İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı"

Transkript

1 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı

2

3 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak! Hangi Konuarda Kimin Kapısını Çamaıyım? Üniversite Yaşamına Uyum İetişim Öğrenci Temsiciiği Di Öğrenim Süreci Akademik Okuma ve Yazma Yetkinikerini Geiştirme Öğrenci Danışmanık Sistemi Mayıs SÜREM ve Di Öğrenimi Boogna Süreci ve Öğrenci Değişim Programarı Üniversitemizin İşeyişi İe İgii Bigier...43 Sosya Yaşam...52 Kütüphanenin Kuanımı, Kaynakara Erişim...56 Bigi İşem Hizmeterinden Yararanma...59 İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeiği...62 Yükseköğretim Kurumarı Öğrenci Disipin Yönetmeiği Akademik Takvimi...86

4 Değeri Öğrencierimiz, Yoğun bir çaışma ve zoru bir sınav sürecinin ardından, terciherinizde üniversitemize yer vererek 29 Mayıs aiesine katıdınız. Eğitim süreniz boyunca ortaya koyduğunuz değeri öçüemeyecek emek ve çabanın sonucunda üniversitemizi tercih etmenizden büyük mutuuk duyduğumuzu beirterek sizi ve aieerinizi içtenike kutuyorum. Bu yı ik mezunarını veren İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi nin kısa sürede niteiki bir yükseköğretim modei ortaya koyabimesi ie yetkin akademik kadroya ve isteki / yeteneki öğrenci profiine sahip oması arasında güçü bir bağ buunduğu açıkça görüüyor. Tercih döneminde yaptığınız araştırma sonucunda üniversitemiz hakkında edindiğiniz oumu izenimerin öğrenciik hayatınız süresince daha da pekişeceği inancı içindeyiz. Tabii ki bu özeiğin korunup geiştirimesinde artık sizere de önemi sorumuukar düşüyor. Önceike üniversitemizi pek çok üniversiteden farkı kıan öğrenci danışmanık sistemini tanımanızı öneririm. Sadece bireyse danışmanık ve psikoojik danışmanıka sınırı omayan bu sistemin içeriğinde akademik geişim ve akademik destek danışmanıkarı da yer aıyor. Bir başka anatıma, bir taraftan mevcut programa yetinmeyip kendisini daha ieriere taşımak isteyenere, diğer taraftan da herhangi bir sebepe norma başarı çizgisinin gerisinde kamış ama küçük bir desteke bu durumu teafi edebiecekere rehberik eden bir danışmanık sistemiye tanışacaksınız. Değeri Öğrencierimiz, Bu e kitabı, üniversite hayatı ve özeike İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi ndeki yaşantınızda size rehberik edecek önemi bigier ve tavsiyeer içeriyor. Lütfen onu dikkatice okuyun ve herhangi bir zoruk yaşadığınızda bu kitapçıkta beirtien birim yöneticieriye payaşın. Hayatınızın bu yeni dönemini mutu, huzuru, sağıkı ve verimi biçimde geçirmeniz dieğiye yuvanıza hoş gediniz diyorum. Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez Rektör

5 ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Üniversitemizi kuran vakfı kısaca tanıtır mısınız? İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurumuştur. 3 Mart 1975 tarihinde kuruan TDV, senedindeki amaçara uygun oarak ükemizin eğitim öğretim ve biim aanındaki geişimine katkıda buunacak önemi faaiyet ve projeere imza atmıştır. Bu faaiyet ve projeerin bir kısmı aşağıda sıraanmıştır: TDV eğitim öğretim yıı itibariye ortaöğretim ve yükseköğretim (isans ve isansüstü) aşamaarındaki yakaşık öğrenciye burs vermiştir. TDV ükemizin farkı şehirerinde 10 adet yükseköğretim öğrenci yurdunu gençerimizin hizmetine sunmuştur. TDV eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya, Kafkasya, Bakanar ve Afrika omak üzere dost ve akraba topuukara da uaştırmıştır. TDV biimse faaiyeter aanında uusararası tanınırığa sahip İsâm Araştırmaarı Merkezi ni (İSAM) kurmuştur. İsâm Araştırmaarı Merkezi başta Türkiye Diyanet Vakfı İsâm Ansikopedisi omak üzere çok sayıda önemi biimse yayın ve faaiyeti gerçekeştirmiştir. Vakıf hakkında şu inkten daha ayrıntıı bigi edinebiirsiniz: İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi neyi başarmaya çaışıyor? Üniversitemizin vizyonu geçmişi ve bugünü biimse bakışa anaiz edip sağıkı biçimde anamayı ve uaştığı sonuçarı insanıka payaşmayı esas aarak, bigi üretiminde ve yükseköğretim aanında örnek ve önde geen üniversiteerden biri omak tır. 5

6 İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi özgün araştırmaara insanığın biimse birikimine katkıda buunmayı ve bunu sağayabimek için yetkin araştırmacı ve biim insanarı yetiştirmeye ağırık vermeyi hedefemektedir. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunarına hayatın ve meseğin gerekeri oan donanımı sağamayı vazgeçimez bir görev saymakta, isteki ve yeteneki gençere daha isans aşamasında iken isansüstü öğrenime hazıranma imkânarı sunmaktadır. Üniversitemizin üst düzey yöneticieri kimerdir? Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ Rektör Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU Rektör Yardımcısı - Uusararası İsam ve Din Biimeri Fakütesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ Prof. Dr. Feridun EMECEN Prof. Dr. M. Reşat KAYALI Doç. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Azize ÇIRTLIK Rektör Yardımcısı Edebiyat Fakütesi Dekanı İktisadi ve İdari Biimer Fakütesi Dekan Vekii Yabancı Dier Yüksekokuu Müdürü Gene Sekreter Akademik birimer ve öğretim eemanarı hakkında nası bigi edinebiirim? Üniversitemizin akademik birimerine ve öğretim eemanarına iişkin günce bigieri üniversitemizin web sitesinden edinebiirsiniz. 6

7 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLMAK! 29 MAYISLI OLMAK! Üniversitei omak isei omaktan nası farkıaşıyor? Üniversite kendinizi geeceğe hazıradığınız ve bu itibara da kendinize yatırım yaptığınız çok önemi bir yaşam dönemidir. Liseden farkı oarak gerek derser gerek ders dışı etkiniker konusunda sorumuuk önceike öğrencinin kendisine aittir. Etkiniker düzeneyip, kuüp faaiyeterinde buunarak şimdiden mezuniyet sonrası yaşamda işinize yarayacak organizasyone becerieri kazanabiirsiniz. Üniversitemiz ve İstanbuumuz size çok zengin geişim imkânarı sunmaktadır. Bunardan akademik başarınızı düşürmeksizin azamî öçüde yararanabiirsiniz. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi nde başarıı oabimek için nası bir yo izemeiyim? Öğrencierimizin asî sorumuuğu dersere tam oarak devam etmek ve derserin gerekiikerini tam oarak yerine getirmektir. Üniversitemizin de dâhi oduğu Boogna süreci bir öğrencinin bir dönemde 30 krediik ders amasını öngörmekte ve bunun için gereken etkiniker de bir öğrencinin (derse devam, ders dışı ödever, okumaar, sınava hazırık vb.) derserine haftada 45 saat ayırmasını gerektirmektedir. Bundan daha az bir süre derserin hakkını verememe riskini beraberinde getirmektedir. Doayısıya, dersere hak ettikeri zamanı ayırmanız büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi isteki ve yeteneki öğrencierimizin kendierini geeceğe hazıramaarı konusunda ders dışında da pek çok imkân sunmaktadır. Öğrenci Danışmanık Sistemi hakkında bigi sahibi ounuz ve bireyse danışmanarınızın yo göstericiiğinde bu sistemden azamî öçüde yararanmaya çaışınız. Akademik faaiyetere ders dışı faaiyeter arasında dengei bir zaman dağıımı yapmanız başarıyı beraberinde getirecektir. 7

8 Üniversitemizin benimsediği ike ve değerer neerdir? Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü biimse bakışa anaiz edip sağıkı biçimde anamayı ve uaştığı sonuçarı insanıka payaşmayı esas aarak, bigi üretiminde ve yükseköğretim aanında örnek ve önde geen üniversiteerden biri omayı hedefer. Benimsediği ikeerin başında şunar yer aır: Katıımcıık Doğrunun, güzein ve iyinin keşfi Disipinerarası yakaşım Özgürük-sorumuuk Eeştire düşünce İnançara ve etik değerere saygı Yeniikere açıkık Çevre biinci Bu değererin öğrencierimizin akademik ve gündeik yaşamarına nası yansıdığını kısaca sunmak istiyoruz. Katıımcıık: Üniversitemizde öğrenci temsiciiği sistemi buunmaktadır. Öğrencierimiz görüş ve düşünceerini temsicieri aracıığıya üniversite yönetimine ietebimektedirer. Her dönemin sonunda her bir ders için Ders Değerendirme Anketi uyguaması yapımaktadır. Bu anketin amacı öğrencierimizin derse iişkin görüşerini amaktır. Ayrıca Öğrenci Danışmanık Sistemi kapsamında her öğrencinin bir bireyse danışmanı buunmaktadır. Öğrencierimiz geribidirimerini bireyse danışmanarı aracıığıya ietebimektedirer. Doğrunun, güzein ve iyinin keşfi: Üniversitemiz dâhiinde yürütüen akademik çaışmaar fesefî bir arayıştan kaynakanmaktadır. Doğrunun, güzein ve iyinin araştırıması aynı zamanda üniversite mensuparı arasındaki iişkiere de yansımaktadır. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi öğrencieri ve öğretim eemanarı üniversite bünyesinde kurumaya ve yaşatımaya çaışıan inceiki bir akademik kütür içerisinde çaışmaarını sürdürmeyi hedefemektedirer. Disipinerarası yakaşım: Öğrencierimiz daha isans öğrenimerinden başayarak üniversite ve faküte düzeyinde zorunu bazı derser aracıığıya kendi böümeri dışındaki disipinere tanışmaktadırar. Çift Anada ve Yanda imkânarı süreki geiştirimektedir. Özgürük-sorumuuk: Üniversitemiz özgürükere sorumuukarın bir denge içerisinde buunmasını gözetmektedir. Bu değer hem eğitim öğretim ve akademik araştırma süreçerinde hem de kampüs yaşamında bize yo göstermektedir. 8

9 Eeştire düşünce: Üniversite fikirerin tartışmaya açıdığı, bei bir üsup ve yöntem çerçevesinde eeştiriebidiği bir mekândır. Tüm isans programarımızın öğrenme çıktıarı arasında eeştire düşünme yetkiniğinin geiştirimesi yer amaktadır. İnançara ve etik değerere saygı: Karşııkı saygı, ortak bir kampüs aanını payaşan öğrencierimizin farkııkarına rağmen bir arada yaşayabimeerinin ve kendierini geeceğe en güze bir biçimde hazırayabimeerinin anahtarıdır. Yeniikere açıkık: Üniversitemiz Boogna sürecinde yer amakta, çağın, iç ve dış paydaşarın taeperini dikkate aarak programarı geiştirmekte ve süreki yeniemektedir. Çevre biinci: İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi bir şehir üniversitesi omaka beraber, buunduğu bögede binaara çevrii bir vaha görünümündedir. Üniversitemiz geri dönüşüm uyguamaarı konusunda son derece hassastır. İntiha nedir? Bu konuda üniversitemizdeki uyguamaar neerdir? Yukarıda ifade edien değererin yanı sıra atını öneme çizmek istediğimiz bir başka değer de akademik dürüstüktür. Akademik dürüstüğe aykırı probemerin başında intiha gemektedir. İntiha bir metnin veya sözün, basıı veya çevrimiçi bir kaynaktan, metnin veya sözün ait oduğu kişiye / kişiere gönderme yapımaksızın aynen ya da çok az bir değişikike kopyaanmasıdır. İntiha hem akademik açıdan kabu ediemez bir suç hem de ahâkî bir yanıştır. Derserde sunduğunuz ödeverde yer aan bigi ve görüşer size ait değise yararandığınız kaynağa açık bir gönderimde buunmanız bekenmektedir. Bunun aksine bir durumun beirenmesi igii dersten başarısız omanıza ve/veya bir disipin cezası amanıza yo açabiir. Bu konuda öğretim eemanarımızdan ve bireyse danışmanarınızdan daha faza bigi amanızı öneririz. Tüm bu değererin ışığında bir üniversite öğrencisi oarak sorumuukarım neerdir? Üniversite sadece bir eğitim öğretim merkezi deği aynı zamanda sosya bir aandır. Bu çerçevede hepimiz kişise ve akademik hakara sahip oduğumuz gibi bazı sorumuukarımız da buunmaktadır. 9

10 Üniversite öğrencisi oarak sahip oduğunuz hakar arasında: Huzuru ve özgür bir ortamda eğitim öğretim görmek Akademik ve sosya ortamarda eşit muamee görmek Güveni bir ortamda yaşama ve dersere devam etmek Fikir özgürüğü ve enteektüe saygının oduğu bir ortamda kendini ifade edebimek Öze hayatın giziiğine saygı Akademik ve destek hizmeterine eşit erişim Kişise ve akademik igi aanarını geiştirme Kuüper kurabime ve kuüp faaiyeterine katıım sayıabiir. Üniversitemiz bu hakardan yararanmanız için azamî çaba göstermektedir. Bir üniversite öğrencisi ve bir 29 Mayısı oarak ortak yaşamın gerektirdiği ve sizden bekenen sorumuukarın önde geenerini ise şu şekide sıraayabiiriz: Üniversitenin işeyişini beireyen yönetmeik ve yönergeerdeki kuraarı bimek ve bu kuraara uygun davranmak Dersere devam etmek ve ders gerekerini yerine getirmek Üniversitede sunuan geişim imkânarını dengei bir biçimde kuanmak ve aabieceğinin en fazasını amaya çaışmak İntiha ve yanış bigi sunmaktan sakınmak Topumsa yaşamda başkaarının hakarına saygı göstermek Öğretim kaitesini yüksek tutmak amaçı (anketer, topantıar vb.) girişimere destek vermek, sorunar karşısında pozitif çözüm önerierinde buunmak Üniversite araç, gereç ve imkânarını düzgün bir biçimde ve çevreye zarar vermeden kuanmak Öğretim eemanarına, idari göreviere ve diğer öğrenci arkadaşara seviyei, dürüst, saygıı davranmak Üniversite mensuparının kişise hakarına saygı göstermek; fizikse veya söze şiddet uyguama, öze yaşamına veya mahremiyetine müdahae etme, sağığını tehikeye atacak davranışarda buunma, ırk, cinsiyet, renk, din ve miiyet, yaş, engeiik temei vb. bir ayrımcıık sergieme gibi davranışara hiçbir biçimde müsamaha gösterimeyeceğinin biincinde omak. 10

11 İSTANBUL DA OKUMAK Üniversitemizin İstanbu da omasının önemi nedir? Üniversitemiz farkı inanç ve kütürere mensup insanarın yüzyıardır bir arada yaşadıkarı, medeniyeterin buuşma noktası İstanbu da kurumuştur. Bu durum, öğrencierimiz ve tüm mensuparımız için büyük bir şanstır. İstanbu u doğa, kütüre, tarihi yöneriye tanımak, İstanbu da devam edegeen farkı etkinikeri mümkün oduğu kadar takip edebimek bir öğrenciye neredeyse bir üniversite dipoması amaka kıyasanabiecek bir zenginik katabiir. İçinde en az dört yıınızı geçireceğiniz şehire iişkinizi bu biinçe kurmanız kişise geişiminize önemi katkıar sağayacaktır. İstanbu ve İstanbu daki kütür ve sanat faaiyeteri hakkında nası bigi edinebiirim? İstanbu Vaiiği nin ve İstanbu Büyükşehir Beediyesi nin hazıradığı siteere başvurabiirsiniz: İnternetteki şehir rehbererine ve İstanbu a öze haber siteerine bakabiirsiniz: T.C. Kütür ve Turizm Bakanığı nın Türkiye deki müzeere iişkin oarak hazıradığı sitenin İstanbu böümüne göz atabiirsiniz: 11

12 Öğrencier hangi indirimerden yararanabiiyor? Öğrenci İşeri Daire Başkanığı nın size vereceği indirimi seyahat kartınızı şehirdeki tüm uaşımarınızda kuanabiirsiniz. Ayrıca T.C. Kütür ve Turizm Bakanığı, Türkiye Seyahat Acentaarı Biriği (TÜRSAB) işbiriğiye, Türk hakını müzeere buuşturmak amacıya Müzekart projesini hayata geçirmiştir. Müzekart, T.C Kütür ve Turizm Bakanığı na bağı dünyaca ünü esererin sergiendiği 300 ü aşkın müze ve ören yerini bir yı boyunca sınırsız gezebime oanağı sunmaktadır. Konuya iişkin ayrıntıı bigi için aşağıdaki inke bakabiirsiniz: 12

13 HANGİ KONULARDA KİMİN KAPISINI ÇALMALIYIM? Hazırık sınıfında okurken di öğrenimi konusunda yaşadığım sorunara igii oarak kimine görüşmeiyim? Hazırık sınıfında her bir di birimi (Arapça, İngiizce ve Türkçe) için bir yönetici atanmıştır. Soru ve sorunarınızı ders adığınız hocaarınıza çözümeyemiyorsanız bu birim yöneticieri ie görüşmeniz yararı oacaktır. Bazı derserde yeteri performansı gösteremediğimi düşünüyorum, kimine görüşmeiyim? Eğer dersere igii akademik bir desteğe ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız Akademik Danışmanık Sistemi dâhiinde atanmış buunan bireyse danışmanınız oan öğretim eemanı ie görüşmeniz yararı oacaktır. Bireyse danışmanınız size Akademik Destek Programı ndan yararanmanız konusunda yardımcı oacaktır. Bireyse danışmanınız aynı zamanda kayıt danışmanınızdır. Kendimi akademik yönden daha faza geiştirmek istiyorum, kimine görüşmeiyim? Akademik Danışmanık Sistemi dâhiinde atanmış buunan bireyse danışmanınız oan öğretim eemanı ie görüşmeniz yararı oacaktır. Bireyse danışmanınız size Akademik Geişim Programı ndan yararanmanız için yardımcı oacaktır. Psikoojik sorunarıma igii kimden destek aabiirim? Akademik Danışmanık Sistemi dâhiinde görev yapan psikoojik danışmanarımız buunmaktadır. Kendierinden randevu aabiirsiniz. 13

14 Akademik Danışmanık Sistemi nin işeyişi ie igii oarak soru ve sorunarım oursa kime ietmeiyim? Akademik Danışmanık Sistemi Koordinatörü veya Koordinatör Yardımcısı ie görüşebiirsiniz. Süreki Eğitim Merkezi ndeki (29 Mayıs SÜREM) bir kursa ya da seminere katımak istiyorum. Kimine görüşmeiyim? 29 Mayıs SÜREM Müdürü veya Müdür Yardımcısı ie görüşebiirsiniz. İdari Birimerimizin işeveri ve aabieceğim desteker konusundaki soruarım için nereye bakabiirim? Öğrenci E Kitabı nın son böümü (Üniversitemizin işeyişi ie igii bimeniz gerekener) bu konuarı da içeren soruara ayrımıştır akademik yıı hazırık ve idari birim yöneticierimiz kimerdir? Arapça Hazırık Birimi Yöneticisi İngiizce Hazırık Birimi Yöneticisi Türkçe Hazırık Birimi Yöneticisi Uusararası Ofis Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim HELALŞAH Mehtap Güven ÇOBAN Mustafa KIRGÜL Doç. Dr. Michaengeo GUIDA Öğrenci Danışmanık Sistemi Koor. Doç. Dr. A. Ayhan ÇİTİL Öğrenci Danışmanık Sistemi Koor. Yrd. Psikoojik Danışman Öğrenci İşeri Daire Başkanı İdari ve Mai İşer Daire Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdür Vekii Bigi İşem Şube Müdür Vekii Sağık, Kütür ve Spor Daire Başkan V. Konukeveri Müdürü Kurumsa İetişim Sorumusu Davut ERKAN Ayşe Koyuncu KAYNAK Eçin Sakmar BALKAN Neşe DURUKAN Erda İŞCAN Mehmet YILMAZ Abdüşükür MUHACİR Erda İŞCAN Zafer KILIÇ Hia TURAN 14

15 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM Üniversite yaşamına uyum sürecinde ne tür sıkıntıar yaşayabiirim? Üniversite yaşamına uyum sağarken bazı bedense ve duygusa oumsuzukar yaşayabiirsiniz. Uykusuzuk, iştahsızık, baş dönmesi, mide rahatsızıkarı, bekenmedik duygusa tepkier, aieye özem, sık ağama, odakanma veya hatıramada güçüker gibi sıkıntıarınız, uyum sürecindeki sorunardan kaynakanabiir. Akınızdan değersiz oduğunuza, mutsuz oduğunuza, sevimediğinize, yanız oduğunuza, buunduğunuz yere ait omadığınıza dair düşünceer geçebiir. Yeni yaşam çevrenize ve dersere karşı isteksiz oabiir, keşke burada omasaydım gibi pişmanık beirten düşünceere kapıabiirsiniz. Üniversite yaşamına uyum sağamak için neer önerirsiniz? Duruma başa çıkabimek ve uyum sağayabimek için kendinize zaman tanıyın. Öze bir çaba göstermeseniz bie zaman iacınız oacak ve bir süre sonra size yabancı geen ortam ve durumar hayatınızın birer parçası oacaktır. Dikkat! Ani kararar vermeyin. Ortama adaptasyon sürecinde kendinize aışma fırsatı vermeden okuu bırakma, eve dönme gibi karararınızı çok çabuk vermemeye çaışın. Kendinize düşünme payı verin, düşünerek ve mümkünse birierine danışarak karar aın, geçici duygu ve düşünceer nedeniye sonradan pişman oacağınız, önemi fırsatarı kaçıracağınız acee kararar vermeyin. Duyguarınızın farkında oun. Özeike daha önce bu tür oumsuz duyguar ve sıkıntıar yaşamadıysanız bu duyguarın nedenerini tanımamakta güçük çekebiirsiniz. Uyum sağamakta güçük çekiyorum demek zor geebiir. Bu duruma baş etmenin ve üniversiteyi keyifi bir süreç oarak yaşamanın en önemi adımı sıkıntıarınızın ve kaynakarının farkında oabimektir. 15

16 Günük pan ouşturun. Günerinizi dodurun. Kampüs içinde ve dışında size faydaı oabieceğini düşündüğünüz fırsatarı değerendirmeye çaışın. Sosya faaiyetere katıın. Kampüs içinde öğrenci biriği ve öğrenci kuüperi ie tanışmak, aktiviteerine katımak bir öğrenci oarak üniversite yaşamının önemi bir parçasıdır. Böye organizasyonarın içinde omak hem deneyimi öğrencierden destek aabimek, hem de kişise geişiminiz açısından çok işinize yarayacaktır. Beden sağığınıza özen gösterin. Beden sağığınız ruh sağığınızı etkier, beden sağığınızı korumanız için düzeni ve dengei beseniniz. Düzeni uyumaya dikkat ediniz. Hedeferiniz konusunda daha gerçekçi oun. İçinde buunduğunuz üniversite ortamı daha önceki oku ortamınızdan odukça farkıdır. Eğer aienize yaşamıyorsanız kendi karararınızı verdiğiniz bu ortamda hedeferinizi gözden geçirmeisiniz. Kendi kapasitenize uygun hedefer içerisinde omaı, mükemmeiyetçi ya da umursamaz davranmanın sorun getireceğini unutmamaısınız. Sorumuukarınızı hatırayın. Bazı güner canınız dersere girmek istemese de dersere ve okua bağınızı koruyun. Dersere girmedikçe okudan ve derserden daha çok uzakaşırsınız. Arada kaçırdığınız derser osa da kadığınız yerden yakaamaya çaışın. Eğer aşırı isteksizseniz bir uzmandan destek aın. Yerine getirmediğiniz her sorumuuk size stres oarak geri döner. Üniversite ortamı diğer eğitim kurumarına kıyasa daha az yapıandırımıştır. Bu nedene zorunuukar deği sorumuuk biinci önemidir. Dersere, dinenmeye ve eğenceye ayırdığınız zaman diimerinin dengei omasına dikkat edin. Yurtta ya da aienizden ayrı bir evde kaıyorsanız, ortamı kendiniz için tanıdık hae getirmeye çaışın. Evden getireceğiniz eşyaar, kadığınız yeri ve çevresini tanıma turarı işinize yarayabiir. Sorun yaşadığınız zaman kendinizi, çevrenizi ya da okuunuzu suçamamaya çaışın. Çoğu zaman ortama uyuma igi sorunar ve sıkıntıar oabiir. Kendi kişiiğinizde veya sistemde sorun aramak yerine çözüm aramaya odakanınız. Eğer işin içinden çıkamıyorsanız bir uzmandan destek aabiirsiniz. 16

17 İLETİŞİM Çevremdekiere başarıı ietişim kurabimem için neer önerirsiniz? İetişim, kişierin ietmek istedikeri duygu, düşünce, istek, ihtiyaç ve bekentierini birbirerine aktardıkarı bir süreçtir. İetişim diğer insanara kuruan her türü sözü ve sözsüz etkieşimi içerir. Başarıı ietişim kurabimek için aktif bir dineyici omak ve etkii konuşmak önemidir. İetişim sadece konuşmak değidir. İetişim aynı zamanda; Neyi, ne zaman, nerede ve nası ieteceğinizi bimek, Anatmak istedikerinizi anaşıır bir biçimde aktarabimek, Akıcı bir die ve karşınızdaki kişiye göz teması kurarak konuşabimek, Verdiğiniz mesajarın aınıp aınmadığını fark etmektir. Dineme becerierimi nası geiştirebiirim? Sağıkı bir iişkide dineme, iişki kaitesinin önemi bir beireyicisidir. İyi bir dineyici, ietişim kurduğu kişinin yanız sözeriye deği, yüzü ve bedeniye anatmak istedikerini de duyar ; çünkü sözsüz mesajar da ietişimin bir parçasıdır. Dinediğimiz kişinin yüzüne ve beden diine dikkat etmeiyiz. Dinemek yanızca kuaka omaz. Anama becerisi neeri içerir? Dinemenin ardından anama geir. En yaın şekiye anama; biinmeyeni, özeike karşımızdaki kişinin açısından görebimektir. Karşımızdakini anadığımızı beirten geri ifadeerimiz omaıdır. 17

18 18

19 Empati kurma neeri içerir? Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak oayara onun bakış açısıya bakması, o kişinin duyguarını ve düşünceerini doğru oarak anaması, hissetmesi ve bu durumu ona ietmesi sürecine empati adı veriir. Empati kuruacak kişi, hem söze hem de söze omayan mesajara dikkat edierek dinenmei; düşünceeri, tutumarı ve duyguarı anaşımaya çaışımaıdır. Kendini kişinin yerine koyma süresi, durumu anamak için yeteri ama kısa omaıdır. Bu sürenin sonunda empati kuranın kendi bakış açısına ve kendi duygu durumuna dönmesi gerekir. Girişkeniği nası tanımayabiiriz? Girişken insanar kendi gereksinimerini die getirdikeri gibi, diğererinin gereksinimerine de saygı gösterir ve onarı dinerer. Girişkenik; gereksinimerinizi ifade etmenizi, oumu ve oumsuz duyguarınızı söyemenizi ve sınırarınızı beiremenizi sağayan bir davranışar bütünüdür. Girişkenik, aynı zamanda kendi hayatınıza igii karar ama hakkıdır. Nası daha girişken oabiirim? Girişken omayı öğrenmek zaman aır. Pratik gerektirir. Ayrıca, hata yaptığınızda bunu kabuenebimek girişken omayı öğrenme younda önemi bir adımdır. Beki de her şeyden önemisi, bu konuda isteki omaktır. 1. İk adım: Ne hissettiğinizi ve ne istediğinizi beiremek Yaşadığınız duyguyu fark edin ve adandırın. Yaşadığınız teme duyguyu seçin. Bazı duyguar atta yatan başka duyguarı giziyor oabiir. Yaşadığınız duygunun yoğunuğunu doğru oarak beireyin. Karşınızdaki insanın neyi yapmasını/yapmamasını istediğinizi neteştirin. 2. İkinci adım: Duygu ve isteğinizi ifade etmek Sadece ne hissettiğinizi ve ne bekediğinizi söyeyin. Dürüst ve açık oun. Karşınızdakini suçamaktan, yargıamaktan kaçının. 19

20 İfade edeceğiniz durumu geneemek yerine (örneğin. Sen zaten hep... ie başayan cümeer kurmak yerine), şimdiki zamana odakanın. Kendi duygu ve istekeriniz konusunda net ve güveni oun, özür dier ya da vazgeçmeye hazır bir tonda konuşmamaya çaışın. Girişkeniğin temeini ouşturan bu iki adım dışında, aşağıdakiere de özen göstermek önemidir. Dinemek ve anamak: Başkaarını dinemeye ve gerçekten ne söyedikerini anamaya isteki oun. Etkii dineme: Dinerken karşınızdaki insana bakın, göz kontağı kurun. Duruş: Beden diiniz de çok önemi. Konuşurken dik durmak gerçekten söyedikerinize inandığınızı gösterir. Doğru zaman seçimi: İetişimin yeri ve zamanı da mesajın doğru uaşması açısından önemidir. Sizin ve karşınızdakinin birbirini anamasını güçeştireceği zaman ve durumardansa daha rahat anarı koayın. Düşünce okumaya çaışmaktan kaçınmak: Karşınızdakinin ne düşündüğü, nası hissettiği, nası davranacağı ie igii varsayımarda buunmaktan kaçının. Karşınızdaki kişiye saygı gösterme: Mutak ifadeerden (hep, hiç) ve etiketemeerden (apta, anayışsız) kaçının. Karşınızdaki kişinin duygu, düşünce ve hakarına saygı gösterin, aaycı omayın. Geri bidirim isteyin ( Anatabidim mi?, Sen ne düşünüyorsun? gibi soruar sorun.) Gerçekçiik: Bekentierinizin gerçekçi omasına dikkat edin. Uzaşmaya gönüü oun. Hayır diyebime: Hayır diyebimeyi engeeyen düşünceer geçmiş kötü yaşam deneyimeridir. Hayır dersem kabu edimem, dışanırım, sevimem gibi düşünceer sizi siz omaktan uzakaştırır. Yakınık demek karşınızdakiere aynı şeyeri düşünmek, hissetmek, istemek demek değidir. Kendi istek ve ihtiyaçarınızı görmezden gediğinizde, asında bunun iişkiyi sürdürmenizi sağadığını düşünseniz de hem sizin hem de karşınızdakinin tatmini azaır. İstek ve ihtiyaçarı girişken bir biçimde ifade etmek ise iişkierde eşitik ve saygıyı getirir. Diğereriye sınırarınızı çizmek çok önemidir, çünkü eğer isteğiniz ve iradeniz dışında şeyer yapmaya başarsanız, kızgın ve kuanımış hissedersiniz. Ancak Hayır bazen en zor söyenen söz oabiir. Hayır demeyi öğrenmek hayatınızı koayaştırır. 20

21 ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ Öğrenci temsiciiği nedir? Öğrenci temsiciiği, öğrencierin demokratik usuere üniversite yönetimine katımasını sağar. Öğrenci taeperini yönetime ieterek eğitim öğretime katkıda buunur. Temsici seçimeri Yükseköğretim Kurumarı Öğrenci Konseyeri ve Yükseköğretim Kurumarı Uusa Öğrenci Konseyi Yönetmeiği hükümerine göre yapıır. Öğrenci Temsicisi seçim süreci nası işemektedir? Sağık, Kütür ve Spor Daire Başkanığı, Öğrenci Temsicieri Seçim Takvimi ni dönem başında ian etmektedir. 21

22 DİL ÖĞRENİM SÜRECİ Seviye beireme ve yeteriik sınavarı Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencierimize Yabancı Dier Yüksekoku Müdürüğü tarafından beirenen tarihte yeteriik ve seviye beireme sınavı uyguanır. Bu sınavda beirenen başarı öçüterini sağayan veya uusararası eşdeğeriği kabu edien bir yabancı di sınavından istenen puanı ede eden öğrencier doğrudan birinci sınıfa başarar. Hazırık okumak durumunda oan öğrencier ede ettikeri puanara göre bei bir seviyeden programarına devam ederer. Bu konuarda ayrıntıı bigi için üniversitemizin Yabancı Di Hazırık Sınıfarı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi ne bakabiirsiniz. İstanbu 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Hazırık Programı kaç kur ve kaç saatten ouşuyor? Arapça Hazırık Programı bir eğitim öğretim yıını kapsayan 6 kurdan ve topam 900 saatten ouşmaktadır. Biraz Arapça biiyorum. Acaba kaçıncı kurdan başayacağım? Eğitim öğretim yıı başında öğrencier yazıı ve sözü seviye beireme sınavarına aınmakta ve bu sınavar sonucunda öğrencinin kaçıncı kurdan başayacağı beirenmektedir. Bir kur kaç saatten ouşuyor? Arapça Hazırık Programı 6 kurdan ouşmaktadır. Her kur 150 saat oup 5 hafta eğitim + 1 hafta sınav şekinde düzenenmektedir. 22

23 Kurar ders dağıımı açısından birbirine benzer mi? Her kurun ders dağıımı öğrencierin seviyeerine göre ihtiyaç duyacakarı di yetenekeri dikkate aınarak beirenmiştir. Her kur 5 hafta mı sürer? Bu süreye sınav haftası dâhi mi? Her kur 5 haftaık ders programından sonra yazıı, sözü ve bütüneme sınavarıya birikte 6 hafta sürmektedir. Arapça hazırık programında hangi tür kitapar kuanııyor? Arapça Hazırık Programında 8 kitaptan ouşan bir modern Arapça serisi takip edimektedir. Bu kitaparı akıı tahtaya taşıyan ve görse ve işitse verier içeren Arapça öğretimi için hazıranmış mutimedya CD eri kuanımaktadır. Ders kitabı dışında destekeyici materyaer kuanııyor mu? Öğrencierimizin okuma ve anama yetenekerini geiştirmek için üniversitemizde ders kitabını destekeyici mahiyette Arapça hikâye metineri de kuanımaktadır. Üniversite kütüphanemiz bünyesinde yer aan 400 ü aşkın Arapça hikâye ve roman içeren ayrı böüm öğrencimize farkı seviyeerde kitapar sunarak Arapça hazırık programımızı destekemektedir. Öğrencierimizin Arapça dineme ve anama yetenekerini geiştirmek için de Arapça çizgi fim ve drama fimeri her hafta izettirimektedir. Ayrıca öğrencierimize böüm sayısı 80 i aşkın dizieri içeren bir CD dağıtımakta ve sınavarda öğrencierimiz bu görse ve işitse materyaerden sorumu tutumaktadır. Ayrıca iki haftada bir Memeketim hakkında ne biiyorsunuz? memeket tanıtım seminereri öğrencierimiz tarafından Arapça oarak sunuarak öğrencierimizin uusar arası topantıarda Arapça sunum ve tebiğerini etkii ve akıcı bir şekide gerçekeştirebimeeri hedefenmektedir. Aynı zamanda ayda iki sefer omak üzere Arapça Münazaraarı düzenenerek öğrencierimizin Arapça konuşma yetenekeri geiştirimektedir. Arapça Hazırık Birimi öğrencierine daha çok materya sağamak amacıya kurduğu youtube kanaında da yakaşık 200 çizgi fim, haber büteni ve başka videoar sunumaktadır. 23

24 Bir üst kura geçmek için esas aınan başarı öçüteri neerdir? Bir üst kura geçebimek öğrencierimizin haftaık tester yanında (sözü ve yazıı) Kur Bitirme Sınavarı ndan adığı not ortaamasının 100 üzerinden en az 70 oması gerekmektedir. Bu sınavarda başarıı oamayan öğrencierimiz bütüneme sınavına aınmaktadır. Bütünemede başarısız oan öğrencierimiz kuru tekraramak zorunda kaacakardır. Arapça Hazırık Programını başarıya tamamayan öğrencier yurtdışına gönderiiyor mu? , ve eğitim öğretim yıarında 6. kuru başarıya tamamayan öğrencier iki-üç ayık bir program dahiinde Ürdün deki bir üniversiteye (Petra Üniversitesi ve Ürdün Üniversitesi) gönderidi. Öğrencierimiz adı geçen üniversiteerde dersere dineyici öğrenci oarak girdier ve üniversiteerin bütün imkânarından yararandıar. Öğrencierimizin Ürdün deki programının bir özetini aşağıda buabiirsiniz: Haftada 12 saat Edebiyat Fakütesinin derserine dineyici öğrenci oarak girdier. Haftada 10 saat üniversitemizden gönderien Ürdünü Arapça hocası ie ders yaptıar. Haftada bir veya iki defa Ürdün de yaşayan yazar, akademisyen, şair ve gazetecier gibi iim adamı veya enteektüe kişierin ziyaretine gittier ve kendieriye önceden beirenen bir konuyu görüştüer. Bu ziyaretere öğrencierimiz Arapçaarını geiştirdikeri gibi Ürdün kütürünü ve hakını da daha yakından tanıdıar. Haftada bir defa öğrencierin ikamet ettiği Ürdün ün başkenti Amman dışına bir seyahat düzenendi. Ayda bir defa her öğrencimiz Arapça hazırık biriminin yöneticisine o ayda yaptığı bütün ders ve etkinikere igii Arapça bir rapor yazdı. Her bir öğrencimize Arap bir arkadaş ayarandı. Bu arkadaşa Di ortağı ismi veridi. Öğrencimiz di ortağıya birikte haftada 2 saat bir konuyu tartıştıar. Her bir öğrencimiz Ürdün den iki deftere döndü. Birine her gün Arapça oarak anıarını yazdı, diğerine ise her hafta derediği 24

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba.

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. 07KIŞ 2011 SUNUŞ Veda Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. Geçen üç aylık dönemde bahçe yemeği, hazırlık sınıfları ile tanışma toplantısı, üniversitede okuyan genç mezunlarımızla

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Uluslararası Kariyer İçin

Uluslararası Kariyer İçin YIL:1 SAYI: 4 MART 2010 ÜCRETSİZDİR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARDEŞ ÜNİVERSİTE OLDULAR Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında 19 Şubat 2010 Cuma günü protokol

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON Ozan CAN* 1 Özet: Başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın gereksinim

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2013 Tasarım Serkan YALÇIN Hazırlayanlar Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Uzman Rengim SİNE Uzman Öznur ERMEZ Döndü Betül ÇETİN İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı...

Detaylı