı isteksiz oabiir, keşke burada omasaydım gibi pişmanık beirten düşünceere kapıabiirsiniz. Üniversite yaşamına uyum sağamak için neer önerirsiniz? Duruma başa çıkabimek ve uyum sağayabimek için kendinize zaman tanıyın. Öze bir çaba göstermeseniz bie zaman iacınız oacak ve bir süre sonra size yabancı geen ortam ve durumar hayatınızın birer parçası oacaktır. Dikkat! Ani kararar vermeyin. Ortama adaptasyon sürecinde kendinize aışma fırsatı vermeden okuu bırakma, eve dönme gibi karararınızı çok çabuk vermemeye çaışın. Kendinize düşünme payı verin, düşünerek ve mümkünse birierine danışarak karar aın, geçici duygu ve düşünceer nedeniye sonradan pişman oacağınız, önemi fırsatarı kaçıracağınız acee kararar vermeyin. Duyguarınızın farkında oun. Özeike daha önce bu tür oumsuz duyguar ve sıkıntıar yaşamadıysanız bu duyguarın nedenerini tanımamakta güçük çekebiirsiniz. Uyum sağamakta güçük çekiyorum demek zor geebiir. Bu duruma baş etmenin ve üniversiteyi keyifi bir süreç oarak yaşamanın en önemi adımı sıkıntıarınızın ve kaynakarının farkında oabimektir. 15

16 Günük pan ouşturun. Günerinizi dodurun. Kampüs içinde ve dışında size faydaı oabieceğini düşündüğünüz fırsatarı değerendirmeye çaışın. Sosya faaiyetere katıın. Kampüs içinde öğrenci biriği ve öğrenci kuüperi ie tanışmak, aktiviteerine katımak bir öğrenci oarak üniversite yaşamının önemi bir parçasıdır. Böye organizasyonarın içinde omak hem deneyimi öğrencierden destek aabimek, hem de kişise geişiminiz açısından çok işinize yarayacaktır. Beden sağığınıza özen gösterin. Beden sağığınız ruh sağığınızı etkier, beden sağığınızı korumanız için düzeni ve dengei beseniniz. Düzeni uyumaya dikkat ediniz. Hedeferiniz konusunda daha gerçekçi oun. İçinde buunduğunuz üniversite ortamı daha önceki oku ortamınızdan odukça farkıdır. Eğer aienize yaşamıyorsanız kendi karararınızı verdiğiniz bu ortamda hedeferinizi gözden geçirmeisiniz. Kendi kapasitenize uygun hedefer içerisinde omaı, mükemmeiyetçi ya da umursamaz davranmanın sorun getireceğini unutmamaısınız. Sorumuukarınızı hatırayın. Bazı güner canınız dersere girmek istemese de dersere ve okua bağınızı koruyun. Dersere girmedikçe okudan ve derserden daha çok uzakaşırsınız. Arada kaçırdığınız derser osa da kadığınız yerden yakaamaya çaışın. Eğer aşırı isteksizseniz bir uzmandan destek aın. Yerine getirmediğiniz her sorumuuk size stres oarak geri döner. Üniversite ortamı diğer eğitim kurumarına kıyasa daha az yapıandırımıştır. Bu nedene zorunuukar deği sorumuuk biinci önemidir. Dersere, dinenmeye ve eğenceye ayırdığınız zaman diimerinin dengei omasına dikkat edin. Yurtta ya da aienizden ayrı bir evde kaıyorsanız, ortamı kendiniz için tanıdık hae getirmeye çaışın. Evden getireceğiniz eşyaar, kadığınız yeri ve çevresini tanıma turarı işinize yarayabiir. Sorun yaşadığınız zaman kendinizi, çevrenizi ya da okuunuzu suçamamaya çaışın. Çoğu zaman ortama uyuma igi sorunar ve sıkıntıar oabiir. Kendi kişiiğinizde veya sistemde sorun aramak yerine çözüm aramaya odakanınız. Eğer işin içinden çıkamıyorsanız bir uzmandan destek aabiirsiniz. 16

17 İLETİŞİM Çevremdekiere başarıı ietişim kurabimem için neer önerirsiniz? İetişim, kişierin ietmek istedikeri duygu, düşünce, istek, ihtiyaç ve bekentierini birbirerine aktardıkarı bir süreçtir. İetişim diğer insanara kuruan her türü sözü ve sözsüz etkieşimi içerir. Başarıı ietişim kurabimek için aktif bir dineyici omak ve etkii konuşmak önemidir. İetişim sadece konuşmak değidir. İetişim aynı zamanda; Neyi, ne zaman, nerede ve nası ieteceğinizi bimek, Anatmak istedikerinizi anaşıır bir biçimde aktarabimek, Akıcı bir die ve karşınızdaki kişiye göz teması kurarak konuşabimek, Verdiğiniz mesajarın aınıp aınmadığını fark etmektir. Dineme becerierimi nası geiştirebiirim? Sağıkı bir iişkide dineme, iişki kaitesinin önemi bir beireyicisidir. İyi bir dineyici, ietişim kurduğu kişinin yanız sözeriye deği, yüzü ve bedeniye anatmak istedikerini de duyar ; çünkü sözsüz mesajar da ietişimin bir parçasıdır. Dinediğimiz kişinin yüzüne ve beden diine dikkat etmeiyiz. Dinemek yanızca kuaka omaz. Anama becerisi neeri içerir? Dinemenin ardından anama geir. En yaın şekiye anama; biinmeyeni, özeike karşımızdaki kişinin açısından görebimektir. Karşımızdakini anadığımızı beirten geri ifadeerimiz omaıdır. 17

18 18

19 Empati kurma neeri içerir? Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak oayara onun bakış açısıya bakması, o kişinin duyguarını ve düşünceerini doğru oarak anaması, hissetmesi ve bu durumu ona ietmesi sürecine empati adı veriir. Empati kuruacak kişi, hem söze hem de söze omayan mesajara dikkat edierek dinenmei; düşünceeri, tutumarı ve duyguarı anaşımaya çaışımaıdır. Kendini kişinin yerine koyma süresi, durumu anamak için yeteri ama kısa omaıdır. Bu sürenin sonunda empati kuranın kendi bakış açısına ve kendi duygu durumuna dönmesi gerekir. Girişkeniği nası tanımayabiiriz? Girişken insanar kendi gereksinimerini die getirdikeri gibi, diğererinin gereksinimerine de saygı gösterir ve onarı dinerer. Girişkenik; gereksinimerinizi ifade etmenizi, oumu ve oumsuz duyguarınızı söyemenizi ve sınırarınızı beiremenizi sağayan bir davranışar bütünüdür. Girişkenik, aynı zamanda kendi hayatınıza igii karar ama hakkıdır. Nası daha girişken oabiirim? Girişken omayı öğrenmek zaman aır. Pratik gerektirir. Ayrıca, hata yaptığınızda bunu kabuenebimek girişken omayı öğrenme younda önemi bir adımdır. Beki de her şeyden önemisi, bu konuda isteki omaktır. 1. İk adım: Ne hissettiğinizi ve ne istediğinizi beiremek Yaşadığınız duyguyu fark edin ve adandırın. Yaşadığınız teme duyguyu seçin. Bazı duyguar atta yatan başka duyguarı giziyor oabiir. Yaşadığınız duygunun yoğunuğunu doğru oarak beireyin. Karşınızdaki insanın neyi yapmasını/yapmamasını istediğinizi neteştirin. 2. İkinci adım: Duygu ve isteğinizi ifade etmek Sadece ne hissettiğinizi ve ne bekediğinizi söyeyin. Dürüst ve açık oun. Karşınızdakini suçamaktan, yargıamaktan kaçının. 19

20 İfade edeceğiniz durumu geneemek yerine (örneğin. Sen zaten hep... ie başayan cümeer kurmak yerine), şimdiki zamana odakanın. Kendi duygu ve istekeriniz konusunda net ve güveni oun, özür dier ya da vazgeçmeye hazır bir tonda konuşmamaya çaışın. Girişkeniğin temeini ouşturan bu iki adım dışında, aşağıdakiere de özen göstermek önemidir. Dinemek ve anamak: Başkaarını dinemeye ve gerçekten ne söyedikerini anamaya isteki oun. Etkii dineme: Dinerken karşınızdaki insana bakın, göz kontağı kurun. Duruş: Beden diiniz de çok önemi. Konuşurken dik durmak gerçekten söyedikerinize inandığınızı gösterir. Doğru zaman seçimi: İetişimin yeri ve zamanı da mesajın doğru uaşması açısından önemidir. Sizin ve karşınızdakinin birbirini anamasını güçeştireceği zaman ve durumardansa daha rahat anarı koayın. Düşünce okumaya çaışmaktan kaçınmak: Karşınızdakinin ne düşündüğü, nası hissettiği, nası davranacağı ie igii varsayımarda buunmaktan kaçının. Karşınızdaki kişiye saygı gösterme: Mutak ifadeerden (hep, hiç) ve etiketemeerden (apta, anayışsız) kaçının. Karşınızdaki kişinin duygu, düşünce ve hakarına saygı gösterin, aaycı omayın. Geri bidirim isteyin ( Anatabidim mi?, Sen ne düşünüyorsun? gibi soruar sorun.) Gerçekçiik: Bekentierinizin gerçekçi omasına dikkat edin. Uzaşmaya gönüü oun. Hayır diyebime: Hayır diyebimeyi engeeyen düşünceer geçmiş kötü yaşam deneyimeridir. Hayır dersem kabu edimem, dışanırım, sevimem gibi düşünceer sizi siz omaktan uzakaştırır. Yakınık demek karşınızdakiere aynı şeyeri düşünmek, hissetmek, istemek demek değidir. Kendi istek ve ihtiyaçarınızı görmezden gediğinizde, asında bunun iişkiyi sürdürmenizi sağadığını düşünseniz de hem sizin hem de karşınızdakinin tatmini azaır. İstek ve ihtiyaçarı girişken bir biçimde ifade etmek ise iişkierde eşitik ve saygıyı getirir. Diğereriye sınırarınızı çizmek çok önemidir, çünkü eğer isteğiniz ve iradeniz dışında şeyer yapmaya başarsanız, kızgın ve kuanımış hissedersiniz. Ancak Hayır bazen en zor söyenen söz oabiir. Hayır demeyi öğrenmek hayatınızı koayaştırır. 20

21 ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ Öğrenci temsiciiği nedir? Öğrenci temsiciiği, öğrencierin demokratik usuere üniversite yönetimine katımasını sağar. Öğrenci taeperini yönetime ieterek eğitim öğretime katkıda buunur. Temsici seçimeri Yükseköğretim Kurumarı Öğrenci Konseyeri ve Yükseköğretim Kurumarı Uusa Öğrenci Konseyi Yönetmeiği hükümerine göre yapıır. Öğrenci Temsicisi seçim süreci nası işemektedir? Sağık, Kütür ve Spor Daire Başkanığı, Öğrenci Temsicieri Seçim Takvimi ni dönem başında ian etmektedir. 21

22 DİL ÖĞRENİM SÜRECİ Seviye beireme ve yeteriik sınavarı Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencierimize Yabancı Dier Yüksekoku Müdürüğü tarafından beirenen tarihte yeteriik ve seviye beireme sınavı uyguanır. Bu sınavda beirenen başarı öçüterini sağayan veya uusararası eşdeğeriği kabu edien bir yabancı di sınavından istenen puanı ede eden öğrencier doğrudan birinci sınıfa başarar. Hazırık okumak durumunda oan öğrencier ede ettikeri puanara göre bei bir seviyeden programarına devam ederer. Bu konuarda ayrıntıı bigi için üniversitemizin Yabancı Di Hazırık Sınıfarı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi ne bakabiirsiniz. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Hazırık Programı kaç kur ve kaç saatten ouşuyor? Arapça Hazırık Programı bir eğitim öğretim yıını kapsayan 6 kurdan ve topam 900 saatten ouşmaktadır. Biraz Arapça biiyorum. Acaba kaçıncı kurdan başayacağım? Eğitim öğretim yıı başında öğrencier yazıı ve sözü seviye beireme sınavarına aınmakta ve bu sınavar sonucunda öğrencinin kaçıncı kurdan başayacağı beirenmektedir. Bir kur kaç saatten ouşuyor? Arapça Hazırık Programı 6 kurdan ouşmaktadır. Her kur 150 saat oup 5 hafta eğitim + 1 hafta sınav şekinde düzenenmektedir. 22

23 Kurar ders dağıımı açısından birbirine benzer mi? Her kurun ders dağıımı öğrencierin seviyeerine göre ihtiyaç duyacakarı di yetenekeri dikkate aınarak beirenmiştir. Her kur 5 hafta mı sürer? Bu süreye sınav haftası dâhi mi? Her kur 5 haftaık ders programından sonra yazıı, sözü ve bütüneme sınavarıya birikte 6 hafta sürmektedir. Arapça hazırık programında hangi tür kitapar kuanııyor? Arapça Hazırık Programında 8 kitaptan ouşan bir modern Arapça serisi takip edimektedir. Bu kitaparı akıı tahtaya taşıyan ve görse ve işitse verier içeren Arapça öğretimi için hazıranmış mutimedya CD eri kuanımaktadır. Ders kitabı dışında destekeyici materyaer kuanııyor mu? Öğrencierimizin okuma ve anama yetenekerini geiştirmek için üniversitemizde ders kitabını destekeyici mahiyette Arapça hikâye metineri de kuanımaktadır. Üniversite kütüphanemiz bünyesinde yer aan 400 ü aşkın Arapça hikâye ve roman içeren ayrı böüm öğrencimize farkı seviyeerde kitapar sunarak Arapça hazırık programımızı destekemektedir. Öğrencierimizin Arapça dineme ve anama yetenekerini geiştirmek için de Arapça çizgi fim ve drama fimeri her hafta izettirimektedir. Ayrıca öğrencierimize böüm sayısı 80 i aşkın dizieri içeren bir CD dağıtımakta ve sınavarda öğrencierimiz bu görse ve işitse materyaerden sorumu tutumaktadır. Ayrıca iki haftada bir Memeketim hakkında ne biiyorsunuz? memeket tanıtım seminereri öğrencierimiz tarafından Arapça oarak sunuarak öğrencierimizin uusar arası topantıarda Arapça sunum ve tebiğerini etkii ve akıcı bir şekide gerçekeştirebimeeri hedefenmektedir. Aynı zamanda ayda iki sefer omak üzere Arapça Münazaraarı düzenenerek öğrencierimizin Arapça konuşma yetenekeri geiştirimektedir. Arapça Hazırık Birimi öğrencierine daha çok materya sağamak amacıya kurduğu youtube kanaında da yakaşık 200 çizgi fim, haber büteni ve başka videoar sunumaktadır. 23

24 Bir üst kura geçmek için esas aınan başarı öçüteri neerdir? Bir üst kura geçebimek öğrencierimizin haftaık tester yanında (sözü ve yazıı) Kur Bitirme Sınavarı ndan adığı not ortaamasının 100 üzerinden en az 70 oması gerekmektedir. Bu sınavarda başarıı oamayan öğrencierimiz bütüneme sınavına aınmaktadır. Bütünemede başarısız oan öğrencierimiz kuru tekraramak zorunda kaacakardır. Arapça Hazırık Programını başarıya tamamayan öğrencier yurtdışına gönderiiyor mu? , ve eğitim öğretim yıarında 6. kuru başarıya tamamayan öğrencier iki-üç ayık bir program dahiinde Ürdün deki bir üniversiteye (Petra Üniversitesi ve Ürdün Üniversitesi) gönderidi. Öğrencierimiz adı geçen üniversiteerde dersere dineyici öğrenci oarak girdier ve üniversiteerin bütün imkânarından yararandıar. Öğrencierimizin Ürdün deki programının bir özetini aşağıda buabiirsiniz: Haftada 12 saat Edebiyat Fakütesinin derserine dineyici öğrenci oarak girdier. Haftada 10 saat üniversitemizden gönderien Ürdünü Arapça hocası ie ders yaptıar. Haftada bir veya iki defa Ürdün de yaşayan yazar, akademisyen, şair ve gazetecier gibi iim adamı veya enteektüe kişierin ziyaretine gittier ve kendieriye önceden beirenen bir konuyu görüştüer. Bu ziyaretere öğrencierimiz Arapçaarını geiştirdikeri gibi Ürdün kütürünü ve hakını da daha yakından tanıdıar. Haftada bir defa öğrencierin ikamet ettiği Ürdün ün başkenti Amman dışına bir seyahat düzenendi. Ayda bir defa her öğrencimiz Arapça hazırık biriminin yöneticisine o ayda yaptığı bütün ders ve etkinikere igii Arapça bir rapor yazdı. Her bir öğrencimize Arap bir arkadaş ayarandı. Bu arkadaşa Di ortağı ismi veridi. Öğrencimiz di ortağıya birikte haftada 2 saat bir konuyu tartıştıar. Her bir öğrencimiz Ürdün den iki deftere döndü. Birine her gün Arapça oarak anıarını yazdı, diğerine ise her hafta derediği 24

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2016-2017 İÇİNDEKİLER Rektör den.4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2015-2016 İÇİNDEKİLER Rektör den.4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

-lflıflt- İstanbul, 22.04.2014. Tarih : 02.06.2014 Evrak No: 1406020221. l ı! ı I 1 I I. ıııusıııııııııısı I ' ıiısıııııııı İ vıinısıusı

-lflıflt- İstanbul, 22.04.2014. Tarih : 02.06.2014 Evrak No: 1406020221. l ı! ı I 1 I I. ıııusıııııııııısı I ' ıiısıııııııı İ vıinısıusı Tarih : 02.06.2014 Evrak N: 1406020221 1! -fft- uss ' is İ vinsus İstanbu, 22.04.2014 Say: 35702025/17747 Knu: DASK Uusararas Ksa Fim Yarşmas vldz TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ işleri DE ANLĞ'NA, Dğa Afet

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR. yapilir? ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM. Kışın formda. kalmanın yolları. Muhteşem.

SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR. yapilir? ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM. Kışın formda. kalmanın yolları. Muhteşem. SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 PINAR ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR yapilir? Kışın formda kamanın yoarı Muhteşem Göer İçindekier Araık-Ocak-Şubat Derginin Adı Nesté Benime İmtiyaz

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017 ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katıım Panı 2017 Doküman Numarası ACACIA-2017-E&S-SRM-STR-201 Yayınanma Tarihi 29.09.2017 Hazırayan Çevre ve Haka İişkier Departmanı, SRM Danışmanık

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

ve karşınızda... Pardus 2011

ve karşınızda... Pardus 2011 sayı 30 - Şubat 2011 özgürükiçin.com e-dergi Paket Yöneticisi 3.0 LVM, RAID ve Standart Böümendirme Veritabanı Sihirbazı phpmyadmin Yeni Ofis Yazıımı LibreOffice 3.3.0 ve karşınızda... Pardus 2011 içindekier

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmob makina mühendiseri odası 1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmpb makina mühendiseri odası YAYIN NO: 134/1 Sümer Sok.36/1-A Kızıay-ANKARA Te: 231 31 59-230 11 66 Fax: 231 31 65

Detaylı