T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3"

Transkript

1 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmt Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirili Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirle Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datl Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlama

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... İ GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Görevleri Soutma Sistemi Çeitleri Hava ile Soutma Sistemi SvlSoutma Sistemleri Radyatör Görevleri Çeitleri ve Yaps Radyatör Kapaklarn Çeitleri ve Yaps Radyatörde Yaplan Kontrolle Radyatör ArzalarBelirtileri ve Radyatör Bakm Termostat Görevleri Termostat Çeitleri ve Yaps Körüklü Tip Termostatlar Termo-vaks pelet (Kutulu Tip Termostatlar) Termo-Vaks Palet (Elektronik Kontrollü Termostatlar) Termostatn Çalma Prensibi Termostatlarda Yaplan Kontroller Termostat Arza ve Belirtileri Su Pompas Görevi Çeitleri ve Yaps Su Pompasn Çalmas Su Pompasnda Yaplan Kontrolle Su Pompasn Arzalarve Belirtileri Su Dagtm Borularve Su Ceketleri Görevleri Yaps Su Datm Borularve Su Ceketlerinde Yaplan Kontroller Su Datm Borularve Su Ceketlerinin Arzalarve Belirtileri Vantilatö Görevleri Vantilatör Çeitleri ve Yaps Hareket İletim Kay Görevi Çeitleri ve Yaps...37 UYGULAMA FAALİYETİ...41 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...49 ÖĞRENME FAALİYETİ MOTORLARDA YAĞLAMA SİSTEMİ Motorlarda Yalaman Önemi...53 i

4 2.2. Motorlarda Kullalan Yalar ve Özellikleri Viskozite Sürtünmenin Azaltlmas Yüzey Gerilimi (Kohezyon) Yapkanlk Özellii (Adezyon) Yan Motor ParçalarSoutmas Yalarn Szdrmazlk Salamas Temizleyici (Deterjanl) Yala Motor Yan Deitirilmesi Yalama Sisteminin Görevleri Yalama Sistemi Çeitleri Motorlarda Yalama Sistemini Oluturan Parçalar ve Yalama Sistemi Çalmas Karte Görevi Yapsal Özellikleri Karter Contas, Karterin Sökülmesi ve Taklmas Karterde Yaplan Kontroller ve Arzala YaFiltreleri Görevleri Çeitleri Yag Pompala Görevi Çeitleri Yapsal Özellikleri ve Çalmas YaPompasKontrolleri ve Arzala YaBasncKontrol Supab Görevi Yapsve Çalmas Yalama Donamn Arzalarve Belirtileri Karter Havalandrma Sistemleri Görevleri Yapsve Çalmas YaSoutma Sistemleri Görevleri Yapsve Çalmas...72 UYGULAMA FAALİYETİ...73 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...79 MODÜL DEĞERLENDİRME...81 CEVAP ANAHTARLARI...82 KAYNAKÇA...83 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 525MT0025 ALAN Motorlu Araçlar Teknolojisi DAL / MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI Otomotiv Motor Mekanii - 3 MODÜLÜN TANIMI Otomotiv sektöründe kullalan motorlarn soutma sistemlerinin ve yalama sistemlerinin, görevlerini, yaplar, çalmasiçeren örenme materyalidi SÜRE 40 / 32 ÖN KOŞUL YETERLİLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Otomotiv Motor Mekanii 2 modülünü baarmolmak Soutma sisteminin ve yalama sisteminin bakm ve onarmyapmak. Genel Amaç Otomotiv motorlarn bakm ve onarmaraç kataloguna ve belirtilen sürelere uygun olarak yapabileceksini Amaçlar 1. Su pompasn ve termostatn onarm araç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksini 2. Karterin ve ya pompasn onarm araç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksini Ortam Donamlmotor atölyesi, motorculukta kullalan standart el aletleri ve ölçü aletleri, çeitli motorlar, bilgisayar ve multimedya, eitim CD leri Modül içerisinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarile kazandz bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi deerlendireceksini Öretmeniniz modül sonunda sizlerin ölçme araçlarve modül uygulamalarile kazandz bilgi ve becerileri ölçerek deerlendirecekti iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Örenci GİRİŞ Çalma yaamnda ve özel yaamzda mutlu olman, iyi bir kariyer elde etmenin ilk admbireylerin kendilerine uygun meslek seçmelerinden geçmektedi Çalmalarzn tüm hayatzdaki yerini göz önüne aldzda ihayatzn kalitesinin ve çalma adna yaptz etkinliklerin bireysel mutluluunuza dorudan etkisi vard Meslek seçiminizi bilinçli bir ekilde yapt Bu seçiminiz kendiniz ve ülke açsndan büyük önem tamaktad Çünkü kii bu kararverdii zaman tüm yaantsna ekil verecek bir süreci, yaayacaçevreyi ve ilikide bulunacainsanlarda seçmi olacakt İnsan yaamn en önemli dönüm noktalarndan birisi olan meslek seçimi ay zamanda insan yaam biçiminin de seçilmesi anlamna gelmektedi Bu nedenle bireyin meslek seçimini yaparken doru ve isabetli karar vermesi, mutlu, huzurlu ve baarlbir yaama kavumada en önemli koulun yerine getirilmesini salayacakt Sizler meslek seçimi konusunda otomotiv dalseçmive bu dal ile ilgili temel motor eitiminin birinci ve ikinci modül eitimlerini baarile tamamlambulunmaktas Bu kez tamamdört modülden oluan temel motor eitiminin üçüncü modül eitimini alacaks Bu modül eitiminde, motor üzerindeki soutma sistemlerinin, yalama sistemlerinin görevlerini, yaps, çalmasve bakmöreneceksini Meslek yaamz boyunca size, konu ile ilgili gerekli olan bilgileri ve uygulama faaliyetlerini bu modülde bulacaks Sizlerin daha iyi yetimeniz için rehberlik edecek modül kitapçktaki konularörenmede azami gayreti göstereceinize emini Çalma hayatzda her an karlaacaz sorunlarn çözümünü bu modülde bulacaks İlk iki modülü baar ile tamamlayan sizlerin, bu modülü de baaracaza inayoru Çalmalarzda baarlar dileri 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Su pompasn ve termostatn onarmaraç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksini ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA En yakn servise giderek otomobil üzerinde soutma sistemi ve devre elemanlarinceleyini İnceleme sonuçlarrapor haline getiriniz, öretmeninize ve arkadalarza sununu 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Şekil 1.1: Soutma sisteminin otomobil üzerinde genel görünüü 3

10 1.1. Görevleri Motor soutma sisteminin görevi; motor parçalarn motor yan arsnmas önlemek, motoru en verimli sya en ksa zamanda yükseltmek ve motorun tam güç verecek ekilde çalma scaklnda kalmassalamakt Çalma artlarne olursa olsun soutma sistemi motoru en verimli sda çaltrmald Motorda kullalan yaktn yaklak olarak 1/3 ü faydalie dönütürülür, 1/3 ü egzozdan atlr, geri kalan 1/3 ise soutma sistemi yardmile daratl Motorun çalmassrasnda silindir cidarlar, pistonlar ve silindir kapagibi parçalar da büyük miktarda syabsorbe ede Eer motorun bu ksmlarçok srsa yafilmi yanar ve yatabakasyalama özelliini kaybeder, bu nedenle motor hasar görebili Motor parçalarsoutulmadtakdirde: Motor parçalarn mekanik dayamazal Parçalar üzerinde argenlemeler meydana gelir ve hareketli parçalar arasnda bulunan yaboluu ortadan kalka Yalanamayan parçalar kuru sürtünme sonucu oluan sn da etkisi ile birbirine kaynar ve skr kal (Pistonun silindirde skmasve yatak sarma gibi olaylar). Motor yayalama özelliini kaybederek görevini yapama Bu durumda kuru sürtünmeye yol açar ve aysonuçlarmeydana getiri Yukarda açklanan olumsuz etkileri ortadan kaldrmak için motorun tamamen soutulmasda çözüm deildi Çünkü motor çalma scaklna ulamadan istenilen gücü vereme Yakirlenir, tortular oluur, yakt sarfiyatartar, bundan dolaymotor çalma scaklna ulancaya kadar soutma sistemi devreye girmeyecek ekilde tasarlanmt Dolaysile soutma sistemi, motoru rejim (normal çalma) scaklnda tutmald 1.2. Soutma Sistemi Çeitleri Hava ile soutma istemleri Svlsoutma sistemleri 4

11 Hava ile Soutma Sistemi Şekil 1.2: Hava ve su ile soutmalmotorlar Otomobil motorlar genellikle su soutmaldr; hava soutmas daha çok motosikletlerde, çim biçme makinelerinde ve bazküçük araçlarda kullalr, Şekil 1.3. a b Şekil 1.3: Motosiklet motoru üzerinde hava soutma kanatçklar Silindir ve silindir kapa, sdalan yüzeylerinin arttrlmasiçin soutma kanatçklarile donatlmt Fan kullalmayan sistemlerde hareket srasnda oluan rüzgâr silindir ve krank muhafaza gövdesi etrafndan geçerken bu yüzeylere temas eder ve s dorudan daratl Hava yönlendirmesi için fan kullalan hava soutmalmotorlarda, soutma svs, radyatör, su pompas, genleme kab, radyatör kapa, radyatör hortumlar, motorun su kanallarve kalorifer radyatörü bulunma Sadece motor soutma kanatçklar, hava yönlendirme saclarve soutma fabulunmaktad Hava ile soutma ilemi soutucu hava akve bir fan (vantilatör) yardmyla 5

12 sala Fan havayeksenel yönde emer ve çevresel yönde darya gönderi Hava yönlendirme sachavaysilindirlere yönlendiri Soutma ilemi silindirlerin ve silindir kapan üzerinden veya etrafndan fan ile üflenen havan geçmesi ile mümkün olmaktad Silindir ve silindir kapan dna, daha iyi soutma salamak için ince hava kanatçklaryaplmt Bu sistemin özellikleri: 1. Birim güce isabet eden motor arlazdr, 2. İletmesi emniyetli ve bakm gerektirmez, 3. Çalma scaklna daha erken ular, 4. Donma olayolmaz, 5. Fa hareket ettirmek için motordan güç kullalr, 6. Daha büyük piston boluu gerektiri SvlSoutma Sistemleri Genel Yaps A. Kalorifer dönüborusu B. Kalorifer musluu C. Soutma svsn motordan çk D. Soutma svsn radyatöre girii E. Genleme kab F. Kalorifer radyatörü G. Motor blou su ceketleri H. Su devridaim pompas İ. Soutma fa Şekil 1.4: Soutma sistemi ksmlar Svsoutmalmotorlarda soutucu akkan olarak genellikle su kullal Su soutmalmotorlarda, motorun içerisinde meydana gelen s, motor soutma suyu tarafndan alr ve radyatörde soutulu Soutma suyu su pompasvastasyla devridaim ettirili Radyatör içersindeki scak olan motor soutma suyu, radyatör fan dönmesi ile birlikte veya aracn ileri doru gitmesiyle birlikte doal olarak içeri giren hava ile soutulu 6

13 Şekil 1.5: Soutma sistemi devresi Souk bir motor çaltrldzaman, motorun çabuk snmasiçin, radyatöre giden su kanalbir termostat tarafndan kapatlmtr ve bu yüzden soutma suyu sadece motorun su ceketleri içersinden devridaim edili Motorun snmasile birlikte, termostat açlr ve soutma suyunun radyatöre gitmesine izin verilir (Şekil 1.6). Soutma suyunun bir ksmhava-yakt karmn daha iyi buharlaabilmesi için emme manifolduna gönderili Soutma suyu ayzamanda kalorifer peteklerinin içersinde devridaim ettirilerek araç içinin stlmasnda da kullal Bazaraçlarda ise jikle tertibat motor suyu scaklna balolarak hareket eder (Şekil 1.7.). 7

14 Şekil 1.6: Soutma sistemi devresi Svsoutmalmotorlarda, soutucu svs(antifriz ve su karm) Şekil 1.5 te görüldüü gibi motor blou ve silindir kapandaki kanallarda dola Soutucu svmotor parçalaryla dolaylbiçimde temas ede Parçalarn içinden geçerken ortaya çkan sy üzerine alr ve radyatörün içinden geçerek syhavaya veri Sonra ayyolu tekrar dola Bu ilem motor çaltmüddetçe devam ede Motor blou ile radyatör üst su haznesi arasndaki üst soutma suyu hattna bir termostatik supap monte edilmiti Termostattan su pompasna direk bir ksa devre kanal ayrl 8

15 Şekil 1.7: Soutma sistemi devresi Motor Soutma Suyunun Ak Termostatn taklma pozisyonuna göre iki tip soutma sistemi vard Birisinde termostat su giriine dierinde ise su çkna konmutu Soutma sistemleri yine by-pass devresini kontrol eden bir by-pass valfbulunup bulunmamasna göre de ikiye ayrlrla En son çkan motorlarda devrede genellikle termostatla birlikte bir de by-pass valf vard Su ÇkÜzerinde Termostat Bulunan Tip (By-Pass Valfsiz) Soutma Sistemi Soutma suyu, scaklne olursa olsun by-pass devresinden geçe Soutma Suyu Souk İken Soutma suyu scakldüük iken terrnostat kapaldr ve su radyatöre gitme Su pompa tarafndan direkt olarak silindir blouna ve silindir kapana baslr daha sonra bypass devresine geçerek su pompasna döner (Şekil 1.8). Soutma Suyu Scak İken Soutma suyu scaklyükseldiinde termostat açlr ve snmsuyun termostat üzerinden geçerek radyatöre gitmesine müsaade eder ve su radyatörde sour (Şekil 1.8).Soutma suyu ayzamanda by-pass kanalndan da geçe 9

16 Şekil 1.8: Su çküzerinde bulunan tip ( by-pass valfli ) soutma sistemi Su Girii Üzerinde Termostat Bulunan Tip (By-Pass Valfli) Soutma Sistemi By-pass devresinden geçen su, scaklna ba1olarak by-pass valfi tarafndan kontrol edili Soutma Suyu Souk iken Soutma suyu scakldüük iken termostat kapaldr ve by-pass valfi açkt Su, devridaim pompastarafndan silindir blouna ve kapana baslr, sonra by-pass devresine geçerek su pompasna döner (Şekil 1.9). Soutma Suyu Scak iken Soutma suyu scaklyükseldiinde, termostat açar ve by-pass valfi kapa Isnm olan soutma suyu soumak üzere radyatöre geçer ve daha sonra termostat üzerinden su pompasna geçer (Şekil 1.9) Şekil 1.9: Su çküzerinde termostat bulunan tip (by-pass valfli) soutma sistemi 10

17 Not: Termostatn açlma ve modellerine göre deimektedi kapanma scaklk dereceleri; araçlarn marka ve ÖNEMLİ Termostat ve by-pass valfine sahip bir motor hiçbir zaman termostatçkarlm vaziyette çaltrlmamald İçinde by-pass valfi bulunan motorlarn by-pass devresi, içinde by-pass valfi bulunmayan devrelere göre daha geniti Eer motor, by-pass valfli termostatçkartlm olarak çaltrlrsa soutma suyunun çou by-pass devresi üzerinden geçecektir ve bu da motorda arsnmasna neden olacakt (Radyatör, soutma suyunun akna karbir direnç gösterdiinden, soutma suyu içinden daha kolay akabildii by-pass hattndan geçe) Çeitleri Açk Devre Basnçsz SvlSoutma Sistemi Şekil 1.10: Açk sistem soutma devresi Açk devre basnçsz soutma sisteminde devre içersinde su dolam yapa Motor scaklartmasesnasnda suyun hacmi geniler ve bir miktar su radyatör üst ksmnda bulunan tahliyeden daratlr (Şekil 1.10). Motor çalrken scak havalarda su scakl kaynama noktasna ksa sürede ula Dolaysile radyatör suyunu sk sk tamamlamak gereki Açk devre basnçsz svl soutma sistemi günümüz otomobillerinde kullalmamaktad Şekil 1.11: Kapalsistem soutma devresi 11

18 KapalDevre Basnçsz SvlSoutma Sistemi Kapaldevre basnçlsoutma sisteminde devre içersinde su dolam yapar (Şekil 1.11). Motor çalrken su scaklkaynama noktasna ula Motor scaklartmas esnasnda suyun hacmi geniler ve bir miktar su radyatör üst ksmnda bulunan tahliyeden genleme kabna geçe Genleme kabndaki soutma svseviyesi sn etkisi ile yükseli Genleme kabkapanda bulunan tek yönlü supap soutma svsn basncile kapar ve svüzerindeki hava basnç oluturu Motorun soumasile genleme kabndaki basnç altnda bulunan soutma svs, tek yönlü supabn açlarak hava emmesi ile tekrardan radyatöre geri gide Dolaysile radyatör suyu sk sk eksilmez ve tamamlamak gerekme Genleme Kab(Tarma Kab) Çalma Prensibi Birçok soutma sisteminde genleme kabkulla Soutucu svn genlemesi durumunda fazla svbu kaba dola Motor sndkça içindeki soutucu svgenlei Eer genleme kabolmasa, soutucu svtama hortumundan dartaacak ve radyatör svseviyesi eksilecekti Genleme kab svseviyesinin eksilmesini önle Soutma sisteminde motor souyunca bir vakum meydana geli Bu vakum genleme kabna tamolan svn tekrar sistem içine dönmesine olanak sala Sistem tamamyla kapalbir sistem olduundan, soutucu svgenleme kabve sistem arasnda genleme ve büzülme ile gider gelir (Şekil 1.12 ve Şekil 1.13). Genleme kavanozunun bir dier özellii hava kabarcklarsistemde yok etmekti Genleme kavanozunun avantajradyatörün devamlolarak soutma svsdolu olmassalamasd Motor hareketsiz (SU SOĞUK) Motor çalyor (SU SICAK) Devre Basnç Altndadr Şekil 1.12: Genleme kab 12

19 * Radyatör komple su dolu * Genleme kabnda az miktarda su vard Bu suyun üstünde atmosfer basncnda hava tabakasvard * Suyun scaklyükseli Hacim büyümesi ile birlikte devrenin içindeki fazla su genleme kavanozuna gire * Genleme kavanozu içindeki, hava skr ve basncarta Şekil 1.13: Genleme Kab *Su souduu zaman hacimde de bir azalma olu Kavanoz içinde basnç altndaki hava suyu radyatöre gönderi Kavanoz içindeki basnç tekrar atmosfer basncna düe YÜKSEK RAKIMDA ATMOSFER BASINCI AZALIR METREDE SU 85 C CİVARINDA KAYNAR. NORMAL ATMOSFER BASINCINDA (760 mm Hg) ve DENİZ SEVİYESİNDE SU 100 C de KAYNAR. Bugünkü motorlarn hemen hepsi pompalsoutma sistemi ile soutulu Bu tip soutma da su devri yaptran su pompasbulunmaktad Bu nedenle radyatör ile motor arasna santrifüj tip bir su pompaskonmutu Şekil 1.14 de pompalsoutma sisteminin tüm parçalarve çalmasgörülmektedi Motorun ana mili kasnandan hareket alan su pompasmili ucundaki palet dönmeye balaynca, radyatörün alt tarafndan suyu alarak merkezkaç kuvvet etkisi ile çevreye doru sktr Böylece bir basnç kazanan su, pompayterk eder ve su ceketlerinden dolaarak termostattan geçer ve tekrar radyatöre döne Radyatörden geçerken bir ksm shavaya iletilir ve su dolamna devam ede 13

20 Şekil 1.14: Soutma sistemi devresi 1-Radyatör, 2-Genle me kab, 3-So utma suyu hortumu, 4-So utma suyu hortumu, 5Yolcu kabini kalorifer radyatörü, 6-Soutma suyu hortumu, 7-Su pompas, 8-So utma suyu hortumu, 9- So utma suyu hortumu, 10-So utma suyu hortumu, 11 Termostat 1.3. Radyatör Görevleri Silindir temas yüzeylerinden al nan s ydola m yapan su yard mile d ortama aktar 14

21 Şekil:1.15: Soutma sistemi devresi Radyatör, motordan al nan s yhavaya aktaran parçaya verilen isimdi Azami miktarda suyu kanallar nda tutup, atmosferle büyük bir ala temas ettirerek so utma i lemini gerçekle tirir (Şekil 1.15). Su ta yan kanallardan olu an petekleri ve suyun giri ini sa layan üst kazan ve motora tekrar geri gönderen alt kazandan meydana gelir (Şekil 1.16). Bazradyatörler ise yandan kazanl d Çal ma s ras nda motordaki su üst kazana gelir ve kanallara üstten da l Su kanallardan a a ya akarken s s gelen hava ak msayesinde kaybede Şekil 1.16: Radyatörün yap s 15

22 Şekil 1.17.a: Radyatörde hava ak m Şekil 1.17.b: Radyatörde hava ak m Radyatör, motordan gelen s cak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava ile temas yüzeyleri vas tasile so utur (Şekil:1.17). Radyatör malzemeleri, bak r veya pirinç olmakla beraber son y llarda alüminyum ala m ndan yap 1m radyatörler kulla lmaktad Radyatörlerin bak r veya pirinç malzemeden yap lmas n nedeni; bu malzemeler korozyona kar daya klolduklargibi s iletkenlikleri de çok iyidi Ay ca kolay lehimlenebilmektedi Radyatör, bir üst, bir alt su deposu ve depolarbirle tiren dikey borulardan olu u Üst ve alt depolarbirle tiren borular n etraf na, soutma yüzeylerini geni letmek amacile bak r veya pirinçten yap lm çok ince hava kanatç klarlehimleni Motorun su ceketlerinden s narak, üst su deposuna gelmiolan su, birle tirme borular ndan alt su deposuna geçerken s s önce borulara, borulardan ince kanatç klara, oradan da radyatör üzerinden h zla geçmekte olan havaya ileterek so u Şekil 1.18: Radyatör Şekil 1.19: Radyatör 16

23 Radyatörlerin üst deposunda su doldurma kapabulunur (Şekil 1.18). Baz radyatörlerin üst su deposuna giriborusunun az na su yönelticileri lehimlenmi ti Bu yönelticiler üst depoya gelen s cak suyun bütün borulara da t lmas sa la Radyatör, üst deposundan a a doru uzanan bir ta rma borusu vard Alt depoda ise ç k borusundan ba ka, bir de su bo altma muslu u bulunu Bazradyatörlerde hava ak ayarlayan panjurlar bulunu Bu panjurlar, motorun çabuk s nmasistendi i durumlarda kapat l Böylece hava ak azalaca ndan radyatör yeterli soutma yapamaz ve motor çabuk s Şekil 1.20: Çift fanlklima radyatörü Çe itleri ve Yap s Radyatörler su geçi lerini salayan borular n ve borular aras na lehimlenen ince saçlar n ald ekillere göre isimlendirili Çe itli radyatör petei olmakla beraber, binek otomobillerinde en çok, borulu ve düz hava kanatç klolmak üzere iki tip kulla l Is n da t maç s ndan, radyatör ne kadar büyük ise o nispette soutma etkinli ine sahip olu Radyatörler petek ekline ba lolarak s fland r l rla Şekil 1.21 de oluklu kanatç kltip en çok kulla lan tipti Bu tip radyatörlerde üst ve alt radyatör tanklar aras nda bak r veya prinç malzemeden borular vard r ve borular aras na oluklu kanatç klar lehim ile tutturulmu tu Alüminyum radyatörlerde reçineli üst ve alt tanklar vard r ve hafif olduklar ndan dolaydaha çok alüminyum malzemeden imal edilmipetek (kanatç klar) kulla l Borulu Tip Radyatörler Bu radyatörler, alt ve üst su depolar n ba l k yerlerine lehimlenmi, yuvarlak ve yass la t r lm bir tak m su borular ndan (su tüplerinden) olu u Genellikle su borulardik olarak yerle tirili Bazen yatay ak lradyatörler de bulunmaktad Hava kanatç klar, ince bak r veya pirinç malzemeden düz veya k vr k olarak yap l Bu kanatç klar su borular üzerine lehimlenmi ti 17

24 Bu lehimler, su borular n salamca durmas sa lad klargibi, borulardan s ydaha iyi alarak kanatç klara ileti Hava ile genibir temas yüzeyi sa layan kanatç klar s y havaya veri İ çinde borulara paralel olarak kanatç klar ve borular aras na yerle tirilmi körük biçiminde plakalar bulunmaktad (a) (b) Şekil 1.21: Radyatörün iç yap s Petekli Radyatörler İ ki er iki er ince borular olu turacak ekilde birbirine lehimlenmimetal eritler, ar pete ine benzer ekilde zikzaklolarak radyatör üst deposu ile alt deposunu birbirine birle tiri Su geçitleri ince metal eritlerden yap lan hava kanatç klarile birbirinden ayr lmakta ve bunlar hava geçitlerini olu turmaktad Su geçitlerinin geni li i hemen hemen radyatör pete inin geni li i kadard Petek modeli meydana getirilmek üzere birle tirilirken aralar nda kalan hava geçitleri, genellikle düzgün alt gen eklini al rla Şekil 1.22: Petek radyatör Is n Da lmas na Etki Eden Faktörler Hava ve su s cakl aras ndaki s cakl k fark Radyatörün ön yüzey ala Yüzey ile suyun temas ettii yüzey ala Radyatörün hava ve suya göre geçirgenli i 18

25 Radyatör Kapaklar n Çe itleri ve Yap s (a) (b) Şekil 1.23: Radyatör kapakesiti Su bir atmosfer bas nç alt nda 100 C de kaynar ve buhar haline dönü ü Radyatör içerisindeki bas ncart rmak suretiyle radyatör kapa so utma suyunun kaynama noktas yükselti Dolay s yla suyun s cakl artar ve so utma verimi yükseli Soutma suyu kaynad zaman, motordan atmosfere b rak lan s cakl kta ( stransferi) bir de i me olma Böylece motorun s cakl artmaya devam ede Bu olaya hararet ad verili Radyatörün üst tank na monte edilmikapak üzerinde olan bir bas nç valfi, (çek valf) bir yay n tansiyonu taraf ndan kapaltutulu So utma suyunun s cakl ndaki art a ba l olarak radyatör iç bas ncyükselirse ve bu bas nç valfin içerisindeki yay n tansiyonunu yenecek kadar artarsa (yakla k 0.9 bar-13 psi), bas nç valfi aç l r ve bas nc n fazlas radyatörden d artahliye edili Eer so utma suyu s cakl dü erse ve so utma sisteminde negatif bas nç (vakum) meydana gelirse, vakum valfi aç l r ve içeriye hava emili Bu durumda radyatörün deforme olmasönlenmiolu Radyatör Kapaklar n Kontrolü Bas nçlradyatör kapa n oturma yerlerindeki contalar n salaml bas nç ve vakum supaplar n rahat hareket ettiini kontrol edini Radyatör kapa bas nç kontrol aleti ile bas nçlradyatör kapa kontrol edini (Ç kan deer kapak üzerinde veya araç katalogunda verilen de ere uygun deilse yenisi ile de i tirin.) Şekil 1.24: Radyatör kapak testi 19

26 Dikkat ER YA DA GEÇ GÜNÜN Bİ Rİ NDE AŞIRI ISINMIŞ Bİ R RADYATÖRLE KARŞI KARŞIYA KALACAKSINIZ. SUYU EKSİ LMİ Ş RADYATÖRE SU EKLERKEN GEREKLİTEDBİ RLERİALMALISINIZ YOKSA Cİ DDİYANIK TEHLİ KESİİ LE KARŞI KARŞIYA KALIRSINIZ. Su Kaynatm Radyatörde Alma z Gereken Tedbirler Klimaykapat z, e er arac z ciddi biçimde su kaynatmam sa bu motorun s s dü ürecekti Klima n buharla t r c shemen radyatörün önünde bulunur ve motora giden havay s t İ çeri giren hava s nd kça radyatörde etkisini kaybede Arac n kaloriferini aç Bu sizi rahats z etse de fazla s n havaya transferini sala Eer trafik t kanm sa arac z sa a çekin ve durdurun. E er hareket etmiyorsa z çok az so uk hava radyatöre geli Kaputu aç p motorun so umas sa lay n. Bu biraz zaman al r, onun için sab rlolun. Zama n geçmesini bekleyin. Genle me deposunu (rezerv depoyu) kontrol edini Eer bo sa radyatörün su seviyesi dü ük demekti Üst radyatör hortumuna bir bez sar p s karak sistemin bas nc kontrol edini E er hala bas nç var ise kolayca s k lma Kolayca s k lana kadar (bas nç dü ene kadar) bekleyin. Radyatör kapa n üzerine büyükçe bir bez örtünüz ve kapa bast rarak yava ça döndürerek bas ncdü ürünüz ve kapa aç KAYNAMIŞSU VEYA ANTİ FRİ Z Cİ DDİYANIKLARA SEBEP OLABİ Lİ R. Eer so utma s vseviyesi dü ükse, motoru çal t r n ve yavayavaradyatör dolana kadar antifriz veya su ilave edini SOĞUTMA SUYU İ LAVE ETMEK İ Çİ N MOTOR ÇALIŞIR VAZİ YETTE OLMALIDIR. SICAK MOTORA ÇATLATABİ Lİ R. SU VEYA ANTİ FRİ Z İ LAVE ETMEYİ Nİ Z BLOĞU Radyatörde Yap lan Kontroller Radyatör ba lant lar n salaml k kontrolü Radyatör ek yerlerinin, su giriç k borular n sa laml k kontrolü Radyatör hava geçitlerinin aç k olup olmad n kontrolü Radyatör su kanallar n kontrolü Radyatör su hortumlar n kontrolü Radyatör Ar zalarbelirtileri ve Radyatör Bak m Yol darbeleri ile radyatörün sallanmas, radyatörün ek yerlerinin ve lehim diki lerinin kopmas na, girive ç k borular nda çatlamalara ve su s z nt lar na neden olu Bu durum 20

27 özellikle, souk havalarda motor çal maya ba larken meydana gelen s cakl k fark ndan dolayolu Böyle ar zalar n önlenmesi için radyatörün yerine uygun ekilde oturtulup s k lmasve s z nt lar n önlenmesi gereki Hava Geçitlerinin Kapanmas Bilindii gibi, radyatörün esas görevi soutma suyundan ald s y, gerekti i ekilde havaya iletmekti Radyatörün bu görevini yerine getirebilmesi için, yeterli hava ak mile temas etmesi gereki Radyatör hava geçit kanatç klar n t kanmashalinde hava ak m olmayaca için yeterli so utma salanama Radyatör hava geçitleri, havada bulunan tozlar ve di er pisliklerle kolayca t kanabili Kanatç klar, en ufak darbelerle de kapanabili Bu durumda radyatörü temizleyebilmek için üzerinde biriken pislikler yumu ay ncaya kadar su ile slat l Sonra hareket yönünün aksi taraf ndan (motor taraf ndan) bas nçlsu püskürtülü Ayi lem bas nçlhava ile de yap labili Hava geçitleri t kanm kanatç klar bulunuyorsa buralarsu geçitlerine zarar vermeden düzeltilmeli ve aç lmal d T kanm Bir Radyatörün Kontrolü Motorun fazla s nmas n ve su kaynatmas n ba l ca nedenlerinden birisi de radyatör su geçitlerinin t kanmas d Bir radyatörün t kanm olup olmad basit bir deneyle anla l İ lk önce motor s ncaya kadar çal t r l r ve durdurulu Radyatörün, önce alt taraf na elle dokunulu Sonra dier k s mlar na dokunulu E er alt tarafdi er k s mlardan daha so uk ise radyatör t kaldemekti Denemeler sonunda radyatörün t kaloldu u anla l rsa, üst ve alt su deposu sökülerek özel alet ile su geçiborulartemizleni Sonra tekrar depolar su s zd rmayacak ekilde lehimleni Buna göre daha kolay olan ikinci bir temizleme ekli ise bas nçlsu ile yap lan temizlikti Radyatör ve Silindir Blo u Su Ceketlerinin Bas nçl Su ile Temizlenmesi Radyatör su girive ç k boru1armotordan ayr l r, ç k borusundan bas nçlhava ile birlikte su verili T kanm bir radyatörü temizlemenin en kolay yolu, ters yönlü,ak yapan bas nçlsu ve hava vermekle olu Böylece pas, kireç ve suyun içinde bulunan di er çe itli pislikler d ar ya at labili Bas nçlhava ve su ile radyatörü temizlemek için, radyatörün suyu bo alt l Ç k hortumundan bas nçlsu ve hava verilir, girihortumu ucundan su d araka Radyatörün ç k ucuna uzunca bir hortumla birlikte y kama tabancastak l Önce su muslu u aç l p radyatörün su ile dolmassala Sonra radyatöre zarar vermemesi bak m ndan hava muslu u yavayavaaç larak radyatöre hava verili Hava kapat l r ve tekrar su dolmasbekleni Su temiz ak ncaya kadar bu i lem tekrarla Silindir blo u da bas nçlsu ve hava ak mile temizlenebili Bunun için su pompas n girik sm na bir hortum tak larak suyun yere akmassala Termostat ç kar l r ve termostat koruyucusunun ucuna, hortumla birlikte iki yollu özel musluk tak l Radyatörün temizlenmesinde olduu gibi önce su ceketleri, su ile doldurulu Bu i leme, d arç kan su temiz ak ncaya kadar devam edili Bas nçlhava gönderili Yal z hava gönderilmesi, devamlde il, daha etkili temizleme bak m ndan kesik kesik olmal d 21

28 1.4. Termostat Görevleri Termostat so utma suyunun ç k veya giri ine yerle tirilir ve so utma suyunun s cakl belirli bir seviyede tuta Maksimum motor performans elde etmek için ideal soutma suyu s cakl C aras nda olmal d r (katalog de eri esas al r). Dolay s yla, motoru rejim s cakl na hemen ç karabilmek için, so utma suyu s cakl dü ük ise (motor so uk iken) soutma suyu radyatör içerisinden dola t r lmaz ve motorun en k sa zamanda s nmassala Sadece soutma suyunun s cakl artt zaman su radyatörden devridaim ettirili Termostat radyatör içerisinden devridaim edilen so utma suyunun hacmini de i tirmek suretiyle so utma suyunun s cakl belirli bir aral k içerisinde tuta Termostat Çe itleri ve Yap s Çe itleri Vaks palet mekanik kontrollü,vaks palet elektronik kontrollü ve körüklü tip olmak üzere üç çe it terrnostat vard S cakl k kar s nda genle me yöntemine göre s fland r lan termostatlardan soutma sistemi içerisindeki bas nç artt zaman daha az aç lma kuvvetine sahip olan körüklü tipi imdilerde daha az kulla lmaktad Körüklü Tip Termostatlar Bu tip termostatlar, mantar tipi bir subaba ba lmadeni bir körük ve bir de körük koruyucusundan olu u Körüün içine dü ük s cakl klarda buharla an bir s vkonulmuve körük içindeki hava bo alt lm t Motor souk olduu zaman, körük içindeki vakum nedeni ile supap kapalduru Motor s p, s vbuharla t zaman, bu buhar her tarafkapalolan körük içinde bir bas nç yarat Bu bas nç, körü ü i irerek subab n aç lmas na neden olu Şekil 1.25: Körüklü tip termostat Termo-vaks pelet (Kutulu Tip Termostatlar) Baztermostatlarda s vyerine küçük bir kutu içersine bir çe it macun (vaks) doldurulmu tu Bu macun setkisi ile s v la p geni le ti i zaman bir çubuu yukardo ru ite Çubuk bir manivela koluna etki ederek, kelebek milini döndürü Mile balolan kelebek subap aç l Bu madde so uyarak büzüldü ü zaman subap üzerindeki yaylar yard m ile çekilerek kapa 22

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE)

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) 6.1 TERĠMLER VE TANIMLAR Vakum: Atmosfer basıncının (14.7 psi) altındaki basınçlar, 0 ile 30 ıskalalı inç civa sütunu ile gösterilir. Vakumlama: Soğutma sisteminden hava ve

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti PBK SERİSİ BASINÇLI HAVA KURUTUCU MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI SAYFA : 1/ 5 KOD : P-T- 127 REVİZYON : 1 TARİH : 14.04.2006 D İ K K A T! 1- Serin, havadar, kuru ve tozsuz bir ortama yerleştiriniz. 2- Boru

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ TARIM TEKNOLOJĠLERĠ MOTORDA GÜNLÜK BAKIM 525MT0259 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Motor Çevresi Soğutma Sistemi Yağlama Sistemi Hava Filtreleri Turbuşarj ve Süperşarj

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ MOTOR DONANIMLARI 525MT0280 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Arıza Tespit Sistemleri, Parçalar Üç temel parçadan oluşur; Sensörler Motorun durumu hakkında

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

CİHAZ KALİFİYE ELEMANLARCA KULLANILMALIDIR. KULLANICI, ARAÇ MOTORU ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR.

CİHAZ KALİFİYE ELEMANLARCA KULLANILMALIDIR. KULLANICI, ARAÇ MOTORU ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR. 1 CİHAZ KALİFİYE ELEMANLARCA KULLANILMALIDIR. KULLANICI, ARAÇ MOTORU ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR. 2 ÖZELLİKLER Hızlı tank ısıtma Dijital zaman ve sıcaklık ayarı Elektronik

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Kullanım kılavuzu ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Renk: 7015 Copyright H:Heinzer GmbH 1 Yağın yenilenmesi sonucu sistem temizlenmez; sadece yağın kalitesi iyileşir. Bu

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-1 Endüvi Direncinin Ölçümü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün endüvi direncinin ölçümü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı