T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3"

Transkript

1 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmt Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirili Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirle Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datl Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlama

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... İ GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Görevleri Soutma Sistemi Çeitleri Hava ile Soutma Sistemi SvlSoutma Sistemleri Radyatör Görevleri Çeitleri ve Yaps Radyatör Kapaklarn Çeitleri ve Yaps Radyatörde Yaplan Kontrolle Radyatör ArzalarBelirtileri ve Radyatör Bakm Termostat Görevleri Termostat Çeitleri ve Yaps Körüklü Tip Termostatlar Termo-vaks pelet (Kutulu Tip Termostatlar) Termo-Vaks Palet (Elektronik Kontrollü Termostatlar) Termostatn Çalma Prensibi Termostatlarda Yaplan Kontroller Termostat Arza ve Belirtileri Su Pompas Görevi Çeitleri ve Yaps Su Pompasn Çalmas Su Pompasnda Yaplan Kontrolle Su Pompasn Arzalarve Belirtileri Su Dagtm Borularve Su Ceketleri Görevleri Yaps Su Datm Borularve Su Ceketlerinde Yaplan Kontroller Su Datm Borularve Su Ceketlerinin Arzalarve Belirtileri Vantilatö Görevleri Vantilatör Çeitleri ve Yaps Hareket İletim Kay Görevi Çeitleri ve Yaps...37 UYGULAMA FAALİYETİ...41 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...49 ÖĞRENME FAALİYETİ MOTORLARDA YAĞLAMA SİSTEMİ Motorlarda Yalaman Önemi...53 i

4 2.2. Motorlarda Kullalan Yalar ve Özellikleri Viskozite Sürtünmenin Azaltlmas Yüzey Gerilimi (Kohezyon) Yapkanlk Özellii (Adezyon) Yan Motor ParçalarSoutmas Yalarn Szdrmazlk Salamas Temizleyici (Deterjanl) Yala Motor Yan Deitirilmesi Yalama Sisteminin Görevleri Yalama Sistemi Çeitleri Motorlarda Yalama Sistemini Oluturan Parçalar ve Yalama Sistemi Çalmas Karte Görevi Yapsal Özellikleri Karter Contas, Karterin Sökülmesi ve Taklmas Karterde Yaplan Kontroller ve Arzala YaFiltreleri Görevleri Çeitleri Yag Pompala Görevi Çeitleri Yapsal Özellikleri ve Çalmas YaPompasKontrolleri ve Arzala YaBasncKontrol Supab Görevi Yapsve Çalmas Yalama Donamn Arzalarve Belirtileri Karter Havalandrma Sistemleri Görevleri Yapsve Çalmas YaSoutma Sistemleri Görevleri Yapsve Çalmas...72 UYGULAMA FAALİYETİ...73 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...79 MODÜL DEĞERLENDİRME...81 CEVAP ANAHTARLARI...82 KAYNAKÇA...83 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 525MT0025 ALAN Motorlu Araçlar Teknolojisi DAL / MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI Otomotiv Motor Mekanii - 3 MODÜLÜN TANIMI Otomotiv sektöründe kullalan motorlarn soutma sistemlerinin ve yalama sistemlerinin, görevlerini, yaplar, çalmasiçeren örenme materyalidi SÜRE 40 / 32 ÖN KOŞUL YETERLİLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Otomotiv Motor Mekanii 2 modülünü baarmolmak Soutma sisteminin ve yalama sisteminin bakm ve onarmyapmak. Genel Amaç Otomotiv motorlarn bakm ve onarmaraç kataloguna ve belirtilen sürelere uygun olarak yapabileceksini Amaçlar 1. Su pompasn ve termostatn onarm araç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksini 2. Karterin ve ya pompasn onarm araç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksini Ortam Donamlmotor atölyesi, motorculukta kullalan standart el aletleri ve ölçü aletleri, çeitli motorlar, bilgisayar ve multimedya, eitim CD leri Modül içerisinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarile kazandz bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi deerlendireceksini Öretmeniniz modül sonunda sizlerin ölçme araçlarve modül uygulamalarile kazandz bilgi ve becerileri ölçerek deerlendirecekti iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Örenci GİRİŞ Çalma yaamnda ve özel yaamzda mutlu olman, iyi bir kariyer elde etmenin ilk admbireylerin kendilerine uygun meslek seçmelerinden geçmektedi Çalmalarzn tüm hayatzdaki yerini göz önüne aldzda ihayatzn kalitesinin ve çalma adna yaptz etkinliklerin bireysel mutluluunuza dorudan etkisi vard Meslek seçiminizi bilinçli bir ekilde yapt Bu seçiminiz kendiniz ve ülke açsndan büyük önem tamaktad Çünkü kii bu kararverdii zaman tüm yaantsna ekil verecek bir süreci, yaayacaçevreyi ve ilikide bulunacainsanlarda seçmi olacakt İnsan yaamn en önemli dönüm noktalarndan birisi olan meslek seçimi ay zamanda insan yaam biçiminin de seçilmesi anlamna gelmektedi Bu nedenle bireyin meslek seçimini yaparken doru ve isabetli karar vermesi, mutlu, huzurlu ve baarlbir yaama kavumada en önemli koulun yerine getirilmesini salayacakt Sizler meslek seçimi konusunda otomotiv dalseçmive bu dal ile ilgili temel motor eitiminin birinci ve ikinci modül eitimlerini baarile tamamlambulunmaktas Bu kez tamamdört modülden oluan temel motor eitiminin üçüncü modül eitimini alacaks Bu modül eitiminde, motor üzerindeki soutma sistemlerinin, yalama sistemlerinin görevlerini, yaps, çalmasve bakmöreneceksini Meslek yaamz boyunca size, konu ile ilgili gerekli olan bilgileri ve uygulama faaliyetlerini bu modülde bulacaks Sizlerin daha iyi yetimeniz için rehberlik edecek modül kitapçktaki konularörenmede azami gayreti göstereceinize emini Çalma hayatzda her an karlaacaz sorunlarn çözümünü bu modülde bulacaks İlk iki modülü baar ile tamamlayan sizlerin, bu modülü de baaracaza inayoru Çalmalarzda baarlar dileri 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Su pompasn ve termostatn onarmaraç kataloguna ve standartlara uygun olarak yapabileceksini ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA En yakn servise giderek otomobil üzerinde soutma sistemi ve devre elemanlarinceleyini İnceleme sonuçlarrapor haline getiriniz, öretmeninize ve arkadalarza sununu 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Şekil 1.1: Soutma sisteminin otomobil üzerinde genel görünüü 3

10 1.1. Görevleri Motor soutma sisteminin görevi; motor parçalarn motor yan arsnmas önlemek, motoru en verimli sya en ksa zamanda yükseltmek ve motorun tam güç verecek ekilde çalma scaklnda kalmassalamakt Çalma artlarne olursa olsun soutma sistemi motoru en verimli sda çaltrmald Motorda kullalan yaktn yaklak olarak 1/3 ü faydalie dönütürülür, 1/3 ü egzozdan atlr, geri kalan 1/3 ise soutma sistemi yardmile daratl Motorun çalmassrasnda silindir cidarlar, pistonlar ve silindir kapagibi parçalar da büyük miktarda syabsorbe ede Eer motorun bu ksmlarçok srsa yafilmi yanar ve yatabakasyalama özelliini kaybeder, bu nedenle motor hasar görebili Motor parçalarsoutulmadtakdirde: Motor parçalarn mekanik dayamazal Parçalar üzerinde argenlemeler meydana gelir ve hareketli parçalar arasnda bulunan yaboluu ortadan kalka Yalanamayan parçalar kuru sürtünme sonucu oluan sn da etkisi ile birbirine kaynar ve skr kal (Pistonun silindirde skmasve yatak sarma gibi olaylar). Motor yayalama özelliini kaybederek görevini yapama Bu durumda kuru sürtünmeye yol açar ve aysonuçlarmeydana getiri Yukarda açklanan olumsuz etkileri ortadan kaldrmak için motorun tamamen soutulmasda çözüm deildi Çünkü motor çalma scaklna ulamadan istenilen gücü vereme Yakirlenir, tortular oluur, yakt sarfiyatartar, bundan dolaymotor çalma scaklna ulancaya kadar soutma sistemi devreye girmeyecek ekilde tasarlanmt Dolaysile soutma sistemi, motoru rejim (normal çalma) scaklnda tutmald 1.2. Soutma Sistemi Çeitleri Hava ile soutma istemleri Svlsoutma sistemleri 4

11 Hava ile Soutma Sistemi Şekil 1.2: Hava ve su ile soutmalmotorlar Otomobil motorlar genellikle su soutmaldr; hava soutmas daha çok motosikletlerde, çim biçme makinelerinde ve bazküçük araçlarda kullalr, Şekil 1.3. a b Şekil 1.3: Motosiklet motoru üzerinde hava soutma kanatçklar Silindir ve silindir kapa, sdalan yüzeylerinin arttrlmasiçin soutma kanatçklarile donatlmt Fan kullalmayan sistemlerde hareket srasnda oluan rüzgâr silindir ve krank muhafaza gövdesi etrafndan geçerken bu yüzeylere temas eder ve s dorudan daratl Hava yönlendirmesi için fan kullalan hava soutmalmotorlarda, soutma svs, radyatör, su pompas, genleme kab, radyatör kapa, radyatör hortumlar, motorun su kanallarve kalorifer radyatörü bulunma Sadece motor soutma kanatçklar, hava yönlendirme saclarve soutma fabulunmaktad Hava ile soutma ilemi soutucu hava akve bir fan (vantilatör) yardmyla 5

12 sala Fan havayeksenel yönde emer ve çevresel yönde darya gönderi Hava yönlendirme sachavaysilindirlere yönlendiri Soutma ilemi silindirlerin ve silindir kapan üzerinden veya etrafndan fan ile üflenen havan geçmesi ile mümkün olmaktad Silindir ve silindir kapan dna, daha iyi soutma salamak için ince hava kanatçklaryaplmt Bu sistemin özellikleri: 1. Birim güce isabet eden motor arlazdr, 2. İletmesi emniyetli ve bakm gerektirmez, 3. Çalma scaklna daha erken ular, 4. Donma olayolmaz, 5. Fa hareket ettirmek için motordan güç kullalr, 6. Daha büyük piston boluu gerektiri SvlSoutma Sistemleri Genel Yaps A. Kalorifer dönüborusu B. Kalorifer musluu C. Soutma svsn motordan çk D. Soutma svsn radyatöre girii E. Genleme kab F. Kalorifer radyatörü G. Motor blou su ceketleri H. Su devridaim pompas İ. Soutma fa Şekil 1.4: Soutma sistemi ksmlar Svsoutmalmotorlarda soutucu akkan olarak genellikle su kullal Su soutmalmotorlarda, motorun içerisinde meydana gelen s, motor soutma suyu tarafndan alr ve radyatörde soutulu Soutma suyu su pompasvastasyla devridaim ettirili Radyatör içersindeki scak olan motor soutma suyu, radyatör fan dönmesi ile birlikte veya aracn ileri doru gitmesiyle birlikte doal olarak içeri giren hava ile soutulu 6

13 Şekil 1.5: Soutma sistemi devresi Souk bir motor çaltrldzaman, motorun çabuk snmasiçin, radyatöre giden su kanalbir termostat tarafndan kapatlmtr ve bu yüzden soutma suyu sadece motorun su ceketleri içersinden devridaim edili Motorun snmasile birlikte, termostat açlr ve soutma suyunun radyatöre gitmesine izin verilir (Şekil 1.6). Soutma suyunun bir ksmhava-yakt karmn daha iyi buharlaabilmesi için emme manifolduna gönderili Soutma suyu ayzamanda kalorifer peteklerinin içersinde devridaim ettirilerek araç içinin stlmasnda da kullal Bazaraçlarda ise jikle tertibat motor suyu scaklna balolarak hareket eder (Şekil 1.7.). 7

14 Şekil 1.6: Soutma sistemi devresi Svsoutmalmotorlarda, soutucu svs(antifriz ve su karm) Şekil 1.5 te görüldüü gibi motor blou ve silindir kapandaki kanallarda dola Soutucu svmotor parçalaryla dolaylbiçimde temas ede Parçalarn içinden geçerken ortaya çkan sy üzerine alr ve radyatörün içinden geçerek syhavaya veri Sonra ayyolu tekrar dola Bu ilem motor çaltmüddetçe devam ede Motor blou ile radyatör üst su haznesi arasndaki üst soutma suyu hattna bir termostatik supap monte edilmiti Termostattan su pompasna direk bir ksa devre kanal ayrl 8

15 Şekil 1.7: Soutma sistemi devresi Motor Soutma Suyunun Ak Termostatn taklma pozisyonuna göre iki tip soutma sistemi vard Birisinde termostat su giriine dierinde ise su çkna konmutu Soutma sistemleri yine by-pass devresini kontrol eden bir by-pass valfbulunup bulunmamasna göre de ikiye ayrlrla En son çkan motorlarda devrede genellikle termostatla birlikte bir de by-pass valf vard Su ÇkÜzerinde Termostat Bulunan Tip (By-Pass Valfsiz) Soutma Sistemi Soutma suyu, scaklne olursa olsun by-pass devresinden geçe Soutma Suyu Souk İken Soutma suyu scakldüük iken terrnostat kapaldr ve su radyatöre gitme Su pompa tarafndan direkt olarak silindir blouna ve silindir kapana baslr daha sonra bypass devresine geçerek su pompasna döner (Şekil 1.8). Soutma Suyu Scak İken Soutma suyu scaklyükseldiinde termostat açlr ve snmsuyun termostat üzerinden geçerek radyatöre gitmesine müsaade eder ve su radyatörde sour (Şekil 1.8).Soutma suyu ayzamanda by-pass kanalndan da geçe 9

16 Şekil 1.8: Su çküzerinde bulunan tip ( by-pass valfli ) soutma sistemi Su Girii Üzerinde Termostat Bulunan Tip (By-Pass Valfli) Soutma Sistemi By-pass devresinden geçen su, scaklna ba1olarak by-pass valfi tarafndan kontrol edili Soutma Suyu Souk iken Soutma suyu scakldüük iken termostat kapaldr ve by-pass valfi açkt Su, devridaim pompastarafndan silindir blouna ve kapana baslr, sonra by-pass devresine geçerek su pompasna döner (Şekil 1.9). Soutma Suyu Scak iken Soutma suyu scaklyükseldiinde, termostat açar ve by-pass valfi kapa Isnm olan soutma suyu soumak üzere radyatöre geçer ve daha sonra termostat üzerinden su pompasna geçer (Şekil 1.9) Şekil 1.9: Su çküzerinde termostat bulunan tip (by-pass valfli) soutma sistemi 10

17 Not: Termostatn açlma ve modellerine göre deimektedi kapanma scaklk dereceleri; araçlarn marka ve ÖNEMLİ Termostat ve by-pass valfine sahip bir motor hiçbir zaman termostatçkarlm vaziyette çaltrlmamald İçinde by-pass valfi bulunan motorlarn by-pass devresi, içinde by-pass valfi bulunmayan devrelere göre daha geniti Eer motor, by-pass valfli termostatçkartlm olarak çaltrlrsa soutma suyunun çou by-pass devresi üzerinden geçecektir ve bu da motorda arsnmasna neden olacakt (Radyatör, soutma suyunun akna karbir direnç gösterdiinden, soutma suyu içinden daha kolay akabildii by-pass hattndan geçe) Çeitleri Açk Devre Basnçsz SvlSoutma Sistemi Şekil 1.10: Açk sistem soutma devresi Açk devre basnçsz soutma sisteminde devre içersinde su dolam yapa Motor scaklartmasesnasnda suyun hacmi geniler ve bir miktar su radyatör üst ksmnda bulunan tahliyeden daratlr (Şekil 1.10). Motor çalrken scak havalarda su scakl kaynama noktasna ksa sürede ula Dolaysile radyatör suyunu sk sk tamamlamak gereki Açk devre basnçsz svl soutma sistemi günümüz otomobillerinde kullalmamaktad Şekil 1.11: Kapalsistem soutma devresi 11

18 KapalDevre Basnçsz SvlSoutma Sistemi Kapaldevre basnçlsoutma sisteminde devre içersinde su dolam yapar (Şekil 1.11). Motor çalrken su scaklkaynama noktasna ula Motor scaklartmas esnasnda suyun hacmi geniler ve bir miktar su radyatör üst ksmnda bulunan tahliyeden genleme kabna geçe Genleme kabndaki soutma svseviyesi sn etkisi ile yükseli Genleme kabkapanda bulunan tek yönlü supap soutma svsn basncile kapar ve svüzerindeki hava basnç oluturu Motorun soumasile genleme kabndaki basnç altnda bulunan soutma svs, tek yönlü supabn açlarak hava emmesi ile tekrardan radyatöre geri gide Dolaysile radyatör suyu sk sk eksilmez ve tamamlamak gerekme Genleme Kab(Tarma Kab) Çalma Prensibi Birçok soutma sisteminde genleme kabkulla Soutucu svn genlemesi durumunda fazla svbu kaba dola Motor sndkça içindeki soutucu svgenlei Eer genleme kabolmasa, soutucu svtama hortumundan dartaacak ve radyatör svseviyesi eksilecekti Genleme kab svseviyesinin eksilmesini önle Soutma sisteminde motor souyunca bir vakum meydana geli Bu vakum genleme kabna tamolan svn tekrar sistem içine dönmesine olanak sala Sistem tamamyla kapalbir sistem olduundan, soutucu svgenleme kabve sistem arasnda genleme ve büzülme ile gider gelir (Şekil 1.12 ve Şekil 1.13). Genleme kavanozunun bir dier özellii hava kabarcklarsistemde yok etmekti Genleme kavanozunun avantajradyatörün devamlolarak soutma svsdolu olmassalamasd Motor hareketsiz (SU SOĞUK) Motor çalyor (SU SICAK) Devre Basnç Altndadr Şekil 1.12: Genleme kab 12

19 * Radyatör komple su dolu * Genleme kabnda az miktarda su vard Bu suyun üstünde atmosfer basncnda hava tabakasvard * Suyun scaklyükseli Hacim büyümesi ile birlikte devrenin içindeki fazla su genleme kavanozuna gire * Genleme kavanozu içindeki, hava skr ve basncarta Şekil 1.13: Genleme Kab *Su souduu zaman hacimde de bir azalma olu Kavanoz içinde basnç altndaki hava suyu radyatöre gönderi Kavanoz içindeki basnç tekrar atmosfer basncna düe YÜKSEK RAKIMDA ATMOSFER BASINCI AZALIR METREDE SU 85 C CİVARINDA KAYNAR. NORMAL ATMOSFER BASINCINDA (760 mm Hg) ve DENİZ SEVİYESİNDE SU 100 C de KAYNAR. Bugünkü motorlarn hemen hepsi pompalsoutma sistemi ile soutulu Bu tip soutma da su devri yaptran su pompasbulunmaktad Bu nedenle radyatör ile motor arasna santrifüj tip bir su pompaskonmutu Şekil 1.14 de pompalsoutma sisteminin tüm parçalarve çalmasgörülmektedi Motorun ana mili kasnandan hareket alan su pompasmili ucundaki palet dönmeye balaynca, radyatörün alt tarafndan suyu alarak merkezkaç kuvvet etkisi ile çevreye doru sktr Böylece bir basnç kazanan su, pompayterk eder ve su ceketlerinden dolaarak termostattan geçer ve tekrar radyatöre döne Radyatörden geçerken bir ksm shavaya iletilir ve su dolamna devam ede 13

20 Şekil 1.14: Soutma sistemi devresi 1-Radyatör, 2-Genle me kab, 3-So utma suyu hortumu, 4-So utma suyu hortumu, 5Yolcu kabini kalorifer radyatörü, 6-Soutma suyu hortumu, 7-Su pompas, 8-So utma suyu hortumu, 9- So utma suyu hortumu, 10-So utma suyu hortumu, 11 Termostat 1.3. Radyatör Görevleri Silindir temas yüzeylerinden al nan s ydola m yapan su yard mile d ortama aktar 14

21 Şekil:1.15: Soutma sistemi devresi Radyatör, motordan al nan s yhavaya aktaran parçaya verilen isimdi Azami miktarda suyu kanallar nda tutup, atmosferle büyük bir ala temas ettirerek so utma i lemini gerçekle tirir (Şekil 1.15). Su ta yan kanallardan olu an petekleri ve suyun giri ini sa layan üst kazan ve motora tekrar geri gönderen alt kazandan meydana gelir (Şekil 1.16). Bazradyatörler ise yandan kazanl d Çal ma s ras nda motordaki su üst kazana gelir ve kanallara üstten da l Su kanallardan a a ya akarken s s gelen hava ak msayesinde kaybede Şekil 1.16: Radyatörün yap s 15

22 Şekil 1.17.a: Radyatörde hava ak m Şekil 1.17.b: Radyatörde hava ak m Radyatör, motordan gelen s cak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava ile temas yüzeyleri vas tasile so utur (Şekil:1.17). Radyatör malzemeleri, bak r veya pirinç olmakla beraber son y llarda alüminyum ala m ndan yap 1m radyatörler kulla lmaktad Radyatörlerin bak r veya pirinç malzemeden yap lmas n nedeni; bu malzemeler korozyona kar daya klolduklargibi s iletkenlikleri de çok iyidi Ay ca kolay lehimlenebilmektedi Radyatör, bir üst, bir alt su deposu ve depolarbirle tiren dikey borulardan olu u Üst ve alt depolarbirle tiren borular n etraf na, soutma yüzeylerini geni letmek amacile bak r veya pirinçten yap lm çok ince hava kanatç klarlehimleni Motorun su ceketlerinden s narak, üst su deposuna gelmiolan su, birle tirme borular ndan alt su deposuna geçerken s s önce borulara, borulardan ince kanatç klara, oradan da radyatör üzerinden h zla geçmekte olan havaya ileterek so u Şekil 1.18: Radyatör Şekil 1.19: Radyatör 16

23 Radyatörlerin üst deposunda su doldurma kapabulunur (Şekil 1.18). Baz radyatörlerin üst su deposuna giriborusunun az na su yönelticileri lehimlenmi ti Bu yönelticiler üst depoya gelen s cak suyun bütün borulara da t lmas sa la Radyatör, üst deposundan a a doru uzanan bir ta rma borusu vard Alt depoda ise ç k borusundan ba ka, bir de su bo altma muslu u bulunu Bazradyatörlerde hava ak ayarlayan panjurlar bulunu Bu panjurlar, motorun çabuk s nmasistendi i durumlarda kapat l Böylece hava ak azalaca ndan radyatör yeterli soutma yapamaz ve motor çabuk s Şekil 1.20: Çift fanlklima radyatörü Çe itleri ve Yap s Radyatörler su geçi lerini salayan borular n ve borular aras na lehimlenen ince saçlar n ald ekillere göre isimlendirili Çe itli radyatör petei olmakla beraber, binek otomobillerinde en çok, borulu ve düz hava kanatç klolmak üzere iki tip kulla l Is n da t maç s ndan, radyatör ne kadar büyük ise o nispette soutma etkinli ine sahip olu Radyatörler petek ekline ba lolarak s fland r l rla Şekil 1.21 de oluklu kanatç kltip en çok kulla lan tipti Bu tip radyatörlerde üst ve alt radyatör tanklar aras nda bak r veya prinç malzemeden borular vard r ve borular aras na oluklu kanatç klar lehim ile tutturulmu tu Alüminyum radyatörlerde reçineli üst ve alt tanklar vard r ve hafif olduklar ndan dolaydaha çok alüminyum malzemeden imal edilmipetek (kanatç klar) kulla l Borulu Tip Radyatörler Bu radyatörler, alt ve üst su depolar n ba l k yerlerine lehimlenmi, yuvarlak ve yass la t r lm bir tak m su borular ndan (su tüplerinden) olu u Genellikle su borulardik olarak yerle tirili Bazen yatay ak lradyatörler de bulunmaktad Hava kanatç klar, ince bak r veya pirinç malzemeden düz veya k vr k olarak yap l Bu kanatç klar su borular üzerine lehimlenmi ti 17

24 Bu lehimler, su borular n salamca durmas sa lad klargibi, borulardan s ydaha iyi alarak kanatç klara ileti Hava ile genibir temas yüzeyi sa layan kanatç klar s y havaya veri İ çinde borulara paralel olarak kanatç klar ve borular aras na yerle tirilmi körük biçiminde plakalar bulunmaktad (a) (b) Şekil 1.21: Radyatörün iç yap s Petekli Radyatörler İ ki er iki er ince borular olu turacak ekilde birbirine lehimlenmimetal eritler, ar pete ine benzer ekilde zikzaklolarak radyatör üst deposu ile alt deposunu birbirine birle tiri Su geçitleri ince metal eritlerden yap lan hava kanatç klarile birbirinden ayr lmakta ve bunlar hava geçitlerini olu turmaktad Su geçitlerinin geni li i hemen hemen radyatör pete inin geni li i kadard Petek modeli meydana getirilmek üzere birle tirilirken aralar nda kalan hava geçitleri, genellikle düzgün alt gen eklini al rla Şekil 1.22: Petek radyatör Is n Da lmas na Etki Eden Faktörler Hava ve su s cakl aras ndaki s cakl k fark Radyatörün ön yüzey ala Yüzey ile suyun temas ettii yüzey ala Radyatörün hava ve suya göre geçirgenli i 18

25 Radyatör Kapaklar n Çe itleri ve Yap s (a) (b) Şekil 1.23: Radyatör kapakesiti Su bir atmosfer bas nç alt nda 100 C de kaynar ve buhar haline dönü ü Radyatör içerisindeki bas ncart rmak suretiyle radyatör kapa so utma suyunun kaynama noktas yükselti Dolay s yla suyun s cakl artar ve so utma verimi yükseli Soutma suyu kaynad zaman, motordan atmosfere b rak lan s cakl kta ( stransferi) bir de i me olma Böylece motorun s cakl artmaya devam ede Bu olaya hararet ad verili Radyatörün üst tank na monte edilmikapak üzerinde olan bir bas nç valfi, (çek valf) bir yay n tansiyonu taraf ndan kapaltutulu So utma suyunun s cakl ndaki art a ba l olarak radyatör iç bas ncyükselirse ve bu bas nç valfin içerisindeki yay n tansiyonunu yenecek kadar artarsa (yakla k 0.9 bar-13 psi), bas nç valfi aç l r ve bas nc n fazlas radyatörden d artahliye edili Eer so utma suyu s cakl dü erse ve so utma sisteminde negatif bas nç (vakum) meydana gelirse, vakum valfi aç l r ve içeriye hava emili Bu durumda radyatörün deforme olmasönlenmiolu Radyatör Kapaklar n Kontrolü Bas nçlradyatör kapa n oturma yerlerindeki contalar n salaml bas nç ve vakum supaplar n rahat hareket ettiini kontrol edini Radyatör kapa bas nç kontrol aleti ile bas nçlradyatör kapa kontrol edini (Ç kan deer kapak üzerinde veya araç katalogunda verilen de ere uygun deilse yenisi ile de i tirin.) Şekil 1.24: Radyatör kapak testi 19

26 Dikkat ER YA DA GEÇ GÜNÜN Bİ Rİ NDE AŞIRI ISINMIŞ Bİ R RADYATÖRLE KARŞI KARŞIYA KALACAKSINIZ. SUYU EKSİ LMİ Ş RADYATÖRE SU EKLERKEN GEREKLİTEDBİ RLERİALMALISINIZ YOKSA Cİ DDİYANIK TEHLİ KESİİ LE KARŞI KARŞIYA KALIRSINIZ. Su Kaynatm Radyatörde Alma z Gereken Tedbirler Klimaykapat z, e er arac z ciddi biçimde su kaynatmam sa bu motorun s s dü ürecekti Klima n buharla t r c shemen radyatörün önünde bulunur ve motora giden havay s t İ çeri giren hava s nd kça radyatörde etkisini kaybede Arac n kaloriferini aç Bu sizi rahats z etse de fazla s n havaya transferini sala Eer trafik t kanm sa arac z sa a çekin ve durdurun. E er hareket etmiyorsa z çok az so uk hava radyatöre geli Kaputu aç p motorun so umas sa lay n. Bu biraz zaman al r, onun için sab rlolun. Zama n geçmesini bekleyin. Genle me deposunu (rezerv depoyu) kontrol edini Eer bo sa radyatörün su seviyesi dü ük demekti Üst radyatör hortumuna bir bez sar p s karak sistemin bas nc kontrol edini E er hala bas nç var ise kolayca s k lma Kolayca s k lana kadar (bas nç dü ene kadar) bekleyin. Radyatör kapa n üzerine büyükçe bir bez örtünüz ve kapa bast rarak yava ça döndürerek bas ncdü ürünüz ve kapa aç KAYNAMIŞSU VEYA ANTİ FRİ Z Cİ DDİYANIKLARA SEBEP OLABİ Lİ R. Eer so utma s vseviyesi dü ükse, motoru çal t r n ve yavayavaradyatör dolana kadar antifriz veya su ilave edini SOĞUTMA SUYU İ LAVE ETMEK İ Çİ N MOTOR ÇALIŞIR VAZİ YETTE OLMALIDIR. SICAK MOTORA ÇATLATABİ Lİ R. SU VEYA ANTİ FRİ Z İ LAVE ETMEYİ Nİ Z BLOĞU Radyatörde Yap lan Kontroller Radyatör ba lant lar n salaml k kontrolü Radyatör ek yerlerinin, su giriç k borular n sa laml k kontrolü Radyatör hava geçitlerinin aç k olup olmad n kontrolü Radyatör su kanallar n kontrolü Radyatör su hortumlar n kontrolü Radyatör Ar zalarbelirtileri ve Radyatör Bak m Yol darbeleri ile radyatörün sallanmas, radyatörün ek yerlerinin ve lehim diki lerinin kopmas na, girive ç k borular nda çatlamalara ve su s z nt lar na neden olu Bu durum 20

27 özellikle, souk havalarda motor çal maya ba larken meydana gelen s cakl k fark ndan dolayolu Böyle ar zalar n önlenmesi için radyatörün yerine uygun ekilde oturtulup s k lmasve s z nt lar n önlenmesi gereki Hava Geçitlerinin Kapanmas Bilindii gibi, radyatörün esas görevi soutma suyundan ald s y, gerekti i ekilde havaya iletmekti Radyatörün bu görevini yerine getirebilmesi için, yeterli hava ak mile temas etmesi gereki Radyatör hava geçit kanatç klar n t kanmashalinde hava ak m olmayaca için yeterli so utma salanama Radyatör hava geçitleri, havada bulunan tozlar ve di er pisliklerle kolayca t kanabili Kanatç klar, en ufak darbelerle de kapanabili Bu durumda radyatörü temizleyebilmek için üzerinde biriken pislikler yumu ay ncaya kadar su ile slat l Sonra hareket yönünün aksi taraf ndan (motor taraf ndan) bas nçlsu püskürtülü Ayi lem bas nçlhava ile de yap labili Hava geçitleri t kanm kanatç klar bulunuyorsa buralarsu geçitlerine zarar vermeden düzeltilmeli ve aç lmal d T kanm Bir Radyatörün Kontrolü Motorun fazla s nmas n ve su kaynatmas n ba l ca nedenlerinden birisi de radyatör su geçitlerinin t kanmas d Bir radyatörün t kanm olup olmad basit bir deneyle anla l İ lk önce motor s ncaya kadar çal t r l r ve durdurulu Radyatörün, önce alt taraf na elle dokunulu Sonra dier k s mlar na dokunulu E er alt tarafdi er k s mlardan daha so uk ise radyatör t kaldemekti Denemeler sonunda radyatörün t kaloldu u anla l rsa, üst ve alt su deposu sökülerek özel alet ile su geçiborulartemizleni Sonra tekrar depolar su s zd rmayacak ekilde lehimleni Buna göre daha kolay olan ikinci bir temizleme ekli ise bas nçlsu ile yap lan temizlikti Radyatör ve Silindir Blo u Su Ceketlerinin Bas nçl Su ile Temizlenmesi Radyatör su girive ç k boru1armotordan ayr l r, ç k borusundan bas nçlhava ile birlikte su verili T kanm bir radyatörü temizlemenin en kolay yolu, ters yönlü,ak yapan bas nçlsu ve hava vermekle olu Böylece pas, kireç ve suyun içinde bulunan di er çe itli pislikler d ar ya at labili Bas nçlhava ve su ile radyatörü temizlemek için, radyatörün suyu bo alt l Ç k hortumundan bas nçlsu ve hava verilir, girihortumu ucundan su d araka Radyatörün ç k ucuna uzunca bir hortumla birlikte y kama tabancastak l Önce su muslu u aç l p radyatörün su ile dolmassala Sonra radyatöre zarar vermemesi bak m ndan hava muslu u yavayavaaç larak radyatöre hava verili Hava kapat l r ve tekrar su dolmasbekleni Su temiz ak ncaya kadar bu i lem tekrarla Silindir blo u da bas nçlsu ve hava ak mile temizlenebili Bunun için su pompas n girik sm na bir hortum tak larak suyun yere akmassala Termostat ç kar l r ve termostat koruyucusunun ucuna, hortumla birlikte iki yollu özel musluk tak l Radyatörün temizlenmesinde olduu gibi önce su ceketleri, su ile doldurulu Bu i leme, d arç kan su temiz ak ncaya kadar devam edili Bas nçlhava gönderili Yal z hava gönderilmesi, devamlde il, daha etkili temizleme bak m ndan kesik kesik olmal d 21

28 1.4. Termostat Görevleri Termostat so utma suyunun ç k veya giri ine yerle tirilir ve so utma suyunun s cakl belirli bir seviyede tuta Maksimum motor performans elde etmek için ideal soutma suyu s cakl C aras nda olmal d r (katalog de eri esas al r). Dolay s yla, motoru rejim s cakl na hemen ç karabilmek için, so utma suyu s cakl dü ük ise (motor so uk iken) soutma suyu radyatör içerisinden dola t r lmaz ve motorun en k sa zamanda s nmassala Sadece soutma suyunun s cakl artt zaman su radyatörden devridaim ettirili Termostat radyatör içerisinden devridaim edilen so utma suyunun hacmini de i tirmek suretiyle so utma suyunun s cakl belirli bir aral k içerisinde tuta Termostat Çe itleri ve Yap s Çe itleri Vaks palet mekanik kontrollü,vaks palet elektronik kontrollü ve körüklü tip olmak üzere üç çe it terrnostat vard S cakl k kar s nda genle me yöntemine göre s fland r lan termostatlardan soutma sistemi içerisindeki bas nç artt zaman daha az aç lma kuvvetine sahip olan körüklü tipi imdilerde daha az kulla lmaktad Körüklü Tip Termostatlar Bu tip termostatlar, mantar tipi bir subaba ba lmadeni bir körük ve bir de körük koruyucusundan olu u Körüün içine dü ük s cakl klarda buharla an bir s vkonulmuve körük içindeki hava bo alt lm t Motor souk olduu zaman, körük içindeki vakum nedeni ile supap kapalduru Motor s p, s vbuharla t zaman, bu buhar her tarafkapalolan körük içinde bir bas nç yarat Bu bas nç, körü ü i irerek subab n aç lmas na neden olu Şekil 1.25: Körüklü tip termostat Termo-vaks pelet (Kutulu Tip Termostatlar) Baztermostatlarda s vyerine küçük bir kutu içersine bir çe it macun (vaks) doldurulmu tu Bu macun setkisi ile s v la p geni le ti i zaman bir çubuu yukardo ru ite Çubuk bir manivela koluna etki ederek, kelebek milini döndürü Mile balolan kelebek subap aç l Bu madde so uyarak büzüldü ü zaman subap üzerindeki yaylar yard m ile çekilerek kapa 22

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iv GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...2

Detaylı

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas.

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas. Susturucu Ya Doldurma Kapa Enjektör Tazyikli Yak t Borusu Segman Piston Silindir Gömle i Ya Banyolu Hava Filtresi Kam Di lisi OES, Otomatik Jigle Piston Kolu Krank mili Ya Pompas Ya Kapa Dekompresyon Kolu

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HACCP (Kritik Kontrol Noktalarnda Risk Analizi) ANKARA

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALİYETİ-1...

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ TAŞIMA VE BOŞTOPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan geliştirilen modüller;

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ DĠZEL MOTORLARI 525MT0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı