TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ"

Transkript

1 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ (DETAY) V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Bu bölümde, transfer işlemleri yapılırken işlemlerin hangi sıraya göre yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken noktalar gibi konuları detaylı olarak bulacaksınız. TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Tekli Transfer Đşlemleri Şirketlerin Tek Tek ya da Toplu Olarak Oluşturulması, Kart Data Transferi ve Fiş Data Transferi başlıklarından oluşmaktadır. 1. Şirketlerin Tek Tek ya da Toplu Olarak Oluşturulması Bu aşamada önceki versiyonlarda bulunan şirketler tanımlanır. Bu işlem Sistem Đşlemleri/Şirket Đşlemleri/Şirket Açma bölümden tek tek yapılabileceği gibi Servis/Transfer Đşlemleri/Toplu Şirket Transferi/Şirketleri Oluşturma bölümünden de yapılabilir. Hem pratik olması, hem de V7/EFW deki Đşyeri Bilgilerinin sadece bu bölümden transfer edilebileceğinden şirketlerin Toplu Oluşturulması tavsiye edilir. Toplu şirket oluşturma işlemi için Ekran 1 deki Sistem Yönetimi nde Servis/Transfer Đşlemleri/ Toplu Şirket Transferi/ Toplu Şirketleri Oluşturma bölümüne girilir. Bu bölüme girildiğinde; V7-EFW Şirket Dizini seçilir. Listele butonuna basılır.

2 Bu şekilde V7/EFW versiyonundaki şirketler listelenmiş olur. Ekran 1 : Toplu Şirket Bilgileri Oluşturma bölümü Şirketler listelendikten sonra şirketlerin şirket kod ve dönem bilgileri düzenlenmelidir. Şirket kodu bölümünde Türkçe karakter,şirket kodları arasında boşluk, -,., /, *,. vb. ifadeler kullanılmamalıdır. Şekilde görüldüğü gibi bu şekilde açılmış kodlar var ise Yeni Şirket Kodu bölümünde bu bilgiler düzeltilmelidir. Örneğin Yeni Şirket Kodundaki ŞAN-07 yerine SAN dönemine 2007, ŞAN-08 yerine SAN dönemine 2008 yazılabilir. Notlar/Uyarılar : Đşyeri Onayı parametresi işaretlenir ise Đşyeri/Şube Kartı otomatik olarak oluşturularak V7/EFW deki Đşyeri Bilgileri bu kartın içerisine otomatik olarak tanımlanır. V7/EFW versiyonlarındaki şirket kodlarında Türkçe karakter olsa bile YENĐ ŞĐRKET KODU bölümünde bu TÜRKÇE karakterler olmamalıdır. V7/EFW versiyonlarındaki şirket kodlarında tire işareti olsa bile YENĐ ŞĐRKET KODU bölümünde olmamalıdır. YENĐ ŞĐRKET DÖNEMĐ bölümü doğru yazılmalıdır. V-7/EFW programlarında depo amaçlı açılmış şirketler için şirket oluşturulmamalıdır. Açılması istenmeyen şirketlerin onayları kaldırılabilir ya da Ctrl +Delete tuşu ile listeden silinebilir. Şirketler açıldıktan sonra V-7/EFW dan transfer edilen şirkete ait kuruş hane sayıları (Şirket/YTL Parametreleri) ETA:SQL/ETA:V.8-SQL deki şirket için de aynı olmalıdır. (Şirket Genel Parametreleri). Toplu şirket oluşturma işlemi öncesinde Sistem Yönetimi/ Ortak Parametrelerden rakam formatları uygun şekilde tanımlanırsa açılan şirketler için ayrıca tanım yapmak gerekmez. V7/EFW versiyonlarındaki Đşyeri Bilgileri sadece Toplu Şirket Açılması sırasında transfer edilebilir. 2. Kart Data Transferi Bu aşamada önceki versiyonlarda bulunan kart bilgileri transfer edilir. Đlk olarak Ekran 2 deki Şirket Kodu/Dönemi ve V7/EFW Şirket Dizini belirlenir. Sonrasında sırası ile modüller seçilir. Transfer işleminden önce F3-Đlk Değerler butonuna basılarak V7/EFW deki parametrik ayarların ve entegrasyon bilgilerinin çekilmesi sağlanır. Transfer Şekli: Normalde 1-Üzerine Yaz seçilir. Kartlar 2. kez aktarılacak ise diğer seçeneklerden duruma uygun olan belirlenir.

3 a. Stok Kart Transferi Ekran 2 : Stok Kart Transferi sayfası Bu bölümde 1. Sayfada; Fiyat Bilgileri: Fiyat sıralaması eski ve yeni fiyat olarak belirlenmelidir. Örneğin V-7 1. Fiyat satış fiyatı ise Fiyat No bölümüne 2 yazılmalıdır. (Satış Fiyatı) Devir Fiş Bilgileri: Devir fiş tarihi yılın ilk günü olarak belirlenir. Transfer sonrasında önceki versiyonlardaki Açılış Devir Değerleri yeni versiyonlara Devir Fişi olarak aktarılır. Yeni versiyonlarda depolu çalışılacaksa depo koduna değer girilir. Ör: D-01 Fiş Fiyat No bölümündeki maliyet fiyatı firmanın maliyetlendirme şekline doğru belirlenmelidir. Bakiye Aktarım Şekli: Bu parametre devir fiş tarihine bağlı olarak örneğin yılın il günü belirlendi ise 1-Devir Bakiye şeklinde belirlenir. Stok verileri belli bir tarihten sonra alınacak ise 2-Son Bakiye olarak belirlenir. Bu durumda belirlenen tarih öncesindeki stok ile ilgili hareketler fiş transferin de transfer edilmez. Bir anlamda ilgili tarih milat kabul edilmiş olur. Bu bölümde 2. Sayfada; Döviz Tanım Bilgileri: Transfer sonrasında stok kartlarına döviz tanım değerleri gelmesi isteniyorsa Döviz Kodu ve Döviz Türü alanları doldurulur.

4 b. Cari Kart Transferi Ekran 3 : Cari Kart Transferi sayfası Ekran 3 te Devir Fiş Bilgileri: Devir fiş tarihi yılın ilk günü olarak belirlenir. Transfer sonrasında önceki versiyonlardaki Açılış Devir Değerleri yeni versiyonlara Devir Fişi olarak aktarılır. Bakiye Aktarım Şekli: Bu parametre devir fiş tarihine bağlı olarak örneğin yılın il günü belirlendi ise 1-Devir Bakiye şeklinde belirlenir. Cari verileri belli bir tarihten sonra alınacak ise 2-Son Bakiye olarak belirlenir.. Bu durumda belirlenen tarih öncesindeki cari ile ilgili hareketler fiş transferin de transfer edilmez. Bir anlamda ilgili tarih milat kabul edilmiş olur. Döviz Tanım Bilgileri: Transfer sonrasında cari kartlarına döviz tanım değerleri gelmesi isteniyorsa Döviz Kodu ve Döviz Türü alanları doldurulur.

5 c. Muhasebe Hesap Planı Transferi Ekran 4 : Muhasebe Hesap Planı Transferi sayfası Ekran 4 te Eski Hesap Planı Yapısı: Bu parametreler F3-Değerler butonuna basıldığında otomatik olarak belirlenir Döviz Tanım Bilgileri: Transfer sonrasında döviz tanım değerleri gelmesi isteniyorsa Döviz Kodu ve Döviz Türü alanları doldurulur.

6 d. Kasa Kart Transferi Ekran 5 : Kasa Kart Transferi sayfası Ekran 5 te Döviz Tanım Bilgileri: Transfer sonrasında döviz tanım değerleri gelmesi isteniyorsa Döviz Kodu ve Döviz Türü alanları doldurulur. e. Bordro Personel Sicil Kart Transferi Ekran 6 : Bordro Personel Sicil Kart Transferi sayfası

7 Ekran 6 da Transfer Tipi: Đlk olarak 1-Üzerinde Çalışılan Ay transfer edilir. Sonrasında Transfer Şekli parametresi 2-Đlave Ederek seçilerek Geçmiş Aylar transfer edilir. f. Üretim Reçete Kart Transferi Ekran 7 : Üretim Reçete Kart Transferi sayfası Ekran 7 de Depo Kodu: Reçete kartının belli bir depoya ait olması isteniyorsa ilgili depo kodu belirtilir. Hammadde Fiyat No: Reçete kartlarına ait hammadde bilgilerinin hangi fiyat no su ile aktarılacağı belirtilir. 1, 2, 3 vb. kullanıcı tanımlı fiyat no su belirtilebilir veya saha üzerindeki buton yardımıyla YOA, YAO vb. sabit fiyat no su seçilebilir. Yarı Mamül Tipi [Stoklu/Stoksuz]: V-7/EFW da ki yarı mamül bilgilerinin ETA:SQL e ne şekilde aktarılacağı belirtilir. Stoklu Yarı Mamül > Yarı mamüller, stoklu yarı mamül olarak aktarılır, Stoksuz Yarı Mamül > Yarı mamüller, stoksuz yarı mamül(sanal yarı mamül) olarak aktarılır. Genel Gider Bilgileri: Bu bölümde eski versiyondaki maliyet türünün yeni versiyondaki gider kodu ve gider cinsi karşılığı girilir.

8 g. Đşletme Đşlem Kodları transferi Ekran 8 : Đşletme Đşlem Kodları Transferi sayfası Ekran 8 de Đşlem kod transferinde herhangi bir parametre ayarına gerek kalmadan işlem kodları transfer edilir. h. Demirbaş Kart Transferi Ekran 9 : Demirbaş Kart Transferi sayfası Ekran 9 da Amortisman/Enflasyon Düzeltme Hareketlerini Transfer Et: Bu parametre işaretlenirse demirbaş kart transferi esnasında Amortisman/Enflasyon düzeltme hareketleri de transfer edilir. Demirbaş Parametrelerini Transfer Et : Bu parametre işaretlenirse demirbaş kart transferi esnasında Demirbaş Parametreleri de transfer edilir.

9 i. Muhasebe Büro Otomasyonu Kart Transferi Ekran 10 : Muhasebe Büro Otomasyonu Kart Transferi sayfası Ekran 10 da Mükellef kartları transferinde herhangi bir parametre ayarına gerek kalmadan işlem gerçekleştirilir. j. Muhasebe IV Parametre, Beyanname Tanım ve Gelir/Bilanço Tablosu Transferi Ekran 11 : Muhasebe IV Parametre, Beyanname Tanım ve Gelir/Bilanço Tablosu Transferi sayfası Ekran 11 de KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Vergi Beyannameleri Tanımları transfer edilebilir. Ayrıca önceki versiyonlarda kayıt edilmiş olan bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu değerleri de bu bölümden transfer edilebilir. Transfer edilmesi istenen tanım veya değerler işaretlenir ve transfer işlemi gerçekleştirilir.

10 k. Çek/Senet Kart Transferi (Çek/Senet Fiş Transferlerinden Sonra Sadece Devir Fişleri Đçin Yapılacaktır) Bu işlem çek/senet fiş transferinden sonra sadece devir çek/senet kartları için yapılacaktır. Ekran 12 : Devir Çek/Senet Kartları sayfası Önceki versiyonlarda bulunan pozisyon kodları F3-Đlk Değerler butonuna basıldığında Ekran 12 ye taşınır. Eski pozisyonlar yeni versiyonda yeni bir pozisyon alacak ise Yeni pozisyon bölümüne tanımlama yapılır. Örneğin önceki versiyonda tahsile verilen bir çek için kullanılan AK-TAH pozisyonu yerine, yeni versiyon için Ekran 13 teki gibi CĐRO-B pozisyonu bilgisi verilir. Ekran 13 : Devir Çek/Senet Kartları Pozisyon Kodları sayfası Devamında bu çekler banka ya da cari kartında takip edilmek isteniyor ise Banka sekmesinde pozisyonun karşısına banka ya da cari kodu tanımlanır. Bu kodlar daha önceden ilgili modüllerde tanımlanmalıdır.

11 3. Fiş Data Transferi Bu aşamada önceki versiyonlarda bulunan hareket bilgileri transfer edilir. Đlk olarak Şirket Kodu/Dönemi ve V7/EFW Şirket Dizini belirlenir. Sonrasında sırası ile modüller seçilir. Transfer işleminden önce F3-Đlk Değerler butonuna basılarak V7/EFW deki parametrik ayarların ve entegrasyon bilgilerinin çekilmesi sağlanır. Transfer işleminde aşağıdaki modül sırası takip edilmelidir. a. Muhasebe Fiş Transferi Ekran 14 : Muhasebe Fiş Transferi sayfası Ekran 14 te Hesap Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Miktarlı/Dövizli Muhasebe: F3-Đlk Değerler butonuna basıldığında hesap planının yapısına göre bu parametre otomatik belirlenir. Đşyeri Kodu: Transfer edilecek fişlerde Đş Yeri kodu dolu gelmesi isteniyorsa bu bölüme istenen işyeri kodu belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir.

12 b. Fatura Fiş Transferi Ekran 15 : Fatura Fiş Transferi sayfası Ekran 15 te Hareket Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir. Đşyeri Kodu: Transfer edilecek fişlerde Đş Yeri kodu dolu gelmesi isteniyorsa bu bölüme istenen işyeri kodu belirlenir. Đndirim Üzerine Đndirim Uygula : F3-Đlk Değerler butonuna basıldığında önceki versiyonlardaki fatura parametrelerine göre otomatik belirlenir. ÖTV Bilgileri : F3-Đlk Değerler butonuna basıldığında önceki versiyonlardaki fatura parametrelerine göre otomatik belirlenir. Depo Kodu (V-7/EFW): V-7/EFW dan transfer edilecek faturalara ait depo kodu belirtilir. Bu saha boş bırakılırsa depo kodu boş olan faturalar aktarılır, depo kodu belirtilirse ilgili depo koduna ait faturalar aktarılır. V-7/EFW da depolu çalışma yapılmış ise ilgili şirket için V-7/EFW Şirket Dizini bilgisi değiştirilmeden depo bilgileri uygun şekilde belirtilerek her depo için ayrı ayrı transfer işlemi yapılmalıdır. Yeni Depo Kodu: V-7/EFW da kullanılan depo koduna ETA:SQL de karşılık gelen depo kodu belirtilir. Belirtilen kod oluşacak fatura fişlerinin depo kodu olarak kabul edilir. Depo Dizini (V-7/EFW): V-7/EFW a ait depo kodu belirtilmişse bu deponun data dosyalarına ait dizin(path) belirtilir. Bu saha boş bırakılırsa depo dizini olarak V-7/EFW Şirket Dizini kullanılır. Genel Đndirim / Masraf Bilgileri : Önceki versiyonlardaki indirim ve masraf bilgilerine karşılık gelen indirim ve masraf saha numaraları belirlenir.

13 Önemli Not : V7 de Müstahsil Faturası kayıtları olsa bile Müstahsil Makbuz Faturası parametresi işaretlenmez. Fatura Fiş Transfer işlemi tamamlandıktan sonra Müstahsil Makbuz Faturasından kaynaklı tüm muhasebe fişleri aktarılmış olacaktır. Müstahsil Makbuzuna ait diğer bilgilerin aktarım işlemleri ayrı bir aktarım işlemi ile yapılır. Bu işleme başlamadan önce mutlaka gerekli tanımların yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için Müstahsil Makbuzu Faturası Transferi bölümüne bakınız. c. Müstahsil Makbuz Faturası Transferi Müstahsil Makbuz Faturası ve buna bağlı stok,cari vb fiş bilgilerinin aktarımı yapılır. Müstahsil Makbuzu Faturası dışında tüm aktarımları tamamlanmış şirket üzerinde tanımlamalar yapmak gerekmektedir. Ekran 16 daki ETA Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) Bölümünden Ortak Tanımlar, Fiş Tip Tanımları, Fatura Fiş Tanımları menüsüne girilir. Müstahsil Makbuz Faturası fiş tipi tanımlanır ve F2 tuşu ile kayıt edilir. Yeni fiş tipinin işlem tipi mutlaka ALIM / GĐRĐŞ işlem tipi seçilmelidir. Ekran 16 : Fatura Fiş Tanımlamaları sayfası Müstahsil Makbuz Faturası kullanan şirkettin Fatura Modülünden Ekran 17 deki Servis, Sabit Tanımlar, Fiş Tip Tanımları bölümüne girilerek müstahsil makbuzu faturası fiş tipimize ait Stok, Cari, Muhasebe, Kasa vb. fiş tip tanımlamaları doğru girilmeli ve F2 tuşu ile kayıt edilmelidir. Örn. Müstahsil Makbuzu Faturası bir alım işlemidir. Bu nedenle stok fiş tipi mutlaka 2 seçilmelidir, işlem tipi Alış/Giriş seçilmedir.

14 Ekran 17 : Fiş Tip Tanımları sayfası Müstahsil Makbuzu Faturası kullanan şirketin Fatura Modülünden Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler Bölümüne girilerek 1.sayfada yer alan OTOMATĐK FORMÜL UYGULA parametresi işaretlenerek F2 tuşu ile kayıt edilmelidir. Bu işlem sayesinde Stopaj indirimi Müstahsil Makbuzu Faturalarına otomatik uygulanacaktır. Müstahsil Makbuzu Faturası kullanan şirketin FATURA2 modülünden Ekran 18 deki Servis, Đndirim Masraf Saha Başlıkları, Genel Đndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Stopaj indiriminin sadece Müstahsil Makbuz Faturasına uygulanması gerektiğinden bu bölümde hangi fiş tipine ve hangi oranda uygulanacağı tanımlanır ve kayıt edilir. Bu bölüm ile ilgili tanımlamaların açıklaması aşağıdadır. Tanımların Açıklaması Đşlem Formülü : FISF38/100*2 değerinin verilmesi mal ve hizmet toplamı (FISF38 kodu bu değeri ifade ediyor) sahası üzerinden %2 indirim uygulanacağını ifade etmektedir. Müstahsil Makbuzu Faturasına konu olan indirim sahası başlık tanımı istenilen sıraya eklenebilir. Türüne ve mevzuata göre farklı indirim oranları uygulanabilir. Örnekte sık karşılaştığımız buğday, mısır vb. Tarım ürünlerinin alımlarında kesilen Müstahsil Makbuzu Faturasına göre (%2 stopaj indirimi) işlem formülü oluşturduk. Dilerseniz farklı formül tanımlaması yapabilirsiniz. Đşlem Koşulu : FISG00==8 8 numaralı fiş tipi Müstahsil Makbuzu Fatura fiş tipi olarak tanımlanmıştı. Bu tanımlama ile stopaj indirimi sadece 8 numaralı fiş tipine uygulanacak koşulu eklenmektedir. Bu koşul ile 8 numaralı fiş tipi kesilmediği takdirde stopaj indirimi yapılmayacak. Ekran 18 : Başlık Tanımları sayfası

15 Yukarıdaki tanımlamalar tanımlandıktan sonra aktarım işlemleri yapılabilmektedir. Bu bölümde sadece müstahsil makbuzu ve buna bağlı diğer hareketlerin (stok hareket fişi, cari hareket fiş vb ) aktarımı yapılacak. Bu işlem için sadece FATURA FĐŞ TRANSFERĐ aktarım seçeneği kullanılır. ETA Sistem Yönetimi ( ETASYS ) Bölümünden Servis, Transfer Đşlemleri, V7 / EFW Fiş Transferi menüsüne girilir. Aşağıdaki tanımlamalar dikkate alınarak işlem tamamlanır. - Aktarım yapılacak şirketlerin path tanımı yapılır. - Modül : Fatura seçilir - Fiş Bilgileri : V7-EFW versiyonlarında Müstahsil Makbuzları Alım Makbuzu diye girilir. Bu nedenle Eski Fatura Fiş Tipi sahasına eşleştirme yapılması gerekmekte. Bu sahanın karşısına SQL versiyonda oluşturduğumuz 8 no lu fiş tipi seçilerek eşleme doğru yapılmış olur. Bu tanımlama ile tüm Müstahsil Makbuz kayıtları yeni versiyonda 8 no lu fiş tipi olan Müstahsil Faturası olarak aktarılacak. - Genel Đndirim/ Masraf Bilgileri : Bu bölümde indirim ve masraf bilgileri eski ve yeni versiyon için eşleştirilmelidir. V7-EFW Versiyonların Müstahsil Alım Makbuzu kesimlerinde stopaj indirim oranı MUHTELĐF-1 ( STOPAJ başlığı ile ) sahasına yazılmaktaydı. Yeni versiyonda ise stopaj indirim sahası Genel Đndirim 1,2,3 vb Sahalarına tanımlanabilmekte. Biz örneğimizde Stopajı GENEL ĐNDĐRĐM1 Sahasına Tanımladık bu nedenle - Muhtelif-1 sahasının karşısına Genel Đndirim1 sahası tanımlandı. Bu eşleme mutlaka yapılmak zorundadır. Aksi takdirde fatura tutarlarınız yanlış aktarılır. Not: Bu bölümde Đndirim-1 sahasında default Genel Đndirim 1 yazılı gelmekte. Aktarımda aynı saha birden fazla kullanılmadığı için bu sahaya zorunlu olarak Genel indirim 5 seçerek değiştirildi. Siz kendi kayıtlarınıza göre kendi eşlemenizi yapabilirsiniz. - Müstahsil Makbuzu Faturası : Bu parametre mutlaka işaretlenmelidir. Bu parametrenin anlamı V7-EFW dan Sadece Müstahsil Fatura kayıtlarını aktarımı sağlıyor. Seçilmediği takdirde fatura modülünden kesilen faturaları tekrar aktarmış olacaksınız. Bu da kayıtların mükerrer olmasına neden olur.

16 Ekran 19 : Fiş Data Transferi sayfası Ekran 19 daki bu işlemlerin sonunda Müstahsil Makbuzu Fatura Kayıtları yeni versiyona eksiksiz aktarılmış olur. EK Bilgi Şirket Bilgileri Modülü, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametreleri, Diğer parametreler menüsünde Müstahsil Makbuzu Faturası Fiş numaraları tanımlanabilmekte. Bu bölüme müstahsil fiş tipleri seçilip kayıt edilirse; Faturadan Müstahsil Makbuzu Raporları Bölümünden Müstahsil Makbuzu Fatura listesi raporları alınabilmektedir.

17 d. Đrsaliye Fiş Transferi Ekran 20 : Đrsaliye Fiş Transferi sayfası Fatura transferinde olduğu gibi aynı mantıkta transfer işlemi yapılır. e. Sipariş Fiş Transferi Ekran 21 : Sipariş Fiş Transferi sayfası

18 Ekran 21 deki Sipariş fişleri transferinde teslimatı tamamlanmış siparişler aktarılmaz, kısmi teslimat yapılmış siparişlerin ise teslim edilecek kısımları aktarılır. Diğer parametreler ise fatura transferi işlemindeki mantıktadır. f. Çek/Senet Fiş Transferi Ekran 22 : Çek/senet Fiş Transferi sayfası Ekran 22 deki Genel Sekmesinde ; Hareket Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir. Pozisyonlar Sekmesinde; Bu sayfada bulunan pozisyonlar F3-Đlk Değerler butonuna basıldığında önceki versiyonlarda bulunan çek/senet pozisyonları ve banka kodlarından çekilir. Önceki versiyonlarda belirtilmiş farklı bir pozisyon kodu var ise bu bölümde mutlaka yeni versiyondaki karşılığı yazılmalıdır.

19 Örneğin Ekran 23 teki gibi tahsile verilen çek/senetler için kullanılmış bir pozisyon tanımlanmış olsun. Ekran 23 : Tanımlanmış Pozisyonlar sayfası Bu pozisyon çıkış pozisyonları Eski Pozisyon bölümüne gelir. Yeni pozisyon bölümüne ise manüel olarak yeni versiyondaki pozisyon karşılığı yazılır. Tahsile Verilmiş Çek/Senetler banka ya da cari modülündeki banka kartlarında takip edilmek isteniyor ise; Ekran 24 teki Banka sekmesinde Banka Kodu bölümüne önceki versiyonlarda tanımlı olan banka kodları gelir. Karşılığındaki Kart Tipi ve Kart Kodu bölümüne cari ya da banka modülündeki kart kodları belirtilir. Banka ya da cari kart kodları daha önceden açılmalıdır. Ekran 24 : Tanımlı Banka Kodları sayfası

20 g. Kasa Fiş Transferi Ekran 25 : Kasa Fiş Transferi sayfası Hareket Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir. Đşyeri Kodu: Transfer edilecek fişlerde Đş Yeri kodu dolu gelmesi isteniyorsa bu bölüme istenen işyeri kodu belirlenir. Đşlem Cins Bilgileri: Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki işlem cins bilgileri farklı ise buradan belirlenebilir. Fatura Programından Oluşmuş Hareketleri Aktar: Bu parametre fatura fişleri aktarılmayacak ise işaretlenir. Fatura fişleri aktarıldı ise fatura kaynaklı kasa fişleri de fatura transferi sırasında program tarafından aktarılır. Çek/Senet Programından Oluşmuş Hareketleri Aktar: Bu parametre çek/senet fişleri aktarılmayacak ise işaretlenir. çek/senet fişleri aktarıldı ise çek/senet kaynaklı kasa fişleri de fatura transferi sırasında program tarafından aktarılır.

21 h. Stok Fiş Transferi Ekran 25 : Stok Fiş Transferi sayfası Ekran 25 teki Hareket Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir. Đşyeri Kodu: Transfer edilecek fişlerde Đş Yeri kodu dolu gelmesi isteniyorsa bu bölüme istenen işyeri kodu belirlenir. Depo Kodu : Oluşacak stok fişlerinin belli bir depoya ait olması isteniyorsa ilgili depo kodu belirtilir. V-7/EFW da depolu çalışma yapılmış ise V-7/EFW Şirket Dizini ve Depo Kodu bilgileri uygun şekilde değiştirilerek her depo için ayrı ayrı transfer işlemi yapılmalıdır. Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu seçenek işaretlenirse V-7/EFW da ki her hareket için ayrı bir fiş oluşturulur. Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu seçenek işaretlenirse V-7/EFW da ki tarihi, işlem tipi, kaynak programı, evrak numarası ve cari kodu aynı olan hareketler için tek fiş oluşturulur. Fatura/Đrsaliye Programından Oluşmuş Hareketleri de Aktar: Fatura ve irsaliye hareketleri aktarılmayacak ise bu parametre işaretlenir. Fatura ve irsaliye hareketleri aktarıldı ise buna bağlı stok fişleri de transfer edildiğinden bu parametre işaretlenmez. Aksi takdirde fişlerde mükerrerlik olur.

22 i. Cari Fiş Transferi Ekran 26 : Cari Fiş Transferi sayfası Ekran 26 daki Hareket Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir. Đşyeri Kodu: Transfer edilecek fişlerde Đş Yeri kodu dolu gelmesi isteniyorsa bu bölüme istenen işyeri kodu belirlenir. Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu seçenek işaretlenirse V-7/EFW da ki her hareket için ayrı bir fiş oluşturulur. Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu seçenek işaretlenirse V-7/EFW da ki tarihi, işlem tipi, kaynak programı aynı olan hareketler için tek fiş oluşturulur. Fatura/Çeksenet/Kasa Programından Oluşmuş Hareketleri de Aktar: Fatura/çek/senet/kasa hareketleri aktarılmayacak ise bu parametre işaretlenir. Fatura/çek/senet/kasa hareketleri aktarıldı ise buna bağlı cari fişleri de transfer edildiğinden bu parametre işaretlenmez. Aksi takdirde fişlerde mükerrerlik olur.

23 j. Đşletme Fiş Transferi Ekran 27 : Đşletme Fiş Transferi sayfası Ekran 27 deki Hareket Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir. Demirbaş Tablosunu Aktar: Bu parametre işaretlenirse işletme demirbaş tablosuna ait bilgiler de aktarım işlemine dahil edilir.

24 k. Muhasebe Büro Otomasyonu Fiş Transferi Ekran 28 : Muhasebe Büro Otomasyonu Fiş Transferi sayfası Ekran 28 deki Hareket Dönem Aralığı: Bu bölümden fiş transfer aralığı belirlenir. Fiş Bilgileri : Önceki versiyonlar ile yeni versiyondaki fiş tip numaraları farklı ise buradan belirlenebilir. Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu seçenek işaretlenirse V-7/EFW da ki her hareket için ayrı bir fiş oluşturulur. Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu seçenek işaretlenirse V-7/EFW da ki tarihi aynı olan hareketler için tek fiş oluşturulur. TOPLU TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Toplu transfer işlemleri Toplu Şirket Oluşturma, Toplu Kart Transferi ve Toplu Hareket Transferi bölümlerinden oluşmaktadır. Toplu transfer işlemlerinde modüllere ait parametreler tekli transfer işlemlerindeki parametreler ile aynıdır ve aynı parametreler tekrar anlatılmamıştır. 1. Toplu Şirket Oluşturma Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketlerin toplu olarak oluşturulması sağlanır. Bu bölüme girildiğinde; V7-EFW Şirket Dizini seçilir. Listele butonuna basılır. Bu şekilde V7/EFW versiyonundaki şirketler listelenmiş olur.

25 Ekran 29 : Şirket Listesi sayfası Ekran 29 da şirketler listelendikten sonra şirketlerin ETA:SQL/ETA:V.8-SQL versiyonlarında doğru oluşabilmesi için YENĐ ŞĐRKET KODU ve YENĐ ŞĐRKET DÖNEMĐ bölümleri aşağıdaki uyarılar dikkate alınarak doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Notlar/Uyarılar : 1. V7/EFW versiyonlarındaki şirket kodlarında Türkçe karakter olsa bile YENĐ ŞĐRKET KODU bölümünde bu TÜRKÇE karakterler olmamalıdır. 2. V7/EFW versiyonlarındaki şirket kodlarında tire işareti olsa bile YENĐ ŞĐRKET KODU bölümünde olmalıdır. 3. YENĐ ŞĐRKET DÖNEMĐ bölümü doğru yazılmalıdır. 4. V-7/EFW programlarında depo amaçlı açılmış şirketler için şirket oluşturulmamalıdır. 5. Açılması istenmeyen şirketlerin onayları kaldırılabilir ya da Ctrl +Delete tuşu ile listeden silinebilir. 6. Şirket Onayı parametresi işaretlenir ise Đşyeri/Şube Kartı otomatik olarak oluşturularak V7/EFW deki Đşyeri Bilgileri bu kartın içerisine otomatik olarak tanımlanır. Ekran 30 : Toplu Şirket Oluşturma sayfası Gerekli tanımlamalar ve düzeltmeler yapıldıktan sonra Ekran 30 da F2-Đşlem tuşu ile toplu şirket oluşturma işlemine başlanabilir.

26 Alan Açıklamaları Sütun Adı Sütun Açıklaması Onay Đlgili satırdaki şirket için şirket oluşturma işlemi yapılıp yapılmayacağı belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Not: Daha önceden ilgili satırdaki şirkete ait Şirket Bilgileri Oluşturma işlemi başarılı olarak yapıldı ise bu saha program tarafından Hayır (Çarpı) anlamında işaretlenir. Yeni Şirket Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında Kodu bulunan şirket kodu otomatik olarak bu sahaya taşınır. Đstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Yeni Şirket Şirket oluşturma işlemi yapılacak olan şirket için çalışılacak dönem Dönem V-7/EFW Şirket Kodu Şirket Kısa Adı Şirket Uzun Adı Şirket Uzun Adı 2 Şirket Adresi 1 Şirket Adresi 2 Şirket Dizini Şirket Programlar Şirket Özel Kodu belirtilir. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/ EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında bulunan şirket kodu otomatik olarak bu sahaya taşınır. Kullanıcı tarafından değiştirilemez, bilgi amaçlıdır. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında bulunan şirket kısa adı otomatik olarak bu sahaya taşınır. Đstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında bulunan şirket uzun adı otomatik olarak bu sahaya taşınır. Đstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında bulunan şirket uzun adı 2 bilgisi otomatik olarak bu sahaya taşınır. Đstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında bulunan şirket adresi 1 bilgisi otomatik olarak bu sahaya taşınır. Đstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında bulunan şirket adresi 2 bilgisi otomatik olarak bu sahaya taşınır. Đstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. V-7/EFW da ilgili satırdaki şirketin bulunduğu dizin otomatik olarak bu sahaya taşınır. Kullanıcı tarafında değiştirilemez. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da kullanılan program modül bilgisi bu sahaya taşınır. Kullanıcı tarafında değiştirilemez. Đlgili satırdaki şirkete ait V-7/EFW da ilgili şirket tanım dosyalarında bulunan şirket özel kodu bilgisi otomatik olarak bu sahaya taşınır. Đstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Đşyeri Onay Đlgili satırdaki şirket için şirket oluşturma işlemi esnasında işyeri kartı açılıp açılmayacağı belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Đşyeri Kodu Đlgili satırdaki şirket için şirket oluşturma işlemi esnasında işyeri kartı açılacak ise işyeri kartına ait işyeri kodu belirtilir.

27 2. Toplu Kart Transferi Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki kart bilgileri ETA:SQL/ETA:V.8-SQL versiyonlarına transfer edilir. Ekran 31 deki bölüme girildiğinde; Đlk Dönem ve Son Dönem bilgileri seçilir. Listele butonuna basılır. Ekran 31 : Kart Bilgileri Transferi sayfası Transfer sırasında şirketlerin onayı isteniyorsa Şirket Onaylama parametresi işaretlenir. Transfer Şekli belirlenir. Transfer edilecek modüller belirlenir. Modül sekmesinden modüller ile ilgili tanımlamalar yapılır. Detaylar tekli transfer bölümünde açıklanmıştı. Transfer edilecek şirketlerin V-7/EFW DĐZĐNĐ belirtilir. Şirketler Toplu Şirket Oluşturma bölümünden açıldı ise V-7/EFW DĐZĐNĐ otomatik gelir. Notlar/Uyarılar: V7/EFW de depo amaçlı şirketlere ait stok kartlarının transfer işlemleri Toplu Kart Transferi yerine Kart Transferi bölümünden yapılmalıdır. Normal kart transferinde F3-Đlk Değer butonuna basılarak okunan parametreler bu bölümde program tarafından otomatik olarak okunur. Çek/Senet kartları, Çek/Senet hareketleri de transfer edilecekse, hareket transferinden sonra Transfer Şekli: Sadece Olmayan kayıtları Đlave Ederek seçeneği ile transfer edilmelidir. Çek/Senet transferinde farklı şirketlerde farklı pozisyon kodları varsa transfer işlemi tekli transfer bölümünden yapılmalıdır. Transfer ile ilgili log kayıtları ETATRANS7.LOG isimli dosyada tutulmaktadır. Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-Đşlem Tuşu ile transfer işlemi başlatılır.

28 Alan Açıklamaları Sütun Adı Sütun Açıklaması Onay Đlgili satırdaki şirket için toplu kart aktarımı işlemi yapılıp yapılmayacağı belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Şirket Đlgili satırdaki ETA:SQL şirketine ait şirket kodu otomatik olarak bu Kodu sahaya taşınır. Kullanıcı tarafından değiştirilemez. Dönem Şirket oluşturma işlemi yapılacak olan şirket için çalışılacak dönem belirtilir. Şirket Kısa Đlgili satırdaki ETA:SQL şirketine ait şirket kısa adı otomatik olarak bu Adı sahaya taşınır. Kullanıcı tarafından değiştirilemez. V-7/EFW ETA:V-7 veya ETA:FOR WINDOWS programlarından bilgileri Dizini aktarılacak şirketin data dosyalarına ait dizin(path) belirtilir. Stok Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait stok kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Cari Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait cari kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Muhasebe Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait muhasebe fiş transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Çek Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait çek kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Senet Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait senet kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Kasa Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait kasa kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bordro Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait bordro kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Đşletme Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait işletme kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Üretim Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait üretim kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Demirbaş Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait demirbaş kart transfer ise kart transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu

29 3. Toplu Hareket Transferi Ekran 32 den V7/EFW versiyonundaki hareket bilgileri ETA:SQL/ETA:V.8-SQL versiyonlarına transfer edilir. Bu bölüme girildiğinde; Đlk Dönem ve Son Dönem bilgileri seçilir. (Her yıl ayrı aktarılmalıdır.) Listele butonuna basılır. Ekran 32 : Hareket Bilgileri Transferi sayfası Transfer sırasında şirketlerin onayı isteniyorsa Şirket Onaylama parametresi işaretlenir. Transfer edilecek modüller belirlenir. Modül sekmesinden modüller ile ilgili tanımlamalar yapılır. Detaylar tekli transfer bölümünde açıklanmıştı. Transfer edilecek şirketlerin V-7/EFW DĐZĐNĐ belirtilir. Şirketler Toplu Şirket Oluşturma bölümünden açıldı ise V-7/EFW DĐZĐNĐ otomatik gelir. Notlar/Uyarılar: Her yıl/dönem ayrı ayrı aktarılmalıdır. V7/EFW versiyonunda depolu çalışma yapıldı ise fatura ve irsaliye fişlerinin transfer işlemleri yapılırken ana (merkez) depo haricindeki diğer depolara ait fatura ve irsaliye fişleri Toplu Fiş Transferi yerine Fiş Transferi bölümünden yapılmalıdır. Çek/Senet transferinde farklı şirketlerde farklı pozisyon ve banka kodları varsa transfer işlemi toplu transfer yerine tekli transfer bölümünden yapılmalıdır. Transfer ile ilgili log kayıtları ETATRANS7.LOG isimli dosyada tutulmaktadır. Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-Đşlem Tuşu ile transfer işlemi başlatılır

30 Alan Açıklamaları Sütun Adı Sütun Açıklaması Onay Đlgili satırdaki şirket için toplu fiş aktarımı işlemi yapılıp yapılmayacağı belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Şirket Đlgili satırdaki ETA:SQL şirketine ait şirket kodu otomatik olarak bu Kodu sahaya taşınır. Kullanıcı tarafından değiştirilemez. Dönem Toplu fiş transfer işlemi yapılacak olan şirket için çalışılacak dönem belirtilir. Şirket Kısa Đlgili satırdaki ETA:SQL şirketine ait şirket kısa adı otomatik olarak bu Adı sahaya taşınır. Kullanıcı tarafından değiştirilemez. V-7/EFW ETA:V-7 veya ETA:FOR WINDOWS programlarından bilgileri Dizini aktarılacak şirketin data dosyalarına ait dizin(path) belirtilir. Depo Kodu V-7/EFW dan transfer edilecek faturalara ait depo kodu belirtilir. Bu (V-7/EFW) saha boş bırakılırsa depo kodu boş olan faturalar aktarılır, depo kodu belirtilirse ilgili depo koduna ait faturalar aktarılır. V-7/EFW da depolu çalışma yapılmış ise ilgili şirket için V-7/EFW Şirket Dizini bilgisi değiştirilmeden depo bilgileri uygun şekilde belirtilerek her depo için ayrı Yeni Depo Kodu Depo Dizini (V- 7/EFW) Stok Cari Fatura ayrı transfer işlemi yapılmalıdır. V-7/EFW da kullanılan depo koduna ETA:SQL de karşılık gelen depo kodu belirtilir. Belirtilen kod oluşacak fatura fişlerinin depo kodu olarak kabul edilir. V-7/EFW a ait depo kodu belirtilmişse bu deponun data dosyalarına ait dizin(path) belirtilir. Bu saha boş bırakılırsa depo dizini olarak V-7/EFW Şirket Dizini kullanılır. Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait stok fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait cari fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait fatura fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Muhasebe Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait muhasebe fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Çek Senet Đrsaliye Sipariş Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait çek fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait senet fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait irsaliye fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait sipariş fiş transfer

31 Kasa Đşletme ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait kasa fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu Bu sahadaki çarpı işareti ilgili satırdaki şirkete ait işletme fiş transfer ise fiş transfer işleminin hiç yapılmamış veya yarıda kesilmiş olduğu PRATĐK ŞĐRKET TRANSFERĐ ĐŞLEMĐ Bu bölümden V-7/EFW programlarında bulunan şirketler Şirket Oluşturma, Kart Transferi, Fiş Transferi işlemleri için ayrı ayrı işlem yapılmasına gerek kalmadan pratik olarak transfer edilir. Yani tek bir ekrandan tüm işlemler yapılmış olur. Pratik şirket transferi işlemi esnasında Kart Data ve Fiş Data Transferleri ekranlarına default olarak gelen parametreler kullanılır. Bir kerede sadece tek bir şirket transfer edilebilir. Bu bölüme girildiğinde ilk olarak V-7/EFW programlarının bulunduğu Program Dizini seçilir. Listele butonuna basılır. Şirket Kodu bölümünden transfer edilmek istenen şirket seçilir. Ekran 33 : Pratik Şirket Transferi sayfası

32 Ekran 33 ten Şirket Kodu seçildikten sonra bu şirkete ait bilgiler Yeni Şirket Bilgileri başlığı altına otomatik doldurulur. Bu bilgilerde istenirse değişiklik yapılabilir. Düzenlemeler yapıldıktan sonra F2-Kayıt butonuna basılarak transfer işlemi başlatılır. Notlar/Uyarılar: Bu işlemden önce şirketler açılmamalıdır. Şirketler transfer sırasında otomatik açılır. V-7/EFW versiyonlarındaki şirket kodlarında Türkçe karakter olsa bile YENĐ ŞĐRKET KODU bölümünde bu TÜRKÇE karakterler olmamalıdır. V-7/EFW versiyonlarındaki şirket kodlarında tire işareti olsa bile YENĐ ŞĐRKET KODU bölümünde olmamalıdır. YENĐ ŞĐRKET DÖNEMĐ bölümü doğru yazılmalıdır. Transfer sırasında default parametreler kullanılır.

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır. 5 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Genel TOPLU TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Toplu transfer işlemleri üç alt bölümde incelenecektir. Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için

Detaylı

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) 10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)

Detaylı

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura 23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura

Detaylı

İşlem Adımları. 19 Eylül İlgili Modül/ler : Muhasebe IV / İşletme. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İşlem Adımları. 19 Eylül İlgili Modül/ler : Muhasebe IV / İşletme. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 19 Eylül 2018 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV / İşletme MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAME HAZIRLAMA İŞLEMLERİ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına

Detaylı

Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir.

Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir. 26 Mart 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : İşletme Defteri DEFTER-BEYAN SİSTEMİ ENTEGRASYONU Defter-Beyan Sistemi, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

İşlem Adımları. 18 Mart 2016

İşlem Adımları. 18 Mart 2016 18 Mart 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe II, Muhasebe E-Fatura / E-Arşiv Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV 02 Temmuz 2018 İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler: Muhasebe IV MUHASEBE IV MODÜLÜ İNDİRİMLİ ORANLARA AİT SATIŞ LİSTESİ İndirimli Oranlara ait Satış Listesi raporu 405 (İndirimli

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU 16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki

Detaylı

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro 2 Ekim 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 05084 ve 85615 SAYILI TEŞVİK KANUNU UYGULAMASI Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma

11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma SONRADAN MUHASEBELEŞTİRME VERİ AKTARMA MODÜLÜYLE MUHASEBE ENTEGRASYONU Veri Aktarım modülü kullanarak Cari ve Fatura

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100

18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100 18 Ekim 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR (E-Data / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar DOCMAGE DĐZAYN PROGRAMININ KULLANILMASI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

YIL SONU DEVİR İŞLEMİ 2010-2011

YIL SONU DEVİR İŞLEMİ 2010-2011 YIL SONU DEVİR İŞLEMİ 2010-2011 1 Devir işlemlerine başlamadan önce mutlaka programınızın güncel versiyonu kurulmalıdır. Program güncellemelerini www.bilnex.com.tr adresinden takip edebilir, indirebilirsiniz,

Detaylı

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların

Detaylı

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) bilgileri ile Luca Üye girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra Luca Net Kobi Ticari Giriş butonuna basarak programa giriş

Detaylı

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve Yazılım paket programlarından, e-fatura gönderim ve alım işlemlerinin yapılabilmesi için iki farklı e-fatura paketi mevcuttur. 1- Zirve e-fatura Entegratör

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

13 Mayıs 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel

13 Mayıs 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel 13 Mayıs 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Genel DİNAMİK EXCEL BAĞLANTISI Kendi raporlarınızı oluşturmak son derece kolay. Açık veritabanı platformuna sahip programınız

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ

WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ Düzenleme : Metin Sancarbarlaz Düzenleme Tarihi : 11.01.2017 DÖNEM VE BAKIM İŞLEMLERİ İşlemler yılsonunda yapılmakta olup bulunduğunuz dönemi kapatarak yeni döneme

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

Tasfiye durumundaki mükellef, aşağıdaki uygulama adımlarına göre defter oluşturmalıdır.

Tasfiye durumundaki mükellef, aşağıdaki uygulama adımlarına göre defter oluşturmalıdır. 17 Eylül 2018 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter TASFİYE HALİNDE FİRMALARDA E-DEFTER İŞLEMLERİ Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ Önbilgi : Yapılan düzenlemenin devreye alınması neticesinde Distribütör Sistem Sorumluları tarafından öncelikli olarak, yeni modüle uygun fiş numaraları tanımlamaları yapılmalıdır.

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Detaylı yardıma programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F1 ya da üst menüden Yardım/Büyük Yardım bölümünden ulaşılabilir.

Detaylı yardıma programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F1 ya da üst menüden Yardım/Büyük Yardım bölümünden ulaşılabilir. 3 Ekim 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL Đlgili Modül/ler : Genel ETA:SQL ĐLE ĐLGĐLĐ EN SIK SORULAN 100 SORU, 100 CEVAP ETA nın en gelişmiş versiyonu olan ETA:SQL in kullanımı yaygınlaştıkça bize ulaşan

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

COLLECTOR...2. 1. Özellikleri... 2. 1.1. Teknik Özellikler... 4. 1.2. Ürün Özellik Seti... 4

COLLECTOR...2. 1. Özellikleri... 2. 1.1. Teknik Özellikler... 4. 1.2. Ürün Özellik Seti... 4 COLLECTOR...2 1. Özellikleri... 2 1.1. Teknik Özellikler... 4 1.2. Ürün Özellik Seti... 4 2. Kullanım... 5 2.1. Ayarlar... 5 2.1.1. Şablon Tanımı... 5 2.2 Aktarım... 13 2.2.1. Manuel Aktarım... 13 2.2.2.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ Genel Muhasebe / E Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi, Đndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir. Yüklenilen KDV

Detaylı

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır. 16 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe MUHASEBEDE FĐŞ BĐRLEŞTĐRME Cari, Fatura, Çek/Senet, Kasa, Banka modüllerinde girilen evrakların muhasebe entegrasyonu

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM

Detaylı

Luca Fatura Aktarım İşlemi

Luca Fatura Aktarım İşlemi Luca Fatura Aktarım İşlemi Luca Muhasebe Yazılımında Fatura aktarım işlemini Muhasebe Modülü > Fiş İşlemleri> Fatura Aktarımı Alanından yapabilirsiniz. Bu alanın seçtiğinizde fatura aktarım ekranı başka

Detaylı

30 Mayıs ETASQLMNG Programına giriş

30 Mayıs ETASQLMNG Programına giriş 30 Mayıs 2018 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL, ETA:SB İlgili Modül/ler : ETASQLMNG ETASQLMNG İLE ZAMANLANMIŞ YEDEKLEME Girişi yapılan bilgilerin belirli zamanlarda yedeklenmesi, bu yedeklerin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ KURULUM DEMO KURULUM DOSYALARI: Kurulum dosyası «datasoft_seri2015_kur» tıklandıktan sonra kurulum yukarıdaki pencereyle başlar. Kullanıcı

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM 01.01.2018 Tarihinde Serbest Meslek Kazanç elde eden mükelleflerinin zorunlu olarak geçmek zorunda oldukları Defter Beyan sistemine LUCA'da yapmış olduğunuz kayıtlarınız

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9 İçindekiler Tablosu Kantar Otomasyonu... 3 1.Özellikler... 3 2.Kullanım... 3 2.1. Satış... 4 2.2. Kamyon Hareketleri... 8 2.2.1. Ağırlık Bilgisi... 9 2.3. Ayarlar... 10 2.3.1. Kullanıcı Tanımlama... 11

Detaylı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait

Detaylı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Güncelleme Tarihi: 03.02.2017 Genel Uygulama İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI KAYITLARDA REVĐZYON TAKĐBĐ

DESTEK DOKÜMANI KAYITLARDA REVĐZYON TAKĐBĐ KAYITLARDA REVĐZYON TAKĐBĐ Fiş ve Kart pencerelerinde değiştirilen kaydın önceki hali ve silinen kaydın son halinin saklanması, değiştirilen ve silinen kayıtlar için revizyon takibinin yapılması sağlanmıştır.

Detaylı

Fiş Cambaz tanımlarının yapılabilmesi için Muhasebe programına girildikten sonra; F5-Servis F7-Fiş Cambaz Tanımları bölümüne girilir.

Fiş Cambaz tanımlarının yapılabilmesi için Muhasebe programına girildikten sonra; F5-Servis F7-Fiş Cambaz Tanımları bölümüne girilir. Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Muhasebe FĐŞ CAMBAZLARI Fiş cambazları fiş girişlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacı ile kullanılır. Muhasebe programında fiş cambazlarının nasıl

Detaylı

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI 17 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Genel BĐLGĐSAYAR DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ve INSTALL ĐŞLEMĐ ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI

Detaylı

2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması?

2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 2012 Devir Prosedürü 1. Devir Almadan Önce 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 3. Devir İşlemleri 1 Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar Kısmı 4. Yeni Firma Açıldıktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18 YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir. Yüklenilen KDV Listesi iki

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt

Detaylı